Laboratórna práca
Destilácia
Úloha 1
Pripravte destilovanú vodu z pitnej vody.
Úloha 2
Porovnajte čistotu destilovanej a pitnej vody.
Chemikálie
Pitná voda.
Pomôcky
Destilačná aparatúra, 2 hodinové sklíčka, chemické kliešte.
Laboratórna destilačná aparatúra
1.
2.
3.
4.
5.
Laboratórny stojan
Držiak
Destilačná banka (obsahuje zmes)
Kruh s azbestovou sieťkou
Plynový kahan
6.
7.
8.
9.
10.
Odtok zohriatej vody
Prítok studenej vody
Zberná banka (obsahuje destilát)
Chladič
Teplomer
Postup
a/ Zostavte destilačnú aparatúru podľa obrázka.
b/ Destilačnú banku naplňte asi do 1/3 pitnou vodou.
c/ Vodu v destilačnej nádobe opatrne zohrievajte. Na teplomere sledujte teplotu
unikajúcich pár.
d/ Z destilátu nakvapkajte 2 – 3 kvapky na hodinové sklíčko, ktoré pomocou
chemických klieští zohrievajte nad plameňom kahana, aby ste odparili vodu.
e/ Z pitnej vody nakvapkajte 2 – 3 kvapky na hodinové sklíčko, ktoré pomocou
chemických klieští zohrievajte nad plameňom kahana, aby ste odparili vodu
Záver
1. Doplňte správne slová vynechané v texte (cvičenie HotPotatoes).
2. Laboratórna destilačná aparatúra (cvičenie HotPotaoes).
Download

Laboratórna práca Destilácia Úloha 1 Pripravte destilovanú vodu z