V cene zateplenia ponúkame:
• kreatívne farebné riešenie fasády
• odtrhové skúšky
prídržnosti k podkladu
• skúška výťažnosti
kotviacich prvkov
• termovízna diagnostika
• použitie kvalitných materiálov
a komponentov
Najdôležitejšie faktory
úspešnej obnovy domu:
• Správny výber
dodávateľa
• Kvalitné referencie
• Riešenie detailov
tvenia
Testy ko
• Dobrá zmluva
stavebný dozor
y
ie fasád
e riešen
Kreatívn
mera
vízna ka TO
Teremo
TES
®
www.vyskovyservis.sk
• Obnova bytových a rodinných domov
• Zatepľovanie fasád, striech a stropov
pivníc
• Výmena okien a vstupných dverí
• Sanácia a reprofilácia betónových
konštrukcií
• Výmena zábradlí balkónov a lodžií
• Termovízna diagnostika
• Zabezpečenie energetického auditu
• Stály realizačný tím
Výškové práce
• Zodpovedný
• Dôkladná kontrola
Zatepľovanie, stavebné práce,
rekonštrukcie
Riešenie detailov
Kvalitne alebo lacno?
Naše služby
Všetkým záujemcom o zatepľovanie poskytujeme bezplatné
konzultácie, zabezpečíme
prehliadku našich referencií
a poskytneme informácie o možnostiach financovania.
• Sanácie a reprofilácie betónových
konštrukcií
• Zatepľovanie fasád
• Nátery veží, mostov, konštrukcií,
vysielačov
• Montáž a demontáž rôznych konštrukcií
• Zváračské a zámočnícke práce
• Montáž sneholamov, bleskozvodov
• Demolačné práce
• Predaj a montáž systému ochrany
budov pred vtáctvom
Montáž reklamnej konštrukcie
- Lakeside Park
Obnova
bytových domov
Referencie
Obnova bytových domov
O firme
Naša spoločnosť
BRATISLAVSKÝ VÝŠKOVÝ
SERVIS, s.r.o. sa špecializuje
na obnovu bytových domov.
4, BA
ská 72-7
Riazan
, BA
á 20-24
Hronsk
BA
28-30,
Čiližská
, BA
á 17-21
Hnileck
, BA
ska 2-6
Toplian
-45, BA
rska 44
Stavbá
Práce vo výškach
j steny
a štítovebasády
komína
m
Sanáciadova Britskej a
- bu
dy
nie fasá
Zateple Bratislava
Tatra
l
te
o
H
–
rukcie
ej konšte Park
reklamn
d
Montáž budova Lakesi
–
Profesionálne služby našej
firmy sú postavené na mnohoročných skúsenostiach,
na výbere remeselne zručných, spoľahlivých zamestnancov a investíciách
do moderného technického
vybavenia, aby sme vám
mohli poskytovať kvalitné,
spoľahlivé a bezpečné služby.
Neizolujeme iba vonkajšiu
fasádu, ale aj pivničné priestory a strechu, meníme
zastaralé okná za nové, vykonávame sanáciu a reprofiláciu poškodených betónových konštrukcií, výmenu
zábradlí balkónov a lodžií.
Pretože si vážime finančné
prostriedky našich zákazníkov,
venujeme maximum úsilia
podrobnej príprave,
východziemu stavu objektu
a riešime všetky detaily tak
aby výsledkom nebola len
pekná fasáda, ale dlhoročná
pohoda a spokojnosť užívateľov domu.
Ponúkame taktiež konzultácie
pri hľadaní optimálneho riešenia realizácie rôznych prác
vo výškach.
poly
áter ku
žiarny n
- ŽSR
Protipo
ojov
čných spPaul
e
a dilata
Sanáci sv. Vincenta d
l
- kosto
íci bytov
– vlastn 36, BA
–
é práce
Sanačn Sklenárova 34
a NP
Naša firma je držiteľom licencií TSÚS na zatepľovacie
systémy stomixTHERM, StoTherm, TERMO+. Máme
osvedčenie na prácu so stavebnou chémiou MAPEI.
www.vyskovyservis.sk
Kontakty:
BRATISLAVSKÝ VÝŠKOVÝ SERVIS, s.r.o.
Korešpondenčná adresa:
Toplianska 13799
821 07 Bratislava
Prevádzka:
Mlynské luhy 29
821 05 Bratislava
Tel.: 02/43 631 026
e-mail: [email protected]
www.vyskovyservis.sk
®
Zatepľovanie budov
Patrik Janečka
mobil: +421 (0) 905 312 024
e-mail: [email protected]
Stavebná činnosť
Oliver Juráček
mobil: +421 (0) 905 363 882
e-mail: [email protected]
Práce vo výškach
David Šimkovich
mobil: +421 (0) 905 314 163
e-mail: [email protected]
Obchodný zástupca
Miroslav Elíz
mobil: +421 (0) 905 780 518
e-mail: [email protected]
Silvester Michalovich
mobil: +421 (0) 911 312 024
e-mail: [email protected]
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vo vložke číslo: 34547/B, IČO: 35 916 834,
IČ DPH: SK 2021931076
Download

Profesionálna obnova budov. Kvalitne alebo lacno?