Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti Taslağı /
Cerrahpaşa Medical Faculty 2015-2016 Academic Year Synopsis of Curricula Manuscript
Taslaktır. İlgili kurullar tarafından geliştirilip onaylandıktan
sonra son şeklini alacaktır.
İçindekiler / Table of Contents
2015-2016 Öğretim Yılı Akademik Takvimi Taslağı / 2015-2016 Academic Calendar Manuscript . 2
Birinci Sınıf / 1st Year ......................................................................................................................... 3
Ders Kurulu 1.1: Tıp Bilimlerine Giriş / Course 1.1: Introduction to Medical Sciences ................... 3
Ders Kurulu 1.2: Hücre Doku ve Organ Sistemleri I / Course 1.2: Cell Tissue and Organ Systems I 5
Ders Kurulu 1.3: Hücre Doku ve Organ Sistemleri II / Course 1.3: Cell Tissue and Organ Systems
II ........................................................................................................................................................... 7
Ders Kurulu 1.4: Klinik Bilimlere Giriş / Course 1.4: Introduction to Clinical Medicine .................. 9
Birinci Sınıf Zorunlu Dersler Sınav Takvimi .................................................................................... 11
1. Sömestir ................................................................................................................................. 11
2. Sömestir ................................................................................................................................. 12
İkinci Sınıf / 2nd Year ........................................................................................................................ 13
Ders Kurulu 2.1: Lokomotor Sistem / Course 2.1: Locomotor System ............................................. 13
Ders Kurulu 2.2: Kalp ve Damar Sistemi / Course 2.2: Cardiovascular System ............................... 16
Ders Kurulu 2.3: Solunum Sistemi / Course 2.3: Respiratory System .............................................. 19
Ders Kurulu 2.4: Hematopoetik Sistem, İmmünoloji, Mikrobiyoloji / Course 2.4: Hematopoietic
System, Immunology, Microbiology ................................................................................................. 21
Ders Kurulu 2.5: Gastrointestinal Sistem / Course 2.5: Gastrointestinal System .............................. 24
Üçüncü Sınıf / 3rd Year ..................................................................................................................... 27
Ders Kurulu 3.0: Dahili Tıp Pratiğine Giriş / Course 3.0: Introduction to Internal Medicine Practice
............................................................................................................................................................ 27
Ders Kurulu 3.1: Sinir Sistemi ve Duyu Organları / Course 3.1: Nerve System and Sensory Organs
............................................................................................................................................................ 28
Ders Kurulu 3.2: Genitoüriner Sistem / Course 3.2: Genitourinary System ...................................... 31
Ders Kurulu 3.3: Topografik Anatomi - Biyoistatistik - Deontoloji / Course 3.3: Topographic
Anatomy - Biostatistics - Deontology................................................................................................ 34
Ders Kurulu 3.4: Endokrin Sistem ve Metabolizma / Course 3.4: Endocrine System and Metabolism
............................................................................................................................................................ 38
Ders Kurulu 3.5: Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları / Course 3.5: Clinical
Microbiology and Infectious Diseases ............................................................................................... 40
4. Sınıf / 4th Class .............................................................................................................................. 42
4. Sınıf Staj Dönüşüm Programı / 4th Class Rotation Program for Clerkships .............................. 42
4. Sınıf Stajları Bütünleme Sınavı Tarihleri / 4th Class Clerkships Dates for Makeup
Examinations.................................................................................................................................. 43
5. Sınıf / 5th Class .............................................................................................................................. 44
5. Sınıf Staj Dönüşüm Programı / 5th Class Rotation Program for Clerkships .............................. 44
Halk Sağlığı, Adli Tıp, Dermatoloji Dönüşüm Tablosu / Public Health, Forensic Medicine,
Dermatology Rotation Program ................................................................................................ 46
5. Sınıf Stajları Bütünleme Sınavı Tarihleri / 5th Class Clerkships Dates for Makeup
Examinations.................................................................................................................................. 47
6. Sınıf / 6th Class .............................................................................................................................. 48
6. Sınıf Stajları Dönüşüm Programı / 6th Class Rotation Program for Internships ....................... 48
İntern Grupları.................................................................................................................................... 49
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti Taslağı
Versiyon 22.01.2015; Sayfa 1/49
2015-2016 Öğretim Yılı Akademik Takvimi Taslağı /
2015-2016 Academic Calendar Manuscript
Tarih/Date
Türkçe
English
13.07.2015
6. Sınıfın Başlangıcı
6 Class Start
01.09.2015
4. ve 5. Sınıfların Başlangıcı
4 and 5 Class Start
Autumn Semester Registration for
Lessons
Autumn Semester Payment of
Tuition
Güz Yarıyılı Ders Alma
Güz Yarıyılı Katkı Payı Yatırma
th
th
st
th
nd
rd
1., 2. ve 3. Sınıfların Başlangıcı
(Güz Yarıyılı)
1 , 2 and 3 Class (Autumn
Semester) Start
23.09.2015
Kurban Bayramı Tatil (Öğleden
Sonra)
Religious Holiday (Afternoon)
24.09.2015-25.09.2015
Kurban Bayramı
Religious Holiday
28.10.2015
Cumhuriyet Bayramı Tatili
(Öğleden sonra)
Republic Day (Afternoon)
29.10.2015
Cumhuriyet Bayramı Tatili
Republic Day
10.11.2015
Atatürk’ü Anma Günü
Commemoration Day of Atatürk
Güz Yarıyılı Bitişi
End of Autumn Semester
Yılbaşı Tatili
New Year Holiday
Güz Yarıyılı Bitirme Sınavları
Autumn Semester Final Exams
Güz Yarıyılı Telafi Sınavları
Autumn Semester Makeup Exams
Spring Semester Registration for
Lessons
Spring Semester Payment of
Tuition
01.01.2016
Bahar Yarıyılı Ders Alma
Bahar Yarıyılı Katkı Payı Yatırma
Bahar Yarıyılı Başlangıcı (Bahar
Yarıyılı)
First Day of Classes (Spring
Semester)
14.03.2016
Tıp Bayramı
Doctor’s Day
01.05.2016
Emek ve Dayanışma Günü
Workers Day
19.05.2016
Gençlik ve Spor Bayramı Tatili
Youth and Sports Day
Bahar Yarıyılı Bitişi
End of Spring Semester
Bahar Dönemi Bitirme Sınavları
Spring Semester Final Exams
4. ve 5. Sınıf Staj Bitimi
End of Clerkships at 4 and 5
Classes
Bahar Dönemi Telafi Sınavları
Spring Semester Makeup Exams
6. Sınıf Bitimi
End of 6 Class
th
17.06.2016
08.07.2016
th
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti Taslağı
Versiyon 22.01.2015; Sayfa 2/49
th
Birinci Sınıf / 1st Year
Ders Kurulu 1.1: Tıp Bilimlerine Giriş /
Course 1.1: Introduction to Medical Sciences
Başkan (Chair)*:
Doç. Dr. M. Selman Demirci, Anatomi (Anatomy)
Eşbaşkanlar (Vice Chairs)*:
Prof. Dr. Remisa Gelişgen, Biyokimya (Biochemistry)
Doç. Dr. Semra Özdemir, Biyofizik (Biophysics)
Üyeler (Members)*:
Prof. Dr. Ayten Altıntaş, Deontoloji ve Tıp Tarihi (Deontology and History of Medicine)
Doç. Dr. Suphi Vehid, Biyoistatistik (Biostatistics)
* Aynı zamanda kurul sınav komisyonunun başkan ve üyeleridir.
Dersin Kodu (Türkçe Tıp) /
Code of Course (Turkish Program):
CTFT1001
Dersin Kodu (İngilizce Tıp) /
Code of Course (English Program):
CTFI1001
Dersin Kredisi / Credit of Course:
10
Dersin AKTS Kredisi / ECTS Credit of Course:
10
Kurul Başlangıcı / Start of Course:
14.09.2015
Kurul Bitişi / End of Course:
26.10.2015
Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination:
26.10.2015 09:30
Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination:
06.01.2016 09:30
Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination:
22.01.2016 11:00
Dersleri Bulunan Anabilim Dalları /
Departments Included in the Course
Ders (saat) /
Lecture (hour)
Uygulama (saat) /
Practice (hour)
Ağırlık (%) /
Proportion (%)
Anatomi / Anatomy
15
4
20
Biyofizik / Biophysics
10
4
14
Biyoistatistik / Biostatistics
14
8
21
Biyokimya / Biochemistry
18
6
26
Deontoloji ve Tıp Tarihi /
Deontology and History of Medicine
13
0
15
Tıpta Bilgisayar / Computer in Medicine
0
6
4
Toplam / Total
70
28
100
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti Taslağı
Versiyon 22.01.2015; Sayfa 3/49
1.1: Gruplara Göre Uygulama Dönüşüm Çizelgesi / Practices Rotation Program
No
Tarih / Date
Anatomi /
Anatomy
Biyofizik /
Biophysics
Biyokimya /
Biochemistry
Tıpta
Bilgisayar /
Biyoistatistik/ Computer in
Biostatistics
Medicine
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
21.09.2015
22.09.2015
28.09.2015
29.09.2015
30.09.2015
01.10.2015
05.10.2015
06.10.2015
07.10.2015
08.10.2015
12.10.2015
13.10.2015
14.10.2015
15.10.2015
19.10.2015
20.10.2015
21.10.2015
22.10.2015
1,2
3,4
1,2
3,4
1
2
4
3
4
1
2
3
-
2
4
1
3
4
3
2
1
4
1
2
3
1
3
4
2
3
1
4
2
4
2
3
1
4
3
1
2
3
4
2
1
-
4
2
3
1
3
4
1
2
1
4
2
3
-
1. Grup İngilizce Tıp Programı / 1st Group English Program
Tüm uygulamalar 08:30-11:30 arasında yapılacaktır / All practices will be between 08:30-11:30.
Öğrencilerin Gruplara Dağılımı
Grup
Başlangıç No - Bitiş No
Program
1a
İngilizce Tıp
1b
İngilizce Tıp
2a
Türkçe Tıp
2b
Türkçe Tıp
3a
Türkçe Tıp
3b
Türkçe Tıp
4a
Türkçe Tıp
4b
Türkçe Tıp
Türkçe Tıp Öğrencilerinin Amfilere Dağılımı
Amfi
Başlangıç No - Bitiş No
MT
TBA
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti Taslağı
Versiyon 22.01.2015; Sayfa 4/49
Ders Kurulu 1.2: Hücre Doku ve Organ Sistemleri I /
Course 1.2: Cell Tissue and Organ Systems I
Başkan (Chair)*: Prof. Dr. Selma Yılmazer, Tıbbi Biyoloji (Medical Biology)
Eşbaşkanlar (Vice Chairs)*:
Prof. Dr. Ş. Selmin Toplan, Biyofizik (Biophysics)
Prof. Dr. Gülnur Andican, Biyokimya (Biochemistry)
* Aynı zamanda kurul sınav komisyonunun başkan ve üyeleridir.
Dersin Kodu (Türkçe Tıp) /
Code of Course (Turkish Program):
CTFT1002
Dersin Kodu (İngilizce Tıp) /
Code of Course (English Program):
CTFI1002
Dersin Kredisi / Credit of Course:
13
Dersin AKTS Kredisi / ECTS Credit of Course:
13
Kurul Başlangıcı / Start of Course:
27.10.2015
Kurul Bitişi / End of Course:
25.12.2015
Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination:
30.11.2015 11:00
Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination:
28.12.2015 09:30
Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination:
19.01.2016 11:00
Dersleri Bulunan Anabilim Dalları /
Departments Included in the Course
Ders (saat) /
Lecture (hour)
Uygulama (saat) /
Practice (hour)
Ağırlık (%) /
Proportion (%)
Biyofizik / Biophysics
35
12
36
Biyokimya / Biochemistry
25
12
28
Tıbbi Biyoloji / Medical Biology
36
8
36
Toplam / Total
96
32
100
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti Taslağı
Versiyon 22.01.2015; Sayfa 5/49
1.2: Gruplara Göre Uygulama Dönüşüm Çizelgesi / Practices Rotation Program
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Tarih / Date
27.10.2015
02.11.2015
03.11.2015
04.11.2015
05.11.2015
09.11.2015
11.11.2015
12.11.2015
16.11.2015
17.11.2015
18.11.2015
19.11.2015
23.11.2015
24.11.2015
25.11.2015
26.11.2015
01.12.2015
02.12.2015
03.12.2015
07.12.2015
08.12.2015
09.12.2015
10.12.2015
14.12.2015
15.12.2015
16.12.2015
17.12.2015
21.12.2015
Biyofizik /
Biophysics
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
-
Biyokimya /
Biochemistry
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
-
Tıbbi Biyoloji
/ Medical
Biology*
3a
4a
1a
2a
3b
4b
2b
3b
3a
4a
2b
2a
4b
1a
1a
2b
3a
4a
2a
3b
4b
1a
2b
2a
3a
4a
3b
4b
1. Grup İngilizce Tıp Programı / 1st Group English Program
Tüm uygulamalar 08:30-11:30 arasında yapılacaktır / All practices will be between 08:30-11:30.
* “a” ve “b” grupları olmak üzere grup içi bölünme ayrıca ilan edilecektir.
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti Taslağı
Versiyon 22.01.2015; Sayfa 6/49
Ders Kurulu 1.3: Hücre Doku ve Organ Sistemleri II /
Course 1.3: Cell Tissue and Organ Systems II
Başkan (Chair)*: Prof. Dr. Turgut Ulutin, Tıbbi Biyoloji (Medical Biology)
Eşbaşkanlar (Vice Chairs)*:
Prof. Dr. Gökhan Metin, Fizyoloji (Physiology)
Doç. Dr. Emine Elif Güzel, Histoloji ve Embriyoloji (Histology and Embryology)
Üyeler (Members)*:
Prof. Dr. Bora Barutçu, Biyofizik (Biophysics)
Prof. Dr. Orkide Donma, Biyokimya (Biochemistry)
* Aynı zamanda kurul sınav komisyonunun başkan ve üyeleridir.
Dersin Kodu (Türkçe Tıp) /
Code of Course (Turkish Program):
CTFT1003
Dersin Kodu (İngilizce Tıp) /
Code of Course (English Program):
CTFI1003
Dersin Kredisi / Credit of Course:
13
Dersin AKTS Kredisi / ECTS Credit of Course:
13
Kurul Başlangıcı / Start of Course:
08.02.2016
Kurul Bitişi / End of Course:
04.04.2016
Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination:
04.04.2016 09:30
Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination:
02.06.2016 09:30
Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination:
17.06.2016 11:00
Dersleri Bulunan Anabilim Dalları /
Departments Included in the Course
Ders (saat) /
Lecture (hour)
Uygulama (saat) /
Practice (hour)
Ağırlık (%) /
Proportion (%)
Biyofizik / Biophysics
9
10
11
Biyokimya / Biochemistry
10
0
8
Fizyoloji / Physiology
19
4
18
Genetik / Genetics
28
8
27
Histoloji ve Embriyoloji /
Histology and Embryology
37
12
36
Toplam / Total
103
34
100
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti Taslağı
Versiyon 22.01.2015; Sayfa 7/49
1.3: Gruplara Göre Uygulama Dönüşüm Çizelgesi / Practices Rotation Program
No
Tarih / Date
Biyofizik /
Biophysics
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
08.02.2016
09.02.2016
10.02.2016
11.02.2016
15.02.2016
16.02.2016
17.02.2016
18.02.2016
22.02.2016
23.02.2016
24.02.2016
25.02.2016
29.02.2016
01.03.2016
02.03.2016
03.03.2016
07.03.2016
18
08.03.2016
09.03.2016
15.03.2016
16.03.2016
17.03.2016
21.03.2016
22.03.2016
23.03.2016
24.03.2016
28.03.2016
29.03.2016
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Histoloji
Embriyoloji /
Histology
Embryology
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
2
3
Fizyoloji /
Physiology*
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
Temel
Genetik /
Basic
Genetics*
2a
3a
4a
1
2b
3b
4b
2a
3a
4a
1
2b
3b
4b
2a
3a
4a
2
1
4
3a
3
4
1
3
4
2
-
2b
3b
4b
2a
3a
4a
4b
1
2b
3b
1
2
3
4
1
2 (sınav)
3 (sınav)
4 (sınav)
1 (sınav)
1b
4a
-
4b
3a
2a
1a
4a
2b
3b
1b
2a
1a
2b
3b
4b
1. Grup İngilizce Tıp Programı / 1st Group English Program
Tüm uygulamalar 08:30-11:30 arasında yapılacaktır / All practices will be between 08:30-11:30.
* “a” ve “b” grupları olmak üzere grup içi bölünme ayrıca ilan edilecektir.
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti Taslağı
Versiyon 22.01.2015; Sayfa 8/49
Ders Kurulu 1.4: Klinik Bilimlere Giriş /
Course 1.4: Introduction to Clinical Medicine
Başkan (Chair)*: Doç. Dr. Hacı Murat Emül, Psikiyatri (Psychiatry)
Eşbaşkanlar (Vice Chairs)*:
Prof. Dr. Oktay Demirkıran, Anesteziyoloji ve Reanimasyon (Anesthesiology and Reanimation)
Doç. Dr. Suat Hilal Akı, Patoloji (Pathology)
Üyeler (Members)*:
Prof. Dr. Ahmet Gökhan Akkan, Farmakoloji (Pharmacology)
Doç. Dr. Hrısi Bahar, Mikrobiyoloji (Microbiology)
* Aynı zamanda kurul sınav komisyonunun başkan ve üyeleridir.
Dersin Kodu (Türkçe Tıp) /
Code of Course (Turkish Program):
CTFT1004
Dersin Kodu (İngilizce Tıp) /
Code of Course (English Program):
CTFI1004
Dersin Kredisi / Credit of Course:
10
Dersin AKTS Kredisi / ECTS Credit of Course:
10
Kurul Başlangıcı / Start of Course:
05.04.2016
Kurul Bitişi / End of Course:
20.05.2016
Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination:
25.04.2016 11:00
Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination:
24.05.2016 09:30
Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination:
13.06.2016 11:00
Dersleri Bulunan Anabilim Dalları /
Departments Included in the Course
Ders (saat) /
Lecture (hour)
Uygulama (saat) /
Practice (hour)
Ağırlık (%) /
Proportion (%)
Anesteziyoloji ve Reanimasyon /
Anesthesiology and Reanimation
6
8
10
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi / Child and
Adolescent Psychiatry
3
0
3
Farmakoloji / Pharmacology
20
0
21
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji /
Microbiology and Clinical Microbiology
10
2
12
Nükleer Tıp / Nuclear Medicine
2
0
2
Patoloji / Pathology
28
8
33
Psikiyatri / Psychiatry
19
0
19
Toplam / Total
88
18
100
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti Taslağı
Versiyon 22.01.2015; Sayfa 9/49
1.4: Gruplara Göre Uygulama Dönüşüm Çizelgesi / Practices Rotation Program
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Tarih / Date
05.04.2016
06.04.2016
07.04.2016
11.04.2016
12.04.2016
13.04.2016
14.04.2016
18.04.2016
19.04.2016
20.04.2016
21.04.2016
26.04.2016
27.04.2016
28.04.2016
02.05.2016
03.05.2016
04.05.2016
05.05.2016
09.05.2016
10.05.2016
11.05.2016
12.05.2016
İlkyardım / First Aid
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Mikrobiyoloji / Microbiology
1
2
3
4
-
Patoloji / Pathology
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
1. Grup İngilizce Tıp Programı / 1st Group English Program
Tüm uygulamalar 08:30-11:30 arasında yapılacaktır / All practices will be between 08:30-11:30.
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti Taslağı
Versiyon 22.01.2015; Sayfa 10/49
Birinci Sınıf Zorunlu Dersler Sınav Takvimi
1. Sömestir
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I / Ataturk's Principles and History of Revolution I
Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination:
13.11.2015 09:30
Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination:
30.12.2015 13:30
Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination:
21.01.2016 12:30
Türk Dili I / Turkish Language I
Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination:
13.11.2015 10:30
Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination:
30.12.2015 14:30
Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination:
21.01.2016 13:30
Afet Kültürü
Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination:
13.11.2015 12:30
Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination:
04.01.2016 13:30
Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination:
21.01.2016 14:30
Şehir Kültür ve İstanbul
Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination:
13.11.2015 12:30
Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination:
04.01.2016 13:30
Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination:
21.01.2016 14:30
Yabancı Dil 1
Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination:
13.11.2015 14:30
Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination:
04.01.2016 14:30
Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination:
21.01.2016 15:30
Güzel Sanatlar 1
Sınav Şekli: Ödev
Beden Eğitimi 1
Sınav Şekli: Ödev
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti Taslağı
Versiyon 22.01.2015; Sayfa 11/49
2. Sömestir
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II / Ataturk's Principles and History of Revolution II
Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination:
01.04.2016 09:30
Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination:
30.05.2016 09:30
Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination:
15.06.2016 12:30
Türk Dili II / Turkish Language II
Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination:
01.04.2016 10:30
Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination:
30.05.2016 10:30
Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination:
15.06.2016 13:30
Afet Kültürü
Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination:
01.04.2016 12:30
Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination:
30.05.2016 12:30
Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination:
15.06.2016 14:30
Şehir Kültür ve İstanbul
Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination:
01.04.2016 12:30
Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination:
30.05.2016 12:30
Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination:
15.06.2016 14:30
Yabancı Dil 2
Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination:
01.04.2016 14:30
Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination:
30.05.2016 14:30
Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination:
15.06.2016 15:30
Güzel Sanatlar 2
Sınav Şekli: Ödev
Beden Eğitimi 2
Sınav Şekli: Ödev
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti Taslağı
Versiyon 22.01.2015; Sayfa 12/49
İkinci Sınıf / 2nd Year
Ders Kurulu 2.1: Lokomotor Sistem /
Course 2.1: Locomotor System
Başkan (Chair)*:
Prof. Dr. Güler Kahraman Yıldırım, Anatomi (Anatomy)
Eşbaşkanlar (Vice Chairs)*:
Prof. Dr. Kenan Akgün, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (Physical Medicine and Rehabilitation)
Prof. Dr. Nuran Darıyerli Toktamış, Fizyoloji (Physiology)
Üyeler (Members)*:
Prof. Dr. Tania Marur, Anatomi (Anatomy)
Doç. Dr. Mehmet Can Ünlü, Ortopedi (Orthopedics)
* Aynı zamanda kurul sınav komisyonunun başkan ve üyeleridir.
Dersin Kodu (Türkçe Tıp) /
Code of Course (Turkish Program):
CTFT2001
Dersin Kodu (İngilizce Tıp) /
Code of Course (English Program):
CTFI2001
Dersin Kredisi / Credit of Course:
8
Dersin AKTS Kredisi / ECTS Credit of Course:
8
Kurul Başlangıcı / Start of Course:
14.09.2015
Kurul Bitişi / End of Course:
14.10.2015
Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination:
14.10.2015 09:30
Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination:
07.01.2016 09:30
Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination:
20.01.2016 09:30
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti Taslağı
Versiyon 22.01.2015; Sayfa 13/49
Dersleri Bulunan Anabilim Dalları /
Departments Included in the Course
Ders (saat) /
Lecture (hour)
Uygulama (saat) /
Practice (hour)
Ağırlık (%) /
Proportion (%)
Anatomi / Anatomy
21
14
42
Biyokimya / Biochemistry
3
0
4
Pediatri / Pediatrics
3
0
4
Enfeksiyon Hastalıkları /
Infectious Diseases
2
0
Farmakoloji / Pharmacology
5
0
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Physical Medicine and Rehabilitation
3
0
Fizyoloji / Physiology
5
2
Histoloji ve Embriyoloji /
Histology and Embryology
3
0
İç Hastalıkları / Internal Medicine
3
0
5
Nükleer Tıp / Nuclear Medicine
1
0
1
Ortopedi ve Travmatoloji /
Orthopedics and Traumatology
3
0
Patoloji / Pathology
5
2
9
Radyodiagnostik / Radiodiagnostics
1
0
1
Toplam / Total
58
18
100
3
7
5
9
5
5
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti Taslağı
Versiyon 22.01.2015; Sayfa 14/49
2.1: Gruplara Göre Uygulama Dönüşüm Çizelgesi / Practices Rotation Program
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tarih / Date
14.09.2015
15.09.2015
16.09.2015
17.09.2015
18.09.2015
21.09.2015
22.09.2015
28.09.2015
29.09.2015
30.09.2015
01.10.2015
02.10.2015
05.10.2015
06.10.2015
07.10.2015
08.10.2015
09.10.2015
12.10.2015
13.10.2015
14.10.2015
Anatomi /
Anatomy
1, 2
3, 4
1, 2
3, 4
1, 2
3, 4
1, 2
3, 4
1, 2
3, 4
1, 2
3, 4
1, 2
3, 4
1 (sınav)
2 (sınav)
3 (sınav)
4 (sınav)
Fizyoloji /
Physiology
3
1
4
2
1
3
2
4
-
Patoloji /
Pathology
4
2
3
1
2
4
1
3
-
1. Grup İngilizce Tıp Programı / 1st Group English Program
Tüm uygulamalar 13:30-16:30 arasında yapılacaktır / All practices will be between 13:30-16:30.
Öğrencilerin Gruplara Dağılımı
Grup
Başlangıç No - Bitiş No
Program
1a
İngilizce Tıp
1b
İngilizce Tıp
2a
Türkçe Tıp
2b
Türkçe Tıp
3a
Türkçe Tıp
3b
Türkçe Tıp
4a
Türkçe Tıp
4b
Türkçe Tıp
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti Taslağı
Versiyon 22.01.2015; Sayfa 15/49
Ders Kurulu 2.2: Kalp ve Damar Sistemi /
Course 2.2: Cardiovascular System
Başkan (Chair)*:
Prof. Dr. Gülderen Şahin, Fizyoloji (Physiology)
Eşbaşkanlar (Vice Chairs)*:
Prof. Dr. Zeki Öngen, Kardiyoloji (Cardiology)
Prof. Dr. Ercan Tanyeli, Anatomi (Anatomy)
Üyeler (Members)*:
Prof. Dr. Funda Öztunç, Pediatri (Pediatrics)
Prof. Dr. Öner Süzer, Farmakoloji (Pharmacology)
* Aynı zamanda kurul sınav komisyonunun başkan ve üyeleridir.
Dersin Kodu (Türkçe Tıp) /
Code of Course (Turkish Program):
CTFT2002
Dersin Kodu (İngilizce Tıp) /
Code of Course (English Program):
CTFI2002
Dersin Kredisi / Credit of Course:
14
Dersin AKTS Kredisi / ECTS Credit of Course:
14
Kurul Başlangıcı / Start of Course:
15.10.2015
Kurul Bitişi / End of Course:
30.11.2015
Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination:
30.11.2015 09:00
Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination:
04.01.2016 09:30
Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination:
18.01.2016 09:30
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti Taslağı
Versiyon 22.01.2015; Sayfa 16/49
Dersleri Bulunan Anabilim Dalları /
Departments Included in the Course
Ders (saat) /
Lecture (hour)
Uygulama (saat) /
Practice (hour)
Ağırlık (%) /
Proportion (%)
Anatomi / Anatomy
13
14
16
Biyokimya / Biochemistry
2
2
2
Pediatri / Pediatrics
7
0
6
Enfeksiyon Hastalıkları /
Infectious Diseases
1
0
Farmakoloji / Pharmacology
26
0
20
Fizyoloji / Physiology
22
8
20
Histoloji ve Embriyoloji /
Histology and Embryology
8
2
İç Hastalıkları / Internal Medicine
1
0
Kalp Damar Cerrahisi /
Cardiovascular Surgery
2
0
Kardiyoloji / Cardiology
22
0
17
Nükleer Tıp / Nuclear Medicine
2
0
2
Patoloji / Pathology
6
4
6
112
30
100
Toplam / Total
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti Taslağı
Versiyon 22.01.2015; Sayfa 17/49
1
7
1
2
2.2: Gruplara Göre Uygulama Dönüşüm Çizelgesi / Practices Rotation Program
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Tarih / Date
15.10.2015
16.10.2015
19.10.2015
20.10.2015
21.10.2015
22.10.2015
23.10.2015
26.10.2015
27.10.2015
30.10.2015
02.11.2015
03.11.2015
04.11.2015
05.11.2015
06.11.2015
09.11.2015
11.11.2015
12.11.2015
13.11.2015
16.11.2015
17.11.2015
18.11.2015
19.11.2015
20.11.2015
23.11.2015
24.11.2015
25.11.2015
26.11.2015
Anatomi /
Anatomy
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
-
Fizyoloji /
Physiology
4
2
3
1
3
1
4
2
3
1
2
4
1
2
3
4
-
Biyokimya /
Biochemistry
2
3
4
1
-
Histoloji /
Histology
4
3
1
2
4 (sınav)
1 (sınav)
2 (sınav)
3 (sınav)
-
Patoloji /
Pathology
3
4
1
2
-
1. Grup İngilizce Tıp Programı / 1st Group English Program
Tüm uygulamalar 13:30-16:30 arasında yapılacaktır / All practices will be between 13:30-16:30.
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti Taslağı
Versiyon 22.01.2015; Sayfa 18/49
Ders Kurulu 2.3: Solunum Sistemi /
Course 2.3: Respiratory System
Başkan (Chair)*:
Prof. Dr. Nermin Yelmen, Fizyoloji (Physiology)
Eşbaşkanlar (Vice Chairs)*:
Prof. Dr. Gül Öngen, Göğüs hastalıkları (Pulmonary Medicine)
Prof. Dr. Ali İhsan Soyluoğlu, Anatomi (Anatomy)
Üyeler (Members)*:
Prof. Dr. Büge Öz, Patoloji (Pathology)
Prof. Dr. Akif Turna, Göğüs Cerrahisi (Thoracic Surgery)
* Aynı zamanda kurul sınav komisyonunun başkan ve üyeleridir.
Dersin Kodu (Türkçe Tıp) /
Code of Course (Turkish Program):
CTFT2003
Dersin Kodu (İngilizce Tıp) /
Code of Course (English Program):
CTFI2003
Dersin Kredisi / Credit of Course:
8
Dersin AKTS Kredisi / ECTS Credit of Course:
8
Kurul Başlangıcı / Start of Course:
01.12.2015
Kurul Bitişi / End of Course:
25.12.2015
Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination:
14.12.2015 09:30
Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination:
29.12.2015 09:30
Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination:
22.01.2016 09:00
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti Taslağı
Versiyon 22.01.2015; Sayfa 19/49
Dersleri Bulunan Anabilim Dalları /
Departments Included in the Course
Ders (saat) /
Lecture (hour)
Uygulama (saat) /
Practice (hour)
Ağırlık (%) /
Proportion (%)
Anatomi / Anatomy
4
4
10
Pediatri / Pediatrics
2
0
3
Enfeksiyon Hastalıkları / Infectious
Diseases
1
0
Farmakoloji / Pharmacology
6
0
10
Fizyoloji / Physiology
11
4
21
Göğüs Cerrahisi / Thoracic Surgery
1
0
2
Göğüs Hastalıkları / Pulmonary
Medicine
14
0
Histoloji ve Embriyoloji / Histology and
Embryology
4
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları /
Otorhinolaryngology
1
Nükleer Tıp / Nuclear Medicine
1
0
2
Patoloji / Pathology
8
2
15
Radyodiagnostik / Radiodiagnostics
2
0
3
Toplam / Total
55
12
100
2
22
2
8
0
2
2.3: Gruplara Göre Uygulama Dönüşüm Çizelgesi / Practices Rotation Program
No
Tarih / Date
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
01.12.2015
02.12.2015
03.12.2015
04.12.2015
07.12.2015
08.12.2015
09.12.2015
10.12.2015
11.12.2015
15.12.2015
16.12.2015
17.12.2015
18.12.2015
21.12.2015
Anatomi /
Anatomy
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
2 (sınav)
4 (sınav)
1 (sınav)
3 (sınav)
-
Fizyoloji /
Physiology
3
1
4
2
3
1
4
2
-
Histoloji /
Histology
4
2
3
1
1 (sınav)
3 (sınav)
2 (sınav)
4 (sınav)
-
Patoloji /
Pathology
4
2
3
1
-
1. Grup İngilizce Tıp Programı / 1st Group English Program
Tüm uygulamalar 13:30-16:30 arasında yapılacaktır / All practices will be between 13:30-16:30.
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti Taslağı
Versiyon 22.01.2015; Sayfa 20/49
Ders Kurulu 2.4: Hematopoetik Sistem, İmmünoloji,
Mikrobiyoloji / Course 2.4: Hematopoietic System,
Immunology, Microbiology
Başkan (Chair)*:
Prof. Dr. Gökhan Aygün, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji (Microbiology and Clinical Microbiology)
Eşbaşkanlar (Vice Chairs)*:
Prof. Dr. Teoman Soysal, İç Hastalıkları (Internal Medicine)
Prof. Dr. Yıldız Camcıoğlu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatrics)
Üyeler (Members)*:
Prof. Dr. Aydın Barlas, Farmakoloji (Pharmacology)
Prof. Dr. Gönül Şimşek, Fizyoloji (Physiology)
* Aynı zamanda kurul sınav komisyonunun başkan ve üyeleridir.
Dersin Kodu (Türkçe Tıp) /
Code of Course (Turkish Program):
CTFT2004
Dersin Kodu (İngilizce Tıp) /
Code of Course (English Program):
CTFI2004
Dersin Kredisi / Credit of Course:
16
Dersin AKTS Kredisi / ECTS Credit of Course:
16
Kurul Başlangıcı / Start of Course:
08.02.2016
Kurul Bitişi / End of Course:
28.03.2016
Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination:
07.03.2016 09:00
28.03.2016 09:30
Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination:
01.06.2016 09:30
Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination:
16.06.2016 09:30
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti Taslağı
Versiyon 22.01.2015; Sayfa 21/49
Dersleri Bulunan Anabilim Dalları /
Departments Included in the Course
Ders (saat) /
Lecture (hour)
Uygulama (saat) /
Practice (hour)
Ağırlık (%) /
Proportion (%)
Biyokimya / Biochemistry
6
2
5
Pediatri / Pediatrics
6
0
5
Farmakoloji / Pharmacology
12
0
8
Fizyoloji / Physiology
9
4
7
Genel Cerrahi / General Surgery
2
0
1
Histoloji ve Embriyoloji / Histology and
Embryology
3
2
3
İç Hastalıkları / Internal Medicine
20
0
13
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji /
Microbiology and Clinical Microbiology
47
12
37
Nükleer Tıp / Nuclear Medicine
1
0
1
Patoloji / Pathology
9
4
8
Tıp Eğitimi / Medical Education
0
36
12
Toplam / Total
115
60
100
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti Taslağı
Versiyon 22.01.2015; Sayfa 22/49
2.4: Gruplara Göre Uygulama Dönüşüm Çizelgesi / Practices Rotation Program
No
Tarih /
Date
1
08.02.2016
Tıbbi Beceri /
Mikrobiyoloji /
Medical
Microbiology
Skillls
-
2
09.02.2016
-
-
3
10.02.2016
-
4
11.02.2016
5
12.02.2016
6
7
Fizyoloji /
Physiology
Histoloji /
Histology
Biyokimya /
Biochemistry
Patoloji /
Pathology
-
-
-
-
-
-
-
-
3,4
-
-
-
-
-
1,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15.02.2016
1
-
3b
-
4
-
16.02.2016
3
-
1b
-
2
-
8
17.02.2016
-
1,2,3,4
-
-
-
-
9
18.02.2016
2
3,4
1a
-
-
-
10
19.02.2016
4
-
3a
-
-
-
11
22.02.2016
-
1,2
4a
-
-
-
12
23.02.2016
-
1,2,3,4
-
-
-
-
13
24.02.2016
-
-
4b
-
3
-
14
25.02.2016
1
-
2a
-
-
-
15
26.02.2016
3
-
2b
-
1
-
16
29.02.2016
2
3,4
-
-
-
-
17
01.03.2016
4
1,2
3a
-
-
-
18
02.03.2016
1
-
3b
-
-
4
19
03.03.2016
3
-
1a
-
-
2
20
04.03.2016
2
3,4
1b
-
-
-
21
08.03.2016
4
1,2
-
-
-
-
22
09.03.2016
-
-
4b
-
-
3
23
10.03.2016
1
-
2a
-
-
-
24
11.03.2016
3
-
2b
-
-
1
25
15.03.2016
2
3,4
-
-
-
-
26
16.03.2016
4
1,2
-
3
-
-
27
17.03.2016
1
-
-
2
-
4
28
18.03.2016
3
-
-
4
-
2
29
21.03.2016
2
3,4
-
1
-
-
30
22.03.2016
4
1,2
-
3 (sınav)
-
-
31
23.03.2016
1
-
4a
2 (sınav)
-
3
32
24.03.2016
3
-
-
4 (sınav)
-
1
33
25.03.2016
-
1,2,3,4
-
-
-
-
34
28.03.2016
-
-
-
1 (sınav)
-
-
1. Grup İngilizce Tıp Programı / 1st Group English Program
Tüm uygulamalar 13:30-16:30 arasında yapılacaktır / All practices will be between 13:30-16:30.
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti Taslağı
Versiyon 22.01.2015; Sayfa 23/49
Ders Kurulu 2.5: Gastrointestinal Sistem /
Course 2.5: Gastrointestinal System
Başkan (Chair)*:
Prof. Dr. Arzu Seven, Biyokimya (Biochemistry)
Eşbaşkanlar (Vice Chairs)*:
Prof. Dr. Serdar Yüceyar, Genel Cerrahi (General Surgery)
Prof. Dr. Ahmet Merih Dobrucalı, İç Hastalıkları (Internal Medicine)
Üyeler (Members)*:
Prof. Dr. Gülderen Şahin, Fizyoloji (Physiology)
Prof. Dr. Ayşe Derya Ertem, Anatomi (Anatomy)
* Aynı zamanda kurul sınav komisyonunun başkan ve üyeleridir.
Dersin Kodu (Türkçe Tıp) /
Code of Course (Turkish Program):
CTFT2005
Dersin Kodu (İngilizce Tıp) /
Code of Course (English Program):
CTFI2005
Dersin Kredisi / Credit of Course:
14
Dersin AKTS Kredisi / ECTS Credit of Course:
14
Kurul Başlangıcı / Start of Course:
29.03.2016
Kurul Bitişi / End of Course:
20.05.2016
Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination:
25.04.2016 09:00
Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination:
25.05.2016 09:30
Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination:
14.06.2016 09:30
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti Taslağı
Versiyon 22.01.2015; Sayfa 24/49
Dersleri Bulunan Anabilim Dalları /
Departments Included in the Course
Ders (saat) /
Lecture (hour)
Uygulama (saat) /
Practice (hour)
Ağırlık (%) /
Proportion (%)
Anatomi / Anatomy
8
8
8
Biyokimya / Biochemistry
25
10
21
Çocuk Cerrahisi / Pediatric Surgery
2
0
1
Pediatri / Pediatrics
8
0
5
Enfeksiyon Hastalıkları /
Infectious Diseases
2
0
1
Farmakoloji / Pharmacology
4
0
3
Fizyoloji / Physiology
14
2
10
Genel Cerrahi / General Surgery
20
0
14
Histoloji ve Embriyoloji /
Histology and Embryology
8
8
8
İç Hastalıkları / Internal Medicine
22
0
15
Nükleer Tıp / Nuclear Medicine
1
0
1
Patoloji / Pathology
10
4
8
Radyodiagnostik / Radiodiagnostics
1
0
1
Tıp Eğitimi / Medical Education
0
10
4
125
42
100
Toplam / Total
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti Taslağı
Versiyon 22.01.2015; Sayfa 25/49
2.5: Gruplara Göre Uygulama Dönüşüm Çizelgesi / Practices Rotation Program
No
Tarih / Date
Tıbbi Beceri /
Medical Skillls
Anatomi /
Anatomy
Biyokimya /
Biochemistry
Histoloji /
Histology
Fizyoloji /
Physiology
Patoloji /
Pathology
1
29.03.2016
1,2,3,4
-
-
-
-
-
2
30.03.2016
1,2,3,4
-
-
-
-
-
3
31.03.2016
1,2,3,4
-
-
-
-
-
4
01.04.2016
-
-
-
-
-
-
5
04.04.2016
-
1
2
-
-
-
6
05.04.2016
-
2
3
-
-
-
7
06.04.2016
1,2,3,4
-
-
-
-
-
8
07.04.2016
-
3
4
1
-
-
9
08.04.2016
-
-
-
2
-
-
10
11.04.2016
-
4
1
3
-
-
11
12.04.2016
-
1
2
4
-
-
12
13.04.2016
-
2
3
4
-
-
13
14.04.2016
1,2,3,4
-
-
-
-
-
14
15.04.2016
-
-
-
3
-
-
15
18.04.2016
-
3
4
1
-
-
16
19.04.2016
-
4
1
2
-
-
17
20.04.2016
-
1
2
3
4
-
18
21.04.2016
-
-
-
-
-
-
19
22.04.2016
-
2
3
4
1
-
20
26.04.2016
-
3
4
1
2
-
21
27.04.2016
-
4
1
2
3
-
22
28.04.2016
-
-
-
-
-
-
23
29.04.2016
-
1
2
3
-
4
24
02.05.2016
-
2
3
4
-
1
25
03.05.2016
-
3
4
1
-
2
26
04.05.2016
-
4
1
2
-
3
27
05.05.2016
-
-
-
-
-
-
28
06.05.2016
-
-
-
-
-
-
29
09.05.2016
-
1 (sınav)
2
3 (sınav)
-
4
30
10.05.2016
-
2 (sınav)
3
4 (sınav)
-
1
31
11.05.2016
-
3 (sınav)
4
1 (sınav)
-
2
32
12.05.2016
-
4 (sınav)
1
2 (sınav)
-
3
1. Grup İngilizce Tıp Programı / 1st Group English Program
Tüm uygulamalar 13:30-16:30 arasında yapılacaktır / All practices will be between 13:30-16:30.
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti Taslağı
Versiyon 22.01.2015; Sayfa 26/49
Üçüncü Sınıf / 3rd Year
Ders Kurulu 3.0: Dahili Tıp Pratiğine Giriş / Course 3.0:
Introduction to Internal Medicine Practice
Başkan (Chair)*:
Prof. Dr. Aydın Tunçkale, İç Hastalıkları (Internal Medicine)
Eşbaşkanlar (Vice Chairs)*:
Prof. Dr. Zeki Öngen, Kardiyoloji (Cardiology)
Doç. Dr. Derya Uğurlu Uludüz, Nöroloji (Neurology)
Üyeler (Members)*:
Prof. Dr. Benan Müsellim, Göğüs Hastalıkları (Pulmonary Medicine)
Doç. Dr. Burhan Engin, Dermatology (Dermatology)
* Aynı zamanda kurul sınav komisyonunun başkan ve üyeleridir.
Dersin Kodu (Türkçe Tıp) /
Code of Course (Turkish Program):
CTFT3015
Dersin Kodu (İngilizce Tıp) /
Code of Course (English Program):
CTFI3015
Dersin Kredisi / Credit of Course:
2
Dersin AKTS Kredisi / ECTS Credit of Course:
2
Kurul Başlangıcı / Start of Course:
14.09.2015
Kurul Bitişi / End of Course:
25.12.2015
Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination:
(Sözlü sınav)
22.12.2015 (4. Grup); 23.12.2015 (2. Grup)
24.12.2015 (3. Grup); 25.12.2015 (1. Grup)
Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination:
05.01.2016 09:30
Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination
22.01.2016 13:30
Dersleri Bulunan Anabilim Dalları /
Departments Included in the Course
Ders (saat) /
Lecture (hour)
Uygulama (saat) /
Practice (hour)
Ağırlık (%) /
Proportion (%)
Dermatoloji / Dermatology
0
2
4
Enfeksiyon Hastalıkları /
Infectious Diseases
1
0
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Physical Medicine and Rehabilitation
1
2
Göğüs Hastalıkları / Pulmonary
Medicine
2
4
İç Hastalıkları / Internal Medicine
6
10
39
Kardiyoloji / Cardiology
3
6
21
Nöroloji / Neurology
1
4
11
Toplam / Total
14
28
100
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti Taslağı
Versiyon 22.01.2015; Sayfa 27/49
4
7
14
Ders Kurulu 3.1: Sinir Sistemi ve Duyu Organları /
Course 3.1: Nerve System and Sensory Organs
Başkan (Chair)*:
Prof. Dr. Ertan Yurdakoş, Fizyoloji (Physiology)
Eşbaşkanlar (Vice Chairs)*:
Prof. Dr. Sibel Ertan, Nöroloji (Neurology)
Prof. Dr. Ayşe Derya Ertem, Anatomi (Anatomy)
Üyeler (Members)*:
Prof. Dr. Aydın Barlas, Farmakoloji (Pharmacology)
Doç. Dr. Emine Elif Güzel, Histoloji (Histology)
* Aynı zamanda kurul sınav komisyonunun başkan ve üyeleridir.
Dersin Kodu (Türkçe Tıp) /
Code of Course (Turkish Program):
CTFT3001
Dersin Kodu (İngilizce Tıp) /
Code of Course (English Program):
CTFI3001
Dersin Kredisi / Credit of Course:
15
Dersin AKTS Kredisi / ECTS Credit of Course:
15
Kurul Başlangıcı / Start of Course:
14.09.2015
Kurul Bitişi / End of Course:
09.11.2015
Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination:
09.11.2015 09:30
Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination:
08.01.2016 09:30
Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination:
21.01.2016 09:30
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti Taslağı
Versiyon 22.01.2015; Sayfa 28/49
Dersleri Bulunan Anabilim Dalları /
Departments Included in the Course
Ders (saat) /
Lecture (hour)
Uygulama (saat) /
Practice (hour)
Ağırlık (%) /
Proportion (%)
Anatomi / Anatomy
32
14
24
Biyokimya / Biochemistry
1
0
1
Dermatoloji / Dermatology
2
0
2
Enfeksiyon Hastalıkları / Infectious
Diesases
5
0
Farmakoloji / Pharmacology
18
0
11
Fizyoloji / Physiology
30
10
21
Göz Hastalıkları / Opthalmology
2
0
2
Histoloji / Histology
18
2
11
Kulak Burun Boğaz /
Otorhinolaryngology
2
0
Nöroloji / Neurology
13
0
8
Nöroşirurji / Neurosurgery
3
0
2
Nükleer Tıp / Nuclear Medicine
1
0
1
Patoloji / Pathology
12
4
9
Pediatri / Pediatrics
1
0
1
Radyoloji / Radiology
2
0
142
30
2
100
Toplam / Total
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti Taslağı
Versiyon 22.01.2015; Sayfa 29/49
3
2
3.1: Gruplara Göre Uygulama Dönüşüm Çizelgesi / Practices Rotation Program
No
Tarih / Date
Anatomi / Fizyoloji /
Anatomy Physiology
Biyokimya /
Biochemistry
Histoloji /
Histology
Patoloji /
Pathology
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
14.09.2015
15.09.2015
16.09.2015
17.09.2015
18.09.2015
21.09.2015
22.09.2015
28.09.2015
29.09.2015
30.09.2015
01.10.2015
02.10.2015
05.10.2015
06.10.2015
07.10.2015
08.10.2015
09.10.2015
12.10.2015
13.10.2015
14.10.2015
15.10.2015
16.10.2015
19.10.2015
20.10.2015
21.10.2015
22.10.2015
23.10.2015
26.10.2015
27.10.2015
30.10.2015
02.11.2015
03.11.2015
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
4 (sınav)
2 (sınav)
3 (sınav)
1 (sınav)
-
2
4
1
3
2
3
4
1
2 (sınav)
4 (sınav)
1 (sınav)
3 (sınav)
4
2
3
1
4
1
2
3
1
4
2
3
4
2
3
1
3
1
4
2
3
4
1
2
3
1
4
2
Klinik
Uygulamalar
/ Clinical
Practices
3
4
2
1
3
2
1
4
2
3
1
4
2
3
1
4
2
1
3
4
1
2
3
4
1
3
2
4
1. Grup İngilizce Tıp Programı / 1st Group English Program
Tüm uygulamalar 08:30-11:30 arasında yapılacaktır / All practices will be between 08:30-11:30.
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti Taslağı
Versiyon 22.01.2015; Sayfa 30/49
Ders Kurulu 3.2: Genitoüriner Sistem /
Course 3.2: Genitourinary System
Başkan (Chair)*:
Prof. Dr. Altay Gezer, Kadın Doğum (Gynecology and Obstetrics)
Eşbaşkanlar (Vice Chairs)*:
Prof. Dr. Mehmet Rıza Altıparmak, İç Hastalıkları (Internal Medicine)
Prof. Dr. Mehmet Seven, Tıbbi Genetik (Medical Genetics)
Üyeler (Members)*:
Prof. Dr. İsmail Seçkin, Histoloji (Histology)
Prof. Dr. Şennur İlvan, Patoloji (Pathology)
* Aynı zamanda kurul sınav komisyonunun başkan ve üyeleridir.
Dersin Kodu (Türkçe Tıp) /
Code of Course (Turkish Program):
CTFT3002
Dersin Kodu (İngilizce Tıp) /
Code of Course (English Program):
CTFI3002
Dersin Kredisi / Credit of Course:
13
Dersin AKTS Kredisi / ECTS Credit of Course:
13
Kurul Başlangıcı / Start of Course:
11.11.2015
Kurul Bitişi / End of Course:
25.12.2015
Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination:
07.12.2015 09:30
Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination:
30.12.2015 09:30
Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination:
19.01.2016 09:00
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti Taslağı
Versiyon 22.01.2015; Sayfa 31/49
Dersleri Bulunan Anabilim Dalları /
Departments Included in the Course
Ders (saat) /
Lecture (hour)
Uygulama (saat) /
Practice (hour)
Ağırlık (%) /
Proportion (%)
Anatomi / Anatomy
7
14
9
Biyokimya / Biochemistry
3
4
3
Enfeksiyon Hastalıkları /
Infectious Diseases
2
0
2
Farmakoloji / Pharmacology
6
0
4
Fizyoloji / Physiology
12
2
9
Genel Cerrahi / General Surgery
2
0
2
Histoloji / Histology
12
6
10
İç Hastalıkları / Internal Medicine
9
0
6
Kadın Hastalıkları ve Doğum /
Gynecology and Obstetrics
23
0
15
Nükleer Tıp / Nuclear Medicine
1
0
1
Patoloji / Pathology
14
4
11
Pediatri / Pediatrics
4
0
3
Radyoloji / Radiology
3
0
2
Tıbbi Genetik / Medical Genetics
28
0
19
Üroloji / Urology
6
0
4
Toplam / Total
132
30
100
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti Taslağı
Versiyon 22.01.2015; Sayfa 32/49
3.2: Gruplara Göre Uygulama Dönüşüm Çizelgesi / Practices Rotation Program
No
Tarih / Date
Anatomi / Fizyoloji /
Anatomy Physiology
Biyokimya /
Biochemistry
Histoloji /
Histology
Patoloji /
Pathology
Klinik
Uygulamalar
/ Clinical
Practices
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
11.11.2015
12.11.2015
13.11.2015
16.11.2015
17.11.2015
18.11.2015
19.11.2015
20.11.2015
23.11.2015
24.11.2015
25.11.2015
26.11.2015
27.11.2015
30.11.2015
01.12.2015
02.12.2015
03.12.2015
04.12.2015
08.12.2015
09.12.2015
10.12.2015
11.12.2015
14.12.2015
15.12.2015
16.12.2015
17.12.2015
18.12.2015
21.12.2015
22.12.2015
23.12.2015
24.12.2015
25.12.2015
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1 (sınav)
3 (sınav)
2 (sınav)
4 (sınav)
1
3
2
4
3
1
4
2
2
4
1
3
2
4
1
3
1
3
2
4
2 (sınav)
4 (sınav)
1 (sınav)
3 (sınav)
2
4
1
3
2
4
1
3
-
4
2
3
1
4
2
3
1
1
3
2
4
1
4
3
2
4
1
3
2
4
2
3
1
4
2
3
1
4 (sınav)
2 (sınav)
3 (sınav)
1 (sınav)
4
2
3
1
-
1. Grup İngilizce Tıp Programı / 1st Group English Program
Tüm uygulamalar 08:30-11:30 arasında yapılacaktır / All practices will be between 08:30-11:30.
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti Taslağı
Versiyon 22.01.2015; Sayfa 33/49
Ders Kurulu 3.3: Topografik Anatomi - Biyoistatistik Deontoloji / Course 3.3: Topographic Anatomy Biostatistics - Deontology
Başkan (Chair)*:
Prof. Dr. M. Yakup Tuna, Anatomi (Anatomy)
Eşbaşkanlar (Vice Chairs)*:
Prof. Dr. Gürsel Çetin Adli Tıp (Forensic Medicine)
Prof. Dr. Hatun Hanzade Doğan, Deontoloji ve Tıp Tarihi (Deontology and History of Medicine)
Üyeler (Members)*:
Prof. Dr. Mustafa Şükrü Şenocak, Biyoistatistik (Biostatistics)
Doç. Dr. Nurver Turfaner, Aile Hekimliği (Primary Care)
* Aynı zamanda kurul sınav komisyonunun başkan ve üyeleridir.
Dersin Kodu (Türkçe Tıp) /
Code of Course (Turkish Program):
CTFT3003
Dersin Kodu (İngilizce Tıp) /
Code of Course (English Program):
CTFI3003
Dersin Kredisi / Credit of Course:
8
Dersin AKTS Kredisi / ECTS Credit of Course:
8
Kurul Başlangıcı / Start of Course:
08.02.2016
Kurul Bitişi / End of Course:
07.03.2016
Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination:
07.03.2016 11:00
Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination:
03.06.2016 09:30
Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination:
17.06.2016 09:00
Dersleri Bulunan Anabilim Dalları /
Departments Included in the Course
Ders (saat) /
Lecture (hour)
Uygulama (saat) /
Practice (hour)
Ağırlık (%) /
Proportion (%)
Adli Tıp / Forensic Medicine
15
0
17
Aile Hekimliği / Primary Care
7
0
8
Anatomi / Anatomy
34
14
45
Biyoistatistik / Biostatistics
12
0
13
Deontoloji ve Tıp Tarihi / Deontology
and History of Medicine
11
0
12
Klinik Uygulamalar / Clinical Practices
0
12
5
Toplam / Total
79
26
100
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti Taslağı
Versiyon 22.01.2015; Sayfa 34/49
3.3: Gruplara Göre Uygulama Dönüşüm Çizelgesi / Practices Rotation Program
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tarih / Date
08.02.2016
09.02.2016
10.02.2016
11.02.2016
12.02.2016
15.02.2016
16.02.2016
17.02.2016
18.02.2016
19.02.2016
22.02.2016
23.02.2016
24.02.2016
25.02.2016
26.02.2016
29.02.2016
01.03.2016
02.03.2016
03.03.2016
04.03.2016
Anatomi /
Anatomy
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
Klinik
Uygulamalar /
Clinical
Practices
4
2
1
3
1
4
2
3
4
2
3
1
4
2
3
1
-
1. Grup İngilizce Tıp Programı / 1st Group English Program
Tüm uygulamalar 08:30-11:30 arasında yapılacaktır / All practices will be between 08:30-11:30.
Klinik uygulama dönüşümü aşağıda ilan edilmiştir / Clinical practice rotation is announced below.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğrencileri,
6. Yarıyıl Klinik Uygulama Dönüşüm Programı
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tarih / Date
10.02.2016
11.02.2016
12.02.2016
15.02.2016
16.02.2016
17.02.2016
18.02.2016
19.02.2016
22.02.2016
23.02.2016
24.02.2016
25.02.2016
26.02.2016
29.02.2016
01.03.2016
02.03.2016
09.03.2016
10.03.2016
11.03.2016
Çocuk Sağlığı
ve
Hastalıkları
4a
2a
1a
3a
1a
4a
2a
3a
4a
2a
3a
1a
4a
2a
3a
1a
3a
2a
4a
Kadın
Hastalıkları
ve Doğum
4b
2b
1b
3b
1b
4b
2b
3b
4b
2b
3b
1b
4b
2b
3b
1b
3b
2b
4b
Genel Cerrahi
4c
2c
1c
3c
1c
4c
2c
3c
4c
2c
3c
1c
4c
2c
3c
1c
3c
2c
4c
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti Taslağı
Versiyon 22.01.2015; Sayfa 35/49
No
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Tarih / Date
15.03.2016
16.03.2016
17.03.2016
18.03.2016
21.03.2016
22.03.2016
23.03.2016
24.03.2016
25.03.2016
28.03.2016
29.03.2016
30.03.2016
31.03.2016
01.04.2016
05.04.2016
06.04.2016
07.04.2016
08.04.2016
12.04.2016
13.04.2016
14.04.2016
15.04.2016
18.04.2016
19.04.2016
20.04.2016
21.04.2016
22.04.2016
25.04.2016
26.04.2016
27.04.2016
28.04.2016
29.04.2016
03.05.2016
04.05.2016
05.05.2016
06.05.2016
09.05.2016
10.05.2016
11.05.2016
12.05.2016
13.05.2016
Çocuk Sağlığı
ve
Hastalıkları
1a
2b
3b
1b
4b
4b
2b
3b
1b
1b
4b
2b
3b
1b
4b
2b
3b
1b
2b
3b
4b
1c
4c
2c
3c
1c
2c
3c
4c
3c
1c
4c
2c
3c
1c
4c
2c
3c
1c
4c
2c
Kadın
Hastalıkları
ve Doğum
1b
2c
3c
1c
4c
4c
2c
3c
1c
1c
4c
2c
3c
1c
4c
2c
3c
1c
2c
3c
4c
1a
4a
2a
3a
1a
2a
3a
4a
3a
1a
4a
2a
3a
1a
4a
2a
3a
1a
4a
2a
Genel Cerrahi
1c
2a
3a
1a
4a
4a
2a
3a
1a
1a
4a
2a
3a
1a
4a
2a
3a
1a
2a
3a
4a
1b
4b
2b
3b
1b
2b
3b
4b
3b
1b
4b
2b
3b
1b
4b
2b
3b
1b
4b
2b
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti Taslağı
Versiyon 22.01.2015; Sayfa 36/49
Dolaşılan istasyonlar:
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
1.
Anamnez Alma – Genel Muayene
2.
Solunum – Dolaşım Sistemi
3.
Ağız – Boğaz – Batın, Nörolojik Muayene
4.
Lenf Sistemi, Lokomotor Sistem, Genital Muayene, Puberte Değerlendirme
5.
Süt Çocuğu, Yenidoğan
Kadın Hastalıkları ve Doğum
1.
Antenatal Poliklinik: Obstetrik Muayene ve Obstetrik Ultrasonografi
2.
Jinekoloji Poliklinik: Jinekolojik Muayene ve Aletlerin Tanıtılması
3.
Doğumhane ve Servis: Normal Doğum, Operatif Doğum
4.
Ameliyathane ve Servis: Jinekolojik Ameliyatlar
5.
Jinekolojik Onkoloji: Onkolojik Muayene ve Kolposkopi
Genel Cerrahi
1.
Cerrahi hastalarda anemnez, klinik semptomlar
2.
Cerrahi hastalarda muayene yöntemleri
3.
Cerrahi malzemeler (dren, kateter, sütür materyalleri, bandaj)
4.
Bandaj ve teknikleri
5.
Akut karın ve travma
Öğrencilerin Gruplara Dağılımı
Grup Alt Grup Başlangıç No - Bitiş No
Program
1
1a
İngilizce Tıp
1
1b
İngilizce Tıp
1
1c
İngilizce Tıp
2
2a
Türkçe Tıp
2
2b
Türkçe Tıp
2
2c
Türkçe Tıp
3
3a
Türkçe Tıp
3
3b
Türkçe Tıp
3
3c
Türkçe Tıp
4
4a
Türkçe Tıp
4
4b
Türkçe Tıp
4
4c
Türkçe Tıp
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti Taslağı
Versiyon 22.01.2015; Sayfa 37/49
Ders Kurulu 3.4: Endokrin Sistem ve Metabolizma /
Course 3.4: Endocrine System and Metabolism
Başkan (Chair)*:
Prof. Dr. Volkan Demirhan Yumuk, İç Hastalıkları (Internal Medicine)
Eşbaşkanlar (Vice Chairs)*:
Prof. Dr. Dildar Konukoğlu, Biyokimya (Biochemistry)
Prof. Dr. Saadet Olcay Evliyaoğlu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatrics)
Üyeler (Members)*:
Prof. Dr. Sibel Erdamar, Patoloji (Pathology)
Prof. Dr. Nuran Darıyerli Toktamış, Fizyoloji (Physiology)
* Aynı zamanda kurul sınav komisyonunun başkan ve üyeleridir.
Dersin Kodu (Türkçe Tıp) /
Code of Course (Turkish Program):
CTFT3004
Dersin Kodu (İngilizce Tıp) /
Code of Course (English Program):
CTFI3004
Dersin Kredisi / Credit of Course:
12
Dersin AKTS Kredisi / ECTS Credit of Course:
12
Kurul Başlangıcı / Start of Course:
08.03.2016
Kurul Bitişi / End of Course:
11.04.2015
Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination:
11.04.2016 09:30
Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination:
27.05.2016 09:30
Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination:
15.06.2016 09:30
Dersleri Bulunan Anabilim Dalları /
Departments Included in the Course
Ders (saat) /
Lecture (hour)
Uygulama (saat) /
Practice (hour)
Ağırlık (%) /
Proportion (%)
Anatomi / Anatomy
2
2
3
Biyokimya / Biochemistry
19
0
18
Farmakoloji / Pharmacology
13
0
12
Fizyoloji / Physiology
12
6
14
Genel Cerrahi / General Surgery
3
0
3
Histoloji / Histology
4
2
5
İç Hastalıkları / Internal Medicine
22
0
21
Nükleer Tıp / Nuclear Medicine
2
0
2
Patoloji / Pathology
6
4
8
Pediatri / Pediatrics
8
0
8
Radyoloji / Radiology
1
0
1
Klinik Uygulamalar / Clinical Practices
0
15
5
Toplam / Total
92
29
100
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti Taslağı
Versiyon 22.01.2015; Sayfa 38/49
3.4: Gruplara Göre Uygulama Dönüşüm Çizelgesi / Practices Rotation Program
No
Tarih / Date
Anatomi /
Anatomy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
09.03.2016
10.03.2016
11.03.2016
15.03.2016
16.03.2016
17.03.2016
18.03.2016
21.03.2016
22.03.2016
23.03.2016
24.03.2016
25.03.2016
28.03.2016
29.03.2016
30.03.2016
31.03.2016
01.04.2016
04.04.2016
05.04.2016
06.04.2016
07.04.2016
08.04.2016
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
Fizyoloji /
Physiology
Histoloji /
Histology
Patoloji /
Pathology
3
1
4
2
3
1
4
2
4
2
3
1
3 (sınav)
2 (sınav)
4 (sınav)
1 (sınav)
-
2
4
1
3
3
1
4
2
3
1
4
2
-
Klinik
Uygulamalar /
Clinical
Practices
3
2
4
1
2
3
1
4
4
2
3
1
1
4
2
3
1
4
2
3
1
1. Grup İngilizce Tıp Programı / 1st Group English Program
Tüm uygulamalar 08:30-11:30 arasında yapılacaktır / All practices will be between 08:30-11:30.
Klinik uygulama dönüşümü Topografik Anatomi - Biyoistatistik – Deontoloji ders kurulunda ilan
edilmiştir / Clinical practice rotation is announced at Topographic Anatomy – Biostatistics - Deontology
course.
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti Taslağı
Versiyon 22.01.2015; Sayfa 39/49
Ders Kurulu 3.5: Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon
Hastalıkları / Course 3.5: Clinical Microbiology and
Infectious Diseases
Başkan (Chair)*:
Prof. Dr. Neşe Saltoğlu, Enfeksiyon Hastalıkları (Infectious Diseases)
Eşbaşkanlar (Vice Chairs)*:
Prof. Nevriye Gönüllü, Mikrobiyoloji (Microbiology)
Prof. Dr. Sibel Özyazgan, Farmakoloji (Pharmacology)
Üyeler (Members)*:
Prof. Dr. Ayşe Eroğlu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatrics)
Doç. Dr. Kağan Zengin, Genel Cerrahi (General Surgery)
* Aynı zamanda kurul sınav komisyonunun başkan ve üyeleridir.
Dersin Kodu (Türkçe Tıp) /
Code of Course (Turkish Program):
CTFT3005
Dersin Kodu (İngilizce Tıp) /
Code of Course (English Program):
CTFI3005
Dersin Kredisi / Credit of Course:
10
Dersin AKTS Kredisi / ECTS Credit of Course:
10
Kurul Başlangıcı / Start of Course:
12.04.2016
Kurul Bitişi / End of Course:
20.05.2016
Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination:
02.05.2016 09:30
Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination:
23.05.2016 09:30
Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination:
13.06.2016 09:00
Dersleri Bulunan Anabilim Dalları /
Departments Included in the Course
Ders (saat) /
Lecture (hour)
Uygulama (saat) /
Practice (hour)
Ağırlık (%) /
Proportion (%)
Enfeksiyon Hastalıkları /
Infectious Diseases
19
0
19
Farmakoloji / Pharmacology
18
0
17
Genel Cerrahi / General Surgery
1
0
1
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji /
Microbiology and Clinical Microbiology
52
12
54
Nükleer Tıp / Nuclear Medicine
1
0
1
Pediatri / Pediatrics
3
0
3
Klinik Uygulamalar / Clinical Practices
0
18
5
Toplam / Total
94
30
100
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti Taslağı
Versiyon 22.01.2015; Sayfa 40/49
3.5: Gruplara Göre Uygulama Dönüşüm Çizelgesi / Practices Rotation Program
Anatomi /Anatomy
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tarih / Date
12.04.2016
13.04.2016
14.04.2016
15.04.2016
18.04.2016
19.04.2016
20.04.2016
21.04.2016
22.04.2016
25.04.2016
26.04.2016
27.04.2016
28.04.2016
29.04.2016
03.05.2016
04.05.2016
05.05.2016
06.05.2016
09.05.2016
10.05.2016
11.05.2016
12.05.2016
13.05.2016
1 (sınav)
1 (sınav)
3 (sınav)
3 (sınav)
4 (sınav)
4 (sınav)
2 (sınav)
2 (sınav)
-
Mikrobiyoloji /
Microbiology
3
4
2
1
2
3
4
1
3
4
2
1
3
4
2
1
3
4
2
1
-
Klinik Uygulamalar
/ Clinical Practices
2
3
4
1
4
2
3
1
2
3
4
3
1
4
2
3
1
4
2
3
1
4
2
1. Grup İngilizce Tıp Programı / 1st Group English Program
Tüm uygulamalar 08:30-11:30 arasında yapılacaktır / All practices will be between 08:30-11:30.
Klinik uygulama dönüşümü Topografik Anatomi - Biyoistatistik – Deontoloji ders kurulunda ilan
edilmiştir / Clinical practice rotation is announced at Topographic Anatomy – Biostatistics - Deontology
course.
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti Taslağı
Versiyon 22.01.2015; Sayfa 41/49
4. Sınıf / 4th Class
4. Sınıf Staj Dönüşüm Programı / 4th Class Rotation Program for
Clerkships
01.09.15
22.09.15
28.09.15
19.10.15
20.10.15
12.11.15
13.11.15
04.12.15
07.12.15
28.12.15
29.12.15
20.01.16
(14.09.1522.09.15)
(09.10.1519.10.15)
(04.11.1512.11.15)
(26.11.1504.12.15)
(18.12.1528.12.15)
(12.01.1620.01.16)
1+2
1+2
1+2
3+4+5+6
3+4+5+6
3+4+5+6
3+4+5+6
3+4+5+6
3+4+5+6
1+2
1+2
1+2
7+8
7+8
9+10
9+10
11+12
11+12
9+10
9+10
11+12
11+12
7+8
7+8
* Anesteziyoloji ve
reanimasyon (2 hafta)
Radyodiagnostik (1.5 hafta)
Anesthesiology and
Reanimation (2 weeks)
Radiodiagnostics (1.5 weeks)
11
12
7
8
9
10
Üroloji (3.5 hafta) /
Urology (3.5 weeks)
12
11
8
7
10
9
01.02.16
22.02.16
23.02.16
16.03.16
17.03.16
07.04.16
11.04.16
08.04.16
03.05.16
02.05.16
27.05.16
25.05.16
(12.02.1622.02.16)
(07.03.1616.03.16)
(30.03.1607.04.16)
(22.04.1608.04.16)
(16.05.1602.05.16)
(09.06.1625.05.16)
7+8+9
7+8+9
7+8+9
10+11+12
10+11+12
10+11+12
10+11+12
10+11+12
10+11+12
7+8+9
7+8+9
7+8+9
1+2
1+2
3+4
3+4
5+6
5+6
3+4
3+4
5+6
5+6
1+2
1+2
* Anesteziyoloji ve
reanimasyon (2 hafta)
Radyodiagnostik (1.5 hafta)
Anesthesiology and
Reanimation (2 weeks)
Radiodiagnostics (1.5 weeks)
5
6
1
2
3
4
Üroloji (3.5 hafta) /
Urology (3.5 weeks)
6
5
2
1
4
3
Son 7 işgünü /
last 7 working day
İç Hastalıkları (10.5 hafta) /
Internal Medicine (10.5 weeks)
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
(10.5 hafta) /
Pediatrics (10.5 weeks)
Kadın Hastalıkları ve Doğum
(7 hafta) / Gynecology and
Obstetrics (7 weeks)
Genel Cerrahi (7 hafta) /
General Surgery (7 weeks)
Son 7 işgünü /
last 7 working day
İç Hastalıkları (10.5 hafta) /
Internal Medicine (10.5 weeks)
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
(10.5 hafta) /
Pediatrics (10.5 weeks)
Kadın Hastalıkları ve Doğum
(7 hafta) / Gynecology and
Obstetrics (7 weeks)
Genel Cerrahi (7 hafta) /
General Surgery (7 weeks)
1. ve 2. Grup İngilizce Tıp Programı. 10.5 haftalık stajlarda 48 işgünü, 7 haftalık stajlarda 32 iş günü, 3.5 haftalık
stajlarda 16 işgünü, 2 haftalık stajlarda 9 iş günü ve 1.5 haftalık stajlarda 7 işgünü verilmiştir.
* İlgili periyodun son 7 işgününde Radyodiagnostik Anabilim Dalına gidilecektir. Bu periyodlar çizelgenin üstünde
parantez içinde belirtilmiştir.
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti Taslağı
Versiyon 22.01.2015; Sayfa 42/49
Staj Grupları
Başlangıç
Bitiş
1*
2*
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
* İngilizce Tıp Programı
4. Sınıf Stajları Bütünleme Sınavı Tarihleri /
4th Class Clerkships Dates for Makeup Examinations
Güz sömestri / Autumn semester
Saat / Hour
Tarih / Date
08:30
13:00
25.01.2016
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Anesteziyoloji
26.01.2016
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
-
27.01.2016
Üroloji
Radyodiagnostik
28.01.2016
Genel Cerrahi
-
29.01.2016
İç Hastalıkları
-
Bahar sömestri / Spring semester
Saat / Hour
Tarih / Date
08:30
13:00
27.06.2016
Kadın Hastalıkları ve Doğum
-
28.06.2016
Genel Cerrahi
-
29.06.2016
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
-
30.06.2016
-
-
01.07.2016
Üroloji
-
04.07.2016
Radyodiagnostik
Anesteziyoloji
05.07.2016
-
-
06.07.2016
İç Hastalıkları
-
07.07.2016
-
-
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti Taslağı
Versiyon 22.01.2015; Sayfa 43/49
5. Sınıf / 5th Class
5. Sınıf Staj Dönüşüm Programı / 5th Class Rotation Program for
Clerkships
01.09.15
18.09.15
21.09.15
13.10.15
14.10.15
04.11.15
05.11.15
24.11.15
25.11.15
14.12.15
15.12.15
04.01.16
05.01.16
22.01.16
Son 5 işgünü /
(14.09.15- (07.10.15- (27.10.15- (18.11.15- (08.12.15- (28.12.15- (18.01.1618.09.15)
13.10.15)
04.11.15)
24.11.15)
14.12.15)
04.01.16)
22.01.16)
last 5 working day
Ortopedi ve Travmatoloji (3
hafta) / Orthopedics and
1
2
7
8
5
6
3
Traumatology (3 weeks)
Psikiyatri (2 hafta)
Nöroşirurji (1 hafta) /
2
1
8
7
6
5
4
Psychiatrics (2 weeks)
Neurosurgery (1 week)
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
(3 hafta) / Physical Medicine
7
8
5
6
3
4
9
and Rehabilitation (3 weeks)
Nöroloji (3 hafta) /
8
7
6
5
4
3
10
Neurology (3 weeks)
Göz Hastalıkları (3 hafta) /
5
6
3
4
9
10
11
Ophthalmology (3 weeks)
Kulak Burun ve Boğaz (3
hafta) / Otorhinolaryngology
6
5
4
3
10
9
12
(3 weeks)
Göğüs Hastalıkları (3 hafta) /
Pulmonary Medicine (3
3
4
9
10
11
12
13
weeks)
Kalp Damar Cerrahisi (2
hafta)
Göğüs Cerrahisi (1 hafta) /
4
3
10
9
12
11
14
Cardiovascular Surgery (2
weeks)
Pulmonary Surgery (1 week)
Çocuk Cerrahisi (2 hafta)
Radyasyon Onkolojisi (1
hafta) /
9
10
11
12
13
14
1
Pediatric Surgery (2 weeks)
Radiation Oncology (1 week)
Plastik Cerrahi (2 hafta)
Nükleer Tıp (1 hafta) /
10
9
12
11
14
13
2
Plastic Surgery (2 weeks)
Nuclear Medicine (1 week)
Kardiyoloji (3 hafta) /
11
12
13
14
1
2
7
Cardiology (3 weeks)
Enfeksiyon Hastalıkları (3
hafta) /
12
11
14
13
2
1
8
Infectious Diseases (3 weeks)
***Adli Tıp (2 hafta)
Dermatoloji (2 hafta)
Halk Sağlığı (2 hafta)
13 + 14
13 + 14
1+2
1+2
7+8
7+8
5+6
Forensic Medicine (2 weeks)
Public Health (2 weeks)
Dermatology (2 weeks)
3 haftalık stajlarda 14 iş günü, 2 haftalık stajlarda 9 iş günü, 1 haftalık stajlarda 5 iş günü verilmiştir.
* 1, 2, 3 ve 4. Grup İngilizce Tıp Programı’dır.
** 1 haftalık stajlar periyodların son 5 işgününde yapılacaktır. Bu periyodlar da çizelgede parantez içinde
belirtilmiştir.
*** Bu stajların dönüşümünün detayları iki sonraki sayfada sunulmaktadır.
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti Taslağı
Versiyon 22.01.2015; Sayfa 44/49
Son 5 işgünü /
last 5 working day
Ortopedi ve Travmatoloji (3
hafta) / Orthopedics and
Traumatology (3 weeks)
Psikiyatri (2 hafta)
Nöroşirurji (1 hafta) /
Psychiatrics (2 weeks)
Neurosurgery (1 week)
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
(3 hafta) / Physical Medicine
and Rehabilitation (3 weeks)
Nöroloji (3 hafta) /
Neurology (3 weeks)
Göz Hastalıkları (3 hafta) /
Ophthalmology (3 weeks)
Kulak Burun ve Boğaz (3
hafta) / Otorhinolaryngology (3
weeks)
Göğüs Hastalıkları (3 hafta) /
Pulmonary Medicine (3
weeks)
Kalp Damar Cerrahisi (2 hafta)
Göğüs Cerrahisi (1 hafta) /
Cardiovascular Surgery (2
weeks)
Pulmonary Surgery (1 week)
Çocuk Cerrahisi (2 hafta)
Radyasyon Onkolojisi (1
hafta)/
Pediatric Surgery (2 weeks)
Radiation Oncology (1 week)
Plastik Cerrahi (2 hafta)
Nükleer Tıp (1 hafta) /
Plastic Surgery (2 weeks)
Nuclear Medicine (1 week)
Kardiyoloji (3 hafta) /
Cardiology (3 weeks)
Enfeksiyon Hastalıkları (3
hafta) /
Infectious Diseases (3 weeks)
***Adli Tıp (2 hafta)
Dermatoloji (2 hafta)
Halk Sağlığı (2 hafta)
Forensic Medicine (2 weeks)
Public Health (2 weeks)
Dermatology (2 weeks)
01.02.16
18.02.16
19.02.16
09.03.16
10.03.16
30.03.16
31.03.16
19.04.16
20.04.16
09.05.16
10.05.16
30.05.16
31.05.16
17.06.16
(12.02.1618.02.16)
(03.03.1609.03.16)
(24.03.1630.03.16)
(13.04.1619.04.16)
(03.05.1609.05.16)
(24.05.1630.05.16)
(13.06.1617.06.16)
4
9
10
11
12
13
14
3
10
9
12
11
14
13
10
11
12
13
14
1
2
9
12
11
14
13
2
1
12
13
14
1
2
7
8
11
14
13
2
1
8
7
14
1
2
7
8
5
6
13
2
1
8
7
6
5
2
7
8
5
6
3
4
1
8
7
6
5
4
3
8
5
6
3
4
9
10
7
6
5
4
3
10
9
5+6
3+4
3+4
9 + 10
9 + 10
11 + 12
11 + 12
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti Taslağı
Versiyon 22.01.2015; Sayfa 45/49
Halk Sağlığı, Adli Tıp, Dermatoloji Dönüşüm Tablosu / Public Health,
Forensic Medicine, Dermatology Rotation Program
Tarih
Halk Sağlığı
(Public Health)
Adli Tıp
(Forensic Medicine)
Dermatoloji
(Dermatology)
01.09.2015 - 11.09.2015
13+14
-
-
14.09.2015 - 30.09.2015
-
13
14
01.10.2015 - 13.10.2015
-
14
13
14.10.2015 - 26.10.2015
1+2
-
-
27.10.2015 - 11.11.2015
-
1
2
12.11.2015 - 24.11.2015
-
2
1
25.11.2015 - 07.12.2015
7+8
-
-
08.12.2015 - 21.12.2015
-
7
8
22.12.2015 - 04.01.2016
-
8
7
05.01.2016 - 15.01.2016
5+6
-
-
18.01.2016 – 22.01.2016
01.02.2016 - 05.02.2016
-
5
6
08.02.2016 - 18.02.2016
-
6
5
19.02.2016 - 02.03.2016
3+4
-
-
03.03.2016 - 17.03.2016
-
3
4
18.03.2016 - 30.03.2016
-
4
3
31.03.2016 - 12.04.2016
-
9
10
13.04.2016 - 26.04.2016
-
10
9
27.04.2016 - 09.05.2016
9+10
-
-
11
12
10.05.2016 - 23.05.2016
24.05.2016 - 06.06.2016
-
12
11
07.06.2016 - 17.06.2016
11+12
-
-
* 1, 2, 3 ve 4. Grup İngilizce Tıp Programı’dır.
Staj Grupları
Başlangıç
Bitiş
1*
2*
3*
4*
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
* İngilizce Tıp Programı
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti Taslağı
Versiyon 22.01.2015; Sayfa 46/49
5. Sınıf Stajları Bütünleme Sınavı Tarihleri /
5th Class Clerkships Dates for Makeup Examinations
Güz sömestri / Autumn semester
Saat / Hour
Tarih / Date 08:30
25.01.2016
Psikiyatri
26.01.2016
Göğüs Hastalıkları
27.01.2016
Ortopedi
28.01.2016
Çocuk Cerrahisi
29.01.2016
Kardiyoloji
11:00
Kalp Damar
Cerrahisi
Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon
Nöroloji
Kulak Burun ve
Boğaz
13:00
15:00
Halk Sağlığı
-
Enfeksiyon
Hastalıkları
Göz
Adli Tıp
Plastik Cerrahi
Nükleer Tıp
Nöroşirurji
Göğüs Cerrahisi
Radyasyon
Onkolojisi
Dermatoloji
Bahar sömestri / Spring semester
Saat / Hour
Tarih / Date 08:30
11:00
27.06.2016
Çocuk Cerrahisi
-
28.06.2016
29.06.2016
-
01.07.2016
04.07.2016
Adli Tıp
Ortopedi
Enfeksiyon
Hastalıkları
Kardiyoloji
Psikiyatri
05.07.2016
Göz
-
06.07.2016
Plastik Cerrahi
07.07.2016
Göğüs Cerrahisi
30.06.2016
13:00
Kalp Damar
Cerrahisi
Dermatoloji
Nöroloji
Kulak Burun ve
Boğaz
Nöroşirurji
Göğüs Hastalıkları
Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon
15:00
-
Halk Sağlığı
-
Nükleer Tıp
Radyasyon
Onkolojisi
-
-
-
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti Taslağı
Versiyon 22.01.2015; Sayfa 47/49
6. Sınıf / 6th Class
6. Sınıf Stajları Dönüşüm Programı /
6th Class Rotation Program for Internships
13.07.2015
06.09.2015
07.09.2015
01.11.2015
02.11.2015
27.12.2015
28.12.2015
21.02.2016
22.02.2016
17.04.2016
25.04.2016
12.06.2016
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (8 hafta) /
Pediatrics (8 weeks)
Acil Tıp (8 hafta) /
Emergency Medicine (8 weeks)
İç Hastalıkları (8 hafta) /
Internal Medicine (8 weeks)
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (8 hafta) /
Pediatrics (8 weeks)
Acil Tıp (8 hafta) /
Emergency Medicine (8 weeks)
İç Hastalıkları (8 hafta) /
Internal Medicine (8 weeks)
13.07.2015
23.08.2015
24.08.2015
04.10.2015
05.10.2015
15.11.2015
16.11.2015
27.12.2015
Kadın Hastalıkları ve Doğum (4 hafta) /
Gynecology and Obstetrics (4 weeks),
Dermatoloji (2 hafta) / Dermatology ( 2 weeks)
Genel Cerrahi (6 hafta) /
General Surgery (6 weeks)
6
Psikiyatri (3 hafta) / Pschiatry (3 weeks)
Nöroloji (3 hafta) / Neurology (3 weeks)
Toplum Hekimliği (6 hafta) /
Public Medicine (6 weeks)
28.12.2015
07.02.2016
08.02.2016
20.03.2016
21.03.2016
01.05.2016
Kadın Hastalıkları ve Doğum (4 hafta) /
Gynecology and Obstetrics (4 weeks),
Dermatoloji (2 hafta) / Dermatology ( 2 weeks)
Genel Cerrahi (6 hafta) /
General Surgery (6 weeks)
Psikiyatri (3 hafta) / Pschiatry (3 weeks)
Nöroloji (3 hafta) / Neurology (3 weeks)
Toplum Hekimliği (6 hafta) /
Public Medicine (6 weeks)
Tüm gruplar 13.06.2016-08.07.2016 tarihleri arasında seçmeli staj alacaklardır /
All groups will have elective clerkship between 13.06.2016-08.07.2016.
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti Taslağı
Versiyon 22.01.2015; Sayfa 48/49
02.05.2016
12.06.2016
İntern Grupları
Başlangıç
Bitiş
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti Taslağı
Versiyon 22.01.2015; Sayfa 49/49
Download

buradan ulaşabilirsiniz - İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi