• ANAÇ SIĞIR
•BUZAĞI
•(BESİLİK MATERYAL ÜRETİMİ)
DESTEKLEMELERİ
DESTEKLEME MEVZUATI
Desteklemeler,
Aşağıdaki Mevzuatlar Doğrultusunda Yapılmaktadır;
•14.04.2014 TARİH 28970 SAYILI RESMİ GAZETEDE
YAYIMLANAN BAKANLAR KURULU KARARI (KARARNAME)
• 28 MAYIS 2014 TARİH 29013 SAYILI MÜKERRER RESMİ
GAZETEDE YAYIMLANAN 2014/22 SAYILI UYGULAMA
ESASLARI TEBLİĞİ
• OLASI GENEL MÜDÜRLÜK TALİMATLARI
• DESTEKLEMEYE ESAS SİSTEMLERİN VEYA KONULARIN
KENDİ MEVZUATLARI
- Mevzuat yorumlamasında, tamamı üzerinde çalışma yapılmalı,
- Biri ve hatta bir madde üzerinden yorum yapılmamalıdır.
Anaç sığır: 1/1/2013 tarihi ve
öncesinde doğmuş dişi sığır
• Destek Miktarı: 225 TL
• Soy Kütüğü farkı: +70 TL
• Besi Sperması ile tohumlamalar:
350 TL
• Kombine ve etçi ırklar ile melezleri : kendi
ırkı ile,
• Sütçü ırkların melezleri ve doğum tarihi
1/1/2009 öncesi olan saf sütçü ırklar ve
yerli ırklar: kombine veya etçi ırklar ile
tohumlama yapılmış olmalı.
IRKLAR
• Etçi IRKLAR:
• Charolais, Brangus, Belçika Mavisi (Belgian
Blue),Chianina,Hereford,Limousin,
Marchigiana, Piemontese, Aberdeen Angus ve
Red Angus
• Kombine ırk: Hem süt ve hem de et üretimi
amacıyla yetiştiriciliği yapılan sığır ırklarını,
(Brown Swiss, Montbeliarde, Simental)
Müracaat için Yetiştiricilerin
yetiştirici/üretici örgütü üyeliği
Şart Değil
MÜRACAAT:
• Yetiştirici/Üretici örgütü üyesi olan
yetiştiriciler: örgütleri aracılığı ile
• Üyeliği olmayan yetiştiriciler: kendileri
• 01.11.2014-31.12.2014 tarihleri
arasında İl/İlçe Müdürlüklerine dilekçe
ile müracaat eder.
• Anaç sığırların desteklemeye
müracaat eden işletmeye 01
Ekim 2014 tarihinden önce
gelmelidir
• 31 Aralık 2014 saat 24.00 e
kadar işletmede bulunmalıdır.
Kritik Tarih
31.12.2014
•Anaç Sığırlar Türkvet ve
e-ıslah kayıt
sistemlerinde kayıtlı
olmalı
Yetiştiricinin Görevleri
• Tohumlama belgesini tohumlamacıdan
alacak.
• İşletmesini güncelleştiricek (Hayvanların
doğum tarihleri ve ırkları doğru olacak.)
• Veri tabanlarına hayvanlarını kayıt
ettirecek.
• Zamanında Müracaat edecek.
Tohumlamacının Görevleri
• Küpeli hayvana tohumlama yapılacak
• Tohumlama makbuzu sperma payeti ile
birlikte yetiştiriciye teslim edilecek.
• Tohumlama makbuzu eksiksiz
doldurulacak.(adres,telefon, işletme no
veya tc no)
• Yetiştiriciye konu hakkında bilgi verecek
• Tohumlama belgeleri icmalle birlikte takip
eden ayın 15’ ine kadar İl Müdürlüğüne
teslim edilecek
• Türkvet şifresi olan tohumlamacılar ,
tohumlanan hayvan bilgilerini kontrol
edecek(işletme no,ırk,yaş). Yanlışlık varsa
yetiştirici ile iletişim kurarak İlçe
Müdürlüğüne yönlendirecek.Aksi durumda
desteklemeden faydanılamayacağı izah
edilecek.
İlçe Müdürlüklerinin Görevleri
• Destekleme ile ilgili duyuruları yapmak.
• Müracaattları alıp veri tabanına kayıt
etmek.( E ıslah şifresi olan ilçeler kendileri
,olmayanlar İl Müdürlüğü tarafından
girilecektir. Örgütler aracılığı ile yapılacak
müracaatlar İl Müdürlüğüne
yapılabilmektedir.)
• Hakedişlerden önce en az % 5 ‘ini
arazide kontrol etmek.
BUZAĞI DESTEKLEMESİ
Destekleme Miktarı:
75 ve 150 TL
• Kombine, etçi ırk ve bunların melezleri
sığırların aynı ırk boğa sperması ile
tohumlanması sonucu doğan buzağılar 150 TL
• Yerli ırk ve melezi sığırlar, sütçü ırk melezi
sığırlar ile doğum tarihi 1/1/2009 öncesi olan
saf sütçü ırk sığırların kombine veya etçi ırk
boğanın sperması ile tohumlanması sonucu
doğan buzağılar 150 TL
• Diğerleri 75 TL
Şartlar
• E-ıslah’a kayıtlı analardan suni tohumlama
sonucu doğmuş olmalıdırlar.
• Tüm Buzağılar 2014 doğumlu olmalıdır.
• Türkvet ve e-ıslah kayıt sistemlerine kayıtlı
olmalıdırlar.
• Dişi buzağılar brusella ile aşılanmış
olmalıdır.Aşı kayıtları Türkvete girilmiş
olmalıdır.
MÜRACAAT
• Yetiştiriciler 1/10/2014-31/12/2014
tarihleri arasında dilekçe ile bağlı
bulundukları İlçe Müdürlüklerimize direk
olarak başvuruda bulunacaktır.
• Sadece Soykütüğü üyeleri Damızlık Sığır
Yetiştiricileri Birliği aracılığıyla müracaat
edecek.
Askı ve Hakedişler
• İl Müdürlüğümüz tarafından askı ve
hakediş listeleri ilçe sorumluların e-posta
adreslerine gönderilmektedir.
• Askı listeleri İl Müdürlüğüne geri
gönderilmez.
• Hakediş listeleri onaylanarak üst yazı ile İl
Müdürlüğümüze gönderilecektir.
• Denetlemeye dikkat..
DESTEKLEMELERDE TEMEL HUSUSLAR
 31 Aralık tarihi TAM OLARAK Dikkate alınmıyor!!!
Yaşanan sorunların, yazışmaların, telefonların ve yetiştiriciye verilecek
cevapların temel anahtarı 31 ARALIK…
- Örgütlerin başvurusunun son günü,
- İşletme ve işletme hayvan mevcudunun tespitinin yapıldığı son gün ( Türkvet ve eıslah); bu tarihten sonra kaydedilen işletmeler ve sığırlar destekleme kapsamına
girmez.
- Desteklemede SÜRÜ MEVCUDUNUN tespitinde ,31 Aralık tarihli TÜRKVET
verileri kullanılmakta olup, yeni bir veri alınmamaktadır. 31 Aralık tarihinden sonra
Türkvette yapılan değişiklikler destekleme icmallerinin hazırlanmasında
bilinemediğinden destekleme kapsamında işlem yapılmamaktadır.
- Aynı durum, E-Islah için de geçerlidir.
- Yetiştiriciler, işletme hayvan mevcudunu her iki sistemde de 31.12.2014 tarihine
kadar güncellemekle yükümlüdür.
- 31 Aralık günü başvuru yapıp, destekleme bekleyen yetiştirici ve örgütler uyarılmalı.
Başvuruyu zamanında yapmak destekleme almak değildir!!!
DESTEKLEMELERDE TEMEL HUSUSLAR
• Türkvet’te Brusella aşısı kaydı bulunmayan dişi buzağılar, desteklemeden
faydalandırılmamaktadır.
• Cinsiyetle ilgili olarak su istimal yapılmaması için E-Islahta, İcmal 2 ve 4’e giren erkek
buzağıların cinsiyet değişimine engel konulmaktadır.
Sehven Erkek kaydedilen dişi sığırların Cinsiyet Değişikliği talebinde ; destekleme
iadesi faizi ile birlikte yaptırılıp belgeleriyle birlikte HAY Gem'e yazılacaktır.
Bankaya para yatırmada ; “1572 Şube Operasyonları Bölüm Başkanlığının hesabına
Şubeler Arası Havale Yoluyla Buzağı Desteklemesi İadesi “ ( Kulak No) “ . ifadesi
kullanılacaktır.
• Anaç Sığır Desteklemesinde; 14 aylık süre içerisinde yapılmış ( 1 Kasım ile sonraki yılın
31 Aralık tarihleri arası) suni tohumlama şartı bulunmaktadır. Dolayısıyla aynı
tohumlama ile ( 11 ve 12. aylarda yapılan) iki yıl destekleme alan sığırlar olabilir…
• Şahıslara yapılan ödemelerde ; kişiler önce kendi hesabını kontrol etmeli, destekleme
hesabına yatmamış ise Bankanın “GEÇİCİ HESABINDAN” TC. Kimlik veya Vergi
Numarası ile araştırma istemelidir.
İyi Çalışmalar…
Erol SAYIN
Veteriner Hekim
[email protected]
Download

2014 anaç sığır buzağı desteklemeleri slaytı