Napájací systém CellD300
Všeobecné vlastnosti









Ilustračné foto
Až 17,4 kW inštalovaného výkonu
Možnosť rozšírenia distribúcie o ďalší rozvodný panel
Možnosť dodávky vrátane kabinetu pre osadenie batérií
Možnosť dodávky vrátane kabinetu pre nástennú montáž
Určená pre ventilátorom chladené usmerňovače DPR 1600B-48, DPR 2400B-48, DPR 2900B–48
a DPR 4000B-48 s vysokou účinnosťou
Výmena modulov počas prevádzky
Ochrana batérií pred hlbokým vybitím
Voliteľné PLD (čiastočné odpojenie záťaže)
Systémová riadiaca jednotka PSC 3 alebo ORION
Aplikácie



Bezdrôtové základňové stanice
GSM siete
Telekomunikačné / Dátové siete
Popis
Napájací systém patrí do produktovej skupiny CellD systémov určených pre 19“ riešenia. Tento kompaktný
napájací systém s veľkou výkonovou hustotou je ideálnou voľbou pre tzv. „space-critical“ riešenia.
Napájací systém môže obsahovať v závisti od typu maximálne tri až deväť modulov usmerňovača, AC
svorky, pripojenie batérií a DC záťaže ako aj riadiacu jednotku PSC3 alebo ORION. Napájací systém sa
vyznačuje vysokou flexibilitou možných riešení, jednoduchou inštaláciou a nenáročnou prevádzkou.
A2B, s.r.o., Horská 1, SK – 010 03 Žilina – Považský Chlmec
: +421 41 5000 490, : +421 41 5252 114, : [email protected], : www.a2b.sk
1/2
Technická špecifikácia
Všeobecne
Modul usmerňovača
Účinnosť
Max. výkon
Vstupný prúd
Predradené istenie,
doporučené
Výška
Šírka
Hĺbka
DPS1600B-48-6
DPR 1600B-48 (max.6ks)
92 %
9,6 kW
19 A RMS
DPS1600B-48-9
DPR 1600B-48 (max.9ks)
92 %
14,4 kW
28,5 A RMS
DPS2400B-48-5
DPR 2400B-48 (max.5ks)
93,5 %
12 kW
30 A RMS
DPS4000B-48-5
DPR 4000B-48 (max.5ks)
95 %
20 kW
37 A RMS
3 x 20 A
3 x 32 A
3 x 32 A
3 x 50 A
266 mm (6U)
444 mm (19“)
315 mm
311 mm (7U)
444 mm (19“)
315 mm
222 mm (5U)
444 mm (19“)
410 mm
266 mm (6U)
444 mm (19“)
455 mm
Všeobecne
Modul usmerňovača
Účinnosť
Max. výkon
Vstupný prúd
Predradené istenie,
doporučené
Výška
Šírka
Hĺbka
DPS2900B-48-3
DPR 2900B-48 (max.3ks)
96,2 %
8,7 kW
17 A RMS
DPS2900B-48-5
DPR 2900B-48 (max.5ks)
96,2 %
14,5 kW
34 A RMS
DPS2900B-48-6
DPR 2900B-48 (max.6ks)
96,2 %
17,4 kW
34 A RMS
DPS2900B-48-6
DPR 2900B-48 (max.6ks)
96,2 %
17,4 kW
34 A RMS
3 x 20 A
3 x 40 A
3 x 40 A
3 x 40 A
177 mm (4U)
495 mm (21“)
315 mm
222 mm (5U)
444 mm (19“)
315 mm
266 mm (6U)
444 mm (19“)
315 mm
222 mm (5U)
495 mm (21“)
315 mm
Vstup
Pripojenie AC
Rozsah napätia
Frekvencia
Pripojenie siete AC
Vstupná ochrana
Výstup
Rozsah napätia
Max. výst. prúd
Distribúcia (ističe; počet pozícií záleží od
rozmeru rámu, bat. poistiek a typu ističa)
Istenie batérií (ističe)
PLD
LVD
Istenie (výstup)
Riadenie / Monitoring
Riadiaca jednotka
Lokálne rozhranie
Vzdialený monitoring
Ostatné parametre
Teplota okolia
Relatívna vlhkosť
Štandardy
Hmotnosť (záleží od konfigurácii)
1 x 3PH, 2 x 3PH alebo konfigurovateľné
80 až 300 V AC
45 / 66 Hz
Káble / Svorkovnica
Strata N, interné OVP, vstavané poistky (L+N), vysoké vst. napätie
42 až 58 VDC
53,5 VDC men.
250 A
15-21 ks 18mm MCB (19IN), 21-24 ks 13 mm MCB (19IN), 18-24 ks 18mm MCB (21IN),
25 ks 13 mm MCB (21IN)
2-6 ks MCB (do 125 А), 2-3 ks MCB (do 200A), 2 ks MCB (do 300A)
150 A alebo 250 A voliteľne
250 A štandard
Vstavane poistky (+ pól a - pól), vysoké výst. napätie, ochrana proti prehrievaniu
ORION alebo PSC 3
Displej, štruktúra menu, klávesnica, LED diódy
6 signalizačných relé, modemy, Web interface, SNMP protokol
-40 až +65°C
Max. 95% bez kondenzu
ETSI EN 300 019-1-3
IEC/EN 60950
EN 300 386
14 – 25 kg
Spoločnosť A2B, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny uvedených údajov bez predchádzajúceho upozornenia. (V082013)
A2B, s.r.o., Horská 1, SK – 010 03 Žilina – Považský Chlmec
: +421 41 5000 490, : +421 41 5252 114, : [email protected], : www.a2b.sk
2/2
Download

Katalógový list