SOLÁRNE SETY
s kondenzačným kotlom ZEM SOLAR
a solárnym kolektorom
elios
Vonkajšie rozmery kotla ZEM SOLAR
Kondenzačný kotol ZEM SOLAR
Moderný stacionárny kotol so zabudovaným nerezovým solárnym
zásobníkom teplej vody o objeme 193 l s elegantným designom
a kompaktnými rozmermi. ZEM SOLAR zaberá plochu len 0,55 m2
a jeho inštalácia je možná napríklad i pod schodisko alebo do
rôznych nevyužitých výklenkov, kde by bežnú solárnu zostavu
kotla s externým zásobníkom nebolo možné umiestniť.
ፚ plynový kondenzačný kotol pre vykurovanie a solárny ohrev
vody s výkonom 0,9 – 9,0 kW, 2,3 – 17,3 kW a 5,0 – 25,2 kW
ፚ kombinovaný nerezový vrstvený solárny zásobník teplej vody
s objemom 193 l splňujúci nároky 4členej rodiny na požiadavky TV
ፚ solárne komponenty (čerpadlo solárneho okruhu, expanzná
nádoba sol. sústavy atď.) sú integrované pod plášťom kotla
a tvoria jeden kompaktný celok s kotlom a zásobníkom TV
1966
ፚ automatika novej generácie LMS14, je určená nielen pre
ovládanie kotla, ale aj solárneho okruhu a prípadne pre riadenie
2. vykurovacieho okruhu
ፚ do kotla ide zabudovať druhý (podlahový) vykurovací okruh
vrátane regulácie
Kombinácia špičkových technológií predných európskych
výrobcov prináša maximálne možné úspory pri ohreve teplej
vody a vysoko ekonomickú prevádzku vykurovania i v náročných
európskych podmienkach.
82
3
671
Solárny vákuový systém VARISOL
ፚ základný solárny kolektor sa skladá z 15 ks vákuových trubíc
a pokrýva až 60 % nákladov na ohrev teplej vody
Snap Disk ochrana kolektora pred stagnáciou
Zariadenie je
otvorené a prebieha
tepelný prenos, kým
teplota kondenzátora
nedosiahne 90 °C
(HP400).
Disk sa aktivuje,
uzavrie zariadenie
a tým preruší
prenos tepla do
kondenzátora.
Ako náhle teplota
klesne pod 90 °C,
zariadenie sa opäť
otvorí a spustí znova
tepelný prenos.
ፚ v prípade menej vhodnej orientácie kolektoru k slnku je možné
optimalizovať jeho výkon navýšením množstva použitých trubíc
až do celkového počtu 20 ks
ፚ súčasťou kolektoru sú všetky komponenty pre montáž
až 20 trubíc na šikmú strechu vrátane hydraulického pripojenia
na vnútorný solárny rozvod a 20 litrov teplonosnej kvapaliny
ፚ systém Heat Pipe sa vyznačuje veľkou odolnosťou proti stagnácii,
ktorá je garantovaná oddelenými okruhmi a obmedzovačom
teploty (Snap Disk) na jednotlivých trubiciach
ፚ Varisol DF môže byť montovaný v ľubovoľnej pracovnej polohe
vrátane vodorovného umiestnia na fasáde objektu
ፚ kolektor má certifikáciu SolarKeymark a absolvoval úspešne
nepovinný test krupobitím (opakovaný úder kovovým valčekom
hmotnosti 150 g z výšky 2,5 m rýchlosťou 7 m/sec.)
ፚ na vákuum v trubiciach je poskytovaná záruka 10 rokov
Varisol
je vysoko účinný vákuový trubicový kolektor vyrábaný v Severnom
Írsku spoločnosťou Kingspan Solar.
Unikátny segmentový zberač umožňuje presné dimenzovanie
výkonu kolektoru s ohľadom na miestne podmienky iba zmenou
počtu použitých trubíc pracujúcich na princípe tepelnej trubice
(Heat Pipe) alebo priameho pretoku (Direct Flow).
Špičková kvalita vákuových trubíc je zaručená viac než 25 rokmi
skúseností, použitím špeciálneho skla eliminujúceho straty odrazom
žiarenia a tavné spojenie kovu a skla zabraňujúce znehodnotenie
vákua (10-6 mbar).
Ploché solárne kolektory
XELIOS 2.0
Vysoko účinné slnečné ploché kolektory
Xelios vyrábané výhradne v Európskej únii sú
osvedčeným výrobkom nielen v európskych
klimatických podmienkach.
Pri výrobe kolektorov Xelios sú využité
najnovšie technológie ohýbania nerezového
profilu. Inovatívny design rámu z nerezovej
ocele bez zvarov v rohoch kolektoru znižuje
riziko netesností a s tým spojeného zatekania,
čo výrazne zvyšuje životnosť.
Konštrukcia kolektoru je potom omnoho
pevnejšia a estetickejšia.
Vysokú účinnosť kolektorov Xelios podčiarkuje
medený absorbér, ktorý je výrobený
technológiou ultrazvukového spájkovania,
vďaka ktorému sa zvýšil prenos tepla a spolu
s vysokou selektívnou (TINOX) aktívnou
plochou absorbéru dosahuje maximálne
možné účinnosti.
Technické parametre
Typ kotla
výkon
spotreba ZP
propán
emisní trieda
objem vody
prevádzkový pretlak
objem expanznej nádoby ÚT
objem expanznej nádoby Solár
elektrické napätie/frekvencia
maximálny elektrický príkon
elektrické krytie
menovitý (80/60 °C)
G20 - 20 mbar
G31 - 37 mbar
kW
m3/hod
m3/hod
NOx
l
bar
l
l
V/Hz
W
IP
šírka
hĺbka
výška
hmotnosť
ZEM SOLAR
1-10 C
1,2 - 9,1
0,14/0,98
ZEM SOLAR
2-17C
2,3 - 17,3
0,26/1,86
5
8,4
3
18
18
230/50
155
X4D
5
8,4
3
18
18
230/50
162
X4D
ZEM SOLAR
5-25C
5,0 - 25,2
0,55/2,71
0,64/3,15
5
9
3
18
18
230/50
156
X4D
671
823
1966
175
671
823
1966
175
671
823
1966
175
193
7
18,0
nerezová oceľ 316 L
193
7
20,9
193
7
22,5
mm
mm
mm
kg
zásobník TV
zásobník/vykurovacia vložka
objem
maximálny prevádzkový pretlak
prietok pri ∆T 30 °K
Technické parametre
počet trubíc
celková plocha kolektoru
plocha apertury
plocha apertúry
rozmery [d x š x v]
objem kvapaliny
pripojovací rozmer/materiál
hmotnosť
doporučený sklon
účinnosť
a1
a2
l
bar
l/min
q
m2
m2
m2
mm
l
mm
kg
°
Varisol HP
1
0,14 × počet trubíc
0,11 × počet trubíc
0,101 × počet trubíc
1965 × 71 × 80
0,05 × počet trubíc
22/Cu
2,13 × počet trubíc
2 – 70
Hodnoty vztiahnuté k apertúre
0,760
W/(m2K)
1,621
W/(m2K2)
0,008
Xelios 2.0
2
1,85
1,85
1905 × 1065 × 60
1,45
22/Cu
32
-
0,791
3,782
0,015
Prevádzkové dáta
objemový prietok
doporučený
minimálny
maximálny
doporučený pracovní pretlak
maximálny pracovní tlak
stagnačná teplota
obmedzovač teploty
teplonosné médium
vákuum
absortivita
emisivita
MPa
MPa
°C
°C
mbar
%
%
6 l/hod × počet trubíc
6 l/hod × počet trubíc
15 l/hod × počet rubíc
0,3
0,6
166
90
Voda/Glykol
<10 -6
95
5
25 l/m2 × hod
20 l/m2 × hod
35 l/m2 × hod
0,3
1
177
Voda/Glykol
95
5
Názov
ZEM Solar 1-10/200
ZEM Solar 2-17/200
ZEM Solar 5-25/200
ZEM Solar 1-10/200/XLS2.0
ZEM Solar 2-17/200/XLS2.0
ZEM Solar 5-25/200/XLS2.0
ZEM Solar 1-10/200/VHP15
ZEM Solar 2-17/200/VHP15
ZEM Solar 5-25/200/VHP15
QAC34/101/L
DC sada
QAA 75.611/501
Popis kotla
solárne koletory
0,9–9,5 kW/zásobník TV 200l (nerez)
2,3–17,3 kW/zásobník TV 200l (nerez)
5–25,2 kW/zásobník TV 200l (nerez)
0,9 - 9,5 kW/zásobník TV 200l (nerez)
2 x Xelios 2.0
2,3 - 17,3 kW/zásobník TV 200l (nerez)
2 x Xelios 2.0
5- 25,2 kW/zásobník TV 200l (nerez)
2 x Xelios 2.0
0,9 - 9,5 kW/zásobník TV 200l (nerez)
1,5 m2 Varisol HP
2,3 - 17,3 kW/zásobník TV 200l (nerez)
1,5 m2 Varisol HP
5- 25,2 kW/zásobník TV 200l (nerez)
1,5 m2 Varisol HP
snímanie vonkajšej teploty - pribalené pod krytom kotla
pripojenie 2 M.V.O.
multifunkčný priestorový prístroj
Brilon a. s.
Vajnorská 127/B, 831 04 Bratislava
Tel.: 0800 800 044
www.brilon.sk
¤ bez DPH
3 929
3 929
3 929
5 179
5 179
5 179
5 536
5 536
5 536
¤ bez DPH
3 572
3 572
3 572
4 464
4 464
4 464
4 822
4 822
4 822
v cene kotla
536
166
2014/1.0
Cenník
Uvádzacie ceny
platné do 31.12.2014
Download

SOLÁRNE SETY s kondenzačným kotlom ZEM SOLAR a