kynológia
Kalendár kynologických podujatí v roku 2014
Klubová výstava farbiarov, KV, CAC
Klubová výstava duričov, KV, CAC
Klubová výstava jagdteriérov, KV, CAC
Špeciálna výst. kokeršpanielov, CAC
Špeciálna výst. poľovných sliedičov, CAC
Špeciálna výst. sever. poľovných psov, CAC
Klubová výstava bassetov, KV, CAC
Špeciálna výstava bassetov, CAC
Špec. výstava teriérov, CAC, CC, VŠV
Špeciálna výstava angl. stav., CAC
Klub. výst. am. kokeršpanielov, KV, CAC
Špeciálna výstavy bíglov, CAC
Klubová výstavy jazvečíkov, KV, CAC
Klubová výstava AJD, CAC, KV
Klub. výst. kokeršpanielov, KV, CAC
Klubová výstava sliedičov, KV, CAC
Špec. výst. cavalier a king. ch. španiel., CAC
Klub. výst. slovenských kopovov, KV, CAC
Klub. výst. sever. poľov. psov, KV, CAC
Špec. výst. Klubu sv. Huberta, CAC
Špec. výst. retrieverov, CAC
Klub. výst. teriérov, CAC, CC, KV
7. 6. Sielnica
KCHF
7. 6. Sielnica
KCHD
7. 6. Sielnica
KCHJgt
14. 6. Báč
CSC
14. 6. Báč
KCHPS
14. 6. Bel. Slatiny KCHSPP
28. 6. Gader. dolina BK SR
29. 6. Gader. dolina BK SR
4. 7. Košice
SKCHTaF
10. 8. Kam. Mlyn (TT) SKPS
15. 8. Bratislava
AKK
15. 8. Vinné
KCHBS
23. 8. Malacky
SKCHJ
30. 8. Svätý Anton KCHAJD
6. 9. Báč
CSC
6. 9. Báč
KCHPS
6. 9. Viničné SKCaKChS
13. 9. Bijacovce KCHSK
15.11. Lipt. Teplička KCHSPP
16.11. Nitra
KSvH
28.11. Nitra
SRK
28.11. Nitra
SKCHTaF
Zvod ml. Kl. chov. maďar. stavačov
19. 4. Topoľníky KCHMS
Bonitácia KCH poľovných sliedičov
19. 4. Trstice
KCHPS
Bonitácia KCH duričov
17. 5. Dvorianky
KCHD
Chovný zvod farbiarov
31. 5. Koňuš
KCHF
Bonitácia KCH duričov
7. 6. Sielnica
KCHD
Bonit. chov. jedincov KCH sever. poľov. psov 14. 6. Beluš. Slatiny KCHSPP
Bonitácia KCH poľovných sliedičov
14. 6. Báč
KCHPS
Bonitácia alp. jazveč. duriča
30. 8. Svätý Anton KCHAJD
Bonit. Klubu cavalier a king. ch. španielov
6. 9. Viničné SKCaKChS
Bonitácia KCH poľovných sliedičov
6. 9. Báč
KCHPS
Chovný zvod farbiarov
18.10. Sielnica
KCHF
Vrcholové podujatia SPZ
Mem. J. Kadleca, CACT, Vše. víťaz SR
14. – 15. 9.
miesto neurčené
Mem. K. Slimáka, CACT, CACIT
27. – 28. 9. RgO SPZ Trenčín,
PZ Kálnica a PZ Podolie
Mem. F. Konráda, CACIT, CACT
15. – 19.10.
Zvolen
Mem. F. Sigeta, CACT
8. – 9.11. Nitrianska Blatnica
Klubové podujatia
Skúšky hlasitosti a odvahy jazvečíkov
5. 4. Dvorianky SKCHJ
Medzinár. FT SKPS (4 x CACIT) – SKPS 12. – 13. 4. Malženice
SKPS
M FT ang. a kont. stav. (ŠKS) – 12 x CACIT 14. – 19. 4. Bernolákovo
ŠKS
Skúšky vlôh kokeršpanielov
19. 4. Trstice
CSC
Skúšky odvahy teriérov
3. 8. Branisko SKCHTaF
Chovné jesenné sk. hrubosrs. stavačov
4. 8. Lesenice
KCHHS
Memoriál G. Cmarku
9. – 10. 8. Bojnice
KCHJgt
Klub. jesen. sk. stavačov (KCH čes. fúzač.)
10. 8. neurčené SKCHČF
VSS – Putov. pohár KCH NKS, CACT 23. – 24. 8. V. Zálužie KCHNKS
Skúšky odvahy teriérov
23. 8. Bel. Slatiny SKCHTaF
Memoriál B. Zemka, CACIT, CACT
23. – 24. 8. D. Streda
KCHHS
Chovné skúšky jazvečíkov
24. 8. Malacky
SKCHJ
VSS – Pohár Zemplína – Mem. K. Lukáča 29. – 30. 8. neurčené SKCHČF
Medz. farb. sk. duričov AJD
29. 8. Svätý Anton KCHAJD
Overenie vlohových vlastností retrieverov
30. 8. Bojnice
SRK
Všestr. skúšky poľov. sliedičov, CACT 30. – 31. 8. neurčené
KCHPS
Mem. Š. Hrnčára (JSS) – CACT (KCHMS)
13. 9. neurčené KCHMS
Klubové JSS, JSMP a JSR, CACT (ŠKS)
13. 9. Letničie
ŠKS
Jesen. sk. retriever klubu, CACT, CACIT, KV 13. 9. Letničie
SRK
Klub. farb. sk. duričov, CACT (Beagle club) 13. 9. PR Kub. Hoľa KCHBS
Pohár KCH weim. stav., CACT (JSS+VP) 13. – 14. 9. Mýt. LudanyKCHWS SR
Klub. JSMP poľovných sliedičov, CACT
15. 9. Dol. Saliby KCHPS
Špeciál. skúš. tatran. duričov, CACT
27. – 28. 9. zver. Lesné KCHTD
Medz. farb. sk. dur. basset kl., CACIT, CACT 27. 9. Veľká Ves
BK SR
Chovné skúšky jazvečíkov
28. 9. Veľká Ves SKCHJ
Chovné jesenné sk. hrubosrstých stavačov 28. 9. Galanta
KCHHS
Chovné skúšky P. Lukásza (KCHMS)
4.10. neurčené KCHMS
Pohár mladých – VSSMP – CACT (ŠKS) 4. – 5.10. Bernolákovo
ŠKS
Všest. sk. retriev. kl., CACT, CACIT, KV
4. – 5.10. Bernolákovo SRK
Klub. farb. sk. duričov poľov. sliedičov, CACT 4.10. Levice
KCHPS
Chovné jesenné sk. hrubosrstých stavačov
4.10. Holíč
KCHHS
Klubové JSS (CACT) – SKPS
5.10. Budmerice
SKPS
Malokarpatský pohár farbiarov
9. – 12.10. Pezinok
KCHF
Overenie vlohových vlastností retrieverov
11.10. Bernolákovo SRK
Chovné skúšky NKS
11.10. Ružindol KCHNKS
Tatr. pohár sloven. kopovov, CACT
11. – 12.10. Petrovec
KCHSK
JSS, skúšky chovnosti čes. fúzačov
18.10. Levice
SKCHČF
Kl. farb. sk. duričov, CACT, CCT (SKCHTaF) 18.10. Červeník SKCHTaF
Kl. farb. sk. duričov, CACT – KCH jazvečík.
18.10. Devičany
SKCHJ
Medz. SD jagdteriérov, CACT, CACIT 18. – 19.10. Skalica
KCHJgt
Jesen. FT ang. a kont. stav. (CACT) – SKPS 19.10. neurčené
SKPS
Sk. prinášania retriev., CACIT, CACT, KV 25. – 26.10. Bernolákovo SRK
Skúšky odvahy teriérov
25.10. Bratislava SKCHTaF
Kl. sk. duričov – CACT, KCH jazvečíkov
1. – 2.11. Turá Lúka SKCHJ
Fatranský pohár farbiarov, CACT
6. – 9.11. Homôlka
KCHF
Medz. sk. dur. slov. kop., CACT, CACIT – 8. – 9.11. B. Bystrica OkO SPZ
– Mem. A. Renča
B. Bystrica
Medz. sk. dur., CACT, CACIT – KCH jazv. 15. – 16.11. Žilina
SKCHJ
Národný FT retrieverov, CACT, KV
22.11. Čifáre
SRK
Kl. skúšky duričov AJD, CACT, KV
22. – 23.11. VLM Pliešovce KCHAJD
Putov. pohár slov. kopova, CACIT, CACT 6. – 7.12. Pov. Bystrica KCHSK
Kl. sk. duričov sever. poľov. psov
6. – 7.12. neurčené KCHSPP
Putovný pohár tatr. duričov, CACT
13. – 14.12. Sobrance KCHTD
23. 8. Martin; 31. 8. Rožňava; 6. 9. Prievidza, Bardejov, Ilava, Brezno,
Námestovo, Stropkov; 7. 9. Svidník, Levoča; 13. 9. Partizánske; 14. 9. Zlaté
Moravce, Považská Bystrica; 20. 9. Lučenec, Rimavská Sobota; 21. 9. Tvrdošín,
Poprad; 28. 9. Prešov, Liptovský Mikuláš, Kežmarok; 5. 10. Pezinok;
11. 10. Komárno; 19. 10. Dolný Kubín; 25. 10. Nitra
Lesné skúšky stavačov: 5. – 6. 7. Budmerice (LSS + VP, Pohár M. Koriča);
30. – 31. 8. Dunajská Streda (LSS + JSS)
Lesné skúšky malých plemien a retrieverov: 8. 6. Šaľa; 15. 6. Košice – okolie;
28. 6. Zvolen; 29. 6. Sobrance, Košice – mesto; 21. 9. Lučenec; 3. 10. Piešťany;
11. 10. Zlaté Moravce
Predbežné skúšky farbiarov: 14. 9. Senica; 20. 9. Krupina, Topoľčany;
28. 9. Humenné; 4. 10. Lučenec, Rimavská Sobota, Zvolen; 5. 10. Považská
Bystrica; 11. 10. Prievidza, Bardejov, Žiar nad Hronom, Levice, Banská Bystrica;
12. 10. Tvrdošín, Levoča, Čadca, Ružomberok; 18. 10. Partizánske, Stropkov;
19. 10. Liptovský Mikuláš, Vranov nad Topľou, Gelnica, Košice – mesto,
Kežmarok, Spišská Nová Ves, Poprad, Trenčín, Námestovo, Stará Ľubovňa;
25. 10. Ilava, Martin, Brezno, Veľký Krtíš, Rožňava, Malacky, Banská Bystrica;
26. 10. Prešov, Dolný Kubín, Pezinok, Košice – okolie, Sobrance
Farbiarske skúšky duričov: 21. 6. Rožňava; 13. 9. Ilava; 14. 9. Košice – okolie,
Bratislava; 20. 9. Galanta; 28. 9. Trenčín; 5. 10. Malacky; 11. 10. Trnava;
25. 10. Žiar nad Hronom; 26. 10. Senica; 9. 11. Michalovce; 29. 11. Prievidza;
6. 12. Zvolen
Skúšky duričov: 18. – 19. 10. Krupina, Banská Bystrica; 25. – 26. 10. Žilina,
Ružomberok, Lučenec; 8. – 9. 11. Ilava, Žiar na Hronom, Rimavská Sobota,
Malacky; 15. – 16. 11. Liptovský Mikuláš, Zlaté Moravce, Brezno, Považská
Bystrica, Čadca, Košice – okolie, Poprad, Zvolen, Stropkov, Prešov;
22. – 23. 11. Prievidza, Dolný Kubín, Bardejov, Partizánske, Levice, Senica,
Košice – mesto, Kežmarok, Rožňava, Trenčín, Stará Ľubovňa, Banská Bystrica;
29. – 30. 11. Humenné, Tvrdošín, Martin, Žiar nad Hronom, Gelnica, Senica,
Krupina, Sobrance, Námestovo, Čadca (Mem. A. Riška); 5. – 6. 12. Piešťany;
6. – 7. 12. Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Trenčín, Topoľčany;
13. – 14. 12. Svidník, Lučenec, Levoča, Spišská Nová Ves, Trnava, Humenné;
20. – 21. 12. Vranov nad Topľou
Fyzické previerky psov: 5. 4. OPK Humenné (Medzilaborce); 6. 4. OPK Humenné;
13. 4. OPK Humenné (Snina)
Podujatia OPK a OkO SPZ
FOTO: MÁRIA INŠTITORISOVÁ
Medzinárodné, celoštátne a oblastné výstavy psov
Medzinár. výstava psov – 2 x CACIB 29. – 30. 3. Nitra
ZŠK
Oblastná výst. psov všet. plemien (MKK)
17. 5. Dvorianky
SPZ
Národná výst. psov – CAC, Víťaz Slovenska 30. 5. Senec
SPZ
Medzinár. výstava psov – 2 x CACIB
31. – 1. 6. Nitra
SPZ
Žitnoostrovská oblastná výst. poľov. plemien 14. 6. Báč
SPZ
Celoštátna výstava psov – CAC
5. 7. Veľká Ida
ZŠK
Medzinár. výstava psov – CACIB
6. 7. Veľká Ida
ZŠK
Oblastná výstava psov všetkých plemien
10. 8. Dolný Kubín OkO SPZ
Oblastná výstava psov všetkých plemien
15. 8. Malacky OkO SPZ
Medzinár. výstava psov – 2 x CACIB
16. – 17. 8. Bratislava
SPZ
Celoštátna výstava psov – CAC
13. 9. Lučenec
UKK
Medzinárodná výstava psov – CACIB
14. 9. Lučenec
ZŠK
Medzinárodná výstava psov – 2 x CACIB 4. – 5.10. Bratislava
SKJ
Medzinárodná výstava psov – 2 x CACIB 29. – 30.11. Nitra
UKK
Klubové výstavy
Špec. výstava teriérov, CC, Danubia víťaz
22. 3. Viničné
SKCHTaF
Klub. výstava retrieverov, CAC, KV
28. 3. Nitra
SRK
Špec. výstava plem. am. kokeršpaniel, CAC 28. 3. Nitra
AKK
Klub. výst. cavalier a king. ch. španiel., KV, CAC 19. 4. Viničné SKCaKChS
Svet. klubová výstava slov. kopovov, Sv. KV
3. 5. Zvolen
KCHSK
Klubová výst. Klubu Sv. Huberta, KV, CAC
4. 5. Donovaly
KSvH
Klubová výst. angl. stavačov KV, CAC
11. 5. Radošovce
SKPS
Klubová výst. maďar. stavačov, KV, CAC
11. 5. Radošovce KCHMS
Klubová výst. SHS, KV, CAC
11. 5. Radošovce KCHSHS
Klubová výst. NKS, KV, CAC
11. 5. Radošovce KCHNKS
Klubová výst. českých fúzačov, KV, CAC
11. 5. Radošovce SKCHČF
Klubová výst. weimar. stavačov, KV, CAC
11. 5. RadošovceKCHWS SR
Kl. výstava hrubosrstých stavačov, KV, CAC 11. 5. Radošovce KCHHS
Klub. výst. münst. a dlhosrst. st., KV, CAC
11. 5. Radošovce KCHMaDS
Klubová výst. bíglov, KV, CAC
17. 5. Bobrovník KCHBS
Špeciálna výst. SHS, CAC
17. 5. Dvorianky
KSHS
Špeciálna výst. jazvečíkov, CAC
17. 5. Dvorianky SKCHJ
Špeciálna výst. weimarských stavačov, CAC 17. 5. Dvorianky KCHWS SR
Špeciálna výst. NKS, CAC
17. 5. Dvorianky KCHNKS
Špeciálna výst. duričov, CAC
17. 5. Dvorianky
KCHD
Špeciálna výst. maďarských stavačov, CAC 17. 5. Dvorianky KCHMS
Špeciálna výst. hrubosrstých stavačov, CAC 17. 5. Dvorianky KCHHS
Špeciálna výst. českých fúzačov, CAC
17. 5. Dvorianky SKCHČF
Špeciálna výst. farbiarov, CAC
17. 5. Dvorianky
KCHF
Špeciálna výst. slov. kopovov, CAC
17. 5. Dvorianky KCHSK
Mem. prof. A. Hrůzu, klub. výst., KV, CAC
24. 5. Pribylina
KCHSČ
Špeciálna výstava jazvečíkov, CC
7. 6. Sielnica
SKCHJ
Skúšky hlasitosti jagdteriérov
26. 4. Mostová
KCHJgt
Skúšky vlôh stavačov KCH NKS
1. 5. Horná Potôň KCHNKS
Overenie vlohových vlastností retrieverov
1. 5. Bernolákovo SRK
Národný FT ang. a kont. stav. – CACT – SKPS 3. 5. Dun. Lužná SKPS
Klubové SVS Kl. chov. maďarských stavačov 3. 5. Šaľa – Veča KCHMS
Klubové SVS, SV MP a SVR (ŠKS)
3. 5. Letničie
ŠKS
Skúšky hlasitosti jagdteriérov
3. 5. Bajany
KCHJgt
Klubové FSS, FS MP a FSR (ŠKS)
17. 5. Bernolákovo
ŠKS
Farbiarske skúšky retrieverov, KV
17. 5. Bernolákovo SRK
Chovné skúšky jazvečíkov
18. 5. Dvorianky SKCHJ
Farbiarske skúšky kokeršpanielov
22. 5. Tomášikovo
CSC
Klubové FSMP poľov. sliedičov
25. 5. Levice
KCHPS
Kl. lesné skúšky MP, CACT, CCT (SKCHTaF) 7. 6. neurčené SKCHTaF
Lesné skúšky kokeršpanielovjún Tomášikovo
CSC
Skúšky odvahy sever. poľovných psov
15. 6. Prosné
KCHSPP
Klubové JSS Klub. chovateľov NKS, CACT
28. 6. Šúrovce KCHNKS
Kl. farbiarske skúšky weimar. stavačov
29. 6. Skýcov KCHWS SR
ŠSVP retriever klubu, CACT, KV
5. 7. Budmerice
SRK
Lesné skúšky retriever klubu, KV
6. 7. Budmerice
SRK
Letný FT ang. a kont. stav. CACT – SKPS
12. 7. neurčené
SKPS
Chovné skúšky jagdteriérov
12. – 13. 7. neurčené KCHJgt
Klub. lesné skúšky weimar. stavačov
26. 7. Vištuk KCHWS SR
Lesné sk. stavačov (KCH čes. fúzačov)
2. 8. Zvolen
SKCHČF
Chovné skúšky teriérov
2. 8. Branisko SKCHTaF
Špec. skúšky z vodnej práce – KCH NKS
3. 8. Báb
KCHNKS
Bonitácie a zvody
Chovný zvod ml. psov KCH hrub. stavačov
Jarný zvod NKS
Bonit. Klubu cavalier a king. ch. španielov
29. 3. Abrahám
KCHHS
6. 4. Kam. Mlyn (TT)KCHNKS
19. 4. Viničné SKCaKChS
Klub. skúšky vlôh poľovných sliedičov
Skúšky odvahy a hlasitosti jazvečíkov
Jarný FT kont. stav., CACT – KCHNKS
Skúšky odvahy a hlasitosti jazvečíkov
19. 4. Trstice
19. 4. Trstice
20. 4. Dol. Dubové
26. 4. Malacky
KCHPS
SKCHJ
KCHNKS
SKCHJ
Skúšky vlôh stavačov: 3. 5. Trnava
Skúšky vlôh stavačov a malých plemien a retrieverov: 13. 4. Senica; 19. 4. Galanta;
26. 4. Senec; 27. 4. Michalovce
Jesenné skúšky stavačov: 23. 8. Skalica; 29. 8. Galanta, Trnava; 30. 8. Dunajská
Streda (JSS + LSS); 13. 9. Bratislava; 19. 9. Piešťany; 27. 9. Galanta, Trnava
Jesenné skúšky stavačov, malých plemien a retrieverov: 2. 8. Pezinok, Šaľa;
13. 9. Topoľčany, Malacky; 15. 9. Galanta; 17. 9. Sobrance; 27. 9. Komárno,
Nitra, Nové Zámky; 28. 9. Trebišov; 4. 10. Senec; 5. 10. Lučenec, Michalovce,
Senica; 18. 10. Dunajská Streda
Špeciálne skúšky z vodnej práce: 5. – 6. 7. Budmerice (LSS + VP, Pohár M. Koriča);
19. 7. Galanta; 6. 9. Trenčín
Farbiarske skúšky stavačov: 17. 5. Galanta; 24. 5. Malacky; 7. 6. Senec, Šaľa,
Topoľčany; 14. 6. Trnava; 21. 6. Skalica, Bratislava; 13. 9. Zlaté Moravce;
14. 9. Michalovce; 5. 10. Pezinok; 19. 10. Senica, Trebišov; 25. 10. Nitra
Farbiarske skúšky malých plemien a retrieverov: 17. 5. Galanta; 24. 5. Malacky;
25. 5. Michalovce, Levice; 7. 6. Šaľa, Topoľčany; 14. 6. Spišská Nová Ves,
Trnava; 15. 6. Gelnica, Senica; 21. 6. Žiar nad Hronom, Žilina; 22. 6. Vranov nad
Topľ., Trenčín, Stará Ľubovňa, Bratislava; 27. 6. Piešťany; 29. 6. Humenné,
Zvolen; 13. 7. Čadca; 19. 7. Krupina; 20. 7. Košice – mesto; 17. 8. Ružomberok;
Download

Kalendár kynologických podujatí v roku 2014