© kchshs
KLUB CHOVATEĽOV
SLOVENSKÝCH HRUBOSRSTÝCH STAVAČOV
Klubový spravodaj 2012
www.kchshs.com
1
© kchshs
KLUB CHOVATEĽOV SLOVENSKÝCH HRUBOSRSTÝCH STAVAČOV
Klubový spravodaj 2012
Obsah
Úvodník
Plán akcií na rok 2012
Správa ekonóma 2011
Správa poradcu chovu 2011
Výber do chovu 2011
Návrh chovateľského poriadku
Návrh bonitačnej karty
Plemenná kniha 2011 - výpis
SVS Skalica 2011
KV Radošovce 2011
FSS Sečovce 2011
ŠV Prešov 2011
Pohár SHS 2011
WDS Paríž 2011
Návrh TOP SHS exteriér & výkon
Propozície a prihláška na SVS Skalica 2012
Kalendár skúšok 2012
Vydal Klub chovateľov slovenských hrubosrstých stavačov ako tlačovinu pre potreby
vnútroklubovej komunikácie.
Zostavil: kolektív autorov
2
© kchshs
ÚVODNÍK
Vážení priatelia,
držíte v rukách spravodajský materiál o dianí okolo slovenského hrubosrstého stavača v
roku 2011. Mňa osobne veľmi teší, že som bol prvýkrát po tých rokoch v klube SHS v situácii,
kedy pri zostavovaní spravodaja som bol niekým iným poháňaný a žiadaný, aby som už
konečne niečo napísal, resp. dal niečo dokopy. Keď sa pozriem na členskú základňu, takisto ma
zahreje pocit a zistenie, že väčšina majiteľov a chovateľov SHS je zo „správneho cesta“.
Myslím tým ľudí, ktorí majú zdravé a moderné chápanie plemena a ktorí sú veľmi zanietení pre
naše spoločné hobby. Veľmi ma teší účasť SHS na výstavách a skúškach, najviac však pohľad
na výrazné zlepšenie exteriéru aj výkonu plemena za posledných pár rokov- odkedy sme sa
pustili do obnovy plemena pomocou východzích plemien.
Na skúškach vlôh, perfektne zorganizovaných Pavlom Ivánekom, bolo vidno veľmi
dobré výkony exteriérovo sľubných mladých psov pochádzajúcich z F1 a F2 generácií. Takisto
aj 19 SHS predvedených na klubovej výstave, to je počet, ktorý nás v súčasnej dobe môže plne
uspokojiť. Horšie s tým uspokojením to bolo pri výkone rozhodcu, ale to už bude parketa pre
jednania súvisiace s organizáciou tohto ročníka našej klubovej výstavy.
Veľmi podarený bol aj Pohár SHS v Keti, ušitý síce horúcou ihlou na poslednú chvíľu,
ale veľmi dôstojne reprezentujúci naše zoskupenie a plemeno.
Čo sa týka situácie „psíčkarsko- politickej“, myslím si a verím, že sme každému veci
znalému v roku 2011svojou aktivitou dokázali, kto je hybnou silou plemena a kto to s
plemenom myslí vážne. Určite v našich aktivitách nepoľavíme a budeme aj naďalej robiť to,
čo nás baví- teda chovať, cvičiť, propagovať a predvádzať slovenského hrubosrstého stavača a
nie iba „mlieť prázdnu slamu a funkcionárčiť“.
Dúfam, že aj v tomto roku sa nám podarí zorganizovať všetko, čo sme si naplánovali a
spoločne posunieme opäť o krôčik ďalej toto naše národné plemeno. Prajem Vám príjemné
čítanie, veľa inšpirácie a všetko dobré v chovateľskom a cvičiteľskom roku 2012. Nech nám
„slováci“ robia len a len radosť a nech sa s radosťou stretávame počas celého roka na našich
akciách v spoločnosti tých, kvôli ktorým to všetko robíme- teda slovenských hrubosrstých
stavačov.
Ing. Michal Urban
tajomník klubu
PLÁN AKCIÍ KLUBU NA ROK 2012
Klubová výstava stavačov, CAC, KV,KV mladých,Radošovce
Špeciálna výstava stavačov,CAC VŠV, Dvorianky
Skúšky vlôh stavačov Skalica
Farbiarske skúšky stavačov Sečovce
Lesné skúšky stavačov Veľká Ves
Pohár klubu SHS CACIT Keť
14.04. 2012
16.06.2012
14.07. 2012
06.10.2012
Presné termíny výstav, skúšok a propozície budú uverejnené na klubovom webe.
3
© kchshs
Správa ekonóma za rok 2011
Na úvod podávam vysvetlenie:
V roku 2011 sme začali hospodáriť so zostatkom v hotovosti k 1. 1. 2011, pretože finančné
prostriedky uložené na účte v peňažnom ústave v sume 4 230,78 boli odobrané p. Vladimírom
Šiškom a p. Mgr. Sigetom Andrejom k 1. 5. 2011, bez akejkoľvek informácie a dohody s
členmi klubu, ktorí majú vložené členské príspevky v uvedenej sume za predchádzajúce
obdobie.
I. Zostatok k 1.1. 2011
II. Príjem
161,10 €
- členské + zápisné v roku 2011
- skúšky vlôh stavačov
- štartovné PKCHSHS
394,00 €
30,00 €
245,00 €
------------------830,10 €
- občerstvenie na VČS
- poháre SVS
- pokladničné bločky
- založenie účtu
- výdavky na PKCHSHS
61,08 €
23,00 €
1,00 €
90,00 €
186,72 €
------------------361,80 €
Spolu zostatok + príjem
III. Výdavky
Celkom
Rekapitulácia:
Zostatok k 1. 1. 2011
Príjem v roku 2011
Výdaje v roku 2011
Zostatok k 31. 12. 2011
161,10 €
669,00 €
361,80 €
468,30 €
Pohyb na účte:
I. Vklad
II. Príjem
90,00 €
- členské podané na účet
- štartovné na skúšky podané na účet
20,00 €
20,00 €
155,00 €
- Poplatky za vedenie účtu + poštovné
29,10 €
Vklad + príjem
Výdaje
155,00 €
29,10 €
----------
Spolu vklad + príjem
III. Výdavky
Rekapitulácia:
Zostatok k 31. 12. 2011
125,90 €
4
© kchshs
Zoznam členov, ktorí uhradili členský príspevok
na rok 2011
Stanislav Bitarovský
Pavol Bojti
Jana Chrenková
Alexandra Juríčenková
Miroslav Jozefovič
Michal Urban Ing
Jozef Jursa Ing. (1
Robert Puci
Pavol Kemka
Marián Korič
Radomír Kriek
Miroslav Macík
Ján Pekár
Štefan Siksa
Ján Šiška
Milan Dobiáš
Peter Blaško MVDr.
Ľubomír Engler
Pavel Ivánek
Lens Deckers
Katarína Jozefovičová Mgr.
Ján Gúčik Ing.
Ivan Kadlec (1
Andrej Lasek
Miloslav Konečný
Maroš Kováč
Ivan Luciak
Ing.Stanislav Oujezdský
Peter Prokop (1
Ľubomír Slimák Ing.
Jozef Telepun Ing.
Svätopluk Pecka
Dávid Babnič Ing
Michal Rudľovský
Miroslav Stanovský
Stanislava Krieková MVDr.
Jozef Čič
Pavel Dietmar
Xenia Kromerová (1
Katarína Cipkalová (1
Jozef Hiko (1
Robert Sabo
Milan Tvrdoň Ing.
Karola Meško
Samuel Meško
Rastislav Staroščák (1
.
Poznámka: členovia označení (1 zaplatili členské do mája 2011 na účet KCHSHS, ktoré sú súčasťou
financií na bežnom účte, ktoré prevzali p. Šiška Vladimír a Mgr. Siget Andrej.
Toto členské nie je v tejto správe.
Stanislav Bitarovský
ekonóm KCHSHS
ČLENSKÉ A ZÁPISNÉ
Poplatky, t.j. zápisné vo výške 3 € a členské pre rok 2012 vo výške 10 € je možné uhradiť
vložením na klubový účet, ktorého číslo je 2885593059/0200, prípadne poštou na adresu
ekonóma, p. Bitarovského /Dolné Chlebany, Bošianska 99, 956 31 Krušovce/. Zápisné platia
všetci noví členovia. Pri platbe na účet je pre správnu identifikáciu platby potrebné do správy
pre prijímateľa uviesť meno platiaceho člena.
5
© kchshs
Správa poradcu chovu
Dovoľte, aby som zhodnotil chovateľskú sezónu 2011. Bolo uskutočnených 9
úspešných párení, z ktorých sa narodilo 47 šteniat, 2 vrhy v CHS z Milhostovských polí a po 1
vrhu v CHS Hukov Vršok, Kemkov dvor, od Stanovského, Silvertina, Meškov dvor, u
Zlatníckeho potoka a z Kráľovských Chlmov. Všetky narodené šteňatá boli zapísané v registri
SPKP, čiže sa narodilo potomstvo prvej filiálnej generácie, alebo priamo prvá filiálna
generácia. Najviac využitý pes bol Lord Kaicul, ktorý tohto roku napáril štyri suky a narodilo
sa po ňom 14 šteniat. Lorda môžeme zhodnotiť, ako v poslednom období najčastejšie
využívaného jedinca. Bol použitý v 9 páreniach a je otcom 35 šteniat, preto sa chovateľská rada
rozhodla ho dočasne prestať využívať, aby nenastal stav z minulých rokov, keď celú populáciu
tvorili potomkovia jedného resp. dvoch jedincov. Lord, žiaľ, v januári 2012 uhynul na otravu
nezistenou látkou. Pri doterajšom potomstve sa prejavuje ako veľmi dobrý zlepšovateľ
pracovných vlastností a bude isto zaujímavé sledovať jeho vplyv na populácie v ďalších
rokoch.Z čistých SHS bol využitý Ammy zo Zezúl, Dix Olichov a Otík z Kráľovských
Chlmov. Každý z nich páril jednu suku. Dix Olichov páril aj suky zahraničných majiteľov.
Tak ako v roku 2010, aj v roku 2011 sa vytvárali nové línie a to párením čistých SHS
súk so psami iných plemien. Opäť bol použitý Český fúzač UR z KUSALOVA CHOVU, ktorý
je nositeľom génu pre sivasté sfarbenie. Bol použitý aj WKS ARRAX von FORST
EIBENSTEIN, po ktorom sa narodil celý hrubosrstý vrh štandardného sivastého sfarbenia.
Použila sa aj výborná pracovná suka českého fúzača IVA z PRACHOVÉ, ktorú kryl SHS Otík
z Kráľovských Chlmov. Ako najvydarenejšie spojenie, by som hodnotil vrh suky SHS Mieko
Aucassin a psa WKS Arrax von Forst Eibentein, kde sa narodilo 9 hrubosrtých sivastých
a veľmi vyrovnaných šteniat. Na základe tejto skúsenosti, sa aj tomto roku plánuje spojenie
čistých SHS súk so psom WKS. Vo vrhu po Urovi z Kusalova chovu /ČF/ boli jedinci
sivastého, hnedého sfarbenia aj sivastí beloši, všetko samozrejme hrubosrstý. Zo spojenia Ivy z
Prachové/ČF/ a Otíka z Kráľovských Chlmov/SHS/ sa narodili piati hnedí hrubosrstí jedinci.
V roku 2011 sa uskutočnili 2 výbery do chovu. Prvý bol vykonaný po ukončení
posudzovania na klubovej výstave v Radošovciach a druhý v Keti popri najväčšej akcii klubu,
pohári KCHSHS. Na výberoch bolo posúdených 10 jedincov, ktorí boli doporučení do chovu.
Chovateľská rada prvý krát zasadla hneď po členskej schôdzi 05.02.2011 v Čataji, kde
sme sa dohodli na priparovacom pláne na rok 2011.V priebehu roka jej členovia vykonali
kontrolu väčšiny vrhov, stretávali sme sa podľa potreby a všetky párenia boli vzájomne
prekonzultované. Druhé stretnutie bolo v Haliči 20.01.2012, kde bol vypracovaný priparovací
plán na rok 2012.
Pre sprehľadnenie a skvalitnenie chovateľskej práce je potrebné schváliť nový
chovateľskýporiadok. Jeho novou dôležitou časťou je postup pri uchovnení jedinca a zavedenie
bonitačnej karty, ktorej vyplnenie bude súčasťou výberu do chovu. V tomto zázname budú
uvedené základné exteriérové znaky jedinca.
V roku 2012 súčasťou všetkých klubových akcií budú podľa záujmu majiteľov robené
výbery do chovu. Očakávané budú hlavne jedince nových línii, aby bolo možné ich použitie v
ďalšej chovateľskej práci. Chcel by som preto požiadať majiteľov týchto jedincov o účasť na
týchto akciách. Na záver sa chcem poďakovať všetkým majiteľom chovných jedincov, že
pristupujú na často nepopulárne medziplemenné kríženia odporúčané chovateľskou radou.
Práve len vďaka takýmto opatreniam má Slovenský hrubosrstý stavač budúcnosť.
MVDr. Radomír Kriek
poradca chovu
6
© kchshs
Výber do chovu, Radošovce Mlyn, 22.05.2011
Komisia: Ing. Jozef Jursa, Ing. Miroslav Stanovský, MVDr. Radomír Kriek
Goldfever z Milhostovských polí, SPKP RG 1162, nar. 19.10. 2009
maj. Ing. Michal Urban
Farba sivastá, kvalita srsti štandardná, tvrdá, oko jantárové, záhryz nožnicový ,plnochrupý
Kandidát chovu
Otík z Kráľovských Chlmov, SPKP 1112, nar. 13.03.2008
maj. Ing. Ján Tóth
Sivastý beloš, srsť redšia slabšej kvality, ľahšia hlava, záhryz tesný nožnicový, vpravo dole chýba M3
Kandidát chovu s obmedzením
Dik Čatajská perla, SPKP 1129, nar. 05.10.2008
maj. Ivan Kadlec
Sivastý, dlhšia jemná srsť, hlava širšia, kratšia papuľa, záhryz nožnicový, plnochrupý
Kandidát chovu
Ola z Kráľovských Chlmov, SPKP 1113, nar. 13.03.2008
maj. Dávid Babnič
Sivastá, slabší fúz, srsť v tele hrubá, silná kostra, záhryz nožnicový, plnochrupá
Kandidát chovu
Puma Kaicul, SPKP RG 1179, nar. 30.04.2010
maj. Ivan Luciak
Sivastá, hrubšie telo, výrazný fúz, hlboký hrudník, záhryz nožnicový, plnochrupá
Kandidát chovu
Silvernova Asta, SPKP 1172, nar. 04.02.2009
maj. Ing. Ľubomír Slimák
Sivastá, dlhšia mäkšia srsť, výborný chrbát, hlboký hrudník, záhryz nožnicový, plnochrupá
Kandidát chovu
Chrumka Dru-Wyd, SPKP RG 1185, nar. 02.06.2010
maj. S&R Kriek
Sivastá, jemnejšia srsť na hlave, srsť v tele hrubá, jemnejšej kostry, záhryz nožnicový, vľavo dole chýba P1
Kandidát chovu s obmedzením
22.05.2011
spracoval: MVDr. Radomír Kriek, poradca chovu
Výber do chovu, Keť, 08.10.2011
Komisia: Ing. Jozef Jursa, MVDr. Radomír Kriek, Ing. Michal Urban
Cita zo Zezúl, SPKP RG 1171, nar. 23.04.2010
maj. Mgr. Katarína Jozefovičová
Farba sivastá beloška, hnedšia farba srsti, dobrá kvalita srsti , dobrý fúz, oko jantárové, záhryz nožnicový, plnochrupá
Prednosti:
dobrá kvalita srsti, typický fúz
Nedostatky:
horšie uhlenie panvových končatín, kravský postoj
Kandidát chovu
Portos Kaicul, SPKP RG , nar. 30.04.2010
maj. Ing. Milan Tvrdoň
Sivastý, štandardné osrstenie, záhryz nožnicový, plnochrupý, oko jantárové, obidva semenníky v miešku
Prednosti:
dobrá kvalita a sfarbenie srsti, dobré uhlenie hrudníkových aj panvových končatín
Nedostatky:
ľahšia hlava, ľahšia kostra
Kandidát chovu
Bona z Búranských polí, SPKP RG 1189, nar. 11.06.2010
maj. Ing. Martin Fik, PhD
Hnedé sfarbenie srsti, dobrá kvalita srsti, záhryz nožnicový, plnochrupá
Prednosti:
výborná horná línia, dobrá kvalita srsti
Nedostatky:
vybočené lakte, veľmi výrazný stop, hnedé sfarbenie
Kandidát chovu
08.10.2011
spracoval: MVDr. Radomír Kriek, poradca chovu
7
© kchshs
NÁVRH - CHOVATEĽSKÝ PORIADOK
I. ÚVODNÉ USTANOVENIA
Tento chovateľský poriadok stanovuje podmienky pre zaradenie do chovu a upravuje práva a povinnosti chovateľskej rady
klubu.
II. PODMIENKY PRE ZARADENIE DO CHOVU
absolvovanie Výberu do chovu
ocenenie na výstave poriadanej klubom:
pes- „výborný“
suka-„výborný“alebo „veľmi dobrý“
absolvovanie JSS:
pes- v I. cene
suka- min. v II. cene
plnochruposť
pes musí mať normálne vyvinuté a spustené obidva semenníky v miešku
III. VÝNIMKY PRE ZARADENIE DO CHOVU
Pri zaraďovaní do chovu sa može použiť aj jedinec, ktorý nespĺňa všetky podmienky zaradenia do chovu.Títo jedinci musia byť
krvne , pracovne, alebo exteriérovo výnimoční. O použití týchto jedincov v chove rozhoduje chovateľská rada.
VI. CHOVATEĽSKÁ RADA KLUBU
1) Chovateľská rada (ďalej len „CHR“) priamo riadi chov plemena slovenský hrubosrstý stavač
2) Členov CHR navrhuje a schvaľuje Výbor klubu. Počet členov vychádza z aktuálnych potrieb na pokrytie územia SR
a zabezpečenia kvalifikovanosti rady z hľadiska genetiky a nepresahuje piatich členov. Predsedom rady je automaticky
poradca chovu.
3) Členom CHR môže byť iba právoplatný člen klubu.
4) CHR zabezpečuje tieto úkony:
- vypracovanie pripúšťacieho plánu na príslušnú chovateľskú sezónu
- sledovanie a kontrola vrhov
- vykonáva Výber jedincov do chovu a pravidelnú kontrolu chovných jedincov a rozhoduje o udelení
výnimiek z chovnosti
- rozhoduje o vyradení jedinca z chovu
- komunikuje s ostatnými orgánmi klubu, s vedením plemennej knihy ako aj s ostatnými klubmi
- zo svojich zasadnutí vypracováva zápisnice a tie sa zverejňujú v klubovom spravodajcovi
5) Rozhodnutia CHR sú nadriadené samostatným rozhodnutiam poradcu chovu
V. VÝBER DO CHOVU
- vykonávajú ho aspoň traja členovia CHR ako výberová komisia (pričom jedným z nich musí byť poradca chovu) na
ktorejkoľvek akcii usporiadanej klubom. V odôvodnených prípadoch sa Výber do chovu môže konať u majiteľa vyberaného
jedinca, avšak v takom prípade tento znáša výdavky členov CHR súvisiace s výberom daného jedinca
- výber pozostáva z komplexného posúdenia exteriéru a pracovných a povahových vlastností daného jedinca. Pozornosť pri
posúdení exteriéru je sústredená na celkový dojem, kvalitu osrstenia, stav chrupu a vyjadrenie pohlavného výrazu a na
vypracovanie posudkového listu jedinca, v ktorom budú uvedené jeho prednosti a prípadné nedostatky.
- pracovné a povahové vlastnosti sa posudzujú počas celého výberu do chovu, pokiaľ sa uskutočňuje na skúškach z výkonu, kde
sa posudzovaný jedinec zúčastňuje, je úlohou výberovej komisie odsledovať jeho vlastnosti. Pokiaľ sa výber uskutočňuje na
inej akcii, je úlohou členov chovateľskej rady a výberovej komisie, aby mali u daného jedinca zmapovaný jeho výkon a povahu
- na popis základných exterierových znakov jedinca slúži bonitačná karta , ktorá sa vyhotoví počas výberu dochovu. Kópiu
obdrží majiteľ a originál je archivovaný u poradcu chovu
VI. UCHOVNENIE JEDINCA
Po splnení podmieniok chovnosti zašle majiteľ jedinca poradcovi chovu nasledujúce dokumenty:
- originál a fotokópiu preukazu pôvodu
- kópiu výstavného posudku
- kópiu rozhocovskej tabuľky z požadovaných skúšok
- fotografiu jedinca v elektronickejalebo tlačenej forme vo výstavnom postoji
VII. ODPORÚČANIE NA PÁRENIE
- 1 mesiac pred predpokladaným háraním suky majiteľ suky pošle žiadosť o odporúčanie na párenie poradcovi chovu
- v žiadosti uvedie troch psov, ktorých si vybral na párenie, alebo výber nechá na poradcu chovu
- formulár žiadosti bude uverejnený na klubovej web stránke v sekcii tlačivá
VIII. HLÁSENIE VRHU
- majiteľ suky do 30 dní po pôrode informuje poradcu chovu o počte narodených šteniat ich farbe a pomere pohlavia vo vrhu
- jedince od druhej filiálnej generácie, ktoré majú iné ako štandardné sfarbenie nebudú zapísané do plemennej knihy tj. nebude
im vystavený preukaz o pôvode
IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Tento chovateľský poriadok bol schválený dňa XY a tvorí prílohu Stanov KCHSHS. Jeho zmeny môže schvaľovať Členská
schôdza alebo Konferencia Klubu chovateľov slovenských hrubosrstých stavačov.
8
© kchshs
NÁVRH - BONITAČNÁ KARTA č................./201.......
Meno:
Tetovacie číslo:
Pohl. výraz:
Kostra
Skus
Horná
čeľusť
Typický
Silná
Nožnice
Kliešte
Ľ
I1 I2 I3 C P1 P2 P3 P4 M1 M2
P
Dolná
čeľusť
Ľ
P
Hlava
Stop
Lebka
Oko
Ucho
Krk
Hrudník
Predhrudie
Chrbát
Bedrá
Chvost
Hrudníkové
končatiny
Lakte
Zauhlenie
Panvové
končatiny
Zauhlenie
Pohyb
Fúz
Srsť
Podsada
Farba
Povaha
Semenníky
Prednosti
Pohlavie:
Výška:
Netypický
Slabá
Podkus
Predkus
pes
Stredne silná
Nepravidelný
I1 I2 I3 C P1 P2 P3 P4 M1 M2
I1 I2 I3 C P1 P2 P3 P4 M1 M2 M3
I1 I2 I3 C P1 P2 P3 P4 M1 M2 M3
Typická
Netypická
Krátka
Dlhá
Kvadratická
Výrazný
Menej výrazný
Nevýrazný
Správne utváraná
Široká
Úzka
Jantárové
Hnedé
Tmavé
Správne nasadené a nesené
Veľké
Malé
Úzke
Široké
Stredne dlhý
Dlhý
Krátky
Lalok
Dlhý
Široký
Plytký
Dobre vyvinuté
Plytké
Stredne dlhý
Rovný
Krátky
Dlhý
Kaprý
Mäkký
Krátke
Dlhé
Úzke
Zrazené
Nasadený
Vysoko
Nízko
Nesený
Vysoko
Nízko
Postavenie korektné
Úzke
Široké
Zbiehavé
Rozbiehavé
Francúzsky postoj
Sudovitý postoj
Správne postavené
Vybočené
Vbočené
Správne
Menej výrazné
Strmé
Postavenie korektné
Úzke
Široké
Zbiehavé
Rozbiehavé
Francúzsky postoj
Sudovitý postoj
Správne
Menej výrazné
Strmé
Priestorný
Menej priestorný
Vadný
Výrazný
Menej výrazný
Slabý
Žiadny
Hrubá
Tvrdá
Tenká
Zvlnená
Mäkká
Hustá
Riedka
Bez podsady
Sivastá
Strieborná
Sivastý beloš
Hnedá
Iná
Vyrovnaná
Temperamentná
Kľudná
Cholerická
Bázlivá
V miešku
Monorchyd
Kryptorchyd
Nedostatky
Iné vady
Výsledok
suka
Kandidát chovu
Kandidát chovu s obmedzením
Nedoporučený do chovu
Dátum a
miesto
Podpis
9
© kchshs
PLEMENNÁ KNIHA 2011 – VÝPIS
z Milhostovských polí
Urban Michal Ing.
Pavlovova 13
821 08 Bratislava
09.06.2011
ARRAX vom Forst Eibenstein/ČLP 5935
MIEKO Aucassin/SPKP 1222
1239 P J.J.OF AUCASSIN
1240 P JOJO
1241 P JORIS
1242 P JUNÁK
1243 S JEZEBELL
1244 S JILIEN
1245 S JORKY CLASSIC DREAMS
1246 S J.S.SEMPER ADAMAS
1247 S JÁVA
Hukov vŕšok
Macik Miroslav Ing.
Hlivištia 138
073 01 Sobrance
01.02.2011
UR z Kusalova chovu/ČLP 56298
FARKA SARKA z Milhostovských polí/SPKP 1126
RG1216 P ATARI
RG1217 P AUGUST
RG1218 P ARRIS
RG1219 S AFRA
RG1220 S AMBRA
RG1221 S ARKA
Kemkov dvor
Kemka Pavol
919 07 Bíňovce 90
12.05.2011
LORD Kaicul/SPKP RG1058
ARGA zo Zezúl/SPKP 1119
RG1226 P BARON
RG1227 P BAAS
RG1228 P BRED
RG1229 S BRITTA
RG1230 S BRIXY
RG1231 S BONA
z Milhostovských polí
Urban Michal Ing.
Pavlovova 13
821 08 Bratislava
05.06.2011
LORD Kaicul/SPKP RG1058
CEMA z Milhostovských polí/SPKP 1052
RG1237 P IKE
RG1238 S I.S.SEMPER ADAMAS
Silvertina
Staroščák Rastislav
Študentská 1463/26
069 01 Snina
11.07.2011
DIX Olichov/SPKP 1072
DIXA z Kútskej/SPKP RG1139
1256 P ATHOS
1257 P ARES
1258 P AMAN
1259 P ALAN
1260 P ANDY
1261 S AFRICA´S SHADOW
1262 S AMANDA
1263 S AIDA
Meškov dvor
Meško Karol
Zálesie 22
900 28 Ivánka pri Dunaji
14.04.2011
LORD Kaicul/SPKP RG1058
CIRA z Milhostovských polí/SPKP 1055
RG1223 P CIRO
RG1224 P CÁR
RG1225 S CILA
u Zlatnického potoka
Ivánek Pavel
Zápotočná 7
909 01 Skalica
16.06.2011
AMMY zo Zezúl/SPKP 1116
ETA z Milhostovských polí/SPKP RG1101
RG1232 P ANDY
RG1233 P AVAR
RG1234 S ARA
RG1235 S ASTA
RG1236 S ALBA
z Kráľovských chlmov
Engler Ľubomír
ul. Darg.hrdinov 99
078 01 Sečovce
22.06.2011
OTIK z Kráľovských chlmov/SPKP 1112
IVA z Prachové/ČLP 57446
RG1248 P UDO
RG1249 P ULI
RG1250 S UJNA
RG1251 S UJŠA
RG1252 S UMBRA
od Stanovského
Stanovský Miroslav Ing., CSc
D. Ertla 1450/7
960 01 Zvolen
01.07.2011
LORD Kaicul/SPKP RG1058
DEA z Milhostovských polí/SPKP 1084
RG1253 P IBAR
RG1254 P INDUS II.
RG1255 P ICHI
10
© kchshs
Klubové skúšky vlôh stavačov, Skalica, 16.04.2011
Prvá akcia klubu organizovaná členmi KCHSHS, ktorí nie sú podľa najvyšších kynologických
inštitúcií právoplatní zástupcovia klubu chovateľov SHS. Napriek napätej situácii v „kynologickej politike“ sa
táto akcia vydarila a bola
prehliadkou mladých jedincov
poväčšinou F1 generácie.
Skúšok vlôh sa zúčastnilo13
psov z toho 12 Slovenských
hrubosrstých stavačov a 1
Nemecký drôtosrstý stavač. Za
povšimnutie stojí genetická
skladba zvierat: 1 „čistý“ SHS,
6 psov F1 generácie a 5 psov
F2 generácie. Skúšky sa konali
v revíri PZ Skalica Pole.
Vystavovanie sa skúšalo na
vykladaných prepeliciach, kde
niektoré
mladé
jedince
nezvládli pokoj pred pernatou
zverou a hlavne vystavovanie.
Traja tak skončili v III. cene
s limitnou
známkou
z vystavovania. Všetky psy
mali možnosť ukázať záujem
Prima KAICUL, chov. Ivan Luciak, maj. Robert Sabo
o stopu zveri, vďaka dobrým
stavom zajaca. Všetky jedince boli rozhodcami /ktorými boli skúsení matadori a ktorým patrí vďaka za korektné
posudzovanie/ vynikajúco hodnotené, čoho dôkazom je aj to, že ostatných 9 SHS skončilo skúšky vlôh v I. cene.
Víťazkou sa stala suka SHS Prima Kaicul s vodičom Robertom Sabom s počtom bodov 181. Slnečné jarné
počasie, skvelé pohostenie pripravené členmi PZ Skalica Pole a radosť psov z pohybu urobili peknú bodku za
úspešnou akciou, ktorá by sa ale neuskutočnila bez sponzorských príspevkov mnohých účastníkov skúšok,
členov klubu, PZ Skalica Pole a celého rozhodcovského zboru, za čo všetkým v mene Slovenského hrubosrstého
stavača ďakujeme!
Detailný prehľad výsledkov SVS Skalica 16.4.2011, KCHSHS
Pes:
Vodič:
Por.:
Cena: Body: Vr.
Ch.
do
pr:
H V P Č Kľ
ľa ys os uc per
d. t.: t.: h: n.
:
Kľ
ud
srs
t.
Kľ Záu Vod
vý j st na
str zv: rem
el
Pos
luš
nos
ť:
Prima Kaicul
Róbert Sabo
1
I.
181
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
Gyula Nina v.d.
Merlinhoeve
Filip Bielik
2
I.
176
4
3
4
4
4
4
3
4
4
4
4
Cézar zo Zezúl
Viliam Jozefovič
3
I.
170
4
4
3
3
4
4
3
4
4
3
4
Citta zo Zezúl
Mgr. K. Jozefovičová
4
I.
170
4
4
3
3
4
4
3
3
4
4
4
Chrumka DruWyd
Mvdr. Rado Kriek
5
I.
168
4
4
3
3
4
2
3
4
4
4
4
Gucci z Feblahu (NDS)
Andrej Grunnner
6
I.
167
4
4
3
3
4
2
4
2
4
4
4
Bessy z Prokop. dvora
Peter Prokop
7
I.
162
4
4
3
3
4
3
2
4
4
4
3
Portos Kaicul
Ing. Milan Tvrdoň
8
I.
162
4
4
3
3
4
4
2
4
4
3
3
Cyros zo Zezúl
Ján Pekár
9
I.
158
3
3
3
3
4
2
3
4
4
4
4
Goby z Milhost. polí
Ing. Michal Urban
10
I.
153
3
3
3
3
4
3
3
4
4
3
3
Chvat DruWyd
Jozef Hiko
11
III.
150
4
4
2
3
3
2
3
4
3
4
4
Cedar zo Zezúl
Ing. Ján Gúčik
12
III.
147
3
3 2 2 4 3
4
4
4
3
3
Puma Kaicul
Ivan Luciak
13
III.
126
2
2 2 2 3 3
3
3
3
4
4
11
© kchshs
Klubová výstava stavačov, Radošovce Mlyn, 22.05.2011
Ďalšia akcia organizovaná klubom chovateľov SHS v spolupráci s ostatnými klubmi stavačov bola
organizačne
zvládnutá
vcelku dobre. Zúčastnilo sa
tu 19 SHS /8 SHS, 11
jedincov F1, F2 /, ktoré
prezentovali
aktuálnu
populáciu nášho stavača.
Typová
rôznorodosť,
nejednotnosť farby a kvality
srsti
vystavovaných
jedincov nám poukázali,
akým smerom sa máme
v ďalšom chove uberať,
ktoré exteriérové znaky
podržať
či
vylepšiť
a ktorým sa v budúcnosti
vyvarovať. Radi by sme
vyzdvihli
kultúru
vystavovateľov
vo
výstavnom kruhu. Bolo
zjavné, že mnohí nie sú
nováčikovia a vedia, čo
majú vo výstavnom kruhu
robiť. Všetci vystavovatelia SHS boli pekne ustrojení, psy boli upravené a nezriedka takmer profesionálne
predvedené. Snáď by bolo do budúcnosti vhodné pouvažovať nad výberom rozhodcu pre takýto typ výstavy.
Mnohí vystavovatelia neboli s výrokmi českého rozhodcu p. Navrátila stotožnení. Nekorektné sa nám zdalo aj
to, že dvoch psov odmietol posúdiť kvôli tomu, že
vystavovatelia „nezvládli“ kontrolu chrupu svojich
mladých jedincov. Tieto psy boli vylúčené z kruhu bez
posúdenia a ohodnotenia aspoň „nejakou“ známkou,
bez posudku či komentára k exteriéru, čo nie je
v súlade svýstavným poriadkom FCI. Víťazom
plemena a klubovým víťazom sa stal pes Dik Čatajská
Perla a klubovou víťazkou suka Gloria Nina V.D.
Merlinhoeve. Opäť vďaka sponzorom mohol každý
psík odísť z kruhu s malým darčekom.
Po výstave sa uskutočnil výber do chovu.
Chovateľská komisia v zložení Ing. Jozef Jursa, Ing.
Miroslav Stanovský, Ing. Michal Urban a MVDr.
Radomír Kriek jednotlivo posúdili 7 jedincov. Všetky
boli doporučené k chovu.
Dik ČATAJSKÁ PERLA, chov. M. Konečný, maj. Ivan Kadlec
Klubové farbiarske skúšky stavačov, Sečovce, 19.06.2011
Naplánovaná akcia sa pre malý záujem združila s farbiarskymi skúškami klubu českých fúzkov.
Týchto skúšok sa zúčastnili 3 sučky SHS. Skúšky sa konali v revíri PZ Sečovce. Dve sučky skončili v I. cene a
jedna v III. cene. Zaujímavé bolo sledovať prácu sučky Ola z Kráľovských Chlmov, ktorá ukázala vlohy
hlásiča.
Výsledky:
Ola Z Kráľovských Chlmov I.c.
Chrumka Dru-Wyd I.c.
Sára z Kráľovských Chlmov III.c.
12
© kchshs
Špeciálna výstava stavačov Prešov, 10.09.2011
Špeciálna výstava
na východe Slovenska bola
čo
do
počtu
psov
chudobnejšia ale kvalitou
jedincov
a výberom
rozhodcu
určite
nezaostávala. Zúčastnilo sa
tu 5 jedincov, z toho jeden
pes v triede strednej a po
jednej
sučke
v triede
dorastu,
mladých,
otvorenej
a pracovnej.
Víťazom
špeciálnej
výstavy a víťazom plemena
sa stala suka Chrumka Dru
– Wyd.
Pán rozhodca ,
Wojciech Burski z Poľska,
chovateľ
Nemeckých
krátkosrstých
stavačov
svetovej špičky ukázal cit
pre „stavača“ a krásne
ohodnotil všetky jedince.
Vo svojich posudkoch zdôraznil nedostatky a vyzdvihol prednosti každého jedinca. Škoda, že sa tejto výstavy
nezúčastnilo viac stavačov zo silnej populácie východného Slovenska.
POHÁR Klubu CHovateľov SHS, 08.10.2011, Keť
Najprestížnejšia a najväčšia
akcia klubu sa dá hodnotiť ako
výnimočne dobre organizačne
zvládnutá, technnicky vynikajúco
zabezpečená, počtom, skladbou a
kvalitou
predvedených
psov
uspokojivá. Na jesenné skúšky
stavačov
a špeciálne
skúšky
z vodnej práce so zadávaním titulu
CACT sa prihlásilo 13 psov/ 1 AS,
3 WKS, 9 SHS/. Na jesenných
skúškach, ktoré prebiehali v revíri
PZ Keť bolo predvedených 10
psov. Anglický seter nepredviedol
požadovanú prácu v poli a tak na
jesenkách neobstál. Ostatné psy
obstáli nasledovne: 3 jedince v I.
cene a 6 jedincov v III. cene. Najlepšie „pole“ ukázala iba šestnásťmesačná sučka SHS Chrumka
Dru-Wyd. Na JSS bola hodnotená v I. cene s počtom bodov 229. Skúšky z vodnej práce sa konali na
rybníkoch v Keti. Tu nastúpilo 8 psov/6 SHS, 2 WKS/, z toho dvaja neobstáli, 3 psy skončili v I.
cene, 2 psy v II. cene a 1 pes v III. cene. Najlepšiu „vodu“ predviedla suka WKS Kaja z Prýglova
dvora s maximálnym počtom bodov 108. Veľkú vášeň a pôžitok z vody ukázala suka SHS Farka
13
© kchshs
Sarka z Milhostovských polí, ktorá napriek sychravému počasiu predviedla pred začatím skúšok
výnimočnú ochotu pracovať v hlbokej vode. Aj napriek príkazom vodiča vytrvale odmietala ukončiť
svoju prácu , čo mierne „zdržalo“ začiatok skúšok ale milo spríjemnilo atmosféru a uvoľnilo napätie
niektorých vodičov. Rozhodcovský
zbor v zložení Miroslav Minarič,
Marián Korič, Dušan Krajčovič,
Ladislav Banás ml., Jozef Stribik, Ján
Šiška, Imrich Ruščák po preskúšaní
všetkých psov skúšky ukončil
a pozval vodičov a koronu na
vyhodnotenie do kultúrneho domu
v obci Keť. Kým rozhodcovia rátali
body a hodnotili prácu psov, my
ostatní sme si vychutnávali teplý
guľáš pripravený členmi PZ Bíňa.
Keď boli všetky body zrátané mohol
hlavný rozhodca p. Korič zhodnotiť
prácu predvedených psov. Najprv
poďakoval vodičom za účasť, za čas
strávený prípravou psov. Ďalej
konštatoval, že pripravenosť psov nebola vynikajúca, mnohé psy mali rezervy, ktoré sa ale dajú
výcvikom doplniť. Titul CACT nebol zadaný žiadnemu psovi. Celkovo hodnotil prácu psov ako
„dobrú“. Víťazom Pohára Klubu SHS sa stala suka Farka Sarka z Milhostovských polí s vodičom
Ing. Miroslavom Macíkom, na druhom mieste sa umiestnila suka Chrumka Dru-Wyd s vodičom
MVDr. Radomírom Kriekom a tretí skončil pes Cyros zo Zezúl s vodičom p. Jánom Pekárom. Opäť
musíme vyzdvihnúť prácu organizačného výboru pod vedením Ing. Michala Urbana, ktorí
zabezpečili túto akciu k spokojnosti všetkých zúčastnených. Poďakovanie patrí aj sponzorom,
menovite Animagus veterinárna ambulancia, GundogStore a Farme Kissová Želiezovce, vďaka
ktorým si mohol každý vodič a rozhodca odniesť spomienkové predmety na túto vydarenú akciu
a víťazi pekné a praktické ceny. Takisto patrí veľká vďaka členom domácich poľovníckych združení
za poskytnutie revírov a pomoc pri organizácii podujatia.
Výsledková listina Pohár KCHSHS, Keť, 8.10.2011
Meno psa/plemeno/
meno vodiča
JSS
Poradie:
SVP
Počet bodov:
Cena:
Počet bodov:
Cena:
Farka Sarka z Milhostovských polí/SHS/
Ing, Miroslav Macík
227
I.c.
87
I.c.
1
Chrumka DruWyd/SHS/, MVDr. Rado Kriek
229
I.c.
69
III.c
2
Cyros zo Zezúl/SHS/, Ján Pekár
185
III.c.
72
II.c.
3
Bona z Búranských polí/SHS/
Ing. Martin Fik, PhD.
186
III.c.
neobstál
neobstál
-
Portos Kaicul/SHS/, Ing. Milan Tvrdoň
156
III.c.
neobstál
neobstál
-
Dixa z Kútskej/SHS/ Rastislav Staroščák
150
III.c.
neobstál
neobstál
-
Kaja z Prýglova dvora/WKS/,
Ing. Michal Urban
228
I.c.
108
I.c.
-
Bidalite Steel Crazy Dog/WKS/, Ján Dinga
190
III.c.
80
II.c.
-
Hera Elika Bohemia/WKS/, Ivan Luciak
163
III.c.
-
-
-
-
-
97
I.c.
-
neobstál
neobstál
-
-
-
Gyula Nina v.d. Merlinhoeve/SHS/, Filip Bielik
nenastúpil
-
nenastúpil
-
-
Disa z Milhostovských polí/SHS/,
Lubomír Engler
nenastúpil
-
nenastúpil
-
-
Cézar zo Zezúl/SHS/, Bc. Viliam Jozefovič
Deny z Pántikov/AS/, Štefan Zámala
14
© kchshs
Svetová výstava psov, Paríž, Francúzsko, 07.-10.07.2011
Opäť raz vyrážame (známa zostava) a v stredu ráno 7.7. vyrážame na dlhú cestu, aby sme
prezentovali naše národné, našich „slovákov“. Hneď v úvode chceme poďakovať sponzorovi tohto
výjazdu a ním bol Ing. Marek Kordoš a jeho firme Techteam s.r.o. Ten sa nemalou mierou podieľal
na tom, že sme túto náročnú záležitosť boli schopní uskutočniť a finančne vykryť.
Do nedeľných zápolení vezieme so sebou 4 psov- do triedy mladých Chrumka Dru- Wyd majiteľov
MVDr. Stany a Rada Krieka z Točnice, do tried otvorenej u psov a súk súrodenci Goby a Goldfever z
Milhostovských polí (majiteľ Ing. Michal Urban) a do triedy pracovnej Dix Olichov (Matej
Siget/Ing. Michal Urban). Okrem nich v triede mladých nastúpi aj „Brindza“ (Ena od Stanovského)
maďarskej vystavovateľky Zsofie Miczek a švédska matadorka „Oona“ (Stormdancer A Classic
Dreams) majiteľov Pernilla a Rolf Ryberg. Spolu teda celkom slušné obsadenie šiestich zástupcov
plemena SHS.
Posudzoval taliansky rozhodca M. TABO Giovanni Battista, ktorý v obrovsky veľkých kruhoch
solídne posúdil všetkých predvedených psov. V mladých získala titul Ena od Stanovského. Jej
protivníčka v triede Chrumka Dru-Wyd bola ocenená známkou VD. Takisto VD dostala v triede
otvorenej aj Goby z Milhostovských polí, treba povedať že najmä vďaka vytrvalému nepredvádzaniu
sa. U psov zviedli otco- synovský súboj Dix a Goldfever. Dix predsa len vďaka väčším skúsenostiam
s predvádzaním po dlhom zvažovaní rozhodcu pokoril svojho syna Goldfevera a napokon po tuhom
boji v zisku o BOB porazil výstavnú šampiónku Oonu. V záverečných kruhoch sa Dix predvádzal
celkom slušne, žiaľ do užšieho výberu v tej širokej záplave plemien 7. skupiny nepostúpil. Tak sme
sa mohli po takmer piatich náročných dňoch pobrať spokojní na dlhú cestu domov. Spokojní s
výsledkom a najmä s prezentáciou plemena už teraz kujeme plány na ďalší výjazd...
_________________________________________________________________________________
POĎAKOVANIE
PO AKOVANIE SPONZOROM
Mgr. Katarína Jozefovičová, Ivan Luciak, Ing. Michal Urban, Ing. Marek
Kordoš , PS Skalica pole, PZ Keť, PZ Bíňa, Farma Kissová Želiezovce,
MVDr. Radomír Kriek, MVDr. Stana Krieková
Touto cestou by sme radi poďakovali všetkým láskavým ľuďom, ktorí
podporili Slovenského hrubosrstého stavača a akcie klubu v roku 2011
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
15
© kchshs
VÝSLEDKY VÝSTAV 2011
18-19.02.2011 MVP Prešov
01.05.2011 NVP Banská Bystrica
Skok Damir, CRO
Miroslav Stanovský, SK
SUKY
otvorená
DIXA z Kútskej
V1, CAC, CACIB, East winner 2011, BOB
Hrežík Daniel + Staroščák Rastislav
PSY, tr. mladých
Gyula Nina v.d. Merlinhoeve
Maj.: Filip Bielik
SUKY tr. mladých
Chrumka DRU-WYD
Maj.: Stana&Rado Kriek
Elis od Stanovského
Maj.: Jozef Jančovič
V1, CAJC
V2
V1, CAJC, BOB
14.05.2011 MVP Bratislava
23.07.2010, MVP Veľká Ida
Urek Tatiana/SLO
M. Stanovský, SK
SUKY tr. mladých
V 1, CAJC
PEGY KAICUL, SPKP 1180, 30.04.2010
F: ART OD SADOVEHO DUBU M: HERA ELIKA
BOHEMIA
ch.: Luciak Ivan m: Juríčeková Alexandra"
SUKY tr. šampiónov V 1, CAC, CACIB, BOB
EZA OLICHOV, SPKP 1111, 14.03.2008
F: BRIT LANFEROVÉ POLIA M: BORA Z
MILHOSTOVSKÝCH POLÍ
ch.: Bitarovský Stanislav m: Blaško Peter
SUKY Tr.mladých
CHRUMKA Dru-Wyd
V1, CAJC, BOB
UR z Kusalova Chovu x CILA z Milhostovských Polí
chov. & mj: MVDr. Stana a MVDr. Radomír Kriek
SUKY Tr.stredná
GINELLA z Milhostovských polí,
VD
DIX Olichov x BETTY z Podhradí Velhartic
chov.: Ing. Michal Urban, maj.: Katarína Čipkalová
22.05.2011, ŠVS Radošovce
Pavel Navrátil, CZ
PSY, tr. mladých
Gyula Nina v.d. Merlinhoeve
V1
ch: M.A.A De Haan, m: Filip Bielik
Cedar zo Zezúl
VD
ch: Miroslav Jozefovič, m: Ing. Ján Gúčik
Evar od Stanovského
Diskv., Neposúdený
ch: Stanovský Miroslav Ing., mľ: Michal Rudľovský
tr. otvorená
Dik Čatajská PerlaV1, CAC, Klubový víťaz, BOB
ch: Miloslav Konečný, m: Ivan Kadlec
Goldfever z Milhostovských polí , V2 res. CAC
ch: Ing. Michal Urban, m: Ing. Michal Urban
Otik z Kráľovských Chlmov
D
ch: Ľubomír Engler, m: Ing. Ján Tóth
SUKY
Tr. dorastu
Tina z Kráľovských Chlmov
Veľmi nádejná
ch: Ľubomír Engler, m: Ľubomír Engler
tr.mladých
Puma Kaicul
V1, CAJC
ch: Ivan Luciak, m: Ivan Luciak
Chrumka Dru-Wyd
V2
ch: S. & R. Kriek, m: S. & R. Kriek
Elis od Stanovského
V3
ch: Ing. Miroslav Stanovský, mľ: Jozef Jančovič
Cita zo Zezúl
D
ch: M.Jozefovič, m: Mgr. Katarína Jozefovičová
Charlota Dru-Wyd
Diskv., Neposúdená
ch: S. & R. Kriek, m: S. & R. Kriek
tr. otvorená
Gloria Nina v.d.Merlinhoeve, V1, CAC, Kl. víťaz
ch: M.A.A. de Haan, m: Ján Šiška
Ola z Kráľovských Chlmov
V2
ch: Ľubomír Engler, m: Dávid Babnič
Farka Sarka z Milhostovských Polí
V3
ch: Ing. Michal Urban, m: Ing. Miroslav Macík
Ajda Ronava
VD
ch: Miroslav Minarič, mľ: Ivan Luciak
Silver Nova Asta
D
ch: Grazyna Jendrasiak, m: Ing. Ľubomír Slimák
tr. šampiónov
Eza Olichov
V1, CAC
ch: Stanislav Bitarovský, m: MUDr. Peter Blaško
16
© kchshs
04.06.2011 MVP Nitra
05.06.2011, MVP Nitra
Dorota Witkovska, PL
Tamas Jakkel, HU
PSY tr. otvorená
Goldfever z Milhostovských polí
V1,CAC,CACIB,GRAND PRIX SLOVAKIA
WINNER 2011
Chov & majiteľ: Urban Michal Ing
Bor z Milhostovských polí
V2, Res.CAC, Res.CACIB
ch. : Urban Michal Ing m: Dobiaš Milan Ing., SK
PSY
Tr. otvorená
Goldfever z Milhostovských polí V1, CAC, CACIB
Ch.&m: Urban Michal Ing.,
SUKY:
Tr. mladých
Pegy Kaicul, V1, CAJC, Junior BOB, JUNIOR
GRAND PRIX SLOVAKIA WINNER 2011
Ch: I. Luciak m: Juríčeková Alexandra
Chrumka Dru-Wyd
V2
Ch &m: Kriek Stana a Radomír MVDr., SK
Tr. otvorená
Goby z Milhostovských políV1, CAC, Res.CACIB
Ch&m: Urban Michal Ing., SK
Tr. šampiónov
Eza Olichov
V1, CAC, CACIB, BOB, GRAND PRIX SLOVAKIA
WINNER 2011
Ch. S. Bitarovský m: Blaško Peter MVDr.
SUKY
Tr.mladých
Elis od StanovskéhoV1, CAJC, Junior BOB, BOB,
DERBY VÍŤAZ 2011
Ch. M. Stanovský m: Jančovič Jozef
Tr.otvorená
Goby z Milhostovských polí
V1, CAC, CACIB
Ch&m: Urban Michal Ing.
20.08.2011 MVP Bratislava
21.08.2011 MVP Bratislava
Rosciarelli Rino, IT
SUKY
Mladých
CHRUMKA DRU-WYD
V2
chov. & mj: MVDr. Stana a MVDr. Radomír Kriek
PEGY KAICUL
V 1, CAJC
chov.: Luciak Ivan maj: Juríčeková Alexandra
Otvorená
CITTA ZO ZEZÚL
V 1, CAC, CACIB, BOB
chov.: Jozefovič M. maj: Jozefovičová Katarína Mgr
Jozef Němec, CZ
SUKY
mladých
CHRUMKA DRU-WYD
V2
chov. & mj: Kriekovci Stana-Radomír
PEGY KAICUL
V1, CAJC, BOB
chov.: Luciak Ivan maj: Juríčeková Alexandra
10.09. ŠVP Prešov
11.09. NVP Prešov
Wojciech Burski, PL
PSY
stredná
EVAR od Stanovského
V1
Maj.: Rudľovský Michal
SUKY
dorast
AMBRA Hukov vŕšok
VN
Maj.: Macik Miroslav
Mladých
CHARLOTA Dru-Wyd
V1, CAJC
maj.: Kriekovci Stana + Radomír, MVDr.
Pracovná
CHRUMKA Dru-Wyd
V1, CAC, BOB
Maj.: Kriekovci Stana + Radomír, MVDr
Otvorená
FARKA SARKA z Milhostovských polí, V1, CAC
Maj.: Macik Miroslav
Jan Ryk, PL
PSY
stredná
EVAR od Stanovského V1, CAC, Víťaz SK 2011,
BOB
Maj.: Michal Rudľovský
SUKY
Dorast
AMBRA Hukov vŕšok
VN
Maj.: Macik Miroslav
Otvorená
FARKA SARKA z Milhostovských polí V1, CAC,
Víťaz SK 2011
Maj.: Macik Miroslav, Ing.
17
© kchshs
19.11.2011 MVP Nitra
20.11.2011 MVP Nitra
Ing. Jozef Jursa, SK
Gyárfás Marianne, H
Psy
Mladý
TULÁK Z KRÁĽOVSKÝCH CHLMOVNenastúpil
chov.: Engler Ľubomír maj: Hollanová Lenka
Stredná
CÉDAR ZO ZEZÚL
VD
ch.: Jozefovič Miroslav m: Jozefovičová Jaroslava
Suky
Stredná
ELIS OD STANOVSKÉHO
VD
br.: Stanovský Miroslav Ing. own: Jančovič Jozef
Suky
Dorast
BRIXY KEMKOV DVOR
Nenastúpil
chov.: Kemka Pavol maj: Škutil Igor Ing.
Stredná
ELIS OD STANOVSKÉHO
VD
chov.: Stanovský Miroslav Ing. maj: Jančovič Jozef
Otvorená
PEGY KAICUL
V1, CAC, CACIB, BOB
chov.: Luciak Ivan maj: Juríčeková Alexandra Bc.
ZAHRANIČNÉ VÝSTAVY
25.04.2011 Gundogshow Szilvasvarad
26.06.2011 Klub dogshow, Brno
Kari Jarvinen, FIN
A. Brabletz, PL
Sukytr. mladých
Ena od Stanovského
V1, CAJC
ch: M. Stanovský, m: Miczek Zsofia
otvorená
Cila z Milhostovských polí
V1, CAC, BOB
Ch: Ing. M. Urban, maj.: S&R. Kriek
SUKYtr. mladých
Chrumka DRU-WYD V1, CAJC, JuniorKV
Ch: &M. Stana&Rado Kriek
Otvorená
Cila z Milhostovských políV1, CAC, KV, BOB
Ch. Ing. Michal Urban, maj. S&R. Kriek
09.07.20011 WORLD DOGSHOW Paris M. TABO Giovanni Battista, I
DIX OLICHOV CAC, CACIB, World winner, BOB
chov: S. Bitarovský, maj. Matej Siget, vodič. Ing.M. Urban
GOLDFEVER Z MILHOSTOVSKÝCH POLÍ
V, res.CAC, res. CACIB
GOBY Z MILHOSTOVSKYCH POLI - VD
STORMDANCER A CLASSIC DREAM'S
CAC, CACIB, World winner
CHRUMKA DRU-WYD - VD
ENA OD STANOVSKEHO – V, CAJC, Junior worldwinner
18
© kchshs
NÁVRH
TOP SHS – Exteriér
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Jedinec prihlásený do súťaže musí byť zapísaný v slovenskej plemennej knihe.
Majiteľ jedinca alebo aspoň jeden zo spolumajiteľov zapísaný v PP, musí byť členom KCHSHS a zároveň musí byť totožný
aj s majiteľom v posudkovom liste.
Do súťaže sa zarátavajú ocenenia získané od 1. januára do 31. decembra na výstavách, ktoré sú organizované pod záštitou
FCI a na ktorých sa zadáva minimálne čakateľstvo CC alebo CAC – t.j. výstavy špeciálne, klubové, národné, medzinárodné,
európske a svetové, u nás aj v zahraničí.
Jedinec, ktorý získa najvyšší počet bodov, získava titul TOP Slovenský hrubosrstý stavač
Poradie prihlásených jedincov bude uverejnené na web stránke po oficiálnom vyhlásení výsledkov súťaže.
Víťazný jedinec bude odmenený vecnou cenou.
Pri rovnosti bodov má prednosť suka pred psom, ak majú rovnaký počet bodov jedince rovnakého pohlavia, rozhoduje počet
najvyššie získaných titulov.
Prihlásiť jedinca do súťaže je možné len do termínu uzávierky súťaže a zaslaním DOPORUČENE:
- zoznamu výstav v podobe dátum – druh výstavy
– miesto konania – ocenenie
- fotokópie preukazu o pôvode – kompletné
obojstranné príp. aj s prílohami
- fotokópie posudkových listov z jednotlivých výstav na adresu:
.........................................................................................................
Uzávierka súťaže : 15. 01.
VN, VD
Výborný 1
Výborný 2
Výborný 3
BOB
5b
15 b
13 b
12 b
45 b
Za medzinárodnú výstavu
+5b
Za klubovú výstavu
+ 10 b
Výborný 4
CAJC
CAC
Res. CAC
BIG
Za európsku
10 b
20 b
25 b
20 b
70 b
+10b
CACIB
Klubový víťaz
Klubový víťaz mladých
Európsky víťaz
Svetový víťaz
BIS
Za svetovú
+ 15 b
35 b
40 b
35 b
50 b
100 b
100 b
TOP SHS – Výkon
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Jedinec prihlásený do súťaže musí byť zapísaný v slovenskej plemennej knihe.
Majiteľ jedinca alebo aspoň jeden zo spolumajiteľov zapísaný v PP, musí byť členom KCHSHS a zároveň musí byť totožný
aj s majiteľom v posudkovom liste.
Do súťaže sa zarátavajú ocenenia získané od 1. januára do 31. decembra na skúškach a súťažiach organizovaných pod
záštitou FCI u nás aj v zahraničí.
Jedinec, ktorý získa najvyšší počet bodov, získava titul TOP Slovenský hrubosrstý stavač - výkon
Poradie prihlásených jedincov bude uverejnené na web stránke po oficiálnom vyhlásení výsledkov súťaže.
Víťazný jedinec bude odmenený vecnou cenou.
Pri rovnosti bodov má prednosť suka pred psom, ak majú rovnaký počet bodov jedince rovnakého pohlavia, rozhoduje počet
najvyššie získaných titulov.
Prihlásiť jedinca do súťaže je možné len do termínu uzávierky súťaže a zaslaním DOPORUČENE:
- zoznamu skúšok alebo súťaží v podobe dátum – druh výstavy – miesto konania – ocenenie
- fotokópie preukazu o povode – kompletné
obojstranné príp. aj s prílohami
- fotokópie rozhodcovských tabuliek na adresu:
.........................................................................................................................................................
Uzávierka súťaže : 15. 01.
CACT 50 b
Res.CACT 25 b
CACIT
75 b
Res.CACIT 50 b
Koeficienty podľa obtiažnosti
skúšky
SVS
1
JSS
1,2
FSS
1,3
skúška , súťaž organiz. klubom +50 bodov Memoriál
+ 100 bodov
Koeficientom sa násobí výsledný počet bodov získaných v rozhodcovskej tabuľke
ŠVP
LSS
VSS
1,4
1,5
1,6
memoriál K. Slimáka
+150 bodov
NAJÚSPEŠNEJŠIA CHOVATEĽSKÁ STANICA
Chovateľ, ktorý sa zúčastní súťaže, musí byť členom KCHSHS, musí mať trvalé bydlisko na Slovensku a zapisovať odchovy v SPKP.
Do súťaže musí chovateľ prihlásiť minimálne 3 jedince zo svojej chovateľskej stanice, nemusí však byť ich majiteľom. Prihlásiť je
možné i jedince, ktoré boli exportované do členských krajín FCI.
Bodovacie podmienky sú totožné so súťažou TOP SHS
Pri rovnosti bodov rozhoduje počet vyšších získaných titulov.
Chovateľská stanica, ktorá získa navyšší súčet bodov bude vyhlásená za NAJÚSPEŠNEJŠIU
CHOVATEĽSKÚ STANICU KCHSHS
19
© kchshs
Termínový kalendár kynologických podujatí na rok 2012
Klubové výstavy
Špeciálna výstava teriérov, CC 03.03.2012 Viničné
Klubová výstava tibetskej dogy, KV. CAC 17.03.2012 Mojmírovce
Klubová výstava pekinézov, KV, CAC 07.04.2012 miesto a dátum neurč.
Klubová výstava bullteriérov, KV, CAC 14.04.2012 miesto neurčené
Špeciálna výstava molossov, CAC 21.04.2012 miesto neurčené
Klubová výstava bearder a border collií, KV, CAC 21.04.2012 Viničné
Svetová výstava slov. kopovov, CAC, SV 28.04.2012 Zvolen
Klubová výstava cavalier a king Ch. span.,KV,CAC 28.04.2012 Viničné
Európska výstava cavalier a king Ch. spanielov, CAC 29.04.2012 Viničné
Klubová výstava jazvečíkov, KV, CAC 08.05.2012 Dunajský Klátov
Klubová výstava retrieverov, KV, CAC 11.05.2012 Bratislava
World cocker show (Svetová výstava kokeršpan.) 11.05.2012 Bratislava
Klubová výstava landseérov, KV, CAC 12.05.2012 Jelenec
Klubová výstava bíglov, KV, CAC 26.05.2012 Bobrovník
Klubová výstava ridžbekov, KV, CAC 26.05.2012 Vrútky
Klubová výstava bassetov, KV, CAC 26.05.2012 Martin-Gaderská dolina
Klubová výstava bloodhoundov, KV, CAC 26.05.2012 Báč
KV slov. čuvačov - Memoriál prof. A. Hrůzy, KV, CAC 26.05.2012 Pribylina
Klubová výstava nem. krátkosrstých stavačov,KV,CAC 27.05.2012 Radošovce
Klubová výstava anglických stavačov, KV, CAC 27.05.2012 Radošovce
Klubová výstava weimarských stavačov, KV, CAC 27.05.2012 Radošovce
Klubová výstava českých fúzačov, KV, CAC 27.05.2012 Radošovce
Klubová výstava hrubosrstých stavačov, KV, CAC 27.05.2012 Radošovce
Klubová výstava maďarských stavačov, KV, CAC 27.05.2012 Radošovce
Klubová výstava slov. hrub. stavačov, KV, CAC 27.05.2012 Radošovce
Špeciálna výstava poľovných sliedičov, CAC 01.07.2012 01Sielnica
Špeciálna výstava jazvečíkov, CC 01.07.2012 01. Sielnica
Klubová výstava jagdteriérov, KV, CAC 01.07.2012 Sielnica
Klubová výstava farbiarov, KV, CAC 01.07.2012 Sielnica
Klubová výstava duričov, KV, CAC 01.07.2012 Sielnica
Špeciálna výstava alp. jazv. duričov, CAC 01.07.2012 Sielnica
Špeciálna výstava farbiarov, CAC 01.09.2012 01. Prešov
Špeciálna výstava jazvečíkov, CAC 05.07.2012 Dvorianky
Špeciálna výstava weimarských stavačov, CAC 05.07.2012 Dvorianky
Špeciálna výstava maďarských stavačov, CAC 05.07.2012 Dvorianky
Špeciálna výstava nem. krátkosrstých stavačov, CAC 05.07.2012 Dvorianky
Špeciálna výstava slov. hrubosrstých stavačov, CAC 05.07.2012 Dvorianky
Špeciálna výstava českých fúzačov, CAC 05.07.2012 Dvorianky
Špeciálna výstava slovenských kopovov 05.07.2012 Dvorianky
Špeciálna výstava bloodhoundov, CAC 05.07.2012 Dvorianky
Špeciálna výstava teriérov, CAC 22.07.2012 22. Košice-mesto
Špeciálna výstava anglických stavačov, CAC 05.08.2012 Kamenný Mlyn
Klubová výstava českoslov. vlčiakov, KV, CAC 05.08.2012 miesto neurčené
Klubová výstava molossov, KV, CAC 11.08.2012 miesto neurčené
Špeciálna výstava am. kokeršpanielov, CAC 17.08.2012 Báč
Klubová výstava dalmatíncov, KV, CAC 17.08.2012 Bratislava
Špeciálna výstava bullteriérov, CAC 01.09.2012 miesto neurčené
Klubová výstava poľovných sliedičov, KV, CAC 08.09.2012 Báč
Klubová výstava cockerspanielov, KV, CAC 08.09.2012 Báč
Klubová výstava alp. jazv. duričov, KV, CAC 09.09.2012 Sv. Anton, term. neurč.
Klubová výstava slov. kopovov, KV, CAC 15.09.2012 Bijacovce
Špeciálna výstava ridžbekov, CAC 15.09.2012 Vrútky
Klubová výstava pudlov, KV, CAC 15.09.2012 Kamenný Mlyn
Špeciálna výstava pudlov, CAC 16.09.2012 Kamenný Mlyn
Klubová výstava briardov, KV, CAC 22.09.2012 Kamenný Mlyn
Špeciálna výstava pekinézov, CAC 29.09.2012 miesto a dátum neurč.
Špeciálna výstava tibetskej dogy, CAC 30.09.2012 Prešov
Špeciálna výstava cavalier a king Ch spanielov,CAC 06.10.2012 Viničné
Klubová výstava severských poľov. plemien 27.10.2012 miesto a dátum neurč.
Špeciálna výstava bíglov, CAC 16.11.2012 Nitra
20
© kchshs
Špeciálna výstava retrieverov, CAC 16.11.2012 Nitra
Klubová výstava teriérov, KV, CAC 16.11.2012 Nitra
Klubová výstava am. kokeršpanielov, KV, CAC 16.11.2012 Nitra
Európska výstava slovenských čuvačov, CAC 16.11.2012 Nitra
Špeciálna výstava bearded a border collií, CAC 01.12.2012 Viničné
Vrcholové podujatia SPZ
Memoriál Jozefa Kadleca, CACT 08.09.2012 09.09.2012 Dunajská Streda
Memoriál Kolomana Slimáka, CACIT 22.09.2012 23.09.2012 Alekšince
Memoriál Františka Sigeta, CACT 08.12.2012 09.12.2012 miesto neurčené
Klubové podujatia
Národný FT anglických stavačov, CACT 31.03.2012 Dunajská Lužná
Klubové SV poľovných sliedičov 14.04.2012 Trstice
Medzinárodný FT stavačov (ŠKS), CACIT 10.04.2012 Bernolákovo
Špeciálne skúšky jazvečíkov z hlasitosti a odvahy 14.04.2012 Trstice
Medzinárodný FT anglických stavačov, CACIT 14.04.2012 Malženice
Klubové SV slov. hrubosrstých stavačov 14.04.2012 Skalica
Klubové SV slov. hrubosrstých stavačov 15.04.2012 Radošina
Field trial kontinentálnych stavačov, CACT 21.04.2012 Dolné Dubové
Klubové skúšky z hlasitosti jagdteriérov 21.04.2012 Mostová
Preteky agility - BBC klub 22.04.2012 Dunajská Streda
Národný FT anglických stavačov 28.04.2012 miesto neurčené
Klubové skúšky z hlasitosti jagdteriérov 28.04.2012 miesto neurčené, VSK
Skúšky vlôh nem. krátkosrstých stavačov 01.05.2012 Alekšince
Klubové SV maďarských stavačov 05.05.2012 Šaľa-Veča
Skúšky vytrvalosti čs. vlčiakov I.,II.,III. 05.05.2012 Šamorín - Čilistov
Klubové FSS a FSMP Športového klubu stavačov 19.05.2012 Bernolákovo
Skúšky pastierskych psov - BBCK 19.05.2012 miesto neurčené
Klubové FS retrieverov, KV 26.05.2012 Velčice
Coursing CUP ridžbekov 27.05.2012 Vrútky
Klubové FS poľovných sliedičov 03.06.2012 Nitra
Klubové FS českých fúzačov 02.06.2012 Dvory nad Žitavou
Klubové LS teriérov, CACT 02.06.2012 Komárno
Klubové JS nem. krátkosrstých stavačov, CACT 17.06.2012 Mojmírovce
Klubové FS českých fúzačov 23.06.2012 23.06.212 Úbrež
Klubové SVS a SVMP Šport. klubu stavačov 17.06.2012 Letničie
Klubové FS slov. hrub. stavačov 17.06.2012 Sečovce
Špeciálne skúšky jazvečíkov z hlasitosti a odvahy 07.07.2012 Dvorianky
Klubové LS slov. hrubosrstých stavačov 07.07.2012 Točnica
Chovné skúšky jazvečíkov 08.07.2012 Dvorianky
Klubové VP anglických stavačov 14.07.2012 Budmerice
Memoriál Františka Vysloužila 27.07.2012 Turá Lúka
Klubové VP nem. krátkosrstých stavačov 28.07.2012 Báb
Klubové JS hrubosrstých stavačov, CACT 04.08.2012 04. Dolný Štál
Chovné skúšky teriérov 04.08.2012 Široké, Branisko
Skúšky odvahy teriérov 05.08.2012 Široké, Branisko
Chovné skúšky jagdteriérov 04.08.2012 Bojnice
Klubové LS dlh. a münsterlandských stavačov 11.08.2012 Vrbovce
Klubové VP weimarských stavačov 18.08.2012 Trenčianska Teplá
Klubové JS českých fúzačov 18.08.2012 Dvory nad Žitavou
Klubové JS českých fúzačov 18.08.2012 Sečovce
Klubové VS o putovný pohár KCHNKS, CACT 25.08.2012 Duchonka
Medzinárodné JS retrieverov, CACIT 25.08.2012 25.08.2012 Trusalová
Memoriál B. Zemku (VS hrub. stavčov), CACT 25.08.2012 miesto neurčené
Skúšky odvahy teriérov 25.08.2012 Belušské Slatiny
Klubové VP slov. hrubosrstých stavačov 29.08.2012 Hajná Nová Ves
Klubové JS weimarských stavačov, CACT 01.09.2012 Čataj
Memoriál Š. Hrnčára - JS KCH maď. stavačov, CACT 01.09.2012 miesto neurčené
Špeciálne skúšky slov. kopovov 08.09.2012 09. Lučenec
Klubové JS poľovných sliedičov, CACT 15.09.2012 Dolné Saliby
Medzinárodné FD bassetov, CACIT 08.09.2012 Lučenec
Klubové FD bíglov, CACT 15.09.2012 Dolný Kubín
Klubové SO severských poľov. plemien 15.09.2012 miesto a dátum neurč.
21
© kchshs
Klubové JSS a JSMP Šport. klubu stavačov, CACT 15.09.2012 Letničie
Skúšky pastierskych psov - BBCK 15.09.2012 miesto neurčené
Klubové VS jagdteriérov, CACT 15.09.2012 Skalica
Chovné skúšky českých fúzačov 22.09.2012 Sečovce
Klubové JS hrubosrstých stavačov 29.09.2012 Galanta
Klubové SD slovenských kopovov 06.10.2012 Lučenec
Chovné skúšky nem. krátkosrstých stavačov, CACT 06.10.2012 Ružindol
Klubové FD poľovných sliedičov 06.10.2012 Nitra
Špeciálne skúšky retrieverov z prinášania MZ, CACT 06.10.2012 Malá nad Hronom
Chovné skúšky českých fúzačov 06.10.2012 Biely Kostol
Chovné skúšky maďarských stavačov 06.10.2012 miesto neurčené
Skúšky vytrvalosti českosl. vlčiakov I.,II.,III. 06.10.2012 Šamorín - Čilistov
Skúšky o pohár KCH SHS, CACIT 06.10.2012 Nitrianska Blatnica
Skúšky o pohár KCH SHS, CACIT 06.10.2012 Levice - Keť
Skúšky farbiarov o pohár Slánskych vrchov 12.10.2012 Medzev, Šugovská dolina
Medzinárodné špec. farb. sk. jazvečíkov, CACIT 13.10.2012 Levice
Klubové JS anglických stavčov 13.10.2012 Biely Kostol
Jesenný FT anglických stavačov 14.10.2012 Biely Kostol
Memoriál Fridricha Konráda, CACIT 19.10.2012 Poprad
Tatranský pohár - SD slovenských kopovov 19.10.2012 Liptovský Hrádok
Klubové SD alp. jazvečíkovitých duričov 20.10.2012 Oravská Lesná
Klubové FD teriérov, CACT 20.10.2012 Trnava
Klubové FD jazvečíkov, CACT 27.10.2012 Borský Sv. Jur
Klubové JS hrubosrstých stavačov 27.10.2012 Holíč
Klubové SD alpských jazvečíkovitých duričov 03.11.2012 Stropkov
Skúšky odvahy teriérov 04.11.2012 Bratislava
Fatranský pohár - skúšky farbiarov, CACT 09.11.2012 Rajecká Lesná
Klubové duričské skúšky jazvečíkov, CACT 10.11.2012 Senné
Klubové SD alpských jazvečíkovitých duričov 17.11.2012 Trenčín
Medzinárodné duričské skúšky jazvečíkov, CACIT 01.12.2012 Malacky
Klubové SD slovenských kopovov 24.11.2012 Vranov
Medzinárodné duričské skúšky teriérov, CACIT 24.11.2012 miesto neurčené
Putovný pohár KCH slov. kopova, CACIT 01.12.2012 Považská Bystrica
Národný FT retrieverov, CACT 01.12.2012 Levice - Beša
Celoštátne SD alp. jazvečíkovitých duričov, CACT 08.12.2012 Trenčín
Špeciálne skušky z vodnej práce 21.07.2012 Galanta
Podujatia OZ, Klubu slovenského kopova
Predbežné skúšky farbiarov 13.10.2012 Lučenec, PZ Divín
Skúšky duričov 27.10.2012 miesto neurčené
Putovný pohár KSK - skúšky duričov 10.11.2012 Banská Štiavnica
Okresné a regionálne skúšky psov
Skúšky vlôh stavačov a malých plemien
14.04.2012 Galanta, Senec
15.04.2012 Senica
21.04.2012 Rožňava
28.04.2012 Nitra, Trnava
29.04.2012 Košice-mesto, Michalovce, Trenčín
Špeciálne skušky z vodnej práce
21.07.2012 Galanta
Jesenné skúšky stavačov
04.08.2012 Pezinok
25.08.2012 Skalica
29.08.2012 Galanta
29.08.2012 Trnava
09.09.2012 Bratislava
15.09.2012 Piešťany
29.09.2012 Galanta
06.10.2012 Trnava
Jesenné skúšky stavačov a malých plemien
04.08.2012 Šaľa
02.09.2012 Senica
08.09.2012 Dunajská Streda, Levice, Nitra
22
© kchshs
15.09.2012 Galanta, Sobrance
22.09.2012 Malacky, Nové Zámky, Topoľčany
23.09.2012 Košice-mesto, Lučenec, Trebišov
29.09.2012 Komárno
30.09.2012 Michalovce
13.10.2012 Senec
27.10.2012 Dunajská Streda
Farbiarske skúšky malých plemien
06.05.2012 Detva
12.05.2012 Stará Ľubovňa
19.05.2012 Galanta
20.05.2012 Michalovce
26.05.2012 Malacky
02.06.2012 Dunajská Streda, Šaľa
09.06.2012 Levice
10.06.2012 Gelnica, Senica
16.06.2012 Bratislava, Spišská Nová Ves, Žilina
17.06.2012 Humenné
23.06.2012 Piešťany, Trnava
24.06.2012 Trenčín
07.07.2012 Topoľčany
08.07.2012 Košice-okolie
15.07.2012 Čadca, Zvolen
28.07.2012 Žiar nad Hronom
04.08.2012 Krupina
18.08.2012 Bardejov
19.08.2012 Ružomberok
01.09.2012 Rožňava
02.09.2012 Levoča, Svidník, Vranov nad Topľ.
08.09.2012 Banská Bystrica, Brezno, Ilava, Prievidza, Stropkov
09.09.2012 Považská Bystrica
09.09.2012 Námestovo, Zlaté Moravce
15.09.2012 Lučenec
16.09.2012 Poprad
22.09.2012 Komárno, Partizánske, Rimavská Sobota, Tvrdošín
23.09.2012 Prešov
30.09.2012 Kežmarok, Liptovský Mikuláš
07.10.2012 Dolný Kubín
14.10.2012 Trebišov
20.10.2012 Nitra
Lesné skúšky malých plemien
27.05.2012 Košice-mesto
17.06.2012 Sobrance
07.07.2012 Levice
14.07.2012 Zvolen
16.09.2012 Lučenec
23.09.2012 Košice-okolie
06.10.2012 Zlaté Moravce
Farbiarske skúšky stavačov
08.05.2012 Senec
19.05.2012 Galanta
26.05.2012 Malacky
02.06.2012 Šaľa
16.06.2012 Bratislava, Skalica
23.06.2012 Trnava
07.07.2012 Topoľčany
08.09.2012 Zlaté Moravce
09.09.2012 Michalovce
13.10.2012 Trebišov
20.10.2012 Nitra
Lesné skúšky stavačov a špeciálne skúšky z vodnej práce o pohár M. Koriča
07.-08.07.2012 Pezinok
23
Download

Klubový spravodaj 2012 - Klub Slovenských hrubosrstých stavačov