Výkonní profesionáli od roku 1898
Katalóg
2011
www.aeg-powertools.cz
AEG nár
a
d
i
e
Výkonn
í
profesio
n
od roku áli
1898
AEG POW
ERTOOLS
pokraču
ponúkalo
je v trad
stimuluj
ícii, aby
úce, vyso
profesio
naďalej
kovýkon
nálnych
né, inova
obchodn
tívne rie
íkov tera
šenia pre
z a v bud
úcnosti.
H i s tó r i
a AEG
AEG POW
ERTOOLS
náradia.
bolo od
svojho za
P re d s t a v
e
loženia p
ním prvý
p re n o s n é
rieko
c
h p re n o s
– elektric
n
ý
ch vŕtačie pníkom v inovác
ké ručné
profesion
ii
ná
k v ro k u
álnym po
1898 sa
užívateľo radie. Po 100 rok
n
arodilo
och AEG
m inovat
stále pon
ívne, výk
onné rie
ú
k
Hrdá m
a
šenia ...
inulo
s ť… V z
rušujú
ca budú
cno
s ť…
i
t
s
o
n
t
s
a
Vl
Patentovaný systém FIXTEC
umožňuje výmenu nástroja v priebehu
niekoľkých sekúnd.
Bezkľúčový ochranný kryt
ochranné kryty sa dajú nastaviť bez
použitia náradia.
Rázový uťahovák
pre najnáročnejšie (Heavy-Duty)
skrutkovacie aplikácie.
Patentovaný antivibračný systém
podstatne znižuje vibrácie až do 50 %.
Funkcia „Mäkký príklep”
znížená energia úderu.
HEX 1⁄4˝
1
⁄4˝ hex rýchloupínacie nastavenie.
Bezpečnostná spojka
na ochranu používateľa a stroja pri
vzpriečení vrtáka.
2-rýchlostná prevodovka
pre optimálny výkon v danej aplikácii.
Nastavenie výkyvu
pre rýchlejšie a agresívnejšie rezanie.
Odsávanie prachu
Integrované odsávanie prachu pre
zachovanie čistoty pracovného prostredia.
Len vŕtačka
Jedna funkcia - len pre vŕtanie.
Kufor
Heavy-Duty kufor.
Elektronický systém
s nastaviteľnou reguláciou otáčok,
mäkký štart, konštantné otáčky, ochrana
pred preťažením.
Vŕtačka a vŕtacie kladivo
2 funkcie - vŕtanie a funkcia príklepu.
Taška
Heavy-Duty taška.
LED dióda
osvetľuje miesto práce.
Sekacie a vŕtacie kladivo
2 funkcie - vŕtacie kladivo s funkciou
sekania/búrania.
Kapacita priečného rezu
Maximálna kapacita priečného rezu píly.
Kovové skľúčidlo
pre lepšiu odolnosť
Kombinované kladivo
3 funkcie – vŕtanie, vŕtanie s príklepom,
sekanie / búranie.
Laser pokosovej píly
Premieta reznú líniu na materiál.
Otočiteľná rukoväť
umožňuje optimálny komfort počas brúsenia
a rezania v rozličných pozíciach.
Sekacie kladivo
Sekacie / búracie náradie.
Kapacita pokosu
maximálny pokosový uhol doprava a
doľava.
Diamantová vŕtačka
skonštruovaná pre maximálny výkon pri
použití diamantového príslušenstva.
Systém upevnenia
jednoduché upevnenie brúsneho papiera
bez použitia príchytiek.
Kapacita úkosu
maximálny úkosový uhol doprava a doľava.
Obsah
Akumulátorové náradie 18 V náradie
14,4 V náradie
12 V náradie
3,6 V náradie
AKUMULÁTOROVÉ SVIETIDLÁ
Akumulátory a nabíjačky
06 – 25
08 – 15
16 – 17
18 – 23
19 – 19
23 – 23
24 – 25
Kladivá
24 V akumulátorové kladivo
Vŕtacie kladivá
Kombinované kladivá
Sekacie kladivá
Veľké búracie kladivá
ÚROVEŇ VIBRÁCIÍ KLADÍV
26 – 35
28 – 28
28 – 28
29 – 34
32 – 33
34 – 34
35 – 35
Vŕtačky
VŔTAČKY
Príklepové vŕtačky
VŘTAČKA PRE DIAMANT. VŔTANIE
Drážkovacie frézy na murivo
Skrutkovače
36 – 43
38 – 38
39 – 41
42 – 42
42 – 42
43 – 43
Opracovanie kovov
MAlé uhlové brúsky
Stredné uhlové brúsky
Veľké uhlové brúsky
Priame brúsky LEŠTIČKA
PLOCHÁ BRÚSKA
Píla na kov
44 – 55
46 – 47
48 – 49
50 – 52
53 – 53
54 – 54
54 – 54
55 – 55
Opracovanie dreva
FRÉZY
HOBLÍK
Priamočiare píly
MULTIFUNKČNÁ PÍLA NA STAVEBNÉ MATERIÁLY
Okružné píly
Pokosová píla A Stojan
Chvostové píly brúsky Horúcovzdušné pištole
Odsávací systém
56 – 69
58 – 59
59 – 59
60 – 61
62 – 62
63 – 63
64 – 64
65 – 65
66 – 67
68 – 68
69 – 69
Príslušenstvo
70 – 73
WARRANTY • GARANTIE
AKUMULÁTORO
SILA
VÁ
Ak
umul
áto r o
AEG PO
W ERTOOLS
šk
vé ná
radie
álu ino
vatívne
ponúka
ho, aku
v najná
p ro f e s i
muláto
ro č n e j š
onálny
ro v é h o
ích pod
m pou
žívateľ
n á ra d i
mienka
o m š i ro
a, ktor
ch.
é je sch
kú
opné f
ungova
ť
Obsah
uje
18 V
nára
d
ie
14,4 V
nára
die
12 V
nára
die
3,6 V
nára
die
Ak u m
uláto
ry a
nab
í j a č kY
08 Akumulátorové náradie
18 V séria
Séria 18 V náradia od
AEG Powertools ponúka
inovatívne, výkonné
riešenia pre dnešných
profesionálnych
používateľov.
BSB 18 G Li
BS 18 G Li
NEW
COMPACT 18 V
BS 18C Li
BSS 18C Li
BMS 18C Li
HEAVY DUTY 18 V
BHO 18 Li
BKS 18 Li
BSB 18 Li
BUS 18 Li
Akumulátorový systém
•
•
•
•
•
* Čas nabíjania podľa 2,0 Ah NiCd batérie
Vynikajúci pomer hmotnosti a výkonu
Žiadny pamäťový efekt
Minimálne samovoľné vybíjanie
Dlhšia životnosť – viac nabíjaní
Tiež dostupné v 18 V NiCd a NiMH verzii
BST 18X Li
cordlessnáradie
drills 09
Akumulátorové
cordless
SYSTEMS
9
18 V VŔTACÍ SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM
Robustné skľúčidlo
FIXTEC 13 mm celokovové ROHM skľučovadlo
poskytuje dokonalé upínanie aj pri najťažších
aplikáciach
Spojka
Model: BSB 18 Li
Charakteristika
24 hodnôt nastavenia momentu
Spínač na
nastavenie
postupu
prevádzky
3 pracovné možnosti –
rýchla a ľahká zmena
medzi rôznymi aplikáciami
Postranná
rukoväť
Pogumovaná
rukoväť
Inovatívne umiestnenie postrannej
rukoväte zmenšuje celkovú dĺžku
náradia
Ergonomická rukoväť pre extra komfort
TIEŽ DOSTUPNÝ V:
NiCd verzii
• Kompaktný a výkonný skrutkovač pre aplikácie s
vysokým momentom
• 64 Nm krútiaci moment poskytuje plnú energiu
• 2 rýchlosti: 0–450 / 0–1600 ot./min
• 24-stupňové nastavenie momentu umožňuje
používateľovi optimálne nastavenie
• FIXTEC 13 mm celokovové ROHM skľučovadlo
poskytuje dokonalé upínanie aj pri najťažších
aplikáciach
• Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
• 3 pracovné možnosti – ľahká zmena medzi rôznymi
aplikáciami
• Silný, neklesajúci výkon dodáva 18 V akumulátor
• Ochrana proti preťaženiu**
Špecifikácia
WARRANTY • GARANTIE
LED
Dobre umiestnená LED dióda
osvetľuje miesto práce bez prekážky
Štandardné príslušenstvo – 2 x batéria, nabíjačka, postranná
rukoväť a kufor
Počet akumulátorov - 2 x 3,0 Ah
Nabíjačka - 30 min*
Hmotnosť - 2,6 kg
Priemer vŕtania do dreva/kovu/muriva 38/13/16 mm
Skľučovadlo - 1,5–13 mm
Max. moment - 64 Nm
Otáčky bez zaťaženia - 0–450/0–1600 ot./min
Napätie - 18 V
Typ. BSB 18 Li Číslo výrobku. 4935 4112 80 Verzia. 2 x 3,0 Ah Li-Ion batéria, 30 min* nabíjačka EAN Kód. 4002395196708
Typ. BSB 18 NiCd Číslo výrobku. 4935 4112 90 Verzia. 2 x 2,0 Ah NiCd batéria, 60 min* nabíjačka EAN Kód. 4002395196722
18 V VŔTACÍ SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM
Model: BSB 18 G Li
TIEŽ DOSTUPNÝ V:
NiCd verzii
Charakteristika
• Kompaktné a výkonné náradie na realizáciu rôznych
aplikácií
• 47 Nm krútiaci moment poskytuje vysoký výkon
• 2 rýchlosti: 0–400 / 0–1500 ot./min
• 24 stupňové nastavenie momentu umožňuje
optimálizáciu výkonu
• 13 mm jednoobjímkové FIXTEC skľúčidlo s kovovými
čeľušťami
• 3 stupňový prepínač funkcií
• Silný, neklesajúci výkon dodáva 18 V akumulátor
• Ochrana proti preťaženiu**
Špecifikácia
WARRANTY • GARANTIE
Štandardné príslušenstvo – 2 x batéria, nabíjačka a kufor
Počet akumulátorov - 2 x 1,5 Ah
Nabíjačka - 30 min*
Hmotnosť - 1,9 kg
Priemer vŕtania do dreva/kovu/muriva 34/13/12 mm
Skľučovadlo - 1,5–13 mm
Max. moment - 47 Nm
Otáčky bez zaťaženia - 0–400/0–1500 ot./min
Napätie - 18 V
Typ. BSB 18 G Li-152C Číslo výrobku. 4935 4167 30 Verzia. 2 x 1,5 Ah Li-Ion batéria, 30 min* nabíjačka EAN Kód. 4002395130429
Typ. BSB 18 C NC-172C Číslo výrobku. 4935 4167 40 Verzia. 2 x 1,7 Ah NiCd batéria, 60 min* nabíjačka EAN Kód. 4002395130443
* Čas nabíjania podľa 2,0 Ah NiCd batérie ** len Li-Ionová verzia
10 Akumulátorové náradie
18 V Ultra kompaktná vŕtačka/skrutkovač
Model: BS 18C Li
TIEŽ DOSTUPNÝ V: 3,0 Ah Li-Ion, NiCd a v nulovej verzii
Charakteristika
• Malý, kompaktný a výkonný stroj, ideálny na aplikácie s
vysokým momentom
• 52 Nm krútiaci moment poskytuje plnú energiu
• 2 rýchlosti: 0–450 ot./min / 0–1650 ot./min
• Zabudovaná spojka a FIXTEC skľúčidlo pre kompaktnejší
design
• Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
• Pravo-ľavý chod
• Silný, neklesajúci výkon dodáva 18 V akumulátor
• Ochrana proti preťaženiu**
Špecifikácia
2 x 1,5 Ah
Počet akumulátorov
Nabíjačka
30 min*
Hmotnosť
2,0 kg
13/36 mm
Priemer vŕtania do kovu/dreva
Skľučovadlo
1,5–13 mm
52 Nm
Max. moment
Otáčky bez zaťaženia
0–450/0–1650 ot./min
Napätie
18 V
Štandardné príslušenstvo – 1 skrutkovací bit, 2 x batéria,
nabíjačka a kufor
WARRANTY • GARANTIE
Typ. BS 18C Li Číslo výrobku. 4935 4119 40 Verzia. 2 x 1,5 Ah Li-Ion batéria, 30 min* nabíjačka EAN Kód. 4002395131723
Typ. BS 18C Li Číslo výrobku. 4935 4113 20 Verzia. 2 x 3,0 Ah Li-Ion batéria, 30 min* nabíjačka EAN Kód. 4002395196777
Typ. BS 18C NiCd Číslo výrobku. 4935 4113 30 Verzia. 2 x 2,0 Ah NiCd batéria, 60 min* nabíjačka EAN Kód. 4002395196791
Typ. BS 18C 0 Číslo výrobku. 4935 4113 40 Verzia. Nulová verzia – bez batérie, nabíjačky a kufra EAN Kód. 4002395196814
* Čas nabíjania podľa 2,0 Ah NiCd batérie ** len Li-Ionová verzia
Akumulátorové náradie 11
18 V VŔTACÍ SKRUTKOVAČ
Model: BS 18 G Li
TIEŽ DOSTUPNÝ V: NiCd verzii
Charakteristika
• Kompaktné a výkonné náradie na realizáciu rôznych aplikácií
• 47 Nm krútiaci moment poskytuje vysoký výkon
• 2 rýchlosti: 0–400 / 0–1500 ot./min
• 24 stupňové nastavenie momentu umožňuje optimálizáciu výkonu
• 13 mm jednoobjímkové FIXTEC skľúčidlo s kovovými čeľušťami
• Silný, neklesajúci výkon dodáva 18 V akumulátor
• Ochrana proti preťaženiu**
Špecifikácia
Počet akumulátorov - 2 x 1,5 Ah
Nabíjačka - 30 min*
Hmotnosť - 1,8 kg
Priemer vŕtania do kovu/dreva - 13/34 mm
Skľučovadlo - 1,5–13 mm
Max. moment - 47 Nm
Otáčky bez zaťaženia - 0–400/0–1500 ot./min
Napätie - 18 V
Štandardné príslušenstvo – 2 x batéria, nabíjačka a kufor
WARRANTY • GARANTIE
Typ. BS 18 G Li-152C Číslo výrobku. 4935 4167 70 Verzia. 2 x 1,5 Ah Li-Ion batéria, 30 min* nabíjačka EAN Kód. 4002395130146
Typ. BS 18 G NC-172C Číslo výrobku. 4935 4167 80 Verzia. 2 x 1,7 Ah NiCd batéria, 60 min* nabíjačka EAN Kód. 4002395130160
18 V Ultra kompaktný rázový uťahovák
Charakteristika
Model: BSS 18C Li
TIEŽ DOSTUPNÝ V: 3,0 Ah Li-Ion, NiCd a v nulovej verzii
• Ultra kompaktný, výkonný rázový uťahovák
• Ergonomická konštrukcia
• Vysoký krútiaci moment 155 Nm
• Poskytuje 3100 úderov za minútu pre vyššiu výkonnosť
• Pevná, ľahká hliníková prevodovka zabezpečuje dlhú životnosť
• 1⁄4˝ šesťhranné upínanie
• Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
• Silný, neklesajúci výkon dodáva 18 V akumulátor
• Ochrana proti preťaženiu**
Špecifikácia
Počet akumulátorov - 2 x 1,5 Ah
Nabíjačka - 30 min*
Hmotnosť - 1,6 kg
Max. moment - 155 Nm
Otáčky bez zaťaženia - 0–2400 ot./min
Počet príklepov - 0–3100 pr/min
Upínanie nástroja - ¼˝ Hex
Napätie - 18 V
Štandardné príslušenstvo – 1 skrutkovací bit, 2 x batéria,
nabíjačka a kufor
WARRANTY • GARANTIE
Typ. BSS 18C Li Číslo výrobku. 4935 4119 42 Verzia. 2 x 1,5 Ah Li-Ion batéria, 30 min* nabíjačka EAN Kód. 4002395131747
Typ. BSS 18C Li Číslo výrobku. 4935 4116 40 Verzia. 2 x 3,0 Ah Li-Ion batéria, 30 min* nabíjačka EAN Kód. 4002395130931
Typ. BSS 18C NiCd Číslo výrobku. 4935 4116 50 Verzia. 2 x 2,0 Ah NiCd Batteries, 60 min* Nabíjačka EAN Kód. 4002395130948
Typ. BSS 18C 0 Číslo výrobku. 4935 4116 60 Verzia. Nulová verzia – bez batérie, nabíjačky a kufra EAN Kód. 4002395130955
* Čas nabíjania podľa 2,0 Ah NiCd batérie ** len Li-Ionová verzia
12 Akumulátorové náradie
18 V ULTRA KOMPAKTNÁ CHVOSTOVÁ PÍLA
Model: BMS 18C Li
TIEŽ DOSTUPNÝ V: 3,0 Ah Li-Ion a v nulovej verzii
Systém FIXTEC
Ultra kompaktná
Pre rýchlu a jednoduchú výmenu
pílového listu.
Pre použitie s jednou rukou.
Štíhla forma
Veľký vypínač
AEG Li-Ionový
akumulátor
Umožňuje rezanie v obmedzených miestach.
Pre jednoduché ovládanie.
Ľahký akumulátorový systém.
Charakteristika
• Ideálny design pre obmedzené miesta
• Najmenšia chvostová píla na trhu
• Jednoručné ovládanie s výnimočnou rovnováhou
• 3500 počet zdvihov za minútu a 12,7 mm zdvih pre rýchlejšie
rezné aplikácie
• FIXTEC pre rýchlu a ľahkú bezkľúčovú výmenu pílových listov
• Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
• Dvojprstý variabilný vypínač rýchlosti
• Silný, neklesajúci výkon dodáva 18 V akumulátor
• Ochrana proti preťaženiu**
Špecifikácia
Počet akumulátorov - 1 x 1,5 Ah
Nabíjačka - 30 min*
Hmotnosť - 2,0 kg
Dĺžka zdvihu - 12,7 mm
Počet zdvihov za minútu 0–3500 zd/min
Napätie - 18 V
Štandardné príslušenstvo – 1 pílový list, 1 batéria, nabíjačka a
kufor
Typ. BMS 18C Li Číslo výrobku. 4935 4119 44 Verzia. 1 x 1,5 Ah Li-Ion batéria, 30 min* nabíjačka EAN Kód. 4002395131761
Typ. BMS 18C Li Číslo výrobku. 4935 4114 20 Verzia. 1 x 3,0 Ah Li-Ion batéria, 30 min* nabíjačka EAN Kód. 4002395196951
Typ. BMS 18C 0 Číslo výrobku. 4935 4114 30 Verzia. Nulová verzia – bez batérie, nabíjačky a kufra EAN Kód. 4002395196975
* Čas nabíjania podľa 2,0 Ah NiCd batérie ** len Li-Ionová verzia
WARRANTY • GARANTIE
Akumulátorové náradie 13
18 V Chvostová píla s nastavením výkyvného pohybu
Charakteristika
Model: BUS 18 Li
TIEŽ DOSTUPNÝ V: NiCd a v nulovej verzii
• Nastavenie predrezu pre vyššiu výkonnosť
• 3300 počet zdvihov za minútu a 19 mm zdvih pre rýchlejšie
rezné aplikácie
• FIXTEC pre rýchlu a ľahkú bezkľúčovú výmenu pílových listov
• Nastaviteľná pätka
• Pílové listy sa dajú otočiť o 180˚
• Variabilné nastavenie rýchlosti pre presnejšie práce
• Ergonomické Softgripové madlo pre pohodlnú prácu
• Silný, neklesajúci výkon dodáva 18 V akumulátor
• Ochrana proti preťaženiu**
Špecifikácia
Počet akumulátorov - 2 x 3,0 Ah
Nabíjačka - 30 min*
Hmotnosť - 3,5 kg
Dĺžka zdvihu - 19 mm
Počet zdvihov za minútu 0–3300 zd/min
Napätie - 18 V
Štandardné príslušenstvo – 2 pílové listy, 2 x batéria, nabíjačka
a kufor
WARRANTY • GARANTIE
Typ. BUS 18 Li Číslo výrobku. 4935 4114 00 Verzia. 2 x 3,0 Ah Li-Ion batéria, 30 min* nabíjačka EAN Kód. 4002395196913
Typ. BUS 18 NiCd Číslo výrobku. 4935 4114 10 Verzia. 2 x 2,0 Ah NiCd batéria, 60 min* nabíjačka EAN Kód. 4002395196937
Typ. BUS 18 0 Číslo výrobku. 4935 4114 60 Verzia. Nulová verzia – bez batérie, nabíjačky a kufra EAN Kód. 4002395197019
18 V OKRUŽNÁ PÍLA
Model: BKS 18 Li
Charakteristika
TIEŽ DOSTUPNÝ V: NiCd a v nulovej verzii
• Kompaktná, ľahká a vyvážená
• Vyrobená tlakovým liatím, veľmi odolná
• Konštrukcia so 165 mm kotúčom vľavo pre optimálnu viditeľnosť na reznú dráhu
• Ľahká hliníková základná doska
• Široký pokosový uhol 50˚
• Elektronická brzda motora, pílový kotúč sa zastaví za niekoľko sekúnd
• Otočná koncovka odvodu prachu
• Bezpečnostný vypínač s bezpečnostným zámkom
• Aretácia hriadeľa pre rýchlu výmenu kotúča
• Silný, neklesajúci výkon dodáva 18 V akumulátor
• Ochrana proti preťaženiu**
Špecifikácia
Počet akumulátorov - 2 x 3,0 Ah
Nabíjačka - 30 min*
Hmotnosť - 3,6 kg
Priemer kotúča - 165 mm
Priemer vretena - 15,87 mm (5⁄8˝)
Úkos - 50°
Otáčky bez zaťaženia - 4400 ot./min
Rezná hrúbka pri 45° - 0–41 mm
Rezná hrúbka pri 90° - 0–54 mm
Napätie - 18 V
Štandardné príslušenstvo – 2 x batéria, nabíjačka, 165 mm TCT
kotúč, postranný chránič a kufor
WARRANTY • GARANTIE
Typ. BKS 18 Li Číslo výrobku. 4935 4113 80 Verzia. 2 x 3,0 Ah Li-Ion batéria, 30 min* nabíjačka EAN Kód. 4002395196876
Typ. BKS 18 NiCd Číslo výrobku. 4935 4113 90 Verzia. 2 x 2,0 Ah NiCd batéria, 60 min* nabíjačka EAN Kód. 4002395196890
Typ. BKS 18 0 Číslo výrobku. 4935 4115 20 Verzia. Nulová verzia – bez batérie, nabíjačky a kufra EAN Kód. 4002395197101
* Čas nabíjania podľa 2,0 Ah NiCd batérie ** len Li-Ionová verzia
14 Akumulátorové náradie
18 V PRIAMOČIARA PÍLA
Charakteristika
Model: BST 18X Li
TIEŽ DOSTUPNÝ V: NiCd a v nulovej verzii
• Nastavenie predrezu pre vyššiu výkonnosť
• Kovová prevodovka pre dlhšiu životnosť
• Profesionálna základná doska vyrobená tlakovým liatím
• Patentovaný systém FIXTEC pre výmenu pílových listov v priebehu
niekoľkých sekúnd
• Variabilné nastavenie rýchlosti pre presnejšie práce
• Ergonomická Softgripová konštrukcia rukoväte pre pohodlnú prácu
• Elektronická brzda motora, pílový kotúč sa zastaví za niekoľko sekúnd
• Silný, neklesajúci výkon dodáva 18 V akumulátor
• Ochrana proti preťaženiu**
Špecifikácia
Počet akumulátorov - 2 x 3,0 Ah
Nabíjačka - 30 min*
Hmotnosť - 3,5 kg
Zdvih - 26 mm
Počet zdvihov bez zaťaženia 0–2050 zd/min
Úkosové rezné uhly - do 45º
Rezná hĺbka v mäkkom dreve 80 mm
Napätie - 18 V
Štandardné príslušenstvo – 2 x batéria, nabíjačka, plastická klzná
drážka, kryt proti štiepeniu, 2 pílové listy a kufor
WARRANTY • GARANTIE
Typ. BST 18X Li Číslo výrobku. 4935 4131 45 Verzia. 2 x 3,0 Ah Li-Ion batéria, 30 min* nabíjačka EAN Kód. 4002395197484
Typ. BST 18X NiCd Číslo výrobku. 4935 4131 35 Verzia. 2 x 2,0 Ah NiCd batéria, 60 min* nabíjačka EAN Kód. 4002395197477
Typ. BST 18 0 Číslo výrobku. 4935 4131 30 Verzia. Nulová verzia – bez batérie, nabíjačky a kufra EAN Kód. 4002395197460
18 V Akumulátorový hoblík
Model: BHO 18/0
Charakteristika
• Prídavné madlo so Softgripom pre komfortnú dvojručnú prácu
• Veľké prachové vrecko pre čisté pracovné prostredie bez prachu
• Nastaviteľný vypínač pre ľahšie nastavenie hĺbky rezania
• Základová doska s „V“ drážkou pre ľahké hobľovanie rohov
• Automatické zabezpečenie povrchov proti prípadovým kontaktom s hoblíkom
• Bezpečnostný vypínač s bezpečnostným zámkom
• Ergonomické Softgripové madlo pre pohodlnú prácu
• Vyrobená tlakovým liatím, veľmi odolná
Špecifikácia
Šírka hobľovania - 82 mm
Hĺbka polodrážky - 0–12,5 mm
Hĺbka odberu - 0–1,6 mm
Hmotnosť - 3,4 kg
Otáčky bez zaťaženia 12.000 ot./min
Napätie - 18 V
Štandardné príslušenstvo – postranný chránič, odsávanie prachu,
paralelné vodidlo, skrutkový kľúč, 2 nože ako príslušenstvo
Typ. BHO 18 0 Číslo výrobku. 4935 4131 75 Verzia. Nulová verzia – bez batérie, nabíjačky a kufra EAN Kód. 4002395197552
* Čas nabíjania podľa 2,0 Ah NiCd batérie ** len Li-Ionová verzia
WARRANTY • GARANTIE
Akumulátorové náradie 15
SADA NÁRADIA – 5 X 18 V NÁRADIE
Model: JP 18 A5
Obsahuje
• BSB 18 - Vŕtací skrutkovač s príklepom
• BSS 18 - Kompaktný rázový uťahovák
• BUS 18 - Chvostová píla
• BKS 18 - Kruhová píla
• FL 18 - Svietidlo
• 2 výkonné 3,0 Ah Li-Ionové 18 V akumulátory
s neklesajúcim výkonom**
• Nabíjačka
WARRANTY • GARANTIE
Štandardné príslušenstvo – 2 x batéria, 30 min* nabíjačka, taška
Typ. JP 18 A5 Li Číslo výrobku. 4935 4114 40 Verzia. 2 x 3,0 Ah Li-Ion batéria, 30 min* nabíjačka EAN Kód. 4002395196982
Typ. JP 18 A5 NiCd Číslo výrobku. 4935 4114 50 Verzia. 2 x 2,0 Ah NiCd batéria, 60 min* nabíjačka EAN Kód. 4002395197002
STAVEBNÁ SADA – 4 X 18 V NÁRADIE
Model: JP 18 A4C
Obsahuje
• BS 18C - Kompaktná vŕtačka / skrutkovač
• BSS 18C - Ultra kompaktný rázový uťahovák
• BMS 18C - Kompaktná chvostová píla
• BLL 18C - LED Svietidlo
• 2 výkonné 1,5 Ah Li-Ionové 18 V akumulátory
s neklesajúcim výkonom**
• Nabíjačka
WARRANTY • GARANTIE
Štandardné príslušenstvo – 2 x 1,5 Ah Li-Ionová batéria, 30 min*
nabíjačka, taška
Typ. JP 18 A4C Li Číslo výrobku. 4935 4160 36 Verzia. 2 x 1,5 Ah Li-Ion batéria, 30 min* nabíjačka EAN Kód. 4002395129706
* Čas nabíjania podľa 2,0 Ah NiCd batérie ** len Li-Ionová verzia
16 Akumulátorové
náradie
cordless SYSTEMS
14,4 V Vŕtací skrutkovač s príklepom
Model: BSB 14 STX NiCd
Charakteristika
• Príklep na vŕtanie do muriva a kameňa
• 63 Nm krútiaci moment poskytuje plnú energiu
• 22-stupňové nastavenie momentu plus jeden
stupeň pre vŕtanie
• Elektronika s plynulou reguláciou otáčok a
predvoľbou rýchlosti otáčania
• Dvojrýchlostná prevodovka
• FIXTEC 13 mm celokovové ROHM skľučovadlo s
aretáciou hriadeľa a rýchloupínacím skľúčidlom
Špecifikácia
Počet akumulátorov - 2 x 2,0 Ah
Nabíjačka - 60 min*
Hmotnosť - 2,9 kg
Priemer vŕtania do kovu/dreva/muriva 13/36/16 mm
Skľučovadlo - 1,5–13 mm
Max. moment - 63 Nm
Otáčky bez zaťaženia - 0–420/0–1600 ot./min
Napätie - 14,4 V
Štandardné príslušenstvo – 2 x batéria,
nabíjačka, postranná rukoväť a kufor
WARRANTY • GARANTIE
Typ. BSB 14 STX NiCd Číslo výrobku. 4935 4130 80 Verzia. 2 x 2,0 Ah NiCd batéria, 60 min* nabíjačka EAN Kód. 4002395197385
14,4 V VŔTACÍ SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM
Model: BSB 14 G NiCd
Charakteristika
• Kompaktné a výkonné náradie na realizáciu
rôznych aplikácií
• 32 Nm krútiaci moment poskytuje vysoký výkon
• 2 rýchlosti: 0–400 / 0–1400 ot./min
• 24 nastavenie momentu
• 10 mm jednoobjímkové FIXTEC skľúčidlo s
kovovými čeľušťami
• 3 stupňový prepínač funkcii
Špecifikácia
Počet akumulátorov - 2 x 1,4 Ah
Nabíjačka - 60 min*
Hmotnosť - 1,8 kg
Priemer vŕtania do kovu/dreva/muriva 10/32/8 mm
Skľučovadlo - 1,5–10 mm
Max. moment - 32 Nm
Otáčky bez zaťaženia - 0–400/0–1400 ot./min
Napätie - 14,4 V
Štandardné príslušenstvo – 2 x batéria,
nabíjačka a kufor
WARRANTY • GARANTIE
Typ. BSB 14 G NC-142C Číslo výrobku. 4935 4167 50 Verzia. 2 x 1,4 Ah NiCd batéria, 60 min* nabíjačka EAN Kód. 4002395130405
* Čas nabíjania podľa 2,0 Ah NiCd batérie
Akumulátorové náradie 17
14,4 V VŔTACÍ SKRUTKOVAČ
Model: BS 14 G NiCd
Charakteristika
Špecifikácia
• Kompaktné a výkonné náradie na realizáciu
rôznych aplikácií
• 32 Nm krútiaci moment poskytuje vysoký výkon
• 2 rýchlosti: 0–400 / 0–1400 ot./min
• 24 nastavenie momentu umožňuje optimálnu
kontrolu
• 10 mm jednoobjímkové FIXTEC skľúčidlo s
kovovými čeľušťami
Počet akumulátorov - 2 x 1,4 Ah
Nabíjačka - 60 min*
Hmotnosť - 1,7 kg
Priemer vŕtania do kovu/dreva - 10/32 mm
Skľučovadlo - 1,5–10 mm
Max. moment - 32 Nm
Otáčky bez zaťaženia - 0–400/0–1400 ot./min
Napätie - 14,4 V
Štandardné príslušenstvo – 2 x batéria,
nabíjačka a kufor
WARRANTY • GARANTIE
Typ. BS 14 G NC-142C Číslo výrobku. 4935 4167 90 Verzia. 2 x 1,4 Ah NiCd batéria, 60 min* nabíjačka EAN Kód. 4002395130122
14,4 V Kompaktný rázový uťahovák
Charakteristika
Špecifikácia
• Kompaktný, dobre vyvážený rázový uťahovák
• Priemyselná hliníková prevodovka zabezpečuje
dlhú životnosť
• Poskytuje 3300 úderov za minútu pre vyššiu
výkonnosť
• Vysoký krútiaci moment 85 Nm
• 1⁄4˝ Hex upínanie bitov
• Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
• Silný, neklesajúci výkon dodáva 14 V Li-Ionový
akumulátor
Počet akumulátorov - 2 x 3,0 Ah
Nabíjačka - 30 min*
Hmotnosť - 2,1 kg
Otáčky bez zaťaženia - 0–2500 ot./min
Počet príklepov - 0–3300 pr/min
Max. moment - 85 Nm
Upínanie nástroja - ¼˝ Hex
Napätie - 14,4 V
Model: BSS 14 Li
TIEŽ DOSTUPNÝ V: NiCd a v nulovej verzii
WARRANTY • GARANTIE
Štandardné príslušenstvo – 2 x batéria,
nabíjačka, postranná rukoväť a kufor
Typ. BSS 14 Li Číslo výrobku. 4935 4131 16 Verzia. 2 x 3,0 Ah Li-Ion batéria, 30 min* nabíjačka EAN Kód. 4002395197446
Typ. BSS14 NiCd Číslo výrobku. 4935 4131 06 Verzia. 2 x 2,0 Ah NiCd batéria, 60 min* nabíjačka EAN Kód. 4002395197415
Typ. BSS 14 0 Číslo výrobku. 4935 4131 20 Verzia. Nulová verzia – bez batérie, nabíjačky a kufra EAN Kód. 4002395197439
STAVEBNÁ SADA – 3 X 14,4 V NÁRADIE
Model: JP 14 B
Obsahuje
• BS 14 - Vŕtačka / skrutkovač
• BSS 14 - Rázový uťahovák
• FL 14 - Svietidlo
• 2 x batéria
• Nabíjačka
WARRANTY • GARANTIE
Štandardné príslušenstvo –
2 x batéria, nabíjačka, taška
Typ. JP 14 A Číslo výrobku. 4935 4135 95 Verzia. 2 x 2,0 Ah NiCd batéria, 60 min* nabíjačka EAN Kód. 4002395192670
Typ. JP 14 B Číslo výrobku. 4935 4136 00 Verzia. 2 x 3,0 Ah Li-Ion batéria, 30 min* nabíjačka EAN Kód. 4002395192687
* Čas nabíjania podľa 2,0 Ah NiCd batérie
18 Akumulátorové
náradie
cordless SYSTEMS
12 V Vŕtací skrutkovač s príklepom
Model: BSB 12 STX NiCd
Charakteristika
• Príklep na vŕtanie do muriva a kameňa
• 57 Nm krútiaci moment poskytuje plnú energiu
• 22-stupňové nastavenie momentu plus jeden stupeň pre vŕtanie
• Elektronika s plynulou reguláciou otáčok a predvoľbou rýchlosti otáčania
• Dvojrýchlostná prevodovka
• FIXTEC 13 mm celokovové ROHM skľučovadlo s aretáciou hriadeľa a
rýchloupínacím skľúčidlom
Špecifikácia
Počet akumulátorov - 2 x 2,0 Ah
Nabíjačka - 60 min*
Hmotnosť - 2,8 kg
Priemer vŕtania do kovu/dreva/muriva - 13/34/13 mm
Skľučovadlo - 1,5–13 mm
Max. moment - 57 Nm
Otáčky bez zaťaženia - 0–400/0–1550 ot./min
Napätie - 12 V
Štandardné príslušenstvo – 2 x batéria,
nabíjačka, postranná rukoväť a kufor
WARRANTY • GARANTIE
Typ. BSB 12 STX NiCd Číslo výrobku. 4935 4130 15 Verzia. 2 x 2,0 Ah NiCd batéria, 60 min* nabíjačka EAN Kód. 4002395197255
12 V VŔTACÍ SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM
Model: BSB 12 G NiCd
Charakteristika
• Kompaktné a výkonné náradie na realizáciu
rôznych aplikácií
• 30 Nm krútiaci moment poskytuje vysoký výkon
• 2 rýchlosti: 0–350 / 0–1350 ot./min
• 24 nastavenie momentu
• 10 mm jednoobjímkové FIXTEC skľúčidlo s
kovovými čeľušťami
• 3 stupňový prepínač funkcii
Špecifikácia
Počet akumulátorov - 2 x 1,4 Ah
Nabíjačka - 60 min*
Hmotnosť - 1,7 kg
Priemer vŕtania do kovu/dreva/muriva 10/30/6 mm
Skľučovadlo - 1,5–10 mm
Max. moment - 30 Nm
Otáčky bez zaťaženia - 0–350/0–1350 ot./min
Napätie - 12 V
Štandardné príslušenstvo – 2 x batéria, nabíjačka
a kufor
WARRANTY • GARANTIE
BSB 12 G NC-142C Číslo výrobku. 4935 4167 60 Verzia. 2 x 1,4 Ah NiCd batéria, 60 min* nabíjačka EAN Kód. 4002395130184
* Čas nabíjania podľa 2,0 Ah NiCd batérie
Akumulátorové
náradie
19
cordless
drills
12 V VŔTACÍ SKRUTKOVAČ
Model: BS 12 G NiCd
Charakteristika
Špecifikácia
• Kompaktné a výkonné náradie na realizáciu
rôznych aplikácií
• 30 Nm krútiaci moment poskytuje plný výkon
• 2-rýchlosti: 0–350 / 0–1350 ot./min
• 24 nastavenie momentu umožňuje optimálnu
kontrolu
• 10 mm jednoobjímkové FIXTEC skľúčidlo s
kovovými čeľušťami
Počet akumulátorov - 2 x 1,4 Ah
Nabíjačka - 60 min*
Hmotnosť - 1,6 kg
Priemer vŕtania do kovu/dreva - 10/30 mm
Skľučovadlo - 1,5–10 mm
Max. moment - 30 Nm
Otáčky bez zaťaženia - 0–350/0–1350 ot./min
Napätie - 12 V
TIEŽ DOSTUPNÝ V:
NiMH verzii
Štandardné príslušenstvo – 2 x batéria, nabíjačka
a kufor
WARRANTY • GARANTIE
Typ. BS 12 G NC-142C Číslo výrobku. 4935 4168 00 Verzia. 2 x 1,4 Ah NiCd batéria, 60 min* nabíjačka EAN Kód. 4002395130115
Typ. BS 12 G NC-202C Číslo výrobku. 4935 4192 55 Verzia. 2 x 2,0 Ah NiCd batéria, 60 min* nabíjačka EAN Kód. 4002395133000
Typ. BS 12 G NM-302C Číslo výrobku. 4935 4167 45 Verzia. 2 x 3,0 Ah NiMH batéria, 60 min* nabíjačka EAN Kód. 4002395130535
PRAVOUHLÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK
Model: BSS 12 RW NiCd
Charakteristika
Špecifikácia
• Pravouhlý nástavec - ideálne riešenie pre všetky vŕtacie a skrutkovacie
aplikácie v obmedzených priestoroch
• Vysoký krútiaci moment 79 Nm
• Priemyselná hliníková prevodovka zabezpečuje dlhú životnosť
• 1⁄4˝ Hex upínanie bitov
• Kryt odolný proti poškodeniu - ochrana obrábacej súčiastky proti
prípadným poškodeniam
Počet akumulátorov 1 x 2,0 Ah
Nabíjačka - 60 min*
Hmotnosť - 2.3 kg
Skľučovadlo - ¼˝ Hex
Max. moment - 79 Nm
Otáčky bez zaťaženia 0–2200 ot./min
Napätie - 12 V
TIEŽ DOSTUPNÝ V: nulovej verzii
Štandardné príslušenstvo – 1 x 2,0 Ah batéria,
nabíjačka a taška
Typ. BSS 12 RW NiCd Číslo výrobku. 4935 4117 10 Verzia. 1 x 2,0 Ah NiCd batéria, 60 min* nabíjačka EAN Kód. 4002395131600
Typ. BSS 12 RW 0 Číslo výrobku. 4935 4117 30 Verzia. Nulová verzia – bez batérie, nabíjačky a kufra EAN Kód. 4002395131679
12 V SADA
Model:
BS 12 X SADA 1
WARRANTY • GARANTIE
3,6 V In-Line
skrutkovač
Model:
SE 3.6 Li
Obsahuje
Špecifikácia
• BS 12 X
• BSS 12 RW
• Taška
• 2 x 2,0 Ah batéria
• Nabíjačka
Počet akumulátorov - 2 x 1,5 Ah
Nabíjačka - 30 min*
Otáčky bez zaťaženia 200/600 ot./min
Hmotnosť s akumulátorom - 0,6 kg
Dĺžka s akumulátorom - 28 cm
Priemer vŕtania do hliníku/
dreva - 5/6 mm
Max. moment - 6,5 Nm
Napätie - 3,6 V
WARRANTY • GARANTIE
Štandardné príslušenstvo –
2 x 2,0 Ah batéria, nabíjačka a taška
Typ. BS 12 X Sada 1 Číslo výrobku. 4935 4160 30 Verzia. 2 x 2,0 Ah NiCd batéria, 60 min* nabíjačka EAN Kód.
4002395132478
Charakteristika
• Rovný alebo s rukoväťou pod uhlom
• 10-stupňové nastavenie momentu plus
jeden stupeň pre vŕtanie
• Ergonomický, moderný design
• Dvojrýchlostná prevodovka
• 1⁄4˝ Hex upínanie bitov
Štandardné príslušenstvo –
2 x batéria, nabíjačka a kufor
WARRANTY • GARANTIE
Typ. SE 3.6 Li Číslo výrobku. 4935 4131 65 Verzia. 2 x 1,5 Ah Li-Ion batéria, 30 min* nabíjačka EAN Kód. 4002395197538
Typ. SE 3.6 NiCd Číslo výrobku. 4935 4131 55 Verzia. 2 x 1,4 Ah NiCd batéria, 30 min* nabíjačka EAN Kód. 4002395197514
Typ. SE 3.6 NiMH Číslo výrobku. 4935 4131 60 Verzia. 1 x 2,0 Ah NiMH batéria, 30 min* nabíjačka EAN Kód.
4002395197521
* Čas nabíjania podľa 2,0 Ah NiCd batérie
20 Akumulátorové náradie
12 V multifunkčné náradie
Model: BWS 12C Li
Charakteristika
• Vymeniteľné hlavy bez kľúča pre ľahšiu zmenu aplikácie
• Člen kompaktnej 12 V Li-Iónovej rodiny
• Jednoručné ovládanie
• Vstavaná LED dióda na
osvetlenie miesta práce
Špecifikácia
1 x 1,5 Ah
Počet akumulátorov
20.000 ot./min
Oscilačný kmitočet bez zaťaženia
Nabíjačka 30 min*
Pravoúhla vŕtacia/skrutkovacia hlava:
Hmotnosť (bez hlavy)
0,64 kg
Otáčky bez zaťaženia
12 V
Napätie
Multifunkčná hlava:
0–550 ot./min
Max. moment 12 Nm
18/10 mm
Priemer vŕtania do dreva/ocele
1,5°/1,5°
Oscilačný uhol do ľava/prava
1,0–10 mm
Skľučovadlo
Štandardné príslušenstvo – 1 x 1,5 Ah Li-Iónová batéria, nabíjačka,
pravoúhla vŕtacia/skrutkovacia hlava, multifunkčná hlava, kruhový rezný
list, list na drevo/kov, brúsna podložka, brúsny papier,
NEW
WARRANTY • GARANTIE
Typ. BWS 12C Li Číslo výrobku. 4935 4270 73 Verzia. 1 x 1,5 Ah Li-Ion batéria, 30 min* nabíjačka EAN Kód. 4002395131570
Typ. BWS 12C SADA 1 Číslo výrobku. 4935 4270 43 Verzia. 1 x 1,5 Ah Li-Ion batéria, 30 min nabíjačka, pravoúhla vŕtacia/skrutkovacia hlava,
multifunkčná hlava, kladivová hlava a príslušenstvo EAN Kód. 4002395131334
Typ. BWS 12C SADA 2 Číslo výrobku. 4935 4270 31 Verzia. 2 x 1,5 Ah Li-Ion batéria, 30 min* nabíjačka, pravoúhla vŕtacia/skrutkovacia hlava,
multifunkčná hlava, BS 12C2 a príslušenstvo EAN Kód. 4002395131389
Multifunkčná hlava
Pravoúhla vŕtacia/
skrutkovacia hlava
Kladivová hlava
Rázová hlava
Hmotnosť 0,37 kg
Číslo výrobku. 4935427131
Hmotnosť 0,79 kg
Číslo výrobku. 4935427130
Hmotnosť 0,71 kg
Číslo výrobku. 4935427133
Hmotnosť 0,88 kg
Číslo výrobku. 4935427132
Bimetalový vrezávací list
Číslo výrobku. 4932352613
* Čas nabíjania podľa 2,0 Ah NiCd batérie
Vrezávací list
Číslo výrobku. 4932352612
Kruhový rezný list
Číslo výrobku. 4932352614
Škrabka
Číslo výrobku. 4932352611
Sada príslušenstva
BWS (20 ks)
Číslo výrobku. 4932352610
Brúsne papiere
Hook & Loop
Zrn. 60 4932352671
Zrn. 80 4932352672
Zrn. 120 4932352673
Brúsna doska
Číslo výrobku. 303590002
Akumulátorové náradie 21
12 V 2-rýchlostná ultra kompaktná vŕtačka/skrutkovač
Model: BS 12C2 Li
Charakteristika
• Kompaktný skrutkovač s dĺžkou len 171 mm
WARRANTY • GARANTIE
• 17-stupňové nastavenie momentu plus jeden stupeň pre
vŕtanie
171 mm
• Dvojrýchlostná prevodovka
• Priemyselná hliníková prevodovka zabezpečuje dlhú
životnosť
• FIXTEC aretácia hriadeľa a rýchloupínacie skľúčidlo 10 mm
• Elektronika s plynulou reguláciou otáčok a predvoľbou
rýchlosti otáčania
• Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
• Ochrana proti preťaženiu
Špecifikácia
2 x 1,5 Ah
Počet akumulátorov
Nabíjačka 30 min*
Hmotnosť 1,1 kg
10/20 mm
Priemer vŕtania do ocele/mäkkého dreva
Skľučovadlo
1,5–10 mm
Max. moment Otáčky bez zaťaženia
25 Nm
0–320/0–1300 ot./min
Napätie
12 V
Štandardné príslušenstvo – 2 x batéria, nabíjačka a kufor
Typ. BS 12C2 Li Číslo výrobku. 4935 4115 30 Verzia. 2 x 1,5 Ah Li-Ion batéria, 30 min* nabíjačka EAN Kód. 4002395197132
* Čas nabíjania podľa 2,0 Ah NiCd batérie
22 Akumulátorové náradie
12 V Ultra kompaktná vŕtačka/skrutkovač
Model: BS 12C Li
Charakteristika
• Kompaktný skrutkovač s dĺžkou len 160 mm
• 17-stupňové nastavenie momentu plus jeden stupeň pre vŕtanie
• Priemyselná hliníková prevodovka zabezpečuje dlhú životnosť
• FIXTEC aretácia hriadeľa a rýchloupínacie skľúčidlo 10 mm
• Elektronika s plynulou reguláciou otáčok a predvoľbou rýchlosti otáčania
• Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
• Ochrana proti preťaženiu
WARRANTY • GARANTIE
Špecifikácia
Počet akumulátorov - 2 x 1,5 Ah
Nabíjačka - 30 min*
Hmotnosť - 1,1 kg
Priemer vŕtania do ocele/
mäkkého dreva - 10/20 mm
Skľučovadlo - 1,5–10 mm
Max. moment - 18,5 Nm
Otáčky bez zaťaženia 0–575 ot./min
Napätie - 12 V
Štandardné príslušenstvo – 2 x batéria, nabíjačka a kufor
Typ. BS 12C Li Číslo výrobku. 4935 4130 40 Verzia. 2 x 1,5 Ah Li-Ion batéria, 30 min* nabíjačka EAN Kód. 4002395197279
12 V ULTRA KOMPAKTNÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK
Model: BSS 12C Li
Charakteristika
• Ultra kompaktný, výkonný rázový uťahovák
• Vysoký krútiaci moment 113 Nm
• Priemyselná hliníková prevodovka zabezpečuje dlhú životnosť
• 1⁄4˝ Hex upínanie bitov
• Ergonomická Softgripová konštrukcia rukoväte pre pohodlnú prácu
• Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
• Ochrana proti preťaženiu
Špecifikácia
Počet akumulátorov - 2 x 1,5 Ah
Nabíjačka - 30 min*
Hmotnosť - 1,2 kg
Max. moment - 113 Nm
Otáčky bez zaťaženia 0–1800 ot./min
Počet príklepov - 0–2400 pr/min
Upínanie nástroja - 1⁄4 ˝ Hex
Napätie - 12 V
Štandardné príslušenstvo – 2 x batéria, nabíjačka a kufor
Typ. BSS 12C Li Číslo výrobku. 4935 4116 80 Verzia. 2 x 1,5 Ah Li Ion batéria, 30 min* nabíjačka EAN Kód. 4002395130979
Typ. BSS 12C 0 Číslo výrobku. 4935 4117 00 Verzia. Nulová verzia – bez batérie, nabíjačky a kufra EAN Kód. 4002395130993
* Čas nabíjania podľa 2,0 Ah NiCd batérie
WARRANTY • GARANTIE
Akumulátorové náradie 23
12 V 2-RÝCHLOSTNÝ KOMPAKTNÝ VŔTACÍ SKRUTKOVAČ + SVIETIDLO Model: BS 12C2 sada 1
Charakteristika
• Kompaktný skrutkovač s dĺžkou len 171 mm
• 17-stupňové nastavenie momentu plus jeden stupeň pre vŕtanie
• Dvojrýchlostná prevodovka
• Priemyselná hliníková prevodovka zabezpečuje dlhú životnosť
• FIXTEC aretácia hriadeľa a rýchloupínacie skľúčidlo 10 mm
• Elektronika s plynulou reguláciou otáčok a predvoľbou rýchlosti otáčania
• Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
• Ochrana proti preťaženiu
• LED svietidlo
Špecifikácia
Počet akumulátorov - 2 x 1,5 Ah
Nabíjačka - 30 min*
Hmotnosť - 1,1 kg
Priemer vŕtania do ocele/
mäkkého dreva - 10/20 mm
Skľučovadlo - 1,5–10 mm
Max. moment - 25 Nm
Otáčky bez zaťaženia 0–320/0–1300 ot./min
Napätie - 12 V
WARRANTY • GARANTIE
Štandardné príslušenstvo – 2 x
1,5 Ah batéria, nabíjačka a taška
Typ. BS 12C2 sada 1 Číslo výrobku. 4935 4119 79 Verzia. 2 x 1,5 Ah Li-Ion batéria, 30 min* nabíjačka EAN Kód. 4002395132416
12 V ULTRA KOMPAKTNÝ VŔTACÍ SKRUTKOVAČ + SVIETIDLO Model: BS 12C sada 1
Charakteristika
• Kompaktný skrutkovač s dĺžkou len 160 mm
• 17-stupňové nastavenie momentu plus jeden stupeň pre vŕtanie
• Priemyselná hliníková prevodovka zabezpečuje dlhú životnosť
• FIXTEC aretácia hriadeľa a rýchloupínacie skľúčidlo 10 mm
• Elektronika s plynulou reguláciou otáčok a predvoľbou rýchlosti otáčania
• Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
• Ochrana proti preťaženiu
• LED svietidlo
Špecifikácia
Počet akumulátorov - 2 x 1,5 Ah
Nabíjačka - 30 min*
Hmotnosť - 1,1 kg
Priemer vŕtania do ocele/
mäkkého dreva - 10/20 mm
Skľučovadlo - 1,5–10 mm
Max. moment - 18,5 Nm
Otáčky bez zaťaženia - 0–575 ot./min
Napätie - 12 V
WARRANTY • GARANTIE
Štandardné príslušenstvo – 2 x
1,5 Ah batéria, nabíjačka a taška
Typ. BS 12C sada 1 Číslo výrobku. 4935 4119 46 Verzia. 2 x 1,5 Ah Li-Ion batéria, 30 min* nabíjačka EAN Kód. 4002395131785
AKUMULÁTOROVÉ SVIETIDLÁ
Model
Napätie
Objednávacie číslo
4932
EAN kód
4002395
FL 12
12 V
3521 00
367535
FL 14
14 V
3521 01
367542
FL 18
18 V
3521 02
367559
BLL 12C
12 V
3521 62
368150
BLL 18C
18 V
3521 64
368174
BFL 18
18 V
3521 63
368167
* Čas nabíjania podľa 2,0 Ah NiCd batérie
LI-IONOVÁ TECHNOLÓGIA OD AEG POWERTOOLS
Design uchytenia
akumulátora:
Drží akumulátor pevne v náradí.
Znižovanie teploty:
Rýchlejší odvod tepla.
Doska elektronickej
ochrany:
Elektronická ochrana pred
preťažením.
Li-Ionové články
pokryté plastom:
Zabráňujú prístupu vody.
Zvárané Heavy
Duty články:
Umožňujú výnimočnú
odolnosť.
Stredové oporné mriežky:
Držia články zvlášť, chránia ich pred
poškodením.
Pogumovaná podložka
odolná proti nárazom
a vibráciam:
Chráni články pri padnutí, dlhšia
životnosť.
NOVÁ LI-IONOVÁ SÉRIA
Li-Ionová technológia od AEG POWERTOOLS poskytuje optimálny výkon pre
profesionálnych používateľov a chráni batérie aj náradie troma spôsobmi:
1) Elektronická prúdová ochrana
– vypína sa, keď nadmerný prúd ochrozuje batériu a náradie
– tepelná ochrana chráni batériu v prípade vysokej teploty
– chráni individuálne články pred nadmerným vybíjaním
2) Masívna konštrukcia
– Li-Ionová technológia od AEG POWERTOOLS má výhodu masívnej vnútornej
aj vonkajšej konštrukcie pre zabezpečenie optimálnej odolnosti
3) Systém individuálnej kontroly článkov
– jednotlivé články sa nabíjajú a vybíjajú v rôznej miere – Li-Ionová technológia
od AEG POWERTOOLS ponúka prispôsobené nabíjanie a vybíjanie pre jednotlivé
články pre dlhšiu životnosť
AKUMULÁTORY A NABÍJAČKY
AEG AKUMULÁTORY
Akumulátory s vyššiou životnosťou a kapacitou bez pamäťového efektu. Vynikajúci kontaktný
systém – s perfektne chránenými samočistiacimi kontaktmi – poskytuje čo najmenší odpor medzi
akumulátorom a náradím pre optimálnu výkonnosť.
Akumulátory
14,4 V
18 V
NázovTyp Kapacita Kompatibilita nabíjačky /Objednávacie EAN
akumulátoraAhČas nabíjania*
číslo
Kód
L1830R
Li Ion
3,0
4932 3521 14
4002395367672
L1815R
Li Ion
1,5
AL1218 / 60 min*
4932 3521 60
4002395368259
B1820RNiCd
BL1218 / 30 min*
2,0
4932 3521 12
4002395367658
B1814GNiCd
1,4
4932 3525 33
4002395371914
L1430R
3,0
4932 3521 11
4002395367641
M1430RNiMH
3,0
AL1214G / 60 min*
4932 3521 10
4002395367634
B1420RNiCd
AL1218 / 60 min*
2,0
4932 3521 09
4002395367627
B1415RNiCd
BL1218 / 30 min*
1,5
4932 3521 08
4002395367610
B1414GNiCd
1,4
4932 3525 31
4002395371891
1,5
LL1230 / 30 min*
4932 3520 95
4002395367481
3,0
4932 3521 07
4002395367603
4932 3521 06
4002395367597
B1215RNiCd
AL1214G / 60 min*
2,0
AL1218 / 60 min*
1,5
BL1218 / 30 min*
4932 3521 05
4002395367580
B1214GNiCd
1,4
4932 3525 32
4002395371907
SL 3.6
1,5
4932 3520 99
4002395367528
SM 3.6NiMH
LA 036 / 30 min*
2,0
4932 3521 69
4002395368228
SB 3.6NiCd
1,4
4932 3520 98
4002395367511
3,6 V
12 V
L1215
Li Ion
Li Ion
M1230RNiMH
B1220RNiCd
Li Ion
Nabíjačky
NázovTypČas nabíjania*ObjednávacieEAN
nabíjačky
číslo
Kód
AL 1214 GNiCd, NiMH, Li-Ion 12–14 V
AL 1218
BL 1218
4932 3524 81
4002395371402
60 min*
NiCd, NiMH, Li Ion 12–18 V
4932 3525 28
4002395371860
NiCd, NiMH, Li-Ion 12–18 V
4932 3520 93
4002395368884
4932 3520 96
4002395367498
4932 3520 97
4002395367504
LL 1230
LA 036NiCd, NiMH, Li-Ion 3,6 V
* Čas nabíjania podľa 2,0 Ah NiCd batérie
Li-Ion 12 V
30 min*
Ozajstná
sila
úderu
K l a d i vá
AEG PO W ERTOOLS
ponúka pro
výber vŕtacíc
fesionálnym
h, sekacích
užívateľom
a
búracích kla
konštruovan
široký
dív. Tieto vy
é s mimoria
so
k
o
d
k
n
v
o
a
u životnosťo
litné stroje
komfortom
sú
u, spoľahliv
pre ľahké po
o
sť
o
u
u
ž
it
a
ie
optimálnym
. Inovácie, A
AVS, Softgri
EG - patenty
p a modern
á elektronik
, ako sú FIX
a zaručujú n
TEC,
ajlepšie výsl
edky.
Séria obs
ahuje
2 4 V Ak u m
ulá
SDS - P l u s
SDS - P l u s
SDS - P l u s
SDS - M a x
SDS - M a x
torové k
l a d iv o
v ŕ t a c ie k
l a d iv á
K o m b in o
vané kla
d iv á
S e k a c ie k
l a d iv á
veľké ko
m b in o
vané kla
d iv á
veľké bú
r a c ie k l a
d iv á
ÚRO V E Ň V
IBRÁCIÍ K LADÍ
V
WARRANTY • GARANTIE
28 Kladivá
cordless SYSTEMS
24 V AKUMULÁTOROVÉ KOMBINOVANÉ KLADIVO
Charakteristika
Model: BBH 24 NiMH
TIEŽ DOSTUPNÝ V: NiCd verzii
• Kladivo s tvarom „L” je ideálne na vŕtanie do betónu do 26 mm
• 2,7 J energia dodáva väčší výkon
• Funkcia Roto-stop pre sekanie
• Vŕtanie bez príklepu na vŕtanie do dreva, ocele a obkladačiek
• Elektro-pneumatický príklep
• Kovová prevodovka pre dlhšiu životnosť
• Bezpečnostná spojka chráni aj používateľa, aj stroja
Špecifikácia
Počet akumulátorov - 2 x 3,0 Ah
Nabíjačka - 30 min*
Hmotnosť - 4,5 kg
Priemer vŕtania do ocele/betónu/
dreva - 13/26/30 mm
Frekvencia príklepu (pri zaťažení) 0–4400 pr/min
Energia príklepu - 2,7 J
Otáčky bez zaťaženia - 0–1400 ot./min
Napätie - 24 V
Štandardné príslušenstvo –
2 x batéria, nabíjačka, predná rukoväť,
hĺbkový doraz a kufor
WARRANTY • GARANTIE
Typ. BBH 24 NiMH Číslo výrobku. 4935 4121 20 Verzia. 2 x 3.0 Ah NiMH batteries, 30 min* charger EAN Kód. 4002395198252
Typ. BBH 24 NiCd Číslo výrobku. 4935 4120 87 Verzia. 2 x 2.0 Ah NiCd batteries, 60 min* charger EAN Kód. 4002395198207
SDS-plus vŕtacie kladivo
Model: BH 22 E
Charakteristika
• Výkonný 650 W motor
• 22 mm priemer vŕtania do betónu
• Bezpečnostná spojka pre optimálnu ochranu používateľa a náradia
• Variabilná elektronika rýchlosti
• Možnosť vypnutia príklepu pri vŕtaní do dreva a kovu
• Pravo-ľavý chod
• Ergonomická Softgripová konštrukcia rukoväte pre pohodlnú prácu
Špecifikácia
Príkon – 650 W
Výkon – 325 W
Otáčky bez zaťaženia – 0–1290 ot./min
Energia príklepu – 1,9 J
Frekvencia príklepu (pri zaťažení) –
0–3700 pr/min
Priemer vŕtania do betónu/
ocele/dreva - 22/13/30 mm
Hmotnosť – 2,4 kg
Štandardné príslušenstvo – Kufor,
postranná rukoväť, kovový hĺbkový
doraz, 4 m kábel
WARRANTY • GARANTIE
Typ. BH 22 E Číslo výrobku. 4935 4114 80 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395197026
SDS-plus vŕtacie kladivo
Model: BH 24 E
Charakteristika
• Výkonný 720 W motor
• 24 mm priemer vŕtania do betónu
• Bezpečnostná spojka pre optimálnu ochranu používateľa a náradia
• Variabilná elektronika rýchlosti
• Možnosť vypnutia príklepu pri vŕtaní do dreva a kovu
• Pravo-ľavý chod
• Ergonomická Softgripová konštrukcia rukoväte pre pohodlnú prácu
Špecifikácia
Príkon – 720 W
Výkon – 360 W
Otáčky bez zaťaženia – 1500 ot./min
Energia príklepu – 2,3 J
Frekvencia príklepu (pri zaťažení) –
0–4500 pr/min
Priemer vŕtania do betónu/
ocele/dreva – 24/13/30 mm
Hmotnosť – 2,4 kg
Typ. BH 24 E Číslo výrobku. 4935 3875 11 Verzia. 240 V EAN Kód. 4002395196685
Štandardné príslušenstvo – Kufor,
postranná rukoväť, kovový hĺbkový
doraz, 4 m kábel
WARRANTY • GARANTIE
Kladivá 29
SDS-plus kombinované kladivo
Charakteristika
Model: KH 24 XE
TIEŽ DOSTUPNÝ V: KH 24 E – Bez systému FIXTEC
• Výkonný 720 W motor
• 24 mm priemer vŕtania do betónu
• Vypínanie rotácie pre ľahké sekanie
• FIXTEC rýchla výmena skľúčidla
• Bezpečnostná spojka pre optimálnu ochranu používateľa
a náradia
• Variabilná elektronika rýchlosti
• Možnosť vypnutia príklepu pri vŕtaní do dreva a kovu
• Pravo-ľavý chod
• Ergonomická Softgripová konštrukcia rukoväte pre
pohodlnú prácu
Špecifikácia
Príkon
720 W
Výkon
360 W
Otáčky bez zaťaženia
1500 ot./min
2,3 J
Energia príklepu
Frekvencia príklepu (pri zaťažení)
0–4500 pr/min
Priemer vŕtania do betónu/ocele/dreva 24/13/30 mm
Hmotnosť
2,6 kg
Štandardné príslušenstvo – Kufor, postranná rukoväť, adaptér
FIXTEC, kovový hĺbkový doraz, 4 m kábel
WARRANTY • GARANTIE
Typ. KH 24 XE Číslo výrobku. 4935 3875 16 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395196692
Typ. KH 24 E Číslo výrobku. 4935 3875 00 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395196678
30 Kladivá
SDS-plus kombinované kladivo
Model: KH 26 E
Charakteristika
• Výkonný 800 W motor
• 26 mm priemer vŕtania do betónu
• Vypínanie rotácie pre ľahké sekanie
• Bezpečnostná spojka pre optimálnu ochranu používateľa a náradia
• Variabilná elektronika rýchlosti
• Možnosť vypnutia príklepu pri vŕtaní do dreva a kovu
• Pravo-ľavý chod
• Ergonomická Softgripová konštrukcia rukoväte pre pohodlnú prácu
WARRANTY • GARANTIE
Špecifikácia
Príkon - 800 W
Výkon - 400 W
Otáčky bez zaťaženia - 1500 ot./min
Energia príklepu - 2,5 J
Frekvencia príklepu (pri zaťažení) 0–4500 pr/min
Priemer vŕtania do betónu/
ocele/dreva - 26/13/30 mm
Hmotnosť - 2,6 kg
Štandardné príslušenstvo – Kufor, postranná rukoväť,
kovový hĺbkový doraz, 4 m kábel
Typ. KH 26 E Číslo výrobku. 4935 3875 76 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395193073
SDS-plus kombinované kladivo
Charakteristika
Model: BH 26 LXE
TIEŽ DOSTUPNÝ V: BH 26 LE – Bez systému FIXTEC
• Výkonný 750 W motor
• 26 mm priemer vŕtania do betónu
• Vypínanie rotácie pre ľahké sekanie
• Soft hammer – redukuje príklepovú energiu pri sekaní do senzitívnych
materiálov
• FIXTEC rýchla výmena príslušenstva
• AVS – Významne redukuje vibrácie – Pohodlnejšie, bezpečnejšie držanie
• Bezpečnostná spojka pre optimálnu ochranu používateľa a náradia
• Možnosť vypnutia príklepu pri vŕtaní do dreva a kovu
Špecifikácia
Príkon - 750 W
Výkon - 375 W
Otáčky bez zaťaženia - 0–1400 ot./min
Energia príklepu - 2,7 J
Frekvencia príklepu (pri zaťažení) 0–4500 pr/min
Priemer vŕtania do betónu/
ocele/dreva - 26/13/30 mm
Vŕtací výkon vŕtacou korunkou - 68 mm
Hmotnosť - 3,1 kg
Štandardné príslušenstvo – Kufor, postranná rukoväť, adaptér
FIXTEC a rýchloupínacie skľúčidlo, kovový hĺbkový doraz, 4 m kábel
WARRANTY • GARANTIE
Typ. BH 26 LXE Číslo výrobku. 4935 4120 00 Verzia. 240 V EAN Kód. 4002395197187
Typ. BH 26 LE Číslo výrobku. 4935 4120 42 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395197903
Kladivá 31
SDS-plus kombinované kladivo
Model: KH 28 Super XE
Charakteristika
• Výkonný 1010 W motor
• 28 mm priemer vŕtania do betónu
• Vypínanie rotácie pre ľahké sekanie
• Soft hammer – redukuje príklepovú energiu pri sekaní do
senzitívnych materiálov
• FIXTEC rýchla výmena príslušenstva
• Bezpečnostná spojka pre optimálnu ochranu používateľa
a náradia
• Variabilná elektronika rýchlosti
• Možnosť vypnutia príklepu pri vŕtaní do dreva a kovu
• Pravo-ľavý chod
• Ergonomická Softgripová konštrukcia rukoväte pre
pohodlnú prácu
Špecifikácia
Príkon 1010 W
Výkon 505 W
Otáčky bez zaťaženia 1500 ot./min
2,8 J
Energia príklepu
Frekvencia príklepu (pri zaťažení)
0–5000 pr/min
Priemer vŕtania do betónu/ocele/dreva 28/13/30 mm
Hmotnosť
2,8 kg
Štandardné príslušenstvo – Kufor, postranná rukoväť, adaptér
FIXTEC a rýchloupínacie skľúčidlo, kovový hĺbkový doraz, 4 m kábel
Typ. KH 28 Super XE Číslo výrobku. 4935 3875 50 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395193080
WARRANTY • GARANTIE
32 Kladivá
SDS-plus kombinované kladivo
Charakteristika
Model: PN 3500 X
TIEŽ DOSTUPNÝ V: PN 3500 – Bez systému FIXTEC
• Výkonný 750 W motor
• 30 mm priemer vŕtania do betónu
• Vypínanie rotácie pre ľahké sekanie
• Servisný otvor – ľahká výmena uhlíkov
• FIXTEC rýchla výmena príslušenstva
• AVS – Významne redukuje vibrácie – Pohodlnejšie, bezpečnejšie držanie
• Bezpečnostná spojka pre optimálnu ochranu používateľa a náradia
• Možnosť vypnutia príklepu pri vŕtaní do dreva a kovu
Špecifikácia
Príkon - 750 W
Výkon - 375 W
Otáčky bez zaťaženia - 0–970 ot./min
Energia príklepu - 3,4 J
Frekvencia príklepu (pri zaťažení) 0–4200 pr/min
Priemer vŕtania do betónu/
ocele/dreva - 30/16/40 mm
Vŕtací výkon vŕtacou korunkou - 82 mm
Hmotnosť - 3,6 kg
Štandardné príslušenstvo – Kufor, postranná rukoväť, adaptér
FIXTEC a rýchloupínacie skľúčidlo, kovový hĺbkový doraz, 4 m kábel
WARRANTY • GARANTIE
Typ. PN 3500 X Číslo výrobku. 4935 4122 10 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395198337
Typ. PN 3500 Číslo výrobku. 4935 4121 52 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395198306
SDS-plus sekacie kladivo
Model: PM 3
Charakteristika
• Výkonný 720 W motor
• 3,6 J energia príklepu pre výkonné sekanie
• Variolock – ostrie sekáča je nastaviteľné v 35 uhloch
• Servisný otvor – ľahká výmena uhlíkov
• Bezpečnostný spínač s poistkou proti samovoľnému spusteniu
• Anti-Vibračný systém významne redukuje vibrácie pre pohodlnejšie
a bezpečnejšie držanie
• Softgrip pre maximálny užívateľský komfort
Špecifikácia
Príkon - 720 W
Výkon - 360 W
Energia príklepu - 3,6 J
Frekvencia príklepu (pri zaťažení) 0–3650 pr/min
Hmotnosť - 3,7 kg
Štandardné príslušenstvo – Kufor, postranná rukoväť,
plochý sekáč, 4 m kábel
WARRANTY • GARANTIE
Typ. PM 3 Číslo výrobku. 4935 4125 41 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395199044
Kladivá 33
SDS-Max kombinované kladivo
Model: KH 5 E
Charakteristika
• Výkonný 1200 W motor
• 40 mm priemer vŕtania do betónu
• Vypínanie rotácie pre ľahké sekanie
• Soft hammer – redukuje príklepovú energiu pri sekaní do senzitívnych
materiálov
• AVS – Významne redukuje vibrácie – Pohodlnejšie, bezpečnejšie držanie
• Bezpečnostná spojka pre optimálnu ochranu používateľa a náradia
• Mäkký štart – pre presný začiatok vŕtania / sekania
• Servisná signalizácia upozorňuje na opotrebovanie uhlíkov
WARRANTY • GARANTIE
Špecifikácia
Príkon - 1200 W
Výkon - 600 W
Otáčky bez zaťaženia - 300 ot./min
Energia príklepu - 8,5 J
Frekvencia príklepu (pri zaťažení) 0–2840 pr/min
Priemer vŕtania do betónu s vrtákom/
s vrtnou korunkou/tunelovým vrtákom 40/90/65 mm
Hmotnosť - 6,6 kg
Štandardné príslušenstvo – Kufor, postranná rukoväť, mazivo,
6 m kábel
Typ. KH 5 E Číslo výrobku. 4935 4123 26 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395198603
SDS-Max sekacie kladivo
Model: MH 5 E
Charakteristika
• Výkonný 1200 W motor
• 8,5 J energia príklepu pre ľahké sekanie
• Soft hammer – redukuje príklepovú energiu pri sekaní do senzitívnych materiálov
• AVS – Významne redukuje vibrácie – Pohodlnejšie, bezpečnejšie držanie
• Mäkký štart – pre presný začiatok sekania
• Servisná signalizácia upozorňuje na opotrebovanie uhlíkov
Špecifikácia
Príkon - 1200 W
Výkon - 600 W
Energia príklepu - 8,5 J
Frekvencia príklepu (pri zaťažení) 0–2840 pr/min
Hmotnosť - 6,2 kg
Štandardné príslušenstvo – Kufor, predná „D” rukoväť, mazivo,
6 m kábel, špicatý sekáč
Typ. MH 5 E Číslo výrobku. 4935 4123 61 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395198795
WARRANTY • GARANTIE
34 Kladivá
SDS-MAX VEĽKÉ KOMBINOVANÉ KLADIVO
Model: PN 11 E
Charakteristika
• Výkonný 1700 W motor
• 20 J energia príklepu pre búracie aplikácie
• 50 mm priemer vŕtania do betónu
• Variabilná elektronika rýchlosti
• Obmedzenie voľnobežných otáčok
• AVS – Významne redukuje vibrácie – Pohodlnejšie, bezpečnejšie držanie
• Bezpečnostná spojka pre optimálnu ochranu používateľa a náradia
• Mäkký štart – pre presný začiatok vŕtania / sekania
• Servisná signalizácia upozorňuje na opotrebovanie uhlíkov
• Automatické odpojenie uhlíkov
• Ergonomická Softgripová konštrukcia rukoväte pre pohodlnú prácu
WARRANTY • GARANTIE
Špecifikácia
Príkon - 1700 W
Výkon - 850 W
Energia príklepu - 20 J
Frekvencia príklepu (pri zaťažení) 975–1950 pr/min
Hmotnosť - 11,8 kg
Priemer vŕtania do betónu s
vrtákom/s vrtnou korunkou/
tunelovým vrtákom - 50/150/80 mm
Štandardné príslušenstvo – Kufor, predná „D” rukoväť, prídavná
priama rukoväť, 6 m kábel
Typ. PN 11 E Číslo výrobku. 4935 4124 40 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395198931
SDS-MAX VEĽKÉ BÚRACIE KLADIVO
Model: PM 10 E
Charakteristika
• Výkonný 1600 W motor
• 20 J energia príklepu pre búracie aplikácie
• Variabilná elektronika rýchlosti
• Obmedzenie voľnobežných otáčok
• AVS – Významne redukuje vibrácie – Pohodlnejšie, bezpečnejšie držanie
• Mäkký štart – pre presný začiatok sekania
• Servisná signalizácia upozorňuje na opotrebovanie uhlíkov
• Automatické odpojenie uhlíkov
• Ergonomická Softgripová konštrukcia rukoväte pre pohodlnú prácu
Špecifikácia
Príkon - 1600 W
Výkon - 800 W
Energia príklepu - 20 J
Frekvencia príklepu (pri zaťažení) 975–1950 pr/min
Hmotnosť - 11,0 kg
Štandardné príslušenstvo – Kufor, predná „D” rukoväť,
postranná rukoväť, mazivo, 6 m kábel, špicatý sekáč
Typ. PM 10 E Číslo výrobku. 4935 4124 18 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395198832
WARRANTY • GARANTIE
VÝKON NA OCHRANU
AEG POWERTOOLS vyrába kladivá s tvrdým úderom a nižšími vibráciami, čo umožňuje profesionálnym používateľom bezpečne
vykonávať náročné (heavy duty) aplikácie.
Nová smernica z roku 2005 – Európska fyzikálna smernica o vibráciach (2002/44/EC) vyhlasuje, že tzv. Hand and Arm
syndróm (HAV – vibrácie prenášané z miesta vzniku na náradí do dlaní a ramien obsluhy) by mal byť stanovený ako známe
riziko pre zdravie a bezpečnosť na pracovisku. Tieto vibrácie sú vyjadrené v závislosti zrýchlenia – m/s2. Všetky kladivá od
firmy AEG zodpovedajú úrovni vibrácií podľa tejto smernice. Smernica vyžaduje meranie vibrácií merané v troch osách – viď.
doleuvedenú tabuľku – takže profesionálni používatelia môžu pracovať bezpečne v súlade s touto smernicou.
VŔTACIE/KOMBINOVANÉ KLADIVÁ
ModelPríkonEnergia Frekvencia príklepu
príklepu
Úroveň vibrácií v troch Úroveň vibrácií v troch Hmotnosť
osách pri vŕtaní
osách pri sekaní
BBH 24 NiMH
24 V
2,7 J
0–4400 ú./min
18,5 m/s2
11,5 m/s2
4,5 kg
BH 22 E
650 W
1,9 J 0–3700 ú./min
15,5 m/s2
n/a
2,4 kg
BH 24 E
720 W
2,3 J 0–4500 ú./min
14,0 m/s2
n/a
2,4 kg
KH 24 XE
720 W
2,3 J
0–4500 ú./min
14,0 m/s2
11,6 m/s2
2,6 kg
KH 26 E
800 W 2,5 J
0–4500 ú./min
15,0 m/s2
12,4 m/s2
2,6 kg
BH 26 LXE 750 W
2,7 J 0–4500 ú./min
14,5 m/s2
13,0 m/s2
3,1 kg
KH 28 Super XE
1010 W
2,8 J
0–5000 ú./min
15,4 m/s2
13,5 m/s2
2,8 kg PN 3500 X
750 W
3,4 J
0–4200 ú./min
20,0 m/s2
13,5 m/s2
3,6 kg
KH 5 E
1200 W
8,5 J
0–2840 ú./min
13,0 m/s2
9,0 m/s2
6,6 kg
PN 11 E
1700 W
20 J
975–1950 ú./min
12,5 m/s2 11,0 m/s2
11,8 kg
Búracie kladivá
ModelPríkonEnergia Frekvencia príklepu
príklepu
Úroveň vibrácií v troch Úroveň vibrácií v troch Hmotnosť
osách pri vŕtaní
osách pri sekaní
PM 3
720 W
3,6 J 0–3650 ú./min
n/a
15,5 m/s2
3,7 kg
MH 5 E
1200 W
8,5 J
0–2840 ú./min n/a
11,5 m/s2
6,2 kg
PM 10 E
1600 W
20 J 975–1950 ú./min n/a
11,0 m/s2
11,0 kg
Energia
pre hlbši
e
vŕtanie
V ŕ ta č k y
AEG PO W
ERTOOLS
ponúka výk
svojich vŕt
acích skrutk
onné stroje
ovačov pre
pre hlbšie v
pre profesi
ŕtanie vo fo
le
p
šiu výkonn
onálnych p
rme
osť, spoľah
oužívateľo
li
vosť a trva
v.
nlivosť
Séria ob
sahuje
V ŔTAČ K Y
Vŕtacie
Diaman
skrutko
vače
tový sy
stém
Sk r u t k o
vače
WARRANTY • GARANTIE
38 Vŕtačky
VŔTAČKA
Model: BE 600 R
Charakteristika
Špecifikácia
• Kompaktný a výkonný 600 W motor
• Kompaktný ergonomický design poskytuje vynikajúce ovládanie
• Variabilná elektronika rýchlosti, pravo-ľavý chod
• Ľahká výmena uhlíkov
• 10 mm rýchloupínacie skľúčidlo
Príkon - 600 W
Výkon - 300 W
Otáčky bez zaťaženia - 0–2700 ot./min
Priemer vŕtania do ocele/hliníku/dreva 10/13/30 mm
Max. moment - 21 Nm
Skľučovadlo - 1,0–10 mm
Hmotnosť - 1,7 kg
Štandardné príslušenstvo – Postranná rukoväť, kovový hĺbkový
doraz, 4 m kábel
Typ. BE 600 R Číslo výrobku. 4935 4129 40 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395192908
WARRANTY • GARANTIE
VŔTAČKA
Model: BE 705 R
Charakteristika
Špecifikácia
• Kompaktný design
• Kompaktný a výkonný 705 W motor
• Variabilná elektronika rýchlosti, pravo-ľavý chod
• Spona na opasok
• 10 mm rýchloupínacie skľúčidlo
Príkon - 705 watt
Výkon - 560 watt
Otáčky bez zaťaženia - 0–2700 ot./min
Priemer vŕtania do ocele/hliníku/dreva 10/16/30 mm
Max. moment - 15 Nm
Skľučovadlo - 1,0–10 mm
Hmotnosť - 1,6 kg
TIEŽ DOSTUPNÝ s kľúčovým skľučovadlom
Štandardné príslušenstvo – 4 m kábel a taška
WARRANTY • GARANTIE
Typ. BE 705 R Číslo výrobku. 4935 4165 05 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395129744
Typ. BE 705 R s kľúčovým skľučovadlom Číslo výrobku. 4935 4165 13 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395129751
VŔTAČKA
Model: B4-1050 ST
Charakteristika
Špecifikácia
• Štvorrýchlostná vŕtačka na vŕtanie až do priemeru 32 mm
• Hrudná opierka a 57 mm priemer upínacieho krku na
používanie s magnetickým vŕtacím stojanom
• Upínanie kužeľovej stopky (3-st. kužeľ Morse)
• Prídavné madlo s nastaviteľnou dĺžkou
Príkon - 1050 W
Výkon - 525 W
Otáčky bez zaťaženia 1./2./3./4. rýchlosť 220/260/350/420 ot./min
Priemer vŕtania do ocele/hliníku/dreva 32/64/52 mm
Max. moment - > 200 Nm
Upínanie nástroja - 3-st. kužeľ Morse
Hmotnosť - 9,7 kg
Štandardné príslušenstvo – Hrudná opierka, prídavné madlo,
4 m kábel
Typ. B4-1050 ST Číslo výrobku. 4935 4150 00 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395193356
WARRANTY • GARANTIE
Vŕtačky 39
Príklepová vŕtačka
Model: SBE 570 R
Charakteristika
Špecifikácia
• Kompaktná a výkonná 570 W príklepová vŕtačka
• Ergonomická konštrukcia pre bezpečnú a pohodlnú prácu
• Plynule nastaviteľná rýchlosť, pravo-ľavý chod
• Vďaka priamemu upínaniu nadstavcov stroj ubúda na hmotnosti,
na dĺžke a miesto skrutkovania je lepšie viditeľný
• Možnosť vypnutia príklepov pri vŕtaní
• Kovové kľúčové skľučovadlo 1,5–13 mm
Príkon - 570 W
Výkon - 285 W
Otáčky bez zaťaženia - 0-2700 ot./min
Priemer vŕtania do betónu/
ocele/dreva - 15/13/30 mm
Max. moment - 23 Nm
Skľučovadlo - 1,5–13 mm
Hmotnosť - 1,7 kg
Štandardné príslušenstvo – Postranná rukoväť a kovový hĺbkový
doraz
Typ. SBE 570 R Číslo výrobku. 4935 4126 81 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395199303
WARRANTY • GARANTIE
Príklepová vŕtačka
Model: SBE 630 R
Charakteristika
Špecifikácia
• Kompaktný a výkonný 630 W motor
• Ergonomická konštrukcia pre bezpečnú a pohodlnú prácu
• Plynule nastaviteľná rýchlosť, pravo-ľavý chod
• Možnosť vypnutia príklepov pri vŕtaní
• 13 mm kovové rýchloupínacie skľúčidlo
Príkon - 630 W
Výkon - 315 W
Otáčky bez zaťaženia - 0–2800 ot./min
Priemer vŕtania do betónu/
ocele/dreva - 15/13/30mm
Max. moment - 23 Nm
Skľučovadlo - 1,5–13 mm
Hmotnosť - 1,7 kg
TIEŽ DOSTUPNÝ s kľúčovým skľučovadlom
Štandardné príslušenstvo – Kufor, postranná rukoväť a kovový
hĺbkový doraz
Typ. SBE 630 R Číslo výrobku. 4935 4127 99 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395192571
Typ. SB2 630 s kľúčovým skľučovadlom Číslo výrobku. 4935 4150 37 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395193042
WARRANTY • GARANTIE
Príklepová vŕtačka
Model: SB2E 720 RX
Charakteristika
Špecifikácia
• Kompaktná a výkonná 720 W príklepová vŕtačka
• IMB – Integrovaný kovový (metal) blok technológia pre dlhšiu
životnosť a stabilitu
• Dvojrýchlostná prevodovka so spojkou
• Patentovaný systém FIXTEC pre rýchlu a ľahkú výmenu vrtáka
• Vďaka priamemu upínaniu nadstavcov stroj ubúda na hmotnosti,
na dĺžke a miesto skrutkovania je lepšie viditeľný
• Plynule nastaviteľná rýchlosť, pravo-ľavý chod
• Ľahký prístup k uhlíkom odstránením rukoväte
• Možnosť vypnutia príklepov pri vŕtaní
• Kovové rýchloupínacie skľučovadlo 1,5–13 mm
Príkon - 720 W
Výkon - 375 W
Otáčky bez zaťaženia 0–1200/0–3400 ot./min
Priemer vŕtania do betónu/ocele/dreva 20/13/40 mm
Max. moment - 60 Nm
Skľučovadlo - 1,5–13 mm
Hmotnosť - 2,5 kg
Štandardné príslušenstvo – Kufor, postranná rukoväť, kovový
hĺbkový doraz, 4 m kábel
WARRANTY • GARANTIE
Typ. SB2E 720 RX Číslo výrobku. 4935 4128 94 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395192793
40 Vŕtačky
Príklepová vŕtačka s vysokým momentom
Charakteristika
Špecifikácia
• Kompaktná a výkonná 750 W príklepová vŕtačka
• 62 Nm krútiaci moment poskytuje plnú energiu
• IMB – Integrovaný kovový (metal) blok technológia pre dlhšiu
životnosť a stabilitu
• Dvojrýchlostná prevodovka so spojkou
• Plynule nastaviteľná rýchlosť, pravo-ľavý chod
• Vďaka priamemu upínaniu nadstavcov stroj ubúda na hmotnosti,
na dĺžke a miesto skrutkovania je lepšie viditeľný
• Ľahký prístup k uhlíkom odstránením rukoväte
• Možnosť vypnutia príklepov pri vŕtaní
• Kovové rýchloupínacie skľučovadlo 1,5–13 mm
Príkon - 750 W
Výkon - 375 W
Otáčky bez zaťaženia 0–1200/0–3400 ot./min
Priemer vŕtania do betónu/
ocele/dreva - 20/13/40 mm
Max. moment - 62 Nm
Skľučovadlo - 1,5–13 mm
Hmotnosť - 2,5 kg
Model: SB2E 750 RX ST
TIEŽ DOSTUPNÝ V: SB2E 750 R ST – Bez systému FIXTEC
Štandardné príslušenstvo – Kufor, postranná rukoväť, kovový
hĺbkový doraz, 4 m kábel
WARRANTY • GARANTIE
Typ. SB2E 750 RX ST Číslo výrobku. 4935 4128 53 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395192779
Typ. SB2E 750 R ST Číslo výrobku. 4935 4128 39 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395192700
Príklepová vŕtačka
Model: SB 20 2E
Charakteristika
Špecifikácia
• Kompaktná a výkonná 750 W príklepová vŕtačka
• AVS antivibračný systém pre pohodlnejšiu prácu
• Bezpečnostná spojka pre optimálnu ochranu používateľa a
nástroja
• Dvojrýchlostná prevodovka pre väčší moment a všestrannosť
• Ergonomická konštrukcia pre bezpečnú a pohodlnú prácu
• Plynule nastaviteľná rýchlosť, pravo-ľavý chod
• Možnosť vypnutia príklepov pri vŕtaní
• Kovové rýchloupínacie skľučovadlo 1,5–13 mm
Príkon - 750 W
Výkon - 410 W
Otáčky bez zaťaženia - 0–1000/0–3200 ot./min
Priemer vŕtania do betónu/
ocele/dreva - 20/13/40 mm
Max. moment - 56 Nm
Skľučovadlo - 1,5–13 mm
Hmotnosť - 2,8 kg
TIEŽ DOSTUPNÝ s kľúčovým skľučovadlom
Štandardné príslušenstvo – Kufor, postranná rukoväť, kovový
hĺbkový doraz, 4 m kábel
WARRANTY • GARANTIE
Typ. SB 20 2E Číslo výrobku. 4935 4110 00 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395196609
Typ. SB 20 2E s kľúčovým skľučovadlom Číslo výrobku. 4935 4118 03 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395132430
Príklepová vŕtačka
Model: ERGOMAX
Charakteristika
Špecifikácia
• Ultra kompaktná, výkonná 750 W príklepová vŕtačka
• Ergonomická konštrukcia
• Snímateľná hlavná rukoväť
• IMB – Integrovaný kovový (metal) blok technológia pre dlhšiu životnosť a stabilitu
• Plynule nastaviteľná rýchlosť, pravo-ľavý chod
• Dvojrýchlostná prevodová skrinka
• Patentovaný systém FIXTEC pre rýchlu a ľahkú výmenu vrtáka
• Dvojrýchlostná planétová prevodovka
• Vďaka priamemu upínaniu nadstavcov stroj ubúda na hmotnosti, na dĺžke
a miesto skrutkovania je lepšie viditeľný
• Možnosť vypnutia príklepov pri vŕtaní
• Kovové rýchloupínacie skľučovadlo 1,5–13 mm
Príkon - 750 W
Výkon - 375 W
Otáčky bez zaťaženia 0–1200/0–3400 ot./min
Priemer vŕtania do betónu/
ocele/dreva - 20/13/40 mm
Max. moment - 58 Nm
Skľučovadlo - 1,5–13 mm
Hmotnosť - 2,6 kg
Štandardné príslušenstvo – Kufor, postranná rukoväť,
kovový hĺbkový doraz, 4 m kábel
Typ. Ergomax Číslo výrobku. 4935 4123 96 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395198870
WARRANTY • GARANTIE
Vŕtačky 41
Príklepová vŕtačka
Model: SB 22 2E
Charakteristika
TIEŽ DOSTUPNÝ s kľúčovým skľučovadlom
• Kompaktná a výkonná 1010 W príklepová vŕtačka
• AVS antivibračný systém pre pohodlnejšiu prácu
• Bezpečnostná spojka pre optimálnu ochranu používateľa
a nástroja
• Dvojrýchlostná prevodová skrinka
• Ergonomická konštrukcia pre bezpečnú a pohodlnú prácu
• Plynule nastaviteľná rýchlosť, pravo-ľavý chod
• Možnosť vypnutia príklepov pri vŕtaní
• Kovové rýchloupínacie skľučovadlo 1,5–13 mm
Špecifikácia
Príkon
1010 W
Výkon
570 W
Otáčky bez zaťaženia
0–1000/0–3200 ot./min
Priemer vŕtania do betónu/ocele/dreva 22/16/40 mm
60 Nm
Max. moment
Skľučovadlo
1,5–13 mm
Hmotnosť
2,9 kg
Štandardné príslušenstvo – Kufor, postranná rukoväť, kovový
hĺbkový doraz, 4 m kábel
WARRANTY • GARANTIE
Typ. SB 22 2E Číslo výrobku. 4935 4110 30 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395196630
Typ. SB 22 2E s kľúčovým skľučovadlom Číslo výrobku. 4935 4118 06 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395132447
42 DIAMANTOVÁ TECHNIKA
Diamantová vŕtačka na suché vŕtanie
Model: DB 1500-2 E
Charakteristika
• Výkonná diamantová vŕtačka – 2 rýchlosti
• Výkonný 1500 W motor
• Dvojitá ochrana prepojením mechanickej a elektronickej spojky
• Robustná konštrukcia s kovovou skrinkou prevodovky
• Dvojrýchlostná prevodová skrinka
• Elektronika s mäkkým štartom pre presnejšie vŕtanie a pre ochranu
motora proti preťaženiu
WARRANTY • GARANTIE
Špecifikácia
Závit vretena - M 18 x 2,5
Priemer vŕtania do
muriva/tehly - 162 mm
Hmotnosť - 4,2 kg
Príkon - 1500 W
Výkon - 820 W
Otáčky bez zaťaženia 0–1500/0–3000 ot./min
Štandardné príslušenstvo – Kufor
Typ. DB 1500-2 E Číslo výrobku. 4935 4124 75 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395198955
Drážkovacia fréza na murivo
Model: MFE 1500
Charakteristika
• Výkonný 1500 W motor
• Elektronika s tepelnou ochranou proti preťaženiu a mäkkým štartom
• Variabilná šírka rezu pre mnohostranné použitie
• Bajonetový adaptér pre odsávanie prachu
• Aretácia hriadeľa
Špecifikácia
Otáčky bez zaťaženia - 9500 ot./min
Šírka/hĺbka drážky - 8–30/8–26 mm
Hmotnosť - 4,1 kg
Príkon - 1500 W
Výkon - 745 W
Priemer kotúča - 125 mm
Štandardné príslušenstvo – Kufor, 4 m kábel, vylamovacie dláto,
predná rukoväť, adaptér odsávania, skrutkový kľúč
Kotúč k MFE 1500
Typ
DSU-125 - Laserom zváraný
univerzálny kotúč zvlášť
vhodný pre drážkovacie frézy
Priemer
kotúča
Šírka
kotúča
Výška
segmentu
mm
mm
mm
125
22,23
10
Množstvo
1
Obj.
číslo
EAN
Kód
4932-
4002395
373147
346455
Typ. MFE 1500 Číslo výrobku. 4935 4136 05 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395192809
WARRANTY • GARANTIE
SKRUTKOVAČE
43
cordless drills
Skrutkovač
Model: S 2500 E
Charakteristika
Špecifikácia
• Kompaktný skrutkovač s vysokým uťahovacím momentom na
samorezné skrutky
• Výkonný 720 W motor pre väčšiu produktivitu
• Kovová skrinka prevodovky pre HD stabilitu
• Ľahké nastavenie hĺbky skrutkovania pre súzvučné hĺbky
• Spätný chod
• Ergonomická konštrukcia pre bezpečnú a pohodlnú prácu
• 1⁄4˝ Hex upínanie bitov
• Spona na opasok
Príkon - 720 W
Výkon - 360 W
Otáčky bez zaťaženia - 0–2500 ot./min
Samorezné skrutky/skrutky do dreva 6,3/6 mm
Upínanie nástroja - ¼˝ Hex
Hmotnosť - 1,5 kg
Štandardné príslušenstvo – 2 hĺbkové dorazy, 3⁄8˝ a 5⁄16˝ šesťhranné
objímky, držiak bitov, PH2 bit, spona na opasok, 4 m kábel
Typ. S 2500 E Číslo výrobku. 4935 4132 25 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395197651
WARRANTY • GARANTIE
Skrutkovač
Model: S 4000 E
Charakteristika
Špecifikácia
• Kompaktný skrutkovač s vysokými otáčkami pre použitie na sádrokartón
• Kompaktný a výkonný 720 W skrutkovač
• Kovová skrinka prevodovky pre HD stabilitu
• Ľahké nastavenie hĺbky skrutkovania pre súzvučné hĺbky
• Spätný chod
• Ergonomická konštrukcia pre bezpečnú a pohodlnú prácu
• 1⁄4˝ Hex upínanie bitov
• Spona na opasok
Príkon - 720 W
Výkon - 360 W
Otáčky bez zaťaženia - 0–4000 ot./min
Skrutky pre sádrokartón - 5 mm
Upínanie nástroja - ¼˝ Hex
Hmotnosť - 1,4 kg
Štandardné príslušenstvo – Hĺbkový doraz, držiak bitov, PH2 bit,
spona na opasok, 4 m kábel
Typ. S 4000 E Číslo výrobku. 4935 4132 15 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395197637
WARRANTY • GARANTIE
POWERSET – SET SKRUTKOVACÍCH BITOV
Popis
Obj. číslo
4932-
EAN Kód
4002395
352255
369140
Coldfire (chladný oheň) – je špeciálny proces na tvrdenie, spevnenie a na
predĺženie životnosti kovov. Na rozdiel od nanášania na povrchové vrstvy,
kryogenický proces je jednorazovým trvalým spracovaním skrutkovacieho
bitu. Tento proces sa skladá z dvoch stupňov: najprv bit je kalený až do 870° a
potom s používaním suchého dusíka je schladený na -148°. Výsledkom tohto
procesu je bit s výnimočnou tvrdosťou.
+ 40% silnejšie – koniec bitov zachová svoju formu a je odolný voči vyšším
momentom
+ 45% dlhšia životnosť – o 45% viac skrutkovanie s jedným bitom
40 ks sada vrtákov a skrutkovacích bitov
Dĺžka 25 mm: 1 x PH 1 / 2 x PH 2 / 1 x PH 3 / 2 x PZ 1 / 2 x PZ 2 / 2 x PZ 3 /
1 x Hex SW 3 / 1 x Hex SW 4 / 1 x Hex SW 5 / 1 x Hex SW 6 /
1 x 0,6 x 4,5 / 1 x 0,8 x 5,5 / 1 x 1,0 x 5,5 / 1 x 1,2 x 6,5 /
1 x TX 6 / 1 x TX 7 / 1 x TX 8 / 1 x TX 9 / 2 x TX 10 / 2 x TX 15 /
2 x TX 20 / 2 x TX 25 / 1 x TX 30 / 1 x TX 40
Dĺžka 50 mm: 1 x PH 1 / 1 x PH 2 / 1 x PZ 1 / 1 x PZ 2 / 1 x TX 10 / 1 x TX 15 /
1 x TX 20
1 Magnetický držiak bitov s uchytením 1⁄4˝ Hex (60 mm)
WARRANTY • GARANTIE
i
c
ú
j
a
k
i
n
Vy
n
o
k
ý
v
ov
v
o
k
e
i
pinách.
n
a
onových sku
k
ý
v
h
c
Obráb
y
n
z
v rô
rúsok
skytujú
álnu škálu b
mi, ktoré po
a
rz
e
sť
o
iv
n
n
u
st
a
la
k
v
ybavené s
AEG ponú
é stroje sú v
n
n
o
mienkach.
k
ý
v
o
k
jťažších pod
a
n
Tieto vyso
ri
p
j
a
ie
hké použit
komfort a ľa
ahuje
Séria obs
ky
ové brús
Malé uhl
STREDNÉ
KY
U H LO V É BRÚS
sky
lové brú
Veľké uh
rúsky
P r ia m e b
L e š t ič k y
/ brúsky
A b r a z ív n
kov
a p íl a n a
46 Opracovanie kovov
Malá uhlová brúska
Model: WS 6-115
Charakteristika
• Výkonný 670 W motor
• Ergonomická, kompaktná konštrukcia
• Kovová prevodovka pre dlhšiu životnosť
• Priamy výfuk vzduchu
• Hlava prevodovky je otočiteľná o 90°
• Plochá hlava prevodovky pre lepšiu viditeľnosť na pracovné miesto
• Chránené ventilačné otvory
• Aretácia hriadeľa
WARRANTY • GARANTIE
Špecifikácia
Príkon - 670 W
Výkon - 370 W
Otáčky bez zaťaženia - 10.000 ot./min
Hĺbka rezu - 28 mm
Priemer kotúča - 115 mm
Závit vretena - M14
Hmotnosť - 1,9 kg
Štandardné príslušenstvo – Prídavná
rukoväť, príruba
Typ. WS 6-115 Číslo výrobku. 4935 4132 50 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395197699
Malá uhlová brúska
Model: WS 6-125
Charakteristika
• Výkonný 700 W motor
• Ergonomická, kompaktná konštrukcia
• Kovová prevodovka pre dlhšiu životnosť
• Priamy výfuk vzduchu
• Hlava prevodovky je otočiteľná o 90°
• Plochá hlava prevodovky pre lepšiu viditeľnosť na pracovné miesto
• Chránené ventilačné otvory
• Aretácia hriadeľa
WARRANTY • GARANTIE
Špecifikácia
Príkon - 700 W
Výkon - 385 W
Otáčky bez zaťaženia - 10.000 ot./min
Hĺbka rezu - 33 mm
Priemer kotúča - 125 mm
Závit vretena - M14
Hmotnosť - 1,9 kg
Typ. WS 6-125 Číslo výrobku. 4935 4134 90 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395198542
Štandardné príslušenstvo –
Prídavná rukoväť, príruba
Opracovanie kovov 47
Malá uhlová brúska
Model: WS 9-115
Charakteristika
•S
ilný 900 wattový motor s vynikajúcim výkonom
•K
ovová prevodovka pre najlepšiu odolnosť
• Plochá hlava prevodovky pre excelentnú viditeľnosť na pracovné miesto v obmedzených priestoroch
• Optimalizované chladiace štrbiny zabraňujú prehriatiu, aj pri príležitostnom zablokovaní
• Kompaktná dĺžka a obvod pre komfortné používanie celý deň
• AVS postranná rukoväť pre komfort a bezpečnosť
• Pevný ochranný kryt, prestaviteľný bez kľúča pre rýchle nastavenie
• Aretácia vretena
Špecifikácia
Príkon – 900 W
Výkon – 480 W
Otáčky bez zaťaženia –
11.000 ot./min
Hĺbka rezu – 27 mm
Priemer kotúča – 115 mm
Závit vretena – M14
Hmotnosť – 2,0 kg
Štandardné príslušenstvo – AVS
postranná rukoväť, ochranný kryt
pre­staviteľný bez kľúča, príruba,
matica a kľúč
NEW
WARRANTY • GARANTIE
Typ. WS 9-115 Číslo výrobku. 4935 4193 80 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395130689
Malá uhlová brúska
Model: WS 9-125
Charakteristika
TIEŽ DOSTUPNÝ V: WS 9-125 Kit – v kufríku
•S
ilný 900 wattový motor s vynikajúcim výkonom
•K
ovová prevodovka pre najlepšiu odolnosť
• Plochá hlava prevodovky pre excelentnú viditeľnosť na pracovné miesto v obmedzených priestoroch
• Optimalizované chladiace štrbiny zabraňujú prehriatiu, aj pri príležitostnom zablokovaní
• Kompaktná dĺžka a obvod pre komfortné používanie celý deň
• AVS postranná rukoväť pre komfort a bezpečnosť
• Pevný ochranný kryt, prestaviteľný bez kľúča pre rýchle nastavenie
• Aretácia vretena
Špecifikácia
Príkon – 900 W
Výkon – 480 W
Otáčky bez zaťaženia –
11.000 ot./min
Hĺbka rezu – 32 mm
Priemer kotúča – 125 mm
Závit vretena – M14
Hmotnosť – 2,0 kg
Štandardné príslušenstvo – AVS
postranná rukoväť, ochranný kryt
prestaviteľný bez kľúča, príruba,
matica a kľúč
NEW
WARRANTY • GARANTIE
Typ. WS 9-125 Číslo výrobku. 4935 4193 90 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395130719
Typ. WS 9-125 Kit Číslo výrobku. 4935 4282 70 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395194346
Malá uhlová brúska
Model: WS 11-115
Charakteristika
•S
ilný 1100 wattový motor s vynikajúcim výkonom
•K
ovová prevodovka pre najlepšiu odolnosť
• Plochá hlava prevodovky pre excelentnú viditeľnosť na pracovné miesto v obmedzených priestoroch
• Optimalizované chladiace štrbiny zabraňujú prehriatiu, aj pri príležitostnom zablokovaní
• Kompaktná dĺžka a obvod pre komfortné používanie celý deň
• AVS postranná rukoväť pre komfort a bezpečnosť
• Pevný ochranný kryt, prestaviteľný bez kľúča pre rýchle nastavenie
• Aretácia vretena
Špecifikácia
Príkon – 1100 W
Výkon – 660 W
Otáčky bez zaťaženia –
11.000 ot./min
Hĺbka rezu – 27 mm
Priemer kotúča – 115 mm
Závit vretena – M14
Hmotnosť – 2,3 kg
Typ. WS 11-115 Číslo výrobku. 4935 4194 00 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395130726
Štandardné príslušenstvo – AVS
postranná rukoväť, ochranný kryt
prestaviteľný bez kľúča, príruba,
matica a kľúč
NEW
WARRANTY • GARANTIE
48 cordless
Opracovanie kovov
Malá uhlová brúska
Model: WS 11-125
Charakteristika
Špecifikácia
• Silný 1100 wattový motor s vynikajúcim výkonom
• Kovová prevodovka pre najlepšiu odolnosť
• Plochá hlava prevodovky pre excelentnú viditeľnosť na pracovné
miesto v obmedzených priestoroch
• Optimalizované chladiace štrbiny zabraňujú prehriatiu, aj pri
príležitostnom zablokovaní
• Kompaktná dĺžka a obvod pre komfortné používanie celý deň
• AVS postranná rukoväť pre komfort a bezpečnosť
• Pevný ochranný kryt, prestaviteľný bez kľúča pre rýchle nastavenie
• Aretácia vretena
Príkon – 1100 W
Výkon – 660 W
Otáčky bez zaťaženia –
11.000 ot./min
Hĺbka rezu – 32 mm
Priemer kotúča – 125 mm
Závit vretena – M14
Hmotnosť – 2,3 kg
Štandardné príslušenstvo – AVS postranná rukoväť, ochranný
kryt prestaviteľný bez kľúča, príruba, matica a kľúč
TIEŽ DOSTUPNÝ V: WS 11-125 set
– kufrík + 2 diamantový kotúč
NEW
WARRANTY • GARANTIE
Typ. WS 11-125 Číslo výrobku. 4935 4194 10 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395130757
Typ. WS 11-125 set Číslo výrobku. 4935 4194 95 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395130832
Malá uhlová brúska
Model: WS 12-125 XE
Charakteristika
Špecifikácia
• Silný 1200 wattový motor s vynikajúcim výkonom
• Elektronická regulácia otáčok pre nižšiu rýchlosť zvlášť pri
dokončovacích aplikáciach
• Konštantné otáčky pre konštantnú rýchlosť pri všetkých aplikáciach
• Kovová prevodovka pre najlepšiu odolnosť
• Plochá hlava prevodovky pre excelentnú viditeľnosť na pracovné
miesto v obmedzených priestoroch
•ø
ptimalizované chladiace štrbiny zabraňujú prehriatiu, aj pri
príležitostnom zablokovaní
• Kompaktná dĺžka a obvod pre komfortné používanie celý deň
• AVS postranná rukoväť pre komfort a bezpečnosť
• Pevný ochranný kryt, prestaviteľný bez kľúča pre rýchle nastavenie
• Aretácia vretena
• Rýchla a beznástrojová výmena kotúča patentovanou FIXTEC maticou
Príkon – 1200 W
Výkon – 690 W
Otáčky bez zaťaženia –
2800–11.000 ot./min
Hĺbka rezu – 32 mm
Priemer kotúča – 125 mm
Závit vretena – M14
Hmotnosť – 2,4 kg
Štandardné príslušenstvo – AVS postranná rukoväť, ochranný
kryt prestaviteľný bez kľúča, príruba, matica a kľúč
Typ. WS 12-125 XE Číslo výrobku. 4935 4194 30 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395130795
Typ. WS 12-125 XE set Číslo výrobku. 4935 4195 05 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395130870
TIEŽ DOSTUPNÝ V: WS 12-125 XE set
– kufrík, 3 x kotúč,
1 x flexibilná brúsna doska,
10 x fibrový kotúč
NEW
WARRANTY • GARANTIE
Opracovanie kovov 49
STREDNÁ UHLOVÁ BRÚSKA
Model: WSC 14-125 MX
Charakteristika
• Výkonný 1450 W motor
• DIGITRONIC® elektronika s predvoľbou rýchlosti, mäkkým štartom, tepelnou
ochranou proti preťaženiu a obmedzenými voľnobežnými otáčkami
• FIXTEC – patentovaná upínacia matica pre rýchlu a ľahkú výmenu kotúča
• Automaticky odpojiteľné uhlíky
• Plochá hlava prevodovky pre lepšiu viditeľnosť na pracovné miesto
• Epoxidom pokryté vinutie rotora a statora chráni pred abrazívnym
kovovým prachom, predlžuje životnosť
• Patentované zacvakávanie ochranného krytu
• Aretácia upínacieho vretena s bezpečnostným mechanizmom
• Veľkoplošný bezpečnostný vypínač
WARRANTY • GARANTIE
Špecifikácia
Príkon - 1450 W
Výkon - 870 W
Otáčky bez zaťaženia - 11.000 ot./min
Hĺbka rezu - 33 mm
Priemer kotúča - 125 mm
Závit vretena - M14
Hmotnosť - 2,5 kg
Štandardné príslušenstvo – 4 m kábel, prídavná rukoväť, príruba,
ochranný kryt
Typ. WSC 14-125 MX Číslo výrobku. 4935 4122 33 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395198368
STREDNÁ UHLOVÁ BRÚSKA
TIEŽ DOSTUPNÝ V: WSE 14-125 MX DMS
Charakteristika
• Výkonný 1450 W motor
• DIGITRONIC® elektronika s predvoľbou rýchlosti, mäkkým štartom, tepelnou
ochranou proti preťaženiu a obmedzenými voľnobežnými otáčkami
• FIXTEC – patentovaná upínacia matica pre rýchlu a ľahkú výmenu kotúča
• Automaticky odpojiteľné uhlíky
• Optimalizovaná pre použitie ľavou a pravou rukou
• Patentované zacvakávanie ochranného krytu
• Aretácia upínacieho vretena s bezpečnostným mechanizmom
• Veľkoplošný bezpečnostný vypínač
Špecifikácia
Príkon - 1450 W
Výkon - 870 W
Otáčky bez zaťaženia 2600–11.000 ot./min
Model: WSE 14-125 MX
Hĺbka rezu - 33 mm
Priemer kotúča - 125 mm
Závit vretena - M14
Hmotnosť - 2,5 kg
Štandardné príslušenstvo – 4 m kábel, prídavná rukoväť, FIXTEC
matica, ochranný kryt, príruba, kufor
Typ. WSE 14-125 MX Číslo výrobku. 4935 4122 42 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395198375
Typ. WSE 14-125 MX DMS Číslo výrobku. 4935 4122 61 Verzia. 220–240 V DMS EAN Kód. 4002395198436
WARRANTY • GARANTIE
METALWORKING
drills
50 cordless
Opracovanie
kovov
Veľká uhlová brúska
Model: WS 21-180 E
Charakteristika
• Výkonný 2100 W motor
• Epoxidom pokryté vinutie rotora a statora chráni pred abrazívnym
kovovým prachom, predlžuje životnosť
• Veľmi kvalitné pokrytie ložísk umožňuje ich vynikajúcu ochranu
• Patentované zacvakávanie ochranného krytu
• Pohodlný 3-prstový vypínač
• „Line lock out” funkcia pre lepšiu ochranu používateľa
• Mäkký štart na jemné štartovanie
Špecifikácia
Príkon - 2100 W
Výkon - 1350 W
Otáčky bez zaťaženia - 8300 ot./min
Hĺbka rezu - 43 mm
Priemer kotúča - 180 mm
Závit vretena - M14
Hmotnosť - 4,7 kg
Štandardné príslušenstvo – 4 m kábel,
prídavná rukoväť, príruba, ochranný
kryt
Typ. WS 21-180 E Číslo výrobku. 4935 4117 88 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395129881
WARRANTY • GARANTIE
Veľká uhlová brúska
Charakteristika
Model: WS 21-230 E
TIEŽ DOSTUPNÝ V: WS 21-230 DMS (bez „Line lock out” a mäkký štart – funkcie)
• Výkonný 2100 W motor
• Epoxidom pokryté vinutie rotora a statora chráni pred abrazívnym
kovovým prachom, predlžuje životnosť
• Veľmi kvalitné pokrytie ložísk umožňuje ich vynikajúcu ochranu
• Patentované zacvakávanie ochranného krytu
• Pohodlný 3-prstový vypínač
• „Line lock out” funkcia pre lepšiu ochranu používateľa
• Mäkký štart na jemné štartovanie
Špecifikácia
Príkon - 2100 W
Výkon - 1350 W
Otáčky bez zaťaženia - 6400 ot./min
Hĺbka rezu - 68 mm
Priemer kotúča - 230 mm
Závit vretena - M14
Hmotnosť - 4,9 kg
Štandardné príslušenstvo – ochranný
kryt, prídavná rukoväť s AVS, 4 m kábel
Typ. WS 21-230 E Číslo výrobku. 4935 4114 95 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395131037
Typ. WS 21-230 DMS Číslo výrobku. 4935 4115 05 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395131044
WARRANTY • GARANTIE
Veľká uhlová brúska
Model: WS 21-230 E GVX
Charakteristika
Špecifikácia
• Výkonný 2100 W motor
• AVS-antivibračná postranná rukoväť a kryt motora, menej vibrácií,
menej únavná práca
• Epoxidom pokryté vinutie rotora a statora chráni pred abrazívnym
kovovým prachom, predlžuje životnosť
• Veľmi kvalitné pokrytie ložísk umožňuje ich vynikajúcu ochranu
• Patentované zacvakávanie ochranného krytu
• Pohodlný 3-prstový vypínač s mäkkým štartom
• „Line lock out” funkcia pre lepšiu ochranu používateľa
• Mäkký štart na jemné štartovanie
Príkon - 2100 W
Výkon - 1350 W
Otáčky bez zaťaženia 6600 ot./min
Hĺbka rezu - 68 mm
Priemer kotúča - 230 mm
Závit vretena - M14
Hmotnosť - 5,1 kg
Štandardné príslušenstvo –
Ochranný kryt, FIXTEC matica,
prídavná rukoväť s AVS, 4 m kábel
Typ. WS 21-230 E GVX Číslo výrobku. 4935 4079 90 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395193455
Typ. WS 21-230 GVX DMS Číslo výrobku. 4935 4125 79 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395199068
TIEŽ DOSTUPNÝ V: WS 21-230 GVX DMS
(bez „Line lock out” a mäkký štart – funkcie)
WARRANTY • GARANTIE
cordless
ANGLE
METALWORKING
GRINDERS
drills
51
Opracovanie
kovov
cordless
drills
Veľká uhlová brúska
Model: WS 24-180 E
Charakteristika
Špecifikácia
• Výkonný 2400 W motor
• Epoxidom pokryté vinutie rotora a statora chráni pred abrazívnym
kovovým prachom, predlžuje životnosť
• Veľmi kvalitné pokrytie ložísk umožňuje ich vynikajúcu ochranu
• Patentované zacvakávanie ochranného krytu
• Pohodlný 3-prstový vypínač s mäkkým štartom
• „Line lock out” funkcia pre lepšiu ochranu používateľa
• Mäkký štart na jemné štartovanie
Príkon - 2400 W
Výkon - 1500 W
Otáčky bez zaťaženia - 8500 ot./min
Hĺbka rezu - 43 mm
Priemer kotúča - 180 mm
Závit vretena - M14
Hmotnosť - 5,0 kg
WARRANTY • GARANTIE
Štandardné príslušenstvo – 4 m kábel, príruba, ochranný kryt,
prídavná rukoväť
Typ. WS 24-180 E Číslo výrobku. 4935 4170 40 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395193516
Veľká uhlová brúska
Model: WS 24-230 E
TIEŽ DOSTUPNÝ V: WS 24-230 DMS
(bez „Line lock out” a mäkký štart – funkcie)
Charakteristika
Špecifikácia
• Výkonný 2400 W motor
• Epoxidom pokryté vinutie rotora a statora chráni pred abrazívnym
kovovým prachom, predlžuje životnosť
• Veľmi kvalitné pokrytie ložísk umožňuje ich vynikajúcu ochranu
• Patentované zacvakávanie ochranného krytu
• Pohodlný 3-prstový vypínač s mäkkým štartom
• „Line lock out” funkcia pre lepšiu ochranu používateľa
• Mäkký štart na jemné štartovanie
Príkon - 2400 W
Výkon - 1500 W
Otáčky bez zaťaženia - 6600 ot./min
Hĺbka rezu - 68 mm
Priemer kotúča - 230 mm
Závit vretena - M14
Hmotnosť - 5,1 kg
Štandardné príslušenstvo – 4 m kábel, príruba, ochranný kryt,
prídavná rukoväť
Typ. WS 24-230 E Číslo výrobku. 4935 4079 85 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395193479
Typ. WS 24-230 DMS Číslo výrobku. 4935 4126 24 Verzia. 220–240 V DMS EAN Kód. 4002395199181
WARRANTY • GARANTIE
52 Opracovanie kovov
Veľká uhlová brúska
Model: WS 24-230 E GVX
TIEŽ DOSTUPNÝ V: WS 24-230 GVX DMS (bez „Line lock out” a mäkký štart – funkcie)
WARRANTY • GARANTIE
Charakteristika
• Výkonný 2400 W motor
• AVS-antivibračná postranná rukoväť a kryt motora,
menej vibrácií, menej únavná práca
• Epoxidom pokryté vinutie rotora a statora chráni pred
abrazívnym kovovým prachom, predlžuje životnosť
• Veľmi kvalitné pokrytie ložísk umožňuje ich vynikajúcu
ochranu
• FIXTEC – patentovaná upínacia matica pre rýchlu a
ľahkú výmenu kotúča
• Patentované zacvakávanie ochranného krytu
• Pohodlný 3-prstový vypínač s mäkkým štartom
• „Line lock out” funkcia pre lepšiu ochranu používateľa
• Mäkký štart na jemné štartovanie
Štandardné príslušenstvo – 4 m kábel, FIXTEC matica, prídavná
rukoväť s AVS a ochranný kryt
Typ. WS 24-230 E GVX Číslo výrobku. 4935 4079 80 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395193462
Typ. WS 24-230 GVX DMS Číslo výrobku. 4935 4126 33 Verzia. 220–240 V DMS EAN Kód. 4002395199204
Špecifikácia
Príkon
2400 W
Výkon
1500 W
Otáčky bez zaťaženia Hĺbka rezu Priemer kotúča Závit vretena Hmotnosť 6600 ot./min
68 mm
230 mm
M14
5,3 kg
Opracovanie kovov 53
Priama brúska
Model: GS 500 E
Charakteristika
• Vysokootáčková jednoručná priama brúska
• Variabilná elektronika rýchlosti
• Automaticky odpojiteľné uhlíky
• Vysokootáčková presná kovová prevodovka
• Hmotnosť len 1,3 kg
• Ergonomický vypínač
WARRANTY • GARANTIE
Špecifikácia
Príkon - 500 W
Otáčky bez zaťaženia 10.000–29.000 ot./min
Priemer upínacieho puzdra - 6 mm
Priemer brúsneho kotúča 40 mm (pri 80 m/s)
Priemer brúsneho kolíka 20 mm (pri 45 m/s)
Hmotnosť - 1,3 kg
Štandardné príslušenstvo – Kľúč, 6 mm upínacie puzdro, 4 m
kábel
Typ. GS 500 E Číslo výrobku. 4935 4129 85 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395192939
Priama brúska
Model: GSL 600 E
Charakteristika
• Variabilná elektronika rýchlosti
• Dlhé vreteno pre prácu v úzkych priestoroch
• Presná kovová prevodovka s dvojložiskovým uložením vretena
• Automaticky odpojiteľné uhlíky
• Vysokootáčková presná kovová prevodovka
• Hmotnosť len 1,9 kg
• Ergonomický vypínač
Špecifikácia
Príkon - 600 W
Otáčky bez zaťaženia 10.000–29.000 ot./min
Priemer upínacieho puzdra - 6 mm
Priemer brúsneho kotúča 40 mm (pri 80 m/s)
Priemer brúsneho kolíka 20 mm (pri 45 m/s)
Hmotnosť - 1,9 kg
Štandardné príslušenstvo – Kľúč, 6 mm upínacie puzdro, 4 m
kábel
Typ. GSL 600 E Číslo výrobku. 4935 4129 65 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395192946
WARRANTY • GARANTIE
54 cordless
Opracovanie kovov
Leštička
Model: PE 150
Charakteristika
Špecifikácia
• 1200 W leštička
• Veľký, 3 prstný vypínač
• Špeciálny prevod pre vysoký krútiaci moment vretena a ideálne
otáčky leštenia
• Automatické odpojenie uhlíkov
• Zvonka dostupné uhlíky pre ľahšiu výmenu
• Aretácia hriadeľa
• Automatické vypínanie uhlíkov
Príkon - 1200 W
Výkon - 600 W
Otáčky bez zaťaženia - 900–2500 ot./min
Priemer kotúča - 150 mm
Závit vretena - M14
Hmotnosť - 2,1 kg
WARRANTY • GARANTIE
Štandardné príslušenstvo – 4 m kábel, prídavná rukoväť, krytka,
vystužovacia podložka
Typ. PE 150 Číslo výrobku. 4935 4122 66 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395198443
Plochá brúska
Model: SE 12-180
Charakteristika
Špecifikácia
• 1200 W brúska s elektronikou
• Veľký, 3 prstný vypínač
• Špeciálny prevod pre vysoký krútiaci moment vretena a ideálne
otáčky leštenia
• Zvonka dostupné uhlíky pre ľahšiu výmenu
• Aretácia hriadeľa
• Automatické vypínanie uhlíkov
Príkon - 1200 W
Výkon - 600 W
Otáčky bez zaťaženia - 1800–4800 ot./min
Priemer kotúča - 180 mm
Závit vretena - M14
Hmotnosť - 2,5 kg
Štandardné príslušenstvo – 4 m kábel, prídavná rukoväť s
ochranným krytom, príruba, pružná vystužovacia podložka
Typ. SE 12-180 Číslo výrobku. 4935 4122 79 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395198481
WARRANTY • GARANTIE
Opracovanie kovov 55
Píla na kov
Model: SMT 355
Charakteristika
• Výkonný 2300 W motor
WARRANTY • GARANTIE
• 0º–45º nastavenie pokosu s rýchlym nastavením
• Aretácia hriadeľa pre ľahšiu výmenu kotúča a príslušenstva
• Ochrana používateľa pred iskrami
• Veľký kryt pre vyššiu bezpečnosť
• Uloženie skrutiek na povrchu
• Gumový základ pre vyššiu stabilitu
• Vymeniteľné uhlíky
• Kontrolka pripojenia svieti na modro pri zapojení do el.siete
Špecifikácia
2300 W
Príkon
Otáčky bez zaťaženia
3800 ot./min
Priemer kotúča
355 mm
Priemer vrtu
25,4 mm
Hmotnosť
16,5 kg
Štandardné príslušenstvo – 4 m kábel, 355 m kotúč, skrutkový
kľúč
Typ. SMT 355 Číslo výrobku. 4935 4117 70 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395129638
90º max 120x110mm
90º max 115mm
90º max 115mm
90º max 125mm
45º max 120x95mm
45º max 95mm
45º max 115mm
45º max 95mm
a
n
a
l
Si
e
i
n
a
v
o
m
r
fo
i
t
s
o
n
c
ú
d
bu
e va
r
d
e
i
n
a
v
výber
Opraco
a komplexný
onúk
Každé
p
aplikácie.
rofesionálne
p
é
t r ic k é NÁRADIE
n
k
i,
ič
e
zl
l
ro
e
ého pre
AEG
sť, a vlastnost
áradia vhodn
osť a odolno
ného n
oľahliv
vysokovýkon
nie, vysokú sp
a
d
lá
v
o
é
ch
edky.
dnodu
pracovné výsl
a
n
o
náradie má je
k
ý
v
y
ln
jú profesioná
ktoré zaruču
ahuje
Séria obs
FRÉZY
H OBLÍ K
P r ia m o č ia
r e p íl y
ostov
p íl y a c hv
Ok r u ž n é
é p íl y
brúsky
n
o v a s t o ja
P íl a n a k
iš t o l e
zdušné p
v
o
c
ú
r
o
H
Odsávan
ie p r a c h u
WARRANTY • GARANTIE
58 cordless
Opracovanie dreva
COMBO FRÉZA
Model: MF 1400 KE
Charakteristika
• 2 frézky v jednom pre max. pružnosť pri všetkých aplikáciach
• Mäkký štart pre zabránenie „kickback” efektu
• Zabudovaná elektronika udržiava konštantnú rýchlosť pod
zaťažením
• Variabilná elektronika rýchlosti pre optimálnu kontrolu
v širokej škále materiálov
• Veľké madlá so Softgripom pre nižšiu vibráciu a väčší
komfort
• Plochý kryt motora so zabudovanou gumovou pätkou pre
pohodlnejšiu obrátenú výmenu bitov s aretáciou hriadeľa
• Vysoko kvalitný design objímky a hriadeľa na zníženie
opotrebovanosti
• Zabudovaná LED dióda na jedinečné osvetlenie pracovnej
plochy
• Vertikálny rozsah nastavenia hĺbky
WARRANTY • GARANTIE
Špecifikácia
Príkon
Kapacita upínacej klieštiny
Kapacita zdvihu
Otáčky bez zaťaženia
Štandardné príslušenstvo – 5 vodiacich kartáčov, 3 x adaptér odsávania,
paralelné vodidlo, 2 x upínacia klieština (8/12 mm), 2 x kľúč, oválna
základňa, okrúhla základňa, ochranný kryt a taška
Typ. MF 1400 KE Číslo výrobku. 4935 4118 50 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395193295
Hmotnosť 1400 W
8/12 mm
64 mm
10.000–23.000 ot./min
5,7 kg
Opracovanie
dreva 59
cordless SYSTEMS
Horná fréza
Model: OF 2050 E
Charakteristika
• Výkonný 2050 W motor
• Elektronika pre predvoľbu rýchlosti
• Precízne kalibrované ponorné rezy
• Mikro nastavenie hĺbky
• 3-stupne nastavenia hĺbky
• Vertikálny rozsah nastavenia hĺbky
• S 8 mm upínacou klieštinou
WARRANTY • GARANTIE
Špecifikácia
Príkon max. - 2050 W
Kapacita upínacej klieštiny - 6/8/12 mm
Kapacita zdvihu - 66 mm
Otáčky bez zaťaženia - 10.000–20.000 ot./min
Hmotnosť - 6,2 kg
Štandardné príslušenstvo – 4 m kábel, 6/8/12 mm upínacie
puzdro, kľúč, paralelné vodidlo
Typ. OF 2050 E Číslo výrobku. 4935 4036 65 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395125869
HOBLÍK
Model: PL 750
Charakteristika
• Výkonný 750 W motor
• Ľavé a pravé odstránenie triesok pre väčšiu pohodlnosť
• Vysoká päta chráni základ, nože a pracovnú plochu
• 0,2 mm nastavenie hĺbky pre lepšiu kontrolu a
presnosť
• Indikátor hĺbky
WARRANTY • GARANTIE
Špecifikácia
Príkon max. - 750 W
Otáčky bez zaťaženia - 16,000 ot./min
Hĺbka rezu - 2 mm
Šírka hobľovania - 82 mm
Hĺbka polodrážky - 12 mm
Hmotnosť - 2,9 kg
Štandardné príslušenstvo – 2 nože, okrajové vodidlo, prachové
vrecko, kľúč
Typ. PL 750 Číslo výrobku. 4935 4191 40 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395130481
2.0 mm
60 Opracovanie dreva
Priamočiara píla
Model: STEP 90 X
Charakteristika
• 600 W motor
• Patentovaný systém FIXTEC pre výmenu pílových listov v priebehu
niekoľkých sekúnd
• 4-stupňové nastavenie výkyvného pohybu
• Elektronická plynulá regulácia otáčok
• Ergonomické Softgripové madlo pre pohodlnú prácu
• Spojenie odsávania prachu
• Odfukovač prachu pre čistejšie a presnejšie rezy
• Základová doska sa dá posúvať dozadu, aby sa dalo rezať v tesnej
blízkosti hrán a aplikovať presné pokosové rezanie do 45°
WARRANTY • GARANTIE
Špecifikácia
Príkon - 600 W
Výkon - 300 W
Frekvencia zdvihov bez zaťaženia 1000–3200 ot./min
Úkosové rezné uhly do - 45°
Zdvih - 19 mm
Nastavenie predrezu - 4 Stupne
Max. hĺbka rezu v dreve/
oceli/hliníku - 100/8/15 mm
Hmotnosť - 2,0 kg
Štandardné príslušenstvo – kufor, 4 m kábel, pílový list, vložka
proti vytrhávaniu materiálu a prachová krytka
Typ. STEP 90 X Číslo výrobku. 4935 4129 10 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395192816
Priamočiara píla
Model: ST 800 XE
Charakteristika
• 705 W motor
• Veľká hĺbka rezania 110 mm
• Patentovaný systém FIXTEC pre výmenu pílových listov v priebehu niekoľkých sekúnd
• 4-stupňové nastavenie výkyvného pohybu
• Elektronická plynulá regulácia otáčok
• AVS antivibračný systém pre pohodlnejšiu prácu
• Ergonomické, veľmi štíhle telo píly so zabudovaným Softgripom pre pohodlné používanie
• Spojenie odsávania prachu
• Odfukovač prachu pre čistejšie a presnejšie rezy
• Základová doska sa dá posúvať dozadu, aby sa dalo rezať v tesnej blízkosti hrán a
aplikovať presné pokosové rezanie do 45°
Špecifikácia
Príkon - 705 W
Výkon - 385 W
Frekvencia zdvihov bez zaťaženia 600–2700 ot./min
Úkosové rezné uhly do - 45°
Zdvih - 26 mm
Nastavenie predrezu - 4 Stupne
Max. hĺbka rezu v dreve/
oceli/hliníku - 110/10/25 mm
Hmotnosť - 2,3 kg
Štandardné príslušenstvo – kufor, 4 m kábel, pílový list, vložka
proti vytrhávaniu materiálu a prachová krytka
Typ. ST 800 XE Číslo výrobku. 4935 4129 50 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395192892
WARRANTY • GARANTIE
Opracovanie dreva 61
Priamočiara píla
Model: STEP 1200 BX
Charakteristika
• Výkonný 600 W motor
• Patentovaný systém FIXTEC pre výmenu pílových listov v priebehu niekoľkých sekúnd
• 4-stupňové nastavenie výkyvného pohybu
• Elektronická plynulá regulácia otáčok
• AVS antivibračný systém pre pohodlnejšiu prácu
• Ergonomické hlavné madlo so zabudovaným Softgripom pre pohodlné používanie
• Spojenie odsávania prachu
• Odfukovač prachu pre čistejšie a presnejšie rezy
• Základová doska sa dá posúvať dozadu, aby sa dalo rezať v tesnej blízkosti hrán a
aplikovať presné pokosové rezanie do 45°
WARRANTY • GARANTIE
Špecifikácia
Príkon - 600 W
Výkon - 300 W
Frekvencia zdvihov bez zaťaženia 500–3000 ot./min
Úkosové rezné uhly do - 45°
Zdvih - 26 mm
Nastavenie predrezu - 4 Stupne
Max. hĺbka rezu v dreve/
oceli/hliníku - 110/10/30 mm
Hmotnosť - 2,4 kg
Štandardné príslušenstvo – kufor, 4 m kábel, pílový list, vložka
proti vytrhávaniu materiálu, prachová krytka a adaptér odsávania
Typ. STEP 1200 BX Číslo výrobku. 4935 4128 19 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395192694
Priamočiara píla
Model: STEP 1200 XE
Charakteristika
• Výkonný 730 W motor
• Patentovaný systém FIXTEC pre výmenu pílových listov v priebehu niekoľkých sekúnd
• 4-stupňové nastavenie výkyvného pohybu
• Elektronická plynulá regulácia otáčok
• AVS antivibračný systém pre pohodlnejšiu prácu
• Ergonomické, veľmi štíhle telo píly so zabudovaným Softgripom pre pohodlné používanie
• Spojenie odsávania prachu
• Odfukovač prachu pre čistejšie a presnejšie rezy
• Základová doska sa dá posúvať dozadu, aby sa dalo rezať v tesnej blízkosti hrán a
aplikovať presné pokosové rezanie do 45°
Špecifikácia
Príkon - 730 W
Výkon - 370 W
Frekvencia zdvihov bez zaťaženia 500–3000 ot./min
Úkosové rezné uhly do - 45°
Zdvih - 26 mm
Nastavenie predrezu - 4 Stupne
Max. hĺbka rezu v dreve/
oceli/hliníku - 135/10/30 mm
Hmotnosť - 2,4 kg
Štandardné príslušenstvo – kufor, 4 m kábel, pílový list, vložka
proti vytrhávaniu materiálu, prachová krytka a adaptér odsávania
Typ. STEP 1200 XE Číslo výrobku. 4935 4128 78 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395192762
WARRANTY • GARANTIE
62 cordless
Opracovanie dreva
MULTIFUNKČNÁ PÍLA NA STAVEBNÝ MATERIÁL
Model: MBS 30 Turbo
WARRANTY • GARANTIE
Jedinečné integrované odsávanie
prachu – patent prihlásený
Cementotriesková
doska
Keramika
Sádrokartón
Žula
Bridlica
Drevo
Dlaždica
Charakteristika
• O 90% účinnosť odsávania prachu – najlepšia v triede!
• Dodávaná so všetkými súčiastkami na odsávanie prachu
• Nastavenie výšky – pre presné nastavenie hĺbky rezania
• Výkonný 1010 W motor pre rýchle a ľahké rezanie
širokého sortimentu materiálov
• Ergonomický design motora, dobre vyvážený pre dlhšie
používanie
• Prachotesná prevodovka navrhnutá pre lepší výkon v
prašnom prostredí
• Ľahký kryt a základňa z horčíka pre menej únavnú prácu
počas používania
• Aretácia hriadeľa pre rýchlu a ľahkú výmenu pílového listu
Štandardné príslušenstvo – 6 zubový pílový kotúč na rezanie cementotrieskových
dosiek (betonyp), 40 zubový pílový kotúč na presné rezanie dreva, diamantový kotúč
na rezanie dlaždíc, žuly, keramiky, kryt a svorka pre pracovisko bez prachu (pre 10 l
nádobu), 2,60 m hadica pre odsávanie prachu, druhá príruba pre diamantový kotúč,
chránič okrajov, imbusový kľúč pre rýchlu výmenu pílového kotúča, dodávané v krabici
Typ. MBS 30 Turbo Číslo výrobku. 4935 4118 20 EAN Kód. 4002395193240
Špecifikácia
Príkon
1010 W
Výkon
450 W
Otáčky bez zaťaženia Hĺbka rezu 90°/45°
Priemer kotúča/Priemer vretena
Hmotnosť 9000 ot./min
31/26 mm
127/20 mm
3,4 kg
Vodidlo 1,4 m
Číslo výrobku. 4932 3525 58
EAN Kód. 4002395372164
Opracovanie dreva 63
165 MM Okružná píla
Model: KS 55 C
Charakteristika
Špecifikácia
• Výkonný 1200 W motor
• Úkos do 50˚ s automatickým upevnením pri 45˚
• Odolná základná doska
• Zvonku dostupné uhlíky pre ľahšiu výmenu
• Zabudovaný odfukovač prachu pre čistejšie a presnejšie rezy
• Softgrip rukoväť pre max. komfort
Príkon - 1200 W
Výkon - 611 W
Otáčky bez zaťaženia - 6100 ot./min
Úkos - 0–50º
Hĺbka rezu 90/45/50° 54/45/38 mm
Priemer kotúča/Priemer vretena 165/20 mm
Hmotnosť - 3,7 kg
WARRANTY • GARANTIE
Štandardné príslušenstvo – Taška, 4 m kábel, paralelné vodidlo,
24 zubový TCT kotúč, kľúč
Typ. KS 55 C Číslo výrobku. 4935 4118 30 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395193141
185 MM okružná píla
Model: KS 66 C
Charakteristika
Špecifikácia
• Výkonný 1600 W motor pre náročné rezné práce
• Úkos do 56˚ s automatickým upevnením pri 45˚
• Odolná celokovová konštrukcia horného a dolného vedenia
kotúča pre veľkú silu a nižšiu hmotnosť
• Indikátor šírky rezania pre presnejšie rezy
• Zvonka dostupné uhlíky pre ľahšiu výmenu
• Zabudovaný odfukovač prachu pre čistejšie a presnejšie rezy
• Softgrip rukoväť pre max. komfort
Príkon - 1600 W
Výkon - 765 W
Otáčky bez zaťaženia - 5800 ot./min
Úkos - 56º
Hĺbka rezu 90/45/56° 61/49/35 mm
Priemer kotúča/Priemer vretena 185/30 mm
Hmotnosť - 4,8 kg
Štandardné príslušenstvo – Taška, 4 m kábel, paralelné vodidlo,
24 zubový TCT kotúč, kľúč
Typ. KS 66 C Číslo výrobku. 4935 4118 40 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395193172
WARRANTY • GARANTIE
64 cordless
Opracovanie dreva
Pokosová píla
Model: PS 305 DG
Charakteristika
• Výkonný 1800 W motor umožňuje 4400 ot/min.
WARRANTY • GARANTIE
• Veľké rezy: max. 343 mm x 111 mm prierezy pri 90˚
• Dvojitý pokos od 0˚ do 47˚ doľava alebo doprava
• 60˚ úkos doľava alebo doprava
• Odolná konštrukcia pre priemyselné použitie
• Jednou rukou nastaviteľné zvierky pre rýchle upevnenie
a nastaviteľnosť
Špecifikácia
1800 W
Príkon
Priemer kotúča 305 x 30 mm
Otáčky bez zaťaženia
4400 ot./min
60º
Kapacita pokosu (doľava/doprava)
Hĺbka rezu
111 mm
Kapacita križového rezu
343 mm
Hmotnosť
31,0 kg
Štandardné príslušenstvo – 60 zubový 305 mm kotúč
Typ. PS 305 DG Číslo výrobku. 4935 4115 70 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395126002
Univerzálny stojan k pokosovej píle
Charakteristika
• Rozšíriteľný až do 2,5 m
• Zložiteľný na polovicu pre ľahké prenášanie a
uskladnenie
• Ľahká konštrukcia umožňuje ľahké prenášanie
na pracovisku
• Nosnosť až do 250,0 kg
Typ. PSU 2500 Číslo výrobku. 4935 4115 85 EAN Kód. 4002395129621
Model: PSU 2500
cordless
drills
65
cordless
drills
Opracovanie
dreva
Mini chvostová píla
Model: US 400 XE
Charakteristika
Špecifikácia
• Inovatívny design pre obmedzené miesta
• Kompaktná konštrukcia
• Jednoručné ovládanie s výnimočnou rovnováhou
• 3500 zdvihov za minútu a 13 mm zdvih pre rýchlejšie rezné aplikácie
• FIXTEC pre rýchlu a ľahkú bezkľúčovú výmenu pílových listov
• Zabudované LED osvetlenie
• Dvojprstý vypínač regulácie rýchlosti
Príkon - 400 W
Počet zdvihov bez zaťaženia 0–3500 zd/min
Dĺžka zdvihu - 13 mm
Hmotnosť - 1,7 kg
WARRANTY • GARANTIE
Štandardné príslušenstvo – Taška, 4 m kábel, 3 pílové listy
Typ. US 400 XE Číslo výrobku. 4935 4118 14 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395193219
Chvostová píla
Model: US 1300 XE
Charakteristika
• Výkonný 1300 W motor
• FIXTEC pre rýchlu a ľahkú bezkľúčovú výmenu pílových listov
• Variabilné nastavenie rýchlosti pre zvýšenú kontrolu rezania a účinnosti
• Nastaviteľná pätka pre zvýšenú životnosť pílového listu
• Ergonomické Softgripové madlo pre pohodlnú prácu
• Pílové listy sa dajú otočiť o 180˚
Štandardné príslušenstvo – Kufor, 4 m kábel, 2 pílové listy
Typ. US 1300 XE Číslo výrobku. 4935 4132 35 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395197675
WARRANTY • GARANTIE
Špecifikácia
Príkon - 1300 W
Frekvencia zdvihov bez zaťaženia 0–2800 zd/min
Dĺžka zdvihu - 30 mm
Hmotnosť - 3,8 kg
66 cordless
Opracovanie dreva
Excentrická brúska
Model: EX 125 ES
Charakteristika
Špecifikácia
• Variabilné nastavenie rýchlosti pre presnejšiu prácu
• Ideálne na práce v obmedzených priestoroch a nad
hlavou
• Mäkký štart a integrovaná brzda proti poškrabaniu
obrobku
• Ergonomická, kompaktná konštrukcia
• Dobre izolovaný prechodný vypínač pre ľahšie použitie a
spoľahlivosť
• Pohodlné svorkové upevnenie papiera
• Odsávanie prachu s filtračným vreckom alebo vysávačom
Príkon - 300 W
Otáčky bez zaťaženia 7000–15.000 ot./min
Oscilačný kmitočet 14.000–30.000 ot./min
Priemer oscilačnej dráhy - 2 mm
Rozmer brúsnej dosky - 125 mm
Hmotnosť - 1,5 kg
Štandardné príslušenstvo – 4 m kábel, 3 x brúsny papier
(zrnitosť: 80, 120 a 180), prachové vrecko
WARRANTY • GARANTIE
Typ. EX 125 ES Číslo výrobku. 4935 4161 00 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395129799
Excentrická brúska
Model: EX 150 E
Charakteristika
Špecifikácia
• Dvojitý priemer excentricity pre kontrolu brúsenia
• Variabilné nastavenie rýchlosti pre presnejšiu prácu
• Mäkký štart a integrovaná brzda proti poškrabaniu
obrobku
• Dobre izolovaný prechodný vypínač pre ľahšie použitie
a spoľahlivosť
• Pohodlné svorkové upevnenie papiera
• Odsávanie prachu s filtračným vreckom alebo
vysávačom
• Vyrobená tlakovým liatím, veľmi odolná a pevná
Príkon - 440 W
Otáčky bez zaťaženia - 4000–10.000 ot./min
Oscilačný kmitočet - 8000–20.000 ot./min
Priemer oscilačnej dráhy - 3,2/6,4 mm
Rozmer brúsnej dosky - 150 mm
Hmotnosť - 2,8 kg
WARRANTY • GARANTIE
Štandardné príslušenstvo – 4 m kábel, 3 x 80 zrnitý brúsny
papier, prachové vrecko, madlo
Typ. EX 150 E Číslo výrobku. 4935 4132 00 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395197606
KOMPAKTNÁ BRÚSKA
Model: FS 140
Charakteristika
Špecifikácia
• Kompaktná 270 W vibračná brúska
• Ideálna pre prácu v úzkych priestoroch a nad hlavou
• Pohodlné svorkové upevnenie papiera
• Odsávanie prachu s filtračným vreckom alebo vysávačom
• Soft-grip na madle
Príkon - 270 W
Otáčky bez zaťaženia - 15.000 ot./min
Oscilačný kmitočet - 20.000 ot./min
Priemer oscilačnej dráhy - 2 mm
Rozmer brúsneho papiera - 115 x 140 mm
Hmotnosť - 1,5 kg
Štandardné príslušenstvo – 4 m kábel, 3 x brúsny papier
(zrnitosť: 60, 80 a 120), brúsna podložka, prachové vrecko
Typ. FS 140 Číslo výrobku. 4935 4160 90 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395129768
WARRANTY • GARANTIE
Opracovanie
dreva
67
cordless
drills
Delta brúska
Model: DSE 260
Charakteristika
Špecifikácia
• Variabilná elektronika rýchlosti
• Zabudované odsávanie prachu
• Nízka hmotnosť
• Pohodlné svorkové upevnenie papiera
• Kompaktný, flexibilný design
• Odsávanie prachu s filtračným vreckom
alebo vysávačom
Príkon - 260 W
Otáčky bez zaťaženia – 8000–12.900 ot./min
Oscilačný kmitočet – 13.000–22.000 ot./min
Priemer oscilačnej dráhy – 1,5 mm
Rozmer brúsnej dosky - 105 x 105 mm (trojuholník)
Hmotnosť - 1,2 kg
WARRANTY • GARANTIE
Štandardné príslušenstvo – Kufor, prípravok na ploché brúsenie,
sada delta – brúsnych papierov – 5 x zrno 60, 5 x zrno 120, 5 x zrno 180,
sada plochých brúsnych papierov 5 x zrno 60, 5 x zrno 120, 5 x zrno 180
Typ. DSE 260 Číslo výrobku. 4935 4134 74 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395199150
Pásová brúska
Model: HBS 1000 E
Charakteristika
Špecifikácia
• Výkonný 1010 W motor
• Elektronická kontrola rýchlosti pre optimálny výsledok
• Napínacia páka pre rýchlu a ľahkú výmenu brúsneho pásu
• Zvonka dostupné uhlíky pre ľahšiu výmenu
• Regulačné kolečko pre presné nastavenie pásu
• Kompaktná konštrukcia, ideálna pre brúsenie tesne na okrajoch
• Vyrobená tlakovým liatím, veľmi odolná a pevná
• Odsávanie prachu s filtračným vreckom alebo vysávačom
Príkon - 1010 W
Dĺžka pásu - 533 mm
Rýchlosť pásu - 240–450 m/min
Rozmer brúsnej dosky - 75 x 145 mm
Šírka pásu - 75 mm
Hmotnosť - 5,1 kg
WARRANTY • GARANTIE
Štandardné príslušenstvo – Kufor, 4 m kábel, brúsny pás
(zrnitosť 80), prachové vrecko, madlo
Typ. HBS 1000 E Číslo výrobku. 4935 4132 05 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395197613
Pásová brúska
Model: BBSE 1100
Charakteristika
Špecifikácia
• Výkonný 1100 W motor
• Mimoriadne veľký brúsny povrch 100 x 140 mm
• Dvojcestná elektronika s predvoľbou rýchlosti pásu
• Regulačné kolečko pre presné nastavenie pásu
• Odsávanie prachu s filtračným vreckom alebo vysávačom
Príkon - 1100 W
Dĺžka pásu - 560 mm
Rýchlosť pásu - 230–400 m/min
Rozmer brúsnej dosky 100 x 140 mm
Šírka pásu - 100 mm
Hmotnosť - 5,0 kg
Štandardné príslušenstvo – Kufor, 4 m kábel, brúsny pás 1 x zrno
100, prachové vrecko
Typ. BBSE 1100 Číslo výrobku. 4935 4135 30 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395199037
WARRANTY • GARANTIE
68 Opracovanie dreva
Horúcovzdušná pištol
Model: PT 560
Charakteristika
• 1500 W horúcovzdušná pištol s dvomi nastaveniami teploty (300° /
560°)
• Robustný ventilátor pre nepretržitú prevádzku
• Protišmyková plocha na stacionárne použitie
WARRANTY • GARANTIE
Špecifikácia
Príkon - 1500 W
Množstvo vzduchu - 400/450 l/min
Kontrola teploty - 300/560° C
Hmotnosť - 0,6 kg
Štandardné príslušenstvo – Plochá dýza, reflektorová dýza, dýza
na ochranu skla
Typ. PT 560 Číslo výrobku. 4935 4135 50 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395199426
Horúcovzdušná pištol
Model: PT 600 EC set
Charakteristika
• 2000 W
• Elektronika so snímaním a reguláciou teploty na voliteľnú
hodnotu v rozsahu od 90° do 600°
• Robustný ventilátor pre nepretržitú prevádzku
• Protišmyková plocha na stacionárne použitie
Špecifikácia
Príkon - 2000 W
Množstvo vzduchu - 300/500 l/min
Kontrola teploty - 90–600° C
Hmotnosť - 0,6 kg
Štandardné príslušenstvo – plochá dýza, reflektorová dýza, 12
mm okruhlá dýza, kufor
Typ. PT 600 EC (bez štandardného príslušenstva) Číslo výrobku. 4935 4135 75 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395192588
Typ. PT 600 EC SET Číslo výrobku. 4935 4135 80 Verzia. 220–240 V EAN Kód. 4002395192595
WARRANTY • GARANTIE
Vysávače 69
Vysávač 25 L
Model: AP 250 ECP
Vysávač 30 L Model: AP 300 ELCP
WARRANTY • GARANTIE
Štandardné príslušenstvo – Adaptér, hadica, 2 x predĺžovacie
trubice, hubica na podlahy, štrbinová hubica, prachové vrecko,
vrecko na odpad
WARRANTY • GARANTIE
Štandardné príslušenstvo – Adaptér, hadica, 2 x predĺžovacie
trubice, hubica na podlahy, štrbinová hubica, prachové vrecko,
vrecko na odpad, príslušenstvo
Produkt
Špecifikácia
Vlastnosti
Použitie
AP 250 ECP
Max. príkon - 1400 W
Množstvo vzduchu - 3600 L/min
Max. podtlak - 190 mbar
Kapacita kontajnera - 25 L
Priemer/dĺžka hadice 32 mm x 3,5 m
Hmotnosť - 6,0 kg
• „CLEAR-PRESS” systém na čistenie filtra
• Vysávanie za mokra a za sucha
• Ochrana pred preplnením za mokra
• „Click systém” -ľahká výmena príslušenstva
• Dvojstenné prachové vrecko a vrecko na odpad
Mokré a suché
odsávanie prachu
v exteriéri, mokré
Max. príkon - 1500 W
Množstvo vzduchu - 3700 L/min
Max. podtlak - 250 mbar
Kapacita kontajnera - 30 L
Priemer/dĺžka hadice 32 mm x 3,5 m
Hmotnosť - 10,0 kg
• „CLEAR-PRESS” systém na čistenie filtra
• „PET” filtračná vložka
• Automatické zapínanie pri použití s náradím
• Trieda prachu L pre prach až 1 mg/m3
• Nízky hluk odsávania pre tiché vysávanie
• Vysávanie za mokra a za sucha
• Dvojstenné prachové vrecko a vrecko na odpad
AP 300 ELCP
Prachová trieda L
štandardný MAKfaktor > 1 mg/m3
VÝKONNÉ ODSTRAŇOVANIE PRACHU!!!
CLEAR-PRESS
SYSTÉM: POSTUP PRI
ČISTENÍ FILTRA:
Mokré a suché
odsávanie prachu
v exteriéri, mokré
čistenie, univerzálne
čistenie
Príslušenstvo
AP 250
ECP
Prúd vzduchu s
vysokou rýchlosťou
čistí filter
411880
131051
411890
131068
Filtračné vrecká: 5 ks
(4 x fleece- filtračné vrecko, 1 x
fleece mokrý filter s gumičkou)
AP 300 Obj. číslo EAN Kód
ELCP
49324002395
•
Filtračná vložka
Uzavrite
odsávací vývod
EAN Kód
4002395
čistenie, univerzálne
čistenie
Filtračná vložka
Stlačte tlačidlo
Obj. číslo
4935-
•
•
352303
369621
352304
369638
352306
369652
Filtračné vrecká: 5 x fleecefiltračné vrecko. Kapacita 30 l.
•
352307
369669
Predĺžovacia antistatická
hadica. Dĺžka 4 m, priemer
36 mm s adaptérom
•
352311
369706
•
352312
369713
Predĺžovacia hadica.
Dĺžka 3,5 m, priemer 32 mm
s adaptérom
•
Príslušens
tvo
POWER SETY
SETS
Popis
Obj. číslo
4932-
EAN Kód
4002395
19 ks sada vrtákov HSS-R
Ø 2,0 / 2,5 (2 ks) / 3,0 (2 ks) / 3,5 (2 ks) / 4,0 (2 ks) /
4,5 (2 ks) / 5,0 (2 ks) 6,0 (2 ks) / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0
352241
369003
19 ks sada vrtákov HSS-G
Ø 2,0 / 2,5 (2 ks) / 3,0 (2 ks) / 3,5 (2 ks) / 4,0 (2 ks) /
4,5 (2 ks) / 5,0 (2 ks) 6,0 (2 ks) / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0
352243
369027
19 ks sada vrtákov HSS-G TITANIUM
Ø 2,0 / 2,5 (2 ks) / 3,0 (2 ks) / 3,5 (2 ks) / 4,0 (2 ks) /
4,5 (2 ks) 5,0 / (2 ks) / 6,0 (2 ks) / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0
352245
369041
8 ks sada vrtákov Lip & Spur do dreva
Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
352247
369065
35 ks sada vrtákov a skrutkovacích bitov
10 ks vrtákov HSS-G Ø 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,2 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 6,0 / 8,0 / 10,0
20 ks skrutkovacích bitov (dĺžka 25 mm, 2 ks z každého) PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25
4 ks skrutkovacích bitov (1 ks z každého) TX 30 (25 mm), TX 40 (25 mm), PH 2 (50 mm), PZ 2 (50 mm)
1 Magnetický držiak bitov s uchytením 1⁄4˝ Hex (60 mm)
352249
369089
28 ks sada skrutkovacích bitov a nástavcov (odolné proti nárazom)
Dĺžka 25 mm: 2 x PH 2 / 2 x PH 3 / 3 x PZ 2 / 2 x PZ 3 / 2 x Hex 4 / 2 x Hex 5 / 2 x Hex 6 / 2 x TX 15 /
2 x TX 20 / 2 x TX 25 / 2 x TX 30 / 2 x TX 40
2 Magnetické nástavce s uchytením Hex 6, Hex 8 (48 mm)
1 Magnetický držiak bitov s uchytením 1⁄4˝ Hex (60 mm)
352530
371884
Coldfire (chladný oheň) – je špeciálny proces na tvrdenie, spevnenie a na predĺženie životnosti kovov.
Na rozdiel od nanášania na povrchové vrstvy, kryogenický proces je jednorazovým trvalým spracovaním
skrutkovacieho bitu. Tento proces sa skladá z dvoch stupňov: najprv bit je kalený až do 870° a potom
s používaním suchého dusíka je schladený na -148°. Výsledkom tohto procesu je bit s výnimočnou
tvrdosťou.
+ 40% silnejšie – koniec bitov zachová svoju formu a je odolný voči vyšším momentom
+ 45% dlhšia životnosť – o 45% viac skrutkovanie s jedným bitom
40 ks sada vrtákov a skrutkovacích bitov
Dĺžka 25 mm: 1 x PH 1 / 2 x PH 2 / 1 x PH 3 / 2 x PZ 1 / 2 x PZ 2 / 2 x PZ 3 / 1 x Hex SW 3 /
1 x Hex SW 4 / 1 x Hex SW 5 / 1 x Hex SW 6 / 1 x 0,6 x 4,5 / 1 x 0,8 x 5,5 / 1 x 1,0 x 5,5 /
1 x 1,2 x 6,5 / 1 x TX 6 / 1 x TX 7 / 1 x TX 8 / 1 x TX 9 / 2 x TX 10 / 2 x TX 15 / 2 x TX 20 / 2 x TX 25 /
1 x TX 30 / 1 x TX 40
Dĺžka 50 mm: 1 x PH 1 / 1 x PH 2 / 1 x PZ 1 / 1 x PZ 2 /1 x TX 10 / 1 x TX 15 / 1 x TX 20
1 Magnetický držiak bitov s uchytením 1⁄4˝ Hex (60 mm)
352255
369140
50 ks sada pílových listov do dreva
15 x 352147, 10 x 352145, 10 x 352148, 15 x 352149
352251
369102
50 ks sada pílových listov do dreva a kovu
10 x 352147, 15 x 352150, 10 x 352148, 15 x 352151
352253
369126
Príslušenstvo 71
SDS-PLUS Vrtáky – dvojbrité, 10 ks balenie
Veľmi kvalitné dvojbrité vrtáky s karbidovým hrotom, uhol na hrote 130º. Karbidové hroty sú zapustené hlboko do hlavy, sú presné s dlhšou životnosťou. Dvojitá
špirála pre rýchle vynášanie odvŕtaného materiálu. Povrchová úprava špirály znižuje odieranie povrchu, rýchle vŕtanie, veľká odolnosť. Vyrobené v Nemecku.
ØABMnožstvoObj. číslo EAN Kód
mm
mm
mm
4932-
4002395
5
110
50
10
352256
369157
5,5
110
50
10
352257
369164
6
110
50
10
352258
369171
6
160
100
10
352259
369188
7
160
100
10
352260
369195
8
110
50
10
352261
369201
8
160
100
10
352262
369218
8
210
150
10
352263
369225
10
160
100
10
352264
369232
10
210
150
10
352265
369249
10
260
200
10
352266
369256
12
160
100
10
352267
369263
12
210
150
10
352268
369270
352236
368952
8 ks sada vrtákov SDS-plus Ø 5 / 6 / 8 x 110 mm a Ø 6 (2 ks) / 8 / 10 / 12 x 160 mm
B
A
SDS-plus sekáče
PopisABMnožstvoObj. čísloEAN Kód
mm
mm
4932-
4002395
Špicatý sekáč
200
–
1
352269
369287
Plochý sekáč
200
20
1
352270
369294
Lopatkový sekáč
200
35
1
352271
369300
352272
369317
3 ks sada sekáčov SDS-plus: 1 špicatý, 1 plochý, 1 lopatkový
A
B
B
Vrtáky do muriva
Karbidový hrot, uhol na hrote 130º. Vhodné na vŕtanie do tehly a betónu.
ØABMnožstvoObj. číslo EAN Kód
mm
mm
mm
4932-
4002395
4
75
40
1
363591
332410
5
85
50
1
363593
332434
5,5
85
50
1
363595
332458
6
100
60
1
363597
332472
6
150
85
1
367032
333967
7
100
60
1
363599
332496
8
120
80
1
363600
332502
8
200
135
1
363612
332366
10
120
80
1
363602
332526
10
200
135
1
363613
332373
12
150
85
1
363604
332540
10 ks sada vrtákov Ø 4 / 5 / 5,5 / 6 (2 ks) / 7 / 8 (2 ks) / 9 / 10 mm
352239
368983
Mega-bit sada
PopisObj. čísloEAN Kód
4932- 4002395
33 ks sada skrutkovacích bitov
Dĺžka 25 mm: 1 x 0,6 x 4,5 / 1 x 0,8 x 5,5 / 1 x 1,0 x 5,5 / 1 x 1,2 x 6,5 / 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3 /
1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x Hex SW 3 / 1 x Hex SW 4 / 1 x Hex SW 5 / 1 x Hex SW 6 / 1 x TX 5 / 1 x TX 6 /
1 x TX 7 / 1 x TX 8 / 1 x TX 9 / 1 x TX 10 / 1 x TX 15 / 1 x TX 20 / 1 x TX 25 / 1 x TX 27 / 1 x TX 30 / 1 x TX 40
3 Magnetické nástavce s uchytením Hex 8 / Hex 10 / Hex 13 (48 mm)
1 Magnetický držiak bitov s uchytením 1⁄4˝ Hex (60 mm)
399501 361212
1 Magnetická rukoväť skrutkovača s trojstupňovou rohatkou
B
A
SADA KRUHOVÝCH FRÉZ
PopisObj. čísloEAN Kód
4932-
4002395
Sada kruhových fréz354236
320639
12 ks; driek 8 mm
72 Príslušenstvo
Vysoko výkonné Bi-metálové kruhové píly / príslušenstvo
Ø
mm
Øv
palcoch
Obj. číslo
4932-
EAN Kód
4002395
Ø
mm
Øv
palcoch
Obj. číslo
4932-
EAN Kód
4002395
Ø
mm
Øv
palcoch
Obj. číslo
4932-
⁄16
367244
335947
44
1 3⁄4
367260
336111
98
3 7⁄8
367280
336319
⁄8
367245
335954
48
7
1 ⁄8
367262
336135
102
4
367281
336326
⁄4
367247
335978
51
2
367263
336142
105
4 1⁄8
367282
336333
⁄32
367248
335985
54
1
2 ⁄8
367265
336166
114
4 1⁄2
367284
336357
⁄16
367249
335992
57
2 1⁄4
367266
336173
121
4 3⁄4
367285
336364
⁄8
367250
336005
60
2 3⁄8
367267
336180
127
5
367286
336371
1
152
6
367288
336395
14
9
16
5
19
3
20
25
21
13
22
7
24
15
⁄16
367251
336012
64
2 ⁄2
367268
336197
25
1
367252
336029
65
2 9⁄16
367269
336203
27
1 1⁄16
367253
336036
68
2 11⁄16
371580
345250
29
1 1⁄8
367289
336043
70
2 3⁄4
367271
336227
30
1 3⁄16
367254
336050
73
2 7⁄8
367272
336234
32
1
1 ⁄4
367255
336067
76
3
367273
336241
35
1 3⁄8
367256
336074
79
3 1⁄8
367274
336258
38
1 1⁄2
367257
336081
83
3 1⁄4
367275
336265
40
1 9⁄16
367258
336098
89
3 1⁄2
367277
336289
43
1 11⁄16
367259
336104
92
3 5⁄8
367278
336296
Obj. číslo
4932-
EAN Kód
4002395
EAN Kód
4002395
Upínací tŕň FIXTEC 5⁄8˝ x 18 → šesťhran 11 mm pre kruhové píly Ø 32 – 152 mm.
367421
337422
Upínací tŕň 1⁄2˝ x 20, ľahká prevádzka 1⁄2˝ x 20 → šesťhran 9 pre kruhové píly Ø 14 – 30 mm.
367422
337439
Dlhý stredový vodiaci vrták na použitie s upínacím tŕňom 4932367421.
367423
337446
Dlhý stredový vodiaci vrták na použitie s upínacím tŕňom 4932367422.
367424
337453
T 111 C
5
352144
367979 Hrubé rezy
5
352145
1,35 T 101 AO
EAN Kód
4002395
Obj. číslo
4932-
mm
Množstvo
50
3
Označenie
75
Rozstup zubov
mm
Dĺžka píl. listu
Pílové listy pre priamočiare píly na drevo/plast/kov
METAL
Cu/Ni/Ms/Zn
ALU
DEPTH
HĺbkaOF
rezu
CUT
v mm
(mm)
Aplikácia
5 – 60
-
-
< 40
-
-
-
367986Rýchle, čisté, zakrivené rezy
< 20
-
< 20
< 15
-
-
-
75
4
T 244 D
5
352146
367993 Hrubé, zakrivené rezy
< 60
-
-
-
-
-
-
75
4
T 144 D
5
352147
368006Rýchle, hrubé rezy
< 60
-
-
-
-
-
-
75
2,5
T 101 B
5
352148
368013 Veľmi čisté rezanie
< 30
< 60
-
< 30
-
-
-
75
4
T 101 D
5
352149
368020 Veľmi čisté rezanie
< 60
< 60
-
< 45
-
-
-
55
1,2
T 118 A
5
352150
368037Rezanie tenkého kovu
-
-
-
-
1,5 – 4
1,5 – 4
-
55
2
T 118 B
5
352151
368044 Hrubé rezy v oceli
-
-
-
-
3 – 6
3 – 6
3 – 10
12 ks sada v jednom boxi
373494 349944 Vhodné na rezanie dreva, kuchynskej linky, laminátov a kovov
Príslušenstvo 73
Obj. číslo
4932-
S811H
3
318127
301959 Všetky druhy dreva, drevo s klincami, sádrokartón 3 – 100 mm, neželezné kovy, hliník 3 – 10 mm, plastické rúry.
150
4,2
S744D
2
323801
304240Rýchle lupienkové rezy 6 – 100 mm.
150
4
S644D
2
323800 304233Rýchle rezanie dreva a plastu, ponorné rezanie, 6 – 100 mm.
240
8,5
S1542K
2
323804
300
4,2
S1344D
2
323802 304257Rýchle rezanie veľkých trámov a plastov, čisté rezanie, 6 – 250 mm.
150 1,4
S922EF
3
354792 324477 Pre všetky typy kovov hrúbky 1,5 – 4 mm
150
S922BF
3
354789 324446 Pre všetky typy kovov hrúbky 3 – 10 mm
230Hrubé zrnoS1130R
2
373386
1,8
EAN Kód
4002395
Množstvo
2,5
mm
150
mm
Označenie
Rozstup zubov
Dĺžka píl. listu
Pílové listy pre chvostové píly na drevo/plast/kov
Aplikácia DEPTH OF CUT (mm)
304271 Špeciálne tvrdený design zubov, rýchle hrubé rezanie surového dreva a palivového dreva, 20 – 180 mm.
348817 Pre brúsne materiály, sklenené vlákna (polyestery, živice, melamíny), liatiny
PRÍSLUŠENSTVO
Popis
Obj. číslo
4932-
EAN Kód
4002395
Xtractor – Ideálne riešenie na odsávanie prachu.
Xtractor je možné použiť na akýkoľvek bežný alebo priemyselný vysávač s
priemerom odsávacej hadice 26–41 mm.
373501
351862
WB 1 – Je riešenie pre všetky aplikácie skrutkovania na neprístupných miestach.
S výškou len 30 mm sa ideálne hodí na prácu v ťažko dostupných priestoroch. Dá sa
používať s každým náradím. Hriadeľ s upínaním 1⁄4˝ Hex sa vloží priamo do skľúčidla.
344312
312085
FIXTEC matica – najrýchlejšie riešenie na výmenu kotúča.
Výmena kotúča v priebehu niekoľkých sekúnd a bez náradia.
12 sekúnd od demontovania nasadeného kotúča po upevnenie nového.
358225
325528
Popis
Obj. číslo
4932-
EAN Kód
4002395
A: 475 mm
Veľkosť 1 s penovou výplňou B: 358 mm
a spájacími svorkamiC: 132 mm
373214
347216
Veľkosť 2 A: 475 mm
s penovou výplňou B: 358 mm
a spájacími svorkamiC: 192 mm
373264
348701
Spájacie svorky (pár)
373252
347247
variobox
C
A
B
74 OBSAH
OBSAH
Akumulátorové náradie
06 – 23
18 V Náradie 08 – 15
BSB 18 Li 18 V vŕtací skrutkovač s príklepom
09
BSB 18 G Li 18 V vŕtací skrutkovač s príklepom
09
BS 18C Li 18 V Ultra kompaktná vŕtačka / skrutkovač
10
BS 18 G Li 18 V vŕtací skrutkovač
11
BSS 18C Li 18 V Ultra kompaktný rázový uťahovák
11
BMS 18C Li 18 V Ultra kompaktná chvostová píla
12
BUS 18 Li 18 V Chvostová píla s nastavením výkyvného pohybu
13
BKS 18 Li 18 V okružná píla
13
BST 18X Li 18 V priamočiara píla
14
BHO 18 Li 18 V Akumulátorový hoblík
14
JP 18 A5 Sada náradia – 5 x 18 V náradie
15
JP 18 A4C stavebná sada – 4 x 18 V náradie
15
14,4 V Náradie
16 – 17
B1414G 14,4 V
25
L1215 12 V
25
M1230R 12 V
25
B1220R 12 V
25
B1215R 12 V
25
B1214G 12 V
25
SL 3.6 3,6 V
25
SM 3.6 3,6 V
25
SB 3.6 3,6 V
25
Nabíjačky
25
AL 1214 G 12 – 14,4 V
25
AL 1218 18 V
25
BL 1218 18 V
25
LL 1230 12 V
25
LA 036 3,6 V
25
Kladivá 26 – 35
BSB 14 STX NiCd 14,4 V Vŕtací skrutkovač s príklepom
16
BSB 14 G NiCd 14.4 V vŕtací skrutkovač s príklepom
16
BS 14 G NiCd 14.4 V vŕtací skrutkovač
17
24 V Akumulátorové kladivo 28
BSS 14 Li 14,4 V Kompaktný rázový uťahovák
17
BBH 24 NiMH 24V Akumulátorové kladivo
28
JP 14 Stavebná sada – 3 x 14,4 V náradie
17
Vŕtacie kladivo
28
18 – 23
BH 22 E SDS-PLUS Vŕtacie kladivo
28
BSB 12 STX NiCd 12 V Vŕtací skrutkovač s príklepom
18
BH 24 E SDS-PLUS Vŕtacie kladivo
28
BSB 12 G NiCd 12 V vŕtací skrutkovač s príklepom
18
BS 12 G NiCd 12 V vŕtací skrutkovač
19
Kombinované kladivá
BSS 12 RW NiCd Pravouhlý rázový uťahovák
19
KH 24 XE SDS-PLUS Kombinované kladivo
29
BS 12 X sada 1 12 V
19
KH 26 E SDS-PLUS Kombinované kladivo
30
BWS 12C Li 12 V Multi-tool
20
BH 26 LXE SDS-PLUS Kombinované kladivo
30
12 V Náradie
29 – 34
BS 12C2 Li 12 V 2-rýchlostná ultra kompaktná vŕtačka / skrutkovač 21
KH 28 Super XE SDS-PLUS Kombinované kladivo
31
BS 12C Li 12 V Ultra kompaktná vŕtačka / skrutkovač
22
PN 3500 X SDS-PLUS Kombinované kladivo
32
BSS 12C Li 12 V 12 V Ultra kompaktný rázový uťahovák
22
BS 12C2 sada 1 12 V 2-rýchlostný kompaktný vŕtací skrutkovač + svietidlo 23
KH 5 E SDS-MAX Kombinované kladivo
33
PN 11 E SDS-MAX Veľké Kombinované kladivo
34
BS 12C sada 1 12 V Ultra kompaktný vŕtací skrutkovač + svietidlo
23
Sekacie kladivá
32
3,6 V Náradie 19
PM 3 SDS-PLUS Sekacie kladivo
32
SE 3.6 Li 3,6 V In-line skrutkovač
19
MH 5 E SDS-MAX Sekacie kladivo
33
Doplnkové produkty
23
Veľké búracie kladivo 34
Akumulátorové svietidlá 12/14/18 V
23
PM 10 E SDS-MAX Veľké búracie kladivo
34
Akumulátory a nabíjačky
24 – 25
Vŕtačky
36 – 43
Akumulátory
25
Vŕtačky
38
L1830R 18 V
25
BE 600 R Vŕtačka
38
L1815R 18 V
25
BE 705 R Vŕtačka
38
B1820R 18 V
25
B4-1050 ST Vŕtačka
38
B1814G 18 V 25
L1430R 14,4 V
25
Príklepové vŕtačky
M1430R 14,4 V
25
SBE 570 R Príklepová vŕtačka
39
B1415R 14,4 V
25
SBE 630 R Príklepová vŕtačka
39
B1420R 14,4 V
25
SB2E 720 RX Príklepová vŕtačka
39
39 – 41
cordless OBSAH
drills 75
OBSAH
SB2E 750 RX ST Príklepová vŕtačka s vysokým momentom
40
Hoblík
59
SB 20 2E Príklepová vŕtačka
40
PL 750 Hoblík
59
ERGOMAX Príklepová vŕtačka
40
SB 22 2E Príklepová vŕtačka
41
Priamočiare píly
60 – 61
STEP 90 X Priamočiara píla
60
VŘTAČKA PRE DIAMANT.VŔTANIE
42
ST 800 XE Priamočiara píla
60
DB 1500-2 E Diamantová vŕtačka na suché vŕtanie
42
STEP 1200 BX Priamočiara píla
61
STEP 1200 XE Priamočiara píla
61
DRÁŽKOVACIA FRÉZA NA MURIVO
42
MFE 1500 Drážkovacia fréza na murivo
42
Okružné píly
62 – 63
MBS 30 Turbo Multifunkčná píla na stavebný materiál
62
Skrutkovače
43
KS 55 C 165mm Okružná píla
63
S 2500 E Skrutkovač
43
KS 66 C 185mm Okružná píla
63
S 4000 E Skrutkovač
43
Pokosová píla
64
PS 305 DG Pokosová píla
64
Stojan k pokosovej píle
64
PSU 2500 Univerzálny stojan k pokosovej píle
64
Chvostové píly
65
US 400 XE Mini chvostová píla
65
US 1300 XE Chvostová píla
65
Opracovanie kovov
MALÉ A STREDNÉ UHLOVÉ BRÚSKY
44 – 55
46 – 49
WS 6-115 Malá uhlová brúska
46
WS 6-125 Malá uhlová brúska
46
WS 9-115 Malá uhlová brúska
47
WS 9-125 Malá uhlová brúska
47
WS 11-115 Malá uhlová brúska
47
WS 11-125 Malá uhlová brúska
48
WS 12-125 XE Malá uhlová brúska
48
WSC 14-125 MX Stredná uhlová brúska
49
WSE 14-125 MX Stredná uhlová brúska
49
Veľké uhlové brúsky 50 – 52
Excentrické a pásové brúsky
66 – 67
EX 125 ES Excentrická brúska
66
EX 150 E Excentrická brúska
66
FS 140 Kompaktná brúska
66
DSE 260 Delta brúska
67
HBS 1000 E Pásová brúska
67
BBSE 1100 Pásová brúska
67
Horúcovzdušné pištole
68
PT 560 Horúcovzdušná pištol
68
PT 600 EC SET Horúcovzdušná pištol
68
Odsávací systém
69
AP 250 ECP Vysávač 25L
69
AP 300 ELCP Vysávač 30L
69
WS 21-180 E Veľká uhlová brúska
50
WS 21-230 E Veľká uhlová brúska
50
WS 21-230 E GVX Veľká uhlová brúska
50
WS 24-180 E Veľká uhlová brúska
51
WS 24-230 E Veľká uhlová brúska
51
WS 24-230 E GVX Veľká uhlová brúska
52
Priame brúsky
53
GS 500 E Priama brúska
53
GSL 600 E Priama brúska
53
LEŠTIČKA
54
PE 150 Leštička
54
Príslušenstvo - Sety
70
PLOCHÁ BRÚSKA
54
SDS-PLUS Vrtáky – dvojbrité, 10 ks balenie
71
SE 12-180 Plochá brúska
54
SDS-PLUS Sekáče
71
Vrtáky do muriva
71
Príslušenstvo
70 – 73
Píla na kov
55
Mega-bit sada
71
SMT 355 Píla na kov
55
Sada kruhových fréz
71
Vysoko výkonné Bi-metálové kruhové píly/príslušenstvo 72
Opracovanie dreva
FRÉZY
56 – 69
58 – 59
MF 1400 KE Combo fréza
58
OF 2050 E Horná fréza
59
Pílové listy pre priamočiare píly na drevo/plast/kov
72
Pílové listy pre chvostové píly na drevo/plast/kov
73
Príslušenstvo
73
VARIOBOX
73
AEG POWER TOOLS
A&M Elektrické náradie s.r.o., o.z.
Saratovská 26.
841 02 Bratislava
www.aeg-powertools.cz
Príslušenstvo k
akumulátorovému náradiu/
kladivá/vŕtačky/opracovanie
kovov a dreva
AEG Elektrické náradie pokračuje v tradícii, aby naďalej
ponúkalo stimulujúce, vysokovýkonné, inovatívne riešenia pre
profesionálnych obchodníkov v súčasnosti aj v budúcnosti.
3 ročná záruka
© AEG POWERTOOLS
V záujme nepretržitého vývoja je právo na zmenu špecifikácií bez
prechádzajúceho upozornenia vyhradené.
Všetky typy náradia AEG sa
podrobujú najnáročnejším
testom a kontrolám pred ich
výrobou, aby sa používateľovi
zaistila kvalita, aká sa
od AEG očakáva.
Okrem toho ponúkame 3 ročnú záruku na každý kus náradia. Zaregistrujte Vaše náradie na
www.aeg-powertools.cz do 30 dní od nákupu.
Na akumulátory, nabíjačky a na príslušenstvo sa táto rozšírená záruka nevzťahuje.
4939 5881 92
WARRANTY • GARANTIE
Download

Katalóg 2011 - AEG