Zákaznícka infolinka
(042) 4459044
Pracovné dni v čase:
Pondelok-Piatok 8:30 - 16:00
[email protected]
Prevádzkovateľom siete kiki je Global Network Technology s.r.o., Bratislavská 40/4051, Dubnica nad Váhom, IČO:
45953554 Všetky uvedené ceny sú konečné resp. vrátane
zákonom stanovej a platnej 20% DPH.
www.kiki.sk
Cenník a tarifa
k elektronickej komunikačnej službe sprostredkovania prístupu do siete Internet
• Cenník programov a služieb
• Technické parametre služieb
• Fakturácia platby
• Cenník servisných prác
• Administratívne poplatky
• Cenník materiálu
ADMINISTRATÍVNE POPLATKY
CENNÍK PROGRAMOV SLUŽIEB A ICH TECHNICKÉ PARAMETRE
5G Mini
Mesačný
poplatok:
Zriadovací
poplatok:
Poplatky pri
platbe vopred:
Verejná statická iP adresa
€6,49
Maximálna rýchlosť
(download/upload)
1.000/500kbit/s
bez viazanosti
12 mesiacov
24 mesiacov
€99,00
€69,00
€39,00
3 mesiace
6 mesiacov
12 mesiacov
€17,97/5,99mes.
€32,94/5,49mes.
€59,88/4,99mes.
• Negarantovaná rýchlosť do 1.000 kbit/s pre download a do 500 kbit/s pre upload
• Neobmedzený objem prenesených dát
• Maximálna agregácia do pomeru 1:3
5G Standard
Mesačný
poplatok:
Zriadovací
poplatok:
Poplatky pri
platbe vopred:
€11,49
Maximálna rýchlosť
(download/upload)
5.000/1.000kbit/s
bez viazanosti
12 mesiacov
24 mesiacov
€79,00
€39,00
€1,00
3 mesiace
6 mesiacov
12 mesiacov
€32,97/10,99mes. €62,94/10,49mes. €119,88/9,99mes.
• Negarantovaná rýchlosť do 5.000 kbit/s pre download a do 1000 kbit/s pre upload
• Neobmedzený objem prenesených dát
• Maximálna agregácia do pomeru 1:3
5G Optimal
Mesačný
poplatok:
Zriadovací
poplatok:
Poplatky pri
platbe vopred:
€15,49
Maximálna rýchlosť
(download/upload)
10.000/1.500kbit/s
bez viazanosti
12 mesiacov
24 mesiacov
€79,00
€39,00
€1,00
3 mesiace
6 mesiacov
12 mesiacov
€44,97/14,99mes.
€86,94/14,49mes. €167,88/13,99mes.
• Negarantovaná rýchlosť do 10.000 kbit/s pre download a do 1.500 kbit/s pre upload
• Neobmedzený objem prenesených dát
• Maximálna agregácia do pomeru 1:3
5G Extra
Mesačný
poplatok:
Zriadovací
poplatok:
Poplatky pri
platbe vopred:
€21,49
Maximálna rýchlosť
(download/upload)
15.000/2.000kbit/s
Pridelenie verejnej statickej IP adresy (jednorázovo za zriadenie)
€2,90
Verejná statická IP adresa (mesačný poplatok za jednu IP adresu)
€2,90
Zmena statickej IP adresy na požiadanie účastníka
€2,90
Opätovné zaslanie dokladu poštou
(opis faktúry,kópia zmluvy/dodatku)
€1,90
Predĺženie zmluvného vzťahu (nový dodatok k zmluve)
zdarma
Preloženie služby (zmena adresy umiestnenia účastníckej antény)
€19,90
* Akciová cena € 1,00 za preloženie služby platí v prípade, že učastník
uzavrie dodatok k zmluve s predlžením viazanosti zmluvy o 12 mesiacov.
€1,00*
zdarma
Zmena spôsobu doručovania vyúčtovania, zmena spôsobu platby
zdarma
Faktúru za poskytnuté služby môžete uhradiť
Zmena účastníka (prevod zmluvy na nového účastníka)
€2,90
• príkazom na úhradu z vášho účtu v banke
• poštovým poukazom na ktorejkoľvek pošte
•` hotovostnou platbou u autorizovaných partnerov
Zaslanie upomienky poštou
€2,90
Zaslanie SMS upomienky
€1,90
Znovupripojenie po dočasnom odpojení
z dôvodu neuhradenia faktúr
€9,90
Faktúru za poskytnuté služby je možné doručiť
• v písomnej forme poštou (papierová faktúra)
• v elektronickej forme (formát PDF)
Potrebné dokumenty pri overovaní totožnosti
(pri administratívnych úkonoch)
• záujemca o pripojenie pri uzavretí zmluvy - občiansky
preukaz na nahliadnutie
• existujúci účastník - občiansky preukaz na nahliadnutie
• priamy príbuzný účastníka (manžel,manželka,atď.) - písomné
splnomocnenie bez potrebny notárskeho overenia)
• poverená resp. splnomocnená osoba - notársky overené
písomné splnomocnenie
CENNÍK SERVISNÝCH PRÁC
Zmluvná pokuta za porušenie zmluvného
záväzku doby viazanosti
€99,90
Zmluvná pokuta za poškodenie
koncového zariadenia poskytovateľa
€70,90
V poplatku za zriadenie je zahrnuté:
Klientské zariadenie pre správnu funkčnosť internetovej prípojky (anténa), spracovanie
zmluvy, otestovanie funkčnosti internetu u zákazníka, nastavenie jedného PC zákazníka
(za podmienky, že počítač korektne funguje), sieťový kábel dĺžky 10m, 4ks sieťových
konektorov, konzola. Ďalší inštalačný materiál resp. práce na požiadanie zákazníka budú
spoplatnené podľa aktuálneho cenníka materiálu a služieb.
CENNÍK MATERIÁLU
Sieťový UTP (netienený) kábel 8 žilový (1ks)
€0,35
Sieťový FTP (tienený) kábel 8 žilový (1ks)
€0,45
Sieťový konektor RJ45 netienený (1ks)
€0,29
Poplatok za výjazd technika v prípade nahlásenia neoprávnenej
poruchy (ak porucha bola zapríčinená na strane účastníka)
€14,90
Sieťový konektor RJ45 tienený (1ks)
€0,39
Pripojenie 2-3 PC káblom k internetu bez dodatočného výjazdu
(výroba kabeláže, káblovanie, konfigurária)
€9,90
+
kábel
Krytka sieťového konektoru RJ45 (1ks)
€0,29
Výjazd technika na servisný zásah na požiadanie účastníka
(Účtuje sa každá aj započatá hodina)
€19,90
/hodina
12 mesiacov
24 mesiacov
€79,00
€39,00
€1,00
Doplatok za inštaláciu s použitím montážnej plošiny
€29,90
3 mesiace
6 mesiacov
12 mesiacov
Montáž všetkých druhov líšt / žľabov do 40x40mm
na požiadanie účastníka (vrátane materiálu)
/meter
Konfigurácia routra vo vlastníctve zákazníka pri inštalácii prípojky
€9,90
• Negarantovaná rýchlosť do 15.000 kbit/s pre download a do 2.000 kbit/s pre upload
• Neobmedzený objem prenesených dát
• Maximálna agregácia do pomeru 1:3
zdarma
Zmena mena, adresy trvalého pobytu / korešpondencie, číslo OP
FAKTURÁCIA A PLATBY
bez viazanosti
€62,97/20,99mes. €122,94/20,49mes. €239,88/19,99mes.
Opätovné zaslanie dokladu mailom (opis faktúry)
€2,30
Cenník nadobúda účinnosť a platnosť k 1. 10. 2013. Ceny sú uvedené vrátane DPH.
Download

Cenník a tarifa