Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Bratislava
Ustav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P.P. Gojdiča v Prešove
POZVÁNKA
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave,
Ustav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P.P. Gojdiča v Prešove,
Združenie Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť, organizujú
Československé stretnutie so striedavou starostlivosťou.
Konané pod záštitou Emeritného rektora VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava
Dr.h.c. mult. prof. MUDr. Vladimíra Krčméryho, DrSc.
Odbornou garanciou doc.PhDr. Michala Oláha, PhD. mim. prof.
Termín:
3. apríla.2014 o 10.00 hod.
Miesto konania:
USVaZ bl.P.P. Gojdiča v Prešove, Jilemnického 1/A.
Zdôvodnenie:
Rozporuplnosť názorov a postojov k striedavej starostlivosti na
Slovensku vytvára priestor a potrebu kooperatívnaj diskusie odborníkov k téme.
Cieľom stretnutia je vypočuť si názory, praktické skúsenosti so zverovaním detí do
striedavej starostlivosti, života rodičov, ktorým bolo dieťa zverené do striedavej starostlivosti ako aj
názor sociálnych pracovníkov, kurátorov, psycholőgov, odborníkov a prispieť tak rôznymi pohľadmi
a praktickými skúsenosťami so striedavou starostlivosťou, tak na Slovensku, ako aj v Čechách, či
iných štátov Európskeho spoločenstva prostredníctvom prezentovaných výskumov realizovaných
k striedavej starostlivosti, k odborným stanoviskám, vyjasňovaniu názorov a pohľadov k téme.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Bratislava
Ustav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P.P. Gojdiča v Prešove
Program stretnutia:
8.30 – 9.00
9.00 – 09.30
Registrácia účastníkov
Privítanie účastníkov doc. Ing. Štefan Bugri, MPH, PhD.
Riaditeľ Ústavu sociálnych vied a zdravotníctva bl.P.P.Gojdiča v Prešove
Mgr. Barbora Kamrlová, PhD., MA
Predseda Slovensko-českej spoločnosti Striedavá starostlivosť o deti v ČR
Otvorenie konferencie
09.30 – 10.00
Bohuslav Lenghardt - Vliv střídavé péče na dítě. Slovensko-česká spoločnosť
Striedavá starostlivosť o deti. Prehĺad výskumov o striedavej starostlivosti.
10.00 – 10.15
JUDr. Vladimír Červeňák, Sudca Okresného súdu Michalovce
Rozhodnutia v striedavej starostlivosti
10.15 – 10.30
Mgr.Monika Brixová, SPO a SK ÚPSVaR Košice,
Prakticke skusenosti, priklad praxe v striedavej starostlivosi.
10.30 – 11.00
Ing. Miroslav Sabol – Striedavá výchova v Europe a vo svete
Slovensko-česká spoločnosť Striedavá starostlivosť o deti
11.00 – 11.15
PhDr. Zuzana Palaiová - Psychologické aspekty striedavej starostlivosti na dieťa.
Psychologička UPSVaR Prešov
11.15 – 11.30
Bc. Milada Kachmanová, Starostlivosť o deti po rozvode manželstva.
Ustav zdravotnictva a sociálnej práce bl.P.P. Gojdiča Prešov
11.30 – 12.30
OBED
12.30 – 13.00
Projekcia filmu "Střídavka",
13.00 – 14.15
Panelová diskusia
Súčasný stav a aktuálne problémy pri zverovaní a rozhodovaní o striedavej starostlivosti
14.15 – 14.30
Vypracovanie záverov a odporúčaní
Záverom:
Stretnutie nie je spoplatnené, účastníci majú možnosť obedovať v nedalekej reštaurácii. Počet
účastníkov je limitovaný vzhľadom k priestorovej kapacite, preto prosíme o potvrdenie záujmu
do 28.03.2014. Organizátor si vyhradzuje právo na možnú zmenu v programe.
Kontaktné osoby:
SK PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD., mail: [email protected], tel: +4219 15 78 74 89
ČR Luboš Patera, e-mail: [email protected]; tel.: 00420 603 72 99 61
Download

POZVÁNKA Československé stretnutie so striedavou starostlivosťou.