Poľnohospodárstvo z vášne
November
2012
Svetový rekord v sejbe kukurice
24 hodín – 24 riadkov – 448,29 hektárov
S valcom alebo bez
10
Prevádzkový test Terrano FM
Z praxe pre prax
Menej prejazdov a úspora operácií
14
2
terra
Aktuálně
Aktuálne
Dni v Čaplygine
O
d 28. apríla 2012 sú spoločne
Claas a HORSCH držiteľmi
svetového rekordu v presnom výseve kukurice. Počas
24 hodín ťahač Xerion 5000 a presný
sejací stroj Maestro 24.70 SW zasiali a súčasne prihnojili celkovú plochu
448,29 hektárov.
Svetového rekordu sa dosiahlo na
ploche v blízkosti ruského Čaplyginu,
v centre oblasti s černozemami. Cieľ
spoločnej akcie spočíval v sejbe kukurice vysokou rýchlosťou 24 riadkovým
strojom pri veľmi dobrom variačnom
koeficiente. Ďalej ide o prvý svetový
rekord tohto druhu, pri ktorom sa ku-
kurica súčasne prihnojovala k päte.
Pretože východná Európa ponúka pre
techniku tejto veľkosti najväčší potenciál, prebehli práce na vytvorení rekordu v Rusku. Tím v počte 16 osôb sa skladal zo spolupracovníkov firiem Claas
a HORSCH a tiež z dvoch nezávislých
odborníkov. Reportáž zostavil jeden
z členov tímu.
20. apríl
Prví ľudia a stroje prichádzajú na
miesto. Začína sa s prípravou techniky
HORSCH Maestro, Claas Xerion a teleskopického nakladača Scorpion. Podmienky v lokalite sú ideálne. V pripravovanú akciu majú všetci dôveru.
24. apríl
Prichádza druhá skupina. Skúša sa,
ako bude fungovať plnenie. Pre hnojivo je k dispozícii Kamaz s nadstavbou
HORSCH a s vyprázdňovacou závitovkou s výkonnosťou 1 tona za minútu.
Dorazil aj filmový štáb. Starosti robí
2
www.Bezorebne.cz
ale pôda: hoci je mierne jarné počasie,
pred nedávnom tu ležal ešte sneh. Černozem sa veľa nalepuje.
Na večer s agronómom podniku nasleduje prehliadka pozemku pre pokus
o rekord. Pôda je síce dobre oschnutá,
musí sa ale ešte pre lepšie vyzretie raz
plytko spracovať Tigerom 10 LT. Tento
prejazd bude nasledovať dnes, alebo
najneskôr zajtra ráno. Bude vyžadovať
celkom dva dni, a tak nie je isté, či sa
s pokusom o rekord začne podľa plánu
vo štvrtok, alebo až piatok. Počasie je
dobré, ale nie je stabilné. Dúfajme, že
zostane sucho.
tovacie pole má rozlohu dobrých 170
hektárov. Ako prvá sa preverí presnosť
autopilotného systému, potom sa doladí nastavenie stroja Maestro.
Stop! Všetko je nalepené. Pôda na
skúšobnom poli je príliš vlhká.
Krízová porada. Rozhodne sa: Maestro a Xerion sa najprv vrátia na dvor
k očiste. Delegácia si medzitým ešte raz
prezrie pozemok pre rekord.
Po preskúmaní rekordnej plochy sa
vracia do skupiny pokoj. Stav testovacej
plochy je oveľa horší a dá sa vysvetliť
len utuženým podorničím. Našťastie sa
rekordný pozemok pripravoval už na
jeseň Tigerom LT. Ale napriek tomu:
pole obsahuje početné vlhké miesta.
V nich budú musieť byť opatrní hlavne
noční vodiči.
26. apríl
Dolaďujú sa detaily. Dúfajme, že
zajtra zostane sucho, potom by to mohlo klapnúť. O komplikácie je ale posta-
25. apríl
Všetky stroje fungujú bezchybne.
Popoludní sa súprava vyskúša na päť
kilometrov vzdialenom pozemku. Tes-
www.Bezorebne.cz
3
terra
terra
Aktuálne
rané už teraz, pretože sa má použiť iné
osivo. Maestro sa musí znovu nastaviť.
Aby sa ráno začalo s prácou presne,
súprava už zostane a prenocuje priamo na poli. K nej je potrebné povolať
strážcu.
Nasleduje rozprava tímu. Posledné
detaily sa vyhodnotia spoločne.
Zo snahy trochu si naspať vopred
nie je bohužiaľ nič. Do hotela v Lipecku
dorážame až o 23. hodine.
10:00 hodín: Prvý dojem klame. Po
skúšobnom lete vystupujeme nadšení.
Bývalý armádny pilot ovláda svoj stroj
perfektne.
11:30 hodín: Čoskoro sa môže začať.
Je pripravená oficiálna časomiera. Ruskí
žurnalisti a niekoľko kameramanov sú
na mieste a začínajú so spravodajstvom.
K štartovnému výstrelu sa dostavujú
riaditeľ poľnohospodárskeho podniku
Piotr Ivanovič Bykov a istý prominentný
oblastný politik.
12:00 hodín: Štart! Súprava sa rozbieha bez komplikácií. Ako prvé sa
zasejú úvrate. Pre vodičov znamená
v túto chvíľu pracovný záber 17 metrov
náročnú úlohu, ktorá by bez satelitnej
asistencie nebola tak precízne zvládnuteľná. Tiež funkcia Section Control posúva výsledok na vyššiu úroveň, pretože
zamedzuje presievaniu.
12:55 hodín: Prihodí sa to práve
pred zhromaždenými prominentmi.
Štyria ľudia v kabíne sú príliš. Vodič
v tlačenici stláča nesprávne tlačidlo. Výsevné jednotky sa pri cúvaní spúšťajú
na zem. Výsledkom sú upchaté vývody
osiva. Súprava stojí.
13:14 hodín: Spoločnými silami stroj
vyčistíme. Teraz sa môže zase pokračovať. Jeden prejazd cez hon znamená
dráhu 1 200 metrov. Súprava sa pohybuje stálou rýchlosťou 15,5 km/h. Členovia rozhodcovskej komisie potvrdzujú vynikajúcu kvalitu ukladania zŕn.
Podiel presne obsadených pozícií zrnami presahuje 90 %!
14:30 hodín: Prvá zastávka pre doplnenie dopadne veľmi dobre. V priebehu len 6 minút a 20 sekúnd je stroj plný
osiva a hnojiva. Pri testoch sa rátalo s 10
minútami. Takto by sme mohli stratený
čas zase získať späť.
17:00 hodín: Zasiata plocha teraz
pribúda najrýchlejšie. Dĺžka honu tu
dosahuje 3 000 metrov. Každým prejazdom sa zaseje asi 5 hektárov.
17:20 hodín: Aktuálne dáta, ktoré
sa prenášajú do záznamového zariadenia priamo z kabíny, vyzerajú takto
– doteraz sa zasialo 101 hektárov, to
je priemerne 22,9 ha za hodinu. Priemerná rýchlosť je 14,7 km/h. Variačný
koeficient nepresahuje 22 percent, podiel obsadených pozícií zrnami je 94 %.
Presnosť výsevu je teda veľmi dobrá. Na
hektár spotrebuje Xerion priemerne
3,24 litra nafty, za hodinu 77 litrov. Pit
Stop trvá 6 minút a 50 sekúnd, posled-
né doplňovanie sa podarilo dokonca
skrátiť na necelých päť minút.
20:00 hodín: Po ôsmich hodinách je
zasiatych 153 hektárov.
20:30 hodín: Zotmelo sa. Snáď nočná rosa neprinesie príliš veľa vlahy.
Nočná práca je zložitá. Plnenie síce
vychádza oveľa lepšie, než sa očakávalo,
ale zato prichádzajú chybové hlásenia.
Tím zakaždým vyráža v zhone k súprave
pomôcť odstrániť príčinu. Najdivokejším vodičom je riaditeľ Bykov, ktorý aj
napriek tomu, že zo svojho terénneho
UAZu kvôli rozbitému prednému sklu
skoro nič nevidí, letí po poli viac ako
osemdesiatkou!
Príčiny zastavenia práce sú triviálne:
cudzie teleso v osive a kus kovu z pôdy
vzpriečený medzi výsevné kotúče.
28. apríl
7:00 hodín: Počas noci sa súprava
presunula na druhé pole. To prvé malo
„teoreticky“ 350 hektárov. Jeho okraje
ale sčasti neboli spracované. Ak sa bude
dariť takto aj naďalej, môže byť málo
plochy. Pri predchádzajúcej zastávke sa
prvýkrát dopĺňalo aj palivo.
Počas noci sa priebežne kontroluje
kvalita výsevu. Rozhodcovia sú úplne
spokojní.
8:00 hodín: Všetko beží bez zádrhov. Nedeje sa nič mimoriadne.
10:00 hodín: Ešte zostávajú dve hodiny. Hranicu 400 hektárov sme dosiahli bezpečne.
Najsmelšie predpovede sú už prekonané. Dostaneme sa nad 450? Po porade s rozhodcami súprava ľahko zvyšuje
pracovnú rýchlosť. Presnosť siatia je stále ešte v poriadku.
12:00 hodín: Celý tím zastavuje súpravu. Rozhodcovia zaznamenávajú
presné údaje.
Výsledok: 448,29 hektárov!
Ale aj ďalšie údaje hovoria za seba:
Presnosť siatia s 94 % obsadením pozícií zŕn je veľmi dobrá. Spotreba nafty
Xerionom bola s 3,17 l/ha naopak veľmi
nízka. To je efektivita!
Sprcha šampanského je účinná aj
proti černozemnému prachu na našich
tvárach. Odchádzame do podnikovej
jedálne. Naši ruskí hostitelia trvajú na
spoločnej oslave.
12:20 hodín: Maestro sa znovu dopĺňa. Súprava doseje pozemok až do
konca.
27. apríl
5:30 hodín: Šok. Z okna hotelovej
izby vidíme mokro. Za okamih ale rozoznávame, že to sa len v Lipecku kropili cesty.
6:00 hodín: Odchod z hotela. V tento čas sa nepodávajú žiadne raňajky.
Pár šťastlivcov si obstaráva desiatové
balíčky. Väčšina tímu ale začne deň bez
jedla. Spontánne zaisťuje poľnohospodársky podnik bohaté raňajky. Ruská
pohostinnosť je skutočne mimoriadna.
7:30 hodín: Všetci prichádzajú na
pozemok. Príprava pred štartom. Stroje
sa naposledy kontrolujú. Na okraji poľa
sa vztýči stan pre členov tímu.
9:00 hodín: Helikoptéra je tu. Ale
pilot, pokročilý päťdesiatnik, nevzbudzuje príliš dôveru. Priletel v obleku
a v kravate.
4
www.Bezorebne.cz
www.Bezorebne.cz
5
terra
terraHORSCH
Ihre Meinung zählt
Skúsenosti z praxe
Nový
vzhľad,
viaczählt
obsahu
Ihre
Meinung
Stačia dva stroje
Anton Horváth je reprezentantom
už tretej generácie poľnohospodárskej rodiny, ktorej činnosť okrem prvovýroby obnáša aj pestovateľskú
pálenicu. Tú založil v Hronských Kosihách pri Leviciach jeho starý otec
už v roku 1918, ktorý bol sedliakom
a v zime si pálením privyrábal. Biopálenica Kosičanka i rodinná farma
dobre prosperujú aj dnes. „Sedliacke korene som asi zdedil po dedovi,“ hovorí Anton Horváth, ktorý do
podnikania už zasväcuje nastupujúcu štvrtú generáciu. Syn sa stará
o ekonomiku, dcéra, ktorá zatiaľ
ešte študuje, sa tiež zapája do činnosti na farme a zať pracuje s technikou.
Prinášame vám náš firemný magazín v novom šate.
Wie können wirKtoré
terraHORSCH
Sie noch
besser
machen?
rubriky afür
články
čítate
obzvlášť
radi?
ktoré
by mali
mať viac gern?
priestoru
Welche Artikel Sú
undtémy,
Rubriken
lesen
Sie besonders
vám
tu niektorá
témabekommen
chýba?
Gibt es Themen,alebo
die im
Magazin
mehr Platz
sollten, oder gibt es Themen, die Ihnen fehlen?
Wir sind
Ihre Meinung!
Schreiben
uns einfache-mailom!
per Mail
Vášgespannt
názor násauf
naozaj
zaujíma! Napíšte
námSie
jednoducho
Označte
ho„terraHORSCH“
predmetom „terraHORSCH
SK“ a pošlite na [email protected]
mit dem
Betreff
an [email protected]
www.horsch.com
www.Bezorebne.cz
6
Poľnohospodárstvo z vášne
Horsch Maschinen GmbH, Sitzenhof 1, 92421 Schwandorf
terra
A
nton Horváth začal hospodáriť v roku 1995 na 30 hektároch
poľnohospodárskej
pôdy, ktoré mal vtedy vo
vlastníctve. Postupne sa výmera rozrástla na 165 ha, z toho okolo 80 hektárov
je vlastných. Zamestnáva jedného stáleho pracovníka, ktorý sa strieda na strojoch so zaťom. Živočíšnou výrobou sa na
farme nezaoberajú, špecializujú sa výlučne na rastlinnú výrobu a služby, kde
za rok obrábajú okolo 2 000 hektárov.
Zaujímavé na tom je, že na celú vlastnú výmeru a hektáre v službách slúžia
dva stroje HORSCH, a to na spracovanie pôdy radličkový kyprič Terrano 3 FX
a na siatie stroj Pronto 4 DC.
Špecializácia na trhové plodiny
„Začiatky hospodárenia so starou
technikou, ktorá postupne dosluhovala,
rozhodne neboli jednoduché. Moderné
a výkonné stroje HORSCH, to je niečo
úplne iné. Na vlastnej výmere pestujeme ozimnú pšenicu, jarný jačmeň, repku ozimnú, slnečnicu, sóju a kukuricu,
všetky plodiny striedam v osevnom
postupe zhruba po 25 až 30 hektároch. Všetko sú trhové plodiny a ak sa
vydarí rok, tak v potravinárskej kvalite.
Pri pšenici dosahujeme priemerný výnos 6,5 až 7 tony z hektára, pri jačmeni
4 až 4,5 tony, kukurice na zrno zberáme okolo 12 ton a sóje 3,5 až 4 tony.
Sója je plodina, ktorá sa v našej oblasti
začala pestovať len nedávno a ak má
dobrú kvalitu, vychádza ekonomicky
veľmi dobre,“ hovorí farmár a dodáva,
že naopak najrizikovejšou plodinou je
v danej oblasti v posledných rokoch
repka ozimná. Keď sa ju podarí zožať
s priemerným výnosom 3 tony z hektára,
tak je to rekord. Predpokladá, že repku
postupne nahradí slnečnica, pri ktorej
dosahujú v priemere 4 tony a pokiaľ ide
o ochranu a ošetrovanie porastov počas vegetácie, je to plodina oproti repke podstatne jednoduchšia a lacnejšia.
Prípadne repku nahradí väčšia výmera
kukurice, pretože ide o pôvodne teplú a suchú kukuričnú výrobnú oblasť
s dlhodobým priemerom ročných zrážok 550 mm. Vlani to však bolo iba 260
mm a ani tento rok to nie je priaznivejšie. Výhodou je väčšina rovinatých
pozemkov s kvalitnou hlinitou pôdou
a černozeme. Na časti výmery sú pôdy
ľahšie až piesčité v okolí rieky Hron, ale
pri dostatku vlahy sa aj na týchto pozemkoch dajú dosiahnuť dobré výnosy.
„Všetky pozemky od rieky Hron boli
v minulosti pod závlahami, ktoré sú
dnes v dezolátnom stave a na ich obnovu nemám financie. Keby fungovali napríklad vlani v období sucha, výnosy by
boli vyššie a stačila by napríklad len jedna aplikácia 30 mm,“ uvažuje farmár.
Spoľahlivý a výkonný tandem
Posledné štyri roky využíva Anton
Horváth radličkový kyprič Terrano 3 FX
a dve sezóny sejací stroj Pronto 4 DC.
„Terrano tvorí neoddeliteľnú súčasť
linky so sejacím strojom Pronto. Hneď
keď som ho videl prvýkrát pracovať, tak
ma zaujal. Keby to ekonomická situácia
Obsluha Jozef Žiak pripravuje stroj Pronto 4 DC na siatie repky ozimnej. Presné dávkovacie valčeky
pre rôzne výsevky a druhy osiva sú ľahko vymeniteľné.
www.Bezorebne.cz
7
terra
terra
Skúsenosti z praxe
zákazníci túto požiadavku majú. Je to
samozrejme úspora ďalších prejazdov,
účinnejšie využitie živín a istota stabilnejších výnosov.“
Terrano 3 FX a Pronto 4 DC sú podľa
farmára výkonné stroje, šetria vlahu
a v agrotechnických termínoch urobia
prácu precízne a rýchlo. Je to výkonná
moderná technika do všetkých typov
pôd. S Prontom ešte nesial do kamenia a ani na to údajne nemá odvahu,
nechce si stroj poškodiť. S Terranom už
v kamenistých pôdach pracoval bez
problémov.
„Úplne sme ešte neskončili ani s pluhom. Orbu využívame po zbere kukurice a slnečnice, Terrano potom na všetky ostatné plodiny. Tento rok chceme
vyskúšať Terrano aj na jesennú hlbšiu
prípravu namiesto pluhu. Poľnohospodárstvo, a to si priznajme, nemá pevnú pracovnú dobu. Všetky činnosti sa
musia urobiť, keď príde agrotechnický
termín. Žiadna iná alternatíva ani úľavy
dovolila, určite by linku doplnil ešte tanierový podmietač Joker. Traktory mám
dva, každý stroj má svoj, sejací stroj
jazdí s traktorom 180 koní a Terrano
s traktorom 200 koní. Na rovinaté pozemky je táto ťažná sila dostačujúca.“
Plytké i hlboké spracovanie
Terrano 3 FX robí po zbere prvú
podmietku a potom prípravu pred sejbou. Na vlastnej výmere je prvé kyprenie po zbere do hĺbky 25 cm. Pri každej
plodine to nie je rovnaké, napríklad po
jačmeni ide čo najhlbšie, koľko pôda
dovolí, napríklad až na maximum do
30 cm. Pri ostatných plodinách do 25
cm. Plytšie spracovanie farmár nerobí,
je presvedčený, že by sa to mohlo negatívne odraziť na dosahovaných výnosoch. Keď to dovolia podmienky, stačí
prvé spracovanie a hneď ide sejací stroj
Pronto 4 DC. Samozrejme podľa toho,
aká plodina sa seje. Pod repku je lepšie ešte jeden plytší prejazd Terranom,
do hĺbky asi 10 cm, aby sa v nej uchovalo čo najviac vlahy.
Súčasne Terrano 3 FX zabezpečuje
aj mechanickú likvidáciu burín. Glyfosát
využíva farmár na svojich pozemkoch
každé dva až tri roky, len pred sejbou
repky ho aplikuje každoročne. „Ušetrím
tým jeden postrek a je to podľa môjho
názoru a skúseností momentálne najlacnejší vstup, čo sa týka zakladania porastov repky,“ podotkol farmár.
Maximálne využitý je radličkový kyprič Terrano 3 FX. Za sezónu zvládne okolo 1 200 hektárov,
z toho asi 1 000 hektárov v službách.
Pred sejbou ozimín nasleduje ešte
jedna hlbšia príprava Terranom do 30
cm, a to len dlátami bez krídel. Na jar
sa pole otvorí a zrovná bránami, aby
sa ušetrilo čo najviac vlahy. Pri jarnej
príprave má Terrano využitie len v prípade, keď je potrebné nejaký pozemok
znovu presiať.
Spotreba pod kontrolou
„Na služby jazdím do podnikov
vzdialených okolo 50 km. Väčšie vzdia-
V období siatia je Pronto 4 DC v prevádzke nepretržite. Po zvládnutí vlastnej výmery v okolí farmy
v Hronských Kosihách zaseje asi 900 hektárov v službách.
8
www.Bezorebne.cz
lenosti by už neboli rentabilné. S Terranom urobím 1 000 hektárov, väčšinou
ide o komplexnú prípravu pôdy. Pracovná rýchlosť závisí podľa typu pôdy,
keď je ľahšia alebo piesčitá, nie je problém, to je radosť pracovať. Niekde sú
však veľmi ťažké pôdy, alebo parcely,
kde sú aj tri druhy pôd. To začínam trebárs na rýchlosti 12 km/h a končím na
8 km. Sledujem tiež spotrebu nafty,
priemer sa pohybuje okolo 10 až 11 litrov na hektár, pričom 11 litrov je maximum aj pri hlbokom spracovaní do 30
cm. Inak je Terrano nenáročný stroj. Sú
na ňom len dve ložiská na zadnom valci,
a to je všetko. Je jednoduchý a spoľahlivý aj pre prácu na kamenistých pozemkoch. Za sebou má asi 5 000 ha a menil som zatiaľ len bežné opotrebiteľné
náhradné diely. Stroje dávam na jeseň
do poriadku a všetku potrebnú údržbu
robím poctivo. Dnes si zákazník vyberá
a má prehľad, kto mu je schopný urobiť
poctivú prácu. Keď prídete do služieb
s udržiavaným strojom, je to určitá vizitka a základ úspechu,“ vysvetľuje Anton
Horváth. Jeho slová môžeme potvrdiť,
stroje zaparkované na hospodárskom
dvore vyzerali skoro ako nové.
Do spracovanej pôdy i do strniska
Farmár je veľmi spokojný aj so sejacím strojom Pronto, aj keď dnes by si
určite vybral šesťmetrový. Za sezónu
zaseje s Prontom okolo 900 hektárov
v službách. Niektoré podniky chcú komplexné služby vrátane prípravy Terra-
Súkromný poľnohospodár Anton Horváth (vpravo) so svojím zaťom Miroslavom Tůmom.
nom, ale keď ide len so sejacím strojom,
tak nie vždy je predsejbová príprava
podľa jeho predstáv.
„Sejací stroj pracuje perfektne, ak
má ale perfektnú prípravu. V službách
som s ním šiel aj priamo do strniska.
Záujemcom hovorím, že to síce ide, ale
maximálne rok, dva a dosť. Potom by
už malo nastúpiť Terrano alebo Joker
a pôdu spracovať. Ak nechce pestovateľ jeden rok investovať do kvalitnej
prípravy pôdy, dá sa siať priamo do strniska, ale nie je to podľa mňa záležitosť
každého roka,“ je presvedčený farmár
a uvádza príklad, kedy do strniska pšenice sial štrnásť dní po aplikácii glyfosátu repku ozimnú. Sám bol prekvapený,
ako dobre si s tým sejací stroj v ľahšej
piesčitej pôde poradil. Štvrtý deň po
zasiatí bola repka vonku a vzišla rovnomerne na celej parcele pri vyššom výsevku 4,5 kg na hektár.
Nabudúce stroj s prihnojovaním
„Človek musí sejaciemu stroju rozumieť a naučiť sa s ním pracovať,“ pokračoval farmár. „Ak sa všetko nastaví ako
má, pracuje úplne presne. Je to spoľahlivý stroj, ktorý si kvalitne pripraví
osivové lôžko, rovnomerne uloží osivo
a zaručuje rovnomerné vzchádzanie.
Výsevky na vlastnej výmere sme znížili,
Radličkový kyprič Terrano 3 FX má vo výbave najčastejšie používaný valec RollFlex, ktorý slúži
k hlbokému utuženiu spracovanej pôdy pri zachovaní optimálnej štruktúry na jej povrchu.
pri repke dodržujeme odporúčané, pri
obilninách od 220 kg až podľa požiadavky zákazníkov do 300 kg, pretože
veľa sejeme farmárske osivo. Ak budem
sejací stroj obmieňať, zvolím väčší záber s prihnojovaním pod pätu. Niektorí
v prvovýrobe nie sú. Všetko je o ekonomike, rýchlosti a spoľahlivosti. Takže
s technikou HORSCH som spokojný,
inak by som si ju nezadovážil,“ dodáva na záver súkromný poľnohospodár
Anton Horváth.
www.Bezorebne.cz
9
terra
terra
Prevádzkový test
Maschinentest
Technické údaje HORSCH Terrano 6 FM
Pracovný záber
5,90 m
Rám
3-dielny, hydr. sklopný
Konštrukcia
štvorradová
Max. pracovná hĺbka
cca 30 cm
Počet radličiek
21
Rozstup radličiek
28 cm
Vzdialenosť radov radličiek
112 cm
Počiatočná tuhosť odpruženi a
570 kg
Svetlá výška rámu
75 cm
Priemer valca
50 alebo 59 cm
Hmotnosť
6 800 kg
Prepravná šírka
3,00 m
Hydraulické okruhy
3 dvojčinné
Príkon
od 240 k
Bei hydraulickom
hydraulischer nastavovaní
Tiefenführung
(Option)hĺbky
passen
sich auch
die vorderen
automatisch
in der
Höhe an.
Pri
pracovnej
(voliteľná
výbava)
sa mení zwei
výškaTasträder
stroja automaticky
aj na
predných
vodiacich kolesách.
Mit
oder ohne
Walze
S valcom
alebo
bez
Fahrbericht: Ein Eindruck der Praxistauglichkeit des
neuen
mittelschweren
Prevádzkový
test
vlastností
nového
Grubbers
mit
integriertem
stredne ťažkého kypričaFahrwerk
s integround Zugkraftverstärker.
vaným
podvozkom a so zosilňovačom trakcie.
ie Konstrukteure haben im
Rahmen
Terrano
FM ein
o rámu des
kypriča
Terrano
FM
Fahrwerk
mit
breiter
Achse
verumiestnili konštruktéri podbaut.
Durch
die weit
vorne lievozok
so širokým
rozchodom
gende Position
ist
die
Wendigkeit
kolies. Vďaka tomu, žesehr
sa
gut.
Ob
mit
schweren vpredu,
Nachläufern
danachádza dostatočne
má stroj
durch
aber negative
Stützlasten
auftreveľmi dobrú
obratnosť.
Za podvozkom
ten,
konnten
wir
nicht
überprüfen.
leží ešte veľká záťaž, ale nepodariloDie
sa
Reifen
einen
großen zaťažeDurchzistiť, čibesitzen
tým vzniká
negatívne
messer
und sind
luftgefüllt.
Auffällig
ist
nie závesu.
Vzduchom
nahustené
pnedas
AS-Profil,
zwar
nichtIch
„schick“,
umatiky
majú das
veľký
priemer.
šípový
aber
ist. Denn skvostom,
das Fahrdezénsehr
nie praktisch
je síce dizajnovým
werk
kann
bei demontierter
Walze zur
zato je
veľmi
praktický. Podvozok
sa
Tiefenführung
genutzt werden
– wofür
totiž pri demontovanom
zadnom
valci
sich
das AS-Profil
durch
seinen guten
používa
pre vedenie
pracovnej
hĺbky
Selbstreinigungseffekt
undukáže
die starke
– šípový dezén potom plne
svoje
Verzahnung
mitsamočistením
dem Boden bestens
výhody dobrým
a istým
vedenímUnd
stopy.
A wären
tým sa
eignet.
damit
wirdostávame
schon bei
k hlavnému
znaku FM-konceptu:
Kyprič
einem
der Hauptmerkmale
des FM-Konmôže podľa
želania majiteľa
pracovať
zeptes:
Der Grubber
kann wahlweise
s valcom,
alebo
bez neho.
Túto
požiamit
oder ohne
Walze
gefahren
werden.
davkuForderung
z praxe počuť
čoraz
častejšie,
Diese
hört man
zunehmend
hlavne
potom pridie
spracovaní
pred
von
Praktikern,
mit dempôdy
Grubber
zimou.
Tiež Herbstfurche
vo vlhkej, hlinitej
pôde
je
eine
grobe
erzielen
wolťažkýDavalec
nevýhodný.
Keď sa
taká
len.
ist eine
schwere Walze
hinderpôdavor
zalepí
a unter
zamaže,
spomalí
sa jej
lich,
allem
nassen
Einsatzbevyzrievanie und
a zvýši
sa riziko Böden.
vodnej
dingungen
auf tonhaltigen
erózie.wenn
Preto
môže
na šiestich
Denn
essa
klebt
undvalec
schmiert,
ist ein
prírubách na tomto
stroji vkaum
aktuálnom
Gasaustausch
im Boden
noch
D
D
24
10
www.Bezorebne.cz
möglich. Außerdem kann sich die Gefahr von Wassererosion
Daher
prevedení
v takýchtoerhöhen.
podmienkach
läßt
sich
die
Walze
im
Bedarfsfall
odmontovať. Urovnávacie taniere ab
za
Markteinführung
über sechspiesty
Flansche
radličkami
a tiež hydraulické
pre
demontieren.hĺbky
An unserem
Testmodell
nastavovanie
zostávajú
na stroji.
war
dies
noch
nicht
möglich.
Die EinebNami testovaný stroj demontáž
valca
nungsscheiben
verbleiben übrigens geešte
neumožňoval.
nauBez
so wie
dievedú
sechs stroj
Tiefenführungszyvalca
v nastavenej
linder
am
Grubber,
es
wird
nur
hĺbke kolesá podvozku
a wirklich
tiež predné
die
Walze
entfernt.
vodiace kolesá. Potom je ale potrebWalzehĺbky
hält das
Fahrwerk
gené Ohne
pre zmenu
vystúpiť
z kabíny
meinsam
mit
den
Tiefenführungsrädern
a vykonať ju ručne, pomocou pre stroje
den Terrano
FM in der
richtigen
Tiefe.
HORSCH
typických
klipov,
vkladaných
Beim
Einstellen
der Arbeitstiefe
muss
do
dvoch
hydraulických
piestov. Zmena
man dann jedoch absteigen, um die
HORSCH-typischen Clips als Tiefenbegrenzer auf die zwei Fahrwerkszylinder
zu stecken. Die Arbeitstiefenanpassung
während
der jazdy
Fahrt geht
dann
also nicht
hĺbky
počas
je tiež
možná,
a to
mehr
so
einfach
–
zumindest
wenn
man
keď sa pracuje bez dorazových klipov
tiefer
arbeiten
möchte
– oder
man fährt
a
hĺbku
nastavuje
obsluha
hydraulicky
ohne
Clips
nur
nach
Sicht
auf
die
Tiefenpodľa dobre viditeľnej stupnice. Aby
pri
skala.
Damit
beim
Arbeiten
ohne
práci bez valca nevznikali v pôdeWalze
utlakeine koľaje,
Fahrspuren
zurückbleiben,
befinčené
nachádza
sa za každým
det
sich
hinter
jedem
der
zwei
Räder
z oboch kôl jedna radlička zo štvrtej ein
séZinken
der
vierten Reihe – gut.
rie.
To je
dobré.
Die Arbeitsergebnisse
Wir haben
mit dem Terrano FM auf
Pracovné
výsledky
Stoppelfläche
Seiner
Terranom
FM smegearbeitet,
pracovali die
na von
pomildem so
leicht,
feuchtem
Boden
bis zu
zemku
strniskom,
ktorý
obsahoval
nassen Lehmstellen die unterschiedlichsten Bodenbedingungen aufbot.
Durch die wechselhafte Witterung im
pôdu od stredne ľahkej, vlhkej, až po
mokrú, ťažkú hlinu. Vďaka striedavému letnému počasiu bolo strnisko už
nahnité. Ako ťažný prostriedok nám
poslúžil Challenger MT765 s výkonom
355 k. Tak sme mohli pri hĺbke asi 10 cm
pracovať rýchlosťou najmenej 14 km/h.
Po zahĺbení do 15 až 20 cm sa pojazdová rýchlosť znížila na 7 až 10 km/h. Používali sme kypriace radličky s krídlami.
HORSCH udáva pre Terrano 6 FM ťahovú potrebu od 240 k. To postačuje na
ľahkej pôde pre pracovné hĺbky do 15
cm. Na ťažších pôdach by to malo byť
aspoň 350 k a kto chce kypriť 25 až 30
cm hlboko, mal by si nachystať 400 až
450 k. To znie síce ako vysoká hodnota,
ale 70 k na 1 meter záberu je pri kypričoch štandard.
S kvalitou práce sme boli veľmi spokojní. Slama sa premiešala rovnomerne
a pôda bola dobre urovnaná. Ľahko
otvorený a mierne kyprý povrch, ktorý
vytvára valec Doppel-RollFlex, sa nám
tiež páčil. Utuženie pôdy začína v hĺbke
3 až 4 cm pod povrchom a v našich podmienkach bolo úplne postačujúce. Či by
účinnosť valca vyhovovala aj ťažkým,
hodinovým pôdam, sme nemohli počas
trvania testu posúdiť. Alternatívou by
bol valec FarmFlex s uzavretým, klinovitým profilom.
Naše ďalšie postrehy:
Všetkých
dvadsaťjeden
radličiek angebracht.
je rozmiestnených
symetricky. Ich
rozstup
28 centimetrov, každá
Die 21 Zinken
sind symmetrisch
Der Strichabstand
beträgt
28je
Zentimeter,
spracuje
pás širokýder
37Flügelschare
centimetrov.37 Zentimeter.
die Arbeitsbreite
• V strede kypriča sa namiesto klenutých tanierov používajú pre urovnanie pôdy hviezdicové taniere. Tie majú
vylúčiť tvorbu záhonov v pásoch so súbehom pôdy.
• Konštrukcia valca RollFlex bola
ľahko pozmenená. Profilované prsten-
ce majú vyššiu stabilitu jednotlivých
článkov. V kamenistých podmienkach
sa vďaka zámkovému dosadaniu článkov zabráni ich ohnutiu.
Krátky prehľad
Terrano FM od firmy HORSCH je
stredne ťažký, štvorradový radličkový kyprič. Princípom patrí do rovnakej
skupiny so strojmi Köckerling Vector,
Väderstad Cultus a Amazone Centaur.
Medzi nimi ale ako jediný ponúka demontovateľný valec, ktorý dovoľuje
brázdové obrábanie pôdy na jar. Pre
vedenie pracovnej hĺbky sa potom používa kolesový podvozok, ktorý vďaka
šípovému dezénu dobre funguje aj
v mokrej pôde.
Plusy a mínusy
Kvalita práce: Veľmi dobré premiešanie,
veľmi dobré urovnanie a vysoká priechodnosť. Utuženie pôdy valcom Doppel-RollFlex začína v hĺbke 3 až 4 cm pod
povrchom.
Obsluha: Voliteľná výbava pre hydraulickú zmenu pracovnej hĺbky zvyšuje komfort obsluhy. Zadné urovnávacie taniere
sa musia nastavovať len pri veľkej zmene
pracovnej hĺbky radličiek. Ich nastavovacie zapuzdrené skrutky je potom potrebné obsluhovať striedavo, aby sa držiaky
tanierov nekrížili.
Príkonové nároky: Napriek úzkemu rozstupu radličiek 28 cm relatívne nízky pracovný odpor. Pri zábere 5,90 m by nemal
mať traktor menej ako 300 k. Pri hĺbke
viac ako 15 cm potom minimálne 350 k.
Využiteľnosť: Flexibilné vďaka demontovateľnej zadnej časti. Široké spektrum
pracovných hĺbok, pri hlbokom kyprení
sa zvyšuje ťahová sila vplyvom úzkeho
rozstupu radličiek.
Univerzálne použiteľný valec Doppel-RollFlex má veľkú priechodnosť a jeho konštrukcia nesie
detailné vylepšenia pre zväčšenie stability.
Celkový dojem
Náš dojem zo stroja HORSCH Terrano FM je dobrý. Štvorradovo usporiadaný kyprič
poskytuje aj napriek relatívne menšej svetlej výške veľmi dobrú priechodnosť, pretože medzi radlicami v rade aj medzi radmi je dostatok priestoru. Kvalita premiešania
a urovnania nedáva žiadny dôvod ku kritike, pre utuženie pôdy je možné voliť zatiaľ
z dvoch typov valcov. Výbava pre hydraulické nastavovanie hĺbky (na želanie) funguje
presne, ale pri práci bez valca sa môže používať len obmedzene. Vďaka integrovanému podvozku nie je rýchle otáčanie na malom polomere žiadny problém. Menšie pracovné zábery bude možné zapájať aj do spodných ramien. Vďaka dlhému rozmiestneniu radov radličiek sa nerovné pozemky urovnajú aj pri plytkej pracovnej hĺbke.
S bočnými krídlami na radličkách sa dosahuje prekrývanie 4,5 cm v oboch smeroch.
Účinok hydraulického zosilňovača trakcie sme počas testu neposudzovali. Je ale isté,
že väčší efekt sa prejaví z princípu na štandardných traktoroch ako na pásových ťahačoch, trakoch alebo kĺbových ťahačoch.
www.Bezorebne.cz
11
terra
Skúšobné stredisko
Výskum, vývoj a testy
pod jednou strechou
skej praxi, museli sme ho sami postaviť.
Teraz môžeme simulovať a dokumentovať všetky formy zaťaženia pneumatík
a podľa potreby ho upravovať. V praxi
sa vyskytuje mnoho záťažových situácií, ktoré spôsobujú tak rýchle deje,
že sú neviditeľné ľudským okom. Preto
používame vysokorýchlostné kamery,
schopné zaznamenať 46 000 snímok za
sekundu. Pred dvoma rokmi sme začali
vyvíjať skúšobné pracoviská pre elektroniku, ktorá riadi a monitoruje naše
stroje. Tu sú nároky špecifické pre poľnohospodársky odbor a pritom veľmi
komplexné. Pretože sme v tomto smere
aktívni už dlhú dobu, môžeme rýchlo
reagovať na požiadavky trhu a tým sa
samozrejme diferencovať od ostatných
výrobcov.
HORSCH kruhová skúšobná dráha a výstavba ACI.
P
re úspech na trhu sú potrebné
správne výrobky. Aby HORSCH
mohol uvádzať ďalšie inovatívne stroje ešte vyzretejšie, vyrástlo v centrále Sitzenhof nové výskumné
a vývojové stredisko. V tomto roku sme
sa na práve dokončenej stavbe stretli s Philippom Horschom, konateľom
a vedúcim výskumu a vývoja a s Michaelom Pirkenseerom, vedúcim výskumného tímu.
Pán Horsch, z čoho pramení rozhodnutie o vybudovaní úplne nového výskumného centra?
Philipp Horsch: Vývoj bol vždy veľmi
dôležitou činnosťou v našej firme. Od
roku 2005 sa veľmi dynamicky zväčšujeme a do vývoja investujeme veľa
prostriedkov. K tomu patrí testovacie
zázemie, výroba prototypov a oblasť
meracej techniky. A teraz práve dokončujeme nové stredisko ACI. Touto
skratkou označujeme „Agricultural
Centre of Innovation“. Jeho výstavba
bola potrebná hlavne z priestorových
dôvodov a tiež preto, aby sme prepojili
vývoj, testy a dokumentáciu do jedného celku.
Pán Pirkenseer, na pláne a vzniku
ACI máte veľký podiel. Aká bude jeho
funkcia?
12
www.Bezorebne.cz
Michael Pirkenseer: Zvolili sme pre
neho polohu na jednej z okrajových firemných parciel. To má výhodu, že sa
môžeme venovať našej neverejnej práci na prototypoch a nebyť pri tom na
očiach. Okrem toho naše testovacie parcely sa rozkladajú hneď za strediskom
a výjazdy do poľa a späť sa odohrávajú
najkratším a najrýchlejším spôsobom.
Naša skúšobná hala má rozlohu 2 000
metrov štvorcových, na ňu nadväzujú konštrukčné a projektové priestory
pre 100 spolupracovníkov. Tí doplnia
doterajší stav 40 vývojových inžinierov. Tak sa pripravujeme na budúcnosť,
vytvárame si dostatočnú kapacitu pre
rozširovanie vývojových tímov. Touto
výstavbou dáva HORSCH jasne najavo,
že si chce kľúčové aktivity ponechať
v centrále, hoci sa tu nesústreďujú všetci
vývojoví pracovníci. Pre odbor ochrany
rastlín posilníme oddelenia Leeb v Landau a tiež v USA zriaďujeme vývojové
pracovisko pre stroje, ktoré sú určené
pre tamojší trh. Zachovávame tak stratégiu výroby techniky šitej na mieru oblastným podmienkam a potrebám.
Koľko HORSCH investuje do výstavby?
Philipp Horsch: Celkom vložíme do
ACI päť až šesť miliónov eur. Okrem budov budú znamenať najväčšie výdavky
predovšetkým vybavenie
a skúšobných pracovísk.
laboratórií
Aké testy a skúšky sa tu budú vykonávať?
Michael Pirkenseer: Naše výdavky
na testovanie sú stále vyššie, pretože sa
zväčšujú výkony ťažných prostriedkov
a tým veľmi narastá aj zaťaženie techniky. K tomu si často musíme skúšobné
zariadenie sami navrhovať a vyrábať,
pretože také na trhu nie sú dostupné,
alebo nespĺňajú úplne naše požiadavky. Ako príklad uvediem testovacie
pracovisko pre pneumatiky. Aby zodpovedalo zaťaženiu v poľnohospodár-
Philipp Horsch
Philipp Horsch
Sú v epoche počítačových simulácií
vôbec ešte potrebné skúšky a testy v takom rozsahu?
Philipp Horsch: V počítači určite môžeme veľa namodelovať a simulovať,
ale nakoniec rozhoduje hlavne skúsenosť konštruktéra. Aby sme získali jednoznačné dáta, putuje každý výrobok
po jednotlivých súčastiach na skúšobné pracovisko. Potom nasledujú prvé
merania, ktoré sa čo najviac podobajú
prevádzke v praxi. Odteraz musí každý stroj ďalej absolvovať testy na našej
skúšobnej kruhovej dráhe. Po ich úspešnom zavŕšení postupuje do poľných testov, ktoré sa v žiadnom prípade nesmú
skracovať alebo dokonca vynechať. Keď
sa v ktoromkoľvek kroku prejavia nedostatky, samozrejme sa odstraňujú a stroj
musí do celého procesu vstúpiť znovu.
V našom novom záťažovom laboratóriu
môžeme meranie z praktickej prevádzky jedna ku jednej preniesť do skúšok
a vykonávať potom dlhodobé záťažové
skúšky identické s reálnym zaťažením,
avšak bez vplyvu počasia a ročných období. To nám hlavne šetrí čas.
Ako
spolupracujú
konštrukčné
a skúšobné oddelenia?
Philipp Horsch: Väčšina nových
priestorov je k dispozícii vývoju a skúškam. Pretože konštrukčné kancelárie
s nimi tesne susedia, delí ich veľmi krátka vzdialenosť. Ľudia z oboch oddelení
sa stretávajú napríklad počas obedňaj-
Michael Pirkenseer v novej výskumnej hale.
šej prestávky alebo kedykoľvek počas
dňa vo veľkej miestnosti, kde môžu
prejednávať spoločné témy. Nápady
a inovácie nevznikajú na povel, vždy
im predchádza zdieľanie myšlienok.
A k tomu je potrebná príjemná pracovná atmosféra, pre ktorú získavame
dobrých spolupracovníkov.
Hovorili ste o novej kruhovej dráhe. Takéto metódy používajú obvykle
len výrobcovia samohybnej techniky.
K čomu ju HORSCH potrebuje?
Michael Pirkenseer: Z výrobcov závesnej techniky takéto skúšobné zariadenie nemá doteraz nikto iný. V prvom rade nám ide o to, že chceme ešte
rýchlejšie zlepšovať naše stroje. Zistili
sme, že vplyvom kmitania a namáhania techniky pri preprave vznikajú zárodky budúcich porúch. To si vyžaduje
dôkladnú analýzu. Predtým musel človek najazdiť tisíc kilometrov so strojom
v závese. To bolo drahé, časovo náročné
a okrem toho aj nebezpečné. Na novej
kruhovej dráhe môžeme stroje vystavovať rôznym opakovateľným záťažiam
a tak vyvolávať trvalé kmity a deformácie. Skúšaný stroj pritom môžeme oveľa
presnejšie merať a sledovať. Testy sa
tým aj urýchlia až stonásobne. Absolútne výsledky tým ale zatiaľ nezískame,
k tomu potrebujeme niekoľko rokov
skúseností s týmto druhom testovania.
Ako vyzerá taká kruhová dráha
a ako funguje?
Michael Pirkenseer: Základ tvorí
betónová dráha stredného priemeru
päťdesiat metrov. Na nej sú v rôznych
odstupoch upevnené umelé nerovnosti
o rôznej výške. Stred tvorí otočný záves
s dlhým ramenom, ktoré dosahuje až
k dráhe. Tu sa napája na vodiaci podvozok, ktorý poháňa elektromotor s výkonom 60 kilowatov. Tu je tiež umiestnený počítač s monitorovacou senzorikou.
Poháňaný podvozok je zaťažený hmotnosťou trinástich ton a vďaka konštrukcii elektropohonu môžeme plynule
riadiť pojazdovú rýchlosť. Pritom nejde
o to, aby sa pohyboval 50 km/h alebo
viac, ale o vznikajúce rázy a kmitania.
Tie sú výsledkom nerovností a rýchlosti
jazdy, a preto sa skúšky väčšinou odohrávajú pri pomalšom tempe na vyšších prekážkach. Samotnému stroju je
predradená ešte atrapa traktora. Tá je
dôležitá, pretože normálny traktor by
tieto skúšky dlho nevydržal. Až potom
sa zapájajú testované stroje vo všetkých
prakticky používaných spôsoboch zavesenia.
Myslí sa aj na bezpečnosť. Pri oddelení akejkoľvek súčasti zo stroja sa
celé zariadenie zastaví. Okrem toho je
dráha oplotená s päťdesiatmetrovým
odstupom, takže sa tu môžu testovať
postrekovače so všetkými zábermi ramien v pracovnej polohe.
Kedy sa nové budovy uvedú do prevádzky?
Philipp Horsch: V súčasnej dobe už
väčšina laboratórií beží, sťahovanie do
nových priestorov začalo pred žatvou
2012. Kancelárie boli dokončené na
konci augusta.
www.Bezorebne.cz
13
terra
terra
Skúsenosti z praxe
Alfou a omegou je zisk
AGRORIS, s.r.o., Rimavská Sobota, je prvým podnikom na Slovensku, ktorý sa rozhodol ísť cestou novej technológie siatia strojom Focus 6 TD. Stroj
má za sebou prvú sezónu, v ktorej zasial 450 ha sóje, 600 ha repky a približne 1 200 ha ozimnej pšenice.
Spoločnosť AGRORIS, s. r. o., so
sídlom v Rimavskej Sobote, má
niekoľko hospodárskych stredísk,
ktoré zabezpečujú jej prevádzku
a výrobu. Celková výmera, na ktorej spoločnosť hospodári, je 6 800
hektárov poľnohospodárskej pôdy,
z toho ornej je 6 050 hektárov, na
ďalších 250 hektároch ornej pôdy
pestuje krmoviny a zvyšok sú trvalé trávne porasty.
V
minulosti sme mali rozsiahlu
živočíšnu aj rastlinnú výrobu.
Patrili sme k veľkochovateľom
ošípaných s ročným obratom
približne 25 000 kusov. Po zmene obchodného prostredia sme sa rozhodli
chov ošípaných ukončiť, ponechali sme
iba mäsový dobytok a ako prioritu rastlinnú výrobu, kam posledné tri roky
smerovala väčšina investícií. V rastlinnej výrobe sa zameriavame predovšetkým na pestovanie užšieho portfólia
trhových plodín. Najväčšie zastúpenie
má pšenica ozimná, tento rok na 2 300
14
www.Bezorebne.cz
ha, z olejnín pestujeme repku ozimnú na výmere okolo 1 000 ha, ďalej je
v osevnom pláne jačmeň jarný aj ozimný, ale v súčasnosti skôr navyšujeme
výmeru jarného jačmeňa, zhruba na
300 ha a ozimný postupne opúšťame,
pretože sme dosť suchá oblasť so suchými zimami a holomrazmi. Tretím rokom
sa intenzívne venujeme pestovaniu
sóje približne na 400 ha. Táto plodina
sa nám veľmi osvedčila, zapadá dobre do osevného postupu, takže máme
tendenciu navyšovať jej výmeru. Z trhových plodín pestujeme ešte kukuricu na
zrno na výmere 1 000 ha a pre vlastnú
potrebu silážnu kukuricu na výmere 50
až 60 ha,“ predstavil spoločnosť AGRORIS jej generálny riaditeľ, Ing. Ladislav
Sedmák ml.
Cestou intenzity
Pre tak veľký podnik je limitujúca kvalita pôd. Hospodária na veľkom
priestore, v 23 katastroch, kde sú pôdy
veľmi rôznorodé. Veľkosť parciel je od
pár hektárov až po maximálnu výmeru
180 hektárov. Navyše podľa štatistiky
patrí oblasť okolo Rimavskej Soboty
medzi najsuchšie lokality na Slovensku
a tento rok to len potvrdil.
„V osevnom postupe chceme vytvárať ucelené plochy, napríklad na
susedné parcely sejeme rovnaké plodiny s cieľom zjednodušiť pestovanie
a urýchliť všetky práce,“ pokračoval
Ing. Sedmák. „Pôdy máme od ťažkých
až po ľahké, niektoré parcely sú extrémne kyslé, na ďalších sú pôdy neutrálne, takže už dva roky pracujeme na
vylepšení týchto kyslých a slabo kyslých
pôd. Na pôdach, ktoré sú z hľadiska dosahovaných výnosov optimálne a rentabilné, sme vlani začali s vápnením na
zlepšenie ich úrodnosti a štruktúry.“
Medzi hlavné ciele v tomto podniku patrí optimalizácia štruktúry pôdy
a navyšovania produkcie. Z dlhodobého hľadiska sa podarilo stabilizovať
priemerný hektárový výnos pšenice
ozimnej na výmere 2 000 ha na 5 ton.
Avšak posledné tri roky boli vplyvom
zložitých
klimatických
podmienok
z hľadiska výnosov neštandardné a výsledky nezodpovedali daným pôdnym
podmienkam ani potenciálu, ktorým
podnik disponuje.
„Chcem však zdôrazniť, že nie sme
posadnutí rekordnými výnosmi, ale
u nás je alfou a omegou zisk. Snahou je
dosahovať rentabilitu na parcele, preto
hľadáme optimálnu rovnováhu medzi
prevádzkovými nákladmi a výnosovou
istotou. Tomu prispôsobujeme aj technológiu pestovania a celkový prístup
k výrobe. Samozrejme s tým súvisí aj
výber najmodernejšej techniky, bez
ktorej sa toho nedá dosiahnuť,“ dodal
riaditeľ.
Rýchlo návratná investícia
V tomto smere stavili v spoločnosti
AGRORIS úplne jednoznačne na stroje
firmy HORSCH, ktorá je pre nich podľa
riaditeľa stabilným partnerom, u ktorého môžu vďaka inováciám a neustálemu vývoju vždy nájsť to, čo potrebujú.
Najlepším príkladom je posledná investícia do sejacieho stroja Focus 6 TD.
„Z agronomického hľadiska sme presvedčení, že táto investícia bude veľmi
rýchlo návratná. Bez tohto stroja by sme
v tomto roku nezaložili tak kvalitné porasty. Je to stroj, ktorý u nás bude maximálne využitý, a to samozrejme platí
aj o ostatnej našej technike. Snažíme
sa byť verní jednej značke, z traktorov
sme si vybrali Fendt a väčšina strojov na
spracovanie pôdy a sejbu je HORSCH.
V spoločnosti AGRORIS, ako potvrdili riaditeľ rastlinnej výroby Ing. Ferdinand Bodor (vľavo) a jeho
zástupca mechanizátor Ing. Marián Hronec, dosahujú veľmi dobré výsledky pri pestovaní sóje.
Na sejacom stroji Focus 6 TD majú k dispozícii oba typy výsevných sekcií, s rozstupom medzi
pätkami 17,5 cm pre obilniny a 35 až 38 cm pre repku a širokoriadkové plodiny, vyskúšali preto
oba spôsoby. Na 35 cm zasiali sóju s výsevkom 135 kg/ha a súčasne s osivom uložili do pôdy
150 kg/ha hnojiva – liadku amónneho. Ako sója narástla je dobre vidieť na dolnej snímke.
Techniku HORSCH využívame veľa rokov, prvým strojom bol exaktor v roku
1997. Postupne sme zaobstarali sejací
stroj Concord 6 CO PPF, ďalej šesťmetrový sejací stroj Concord Solid s pevným
prihnojovaním, na kukuricu a slnečnicu
sejací stroj Maistro 8 RC, dva radličkové
kypriče Terrano 6 FG a 8 FG s Optipac-
kom 8 AS a dva hĺbkové radličkové kypriče Tiger 4 AS a 3 AS. Stroje sú na našej
výmere veľmi vyťažené, napríklad prvý
sejací stroj CO 6 má za sebou dvanásť
sezón, to je minimálne 30 000 zasiatych
hektárov a stále je v prevádzke. Terrana
urobia minimálne 6 000 ha ročne a kypriče Tiger asi 1 600 ha,“ uviedol riaditeľ
rastlinnej výroby Ing. Ferdinand Bodor.
Súčasne s osivom repky uložil sejací stroj Focus 6 TD do pôdy aj močovinu v dávke 35 až 40 kg
čistých živín, a to polovicu pod koreň do hĺbky spracovania 23 cm a druhú polovicu do riadku.
Hĺbka siatia bola nastavená na 2 cm.
Menej prejazdov a úspora operácií
Na siatie teraz využívajú v tomto
podniku dva staršie stroje Concord,
ale predovšetkým Focus 6 TD, ktorý
tam slúži od tohtoročnej jari. Začínal
sejbou sóje, pokračoval sejbou repky
a na jeseň sial oziminy. „V repke sme
si vďaka novému sejaciemu stroju vyskúšali ešte efektívnejšie prípravu pôdy
www.Bezorebne.cz
15
terra
terra
Skúsenosti z praxe
a siatie, čo prakticky znamenalo jedno
hlbšie kyprenie Terranom hneď po zbere ozimnej pšenice, podľa potreby aplikáciu glyfosátu proti výdrvu a burinám
a potom priamo siatie Focusom. Tesne
pred sejbou sme Terranom spracovali
len utlačenejšie úvrate. Tento postup sa
nám do budúcnosti javí na niektorých
pozemkoch ako optimálny,“ uvažuje
mechanizátor Ing. Marián Hronec.
Stroj Focus seje v agregácii s traktorom s výkonom 300 koní, na niektorých
parcelách s traktorom 360 koní, aby
mal patričnú rýchlosť a výkonnosť. Čo
sa týka výsevku, pri repke dodržiavajú
odporúčaný. Pri pšenici ozimnej sa rozhodli, vzhľadom k nebývalému suchu
a zimám bez zrážok a snehu v posledných rokoch, nastaviť skôr vyšší výsevok
s určitou rezervou pre dostatočný počet
rastlín.
Termíny prispôsobili počasiu
Väčšinu pozemkov po zbere a pred
sejbou spracujú radličkové kypriče
HORSCH Terrano a približne pätinu
plôch po kukurici pluh. Kypriče Tiger
robia predsejbovú prípravu do hĺbky 20
až 25 cm, čo pôda dovolí, aby sa nevytvárali hrudy. Na jar väčšinou stačí len
smykovanie a nasleduje siatie. Čo v lin-
Ladislav Gyuricsics s kypričom Terrano 8 FG.
ke na spracovanie pôdy pestovateľom
z Rimavskej Soboty chýba a o čom vážne
uvažujú, je tanierový podmietač Joker,
ktorý by využili hlavne na prvé podmietky. Podľa skúseností zo susedného podniku je prvá podmietka Jokerom rýchla,
kvalitná a pozemky sú pekne vyrovnané
s rozdrobenou štruktúrou pôdy.
„Hoci máme stroje pre veľké výkonnosti, ktoré pracujú spoľahlivo
a kvalitne, vzhľadom k danej výmere sa
snažíme všetky práce ešte viac urýchliť
a optimalizovať. So sejbou všetkých plo-
dín preto začíname radšej skôr, než je
odporúčaný agrotechnický termín. Napríklad repku sme tento rok začali siať
13. 8., čo je asi o šesť dní skôr. Okrem
toho termíny bolo nutné prispôsobiť aj
extrémnym výkyvom počasia v posledných rokoch,“ vysvetlil Ing. Ferdinand
Bodor. Za limitujúci článok prvovýroby
považujú pestovatelia spoločnosti AGRORIS ceny priemyselných hnojív, ktoré
za posledné roky neúmerne narástli.
Snažia sa preto hľadať rezervy inde
a priemyselné hnojivá nahrádzajú organickými. Jednak od vlastného stáda
hovädzieho dobytka, ale aj z farmy ošípaných, ktorú prenajímajú. Využívajú
tiež medziplodiny na zelené hnojenie.
To všetko sú faktory, ktoré znižujú náklady a zvyšujú ziskovosť danej plodiny.
Do tejto filozofie dobre zapadá cielená podkoreňová výživa rastlín, ktorú
vďaka sejacím strojom HORSCH využívajú niekoľko rokov.
„Sejací stroj s prihnojovaním pod
pätu sme zaobstarali ako prvý v okrese. Rozdiel v porastoch s podkoreňovou
výživou je viditeľný na prvý pohľad.
Cielené hnojenie zvyšuje využitie živín
a súčasne aj spoľahlivosť výnosu. Navyše sa ušetrí operácia na základné hnojenie,“ zhrnul výhody Ing. Bodor.
Radličkový kyprič Terrano 8 FG v kombinácii s prípojným valcom Optipack 8 AS pripravuje pozemok pre sejbu repky ozimnej.
16
www.Bezorebne.cz
1 000 ton na každého
pracovníka
Podnik SC TCE 3
Braz Insula Mare
a Braila v Rumunsku je najväčším
poľnohospodárskym podnikom
v Európskej únii.
Obhospodaruje celkom 65 000 hektárov a z toho 57 000 v jedinej lokalite. Riaditeľom tejto spoločnosti je
Dr. Lucian Buzdugan. Pre magazín
terraHORSCH hovorí o svojom podnikateľskom koncepte.
N
aším primárnym cieľom je
najprv zvýšiť výnosy tak, aby
sme na každého pracovníka
zožali aspoň 1 000 ton rastlinnej produkcie a súčasne, aby naša
spotreba nafty nepresiahla úhrnom
50 litrov na hektár. To dosiahneme len
použitím techniky s veľkým pracovným
záberom, ktorá okrem toho pri jednom
prejazde vykoná viac operácií súčasne.
To spĺňa bezorbová technológia a siatie do mulča, respektíve aj bez prípravy. Pretože HORSCH je výrobcom, ktorý
v tomto obore má dlhoročné skúsenosti, sme s ním v intenzívnom kontakte.
Pre siatie do mulča používame kyprič Tiger 8 AS, ktorý je špeciálne prispôsobený našim požiadavkám. Aby sme
s ním okrem kyprenia, zapracovania
rastlinných zvyškov a utuženia mohli
tiež zapracovať do pôdy hnojivo, kombinujeme ho so zásobníkovým vozom
SW 17000. Pomocou pneumatických
hadíc a výfukov hnojiva na radličkách
(podobne ako Focus) aplikujeme fosfor alebo dusíkaté hnojivá. Tie však iba
v stabilizovanej forme.
Na stroji Tiger sa nám páči, že v pôde
zostáva oveľa viac vlahy ako pri použití
pluhu alebo tanierového náradia. Prekyprená pôda sa hneď utuží a kapiláry
v hĺbke sa zase napoja. Tak majú plodiny ako repka, pšenica, ozimný aj jarný
jačmeň lepší prísun vlahy. Veľký podiel
na tom má valec Optipack SD, ktorý na
ťažkej pôde pracuje tak dobre, že ním
je vybavených všetkých našich jede-
Dr. Lucian Buzdugan je riaditeľom veľkej poľnohospodárskej spoločnosti. Pre terraHORSCH objasňuje svoje podnikateľské snahy a ciele.
násť kypričov Tiger. Pre siatie používame Pronto 12 DC, ktoré pre nás vďaka
svojej mimoriadnej výkonnosti hrá veľmi dôležitú úlohu. Za dve desaťhodinové zmeny s ním zasejeme okolo 200
hektárov.
Ako som už povedal, na našom podniku má veľký význam aj úspora paliva.
V tom je kľúčovým strojom budúcnosti
Focus TD pre pásové spracovanie pôdy.
Pomocou neho dokážeme zasiať repku
po pšenici v jednom pracovnom prejazde. Náš Focus TD má rozstup medzi riadkami 36 cm a osivo ukladáme
2,5 až 3 cm hlboko. Dva rady radličiek
pôdu hlboko prekypria v pásoch pred
výsevnými pätkami a vytvárajú vyvýšené hrobčeky medzi riadkami s osivom.
Repka sa vďaka tomu vysieva do kyprej
pôdy, vyčistenej od hrúd a od pozbero-
vých zvyškov. Okrem toho sa ponúka
možnosť ukladať hnojivo pod rastliny
do dvoch rôznych hĺbok. Z celkovej
dávky tak ukladáme 15 % do štartovacej blízkosti osiva a zvyšok zapracujeme do pracovnej hĺbky radličiek 15 až
20 cm. Tým vedieme korene repky do
hĺbky, pretože takéto zakorenenie nám
zaisťuje aj pri suchom počasí dobrý výnos. Veľa si sľubujeme od stabilizovaného dusíka. Môžeme ním polovicu alebo
aj celkovú potrebu plodiny aplikovať
hneď pri sejbe. Hlavne v oblastiach s jarnými prísuškami tým predídeme tomu,
že povrchovo aplikovaný dusík rastliny prijmú neskoro, alebo ho dokonca
vôbec nevyužijú. Napríklad močovina
stratí až 50 percent účinného dusíka za
15 dní bez zrážok s priemernou teplotou nad 12 °C.
www.Bezorebne.cz
17
terra
terra
Skúsenosti z praxe
Pri svojom objeme, ktorý zodpovedá jednému prepravnému návesu (34 m3), spotrebuje Titan na
kompletné vyprázdnenie menej ako 2 minúty. Teleskopická náprava umožňuje presunúť kolesá
mimo koľaje traktora, čím sa obmedzí utlačenie pôdy. Silne predimenzované nízkotlakové pneumatiky prispievajú k obmedzeniu tlaku na pôdu, nezávisle na klimatických podmienkach.
S firmou HORSCH spolupracujeme
radi, pretože táto značka má na trhu
Dünger
direkt
bei der Obzvlášť
Saat ausbringen,
jedinečnú
dynamiku.
stojí za
denn
vor allem
in Gegenden
mit bratropozornosť
osobná
angažovanosť
ckenem
Frühjahr
bestehtHorschových.
die Gefahr,
tov Michaela
a Philippa
dass
dervďaka
an der
Oberfläche
ausgePretože
svojmu
poľnohospodárbrachte
Stickstoff
die
spät
skemu pôvodu
majú
citWurzeln
pre prax zu
a rozuoder
niemals
mejú sogar
potrebám
pôd erreicht.
a plodín,Harnstoff
navrhujú
verliert
ja riešenia,
zum Beispiel
15pre
Tagen
technické
ktorénach
slúžia
opohne
und Temperaturen von
timálnyRegen
vývoj rastlín.“
über 12 Grad Celsius bis zu 50 Prozent
des wirksamen Stickstoffs.
Stručne o Rumunsku
Úradný
jazyk:sehr gerne mit HORSCH
rumunčina
Streiflicht:
Rumänien
Wir arbeiten
Hlavné
mesto:
Bukurešť
Amtssprache:
Rumänisch
zusammen, denn dieses Unternehmen
Hauptstadt:
Bukarest
Rozloha:
238 391 km2
hat
eine im Markt einzigartige Dyna2
Fläche:
238.391
km²
mik.
Hervorzuheben ist
das persönlichepôda:
Poľnohospodársky
využiteľná/orná
135
460 km
/ 87 210 km2
Landwirtschaftliche
Nutz-/
Engagement
der Brüder Michael und
Počet obyvateľov:
22,2 mil.
Ackerfläche:
135.460
km²/87.210 ha
Philipp
Horsch.
Weil sie die Bedürfnisse
Hustota
osídlenia:
93 osôb na km2
Einwohnerzahl:
19.042.936
desČlenom
BodensEÚ:
und der Pflanze kennen, tun
od 2007
Bevölkerungsdichte:
sie alles dafür, technische Lösungen für
90,6 Einwohner pro km²
die optimale Entwicklung der Pflanzen
EU-Mitglied: seit 2007
zu schaffen.“
Titan
HORSCH
Technik
in úrodu!
Hlavný
medzičlánok
pre dobre organizovanú
Litauen
J
ean Pierre Malfait so
synmi,
poľnohospodári a podnikatelia
v departemente Marirekt
neben
der Autobahn
A1
ne,
sú známi
pre svoju
von
Kaunas
nach
Klaipėda
sieht
ochotu stále skúšať nové postupy. Na
auf der Höhe
Raseiniai
svojich man
pozemkoch,
na von
prenajatých
eine
ganze
Reihe
Getreidesilos
plochách a v službách zožne ročne vyše
stehen.
Hier befindet
sich der
1 000 hektárov
a z toho
650Betriebssitz
ha pšenivon
UAB
Agra
Corporation.
Das
Jahre
ce. Aby znížili svoje náklady
a im
pritom
1992
gegründete
landwirtschaftliche
Unnepredĺžili približne pätnásťdňové obternehmen
baut
auf
rund
5.600
Hektar
dobie zberu, zaoberá sa rodina MalFläche
Weizen,
Raps, Gerste
unddopravy
Hülsenfaitových
intenzívne
témou
D
18
www.Bezorebne.cz
a prekládky zberaného obilia. Výsledkom bol nákup prekladacieho vozu
HORSCH Titan 34 UW. Nášmu magazínu
uviedli svoje skúsenosti.
„Vychádzali sme z nasledujúcich
predpokladov,“ hovorí Joseph, najmladší syn: „Pretože naše pozemky sú
rôzne rozmiestnené po kraji a tým aj
sčasti dosť vzdialené od našich skladov,
bolo by potrebných najmenej päť dopravných súprav, aby sa nám oplatilo
obstaranie výkonného kombajnu. To
by ale opäť znamenalo dodatočne mať
k dispozícii päť traktorov... Boli by to
obrovské výdavky!“ K tomu ešte dodáva: „Na každý zber by sme museli zamestnať troch sezónnych pracovníkov
ako výpomoc k našim štyrom trvalo zamestnaným spolupracovníkom.“
Podľa jeho odhadu bolo možné
pomocou prekladacieho voza tieto
zvýšené náklady obísť a súčasne vylúčiť zbytočné opotrebovanie traktorov,
ktoré by len ťahali prepravníky. Dve
súpravy sa nemuseli vôbec kupovať
(tri má podnik v súčasnosti k dispozícii
a ponechá si ich pre iné vedľajšie činnosti v stavebníctve). Jeden zo štyroch
stálych zamestnancov mohol opustiť
zberové práce a začať podmietať. Tisíc
hektárov tak pohodlne zvládnu zožať
traja ľudia. Aby nemuseli už voziť obilie po ceste, rozhodli sa obrátiť na OS
(Organismes Stockeurs = výkupnú organizáciu so skladovacími kapacitami).
„Spolupracujeme s nimi intenzívne, aby
ich nákladné vozidlá boli v správny čas
na správnom mieste. Odovzdávame ich
vodičom pravidelne údaje o našej polohe a informujeme ich o každej udalosti
ako je zmena počasia, prejazd na iné
pole, porucha, rôzna zrelosť porastu
a podobne,“ objasňuje Baptiste, najstarší syn. Titan má výhodu v svojom
objeme, ktorý je rovnaký ako veľký
prepravný náves (34 m3) a ktorý dokáže rýchlo vyprázdniť (za menej ako dve
minúty, t.j. 18 t/min). To veľmi znižuje
prestoje nákladných áut pri poliach.
Prekladací voz dopravuje úrodu po
poli, kde odoberá hmotu od oboch
kombajnov. Keď je plný, preloží obilie
do nákladného návesu, ktorý je pristavený na kraji poľa. Vďaka veľkej výkonnosti kombajnov a rýchlemu preloženiu
obilia z Titanu jazdia nákladné autá bez
prerušenia. Jazdné časy Titanu môže
jeden vodič ideálne optimalizovať, na
rozdiel od klasického priebehu zberu.
On určuje rytmus, pretože Titan je kľúčovým medzičlánkom pri zbere.
„Pre odberateľa je taká organizácia práce samozrejme výhodná, a preto nám pristavuje svoje autá za veľmi
rozumné ceny. A k tomu sa pridáva aj
to, že zatiaľ čo za normálnych okolností
časť jeho prepravy prebieha medzi jeho
silami, tu si môže vyberať cieľ pre produkt priamo od poľa a tým môže znížiť
náklady sebe aj nám.
Rozhodli sme sa pre Titan z mnohých
dôvodov,“ vysvetľuje Jean Pierre Malfait. „Najprv pre jeho šetrnosť k pôde
a pre jeho stabilitu. Vďaka teleskopickej náprave a pneumatikám s veľkým
priemerom (900/60 R32) je prevádzkyschopný za všetkých podmienok, dokonca aj na mokrej pôde! Okrem toho
sa Titan ľahko čistí, pretože po vyprázdnení zostáva v násypke len malé zvyškové množstvo. Stačí len otvoriť dobre
prístupný posúvač a násypka sa úplne
vyprázdni.“ Jediná závitovka s priemerom 600 mm, ktorá naberá priamo
z kónickej časti zásobníka, obmedzuje
poškodzovanie zŕn a dosahuje napriek
tomu najvyššiu možnú výkonnosť.
Malé nároky na údržbu a krycia
plachta, ktorú je pri zlom počasí možné
rýchlo rozvinúť, sú tiež užitočné vlastnosti, ktoré Malfaita presvedčili. SAS
Malfait (akciová spoločnosť) používa
s veľkým prospechom tiež voliteľnú výbavu elektronické váhy, ktoré poskytujú presný prehľad o úrode z každého
pozemku aj zmeny. Baptiste pokračuje:
„Cez častý názor, že prekladací voz sa
využije len pri zbere, používame Titan
oveľa všestrannejšie. Ja s ním jazdím
pri preprave hnojiva a tiež osiva počas
sejby.“
Takto vybavení hľadia títo traja nadšenci už na budúcu úrodu s oprávnenou
dôverou.
Dopravné náklady pri zbere
Východisková situácia
Pre plynulý odvoz bolo nutné: 5 traktorov a 5 návesov
Náklady
30na/hhodinu
Náklady360,00
na 12h zmenu
1 traktor
30 €/h
/h
10
360,00 €
120,00
1 náves
10 € /h
3,9
/h
120,00
46,80 €
Nafta
3,9
/h
20 €/h
46,80 €
240,00
1 vodič
20 € /h
240,00 €
766,80
Celkové denné náklady
766,80 €
57 510,00
Náklady za 15 dní zberu pri 5 súpravách
57
510,00 €
-5 144,00
Bonusy za optimalizovanú dodávku
-5 366,00
144,00 €
52
Celkové náklady za rok
52 366,00 €
Projekt prekladací voz
a cestná preprava výkupných organizácií
Náklady na hodinu
Náklady na 12h zmenu
1 prekladací voz
30 € /h
360,00 €
1 traktor
30 € /h
/h
30
360,00 €
360,00
Nafta
30 € /h
7,15
/h
360,00
85,80 €
1 vodič
7,15
/h
20 € /h
85,80 €
240,00
20 /h
240,00 €
1 045,80
Celkové denné náklady
Náklady za 15 dní zberu
1 045,80
15 687,00 €
Odhadované úroky pri financování
15
687,00 €
1 460,00
Doprava nákladnými návesmi
Celkové náklady za rok
Zdroj: SAS Malfait
Jean Pierre Malfait a jeho syn Baptiste
1 000,00
460,00 €
4
4 147,00
000,00 €
21
21 147,00
www.Bezorebne.cz
19
terra
Skúsenosti z praxe
Rýchlo a jednoducho
V Košickom kraji na Trebišovsku,
v južnej časti Východoslovenskej
nížiny, sa nachádza obec Poľany.
Pozemky v tejto oblasti sú väčšinou rovinaté s nadmorskou výškou
len okolo 100 metrov. Severnú časť
tvorí Chránená krajinná oblasť Latorica s mokraďami a rozsiahlym
ostrovom lužného lesa, miestami
s piesočnými dunami. Len pár kilometrov je to odtiaľ do Maďarska
a na Ukrajinu. V okolí Polian hospodári na výmere 676 hektárov ornej pôdy rodinná farma Mikuláša
Takácsa. V okolitých katastroch sa
rozprestierajú lúky a pasienky, ktoré Takácsovci využívajú pre živočíšnu výrobu.
D
o chodu farmy sa zapája celá
rodina, okrem manželky Anny
tiež traja synovia, pričom najstarší pracuje na farme už
šesť rokov a dvaja mladší príležitostne
počas sezóny. Okrem rodiny pracuje na
farme šesť stálych zamestnancov. Podnikať začali pred dvadsiatimi rokmi na
prenajatej pôde a postupne investovali
do nákupu pozemkov, takže dnes majú
viac ako tretinu výmery vo vlastníctve.
Farma hospodári v troch katastroch
– Poľany, Boľ a Soľnička, kde prevládajú
väčšinou pôdy ťažké, v okolí rieky Latorica až veľmi ťažké, ale majú aj pozemky s ľahkými a piesočnatými pôdami.
V živočíšnej výrobe chovajú 400 kráv
bez trhovej produkcie mlieka, ktoré
sú polovicu roka na pastve. Pre nich je
nutné na zimu zabezpečiť hlavne seno
a stelivovou slamu. Prebytočné seno
z lúk a pasienkov predávajú na výrobu
brikiet a peliet. Súčasťou podnikania na
farme v Poľanoch je tiež agroturistika.
V ponuke sú ubytovacie služby vrátane
výletov na koňoch v okolitej prírode.
Do budúcnosti plánujú Takácsovci túto
aktivitu rozširovať.
Ekonomika v kladných číslach
V rastlinnej výrobe pestujú na ornej pôde kukuricu na zrno približne na
190 hektároch, pšenicu ozimnú na 150
hektároch, repku ozimnú na 160 hektároch a jarný jačmeň na 150 hektároch.
„Dodržujem štvorročný osevný postup,
20
www.Bezorebne.cz
a siatie vystriedala moderná výkonná
technika HORSCH. V roku 2007 zakúpil
sejací stroj Pronto 4 DC, dve sezóny pracuje na farme radličkový kyprič Terrano
3 FX a od jesene minulého roka aj tanierový podmietač Joker 6 CT.
„Sejací stroj Pronto som si vybral,
pretože sa mi páčilo jeho presné siatie
s rovnomerným vzchádzaním porastov.
Pritom pôdu dokáže súčasne pekne pripraviť, a to aj pri pracovnej rýchlosti nad
10 km/h. Ale až po prvej sezóne som naplno ocenil, ako kvalitne je tento stroj
schopný zasiať vo všetkých pôdnych
podmienkach. Do našich ťažkých pôd
je veľmi dobrý a vyhovujúci. Vynikajúce
sú výsevné pätky, ktoré pekne kopírujú terén, takže osivo je uložené presne
v nastavenej hĺbke. Stroj zvládne všetky operácie, ktoré je pri sejbe potrebné urobiť. Navyše pôdu urovnáva, čo
sa priaznivo prejavuje hlavne pri zbere
jačmeňa a pšenice. Zatiaľ všetky pozemky po zasiatí ešte valcujeme, aby boli
čo najrovnejšie, a tiež kvôli uchovaniu
vlahy. Aj keď táto technológia už sama
o sebe dokáže vlahu v pôde uchovať.
Tiež plnenie zásobníka na osivo je na
Pronte s pomocou manipulátora jednoduché a rýchle. Stroj má malé nároky
na údržbu a dlhú životnosť opotrebiteľ-
ných dielov. Sejeme s ním všetky plodiny okrem kukurice a podľa záujmu, čas
od času, vypomáhame aj okolitým poľnohospodárom,“ podotkol farmár.
Živiny podľa potrieb rastlín
Výsevok obilnín stanovuje podľa
termínu siatia od 200 do 250 kg, takže
skôr vyšší s rezervou pre prípadné výkyvy počasia. Počas roka pozorne sledu-
je dostatok živín v pôde a každých päť
rokov si necháva robiť jej rozbor.
„Zo živín dávam štartovaciu dávku
150 kg hnojiva skoro na jar pod repku
a na pšenicu. Porasty jačmeňa po zasiatí pravidelne sledujem a keď je potreba,
aplikujem herbicídy. Pri postreku proti
burinám v jačmeni súčasne dávam prvú
dávku dusíka, asi 54 kg čistých živín na
hektár. Pri aplikácii fungicídov dávam
Terrano 3 FX si dobre poradí aj s obrábaním veľmi ťažkých ílovitých pôd v okolí rieky Latorica. Pôdu
intenzívne premieša podľa nastavenia a daných podmienok od 5 do 30 cm.
Manželia Anna a Mikuláš Takácsoví hospodária na rodinnej farme v Poľanoch na Trebišovsku.
ktorý mám za tie roky už vyskúšaný
a osvedčil sa,“ hovorí farmár. „Prakticky
to znamená, že každý štvrtý rok sejeme
po jarnom jačmeni repku ozimnú, po
repke ide pšenica ozimná, po pšenici
kukurica a po kukurici jačmeň, a tak
to opakujeme. Na hektáre to síce nevychádza úplne presne, ale jednotlivé
plodiny sejeme podľa parciel. Snažíme
sa hospodáriť tak, aby sme ekonomicky vyšli a dokážeme si spočítať, koľko
produkcie a akej kvality je potrebné
vyprodukovať na to, aby bola rentabilná a konkurencieschopná. Keď je klimaticky dobrý rok, môžeme dosiahnuť
pri pšenici priemerný výnos 4,5 až 5 ton
z hektára. Mám dlhoročné skúsenosti
a spoznám, kedy aplikácia fungicídov
a insekticídov by už nebola efektívna.
Porasty sledujem počas vegetácie skoro
denne a podľa potreby a podmienok
dávam rastlinám, čo potrebujú, všetko
sa ale deje s ohľadom na ekonomiku.“
Najrentabilnejšou trhovou plodinou
je podľa farmára kukurica s priemerným
výnosom okolo 10 ton zrna, aj keď niektoré porasty poškodzuje čierna zver.
Mikuláš Takács nezaostáva ani v pestovaní repky ozimnej, kde patrí dlhodobo s dosahovaným výnosom 3,7 tony
z hektára medzi najlepších pestovateľov
tejto plodiny v regióne. Na najlepších
parcelách nie je výnimkou výnos okolo
4,5 tony a na parcelách so skúšobnými
hybridmi repky žne dokonca 6 ton.
Presné siatie pri vysokej rýchlosti
Mikuláš Takács je spokojný so strojovým vybavením farmy. Ojazdené
a nefunkčné stroje na spracovanie pôdy
Univerzálny radličkový kyprič Terrano 3 FX v agregácii s traktorom s výkonom 190 koní spracováva pôdu do hĺbky asi 17 cm na pozemku, na ktorom
po zbere jačmeňa robil prvú podmietku Joker 6 CT. Následné urovnanie povrchu a prípravu pred sejbou repky urobí po Terrane opäť Joker.
www.Bezorebne.cz
21
terra
Skúsenosti z praxe
FITZentrum
Riadkový výsev kukurice
podľa potreby druhú dávku dusíka, to
je 27 kg dusíka v čistých živinách. Zásoba dusíka je tak v pôde rovnomerná
a dostatočná, takže ho väčšinou nemusím dodávať pred sejbou,“ vysvetlil farmár. Pšenice ozimné pestujú na farme
v Poľanoch kvôli čiernej zveri len
rakúske ostinaté odrody. Pre vlastnú
potrebu si vyrábajú kvalitné farmárske
osivo a certifikované osivo od osivárskych firiem nakupujú každý druhý rok.
Tiež porasty pšenice ozimnej dostanú
na jar štartovaciu dávku dusíka, a to
začiatkom marca alebo vo februári na
zamrznutú zem 150 kg hnojiva, to je
40,5 kg N v čistých živinách. A počas vegetácie ešte ďalšie dve dávky živín.
Dva stroje na prípravu
Radličkový kyprič Terrano 3 FX si
Mikuláš Takács vyhliadol na predvádzacích akciách a v prevádzke u iných
užívateľov, podobne ako kompaktný
tanierový podmietač Joker 6 CT.
„Práca oboch strojov sa mi veľmi páčila. Prvý rok sme naberali skúsenosti,
aby sme vedeli, kedy a ako stroje správne využívať. Jokerom teraz robíme všetky prvé podmietky. Druhé hlbšie spracovanie prenecháme väčšinou kypriču
Terrano, ktorý pracuje spoľahlivo vo
všetkých podmienkach i vo veľmi suchej
pôde, rovnomerne zapracuje rastlinné
zvyšky a urovnáva povrch poľa. Do našich ťažkých pôd je výhodný aj jeho valec DoubleDisc, ktorý dobre rozrezáva
a drobí pôdu. Terrano pracuje v agregácii s traktorom o výkone 190 koní,
čo je pre trojmetrovú verziu dostatočná ťahová sila, aby mohol pracovať
Hlavný rozdiel prinášajú dvojriadky
Pri hlbšom spracovaní veľmi ťažkej ílovitej pôdy je niekedy nevyhnutné pozemok spracovať
ešte ďalším prejazdom, aby sa na povrchu netvorili hrudy. Na snímke zľava Mikuláš Takács s Ing.
Jurajom Izsófom, poradcom firmy HORSCH.
rýchlo a kvalitne. Nevyžaduje takmer
údržbu, má iba dve mazacie miesta
a jednoduché je aj jeho nastavovanie do
požadovanej pracovnej polohy. So strojmi HORSCH ide všetko rýchlo a jednoducho,“ podelil sa o skúsenosti farmár
a pokračoval vo výpočte konkrétnych
agrotechnických postupov, ktoré posledné dve sezóny uplatňuje.
Pozemok s repkou ozimnou vysiatou v agrotechnickom termíne koncom augusta. Po zasiatí bolo
pole kvôli uchovaniu vlahy ešte zavalcované.
22
www.Bezorebne.cz
terra
Široké využitie v každej pôde
Hneď po kombajne nasleduje prvá
podmietka Jokerom do hĺbky 5 až 7
cm, to je okolo 350 hektárov a za deň
v predĺženej zmene zvládne 50 hektárov. Za celú sezónu urobí Joker cez 900
hektárov. Nasleduje Terrano s druhým
hlbším spracovaním do hĺbky 15 až 17
cm, podľa plodiny, napríklad pod repku je to do dvoch týždňov po podmietke Jokerom. Denne zvládne 25 až 30
hektárov. Zhruba po ďalších dvoch týždňoch pripraví pôdu tesne pred sejacím
strojom Pronto znovu podmietač Joker
do hĺbky 7 cm. Likvidáciu výdrvu a burín robia na rodinnej farme v Poľanoch
prevažne mechanicky strojmi HORSCH,
chemické ošetrenie využívajú len veľmi
málo. Rovnaký postup sa im osvedčil
aj v ostatných plodinách. Každým druhým rokom spracujú asi štvrtinu výmery
pluhom do hĺbky 25 až 30 cm a súčasne
orbou zapracujú hnoj. To už je príprava
pre jarné plodiny. Výhľadovo by mohol
aj túto operáciu zvládnuť univerzálny
radličkový kyprič Terrano 3 FX, ktorý je
schopný rovnomerne spracovať aj ťažkú
pôdu s organickými zvyškami do hĺbky
30 cm.
O
výseve kukurice do riadkov
konvenčnými sejacími strojmi sa diskutuje už mnoho rokov. Hlavne kvôli rozšíreniu
plôch silážnej kukurice pre produkciu
bioplynu sa z mnohých poľnohospodárov stali v krátkej dobe noví pestovatelia. Na týchto podnikoch sa samozrejme
rýchlo nastolí otázka, či je možné súčasné sejačky použiť aj pre kukuricu, alebo
či sa oplatí investícia do presného sejacieho stroja.
Rovnakou otázkou sa zaoberá firma
HORSCH už veľmi dlhú dobu. Výsev kukurice univerzálnou sejacou technikou
tak nie je nová téma. V mnohých dlhoročných pokusoch sa porovnávalo pres-
né a konvenčné riadkové siatie. Výsledky sa ukazujú veľmi jednotne. Tabuľka
1 predstavuje výnosové parametre
pokusu, vykonávaného spolu s Agrárnou komorou spolkovej krajiny Dolné
Sasko v troch lokalitách. Takto zistené
výnosové rozdiely medzi presnou sejbou a univerzálnou riadkovou sejbou
(HORSCH 15 cm) sa zhodujú s praktickými skúsenosťami. V tomto pokuse
sa posudzoval aj vplyv hnojenia pod
pätu (UFD). Kukurica sa zasiala dvoma
strojmi z výrobného programu HORSCH
– presným sejacím strojom Maistro RC
a univerzálnym sejacím strojom Pronto 3 DC PPF s medziriadkovou vzdialenosťou 15 cm. Navyše tento stroj obsa-
hoval výbavu pre prihnojenie (PPF: Precision Placement of Fertilizer). Hnojivo
sa ukladá do pásikov s rozstupom 30
cm, hĺbka uloženia hnojiva do pôdy je
nastaviteľná od 1 do 10 cm. Jeden pásik tak zásobuje dva riadky rastlín. Pri
riadkovom výseve kukurice je potrebné
dbať o dve hlavné zásady:
1. Dodržať dostatočnú hĺbku siatia
(4 až 6 cm). Skúsenosti ukazujú, že príliš plytko uložené osivo zle vzchádza
a vývoj rastlín je tiež zhoršený.
2. Hustota výsevu by mala byť
o 1 až 2 zrná/m2 vyššia. Táto skúsenostná hodnota pramení z mnohých poľných pokusov.
www.Bezorebne.cz
23
a terraFITZentrum
FITZentrum
Schéma 1: Rozmiestnenie riadkov a ukladanie
hnojivá strojom Pronto 3 DC PPF pri dvojriadkovej metóde 60 cm
60 cm
60 cm
2
2. Die Aussaatstärke
sollte
1 bis
2 Kör- 1 jebei dvoj
für
Zusammen
mit dem dafür
selektierten
Saatstärken
um 10 obsadenie
Körner/mpoŠiršie medziriadkové
vzdialenosti
Pri porovnaní
údajov
z tabuľky
alebo trojnásobné
zrejmé,
že presný
výsev s Diese
hnojením
zícií. To
špeciálne
pri kukurici vedie
lepší vstup
svetla a daraus
prúdiacegewählt
werden.
Er- podDoppeler/m2 höher
oder
Dreifachbelegungen.
Dies umožňujú
Zuchtmaterial
resultiert
unter viek
podstatnému
zníženiu
výnosu
jednotho
vzduchu.
Spolu
s
metodikou
šľachpätu
poskytuje
výnos
o
7
percent
vyšší.
ahrung wurde in zahlreichen Feldversuverursacht speziell bei Mais eine deutlen Bedienungen ein etwas höherer Ertenia
takto
Bez prihnojenia pod pätu sa výnosovýliche
livých
rastlín nader
rovnakej
pozícii.
hen gewonnen.
Abnahme
Einzelpflanzenleistrag
prodostupné
Hektar. odrody poskytujú
rozdiel znižuje len na 3 percentá.
v mnohých podmienkach o trochu vyšší
Vergleicht man die Zahlen aus Tatung der Doppel- oder Dreifachstellen.
Nach gründlicher Auswertung der
Na tomto mieste sa rýchlo ponúka
výnos.
2. Odrodový materiál
elle 1, sieht
man
einen
Ertragsunteroben
dargestellten Zusammenhänge
Klasické doterajšie šľachtenie kukuotázka o príčinách výnosových rozdieZuchtmaterial:
chied von
7 Prozent
zu Gunsten
der Einund
auf der Suche
nach einer
Optimielov.
Ak sledujeme
jednotlivé
metódy 2.
rice
sa odohráva pri medziriadkovom
Po dôkladnom
vyhodnotení
zisteDie
Sortengewinnung
für Mais
findet ných
elkornsaat
mit Unterfußdüngung.
Ohne
rung
der Maisdrillsaat
sehr schnell
súvislostí
a pri snahe owar
optimalibližšie,
je možné určiť tri rozhodujúce
rozstupe
70 až 80 centimetrov.
Rovnako sa robí
aj odrodový screening.
Tátobis zovanie
výsevu
konvenčným
dôvody: hingegen beträgt der
klassisch
in Reihenabständen
von 70
Unterfußdüngung
klar, dass
an kukurice
den Punkten
2 und 3 angeselekcia
odrôd
s
najvyššou
výkonnosťou
sejacím
strojom
bolo
čoskoro
že
80 Zentimeter statt. Gleiches gilt für das
rtragsunterschied nur 3 Prozent.
setzt werden muss. Diejasné,
Erhöhung
der
1. Rozmiestnenie osiva v riadku:
zvýhodňuje širšie rozstupy riadkov.
k bodom 2 a 3 je potrebné pristupovať
Sortenscreening. So werden die Sorten
An dieser Stelle taucht sehr schnell die
Reihenabstände konnte mit Hilfe eines
Pri siatí univerzálnym sejacím strokompromisne. Rozšírenie medziriadmit
der
höchsten
Leistungsfähigkeit
für
rage nach
den
Ursachen
für
den
ErVerteileraufsatzes (Maisverteiler) techjom spôsobuje náhodné rozmiestnenie
kových vzdialeností pomocou iného
3. Presvetlenie a prevzdušnenie
Reihen selektiert. Diese Sorten ha- rozdružovača
ragsunterschied
nisch sehr osiva
einfach
realisiert
Beporastu
zŕn aj priauf.
hustotách okolo 10 zŕn/m2weite
nie je
technickywerden.
jedben Ertragsvorteile in breiteren Reihen.
Betrachtet man das Verfahren näher,
reits 2008 wurden die ersten Versuche zu
assen sich drei wichtige Punkte herausunterschiedlichen Reihenabständen im
Sušina
Sušina
Výnos s.h.
Výnos s.h.
Obsah
Obsah
Výnos
Hustota
Hustota
3.
Bestandsdurchlichtung
und
Berbeiten:
BereichVýnos
Drillsaat-Mais
angelegt.
Die Va% rel.
t/ha rel.
% abs.
t/ha abs.
škrobu abs. škrobu rel. škrobu abs. škrobu rel. energie abs. energie rel.
standsdurchlüftung:
umfassten
Einzel- und
Pres. výs. 75 cm UFD
33,4
100
21,8
10
36,5
100
79,8rianten 100
6,90
100 Doppelrei31,8 Reihe: 95
20,2
35,5in weiteren
97
90
6,86
100 60 cm und
HORSCH 15 cm UFD in der
Der Anbau9,3von Mais
Rei- 72,1hen in Abständen
1. Saatgutverteilung
von 45 cm,
Presný výsev 75 cm
31,9
95
20,4
9,4
35,4
97
72,3
91
6,87
100
hen
hat den9,1Vorteil 34,8
der besseren
Be- 69,075 cm. Die
Die in der
Drillsaatvariante
zufällige
Einstellung
Doppelreihe
ist
31,6
95
19,8
95
87
6,85
99
HORSCH 15 cm
standsdurchlichtung
und
Kornverteilung
2 Schare
Priemer in der Reihe
32,2sorgt auch
96
20,5
9,4
35,6 –durchlüftung.
97
73,3dabei so92aufgebaut,
6,87 dass immer
100
Tabuľka 1: LWK Niedersachsen 2008/2009 3, stanovište: Werlte/Wehnen/Poppenburg
24
T % abs.
T % rel.
www.Bezorebne.cz
TM dt / ha
abs.
TM dt / ha
rel.
Stärkegehalt abs.
Stärkegehalt rel.
Stärkeertrag abs.
Stärkeertrag rel.
Energiedichte abs.
Energiedichte rel.
60 cm
60 cm
noducho realizovateľné. Pokusy s konvenčným výsevom kukurice pri rôznych
vzdialenostiach riadkov sa začali už
v roku 2008. Varianty obsahovali jedno
a dvojriadky s rozstupmi 45 cm, 60 cm
a 75 cm. Dvojriadky boli nastavené tak,
že vysievali vždy dve susedné výsevné
pätky a riadky tu delila vzdialenosť 15
cm. Nadväzujúce dve, tri alebo štyri
pätky potom nevysievali žiadne osivo.
Už v prvej skúšobnej sezóne sa dvojriadkový variant ukázal ako výrazne
lepší. V pokusných ročníkoch 2009/10
a 2010/11 dosahoval variant dvojriadkov s rozstupom 60 cm najvyššiu produkciu hmoty z 1 ha a prekonával aj
varianty presného výsevu. Tieto dvojriadky 60 cm (viď. Schéma 1) sú usporiadané tak, že záber 3 metre obsahuje 10
riadkov. Vonkajšie riadky osivo nevysievajú, ďalšie dva riadky sprava aj zľava ukladajú osivo a potom smerom do
stredu stroja nasledujú opäť dva riadky bez osiva. Tým sa pri rozstupoch 60
cm dosahuje nesymetrické rozmiestnenie dvojriadkov po celom zábere stroja. Túto schému je možné uplatniť pri
sejacích strojoch HORSCH Pronto DC
a DC PPF so všetkými pracovnými zábermi. Keď stroj ukladá do pôdy súčasne
aj hnojivo (PPF), deje sa tak vo vzdialenosti 7,5 cm vedľa každého riadku
s osivom a až 6 cm pod hĺbkou siatia.
Pokusy:
Výsledky s dvojriadkovými variantmi boli získavané na veľmi rozdielnych
stanovištiach.
Pokus 1 bol založený na jar 2011 na
stanovišti Sitzenhof.
Výsev sa uskutočnil 15. apríla 2011
odrodou DKC 3398 (Dekalb) za dobrých, ale už suchých podmienok. Pozemok bol po zbere ozimnej pšenice plytko spracovaný podmietačom
HORSCH Joker CT a potom na konci
októbra prekyprený do hĺbky 25 cm.
K tomu poslúžil kyprič HORSCH Terrano
3 FX s radličkami bez bočných krídel.
Radličky pracujú s rozstupom 30 cm
60 cm
60 cm
Čierne linky: Diskové výsevné pätky TurboDisc
so štandardným rozstupom 15 cm
Červené body: Dvojriadky s osivom kukurice
a rozstup 60 cm
Modré body: Prihnojovacie pätky s rozstupom
30 cm
60 cm
60 cm
a bočné krídla neboli použité preto,
aby sa vylúčil vznik utlačených vrstiev
v hĺbke vlhkého pôdneho profilu. Pre
predsejbovú prípravu tesne pred výsevom sa využil opäť tanierový Joker CT.
Hnojenie sa vykonalo 120 kg/ha močoviny pred sejbou. Pri výseve sa ďalších
30 kg/ha N, 30 kg/ha P2O5 a 30 kg/ha
K2O uložilo pod pätu. Pre herbicídnu
ochranu sa v štádiu štyroch až šiestich
listov kukurice aplikovali 3,0 l/ha Gardo Gold (187,5 g/l Terbuthylazin, 312,5
g/l S-metolachlór) + 0,6 l/ha Callisto
ta z pokusných variantov sa separátne
vážila a odoberali sa primárne vzorky.
Tie boli v laboratóriu vyhodnotené na
obsah sušiny, škrobov a hustotu energie.
Výsledky vo všetkých troch variantoch dosahujú vysokú výnosovú hladinu. Najvyššie hodnoty dosiahol variant
dvojriadkov 60 cm so 71,4 t/ha. Obsah
sušiny sa pohyboval medzi 33 a 36 percentami. Výnosy variantu presného
výsevu (Maistro 75 cm EKS) a Pronto
60 cm ležali na takmer zhodnej úrov-
80,00
80,00
60,00
60,00
Výnos t/ha
40,00
40,00
20,00
20,00
0,00
0,00
Výnos suchej
hmoty t/ha
22,91
Pronto
plošne 15 cm
25,24
24,62
Pronto
dvojriadky 60 cm
Maistro presný
výsev 75 cm
Vyhodnotenie: Pokusné stanovište Sitzenhof 2010/2011
(100 g/l Mesotrione) + 0,3 l/ha Certrol B
(235 g/l Bromoxynil).
Priebeh počasia sa vyznačoval veľmi
suchým aprílom a májom. Mesiace jún
až september boli ideálne pre dobrý vývoj kukurice. Zber sa uskutočnil 26. septembra 2011 samohybnou rezačkou. Na
oboch parcelách sa okrem vyhodnotenia zožali okrajové časti pozemku, aby
neovplyvnili výsledok. Zozbieraná hmo-
ni. Ľahko vyšší výnos 3,5 t/ha, resp. 0,6
t/ha suchej hmoty dosiahol dvojriadkový variant 60 cm. Celoplošný výsev
s rozstupom 15 cm v tomto pokuse výrazne zaostával za presným výsevom o 1,7
t/ha suchej hmoty. To predstavuje pokles výnosu suchej hmoty o 7 percent.
Tieto skúsenosti sa zhodovali s výsledkami pokusu číslo 2. Tento pokus
bol vykonaný v roku 2010/2011 externe
www.Bezorebne.cz
25
terra
terra
FITZentrum
FITZentrum
suchej hmoty pred variantom Pronto
60 cm. Naproti tomu variant Pronto
75 cm zaostal za presným výsevom
o 1,2 t/ha suchej hmoty. Dôvodom je
bezpochyby rozmiestnenie zŕn v riadku. Čím vzdialenejšie sú riadky, tým
vyšší je počet zŕn, ktorý je potrebný
v každom riadku presne oddeliť. Tým
narastá riziko viacnásobných zŕn. Ako
ukazujú pokusy, variant dvojriadkov
na 60 cm je najlepšou kombináciou
presvetlenia a prevzdušnenia porastu
a tiež kvality rozmiestnenia zŕn v každom riadku pri použití univerzálneho
sejacieho stroja.
Oba pokusné výsledky sú exemplárne pre uplynulé tri roky. Boli založené
podobné pokusy na troch stanovištiach
aj v sezóne 2012, aby sa získali ďalšie
skúsenosti, rozšírené o rôzne odrody
kukurice.
über der Einzelkornvariante ab. Dies
entspricht einem gut sieben Prozent
niedrigerem Trockenmasseertrag.
Diese Erfahrung lässt sich mit den Zahlen aus Versuch zwei ebenfalls bestätigen. Hierbei handelt es sich um einen
60
600 45
Výnos t/ha
450 30
300 15
150
0
Výnos suchej
hmoty t/ha
20,25
202,52
Presný výsev
75 cm
20,75
207,51
Pronto
dvojriadky 60 cm
19,11
191,13
Pronto
dvojriadky 75 cm
0
Vyhodnotenie:
Pokusné stanovište LWK Dolné Sasko 2010/2011
EKS 75 cm
26
W FM dt / ha
W TM dt / ha
Pronto
Pronto
60 cm
75er Doppelreihe
www.Bezorebne.cz
Doppelreihe
Zhrnutie
Výsev kukurice univerzálnym sejacím strojom Pronto môže pri
dodržaní určitých podmienok fungovať veľmi dobre:
Hustotu výsevku je potrebné zvýšiť o 1 až 2 zrná/m2 nad obvyklú
hodnotu pri presnom siatí
Zásadný význam má dodržanie hĺbky ukladania osiva
4 až 8 cm
Vďaka prispôsobeniu medziriadkového rozstupu je univerzálny
výsev silážnej kukurice konkurencieschopná metóda
Po niekoľkoročných skúsenostiach sa dvojriadková metóda s rozstupom 60 cm ukazuje ako optimálny variant
Pre rozstup 60 cm medzi dvojriadkami je možné použiť všetky sejačky HORSCH Pronto DC a DC PPF po výmene krytu sériového rozdružovača osiva (možno aj dodatočne objednať ako príslušenstvo). Stroje
HORSCH Pronto DC PPF pri výseve kukurice do dvojriadkov umožňujú
ukladať hnojivo pod pätu každého riadku, a tak zaistiť veľmi dobrú
dostupnosť živín pre mladé rastliny kukurice.
externen Versuch, der im Jahr 2010/2011
Agrárnou komorou spolkovej krajiny
von der Landwirtschaftskammer NieDolné Sasko na dvoch stanovištiach.
an zwei
StandortenvariandurchgeVdersachsen
tomto pokuse
sa porovnávali
führt
wurde.
Im
Versuch
standen
ty presného výsevu (EKS 75 cm), Prontodie
Varianten Einzelkornsaat
(EKS dvoj75 cm),
dvojriadkový
na 60 cm a Pronto
Pronto
60
cm
Doppelreihe
und
Pronto
riadkový na 75 cm. Cieľom bolo zistiť 75
cm Doppelreihe.
diesempriVersuch
vplyv
rozstupu medziIn
riadkami
použití
univerzálneho
sejacieho
stroja a ich
sollten
unterschiedliche
Reihenabstände
výnosové
porovnanie.
in der Drillsaat
und deren Auswirkung
na stanovištiach
a PopaufVýsev
den Ertrag
untersuchtWerl
werden.
penburg
sa uskutočnil
pomocou stroja
Die Aussaat
an den Standorten
Werlte
HORSCH
Pronto 3 DC erfolgte
PPF s prihnojením
und Poppenburg
mit einer
pod
pätu3 dňa
14. apríla
2011 odrodou
Pronto
DC PPF
mit Unterfußdüngung
Alumic (RAGT). Vedenie porastu, cheam 14. April 2011. Als Sorte kam dabei
mickú ochranu a zber (23., resp. 28.sepAlumic (RAGT) zum Einsatz.
tembra 2011) zaisťovala Agrárna koBestandspflege, Bonituren und die
mora Dolné Sasko.
Ernte
am 23.pokusu
bzw. 28.vykazovali
Septemberpo2011
Výsledky
übernahm
die Landwirtschaftskammer
dobné
súvislosti
ako pokus 1. Tu malú
Niedersachsen.
výnosovú výhodu získal variant presDievýsevu
Auswertung
Versuches
zeigt
ného
(EKS 75des
cm)
o 0,5 t/ha
ein ähnliches Bild wie Versuch eins - die
Variante Pronto 60 cm Doppelreihe mit
leichten Ertragsvorteilen gegenüber der
www.Bezorebne.cz
27
terra
FITZentrum
a raže znesú úhrny mrazu mínus 100 °C
v štyroch po sebe nasledujúcich dňoch.
Najväčšie škody vyzimovaním nastali takto v severozápadnom Nemecku.
„V tomto roku bolo nutné presievať
od 15 do 40 percent pšeníc.“ Neskoro
vysievané porasty trpeli zlým koreňovým systémom, škodám sa dalo predísť
valcovaním porastov, ktoré mali po
mrazoch korene v zlom kontakte s pôdou. Repky utrpeli tento rok len málo,
pretože po minuloročných skúsenostiach sa viac dbalo na výber mrazu odolných odrôd.
Zo seminara HORSCH v Schwandorfe.
Intenzívne
poľnohospodárstvo
A
j v roku 2012 pokračovala
firma HORSCH vo svojej tradícii organizovať agrotechnické semináre s vybranými odborníkmi. Seminárov, organizovaných
v štyroch lokalitách Nemecka, sa zúčastnil vysoký počet poslucháčov i vystupujúcich praktikov. V tomto vydaní terraHORSCH prinášame výťah z aktuálnych
tém tohtoročného seminárového radu.
Intenzita a produktivita
O súčasnej úrovni intenzívneho poľnohospodárstva hovoril Dr. Hansgeorg
Schönberger zo spoločnosti N.U. Agrar.
Totiž len vďaka intenzite hospodárenia
sa v Nemecku dosahujú tri až päťkrát
vyššie výnosy, než vo zvyšku sveta. „Významný podiel na tom má šľachtenie
a jeho posun pomeru zrno/slama
v prospech zrna,“ bol jeho výrok. Nedostatková komodita pôda sa musí lepšie
využívať a je nutné vracať živiny späť.
Poľnohospodárstvo ročne prichádza
o 24 kg fosfátov z hektára prostredníctvom predaja obilnín a iných plodín.
„Nie je prípustné, aby sa čistiarenské
kaly spaľovali, pretože tak o živiny pri-
28
www.Bezorebne.cz
chádzame natrvalo,“ vyjadril sa. Ako
ciele intenzívnej rastlinnej výroby menoval:
– hospodárne a udržateľné osevné postupy
– výnosovo isté odrody
– obrábanie pôdy do hĺbky zakorenenia
– pôdu obracať len keď sa plytké vrstvy
nadmerne obohacujú živinami na úkor
hlbokých
– hnojiť podľa potreby pôdy a živín
– lepšie potláčať konkurenciu burín
– vykonávať cielenejšiu ochranu rastlín
Pri svojich výpočtoch položil otázku: Čo by nastalo, keby svet prešiel na
ekologickú výrobu potravín? A dospel
k záveru: „Výnosy pšenice by klesli
o 19 percent a zber kukurice by sa znížil dokonca o 33 percent.“ Konkrétne
v Nemecku by to znamenalo, že by sa
šesť percent všetkých námezdných síl
muselo opäť vrátiť do poľnohospodárstva. V tejto súvislosti poznamenal, že
práve poľnohospodárstvo vykompenzovalo najvyšší odliv pracovných síl do
miest. „Primárne je poľnohospodárstvo
zodpovedné za hospodársky zázrak!“
Nedostatok pracovníkov bol v krátkej
dobe nahradený veľkými investíciami
do techniky. Prínos poľnohospodárstva
pre všeobecnú životnú úroveň sa nesmie podceňovať, pretože hlad je stav
prakticky neznámy a Nemecko je výživovo sebestačné. Okrem toho príčiny
potravinových škandálov, podľa jeho
slov, nikdy nevznikajú u producentov,
ale vždy v spracovateľskom a trhovom
priemysle. V nasledujúcej diskusii sa
čoskoro ukázalo, že ekologicky a konvenčne hospodáriaci poľnohospodári
majú medzi sebou dobré vzťahy.
Sezóna 2012
V poslednej časti svojich prednášok hodnotil Dr. Hansgeorg Schönberger rok 2012 z agronomickej stránky.
Februárovými mrazmi utrpeli hlavne
tie porasty, ktoré začali vegetovať už
v januári. „Predovšetkým rastliny s vysokým vzrastom boli napadnuté plesňou snežnou,“ dokumentoval situáciu.
Pšenice sú podľa odrody odolné mrazu
až do mínus 18 °C. Ozimné jačmene do
mínus 12 °C. Odolné odrody pšenice
Technika na ochranu rastlín – ďalší
veľký skok
Trh sa vyznačuje zväčšujúcim sa nedostatkom potravín. Vďaka svetovému
obchodu sa vyrovnávajú prebytkové
a nedostatkové regióny rýchlejšie,
a preto sa budú udržiavať ceny obilnín stabilne na vysokej hladine. Týmto
výhľadom otváral Michael Horsch semináre, organizované v Gere na tému
„Technika pre ochranu rastlín – Čas dozrel pre ďalší veľký krok“.
„Aj predpoklady pre ďalší rok sú
dobré,“ vyhlasoval presvedčivo a svojim poslucháčom ponúkal stávku: „Repka už v roku 2012 dosiahne hladinu 500
eur za tonu.“
Budúcnosť poľnohospodárstva prinesie nepochybne preteky o poľnohospodársky využiteľnú pôdu. Tie začala už
pred dlhšou dobou Čína a Saudská Arábia. „A aj ceny pôdy vo východnom Nemecku sa medzitým dostali na západonemeckú úroveň,“ podčiarkuje Michael
Horsch. Náklady na nájmy a hnojivá
začnú čoskoro hrať dominantnú rolu, je
presvedčený Horsch. Dnes ich podiel na
výrobných nákladoch činí 25 percent,
v budúcnosti to bude minimálne 50 percent. „Ceny pôdy a živín sa ešte len dávajú do pohybu. V krajinách bývalého
Sovietskeho zväzu sa systematicky obhospodarujú len dve tretiny zo zhruba
220 miliónov hektárov. Pôda tu doteraz
nemala žiadnu cenu. Aký objem hnojív
tu bude v budúcnosti potrebný?“ Pýta
sa Horsch poslucháčov a je si istý, že
práve fosfor je najviac nedostatkovou
živinou.
Je preto potrebné objaviť ďalšie
možnosti, ktoré budú poľnohospodárov posúvať dopredu. „Výnosy musia
ďalej rásť pri rovnakom objeme vstupov, ako napríklad hnojív,“ vyslovuje sa
Michael Horsch. Často sa naše plodiny
fesionál. „Na pozemkoch vidíme koľaje
preto, že pôda sa deformuje, vytláča sa
z nej vzduch a tým sa uzatvára.“
CTF začína s kombajnmi. Všetky stroje pracujú s rozchodom tri metre. Kombajn má záber dvanásť metrov a každý rok prechádza po poli v rovnakých
koľajach. Výhoda pásových podvozkov
je v tom, že majú šírku maximálne 60 až
80 centimetrov. Kolesové traktory budú
ustupovať.
dostávajú do stresových stavov a trpia
hladom skôr ako smädom.
„Musíme korene našich plodín
prehlbovať,“ vyslovuje požiadavku špecialista na rastlinnú produkciu. K tomu
je potrebné zohľadniť architektúru koreňov úžitkových rastlín. Je nevyhnutné odstrániť utuženú pôdnu vrstvu, aby
korene mali dostatok objemu. Ďalší aspekt, ktorý podporuje rast koreňov, je
hĺbkové hnojenie. To využíva príťažlivé
pôsobenie koncentrovaných živín, obzvlášť potom takých atraktorov, akými
sú fosfát a amónium. Cieľom musí byť
správne využiť hnojivá pre povrchové
a hĺbkové hnojenie.
Ďalším zdrojom na zväčšenie účinnosti vstupov do rastlinnej výroby je
pásové spracovanie pôdy – StripTill.
Tento systém, ktorý je veľmi rozšírený
v USA, sa podľa Michaela Horscha nehodí do všetkých oblastí Európy. „Značný zmysel má StripTill pri výseve cukrovky s rozstupmi 45 alebo 50 centimetrov.
Tiež v kukurici poskytuje výhody, ale len
pri vzdialenosti riadkov 50 centimetrov
alebo menej. Pri výseve na 75 centimetrov prevažujú v metóde StripTill riziká nedostatočnej mineralizácie a nízkej pôdnej teploty.“
Nový potenciál poskytuje výsev
do hrobčekov, ktoré zväčšujú povrch
a pôda sa rýchlejšie prehrieva. Aby sa
tento postup mohol v praxi uplatniť,
sú potrebné RTK-navádzané kypriče
a sejacie stroje. Ich prototypy sú v prevádzke, napríklad radličkové kypriče ťahané za zásobníkovým vozom pre osivo
a hnojivo. „To je ale zatiaľ časť cesty,“
utvrdzuje Michael Horsch. A odpovedá
na otázku: Čo príde ďalej? hneď pojmom „Controlled Traffic (CTF)“.
Ochrana rastlín
Téma chemickej ochrany rastlín
získava v spoločnosti Horsch Leeb na
význame. Theodor Leeb pri svojich vystúpeniach v Gere predstavil výrobný
program s ťahanými postrekovačmi GS
6000 a GS 8000 a ďalej samohybný postrekovač PT 270. Typ GS 6000 nesie ramená na lyžinách, GS 8000 na paralelograme. Všetky postrekovače používajú
nehrdzavejúce nádrže, ktoré dovoľujú
veľmi ľahké vyplachovanie. Optimalizované rozvody kvapaliny zadržujú malé
zvyškové množstvo. Rotačné čerpadlo
s výkonnosťou 800 alebo 1 000 litrov
za minútu má veľmi kompaktnú konštrukciu. Pre priebežné vyplachovania
sa montujú prídavné membránové čerpadlá.
Samochod používa kabínu od Krone, motor Deutz a overené mechanické
nápravy zo stavebnej techniky. Zadná
náprava môže byť v riaditeľnom alebo
v pevnom prevedení. Užívateľ môže vyberať z troch jazdných stratégií. Vo výbave nechýba riadený tempomat.
Teraz prichádza napínavá časť. Theodor Leeb predstavuje nový samohybný
postrekovač PT 350. Úplne nový koncept
so stredovou kabínou, samostatným za-
Prečo môže byť CTF veľkým skokom?
Doteraz pramenilo zvyšovanie výnosov zo šľachtenia odrôd a z vývoja
ochrany rastlín. Prispela k tomu aj technológia výroby pneumatík a tiež nové
metódy obrábania pôdy. Ďalšie zväčšenie úrody je možné pomocou CTF
a z toho prameniaci menší počet koľají
na pôde a jej ešte cielenejšie spracovanie so súčasným hĺbkovým hnojením do
pôdy. Tak sú aj extrémne – mokré/suché – ročníky lepšie zvládnuteľné, možno dosahovať oveľa vyšších plošných
výkonností pri ešte ohľaduplnejšom
prístupe k životnému prostrediu.
„Pri vzniku koľají na poliach nie je
dôležitý len pôdny tlak,“ vysvetľuje pro-
Theodor Leeb na seminari HORSCH v Gere.
www.Bezorebne.cz
29
terra
FITZentrum
vesením kolies a s nádržou 6 000 litrov.
Meniteľná svetlá výška PT 350 dosahuje
1,4 až 1,8 metra, rozchod je nastaviteľný od 2,25 do troch metrov a tým je
stroj predurčený aj pre Controlled Traffic. S rôznymi postrekovacími ramenami dosahuje vonkajšia šírka samochodu
od 2,8 do 3,5 metra. „V roku 2012 v ČR
intenzívne testujeme dva prototypy
PT 350,“ oznamuje Theodor Leeb.
Cieľom všetkých zásahov ochrany je
optimálny účinok pri najväčších ohľadoch k životnému prostrediu. „Preto
musíme redukovať úlet a zlepšovať zásah cieľovej plochy,“ vyhlasuje expert
na aplikačnú techniku. Podporu vzduchom hodnotí skôr kriticky. „Ramená
sa stávajú príliš ťažké a obsluha sa nadmerne komplikuje.“
Vietor, spektrum kvapiek a odstup
od cieľovej plochy majú na úlet veľký
vplyv. „Keď sa pohybujú ramená nad
cieľovou plochou vo výške 50 centimetrov alebo menej, je potrebné rozmiestniť trysky v rozstupoch 25 cm. Používané trysky s rozptylovými kužeľmi
80° potom napríklad pri pestovaní zemiakov dosahujú veľmi dobrý prienik
do porastu,“ hovorí Leeb ďalej. Inštitút
Juliusa Kühna (JKL) zmeral, že pri výške
nad cieľovou plochou 30 centimetrov
sa zníži úlet o viac ako 90 percent. Pre
dobré pokrytie je možné tiež kombinovať dvojité a jednoduché trysky.
„Užívateľ sa musí rozhodnúť,“ vyzdvihuje Theodor Leeb, „kedy a koľko
miligramov účinnej látky na gram listovej hmoty chce aplikovať. Pre rozpoznanie listovej hmoty máme k dispozícii
senzory.“ Látka musí zasahovať rastlinu
a nie pôdu (fungicídy) alebo ovzdušie,
preto sa musí kvalita aplikácií zvýšiť.
K tomu sú potrebné lepšie metódy.
Výhody samochodov
Pohľad praktického poľnohospodára predniesol Dr. Sebastian Ulrich
zo spoločnosti Quellendorfer Dienstleistungen AG. Vo svojom vystúpení
porovnal skúsenosti so samohybným
postrekovačom Leeb PT 230 a závesným postrekovačom Dammann. Obhospodarujú 4 168 hektárov. Pôdna
bonita kolíše od 25 do 85 bodov (max.
100). Samochod s nádržou 8 000 litrov
a s ramenami Inuma so záberom 36 metrov funguje v podniku od roku 2008
a doteraz odpracoval 55 000 hektárov.
Závesný postrekovač (5 000 litrov, 36
metrov) je v prevádzke od roku 2005
30
www.Bezorebne.cz
a odpracoval 59 600 hektárov. Postrekovače sú vybavené tryskami Lechler
ID 05 a IDN025, Agrotop Turbodrop HiSpeed 05 a 025. Pre hnojivá tiež Lechler
FD 10 a FD 05. K nim sa pridávajú aj hadičkové aplikátory. „Pomocou postrekovačov aplikujeme výživu z päťdesiatich percent,“ vysvetľuje Dr. Sebastian
Ulrich.
Zaujímavé bolo porovnanie nákladov na aplikáciu v Quellendorfene: postrek samochodom Leeb PT 230 príde
na 0,26 € na hektár a 4,58 € na jednu
prevádzkovú hodinu. Závesný Dammann pracuje v súprave s traktorom
John Deere 6920. Aplikácia strojí 0,75
€ na hektár a 7,41 € na jednu prevádzkovú hodinu.
Ďalšie výhody samochodu Leeb vidí
Dr. Ulrich v trakcii, v rozložení hmotnosti, vo svetlej výške (pri kvitnutí repky)
a v ergonómii (výhľad, obsluha).
Zvyšovať produktivitu
Robert Dorsemagen, francúzsky
farmár z La Lucine, obhospodaruje
v dvoch lokalitách približne 470 hektárov. Od 90. rokov sa intenzívne zaoberá témou redukovaného objemu vody
pri aplikácii postrekov. Vo Francúzsku
je priemerná dávka vody 150 litrov na
hektár. Osemdesiat percent podnikov
redukuje množstvo vody na 100 až 150
litrov. Ešte nižšie dávky vody klesajú od
80 až k 30 litrom na hektár.
Zmyslom redukcie objemu aplikačnej vody je zvýšenie produktivity, zníženie mzdových a strojových nákladov,
vyššia účinnosť chemických látok pomocou optimálnych (vysoká vzdušná vlhkosť, bezvetrie) a termínovo presnejších
aplikácií. Tiež sa dosahuje lepšia účinnosť vďaka vyššej koncentrácii účinnej
látky v kvapaline.
Na oboch farmách sa aplikácia po
odpočítaní úhoru vykonáva na ploche
436 hektárov. Pri priemerne siedmich
vstupoch to robí ročne 3 000 hektárov
(bez hnojenia). Robert Dorsemagen
dokladoval na výpočtoch, že spotrebu
paliva znížili o 50 percent z 1,2 na 0,6
na hektár. Spotreba vody klesla zo 460
na 150 m3 o 70 percent a mzdové náklady sa znížili o 45 percent, predtým
bolo treba 300 hodín a teraz 160 hodín
aplikácie. Súčasne klesla spotreba chemických prípravkov o 15 až 20 percent.
„Okrem toho takéto metódy aplikácie
zväčšujú motiváciu spolupracovníkov,“
uisťuje Dorsemagen.
Dobré a dostatočné pokrytie je závislé na použitej metóde, ako je výber
trysiek, tlaku, rýchlosti a výške ramien.
V postrekovej kvapaline hrá veľkú úlohu skupina účinných látok a ich formulácie. Veľmi dôležité pre pokrytie
je veľkosť kvapiek a uhol ich dopadu.
Do úvahy je potrebné brať aj klimatické podmienky: vzdušná vlhkosť, vietor
(úlet, odpar) a tiež účinnosť skrze koncentráciu a kvalitu vody (pH, tvrdosť).
Aplikácia za dobrých podmienok
podľa skúseností Roberta Dorsemagena znamená:
– dostatočná vzdušná vlhkosť (>70 – 80
percent)
– bezvetrie (<10 km/h)
– vlhká pôda (pôdne pesticídy)
– nízke kolísanie teplôt (zmena do
15 °C bez mrazu a 10 °C s mrazom)
Istejší účinok
Josef Stangl zo spoločnosti N.U. Agrar GmbH Schackenthal, položil otázku: Ako ďaleko je možné pri ochrane
rastlín dôjsť, aby sme zaručili účinnosť
a efektivitu? Prináša nová technika tiež
lepší účinok? K tomu pripočítal aj prvky
obmedzujúce úlet, stabilizáciu ramien
s automatickými režimami navádzania,
automatické vypínanie záberov, elektronicky riadené dávkovanie, vysoké
aplikačné rýchlosti alebo prenikanie
účinných látok do rastlín.
Pokusy s hnojivami ukazujú, že
trysky produkujúce veľké kvapky majú
horšiu rovnomernosť pokrytia. Novšie
trysky, ako napríklad injektorové s plochým dvojkužeľom, dosahujú aj pri vyšších rýchlostiach (závesné postrekovače
10 až 14 km/h, samochody až 25 km/h)
dobré prenikanie do porastu. Neprejavuje sa žiadny pokles výnosu. Naproti
tomu vzrastá riziko úletu pri vysokej
pracovnej rýchlosti. Najistejší faktor na
obmedzenie úletu je nižšia výška postrekových ramien nad porastom. Vplyv
formulácie a aditív na úlet ešte nie sú
dostatočne preskúmané.
Výnosové rozdiely pri aplikáciách
fungicídov v 100 alebo v 200 litroch
vody boli malé. Objem vody by sme
mali redukovať. Tiež rozstup trysiek
v pomere k výške ramien nad porastom je potrebné kvôli úletu prispôsobiť
a prechádzať na postrekovačoch na
vzdialenosť 25 cm medzi tryskami. Hlavný parameter pre aplikácie ale zostáva
naďalej optimálne počasie a termín
aplikácie chemickej ochrany.
Leeb GS 8000
BUDÚCNOSŤ TECHNIKY NA OCHRANU RASTLÍN
- Vysoká plošná výkonnosť
- Moderná konštrukcia
- Kompaktná stavba s nízkym ťažiskom
- Nerezová nádrž a armatúry
- Automatické navádzanie ramien BoomControl
- Nízka výška nad cieľovou plochou pre zásadné
zníženie úletu a pre lepšiu pokryvnosť
Poľnohospodárstvo z vášne
www.horsch.com
Karbidová špička HM Plus
ORIGINÁLNE NÁHRADNÉ DIELY BEZ KOMPROMISOV
dlh Extr
ém
áž
ivo
n
tno e
sť
Pln
a h á odo
úže
lno
vna sť
tos
ť
kon
tro Prec
la v ízn
ýro a
by
pre
Vys
vád ok
spo
á
z
k
ľah ová
livo
sť
Totožná kvalita práce od prvého
do posledného hektáru. Špičky trvalo
udržujú svoju dĺžku a tvar.
Informujte sa priamo u svojho dodávateľa
náhradných dielov HORSCH!
Poľnohospodárstvo z vášne
www.horsch.com
Download

Skúsenosti z praxe