52. stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska
na Poľane
/autobusový zájazd/
28.5. – 31.5.2015
Ubytovanie:
RD Látky – obec Látky, okres Detva
Cena za ubytovanie
6,65 €/noc,
spolu za 3 noci
= 19,95 €
Cena za stravu
1,80 € (R) + 2,50 € (V),
spolu za 3 R + 3 V
= 12,90 €
Spolu cena za ubytovanie a stravu
Doprava autobusom:
= 32,85 €
20,- € člen KVT Košičan, KT Víkend
30,- € nečlen
Odchod vo štvrtok 28.5.2015 z parkoviska na Festivalovom nám. v Košiciach o 16,30 hod.
Túra v piatok 29.5.2015 po presune autobusom do Kysuce nástup na trasu:
Kysuca – Uhliarka – Tri chotáre – Klenovský Vepor (1 338 m) – sedlo pod
Vartou – Podoltárne – Ráztočné – Cisárske sedlo – Salajka
25 km / + 1 161 m cca 8,20 hod.
Túra v sobotu 30.5.2015 výber z oficiálnych trás A, B, C, viď pozvánka, resp.:
Trasa D: Vrchslatina po modrej - Pätina - Kľuka - Záhorská skala (1.132 m)
Kopce (1.334 m) - po červenej Strunga - Katruška - Poľana (1.458 m) – sedlo
Priehybina - Predná Poľana (hotel) 15 km / + 702 m cca 4,45 hod.
Zostup po modrej do Skliarova s odvozom do Detvy, kde sa popoludní
zúčastníme slávnostného ukončenia a pozrieme si kultúrny program.
Túra v nedeľu 31.5.2015 po presune autobusom do sedla Zbojská nástup na trasu:
sedlo Zbojská – Predné Kopačno – Kučelach – Tri kopce – Fabova hoľa
(1.439 m) – Tri kopce – lesnou cestou po odbočku ku prameňu Rimavy –
Kučelach – sedlo Zbojská
12 km / + 769 m cca 4,30 hod.
Po návrate do sedla Zbojská spoločný obed v kolibe a odchod do Košíc
s návratom do 18,00 hod.
Kontakt: Jarmila Bodenloszová, KT Víkend, [email protected], mobil: 0904 555107
Ladislav Molnár, KVT Košičan, [email protected], mobil: 0905 310054
Každý účastník sa tejto akcie zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť.
Download

52. stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska na Poľane 28.5