VÁŠ POSKYTOVATEĽ SLUŽIEB RETRANSMISIE A INTERNETU
AKCIA:
JESENNÁ 2012
PLATNÁ OD - DO:
17. 9. 2012 – 30. 11. 2012
ŠTANDARDNÁ
CENA
1 / PRODUKT:
AKCIOVÁ
CENA
ZRIADENIE KONCOVÉHO BODU
podľa platnej tarify 5/2008/SL
36,51 €
I. PRIPOJENIE TV: KDS
10,00 €
Podľa platnej tarify 3/2010/SL
II. PRIPOJENIE INTERNETOVÉ: MODEM
25,00 €
59,75
(Táto akciová cena na zriadenie pripojenia TV a IT naraz platí v meste Stará Ľubovňa pri uzatvorení zmluvy v dobe od 17.09.2012
do 30.11.2012 s viazanosťou 24 mesiacov)
podľa platnej tarify 5/2008/SL
II. znozuzapojenie koncového bodu KDS
III. znovuzapojenie koncového bodu IT
13,28 €
1€
podľa platnej tarify 3/2010/SL
6,64 €
1€
(Táto akciová cena platí pre užívateľov, ktorí sú odpojení a nemajú voči spoločnosti žiadne pohľadávky
v dobe od 17.09. 2012 do 30.11. 2012 s viazanosťou 24 mesiacov)
ŠTANDARDNÝ
MES. POPLATOK
2 / PRODUKT:
I. INTERNET - SLUŽBY :
a) IT OPTIMUM (1024 )
b) IT PLUS II (4096)
c) IT PLUS (10 Mb)
AKCIOVÝ
MES.POPLATOK
podľa platnej tarify 3/2010/SL
19,25 €
21,58 €
24,90 €
7,99 €
11,99 €
16,99 €
(Táto akciová cena platí pre užívateľov, ktorí si objednajú službu v období od 17.09.2012 do 30.11.2012 s viazanosťou 24 mesiacov)
II. KDS – SLUŽBY:
a) ZPP
podľa platnej tarify 5/2008/SL
8,30 €
5,97 €
11,99 €
13,91 €
b) RPP
(Táto akciová cena platí pre užívateľov, ktorí si objednajú službu v období od 17.09.2012 do 30.11.2012 s viazanosťou 24 mesiacov)
III: INTERNET + KDS – SLUŽBY:
a) IT PLUS II + ZPP
b) IT PLUS II + RPP
c) IT PLUS + ZPP
d) IT PLUS + RPP
podľa platných taríf
21,58 € + 8,30 €
21.58 € + 13,91 €
24,90 € + 8,30 €
24,90 €+ 13,91 €
12,99 €
19,99 €
18,99 €
26,99 €
(7,02 €+ 5,97 €)
(8 € +11,99 €)
(13,02 € + 5,97 €)
(15 € + 11,99 €)
(Akciová cena (a,b,c,d) platí pre užívateľov, ktorí si objednajú službu IT+TV naraz (resp. odoberajú iba jednu službu a doobjednajú
druhú) v období od 17.09. 2012 do 30.11.2012 s viazanosťou 24 mesiacov.
Všetky ceny sú uvádzané s príslušnou sadzbou DPH.
INFO: KID, a.s, ZS, Stará Ľubovňa, Nám.gen.Štefánika 6, tel.:052/4282541 , e-mail: [email protected] ,
www.kid.sk
Download

Stará Ľubovňa a okolie