STORNO
formulár na výmenu, vrátenie a reklamáciu tovaru
www.nanohy.sk
A
Kontaktné údaje
Číslo objednávky
Dátum prevzatia tovaru
Meno, priezvisko kupujúceho
Trvalé bydlisko kupujúceho
Miesto dodania tovaru
Telefónne číslo
E-mail
Účet kupujúceho vedený v
, číslo účtu
/
B
Dôvod vrátenia tovaru
Odstúpenie od kúpnej zmluvy - opíšte, prosím, dôvod odstúpenia
Reklamácia - opíšte, prosím, vadu výrobku
Výmena za inú veľkosť - nižšie, prosím, uveďte želanú veľkosť
C
Identifikácia tovaru
Kód tovaru
Názov tovaru
Veľkosť
Cena
D
Čestné vyhlásenie
Podpisom tohto STORNO formulára čestne vyhlasujem, že informácie ktoré som uviedol/uviedla, sú pravdivé a úplné.
V
dňa,
Podpis kupujúceho
Vážení klienti,
ďakujeme Vám za Vašu priazeň, urobíme všetko pre to, aby sme Vašu žiadosť o výmenu, vrátenie alebo reklamáciu vybavili
v čo najkratšom čase. Tovar v pôvodnej krabici zašlite spolu s týmto storno formulárom na nasledovnú adresu:
CRICKET GROUP, Roľnícka 187, 831 07 Bratislava
Download

formulár na výmenu a reklamáciu tovaru