Technický manuál
pre odberateľov
okenné siete
PS – AL
1
Obsah
Charakteristika výrobku ................................................................................................................... 3
Návod na používanie a údržbu: ...................................................................................................... 3
Záručné podmienky: ....................................................................................................................... 3
Technické informácie ....................................................................................................................... 4
Maximálne a minimálne rozmery .................................................................................................... 4
Farebné prevedenie profilu ............................................................................................................. 4
Sieťovina ......................................................................................................................................... 4
Zameranie .......................................................................................................................................... 5
Zameranie veľkosti siete ................................................................................................................. 6
Zameranie svetlosti okna ................................................................................................................ 6
Spôsob výpočetu ceny .................................................................................................................... 7
Objednávkový formulár - príklad ..................................................................................................... 7
Dátum aktualizácie: 3.9.2012
Aktualizoval: Ing. Ľudovít Červenák
2
Charakteristika výrobku
Pevné siete AL sú pevné protihmyzové siete, určené špeciálne pre hliníkové okná. Profily sú
z extrudovaného hliníka. Do okna sa upevňujú bez nutnosti vŕtania, pomocou troch párov nerezových
závesov. Horný pár závesov je upevnený na posuvných odpružených mechanizmoch, ktoré
zabezpečujú trvalé uchytenie v ráme okna a zaručujú jednoduchú montáž. V strede siete sa
nachádzajú dva otočné závesy, ktoré pritláčajú sieť o rám okna a robia ju ešte stabilnejšou. Závesy sa
vyrábajú len pre hrúbky rámu 5mm. V súčasnosti sa pripravujú závesy na hrúbky rámu 4 - 8mm.
Pevné siete AL majú na styčnej ploche s oknom osadené kefkové tesnenie, ktoré zabraňuje
poškodeniu okna a súčasne umožňuje použitie siete u všetkých bežných typov hliníkových okien s
odlišnou hrúbkou rámu. Rohy siete sú spojené hliníkovým rohovníkom, ktorý zabezpečuje dostatočnú
pevnosť siete aj pri väčších rozmeroch. Tieto siete je možné vyrobiť aj v oblúkovom a šikmom
prevedení.
PS - AL
• vhodný pre montáž zvnútra miestnosti bez nutnosti vŕtania
• štandardné upevnenie pomocou závesov
• použiteľný pre kolmé a mierne skosené rámy
• vhodný pre hliníkové okná
• spojenie rohov hliníkovým rohovníkom
• rohy sú pílené pod uhlom 90°
• možnosť výroby atypov
Návod na používanie a údržbu:
Pevné siete AL nevyžadujú zvláštnu údržbu. Sieťovina je háklivá na mechanické poškodenie, so
sieťou
manipulujte opatrne. Sieť nie je nevyhnutné demontovať počas zimného obdobia. Pokiaľ sa však
rozhodnete sieť na zimu zložiť, skladujte ju nezaťaženú na rovnom a suchom mieste. Sieťovinu je
možné povysávať alebo utrieť vlhkou handrou, rám siete je možné umyť handričkou namočenou do
vody s prídavkom saponátu.
Záručné podmienky:
- Spoločnosť K-system poskytuje na výrobok záruku 24 mesiacov.
- Záručná lehota začína plynúť od okamihu dodania nového výrobku odberateľovi.
- Záruka zahŕňa chyby výrobného charakteru, materiálové chyby, ktoré bránia funkčnosti výrobku.
- V prípade, že balík je pri doručení zjavne poškodený, žiadajte vykonanie zápisu s dopravcom a
uistite sa
osobne, či náhodou nie je poškodený aj tovar.
- V prípade, že je chyba zjavná už pri rozbalení výrobku, výrobok nemontujte a bez meškania
reklamujte.
- Záruka sa nevzťahuje na stratu pôvodného zafarbenia na neviditeľných miestach, zmenu farby a
vyblednutie
zapríčinené slnkom, kondenzáciou, kyslým dažďom, slanými kvapkami alebo akýmikoľvek
podmienkami,
ktorých výsledkom je korózia alebo zmena materiálu, prirodzené variácie farby hliníka a drevodekóru
a
nezáväzné nedokonalosti, ktoré nijako podstatne nezhoršujú vzhľad. Takisto sa záruka nevzťahuje
na
3
akékoľvek nedokonalosti z pohľadu zákazníka, ktoré sú spôsobené dodržaním výrobného postupu a
platných
noriem.
- Záruka výrobcu sa tiež nevzťahuje na chyby alebo škody, ktoré sú priamym alebo nepriamym
dôsledkom:
1. nesprávnej montáže (za chyby výrobku spôsobené nesprávnou montážou zodpovedá montážna
firma),
2. nesprávneho používania a nedodržania návodu na obsluhu a údržbu,
3. použitia nevhodných náhradných dielov, príslušenstva alebo zdrojov (napr. zdroj elektrického
napätia),
4. prevozu alebo akéhokoľvek iného druhu manipulácie,
5. zásahu do mechanizmu alebo úpravy výrobku,
6. výrobca nezodpovedá za škody a znefunkčnenie systému v prípade nevhodne navrhnutého
technického
riešenia alebo produktu. Za navrhované riešenie zodpovedá montážna firma.
Technické informácie
PS-AL
Maximálne a minimálne rozmery
max. šírka
1800 mm
PS - AL
max. výška
2200 mm
min. šírka
120 mm
min. výška
120 mm
max. plocha
2
3,96 m
Farebné prevedenie profilu
•
•
•
•
•
01 biela RAL 8014
08 biela RAL 9016
21 prírodný elox
C33 – bronzová farba
za príplatok podľa stupnice RAL
Sieťovina
ŠTANDARD
(S, čierna) Štandardná sieťovina je vyrobená zo skleného vlákna, ktoré je
povrchovo upravené odolným PVC materiálom. UV-stabilná plastová úprava
zaručuje farebnú stálosť a atraktívny vzhľad. Sieťovina je ťažko horľavá a je odolná
4
voči poveternostným vplyvom. Veľkosť oka je 1,65 x 1,5mm pri hrúbke vlákna
0,28mm (± 0,05 mm). Priepustnosť svetla je cca 68%.
TERMOSCREEN (T1, T2) je protihmyzová sieťovina ktorá navyše výrazne znižuje nepriaznivé
účinky slnečného žiarenia, t.j. prehrievanie miestností, a pôsobenie UV - žiarenia.
Veľkosť oka je 1,3 x 1,2 mm (podľa druhu) pri hrúbke vlákna 0,28mm. Priepustnosť
svetla je cca 50%.
Zameranie
Zameriava sa hrúbka rámu okna, šírka a výška rámu siete. Rám siete bude vyrobený na rozmer
udaný v objednávke. Pokiaľ bude zameraná svetlosť otvoru, sieť bude vyrobená na výšku +25 mm
a šírku +25 mm.
5
Zameranie veľkosti siete
Zameranie svetlosti okna
1.posuvný záves, 2. pevný záves
Montáž
Montáž pomocou nerezových závesov
Tento montážny spôsob nevyžaduje žiadny zásah do okna a je možné
ho previesť priamo z miestnosti. Na rám siete sú priskrutkované
nerezové závesy v počte 4 - 6 ks/sieť. Pod gumou sú pripevnené
pomocné madlá, ktoré slúžia na uchopenie siete z interiéru pri montáži.
Sieť zahákneme o spodnú časť rámu a to závesmi, ktoré sú pevné – bez
pružinky a potom založíme do rámu okna aj hornú časť siete postupným
sťahovaním uholníkov vo vodiacej drážke profilu a následným ich
uvoľňovaním na rám okna. Nakoniec celú sieť dotlačíme a vycentrujeme
otočnými závesmi. Otočné závesy sú štandardne dodávané, ak šírka,
alebo výška sú väčšie ako 139 cm.
Nerezové závesy
Posuvný záves
Pevný záves
Otočný záves
6
Objednávka
Objednávka musí obsahovať nasledovné údaje:
•
•
•
•
•
•
•
Spôsob zamerania
Hrúbka rámu
Sieťovina
Svetlosť okna – šírka
Svetlosť okna – výška
Počet kusov
Farba rámu
•
•
•
Šírka sieťky
Výška sieťky
Iné požiadavky
[A / B] A – svetlosť okna, B – veľkosť siete
[mm]
[S, čierna, T1,T2]
[mm]
[mm]
[ks]
[01, 08, 21, C33, RAL], ak bude uvedené RAL, je potrebné uviesť aj
číslo
[mm]
[mm]
V elektronickom objednávacom formulári môžu byť položky objednávky mierne pozmenené
Spôsob výpočtu ceny
Pre výpočet ceny sa používa vonkajší rozmer siete. Šírku a výšku zaokrúhlime vždy smerom nahor na
celé desiatky mm a v tabuľke si vyhľadáme príslušnú cenu – základnú tabuľkovú cenu.
Objednávkový formulár - príklad
7
8
Download

Technický manuál pre odberateľov okenné siete PS – AL - K