Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6)
Akreditasyon Kapsamı
DEPPO LOJ.OR.TAR.LAB.HİZ.TAŞ.GIDA SU ÜRÜ.
MAD. MET. PET. KİM. SAN.TİC. A.Ş.
Bornova Şubesi 2
Akreditasyon No: AB-0635-T
Revizyon No: 01 Tarih: 22-Temmuz-2014
Deney Laboratuvarı
AB-0635-T
Adresi : Üniversite Cad. No:71/B
Bornova
İZMİR / TÜRKİYE
Tel
: 02324350548
Faks
: 02324611147
E-Posta : [email protected]
Website : www.deppolab.com
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Tahıllar, Baklagiller
ve Yan Ürünleri
Kül Tayini
TS EN ISO 2171
Tahıl ve Tahıl
Ürünleri
Nem Tayini
TS EN ISO 712
Baharatlar
Toplam Kül Tayini
TS 2131 ISO 928
Asitte Çözünmeyen Kül Tayini
TS 2133 ISO 930
Çözünür Kuru Madde Tayini
TS 4890
Titrasyon Asitliği Tayini
TS 1125 ISO 750
Yağ Tayini
TS 1744
Nem Tayini
TS 1743 ISO 1442
Et ve Et Ürünleri
Hidroksiprolin ve Kolajen Miktarı Tayini
TS 6236 ISO 3496
Süt ve Süt Ürünleri
Yağ Tayini
TS 8189
Kuru Madde Tayini
TS 1018
Süt Ürünleri
Bitkisel Yağ Aranması
COI T.20 DOC. NO. 10/ REV.1
Peynir
Kuru Madde Tayini
TS EN ISO 5534
Yağ Tayini
TS 3046
Makarna
Tuz Tayini
TS 1620
Kuru İncir
Nem Tayini
TS 541
Gıdalar
Ham Selüloz Tayini
TS 6932
Kükürt Dioksit Tayini
AOAC 990.28
Protein Tayini
TS 1620
Hayvan Yemleri
Rutubet Tayini
TS 6318
Yağlı Tohum Küspesi
Ham Protein Tayini
TS 324
Kuru Meyveler
Aflatoksin Tayini (Toplam, B₁,B₂,G₁,G₂)
AOAC 999.07
Meyve ve Sebze
Ürünleri
Et Ürünleri
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/6)
Akreditasyon Kapsamı
DEPPO LOJ.OR.TAR.LAB.HİZ.TAŞ.GIDA SU ÜRÜ.
MAD. MET. PET. KİM. SAN.TİC. A.Ş.
Bornova Şubesi 2
Akreditasyon No: AB-0635-T
Revizyon No: 01 Tarih: 22-Temmuz-2014
AB-0635-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Yağlı Tohumlar
(Fındık, Yer Fıstığı,
Antep Fıstığı, Ceviz)
Aflatoksin Tayini (Toplam, B₁,B₂,G₁,G₂)
AOAC 999.07
Tahıllar
Aflatoksin Tayini (Toplam, B₁,B₂,G₁,G₂)
AOAC 999.07
AOAC 2005.08
Yemler ve Yem Katkı
Maddeleri
Aflatoksin Tayini (Toplam, B₁, B₂, G₁, G₂)
TS EN ISO 17375
Meyve-Sebze
Ürünleri
Nitrat Tayini
Journal of Food and Drug
Analysis, Vol. 11, No. 3
Tüm Gıdalar
Benzoik Asit ve Sorbik Asit Tayini
AOAC Vol:76 No: 2
Şeker Tayini
TS 1466
Toplam Yağ Tayini
TS 2664
Nem ve Uçucu Madde Tayini
TS ISO 771
Yağ Tayini
TS EN ISO 659
Serbest Yağ Asitleri
TS EN ISO 660
Peroksit Tayini
TS EN ISO 3960
İyot Sayısı Tayini
TS EN ISO 3961
Kapiler Kolonlu Gaz Kromatografisi ile Sterol
Kompozisyonunun ve Miktarının Tayini ve
Eritrodiol ve Uvaol Yüzdesinin Belirlenmesi
COI/T.20/Doc.No.10/Rev.1
Kapiler Kolonlu Gaz Kromatografisi ile Yağ
Asitleri Kompozisyonunun ve Trans
Doymamış Yağ Asitlerinin Tayini
COI/T.20/Doc.No.17
COI/T.20/Doc.No.24
Kapiler Kolonlu Gaz Kromatografisi ile
Mumsu Maddelerin, Yağ Asitleri Metil
Esterleri ve Yağ Asitleri Etil Esterlerinin
Tayini
COI/T.20/Doc.No.28/Rev.1
Kapiler Kolonlu Gaz Kromatografisi ile
Stigmastadienlerin Tayini
COI/T.20/Doc.No.11/Rev.2
Ultraviyole Işığında Özgül Absorbans Tayini
COI T.20 DOC. NO. 19/ REV.2
Yağlı Tohumlar
Hayvansal ve
Bitkisel Katı ve Sıvı
Yağlar
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/6)
Akreditasyon Kapsamı
DEPPO LOJ.OR.TAR.LAB.HİZ.TAŞ.GIDA SU ÜRÜ.
MAD. MET. PET. KİM. SAN.TİC. A.Ş.
Bornova Şubesi 2
Akreditasyon No: AB-0635-T
AB-0635-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Yaş Meyve ve
Sebzeler
Revizyon No: 01 Tarih: 22-Temmuz-2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Pestisit Tayini:
GC-MS/MS ile:
2,4-DDT; 2,4-DDD; 2,4-DDE; 4,4-DDD; 4,4
-DDE; 4,4-DDT; Acetochlor;
Acibenzolar-s-methyl; Aclonifen; Aldrin;
Azinphos-ethyl; Benalaxyl;
Bifentrin;Bitertanol; Boscalid; Bromacil;
Bromophos-ethyl; Bromopropylate;
Bromuconazole; Buprimate; Cadusafos;
Captan; Chionomethionate; Chlordane-cis;
Chlordane-trans; Chlorothalonil;
Chlorpropham; Clorpyrifos-methyl;
Cypermethrin; Cyfluthrin; Cyhalothrin
Lambda; Cycloate; Cyprodinil; Diazinon;
Dicofol; Dieldrin; Diniconazole; Diphenamid;
Disulfoton; Dodemorph; Endosulfan alpha
AOAC 2007.1
Pestisit Tayini
GC-MS/MS ile
Endosulfan beta; Endosulfan Sulfate;Endrin;
Ethoprophos; Fenvelerate-Esfenvelerate;
Fenitrothion; Fluazifop-p-buthyl; Flutriafol;
Folpet; Formathion;HCH-alpha; HCH-beta;
HCH-gamma-Lindane; Heptachlor;
Heptenophos; Hexachlorobenzene;
Hexaconazole; Iprodione;Lenacil;
Lufenuron;Nitrofen; Paclobutrazole;
Parathion-ethyl; Parathion Methyl;
Permethrin cis; Permethrin trans; Picolinafen;
Primiphos-ethyl; Pyrimethanil; Procymidone;
Quinalphos; Oxyfluorfen;Spiroxamine;
Tecnazene; Tefluthrin; Terbufos; Tetrasul;
Tetradiphon;Thiometon; Tolclofos-methyl;
Trifluralin; Vinclozolin
AOAC 2007.1
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/6)
Akreditasyon Kapsamı
DEPPO LOJ.OR.TAR.LAB.HİZ.TAŞ.GIDA SU ÜRÜ.
MAD. MET. PET. KİM. SAN.TİC. A.Ş.
Bornova Şubesi 2
Akreditasyon No: AB-0635-T
AB-0635-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Revizyon No: 01 Tarih: 22-Temmuz-2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
(Yaş Meyve ve
Sebzeler Devam)
Pestisit Tayini:
LC-MS/MS ile:
2,4-D; Acetamiprid; Alachlor; Amitraz;
Atrazine; Azoxystrobin; Buprofezine; Carbaryl;
Carbendazim; Carbofuran; Carbosulfan;
Chlorfluazuron; Chlorpyrifos; Clofentezine;
Cymoxanil; Cyproconazole; Deltamethrin;
Dichlorvos(DDVP); Diclofluanid;
Difenconazole; Dimethoate; Dimethomoprh;
Dinobutan; Dinocap; Dithianon;
Epoxiconazole; Ethiofencarb; Ethofumesate;
Famaxadone; Fenarimol; Fenazaquin;
Fenoxycarb; Fenpropathrin; Fenthion;
Fludioxynil; Furathiocarb; Hexythiazox;
Imıdacloprid; Ioxynil; Kresoxim-Methyl;
Malathion; Metalaxyl-Methyl; Metalochlor;
Metribuzin; Monolinuron; Oxadixyl; Oxamyl;
Penconazole; Pendimethalin; Phentoate;
Phosalone; Phosmet; Pirimicarb;
Pirimiphos-Methyl; Profenafos; Propargite;
Propiconazole; Propyzamide; Prothiophos;
Pyrazophos; Pyridaben; Pyridapenthion;
Pyriproxyfen; Simazine;Tau-Fluvalinate;
Tebuconazole; Terbutryn; Thiamethoxam;
Thiophanate-Methyl;Toly-Fluanide;
Triadimefon;
Triadimenol;Tri-Allate;Trichlorfon;
Trifloxystrobin; Triflumizole
AOAC 2007.1
Yemler ve Yem Katkı
Maddeleri
Pestisit Tayini:
GC-MS/MS ile;
2,4-DDD; 2,4-DDE; 2,4-DDT; 4,4-DDD; 4,4
-DDE; 4,4-DDT; Aldrin; Chlordane-cis;
Chlordane-trans; Dieldrin; Endosulfan
sulfate; Endosulfan-alpha; Endosulfan-beta;
Endrin; Endrin-keton ; HCH-alpha; HCH-beta;
HCH-gama (lindane); Heptachlor;
Heptachlorepoxide; Heptachlorendoepoxide;
Heptachlorexoepoxide; Hexachlorobenzene
AOAC 2007.01
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/6)
Akreditasyon Kapsamı
DEPPO LOJ.OR.TAR.LAB.HİZ.TAŞ.GIDA SU ÜRÜ.
MAD. MET. PET. KİM. SAN.TİC. A.Ş.
Bornova Şubesi 2
Akreditasyon No: AB-0635-T
Revizyon No: 01 Tarih: 22-Temmuz-2014
AB-0635-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Gıdalar
Ağır Metal Tayini (Arsenik, Civa, Kadmiyum,
Kurşun)
TS EN 14084
TS 3606
Yemler ve Yem Katkı
Maddeleri
Ağır Metal Tayini (As; Pb; Cd; Hg)
TS EN 14084; TS 3606
Konserve Gıdalar
/Hazır Yemekler
Kalay Tayini
TS EN 14084; TS 3606
Tüm Gıdalar ve
Yemler
Salmonella spp Aranması
ISO 6579
Küf ve maya Sayımı
(Su aktivitesi 0.95'den büyük ürünler için
koloni sayım tekniği)
ISO 21527-1
Küf ve maya Sayımı
(Su aktivitesi 0.95'den küçük veya eşit ürünler
için koloni sayım tekniği)
ISO 21527-2
Bacillus cereus Sayımı
TS EN ISO 7932
Escherichia coli O157 (H7 dahil) Aranması
TS EN ISO 16654
Aerobik Koloni Sayımı
30°C'ta koloni sayım tekniği
TS EN ISO 4833-1
Vidas E.coli O157:H7 Aranması (ECPT)
VIDAS AFNOR BlO 12/25-05/09
VİDAS Up Listeria monocytogenes Aranması
AFNOR-BIO-12/27 -02/10
VIDAS Hızlı Test Cihazı ile Stafilokokal
Enterotoksinlerin
Aranması
VIDAS SET2 AOAC RI 070404
Listeria monocytogenes Aranması
ISO 11290-1
En Muhtemel sayı yöntemi ile Escherichia
coli Sayımı
ISO TS 16649-3
Escherichia coli Sayımı
ISO 16649-2
Sülfit İndirgeyen Anaerob Bakteri Sayımı
ISO 15213
Laktik Asit Bakterisi Sayımı
ISO 15214
En Muhtemel Sayı Yöntemine Göre Fekal
Koliform Sayımı
FDA, BAM Chapter 4
Vidas UP Salmonella spp Aranması (SPT)
VIDAS AFNOR BlO 12/32-10/11
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/6)
Akreditasyon Kapsamı
DEPPO LOJ.OR.TAR.LAB.HİZ.TAŞ.GIDA SU ÜRÜ.
MAD. MET. PET. KİM. SAN.TİC. A.Ş.
Bornova Şubesi 2
Akreditasyon No: AB-0635-T
Revizyon No: 01 Tarih: 22-Temmuz-2014
AB-0635-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
İşlenmiş ve
İşlenmemiş Tüm
Gıdalar ve Yemler
Kalitatif GDO Tespiti (35S, NOS, FMV )
ISO 21571, ISO 21569,
EUROFINS GMO screen RT
(35S, NOS,FMV)
IPC Kit prosedürü
Süt ve Süt Ürünleri
Süt Türü Tayini (İnek, Koyun, Keçi, Manda)
DNA Microarray, PCR, Chipron
Milk ID 1.0 Customized
LCD-Array Kit Prosedürü
Et ve Et Ürünleri
Et Türü Tayini (Sığır, Domuz, At, Koyun,
Tavuk, Hindi, Manda)
DNA Microarray, PCR, Chipron
LCD-Array Kit Species 2.0 DNA
Based
Identification of Animal
Species Kit Prosedürü
Kristalize Jelatinde
Sığır ve Domuz Geni Aranması
DNA Microarray, PCR, Chipron
LCD Array Kit Species 2.0 DNA
Based ldentification of Animal
Species Kit
Prosedürü
Tüm Gıdalar ve
Yemler
Soya Geni Aranması
Eurofins speciesIdent
RT(LR/HR) Soy
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı