2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Öğretimi Açan
Fakültelerin/Yüksekokulların Açılan Ders Listesi:
DİL ve TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ:
Güz Dönemi Dersleri:
Dersin Adı
SİN 301
Çin Tarihi
SİN 303
Yazılı Anlatım III
SİN 305
Sözlü Anlatım III
Dersin Kredisi
(4-0)4
(4-0)4
(4-0)4
Bahar Dönemi Dersleri:
SİN 304
Sözlü Anlatım IV
SİN 306
Yazılı nlatım IV
(4-0)4
(4-0)4
ENFORMATİK BÖLÜMÜ
BİT101
Bilgi ve İletişim Teknolojileri I
BİT102
Bilgi ve İletişim Teknolojileri I
BİT201
Bilgi ve İletişim Teknolojileri II
ENF101
Temel Bilgisayara Giriş I
ENF102
Temel Bilgisayara Giriş II
(2-2)3
(2-2)3
(2-2)3
(2-0)2
(2-0)2
TÜRK DİLİ
TDİ101-102
(2-0)2
Türk Dili
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ:
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü:
COM 101
Computer Programming I
COM 111
Introduction to Computer Engineering
COM 267
Data Structures
BLM491
Araştırma Teknikleri I
COM491
Research Techniques I
BLM492
Araştırma Teknikleri II
COM492
Research Techniques II
(4-2)5
(1-2)2
(3-2)4
(2-2)3
(2-2)3
(2-2)3
(2-2)3
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü:
ELE203
Devre Analizi I
ELM209
Olasılık ve Stokastik Süreçler
ELM311
Elektromanyetik II
ELE216
Electromagnetics II
(3-0)3
(3-0)3
(3-0)3
(4-0)4
Fizik Mühendisliği Bölümü:
FZM 205
Bilgisayar Programlama
FZM 213
Mühendislik Çizimi
(2-0)2
(2-2)3
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
GEO 103
Computer Programming
(2-2)3
ECZACILIK FAKÜLTESİ
ECZ507
ECZ281
ECZ520
ECZ552
ECZ481
ECZ514
ECZ513
Analitik Validasyon
Analitik Kimya I Teorik
Etnofarmasi ve Alternatif Tedavi Yöntemleri
Tıbbi Bitkiler ve Eczacı: Güncel Başlıklar
Farmakognozi III
Fitoterapötikler I
OTC İlaçlar
(2 0)2
(3 0)3
(2 0)2
(1 0)1
(2 0)2
(2 0)2
(2 0)2
FEN FAKÜLTESİ:
Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü
AST 205
Bilgisayar Programlama
(2 2)3
Biyoloji Bölümü
BİY 104
BİY 402
BİY 498
BİY 209
BİY 210
BİY 424
BİY 466
BİY 447
Mikroteknik
Bitki Embriyolojisi
Likenoloji
Genel Mikrobiyoloji I
Genel Mikrobiyoloji II
Radyobiyoloji
İnsan Anatomisi
Davranış
(1 2)2
(2 2)3
(2 2)3
(2 0)2
(2 0)2
(2 2)3
(2 0)2
(2 0)2
Fizik Bölümü
FİZ 102
FİZ 102
Fizik II (A Gr I.Öğretim)
Fizik II (B Gr II.Öğretim)
(4 2)5
(4 2)5
İstatistik Bölümü
İST 301
Çok Değişkenli İstatistik Dağılımlar ve Sonuç Çıkarım
İST 423
Risk Yönetimi
İST 320
Simülasyon
(4 0)4
(2 2)3
(2 2)3
Kimya Bölümü
KİM 215
KİM 216
KİM 219
KİM 220
KİM 313
KİM 319
KİM 320
KİM 400
KİM 419
KİM 482
(4 2)5
(4 2)5
(4 2)5
(4 2)5
(4 2)5
(4 0)4
(4 0)4
(3 0)3
(4 0)4
(3 0)3
Fizikokimya I
Fizikokimya II
Analitik Kimya I
Analitik Kimya II
Fizikokimya III
Biyokimya I
Biyokimya II
Petrol Ürünleri Kimyası
Enstrümantal Analiz
Endüstriyel Kimya II
Matematik Bölümü
MAT 113
MAT 114
MAT 207
MAT 208
MAT 301
MAT 302
MAT 354
Lineer Cebir I
Lineer Cebir II
Analitik Geometri I
Analitik Geometri II
Cebir I
Cebir II
Diferensiyel Denklemler II
(2 2)3
(2 2)3
(2 2)3
(2 2)3
(2 2)3
(2 2)3
(2 2)3
Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü (I. ve II. Öğretim), İstatistik Bölümü (I. Ve II. Öğretim)
MAT 113
Lineer Cebir I
(2 2)3
Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü
MAT 223
Diferensiyel Denklemler
(4 2)5
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ebelik Bölümü
EBE318
EBELİKTE EĞİTİM
AEB307-EBE211 EPİDEMİYOLOJİ
(2 2) 3
(2 0) 2
AEB404-EBE305 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
(2 0) 2
AEB405-EBE221 GELİŞİM VE ÖĞRENME
(2 0) 2
Ebelikte Yönetim
EBE201
Sistemik Hastalıklar
EBE304
Yenidoğan Sağlığı
AEB407
ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI HİZMETLERİ
AHE405-EBE221 GELİŞİM VE ÖĞRENME
AEB406
(4 4)6
(4 0) 4
(2 0) 2
(4 12) 10
Hemşirelik Bölümü
AHE403
AHE405
AHE307
AHE406
HEMŞİRELİKTE EĞİTİM
GELİŞİM VE ÖĞRENME
EPİDEMİYOLOJİ
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
(4 4) 6
(2 0) 2
(2 0) 2
(2 0) 2
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
BSÖ101
ÖİN101
BAÖ107
BSÖ210
ÖİN210
Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri
The Basic of Physical Education and Sports
İnsan Anatomisi ve Kinesiyolojisi
Antrenman Bilgisi
Training Theory
(2 0) 2
(2 0) 2
(4 0)4
(2 2) 3
(2 2) 3
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
AED108
Kinesiyoloji
(2 0) 2
BAÖ107
BYA303
BAN109
BED213
AİN213
İnsan Anatomisi ve Kinesiyolojisi
Egzersiz Fizyolojisi
Antrenörlük Mesleğine Giriş
Futbol
Soccer
(4 0)4
(1 2)2
(2 0) 2
(1 4)3
(1 4)3
Spor Yöneticiliği Bölümü
BED113
BYN109
BYN206
Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerine Giriş
Spor Yönetim Mesleğine Giriş
Spor Yönetimi
(3 0)3
(2 0) 2
(2 0) 2
ZİRAAT FAKÜLTESİ
ZTM204-301
ZTM102
ZTM202
ZTM208
ZTm205
ZTM203
ZSÜ202
ZPM224
ZTP202
ZTB441
ZZT204
ZTO202-203
ZTO101
ZTO304
ZBK417
ZST201
ZST202
ZST204
ZST304
ZST419
ZST425
ZPM212
ZPM321
ZST417
ZST312
ZTO438
ZBK438
ZBK444
ZTB439
ZTO460
ZTO321
ZTB433
ZTO437-311
ZMT302
Tarım Makinaları
Teknik Resim
Akışkanlar Mekaniği
Malzeme Bilgisi
Makine Malzeme Bilgisi
Termodinamik
Su Ürünleri
Peyzaj M.Mühendislik Uygulamaları I
Tarla Bitkileri
Çayır Mera Ekolojisi
Genetik
Toprak Bilimi
Biyokimya
Toprak Biyolojisi
Bahçe Bitkileri Genel Hastalıkları
Mikrobiyoloji
Süt Teknolojisi
Laboratuvar Tekniği
Dondurma Teknolojisi
Süt Endüstrisinde Kalite Kontrol
Beslenme İkeleri
Peyzaj Ekolojisi
Peyzaj Planlama II
İçme Sütü Teknolojisi
Tereyağı Teknolojisi
İyi Tarım Uyg. Ve Organik Tarımda Güb.
Bahçe Bitkileri Zararlıları II
Tarla Bitkileri Zararlıları II
Nişasta ve Şeker Bit.
TOPRAK TEKNOLOJİSİ
Toprak İyileştime Yöntemleri
Buğdaygil Yem Bitkileri
Gübreler ve Gübreleme Teknikleri
Mezuniyet Tezi
(2 2)3
(1 2)2
(2 0)2
(2 0)2
(2 0)2
(3 0)3
(2 2)3
(2 2)3
(2 2)3
(3 0)3
(2 0)2
(2 2)3
(2 0)2
(2 2)3
(2 2)3
(2 2)3
(2 2)3
(3 0)3
(2 2)3
(2 2)3
(2 0)2
(2 0)2
(2 0)2
(2 2)3
(2 2)3
(2 0)2
(2 2)3
(2 2)3
(2 2)3
(2 0)2
(3 0)3
(2 2)3
(2 2)3
(0 2)0
ZMT401-402
ZMU101-103
ZMU201-203
ZMU202-204
ZMU302
Mezuniyet Tezi
Mesleki Uygulama
Mesleki Uygulama
Mesleki Uygulama
Mesleki Uygulama
(0 2)0
(0 4)0
(0 4)0
(0 4)0
(0 4)0
DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ
Koro Anasanat Dalı
KOR105
Piyano I
KOR106
Piyano II
KOR205
Piyano III
KOR206
Piyano IV
KOR305
Piyano V
KOR306
Piyano VI
KOR405
Piyano VII
KOR406
Piyano VIII
KOR331
Solfej V
KOR332
Solfej VI
KOR430
Armoni-Kontrpuan IV
KOR355
Form Bilgisi I
KOR356
Form Bilgisi II
(1 0) 1
(1 0) 1
(1 0) 1
(1 0) 1
(1 0) 1
(1 0) 1
(1 0) 1
(1 0) 1
(4 2) 5
(4 2) 5
(2 0) 2
(2 0) 2
(2 0) 2
Modern Dans Anasanat Dalı
MOD240
Piyano IV
MOD335
Piyanı V
MOD336
Piyanıo VI
(1 0) 1
(1 0) 1
(1 0) 1
KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU
GİB 107
KMY 101
GİB 119
GİB 209
Kimya
Matematik
Laboratuvar Tekniği
Alkollü ve Alkolsüz İçkiler Teknolojisi
(2 2)3
(2 0)2
(2 2)3
(2 0)2
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
Temel Yabancı Dil Dersleri (YDİ101-YDİ102, YDİ201-YDİ202)
GAMA MESLEK YÜKSEKOKULU
BMT107
Doğru Akım Devre Analizi
BMT109
Sayısal Elektronik
BMT102
Elektronik Elemanlar ve Analiz
BMT108
Alternatif Akım Devre Analizi
(30)3
(30)3
(30)3
(30)3
BMT116
Mikrodenetleyiciler
BMT111
Ölçme Teknikleri
BMT204
Tıbbi Görüntüleme Sistemleri
(22)3
(22)3
(22)3
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SHM146
RTP227
SHM147
TSU110
TSU251
Radyobiyoloji
Klinik Onkoloji
Matematik
Biyoistatistik
Araştırma Yöntemleri
(3 0) 3
(2 2) 3
(2 0) 2
(3 0) 3
(2 0) 2
ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
Dersin Kredisi
EBT111*
Matematik
(4-0) 4
EBT113 (U)
Programlama Temelleri
(2-2) 3
EBT115*
Web Tasarımının Temelleri
(3-0) 3
EBT117*
Grafik ve Animasyon 1
(1-2) 2
EBT114*
Görsel Programlama 1
(2-2) 3
EBT116
Web Editörü
(1-2) 2
EBT118
Grafik ve Animasyon 2
(3-0) 3
EBT120 (U)
Bilgisayar Donanımı
(2-0) 2
EBT122 (U)
Ağ Temelleri
(2-0) 2
EBT211
İnternet Programcılığı 1
(2-2) 3
EBT215 (U)
Sunucu İşletim Sistemleri
(4-0) 4
EBT257 (U)
Mikrobilgisayarlar ve Assembler
(4-0) 4
EMY317(U)
İşletme Yönetimi 1
(3-0) 3
EBT212*
İnternet Programcılığı 2
(2-2) 3
EBT214*
Veri Tabanı 2
(2-2) 3
EBT252
Görsel Programlama 3
(4-0) 4
EMY318 (U)
İşletme Yönetimi 2
(3-0) 3
YDİ111
Temel Yabancı Dil
(4-0) 4
YDİ112
Temel Yabancı Dil
(4-0) 4
NOT: (U) işareti olan dersler sadece Bilgisayar Programcılığı Uzaktan Eğitim Programında
açılacaktır.
NOT :* İşareti olan dersler örgün öğretim ve Bilgisayar Programcılığı Uzaktan Eğitim
Programında açılacakcatır.
NOT :EBT111 Matematik dersi Bilgisaya Programcılığı Uzaktan Eğitimde Prof. Dr. Ayhan
ŞERBETÇİ tarafından verilecektir.
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü
EBH123
İşletme 1
(2-0) 2
EBH121
Temel Hukuk
(2-0) 3
Muhasebe ve Vergi Bölümü
EMV121
Genel Muhasebe 1
(2-2) 3
EMV129
Mikro Ekonomi
(3-0) 3
EMV130
Makro İktisat
(3-0)3
EMV249
Maliyet Muhasebesi
(2-2)3
EMV233
Finansal Yönetim
(2-0)2
Elektronik ve Otomasyon Bölümü
EOB121
Genel Matematik
(4-0) 4
EOB123
Ölçme Tekniği
(2-2) 3
EOB125
Doğru Akım Devre Analizi
(4-0) 4
EOB122
Mesleki Matematik
(2-0) 2
EOB126
Elektronik 1
(2-2) 3
EOB128
Alternatif Akım Devre Analizi
(4-0) 4
EOB130
Sayısal Tasarım
(2-2) 3
EOB221
Mikrodenetleyiciler
(2-2) 3
EOB223
Elektronik 2
(2-2) 3
EOB225
Güç Elektroniği
(2-2) 3
EOB231
Bilgisayar Destekli Çizim
(3-0) 3
Download

açılan dersler için tıklayınız.