ASIL ADAYLARIN ATAMA İLE İLGİLİ OLARAK İLGİLİ BİRİMLERE BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.
ÜNİVERSİTEMİZİN 30/12/2013 TARİHİNDE YAYINLANAN AKADEMİK İLANINA MÜRACAAT EDEREK 24/01/2014 TARİHİNDE YAPILAN
SINAV SONUCUNA GÖRE İLGİLİ KADROYA ASIL OLARAK ATANACAK ADAYLARIN AŞAĞIDA YER ALAN BELGELERİ EN GEÇ
12/02/2014 (MESAİ BİTİMİ) TARİHİNE KADAR TAMAMLAYARAK ATANACAKLARI BİRİMLERE TESLİM ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.
AKSİ TAKDİRDE YEDEK ADAYLARDAN ATAMA YOLUNA GİDİLECEKTİR.
BELGELER:
Dilekçe
Diploma (Aslı veya noter tastikli sureti)
Özgeçmiş
Sağlık Raporu (Heyet)
Fotoğraf (6 adet)
Sabıkasızlık Belgesi
Askerlik Belgesi
Hizmet Belgesi
BİRİMİ:FEN FAKÜLTESİ
Sıra
No
Adı Soyadı
Başvurulan Bölüm
Başvurulan
Kadro
ALES Notu
ALES
Notu
%30
(A)
Yabancı Dil Y.Dil Notu Lisans
Notu
%10
(B) Mez.Notu
ÜDS/KPDS/
4 lük
…
Lisans
Mez.Notu
100 lük
Lis. Mez
Notu
%30
( C)
Giriş Sınavı
Notu
Giriş
Sınavı
Notu
% 30
(D)
TOPLAM
AÇIKLAMA
BAŞARI PUANI
(ASİL/YEDEK)
(A+B+C+D)
1
Talip ZENGİN
Mol. Biy. ve Gen.
Arş. Gör.
85,407
25,6221
78,75
7,875
2,87
73,63
22,089
81,5
24,45
80,0361 ASİL
2
Serap İLİKAY
Mol. Biy. ve Gen.
Arş. Gör.
86,951
26,0853
77,5
7,75
2,34
61,26
18,378
52,5
15,75
67,9633 YEDEK
BİRİMİ:MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Sıra
No
1
Adı Soyadı
Uğur Can ÖZÖĞÜT
Başvurulan Bölüm
Met.ve Malz.Müh.
Başvurulan
Kadro
Uzman
ALES Notu
ALES
Notu
%30
(A)
74,506
22,35
ALES Notu
ALES
Notu
%30
(A)
Yabancı Dil Y.Dil Notu Lisans
Lisans
Notu
%10
(B) Mezuniyet Mezuniyet
ÜDS/KPDS/
Notu
Notu
…
4 lük
100 lük
80
8
2,59
67,1
Lis. Mez
Notu
%30
( C)
Giriş Sınavı
Notu
Giriş
Sınavı
Notu
% 30
(D)
20,13
80
24
Giriş Sınavı
Notu
Giriş
Sınavı
Notu
% 30
(D)
AÇIKLAMA
TOPLAM
(ASİL/YEDEK)
BAŞARI PUANI
(A+B+C+D)
74,4818
ASİL
BİRİMİ:EĞİTİM FAKÜLTESİ
S.No
Adı Soyadı
Başvurulan Bölüm
Başvurulan
Kadro
Yabancı Dil
Lisans
Lisans
Y.Dil Notu Mezuniyet Mezuniyet
Notu
ÜDS/KPDS/ %10
(B)
Notu
Notu
…
4 lük
100 lük
Lis. Mez
Notu
%30
( C)
TOPLAM
BAŞARI PUANI
(A+B+C+D)
AÇIKLAMA
(ASİL/YEDEK)
1
Halim SARICAOĞLU
Eğitim Bil.Böl./Reh.ve
Psik.Dan.ABD
Uzman
80,437
24,1311
61,25
6,125
3,02
77,13
23,139
85
25,5
78,8951
ASİL
2
Engin BÜYÜKÖKSÜZ
Eğitim Bil.Böl./Reh.ve
Psik.Dan.ABD
Uzman
73,171
21,9513
52,5
5,25
2,24
58,93
17,679
50
15
59,8803
YEDEK
1
Mine KİZİR
2
Didem GÜVEN
3
Zübeyde ŞENEL
Özel Eğitim Böl./Zihin
Engelliler Eğit.ABD.
Özel Eğitim Böl./Zihin
Engelliler Eğit.ABD.
Özel Eğitim Böl./Zihin
Engelliler Eğit.ABD.
Öğr.Gör.
79,48995 23,84699
50
5
2,24
58,93
17,679
85
25,5
72,025985
ASİL
Öğr.Gör.
70,82317 21,24695
71
7,1
2,87
73,63
22,089
65
19,5
69,935951
YEDEK
ADAY SINAVA
GİRMEDİ
Lis. Mez
Notu
%30
( C)
Giriş Sınavı
Notu
Giriş
Sınavı
Notu
% 30
(D)
Öğr.Gör.
BİRİMİ:TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
S.No
Adı Soyadı
Başvurulan Bölüm
Başvurulan
Kadro
ALES Notu
ALES
Notu
%30
(A)
Yabancı Dil
Lisans
Lisans
Y.Dil Notu Mezuniyet Mezuniyet
Notu
ÜDS/KPDS/ %10
(B)
Notu
Notu
…
4 lük
100 lük
TOPLAM
BAŞARI PUANI
(A+B+C+D)
AÇIKLAMA
(ASİL/YEDEK)
01 Ensar Arif SAĞBAŞ
Bilişim Sistemleri
Arş. Gör.
87,65158 26,29547
50,00000 5,00000
78,10000
23,43000
59,00000
17,70000
72,42547
ASİL
02 Furkan SABAZ
Bilişim Sistemleri
Arş. Gör.
82,34934 24,70480
75,00000 7,50000
76,40000
22,92000
52,00000
15,60000
70,72480
YEDEK
Lis. Mez
Notu
%30
Giriş
Sınavı
Notu
Giriş
Sınavı
Notu
% 30
TOPLAM
BAŞARI
PUANI
(D)
(A+B+C+D)
80
24
75,6
Lis. Mez
Notu
%30
( C)
Giriş Sınavı
Notu
Giriş
Sınavı
Notu
% 30
(D)
BİRİMİ: BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Başvurulan Bölüm
Başvurulan
Sıra
Adı Soyadı
Kadro
No
ALES
Notu
ALES Yabancı Dil
Notu
Notu
ÜDS/KPDS/
%30
…
(A)
1
Ahmet Rahmi GÜNAY
Antrenörlük Eğitimi
Uzman
Y.Dil
Notu
%10
Lisans Lisans Mez.
Mez.Notu
Notu
4 lük
100 lük
( C)
(B)
3,09
78,76
23,628
ASİL
70,77
21,2
ALES Notu
ALES
Notu
%30
(A)
76,909
23,073
80,000
8,000
2,890
74,100
22,230
60,000
18,000
71,303
ASİL
68,75
6,875
AÇIKLAMA
(ASIL/YEDEK)
BİRİMİ: FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Sıra
Adı Soyadı
No
Başvurulan Bölüm
Başvurulan
Kadro
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ARAŞ.GÖR.
Yabancı Dil
Lisans
Lisans
Y.Dil Notu Mezuniyet Mezuniyet
Notu
ÜDS/KPDS/ %10
(B)
Notu
Notu
…
4 lük
100 lük
TOPLAM
BAŞARI PUANI
(A+B+C+D)
AÇIKLAMA
(ASİL/YEDEK)
1
Selda DURMAZ
1
Büşra ÖZBAY
İSTATİSTİK
ARAŞ.GÖR.
89,525
26,858
70,000
7,000
2,000
53,330
15,999
50,000
15,000
64,857
ASİL
2
Muhammet Oğuzhan YALÇIN
İSTATİSTİK
ARAŞ.GÖR.
86,050
25,815
72,500
7,250
2,570
66,630
19,989
13,000
3,900
56,954
YEDEK
3
Meryem BEKAR
İSTATİSTİK
ARAŞ.GÖR.
83,947
25,184
67,500
6,750
3,250
82,500
24,750
-
-
-
SINAVA GİRMEDİ
4
Ferhat ÜNAL
İSTATİSTİK
ARAŞ.GÖR.
87,068
26,120
Başvurulan
Kadro
ALES Notu
ALES
Notu
%30
(A)
61,250
6,125
3,000
76,660
22,998
-
-
-
Lis. Mez
Notu
%30
( C)
Giriş Sınavı
Notu
Giriş
Sınavı
Notu
% 30
(D)
SINAVA GİRMEDİ
BİRİMİ: SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Sıra
No
Adı Soyadı
Başvurulan Bölüm
Yabancı Dil Y.Dil Notu Lisans
Lisans
Notu
%10
(B) Mezuniyet Mezuniyet
ÜDS/KPDS/
Notu
Notu
…
4 lük
100 lük
AÇIKLAMA
TOPLAM
(ASİL/YEDEK)
BAŞARI PUANI
(A+B+C+D)
1
Mirace KARACA
Sosyoloji
Araş.Gör.
82,81554 24,84466
73,75
7,38
3,33
84,36
25,308
85
25,5
78,982662 ASIL
2
Cem ÖZDEMİR
Sosyoloji
Araş.Gör.
83,88961 25,16688
65
6,50
3,21
81,56
24,468
75
22,5
75,344883 YEDEK
3
Didem KARAER
Sosyoloji
Araş.Gör.
73,72465
78
7,80
3,07
78,3
23,49
55
16,5
65,177395 BAŞARISIZ
4
Feyzeddin AYTEPE
Sosyoloji
Araş.Gör.
89,18039 26,75412
58,75
5,88
2,61
67,56
20,268
22,1174
BİRİMİ: FETHİYE ALİ SITKI MEFHARET KOÇMAN MESLEK YÜKSEKOKULU
Başvurulan Böl./Program
Başvurulan
Sıra
ALES
Lisans
Lisans Lis.Mez.
Adı Soyadı
ALES
Kadro
No
Notu
Mez. Notu Mez. Notu Notu
Notu
%35
4 lük
100 lük
(A)
1
Ersan EROL
2
Seçkin ESER
3
Özlem AKIN
4
Nermin AYAZ
Otel Lok.ve İkr.Hiz.Böl./
Turizm ve Otel İşl.Prog.
Otel Lok.ve İkr.Hiz.Böl./
Turizm ve Otel İşl.Prog.
Otel Lok.ve İkr.Hiz.Böl./
Turizm ve Otel İşl.Prog.
Otel Lok.ve İkr.Hiz.Böl./
Turizm ve Otel İşl.Prog.
Giriş
Sın.Notu
% 35
(B)
AÇIKLAMA
(ASIL/YEDEK)
(C )
TOPLAM
BAŞARI
PUANI
(A+B+C)
Öğr.Gör.
73,88600
25,860
64,53
19,359
55,00
19,250
64,469
ASİL
Öğr.Gör.
81,20900
28,423
69,08
20,725
40,00
14,000
63,148
YEDEK
Öğr.Gör.
70,00000
24,500
80,18
24,054
40,00
14,000
62,554
BAŞARISIZ
Öğr.Gör.
83,68080
29,288
66,71
20,013
15,00
5,250
54,551
BAŞARISIZ
ALES
Notu
ALES
Notu
%35
Giriş
Sınavı
Notu
Giriş
Sın.Notu
% 35
TOPLAM
BAŞARI
PUANI
(A+B+C)
AÇIKLAMA
(ASIL/YEDEK)
BİRİMİ: YATAĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU
Başvurulan Böl./Program
Başvurulan
Sıra
Adı Soyadı
Kadro
No
%30
Giriş
Sınavı
Notu
GİRMEDİ
Lisans
Lisans Lis.Mez.
Mez. Notu Mez. Notu Notu
4 lük
100 lük
%30
(A)
(C )
(B)
1
Tayfun ÖZCAN
İnş.Tek.Prog.
Öğr. Gör.
86,907
30,417
77,83
23,349
60
21,000
74,766
ASIL
2
Gökçe YASLAN GÖKA
İnş.Tek.Prog.
Öğr. Gör.
78,757
27,565
75,20
22,560
48
16,800
66,925
YEDEK
3
Coşkun ÜÇERLER
İnş.Tek.Prog.
Öğr. Gör.
70,000
24,500
65,92
19,776
52
18,200
62,476
BAŞARISIZ
4
Hacer ÇOLAK
İnş.Tek.Prog.
Öğr. Gör.
80,493
28,173
71,46
21,438
0
0,000
49,611
GİRMEDİ
BİRİMİ: SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Sıra
No
Adı Soyadı
Başvurulan Böl./Program
Başvurulan
Kadro
ALES
Notu
ALES
Notu
%35
Lisans
Lisans Lis.Mez.
Mez. Notu Mez. Notu Notu
4 lük
100 lük
%30
(A)
Giriş
Sınavı
Notu
Giriş
Sın.Notu
% 35
(C )
(B)
AÇIKLAMA
(ASIL/YEDEK)
TOPLAM
BAŞARI
PUANI
(A+B+C)
1
Mehtap ÇULLU
Yaşlı Bakımı
Öğr.Gör.
71.16
24.91
82.26
24.68
85 29.75
79.34
ASİL
2
Ayşen TAŞÇI
Yaşlı Bakımı
Öğr.Gör.
70.68
24.74
72.70
21.81
70 24.50
71.05
YEDEK
3
H.Hüseyin ÇAM
Yaşlı Bakımı
Öğr.Gör.
BİRİMİ: ORTACA MESLEK YÜKSEKOKULU
Başvurulan Böl./Program Başvurulan
Sıra
Adı Soyadı
Kadro
No
SINAVA GİRMEDİ
ALES
Notu
ALES
Notu
%35
Lisans
Mez. Notu
4 lük
Lis.Mez.
Notu
%30
(A)
Lisans
Mez.
Notu
100 lük
Giriş
Sınavı
Notu
(B)
Giriş
Sın.Notu
% 35
AÇIKLAMA
(ASIL/YEDEK)
(C )
TOPLAM
BAŞARI
PUANI
(A+B+C)
1
Ceren İŞÇİ
Turizm ve Sey.Hiz.Prg.
Öğr.Gör.
72,07700
25,227
72,41
21,723
50,00
17,500
64,450
ASİL
2
İsmail KAYA
Turizm ve Sey.Hiz.Prg.
Öğr.Gör.
83,99800
29,399
69,32
20,796
40,00
14,000
64,195
YEDEK
ALES
Notu
ALES
Notu
%35
Giriş
Sınavı
Notu
Giriş
Sın.Notu
% 35
AÇIKLAMA
(ASIL/YEDEK)
(C )
TOPLAM
BAŞARI
PUANI
(A+B+C)
BİRİMİ: İÇMELER TURİZM MESLEK YÜKSEKOKULU
Başvurulan Böl./Program
Başvurulan
Sıra
Adı Soyadı
(Kadro Detay No)
No
Kadro
Lisans
Lisans Lis.Mez.
Mez. Notu Mez. Notu Notu
4 lük
100 lük
%30
(A)
(B)
1
Sedat DEĞİŞGEL
Turizm ve Otel İşl.Prog.
17579
Öğr.Gör.
80,26200
28,092
75,05
22,515
65,00
22,750
73,357
ASİL
2
Ceren ARSLAN
Turizm ve Otel İşl.Prog.
17579
Öğr.Gör.
73,35843
25,675
87,86
26,358
50,00
17,500
69,533
YEDEK
4
Seçkin ESER
Turizm ve Otel İşl.Prog.
17579
Öğr.Gör.
81,20900
28,423
69,08
20,725
55,00
19,250
68,398
BAŞARISIZ
3
Oğuz DİKER
Turizm ve Otel İşl.Prog.
17579
Öğr.Gör.
70,00000
24,500
83,43
25,029
0,000
49,529
SINAVA GİRMEDİ
1
Selma TATAR
Turizm ve Otel İşl.Prog.
17580
Öğr.Gör.
80,16720
28,059
73,86
22,158
40,00
14,000
64,217
BAŞARILI
2
Abdullah ÜLKÜ
Turizm ve Otel İşl.Prog.
17580
Öğr.Gör.
78,88168
27,609
77,84
23,353
30,00
10,500
61,462
YEDEK
3
Murat BALCI
Turizm ve Otel İşl.Prog.
17580
Öğr.Gör.
77,90600
27,267
81,00
24,300
16,00
5,600
57,167
BAŞARISIZ
Aslı ERSOY
Turizm ve Otel İşl.Prog.
17580
Öğr.Gör.
80,42400
28,148
83,30
24,990
0,000
53,138
GİRMEDİ
4
BİRİMİ: MUĞLA MESLEK YÜKSEKOKULU
Sıra
No
Adı Soyadı
Başvurulan Böl./Program
Başvurulan
Kadro
ALES
Notu
ALES
Notu
%35
Lisans
Lisans Lis.Mez.
Mez. Notu Mez. Notu Notu
4 lük
100 lük
%30
(A)
Mimarlık ve Şehir Planlama
/ Harita - Kadastro
Giriş
Sınavı
Notu
(B)
Giriş
Sın.Notu
% 35
AÇIKLAMA
(ASIL/YEDEK)
(C )
TOPLAM
BAŞARI
PUANI
(A+B+C)
Uzman
73,927
25,874
-
64,311
19,29
85
29,750
74,92
ASİL
Öğr.Gör.
75,618
26,466
-
62,430
18,73
83
29,050
74,25
ASİL
Öğr.Gör.
70,000
24,500
-
79,670
23,90
22
7,700
56,10
YEDEK
Öğr.Gör.
75,818
26,536
-
70,800
21,24
23
8,050
55,83
KAZANAMADI
Öğr.Gör.
73,963
25,887
-
63,660
19,10
13
4,550
49,54
KAZANAMADI
Öğr.Gör.
84,743
29,660
-
65,000
19,50
72
25,200
74,36
ASİL
Öğr.Gör.
76,191
26,667
-
87,630
26,29
30
10,500
63,46
YEDEK
Öğr.Gör.
83,680
29,288
-
72,800
21,84
10
3,500
54,63
KAZANAMADI
Öğr.Gör.
80,282
28,099
-
82,030
24,61
0
0,000
Öğr.Gör.
72,772
25,470
74,560
22,37
88
30,800
78,64
ASİL
Öğr.Gör.
73,56
25,746
-
75,260
22,58
69,5
24,325
72,65
YEDEK
Çocuk Bakımı ve Gençlik
Hiz.Böl./ Çocuk Gel.Prog.
Öğr.Gör.
71,236
24,933
-
86,230
25,87
60
21,000
71,80
KAZANAMADI
Nilüfer GÜLLÜ
Çocuk Bakımı ve Gençlik
Hiz.Böl./ Çocuk Gel.Prog.
Öğr.Gör.
73,220
25,627
67,720
20,32
57,5
20,125
66,07
KAZANAMADI
1
Bengül METİN
Elektrik ve Enerji Böl. /
Alternatif En.Kayn.Prog.
Öğr.Gör.
70,000
24,500
-
76,900
23,07
83
29,050
76,62
ASİL
2
Adem DÖNMEZ
Elektrik ve Enerji Böl./
Alternatif En.Kayn.Prog.
Öğr.Gör.
70,000
24,500
-
84,130
25,24
55
19,250
68,99
YEDEK
1
Zeynep BAKİ
Uzman
86,320
30,212
-
65,700
19,71
80
28,000
77,92
ASİL
2
Gülşah DÜMEN
Uzman
82,160
28,756
-
77,820
23,35
70
24,500
76,60
YEDEK
1
Ayla ÇETİNKAYA
1
Bünyamin ŞEN
2
Dilek ŞAHİN
3
Osman Emre ARLI
4
Pınar BERBER
1
Ayşe DEMİRAY
2
Çağdaş DAĞ
3
Beste ŞİPAL
4
Gül DEMİR
1
Mustafa NİŞAN
2
Aynur IŞIK
3
Emel ÖZMEN
4
Büro Hiz. ve Sek.Böl./
Büro Yön. ve Asist.Prog.
Büro Hiz. ve Sek.Böl./
Büro Yön. ve Asist.Prog.
Büro Hiz. ve Sek.Böl./
Büro Yön. ve Asist.Prog.
Büro Hiz. ve Sek.Böl./
Büro Yön. ve Asist.Prog.
Kimya ve Kimyasal
İşl.Tek.Böl./
Kozmetik Tekn.Prog.
Kimya ve Kimyasal
İşl.Tek.Böl./
Kozmetik Tekn.Prog.
Kimya ve Kimyasal
İşl.Tek.Böl./
Kozmetik Tekn.Prog.
Kimya ve Kimyasal
İşl.Tek.Böl./
Kozmetik Tekn.Prog.
Çocuk Bakımı ve Gençlik
Hiz.Böl./ Çocuk Gel.Prog.
Çocuk Bakımı ve Gençlik
Hiz.Böl./ Çocuk Gel.Prog.
Görsel, İşitsel Tek. ve
Medya Yap.Böl./
Radyo ve TV Tekn.Prog.
Görsel, İşitsel Tek. ve Medya
Yap.Böl./
Radyo
ve TV Tekn.Prog.
GİRMEDİ
3
Erdem ÇİLTAŞ
4
Kurbani GEYİK
Görsel, İşitsel Tek. ve Medya
Yap.Böl./
Radyo
ve TV Tekn.Prog.
Görsel, İşitsel Tek. ve Medya
Yap.Böl./
Radyo
ve TV Tekn.Prog.
Uzman
85,871
30,055
-
69,200
20,76
70
24,500
75,31
KAZANAMADI
Uzman
81,893
28,663
-
75,960
22,79
0
0,000
51,45
GİRMEDİ
Download

24/01/2014 Tarihinde Yapılan Öğretim Elemanı Sınav Sonuçları için