Stavba rodinného domu z panelov NEWTON SIP urýchli
a zjednoduší Vašu stavbu a prinesie Vám –ako
investorovi a obyvateľovi, radu nezanedbateľných
výhod a úspor.
Tak v investičných nákladoch, ale hlavne v
prevádzkových nákladoch. Nezanedbateľné sú
lepšie vlastnosti stavby a tiež viac úžitkového priestoru
– čím použitie panelu NEWTON priamo zvyšuje zisk!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Komplexný a prepracovaný systém stavebnej technológie
Unikátna stavebná hrúbka obvodovej steny iba 25 cm
Najlepší pomer zastavanej a úžitkovej plochy stavby na trhu pri najlepších
tepelnoizolačných vlastnostiach
Získate: buď viac úžitkovej plochy v dome – pri rovnakej zastavanej ploche,
alebo na rovnakú úžitkovú plochu stačí menšia zastavaná plocha
Difúzne otvorená konštrukcia, ktorá zabezpečuje vnútornú klímu na úrovni
murovanej stavby klasickými materiálmi. Ale s výhodami našej technológie.
Tepelný odpor celkovej obvodovej konštrukcie R = 9,03 m2 K/W – pasívny
štandard steny
Extrémne nízke prevádzkové náklady na vykurovanie šetria peniaze
Vďaka vlastnostiam použitého izolantu sa stavba neprehrieva
Použitý najlepší technicky dostupný izolant, aký je momentálne k dispozícii
Luxusná svetlá výška interiéru stavby od 275 až do 280 cm
Jednoduchá montáž a prípadné operatívne úpravy na stavbe
Rýchlosť stavby
Bez potreby prenájmu veľkých stavebných mechanizmov
Jednoduchá logistika na stavbe vďaka výhodným rozmerom a váhe
panelov
Viac stavebných krokov v jednom šetrí čas a znižuje riziká chýb pri
spracovaní
Jednoduché vedenie inštalácií a rozvodov
Ekologická stavba ktorá nezaťažuje životné prostredie
Možnosť celoročnej realizácie stavieb – bez mokrých procesov
Profesionálne zaškolenie vrátane kompletného stavebného manuálu so
všetkými technickými detailmi a riešeniami
Možnosť realizovať vlastnú stavbu svojpomocne
Vyrába: ASONIUM, s.r.o., Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava, Slovenská Republika
Web: www.home4all.sk // www.newtonsip.eu
Email: [email protected] // [email protected]
– základný stavebný prvok pre stavbu pasívnych a
nízkoenergetických stavieb technológiou Home4all
•
•
•
NEWTON SIP
Prečo mať dom z NEWTON SIP?
NEWTON SIP
– základný stavebný prvok pre stavbu pasívnych a
nízkoenergetických stavieb technológiou Home4all
Kombinácia celosvetovo overených stavebných technológií SIP panelov a klasickej
rámikovej konštrukcie v sebe prinášajú tie najlepšie a najefektívnejšie riešenia pre
modernú a úspornú stavbu. Úspornú tak v investičných nákladoch, ako aj v
prevádzkových nákladoch na vykurovanie.
Moderná doba a vývoj v posledných desaťročiach priniesli pre stavebníkov mnohé
technologické zlepšenia. Neustále rastúce ceny energií zase permanentné
zvyšovanie prevádzkových nákladov na vykurovanie budov.
Preto prinášame to najlepšie pre Vaše stavby, aby ste Vy ako investor boli spokojný!
Energeticky náročné (tradičné) materiály a postupy nahradzujeme novými,
úspornými a efektívnymi. Rýchla stavba, väčší priestor, prirodzená vnútorná klíma,
nízke prevádzkové náklady – to sú iba niektoré výhody nášho stavebného systému.
ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE
Parameter
Výška panelu
Šírka panelu
Hrúbka panelu
Váha panelu
Plocha panelu
Svetlá výška v interiéri
Koeficient tepelného odporu
Súčinitel prestupu tepla
Difúzny odpor stavby
Fázový posun teplotného kmitu
Množstvo skondenzovanej vodnej pary
Množstvo odparenej vodnej pary
Nasiakavosť panelu
Statické zaťaženie konštrukcie
Jednotka
Hodnota
mm
2900
mm
1250
mm
230
kg
88
m2
3,625
mm
2750 - 2800
R
8.67 m2K/W
U
0.11 W/m2K
ZpT
2.0E+0011 m/s
Psi
7.5 h
Mc,a
0.003 kg/m2,p.a.
Mev,a
0.268 kg/m2,p.a.
%
0,5
6 nadzemných podlaží
Vhodný pre stavbu nasledovných druhov stavieb v pasívnom a nízkoenergetickom
štandarde:
•
•
•
•
•
•
•
Rodinných domov
Polyfunkčných stavieb
Nadstavieb
Hausbótov
Rekreačných stavieb
Malých bytových domov
Opláštenie skeletových konštrukcií
Vyrába: ASONIUM, s.r.o., Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava, Slovenská Republika
Web: www.home4all.sk // www.newtonsip.eu
Email: [email protected] // [email protected]
Download

Prečo panel NEWTON SIP