Evanjelická spojená škola, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov
IČO: 42227496
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
Verejný obstarávateľ, ktorým je Evanjelická spojená škola, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov, v súlade s § 9
ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, Vás týmto vyzýva na predloženie ponuky na predmet zákazky:
„Odborná literatúra a učebnice“
s nasledovnou špecifikáciou:
Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je zabezpečenie nákupu odbornej literatúry na každý z 10 predmetov zahrnutých do aktivity
1.1 Tvorba a overovanie pedagogickej dokumentácie vo vybraných predmetoch zameranej na inovovanie obsahu
a metód vzdelávania pre potreby trhu a práce (pol. rozpočtu 3.5.2.), nákup literatúry k digitálnemu meraciemu
pracovisku + zbierky úloh, atlasy, a ďalšia odborná literatúra a časopisy k praktickým cvičeniam a exkurziám
zahrnutých do aktivity 1.2. Praktické cvičenia a výskumné projekty v digitalizovanom meracom pracovisku (DMP)
prírodovedných predmetov a terénnych exkurziách
(pol. rozpočtu 4.5.2.), nákup literatúry: knihy, slovníky a
ďalšia odborná literatúra zameraná na obchodný styk a komunikáciu v nemeckom, anglickom a slovenskom
jazyku zahrnutých do aktivity 1.3. Administratíva v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku (pol. rozpočtu
5.5.2.) a nákup časopisov a odbornej literatúry potrebnej pre kvalifikované kariérne poradenstvo zahrnutých do
aktivity 2.1 Výchova a kariérne poradenstvo (pol. rozpočtu 6.5.2.).
Predmet zákazky je tvorený:
Knihy:
Kód
Názov
polož položky
ky
rozpočtu
3.5.2.
Školiaci
materiál
a potreby
Názov literatúry
Autor
Vydavateľstvo
Počet
ks
Michael Rapport
Evropa devatenáctého století
Vyšehrad, 2011
1
Richard Vinen
Evropa dvacátého století
Vyšehrad, 2007
1
Séria: Unikátny
obrazový sprievodca
Veda
Ikar, 2011
1
Světová kronika
Objevy a vynálezy
Rebo, 2005
1
Encyklopedie vědění lidstva
Rebo, 2008
1
Encyklopedie vynálezů
Slovart ČR, 2010
1
Ján Tibenský, Ondrej
Pöss a kolektív
Priekopníci vedy a techniky na Slovensku
Academic Electronic
Press, 1999
1
Jan Rychlík
Češi a Slováci ve 20. století
Vyšehrad, 2012
1
Kolektív autorov
Tvorcovia svetových dejín - Od renesancie po SPN - Mladé letá,
osvietenstvo
2003
1
Kolektív autorov
Tvorcovia svetových dejín - Od Francúzskej
revolúcie po začiatok 20. storočia
SPN - Mladé letá,
2003
1
Kolektív autorov
Tvorcovia svetových dejín - Od 1. svetovej
vojny po súčasnosť
SPN - Mladé letá,
2004
1
Nicola Labanca
Válečné konflikty dneška od roku 1945 do
současnosti
Fortuna Libri, 2009
1
Chris Bishop
Encyklopedie leteckých válek 20. století Od
roku 1945 do války v Perském zálivu 1991
Naše vojsko, 2012
1
Eva Demmerle
Habsburgovci
Slovart, 2012
1
Karel Krátký
Marshallův plán
Aleš Čeněk, 2010
1
Norman Friedman
Studená válka
1
Vladimír Nálevka
Horké krize studené války
Computer Press,
2005
Vyšehrad, 2010
Jan Wanner
Ve stínu studené války
Nakladatelství Lidové
noviny, 2011
1
Victor Sebestyen
1989 Pád východního bloku
1
Václav Veber
Dějiny sjednocené Evropy
Computer Press,
2011
Nakladatelství
Lidové
1
1
noviny, 2012
3.5.2.
Školiaci
materiál
a potreby
Taťána Petrasová,
Pavla Machalíková
Člověk a stroj v kultuře 19. století
Academia, 2013
1
Michael Krupp
Dějiny státu Izrael, Od založení do dneška
1948-2012
Vyšehrad, 2013
1
Donald Sommerville
Encyklopedie druhé světové války
Naše vojsko, 2009
1
Lewin
Z lásky k fyzice
Argo
1
Kolektív aut.
Úžasný svět energie a pohybu
Computer Press
1
Mikulová,Svoboda
Rozhovory s Einsteinem-Vědomí pokory
Santal
1
Široká
Testy ze středoškolské fyziky
Prometheus
1
McPhee
Fyzika bez mučení
Grada
1
Holubová
FYZIKA III- Pracovní sešit 1.díl pro učitele
Prodos
3
Drahoš
Počítač ve výuce fyziky
Generation Europe
1
Kotlík
Matemat. Fyzikální a chem. tabulky
Fragment
1
Lepil
Príručka pro učitele FYZ
Prometheus
1
Lepil
Sbírka úloh z FYZ pro střední školy
Prometheus
1
Nahodil
Sbírka úloh z FYZ kolem nás
Prometheus
1
Štoll
Dějiny fyziky
Prometheus
1
Lepil
Fyzika aktualně
Prometheus
1
Tarábek
Zmaturuj z Fyziky
Didaktis
1
Burroughs
Encyklopedie počasí
Svojtka
1
Štrba
Svetlo-vlny-lúče-fotóny
KVANT s.r.o.
1
Kratochvíl
Cesty chemie
Vutium
1
Bárta
Chemické prvky kolem nás
Edika
1
Mokrejšová
Moderní výuka chemie
Triton
1
Mokrejšová
Praktická a laboratórní výuka CHE
Triton
1
Kolektív
Přehled chemického názvosloví
SPN
1
Velíšek
Chemie potravin I ,II
OSSIS
1
Koolman
Barevný atlas biochemie
Grada
1
Chown
Kvantová teorie nikoho nezabije
Kniha Zlín
1
Dinwiddie
Stravitelná věda
Mladá fronta
1
Kolektív
Encyklopedie vědení lidstva
Rebo
1
Lemere
Marie Curie
Remedium
1
Ďuďa
Minerály
Aventinum
1
Vanek
Šutry pod lupou
Milahelp
1
Slouka
Stručný přehled nej. Organic. reakcí
UP
1
Jursík
Anorganická chemie kovu
VŠCHT
1
Jursík
Anorganická chemie nekovu
VŠCHT
1
Kolektív
Drahokamy kolem nás
Rubico
1
3.5.2.
Školiaci
materiál
a potreby
Coenraads
Geologie Země
Rebo
1
Ďuďa
Minerály Slovenska
Granit
1
Levy
Chemie bez (m)učení
Grada
1
Feslová
Poprask v laboratoři
Albatros
1
Stocklay
Velká encyklopedie vědy
Fragment
1
Kolektív
Chcete se dostat na lékařskou fakultu I
Sokrates
1
Kolektív
Chcete se dostat na lékařskou fakultu IV
Sokrates
1
Scott Mueller
Notebooky, servis – upgrade - opravy
Computer Press,
2005
1
Wiliam R. Stanek
Microsoft Windows Server 2008, kapesní
rádce administrátora
Computer Press,
2008
1
Charlie Russel,
Sharon Crawford
Microsoft Windows Server 2008, velký
průvodce administrátora
Computer Press,
2009
1
Wiliam R. Stanek
Microsoft Windows 7, kapesní rádce
administrátora
Computer Press,
2010
1
Ondřej Bitto
Microsoft Windows 8
Ondřej Bitto
Computer Press,
2012
Computer
Press,
1
Microsoft Windows 7, podrobná
používateľská príručka
Karel Klatovský
Windows 8, praktická příručka
Sadloňová M.,
Sadloň M.
1
2012
1
Matematika- Zbierka príkladov a testov
Computer Media,
2012
Školmédia
Rimarčik M.
Štatistika pre prax
Marián Rimarčík
1
Hrdina Ľ., Kosper F.,
Maxian M.
Matematika v príkladoch
SPN – Mladé lettá
10
Informatorium 2010
1
Hebák P., Kahounová Počet pravděpodobnosti v příkladech
J.
1
Kotyra D.
Zbierka úloh z matematiky pre 5. Až 9.
Ročník ZŠ
Mapa Slovakia
15
Holéczyová S.
Matematika pre stredoškolákov 1 (zbierka
úloh)
Aktuell
15
Laluha S., Taňašiová
N.
Matematika – maturite a prijímacie pohovory
na prijímacie pohovory ekonomického smeru
Eurolitera
1
Zlatoš P.
Lineárna algebra a geometria
Alber MarenčinVydavateľstvo PT
1
Olejár M. a kol.
Zbierka vzorcov z matematiky
Young Scientist
2
Chajdiak J.
Štatistika v exceli 2007
Statis
1
Kahanová I.
Matematika 1 – Zbierka úloh pre stredné
školy
Orbis Pictus
Istropolitana
1
Chajdiak J.
Štatistika jednoducho
Statis 2010
1
Mareš M.
Příběhy matematiky
Pistorius&Olšanská
1
Vošický Z.,
Kubáčková E.
Matematika
Fragment
1
Bálint Ľ., Kuzma J.
Úlohy na rozvíjanie matematickej gramotnosti
žiakov 2. Stupňa základných škôl
Príroda
10
Radová J.
Finanční matematika pro každého
Grada, 2009
1
Mojžiš M.
Jeden výdych koňa
W Press, 2012
1
Pickover Clifford A.
Matematická kniha
Dokořán, 2012
1
Poliačik I.
Finančné deriváty pre každého?
Servisia s.r.o., 2011
1
Bentley P. J.
Kniha o číslach
Rebo
1
Bero P., Berová Z.
Pomocník z matematiky pre 6.ročník ZŠ a 1.
Ročník gymnázií s osemročným štúdiom
(1.zošit)
Orbis Pictus
Istropolitana 2012
1
3.5.2.
Školiaci
materiál
a potreby
Bero P., Berová Z.
Pomocník z matematiky pre 6.ročník ZŠ a 1.
Ročník gymnázií s osemročným štúdiom
(2.zošit)
Orbis Pictus
Istropolitana 2012
1
Bero P., Berová Z.
Pomocník z matematiky pre 7.ročník ZŠ a 2.
Ročník gymnázií s osemročným štúdiom
(1.zošit)
Orbis Pictus
Istropolitana 2012
1
Bero P., Berová Z.
Pomocník z matematiky pre 7.ročník ZŠ a 2.
Ročník gymnázií s osemročným štúdiom
(2.zošit)
Orbis Pictus
Istropolitana 2012
1
Bero P., Berová Z.
Pomocník z matematiky pre 8.ročník ZŠ a 3.
Ročník gymnázií s osemročným štúdiom
(1.zošit)
Orbis Pictus
Istropolitana 2012
1
Bero P., Berová Z.
Pomocník z matematiky pre 8.ročník ZŠ a 3.
Ročník gymnázií s osemročným štúdiom
(2.zošit)
Orbis Pictus
Istropolitana 2012
1
Bero P., Berová Z.
Pomocník z matematiky pre 9.ročník ZŠ a 4.
Ročník gymnázií s osemročným štúdiom
(1.zošit)
Orbis Pictus
Istropolitana 2012
1
Bero P., Berová Z.
Pomocník z matematiky pre 9.ročník ZŠ a 4.
Ročník gymnázií s osemročným štúdiom
(2.zošit)
Orbis Pictus
Istropolitana 2012
1
Bero P., Berová Z.
Zošit pre učiteľa k Pomocníku z matematiky 6
Orbis Pictus
Istropolitana 2012
1
Bero P., Berová Z.
Zošit pre učiteľa - Pomocník z matematiky 7
Orbis Pictus
Istropolitana 2012
1
Bero P., Berová Z.
Zošit pre učiteľa - Pomocník z matematiky 8
Orbis Pictus
Istropolitana 2012
1
Bero P., Berová Z.
Zošit pre učiteľa - Pomocník z matematiky 9
Orbis Pictus
Istropolitana 2012
1
Bálint Ľ.
Kombinatorika pravdepodobnosť štatistika
logika grafy
Príroda 2010
1
Ústava Slovenskej republiky po poslednej
novele
Poradca s.r.o., 2011
15
Jiří Olšovský
Slovník filozofických pojmů současnosti, 3.,
rozšířené a aktualizované vydání
Grada, 2011
7
Kolektív autorov
Slovník cudzích slov
1
Jan Jandourek
Sociologický slovník
Slovenské
pedagogické
nakladateľstvo,
2008
Portál, 2007
Angelika
Tiefenbacherová
Filozofia, Čo by sme mali vedieť
Aktuell
1
Edícia: Filozofia do
vrecka
Filozofia ako problém? Dvanásťkrát o zmysle
filozofie
Kalligram, 2004
1
Jan Jandourek
Čítanka sociologických klasiků
Grada, 2010
1
Prehľad všeobecnej psychológie
Enigma, 2010
1
Vladimír Smékal
Pozvání do psychologie osobnosti
Barrister & Principal,
2009
1
Milan Nakonečný
Sociální psychologie
Academia, 2009
1
Dagmar Hrašková
Zbierka úloh, príkladov a testov z ekonómie
na prijímacie skúšky na vysoké školy
Slovenský inštitút
vzdelávania, 2012
2
Milan Pavlík
Základy finančného zdravia
Milan Pavlík, 2012
2
Tom Nicholson
Gorila
Dixit, 2012
1
65. pole, 2012
Tomáš Sedláček
Ekonomie dobra a zla, Po stopách lidského
tázání od Gilgameše po finanční krizi
Ján Lisý a kolektív
Ekonómia
IURA EDITION, 2011
2
Samuel P.
Huntington
Střet civilizací
Rybka Publishers,
2007
1
Jan Černohorský,
Petr Teplý
Základy financí
Grada, 2011
1
5
1
3.5.2.
4.5.2.
Školiaci
materiál
a potreby
Richard Hindls,
Robert Holman,
Stanislava Hronová
Ekonomický slovník
Alexandra Krsková
Dejiny politickej a právnej filozofie
C. H. Beck, 2003
1
IURA EDITION, 2011
1
Krátky slovník slovenského jazyka
4
Synonymický slovník slovenčiny
4
Ľubica Balážová,
Klára Buzássyová
Slovník súčasného slovenského jazyka (A G)
1
Ľubica Balážová,
Klára Buzássyová
Slovník súčasného slovenského jazyka (H L)
1
Mária Beláková
Kde sa píšu čiarky?
2
Milada Caltíková, Ján
Tarábek
Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského
jazyka
1
M.Ivanová-Šalingová,
S. Šaling,
Z.Maníková
Jolana Nižníková
Slovenčina bez chýb
1
Praktická príručka slovenskej skladby
1
Zuzana Kováčová
Reč a jazyk v škole
1
Eva Cesnaková
Precvič si slovenčinu ...pravopis, gramatiku,
sloh, literatúru
1
Nataša Galková
Cvičebnica slovenského jazyka pre
stredoškolákov
1
Slavomír Ondrejovič
Jazyk, veda o jazyku, societa,
Sociolingivstické etudy
1
Juraj Dolník
Morfologické aspekty súčasnej slovenčiny
1
Gilbert Garibal
Tréma a jak ji překonávat (Portál)
1
A. a B. Peasovi
Řeč těla na pracovišti (Portál)
1
A. a B. Peasovi
Řeč těla (Portál)
1
R. Braun
Umění rétoriky
1
T. Buzan
Mentální mapování
1
S. Sperandio
Účinná komunikace v zaměstnání
1
J. Townsend
Manažerský pohovor
1
J. Townsend
Prezentace
1
H. Belz
Klíčové kompetence a jejich rozvíjení
1
John McMurry
Organická chémie
E. Machková
Projekty dramatické výchovy pro
středoškoláky
Križan
Maturita z biológie + CD testy
kol.autorov
Testy z biológie na prijímacie skúšky na VŠ 1 Aktuell
10
kol.autorov
Testy z biológie na prijímacie skúšky na VŠ 2 Aktuell
10
Kočárek
Biologie člověka 1
Scientia
2
Kočárek
Biologie člověka 2
Scientia
2
Mojžiš
Jeden výdych koňa
Wpress
2
Červeň
Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov
STU
30
Strávitelna věda
Mladá Fronta
3
Biofyzika, biochémia, radiológia
Osveta
3
Školiaci
materiál
a potreby
Votium
1
1
Príroda 2012
30
Prvky
Slovart
3
kol.autorov
Školský atlas Slovenská republika
VKU Harmanec
80
John McMurry
Organická chémie
Votium
1
Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky
VŠCHT
3
Přírodní toxiny a jedy
Galén
1
Fyzikálna chémia - praktikum
STU
3
4.5.2.
5.5.2.
Školiaci
materiál
a potreby
Školiaci
materiál
a potreby
Laluha, Taňašiová
Matematika - maturita prij.poh.na VŠ- ekon
Eurolitera
15
Švrček
Sbírka netradičných mat.úloh
Prometheus
10
Olejár
Zlomky
YScientist
15
Voráčová
Atlas geometrie
Academie
3
Norrby
Nobelovy ceny a přírodní vědy
Academie
4
Kohanová
Matematika 1 zbierka úloh pre stredné školy
Orbis Pictus
15
Holéczyová
Matematika pre stredoškolákov
Aktuell
15
Odvárko
Úlohy z finanční matematiky pro střední školy
Prometheus
15
Human Physiology with Vernier (SK)
Vernier
1
Ľ. Hybenová, R.
Saganová
Praktická príručka slohovej výchovy pre ZŠ a
SŠ pre rodinu a úradnú komunikáciu
Antonín Dynda, Eva
Dyndová
Slovensko-nemecká obchodná
korešpondencia
Věra Höppnerová
Wirtschaftsdeutsch Aktuell
Harvard Business
Essentials
Business Communication
L. Arredondo
Communicate Effectively
M. Čierna, L. Čierny
Slovensko-nemecký slovník. (Slowakischdeutsches Wörterbuch)
D. Carnegie
Komunikácia ako cesta k úspechu
Príroda 2010
1
A. Pease
Veľká kniha reči tela
Ikar 2010
1
A. Furnham
Psychológia
Slovart 2012
1
E. Reichelová
Na chvíľu Freudom-Filiálna terapia
1
M. Schraggeová
Nezamestnanosť v psychologických
súvislostiach
Integrity Solutions
2010
Psychprof 2011
S.G. Blythe
Dieťa v rovnováhe
Inštitút psychoterapie
a socioterapie 2012
1
K. Tepperwein
Ako sa ľahko učiť
Eko-konzult 2005
1
P. Gavora
Akí sú moji žiaci ? - diagnostika
Enigma 2010
1
M. Šefránková
Výchovný poradca
Iris 2007
1
Alberti
Asertivita a rovnosť
Vydavateľstvo F 2011 1
Konečná
Komunikácia vo verejnom styku
Book and book 2012
1
W. Reichel
IQ a EQ testy
Príroda 2011
1
P. McKenna
Stres pod kontrolou
Eastone Books 2010
1
M. Veselý
Ako dosiahnuť úspech
Mirex 2011
1
S. Gajdošová
100 hier na rozvoj osobnosti
Slov. skauting 2009
1
V.E. Frankl
Hľadanie zmyslu života
Eastone Books 2011
1
M. Vágnerová
Poradenská psychologická diagnostika dětí a
dospívajících
Karolinum 2008
1
O. Zelinková
Poruchy učení
Portál 2009
1
E. Fryjaufová
Jak uspět na vysoké škole
1
R. Portmannová
Hry pro tvorivé myšlení
Computer Press
2006
Portál 2011
D. Sedláčková
Rozvoj zdravého sebevědomí žáka
Grada 2009
1
M. Kolář
Nová cesta k léčbě šikany
Portál 2011
1
E.Bakalář
Hry pro osobní rozvoj. 50 osvědčených
psychoher a aktivit
Computer Press 2006 1
Z. Matějček
Praxe dětského psychologického poradenství
Portál 2011
1
B. Hansen-Čechová
Nápady pro rozvoj a hodnocení klíčových
kompetencí žáku
Portál 2009
1
Belz,Siegrist
Klíčové kompetence a jejich rozvíjení
Portál 2007
1
15
1
1
1
1
Školiaci
6.5.2. materiál
a potreby
2
1
1
Školiaci
6.5.2. materiál
a potreby
T. Armstrong
Každý je na něco chytrý
Portál 2011
1
F. Delivré
Buďte pány svého času
Portál 2002
1
G. Beyer
Trénink koncentrace
Portál 2010
1
D. Kuneš
Sebepoznání
Portál 2009
1
O. Hauck
Překonejte komplex méněcennosti
Portál 2010
1
K.a D. Geldard
Dětská psychoterapie a poradenství
Portál 2008
1
D. Krowatchek
Do školy beze strachu
Computer Press 2007 1
A. Crkalová
Pruvodce světem koučování a osobnostní
typologie
Management Press
2012
1
A. Munden
Poruchy pozornosti a hypraktivita
Portál 2006
1
J.C. Maxwell
17 zákonov tímovej práce
Slovo života 2009
1
D. Carnegie
Prejavy na verejnosti
Príroda 2011
1
P. Zmeko
Všeobecný prehľad na prijímacie skúšky na
vysoké školy
Slov.inštitút
vzdelávania 2008
1
S. Kunák
Vybrané možnosti primárnej prevencie
negatívnych vplyvov na deti a mládež
Iris 2007
1
D.H. Pink
Čo nás poháňa
Eastone Books
1
M. Zelina
Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa
Iris 2011
1
F.X. Walton
Ako porozumieť deťom a adolescentom
Psychoprof 2008
1
M. Tyrlík
Sebepojetí a identita v adolescenci
Masarykova
univerzita, 2010
1
A.a B. Harris
Robiť ťažké veci
Kumran 2011
1
J. Praško
Deprese a jak ji zvládat
Portál 2008
1
M. Carr-Gregg
Psychické problémy v dospívání
Portál 2012
1
Učebnice:
Názov
Kód
položky
položky
rozpočtu
3.5.2.
4.5.2.
Školiaci
materiál
a potreby
Školiaci
materiál
a potreby
Autor
Názov literatúry
Vydavateľstvo
Počet
ks
Svoboda
Pokusy z FYZ na střední škole 1
Prometheus
15
Svoboda
Pokusy z FYZ na střední škole 2
Prometheus
15
Svoboda
Pokusy z FYZ na střední škole 3
Prometheus
15
Svoboda
Pokusy z FYZ na střední škole 4
Prometheus
15
Beneš
Základy chemie 1 Pracovní sešit
Fortuna
15
Beneš
Základy chemie 2 Pracovní sešit
Fortuna
15
J. a R. Pecinovský
Word 2007 pro pokročilé
Grada, 2009
17
J. a R. Pecinovský
Word 2010 – podrobný průvodce
Grada, 2010
10
Milan Brož
Microsoft Office Excel 2007 – podrobná
užívateľská príručka
Computer Press, 2008
10
Hana Kundráková,
Jaroslav Kultan
Nová maturita - informatika
Príroda
Polakovičová, A.,
Caltíková, M a kol.
Literatúra 1 učebnica pre SŠ
Alena Polakovičová,
Milada Caltíková a
kol.
Hodek, Páca
Zbierka textov a úloh z literatúry 1 pre SŠ
Laboratorní cvičení z bio a biochemie
Karolinum
30
kol.autorov
Netradiční metody ve vyuce biologie
Generation
30
Svoboda
Pokusy z fyziky na střední škole 1
Prometheus
10
Svoboda
Pokusy z fyziky na střední škole 2
Prometheus
10
Svoboda
Pokusy z fyziky na střední škole 3
Prometheus
10
500 testových úloh z fyziky
Prometheus
20
2
32
2
4.5.2.
5.5.2.
Školiaci
materiál
a potreby
Školiaci
materiál
a potreby
Pokusy z fyziky na střední škole 2
Prometheus
20
Pokusy z fyziky na střední škole 4
Prometheus
20
Fyzika Zásobník úloh pro SŠ
Scientia
20
Fyzika - návody na laboratórne práce
STU
20
Pokusy z fyziky na střední škole 1
Prometheus
20
Pokusy z fyziky na střední škole 3
Prometheus
20
Mokrejšová
Moderní výuka chémie
Triton
20
Janku
Školní pokusy z organické chémie
Karolinum
20
Základy praktické chemie
Fortuna
20
Praktická a laboratorní výuka chémie
Triton
20
Kohanová
Zbierka úloh z matematiky pre stredné
školy
Orbis Pictus
15
kol.autorov
Státní maturita v testových úlohách
Rubico
15
M. Caltíková a kol.
Slovenský jazyk 1 - učebnica
55
M. Caltíková a kol.
Slovenský jazyk 1 - cvičebnica
55
M. Caltíková a kol.
Slovenský jazyk 2 - učebnica
55
M. Caltíková a kol.
Slovenský jazyk 2 - cvičebnica
55
M. Caltíková a kol.
Slovenský jazyk 3 - učebnica
25
M. Caltíková a kol.
Slovenský jazyk 3 - cvičebnica
25
M. Caltíková a kol.
Slovenský jazyk 4 - učebnica
25
M. Caltíková a kol.
Slovenský jazyk 4 - cvičebnica
25
P. Davies, T. Falla
Solutions Pre-Intermediate Student´s book
+ multiROM Pack
20
P. Davies, T. Falla
Solutions Pre-Intermediate Class Audio
CDs
1
P. Davies, T. Falla
Solutions Pre-Intermediate Teacher´s book
1
P. Davies, T. Falla
Solutions Advanced Class Audio CDs
1
P. Davies, T. Falla
Solutions Advanced Teacher´s book
1
P. Davies, T. Falla
Solutions Intermediate Teacher´s book
1
Věra Kozáková
Obchodní němčina - Vše, co potřebujete
pro rozvoj písemného i ústního projevu +
CD
Geschäftskommunikation –
1
Anne Buscha, Gisela
Linthout
Hueber / Alltag, Beruf
& Co.
Büroecco, Augsburg
Verhandlungssprache, Kursbuch mit AudioCD
1
Kursbuch + Arbeitsbuch mit Audio-CD
1
1
zum Arbeitsbuch
Hueber / Alltag, Beruf
& Co.
2 Kursbuch + Arbeitsbuch mit Audio-CD
zum Arbeitsbuch
1
Hueber / Alltag, Beruf
& Co.
3 Kursbuch + Arbeitsbuch mit Audio-CD
zum Arbeitsbuch
1
Hueber / Alltag, Beruf
& Co.
4 Kursbuch + Arbeitsbuch mit Audio-CD
zum Arbeitsbuch
1
Hueber / Alltag, Beruf
& Co.
5 Kursbuch + Arbeitsbuch mit Audio-CD
zum Arbeitsbuch
1
Hueber / Alltag, Beruf
& Co.
6 Kursbuch + Arbeitsbuch mit Audio-CD
zum Arbeitsbuch
1
Predpokladaná hodnota zákazky:
18 200,-- EUR bez DPH
Miesto plnenia:
Evanjelická spojená škola, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov
Obsah ponuky:
Uchádzač predloží vyplnenú cenovú ponuku podľa prílohy Výzvy na predkladanie ponúk „Vzor 1“. Ocenený
zoznam položiek s uvedením jednotkových cien v EUR s DPH, ako aj celkovej ceny za celú zákazku v s DPH.
Predloženie ponuky:
Termín na predkladanie ponúk: 12.05.2014 do 10.00 hod.
Poštou, alebo osobne na adresu:
Evanjelická spojená škola, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov
alebo e-mailom:
[email protected]
Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude zaradená do hodnotenia.
Kritérium na hodnotenie ponúk:
Dodanie predmetu zákazky v celom požadovanom rozsahu a cena s DPH.
Pracovník určený pre kontakt so záujemcami:
Mgr. Emília Luščáková, +421 51 7721 401, [email protected]
Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný obstarávateľ
vystaví písomnú objednávku v zmysle predloženej cenovej ponuky.
Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, bude oznámený výsledok prieskumu
trhu mailom, alebo poštou. Uchádzač, ktorý neuspel nemá nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou
a doručením ponuky.
Vybavuje: Mgr. Emília Luščáková, +421 51 7721 401
V Prešove, 30.04. 2014
PhDr. Marián Damankoš PhD.,
riaditeľ školy
VZOR 1
CENOVÁ PONUKA
Na základe Vašej výzvy na predloženie cenovej ponuky Vám predkladáme cenovú ponuku a vyhlasujeme, že
sme si preštudovali Výzvu na predloženie cenovej ponuky a súhlasíme s podmienkami v nej uvedenými.
Názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO uchádzača:
Kontaktná adresa uchádzača:
Názov ponúkaného predmetu prieskumu trhu: „Odborná literatúra a učebnice“
Cenová ponuka uchádzača:
Predmet zákazky je tvorený:
Knihy:
Kód
Názov
polož položky
ky
rozpočtu
3.5.2.
Školiaci
materiál
a potreby
Názov literatúry
Autor
Počet
ks
Michael Rapport
Evropa devatenáctého století
1
Richard Vinen
Evropa dvacátého století
1
Séria: Unikátny obrazový
sprievodca
Veda
1
Světová kronika
Objevy a vynálezy
1
Encyklopedie vědění lidstva
1
Encyklopedie vynálezů
1
Ján Tibenský, Ondrej
Pöss a kolektív
Priekopníci vedy a techniky na Slovensku
1
Jan Rychlík
Češi a Slováci ve 20. století
1
Kolektív autorov
Tvorcovia svetových dejín - Od renesancie
po osvietenstvo
1
Kolektív autorov
Tvorcovia svetových dejín - Od Francúzskej
revolúcie po začiatok 20. storočia
1
Kolektív autorov
Tvorcovia svetových dejín - Od 1. svetovej
vojny po súčasnosť
1
Nicola Labanca
Válečné konflikty dneška od roku 1945 do
současnosti
1
Chris Bishop
Encyklopedie leteckých válek 20. století Od
roku 1945 do války v Perském zálivu 1991
1
Eva Demmerle
Habsburgovci
1
Karel Krátký
Marshallův plán
1
Norman Friedman
Studená válka
1
Vladimír Nálevka
Horké krize studené války
1
Jan Wanner
Ve stínu studené války
1
Cena
za MJ
v EUR
s DPH
Cena
spolu
v EUR
s DPH
Cena
spolu za
položku
rozpočtu
v EUR s
DPH
3.5.2.
Školiaci
materiál
a potreby
Victor Sebestyen
1989 Pád východního bloku
1
Václav Veber
Dějiny sjednocené Evropy
1
Taťána Petrasová, Pavla
Machalíková
Člověk a stroj v kultuře 19. století
1
Michael Krupp
Dějiny státu Izrael, Od založení do dneška
1948-2012
1
Donald Sommerville
Encyklopedie druhé světové války
1
Lewin
Z lásky k fyzice
1
Kolektív aut.
Úžasný svět energie a pohybu
1
Mikulová,Svoboda
Rozhovory s Einsteinem-Vědomí pokory
1
Široká
Testy ze středoškolské fyziky
1
McPhee
Fyzika bez mučení
1
Holubová
FYZIKA III- Pracovní sešit 1.díl pro učitele
3
Drahoš
Počítač ve výuce fyziky
1
Kotlík
Matemat. Fyzikální a chem. tabulky
1
Lepil
Príručka pro učitele FYZ
1
Lepil
Sbírka úloh z FYZ pro střední školy
1
Nahodil
Sbírka úloh z FYZ kolem nás
1
Štoll
Dějiny fyziky
1
Lepil
Fyzika aktualně
1
Tarábek
Zmaturuj z Fyziky
1
Burroughs
Encyklopedie počasí
1
Štrba
Svetlo-vlny-lúče-fotóny
1
Kratochvíl
Cesty chemie
1
Bárta
Chemické prvky kolem nás
1
Mokrejšová
Moderní výuka chemie
1
Mokrejšová
Praktická a laboratórní výuka CHE
1
Kolektív
Přehled chemického názvosloví
1
Velíšek
Chemie potravin I ,II
1
Koolman
Barevný atlas biochemie
1
Chown
Kvantová teorie nikoho nezabije
1
Dinwiddie
Stravitelná věda
1
Kolektív
Encyklopedie vědení lidstva
1
Lemere
Marie Curie
1
Ďuďa
Minerály
1
Vanek
Šutry pod lupou
1
Slouka
Stručný přehled nej. Organic. reakcí
1
Jursík
Anorganická chemie kovu
1
Jursík
Anorganická chemie nekovu
1
Kolektív
Drahokamy kolem nás
1
Coenraads
Geologie Země
1
Ďuďa
Minerály Slovenska
1
Levy
Chemie bez (m)učení
1
Feslová
Poprask v laboratoři
1
Stocklay
Velká encyklopedie vědy
1
Kolektív
Chcete se dostat na lékařskou fakultu I
1
Kolektív
Chcete se dostat na lékařskou fakultu IV
1
Scott Mueller
Notebooky, servis – upgrade - opravy
1
3.5.2.
Školiaci
materiál
a potreby
Wiliam R. Stanek
Microsoft Windows Server 2008, kapesní
rádce administrátora
1
Charlie Russel, Sharon
Crawford
Microsoft Windows Server 2008, velký
průvodce administrátora
1
Wiliam R. Stanek
Microsoft Windows 7, kapesní rádce
administrátora
1
Ondřej Bitto
Microsoft Windows 8
1
Ondřej Bitto
Microsoft Windows 7, podrobná
používateľská príručka
1
Karel Klatovský
Windows 8, praktická příručka
1
Sadloňová M., Sadloň M.
Matematika- Zbierka príkladov a testov
1
Rimarčik M.
Štatistika pre prax
1
Hrdina Ľ., Kosper F.,
Maxian M.
Matematika v príkladoch
10
Hebák P., Kahounová J.
Počet pravděpodobnosti v příkladech
1
Kotyra D.
Zbierka úloh z matematiky pre 5. Až 9.
Ročník ZŠ
15
Holéczyová S.
Matematika pre stredoškolákov 1 (zbierka
úloh)
15
Laluha S., Taňašiová N.
Matematika – maturite a prijímacie pohovory
na prijímacie pohovory ekonomického smeru
1
Zlatoš P.
Lineárna algebra a geometria
1
Olejár M. a kol.
Zbierka vzorcov z matematiky
2
Chajdiak J.
Štatistika v exceli 2007
1
Kahanová I.
Matematika 1 – Zbierka úloh pre stredné
školy
1
Chajdiak J.
Štatistika jednoducho
1
Mareš M.
Příběhy matematiky
1
Vošický Z., Kubáčková E.
Matematika
1
Bálint Ľ., Kuzma J.
Úlohy na rozvíjanie matematickej gramotnosti
žiakov 2. Stupňa základných škôl
10
Radová J.
Finanční matematika pro každého
1
Mojžiš M.
Jeden výdych koňa
1
Pickover Clifford A.
Matematická kniha
1
Poliačik I.
Finančné deriváty pre každého?
1
Bentley P. J.
Kniha o číslach
1
Bero P., Berová Z.
Pomocník z matematiky pre 6.ročník ZŠ a 1.
Ročník gymnázií s osemročným štúdiom
(1.zošit)
1
Bero P., Berová Z.
Pomocník z matematiky pre 6.ročník ZŠ a 1.
Ročník gymnázií s osemročným štúdiom
(2.zošit)
1
Bero P., Berová Z.
Pomocník z matematiky pre 7.ročník ZŠ a 2.
Ročník gymnázií s osemročným štúdiom
(1.zošit)
1
Bero P., Berová Z.
Pomocník z matematiky pre 7.ročník ZŠ a 2.
Ročník gymnázií s osemročným štúdiom
(2.zošit)
1
Bero P., Berová Z.
Pomocník z matematiky pre 8.ročník ZŠ a 3.
Ročník gymnázií s osemročným štúdiom
(1.zošit)
1
3.5.2.
Školiaci
materiál
a potreby
Bero P., Berová Z.
Pomocník z matematiky pre 8.ročník ZŠ a 3.
Ročník gymnázií s osemročným štúdiom
(2.zošit)
1
Bero P., Berová Z.
Pomocník z matematiky pre 9.ročník ZŠ a 4.
Ročník gymnázií s osemročným štúdiom
(1.zošit)
1
Bero P., Berová Z.
Pomocník z matematiky pre 9.ročník ZŠ a 4.
Ročník gymnázií s osemročným štúdiom
(2.zošit)
1
Bero P., Berová Z.
Zošit pre učiteľa k Pomocníku z matematiky 6 1
Bero P., Berová Z.
Zošit pre učiteľa - Pomocník z matematiky 7
1
Bero P., Berová Z.
Zošit pre učiteľa - Pomocník z matematiky 8
1
Bero P., Berová Z.
Zošit pre učiteľa - Pomocník z matematiky 9
1
Bálint Ľ.
Kombinatorika pravdepodobnosť štatistika
logika grafy
1
Ústava Slovenskej republiky po poslednej
novele
15
Jiří Olšovský
Slovník filozofických pojmů současnosti, 3.,
rozšířené a aktualizované vydání
7
Kolektív autorov
Slovník cudzích slov
1
Jan Jandourek
Sociologický slovník
5
Angelika Tiefenbacherová Filozofia, Čo by sme mali vedieť
1
Edícia: Filozofia do
vrecka
Filozofia ako problém? Dvanásťkrát o zmysle
filozofie
1
Jan Jandourek
Čítanka sociologických klasiků
1
Prehľad všeobecnej psychológie
1
Vladimír Smékal
Pozvání do psychologie osobnosti
1
Milan Nakonečný
Sociální psychologie
1
Dagmar Hrašková
Zbierka úloh, príkladov a testov z ekonómie
na prijímacie skúšky na vysoké školy
2
Milan Pavlík
Základy finančného zdravia
2
Tom Nicholson
Gorila
1
Tomáš Sedláček
Ekonomie dobra a zla, Po stopách lidského
tázání od Gilgameše po finanční krizi
1
Ján Lisý a kolektív
Ekonómia
2
Samuel P. Huntington
Střet civilizací
1
Jan Černohorský, Petr
Teplý
Základy financí
1
Richard Hindls, Robert
Holman, Stanislava
Hronová
Ekonomický slovník
Alexandra Krsková
Dejiny politickej a právnej filozofie
1
Krátky slovník slovenského jazyka
4
1
Synonymický slovník slovenčiny
4
Ľubica Balážová, Klára
Buzássyová
Slovník súčasného slovenského jazyka (A G)
1
Ľubica Balážová, Klára
Buzássyová
Slovník súčasného slovenského jazyka (H L)
1
Mária Beláková
Kde sa píšu čiarky?
2
3.5.2.
4.5.2.
Školiaci
materiál
a potreby
Milada Caltíková, Ján
Tarábek
Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského
jazyka
1
M.Ivanová-Šalingová, S.
Šaling, Z.Maníková
Slovenčina bez chýb
1
Jolana Nižníková
Praktická príručka slovenskej skladby
1
Zuzana Kováčová
Reč a jazyk v škole
1
Eva Cesnaková
Precvič si slovenčinu ...pravopis, gramatiku,
sloh, literatúru
1
Nataša Galková
Cvičebnica slovenského jazyka pre
stredoškolákov
1
Slavomír Ondrejovič
Jazyk, veda o jazyku, societa,
Sociolingivstické etudy
1
Juraj Dolník
Morfologické aspekty súčasnej slovenčiny
1
Gilbert Garibal
Tréma a jak ji překonávat (Portál)
1
A. a B. Peasovi
Řeč těla na pracovišti (Portál)
1
A. a B. Peasovi
Řeč těla (Portál)
1
R. Braun
Umění rétoriky
1
T. Buzan
Mentální mapování
1
S. Sperandio
Účinná komunikace v zaměstnání
1
J. Townsend
Manažerský pohovor
1
J. Townsend
Prezentace
1
H. Belz
Klíčové kompetence a jejich rozvíjení
1
E. Machková
Projekty dramatické výchovy pro
středoškoláky
1
Organická chémie
1
Križan
Maturita z biológie + CD testy
30
kol.autorov
Testy z biológie na prijímacie skúšky na VŠ
1
10
kol.autorov
Testy z biológie na prijímacie skúšky na VŠ
2
10
Kočárek
Biologie člověka 1
2
Kočárek
Biologie člověka 2
2
Mojžiš
Jeden výdych koňa
2
Červeň
Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov
30
Strávitelna věda
3
Biofyzika, biochémia, radiológia
3
Prvky
3
Školský atlas Slovenská republika
80
Organická chémie
1
Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky
3
Přírodní toxiny a jedy
1
Školiaci
materiál
a potreby
kol.autorov
4.5.2.
Školiaci
materiál
a potreby
Fyzikálna chémia - praktikum
3
Laluha, Taňašiová
Matematika - maturita prij.poh.na VŠ- ekon
15
Švrček
Sbírka netradičných mat.úloh
10
Olejár
Zlomky
15
Voráčová
Atlas geometrie
3
Norrby
Nobelovy ceny a přírodní vědy
4
Kohanová
Matematika 1 zbierka úloh pre stredné školy
15
Holéczyová
Matematika pre stredoškolákov
15
Odvárko
Úlohy z finanční matematiky pro střední školy
15
5.5.2.
Školiaci
materiál
a potreby
Human Physiology with Vernier (SK)
1
Ľ. Hybenová, R.
Saganová
Praktická príručka slohovej výchovy pre ZŠ a
SŠ pre rodinu a úradnú komunikáciu
15
Antonín Dynda, Eva
Dyndová
Slovensko-nemecká obchodná
korešpondencia
Věra Höppnerová
Wirtschaftsdeutsch Aktuell
Harvard Business
Essentials
Business Communication
L. Arredondo
Communicate Effectively
M. Čierna, L. Čierny
Slovensko-nemecký slovník. (Slowakischdeutsches Wörterbuch)
2
D. Carnegie
Komunikácia ako cesta k úspechu
1
A. Pease
Veľká kniha reči tela
1
A. Furnham
Psychológia
1
E. Reichelová
Na chvíľu Freudom-Filiálna terapia
1
M. Schraggeová
Nezamestnanosť v psychologických
súvislostiach
1
S.G. Blythe
Dieťa v rovnováhe
1
K. Tepperwein
Ako sa ľahko učiť
1
P. Gavora
Akí sú moji žiaci ? - diagnostika
1
M. Šefránková
Výchovný poradca
1
Alberti
Asertivita a rovnosť
1
Konečná
Komunikácia vo verejnom styku
1
W. Reichel
IQ a EQ testy
1
P. McKenna
Stres pod kontrolou
1
M. Veselý
Ako dosiahnuť úspech
1
S. Gajdošová
100 hier na rozvoj osobnosti
1
V.E. Frankl
Hľadanie zmyslu života
1
M. Vágnerová
Poradenská psychologická diagnostika dětí a
dospívajících
1
O. Zelinková
Poruchy učení
1
E. Fryjaufová
Jak uspět na vysoké škole
1
R. Portmannová
Hry pro tvorivé myšlení
1
D. Sedláčková
Rozvoj zdravého sebevědomí žáka
1
M. Kolář
Nová cesta k léčbě šikany
1
E.Bakalář
Hry pro osobní rozvoj. 50 osvědčených
psychoher a aktivit
1
Z. Matějček
Praxe dětského psychologického poradenství
1
B. Hansen-Čechová
Nápady pro rozvoj a hodnocení klíčových
kompetencí žáku
1
Belz,Siegrist
Klíčové kompetence a jejich rozvíjení
1
T. Armstrong
Každý je na něco chytrý
1
F. Delivré
Buďte pány svého času
1
G. Beyer
Trénink koncentrace
1
D. Kuneš
Sebepoznání
1
O. Hauck
Překonejte komplex méněcennosti
1
K.a D. Geldard
Dětská psychoterapie a poradenství
1
D. Krowatchek
Do školy beze strachu
1
A. Crkalová
Pruvodce světem koučování a osobnostní
typologie
1
1
1
1
1
Školiaci
6.5.2. materiál
a potreby
Školiaci
6.5.2. materiál
a potreby
A. Munden
Poruchy pozornosti a hypraktivita
1
J.C. Maxwell
17 zákonov tímovej práce
1
D. Carnegie
Prejavy na verejnosti
1
P. Zmeko
Všeobecný prehľad na prijímacie skúšky na
vysoké školy
1
S. Kunák
Vybrané možnosti primárnej prevencie
negatívnych vplyvov na deti a mládež
1
D.H. Pink
Čo nás poháňa
1
M. Zelina
Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa
1
F.X. Walton
Ako porozumieť deťom a adolescentom
1
M. Tyrlík
Sebepojetí a identita v adolescenci
1
A.a B. Harris
Robiť ťažké veci
1
J. Praško
Deprese a jak ji zvládat
1
M. Carr-Gregg
Psychické problémy v dospívání
1
Cena za predmet zakázky v EUR s DPH
Učebnice:
Kód
položky
3.5.2.
4.5.2.
Názov
položky
rozpočtu
Školiaci
materiál
a potreby
Školiaci
materiál
a potreby
Autor
Názov literatúry
Cena Cena Cena
za MJ spolu spolu za
Počet v
v
položku
ks
EUR
EUR rozpočtu v
s
s
EUR s
DPH
DPH DPH
Svoboda
Pokusy z FYZ na střední škole 1
15
Svoboda
Pokusy z FYZ na střední škole 2
15
Svoboda
Pokusy z FYZ na střední škole 3
15
Svoboda
Pokusy z FYZ na střední škole 4
15
Beneš
Základy chemie 1 Pracovní sešit
15
Beneš
Základy chemie 2 Pracovní sešit
15
J. a R. Pecinovský
Word 2007 pro pokročilé
17
J. a R. Pecinovský
Word 2010 – podrobný průvodce
10
Milan Brož
Microsoft Office Excel 2007 – podrobná
užívateľská príručka
10
Hana Kundráková,
Jaroslav Kultan
Nová maturita - informatika
Polakovičová, A.,
Caltíková, M a kol.
Literatúra 1 učebnica pre SŠ
Alena Polakovičová,
Milada Caltíková a
kol.
Hodek, Páca
Zbierka textov a úloh z literatúry 1 pre SŠ
Laboratorní cvičení z bio a biochemie
30
kol.autorov
Netradiční metody ve vyuce biologie
30
Svoboda
Pokusy z fyziky na střední škole 1
10
Svoboda
Pokusy z fyziky na střední škole 2
10
Svoboda
Pokusy z fyziky na střední škole 3
10
500 testových úloh z fyziky
20
Pokusy z fyziky na střední škole 2
20
Pokusy z fyziky na střední škole 4
20
Fyzika Zásobník úloh pro SŠ
20
Fyzika - návody na laboratórne práce
20
2
32
2
4.5.2.
5.5.2.
Školiaci
materiál
a potreby
Školiaci
materiál
a potreby
Pokusy z fyziky na střední škole 1
20
Pokusy z fyziky na střední škole 3
20
Mokrejšová
Moderní výuka chémie
20
Janku
Školní pokusy z organické chémie
20
Základy praktické chemie
20
Praktická a laboratorní výuka chémie
20
Kohanová
Zbierka úloh z matematiky pre stredné školy
15
kol.autorov
Státní maturita v testových úlohách
15
M. Caltíková a kol.
Slovenský jazyk 1 - učebnica
55
M. Caltíková a kol.
Slovenský jazyk 1 - cvičebnica
55
M. Caltíková a kol.
Slovenský jazyk 2 - učebnica
55
M. Caltíková a kol.
Slovenský jazyk 2 - cvičebnica
55
M. Caltíková a kol.
Slovenský jazyk 3 - učebnica
25
M. Caltíková a kol.
Slovenský jazyk 3 - cvičebnica
25
M. Caltíková a kol.
Slovenský jazyk 4 - učebnica
25
M. Caltíková a kol.
Slovenský jazyk 4 - cvičebnica
25
P. Davies, T. Falla
Solutions Pre-Intermediate Student´s book +
multiROM Pack
20
P. Davies, T. Falla
Solutions Pre-Intermediate Class Audio CDs
1
P. Davies, T. Falla
Solutions Pre-Intermediate Teacher´s book
1
P. Davies, T. Falla
Solutions Advanced Class Audio CDs
1
P. Davies, T. Falla
Solutions Advanced Teacher´s book
1
P. Davies, T. Falla
Solutions Intermediate Teacher´s book
1
Věra Kozáková
Obchodní němčina - Vše, co potřebujete pro
rozvoj písemného i ústního projevu + CD
1
Anne Buscha, Gisela
Linthout
Geschäftskommunikation –
Verhandlungssprache, Kursbuch mit Audio-CD
1
Hueber / Alltag, Beruf
& Co.
1 Kursbuch + Arbeitsbuch mit Audio-CD zum
Arbeitsbuch
1
Hueber / Alltag, Beruf
& Co.
2 Kursbuch + Arbeitsbuch mit Audio-CD zum
Arbeitsbuch
1
Hueber / Alltag, Beruf
& Co.
3 Kursbuch + Arbeitsbuch mit Audio-CD zum
Arbeitsbuch
1
Hueber / Alltag, Beruf
& Co.
4 Kursbuch + Arbeitsbuch mit Audio-CD zum
Arbeitsbuch
1
Hueber / Alltag, Beruf
& Co.
5 Kursbuch + Arbeitsbuch mit Audio-CD zum
Arbeitsbuch
1
Hueber / Alltag, Beruf
& Co.
6 Kursbuch + Arbeitsbuch mit Audio-CD zum
Arbeitsbuch
1
Cena za predmet zakázky v EUR s DPH
[Miesto], [dátum]
-----------------------------------------pečiatka, podpis
Download

Odborná literatúra a učebnice