Komerčné aplikácie
Celoročný
Katalóg
PERFECT C MFORT
Aktuálna publikácia slúži iba na informatívne účely a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti
Daikin Europe N.V.. Spoločnosť Daikin Europe N.V. zostavila obsah tohto letáku podľa svojich najlepších
vedomostí. Nedáva ani výslovnú, ani implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť
na určitý účel jeho obsahu a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe N.V. otvorene odmieta akúkoľvek zodpovednosť
za akékoľvek priame alebo nepriame škody v širšom slova zmysle, vyplývajúce z alebo vzťahujúce sa k
používaniu a/alebo interpretácii tohto letáku. Celý obsah je chránený autorskými právami spoločnosti Daikin
Europe N.V.
Produkty Daikin sú distribuované:
Spoločnosť Daikin Europe N.V. sa zúčastňuje na
certifikačnom programe Eurovent pre Klimatizačné
zariadenia (AC), Veľké kanálové jednotky chladené
kvapalinou (LCP) a jednotky Fan Coil (FC); certifikované
dáta certifikovaných modelov sú uvedené v zozname
Eurovent. Multi jednotky sú s certifikátom Eurovent pre
kombinácie až do 2 vnútorných jednotiek.
DAIKIN AIRCONDITIONING Central Europe – Slovakia, s.r.o
Galvaniho 15/C – 821 04 Bratislava
www.daikin.sk
Klimatizácia
Aplikované systémy
Chladenie
ECP*10-505_P_DACE • 01/2010 • Copyright Daikin
Aktuálna publikácia nahrádza ECPSK09-500
Zodpovedný editor: Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende
KOMERČNÉ APLIKÁCIE K ATA L Ó G 2 0 1 0
Unikátna pozícia spoločnosti Daikin ako výrobcu
klimatizačných zariadení, kompresorov a chladív vedie k
väčšej angažovanosti spoločnosti v environmentálnych
otázkach. Už niekoľko rokov je zámerom spoločnosti
Daikin stať sa lídrom v poskytovaní produktov, ktoré sú
šetrné k životnému prostrediu. Táto výzva si vyžaduje
ekologický dizajn, vývoj širokého sortimentu výrobkov
a systém riadenia energie, ktorý konzervuje energiu a
znižuje odpad.
Vykurovanie
2010
4 PILIERE RASTU
SPOLOČNOSTI DAIKIN
APLIKOVANÉ SYSTÉMY
CHLADENIE
KLIMATIZAČNÉ JEDNOTKY
VYKUROVANIE
LÍDER V KVALITE PRODUKTOV
Spoločnosť Daikin vyrába komplexnú škálu vysoko energeticky účinných a kvalitných produktov a systémov klimatizačných
zariadení pre komerčné, rezidenčné a priemyselné využitie. Naše produktové portfólio je založené na štyroch odlišných
“pilieroch”, ktoré demonštrujú diverzifikáciu spoločnosti Daikin:
optimalizované riešenia pre vykurovanie: systémy vzduch-
aplikované systémy pre centrálne chladenie a
vzduch (pre rezidenčné a komerčné aplikácie) a vzduch-
vykurovanie v priemyselných a komfortných aplikáciách
voda (pre rezidenčné aplikácie s možnosťou prípravy TÚV)
najmodernejšie klimatizácie s priamym chladením
chladenie so strednými alebo nízkymi teplotami pre
pre rezidenčné a komerčné využitie
maloobchody a sklady
Každý pilier využíva pokročilé technológie, aby dosiahol maximálnu energetickú účinnosť, minimálnu energetickú spotrebu
a minimálne prevádzkové náklady počas životnosti zariadenia. Náš produktový sortiment je široký a pokrýva všetky kľúčové
disciplíny regulácie vnútornej klímy, pri ktorých sme si istí ich schopnosťou vždy splniť požiadavky koncového používateľa,
projektanta, dodávateľa a realizačnej firmy.
LÍDER V POSKYTOVANÍ KVALITY A ZÁKAZNÍCKÝCH SLUŽIEB
Od nášho založenia, v meste Ostend (Belgicko) v roku 1972, sme obnovili a rozšírili naše výrobné priestory, vrátane tých,
ktoré sa otvorili v Miláne (Taliansko), Plzni a Brne (Česká republika) a získali odkúpením v Cramlingtone (Veľká Británia)
a Güglingene (Nemecko), do terajšieho stavu, v ktorom sú uznávané ako najpokročilejšie vo svojom odvetví v Európe.
Okrem toho, všetky naše závody ťažia z politiky našej japonskej materskej organizácie ohľadom výroby s nulovými chybami,
mimoriadne účinného dodávateľského reťazca a unikátnej podpory vo výskume a vývoji. Tieto veľké výrobné zariadenia sú
súčasťou siete plne vlastených dcérskych spoločností v Spojenom kráľovstve, Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Španielsku,
Portugalsku, Poľsku, Grécku, Belgicku, Holandsku, Švédsku, Strednej Európe a Južnej Afrike ako aj mnohých nezávislých
distribútorov v Európe, Afrike a na Strednom Východe, ktorí sú podporovaní niekoľkými pobočkami v Írsku, Rusku a Turecku.
Skúsená a profesionálna podpora nám umožňuje udržiavať závideniahodný blízky vzťah s medzinárodnými trhmi, čím
môžeme na mieru prispôsobiť naše produkty konkrétnym regionálnym požiadavkám a reagovať rýchlo a efektívne na
akúkoľvek oblasť možného rozšírenia trhu.
NOVÉ PRODUKTY 2010
18
SEZÓNNY INVERTOR - RZQ-D9
›
›
›
›
›
Sezónna účinnosť v súlade so skutočnou prevádzkou
Cenovo výhodná náhrada z R-22/R-407C na R-410A
Veľmi veľký prevádzkový rozsah
Vhodný pre aplikácie technologického chladenia
Tichý nočný režim
20
KAZETOVÁ SAMOČISTIACA JEDNOTKA FCQ-C8 / FCQH-D8 / FMCQ-A / FXFQ-P9
›
Spoločnosť Daikin predstavuje prvú automaticky
čistiacu sa kazetu na európskom trhu
›
Vyššia účinnosť a komfort vďaka každodennému
automatickému čisteniu filtra
›
›
Nižšie náklady na údržbu vďaka funkcii automatického čistenia
Jednoduchšie vyčistenie jednotky vysávačom
bez potreby jej otvorenia
66
APLIKÁCIE VZT JEDNOTIEK S ERQ
›
›
›
›
›
Tepelné čerpadlo ERQ pre Split aplikáciu
Využitie tepelného čerpadla vo VZT jednotkách
Invertor technológia
Vysoká účinnosť
Rýchlejší čas odozvy na kolísanie teploty privádzaného vzduchu
v porovnaní so systémom VZT celom založenom na vode.
2
68
TEPLOVZDUŠNÁ CLONA BIDDLE - CYQ*
! VRV®/ERQ patria medzi prvé systémy DX umožňujúce pripojiť
teplovzdušné clony Biddle
! Návrat investície za menej ako 1,5 roka (v porovnaní s elektrickou
teplovzdušnou clonou)
! Maximálna energetická účinnosť pochádzajúca z aplikácie
technológie usmernenia výfuku vzduchu (Európsky patent)
! Účinnosť oddelenia vzduchu okolo 85 % výrazne znižuje stratu
tepla a požadovaný výkon vykurovania vnútornou jednotkou
! Jednoduchá a rýchla inštalácia, keďže nie sú potrebné žiadne
70
prídavné systémy ako rozvody vody, kotly ani plynové pripojenia
BRC1E51A
! Jednoduchá obsluha
! Automatická aktualizácia letného času
! Časovač
! Podpora niekoľkých jazykov
! Zabudované záložné napájanie
OBSAH
4 piliere rastu spoločnosti Daikin
1
Nové produkty
2
Obsah
5
Vykurovanie a chladenie
6
Ochrana životného prostredia
8
Eko-štítok
9
Ikony “Staráme sa”
9
Označovanie energetickej triedy
10
Sezónna účinnosť
11
Riešenie spoločnosti Daikin na náhradu R-22
12
REZIDENČNÉ A KOMERČNÉ APLIKÁCIE
14
Prehľad výhod jednotiek Sky Air®
Prehľad vonkajších jednotiek
14
18
Podstropné jednotky
NOVÉ FHQ-B / RZQ-D9V1
Kazetové jednotky
NOVÉ Samočistiaci dekoračný panel
NOVÉ FCQH-D8 / RZQ-D9V1
NOVÉ FCQH-D8 / RZQ-B9W1
FCQH-D8 / RZQS-DV1
NOVÉ FCQ-C8 / RZQ-D9V1
NOVÉ FCQ-C8 / RZQ-B9W1
FCQ-C8 / RZQS-DV1
FCQ-C8 / RXS-G
FCQ-C8 / RXS-F
FFQ-BV / RXS-G
FFQ-BV / RXS-F
Kanálové jednotky
NOVÉ FBQ-C: invertorový ventilátor
NOVÉ FBQ-C / RZQ-D9V1
NOVÉ FBQ-C / RZQ-B9W1
FBQ-C / RZQS-DV1
FBQ-C / RXS-G
FBQ-C / RXS-F
NOVÉ FDQ-B / RZQ-D9V1
NOVÉ FDQ-B / RZQ-B9W1
FDQ-B / RZQS-DV1
FDQ-B / RZQ-C
Nástenné jednotky
NOVÉ FAQ-B / RZQ-D9V1
NOVÉ FAQ-B / RZQ-B9W1
FAQ-B / RZQS-DV1
20
NOVÉ FHQ-B / RZQ-B9W1
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
FHQ-B / RZQS-DV1
FHQ-B / RXS-G
FHQ-B / RXS-F
NOVÉ FUQ-B / RZQ-D9V1
NOVÉ FUQ-B / RZQ-B9W1
32
VETRANIE
Multi a Twin, Double Twin aplikácie
CMSQ-A
NOVÉ RZQ-D9V1/B9W1
RZQ-C
RZQS-DV1
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
VAM-FA
ERQ
TEPLOVZDUŠNÁ CLONA
CYQS/M/L - DK-F/C/R
Voľby a príslušenstvo
Riadiace systémy
Voliteľné príslušenstvo
42
42
43
44
5
45
45
46
47
48
49
50
51
53
53
56
59
62
65
65
66
68
68
70
70
80
VYKUROVANIE A CHLADENIE
TE P E L NÉ Č E R PA D LO
TEPELNÉ ČERPADLÁ SPOLOČNOSTI DAIKIN: KOMBINÁCIA
ÚČINNOSTI A CELKOVÉHO KOMFORTU
Spoločnosť Daikin Vám poskytuje viac ako 50 rokov skúseností v
pokročilej technológii tepelných čerpadiel. Naša nová generácia
tepelných čerpadiel to sú riešenia pre vykurovanie a chladenie typu “všetko v jednom”
pre rezidenčné a komerčné aplikácie. Tieto zabezpečujú komfortný pocit tepla v zime
3/4 kW
teplo z vonk. prostredia
+
energia
a chladu v lete. Pretože naše systémy získavajú tepelnú energiu z vonkajšieho vzduchu
(tzv. tepelné čerpadlá typu vzduch-vzduch a vzduch-voda) sú oveľa energeticky
účinnejšie a vypúšťajú oveľa menej emisií CO2 než porovnateľné systémy s kotlami
spaľujúcimi fosílne palivá.
AKO ENERGETICKY ÚČINNÉ SÚ NAŠE TEPELNÉ ČERPADLÁ?
Účinnosť tepelného čerpadla sa meria v hodnotách COP (Koeficient účinnosti) pre
vykurovanie a EER (Pomer energetickej účinnosti) pre chladenie. Tepelné čerpadlá
Daikin dosahujú hodnoty COP a EER až 4, čo znamená, že jedna jednotka spotrebovanej
energie dáva 4 jednotky energie vo forme tepla alebo chladu.
REK U P E R ÁCI A T E P L A
TEPELNÉ ČERPADLO ALEBO SYSTÉM NA REKUPERÁCIU TEPLA?
Ak hľadáte komfortné riešenia na vykurovanie a/alebo chladenie vášho
obchodu, kancelárie alebo priemyselnej budovy, spoločnosť Daikin má
pre vás bohatú ponuku. Naše vysoko účinné tepelné čerpadlá môžu
buď vykurovať, alebo chladiť, zatiaľ čo naše systémy na rekuperáciu tepla poskytujú
súčasne vykurovanie aj chladenie a to všetko z jedného systému. Ponúkame široký
sortiment tepelných čerpadiel a systémov na rekuperáciu tepla, tak aby splnili vaše
potreby. Sú konfigurované od malých jednotiek s výkonom 2 kW pre jednu izbu až po
jednotky s niekoľkými MW pre veľké priemyselné aplikácie.
ČO JE REKUPERÁCIA TEPLA?
Rekuperácia tepla sa dosahuje využitím odpadového tepla z vnútorných jednotiek
v režime chladenia pre časti budovy, ktoré potrebujú vykurovanie. Inými slovami,
rekuperácia tepla pomáha znova využiť energiu dostupnú v jednej alebo viacerých
častiach budovy a odoslať ju do iných častí tej istej budovy. S hodnotou COP
(Koeficient účinnosti) až 9, dosahujú systémy na rekuperáciu tepla jednu z najvyšších
úrovní energetickej účinnosti v odvetví.
4/4 kW
1/4 kW
elektrická energia
IBA VYKUROVANIE
VYSOKO ENERGETICKY ÚČINNÉ RIEŠENIA PRE VYKUROVANIE
Vďaka svojej vedúcej pozícii v technológii tepelných čerpadiel prispela
spoločnosť Daikin významným spôsobom do trhu rezidenčného
vykurovania: vykurovacie systémy založené na tepelných čerpadlách,
ktoré spĺňajú nároky zákazníkov na systémy s nižšou spotrebou energie a nároky
zákonodarcov na vyššiu účinnosť.
Výsledok: vykurovacie systémy, ktoré sú omnoho energeticky účinnejšie než bežné
riešenia na fosílne palivá. Táto kombinácia pokročilej technológie a obnoviteľnej energie
- vzduchu - ako paliva*, určuje úlohu spoločnosti Daikin, ako technologického lídra v
oblasti ochrany nášho životného prostredia. Pridajte k tomu uznávanú spoľahlivosť,
flexibilitu, bezpečnosť, nízke inštalačné náklady a celkový komfort vykurovacích
systémov Daikin a okamžite zistíte, prečo sa spoločnosť Daikin rýchlo stáva príťažlivou
značkou vo vykurovacom odvetví.
*Vykurovacie systémy Daikin používajú tiež malé množstvo elektrickej energie
(asi 1/4 vykurovacej energie)
IBA CHL ADENIE
RIEŠENIA CHLADENIA PRE VAŠE ODVETVIE
Máte vysoké požiadavky na to, čo je najlepšie pre vaše podnikanie?
Spoločnosť Daikin dodáva najmodernejšie chladiace zariadenia už
niekoľko desaťročí. Či už hľadáte optimálnu energetickú účinnosť
alebo mimoriadnu presnosť pre priemyselné alebo procesné chladenie, spoločnosť
Daikin vyhovie každej vašej potrebe chladenia. Toto unikátne spojenie technológii a
spoľahlivosti robí zo spoločnosti Daikin vašu samozrejmú voľbu.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA
EÚ uznala tepelné čerpadlá
Schválením Smernice o obnoviteľných zdrojoch energie v Európskom Parlamente v decembri 2008
sa naplnilo úsilie spoločnosti Daikin pri konštruovaní energeticky účinných tepelných čerpadiel
typu vzduch-voda a vzduch-vzduch. Na svojej ceste za ešte energeticky účinnejšími vykurovacími
produktami vyvíja spoločnosť Daikin tepelné čerpadlá, ktoré spĺňajú všetky potreby používateľa a
spotrebovávajú oveľa menej primárnej energie než konkurenčné zariadenia založené na spaľovaní
fosílnych palív.
Po prvýkrát Smernica uznáva aj aerotermálnu a hydrotermálnu energiu ako obnoviteľné zdroje
energie. Spolu s uznaním EÚ, že vonkajší vzduch, zem a voda (povrchová, z jazera alebo studne) sú
obnoviteľné zdroje energie, sa veľa očakáva od propagácie členských štátov ohľadom využívania týchto
obnoviteľných zdrojov pomocou technológií tepelných čerpadiel.
Spolu so solárnymi panelmi a veternými turbínami sa tepelné čerpadlá môžu taktiež stať zdrojom
príspevkov, propagačných kampaní a úľav na daniach. Cieľom EÚ je zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov
energie v Európe o 20 % do roku 2020.
Naliehavosť cieľov 20/20/20 EÚ - zníženie emisií oxidu uhličitého a spotreby energie o 20 % a zvýšenie
podielu obnoviteľných zdrojov o 20 %, všetko do roku 2020 - a skutočnosť, že tepelné čerpadlá môžu priamo
prispieť k naplneniu týchto ambicióznych cieľov, predstavuje pre tepelné čerpadlá hlavnú príležitosť.
AEROTERMÁLNE ČERPADLO
HYDROTERMÁLNE ČERPADLO
GEOTERMÁLNE ČERPADLO
ENERGETICKY ÚČINNÉ ZARIADENIA
Mnohé inovácie produktov spoločnosti Daikin pochádzajú z požiadavky na ochranu životného prostredia.
Invertor technológia znižuje dobu nábehu jednotky a mení výkon kompresora, aby vyhovoval presným
požiadavkám na zaťaženie systému. Pri pripojení k DC motorom kompresorov od spoločnosti Daikin
umožňuje zariadeniu dosiahnuť najvyššie hodnoty COP na trhu. Podobne aj príslušenstvá na pokročilú
reguláciu zaisťujú stálu optimálnu účinnosť systému a umožňujú vzdialené monitorovanie cez internet.
ZNIŽOVANIE ODPADU
Spoločnosť Daikin bola prvým európskym výrobcom klimatizačných jednotiek, ktorý získal environmentálny
certifikát ISO14001 a všetky závody spoločnosti Daikin sú podobne certifikované. Politika nulového odpadu
spoločnosti zaručuje, že mnohé vyrobené produkty je možné recyklovať, znova použiť alebo obnoviť.
RECYKLOVANIE MATERIÁLOV
Pre spoločnosť Daikin je recyklácia materiálov samozrejmosťou. Kal, obnovený zo spracovanej odpadovej
vody, sa napríklad používa pri výrobe spojív. Recyklácia iných typov odpadov je tiež podporovaná investíciou
do znovu použiteľných obalov.
EKO-ŠTÍTOK
Za posledných desať rokov sa “Kvet” stal symbolom produktov, ktoré poskytujú jednoduché a presné vodítko pre
zákazníkov po celej Európe.
Všetky produkty označené “Kvetom” boli skontrolované nezávislými orgánmi, ktoré dohliadajú na súlad s prísnymi
ekologickými a výkonnostnými kritériami. V súčasnosti existuje dvadsať šesť produktových skupín a bolo už udelených
viac než 250 licencií na niekoľko stoviek produktov. Eko-štítok EÚ je spravovaný Európskou radou ekologického
označovania (EUEB) a podporuje ho Európska Komisia, všetky Členské štáty Európskej únie a Európsky hospodársky
priestor (EEA). Rada ekologického označovania združuje zástupcov skupín chrániacich odvetvie a životné prostredie a
spotrebiteľských organizácií.
Tepelné čerpadlá boli nedávno pridané ako produktová skupina a spoločnosť Daikin je prvou spoločnosťou, ktorá získa
Eko-štítok za svoje tepelné čerpadlá Daikin Altherma vzduch-voda.
EÚ ocení tepelné čerpadlo Eko-štítkom vtedy, keď vyhodnotí, že je energeticky účinnejšie než priemerné tepelné čerpadlá
bez Eko-štítku. Cenou Eko-štítku EÚ bolo čerpadlo Daikin Altherma ohodnotené v niekoľkých kategóriách: účinnosť
vykurovania a chladenia, potenciál globálneho oteplenia chladiva (GWP), hlučnosť, neprítomnosť látok RoHS, školenie,
dokumentácia, dostupnosť náhradných dielov a podrobnosť informácii na mieste predaja.
Daikin Altherma predstavuje vrchol desaťročia trvajúcich skúsenosti spoločnosti Daikin s technológiou tepelných
čerpadiel. Účinne získava nízkoúrovňové teplo okolitého vzduchu a zvyšuje jeho teplotu na takú hodnotu, ktorou je
možné pohodlne vykurovať dom a pripravovať teplú úžitkovú vodu pri vonkajších teplotách až -20 ºC. Takto vytvára Daikin
Altherma z aerotermálnej energie obnoviteľný zdroj energie. Zavedená technológia tepelného čerpadla je vysoko účinná
(3 až 5 kWh tepla za každú 1 kWh spotrebovanej elektrickej energie).
Spoločnosť Daikin Europe N.V. získala Eko-štítok za nasledujúce produkty Daikin Altherma vhodné na použitie s výstupnou
teplotou 35 °C.
Nasledujúce modely získali EKO-ŠTÍTOK:
ERHQ006B-EKHBH008B, ERHQ007B-EKHBH008B,
ERHQ008B-EKHBH008B, ERHQ011B-EKHBH016B,
ERHQ014B-EKHBH016B, ERHQ016B-EKHBH016B,
ERHQ006B-EKHBX008B, ERHQ007B-EKHBX008B,
ERHQ008B-EKHBX008B, ERHQ011B-EKHBX016B,
ERHQ014B-EKHBX016B, ERHQ016B-EKHBX016B.
IKONY “STARÁME SA”
V KATALÓGU JE NIEKOĽKO IKON ZVÝRAZNENÝCH ZELENOU FARBOU. OZNAČUJÚ VLASTNOSTI VÝROBKU, KTORÉ
VPLÝVAJÚ NA ZNÍŽENIE SPOTREBY ENERGIE.
Energetická účinnosť
Úspora energie počas
pohotovostného režimu
Ekonomický režim
Inteligentné oko
Snímač pohybu
Nočný režim
Len ventilátor
Funkcia automatického
čistenia
Invertor technológia
OZNAČENIE ENERGETICKEJ TRIEDY
Označovanie energetickej triedy je súčasťou Európskeho
programu pre klimatické zmeny so zameraním na energetickú
účinnosť ako jednu z metód znižovania emisií CO2. Európska
komisia stanovuje, že zlepšené povedomie umožní
používateľom kúpiť si najekologickejšiu a najhospodárnejšiu
jednotku pre svoje potreby.
Trieda energetickej
účinnosti jednotky v
režime chladenia:
AKÉ SÚ ENERGETICKÉ TRIEDY?
Označenie poskytuje informácie o energetickej spotrebe
klimatizačnej jednotky. Jednotky s chladiacimi výkonmi
až do 12 kW sú klasifikované energetickou spotrebou v
kategóriách “A” až “G” a podľa toho aj farebne kódované.
Najúčinnejšie energetické jednotky kategórie “A” sú označené
tmavo zelenou šípkou a najmenej účinné jednotky kategórie
“G” sú označené červenou šípkou. Takto si môžu používatelia
porovnať účinnosti rovnakých typov odlišných značiek.
Trieda energetickej
účinnosti jednotky v
režime vykurovania:
A
EER > 3,20
A
COP > 3,60
B
3,20 ≥ EER > 3,00
B
3,60 ≥ COP > 3,40
C
3,00 ≥ EER > 2,80
C
3,40 ≥ COP > 3,20
D
2,80 ≥ EER > 2,60
D
3,20 ≥ COP > 2,80
E
2,60 ≥ EER > 2,40
E
2,80 ≥ COP > 2,60
F
2,40 ≥ EER > 2,20
F
2,60 ≥ COP > 2,40
G
2,20 ≥ EER
G
2,40 ≥ COP
ČO JE UVEDENÉ NA OZNAČENÍ
Názov a logo výrobcu a typ vnútorných alebo vonkajších
jednotiek (*).
UVEDENÁ ROČNÁ SPOTREBA ENERGIE
Približná ročná spotrebovaná energia sa uvádza na základe štandardného
modelu domácnosti. Ročná spotreba sa vyráta vynásobením celkového príkonu
v režime chladenia pri plnej záťaži s priemerným počtom 500 hodín za rok.
Náklady ročnej spotreby energie sa vyrátajú vynásobením tohto čísla s cenou
za elektrinu používateľa.
Energia
Výrobca
Vonkajšia jednotka
Vnútorná jednotka
Účinnejšia
A
B
C
D
E
CHLADIACI VÝKON
Je to chladiaci výkon jednotky v kW v režime chladenia pri plnej záťaži.
Používatelia by si mali vybrať jednotku, ktorá má výkon dostatočný pre ich
požiadavky chladenia alebo vykurovania. Nadmerne veľké jednotky sa môžu
často vypínať a zapínať, čím sa skracuje ich životnosť a príliš malé jednotky
neposkytujú dostatočné chladenie alebo vykurovanie. Hodnoty o výkone
získate od výrobcu alebo miestneho predajcu.
POMER ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI (EER)
Je to chladiaci výkon jednotky vydelený celkovým elektrickým príkonom,
ktorý sa vyžaduje na jeho dodanie - čím vyšší je pomer EER, tým väčšia je
energetická účinnosť.
TYP
Uvádza, či je jednotka určená len na chladenie alebo na chladenie/vykurovanie.
Režim chladenia určuje, či je jednotka chladená vodou alebo vzduchom.
F
G
Menej účinná
Ročná energetická spotreba
v kW v režime chladenia
(závislá na spôsobe
používania zariadenia
a na klíme)
Chladiaci výkon
Eneretická účinnosť
kW
Plná záťaž (čím vyššia, tým lepšia)
Typ
Len chladenie
Chladenie + Vykurovanie
Vzduchom chladený
VYKUROVACÍ VÝKON
Je to vykurovací výkon jednotky v kW v režime vykurovania pri plnej záťaži.
Vodou chladený
Vykurovací výkon
kW
Účinnosť vykurovania
A: vyššia
G: nižšia
Hluk
(dBA re 1 pW)
Ďalšie informácie nájdete v produktových
brožúrach
* Pre multi systémy označuje spoločnosť Daikin jednu vonkajšiu
jednotku s maximálne 2 nástennými vnútornými jednotkami.
Klimatizačná jednotka
Smernica pre energetické štítky 2002/31/CE
SEZÓNNA ÚČINNOSŤ
Keďže Európska legislatíva* núti používateľov energie, aby výrazne znížili spotrebu energie, zvýšili energetickú účinnosť
budov a domov a dodržali ciele Európskej Komisie 20/20/20, odvetvie sa pozerá na vhodnejšie spôsoby hodnotenia
účinnosti. Týmto sa nová Smernica EuP o Eko-dizajne sústreďuje na zníženie dopadu produktov na životné prostredie v EÚ.
Uvedie aj novú metódu výpočtu merania výkonu - sezónnu účinnosť - ktorá nahradí súčasnú metódu nominálnej účinnosti,
ktorá má svoje obmedzenia.
NOMINÁLNA ÚČINNOSŤ SA VYLEPŠÍ
Meranie environmentálneho výkonu nie je pre Európu nové.
Takéto merania sa používajú na stanovanie minimálnych
požiadaviek výrobcom a poskytujú spotrebiteľom informácie
o výkone klimatizácie tak, aby sa pri nákupe mohli múdro
rozhodnúť. V súčasnosti sa používa na meranie metóda
nominálnej účinnosti, ktorá má však obmedzenia, zväčšujúce
rozdiel medzi nominálnym a skutočným výkonom.
Krivka distribúcie tepoty
Výskyt
r Teplota
r
SEZÓNNA ÚČINNOSŤ NA JEDNEJ ÚROVNI SO SKUTOČNÝM
Aktuálny bod pre COP
Aktuálny bod pre EER
VÝKONOM
Vykurovanie
Chladenie
Na nápravu tejto situácie sa v Smernici EuP vyvinula metóda
komplexnejšieho merania - sezónna účinnosť. Hlavné
rozdiely
medzi sezónnym a nominálnym výpočtom sú:
› Používanie niekoľkých výkonových teplôt na chladenie a
vykurovanie namiesto jednej nominálnej lepšie odráža skutočný
výkon počas celej sezóny
› Integrácia prevádzky pri čiastočnom výkone namiesto plného výkonu.
› Prijatie metódy výpočtu sezónnej účinnosti bude mať za následok lepší odhad skutočného
výkonu jednotky, keďže väčšina systémov funguje väčšinu času pri čiastočnej záťaži.
Spoločnosť Daikin stanovila Sky Air® ako produktovú radu s
najsilnejším potenciálnym dopadom na životné prostredie.
Samozrejme ľahké komerčné aplikácie sú
zodpovedné za najväčšie využívanie energie počas
roka a to vďaka vysokým objemom predaja a
vysokému počtu prevádzkových hodín za rok.
NOMINÁLNA
Okrem toho, nový výpočet sezónnej účinnosti bude brať
do úvahy energiu spotrebovanú zariadeniami v prídavných
režimoch (keď je kompresor vypnutý). Keď sa pozrieme na
obdobie jedného roka, spotreba energie v týchto režimoch
môže byť obrovská.
CELKOVÁ
Ročná spotreba energie
Celková ročná spotreba energie (MWh)
100%
80%
60%
40%
20%
Na základe tohto sa spoločnosť Daikin rozhodla pustiť
najprv do segmentu ľahkých komerčných aplikácií, ktoré
už používajú princíp Eko-dizajnu v rade Sky Air®.
0%
Rezidenčné
*EPB (Energetický výkon budov) Smernica 2002/91/EK, EuP (Produkty využívajúce energiu) Smernica Eko-dizajn
Ľahké komerčné
RIEŠENIA SPOLOČNOSTI
DAIKIN NA NÁHRADU R-22
Kvôli významnému rozvoju technológie tepelných čerpadiel sú staršie klimatizačné systémy menej účinné než tie, ktoré sú
dnes dostupné. Okrem toho, používanie R-22 bude onedlho v Európe úplne zakázané.
Ako náhradu systémov R-22 čo najúčinnejším spôsobom v pomere k nákladom, vyvinula spoločnosť Daikin riešenia pre svoj
komerčný sortiment. Vďaka tejto novej technológii je možné využiť existujúce potrubie R22.
ČO JE R-22 A PREČO BUDE ZAKÁZANÉ V EURÓPE?
R-22 je a hydrochlórovaný fluorovaný uhľovodík (HCFC), ktorý sa bežne používal v klimatizačných systémoch. Pri vypustení
R-22 do vzduchu ho ultrafialové lúče slnka rozložili a do stratosféry sa uvoľnil chlór. Chlór reaguje s ozónom tým, že
znižuje jeho množstvo. Kvôli zmenšeniu hrúbky ozónovej vrstvy dopadajú škodlivé ultrafialové lúče na zemský povrch a
spôsobujú mnohé zdravotné a environmentálne problémy.
Medzinárodná komunita preto podpísala Montrealský protokol na stiahnutie materiálov poškodzujúcich ozón do roku
2030. Európska únia sa však rozhodla zakázať R-22 už v roku 2015.
KEDY BUDE R-22 ZAKÁZANÉ V EURÓPE?
2004
2005
2006
…
2010
2009
2011
…
2014
2015
Zákaz používania R-22 v nových
klimatizačných zariadeniach
1
Zákaz používania pôvodného R-22
Zákaz používania celého R-22 pri
pri servisných prácach a údržbe
servisných prácach a údržbe
Recyklovanie: opätovné použitie R-22 pomocou čistiaceho procesu
rovnakým spôsobom aký sa použil pri obnove (môže vykonať inštalátor)
Spätné získanie: opätovne spracované R-22, aby sa dosiahol rovnaký
výkon pôvodného R-22 (špecializovanou spoločnosťou)
Povolené je len spätne získané
a recyklované1 R-22
AKÝ JE DOPAD NA INŠTALÁCIE S R-22?
Nariadenie stiahnutia R-22 bude mať účinok na všetky v súčasnosti používané systémy R-22, pričom spoľahlivé zariadenie
s R-22 sa nemusí okamžite vymeniť, pretože údržbu je možné vykonať s recyklovaným alebo spätne získaným R-22 do
1. januára 2015. Keďže sa však v súčasnosti spätne nezískava dostatočné množstvo R-22 na pokrytie dopytu, očakáva sa
nedostatok zásob a zvýšenie cien. Ak nebude k dispozícii žiadne množstvo spätne získaného R-22, nebudú možné určité
opravy (napr. výmena kompresora) a môže sa objaviť značný prestoj klimatizačného systému. Preto stojí za to zvážiť výmenu
systému pred rokom 2015, najmä pri klimatizačných systémoch s veľkým dopadom na každodennú prevádzku.
RIEŠENIA SPOLOČNOSTI DAIKIN NA NÁHRADU R-22
Technológia náhrady zariadenia je už dostupná na Super Invertori jednotiek Sky Air® a bude dostupná aj na novom
Sezónnom invertori. Vďaka tejto technológii je možné tieto jednotky inštalovať pomocou existujúceho potrubia R22.
SkyAir systémy - Prehľad a výhody
Ikony “Staráme sa”
Technológia invertora*
,19(57(5
Invertorové kompresory nepretržite upravujú otáčky podľa skutočnej požiadavky. Obmedzenie ich častých spúšťaní a
zastavovaní týmto znižuje spotrebu energie (až o 30 %) vytvára stabilnejšie teploty.
* v kombinácii s vonkajšími jednotkami riadenými invertorom
Kazetové jednotky
FMCQ-A8
FCQH-D8
FCQ-C8
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
3
Prevádzka počas neprítomnosti v dome.
Počas neprítomnosti je možné udržiavať vnútornú teplotu na určitej úrovni a tým šetriť energiu
Len ventilátor.
Jednotku je možné používať len ako ventilátor, ktorý fúka vzduch bez chladenia alebo ohrievania.
Samočistiaci dekoračný panel.
Filter v dekoračnom paneli s automatickým čistením sa automaticky vyčistí raz za deň. Jednoduchosť údržby znamená
optimálnu energetickú účinnosť a maximálne pohodlie bez potreby nákladnej a časovo náročnej údržby.
3
Predchádzanie prievanu.
Komfort
Pri spustení zahrievania alebo pri vypnutom termostate je smer vypúšťania vzduchu nastavený horizontálne a ventilátor
na nízku rýchlosť, aby sa predchádzalo prievanu. Po zahriatí sa smer vypúšťania vzduchu a rýchlosť ventilátora zmenia
podľa nastavenia.
Automatické prepnutie medzi chladením a vykurovaním.
Automatický výber režimu chladenia alebo vykurovania, na dosiahnutie nastavenej teploty.
Tichý šepot.
Vnútorné jednotky spoločnosti Daikin sú tiché ako šepot. Taktiež pri vonkajších jednotkách je zaručené, že nebudú rušiť
ticho v okolí.
Funkcia dvojitého termostatu.
Prietok vzduchu
Reguluje teplotu prostredníctvom snímača na klimatizačnej jednotke a snímača na diaľkovom ovládači.
Zamedzenie znečistenia stropu.
Zabraňuje príliš dlhému fúkaniu vzduchu v horizontálnej polohe, čím zabráni znečisteniu stropu.
Vertikálny automatický pohyb mriežky.
Možnosť výberu automatického vertikálneho pohybu klapiek, pre rovnomerné prúdenie vzduchu a rozloženie teploty
v miestnosti.
Stupne rýchlosti ventilátora.
2
Vlhkosť
Odvlhčovací režim.
Úprava vzduchu
Umožňuje výber až do uvedeného počtu rýchlostí ventilátora.
Vzduchový filter.
Umožňuje znižovanie vlhkosti bez zmeny vnútornej teploty.
Odstraňuje čiastočky prachu zo vzduchu, čím sa zaručí stály prívod čistého vzduchu.
Kanálové jednotky
Podstropná jednotka
4-výfuková podstropná
jednotka
Nástenná jednotka
FFQ-B
FMDQ-B
FBQ-C
FDQ-B
FDBQ-B
FHQ-B
FUQ-B
FAQ-B
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3: FDQ 125, 200
2: FDQ 250
2
3
2
2
2
3
3
3
3
3
3
SkyAir systémy - Prehľad a výhody
Kazetové jednotky
FMCQ-A8
FCQH-D8
3
Týždenný časovač.
Diaľkový ovládač a časovač
Je možné spustenie chladenia alebo vykurovania kedykoľvek na základe denného alebo týždenného programu.
Časovač.
Je možné ho nastaviť v rámci určeného obdobia na spustenie chladenia alebo vykurovania.
Infračervený diaľkový ovládač.
Umožňuje spustiť, zastaviť a ovládať klimatizáciu zo vzdialeného miesta.
Káblový diaľkový ovládač.
Umožňuje spustiť, zastaviť a ovládať klimatizáciu.
Centrálne ovládanie.
Umožňuje spustiť, zastaviť a ovládať niekoľko klimatizačných jednotiek z jedného centrálneho miesta.
Automatický reštart.
Po obnovení prerušeného napájania sa jednotka automaticky znova spustí s pôvodnými nastaveniami.
Samodiagnostika.
Iné funkcie
Zjednodušuje údržbu signalizovaním systémových chýb alebo prevádzkových anomálií.
3
3
3
3
3
3
Čerpadlo kondenzátu.
Uľahčuje odtok kondenzátu z vnútornej jednotky.
Zapojenie Twin, Tripple a Double Twin.
K jednej vonkajšej jednotke je možné pripojiť až 2,3 alebo 4 vnútorné jednotky, aj s rôznymi výkonmi. Všetky vnútorné
jednotky sa ovládajú pomocou jedného diaľkového ovládača v rámci rovnakého režimu chladenia alebo vykurovania.
Multisplit systém.
K jednej vonkajšej jednotke je možné pripojiť až 5 vnútorných jednotiek, aj s rôznymi výkonmi. Všetky vnútorné jednotky
je možné prevádzkovať samostatne v rámci toho istého režimu vykurovania alebo chladenia.
Super multi plus systém.
K jednej vonkajšej jednotke je možné pripojiť až 9 vnútorných jednotiek (až do veľkosti 71), aj s rôznymi výkonmi. Všetky
vnútorné jednotky je možné prevádzkovať samostatne v rámci toho istého režimu vykurovania alebo chladenia.
FCQ-C8
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Kanálové jednotky
4-výfuková podstropná
jednotka
Nástenná jednotka
FHQ-B
FUQ-B
FAQ-B
FFQ-B
FMDQ-B
FBQ-C
FDQ-B
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
FDBQ-B
Podstropná jednotka
3
Sezónny invertor
RZQ-D9, RZQ-B9
SEZÓNNY INVERTOR SPOLOČNOSTI DAIKIN UŽ
INTEGRUJE PRINCÍP EKO-DIZAJNU
Zatiaľ čo Smernica EuP má začať platiť až od roku 2013, spoločnosť
Daikin už integruje princíp Eko-dizajnu na zariadeniach pre
ľahké komerčné aplikácie uvedením na trh prvého radu Sky Air®
optimalizovaného na sezónnu účinnosť: Seasonal inverter.
›
›
Optimalizovaná regulácia výkonu invertora po celej jeho krivke
poskytuje optimálny výkon zariadenia pri čiastočnej záťaži čo prináša
vysokú účinnosť pri reálnych prevádzkových podmienkach.
Prepracované boli aj pomocné režimy.
Vďaka novému dizajnu sa nový sezónny invertor Sky Air® môže
pochváliť až o 20 % lepšou sezónnou účinnosťou v reálnych
prevádzkových podmienkach oproti súčasnému Super invertoru
Sky Air® a o viac než 50 % v porovnaní so systémami bez invertora.
Takto prispieva k naplňovaniu cieľov 20-20-20 Európskej Komisie.
Okrem vysokého sezónneho výkonu ponúka nový sezónny invertor
niekoľko dôležitých funkcií ako široký prevádzkový rozsah, technológiu
opätovného použitia potrubia s R22 a funkciu nočného tichého režimu.
TECHNOLÓGIA OPÄTOVNÉHO POUŽITIA PRE SEZÓNNY INVERTOR
Chladivové potrubie pôvodne distribuujúce chladivo R22, bolo možné predtým opätovne použiť až
po odstránení chladiva R22 pomocou „čistiacich filtrov“. Spoločnosť Daikin však na výmenu systémov s
chladivom R22 a opätovné využitie existujúceho potrubia poskytuje kompletné „bezfiltrové riešenie“.
Pre Sky Air® je už toto riešenie dostupné na modeloch RZQ-D9V1 a RZQ-B9W1.
OPÄTOVNÉ POUŽITIE EXISTUJÚCEHO POTRUBIA R-22 PRE SKY AIR®
„Bezfiltrová“ technológia, ktorú využíva spoločnosť Daikin, sa dá použiť na všetky systémy s chladivom R-22,
ktoré sú v čase výmeny ešte v prevádzke a nenastala v nich porucha kompresora.
Keď sa syntetický olej systému R-410A znečistí minerálnym olejom systému s chladivom R-22 (> 1 %),
spôsobí škodu napr. na expanzných ventiloch. S technológiou Daikin pre znovuvyužitie potrubného systému,
musí každý systém pred odčerpaním chladiva bežať v režime chladenia 30 minút, aby sa zo systému odstránilo
čo najviac minerálneho oleja.
Podrobnejšie informácie vám poskytne miestny predajca.
Celú radu vnútorných jednotiek Sky Air® (napr. kazetu s kruhovým výfukom, kanálovú jednotku, nástennú jednotku a pod.) je
možné skombinovať s vonkajšími invertorovými jednotkami RZQ71, 100, 125 a 140 s výkonom od 7kW do 14 kW.
SCHÉMA SYSTÉMU
Technológia výmeny je za určitých podmienok možná aj pre systémy twin, tripple a double twin.
Vonkajšia jednotka R-410A RZQ
Vonkajšia jednotka R-22
Potrubie chladiva R-22
Potrubie chladiva R-22
R-22
R
22 vnútorná
út á jjednotka
d tk
R
R-410A
410A vnútorná jednotka
18
Komfort invertor
RZQS-D
Jednotky Sky Air® Komfort invertor poskytujú riešenia pre
zákazníkov, ktorí vyžadujú komfort technológie invertora, ale
nepotrebujú špičkový výkon Sky Air® Sezónneho invertora.
›
›
›
›
›
›
Integrovaná technológia invertora zaisťuje úsporu
energie a veľmi vysokú úroveň komfortu.
Jednotky od veľkosti 71 až po veľkosť 140
Zaisťuje maximálny komfort
Úroveň akustického tlaku je znížená na 47 dBA
Široký prevádzkový rozsah
Široký sortiment možných vnútorných jednotiek:
8 rôznych modelov v 33 rôznych vyhotoveniech
Porovnanie Sezónneho invertora a Komfort invertora
RZQ-D9V1, RZQ-B9W1
RZQS-DV1
7,1~14 kW (230V a 400V)
Až -20 °C v režime vykurovania
Štandardná funkcia
24-hodinový s týždenným časovačom
75 m
Optimalizovaný na sezónnu účinnosť
Vhodný pre aplikácie do počítačových miestností
Opätovné použitie existujúceho potrubia R-22 alebo R-407C
7,1~14 kW (230V)
Až -15 °C v režime vykurovania
Štandardná funkcia
24-hodinový s týždenným časovačom
50 m
30 m
-
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Široká produktová rada
Prevádzkový rozsah
Nočný tichý režim
Diaľkový ovládač
Maximálna dĺžka potrubia
Rozdiel v maximálnom prevýšení
Extra
CMSQ-A
Komerčný multi systém
CMSQ s výkonom 20-25 kW je vyvinutý najmä pre ľahké komerčné multi aplikácie,
pričom ponúka najvyššiu hodnotu COP/EER a individuálne ovládanie.
Hlavné predajné vlastnosti:
Multi aplikácie
Vysoká účinnosť: EER až do 3,71 a COP až do 4,1
2 typy vnútorných jednotiek: kazety s kruhovým výfukom
a kanálové jednotky s invertorovým ventilátorom
› Individuálne ovládanie: umožňuje nezávisle ovládať až 4
vnútorné jednotky (v jednom systéme CMSQ)
› Asymetrická kombinácia je povolená
› Jednoduchá a flexibilná inštalácia
› Maximálna dĺžka potrubia až 200 m a prevýšenie až
30 m (vonkajšia jednotka - vnútorná jednotka)
› Možná inštalácia vo vnútri (na vonkajšej jednotke
je dostupný externý tlak ESP 50 Pa)
› Možnosť centrálneho ovládania cez Intelligent
Touch Controller a Intelligent Manager
›
›
›
Porovnanie Komerčného multi systému a Super invertora
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Prevádzkový rozsah
Ovládanie vnútorných jednotiek
Kombinácia vnútorných jednotiek
Maximálny počet vnútorných jednotiek
Maximálna dĺžka potrubia
Maximálne prevýšenie
Prevýšenie medzi vnútornými jednotkami
Prevýšenie medzi vnútornou jednotkou a prvým refnetom
CMSQ-A
Až -20 °C v režime vykurovania
Individuálne ovládanie
Asymetrická (rôzne veľkosti)
4
200
30
4
15
19
RZQ-C
Až -15 °C v režime vykurovania
Bez individuálneho ovládania
Symetrická (rovnaké veľkosti)
Double twin
100
30
0,5
-
Samočistiaci dekoračný panel, nové príslušenstvo pre
kazetovú jednotku s kruhovým výfukom
BYCQ140CG
SPOLOČNOSŤ DAIKIN PREDSTAVUJE PRVÚ SAMOČISTIACU KAZETOVÚ
JEDNOTKU NA EURÓPSKOM TRHU
Spoločnosť Daikin uvádza na trh nový dekoračný panel pre kazetovú
jednotku s kruhovým výfukom vybavenú špeciálnym filtrom, ktorý sa raz
za deň automaticky čistí. Všetok prach odstránený z tohto filtra sa ukladá
vo vnútornej jednotke a je ho možné odstrániť bežným vysávačom.
Tento dekoračný panel vám zníži náklady na energiu a údržbu a zvýši váš
komfort.
VYŠŠIA ÚČINNOSŤ A KOMFORT Z KAŽDODENNÉHO AUTOMATICKÉHO
SAMOČISTENIA FILTRA ➔ Úspora energie až 10 %
Pomer spotreby
elektrickej energie (%)
Pri štandardnom dekoračnom paneli sa spotreba energie jednotky pomaly
zvyšuje, pretože prach sa vo filtri akumuluje. Po vyčistení filtra sa spotreba
energie vráti späť na úroveň pri inštalácii.
So samočistiacim dekoračným panelom sa filter čistí každý deň a spotreba
energie preto zostáva na rovnakej úrovni, čo šetrí až 10 % energie v
porovnaní s čistením filtra raz ročne.
JEDNODUCHÉ VYČISTENIE JEDNOTKY VYSÁVAČOM BEZ
POTREBY JEJ OTVORENIA
›
›
›
140
›
›
›
120
Akumulácia nečistôt vo filtri
zvyšuje spotrebu energie
Prach sa zachytáva v prachovom zásobníku
Zásobník na prach môžete vyprázdniť vysávačom
Na prístup k jednotke nie je potrebné
presúvať zariadenia v miestnosti
Je potrebný iba vysávač, žiadny rebrík ani iné vybavenie
Nie je potrebný kvalifikovaný pracovník
Nie je potrebné manuálne čistenie - nie
je potrebné dotýkať sa prachu
100
Deň 1: základná spotreba
energie
Po 1 roku: > 20 % zvýšenie
spotreby energie
=> Priemerné ročné
zvýšenie spotreby energie
o 10 %
0
0.5
1
1.5
NIŽŠIE NÁKLADY NA ÚDRŽBU VĎAKA FUNKCII
AUTOMATICKÉHO ČISTENIA
2
Roky prevádzky
Filter sa nikdy nevyčistí
Filter sa vyčistí raz za rok
Filter sa čistí každý deň
›
›
Menej času je potrebného na údržbu filtra
Vyžaduje sa menej kvalifikovaný personál
Kazetová jednotka s kruhovým
výfukom,model pre Vysoké COP
FCQH-D8 / RZQ-D9V1
FCQH100,125,140D8
›
RZQ100,125,140D9V1
BRC1E51A
›
Kazeta s kruhovým výfukom a s vysokým COP
energetická trieda až do triedy A (Predbežné)
Vyfukovanie v rozsahu 360° zabezpečuje rovnomernú distribúciu vzduchu a teploty
Moderný a štýlový dekoračný panel je dostupný v 3 rôznych variáciách:
Štandardný biely panel (RAL9010) so sivými klapkami a štandardný celý
biely panel (RAL9010) vrátane bielych klapiek, a samočistiaci panel
Pre samočistiaci panel:
» Spoločnosť Daikin predstavuje prvú samočistiacu kazetovú jednotku na európskom trhu1
» Vyššia účinnosť a komfort vďaka každodennému automatickému čisteniu filtra1
» Nižšie náklady na údržbu vďaka funkcii automatického čistenia1
» Jednoduchšie vyčistenie jednotky vysávačom bez potreby jej otvorenia1
Možnosť prívodu čerstvého vzduchu: až do 20 % (vyžaduje sa voliteľná pripojovacia sada)
Horizontálne vyfukovanie vzduchu zaručuje prevádzku
bez prievanu a zabraňuje znečisteniu stropu
Možnosť 23 rôznych režimov prúdenia vzduchu
›
Čerpadlo kondenzátu s výtlakom 850mm dodávané štandardne
›
›
›
›
›
1
BRC7F532F
Iba pre samočistiaci panel BYCQ140CG
VYKUROVANIE A CHLADENIE
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Výkon
Príkon
Chladenie
Min/Nom/Max
Vykurovanie Min/Nom/Max
Chladenie
Min/Nom/Max
Vykurovanie Min/Nom/Max
Chladenie/Vykurovanie
Chladenie/Vykurovanie
kW
kW
kW
kW
EER/COP
SEER / SCOP
Ročná spotreba energie
kWh
Energetický štítok
Chladenie/Vykurovanie
Rozmery
Výška x Šírka x Hĺbka
mm
Hmotnosť
kg
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nízke m³/min
Vykurovanie Vysoké/Nízke m³/min
Akustický výkon
Chladenie
Vysoké ot.
dBA
Akustický tlak
Chladenie
Vysoké/Nízke dBA
Vykurovanie Vysoké/Nízke dBA
Chladivo
Typ
Elektrické napájanie
Dekoračný panel
Model
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
mm
Hmotnosť
kg
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzkový rozsah
FCQH100D8*
FCQH125D8*
- / 7,1 / -
- / 10,0 / -
- / 12,5 / -
- / 14,0 / -
- / 8,0 / -
- / 11,2 / -
- / 14,0 / -
- / 16,0 / -
Chladenie
Vykurovanie
Min~Max
Min~Max
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
Akustický tlak (Nočný režim)
Chladivo
Elektrické napájanie
Kvapalina/Plynové potrubie/Odvod kondenzátu
Pripojenia potrubia
Dĺžka potrubia Maximum
Max. prevýšenie medzi jednotkami
Inšt. prevýšenie Maximum
mm
kg
°CDB
°CWB
dBA
dBA
dBA
dBA
Typ
mm
m
m
m
FCQH140D8*
246x840x840
23
21,9 / 12,1
21,9 / 12,1
54
36 / 28
36 / 28
288x840x840
25
34,2 / 21,2
34,2 / 21,3
62
45 / 36
45 / 36
34,2 / 17,6
34,2 / 17,6
45 / 32
45 / 32
34,2 / 23,8
34,2 / 23,9
45 / 38
45 / 38
R-410A
1~/220-240/220V/50/60Hz
BYCQ140CW12 / BYCQ140CW1W3 / BYCQ140CGW14
Snehobiela (RAL 9010)
50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950
5,5 / 5,5 / 11,5
RZQ71D3V1*
Výška x Šírka x Hĺbka
Akustický výkon
Akustický tlak (štandard)
2
FCQH71D8*
RZQ100D9V1*
RZQ125D9V1*
770x900x320
67
RZQ140D9V1*
1.340x900x320
109
-15,0~50,0
-20,0~15,5
64
48
50
43
65
50
52
67
68
51
53
45
R-410A
1~/220-240V/50Hz
9,52 / 15,9 / 26
50
46
75
0,5
-
Snehobiely štandardný panel so sivými klapkami; 3 Snehobiely štandardný panel s bielymi klapkami; 4 Snehobiely samočistiaci panel
21
*Poznámka: sivé bunky obsahujú predbežné hodnoty
Kazetová jednotka s kruhovým
výfukom
FCQH-D8/ RZQ-B9W1
FCQH100,125,140D8
›
RZQ100,125,140B9W1
BRC1E51A
›
Kazeta s kruhovým výfukom a s vysokým COP
energetická trieda až do triedy A (Predbežné)
Vyfukovanie v rozsahu 360° zabezpečuje rovnomernú distribúciu vzduchu a teploty
Moderný a štýlový dekoračný panel je dostupný v 3 rôznych variáciách:
Štandardný biely panel (RAL9010) so sivými klapkami a štandardný celý
biely panel (RAL9010) vrátane bielych klapiek, a samočistiaci panel
Pre samočistiaci panel:
» Spoločnosť Daikin predstavuje prvú samočistiacu kazetovú jednotku na európskom trhu1
» Vyššia účinnosť a komfort vďaka každodennému automatickému čisteniu filtra1
» Nižšie náklady na údržbu vďaka funkcii automatického čistenia1
» Jednoduchšie vyčistenie jednotky vysávačom bez potreby jej otvorenia1
Možnosť prívodu čerstvého čistého vzduchu: až do 20 % (vyžaduje sa voliteľná pripojovacia sada)
Horizontálne vyfukovanie vzduchu zaručuje prevádzku
bez prievanu a zabraňuje znečisteniu stropu
Možnosť 23 rôznych režimov prúdenia vzduchu
›
Čerpadlo kondenzátu s výtlakom 850mm dodávané štandardne
›
›
›
›
›
1
BRC7F532F
Iba pre samočistiaci panel BYCQ140CG
VYKUROVANIE A CHLADENIE
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Výkon
Príkon
Chladenie
Min/Nom/Max
Vykurovanie Min/Nom/Max
Chladenie
Min/Nom/Max
Vykurovanie Min/Nom/Max
Chladenie/Vykurovanie
Chladenie/Vykurovanie
kW
kW
kW
kW
EER/COP
SEER / SCOP
Ročná spotreba energie
kWh
Energetický štítok
Chladenie/Vykurovanie
Rozmery
Výška x Šírka x Hĺbka
mm
Hmotnosť
kg
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nízke m³/min
Vykurovanie Vysoké/Nízke m³/min
Akustický výkon
Chladenie
Vysoké ot.
dBA
Akustický tlak
Chladenie
Vysoké/Nízke dBA
Vykurovanie Vysoké/Nízke dBA
Chladivo
Typ
Elektrické napájanie
Dekoračný panel
Model
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
mm
Hmotnosť
kg
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzkový rozsah
FCQH125D8*
FCQH140D8*
- / 10,0 / - / 11,2 / -
- / 12,5 / - / 14,0 / 288x840x840
25
34,2 / 21,2
34,2 / 21,3
62
45 / 36
45 / 36
R-410A
1~/220-240/220V/50/60Hz
BYCQ140CW12 / BYCQ140CW1W3 / BYCQ140CGW14
Snehobiela (RAL 9010)
50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950
5,5 / 5,5 / 11,5
- / 14,0 / - / 16,0 / -
34,2 / 17,6
34,2 / 17,6
45 / 32
45 / 32
RZQ100B9W1*
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vykurovanie
Akustický výkon
Akustický tlak (štandard)
Min~Max
Min~Max
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
Akustický tlak (Nočný režim)
Chladivo
Elektrické napájanie
Kvapalina/Plynové potrubie/Odvod kondenzátu
Pripojenia potrubia
Dĺžka potrubia (Maximum)
Max. prevýšenie medzi jednotkami
Inšt. prevýšenie Maximum
2
FCQH100D8*
mm
kg
°CDB
°CWB
dBA
dBA
dBA
dBA
Typ
RZQ125B9W1*
34,2 / 23,8
34,2 / 23,9
45 / 38
45 / 38
RZQ140B9W1*
1.345x900x320
106
-15,0~50,0
-20,0~15,5
65,0
49,0
51,0
66,0
50,0
52,0
45,0
R-410A
3N~/400V/50Hz
9,52 / 15,9 / 26
75
0,5
-
mm
m
m
m
Snehobiely štandardný panel so sivými klapkami; 3 Snehobiely štandardný panel s bielymi klapkami; 4 Snehobiely samočistiaci panel
22
*Poznámka: sivé bunky obsahujú predbežné hodnoty
Kazetová jednotka s kruhovým
výfukom
FCQH-D8 / RZQS-DV1
FCQH100,125,140D8
›
RZQS125,140DV1
BRC1E51A
›
Kazeta s kruhovým výfukom a s vysokým COP
energetická trieda až do triedy A (Predbežné)
Vyfukovanie v rozsahu 360° zabezpečuje rovnomernú distribúciu vzduchu a teploty
Moderný a štýlový dekoračný panel je dostupný v 3 rôznych variáciách:
Štandardný biely panel (RAL9010) so sivými klapkami a štandardný celý
biely panel (RAL9010) vrátane bielych klapiek, a samočistiaci panel
Pre samočistiaci panel:
» Spoločnosť Daikin predstavuje prvú samočistiacu kazetovú jednotku na európskom trhu1
» Vyššia účinnosť a komfort vďaka každodennému automatickému čisteniu filtra1
» Nižšie náklady na údržbu vďaka funkcii automatického čistenia1
» Jednoduchšie vyčistenie jednotky vysávačom bez potreby jej otvorenia1
Možnosť prívodu čerstvého vzduchu: až do 20 % (vyžaduje sa voliteľná pripojovacia sada)
Horizontálne vyfukovanie vzduchu zaručuje prevádzku
bez prievanu a zabraňuje znečisteniu stropu
Možnosť 23 rôznych režimov prúdenia vzduchu
›
Čerpadlo kondenzátu s výtlakom 850mm dodávané štandardne
›
›
›
›
›
1
BRC7F532F
Iba pre samočistiaci panel BYCQ140CG
VYKUROVANIE A CHLADENIE
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Výkon
Chladenie
Min/Nom/Max
Vykurovanie Min/Nom/Max
Príkon
Chladenie
Min/Nom/Max
Vykurovanie Min/Nom/Max
EER/COP
Chladenie/Vykurovanie
Ročná spotreba energie
Energetický štítok
Chladenie/Vykurovanie
Rozmery
Výška x Šírka x Hĺbka
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nízke
Vykurovanie Vysoké/Nízke
Akustický výkon
Chladenie
Vysoké ot.
Akustický tlak
Chladenie
Vysoké/Nízke
Vykurovanie Vysoké/Nízke
Chladivo
Elektrické napájanie
Model
Dekoračný panel
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Hmotnosť
kW
kW
kW
kW
kWh
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
Typ
FCQH125D8
FCQH140D8
- / 10,0 / - / 11,2 / - / 2,90 / - / 2,95 / 3,45 / 3,80
1.449
A/A
- / 12,5 / - / 14,0 / - / 3,88 / - / 3,79 / 3,22 / 3,69
1.941
- / 14,0 / - / 16,0 / - / 4,65 / - / 4,69 / 3,01 / 3,41
2.326
B/B
246x840x840
23
21,9 / 12,1
21,9 / 12,1
54
36 / 28
36 / 28
Chladenie
Vykurovanie
Min~Max
Min~Max
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Akustický tlak (Nočný režim)
Chladivo
Elektrické napájanie
Pripojenia potrubia
Kvapalina/Plynové potrubie/Odvod kondenzátu
Dĺžka potrubia Maximum
Max. prevýšenie medzi jednotkami
Inšt. prevýšenie Maximum
mm
kg
°CDB
°CWB
dBA
dBA
dBA
dBA
Typ
mm
m
m
m
288x840x840
25
34,2 / 21,2
34,2 / 21,3
62
45 / 36
45 / 36
34,2 / 17,6
34,2 / 17,6
45 / 32
45 / 32
34,2 / 23,8
34,2 / 23,9
45 / 38
45 / 38
R-410A
1~/220-240/220V/50/60Hz
BYCQ140CW12 / BYCQ140CW1W3 / BYCQ140CGW14
Snehobiela (RAL 9010)
50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950
5,5 / 5,5 / 11,5
RZQS71DV1
Výška x Šírka x Hĺbka
Akustický výkon
Akustický tlak (štandard)
2
FCQH100D8
- / 7,1 / - / 8,0 / - / 2,15 / - / 2,16 / 3,30 / 3,70
1.076
mm
kg
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzkový rozsah
FCQH71D8
RZQS100DV1
RZQS125DV1
770x900x320
68
RZQS140DV1
1.170x900x320
103
-5,0~46
-15~15,5
67
51
65
49
51
47
55
53
49
R-410A
1~/220-240V/50Hz
9,52 / 15,9 / 26
30
50
0,5
15
30
Snehobiely štandardný panel so sivými klapkami; 3 Snehobiely štandardný panel s bielymi klapkami; 4 Snehobiely samočistiaci panel
68
52
54
50
Kazetová jednotka s kruhovým
výfukom
FCQ-C8 / RZQ-D9V1
FCQ71C8
›
BRC1E51A
RZQ100,125,140D9V1
›
Vyfukovanie v rozsahu 360° zabezpečuje
rovnomernú distribúciu vzduchu a teploty
Moderný a štýlový dekoračný panel je dostupný v 3 rôznych variáciách:
Štandardný biely panel (RAL9010) so sivými klapkami a štandardný celý
biely panel (RAL9010) vrátane bielych klapiek, a samočistiaci panel
Pre samočistiaci panel:
» Spoločnosť Daikin predstavuje prvú samočistiacu kazetovú jednotku na európskom trhu1
» Vyššia účinnosť a komfort vďaka každodennému automatickému čisteniu filtra1
» Nižšie náklady na údržbu vďaka funkcii automatického čistenia1
» Jednoduchšie vyčistenie jednotky vysávačom bez potreby jej otvorenia1
Možnosť prívodu čerstvého vzduchu: až do 20 % (vyžaduje sa voliteľná pripojovacia sada)
Horizontálne vyfukovanie vzduchu zaručuje prevádzku
bez prievanu a zabraňuje znečisteniu stropu
Možnosť 23 rôznych režimov prúdenia vzduchu
›
Čerpadlo kondenzátu s výtlakom 850 mm dodávané štandardne
›
›
›
›
1
BRC7F532F
Iba pre samočistiaci panel BYCQ140CG
VYKUROVANIE A CHLADENIE
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Výkon
Príkon
Chladenie
Min/Nom/Max
Vykurovanie Min/Nom/Max
Chladenie
Min/Nom/Max
Vykurovanie Min/Nom/Max
Chladenie/Vykurovanie
Chladenie/Vykurovanie
kW
kW
kW
kW
EER/COP
SEER / SCOP
Ročná spotreba energie
kWh
Energetický štítok
Chladenie/Vykurovanie
Rozmery
Výška x Šírka x Hĺbka
mm
Hmotnosť
kg
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nízke m³/min
Vykurovanie Vysoké/Nízke m³/min
Akustický výkon
Chladenie
Vysoké ot.
dBA
Akustický tlak
Chladenie
Vysoké/Nízke dBA
Vykurovanie Vysoké/Nízke dBA
Chladivo
Typ
Elektrické napájanie
Dekoračný panel
Model
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
mm
Hmotnosť
kg
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzkový rozsah
FCQ100C8*
FCQ125C8*
FCQ140C8*
- / 7,1 / - / 8,0 / -
- / 10,0 / - / 11,2 / -
- / 12,5 / - / 14,0 / -
- / 14,0 / - / 16,0 / -
204x840x840
21
15,5 / 9,0
16,0 / 9,5
51
33 / 28
34 / 28
246x840x840
23
23,5 / 16,0
23,5 / 16,0
54
37 / 32
37 / 32
Chladenie
Vykurovanie
Min~Max
Min~Max
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
Akustický tlak (Nočný režim)
Chladivo
Elektrické napájanie
Kvapalina/Plynové potrubie/Odvod kondenzátu
Pripojenia potrubia
Dĺžka potrubia Maximum
Max. prevýšenie medzi jednotkami
Inšt. prevýšenie Maximum
mm
kg
°CDB
°CWB
dBA
dBA
dBA
dBA
Typ
mm
m
m
m
27,5 / 19,0
27,5 / 19,0
58
41 / 35
41 / 35
R-410A
1~/220-240/220V/50/60Hz
BYCQ140CW12 / BYCQ140CW1W3 / BYCQ140CGW14
Snehobiela (RAL 9010)
50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950
5,5 / 5,5 / 11,5
RZQ71D3V1*
Výška x Šírka x Hĺbka
Akustický výkon
Akustický tlak (štandard)
2
FCQ71C8*
RZQ100D9V1*
42 / 35
RZQ125D9V1*
770x900x320
67
RZQ140D9V1*
1.345x900x320
109
-15,0~50,0
-20,0~15,5
64
48
50
43
65
50
52
67
68
51
53
45
R-410A
1~/220-240V/50Hz
9,52 / 15,9 / 26
50
46
75
0,5
-
Snehobiely štandardný panel so sivými klapkami; 3 Snehobiely štandardný panel s bielymi klapkami; 4 Snehobiely automaticky čistiaci panel
24
*Poznámka: sivé bunky obsahujú predbežné hodnoty
FCQ-C8 / RZQ-B9W1
FCQ100,125,140C8
›
Kazetová jednotka s kruhovým
výfukom
RZQ100,125,140B9W1
BRC1E51A
›
Vyfukovanie v rozsahu 360° zabezpečuje
rovnomernú distribúciu vzduchu a teploty
Moderný a štýlový dekoračný panel je dostupný v 3 rôznych variáciách:
Štandardný biely panel (RAL9010) so sivými klapkami a štandardný celý
biely panel (RAL9010) vrátane bielych klapiek, a samočistiaci panel
Pre samočistiaci panel:
» Spoločnosť Daikin predstavuje prvú samočistiacu kazetovú jednotku na európskom trhu1
» Vyššia účinnosť a komfort vďaka každodennému automatickému čisteniu filtra1
» Nižšie náklady na údržbu vďaka funkcii automatického čistenia1
» Jednoduchšie vyčistenie jednotky vysávačom bez potreby jej otvorenia1
Možnosť prívodu čerstvého vzduchu: až do 20 % (vyžaduje sa voliteľná pripojovacia sada)
Horizontálne vyfukovanie vzduchu zaručuje prevádzku
bez prievanu a zabraňuje znečisteniu stropu
Možnosť 23 rôznych režimov prúdenia vzduchu
›
Čerpadlo kondenzátu s výtlakom 850 mm dodávané štandardne
›
›
›
›
1
BRC7F532F
Iba pre samočistiaci panel BYCQ140CG
VYKUROVANIE A CHLADENIE
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Výkon
Príkon
Chladenie
Min/Nom/Max
Vykurovanie Min/Nom/Max
Chladenie
Min/Nom/Max
Vykurovanie Min/Nom/Max
Chladenie/Vykurovanie
Chladenie/Vykurovanie
kW
kW
kW
kW
EER/COP
SEER / SCOP
Ročná spotreba energie
kWh
Energetický štítok
Chladenie/Vykurovanie
Rozmery
Výška x Šírka x Hĺbka
mm
Hmotnosť
kg
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nízke m³/min
Vykurovanie Vysoké/Nízke m³/min
Akustický výkon
Chladenie
Vysoké ot.
dBA
Akustický tlak
Chladenie
Vysoké/Nízke dBA
Vykurovanie Vysoké/Nízke dBA
Chladivo
Typ
Elektrické napájanie
Dekoračný panel
Model
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
mm
Hmotnosť
kg
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzkový rozsah
FCQ125C8*
- / 10,0 / -
- / 12,5 / -
- / 14,0 / -
- / 11,2 / -
- / 14,0 / 246x840x840
23
- / 16,0 / -
23,5 / 16,0
23,5 / 16,0
54
37 / 32
37 / 32
Chladenie
Vykurovanie
Min~Max
Min~Max
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
Akustický tlak (Nočný režim)
Chladivo
Elektrické napájanie
Kvapalina/Plynové potrubie/Odvod kondenzátu
Pripojenia potrubia
Dĺžka potrubia Maximum
Max. prevýšenie medzi jednotkami
Inšt. prevýšenie Maximum
mm
kg
°CDB
°CWB
dBA
dBA
dBA
dBA
Typ
FCQ140C8*
27,5 / 19,0
27,5 / 19,0
58
41 / 35
RZQ100B9W1*
Výška x Šírka x Hĺbka
Akustický výkon
Akustický tlak (štandard)
2
FCQ100C8*
41 / 35
R-410A
1~/220-240/220V/50/60Hz
BYCQ140CW12 / BYCQ140CW1W3 / BYCQ140CGW14
Snehobiela (RAL 9010)
50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950
5,5 / 5,5 / 11,5
42 / 35
RZQ125B9W1*
RZQ140B9W1*
1.345x900x320
106
-15,0~50,0
-20,0~15,5
65,0
49,0
51,0
66,0
50,0
52,0
45,0
R-410A
3N~/400V/50Hz
9,52 / 15,9 / 26
75
0,5
-
mm
m
m
m
Snehobiely štandardný panel so sivými klapkami; 3 Snehobiely štandardný panel s bielymi klapkami; 4 Snehobiely samočistiaci panel
25
*Poznámka: sivé bunky obsahujú predbežné hodnoty
FCQ-C8 / RZQS-DV1
FCQ100,125,140C8
›
›
›
›
›
›
›
Kazetová jednotka s kruhovým
výfukom
RZQS125,140DV1
BRC1E51A
BRC7F532F
Vyfukovanie v rozsahu 360° zabezpečuje
rovnomernú distribúciu vzduchu a teploty
Moderný a štýlový dekoračný panel je dostupný v 3 rôznych variáciách:
Štandardný biely panel (RAL9010) so sivými klapkami a štandardný celý
biely panel (RAL9010) vrátane bielych klapiek, a samočistiaci panel
Pre samočistiaci panel:
» Spoločnosť Daikin predstavuje prvú samočistiacu kazetovú jednotku na európskom trhu1
» Vyššia účinnosť a komfort vďaka každodennému automatickému čisteniu filtra1
» Nižšie náklady na údržbu vďaka funkcii automatického čistenia1
» Jednoduchšie vyčistenie jednotky vysávačom bez potreby jej otvorenia1
Možnosť prívodu čerstvého vzduchu: až do 20 % (vyžaduje sa voliteľná pripojovacia sada)
Horizontálne vyfukovanie vzduchu zaručuje prevádzku
bez prievanu a zabraňuje znečisteniu stropu
Možnosť 23 rôznych režimov prúdenia vzduchu
Čerpadlo kondenzátu s výtlakom 850mm dodávané štandardne
1
Iba pre samočistiaci panel BYCQ140CG
VYKUROVANIE A CHLADENIE
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Výkon
Chladenie
Min/Nom/Max
Vykurovanie Min/Nom/Max
Príkon
Chladenie
Min/Nom/Max
Vykurovanie Min/Nom/Max
EER/COP
Chladenie/Vykurovanie
Ročná spotreba energie
Energetický štítok
Chladenie/Vykurovanie
Rozmery
Výška x Šírka x Hĺbka
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nízke
Vykurovanie Vysoké/Nízke
Akustický výkon
Chladenie
Vysoké ot.
Akustický tlak
Chladenie
Vysoké/Nízke
Vykurovanie Vysoké/Nízke
Chladivo
Elektrické napájanie
Model
Dekoračný panel
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Hmotnosť
FCQ71C8
FCQ100C8
FCQ125C8
FCQ140C8
kW
kW
kW
kW
- / 7,1 / - / 8,0 / - / 2,28 / - / 2,35 / -
- / 10,0 / - / 11,2 / - / 3,22 / - / 3,28 / -
kWh
1.141
- / 12,5 / - / 14,0 / - / 4,02 / - / 4,06 / 3,11 / 3,45
2.010
- / 14,0 / - / 16,0 / - / 5,36 / - / 4,98 / 2,61 / 3,21
2.682
D/C
3,11 / 3,41
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
Typ
246x840x840
23
23,5 / 16,0
23,5 / 16,0
54
37 / 32
37 / 32
Chladenie
Vykurovanie
Min~Max
Min~Max
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Akustický tlak (Nočný režim)
Chladivo
Elektrické napájanie
Pripojenia potrubia
Kvapalina/Plynové potrubie/Odvod kondenzátu
Dĺžka potrubia Maximum
Max. prevýšenie medzi jednotkami
Inšt. prevýšenie Maximum
mm
kg
°CDB
°CWB
dBA
dBA
dBA
dBA
Typ
mm
m
m
m
27,5 / 19,0
27,5 / 19,0
58
41 / 35
41 / 35
R-410A
1~/220-240/220V/50/60Hz
BYCQ140CW12 / BYCQ140CW1W3 / BYCQ140CGW14
Snehobiela (RAL 9010)
50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950
5,5 / 5,5 / 11,5
RZQS71DV1
Výška x Šírka x Hĺbka
Akustický výkon
Akustický tlak (štandard)
2
204x840x840
21
15,5 / 9,0
16,0 / 9,5
51
33 / 28
34 / 28
mm
kg
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzkový rozsah
1.608
B/B
RZQS100DV1
RZQS125DV1
770x900x320
68
42 / 35
RZQS140DV1
1.170x900x320
103
-5,0~46
-15~15,5
67
51
65
49
51
47
55
53
49
R-410A
1~/220-240V/50Hz
9,52 / 15,9 / 26
30
50
0,5
15
30
Snehobiely štandardný panel so sivými klapkami; 3 Snehobiely štandardný panel s bielymi klapkami; 4 Snehobiely samočistiaci panel
68
52
54
50
Kazetová jednotka s kruhovým
výfukom
FCQ-C8 / RXS-G
RXS35G
FCQ35,50C8
›
BRC1E51A
›
Vyfukovanie v rozsahu 360° zabezpečuje
rovnomernú distribúciu vzduchu a teploty
Moderný a štýlový dekoračný panel je dostupný v 3 rôznych variáciách:
Štandardný biely panel (RAL9010) so sivými klapkami a štandardný celý
biely panel (RAL9010) vrátane bielych klapiek, a samočistiaci panel
Pre samočistiaci panel:
» Spoločnosť Daikin predstavuje prvú samočistiacu kazetovú jednotku na európskom trhu1
» Vyššia účinnosť a komfort vďaka každodennému automatickému čisteniu filtra1
» Nižšie náklady na údržbu vďaka funkcii automatického čistenia1
» Jednoduchšie vyčistenie jednotky vysávačom bez potreby jej otvorenia1
Možnosť prívodu čerstvého vzduchu: až do 20 % (vyžaduje sa voliteľná pripojovacia sada)
Horizontálne vyfukovanie vzduchu zaručuje prevádzku
bez prievanu a zabraňuje znečisteniu stropu
Možnosť 23 rôznych režimov prúdenia vzduchu
›
Čerpadlo kondenzátu s výtlakom 850mm dodávané štandardne
›
›
›
›
1
BRC7F532F
Iba pre samočistiaci panel BYCQ140CG
VYKUROVANIE A CHLADENIE
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Výkon
Chladenie
Min/Nom/Max
Vykurovanie Min/Nom/Max
Príkon
Chladenie
Min/Nom/Max
Vykurovanie Min/Nom/Max
EER/COP
Chladenie/Vykurovanie
Ročná spotreba energie
Energetický štítok
Chladenie/Vykurovanie
Rozmery
Výška x Šírka x Hĺbka
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nízke
Vykurovanie Vysoké/Nízke
Akustický výkon
Chladenie
Vysoké ot.
Akustický tlak
Chladenie
Vysoké/Nízke
Vykurovanie Vysoké/Nízke
Chladivo
Elektrické napájanie
Dekoračný panel
Model
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Hmotnosť
kW
kW
kW
kW
kWh
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
Typ
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vykurovanie
Akustický výkon
Akustický tlak (nízky)
Akustický tlak (vysoký stupeň)
Chladivo
Elektrické napájanie
Pripojenia potrubia
2
Min~Max
Min~Max
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
FCQ50C8*
- / 3,40 / - / 4,20 / - / 0,95 / - / 1,23 / 3,58 / 3,41
475
A/B
- / 5,00 / - / 6,00 / - / 1,41 / - / 1,62 / 3,55 / 3,70
705
A/A
204x840x840
19
10,5 / 8,5
12,5 / 10,0
mm
kg
°CDB
°CWB
dBA
dBA
dBA
dBA
dBA
Typ
Kvapalina/Plynové potrubie/Odvod kondenzátu mm
Dĺžka potrubia Maximum
m
Inšt. prevýšenie Maximum
m
12,5 / 8,5
12,5 / 8,5
49
31 / 27
31 / 27
R-410A
1~/220-240/220V/50/60Hz
BYCQ140CW12 / BYCQ140CW1W3 / BYCQ140CGW14
Snehobiela (RAL 9010)
50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950
5,5 / 5,5 / 11,5
mm
kg
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzkový rozsah
FCQ35C8*
RXS35G
RXS50G
550x765x285
34
735x825x300
48
-10~46
-15~20
63
-15~18
62
44
45
48
48
R-410A
1~/220-240V/50Hz
6,35 / 9,52 / 18
20
15
Snehobiely štandardný panel so sivými klapkami; 3 Snehobiely štandardný panel s bielymi klapkami; 4 Snehobiely samočistiaci panel
6,35 / 12,7 / 18
30
20
*Poznámka: sivé bunky obsahujú predbežné hodnoty
FCQ-C8 / RXS-F
Kazetová jednotka s kruhovým
výfukom
FCQ60C8
›
RXS60F
BRC1E51A
›
Vyfukovanie v rozsahu 360° zabezpečuje
rovnomernú distribúciu vzduchu a teploty
Moderný a štýlový dekoračný panel je dostupný v 3 rôznych variáciách:
Štandardný biely panel (RAL9010) so sivými klapkami a štandardný celý
biely panel (RAL9010) vrátane bielych klapiek, a samočistiaci panel
Pre samočistiaci panel:
» Spoločnosť Daikin predstavuje prvú samočistiacu kazetovú jednotku na európskom trhu1
» Vyššia účinnosť a komfort vďaka každodennému automatickému čisteniu filtra1
» Nižšie náklady na údržbu vďaka funkcii automatického čistenia1
» Jednoduchšie vyčistenie jednotky vysávačom bez potreby jej otvorenia1
Možnosť prívodu čerstvého vzduchu: až do 20 % (vyžaduje sa voliteľná pripojovacia sada)
Horizontálne vyfukovanie vzduchu zaručuje prevádzku
bez prievanu a zabraňuje znečisteniu stropu
Možnosť 23 rôznych režimov prúdenia vzduchu
›
Čerpadlo kondenzátu s výtlakom 850 mm dodávané štandardne
›
›
›
›
1
BRC7F532F
Iba pre samočistiaci panel BYCQ140CG
VYKUROVANIE A CHLADENIE
FCQ60C8*
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Výkon
Chladenie
Min/Nom/Max
Vykurovanie Min/Nom/Max
Príkon
Chladenie
Min/Nom/Max
Vykurovanie Min/Nom/Max
EER/COP
Chladenie/Vykurovanie
Ročná spotreba energie
Energetický štítok
Chladenie/Vykurovanie
Rozmery
Výška x Šírka x Hĺbka
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nízke
Vykurovanie Vysoké/Nízke
Akustický výkon
Chladenie
Vysoké ot.
Akustický tlak
Chladenie
Vysoké/Nízke
Vykurovanie Vysoké/Nízke
Chladivo
Elektrické napájanie
Dekoračný panel
Model
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Hmotnosť
0,9 / 5,7 / 6,0
0,9 / 7,0 / 8,0
- / 1,64 / - / 1,99 / 3,48 / 3,52
820
A/B
204x840x840
19
13,5 / 8,5
13,5 / 8,5
51
33 / 28
33 / 28
kW
kW
kW
kW
kWh
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
Typ
R-410A
1~/220-240/220V/50/60Hz
BYCQ140CW12 / BYCQ140CW1W3 / BYCQ140CGW14
Snehobiela (RAL 9010)
50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950
5,5 / 5,5 / 11,5
mm
kg
RXS60F*
VONKAJŠIA JEDNOTKA
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzkový rozsah
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vykurovanie
Akustický výkon
Akustický tlak (štandard)
Min~Max
Min~Max
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
mm
kg
°CDB
°CWB
dBA
dBA
dBA
dBA
Typ
735x903x300
48
-10~46
-15~20
63
49
49
46
R-410A
1~/220-240V/50Hz
6,35 / 12,7 / 18
30
20
Akustický tlak (Nočný režim)
Chladivo
Elektrické napájanie
Pripojenia potrubia
Kvapalina/Plynové potrubie/Odvod kondenzátu mm
Dĺžka potrubia Maximum
m
Inšt. prevýšenie Maximum
m
2
Snehobiely štandardný panel so sivými klapkami; 3 Snehobiely štandardný panel s bielymi klapkami; 4 Snehobiely samočistiaci panel
*Poznámka: sivé bunky obsahujú predbežné hodnoty
FFQ-BV / RXS-G
FFQ25,35,50BV
›
›
›
›
›
›
›
›
›
RXS25,35G
BRC1E51A
BRC7F532F
Kompaktný dizajn (hĺbka a šírka len 575 mm) umožňuje jednoduchú
montáž vnútornej jednotky do medzistropu a dá sa umiestniť do
štandardných podhľadových rastrov bez potreby úpravy stropných kaziet
Moderný štýlový dekoračný panel v bielej farbe (RAL9010)
Režim opustenia domu šetrí energiu počas neprítomnosti
Veľmi tichá prevádzka: úroveň akustického tlaku znížená až na 24,5 dBA
Možnosť prívodu čerstvého vzduchu pre zdravší život
Horizontálne vyfukovanie vzduchu zaručuje prevádzku
bez prievanu a zabraňuje znečisteniu stropu
Možnosť horizontálneho sklonu klapiek zamedzuje pocitu prievanu
Možnosť zaslepenia 1 alebo 2 vyústení pre jednoduchú montáž v rohoch
2-cestné prúdenie
›
4-výfuková kazetová jednotka
3-cestné prúdenie
4-cestné prúdenie
Prístup k el. skrinke je jednoduchý po odstránení dekoračného
panelu; údržba je takto veľmi jednoduchá
Čerpadlo kondenzátu s výtlakom 750 mm dodávané štandardne
VYKUROVANIE A CHLADENIE
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Výkon
Chladenie
Min/Nom/Max
Vykurovanie Min-Nom/Max
Príkon
Chladenie
Min/Nom/Max
Vykurovanie Min/Nom/Max
EER/COP
Chladenie/Vykurovanie
Ročná spotreba energie
Energetický štítok
Chladenie/Vykurovanie
Rozmery
Výška x Šírka x Hĺbka
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nízke
Vykurovanie Vysoké/Nízke
Akustický výkon
Chladenie
Vysoké ot.
Akustický tlak
Chladenie
Vysoké/Nízke
Vykurovanie Vysoké/Nízke
Chladivo
Elektrické napájanie
Model
Dekoračný panel
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Hmotnosť
kW
kW
kW
kW
kWh
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
Typ
FFQ50BV
- / 3,40
3.40 / - / 4,00
4.00 / - / 1,10
1.10 / - / 1,20
1.20 / 3.33
3,09
3.09 / 3,33
550
B/C
286x575x575
17.5
17,5
10.0
10,0 / 6.5
6,5
10.0
10,0 / 6.5
6,5
49.0
49,0
32.0
32,0 / 25.0
25,0
32,0 / 25.0
25,0
32.0
R-410A
1~/220-240V/50Hz
BYFQ60BAW1
Snehobiela (RAL 9010)
55x700x700
2.7
2,7
- / 4,70
4.70 / - / 5,50
5.50 / - / 1,80
1.80 / - / 1,96
1.96 / 2.61 / 2,81
2.81
2,61
900
D/D
9.0
9,0 / 6.5
6,5
9.0
9,0 / 6.5
6,5
46.5
46,5
29.5
29,5 / 24.5
24,5
29.5
29,5 / 24.5
24,5
RXS25G
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vykurovanie
Akustický výkon
Akustický tlak (nízky)
Akustický tlak (vysoký stupeň)
Chladivo
Elektrické napájanie
Pripojenia potrubia
FFQ35BV
- / 2,50
2.50 / - / 3,20
3.20 / - / 0,37
0.37 / - / 0,92
0.92 / 3,42
3.42 / 3,48
3.48
365
A/B
mm
kg
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzkový rozsah
FFQ25BV
Min~Max
Min~Max
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
mm
kg
°CDB
°CWB
dBA
dBA
dBA
dBA
dBA
Typ
12.0
12,0 / 8.0
8,0
12.0
12,0 / 8.0
8,0
53.0
53,0
36.0
36,0 / 27.0
27,0
36,0 / 27.0
27,0
36.0
RXS35G
RXS50G
550x765x285
34
735x825x300
48
-10~46
-15~20
61
43
44
46
47
-15~18
62
63
44
45
48
48
R-410A
1~/220-240V/50Hz
Kvapalina/Plynové potrubie/Odvod kondenzátu mm
Dĺžka potrubia Maximum
m
Inšt. prevýšenie Maximum
m
6,35 / 9,52 / 18
20
15
6,35 / 12,7 / 18
30
20
FFQ-BV / RXS-F
4-výfuková kazetová jednotka
RXS60F
FFQ60BV
›
›
›
›
›
›
›
›
BRC7E530W
Kompaktný dizajn (hĺbka a šírka len 575 mm) umožňuje jednoduchú
montáž vnútornej jednotky do medzistropu a dá sa umiestniť do
štandardných podhľadových rastrov bez potreby úpravy stropných kaziet
Moderný štýlový dekoračný panel v snehobielej farbe (RAL9010)
Režim opustenia domu šetrí energiu počas neprítomnosti
Možnosť prívodu čerstvého vzduchu pre zdravší život
Horizontálne vyfukovanie vzduchu zaručuje prevádzku
bez prievanu a zabraňuje znečisteniu stropu
Možnosť horizontálneho sklonu klapiek zamedzuje pocitu prievanu
Možnosť zaslepenia 1 alebo 2 vyústení pre jednoduchú montáž v rohoch
2-cestné prúdenie
›
BRC1E51A
3-cestné prúdenie
4-cestné prúdenie
Prístup k el. skrinke je jednoduchý po odstránení dekoračného
panelu; údržba je takto veľmi jednoduchá
Čerpadlo kondenzátu s výtlakom 750 mm dodávané štandardne
VYKUROVANIE A CHLADENIE
FFQ60BV*
VNÚTORNÁ JEDNOTKA
Výkon
Chladenie
Min/Nom/Max
Vykurovanie Min/Nom/Max
Príkon
Chladenie
Min/Nom/Max
Vykurovanie Min/Nom/Max
EER/COP
Chladenie/Vykurovanie
Ročná spotreba energie
Energetický štítok
Chladenie/Vykurovanie
Rozmery
Výška x Šírka x Hĺbka
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nízke
Vykurovanie Vysoké/Nízke
Akustický výkon
Chladenie
Vysoké ot.
Akustický tlak
Chladenie
Vysoké/Nízke
Vykurovanie Vysoké/Nízke
Chladivo
Elektrické napájanie
Model
Dekoračný panel
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Hmotnosť
- / 5,8 / -
kW
kW
kW
kW
- / 7,0 / - / 2,07 / - / 2,49 / 2,80 / 2,81
1.035
D/D
286x575x575
17,5
15,0 / 10,0
15,0 / 10,0
58,0
41,0 / 32,0
41,0 / 32,0
R-410A
1~/220-240V/50Hz
BYFQ60BAW1
Snehobiela (RAL 9010)
55x700x700
2,7
kWh
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
Typ
mm
kg
VONKAJŠIA JEDNOTKA
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzkový rozsah
RXS60F*
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vykurovanie
Akustický výkon
Akustický tlak (štandard)
Min~Max
Min~Max
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
mm
kg
°CDB
°CWB
dBA
dBA
dBA
dBA
Typ
735x903x300
48
-10~46
-15~20
63
49
49
46
R-410A
1~/220-240V/50Hz
6,35 / 12,7 / 18
30
20
Akustický tlak (Nočný režim)
Chladivo
Elektrické napájanie
Pripojenia potrubia
Kvapalina/Plynové potrubie/Odvod kondenzátu mm
Dĺžka potrubia Maximum
m
Inšt. prevýšenie Maximum
m
*Poznámka: sivé bunky obsahujú predbežné hodnoty
FBQ-C
Kanálová jednotka s
invertorovým ventilátorom
Spoločnosť Daikin uviedla na trh kanálovú jednotku s invertorovým
ventilátorom, ktorá ponúka zvýšenú energetickú účinnosť a komfort.
PRÍJEMNÉ PRÚDENIE VZDUCHU
Kanálová jednotka poháňaná invertorom poskytuje príjemné a pohodlné
prúdenie vzduchu vďaka 3-krokovej regulácii prietoku vzduchu.
AUTOMATICKÉ NASTAVENIE PRIETOKU VZDUCHU: AKO FUNGUJE
Aktuálny postup
S kanálovou jednotkou poháňanou DC invertorom je inštalácia jednoduchá:
Skúšobné
Test
running
spustenie
NA KANÁLOVEJ JEDNOTKE BEZ INVERTORA
›
›
›
›
Inštalatér vypočíta celkový odpor potrubia a určí
požadovaný tlak ESP (Externý statický tlak).
Počas skúšobného spustenia meria inštalatér AFR (Prietok vzduchu).
Keď AFR nespĺňa požadovanú hodnotu, je možné vybrať inú krivku
ventilátora. Dostupné sú však len 3 krivky ventilátora, preto bude asi
potrebné upraviť potrubie, aby sa dosiahla správna hodnota AFR.
Meranie AFR a výber správneho oblúka ventilátora
alebo úpravu potrubia je potrebné opakovať, pokým
sa nedosiahne správna hodnota AFR.
Návrh
Design
Inštalácia
zariadenia
Rôzne úpravy (kvôli
príliš malému alebo
veľkému prietoku
vzduchu)
• Rekonštrukcia
ዘDuct
reconstruction
potrubia
• ዘChanging
Premenlivýmotor
motor
• ዘÚprava tlmiča
a pod.
Nový
Newpostup
flow
Skúšobné spustenie
Test running
Požadovaný prietok vzduchu je automaticky
nastavený pomocou diaľkového ovládača
na mieste
NA KANÁLOVEJ JEDNOTKE S DC INVERTOROVÝM VENTILÁTOROM
›
›
›
Inštalatér vypočíta celkový odpor potrubia a určí požadovaný tlak ESP.
Počas skúšobného spustenia vyberie automaticky jednotka
správnu krivku ventilátora (k dispozícii je viac než 8 kriviek
ventilátora), čím sa zaručí požadovaná hodnota AFR.
Vďaka veľkému počtu dostupných kriviek nie je potrebné
upravovať potrubie čím sa inštalačný proces zrýchli.
KRATŠÍ ČAS INŠTALÁCIE
›
›
›
Po inštalácií je možné, že skutočný odpor potrubia je
nižší než ten, ktorý sa očakával pri návrhu. Následkom
toho bude prietok vzduchu príliš veľký.
Pomocou funkcie automatickej úpravy prietoku
vzduchu môže jednotka prispôsobiť rýchlosť ventilátora
na nižšiu krivku, tak aby sa prietok znížil.
Prietok vzduchu bude vždy v rozmedzí 10 % menovitého
prietoku, z dôvodu možnosti výberu z viacerých dostupných
kriviek (viac než 8 kriviel dostupných na jeden model).
Inštalatér môže tiež manuálne nastaviť požadovanú krivku
ventilátora pomocou káblového diaľkového ovládača.
Externý statický tlak (Pa)
›
Prietok vzduchu (m³/min) +/- 10%
Typická charakteristická krivka ventilátora
Krivka skutočného odporu potrubia
Krivka odporu potrubia v čase montáže
Menovitý prietok vzduchu
Prietok vzduchu bez automatickej úpravy prietoku
Skutočný prietok vzduchu
FBQ-C / RZQ-D9V1
FBQ60-71C
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
Kanálová jednotka s
invertorovým ventilátorom
RZQ100,125,140D9V1
BRC1E51A
Zníženie spotreby energie použitím DC invertorového ventilátora
Zlepšený komfort vďaka 3-stupňovej regulácií prietoku
Maximálny externý statický tlak je 120 Pa
Možnosť nastaviť ESP pomocou káblového diaľkového ovládania umožňuje
optimalizáciu výkonu na konkrétny vzduchotechnický potrubný rozvod.
Dokonale zakomponovateľná do akéhokoľvek interiéru:
viditeľné sú iba nasávacia a výfuková mriežka
Režim opustenia domu šetrí energiu počas neprítomnosti
Veľmi tichá prevádzka: úroveň akustického tlaku znížená až na 29 dBA
Štandardný vzduchový filter: odstraňuje zo vzduchu unášané
čiastočky prachu a zabezpečuje prívod čistého vzduchu
Jednoduchá inštalácia vďaka automatickej úprave toku
vzduchu smerom k nominálnemu prietoku vzduchu
Zabudované čerpadlo kondenzátu (v štandardnej výbave)
zvyšuje spoľahlivosť systému odvodu kondenzátu
VYKUROVANIE A CHLADENIE
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Výkon
Príkon
Chladenie
Min/Nom/Max
Vykurovanie Min/Nom/Max
Chladenie
Min/Nom/Max
Vykurovanie Min/Nom/Max
Chladenie/Vykurovanie
Chladenie/Vykurovanie
kW
kW
kW
kW
EER/COP
SEER / SCOP
Ročná spotreba energie
kWh
Energetický štítok
Chladenie/Vykurovanie
Rozmery
Výška x Šírka x Hĺbka
mm
Hmotnosť
kg
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nízke m³/min
Vykurovanie Vysoké/Nízke m³/min
Externý statický tlak
Maximum
Pa
Akustický výkon
Chladenie
Vysoké ot.
dBA
Akustický tlak
Chladenie
Vysoké/Nízke dBA
Vykurovanie Vysoké/Nízke dBA
Chladivo
Typ
Elektrické napájanie
Dekoračný panel
Model
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
mm
Hmotnosť
kg
FBQ100C*
FBQ125C*
- / 7,1 / -
- / 10,0 / -
- / 12,5 / -
- / 13,4 / -
- / 8,0 / -
- / 11,2 / -
- / 14,0 / -
- / 15,0 / -
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vykurovanie
Akustický výkon
Akustický tlak (štandard)
Min~Max
Min~Max
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
Akustický tlak (Nočný režim)
Chladivo
Elektrické napájanie
Kvapalina/Plynové potrubie/Odvod kondenzátu
Pripojenia potrubia
Dĺžka potrubia Maximum
Max. prevýšenie medzi jednotkami
Inšt. prevýšenie Maximum
mm
kg
°CDB
°CWB
dBA
dBA
dBA
dBA
Typ
mm
m
m
m
FBQ140C*
300x1.000x700
34
18 / 15
18 / 15
100
57
37 / 29
37 / 29
300x1.400x700
45
32 / 23
32 / 23
39 / 28
39 / 28
120
61
38 / 32
38 / 32
41 / 29
66
40 / 33
40 / 33
R-410A
1~/220-240/220V/50/60Hz
BYBS125DJW1
Biela (10Y9/0,5)
55x1.500x500
6,5
BYBS71DJW1
55x1.100x500
4,5
RZQ71D3V1*
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzkový rozsah
FBQ71C*
RZQ100D9V1*
41 / 34
RZQ125D9V1*
770x900x320
67
RZQ140D9V1*
1.345x900x320
109
-15,0~50,0
-20,0~15,5
64
48
50
43
65
50
52
67
68
51
53
45
R-410A
1~/220-240V/50Hz
9,52 / 15,9 / 26
50
46
75
0,5
*Poznámka: sivé bunky obsahujú predbežné hodnoty
33
FBQ-C / RZQ-B9W1
RZQ100,125,140B9W1
FBQ100,125,140C
›
›
›
›
›
›
›
›
›
Kanálová jednotka s
invertorovým ventilátorom
BRC1E51A
Zníženie spotreby energie použitím DC invertorového ventilátora
Zlepšený komfort vďaka 3-stupňovej regulácií prietoku
Maximálny externý statický tlak je 120 Pa
Možnosť nastaviť ESP pomocou káblového diaľkového ovládania umožňuje
optimalizáciu výkonu na konkrétny vzduchotechnický potrubný rozvod.
Dokonale zakomponovateľná do akéhokoľvek interiéru:
viditeľné sú iba nasávacia a výfuková mriežka
Režim opustenia domu šetrí energiu počas neprítomnosti
Štandardný vzduchový filter: odstraňuje zo vzduchu unášané
čiastočky prachu a zabezpečuje prívod čistého vzduchu
Jednoduchá inštalácia vďaka automatickej úprave toku
vzduchu smerom k nominálnemu prietoku vzduchu
Zabudované čerpadlo kondenzátu (v štandardnej výbave)
zvyšuje spoľahlivosť systému odvodu kondenzátu
VYKUROVANIE A CHLADENIE
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Výkon
Príkon
Chladenie
Min/Nom/Max
Vykurovanie Min/Nom/Max
Chladenie
Min/Nom/Max
Vykurovanie Min/Nom/Max
Chladenie/Vykurovanie
Chladenie/Vykurovanie
kW
kW
kW
kW
EER/COP
SEER / SCOP
Ročná spotreba energie
kWh
Energetický štítok
Chladenie/Vykurovanie
Rozmery
Výška x Šírka x Hĺbka
mm
Hmotnosť
kg
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nízke m³/min
Vykurovanie Vysoké/Nízke m³/min
Externý statický tlak
Maximum
Pa
Akustický výkon
Chladenie
Vysoké ot.
dBA
Akustický tlak
Chladenie
Vysoké/Nízke dBA
Vykurovanie Vysoké/Nízke dBA
Chladivo
Typ
Elektrické napájanie
Dekoračný panel
Model
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
mm
Hmotnosť
kg
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzkový rozsah
FBQ100C*
FBQ125C*
FBQ140C*
- / 10,0 / - / 11,2 / -
- / 12,5 / - / 14,0 / 300x1.400x700
45
- / 14,0 / - / 16,0 / -
32 / 23
32 / 23
39 / 28
39 / 28
120
61
38 / 32
38 / 32
66
40 / 33
RZQ100B9W1*
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vykurovanie
Akustický výkon
Akustický tlak (štandard)
Min~Max
Min~Max
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
Akustický tlak (Nočný režim)
Chladivo
Elektrické napájanie
Kvapalina/Plynové potrubie/Odvod kondenzátu
Pripojenia potrubia
Dĺžka potrubia Maximum
Max. prevýšenie medzi jednotkami
Inšt. prevýšenie Maximum
mm
kg
°CDB
°CWB
dBA
dBA
dBA
dBA
Typ
41 / 29
40 / 33
R-410A
1~/220-240/220V/50/60Hz
BYBS125DJW1
Biela (10Y9/0,5)
55x1.500x500
6,5
41 / 34
RZQ125B9W1*
RZQ140B9W1*
1.345x900x320
106
-15,0~50,0
-20,0~15,5
65,0
49,0
51,0
66,0
50,0
52,0
45,0
R-410A
3N~/400V/50Hz
9,52 / 15,9 / 26
75
0,5
-
mm
m
m
m
*Poznámka: sivé bunky obsahujú predbežné hodnoty
34
FBQ-C / RZQS-DV1
FBQ60,71C
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
Kanálová jednotka s
invertorovým ventilátorom
RZQS125,140DV1
BRC1E51A
Zníženie spotreby energie použitím DC invertorového ventilátora
Zlepšený komfort vďaka 3-stupňovej regulácií prietoku
Maximálny externý statický tlak je 120 Pa
Možnosť nastaviť ESP pomocou káblového diaľkového ovládania umožňuje
optimalizáciu výkonu na konkrétny vzduchotechnický potrubný rozvod.
Dokonale zakomponovateľná do akéhokoľvek interiéru:
viditeľné sú iba nasávacia a výfuková mriežka
Režim opustenia domu šetrí energiu počas neprítomnosti
Veľmi tichá prevádzka: úroveň akustického tlaku znížená až na 29 dBA
Štandardný vzduchový filter: odstraňuje zo vzduchu unášané
čiastočky prachu a zabezpečuje prívod čistého vzduchu
Jednoduchá inštalácia vďaka automatickej úprave toku
vzduchu smerom k nominálnemu prietoku vzduchu
Zabudované čerpadlo kondenzátu (v štandardnej výbave)
zvyšuje spoľahlivosť systému odvodu kondenzátu
VYKUROVANIE A CHLADENIE
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Výkon
Chladenie
Min/Nom/Max
Vykurovanie Min/Nom/Max
Príkon
Chladenie
Min/Nom/Max
Vykurovanie Min/Nom/Max
EER/COP
Chladenie/Vykurovanie
Ročná spotreba energie
Energetický štítok
Chladenie/Vykurovanie
Rozmery
Výška x Šírka x Hĺbka
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nízke
Vykurovanie Vysoké/Nízke
Externý statický tlak
Maximum
Akustický výkon
Chladenie
Vysoké ot.
Akustický tlak
Chladenie
Vysoké/Nízke
Vykurovanie Vysoké/Nízke
Chladivo
Elektrické napájanie
Dekoračný panel
Model
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Hmotnosť
kW
kW
kW
kW
kWh
mm
kg
m³/min
m³/min
Pa
dBA
dBA
dBA
Typ
FBQ100C
FBQ125C
FBQ140C
- / 7,1 / - / 8,0 / - / 2,18 / - / 2,25 / 3,26 / 3,55
1.089
A/B
300x1.000x700
34
18 / 15
18 / 15
100
57
37 / 29
37 / 29
- / 10,0 / - / 11,2 / - / 3,03 / - / 3,07 / 3,30 / 3,65
1.515
A/A
- / 12,5 / - / 14,0 / - / 3,98 / - / 4,11 / 3,14 / 3,41
1.990
B/B
300x1.400x700
45
- / 13,4 / - / 15,0 / - / 4,77 / - / 4,67 / 2,81 / 3,21
2.384
C/C
32 / 23
32 / 23
61
38 / 32
38 / 32
BYBS71DJW1
mm
kg
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzkový rozsah
FBQ71C
55x1.100x500
4,5
RZQS71DV1
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vykurovanie
Akustický výkon
Akustický tlak (štandard)
Min~Max
Min~Max
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Akustický tlak (Nočný režim)
Chladivo
Elektrické napájanie
Pripojenia potrubia
Kvapalina/Plynové potrubie/Odvod kondenzátu
Dĺžka potrubia Maximum
Max. prevýšenie medzi jednotkami
Inšt. prevýšenie Maximum
mm
kg
°CDB
°CWB
dBA
dBA
dBA
dBA
Typ
mm
m
m
m
39 / 28
39 / 28
120
41 / 29
66
40 / 33
40 / 33
R-410A
1~/220-240/220V/50/60Hz
BYBS125DJW1
Biela (10Y9/0,5)
55x1.500x500
6,5
RZQS100DV1
RZQS125DV1
770x900x320
68
41 / 34
RZQS140DV1
1.170x900x320
103
-5,0~46
-15~15,5
67
51
65
49
51
47
55
53
49
R-410A
1~/220-240V/50Hz
9,52 / 15,9 / 26
30
50
0,5
15
30
68
52
54
50
FBQ-C / RXS-G
Kanálová jednotka s
invertorovým ventilátorom
FBQ35,50C
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
RXS35G
BRC1E51A
Zníženie spotreby energie použitím DC invertorového ventilátora
Zlepšený komfort vďaka 3-stupňovej regulácií prietoku
Maximálny externý statický tlak je 100 Pa
Možnosť nastaviť ESP pomocou káblového diaľkového ovládania umožňuje
optimalizáciu výkonu na konkrétny vzduchotechnický potrubný rozvod.
Dokonale zakomponovateľná do akéhokoľvek interiéru:
viditeľné sú iba nasávacia a výfuková mriežka
Režim opustenia domu šetrí energiu počas neprítomnosti
Veľmi tichá prevádzka: úroveň akustického tlaku znížená až na 29 dBA
Štandardný vzduchový filter: odstraňuje zo vzduchu unášané
čiastočky prachu a zabezpečuje prívod čistého vzduchu
Jednoduchá inštalácia vďaka automatickej úprave toku
vzduchu smerom k nominálnemu prietoku vzduchu
Zabudované čerpadlo kondenzátu (v štandardnej výbave)
zvyšuje spoľahlivosť systému odvodu kondenzátu
VYKUROVANIE A CHLADENIE
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Výkon
Chladenie
Min/Nom/Max
Vykurovanie Min/Nom/Max
Príkon
Chladenie
Min/Nom/Max
Vykurovanie Min/Nom/Max
EER/COP
Chladenie/Vykurovanie
Ročná spotreba energie
Energetický štítok
Chladenie/Vykurovanie
Rozmery
Výška x Šírka x Hĺbka
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nízke
Vykurovanie Vysoké/Nízke
Externý statický tlak
Maximum
Akustický výkon
Chladenie
Vysoké ot.
Akustický tlak
Chladenie
Vysoké/Nízke
Vykurovanie Vysoké/Nízke
Chladivo
Elektrické napájanie
Dekoračný panel
Model
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Hmotnosť
kW
kW
kW
kW
kWh
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vykurovanie
Akustický výkon
Akustický tlak (nízky)
Akustický tlak (vysoký stupeň)
Chladivo
Elektrické napájanie
Pripojenia potrubia
Min~Max
Min~Max
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
FBQ50C
- / 3,4 / - / 4,0 / - / 1,06 / - / 1,14 / 3,21 / 3,51
530
A/B
- / 5,0 / - / 5,5 / - / 1,65 / - / 1,61 / 3,03 / 3,42
825
B/B
300x700x700
25
16 / 11
16 / 11
100
63
37 / 29
37 / 29
R-410A
1~/220-240/220V/50/60Hz
BYBS45DJW1
Biela (10Y9/0,5)
55x800x500
3,5
mm
kg
m³/min
m³/min
Pa
dBA
dBA
dBA
Typ
mm
kg
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzkový rozsah
FBQ35C
mm
kg
°CDB
°CWB
dBA
dBA
dBA
dBA
dBA
Typ
Kvapalina/Plynové potrubie/Odvod kondenzátu mm
Dĺžka potrubia Maximum
m
Inšt. prevýšenie Maximum
m
RXS35G
RXS50G
550x765x285
34
735x825x300
48
-10~46
-15~20
63
-15~18
62
44
45
48
48
R-410A
1~/220-240V/50Hz
6,35 / 9,52 / 18
20
15
6,35 / 12,7 / 18
30
20
FBQ-C / RXS-F
Kanálová jednotka s
invertorovým ventilátorom
FBQ60C
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
RXS60F
BRC1E51A
Zníženie spotreby energie použitím DC invertorového ventilátora
Zlepšený komfort vďaka 3-stupňovej regulácií prietoku
Maximálny externý statický tlak je 100 Pa
Možnosť nastaviť ESP pomocou káblového diaľkového
ovládania umožňuje optimalizáciu výkonu na konkrétny
vzduchotechnický potrubný rozvod.
Dokonale zakomponovateľná do akéhokoľvek interiéru:
viditeľné sú iba nasávacia a výfuková mriežka
Energeticky účinný: energetická účinnosť až do triedy A
Režim opustenia domu šetrí energiu počas neprítomnosti
Veľmi tichá prevádzka: úroveň akustického tlaku znížená až na 29 dBA
Štandardný vzduchový filter: odstraňuje zo vzduchu unášané
čiastočky prachu a zabezpečuje prívod čistého vzduchu
Jednoduchá inštalácia vďaka automatickej úprave toku
vzduchu smerom k nominálnemu prietoku vzduchu
Zabudované čerpadlo kondenzátu (v štandardnej výbave)
zvyšuje spoľahlivosť systému odvodu kondenzátu
VYKUROVANIE A CHLADENIE
FBQ60C*
VNÚTORNÁ JEDNOTKA
Výkon
Chladenie
Min/Nom/Max
Vykurovanie Min/Nom/Max
Príkon
Chladenie
Min/Nom/Max
Vykurovanie Min/Nom/Max
EER/COP
Chladenie/Vykurovanie
Ročná spotreba energie
Energetický štítok
Chladenie/Vykurovanie
Rozmery
Výška x Šírka x Hĺbka
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nízke
Vykurovanie Vysoké/Nízke
Externý statický tlak
Maximum
Akustický výkon
Chladenie
Vysoké ot.
Akustický tlak
Chladenie
Vysoké/Nízke
Vykurovanie Vysoké/Nízke
Chladivo
Elektrické napájanie
Dekoračný panel
Model
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Hmotnosť
- / 5,7 / -
kW
kW
kW
kW
- / 7,0 / - / 1,75 / - / 2,05 / 3,26 / 3,41
875
A/B
300x1.000x700
34
18 / 15
18 / 15
100
57
37 / 29
37 / 29
R-410A
1~/220-240/220V/50/60Hz
BYBS71DJW1
Biela (10Y9/0,5)
55x1.100x500
4,5
kWh
mm
kg
m³/min
m³/min
Pa
dBA
dBA
dBA
Typ
mm
kg
VONKAJŠIA JEDNOTKA
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzkový rozsah
RXS60F*
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vykurovanie
Akustický výkon
Akustický tlak (štandard)
Min~Max
Min~Max
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
mm
kg
°CDB
°CWB
dBA
dBA
dBA
dBA
Typ
735x903x300
48
-10~46
-15~20
63
49
49
46
R-410A
1~/220-240V/50Hz
6,35 / 12,7 / 18
30
20
Akustický tlak (Nočný režim)
Chladivo
Elektrické napájanie
Pripojenia potrubia
Kvapalina/Plynové potrubie/Odvod kondenzátu mm
Dĺžka potrubia Maximum
m
Inšt. prevýšenie Maximum
m
*Poznámka: sivé bunky obsahujú predbežné hodnoty
Kanálová jednotka
FDQ-B / RZQ-D9V1
FDQ-B
›
›
›
›
RZQ125D9V1
BRC1E51A
Externý statický tlak až do 150 Pa umožňuje veľké dĺžky potrubí a
flexibilné využitie: ideálne na použitie vo veľkých priestoroch
Dokonale zakomponovateľná do akéhokoľvek interiéru:
viditeľné sú iba nasávacia a výfuková mriežka
Režim opustenia domu šetrí energiu počas neprítomnosti
Štandardný vzduchový filter: odstraňuje zo vzduchu unášané
čiastočky prachu a zabezpečuje prívod čistého vzduchu
VYKUROVANIE A CHLADENIE
FDQ125B*
VNÚTORNÁ JEDNOTKA
Výkon
Príkon
Chladenie
Min/Nom/Max
Vykurovanie Min/Nom/Max
Chladenie
Min/Nom/Max
Vykurovanie Min/Nom/Max
Chladenie/Vykurovanie
Chladenie/Vykurovanie
EER/COP
SEER / SCOP
Ročná spotreba energie
Energetický štítok
Chladenie/Vykurovanie
Rozmery
Výška x Šírka x Hĺbka
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Stredné ot.
Vykurovanie Stredné ot.
Maximum
Externý statický tlak
Akustický výkon
Chladenie
Stredné ot.
Akustický tlak
Chladenie
Vysoké ot.
Vykurovanie Nízke ot.
Chladivo
Elektrické napájanie
- / 12,5 / -
kW
kW
kW
kW
- / 14,0 / 350x1.400x662
59,0
43,0
43,0
150
75,0
44,0
44,0
R-410A
1~/220-240V/50Hz
kWh
mm
kg
m³/min
m³/min
Pa
dBA
dBA
dBA
Typ
VONKAJŠIA JEDNOTKA
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzkový rozsah
RZQ125D9V1*
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vykurovanie
Akustický výkon
Akustický tlak (štandard)
Min~Max
Min~Max
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
Akustický tlak (Nočný režim)
Chladivo
Elektrické napájanie
Kvapalina/Plynové potrubie/Odvod kondenzátu
Pripojenia potrubia
Dĺžka potrubia Maximum
Max. prevýšenie medzi jednotkami
Inšt. prevýšenie
Maximum
mm
kg
°CDB
°CWB
dBA
dBA
dBA
dBA
Typ
1.345x900x320
109
-15,0~50,0
-20,0~15,5
67
51
53
45
R-410A
1~/220-240V/50Hz
9,52 / 15,9 / 26
75
0,5
-
mm
m
m
m
*Poznámka: sivé bunky obsahujú predbežné hodnoty
38
FDQ-B / RZQ-B9W1
FDQ125B
›
›
›
›
Kanálová jednotka
RZQ125B9W1
BRC1E51A
Externý statický tlak až do 150 Pa umožňuje veľké dĺžky potrubí a
flexibilné využitie: ideálne na použitie vo veľkých priestoroch
Dokonale zakomponovateľná do akéhokoľvek interiéru:
viditeľné sú iba nasávacia a výfuková mriežka
Režim opustenia domu šetrí energiu počas neprítomnosti
Štandardný vzduchový filter: odstraňuje zo vzduchu unášané
čiastočky prachu a zabezpečuje prívod čistého vzduchu
VYKUROVANIE A CHLADENIE
VNÚTORNÁ JEDNOTKA
Výkon
Príkon
FDQ125B*
Chladenie
Min/Nom/Max
Vykurovanie Min/Nom/Max
Chladenie
Min/Nom/Max
Vykurovanie Min/Nom/Max
Chladenie/Vykurovanie
Chladenie/Vykurovanie
EER/COP
SEER / SCOP
Ročná spotreba energie
Energetický štítok
Chladenie/Vykurovanie
Rozmery
Výška x Šírka x Hĺbka
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Stredné ot.
Vykurovanie Stredné ot.
Maximum
Externý statický tlak
Akustický výkon
Chladenie
Stredné ot.
Akustický tlak
Chladenie
Vysoké ot.
Vykurovanie Nízke ot.
Chladivo
Elektrické napájanie
kW
kW
kW
kW
- / 12,50 / - / 14,00 / 350x1.400x662
59,0
43,0
43,0
150
75,0
44,0
44,0
R-410A
1~/220-240V/50Hz
kWh
mm
kg
m³/min
m³/min
Pa
dBA
dBA
dBA
Typ
VONKAJŠIA JEDNOTKA
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzkový rozsah
RZQ125B9W1*
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vykurovanie
Akustický výkon
Akustický tlak (štandard)
Min~Max
Min~Max
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
Akustický tlak (Nočný režim)
Chladivo
Elektrické napájanie
Kvapalina/Plynové potrubie/Odvod kondenzátu
Pripojenia potrubia
Dĺžka potrubia Maximum
Max. prevýšenie medzi jednotkami
Inšt. prevýšenie Maximum
mm
kg
°CDB
°CWB
dBA
dBA
dBA
dBA
Typ
1.345x900x320
106
-15,0~50,0
-20,0~15,5
66,0
50,0
52,0
45,0
R-410A
3N~/400V/50Hz
9,52 / 15,9 / 26
75
0,5
-
mm
m
m
m
*Poznámka: sivé bunky obsahujú predbežné hodnoty
39
FDQ-B / RZQS-DV1
RZQS125DV1
FDQ125B
›
›
›
›
Kanálová jednotka
BRC1E51A
Externý statický tlak až do 150 Pa umožňuje veľké dĺžky potrubí a
flexibilné využitie: ideálne na použitie vo veľkých priestoroch
Dokonale zakomponovateľná do akéhokoľvek interiéru:
viditeľné sú iba nasávacia a výfuková mriežka
Režim opustenia domu šetrí energiu počas neprítomnosti
Štandardný vzduchový filter: odstraňuje zo vzduchu unášané
čiastočky prachu a zabezpečuje prívod čistého vzduchu
VYKUROVANIE A CHLADENIE
FDQ125B
VNÚTORNÁ JEDNOTKA
Výkon
Chladenie
Min/Nom/Max
Vykurovanie Min/Nom/Max
Príkon
Chladenie
Min/Nom/Max
Vykurovanie Min/Nom/Max
EER/COP
Chladenie/Vykurovanie
Ročná spotreba energie
Energetický štítok
Chladenie/Vykurovanie
Rozmery
Výška x Šírka x Hĺbka
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Stredné ot.
Vykurovanie Stredné ot.
Externý statický tlak
Maximum
Akustický výkon
Chladenie
Stredné ot.
Akustický tlak
Chladenie
Vysoké ot.
Vykurovanie Nízke ot.
Chladivo
Elektrické napájanie
- / 12,5
12.5 / - / 14 / - / 4,30
4.30 / - / 3,97
3.97 / 2.91 / 3,53
2,91
3.53
2,148
2.148
C/B
350x1,400x662
350x1.400x662
59,0
59.0
43,0
43.0
43,0
43.0
150
75,0
75.0
44,0
44.0
44,0
44.0
R-410A
1~/220-240V/50Hz
kW
kW
kW
kW
kWh
mm
kg
m³/min
m³/min
Pa
dBA
dBA
dBA
Typ
VONKAJŠIA JEDNOTKA
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzkový rozsah
RZQS125DV1
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vykurovanie
Akustický výkon
Akustický tlak (štandard)
Min~Max
Min~Max
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Akustický tlak (Nočný režim)
Chladivo
Elektrické napájanie
Pripojenia potrubia
Kvapalina/Plynové potrubie/Odvod kondenzátu
Dĺžka potrubia (Maximum)
Max. prevýšenie medzi jednotkami
Inšt. prevýšenie Maximum
mm
kg
°CDB
°CWB
dBA
dBA
dBA
dBA
Typ
1.170x900x320
1,170x900x320
103
-5,0~46
-5.0~46
-15~15,5
-15~15.5
67
51
53
49
R-410A
1~/220-240V/50Hz
9,52 / 15,9 / 26
50
0,5
0.5
30
mm
m
m
m
FDQ-B / RZQ-C
Kanálová jednotka
FDQ200,250B
›
›
›
›
›
RZQ200,250C
BRC1E51A
Externý statický tlak až do 250 Pa umožňuje veľké dĺžky potrubí a
flexibilné využitie: ideálne na použitie vo veľkých priestoroch
Dokonale zakomponovateľná do akéhokoľvek interiéru:
viditeľné sú iba nasávacia a výfuková mriežka
V režime vykurovania výkon až 26,4 kW
Režim opustenia domu šetrí energiu počas neprítomnosti
Štandardný vzduchový filter: odstraňuje zo vzduchu unášané
čiastočky prachu a zabezpečuje prívod čistého vzduchu
VYKUROVANIE A CHLADENIE
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Výkon
Chladenie
Min/Nom/Max
Vykurovanie Min/Nom/Max
Príkon
Chladenie
Min/Nom/Max
Vykurovanie Min/Nom/Max
EER/COP
Chladenie/Vykurovanie
Ročná spotreba energie
Energetický štítok
Chladenie/Vykurovanie
Rozmery
Výška x Šírka x Hĺbka
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Stredné ot.
Vykurovanie Stredné ot.
Externý statický tlak
Maximum
Akustický výkon
Chladenie
Stredné ot.
Akustický tlak
Chladenie
Vysoké ot.
Vykurovanie Nízke ot.
Chladivo
Elektrické napájanie
kW
kW
kW
kW
Akustický výkon
Akustický tlak
Chladivo
Elektrické napájanie
Pripojenia potrubia
FDQ250B
- / 20,0 / - / 23,0 / - / 6,23 / - / 6,74 / 3,21 / 3,41
- / 24,1 / - / 26,4 / - / 8,58 / - / 8,22 / 2,81 / 3,21
kWh
A/B
mm
kg
m³/min
m³/min
Pa
dBA
dBA
dBA
Typ
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzkový rozsah
FDQ200B
C/C
450x1.400x900
89,0
69,0
69,0
94,0
89,0
89,0
250
81,0
45,0
45,0
82,0
47,0
47,0
R-410A
1~/220-240V/50Hz
RZQ200C
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vykurovanie
Min~Max
Min~Max
Kvapalina (Vonkajší priemer)/Plyn
Dĺžka potrubia Maximum
Max. prevýšenie medzi jednotkami
Inšt. prevýšenie Maximum
mm
kg
°CDB
°CWB
dBA
dBA
Typ
mm
m
m
m
RZQ250C
1.680x930x765
183
184
-5,0~46,0
-15,0~15,0
78
57
R-410A
3N~/380-415V/50Hz
9,52 / 22,2
12,7 / 22,2
100
-
Nástenná jednotka
FAQ-B / RZQ-D9V1
RZQ71D3V1
FAQ71B
›
›
›
BRC1E51A
BRC7E618
Vhodné riešenie pre nové ako aj existujúce priestory
Funkcia vertikálneho automatického pohybu klapiek
zabezpečuje rovnomernú distribúciu vzduchu v miestnosti
Na diaľkovom ovládači je možné nastaviť 5
rôznych uhlov prúdenia vzduchu
10°
25°
40°
55° 70°
›
›
›
Režim opustenia domu šetrí energiu počas neprítomnosti
Horizontálne klapky aj predný panel sa dajú ľahko demontovať a umyť
Údržbu je možné vykonávať z prednej strany jednotky
VYKUROVANIE A CHLADENIE
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Výkon
Príkon
Chladenie
Min/Nom/Max
Vykurovanie Min/Nom/Max
Chladenie
Min/Nom/Max
Vykurovanie Min/Nom/Max
Chladenie/Vykurovanie
Chladenie/Vykurovanie
kW
kW
kW
kW
EER/COP
SEER / SCOP
Ročná spotreba energie
kWh
Energetický štítok
Chladenie/Vykurovanie
Rozmery
Výška x Šírka x Hĺbka
mm
Hmotnosť
kg
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nízke m³/min
Vykurovanie Vysoké/Nízke m³/min
Akustický výkon
Chladenie
Vysoké/Nízke dBA
Vykurovanie Vysoké/Nízke dBA
Akustický tlak
Chladenie
Vysoké/Nízke dBA
Vykurovanie Vysoké/Nízke dBA
Chladivo
Typ
Elektrické napájanie
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzkový rozsah
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vykurovanie
Akustický výkon
Akustický tlak (štandard)
Min~Max
Min~Max
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
Akustický tlak (Nočný režim)
Chladivo
Elektrické napájanie
Kvapalina/Plynové potrubie/Odvod kondenzátu
Pripojenia potrubia
Dĺžka potrubia Maximum
Max. prevýšenie medzi jednotkami
Inšt. prevýšenie Maximum
mm
kg
°CDB
°CWB
dBA
dBA
dBA
dBA
Typ
FAQ71B*
FAQ100B*
- / 7,1 / -
- / 10,0 / -
- / 8,0 / -
- / 11,2 / -
290x1.050x230
13
19 / 15
19 / 15
59 / 53
59 / 53
43 / 37
43 / 37
360x1.570x200
26
23 / 19
23 / 19
61 / 57
61 / 57
45 / 41
45 / 41
R-410A
1~/220-240V/50Hz
RZQ71D3V1*
RZQ100D9V1*
770x900x320
67
1.345x900x320
109
-15,0~50,0
-20,0~15,5
64
48
50
43
65
50
52
45
R-410A
1~/220-240V/50Hz
9,52 / 15,9 / 26
50
0,5
-
mm
m
m
m
*Poznámka: sivé bunky obsahujú predbežné hodnoty
42
Nástenná jednotka
FAQ-B / RZQ-B9W1
FAQ100B
›
›
›
RZQ100B9W1
BRC1E51A
BRC7E618
Vhodné riešenie pre nové ako aj existujúce priestory
Funkcia vertikálneho automatického pohybu klapiek
zabezpečuje rovnomernú distribúciu vzduchu v miestnosti
Na diaľkovom ovládači je možné nastaviť
5 rôznych uhlov prúdenia vzduchu
10°
25°
40°
55° 70°
›
›
›
›
Energeticky účinná: energetická účinnosť až do triedy A
Režim opustenia domu šetrí energiu počas neprítomnosti
Horizontálne klapky aj predný panel sa dajú ľahko demontovať a umyť
Údržbu je možné vykonávať z prednej strany jednotky
VYKUROVANIE A CHLADENIE
VNÚTORNÁ JEDNOTKA
Výkon
Príkon
FAQ100B*
Chladenie
Min/Nom/Max
Vykurovanie Min/Nom/Max
Chladenie
Min/Nom/Max
Vykurovanie Min/Nom/Max
Chladenie/Vykurovanie
Chladenie/Vykurovanie
kW
kW
kW
kW
Výška x Šírka x Hĺbka
mm
kg
°CDB
°CWB
dBA
dBA
dBA
dBA
Typ
- / 10,00 / - / 11,20 / 360x1.570x200
26
23 / 19
23 / 19
61 / 57
61 / 57
45 / 41
45 / 41
R-410A
1~/220-240V/50Hz
EER/COP
SEER / SCOP
Ročná spotreba energie
kWh
Energetický štítok
Chladenie/Vykurovanie
Rozmery
Výška x Šírka x Hĺbka
mm
Hmotnosť
kg
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nízke m³/min
Vykurovanie Vysoké/Nízke m³/min
Akustický výkon
Chladenie
Vysoké/Nízke dBA
Vykurovanie Vysoké/Nízke dBA
Akustický tlak
Chladenie
Vysoké/Nízke dBA
Vykurovanie Vysoké/Nízke dBA
Chladivo
Typ
Elektrické napájanie
VONKAJŠIA JEDNOTKA
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzkový rozsah
RZQ100B9W1*
Chladenie
Vykurovanie
Akustický výkon
Akustický tlak (štandard)
Min~Max
Min~Max
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
Akustický tlak (Nočný režim)
Chladivo
Elektrické napájanie
Kvapalina/Plynové potrubie/Odvod kondenzátu
Pripojenia potrubia
Dĺžka potrubia Maximum
Max. prevýšenie medzi jednotkami
Inšt. prevýšenie Maximum
1.345x900x320
106
-15,0~50,0
-20,0~15,5
65,0
49,0
51,0
45,0
R-410A
3N~/400V/50Hz
9,52 / 15,9 / 26
75
0,5
-
mm
m
m
m
*Poznámka: sivé bunky obsahujú predbežné hodnoty
43
Nástenná jednotka
FAQ-B / RZQS-DV1
RZQS71,100DV1
FAQ71B
›
›
›
BRC1E51A
BRC7E618
Vhodné riešenie pre nové ako aj existujúce priestory
Funkcia vertikálneho automatického pohybu klapiek
zabezpečuje rovnomernú distribúciu vzduchu v miestnosti
Na diaľkovom ovládači je možné nastaviť
5 rôznych uhlov prúdenia vzduchu
10°
25°
40°
55° 70°
›
›
›
Režim opustenia domu šetrí energiu počas neprítomnosti
Horizontálne klapky aj predný panel sa dajú ľahko demontovať a umyť
Údržbu je možné vykonávať z prednej strany jednotky
VYKUROVANIE A CHLADENIE
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Výkon
Chladenie
Min/Nom/Max
Vykurovanie Min/Nom/Max
Príkon
Chladenie
Min/Nom/Max
Vykurovanie Min/Nom/Max
EER/COP
Chladenie/Vykurovanie
Ročná spotreba energie
Energetický štítok
Chladenie/Vykurovanie
Rozmery
Výška x Šírka x Hĺbka
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nízke
Vykurovanie Vysoké/Nízke
Akustický výkon
Chladenie
Vysoké/Nízke
Vykurovanie Vysoké/Nízke
Akustický tlak
Chladenie
Vysoké/Nízke
Vykurovanie Vysoké/Nízke
Chladivo
Elektrické napájanie
kW
kW
kW
kW
kWh
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vykurovanie
Akustický výkon
Akustický tlak (štandard)
Min~Max
Min~Max
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Akustický tlak (Nočný režim)
Chladivo
Elektrické napájanie
Pripojenia potrubia
Kvapalina/Plynové potrubie/Odvod kondenzátu
Dĺžka potrubia Maximum
Max. prevýšenie medzi jednotkami
Inšt. prevýšenie Maximum
FAQ100B
- / 7,1 / - / 8,0 / - / 2,44 / - / 2,49 / 2,91 / 3,21
1.220
- / 10,0 / - / 11,2 / - / 3,56 / - / 3,49 / 2,81 / 3,21
1.779
C/C
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
dBA
Typ
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzkový rozsah
FAQ71B
mm
kg
°CDB
°CWB
dBA
dBA
dBA
dBA
Typ
mm
m
m
m
290x1.050x230
13
19 / 15
19 / 15
59 / 53
59 / 53
43 / 37
43 / 37
360x1.570x200
26
23 / 19
23 / 19
61 / 57
61 / 57
45 / 41
45 / 41
R-410A
1~/220-240V/50Hz
RZQS71DV1
RZQS100DV1
770x900x320
68
1.170x900x320
103
-5,0~46
-15~15,5
65
49
51
47
67
51
55
49
R-410A
1~/220-240V/50Hz
9,52 / 15,9 / 26
30
50
0,5
15
30
FHQ-B / RZQ-D9V1
FHQ71B
›
›
Podstropná jednotka
RZQ100,125D9V1
BRC1E51A
BRC7EA63W
Vhodné riešenie pre nové ako aj existujúce priestory
Široký rozsah výfuku vzduchu vďaka Coanda efektu: až do 100 stupňov
100°
›
›
›
Režim opustenia domu šetrí energiu počas neprítomnosti
Distribúcia vzduchu až do výšky stropu 3,8m bez straty výkonu
Jednotku je možné jednoducho namontovať do rohov a úzkych
priestorov, pretože potrebuje bočný servisný priestor veľký iba 30 mm
VYKUROVANIE A CHLADENIE
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Výkon
Príkon
Chladenie
Min/Nom/Max
Vykurovanie Min/Nom/Max
Chladenie
Min/Nom/Max
Vykurovanie Min/Nom/Max
Chladenie/Vykurovanie
Chladenie/Vykurovanie
kW
kW
kW
kW
EER/COP
SEER / SCOP
Ročná spotreba energie
kWh
Energetický štítok
Chladenie/Vykurovanie
Rozmery
Výška x Šírka x Hĺbka
mm
Hmotnosť
kg
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nízke m³/min
Vykurovanie Vysoké/Nízke m³/min
Akustický výkon
Chladenie
Vysoké/Nízke dBA
Vykurovanie Vysoké/Nízke dBA
Akustický tlak
Chladenie
Vysoké/Nízke dBA
Vykurovanie Vysoké/Nízke dBA
Chladivo
Typ
Elektrické napájanie
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzkový rozsah
FHQ71B*
FHQ100B*
FHQ125B*
- / 7,1 / - / 8,0 / -
- / 10,0 / - / 11,2 / 195x1.400x680
32
24 / 20
24 / 20
58 / 53
58 / 53
42 / 37
42 / 37
R-410A
1~/220-240V/50Hz
- / 12,5 / - / 14,0 / -
195x1.160x680
27
17 / 14
17 / 14
55 / 51
55 / 51
39 / 35
39 / 35
RZQ71D3V1*
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vykurovanie
Akustický výkon
Akustický tlak (štandard)
Min~Max
Min~Max
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
Akustický tlak (Nočný režim)
Chladivo
Elektrické napájanie
Kvapalina/Plynové potrubie/Odvod kondenzátu
Pripojenia potrubia
Dĺžka potrubia Maximum
Max. prevýšenie medzi jednotkami
Inšt. prevýšenie
Maximum
mm
kg
°CDB
°CWB
dBA
dBA
dBA
dBA
Typ
195x1.590x680
35
30 / 25
30 / 25
60 / 55
60 / 55
44 / 39
44 / 39
RZQ100D9V1*
RZQ125D9V1*
770x900x320
67
1.345x900x320
109
-15,0~50,0
-20,0~15,5
65
50
52
64
48
50
43
67
51
53
45
R-410A
1~/220-240V/50Hz
9,52 / 15,9 / 26
mm
m
m
m
50
75
0,5
*Poznámka: sivé bunky obsahujú predbežné hodnoty
45
FHQ-B / RZQ-B9W1
FHQ100,125B
›
›
Podstropná jednotka
RZQ100,125B9W1
BRC1E51A
BRC7EA63W
Vhodné riešenie pre nové ako aj existujúce priestory
Široký rozsah výfuku vzduchu vďaka Coanda efektu: až do 100 stupňov
100°
›
›
›
Režim opustenia domu šetrí energiu počas neprítomnosti
Distribúcia vzduchu až do výšky stropu 3,8 m bez straty výkonu
Jednotku je možné jednoducho namontovať do rohov a úzkych
priestorov, pretože potrebuje bočný servisný priestor veľký iba 30 mm
VYKUROVANIE A CHLADENIE
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Výkon
Príkon
Chladenie
Min/Nom/Max
Vykurovanie Min/Nom/Max
Chladenie
Min/Nom/Max
Vykurovanie Min/Nom/Max
Chladenie/Vykurovanie
Chladenie/Vykurovanie
kW
kW
kW
kW
EER/COP
SEER / SCOP
Ročná spotreba energie
kWh
Energetický štítok
Chladenie/Vykurovanie
Rozmery
Výška x Šírka x Hĺbka
mm
Hmotnosť
kg
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nízke m³/min
Vykurovanie Vysoké/Nízke m³/min
Akustický výkon
Chladenie
Vysoké/Nízke dBA
Vykurovanie Vysoké/Nízke dBA
Akustický tlak
Chladenie
Vysoké/Nízke dBA
Vykurovanie Vysoké/Nízke dBA
Chladivo
Typ
Elektrické napájanie
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzkový rozsah
FHQ100B*
FHQ125B*
- / 10,00 / - / 11,20 / -
- / 12,50 / - / 14,00 / -
195x1.400x680
32
24 / 20
24 / 20
58 / 53
58 / 53
42 / 37
42 / 37
195x1.590x680
35
30 / 25
30 / 25
60 / 55
60 / 55
44 / 39
44 / 39
R-410A
1~/220-240V/50Hz
RZQ100B9W1*
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vykurovanie
Akustický výkon
Akustický tlak (štandard)
Min~Max
Min~Max
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
Akustický tlak (Nočný režim)
Chladivo
Elektrické napájanie
Kvapalina/Plynové potrubie/Odvod kondenzátu
Pripojenia potrubia
Dĺžka potrubia Maximum
Max. prevýšenie medzi jednotkami
Inšt. prevýšenie Maximum
mm
kg
°CDB
°CWB
dBA
dBA
dBA
dBA
Typ
RZQ125B9W1*
1.345x900x320
106
-15,0~50,0
-20,0~15,5
65,0
49,0
51,0
66,0
50,0
52,0
45,0
R-410A
3N~/400V/50Hz
9,52 / 15,9 / 26
75
0,5
-
mm
m
m
m
*Poznámka: sivé bunky obsahujú predbežné hodnoty
46
FHQ-B / RZQS-DV1
FHQ71B
›
›
Podstropná jednotka
RZQS125,140DV1
BRC1E51A
BRC7EA63W
Vhodné riešenie pre nové ako aj existujúce priestory
Široký rozsah výfuku vzduchu vďaka Coanda efektu: až do 100 stupňov
100°
›
›
›
Režim opustenia domu šetrí energiu počas neprítomnosti
Distribúcia vzduchu až do výšky stropu 3,8m bez straty výkonu
Jednotku je možné jednoducho namontovať do rohov a úzkych
priestorov, pretože potrebuje bočný servisný priestor veľký iba 30 mm
VYKUROVANIE A CHLADENIE
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Výkon
Chladenie
Min/Nom/Max
Vykurovanie Min/Nom/Max
Príkon
Chladenie
Min/Nom/Max
Vykurovanie Min/Nom/Max
EER/COP
Chladenie/Vykurovanie
Ročná spotreba energie
Energetický štítok
Chladenie/Vykurovanie
Rozmery
Výška x Šírka x Hĺbka
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nízke
Vykurovanie Vysoké/Nízke
Akustický výkon
Chladenie
Vysoké/Nízke
Vykurovanie Vysoké/Nízke
Akustický tlak
Chladenie
Vysoké/Nízke
Vykurovanie Vysoké/Nízke
Chladivo
Elektrické napájanie
kW
kW
kW
kW
kWh
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vykurovanie
Akustický výkon
Akustický tlak (štandard)
Min~Max
Min~Max
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Akustický tlak (Nočný režim)
Chladivo
Elektrické napájanie
Pripojenia potrubia
Kvapalina/Plynové potrubie/Odvod kondenzátu
Dĺžka potrubia Maximum
Max. prevýšenie medzi jednotkami
Inšt. prevýšenie Maximum
FHQ100B
FHQ125B
- / 7,1 / - / 8,0 / - / 2,51 / - / 2,75 / 2,83 / 2,91
1.254
- / 10,0 / - / 11,2 / - / 3,56 / - / 3,85 / 2,81 / 2,91
1.779
- / 12,5 / - / 14,0 / - / 4,55 / - / 4,86 / 2,75 / 2,88
2.273
D/D
195x1.590x680
35
30 / 25
30 / 25
60 / 55
60 / 55
44 / 39
44 / 39
C/D
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
dBA
Typ
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzkový rozsah
FHQ71B
mm
kg
°CDB
°CWB
dBA
dBA
dBA
dBA
Typ
mm
m
m
m
195x1.160x680
27
17 / 14
17 / 14
55 / 51
55 / 51
39 / 35
39 / 35
195x1.400x680
32
24 / 20
24 / 20
58 / 53
58 / 53
42 / 37
42 / 37
R-410A
1~/220-240V/50Hz
RZQS71DV1
RZQS100DV1
770x900x320
68
RZQS125DV1
1.170x900x320
103
-5,0~46
-15~15,5
65
49
51
47
67
51
55
53
49
R-410A
1~/220-240V/50Hz
9,52 / 15,9 / 26
30
50
0,5
15
30
Podstropná jednotka
FHQ-B / RXS-G
RXS35G
FHQ35,50B
›
›
BRC1E51A
BRC7EA63W
Vhodné riešenie pre nové ako aj existujúce priestory
Široký rozsah výfuku vzduchu vďaka Coanda efektu: až do 100 stupňov
100°
›
›
›
Režim opustenia domu šetrí energiu počas neprítomnosti
Distribúcia vzduchu až do výšky stropu 3,8 m bez straty výkonu
Jednotku je možné jednoducho namontovať do rohov a úzkych
priestorov, pretože potrebuje bočný servisný priestor veľký iba 30 mm
VYKUROVANIE A CHLADENIE
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Výkon
Chladenie
Min/Nom/Max
Vykurovanie Min/Nom/Max
Príkon
Chladenie
Min/Nom/Max
Vykurovanie Min/Nom/Max
EER/COP
Chladenie/Vykurovanie
Ročná spotreba energie
Energetický štítok
Chladenie/Vykurovanie
Rozmery
Výška x Šírka x Hĺbka
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nízke
Vykurovanie Vysoké/Nízke
Akustický výkon
Chladenie
Vysoké/Nízke
Vykurovanie Vysoké/Nízke
Akustický tlak
Chladenie
Vysoké/Nízke
Vykurovanie Vysoké/Nízke
Chladivo
Elektrické napájanie
kW
kW
kW
kW
kWh
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
dBA
Typ
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzkový rozsah
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vykurovanie
Akustický výkon
Akustický tlak (nízky)
Akustický tlak (vysoký stupeň)
Chladivo
Elektrické napájanie
Pripojenia potrubia
Min~Max
Min~Max
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
mm
kg
°CDB
°CWB
dBA
dBA
dBA
dBA
dBA
Typ
Kvapalina/Plynové potrubie/Odvod kondenzátu mm
Dĺžka potrubia Maximum
m
Inšt. prevýšenie Maximum
m
FHQ35B
FHQ50B
1,4 / 3,4 / 3,7
1,2 / 4,0 / 5,0
- / 1,05 / - / 1,11 / 3,24 / 3,60
525
A/B
1,7 / 5,0 / 5,6
1,7 / 6,0 / 7,0
0,44 / 1,83 / 2,02
0,40 / 2,05 / 2,45
2,73 / 2,93
915
D/D
195x960x680
24
25
13 / 10
13 / 10
53 / 48
53 / 48
37 / 32
37 / 32
54 / 49
54 / 49
38 / 33
38 / 33
R-410A
1~/220-240V/50Hz
RXS35G
RXS50G
550x765x285
34
735x825x300
48
-10~46
-15~20
63
-15~18
62
44
45
48
48
R-410A
1~/220-240V/50Hz
6,35 / 9,52 / 18
20
15
6,35 / 12,7 / 18
30
20
FHQ-B / RXS-F
Podstropná jednotka
FHQ60B
›
›
RXS60F
BRC1E51A
BRC7EA63W
Vhodné riešenie pre nové ako aj existujúce priestory
Široký rozsah výfuku vzduchu vďaka Coanda efektu: až do 100 stupňov
100°
›
›
›
Režim opustenia domu šetrí energiu počas neprítomnosti
Distribúcia vzduchu až do výšky stropu 3,8 m bez straty výkonu
Jednotku je možné jednoducho namontovať do rohov a úzkych
priestorov, pretože potrebuje bočný servisný priestor veľký iba 30 mm
VYKUROVANIE A CHLADENIE
FHQ60B*
VNÚTORNÁ JEDNOTKA
Výkon
Chladenie
Min/Nom/Max
Vykurovanie Min/Nom/Max
Príkon
Chladenie
Min/Nom/Max
Vykurovanie Min/Nom/Max
EER/COP
Chladenie/Vykurovanie
Ročná spotreba energie
Energetický štítok
Chladenie/Vykurovanie
Rozmery
Výška x Šírka x Hĺbka
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nízke
Vykurovanie Vysoké/Nízke
Akustický výkon
Chladenie
Vysoké/Nízke
Vykurovanie Vysoké/Nízke
Akustický tlak
Chladenie
Vysoké/Nízke
Vykurovanie Vysoké/Nízke
Chladivo
Elektrické napájanie
- / 5,7 / - / 7,2 / - / 2,15 / - / 2,49 / 2,65 / 2,89
1.075
D/D
195x1.160x680
27
17 / 13
16 / 13
55 / 49
55 / 49
39 / 33
39 / 33
R-410A
1~/220-240V/50Hz
kW
kW
kW
kW
kWh
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
dBA
Typ
RXS60F*
VONKAJŠIA JEDNOTKA
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzkový rozsah
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vykurovanie
Akustický výkon
Akustický tlak (štandard)
Min~Max
Min~Max
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
735x903x300
48
-10~46
-15~20
63
49
49
46
R-410A
1~/220-240V/50Hz
6,35 / 12,7 / 18
30
20
mm
kg
°CDB
°CWB
dBA
dBA
dBA
dBA
Typ
Akustický tlak (Nočný režim)
Chladivo
Elektrické napájanie
Pripojenia potrubia
Kvapalina/Plynové potrubie/Odvod kondenzátu mm
Dĺžka potrubia Maximum
m
Inšt. prevýšenie Maximum
m
*Poznámka: sivé bunky obsahujú predbežné hodnoty
4-výfuková podstropná jednotka
FUQ-B / RZQ-D9V1
FUQ71B
›
›
›
›
›
›
›
›
RZQ71D3V1
BRC1E51A
BRC7CA528W
Vhodné riešenie pre nové ako aj existujúce priestory
Vzduch môže byť vyfukovaný do 4 rôznych smerov
Režim opustenia domu šetrí energiu počas neprítomnosti
Funkcia automatického pohybu klapiek vzduchu
zabezpečuje účinnú distribúciu vzduchu a teploty
Vzduch môže byť vyfukovaný v 5 rôznych uhloch medzi 0 a 60 stupňov
Možnosť zaslepenia 1 alebo 2 vyústení pre jednoduchú montáž v rohoch
Distribúcia vzduchu až do výšky stropu 3,5 m bez straty výkonu
Čerpadlo kondenzátu s výtlakom 500 mm dodávané štandardne
VYKUROVANIE A CHLADENIE
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Výkon
Príkon
Chladenie
Min/Nom/Max
Vykurovanie Min/Nom/Max
Chladenie
Min/Nom/Max
Vykurovanie Min/Nom/Max
Chladenie/Vykurovanie
Chladenie/Vykurovanie
kW
kW
kW
kW
EER/COP
SEER / SCOP
Ročná spotreba energie
kWh
Energetický štítok
Chladenie/Vykurovanie
Rozmery
Výška x Šírka x Hĺbka
mm
Hmotnosť
kg
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nízke m³/min
Vykurovanie Vysoké/Nízke m³/min
Akustický výkon
Chladenie
Vysoké/Nízke dBA
Vykurovanie Vysoké/Nízke dBA
Akustický tlak
Chladenie
Vysoké/Nízke dBA
Vykurovanie Vysoké/Nízke dBA
Chladivo
Typ
Elektrické napájanie
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzkový rozsah
FUQ71B*
FUQ100B*
FUQ125B*
- / 7,1 / - / 8,0 / -
- / 10,0 / - / 11,2 / -
- / 12,5 / - / 14,0 / -
165x895x895
25
19 / 14
19 / 14
56 / 51
56 / 51
40 / 35
40 / 35
230x895x895
31
29 / 21
29 / 21
59 / 54
59 / 54
43 / 38
43 / 38
R-410A
1~/220-240V/50Hz
RZQ71D3V1*
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vykurovanie
Akustický výkon
Akustický tlak (štandard)
Min~Max
Min~Max
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
Akustický tlak (Nočný režim)
Chladivo
Elektrické napájanie
Kvapalina/Plynové potrubie/Odvod kondenzátu
Pripojenia potrubia
Dĺžka potrubia Maximum
Max. prevýšenie medzi jednotkami
Inšt. prevýšenie Maximum
mm
kg
°CDB
°CWB
dBA
dBA
dBA
dBA
Typ
32 / 23
32 / 23
60 / 55
60 / 55
44 / 39
44 / 39
RZQ100D9V1*
RZQ125D9V1*
770x900x320
67
1.345x900x320
109
-15,0~50,0
-20,0~15,5
65
50
52
64
48
50
43
67
51
53
45
R-410A
1~/220-240V/50Hz
9,52 / 15,9 / 26
mm
m
m
m
50
75
0,5
*Poznámka: sivé bunky obsahujú predbežné hodnoty
50
FUQ-B / RZQ-B9W1
RZQ100,125B9W1
FUQ100,125B
›
›
›
›
›
›
›
›
4-výfuková podstropná jednotka
BRC1E51A
BRC7CA528W
Vhodné riešenie pre nové ako aj existujúce priestory
Vzduch môže byť vyfukovaný do 4 rôznych smerov
Režim opustenia domu šetrí energiu počas neprítomnosti
Funkcia automatického pohybu klapiek vzduchu
zabezpečuje účinnú distribúciu vzduchu a teploty
Vzduch môže byť vyfukovaný v 5 rôznych uhloch medzi 0 a 60 stupňov
Možnosť zaslepenia 1 alebo 2 vyústení pre jednoduchú montáž v rohoch
Distribúcia vzduchu až do výšky stropu 3,5 m bez straty výkonu
Čerpadlo kondenzátu s výtlakom 500 mm dodávané štandardne
VYKUROVANIE A CHLADENIE
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Výkon
Príkon
Chladenie
Min/Nom/Max
Vykurovanie Min/Nom/Max
Chladenie
Min/Nom/Max
Vykurovanie Min/Nom/Max
Chladenie/Vykurovanie
Chladenie/Vykurovanie
kW
kW
kW
kW
EER/COP
SEER / SCOP
Ročná spotreba energie
kWh
Energetický štítok
Chladenie/Vykurovanie
Rozmery
Výška x Šírka x Hĺbka
mm
Hmotnosť
kg
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nízke m³/min
Vykurovanie Vysoké/Nízke m³/min
Akustický výkon
Chladenie
Vysoké/Nízke dBA
Vykurovanie Vysoké/Nízke dBA
Akustický tlak
Chladenie
Vysoké/Nízke dBA
Vykurovanie Vysoké/Nízke dBA
Chladivo
Typ
Elektrické napájanie
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzkový rozsah
FUQ100B*
FUQ125B*
- / 10,00 / - / 11,20 / -
- / 12,50 / - / 14,00 / 230x895x895
31
29 / 21
29 / 21
59 / 54
59 / 54
43 / 38
43 / 38
32 / 23
32 / 23
60 / 55
60 / 55
44 / 39
44 / 39
R-410A
1~/220-240V/50Hz
RZQ100B9W1*
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vykurovanie
Akustický výkon
Akustický tlak (štandard)
Min~Max
Min~Max
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
Akustický tlak (Nočný režim)
Chladivo
Elektrické napájanie
Kvapalina/Plynové potrubie/Odvod kondenzátu
Pripojenia potrubia
Dĺžka potrubia Maximum
Max. prevýšenie medzi jednotkami
Inšt. prevýšenie Maximum
mm
kg
°CDB
°CWB
dBA
dBA
dBA
dBA
Typ
RZQ125B9W1*
1.345x900x320
106
-15,0~50,0
-20,0~15,5
65,0
49,0
51,0
66,0
50,0
52,0
45,0
R-410A
3N~/400V/50Hz
9,52 / 15,9 / 26
75
0,5
-
mm
m
m
m
*Poznámka: sivé bunky obsahujú predbežné hodnoty
51
Komerčný multi systém
CMSQ-A
›
›
›
›
›
›
Vyvinutý špeciálne pre ľahké komerčné aplikácie (obchody,
reštaurácie, bary, kaderníctva, malé kancelárie alebo
2-poschodové priestory), kde sa vyžadujú multi systémy
Vysoká účinnosť: COP do 4,1
Asymetrická kombinácia je povolená: je možná kombinácia
rôznych vnútorných jednotiek s rôznymi výkonmi
Individuálne ovládanie: umožňuje samostatné
ovládanie max. 4 vnútorných jednotiek
Maximálna dĺžka potrubia až 200 m a prevýšenie
(vonkajšia jednotka - vnútorná jednotka) až 30 m
Možnosť inštalácie jednotky na streche, umiestnenej pri obvodovej
stene alebo dokonca za určitých podmienok vo vnútri
VYKUROVANIE A CHLADENIE
PRIPOJITEĽNÁ VNÚTORNÁ JEDNOTKA
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Akustický výkon
Akustický tlak
Chladivo
Elektrické napájanie
Dekoračný panel
FMCQ50A8
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Vysoké ot.
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Model
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Hmotnosť
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
Typ
FMCQ60A8
FMCQ71A8
204x840x840
21
FMCQ100A8
FMCQ125A8
246x840x840
24
15,5 / 10,0
15,0 / 9,5
51
33 / 28
33 / 28
16,5 / 11,0
17,5 / 12,0
52
34 / 29
36 / 30
FMDQ50B
FMDQ60B
288x840x840
26
33,0 / 20,0
33,0 / 20,0
61
44 / 34
44 / 34
23,5 / 14,5
26,5 / 17,0
23,5 / 14,5
28,0 / 17,5
55
58
38 / 32
41 / 33
38 / 32
42 / 34
R-410A
1~/220-240/220V/50/60Hz
BYCQ140CW11 / BYCQ140CW1W2 / BYCQ140CGW13
Snehobiela (RAL 9010)
50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950
5,5
mm
kg
PRIPOJITEĽNÁ VNÚTORNÁ JEDNOTKA
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Externý statický tlak
Akustický výkon
Akustický tlak
Chladivo
Elektrické napájanie
Dekoračný panel
1
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Maximum
Stredné ot.
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Model
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Hmotnosť
mm
kg
m³/min
m³/min
Pa
dBA
dBA
dBA
Typ
300x700x700
26
16 / 11
16 / 11
19,5 / 16
19,5 / 16
100
59
37 / 30
37 / 30
63
37 / 29
37 / 29
FMDQ100B
50x800x500
3,5
25 / 20
25 / 20
32 / 23
32 / 23
63
61
39 / 28
39 / 28
120
66
40 / 33
40 / 33
38 / 32
38 / 32
Snehobiely štandardný panel so sivými klapkami; 2 Snehobiely štandardný panel s bielymi klapkami; 3 Snehobiely samočistiaci panel
FMDQ125B
300x1.400x700
46
R-410A
1~/220-240/220V/50/60Hz
BYBS71DJW1
Biela (10Y9/0,5)
55x1.000x500
4,5
BYBS45DJW1
mm
kg
FMDQ71B
300x1.000x700
35
BYBS125DJW1
55x1.500x500
6,5
PRIPOJITEĽNÁ VONKAJŠIA JEDNOTKA
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Výkonový rozsah
Výkon
Príkon
EER
COP
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
HP
kW
kW
kW
kW
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
Výška
Šírka
Hĺbka
Chladenie
Vykurovanie
Externý statický tlak
Akustický výkon (Nominálny)
Akustický tlak (Nominálny)
Vysoké ot.
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
úroveň 1/2/3
Min~Max
Min~Max
Hladina hluku (Nočný režim)
Prevádzkový rozsah
Chladenie
Vykurovanie
Chladivo
Elektrické napájanie
Pripojenia potrubia
Kvapalina
Plyn
Max. celková dĺžka potrubia
Max. počet vnút. jednotiek, ktoré je možné pripojiť
Medzi vonk. a vnút. jednotkou
Max. dĺžka potrubia
mm
mm
mm
kg
m³/min
m³/min
Pa
dBA
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CWB
Typ
mm
mm
m
CMSQ200A
CMSQ250A
8
20,0
22,4
6,60
5,80
3,03
3,86
10
25,0
28,0
6,74
6,83
3,71
4,10
1.680
635
930
765
159
95
95
187
171
171
50
78
57
81
59
55/50/45
-5,0 ~ 43,0
-20,0 ~ 15,0
R-410A
3N~/400V/50Hz
9,52
15,9
19,1
200
4
-
m
Kanálová jednotka
Vonkajšia jednotka
Individuálne ovládanie
Kazetová jednotka s kruhovým výfukom
RZQ-D9V1/B9W1
RZQS-DV1
RZQ-C
Twin, tripple, double twin aplikácie
K jednej vonkajšej jednotke je možné pri twin, tripple a double twin aplikáciách pripojiť 2,3 alebo 4 vnútorné jednotky.
Môže ísť o rôzne typy vnútorných jednotiek (napr. kazetová s kruhovým výfukom, nástenná jednotka, a pod). Všetky
vnútorné jednotky sa ovládajú pomocou jedného spoločného ovládača v jednom režime (chladenie alebo vykurovanie).
To umožňuje rovnomerný rozvod vzduchu aj vo väčších miestnostiach s nepravidelným tvarom.
Celkový výkon (podľa vonkajšej jednotky) pre tieto systémy je rovnaký ako pre Split aplikácie.
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
RZQ-D9V1 / B9W1
RZQS71-140DV1
RZQ200-250C
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
DOUBLE TWIN
TWIN
TRIPLE
35+35+35+35
35+35+35+35
35+35
50+50
60+60
71+71
200
50+50+50+50
100+100
250
60+60+60+60
125+125
Kazetové jednotky
Kanálové jednotky
Nástenná jednotka
Podstropné jednotky
VEĽKOSŤ
71
100
125
140
FCQ-C8
FCQH-D8
FFQ-BV
FBQ-C
FDQ-B
FAQ-B
FHQ-B
FUQ-B
35+35+35
50+50+50
50+50+50
60+60+60
71+71+71
*Poznámka: sivé bunky obsahujú predbežné hodnoty
55
RZQ-D9V1/B9W1
›
›
›
›
›
›
Twin, tripple, double twin aplikácie 230V a 400V
Optimalizovaný na sezónnu účinnosť
Vhodný aj pre počítačové miestnosti
Opätovné použitie existujúceho potrubia R-22 alebo R-407
Až -20 °C v režime vykurovania
Tichý nočný režim
Maximálna dĺžka potrubia až 75 m
VYKUROVANIE A CHLADENIE
PRIPOJITEĽNÉ VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Vnútorné jednotky
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Akustický výkon
Akustický tlak
Chladivo
Elektrické napájanie
Dekoračný panel
FCQ35C8
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Vysoké ot.
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Model
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Hmotnosť
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
Typ
FCQ50C8
FCQ60C8
FCQ71C8
13,5 / 8,5
13,5 / 8,5
21
15,5 / 9,0
16,0 / 9,5
204x840x840
19
12,5 / 8,5
12,5 / 8,5
10,5 / 8,5
12,5 / 10,0
49
31 / 27
31 / 27
mm
kg
51
33 / 28
33 / 28
R-410A
1~/220-240/220V/50/60Hz
BYCQ140CW11 / BYCQ140CW1W2 / BYCQ140CGW13
Snehobiela (RAL 9010)
50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950
5,5 / 5,5 / 11,5
PRIPOJITEĽNÁ VNÚTORNÁ JEDNOTKA
Vnútorné jednotky
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Akustický výkon
Akustický tlak
Chladivo
Elektrické napájanie
Dekoračný panel
1
FCQH71D8
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Vysoké ot.
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Model
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Hmotnosť
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
Typ
246x840x840
23
21,9 / 12,1
21,9 / 12,1
54
36 / 28
36 / 28
R-410A
1~/220-240/220V/50/60Hz
BYCQ140CW11 / BYCQ140CW1W2 / BYCQ140CGW13
Snehobiela (RAL 9010)
50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950
5,5 / 5,5 / 11,5
mm
kg
Snehobiely štandardný panel so sivými klapkami; 2 Snehobiely štandardný panel s bielymi klapkami; 3 Snehobiely samočistiaci panel
56
34 / 28
PRIPOJITEĽNÉ VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Vnútorné jednotky
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Akustický výkon
Akustický tlak
Chladivo
Elektrické napájanie
Dekoračný panel
FFQ35BV
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Vysoké ot.
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Model
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Hmotnosť
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
Typ
FFQ50BV
FFQ60BV
286x575x575
17,5
12,0 / 8,0
12,0 / 8,0
53,0
36,0 / 27,0
36,0 / 27,0
R-410A
1~/230V/50Hz
BYFQ60BAW1
Snehobiela (RAL 9010)
55x700x700
2,7
10,0 / 6,5
10,0 / 6,5
49,0
32,0 / 25,0
32,0 / 25,0
mm
kg
15,0 / 10,0
15,0 / 10,0
58,0
41,0 / 32,0
41,0 / 32,0
PRIPOJITEĽNÉ VNÚTORNÉ JEDNOTKY
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Externý statický tlak
Akustický výkon
Akustický tlak
Chladivo
Elektrické napájanie
Dekoračný panel
FBQ35C
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Maximum
Vysoké ot.
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Model
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Hmotnosť
FBQ50C
FBQ60C
300x700x700
25
16 / 11
16 / 11
mm
kg
m³/min
m³/min
Pa
dBA
dBA
dBA
Typ
FBQ71C
300x1.000x700
34
18 / 15
18 / 15
100
63
57
37 / 29
37 / 29
R-410A
1~/220-240/220V/50/60Hz
BYBS45DJW1
BYBS71DJW1
Biela (10Y9/0,5)
55x800x500
3,5
mm
kg
55x1.100x500
4,5
PRIPOJITEĽNÉ VNÚTORNÉ JEDNOTKY
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Akustický výkon
Akustický tlak
FHQ35B
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Chladivo
Elektrické napájanie
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
dBA
Typ
FHQ50B
FHQ60B
195x960x680
24
25
13 / 10
13 / 10
53 / 48
53 / 48
37 / 32
37 / 32
17 / 13
16 / 13
55 / 49
55 / 49
39 / 33
39 / 33
54 / 49
54 / 49
38 / 33
38 / 33
R-410A
1~/220-240V/50Hz
PRIPOJITEĽNÁ VNÚTORNÁ JEDNOTKA
VNÚTORNÁ JEDNOTKA
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Akustický výkon
Akustický tlak
Chladivo
Elektrické napájanie
FUQ71B
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
165x895x895
25
19 / 14
19 / 14
56 / 51
56 / 51
40 / 35
40 / 35
R-410A
1~/220-240V/50Hz
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
dBA
Typ
FHQ71B
195x1.160x680
27
17 / 14
17 / 14
55 / 51
55 / 51
39 / 35
39 / 35
PRIPOJITEĽNÁ VNÚTORNÁ JEDNOTKA
VNÚTORNÁ JEDNOTKA
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Akustický výkon
Akustický tlak
FAQ71B
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Chladivo
Elektrické napájanie
290x1.050x230
13
19 / 15
19 / 15
59 / 53
59 / 53
43 / 37
43 / 37
R-410A
1~/220-240V/50Hz
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
dBA
Typ
PRIPOJITEĽNÉ VONKAJŠIE JEDNOTKY
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzkový rozsah
RZQ71D3V1*
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vykurovanie
Akustický výkon
Akustický tlak (štandard)
Akustický tlak
Chladivo
Elektrické napájanie
Pripojenia potrubia
Min~Max
Min~Max
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
Nočný režim
Kvapalina/Plynové potrubie/Odvod kondenzátu
Dĺžka potrubia Maximum
Max. prevýšenie medzi jednotkami
Inšt. prevýšenie Maximum
mm
kg
°CDB
°CWB
dBA
dBA
dBA
dBA
Typ
mm
m
m
m
RZQ100D9V1*
RZQ125D9V1*
770x900x320
67
RZQ140D9V1*
1.345x900x320
109
-15,0~50,0
-20,0~15,5
64
48
50
43
65
50
52
67
68
51
53
45
R-410A
1~/220-240V/50Hz
9,52 / 15,9 / 26
50
46
75
0,5
*Poznámka: sivé bunky obsahujú predbežné hodnoty
PRIPOJITEĽNÉ VONKAJŠIE JEDNOTKY
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzkový rozsah
RZQ100B9W1*
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vykurovanie
Akustický výkon
Akustický tlak (štandard)
Akustický tlak
Chladivo
Elektrické napájanie
Pripojenia potrubia
Min~Max
Min~Max
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
Nočný režim
Kvapalina/Plynové potrubie/Odvod kondenzátu
Dĺžka potrubia Maximum
Max. prevýšenie medzi jednotkami
Inšt. prevýšenie Maximum
mm
kg
°CDB
°CWB
dBA
dBA
dBA
dBA
Typ
RZQ125B9W1*
RZQ140B9W1*
1.345x900x320
106
-15,0~50,0
-20,0~15,5
65,0
49,0
51,0
66,0
50,0
52,0
45,0
R-410A
3N~/400V/50Hz
9,52 / 15,9 / 26
75
0,5
-
mm
m
m
m
58
Twin, tripple, double twin aplikácie 400V
RZQ-CY1
›
›
›
›
›
Opätovné použitie existujúceho potrubia R-22 alebo R-407
Až -15 °C v režime vykurovania
Tichý nočný režim
Maximálna dĺžka potrubia až 100 m
Maximálne prevýšenie potrubia až 30 m
VYKUROVANIE A CHLADENIE
PRIPOJITEĽNÉ VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Vnútorné jednotky
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Akustický výkon
Akustický tlak
Chladivo
Elektrické napájanie
Dekoračný panel
FCQ50C8
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Vysoké ot.
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Model
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Hmotnosť
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
Typ
FCQ60C8
FCQ71C8
FCQ100C8
204x840x840
19
12,5 / 8,5
12,5 / 8,5
49
31 / 27
31 / 27
21
15,5 / 9,0
16,0 / 9,5
13,5 / 8,5
13,5 / 8,5
51
33 / 28
33 / 28
23,5 / 16,0
23,5 / 16,0
54
37 / 32
37 / 32
34 / 28
R-410A
1~/220-240/220V/50/60Hz
BYCQ140CW11 / BYCQ140CW1W2 / BYCQ140CGW13
Snehobiela (RAL 9010)
50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950
5,5 / 5,5 / 11,5
mm
kg
FCQ125C8
246x840x840
23
27,5 / 19,0
27,5 / 19,0
58
41 / 35
41 / 35
PRIPOJITEĽNÉ VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Vnútorné jednotky
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Akustický výkon
Akustický tlak
Chladivo
Elektrické napájanie
Dekoračný panel
1
FCQH71D8
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Vysoké ot.
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Model
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Hmotnosť
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
Typ
FCQH100D8
246x840x840
23
21,9 / 12,1
21,9 / 12,1
54
36 / 28
36 / 28
FCQH125D8
288x840x840
25
34,2 / 17,6
34,2 / 17,6
62
45 / 32
45 / 32
R-410A
1~/220V-240V/220V/50/60Hz
BYCQ140CW11 / BYCQ140CW1W2 / BYCQ140CGW13
Snehobiela (RAL 9010)
50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950
5,5 / 5,5 / 11,5
mm
kg
Snehobiely štandardný panel so sivými klapkami; 2 Snehobiely štandardný panel s bielymi klapkami; 3 Snehobiely samočistiaci panel
25
34,2 / 21,2
34,2 / 21,3
62
45 / 36
45 / 36
PRIPOJITEĽNÉ VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Vnútorné jednotky
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Akustický výkon
Akustický tlak
Chladivo
Elektrické napájanie
Dekoračný panel
FFQ50BV
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Vysoké ot.
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Model
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Hmotnosť
FFQ60BV
286x575x575
17,5
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
Typ
12,0 / 8,0
12,0 / 8,0
53,0
36,0 / 27,0
36,0 / 27,0
15,0 / 10,0
15,0 / 10,0
58,0
41,0 / 32,0
41,0 / 32,0
R-410A
1~/220-240V/50Hz
BYFQ60BAW1
Snehobiela (RAL 9010)
55x700x700
2,7
mm
kg
PRIPOJITEĽNÉ VNÚTORNÉ JEDNOTKY
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Externý statický tlak
Akustický výkon
Akustický tlak
Chladivo
Elektrické napájanie
Dekoračný panel
FBQ35C
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Maximum
Vysoké ot.
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Model
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Hmotnosť
FBQ50C
FBQ60C
300x700x700
25
16 / 11
16 / 11
mm
kg
m³/min
m³/min
Pa
dBA
dBA
dBA
Typ
FBQ71C
300x1.000x700
34
18 / 15
18 / 15
100
63
57
37 / 29
37 / 29
R-410A
1~/220-240/220V/50/60Hz
BYBS45DJW1
BYBS71DJW1
Biela (10Y9/0,5)
55x800x500
3,5
mm
kg
55x1.100x500
4,5
PRIPOJITEĽNÉ VNÚTORNÉ JEDNOTKY
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Akustický výkon
Akustický tlak
FHQ50B
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Chladivo
Elektrické napájanie
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
dBA
Typ
FHQ60B
195x960x680
25
13 / 10
13 / 10
54 / 49
54 / 49
38 / 33
38 / 33
FHQ71B
195x1.160x680
27
17 / 13
16 / 13
55 / 49
55 / 49
39 / 33
39 / 33
17 / 14
17 / 14
55 / 51
55 / 51
39 / 35
39 / 35
R-410A
1~/220-240V/50Hz
FHQ100B
FHQ125B
195x1.400x680
32
24 / 20
24 / 20
58 / 53
58 / 53
42 / 37
42 / 37
195x1.590x680
35
30 / 25
30 / 25
60 / 55
60 / 55
44 / 39
44 / 39
PRIPOJITEĽNÉ VNÚTORNÉ JEDNOTKY
VNÚTORNÁ JEDNOTKA
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Akustický výkon
Akustický tlak
Chladivo
Elektrické napájanie
FUQ71B
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
dBA
Typ
FUQ100B
165x895x895
25
19 / 14
19 / 14
56 / 51
56 / 51
40 / 35
40 / 35
FUQ125B
230x895x895
31
29 / 21
29 / 21
59 / 54
59 / 54
43 / 38
43 / 38
R-410A
1~/220-240V/50Hz
32 / 23
32 / 23
60 / 55
60 / 55
44 / 39
44 / 39
PRIPOJITEĽNÉ VNÚTORNÉ JEDNOTKY
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Akustický výkon
Akustický tlak
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Chladivo
Elektrické napájanie
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
dBA
Typ
FAQ71B
FAQ100B
290x1.050x230
13
19 / 15
19 / 15
59 / 53
59 / 53
43 / 37
43 / 37
360x1.570x200
26
23 / 19
23 / 19
61 / 57
61 / 57
45 / 41
45 / 41
R-410A
1~/220-240V/50Hz
PRIPOJITEĽNÁ VNÚTORNÁ JEDNOTKA
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Externý statický tlak
Akustický výkon
Akustický tlak
FDQ125B
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
Stredné ot.
Stredné ot.
Maximum
Stredné ot.
Vysoké ot.
Nízke ot.
Chladivo
Elektrické napájanie
mm
kg
m³/min
m³/min
Pa
dBA
dBA
dBA
Typ
350x1.400x662
59,0
43,0
43,0
150
75,0
44,0
44,0
R-410A
1~/230V/50Hz
PRIPOJITEĽNÉ VONKAJŠIE JEDNOTKY
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzkový rozsah
Akustický výkon
Intenzita hluku
Chladivo
Elektrické napájanie
Pripojenia potrubia
RZQ200C
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vykurovanie
Min~Max
Min~Max
Kvapalina (Vonkajší priemer)/Plyn
Dĺžka potrubia Maximum
Max. prevýšenie medzi jednotkami
Inšt. prevýšenie Maximum
mm
kg
°CDB
°CWB
dBA
dBA
Typ
mm
m
m
m
RZQ250C
1.680x930x765
183
184
-5,0~46,0
-15,0~15,0
78
57
R-410A
3N~/380-415V/50Hz
9,52 / 22,2
12,7 / 22,2
100
-
Twin, tripple, double twin aplikácie 230V
RZQS-DV1
›
›
›
›
Až -15 °C v režime vykurovania
Tichý nočný režim
Maximálna dĺžka potrubia až 50m
Maximálne prevýšenie potrubia až 30 m
VYKUROVANIE A CHLADENIE
PRIPOJITEĽNÉ VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Vnútorné jednotky
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Akustický výkon
Akustický tlak
Chladivo
Elektrické napájanie
Dekoračný panel
FCQ35C8
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Vysoké ot.
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Model
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Hmotnosť
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
Typ
FCQ50C8
FCQ60C8
FCQ71C8
13,5 / 8,5
13,5 / 8,5
21
15,5 / 9,0
16,0 / 9,5
204x840x840
19
12,5 / 8,5
12,5 / 8,5
10,5 / 8,5
12,5 / 10,0
49
31 / 27
31 / 27
mm
kg
51
33 / 28
33 / 28
R-410A
1~/220-240V/50/60Hz
BYCQ140CW11 / BYCQ140CW1W2 / BYCQ140CGW13
Snehobiela (RAL 9010)
50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950
5,5 / 5,5 / 11,5
PRIPOJITEĽNÁ VNÚTORNÁ JEDNOTKA
Vnútorné jednotky
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Akustický výkon
Akustický tlak
Chladivo
Elektrické napájanie
Dekoračný panel
FCQH71D8
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Vysoké ot.
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Model
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Hmotnosť
246x840x840
23
21,9 / 12,1
21,9 / 12,1
54
36 / 28
36 / 28
R-410A
1~/220V-240V/220V/50/60Hz
BYCQ140CW11 / BYCQ140CW1W2 / BYCQ140CGW13
Snehobiela (RAL 9010)
50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950
5,5 / 5,5 / 11,5
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
Typ
mm
kg
PRIPOJITEĽNÁ VNÚTORNÁ JEDNOTKA
VNÚTORNÁ JEDNOTKA
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Akustický výkon
Akustický tlak
Chladivo
Elektrické napájanie
1
FAQ71B
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
dBA
Typ
290x1.050x230
13
19 / 15
19 / 15
59 / 53
59 / 53
43 / 37
43 / 37
R-410A
1~/220-240V/50Hz
Snehobiely štandardný panel so sivými klapkami; 2 Snehobiely štandardný panel s bielymi klapkami; 3 Snehobiely samočistiaci panel
34 / 28
PRIPOJITEĽNÉ VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Vnútorné jednotky
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Akustický výkon
Akustický tlak
Chladivo
Elektrické napájanie
Dekoračný panel
FFQ35BV
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Vysoké ot.
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Model
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Hmotnosť
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
Typ
FFQ50BV
FFQ60BV
286x575x575
17,5
12,0 / 8,0
12,0 / 8,0
53,0
36,0 / 27,0
36,0 / 27,0
R-410A
1~/220-240V/50Hz
BYFQ60BAW1
Snehobiela (RAL 9010)
55x700x700
2,7
10,0 / 6,5
10,0 / 6,5
49,0
32,0 / 25,0
32,0 / 25,0
mm
kg
15,0 / 10,0
15,0 / 10,0
58,0
41,0 / 32,0
41,0 / 32,0
PRIPOJITEĽNÉ VNÚTORNÉ JEDNOTKY
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Externý statický tlak
Akustický výkon
Akustický tlak
Chladivo
Elektrické napájanie
Dekoračný panel
FBQ35C
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Maximum
Vysoké ot.
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Model
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Hmotnosť
mm
kg
m³/min
m³/min
Pa
dBA
dBA
dBA
Typ
FBQ50C
FBQ60C
300x700x700
25
16 / 11
16 / 11
FBQ71C
300x1.000x700
34
18 / 15
18 / 15
100
63
57
37 / 29
37 / 29
R-410A
1~/220-240/220V/50/60Hz
BYBS45DJW1
BYBS71DJW1
Biela (10Y9/0,5)
mm
kg
55x800x500
3,5
55x1.100x500
4,5
PRIPOJITEĽNÉ VNÚTORNÉ JEDNOTKY
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Akustický výkon
Akustický tlak
FHQ35B
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Vysoké/Nízke
Chladivo
Elektrické napájanie
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
dBA
Typ
FHQ50B
FHQ60B
195x960x680
24
25
13 / 10
13 / 10
53 / 48
53 / 48
37 / 32
37 / 32
FHQ71B
195x1.160x680
27
17 / 13
16 / 13
55 / 49
55 / 49
39 / 33
39 / 33
17 / 14
17 / 14
55 / 51
55 / 51
39 / 35
39 / 35
RZQS125DV1
RZQS140DV1
54 / 49
54 / 49
38 / 33
38 / 33
R-410A
1~/220-240V/50Hz
PRIPOJITEĽNÉ VONKAJŠIE JEDNOTKY
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzkový rozsah
RZQS71DV1
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vykurovanie
Akustický výkon
Akustický tlak (štandard)
Min~Max
Min~Max
Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Akustický tlak (Nočný režim)
Chladivo
Elektrické napájanie
Pripojenia potrubia
Kvapalina/Plynové potrubie/Odvod kondenzátu
Dĺžka potrubia Maximum
Max. prevýšenie medzi jednotkami
Inšt. prevýšenie Maximum
mm
kg
°CDB
°CWB
dBA
dBA
dBA
dBA
Typ
mm
m
m
m
RZQS100DV1
770x900x320
68
1.170x900x320
103
-5,0~46
-15~15,5
67
51
65
49
51
47
55
53
49
R-410A
1~/220-240V/50Hz
9,52 / 15,9 / 26
30
50
0,5
15
30
68
52
54
50
Vetracie jednotky so spätným získavaním tepla
VAM-FA
Čerstvý vonkajší vzduch
Odpadový vzduch, z ktorého
sme získali teplo a vlhkosť
Čerstvý vzduch
po rekuperácií
tepla
Vnútorný vzduch
Systém vetrania Daikin so spätným získavaním tepla upravuje teplotu a
vlhkosť privádzaného čerstvého vzduchu tak, aby bol v súlade s vnútornými
podmienkami. Tak sa dosiahne rovnováha medzi vonkajším a vnútorným
prostredím, čím sa podstatne zníži chladiace a tepelné zaťaženie kladené na
klimatizačný systém.
Jednotky HRV je možné ovládať jednotlivo alebo súčasne s klimatizačným
systémom (série Daikin VRV® alebo Sky Air).
›
›
›
›
›
Výber z 9 modelov
Kompaktné vetranie s úsporou energie
Špeciálne vyvinutý výmenník tepla s HEP (High Efficiency Paper)
Jednoduchá integrácia do systému VRV®
Pripojiteľné na súčasné systémy ovládania Daikin:
Vetranie
Prietok vzduchu (1)
Hladina akustického tlaku (1) (220 V)
Externý statický tlak
Účinnosť rekuperácie tepla
Účinnosť rekuperácie vlhkosti
Rozmery
HH
HH
HH
HH
Chladenie HH
Vykurovanie HH
Výška
Šírka
Hĺbka
Hmotnosť
Priemer pripojovacieho VZT potrubia
Prevádzkový rozsah (Vonkajšie prostredie)
Napájanie
m³/h
dBA
Pa
%
%
%
mm
mm
mm
kg
mm
°CDB
VAM150FA
VAM250FA
VAM350FA
VAM500FA
VAM650FA
VAM800FA
VAM1000FA
VAM1500FA
VAM2000FA
150
27
69
74
250
28
64
72
350
32
500
33
650
34,5
93
74
800
1.000
1.500
39,5
2.000
40
98
75
61
65
58
64
285
776
525
24
ø 100
1~, 220-240V, 50Hz
(1) Meraná v režime rekuperácie.
137
58
62
301
828
816
33
ø 150
36
157
60
65
364
1.004
63
868
48
ø 200
ø 250
-15~50 (80 % relatívnej vlhkosti alebo menej)
137
75
61
66
726
1.514
1.156
61
868
132
1.156
158
ø 350
Kondenzačná jednotka s tepelným
čerpadlom
ERQ
ERQ-AV1
ERQ-AW1
›
›
›
›
›
›
›
›
Vysoko účinné riešenie chladenia a vykurovania pre jednotky VZT
Šetrí náklady na montáž - žiadne potrubia s vodou,
ochrana proti zamrznutiu, žiadne chladiče alebo kotly
na pokrytie tepelných a chladiacich záťaží
Technológia invertora Daikin pre plynulú a účinnú reguláciu výkonu,
ktorá zaisťuje stálu a komfortnú teplotu dodávaného vzduchu
Veľký rozsah regulácie výkonu - až do 18 % nominálneho výkonu pri veľkosti 250
Veľký prevádzkový rozsah - pre režim vykurovania až do
-20 °C a pre chladenie až +43 °C okolitej teploty
Flexibilný výber regulácií od regulácie Daikin typu
plug&play až po sofistikovanú externú reguláciu
Široký výber príslušenstva napríklad režim nízkej hlučnosti
alebo externé regulované limitovanie príkonu
Systém priamej expanzie R410A pre pripojenie
k externým priamym výparníkom
(OHNWURQLFNêH[SDQ]QêYHQWLO
EKEXV
(54
9=7MHGQRWND
3RWUXELHSUHNYDSDOLQX
3RWUXELHSUHSO\Q
2YOiGDQLHH[SDQ]QpKRYHQWLOX
7HUPLVWRU\
.RPXQLNiFLD'DLNLQ
.RPXQLNDþQêDGDSWpU
EKEQDCB
EKEQFCB
Ovládač
(Daikin alebo externý)
Kondenzačná jednotka s tepelným
čerpadlom
ERQ
VYKUROVANIE A CHLADENIE
VONKAJŠIE JEDNOTKY
ERQ100AV1
Nominálny výkon*
ERQ-AV1
ERQ125AW1
ERQ200~250AW1
Chladenie kW
Vykurovanie kW
EER
COP
Použiteľné expanzné ventily
EKEXV #
Prevádzkový rozsah - vonkajšie prostredie Chladenie
Vykurovanie
Prevádzkový rozsah - na
Chladenie
výmenníku vo VZT
Vykurovanie
Úroveň akustického výkonu
Chladenie
Vykurovanie
Úroveň akustického tlaku
Chladenie
Vykurovanie
Metóda rozmrazovania
Rozmery
Výška
Šírka
Hĺbka
Hmotnosť
Chladivo
R410A
Rozmery potrubia
Kvapalina
Plyn (OD)
Dĺžka potrubia
Maximum
Napájanie
Odporúčané istenie
°CDB
°CWB
°C
°C
dBA
dBA
dBA
dBA
mm
mm
mm
kg
mm
mm
m
A
SÚPRAVY EXPANZNÝCH VENTILOV
Nominálny výkon výmenníka
tepla*
Vnútorný objem výmenníka
Rozmery
EKEXV
minimum
maximum
minimum
maximum
Výška
Šírka
Hĺbka
Hmotnosť
Hladina akustického tlaku
kW
kW
l
l
mm
mm
mm
kg
dBA
ERQ125AV1
ERQ200AW1
ERQ250AW1
14
16
3.98
4
63 ~ 140
22.4
28
25
31.5
4.29
3.77
4.5
4.09
100 ~ 250
125 ~ 250
-5 ~ +43
-20 ~ +15
+14 WB ~ +25 WB / +35 DB
+10 DB ~ 27 DB
72
78
78
–
–
–
54
57
58
–
–
–
Reverzný cyklus, riadený elektronicky
1.68
1.68
1.68
635
930
930
765
765
765
159
187
240
6.2
7.7
8.4
9.52
9.52
9.52
15.9
19.1
22.2
55
3N~/400V/50Hz
16
25
25
EKEXV63
EKEXV80
EKEXV100
EKEXV125
EKEXV140
EKEXV200
EKEXV250
6.3
7.8
7.9
9.9
10
12.3
12.4
15.4
1.66
8.25
457
270
120
2.9
45
15.5
17.6
17.7
24.6
24.7
30.8
EKEQDCB
Typ regulácie
Možnosti regulácie
EKEQFCB
Regulácia Daikin
Voľná (Externá) regulácia
Regulácia teploty v miestnosti [cez diaľkový ovládač (príslušenstvo) Regulácia priameho výkonu 0~10 V (5 V = udržiavaný výkon, >5 V
alebo cez externý teplotný snímač v miestnosti (príslušenstvo)] požadovaný chladnejší vzduch, <5V požadovaný teplejší vzduch)
Regulácia teploty vratného vzduchu (cez dodávaný termistor)
Nastavenie teploty 16 ~ 32 °C cez diaľkový ovládač Daikin
(príslušenstvo)
Rozsah regulácie
Diaľkový ovládač Daikin
Rozmery
ERQ125AW1
14
15.5
16
18
3.99
3.42
4.15
3.94
63 ~ 140
80 ~ 140
-5 ~ +46
-20 ~ +15,5
+14 WB ~ +25 WB / +35 DB
+10 DB ~ 27 DB
66
67
69
–
–
–
50
51
53
52
53
55
Reverzný cyklus, riadený elektronicky
1.345
900
320
120
4
9.52
9.52
9.52
15.9
15.9
19.1
55
1~/230V/50Hz
32
KOMUNIKAČNÉ ADAPTÉRY
EKEQFCB
ERQ140AV1
11.2
12.5
3.99
4.56
63 ~ 125
BRC1D52
Výška
Šírka
Hĺbka
Hmotnosť
Napájanie
Nutný pre reguláciu (objednáva sa samostatne)
mm
mm
mm
kg
VOLITEĽNÉ/PRÍSLUŠENSTVO
KRC19-26
KJB111A
KWC26B160
KWC26B280
BRC1D52
Diaľkový ovládač Daikin
Adaptér pre externé monitorovanie/reguláciu (regulácia odporom) KRP4A53
Adaptér pre externé monitorovanie/reguláciu (regulácia napätím) KRP4A53-1
KRCS01-1
Externý teplotný snímač do miestnosti
Elektromechanický prepínač chladenia/vykurovania (spínač)
Montážna krabička pre prepínač chladenia/vykurovania
Súprava kondenzačnej vaničky so stredovým výstupom
kondenzátu
3.6
Regulácia pevnej teploty vyparovania/kondenzácie
Vstup 0~10 V z externého ovládača
Pevné nastavenie teploty vyparovania na 5 ~ 12 °C
Pevné nastavenie teploty kondenzácie na 43 ~ 49 °C
Vyžaduje sa pre spustenie prevádzky a servis (objednáva sa samostatne)
132
400
200
3.9
1~/230 V/50 Hz
ERQ-AV1
ERQ125AW1
ERQ200.250AW1
•
•
•
•
•
•
•
EKEQDCB
EKEQFCB
•
•
•
•
•
•
Teplovzdušná štandardná clona Biddle
CYQS/M/L-DK-F/C/R
SAMOSTATNÝ SYSTÉM NA VYKUROVANIE ALEBO CHLADENIE
ERQ
CYQM150DK80FSN
ŠTANDARDNÁ TEPLOVZDUŠNÁ CLONA BIDDLE (CY)
›
›
›
›
›
›
Pripojiteľná k tepelnému čerpadlu ERQ
ERQ patrí medzi prvé systémy DX, ku ktorým je
možné pripájať teplovzdušné clony
Návrat investície za menej ako 1,5 roka v porovnaní
s elektrickou teplovzdušnou clonou
Jednoduchá a rýchla inštalácia so zníženými nákladmi,
keďže nie sú potrebné žiadne prídavné systémy ako
rozvody vody, kotly ani plynové pripojenia
Maximálna energetická účinnosť pochádzajúca z takmer nulovej
turbulencie prúdiaceho vzduchu, optimalizovaného prietoku
a z aplikácie pokročilej technológie jeho usmernenia
Účinnosť oddelenia vzduchu okolo 85 % výrazne znižuje stratu
tepla a požadovaný výkon vykurovania vnútornou jednotkou
Malé
TEPLOVZDUŠNÉ CLONY
Vykurovací výkon1
Delta T1
Vstup = teplota v miestnosti
Príkon (50 Hz)
Len ventilátor/Vykurovanie
Maximálna šírka dverí
Normálne/
Maximálna výška dverí Priaznivé/
Nepriaznivé podmienky
Rozmery
VxŠxH
Typ F
Typ C
Typ R
Hmotnosť
Typ F/C/R
Kryt
Farba
Ventilátor - Prietok vzduchu - Vykurovanie1
Chladivo
Typ
Akustický tlak - Vykurovanie1
Pripojenia potrubia
Kvapalina (Vonkajší priemer)/Plyn
Elektrické napájanie
Stredné
CYQS150DK80*BN/*SN CYQS200DK100*BN/*SN CYQS250DK140*BN/*SN CYQM100DK80*BN/*SN CYQM150DK80*BN/*SN CYQM200DK100*BN/*SN CYQM250DK140*BN/*SN
kW
K
kW
m
9,0
15
0,35
1,5
11,6
15
0,46
2,0
16,2
16
0,58
2,5
9,2
17
0,37
1,0
11,0
14
0,56
1,5
2,30 / 2,15 / 2,00
m
mm
mm
mm
kg
270x1.500x590
270x1.500x821
270x1.548x561
66/ 83 / 88
270x2.000x590
270x2.000x821
270x2.048x561
83 / 102 / 108
m³/h
1.746
2.328
dBA
mm
49
50
9,52 / 16,0
13,4
13
0,75
2,0
19,9
15
0,94
2,5
2,50 / 2,40 / 2,30
270x2.500x590
270x1.000x590
270x1.500x590
270x2.500x821
270x1.000x821
270x1.500x821
270x2.548x561
270x1.048x561
270x1.548x561
107 / 129 / 137
57 / 68 / 66
73 / 88 /93
BN:RAL9010 / SN:RAL 9006
2.910
1.605
2.408
R-410A
51
50
51
9,52 / 19,0
9,52 / 16,0
1~/230V/50Hz
270x2.000x590
270x2.000x821
270x2.048x561
94 / 111 / 117
270x2.500x590
270x2.500x821
270x2.548x561
108 / 136 / 144
3.210
4.013
53
54
9,52 / 19,0
Veľké
TEPLOVZDUŠNÉ CLONY
Vykurovací výkon1
Delta T1
Vstup = teplota v miestnosti
Príkon (50 Hz)
Len ventilátor/Vykurovanie
Maximálna šírka dverí
Priaznivé/ Normálne/
Maximálna výška dverí Nepriaznivé podmienky
Rozmery
VxŠxH
Typ F
Typ C
Typ R
Hmotnosť
Typ F/C/R
Kryt
Farba
Ventilátor - Prietok vzduchu - Vykurovanie1
Chladivo
Typ
Akustický tlak - Vykurovanie1
Pripojenia potrubia
Kvapalina (Vonkajší priemer)/Plyn
Elektrické napájanie
kW
K
kW
m
CYQL100DK125*BN/*SN
CYQL150DK200*BN/*SN
CYQL200DK250*BN/*SN
CYQL250DK250*BN/*SN
15,6
15
0,75
1,0
23,3
15
1,13
1,5
29,4
14
1,50
2,0
31,1
12
1,88
2,5
3,00 / 2,75 / 2,5
m
mm
mm
mm
kg
370x1.000x774
370x1.000x1.105
370x1.048x745
76 / 81 / 83
m³/h
3.100
dBA
mm
53
9,52 / 16,0
370x1.500x774
370x2.000x774
370x1.500x1.105
370x2.000x1.105
370x1.548x745
370x2.048x745
100 / 118 / 141
126 / 151 / 155
R-410A
BN:RAL9010 / SN:RAL 9006
4.650
6.200
R-410A
54
56
9,52 / 22,0
9,52 / 19,0
1~/230V/50Hz
1
hodnoty merané pri rýchlosti 3, úroveň inštalácie B
F: Voľne visiaci model, C: Kazetový model, R: Zabudovaný model
370x2.500x774
370x2.500x1.105
370x2.548x745
157 / 190 / 196
7.750
57
9,52 / 22,0
Individuálne ovládacie systémy
BRC1E51A
BRC1D52
BRC4*/BRC7*
BRC2C51
BRC3A61
BRC1E51A
Káblový diaľkový ovládač
Diaľkový ovládač s jednoduchým ovládaním a moderným dizajnom.
Jednoduché používanie: všetky hlavné funkcie sú priamo dostupné
Jednoduché nastavenie: zlepšené grafické používateľské
rozhranie pre prehľadnejšie nastavenia ponuky
› Hodiny s reálnym časom s funkciou
automatickej aktualizácie letného času
› Časovač s nastavením dovolenky, zlepšený týždenný
časovač a prevádzka pri neprítomnosti v dome
› Podporuje viacero jazykov (angličtina, nemčina, francúzština,
taliančina, španielčina, holandčina, gréčtina, ruština a turečtina)
› Zabudované záložné napájanie: pri výpadku elektrickej energie
zostanú všetky nastavenia uložené po dobu 48 hodín
›
›
BRC1D52
Káblový diaľkový ovládač
›
›
›
›
›
›
Časovač:
• Päť akcií za deň je možné nastaviť nasledovne:
- nastavenie teploty: jednotka je zapnutá a beží normálna prevádzka
- VYP: jednotka je vypnutá
- limity: jednotka je zapnutá a ovládanie min./max.
(viac podrobností v limitovanej prevádzke)
Opustenie domu (protimrazová ochrana): počas neprítomnosti
je možné udržiavať vnútornú teplotu na určitej úrovni.
Táto funkcia môže jednotku aj zapínať alebo vypínať
Funkcia HRV sa ľahšie používa vďaka zavedeniu tlačidla
pre ventilačný režim a rýchlosť ventilátora
Neustále sledovanie správnej prevádzky systému celkom 80 komponentov
Okamžité zobrazenie kódu poruchy a stavu zariadenia
Skrátenie času detekcie poruchy a zníženie nákladov na údržbu
Displej
Prevádzkový režim
Prevádzka vetrania s rekuperáciou tepla (HRV)
Kontrola zmeny chladenia/vykurovania
Indikácia centrálneho ovládania
Indikácia skupinového ovládania
Nastavená teplota
Smer vyfukovaného vzduchu
Naprogramovaný čas
Kontrola/skúšobná prevádzka
Rýchlosť ventilátora
Znečistenie vzduchového filtra
Rozmrazovanie/horúci štart
Porucha
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
BRC4*/BRC7*
BRC3A61
BRC2C51
Infračervený diaľkový ovládač
Zjednodušený zabudovaný diaľkový ovládač
pre hotely
Zjednodušený diaľkový ovládač
Prevádzkové tlačidlá: ON/OFF (zapnúť/vypnúť),
spustiť/zastaviť režim časovača, zapnúť/
vypnúť režim časovača, naprogramovaný čas,
nastavenie teploty, nastavenie smeru prúdenia
vzduchu, (len pre modely FXHQ, FXFQ, FXCQ
a FXAQ), prevádzkový režim, kontrola rýchlosti
ventilátora, reset signalizácie zanesenia filtra,
kontrola/skúšobná prevádzka
Kompaktný a užívateľsky jednoduchý ovládač,
ideálny pre hotelové izby
Jednoduchý, kompaktný a ľahko ovládateľný
ovládač, vhodný na použitie do hotelových izieb
Prevádzkové tlačidlá: ON/OFF (zapnúť/vypnúť),
nastavenie rýchlosti ventilátora, nastavenie
teploty
Prevádzkové tlačidlá: ON/OFF (zapnúť/vypnúť),
výber prevádzkového režimu, nastavenie rýchlosti
ventilátora, nastavenie teploty
Displej: Režim vetrania s rekuperáciou tepla
(HRV), nastavenie teploty, prevádzkový režim,
centralizované zobrazovanie kontrolných
informácií, rýchlosť ventilátora, rozmrazovanie/
horúci štart, porucha
Displej: kontrola zmeny režimu chladenia/
vykurovania, prevádzka vetrania s rekuperáciou tepla
(HRV), nastavenie teploty a prevádzkového režimu,
centralizované zobrazovanie kontrolných informácií,
rýchlosť ventilátora, rozmrazovanie/horúci štart,
zobrazenie poruchy, výber prevádzkového režimu,
nastavenie rýchlosti ventilátora, reset signalizácie
zanesenia filtra, kontrola/skúšobná prevádzka
Displej: Prevádzkový režim, výmena batérií,
nastavenie teploty, smer prúdenia vzduchu
(len pre modely FXHQ, FXFQ, FXCQ a FXAQ),
naprogramovaný čas, kontrola/skúšobná
prevádzka, rýchlosť ventilátora
Centralizované ovládacie systémy
DCS302C51
DCS301B51
DST301B51
Centralizované ovládanie je možné dosiahnuť prostredníctvom 3
kompaktných ovládačov s jednoduchým ovládaním: centralizovaný
diaľkový ovládač, centrálny ovládač ZAP/VYP a časovač. Tieto ovládače
sa môžu používať samostatne alebo v kombinácií, kde skupina znamená
niekoľko (max. 16) vnútorných jednotiek a zóna znamená kombináciu
niekoľkých skupín.
Centralizovaný diaľkový ovládač je ideálny na používanie v
prenajímaných komerčných budovách vystavených nepravidelnému
obývaniu, pretože umožňuje zaradenie vnútorných jednotiek do skupín
podľa nájomcov (zónovanie).
Časovač umožňuje programovanie časov a prevádzkových podmienok
pre každého nájomcu a ovládač je možné kedykoľvek prestaviť podľa
rôznych požiadaviek.
DCS302C51
DCS301B51
DST301B51
Centralizovaný diaľkový ovládač
Centrálny ovládač ZAP/VYP
Časovač
Poskytuje individuálne ovládanie 64 skupín (zón)
vnútorných jednotiek.
Poskytuje simultánne a individuálne ovládanie
16 skupín vnútorných jednotiek.
Umožňuje programovanie až 64 skupín.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
umožňuje ovládanie maximálne
64 skupín (128 vnútorných jednotiek,
max. 10 vonkajších jednotiek)
pomocou dvoch centralizovaných diaľkových
ovládačov umiestnených na rôznych
miestach je možné ovládať maximálne
128 skupín (128 vnútorných jednotiek,
max. 10 vonkajších jednotiek)
ovládanie zóny
ovládanie skupiny
zobrazenie kódu poruchy
maximálna dĺžka kábla 1 000 m (spolu:
2 000m)
umožňuje ovládať smer fúkania vzduchu a
prietok vzduchu jednotky HRV
rozšírená funkcia časovača
•
•
•
•
umožňuje zapínanie alebo vypínanie
maximálne 16 skupín (128 vnútorných
jednotiek)
je možné použiť 2 diaľkové ovládače
umiestnené na rôznych miestach
signalizácia prevádzkového stavu (normálna
prevádzka, alarm)
signalizácia centralizovaného ovládania
maximálna dĺžka kábla 1 000 m (spolu:
2 000 m)
•
•
•
umožňuje ovládanie maximálne
128 vnútorných jednotiek
8 typov týždenného časovania
záložné napájanie na max. 48 hodín
maximálna dĺžka kábla 1 000 m (spolu: 2 000m)
Sieťové riešenia
DTA113B51
Základné riešenie na ovládanie
Sky Air® a VRV®
Adaptér DS-NET DTA113B51
Modem GSM*
RS232C
BRC1D52
Až 4 vnútorné jednotky / 1 adaptér
Mobilný telefón
›
›
›
funkcia monitorovania
funkcia ovládania
oznámenie o chybe
FUNKCIE
1. Funkcie monitorovania
3. Oznámenie o chybe
Klimatizačné jednotky môžete monitorovať jednoduchým odoslaním
textovej správy mobilným telefónom so slovom “Report” (Správa):
› Spustenie/zastavenie
› Prevádzkový režim (ventilátor/chladenie/vykurovanie)
› Nastavenie teploty
› Kód chyby
Keď sa objaví chyba, automaticky sa na váš mobilný telefón odošle
textová správa (oznámenie o chybe).
4. Samostatná prevádzka
›
›
Funkcia rotácie
Funkcia záložnej prevádzky.
2. Funkcie ovládania
* Modem GSM si musíte zaobstarať lokálne
Klimatizačné jednotky môžete ovládať jednoduchým odoslaním
textovej správy mobilným telefónom:
› Spustenie/zastavenie
› Prevádzkový režim (ventilátor/chladenie/vykurovanie)
› Nastavenie teploty
Sieťové riešenia
ovládač iného výrobcu (domotika,
BMS, atď.)
DCS601C51
Podrobné a jednoduché sledovanie prevádzky
Verejná linka
VRV® systémov
Sieťový servisný systém
Zabudovaný
klimatizácie
modem
(max. 2 x 64 skupín/vnútorných jednotiek).
Ethernet
Požiarne signalizačné zariadenie
Kontakt vynúteného zastavenia systému
PCMCIA
pamäť
flash
DIII-NET
výstup z PPD (voliteľné) vo
formáte CSV
HRV
Vnútorné jednotky
Pi-port
Zabudovaný
port Ethernet
Jednotka DIO
Spojenie s wattmetrom pri použití (voliteľnej)
Ovláda čerpadlo
funkcie PPD
kondenzátu,
osvetlenie, atď.
Porucha
Monitorovanie
vstupu/opustenia
miestnosti
Jednotka DI
Diaľkové monitorovanie/ovládanie prostredníctvom internetu,
e-mailu
DIII-NET umožňuje monitorovanie/
PPD údaje sú dostupné na internete
ovládanie až 64 jednotiek (skupín)
RS-232C
klimatizačných zariadení a vybavenia
DIII-NET PLUS
adaptér
Vnútorné jednotky
JAZYKY
›
›
›
›
›
›
›
Angličtina
Francúzština
Nemčina
Taliančina
Španielčina
Holandčina
Portugalčina
SCHÉMA SYSTÉMU
›
Umožňuje ovládanie max.
2 x 64 vnútorných jednotiek
Zabudovaný port Ethernet
(webový prehľadávač + e-mail)
Digitálne kontakty vstupu a
výstupu (voliteľná možnosť)
Dotykový panel (plnofarebný
displej LCD so zobrazením ikon)
›
›
›
SPRÁVA
›
Kompatibilita s webovými
aplikáciami a Internetom
-
›
›
›
›
Monitorovanie a ovládanie podľa
požiadaviek používateľa
Vzdialené monitorovanie a ovládanie
viacerých budov
Vzdialené monitorovanie a ovládanie
viacerých budov cez Internet
Funkcia Rozpočítavania prevádzkových
nákladov: PPD (voliteľná možnosť)
PPD údaje sú dostupné na internete
Jednoduchá správa spotreby elektrickej energie
Vylepšená funkcia histórie
OVLÁDAČ
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
ÚSPORA NÁKLADOV
Individuálne ovládanie(nastavená teplota,
spustenie/zastavenie, rýchlosť ventilátora)
(max. 2 x 64 skupín/vnútorných jednotiek)
Pozastavenie časovania
Vylepšená funkcia časovania
(8 programov, 17 vzorov)
Flexibilné zoskupovanie do zón
Ročný program
Stop kontakt v prípade
nebezpečenstva požiaru
Ovládanie zablokovania
Funkcia monitorovania a ovládania HRV
Automatické prepnutie medzi
chladením a vykurovaním
Optimalizácia vykurovania
Teplotný limit
Zabezpečenie heslom: 3 úrovne
(všeobecné, správcovské a servisné)
Rýchly výber a úplné ovládanie
Jednoduchá navigácia
MONITOROVANIE
›
›
›
›
›
›
HRV
Vizualizácia prostredníctvom grafického
používateľského rozhrania (GUI)
Funkcia zmeny farby zobrazenia ikony
Prevádzkový režim vnútorných jednotiek
Chybové správy prostredníctvom e-mailu
a mobilného telefónu (voliteľná možnosť)
Signalizácia výmeny filtra
Použitie viacerých počítačov
›
›
›
›
›
Neobmedzená funkcia chladenia
Úspora práce
Jednoduchá montáž
Kompaktný dizajn: inštalácia v
obmedzenom priestore
Celková úspora energie
OTVORENÉ ROZHRANIE
›
›
Umožňuje komunikáciu s ľubovoľným
ovládačom od iného výrobcu
(domotics, BMS a pod.) prostredníctvom
otvoreného rozhrania
možnosť Http
MOŽNOSTI PRIPOJENIA:
›
›
›
›
VRV®
HRV
Sky Air® (prostredníctvom adaptéra)
Split (prostredníctvom adaptéra)
Sieťové riešenia
DAM602B51/52
Úplné ovládanie a správa systémov VRV®
(Maximálne 200 skupín)
Intranet/Internet
~
Prístup na web
Prístup na web
Odoslanie správy
o chybe vo forme
e-mailovej správy
Sieťový servisný systém klimatizácie (voliteľná
servisná údržba)
(cez Internet)
Jednotka Ai
DAM602B51/52
DIII-NET
DIII-NET
Jednotka Dio
DIII-NET
ETHERNET
DIII-NET
Kompatibilné s systémom
Windows Vista®
Požiarne
signalizačné
zariadenie
Zdroj napájania
· Výťah
· Čerpadlo
· Osvetlenie,...
Meranie
elektrickej
energie
Centrálny klimatizačný systém
spoločnosti Daikin
®
~
Podradené PC
Lokálne
DMS502A51 (iba
monitorovanie
monitorovanie)
a ovládanie
VRV Systém
HRV
JAZYKY
SPRÁVA
MONITOROVANIE
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
Angličtina
Francúzština
Nemčina
Taliančina
Španielčina
Holandčina
Portugalčina
SCHÉMA SYSTÉMU
›
›
›
›
›
Umožňuje ovládanie max.
1 024 vnútorných jednotiek
(prostredníctvom 4 jednotiek iPU)
Komunikácia: Ethernet TCPIP/10 base/T
Integrované digitálne kontakty na jednotke
Intelligent Processing Unit (iPU):
- 20 všeobecných vstupných portov
- 2 digitálne výstupy
Samostatná prevádzka jednotky
iPU aspoň 48 hodín
Kompatibilné so softvérom
na vypínanie UPS
›
›
›
›
›
›
›
Web prístup (voliteľné)
Funkcia Rozpočítavania prevádzkových
nákladov (voliteľné)
Správa histórie prevádzky (spustenie/
zastavenie, porucha, prevádzkové hodiny)
Generovanie správ (grafika a tabuľky)
(denne, týždenne, mesačne)
Rozdelenie zaťaženia počas špičky
Rozšírená správa podnájomníkov
Pohyblivá teplota
Ekonomický režim (voliteľný)
Funkcia predchladenia a predkúrenia
OVLÁDAČ
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
Individuálne ovládanie (nastavená teplota,
spustenie/zastavenie, rýchlosť ventilátora)
(max. 1 024 vnútorných jednotiek)
Skupinové ovládanie (100 skupín)
Ovládanie časovania (128 programov)
Stop kontakt v prípad nebezpečenstva
požiaru (32 programov)
Ovládanie zablokovania
Obmedzenie nastavenej hodnoty
Automatické prepnutie medzi chladením a vykyrovaním
Ovládanie pri výpadku napájania a odpojení
Teplotný limit (automatické spustenie)
Rozšírenie časovača
›
›
›
›
›
›
›
Vizualizácia prostredníctvom
grafického používateľského rozhrania
(GUI) s voľným rozložením
Prevádzkový režim vnútorných jednotiek
Signalizácia poruchy
Signalizácia výmeny filtra
Signalizácia nastavenej hodnoty
Monitorovanie času prevádzky
Použitie viacerých počítačov
Pomocník online
ÚSPORA NÁKLADOV
›
›
›
›
Úspora práce
Jednoduchá montáž
Kompaktný dizajn: inštalácia v
obmedzenom priestore
Celková úspora energie
MOŽNOSTI PRIPOJENIA:
›
›
›
›
›
VRV®
HRV
Sky Air® (prostredníctvom
adaptéra rozhrania)
Split (prostredníctvom adaptéra rozhrania)
EWAQ-DAYN, EWYQ-DAYN Multi scroll
chladiče (cez adresovaciu kartu)
Sieťové riešenia
BACnet Interface
DMS502B51
Integrovaný ovládací systém pre súvislé pripojenie
›
›
›
›
›
›
medzi systémom VRV ® a systémami BMS
Údaje PPD sú dostupné v systéme BMS
Rozhranie pre systém BMS
Komunikácia prostredníctvom
protokolu BACnet (pripojenie
prostredníctvom rozhrania Ethernet)
Možnosť pripojenia 256 jednotiek
prostredníctvom brány BACnet
Neobmedzený priestor
Jednoduchá a rýchla inštalácia
DIII- NET
DAM602B51/52
Lokálne
ovládanie
BACNET/ETHERNET
VRV® Vonkajšia
jednotka
HRV
INFRAŠTRUKTÚRA KLIMATIZAČNÉHO ZARIADENIA
SPOLOČNOSTI DAIKIN
Diaľkový ovládač
Bezpečnosť
Požiarne signalizačné
zariadenie
SIEŤ
RIADENIA
BUDOVY
Čerpadlo
Zdroj napájania
Osvetlenie
Výťah
Sieťové riešenia
LonWorks Interface
DMS504B51
LON® BMS
›
›
›
›
Integrácia otvorenej siete funkcií ovládania a
Rozhranie pre pripojenie Lon
k sieťam LonWorks®
Komunikácia prostredníctvom protokolu
Lon® (spletený párový kábel)
Možnosť pripojenia 64 jednotiek
prostredníctvom DMS-IF
Neobmedzený priestor
Rýchla a jednoduchá montáž
monitorovania systému VRV® do sietí LonWorks
DMS504B51
LonTalk
DIII- NET
adaptér
ETHERNET (TCP/IP)
›
Lokálne ovládanie
VRV®
Vonkajšia
jednotka
HRV
LonTalk
adaptér
Diaľkový ovládač
LonPoint
LonPoint
SIEŤ
RIADENIA
BUDOVY
INFRAŠTRUKTÚRA KLIMATIZAČNÉHO
ZARIADENIA SPOLOČNOSTI DAIKIN
Bezpečnosť
Požiarne signalizačné
zariadenie
Voliteľné príslušenstvo a ovládanie
VNÚTORNÉ JEDNOTKY - OVLÁDACIE SYSTÉMY
FFQ25B
FFQ35B
Káblový diaľkový ovládač
FFQ50B
FFQ60B
BRC1DA528/BRC1E51A7 (9)
Infračervené diaľkové ovládanie (tepelné čerpadlo)
FDQ125B
FDQ200B
FDQ250B
BRC1D528/BRC1E51A7(9)
FDBQ25B
BRC1D528/BRC1E51A7(9)
BRC7E530W (10)
Zjednodušený diaľkový ovládač
Diaľkový ovládač pre hotely
Centrálny diaľkový ovládač
DCS302CA51 (2)
DCS302CA51 (2)
Centrálny ovládač ZAP/VYP
DCS301BA51 (2)
DCS301BA51 (2)
Časovač
DST301BA51 (2)
DST301BA51 (2)
Prepojovací adaptér
KRP1BA57 (4)
KRP1BA54 (1)
Adaptér na externé ZAP/VYP a monitorovanie alebo elektrické zariadenia
KRP4AA53 (4)
KRP4AA51 (1)
Prepojovací adaptér pre Sky Air®
DTA112BA51
DTA112BA51
Inštalačná krabička pre adaptér PCB
KRP1BA101
Diaľkový snímač
KRCS01-1
Diaľkové ovládanie ZAP/VYP, nútené VYP
EKROROA
EKROROA
Elektrická skriňa s uzemňovacou svorkou (3 bloky)
Elektrická skriňa s uzemňovacou svorkou (2 bloky)
Pozastavenie hodín
Intelligent touch controller
Diaľkový ovládač pre 2 systémy diaľkového ovládania
Prepojovací adaptér (hodinový merač)
EKRP1B2A (5)
EKRP1B2A (5)
Adaptér pre externý elektrický ohrievač, zvlhčovač alebo hodinový merač
EKRP1B2A (6)
Externý adaptér pre vonkajšiu jednotku (inštalácia na vnútornej jednotke)
Montážna platnička pre adaptér PCB
Poznámky
(1) Je potrebná inštalačná krabička (KRP4AA93) pre adaptér PCB
(2) Je potrebný adaptér pre sériu Sky Air® (DTA112BA51)
(3) Je potrebná inštalačná krabička pre adaptér PCB (KRP4A95)
(4) Je potrebná inštalačná krabička pre adaptér PCB (KRP1BA101)
(5) Možnosť pripojiť hodinový merač (externá dodávka). Táto časť sa nesmie inštalovať vo vnútri zariadenia.
(6) Elektrický ohrievač, zvlhčovač a hodinový merač sú externé dodávky. Tieto časti sa nesmú inštalovať vo vnútri zariadenia.
(7) Montážna platnička KRP4A96 je potrebná pre tieto príslušenstvá. Maximálne sa môžu namontovať 2 voliteľné PCB.
(8) Inštalačná krabička je potrebný pre tieto adaptéry
(9) Zahrnuté sú jazyky: angličtina, nemčina, francúzština, taliančina, španielčina, holandčina, gréčtina, ruština a turečtina.
(10) Pre Európu
(11) Ak inštalujete elektrický ohrievač, vyžaduje sa príslušenstvo PCB pre externý elektrický ohrievač (EKRP1B2) pre každú vnútornú jednotku
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
FFQ25B
FFQ35B
Náhradný filter s dlhou životnosťou
FFQ50B
FFQ60B
FDQ125B
FDQ200B
FDQ250B
FDBQ25B
KAFQ441BA60
Sada pre odvod kondenzátu
Zaslepenie výfuku vzduchu
KDBH44BA60
Dekoračný panel
BYFQ60B
Voliteľný dekoračný panel
Súprava prívodu čerstvého vzduchu (min. 20 % čerstvého vzduchu)
Súprava prívodu čerstvého vzduchu (typ priamej inštalácie)
KDDQ44XA60
Nádstavec dekoračného panelu
KDBQ44BA60
Poznámky
(1) Model BYCQ140CW1W má biele izolačné prvky. Je dobré vedieť, že nečistotu je vidieť na bielych izolačných prvkoch oveľa viac a preto sa neodporúča nainštalovať dekoračný panel BYCQ140CW1W v prostrediach vystavených zvýšenej
nečistote.
(2) Príslušenstvo dekoračného panelu EKBYBSD sa vyžaduje pre priamu montáž dekoračného panela jednotky.
FBQ35C
FBQ50C
FBQ60C
FBQ71C
FBQ100C
FBQ125C
FBQ140C
FMDQ50B
FMDQ60B
FMDQ71B
FMDQ100B
BRC1D528/BRC1E51A7(9)
BRC1D528/BRC1E51A7(9)
BRC4C65
BRC4C65
FMDQ125B
FAQ71B
FAQ100B
BRC1D528/BRC1E51A7(9)
BRC7EA618
BRC7CA510W
BRC2C51
BRC3A61
DCS302CA51 (2)
DCS302CA51
DCS302CA51
DCS301BA51 (2)
DCS301BA51
DCS301BA51
DST301BA51 (2)
DST301BA51
DST301BA51
KRP2A51 (6) (7) (11) /KRP4A51 (7) (11)
KRP4AA51 (1)
KRP1BA54 (1)
KRP4A51 (1)
DTA112BA51
DTA112BA51
KRCS01-4B
KRP1H98/KRPJ98
KRP4AA93
KRCS01-4B
KRCS01-1A
EKRORO3
EKROROA
KJB311A
KJB311AA
KJB212A
KJB212AA
EKRP1C11/KRP1C12 (8)
EKRP1B2A (6)(7)
EKRP1B2A
DTA104A61 (6) (7) (11)
KRP4A96
FBQ35C
FBQ50C
FBQ60C
FBQ71C
KRP4A96
FBQ100C
FBQ125C
FBQ140C
FMDQ50B
FMDQ60B
FMDQ71B
FMDQ100B
FMDQ125B
FAQ71B
K-KDU572CVE
BYBS45D
BYBS71D
BYBS125D
BYBS45D (2)
BYBS71D (2)
BYBS125D (2)
EKBYBSD
KDAJ25K56A
KDAJ25KA71A
KDAJ25KA140A
KDAJ25K56A
KDAJ25K71A
KDAJ25K140A
KEK26-1A
EKBYBSD
FAQ100B
Voliteľné príslušenstvo a ovládanie
VNÚTORNÉ JEDNOTKY - OVLÁDACIE SYSTÉMY
FHQ35B
FHQ50B
Káblový diaľkový ovládač
FHQ60B
FHQ71B
FHQ100B
FHQ125B
FUQ71B
FUQ100B
FUQ125B
BRC1D528/BRC1E51A7 (6)
BRC1D528/BRC1E51A7 (6)
Infračervené diaľkové ovládanie (tepelné čerpadlo)
BRC7EA63W
BRC7CA528W
Centralizovaný diaľkový ovládač
DCS302CA51
DCS302CA51
Centrálny ovládač ZAP/VYP
DCS301BA51
DCS301BA51
Časovač
DST301BA51
DST301BA51
Prepojovací adaptér
KRP1BA54
Prepojovací na externé ZAP/VYP a monitorovanie alebo elektrické zariadenia
KRP4AA52(1)
KRP4AA53 (1)
Prepojovací adaptér pre Sky Air®
DTA112BA51
DTA112BA51
Inštalačná krabička pre adaptér PCB
KRP1CA93
KRP1BA97
Diaľkový snímač
Diaľkové ovládanie ZAP/VYP, nútené VYP
KRCS01-1A
KRCS01-1A
KJB311AA
KJB311AA
KJB212AA
KJB212AA
EKROROA
EKROROA
Elektrická skriňa s uzemňovacou svorkou (3 bloky)
Elektrická skriňa s uzemňovacou svorkou (2 bloky)
Prepojovací adaptér (hodinový merač)
EKRP1B2A
Poznámky
(1) Je potrebná inštalačná krabička pre adaptér PCB
(2) Je potrebný adaptér pre sériu Sky Air® (DTA112BA51)
(3) Možnosť pripojiť hodinový merač (externá dodávka). Táto časť sa nesmie inštalovať vo vnútri zariadenia.
(4) Elektrický ohrievač, zvlhčovač a hodinový merač sú externé dodávky. Tieto časti sa nesmú inštalovať vo vnútri zariadenia.
(5) Montážna platnička KRP4A96 je potrebná pre tieto príslušenstvá. Maximálne sa môžu namontovať 2 voliteľné PCB.
(6) Zahrnuté sú jazyky: angličtina, nemčina, francúzština, taliančina, španielčina, holandčina, gréčtina, ruština a turečtina.
(7) Pre Európu
(8) Príslušenstvo nie je k dispozícii v kombinácii s BYCQ140CGW1
(9) Pre ovládanie dekoračného panelu BYCQ140CGW1 sa musí použiť káblový adaptér (hodinový merač) KRP1C12
(10) Pri používaní dekoračného panelu BYCQ140CGW1 sa musí použiť inštalačná krabička pre adaptér KRP1J98
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
FHQ35B
Náhradný filter s dlhou životnosťou
FHQ50B
KAFJ501DA56
Sada pre odvod kondenzátu
FHQ60B
FHQ71B
KAFJ501DA80
KAF501DA80
KDU50N60VE
Súprava potrubia v tvare L (napojenie smerom hore)
KHFP5MA35
FHQ100B
FHQ125B
FUQ71B
KAF501DA112 KAF501DA160
FUQ100B
FUQ125B
KAF495FA140
KDU50N125VE
KHFP5MA63
KHFP5MA160
KHFP49MA140
Zaslepenie výfuku vzduchu
KDBH49FA80
KDBH49FA140
Panel výfuku vzduchu
KDBT49FA80
KDBT49FA140
Súprava vertikálnych klapiek
KDGJ49FA80
KDGJ49FA140
Dekoračný panel
Súprava prívodu čerstvého vzduchu (min. 20 % čerstvého vzduchu)
Poznámky
(1) Model BYCQ140CW1W má biele izolačné prvky. Je dobré vedieť, že nečistotu je vidieť na bielych izolačných prvkoch oveľa viac a preto sa neodporúča nainštalovať dekoračný panel BYCQ140CW1W v prostrediach vystavených zvýšenej
nečistote.
(2) Na ovládanie BYCQ140CGW1 je potrebný ovládač BRC1E*
(3) BYCQ140CGW1 nie je kompatibilný s vonkajšími jednotkami mini-VRV®, multi a split bez invertora
(4) Príslušenstvo nie je k dispozícii v kombinácii s BYCQ140CGW1
VONKAJŠIE JEDNOTKY
RZQ(S)71D3V1/D*
Mriežka nastavenia výfuku smeru vzduchu
RZQ(S)100D9V1/D*
RZQ(S)125D9V1/D*
RZQ(S)140D9V1/D*
EKDK04
Sada pre centrálny odvod kondenzátu
Pre twin
Refnet
KHRQ22M20TA8 (KHRQ58T)(1)
Pre triple
KHRQ127H8 (KHRQ58T)(1)
Pre double twin
KHRQ22M20TA8(KHRQ58T)(x3)(1)
Súprava adaptéra
KRP58M51
Poznámky
(1) Pre RZQ100-140B9W1 v kombinácii s FCQH71D8 použite refnet uvedený v zátvorkách.
78
FCQ35C8
FCQ35C8
FCQ50C8
FCQ50C8
FCQ60C8
FCQ71C8
FCQ100C8
FCQ125C8
FCQ140C8
FCQH71D8
FCQH100D8
FCQH125D8 FCQH140D8
FMCQ50A8
FMCQ60A8
FMCQ71A8
FMCQ100A8 FMCQ125A8
BRC1D528/BRC1E51A7 (6)
BRC1D528/BRC1E51A7 (6)
BRC1D528/BRC1E51A7 (6)
BRC7F532F (8)
BRC7F532F (8)
BRC7F532F
DCS302CA51
DCS302CA51
DCS302CA51
DCS301BA51
DCS301BA51
DCS301BA51
DST301BA51
DST301BA51
DST301BA51
KRP1BA57/KRP4AA53 (1)(8)
KRP1BA57/KRP4AA53 (1)(8)
KRP1BA57/KRP4AA53 (1)(8)
KRP1H98/KRP1J98 (10)
KRP1H98/KRP1J98 (10)
KRP1H98/KRP1J98 (10)
KRCS01-4
KRCS01-4
KRCS01-4
EKRORO2
EKRORO2
KJB212AA
KJB212AA
KJB212AA
EKRP1C11/KRP1C12 (1)(9)
EKRP1C11/KRP1C12 (1)(9)
EKRP1C11/KRP1C12 (1)(9)
FCQ60C8
FCQ71C8
FCQ100C8
FCQ125C8
FCQ140C8
FCQH71D8
FCQH100D8
FCQH125D8 FCQH140D8
FMCQ50A8
FMCQ60A8
FMCQ71A8
FMCQ100A8 FMCQ125A8
KAFP551K160
KAFP551K160
KAFP551K160
KDBHQ55C140
KDBHQ55C140
KDBHQ55C140
BYCQ140CW1 + BYCQ140CW1W (1) + BYCQ140CGW1 (2)(3)
BYCQ140CW1 + BYCQ140CW1W(1) + BYCQ140CGW1 (2)(3)
BYCQ140CW1 + BYCQ140CW1W (1) + BYCQ140CGW1 (2)(3)
KDDQ55C140 (4)
KDDQ55C140 (4)
KDDQ55C140 (4)
RZQ100B9W1*
RZQ125B9W1*
RZQ140B9W1*
RZQ200C
RZQ250C
EKDK04
KWC26B280
KHRQ22M20TA(KHRQ58T) (1)
KHRQ22M20TA
KHRQ127H8 (KHRQ58T)(1)
KHRQ127H8 (KHRQ58T) (x3) (1)
KHRQ250H7
CMSQ200A
CMSQ250A
KWC26B160
KWC26B280
KHRQ22M29H
KHRQ22M20T
KHRQ22M20T/KHRQ22M29T9
KHRQ22M20TA(x3)
KRP58M51
KRP58M51
*Poznámka: sivé bunky obsahujú predbežné hodnoty
79
Voliteľné príslušenstvo
INÉ
VAM150FA
VAM250FA
VAM350FA
VAM500FA
Filter s vysokou účinnosťou
YAFM323F15
YAFM323F25
YAFM323F35
YAFM323F50
Náhradný vzduchový filter
YAFF323F15
YAFF323F25
YAFF323F35
Tlmič
Adaptér potrubia
VAM650FA
YAFF323F50
YAFF323F65
KDDM24A50
KDDM24A100
Nominálny priemer potrubia
ø 200 mm
Nominálny priemer potrubia
Centrálna kondenzačná vanička
Sada pre centrálny odvod kondenzátu
Prepínač chladenia/vykurovania
Montážna krabička
Poznámky
Komora filtra má saciu prírubu. (Hlavná jednotka nemá).
Niektoré príslušenstvá nemusia byť použiteľné kvôli inštalačným podmienkam zariadenia. Skontrolujte pred objednaním.
Niektoré príslušenstvá sa nesmú používať v kombinácii.
Prevádzkový hluk sa môže o trochu zvýšiť v závislosti od použitých príslušenstiev.
INDIVIDUÁLNE OVLÁDACIE SYSTÉMY
Káblový diaľkový ovládač
Káblový diaľkový ovládač VAM
CENTRALIZOVANÉ OVLÁDACIE SYSTÉMY
VAM-FA
EKEQFCB (1)
EKEQDCB (1)
BRC1E51A / BRC1D52
BRC1E51A / BRC1D52
BRC1E51A / BRC1D52
EKEQFCB (1)
EKEQDCB (1)
EKEQFCB (1)
EKEQDCB (1)
BRC301B61
VAM-FA
Centralizovaný diaľkový ovládač
DCS302C51
Centrálny ovládač ZAP/VYP
DCS301B51
Časovač
DST301B51
INÉ
VAM-FA
Prepojovací adaptér pre elektrické zariadenia (ovládanie a monitorovanie P1 P2)
KRP4A51
Adaptér pre zvlhčovač (spustený pri výstupe signálu)
KRP50-2
Adaptér blokovania ohrievača
BRP4A50
Diaľkový snímač teploty
KRCS01-1
Poznámky
(1) Pripojenie k zariadeniam DIII-net (centralizované ovládania, Intelligent controller, Intelligent Manager, LonWorks brána, BACnet brána) je možné iba za špeciálnych podmienok - obráťte sa na predajcu spoločnosti Daikin.
VAM800FA
YAFM323F65
ø 250 mm
Vetranie
VAM1000FA
VAM1500FA
VAM2000FA
YAFM323F100
YAFM323F65X2
YAFM323F100X2
YAFF323F100
YAFF323F65X2
KDDM24A100
ERQ100-125AV1
ERW140AV1
KKPJ5F180
KKPJ5F180
ERQ125AW1
ERQ200-250AW1
KWC26B160
KWC26B280
YAFF323F100X2
KDDM24A100X2
ø 250 mm
YDFA25A1
ø 250 mm
KRC19-26A6
KJB111A
(/(.75,&.e1$3È-$1,(
7 a9+]
9 a9+]
9( a99+]+]
9 a9+]
90 aa9a9+]+]
: 1a9+]
< a9+]
3UHHOHNWULFNpQDSiMDQLH9(V~YWRPWRNDWDOyJX]REUD]HQpOHQKRGQRW\a9+]
32'0,(1.<0(5$1,$
VYKUROVANIE A CHLADENIE
1) Nominálny chladiaci výkon je stanovený pri
vnútornej teplote
vonkajšej teplote
dĺžke potrubia chladiva
prevýšení
2) Nominálny vykurovací výkon je stanovený pri:
vnútornej teplote
vonkajšej teplote
dĺžke potrubia chladiva
prevýšení
27° CDB/19° CWB
35° CDB
7,5 m - 8/5 m VRV®
0m
20° CDB
7° CDB/6° CWB
7,5 m - 8/5 m VRV®
0m
ÒURYHĖDNXVWLFNpKRWODNXVDPHULDSURVWUHGQtFWYRPPLNURIyQXYXUþLWHMY]GLDOHQRVWLRGMHGQRWN\-HWRUHODWtYQDKRGQRWD]iYLVOiRGY]GLDOHQRVWLD
DNXVWLFNpKRSURVWUHGLDSRGPLHQN\PHUDQLDYLćSURMHNþQpSRGNODG\
ÒURYHĖDNXVWLFNpKRYêNRQXSUHGVWDYXMHDEVRO~WQXKRGQRWXNWRUiXUþXMH³YêNRQ´Y\WYiUDQê]GURMRP]YXNX
3RGUREQHMãLHLQIRUPiFLHQiMGHWHYSURMHNþQêFKSRGNODGRFK
4 PILIERE RASTU
SPOLOČNOSTI DAIKIN
Komerčné aplikácie
Celoročný
Katalóg
PERFECT C MFORT
Aktuálna publikácia slúži iba na informatívne účely a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti
Daikin Europe N.V.. Spoločnosť Daikin Europe N.V. zostavila obsah tohto letáku podľa svojich najlepších
vedomostí. Nedáva ani výslovnú, ani implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť
na určitý účel jeho obsahu a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe N.V. otvorene odmieta akúkoľvek zodpovednosť
za akékoľvek priame alebo nepriame škody v širšom slova zmysle, vyplývajúce z alebo vzťahujúce sa k
používaniu a/alebo interpretácii tohto letáku. Celý obsah je chránený autorskými právami spoločnosti Daikin
Europe N.V.
Produkty Daikin sú distribuované:
Spoločnosť Daikin Europe N.V. sa zúčastňuje na
certifikačnom programe Eurovent pre Klimatizačné
zariadenia (AC), Veľké kanálové jednotky chladené
kvapalinou (LCP) a jednotky Fan Coil (FC); certifikované
dáta certifikovaných modelov sú uvedené v zozname
Eurovent. Multi jednotky sú s certifikátom Eurovent pre
kombinácie až do 2 vnútorných jednotiek.
DAIKIN AIRCONDITIONING Central Europe – Slovakia, s.r.o
Galvaniho 15/C – 821 04 Bratislava
www.daikin.sk
Klimatizácia
Aplikované systémy
Chladenie
ECP*10-505_P_DACE • 01/2010 • Copyright Daikin
Aktuálna publikácia nahrádza ECPSK09-500
Zodpovedný editor: Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende
KOMERČNÉ APLIKÁCIE K ATA L Ó G 2 0 1 0
Unikátna pozícia spoločnosti Daikin ako výrobcu
klimatizačných zariadení, kompresorov a chladív vedie k
väčšej angažovanosti spoločnosti v environmentálnych
otázkach. Už niekoľko rokov je zámerom spoločnosti
Daikin stať sa lídrom v poskytovaní produktov, ktoré sú
šetrné k životnému prostrediu. Táto výzva si vyžaduje
ekologický dizajn, vývoj širokého sortimentu výrobkov
a systém riadenia energie, ktorý konzervuje energiu a
znižuje odpad.
Vykurovanie
2010
Download

Komerčné aplikácie