Holčík, Ján
"Bol som pri tom" : [spomienky exministra priemyslu SR a predsedu
Demokratickej strany zo zákulisia transformácie spoločnosti a ekonomiky
1990-1992]
Vydavateľ: [Bratislava] : [s.n.], [2009]
978-80-968040-6-1
ISBN:
Signatúra: savukS 145528
Autor:
Názov:
Heumos, Peter
"Vyhrňme si rukávy, než se kola zastaví!" : dělníci a státní socialismus v
Československu 1945-1968
Vydavateľ: Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006
80-7285-075-X
ISBN:
Signatúra: savukM 111980
Autor:
Názov:
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Purdek, Imrich
15 rokov Vojenského historického ústavu (1994-2009)
Bratislava : Vojenský historický ústav, 2009
978-80-969375-8-5
savukV 50069
Autor:
Názov:
200 Jahre Rechtsleben in Wien : Advokaten, Richter, Rechtsgelehrte :
Historisches Museum der Stadt Wien, 96. Sonderausstellung, 21. November
1985 bis 9. Februar 1986
Vydavateľ: Wien : Museen der Stadt, [1986]
ISBN:
Signatúra: savukS 145522
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Dvurečenskij, Anatolij,
50. výročie založenia Matematického ústavu SAV : 1959-2009
Bratislava : Veda, 2009
978-80-968374-2-7
savukS 145543
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
A companion to digital humanities
Malden, MA : Blackwell, 2004
978-1-4051-6806-9
savukS 145640
Wistrich, Robert S.,
Autor:
A lethal obsession : anti-Semitism from antiquity to the global Jihad
Názov:
Vydavateľ: New York : Random House, c2010
ISBN:
Signatúra:
978-1-4000-6097-9
savukS 145644
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Hroncová-Faklová, Daniela E.,
-a lipa o ňom tíško šumí
V Liptovskom Mikuláši : Tranoscius, 2010
978-80-7140-331-9
savukM 111952
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Dickens, Charles,
A tale of two cities
Hertfordshire : Wordsworth Editions Limited, 1993
1-85326-039-8
savukM 111964
Autor:
Názov:
Advances in Cardiovascular Research from Genes and Molecules to Clinical
Applications : international symposium : program & book of abstracts :
September 27-29, 2008 : Hotel Hradná Brána Devín-Bratislava, Slovakia
Vydavateľ: Bratislava : Veda, 2008
978-80-224-1036-6
ISBN:
Signatúra: savukS 145544
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Sýs, Karel,
Akce Heydrich : příliš mnoho otazníkůMnichovice : BVD, 2008
978-80-87090-15-2
savukS 145787
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Shoshanna, Brenda,
Ako sa zbaviť strachu : sedem princípov pokojnej mysle
Bratislava : Ikar, 2010
978-80-551-2184-0
savukM 111947
Autor:
Názov:
Aktuálne problémy lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej obnovy lesa
2010 : zborník príspevkov z medzinárodného seminára, ktorý sa konal 16.-17.
júna 2010 v Liptovskom Jáne
Vydavateľ: Zvolen : Národné lesnícke centrum, 2010
978-80-8093-113-1
ISBN:
Signatúra: savukS 145660
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Sebestyén, György
Anatomie eines Sieges : Blitzkrieg um Israel
Wien ; : Paul Zsolnay, c1967
savukM 111965
Autor:
Názov:
Andreas Urteil : Monographie mit Werkverzeichnis der Plastiken,
Zeichnungen, Aquarelle und der Druckgraphik
Vydavateľ: Wien ; : Jugend und Volk, c1970
3-7141-6735-8
ISBN:
Signatúra: savukV 50090
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Nahowski, Anna,
Anna Nahowská a císař František Josef : zápisky
Praha : Akropolis, 1994
80-85770-13-X
savukM 111860
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Ferencová, Yvona
Apozice obrazu
Brno : Pavel Křepela, 2009
978-80-86669-12-0
savukS 145761
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Djordjević, Maja
Arheološka nalazišta rimskog perioda u Vojvodini
Beograd : Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, 2007
978-86-80879-57-4
savukV 50061
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Vonnegut, Kurt,
Armagedon, aneb, Jak skončil boj s ďáblem
Praha : Argo, 2010
978-80-257-0257-4
savukS 145621
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Cselényi, László
Az értıl a Csendes-óceánig avagy Kı-országból is látni a tengert
Pozsony : Madách-Posonium, 2010
978-80-7089-490-3
savukS 145664
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Lacza, Éva,
Beszélgetések múlt idıben : egy irodalmi rádiószerkesztı emlékei
Pozsony : Madách-Posonium, 2010
978-80-7089-489-7
savukS 145658
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Hus, Jan
Betlemské poselství. Svazek první
V Praze : Jan Laichter, 1947
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Hus, Jan
Betlemské poselství. Svazek druhý
V Praze : Jan Laichter, 1947
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Cehuľová, Ľubomíra
Bioetika pre vychovávateľov, alebo, Veda prežitia
Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2010
978-80-7165-798-9
savukM 111950
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Hughes, Ted,
Birthday letters
London : Faber, 1998
0-571-19472-9
savukS 145521
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Mács, József,
Bolondok hajóján
Pozsony : Madách-Posonium, 2010
978-80-7089-491-0
savukS 145668
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Pavelek, Bohumír
Buržoazní společnost : eseje o kapitalistických mýtech
Všeň : Grimmus, 2010
978-80-902831-7-6
savukM 111938
Autor:
Kovář, Milan
savukM 111966
savukM 111967
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Celebrity ve zvláštních službách
Praha : Naše vojsko, 2009
978-80-206-0924-3
savukS 145618
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Porjes, Ladislav
Cenzurovaný život
[Praha] : Fischmann, 2006
80-239-8376-8
savukS 145612
Autor:
Názov:
České země a Československo v Evropě XIX. a XX. století : sborník prací k
65. narozeninám prof. dr. Roberta Kvačka
Vydavateľ: Praha : Historický ústav AV ČR, 1997
80-85268-61-2
ISBN:
Signatúra: savukM 111976
Autor:
Názov:
Československá lidová armáda v koaličních vazbách Varšavské smlouvy :
květen 1955 - srpen 1968
Vydavateľ: Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 2008
978-80-7278-472-1
ISBN:
Signatúra: savukV 50085
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Mašín, Ctirad,
Cesta na severozápad
Praha : Academia, 2010
978-80-200-1830-4
savukM 111856
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Ilavský, Ján
Chémia vody a hydrobiológia
V Bratislave : Slovenská technická univerzita, 2008
978-80-227-2930-7
savukV 50076
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Höfchen, Heinz,
Christian Landenberger
Stuttgart : Konrad Theiss, c1986
3-8062-0446-2
savukV 50088
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Novotný, Karel,
Člověk Edvard Beneš : čtení o druhém prezidentovi
Praha : BVD, 2010
978-80-87090-33-6
savukS 145619
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Dickie, John,
Cosa Nostra : dějiny sicilské mafie
Praha : Fortuna Libri, 2009
978-80-7321-497-5
savukM 111925
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Roubini, Nouriel
Crisis economics : a crash course in the future of finance
New York : Penguin, 2010
978-1-59420-250-6
savukS 145642
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Kristó, Gyula
Csák Máté
Budapest : Gondolat, 1986
963-281-736-2
savukM 111858
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Magris, Claudio,
Danube
[Paris] : Gallimard, 1988
2-07-078002-3
savukS 145527
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Der frühmittelalterliche Staat - europäische Perspektiven
Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2009
978-3-7001-6604-7
savukV 50060
Bartošek, Luboš
Desátá múza Vladislava Vančury : příspěvek k dějinám českého filmového
umění třicátých let
Vydavateľ: Praha : Čs. filmový ústav, 1973
ISBN:
Signatúra: savukS 145529
Autor:
Názov:
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Barša, Pavel,
Dialog teorií : filozofická dilemata výzkumu mezinárodních vztahů
Praha : Sociologické nakladatelství, 2009
978-80-7419-011-7
savukM 111923
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Die Maler und ihre Skulpturen : von Edgar Degas bis Gerhard Richter
Essen : Museum Folkwang Essen ;, c1997
3-7701-4394-9
savukV 50087
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Kahl, Kurt
Die Wiener und ihr Burgtheater
Wien ; : Jugend und Volk, c1974
3-7141-6082-5
savukS 145537
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
DK world history atlas
London : Dorling Kindersley, 2008
9781405332323
savukV 50064
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Nöllke, Matthias,
Dobře naladěný pesimista : jak být dokonale šťastný
Praha : Beta, 2010
978-80-7306-428-0
savukS 145783
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Ego trouble : authors and their identities in the early Middle Ages
Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2010
978-3-7001-6490-6
savukV 50059
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Farský, Štefan
EKG do vrecka
Martin : Osveta, 2010
978-80-8063-178-9
savukM 111960
Autor:
Ekman, Paul
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Emotions revealed : understanding faces and feelings
London : Phoenix, 2004, c2003
978-0-7538-1765-0
savukM 111942
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Épített örökség a magyar tudomány szolgálatában
Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, 2010
978-963-9439-78-8
savukV 50062
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Barrett, Peter, 1935Evolution : the story of life
London : Mitchell Beazley, 2009
978-1-84533-339-3
savukV 50066
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Milutin Čolić
Filmski portreti : od Manakija do Makavejeva
Beograd : Prosveta, 2007
86-07-01723-3
savukS 145609
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von,
Filosofické zkoumání svobody
Praha : Oikoymenh, 2010
978-80-7298-415-2
savukS 145788
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Fínčina : konverzácia [so slovníkom a gramatikou]
V Bratislave : Lingea, 2010
978-80-89323-61-6
savukM 111851
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Milsom, Clare
Fossils at a glance
Malden : Blackwell Science, c2004
0-632-06047-6
savukV 50075
Autor:
Názov:
Levitt, Steven D.
Freakonomics : a rogue economist explores the hidden side of everything
Vydavateľ: London : Penguin, 2006
978-0-14-101901-7
ISBN:
Signatúra: savukM 111939
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Winder, Simon
Germania : a personal history of Germans ancient and modern
London : Picador, 2010
978-0-330-52281-6
savukS 145655
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Košťál, Vratislav,
Gibraltar : podivný spor o Herkulovy sloupy
Brno : Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2009
978-80-87029-73-2
savukS 145628
Autor:
Názov:
Gute Partien in Zeichnung und Kolorit : 300 Jahre Kunstsammlung der
Akademie der Künste : Käthe Kollwitz Museum Köln, 2. Oktober bis 24.
November1996, Akademie der Künste, Berlin, 12. Januar bis 23. Februar
1997
Vydavateľ: Berlin : Stiftung Archiv der Akademie der Künste, [1996]
3-87584-991-4
ISBN:
Signatúra: savukV 50089
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Kontra, Miklós,
Hasznos nyelvészet
Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2010
978-80-89249-40-4
savukS 145657
Dienstbier, Zdeněk
Hirošima a zrod atómového věku : cesta od atómových zbraní k nukleární
medicíně a jaderným elektrárnám
Vydavateľ: Praha : Mladá fronta, 2010
978-80-204-2224-8
ISBN:
Signatúra: savukM 111931
Autor:
Názov:
Autor:
Názov:
História hutníctva v stredoslovenskej banskej oblasti : zborník referátov zo 6.
sympózia o dejinách hutníctva na Slovensku, ... v dňoch 9.-10. 10. 2002 v
Banskej Štiavnici
Banská
Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2003
Vydavateľ:
80-85579-26-X
ISBN:
Signatúra:
savukV 50082
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Farkašová, Dana,
História ošetrovateľstva : učebnica pre odbor ošetrovateľstva
Martin : Osveta, 2010
978-80-8063-332-5
savukM 111949
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Magocsi, Paul Robert,
Historical atlas of Central Europe
Seattle : University of Washington Press, c2002
978-0-295-98146-8
savukV 50065
Theisen, Maria,
History Buech Reimenweisz : Geschichte, Bildprogramm und Illuminatoren
des Willehalm-Codex König Wenzels IV. von Böhmen, Wien,
Österreichische Nationalbibliothek Ser. Nov. 2643
Vydavateľ: Wien : Verlag der Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2010
978-3-7001-6058-8
ISBN:
Signatúra: savukV 50053
Autor:
Názov:
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Chomsky, Noam,
Hopes and prospects
London : Hamish Hamilton, 2010
978-0-241-14475-6
savukS 145647
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Judt, Tony,
Ill fares on our present discontents
London : Allen Lane, 2010
978-1-8461-4359-5
savukS 145653
Autor:
Názov:
Imitatio - Aemulatio - Variatio : Akten des internationalen wissenschaftlichen
Symposions zur byzantinischen Sprache und Literatur (Wien, 22.-25. Oktober
2008)
Vydavateľ: Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2010
978-3-7001-6825-6
ISBN:
Signatúra: savukV 50057
Autor:
Deák, Dušan,
Indickí svätci medzi minulosťou a prítomnosťou : hľadanie hinduistov a
muslimov v Južnej Ázii
Vydavateľ: Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Filozofická fakulta, 2010
978-80-8105-170-8
ISBN:
Signatúra: savukM 111857
Názov:
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Carrère, Emmanuel,
Iné životy ako môj
Bratislava : Marenčin PT, 2010
978-80-8114-021-1
savukM 111944
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Krčmová, Marie,
Integrace v jazycích jazyky v integraci
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2010
978-80-7422-001-2
savukS 145637
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Müller, Zdeněk,
Islám a islamismus : dilema náboženství a politiky
Praha : Academia, 2010
978-80-200-1818-2
savukM 111855
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Maxwell, Virginia
Istanbul : do vrecka
Bratislava, Svojtka & Co.
978-80-8107-251-2
savukM 111962
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Emmanuel, Pierre,
Jacob
Paris : Seuil, c1970
savukM 111971
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Jaká je naše společnost? : otázky, které si často klademePraha : Sociologické nakladatelství (Slon), 2010
978-80-7419-025-4
savukM 111924
Autor:
Pacovský, Vladimír,
Jazykozpyt medicíny : knížka o medicínské terminologii nejen pro
zdravotníky
Vydavateľ: Praha : Galén, 2008
978-80-7262-514-7
ISBN:
Signatúra: savukS 145781
Názov:
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Klíma, Miloslav,
Josef Krofta : inscenační dílo
Praha : Pražská scéna, 2003
80-86102-28-9
savukS 145536
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Mózer, Martin,
Jozef Roháč : štvrťstoročie na úteku
Bratislava : Columbus, 2010
978-80-7136-204-3
savukM 111943
Autor:
Názov:
Jubileum Vladimíra Wagnera 1900-1955 : kolokvium UHSS, [Bratislava, 9.
októbra 2000]
Vydavateľ: Bratislava, 2001
80-968564-2-1
ISBN:
Signatúra: savukS 145542
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Singer, Isaac Bashevis
Kafkův přítel a jiné povídky
Praha : Argo, 2010
978-80-257-0306-9
savukM 111932
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Fisher, Mark
Kapitalistický realismus
Praha : Rybka, 2010
978-80-87067-69-7
savukS 145614
Autor:
Názov:
Katolícke noviny - 160 rokov sme vaším svetlom : zborník prednášok z
Medzinárodnej vedeckej konferencie o histórii a súčasnosti Katolíckych
novín
Vydavateľ: Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 2010
978-80-7162-822-4
ISBN:
Signatúra: savukS 145663
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Keresetlen szavak : beszélgetések Hodossy Gyulával
Dunaszerdahely : Lilium Aurum, 2010
978-80-8062-412-5
savukM 111954
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Chini, Matteo
Klimt
Praha : Knižní klub, 2010
978-80-242-2674-3
savukS 145626
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Cahill, Kevin
Komu patří svět : neznámé skutečnosti o vlastnictví půdy
Praha : Volvox Globator, 2010
978-80-7207-777-9
savukS 145638
Autor:
Názov:
Konrad Adenauer : 125. výročí narození : výňatky z "Die politische
Meinung", německého měsíčníku k aktuálním otázkám, ročník 45, sešit č.
373 z prosince 2000, který vydává Konrad-Adenauer-Stiftung
Vydavateľ: Praha : Konrad-Adenauer-Stiftung, 2001
ISBN:
Signatúra: savukS 145533
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Kopanice
[Senica] : Marián Štvrtecký, 2009
978-80-89158-22-5
savukS 145525
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Živojinović, Dragoljub R.
Kralj Petar I Karadjordjević : u otadžbini : 1903-1914. godine
Beograd : Zavod za udžbenike, 2009
978-86-17-16106-2
savukS 145594
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Christ, Karl,
Krize a zánik římské republiky
Praha : Vyšehrad, 2010
9788074290299
Signatúra:
savukS 145639
Pačová, Michaela
Ladislav Smoljak : milovaný herec, scénárista, režisér a spoluobjevitel
fiktivního českého génia
Vydavateľ: [Praha] : Petrklíč, 2010
978-80-7229-250-9
ISBN:
Signatúra: savukS 145632
Autor:
Názov:
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Bazin, Hervé,
Le bureau des mariages
Paris : Grasset, c1951
2-253-01032-4
savukM 111859
Autor:
Lenin a film
Názov:
Vydavateľ: Praha : Československý filmový ústav, 1975
ISBN:
Signatúra: savukM 111970
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Crispino, Enrica
Leonardo : [život umělce]
Praha : Knižní klub, 2010
978-80-242-2628-6
savukS 145624
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Liekové interakcie pri substitučnej liečbe opiátmi : buprenofín & metadón
Bratislava : Ševt, 2009
978-80-8106-024-3
savukS 145635
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Arvedlund, Erin
Madoff : the man who stole
London : Penguin, 2009
978-0-141-04546-7
savukM 111941
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Procházka, Radoslav,
Mak proti Gatsbymu : osud, vina a zodpovednosť za škodu
Trnava : Edition Ryba, 2009
978-80-89250-06-6
Signatúra:
savukS 145620
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Bžochová-Wild, Jana,
Malé dejiny Hamleta
Bratislava : Slovenské národné divadlo, 2007
978-80-969195-7-4
savukS 145786
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Mater Tyrnaviensis
Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 2010
978-80-7162-816-3
savukM 111963
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Metals and life
Cambridge : RSC, c2010
978-1-84973-059-4
savukV 50074
Autor:
Názov:
Metodologické otázky výskumu dejín KSČ : zborník z vedeckej konferencie
k 65. výročiu založenia KSČ
Vydavateľ: Bratislava : Ústav marxizmu-leninizmu ÚV KSS, 1986
ISBN:
Signatúra: savukM 111974
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Moderní podnikatelské elity - metody a perspektivy bádání
Praha : Dokořán, 2007
978-80-7363-153-6
savukM 111926
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Nicosia, Fiorella
Monet
Praha : Knižní klub, 2010
978-80-242-2645-3
savukS 145625
Lang, Maria-Katharina
Mongolische Ethnographica in Wien : die Sammlung Hans Leder im Museum
für Völkerkunde Wien
Vydavateľ: Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2010
Autor:
Názov:
ISBN:
Signatúra:
978-3-7001-6760-0
savukV 50052
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Günthör, Anselm
Morálna teológia. III/b, Špeciálna morálna teológia
Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 2010
978-80-7162-817-0
savukM 111958
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Herf, Jeffrey,
Nazi propaganda for the Arab world
New Haven : Yale University Press, c2009
978-0-300-14579-3
savukS 145643
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Bobrick, Benson,
Nebe a osud : astrologie v dějinách
Praha : Volvox Globator, 2008
978-80-7207-701-4
savukS 145534
Lhota, Karel,
Nejen slova : o divadle, architektuře a bytové kultuře : z myšlenkového
odkazu nejvýznamnějšího českého spolupracovníka Adolfa Loose
Vydavateľ: Praha : Mladá fronta, 2010
978-80-204-2221-7
ISBN:
Signatúra: savukS 145777
Autor:
Názov:
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Nemaj trému z extrému : informáciami proti extrémizmu
Bratislava : Nadácia otvorenej spoločnosti-Open Society Foundation, [2010]
978-80-970143-1-5
savukV 50073
Autor:
Názov:
Německá a rakouská studia v České republice a ve světě : sborník referátů ze
stejnojmenné konference konané ve dnech 13.-15. května 1994 v Praze
Vydavateľ: Praha : Centrum německých a rakouských studií FSV UK, 1994
80-900040-9-1
ISBN:
Signatúra: savukM 111975
Autor:
Názov:
Otis, Ginger Adams
New York : do vrecka
Vydavateľ: Bratislava, Svojtka & Co
ISBN:
Signatúra: savukM 111961
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Ackroyd, Peter,
Newton : stručný životopis
Praha : Academie, 2010
978-80-200-1843-4
savukM 111934
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Niektoré otázky vývoja národnostných menšín na Slovensku
Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 1997
80-967621-2-5
savukM 111977
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Nórčina : konverzácia [so slovníkom a gramatikou]
Bratislava : Lingea, 2010
978-80-89323-59-3
savukM 111853
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Murakami, Haruki,
O čem mluvím, když mluvím o běhání
Praha : Odeon, 2010
978-80-207-1320-9
savukM 111936
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Nosková, Helena,
O původu Slovaků v Čechách
Praha : Klub slovenskej kultúry, 2001
80-902681-1-0
savukS 145535
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
O reportáži, o reportérech
Praha : Karolinum, 2010
978-80-246-1781-7
savukM 111929
Autor:
Názov:
Lazar, Ján,
Občianske právo hmotné. 1, Všeobecná časť. Rodinné právo. Vecné práva.
Dedičské právo
Vydavateľ: Bratislava : Iura edition, 2010
978-80-8078-346-4
ISBN:
Signatúra: savukS 145768
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Lazar, Ján,
Občianske právo hmotné. 2, Záväzkové právo. Právo duševného vlastníctva
Bratislava : Iura edition, 2010
978-80-8078-346-4
savukS 145769
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Občiansky súdny poriadok s judikatúrou : marec 2010
Bratislava : Iura edition, 2010
978-80-8078-311-2
savukS 145771
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Občiansky zákonník s judikatúrou
Bratislava : Iura edition, 2010
978-80-8078-310-5
savukS 145770
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Bulíková, Táňa,
Od symptómu k diagnóze v záchrannej službe : kazuistiky
Martin : Osveta, 2010
978-80-8063-334-9
savukM 111948
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Virsík, Karol,
Odchádzam s Hippokratom
Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2005
80-969108-3-3
savukS 145530
Autor:
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Jablonský, Josef,
Operační výzkum : kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování
Praha : Professional, 2007
978-80-86946-44-3
savukS 145648
Autor:
Názov:
Opozice a společnost po roce 1948
Vydavateľ: Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2009
978-80-7285-122-5
ISBN:
Signatúra: savukM 111928
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Orchestrace jako otevřený proces : (sborník studií). Díl I
Praha : Triga, 2009
978-80-904266-8-9
savukS 145772
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Orchestrace jako otevřený proces : (sborník studií). Díl II
Praha : Triga, 2009
978-80-904266-8-9
savukS 145773
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Orchestrace jako otevřený proces : (sborník studií). Díl III
Praha : Triga, 2009
978-80-904266-8-9
savukS 145774
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Kachaňáková, Anna,
Organizačná kultúra
Bratislava : Iura Edition, 2010
978-80-8078-304-4
savukS 145763
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Kolár, Jan M.,
Otázky české tradice : essay
Lund : Sklizeň svobodné tvorby, 1957
savukM 111969
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Nicolle, David,
Pád Akkonu 1291 : krvavý zánik křižáckých států
Praha : Grada Publishing, 2010
978-80-247-3414-9
savukS 145634
Dragojlović, Dragoljub,
Autor:
Paganizam i hrišćanstvo u Srba
Názov:
Vydavateľ: Beograd : Službeni glasnik, 2008
ISBN:
Signatúra:
978-86-7549-796-7
savukS 145610
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Karsh, Efraim
Palestine betrayed
New Haven : Yale University Press, c2010
978-0-300-12727-0
savukS 145646
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Golden, Arthur
Pamäti gejše
Bratislava : Ikar, 2010
978-80-551-2292-2
savukM 111957
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Pamätnica 70 rokov SCHS. Zväzok 4
V Bratislave : Slovenská technická univerzita, 2001
80-227-1564-6
savukS 145550
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Paths of discovery : [Plenary session], 5-8 November 2004
Vatican City : Pontifical Academy of Sciences, 2006
88-7761-088-3
savukS 145545
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Ali, Tariq,
Piráti Karibiku : osa naděje
Všeň : Grimmus, 2010
978-80-902831-8-3
savukM 111937
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Durbák, Milan
Pivný zákon : Šachtág
Banská Štiavnica : Banskoštiavnicko-hodrušský spolok, [2010]
978-80-970217-8-8
savukS 145665
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Kotter, John P.,
Pocit naliehavosti : zavádzanie zmien v rámci organizácií
Bratislava : Eastone Books, 2010
978-80-8109-115-5
Signatúra:
savukS 145623
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Sedlák, Mikuláš,
Podnikové hospodárstvo
Bratislava : Iura edition, 2010
978-80-8078-317-4
savukS 145762
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Walló, Olga,
Pohled profesionálního průvodce Barma
[Praha] : IFP Publishing & Enegineering, 2010
978-80-87383-02-5
savukS 145611
Ferenčuhová, Bohumila
Politické a kultúrne transfery medzi Francúzskom, Nemeckom a strednou
Európou (1840-1945): prípad Slovenska
Vydavateľ: Bratislava : Veda, 2010
978-80-224-1120-2
ISBN:
Signatúra: savukS 145779
Autor:
Názov:
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Poruba pod Vihorlatom : v toku času
Michalovce : Excel enterprise, 2010
978-80-89258-60-4
savukV 50068
Powell, Trevor J.,
Poškození mozku : praktický průvodce pro terapeuty, rodinné příslušníky a
pacienty
Vydavateľ: Praha : Portál, 2010
978-80-7367-667-4
ISBN:
Signatúra: savukS 145629
Autor:
Názov:
Autor:
Názov:
Poslední hurá : stenografický záznam z mimořádných zasedání ÚV KSČ 24.26.11.1989
Vydavateľ: Praha : Cesty, 1992
80-85363-41-0
ISBN:
Signatúra: savukS 145532
Autor:
Postavy a udalosti doby Žilinskej synody : 400 rokov evanjelickej cirkvi na
Slovensku
Vydavateľ: Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2010
978-80-7140-332-6
ISBN:
Signatúra: savukS 145667
Názov:
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Judt, Tony,
Postwar : a history of Europe since 1945
London : Pimlico, 2007
0-7126-6564-1
savukS 145656
Autor:
Názov:
Práca a jej kontexty : „Psychologické dni“, Trenčín, 17.-19. 9. 2003 : zborník
príspevkov
Vydavateľ: Bratislava : Stimul, 2003
80-88982-75-8
ISBN:
Signatúra: savukS 145541
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Poli, Osvaldi,
Prehnane milujúce matky : ako nevychovať malých tyranov a rozmaznancov
Bratislava : Karmelitánske nakladateľstvo, 2010
978-80-89231-40-9
savukM 111953
Autor:
Názov:
Prenasledovanie cirkví v komunistických štátoch strednej a východnej
Európy : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislava 30.
september - 2. október 2009
Vydavateľ: Bratislava : Ústav pamäti národa, 2010
978-80-89335-28-2
ISBN:
Signatúra: savukM 111945
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Zinn-Collis, Zoltan,
Přežil jsem peklo Bergen-Belsen
[Líbeznice] : Víkend, 2010
978-80-7222-668-9
savukM 111930
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Giljen, Nikola
Princess Olivera : a forgotten Serbian heroine
Belgrade : Princess Olivera Foundation
978-86-912875-2-8
savukV 50063
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Cervanová, Margaréta
Případ Ľudmily Cervanové
Praha : Epocha, 2010
978-80-7425-045-3
savukS 145789
Autor:
Prognóza rozvoja Slovenska do roku 2010
Názov:
Vydavateľ: Bratislava : Slovenská akadémia vied, 2002
ISBN:
Signatúra: savukS 145538
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Kaplan, Karel,
Proměny české společnosti (1948-1960). Část 1.
Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007
978-80-7285-079-2
savukM 111979
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Liška, Vladimír,
Protektorát : éra hákového kříže
Olomouc : Fontána, 2010
978-80-7336-584-4
savukM 111927
Autor:
Názov:
Psychológia na rázcestí : zborník príspevkov 10. zjazdu slovenských
psychológov, Bratislava, 17.-19.10. 2002
Vydavateľ: Bratislava : Stimul, 2002
80-85697-88-2
ISBN:
Signatúra: savukS 145539
Autor:
Názov:
Psychológia pre bezpečný svet : "Psychologické dni" Trenčín, 10.-12.9.2001 :
zborník príspevkov
Vydavateľ: Bratislava : Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV, 2001
80-88982-53-7
ISBN:
Signatúra: savukS 145540
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Lalíková, Erika
Realita a filozofia na Slovensku : Ján Lajčiak, Gejza Vámoš a Svätopluk Štúr
[Bratislava] : Iris, 2010
978-80-89256-55-6
Signatúra:
savukS 145615
Autor:
Názov:
Reforma súkromného práva v strednej a východnej Európe : medzinárodná
vedecká konferencia : Smolenice 17. a 18. september 2009
Vydavateľ: Bratislava : Iura edition, 2009
978-80-8078-307-5
ISBN:
Signatúra: savukS 145764
Sedlák, Vincent,
Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae. Tomus I, Inde ab a.
MCCCI usque ad a. MCCCXIV
Vydavateľ: Bratislava : Veda, 1980
ISBN:
Signatúra: savukV 50081
Autor:
Názov:
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Potter, T.W.
Roman Britain
London : British Museum, c1983
0 7141 2023 5
savukS 145526
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Brož, Ivan,
Roosevelt : čtyřikrát prezidentem USA
Praha : Pražská vydavatelská společnost, 2010
978-80-7250-489-3
savukM 111933
Autor:
Názov:
Rudolf : ein Leben im Schatte von Mayerling : 119. Sonderaustellung des
Historischen Museums der Stadt Wien, Hermesvilla, Lainzer Tiergarten, 18.
März 1989 bis 4. März 1990
Vydavateľ: Wien : Museen der Stadt, [1990]
ISBN:
Signatúra: savukS 145523
Autor:
Názov:
Samovzdelávací krúžok Sládkovič : päťdesiate výročie žiackeho
samovzdelávacieho krúžku Sládkovič na gymnáziu Jána Kollára v Petrovci ;
Zborník prác zo sympózia v Báčskom Petrovci 3. októbra 1975
Vydavateľ: Nový Sad : Obzor, 1976
ISBN:
Signatúra: savukS 145549
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Ramba, Jiří,
Slavné české lebky : antropologicko-lékařské nálezy jako pomocníci historie
Praha : Galén, 2009
978-80-7262-325-9
savukS 145780
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Craughwell, Thomas J.,
Slavné záchranné akce druhé světové války
Praha : Knižní klub, 2010
978-80-242-2707-8
savukS 145633
Autor:
Slovenská spoločnosť v krízových rokoch 1967-1970 : zborník štúdií. II.
Názov:
Vydavateľ: Bratislava : Komisia vlády Slovenskej republiky pre analýzu historických
udalostí z rokov 1967-1970 ;, 1992
ISBN:
Signatúra: savukM 111973
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Lagová, Veronika,
Smrť za mrežami
Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2006
80-7165-570-8
savukV 50083
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Spisovný jazyk v dějinách české společnosti
Brno : Host, 2009
978-80-7294-311-1
savukS 145782
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Stanislav Mečiar : (krídlami proti víchru)
Martin : Matica slovenská, 2010
978-80-7090-978-2
savukS 145669
Heller, Jan,
Starověká náboženství : náboženské systémy starého Egypta, Mezopotámie a
Kenaanu
Vydavateľ: Neratovice : Verbum, 2010
978-80-903920-2-1
ISBN:
Signatúra: savukS 145785
Autor:
Názov:
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Magvaši, Peter
Súvislosti Petra Magvašiho (v dokumentoch a dialógoch)
Bratislava : T.R.I.MDIUM, 2001
80-88676-21-5
savukS 145524
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
SpieŜ, Jan Andrzej
Svätý Dominik
Košice : Gallery, 2010
978-80-969985-1-7
savukM 111959
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Švédčina : konverzácia [so slovníkom a gramatikou]
Bratislava : Lingea, 2010
978-80-89323-60-9
savukM 111852
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Motl, Stanislav,
Svědek z cely smrti
V Praze : Rybka, 2010
978-80-87067-47-5
savukS 145784
Autor:
Názov:
Sylloge diplomatico-palaeographica. I, Studien zur byzantinischen
Diplomatik und Paläographie
Vydavateľ: Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2010
978-3-7001-6492-0
ISBN:
Signatúra: savukV 50054
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Duba, Gyula,
Szégyen
Bratislava : Madách-Posonium, 2010
978-80-7089-486-6
savukS 145666
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Jung, Carl Gustav
Tajemno na obzoru : o fenoménech UFO a mimozemských jevech
Brno : Nakladatelství Tomáše Janečka, 1999
80-85880-20-2
savukS 145636
Hussey, Andrew,
Tajné dějiny Paříže : [barvité, zábavné i provokativní dějiny výjimečného
města]
Vydavateľ: Praha : Beta-Dobrovský ;, 2010
978-80-7306-433-4
ISBN:
Signatúra: savukS 145631
Autor:
Názov:
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Langford, Joseph
Tajomný plameň Matky Terézie
Bratislava : Ikar, 2010
978-80-551-2244-1
savukM 111946
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Derduľ, Mario Vittorio
Tajomstvo hrobára : svedectvo zajatca Sibíri : výnimočná skutočná udalosť
Bratislava : Typo-Col, 2009
978-80-970306-2-9
savukS 145659
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Šimek, Ondrej,
Takto to bolo
Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2010
978-80-7140-330-2
savukM 111951
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Wang, Zhen,
Tao míru : poučení ze starověké Číny
Praha : Pragma, 2010
978-80-7349-213-7
savukS 145630
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Tinková, Daniela,
Tělo, věda, stát : zrození porodnice v osvícenské Evropě
Praha : Argo, 2010
978-80-257-0223-9
savukS 145617
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Critchley, Simon,
The book of dead philosophers
London : Granta, 2008
978-1-84708-010-3
savukS 145652
Harasewych, M. G.
The book of shells : a life-size guide to identifying and classifying six
hundred seashells
Vydavateľ: Chicago : University of Chicago Press, 2010
978-0-226-31577-5
ISBN:
Signatúra: savukV 50051
Autor:
Názov:
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
The cultural values of science : 8-11 November 2002
Vatican City : Pontifical Academy of Sciences, 2003
88-7761-082-4
savukS 145547
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
The little gift book of Bulgaria
Sofia : Borina, 2006
954-500-114-3
savukS 145548
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Ellis, Charles D.
The partnership : the making of Goldman Sachs
London : Penguin, 2009
978-0-141-03524-6
savukM 111940
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
McGregor, Richard
The Party : the secret world of China’s communist rulers
London : Allen Lane, 2010
978-1-846-14173-7
savukS 145645
Autor:
Názov:
The proceedings of the plenary session on predictability in science: accuracy
and limitations : 3-6 November 2006
Vydavateľ: Vatican City : Pontifical Academy of Sciences, 2008
978-88-7761-094-2
ISBN:
Signatúra: savukS 145546
Kaldellis, Anthony
The prosopography of Byzantine Lesbos, 284-1355 A.D. : a contribution to
the social history of the Byzantine province
Vydavateľ: Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2010
Autor:
Názov:
ISBN:
Signatúra:
978-3-7001-4005-4
savukV 50058
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Bruckner, Pascal
The tyranny of guilt : an essay on Western masochism
Princeton : Princeton University Press, c2010
978-0-691-14376-7
savukS 145654
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
The World Almanac and Book of Facts 2010
New York : World Almanac Book, 2010
978-1-60057-123-7
savukV 50067
Autor:
Názov:
Tisíckrát dopichaná ihličím mäkko kreslí úbočia: Viera Prokešová : básne z
pozostalosti : personálna bibliografia
Vydavateľ: Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV a MilaniuM, 2010
978-80-88815-18-1
ISBN:
Signatúra: savukS 145661
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Ivor, Jaroslav,
Trestné právo hmotné. 1, Všeobecná časť
Bratislava : Iura edition, 2010
978-80-8078-308-2
savukS 145766
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Ivor, Jaroslav,
Trestné právo hmotné. 2, Osobitná časť
Bratislava : Iura edition, 2010
978-80-8078-308-2
savukS 145767
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Ivor, Jaroslav,
Trestné právo procesné
Bratislava : Iura edition, 2010
978-80-8078-309-9
savukS 145765
Autor:
Názov:
Schultz, Helga,
Triedne boje sedliakov v období medzi rannomeštianskou revolúciou a
tridsaťročnou vojnou
Vydavateľ: Bratislava : [Slovenská historická spoločnosť], 1973
ISBN:
Signatúra: savukV 50080
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Ekman, Paul
Unmasking the face : a guide to recognizing emotions from facial clues
Cambridge, MA : Malor, 2003
1-883536-36-7
savukS 145650
Grusková, Jana
Untersuchungen zu den griechischen Palimpsesten der Österreichischen
Nationalbibliothek : codices historici, codices philosphici et philogici, codices
iuridici
Vydavateľ: Wien : Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2010
978-3-7001-6802-7
ISBN:
Signatúra: savukV 50056
Autor:
Názov:
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Gáfrik, Michal
V spätnom zrkadle
Martin : Matica slovenská, 2010
978-80-7090-975-1
savukS 145670
Schneider, Johannes
Vāgīśvarakīrtis Mṛtyuvañcanopadeśa, eine buddhistische Lehrschrift zur
Abwehr des Todes
Vydavateľ: Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2010
978-3-7001-6722-8
ISBN:
Signatúra: savukV 50055
Autor:
Názov:
Autor:
Názov:
Válečný rok 1944 : příspěvky účastníků mezinárodní konference konané ve
dnech 19.-20. října 1999 v Praze
Vydavateľ: Praha : Ministerstvo obrany České republiky, AVIS, 2001
80-7278-077-8
ISBN:
Signatúra: savukM 111978
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Bowlby, John,
Vazba : teorie kvality raných vztahů mezi matkou a dítětem
Praha : Portál, 2010
978-80-7367-670-4
savukS 145778
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Varga, László
Velünk éltek : a nagymegyeri zsidóság története
Komárom : Komáromi Zsidó Hitközség, 2010
978-80-970424-0-0
savukS 145616
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Verejné knižnica v kontexte kultúry Topoľčian a okolia [1920-2010]
Topoľčan : Tríbečská knižnica, 2010
978-80-88761-47-1
savukS 145662
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Clarkson, Jeremy,
Vím, že máš duši : stroje, které milujeme
Praha : Dokořán, 2010
978-80-7363-250-2
savukS 145622
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Mihola, Rudolf,
Vlasta Matulová : -známá neznámá
[Praha] : Petrklíč, 2007
978-80-7229-172-4
savukS 145531
Purdek, Imrich
Vojenská symbolika Slovenskej republiky : vojenské zástavy, rovnošaty,
hodnosti, vyznamenania, znaky a odznaky
Vydavateľ: Bratislava : Magnet Press Slovakia, 2006
80-89169-09-0
ISBN:
Signatúra: savukV 50077
Autor:
Názov:
Povolný, Daniel,
Autor:
Vojenské řešení Pražského jara. I., Invaze armád Varšavské smlouvy
Názov:
Vydavateľ: Praha : Ministerstvo obrany České republiky, Agentura vojenských informací
a služeb, 2008
978-80-7278-470-7
ISBN:
Signatúra: savukV 50086
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Porubjak, Matúš,
Vôľa (k) celku : človek a spoločenstvo rečou Homéra a Theognida
Pusté Úľany : Schola Philosphica, 2010
978-80-969823-9-4
savukM 111922
Pavljučik, Leonid Vasil’jevič
Vozvraščenije na krugi svoja, ili, Neskoľko dialogov s Donatasom
Banionisom
Vydavateľ: Moskva : Sojuz kinematografistov SSSR, Vsesojuznoje tvorčeskoproizvodstvennoje ob’jedinenije Kinocentr, 1988
ISBN:
Signatúra: savukM 111968
Autor:
Názov:
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Maimonides
Výběr z korespondence
Praha : Academia, 2010
978-80-200-1848-9
savukM 111854
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Danglová, Oľga,
Výšivka na Slovensku
Bratislava : Ústredie ľudovej umeleckej výroby, 2009
978-80-88852-66-7
savukS 145775
Kunca, Andrej
Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska za rok 2009 a ich prognóza
na rok 2010 : [účelový elaborát : ... pubikácia vznikla ... v rámci OP Výskum
a vývoj pre projekt „Centrum excelentnosti biologických metód ochrany lesa“
(ITMS: 26220120008)]
Vydavateľ: Zvolen : Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav, 2010
978-80-8093-114-8
ISBN:
Signatúra: savukV 50070
Autor:
Názov:
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Solomon, Steven
Water : the epic struggle for wealth, power, and civilization
New York : Harper, c2010
978-0-06-054830-8
savukS 145649
Navarro, Joe,
What every BODY is saying : an ex-FBI agent’s guide to speed reading
people
Vydavateľ: New York : Collins, c2008
978-0-06-143829-5
ISBN:
Signatúra: savukS 145651
Autor:
Názov:
Autor:
Názov:
What the face reveals : basic and applied studies of spontaneous expression
using the facial action coding system (FACS)
Vydavateľ: Oxford ; : Oxford University Press, 2005
978-0-19-517964-4
ISBN:
Signatúra: savukS 145641
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Kneidl, Pravoslav,
Z historie evropské knihy : po stopách knih, knihtisku a knihoven
Praha : Svoboda, 1989
80-205-0093-6
savukV 50079
Autor:
Názov:
Základné charakteristiky lesných drevín : ekologické nároky, morfológia,
lesné semenárstvo a škôlkarstvo, obhospodarovanie génových základní :
spracovanie drevnej suroviny v odvetví spracovania dreva
Vydavateľ: Zvolen : Národné lesnícke centrum, 2010
978-80-8093-112-4
ISBN:
Signatúra: savukV 50072
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Krystlík, Tomáš,
Zamlčené dějiny 2
Praha : Beta Books, 2010
978-80-87197-29-5
savukS 145776
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Bryson, Bill,
Zápisky z malého ostrova
V Praze : Plus, 2010
978-80-259-0007-9
savukM 111935
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Zborov 1917-2007
Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 2008
978-80-7278-462-2
savukV 50084
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Nelles, Wilfried
Život nemá zpátečku : evoluce vědomí, duchovní růst a rodinné konstelace
Rychnov nad Kněžnou : Ježek, 2010
978-8-85996-42-5
savukS 145613
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Moody, Raymond A.
Život po strate : nájdite nádej pomocou Života po živote
Bratislava : Ikar, 2010
978-80-551-2285-4
savukM 111955
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Moody, Raymond A.,
Život po živote
Bratislava : Ikar, 2010
978-80-551-2284-7
savukM 111956
Sulík, David
Zodpovedná spoločnoť : alternatívna ekonomika, priama demokracia a
komunity ako cesta k spravodlivejšej spoločnosti
Vydavateľ: Bratislava : Vladislav Stanko, 2010
978-80-970399-0-5
ISBN:
Signatúra: savukM 111921
Autor:
Názov:
Autor:
Názov:
Vydavateľ:
ISBN:
Signatúra:
Zetocha, Karel,
Zpravodajské služby v nové demokracii: Česká republika
Brno : Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2009
978-80-87029-64-0
savukS 145627
Download

Autor: Holčík, Ján Názov: "Bol som pri tom" : [spomienky exministra