2009
Stavebný systém,
ktorý dáva zmysel.
[1]
Obsah
Chceme, aby náš
systém, technoló­
gia a naše skúse­
nosti zjednodušili
Váš svet stavieb.
Sme pripravení
realizovať Vaše
stavebné projekty
akéhokoľvek roz­
sahu.
Architektúra, pro­
jekcia, statika,
výroba a realizá­
cia sú pre Vás pod
jedným menom:
BeSyst.
Dodávame staveb­
né prefabrikované
elementy, skelety
aj s montážou, celé
stavby na báze
betónových, alebo
sendvičových pa­
nelov.
Dodáme aj s
montážou: skel­
ety, domy, nízko­
energetické domy,
bytové domy,
polyfunkčné objek­
ty, priemysel né
objekty, výrobné
a skladové haly,
fasádne systémy,
oplotenia, garáže,
parkoviská.
Kontaktujte nás:
[email protected]
[2]
2 Obsah
3 BeSyst s.r.o.
3 Náš pracovný team
4 Výhody systému
8 Ponúkame
8
ARCHITEKTÚRA
8
PROJEKCIA
8
STATIKA
8
VÝROBA
8
MONTÁŽ
10 Informácie o technológii BeSyst
12 Výroba
14 Prvky systému BeSyst
14
ClassicPan(Be)
14
ThermoPan(Be)
15
DeckPan(Be)
15
RoofPan(Be)
15
BePillar
16
BeBar
16
BeStair
17
BeTube
17
BeTunnel
17
BeChannel
18
BeCube
18
BeSan-U
18
BeSan-L
19
BeBrick
19
BeBrick Thermo
19
BeBox
19
BePost
20
ClassicPan(Li)
21
Thermo Pan (Li)
21
DeckPan(Li)
21
RoofPan(Li)
22 Popis systému BeSyst (Be)
22
ClassicPan (Be)
25
ThermoPan (Be)
26
DeckPan (Be)
27
Spoj Panel+Deka
27
Napojenie ďalšieho podlažia
28
RoofPan (Be)
29
Detail spájania panelov (Be)
30 Ponuka domov
30
Mare Duo
31
Mediterraneo
32
Alcoi
33
Alella
34 Referenčné objekty
36 Tabuľky únosnosti prvkov systému
BeSyst(Be)
36
Stropná doska
38
Preklady
40
Prievlaky
42 Ceny
43 Obchodné podmienky
44 Časté otázky
46 Kontakt
BeSyst s.r.o.
Spoločnosť BeSyst s.r.o.
vznikla v roku 2005 v Brne.
Jej zameranie na výrobu,
realizáciu a projekciu v oblasti
prefabrikovanej výstavby bolo
jasne určené od jej založenia.
Náš pracovný team
Ing. Michael Sopira
riaditeľ spoločnosti
[email protected]
Joaquim Tarrasó
architekt
[email protected]
Renáta Tkáčiková
Zástupca riaditeľa,
ekonomické oddelenie
[email protected]
Xavier Codinach
architekt
[email protected]
Investícia do vyspelej výrobnej technológie, vývoja a projekcie boli garanciou vysoko
profesionálneho prístupu.
V roku 2007 bola výroba z
organizačných dôvodov presunutá na Slovensko- do Žiliny.
Bol založený nový subjekt
BeSyst s.r.o. (SK), ktorý plne
pokračuje v tradícii a know
how pôvodnej firmy.
Inštalácia pôvodnej poloautomatizovanej výrobnej linky
a 100% transfer skúseností
a obchodných kontaktov sú
veľkým vkladom pre novovznikntý slovenský subjekt.
Spoločnosť BeSyst s.r.o. je
postavená na silných pilieroch
vlastného kapitálu. Riadenie
má štíhlu štruktúru a kapitálová skupina je priamo
inkorporovaná v riadení
spoločnosti.
Sme flexibilní a pripravení
prispôsobiť sa požiadavkám
trhu a klientov.
Ing. Marian Ondrušek
obchodný riaditeľ
[email protected]
Ing. Jozef Zelný
vedúci výroby
[email protected]
Adresa: Dolné Rudiny 1, 010
01 Žilina, Slovakia.
IČO: 368 176 86
IČ DPH: 2022427369
OR:Okresný súd Žilina
odd.sro,vl.č 19330/L
Tel: +421 41 72 311 82
Fax:+421 41 72 311 82
email:[email protected]
www.besyst.com
[3]
Výhody systému
1. Cena
Hlavnou výhodou systému je
priaznivá cena oproti bežným
stavebným systémom pri
porovnateľnej kvalite a prevedení.
Pri realizovaní referenčných
stavieb bola vykázaná absolútna úspora až vo výške 27%
oproti bežným stavebným
systémom.
V usporenej sume boli
zohľadnené okrem úspory
stavebného materiálu a
úspory pracovného fondu aj
úspory: časové, logistické,
chybové, užívacie, personálne
a finančné (bankové úroky).
Stavebný systém BeSyst svojimi kvalitami potvrdzuje známe
slová: “Čas sú peniaze”.
2. Rýchlosť
Ďalšou výhodou systému
BeSyst je až päťkrát vyššia
rýchlosť oproti bežným
stavebným systémom.
Maximálna časová úspora sa
pri výstavbe dosahuje kvalitnou koordináciou stavebných
procesov.
koordinácie, industrializácie
a automatizácie všetkých
stupňov stavebnej výroby.
3. Presnosť
Výroba panelov a prefabrikovaných dielov prebieha
na presných rektifikovaných
výrobných stoliciach.
Nárez a vŕtanie sú riadené
presným vektorovým programátorom s presnosťou 0,2
mm.
Naše výrobky svojou
presnosťou ďaleko prevyšujú
potreby a tolerancie stavebníctva a preto ich považujeme
za absolútne presné.
S rovnakou presnosťou, s
akou sú vyrobené celé panely,
sú prevedené aj stavebné otvory a inštalačné prestupy.
Podľa projektu navrnuté okná
a dvere budú presne pasovať
do svojich otvorov.
Presné rozmery všetkých
dielov a ich presná montáž sú
zárukou rozmerovej, smerovej
i uhlovej presnosti.
4. Dodávka
“Just in Time”
So systémom BeSyst je
presné časové plánovanie
stavebných prác jednoduché.
V prípade systému BeSyst
prebieha dielenská časť
výroby Vášho domu v čase,
kedy zemné stroje pripravujú
pozemok a základy.
Dodávka stavebných prvkov,
alebo celého stavebného diela
načas- podľa stanoveného
harmonogramu patrí medzi
hlavné výhody BeSystu.
Po ukončení zemných prác
a základov môžeme bez
časového zdržania pristúpiť
k samotnej výstavbe objek­
tu. Tempo výstavby je
neporovnateľne vyššie oproti
iným stavebným systémom.
Montáž a betonáž jedného
podlažia sa realizuje v priebehu 3 dní.
To znamená, že s nami bude
Váš dom hotový za 1 týždeň
(hrubá stavba).
Rýchlosť našej výstavby nie je
na úkor kvality, ani dizajnu.
Vysoké tempo je výsledkom
vysokého stupňa inžinieringu,
[4]
Vyhnete sa takto problémom
pri koordinácii nadväzujúcich
stavebných prác, koordinácii
financovania a odovzdania
hotového diela.
Termín dodávky je striktne
daný zmluvou o dielo. Na tento termín sa môžete spoľahnúť
a pripravovať ďalšie stavebné
kroky.
5. Integrovaná
dodávka
Stavebný systém BeSyst
umožňuje integráciu Vašej
stavebnej dodávky. Stavebné
dielo je dodané na kľúč od
jediného dodávateľa.
Nie je nutné samostatne
kontrahovať remeselníkov a
firmy na jednotlivé stavebné
úkony. BeSyst Vám dodá
stavbu na kľúč.
Okrem úspory času a úspory
finančných zdrojov je veľkou
výhodou aj integrovaná garancia za celú dodávku.
zrkadla, skrinky, alebo dekoratívnych líšt nie je nutné
náročné vŕtanie do betónu,
alebo tehly.
Vrstva Cetrisu o hrúbke 22
mm Vám zaručuje ľahkú a
rýchlu montáž: stačí vyvŕtať
jednoduchý otvor vrtákom do
dreva.
Naskrutkovaním vhodného
vrutu získate montážny záves
zaťažiteľný až do 80 kg.
Takúto montáž zvládne aj
domáca pani bez špeciálneho
náradia.
8. Zdravotná
nezávadnosť
Všetky použité materiály sú
zdravotne nezávadné a neto­
xické, bez nežiadúcej radiácie.
BeSyst integrovane poskytuje
záruku na všetky zmluvné
výkony, prípadne na celé dielo.
6. Nezávislosť
na počasí
Stavebná výroba prebieha v
hale, kde sú zabezpečené vyhovujúce pracovné podmienky
počas celého roka, nezávisle
na vonkajšej teplote a po­
veternostných podmienkach.
S BeSystom nie je nutné
obmedziť, alebo pozastaviť
chod stavebných prác pre
nepriazeň počasia.
S BeSystom staviate počas
celého roka, 24 hodín denne.
7. Ľahká montáž
zariadzovacích
predmetov
Systém BeSyst Vám umožňuje
ľahkú montáž zariadzovacích
predmetov vo Vašej domácnosti.
K montáži obrazu, police,
Betón, cement, voda, oceľ,
drevo, sádra sú tradičné a
rokmi vyskúšané stavebné
substancie, ktoré používame
moderným spôsobom.
Inovatívnosť systému BeSyst
nespočíva v používaní nových
materiálov.
Inovácia je v spôsobe využitia
klasických materiálov, ktorých
zdravotnú nezávadnosť a
ekologičnosť preverili tisícky
rokov a stovky generácii.
9. Zvuková
izolácia
Masívne betónové jadro
zabezpečuje okrem pev­
nej konštrukcie aj ideálnu
ochranu pred vonkajším a
medzipriestorovým hlukom.
Betón svojou hutnou konzisteciou usporiadaný do jedno­
liatej monolitickej konštrukcie
pohlcuje zvukové vlny.
Objekty postavené systémom
BeSyst sú aj bez dodatočnej
zvukovej izolácie perfektne
odhlučnené.
[5]
Výhody systému
Táto vlastnosť je veľkou
prednosťou v dnešnom svete
plnom rušivého hluku a vibrácií.
Hodnota Rw dosahuje u
bežných panelov hodnotu 5870 Db.
10. Tepelná
izolácia
Kvalitná vnútropanelová izolácia panelov BeSyst poskytuje
dokonalú tepelnú pohodu a
úsporu energie na vykurovanie.
Hrúbka vnútropanelovej izolacie je variabilná a tak môžeme
prispôsobiť tepelnoizolačné
vlastnosti stavby presne Vaším
potrebám.
Pre najnáročnejších zákaz­
níkov ponúkame prídavnú exteriérovú izoláciu v kombinácii
s odvetraným fasádnym
plášťom BeSide.
Výsledkom je stavebný objekt
najvyššej kvality.
11. Tepelná
akumulácia
Vysoká tepelná kapacita
betónu prirodzene vytvára
akumulačnú masu.
Technologické umiestnenie
betónového jadra do vnútornej línie tepelného spádu
je optimálne pre dosiahnutie
vyrovnanej vnútornej tepelnej
klímy.
Vykurovaný objekt je tak
príjemne teplý aj po dôkladnom vetraní.
Najdôležitejšia je samotná
distribúcia naakumulovaného
tepla v stenách a stropoch
objektu.
Vzniká tak príjemný pocit
sálavého tepla, ktoré je
rozložené celoplošne.
[6]
Nedochádza tak k nezdravému
prúdeniu vzduchovej masy,
ako je to pri konvenčných
vykurovacích systémoch.
Priamo vo výrobe je možne do
panelov osadiť teplovodné rozvody tak, aby samotné steny
slúžili ako vykurovacie telesá.
V horúcich letných mesiacoch
naopak, slúžia vnútorné prvky
konštrukcie ako prirodzený
klimatizačný element.
V prípade inštalovaných
vnútropanelových vykurovacích obvodov, je možné
pomocou týchto v lete steny
ochladzovať.
Okrem ideálnej vnútornej
klímy dochádza vďaka akumulácii tepla v stavebných
prvkoch BeSyst aj k značnej
úspore vykurovacích nákladov.
12. Odolnosť
proti
zemetraseniu
Stavebný systém BeSyst je
lídrom vo svojej kategórii v
oblasti odolnosti proti otrasom
pôdy.
V minulosti bol tento atribút
v stavebníctve na Slovnesku
podceňovaný, avšak po vyhodnotení aktuálnych štúdii,
je Slovensko krajinou so
zvýšenou seizmickou aktivitou a s tým spojeným rizikom
pôdnych otrasov.
Ponúkame Vám silný a robustný systém, ktorý ochráni Vašu
investíciu pred týmto živlom.
Správne dimenzovaná
vnútropanelová armatúra a
dokonalé previazanie všetkých
stavebných elementov v jeden
monolitický celok je riešením
a odpoveďou na problematiku
zemských otrasov.
13. Protipožiarna
odolnosť
Systém BeSyst sa skladá z
prakticky nehorľavých materiálov, ako sú cemento­
trieskové dosky Cetris, betón,
oceľ...
Aj pri dlhodobom pôsobení
vysokých teplôt, alebo
priameho plameňa sú materiály Cetris a betón prakticky
nehorľavé a netvoria dym ani
horiace častice, či kvapky.
15. Odolnosť
proti plesniam
Cementotriesková doska Cetris, ktorá tvorí obalový plášť
panelov BeSyst má prirodzenú
hodnotu ph rovnú 12
.
Táto hodnota zabraňuje tvorbe
zdraviu škodlivých plesní .
16. Kvalitná vnútorná klíma
Na teplo najcitlivejší elementoceľ- je spoľahlivou chránený
pod vrstvou Cetrisových platní
a betónovej zálievky.
Podľa hrúbky panelu je
tabuľková odolnosť na oheň
od 90 do 180 minút, čo
spĺňa aj tie najnáročnejšie
protipožiarné normy.
14. Odolnosť
proti
zemnej vlhkosti
Vďaka nízkej kapilárnej vodivosi a nízkej nasiakavosti
hlavných materiálov systému
BeSyst (cementotrieskové
platne a betón) sú podzemné
časti a časti v styku s klimatickou a zemnou vlhkosťou
značne odolné.
Stavebné časti systému BeSyst môžeme považovať za
nenasiakavé a odolné proti
vode, vodnej vlhkosti a vodným parám.
Prídavná impregnácia kvalitnými impregnačnými nátermi
na báze bituménov, alebo
zlúčenín kremíka zvyšuje, už
aj tak vysokú odolnosť, na
úroveň tesnosti vodnej nádrže.
Takto upravená stavba odoláva aj tlakovej podzemnej
vlhkosti.
Moderovaná miera nasiakavosti cementotrieskových
platní Cetris je zárukou
kvalitnej regulácie vlhkosti
vo vnútorných priestoroch.
Vodné pary sú absorbované
celým povrchom stavebného
systému v stave ich prebytku.
Počas vetrania sú tieto akumulované vodné pary odvetrané.
Vnútorná klíma a vlhkosť sú
kvalitne vyrovnané.
17. Nízka
hmotnosť
Nízka hmotnosť stavebných
elementov BeSyst v porovnaní
s bežnou betónovou prefabrikáciou má pozitívny ekonomický a organizačný dopad na
prepravné náklady a potrebné
manipulačné stavebné mechanizmy.
Vďaka nízkej hmotnosti a
dobrej manipulovateľnosti
je možná výstavba na
staveniskách s obmedzeným
manipulačným priestorom
a obmedzeným prístupom
(historické centrá miest, pešie
zóny, výškové nadstavby).
[7]
Ponúkame
ARCHITEKTÚRA
Na projekty realizované našim
stavebným systémom Vám
zabezpečíme kvalitné architektonické spracovanie na mieru
podľa Vaších požiadaviek a
potrieb.
Spolupracujeme s renomovanými architektami v rámci
celej Európy.
Náš tím architektov sa snaží v
projektoch maximálne využiť
výhody systému BeSyst a od
prvotného návrhu v projekte
rešpektovať danosti systému.
Taktiež si môžete vybrať
niektoré z naších hotových architektonických riešení, alebo
dodať vlastné architektonické
riešenie.
Projekcia so systémom BeSyst
z hľadiska statiky je jednoduchá a 90% konštrukčných
prípadov je v systéme BeSyst
ponúkaných ako hotové staické riešenie.
Máme k dispozícii odborne
spracované kalkulácie, ktoré
sú voľne prístupné vo forme
tabuliek v našom ponukovom
katalógu.
VÝROBA
PROJEKCIA
Projekciu nami realizovaných projektov spracujeme výhradne v našej réžii,
nakoľko je projektová príprava
úzko spojená s technológiou
výroby a montáže stavebných
dielov systému BeSyst.
Projekčné práce sa realizujú
priamo v prostredí špeciálne
vyvinutom pre náš stavebný
systém BeSyst.
Každý detail je tak priamo
prenášaný do podrobných
výrobných podkladov a do
vektorovej mapy, ktorá riadi
operácie výrobnej linky.
STATIKA
Spracovanie statiky Vám veľmi
radi zabezpečíme prostredníctvom odborníkov z našich
vlastných radov alebo našich
zmluvných partnerov.
[8]
Výrobu stavebných elementov zabezpečujeme v plnom
rozsahu v našom výrobnom
závode v Žiline. Súčasťou
výrobného procesu panelov je
aj nosná výstuž.
V prípade potreby sa počas
výroby do panelov a prefabrikovaných elementov osadí
aj tepelná izolácia, inštalačné
rozvody, prípadne vnútroste­
nové vykurovanie.
Samozrejmou súčasťou pane­
lov sú všetky stavebné otvory
(okná, dvere, priechody,
ventilačné prestupy, inštalačné
prechody), potrebné preklady
nad stavebnými otvormi,
prípadne aj povrchová úprava
(interiér/ exteriér).
Výrobná kapacita je až
100.000 m2 panelov ročne, čo
umožňuje výstavbu objektov
o celkovej úžitkovej ploche
zhruba 25 000 - 50 000 m2.
MONTÁŽ
Naše vyškolené montážne
sku­piny Vám zrealizujú
montáž dodaných prefabrikovaných panelov a elementov
efektívne a rýchlo. Cena za
montáž je vopred zmluvne dohodnutá. Dodávka s montážou
je pre Vás garanciou maximálnej kvality a záruky na
poskytnuté dielo.
Zabezpečenie montáže je
možné na celé stavebné dielo,
alebo na jeho časť.
Taktiež ponúkame zaškolenie
personálu investora, ktorý
môže takto využiť svoje
pracovné zdroje a sám zvýšiť
ekonomiku vlastnej stavebnej
činnosti za pomoci systému
BeSyst.
STAVBA NA KĽÚČ
Samozrejmosťou je aj dodávka na kľúč, kedy okrem hrubej
stavby prevedú naši montážni
pracovníci a zmluvní subdodávatelia všetky dokončovacie
práce.
Stavbu Vám dodáme
dokončenú v dohodnutom rozsahu a so zárukou na všetky
dodané výkony.
Flexibilita stavebného systému
BeSyst a široké možnosti,
ktoré poskytuje betón, ako
stavebný materiál Vám spolu
s vysokou profesionálnou
zručnosťou nášho personálu
umožnia zrealizovať aj tie
najodvážnejšie stavebné predstavy a vízie.
Výhodou je okrem profesionálneho a rýchleho prevedenia aj
skutočnosť, že BeSyst preberá
záruku za celú dodávku na
kľúč.
DIZAJN
Pre najnáročnejších zákaz­
níkov ponúkame individuálne
dizajnové riešenia a prvo­
triedné povrchové materiály a
zariadzovacie predmety.
Spolupracujeme so skúsenými
interierovými štúdiami a
dodávateľmi exkluzívnych
povrchových materiálov, nábytku a osvetlenia.
V duchu presnosti a čistých
línii stavebného systému
BeSyst ponúkame aj jasné a
čisté dizajnové riešenia.
PORADENSTVO
K dobrej stavebnej investícii
neodlučne patrí okrem kvalitného stavebného prevedenia
aj správny výber lokality,
dispozície, účelu, financovania a prípadného predaja
nehnuteľnosti.
Veľmi radi Vám poradíme s
výberom pozemku, alebo
banky.
Máme bohaté skúsenosti s
investovaním do nehnuteľnosti
v zahraničí, kde pre našich
klientov vieme zabezpečiť “full
service” na nákup, financovanie, výstavbu, prevádzku,
alebo predaj nehnuteľností.
Stredomorie, severná
Afrika, Alpy, alebo Európske
veľkomestá môžu byť s nami
Vaším novým domovom, alebo
miestom podnikania.
[9]
Informácie o technológii BeSyst
Technológia výroby spoločnosti
BeSyst s.r.o. je založená
na princípe presnej výroby
veľkoplošných panelov.
Panely sa vyrábajú na poloautomatickej linke rakúskotalianskej výroby.
Celý proces je riadený
počítačom. Vstupné údaje v
podobe CAD sú spracované a
slúžia priamo ako podklad pre
riadenie výrobnej linky.
ciou výstužov dimenzovanou
podľa projektu a statického
posudku.
Panely strateného debnenia môžu byť dodávané aj s
vnútropanelovou izoláciou a
hotovou fasádnou úpravou.
Priamo v paneloch sú stavebné otvory pre dvere a okná.
Po osadení panelov na stavenisku sa vnútorný priestor pane­
lov vyplní betónom a vzniká
kontinuálny betónový monolit.
V systéme strateného debnenia sa dodávajú steny, priečky,
stropy, preklady, prievlaky,
piliere, šikmé strešné plochy,
rovné strechy, atiky a ostatné stavebné prvky, ako
schodiská, interiérové a
exterierové dekoračné prvky,
vodné nádrže, septiky, bazény,
pergoly, garáže...
Základom výrobnej linky je
vektorovo riadená formátovacia píla s vŕtacou jednotkou a
hydropneumatický podavací
systém panelov.
Na toto nadväzuje sústava
montážnych stolíc a zásob­
níkových registrov, kde prebiehajú dokončovacie úkony a
kompletáž panelov a prefabrikovaných prvkov.
Výrobná linka je dimenzovaná
na veľkokapacitnú sériovú
výrobu stoviek tisíc metrov
štvorcových, avšak dokáže
rovnako efektívne vyrobiť
aj nízkoobjemové špeciálne
zakázky podľa individuálnych
potrieb zákazníka.
Zmena výroby je riadená
programovo a nevyžaduje
pracné nastavovanie a ladenie
výrobnej linky.
Technologicky je možné
vyrábať dva druhy panelov:
1. BeSyst(Be)- Cementotrieskové panely.
2. BeSyst(Li)- Sendvičové
panely.
BeSyst(Be) Cementotrieskové
panely pre výstavbu systémom strateného debnenia.
Obojstranné panely, spájané rádlovacou výstužou,
sa vyrábajú v rozmeroch do
6200 x 3600 mm. Maximálna
hrúbka panelu je 400 mm.
Priamo vo výrobe sú panely
vystužené potrebnou armova-
[10]
BeSyst(Li) Sendvičové panely
sú určené pre výstavbu montovaných stavieb domov.
Sendvičové panely BeSyst(Li)
vyrábame aj v nízkoenerge­
tickej a pasívnej kategórii.
Sendvičové panely sa vyrábajú
z cementotrieskových dosiek
(Cetris) a OSB dosiek.
Vnútropanelová tepelná izolácia je z minerálnej vlny, alebo
extrudovaného polystyrénu,
prípadne z PU platní.
Tieto stavebné prvky dodávame aj nezávisle pre stavebné firmy a investorov.
Môźu byť kombinované aj s
inými stavebnými systémami.
Panely sú vybavené
inštalačnými rozvodmi a
montážnymi otvormi.
Technológia BeSyst plne
rešpektuje náročné ekologické
kritéria tejto doby.
Technológia BeSyst umožňuje
aj dodávku odvetraného
fasádneho systému z formátovaných a povrchovo upra­
vených cementotrieskových
platní, ktoré sa osádzajú na
systémový pozinkovaný rošt
(BeSide).
Nárez podľa požiadaviek investora, vŕtanie, impregnácia
a povrchová úprava sú realizované v rámci technologických
možností linky BeSyst.
Ako už bolo spomenuté, v
systéme BeSyst(Be) je okrem
výroby panelov, možná aj
produkcia špeciálnych stavebných prvkov: piliere, prevlaky,
preklady, schody rôznych
tvarov, výťahové šachty,
oporné múry, ploty, obrubníky,
meracie a rozvodné skrinky,
púzdra komínov, balkóny a
iné.
Prefabrikácia stavebnej výroby
a stavebná industrializácia
značne prispievajú k úspore
CO2 (úspora prepravných
nákladov 50%) a minimalizácii stavebného odpadu (o
80% menej ako pri klasickej
stavbe).
Rozmery obkladových platní
sú ľubovoľne voliteľné, rovnako ako aj povrchová úprava.
Montáž fasádneho systému
je rýchla a jednoduchá vďaka
dômyselnému úchytu “click”.
Výsledkom je kvalitná a
moderne vyzerajúca fasáda,
u ktorej nie je nutná žiadná
údržba.
Fasáda BeSide je ľahko
demontovateľná v prípade
stavebných úprav, alebo
nových inštalačných vedení.
Veľkou výhodou je, že na
fasáde nevznikajú praskliny a
je farebne rovnomerne stála.
Naša technológia bola navrhnutá pre Vaše pohodlie pri
stavbách a rekonštrukciách
všetych druhov objektov.
Za termínom ochrana
životného prostredia treba
vždy hľadať ochranu človeka.
Príroda ako fenomén a celok,
ktorého sme súčasťou prežije
s väčšími či menšími újmami
vždy a všetko.
Ohrozeným druhom vo svete
necitlivého neekologického
prístupu je človek.
Životné prostredie ďakuje
technológiam, ako je BeSyst.
BeSyst citlivým prístupom k
životnému prostrediu chráni
človeka a jeho život.
Tisíce hodín strávených vývojom systému budú úsporou pri
Vašich stavbách.
Rýchlosť, presnosť a cenová
výhodnosť je garanciou Vašej
spokojnosti.
[11]
Výroba
Zábery z výrobnej haly, kde je
inštalovaná poloautomatická
linka na výrobu panelov.
Nárezová počítačom riadená
píla kombinovaná s vŕtaciou
jednotkou.
Súčasťou je aj výkonné podtlakové odsávanie s filtráciou
a pneumatický manipulátor
výrezkov stavebných otvorov.
Kompletačné pracovisko
na finálnu kompletizáciu
inštalačných rozvodov vo
vnútropanelovom priestore.
Na tomto pracovisku sa
vykonáva aj obojstranná povrchová úprava panelov a spojov
záklopových platní.
Spájacia pnuematicko hydraulická stolica, kde dochádza k
spájaniu predného a zadného
záklopu vyrábaných panelov.
Výklopné rameno montážnych
stolíc umožňuje vo svojej
horizontálnej polohe pohodlnú
montáž rádlovacích výstuží,
montáž armatúr a inštalácií.
Panel o hmotnosti niekoľko
stoviek kilogramov (podľa
rozmerov až do 2000 kg) je
položený na motorizovaných
válcoch, ktoré zabezpečujú
jeho pohyb v rámci celého
výrobného, skladového a
expedičného procesu.
Preklopením do vertikálnej
polohy zdvihne celú zmontovanú záklopovú platňu k
jej protikusu a tým vzniká
obojstranný panel strateného
debnenia BeSyst.
Skrutkovanie montážne pracovisko s hydraulicko pneumatickým pohonom.
Detail 3D pneumatického
vákuového manipulátora,
ktorým sa dajú pohodlne
vyberať výrezky stavebných
otvorov.
Podľa veľkosti stavebného
otvoru môže byť hnotnosť
výrezku do 200 kg.
Pomocou manipulátora
zvládne vybratie takéhoto
veľkého výrezku jeden pracovník.
Tu sa realizuje finálna montáž
(skrutkovaním) záklopových
platní na hotových paneloch.
Obojstranné pracovné plošiny
sú automaticky výškovo
pohyblivé. Pracovník vždy
v pohodlnej polohe vykoná
montážny úkon v akejkoľvek
výške panelu.
Registrové zásobníky slúžia
na uskladnenie zlepených
záklopo­vých panelov
(naformátovaných navŕtaných
platní s vyrezanými stavebnými otvormi).
[12]
BeSyst je pyšný na to, že je
jedným z priekopníkov tohto
nového pohľadu na stavbu a
stavebníctvo.
Ich pomocou je výroba plynulá
a manipulácia s obrovskými
polovýrobkami pohodlná.
Koľajnicovo valčekový pohyb
panelov v zásobníkoch je motorizovaný.
Vitajte s nami vo svete inteligentnej výstavby.
Individuálne nárezové
pracovisko malých a
neštandardných elementov,
kusových výrobkov.
Výkonná odsávacia jednotka s
výmennými filtrami a uzatvoreným zimným obehom
filtrovaného vzduchu.
Odsávacie rozvody sú vedené ku každej prašnej časti
výrovného procesu.
Účelná konštrukcia výrobnej
linky zabezpečuje vysokú
produktivitu a rýchlosť výroby
panelov.
Detajl pneumatického
vákuového manipulátora na
presun cementotrieskových
platní zo skládky na frézovacie
a lepiace stoly.
Tento manipulátor je súčasťou
žeriavu, ktorý obsluhuje celé
pripravné pracovisko.
Výrobná kapacita umožňuje
výrobu panelov strateného
debnenia pre veľké developerské projekty- výškové budovy,
obchodné centrá, zástavby
stoviek rodinných domov,
objekty výstavby diaľnic a
mostov, verejné objekty.
Firma BeSyst stále pracuje na
vývoji a zdokonaľovaní výrobnej linky. Pripravujú sa ďalšie
montážne závody v Rusku,
Španielsku a Belgicku.
Zvyšovanie kvalifikácie
obyvateľstva a zvyšovanie
životnej úrovne je príčinou
trvalého úbytku spoľahlivých
stavebných pracovníkov.
Vyvýšená časť finalizačného
pracoviska na montáž pa­
nelových vencov, nad­okenných
a dverových prekladov a
transportných úchytov.
Každým dňom je väčším
problémom nájsť spoľahlivých
murárov, tesárov, zámočníkov
a pomocný personál do
náročného odvetvia, akým je
stavebníctvo.
Systém BeSyst svojím inteligentným prístupom minimalizuje potrebu nedostatkových
remeselníkov a nahrádza ho
industrializovaným spôsobom
výstavby.
Dôsledná industrializácia
v stavebníctve je nutnou
potrebou budúcich generácii.
[13]
Prvky systému BeSyst
ClassicPan(Be)
ThermoPan(Be)
Základný panel sytsému
strateného debnenia.
Panely ThermoPan systému
(Be) sú konštrukčne rozšírené
panely ClassicPan.
Panel sa vyrába v
ľubovoľných rozmeroch do
maximálnej dĺžky 6200 mm
a maximálnej šírky 3600
mm.
Panel sa používa na nosné
(so zabudovanou armatúrou)
i výplňové steny (bez zabudovanej armatúry, alebo len
s minimálnou armatúrou).
Panely sa môžu navzájom spájať a tak môže byť
dosiahnutá ľubovoľná dĺžka,
výška a tvar stavaného
objektu.
Súčasťou panelov sú stavebné a inštalačné otvory a
inštalačné rozvody.
Pridaná je vnútropanelová
izolácia z tepelnoizolačného
materiálu, ktorý odoláva tlaku
betónu počas procesu tvrdnutia betónovej zmesi.
Vnútropanelová izolácia je
osadená medzi vonkajšiu cementotrieskovú platňu záklopu
panelu a betónové jadro.
Od betónu je počas procesu
jeho tvrdnutia odizolovaná
nepriepustnou fóliou, aby
nedošlo k zníženiu účinnosti
tepelnoizolačného materiálu
(zatečenie cementovým
mliekom by zhoršilo vlastnosti
tepelnoizolačného materiálu).
Hrúbka panelu je variabilná
a technologicky je možné
vyrobiť panely od 120 mm
do 400 mm.
D= celková hrúbka panelu
(120-400 mm)
h= hrúbka cementotrieskovej
D= celková hrúbka panelu
(120-400 mm)
h= hrúbka cementotries­
ko­vej záklopovej platne
(obyčajne 22 mm)
d= hrúbka betónového jadra
Panel sa môže osádzať
vertikálne i pod miernym
náklonom do 30 stupňov.
záklopovej platne (obyčajne
22 mm)
d= hrúbka betónového jadra
t= hrúbka tepelnoizolačného
materiálu (40-120 mm)
Vnútropanelová izolácia je z
exteriérovej strany panelu
chránená masívnym cemento­
trieskovým záklopom o sile
22mm.
Izolácia je takto zabezpečená
pred poveternostnými vplyvmi
a mechanickým poškodením,
ktoré sú časté pri klasických
fasádnych systémoch, kde
dochádza často k perforácii
tepelnoizolačného materiálu.
[14]
Vonkajší cementotrieskový záklop môže spĺňať aj
funkciu finálnej povrchovej
úpravy. Upravuje sa kvalitným
akrilátovým náterom, alebo
nanesením fasádnej zmesi.
Výsledkom je tepelne veľmi
dobre chránený objekt s
“tvrdým” prevedením fasády.
DeckPan(Be)
Panely na výstavbu monolitických stropov a horizontálnych záklopov.
Panely pozostávajúz jedno­
stranného záklopu z cementotrieskovej platne, nosnej
rádlovacej výstuže a potrebnej
betonárskej výstuže.
Panely sa vyrábajú v
rozmeroch podľa potrieb projektu.
RoofPan(Be)
BePillar
Strešný panel RoofPan(Be)
je konštrukčne rozšírený
a prispôsobený panel
DeckPan(Be).
Hotové stavebné piliere rady
BePillar plne nahrádzajú
pracné šalovanie, armovanie a
odšalovanie železobetónových
pilierov na stavbách.
Pridaná je tepelná izolácia a
prvky na jej rýchle a presné
uchytenie.
Prispôsobené sú konštrukčné
otvory v spodnej časti panelu,
kde je pri montáži vytvorené
prepojenie medzi strešným
panelom a nosnou stenou (v
prípade potreby strešného
presahu).
Panely sa vyrábajú v
rozmeroch podľa potrieb projektu.
Štandardná šírka je 1250
mm a 2500 mm. Dĺžka v
rozmeroch od 1250 mm do
6200 mm.
Štandardná šírka je 1250
mm a 2500 mm. Dĺžka v
rozmeroch od 1250 mm do
6200 mm.
Je možné ako horizontálne
osadenie panelov, tak aj ich
mierne naklonené osadenie
(do 30 stupňov).
Tak je možné vytvoriť okrem
bežných stropných dek aj
šikminy pre schodiská, prístupové rampy, bezbarie­rové
komunikácie a široké spektrum urbanistických a architektonických monolitických
elementov.
D= celková hrúbka paneludeky (100-400 mm)
h= hrúbka cementotrieskovej
záklopovej platne (obyčajne
22 mm)
d= hrúbka betónovej zálievky
Oproti prefabrikovaným
pilierom sa vyznačujú
neporovnateľne nižšou
hmotnosťou, čím sú ľah­
šie trans­­­portovateľné a
manipulovateľné.
Sú rozmerovo plne varia­
bilné a ich dĺžka sa dá na
stavenisku nastaviť presne
podľa konkrétnych potrieb
konštrukcie (výškou betónového stĺpca určíme presnú výšku
piliera. Prebytočnú časť záklo­
pu ľahko odstránime bežným
stavebným náradím).
Rozmery pilierov sú možné v
rozsahu:
Dĺžka= 900 mm - 6200 mm.
Šírka x= 150 mm - 400 mm.
Šírka y= 150 mm - 1250 mm.
Nadstavenie pilierov, alebo
ich skrátenie je pohodlne
realizovateľné aj priamo na
stavbe.
Vnútorná betonárska výstuž
je vypracovaná podľa static­
kých požiadaviek projektu
a môže byť ľahko upravená
počas výroby, alebo s určitými
obmedzeniami aj priamo na
stavenisku.
D= celková hrúbka paneluRoofPan (100-400 mm)
h= hrúbka cementotrieskovej
záklopovej platne (obyčajne
22 mm)
d= hrúbka drevenej nosnej
konštrukcie
t= hrúbka tepelnej izolácie
m= hrúbka nosného roštu
strešnej krytiny
p= dĺžka strešného presahu
s= šírka nosnej steny
Strešný panel RoofPan(Be)
môže byť osadený od rovnej
horizontálnej polohy až po
pozíciu so sklonom do 45
stupňov.
h= hrúbka cementotrieskovej
záklopovej platne (obyčajne
22 mm)
x= vonkajší rozmer piliera v
smere x
y= vonkajší rozmer piliera v
smere y
dx= hrúbka betónového jadra
v smere x
dy= hrúbka betónového jadra
v smere y
Piliere BePillar môžu byť v
prípade potreby osadené
[15]
Prvky systému BeSyst
aj inštalačnými rozvodmi a
prestupmi (nutné statické
posúdenie).
Taktiež ponúkame piliere
s hotovými hlavicami proti
prepichnutiu stropnej deky.
BeBar
Hotové prievlaky a preklady
rady BeBar nahrádzajú,
rovnako ako piliere BeBar,
prácnu prácu šalovania priamo
na stavbe a ťažké a rozmerovo
limitované prefabrikované
betónové prvky.
Sú rozmerovo plne varia­
bilné a ich dĺžka sa dá na
stavenisku nastaviť presne
podľa konkrétnych potrieb
konštrukcie.
Prebytočnú časť záklopu ľahko
odstránime bežným stavebným náradím.
Rozmery prievlakov a prekladov sú možné v rozsahu:
Dĺžka= 900 mm - 6200 mm.
Šírka= 150 mm - 400 mm.
Výška= 150 mm - 1250 mm.
BeStair
Výrobky BeStair sú hotové telesá schodísk, ktoré
po presnom osadení stačí
zabetónovať a element je
hotový.
Štandardne sa vyrábajú
schodiská v šírke do 1250
mm.
Schodiská BeStair môžu byť
priame jednoramenné, dvojramenné, alebo trojramenné.
Samozrejmosťou sú
odpočívadlá, ktoré sú
súčasťou dodaného elementu
strateného debnenia.
Výška schodov, dĺžka
nášlapnej ploche a teda aj
sklon a celková dĺžka schodiska sú samozrejme plne va­
riabilné.
Boky, čelá schodov a spodný
podhľad schodiska BeStair
sú v kvalitnom pohľadovom
prevedení.
Zostáva len precízne
zabetónovať teleso schodiska
a čo najkvalitnejšie upraviť
povrch betónu na stupniciach.
Výsledkom je rýchle, presné a
povrchovo upravené schodisko.
Ďalšie povrchové úpravy
náterom, dlažbou, alebo omietkou sú samozrejme možné.
Taktiež montáž kamenných,
alebo drevených stupňov
je vhodným povrchovým
dokončením.
Možná je aj zákazková realizácia točitých schodov a
schodov v kombinácii oceľ +
železobetón.
h= hrúbka cementotrieskovej
záklopovej platne (obyčajne
22 mm)
x= vonkajší rozmer piliera v
smere x
y= vonkajší rozmer piliera v
smere y
dv= hrúbka betónového jadra
na výšku
dx= hrúbka betónového jadra
na šírku
Prievlaky a preklady BeBar
môžu byť v prípade potreby
osadené aj inštalačnými
rozvodmi a prestupmi (nutné
statické posúdenie).
[16]
h= hrúbka cementotrieskovej
záklopovej platne (obyčajne
22 mm)
v= výška stupňa
s= dĺžka stupňa
l= dĺžka schodiska
d= hrúbka betónového jadra
v smere
D=celková šírka schodiska
BeTube
Ideálnym prvkom na realizáciu
revizných šácht, výťahových
šácht, vertikálnych prestupov, prípadne iných elementov, kde sú potrebné štyri
pravouhlé steny je produkt
BeTube.
Štandardne sa vyrába výrobok
BeTube v rozmeroch šírka:
1250-2500 mm x dĺžka: 12502500 mm.
Výška je variabilná v rozpätí
900- 3600 mm.
V prípade špeciálnej produktovej rady, sú rozmery plne
variabilné a v praxi limitované
len maximálnymi transportnými rozmermi, ktoré prípušťa
komunikácia medzi výrobným
závodom a miestom inštalácie.
Elementy BeTube sa môžu
na seba prirodzene dĺžkovo
nadstavovať a tak môžeme
vytvoriť šachtu ľubovoľnej
dĺžky.
V pripade potreby môže byť
produkt BeTube vybavený
potrebnými inštaláciami,
alebo montážnymi prestupmi,
vybratiami, alebo montážnymi
profilmi podľa špecifických
požiadaviek kienta.
h= hrúbka cementotrieskovej
záklopovej platne (obyčajne
22 mm)
x= vonkajší rozmer prvku v
smere x
y= vonkajší rozmer prvku v
smere y
dx= hrúbka betónového jadra
v smere x
dy= hrúbka betónového jadra
v smere y
h= hrúbka cementotrieskovej
záklopovej platne (obyčajne
22 mm)
x= vonkajší rozmer prvku v
smere x
y= vonkajší rozmer prvku v
smere y
dx= hrúbka betónového jadra
v bočných stenách
dy= hrúbka betónového jadra
vo vrchnej stene
BeTunnel
BeChannel
BeTunnel je prefabrikovaný
prvok na výstabu podjazdov, mostíkov, vodných a
splaškových prietokov pod
komunikáciami a stavbami,
príjazdových a komunikačných
tunelov.
Stavebný prvok BeChannel
je obrátenou obdobou prvku
BeTunnel.
Štandardne sa vyrába výrobok
BeTunnel v rozmeroch šírka:
1250-2500 mm x dĺžka: 12502500 mm.
Výška je variabilná v rozpätí
900- 3600 mm.
Štandardne sa vyrába prvok
BeChannel v rozmeroch šírka:
1250-2500 mm x dĺžka: 12502500 mm.
Výška je variabilná v rozpätí
900- 3600 mm.
Samozrejmosťou je možnosť
výroby špeciálnych rozmerov.
Samozrejmosťou je možnosť
výroby špeciálnych rozmerov.
Požadovaná potrebná dĺžka sa
dosahuje spájaním prvkov BeTunnel a následnou spoločnou
betonážou.
Požadovaná celková potrebná
dĺžka sa dosahuje spájaním
prvkov BeChannel.
V prípade potreby môže byť
produkt BeTunnel vybavený
potrebnými inštaláciami, alebo
montážnymi prestupmi.
Prvky BeTunnel sú vybavené
montážnymi výstupkami,
ktoré zjednodušujú ich presnú
montáž.
Práca s nimi je veľmi rýchla
a efektívna. Nie je potrebné
žiadne ďalšie debnenie.
Podopiera sa len horizontálna
časť debnenia, aby ho váha
betónu počas betonáže neprehla.
Slúži na rýchlu, efektívnu a
presnú výstavbu inštalačných
a komunikačných kanálov.
V prípade potreby môže byť
produkt BeChannel vybavený
potrebnými inštaláciami, alebo
montážnymi prestupmi.
Prvky BeChannel sú vybavené
montážnymi výstupkami,
ktoré zjednodušujú ich presnú
montáž.
Práca s nimi je veľmi rýchla
a efektívna. Nie je potrebné
žiadne ďalšie debnenie.
V prípade požiadavky môžu
byť prvky BeChannel dodané so segmentovými
poklopmi, ktoré môžu byť
v odnimateľnom i pevnom
prevedení.
[17]
Prvky systému BeSyst
h= hrúbka cementotrieskovej
záklopovej platne (obyčajne
22 mm)
x= vonkajší rozmer prvku v
smere x
y= vonkajší rozmer prvku v
smere y
dx= hrúbka betónového jadra
v bočných stenách
dy= hrúbka betónového jadra
v spodnej stene.
BeCube
Prvok BeCube je výrobok
s vysokým stupňom prefa­
brikácie.
Po osadení a betonáži tvorí
kompletný trojrozmerný
objekt.
Je vhodný na trafostanice,
kompresorovne, rozvodne,
sklady, malé garáže.
Pri týchto uplatneniach prvok
vykazuje vynikajúcu pevnosť,
odolnosť voči vlámaniu, zvukovú izoláciu a maximálnu
flexibilitu aplikovania.
Výhodou je extrémne rýchla
montáž a dobrá manipulácia, nakoľko i keď sa jedná
o temer hotové stavebné
dielo, jeho hmotnosť je v
porovnaní s prefabrikovanými
železobetónovými výrobkami
niekoľko krát nižšia.
Štandardne sa vyrába prvok
BeChannel v rozmeroch šírka:
1250-2500 mm x dĺžka: 12506200 mm.
Výška je variabilná v rozpätí
900- 3600 mm.
Ďalšie rozmery sú možné na
základe požiadavky klienta.
Samozrejmosťou je, že prvok
BeCube je vybavený stavebnými otvormi, kompletnou
dekou.
Vnútorný priestor môže
[18]
byť rozdelený ľubovoľnými
priečkami.
V pripade potreby môže byť
prvok BeCube vybavený
potrebnými inštaláciami, alebo
montážnymi prestupmi.
h= hrúbka cementotrieskovej
záklopovej platne (obyčajne
22 mm)
S= šírka
D= dĺžka
V= výška
dv= svetlá výška
ds= svetá šírka
BeSan-U
BeSan-L
Prvky BeSan-U a Besan-L sú
špeciálne elementy, ktoré sa
vyrábajú na rekonštrukčné a
sanačné účely starých budov.
Je možná ich vertikálna i horizontálna aplikácia, prípadne
aplikácia pod potrebným
uhlom.
Rozmerovo sa vyrábajú presne
namieru, podľa požiadaviek
projektanta.
Prvky BeSan-U a Besan-L
sa dodávajú aj s potrebnými
inštalačnými rozvodmi, alebo
osadenými elementami na
ďalšie dodatočné zosilnenie
sanovaného objektu (kotvy na
priečne výstuže, sťahovacie
tyče, rozpery).
Pri sanáciach a stavebných prácach s potrebou
veľmi krátkej dodacej doby,
vysokých nárokoch na
bezprašnosť, nehlučnosť
a stavebné vibrácie sú
prvky BeSan-U a Besan-L
neodmysliteľnými pomocníkmi.
Ďalšie tvary, prvky a ich modifikácie sú samozrejme možné
naprojektovať a vyrobiť.
600x200, 900x200, 400x300,
600x300, 900x300.
Šírka je možná: 150, 200,
250, 300, 350 a 400 mm.
Dodávka neštandardných
rozmerov je možná po dohode.
Prvky BeBrick sú vybavené
výstupkami na ich presnú
montáž.
Prvky BeBrick sa dajú použiť
ak odplnkové prvky pri projektoch realizovaných systémom
BeSyst, alebo aj samostatne
pri výstavbe celého objektu z
týchto prvkov.
Taktiež je možná kombinácia prvkov BeBrick s inými
stavebnými systémami.
smere x
y= vonkajší rozmer prvku v
smere y
dy= hrúbka betónového jadra
v smere y (hrúbka).
BeBox
Prvok BeBox je vhodný na
osadenie elektromerov,
rozvádzačov, revíznych
skriniek a iných na stavbách
potrebných chránených zariadení.
Štandardne sa dodáva
v rozmeroch (ŠxVxH):
400x600x250, 600x600x250,
600x900x250, 600x1200x250.
Ďalšie rozmery sú možné.
Sučasťou prvku BeBox sú
revízne dvierka a kontrolný
otvor.
BeBox sa dodáva s povrchovou úpravou pohľadovej
časti a montážnymi prvkami
na osadenie do stavebného
objektu .
h= hrúbka cementotrieskovej
záklopovej platne (obyčajne
22 mm)
x= vonkajší rozmer piliera v
smere x
y= vonkajší rozmer piliera v
smere y
dx= hrúbka betónového jadra
v smere x
dy= hrúbka betónového jadra
v smere y
BeBrick
Prvky BeBrick sú základným a
najjednoduchším elementom
systému strateného debnenia
BeSyst.
Pre zjednodušenie sú obdobou vibrovaných debniacich
tvárnic.
h= hrúbka cementotrieskovej
záklopovej platne (obyčajne
22 mm)
x= vonkajší rozmer prvku v
smere x
y= vonkajší rozmer prvku v
smere y
dy= hrúbka betónového jadra
v smere y (hrúbka)
Inštalačné prestupy sú vyre­
zané vo výrobe presne podľa
pokynov klienta.
Je možné vnútorné rozdelenie priestoru na viacero častí
oddelených priečkami.
Tento prvok sa vo vnútri
nevylieva betónom, ako ostatné prvky BeSyst.
BeBrick Thermo
BeBrick Thermo je identický s
prvkom BeBrick.
Konštrukčne je vo výrobe pridaná vnútropanelová izolácia.
Ich rozdiel spočíva v tom,
že prvky BeBrick perfektne
zapadajú do systémových
riešení na báze BeSyst, sú
neporovnateľne presnejšie,
pevnejšie, odolné poveterno­
stným vplyvom a je možné ich
dodať v najrôznejších prevedeniach povrchovej úpravy a
rozmeroch.
h= hrúbka cementotrieskovej
záklopovej platne (obyčajne
22 mm)
Rozmerovo sú štandardne
dodávané (DxV): 400x200,
t= hrúbka tepelnej izolácie
x= vonkajší rozmer prvku v
h= hrúbka cementotrieskovej
záklopovej platne (obyčajne
22 mm)
H= vonkajší rozmer prvkuhĺbka
S= vonkajší rozmer prvkušírka
V= vonkajší rozmer prvkuvýška
[19]
Prvky systému BeSyst
BePost
ClassicPan(Li)
Prvok BePost je poštová
schránka, ktorá presne pasuje
do systému BeSyst.
Štandardné rozmery sú
(ŠxVxH): 300x400x200,
400x450x200, 400x450x250.
Ďalšie rozmery na základe
požiadavky sú možné.
BePost sa dodáva s povrchovou úpravou pohľadovej
časti a montážnymi prvkami
na osadenie do stavebného
objektu .
Sendvičový nosný a výplňový
panel.
Používa sa na výstavbu auxiliarnych objektov a na vnútorné priečky.
Panel ClassicPan(Li) sa skladá
z vonkajšieho cementotrieskového záklopu hrúbky 22 mm,
stredovej drevenej konštrukcie
o hrúbke 100-200 mm a vnútorneho záklopu z OSB platní o
hrúbke 15 mm.
Panel sa vyrába v ľubovoľných
rozmeroch do maximálneho
rozmeru 3600 mm x 6200
mm.
Maximálna hrúbka je 400 mm.
h= hrúbka cementotrieskovej
záklopovej platne (obyčajne
22 mm)
H= vonkajší rozmer prvkuhĺbka
S= vonkajší rozmer prvkušírka
V= vonkajší rozmer prvkuvýška.
h= hrúbka cementotrieskovej
záklopovej platne (obyčajne
22 mm)
D= celková hrúbka panelu
d= hrúbka dreveného
konštrukčného jadra
[20]
Thermo Pan (Li)
Sendvičový nosný a výplňový
panel s vnútropanelovou tepelnou izoláciou z RockWoolu.
Panel slúži na výstavbu kva­
litných obvodových nosných
stien rodinných domov a
nízkopodlažných plurifamiliárnych domov a občianskej
vybavenosti.
Rovnako sa používa aj ako
kvalitný priečkový materiál
tam, kde treba mximáalne
odhlučniť jednotlivé priestory
objektu.
Zabudovaná vnútropanelová
izolácia stačí na výstavbu
objektov bez potreby ďalšej
dodatočnej zateplenej fasády.
22 mm)
t= vnútropanelová izolácia z
minerálnej vlny, alebo extrudovaného polystyrénu
D= celková hrúbka panelu
d= hrúbka dreveného
konštrukčného jadra
RoofPan(Li)
Sendvičový panel na výstavbu
ľahkej montovanej strechy.
DeckPan(Li)
Sendvičový panel na výstavbu
ľahkych montovaných objektov.
Panel sa vyrába v ľubovoľných
rozmeroch do maximálneho
rozmeru 3600 mm x 6200
mm.
Maximálna hrúbka je 400 mm.
Panel sa vyrába v ľubovoľných
rozmeroch do maximálneho
rozmeru 3600 mm x 6200
mm.
Maximálna hrúbka je 400 mm.
h= hrúbka cementotrieskovej
záklopovej platne (obyčajne
22 mm)
D= celková hrúbka panelu
d= hrúbka dreveného
konštrukčného jadra.
D= celková hrúbka panelu
strechy (200-400 mm)
h= hrúbka cementotrieskovej
záklopovej platne (obyčajne
22 mm)
d= hrúbka nosného
dreveného jadra spoločne s
tepelnou izoláciou
t= hrúbka tepelnoizolačného
materiálu (40-120 mm)
m= hrúbka nosného roštu
uchytenia tepelnej izolácie
(m>t; priestor, ktorý vznikne
týmto rozdielom slúži na odvetranie priestoru nad izoláciou)
s= šírka konštrukčného otvoru styku strešného panelu s
nosnou stenou
p= dĺžka presahu strešného
panela (presah strechy).
h= hrúbka cementotrieskovej
záklopovej platne (obyčajne
[21]
Popis systému BeSyst (Be)
ClassicPan (Be)
Základom výroby panelov
BePan Classic sú
veľkoformátové, na mieru
zlepené a narezané cementotrieskové platne (Cetris 22
mm).
Platne sa lepia pomocou
špeciálneho PU lepidla technológiou P+D, čím vykazuje
vzniknutý spoj extrémne
vysokú pevnosť.
Maximálna veľkosť jednej
platne je limitovaná rozmermi
narezovej píly a montážnych
stolíc na 6200 mm x 3600
mm.
1
Na zlepené a naformátované
platne sa vyvŕtajú otvory
podľa zvoleného naprogramovaného rozostupu.
Do otvorov sa vŕtaním upevnia
rádlovacie výstuže, ktoré sa
vyrábajú priamo v závode
BeSyst na mieru.
Svetlá výška výstuží je
variabilná a určuje hrúbku
betónového jadra zálievky.
Technologicky sa dá
zrealizovať hrúbka betónového
jadra v rozpätí od 100 mm do
350 mm.
Rádlovacie výstuže sú vyrobené z kvalitnej ocele
ohýbaním a zváraním.
Sú dostatočne robustné na
to, aby vydržali tlak betónu
počas betonáže a zabezpečili
maximálnu tvarovú a smerovú
presnosť panelov.
Po vytvrdnutí betónovej zmesi
tvoria súčasť vnútropanelovej
armatúry.
[22]
2
Popis systému BeSyst (Be)
ClassicPan (Be)
Do vnútorného priestoru
panelu sa osadí armatúra
z betonárskej ocele podľa
statického projektu objektu.
Armatúra sa pripevní o ra­
dlovacie výstuže tak, aby pri
betonáži nedošlo k jej posunu.
Po osadení betonárskej
výstuže je možné do
panelov namontovať prípravu
budúcich rozvodov, kúrenie,
elektroinštalácie, vody, odpadu prípadne vnútrostenové
teplovodné, alebo elektrické
vykurovanie.
3
Podľa statického projektu sa
vnútropanelový priestor doplní
o armatúry naprojektovaných
vencov, prevlakov, prekladov.
Takto dochádza k maximálnej
úspore času pri výstavbe a je
zaručená presnosť a technologická správnosť postupu.
Medzipanelové prepojenie
týchto prídavných armatúr sa
realizuje priamo na stavbe, po
osadení panelov.
Spojitou betonážou dochádza
k dokonalému previazaniu
stenového panelu s dekou
a prípadne ďalšími panelmi
následujúceho podlažia.
4
[23]
Popis systému BeSyst (Be)
ClassicPan (Be)
Po ukončení všetkých
montážnych prác vo vnútropanelovom priestore, môže
byť našŕobovaná aj druhá
záklopová platňa.
Druhá záklopová platňa je vyrobená rovnakým postupom,
ako prvá. Taktiež
je presne narezaná, zlepená a
sú navŕtané montážne otvory.
Na presných montážnych
stoliciach sa obe platne presne
a rýchlo spoja, čím vzniká
hotový panel pripravený na
expedíciu a prevoz na stavenisko.
Všetky panely stavebnej etapy
sa osadia na svoje miesto na
stavbe, presne podľa projektu.
Následne môže byť realizovaná betonáž pomocou betonárskych košov.
Betonáž sa prevádza kontinuálne po vrstvách. Každá
vrstva je dôkladne vibrovaná.
Všetky panely a ostatné
prefabrikované elementy sú
betónovane spoločne, čím
vzniká dokonalý betónový
monolit.
7
[24]
6
8
Popis systému BeSyst (Be)
ThermoPan (Be)
ThermoPan (Be) je panel s
vnúutropanelovou tepelnou
izoláciou, ktorá sa osádza už
počas montáže.
Na platňu vonkajšieho záklopu
panelu sa najprv naskrutkujú
separačné elementy z tepelne
nevodivého materiálu (drevo,
plast, laminát).
Medzi separačné elementy
sa vloží tepelná izolácia z
tvrdeného polystyrénu.
Hrúbka tepelnej izolácie je
možná 40-100 mm.
Na tepelnoizolačný materiál
sa zabuduje ochranná plastová fólia, ktorá zabraňuje
pretečeniu cementového mlieka do izolácie počas betonáže.
Následne sa na separačné
elementy naskrutkujú radlovacie výstuže z ocele, tak ako
tomu bolo v prípade panelu
ClassicPan(Be).
Ďalší postup je identickýosadí sa betonárska oceľová
výstuž, vnútropanelové
inštalačné prvky a druhá záklopová platňa panelu.
Panely ThermoPan(Be) sa
vyrábajú vo variante s a bez
povrchovej úpravy vonkajšej
3
(exteriérovej) strany.
Prevedenie s povrchovou
úpravou vonkajšej strany je
pripravené na finálny náter
fasádnou farbou.
Takto sa ešte viac urýchli a
zjednoduší stavebný proces.
Panel ThermoPan(Be) svojou
konštrukciou zabezpečí nosnú,
predeľovaciu, tepelnoizolačnú
funkciu a zároveň sú ním
vyriešené vonkajšia povrchová úprava, tepelná izolácia,
osadenie inštalácii a rozvodov,
stavebné otvory a k ním
potrebné preklady.
Všetky tieto funkcie sú
združené v jedinom vysoko
presnom a cenovo výhodnom
panely.
V prípade varianty
ThermoPan(Be) bez povrchovej úpravy, doporučujeme
použiť odvetraný fasádny
systém BeSide, ktorý Vám
spoločne s vynikajúcimi
fyzikálnymi vlastnosťami
pane­lu ThermoPan(Be)
poskytne najvyššiu kvalitu
stavebného objektu.
1
2
[25]
Popis systému BeSyst (Be)
DeckPan (Be)
Dekové panely DeckPan(Be)
sa vyrábajú podobným spôsobom, ako panely stenové,
avšak len s jednostranným
záklopom a bez tepelnej
izolácie.
Radlovacie výstuže v tomto prípade určujú výšku
betónového krytia.
Vo výrobnom závode sa
do dekových panelov osadí
potrebná vyśtuž z betonárskej
ocele. Výstuž je prichytená o
radlovacie výstuže.
1
3
[26]
2
Popis systému BeSyst (Be)
Spoj Panel+Deka
Betonárska výstuž deky je po
osadení panelu dôkladne- podľa
statického projektu- prepojená
s betonárskou výstužov nosných
stien.
V prípade potreby sa osadia prídavné vystuže na zabezpečenie
dokonalej väzby stenového a dekového panelu.
Celý objekt je takto pripravený na
súčasnú betonáž.
Betón s dostatočnou plasticitou a
stanoveným zrnom sa umiestni pomocou betonárksych košov po vrstvách, ktoré sa priebežne vibrujú.
Vzniká ucelený jednoliatý skelet objektu, ktorý zaručuje tie najvyššie
technicko kvalitatívne parametre.
Po zabetónovaní spodného podlažia
(nosných stien a deky) môžeme
pokračovať v osádzaní panelov
ďalších podlaží.
podzemné stavby (garáže, parkoviská).
Rovnakým postupom sa betónujú
ďalšie podlažia a deky. Povrchová
úprava vnútorných stien je možná
mnohými spôsobmi: priamy náter
cetrisového panelu, priama montáž
sádrokartónu, nanesenie omietkovej
zmesi, keramický obklad...
1
Napojenie ďalšieho
podlažia
Pre zabezpečenie dokonalého naviazania panelov ďalšieho podlažia
nechávame vyčnievať armovacie
konektory, na ktoré sa ďalší panel
osádza.
Skladba panelu ďalšieho poschodia
je identická ako skladba predchádzajúcich panelov.
Z vonkajšej strany musí byť
zabezpečené dokonalé licovanie, aby sme získali jednoliatú
pohľadovú vrstvu.
Hrúbka panelov ďalších poschodí
je taktiež daná výškou radlovacej
výstuže. Postupným prechodom
do vyšších poschodí je možné
na základe statického posudku
zmenšovať hrúbku panelov a tak
dosiahnuť úsporu spotreby betónu a
znížiť vlastnú hmotnosť budovy.
Panely nosných stien každého
poschodia majú v sebe zabudované
betonárske výstuže.
Je len predmetom navrhnutej
výstuže a hrúbky betónového jadra
do akej výšky je možné objekt
naprojektovať a postaviť.
Technológia je vhodná ako pre
výškové budovy, tak aj pre rodinné
domy a občianskú vybavenosť.
2
[27]
RoofPan (Be)
Modifikované Dekové pane­
ly môžu byť používané aj na
definitívnu konštrukciu striech a
prístreškov.
Toto zabezpečuje výrobok
RoofPan(Be).
Ich vodorovným, alebo inklinovaným osadením získame
rovnú, alebo šikmú strechu.
1
Je možný ľubovoľny presah,
konštrukcia strešných východov
alebo vikierov.
V prípade rovnej strechy je
možná pohodlná montáž atikových panelov
2
3
[28]
Detail spájania panelov (Be)
Armatúra susedných panelov systému BeSyst (Be) sa
spája prevlečením prídavných
betonárskych výstuží priamo
na stavbe.
Spájacie výtuže sú označené
červenou farbou.
Takto vytvorený spoj
dokonale prepojí susedné
panely a vy­tvorí jednoliatý
železobetónový celok.
[29]
Ponuka domov
Mare Duo
Dvojpodlažný dom v Pyrenej­
skom štýle. Vhodný na rovný i
svahovitý pozemok.
Dom sa dodáva v prevedení
s drevenými i kamennými
piliermi terasy.
Podlahová plocha: 143 m2
Terasy: 45 m2
3 spálne, 3 kúpeľne, obývacia
miestnosť, kuchyňa s jedálenským kútom a komorou.
Orientčná cena (podľa prevedenia):
BeSyst (Be)
2.980.000,BeSyst (Li)
2.680.000,V cene jezahrnutá: výroba,
výrobná dokumentácia,
dodávka (do 70 km od výrobného závodu v rámci Slovenska), montáž.
Montáž zahŕňa: okná, dvere,
kompletnú elektickú inštaláciu,
inštaláciu vody a kúrenia (bez
kotla), povrchové úpravy stien
a stropov, strechu, fasádu,
vnútornú povrchovú úpravu
stien.
V cene nie je zahrnuté: DPH,
obklady, dlažby, sanita,
kuchyňa, svietidlá, okenice,
zemné práce, základová doska, napojenie sieti k perimetru
domu, dokumentácia pre
stavebné povolenie a stavebné
povolenie.
[30]
Mediterraneo
Jednopodlažný bungalow v
katalánskom štýle. Vhodný na
rovný pozemok.
Dom sa dodáva v prevedení
s drevenými i kamennými
piliermi terasy.
Podlahová plocha: 90 m2
Terasa: 20 m2
3 spálne, 2 kúpeľne, obývacia
miestnosť s kuchyňou.
Orientčná cena (podľa prevedenia):
BeSyst (Be)
1.780.000,BeSyst (Li)
1.570.000,V cene jezahrnutá: výroba,
výrobná dokumentácia,
dodávka (do 70 km od výrobného závodu v rámci Slovenska), montáž.
Montáž zahŕňa: okná, dvere,
kompletnú elektickú inštaláciu,
inštaláciu vody a kúrenia (bez
kotla), povrchové úpravy stien
a stropov, strechu, fasádu,
vnútornú povrchovú úpravu
stien.
V cene nie je zahrnuté: DPH,
obklady, dlažby, sanita,
kuchyňa, svietidlá, okenice,
zemné práce, základová doska, napojenie sieti k perimetru
domu, dokumentácia pre
stavebné povolenie a stavebné
povolenie.
[31]
Ponuka domov
Alcoi
Dvojpodlažný moderný dom
s veľkopriestorovým riešením
interiéru.
Možnosť modulárneho delenia priestoru a vytvorenia
obytných miestností podľa
okamžitej potreby.
Dom je vhodný na svahovitý
pozemok.
Podlahová plocha: 210 m2
Terasa: 120 m2
2-4 spálne, 2 kúpeľne, obývacia miestnosť s kuchyňou.
V dolnej časti je samostatná
bytová jednotka využiteľná
ako štúdio, kancelária alebo
letná kuchyňa.
Pochôdzná strecha slúži ako
terasa. Súčasťou strechy je
presklený východ schodiska.
Orientčná cena (podľa prevedenia):
BeSyst (Be)
4.830.000,BeSyst (Li)
4.370.000,V cene jezahrnutá: výroba,
výrobná dokumentácia,
dodávka (do 70 km od výrobného závodu v rámci Slovenska), montáž.
Montáž zahŕňa: okná, dvere,
kompletnú elektickú inštaláciu,
inštaláciu vody a kúrenia (bez
kotla), povrchové úpravy stien
a stropov, strechu, fasádu,
vnútornú povrchovú úpravu
stien.
V cene nie je zahrnuté: DPH,
obklady, dlažby, sanita,
kuchyňa, svietidlá, okenice,
zemné práce, základová doska, napojenie sieti k perimetru
domu, dokumentácia pre
stavebné povolenie a stavebné
povolenie.
[32]
Alella
Dvojpodlažný moderný dom
s veľkopriestorovým riešením
interiéru. Vhodný na rovný i
svahovitý pozemok.
Podlahová plocha: 240 m2
Terasa: 120 m2
4 spálne, 3 kúpeľne, obývacia miestnosť s možnosťou
ďalšieho predelenia, kuchyňa
s jednálňou, fitness centrum,
sauna.
Pochôdzná strecha slúži ako
terasa. Súčasťou strechy je
presklený východ schodiska.
Orientčná cena (podľa prevedenia):
BeSyst (Be)
5.930.000,BeSyst (Li)
5.590.000,V cene jezahrnutá: výroba,
výrobná dokumentácia,
dodávka (do 70 km od výrobného závodu v rámci Slovenska), montáž.
Montáž zahŕňa: okná, dvere,
kompletnú elektickú inštaláciu,
inštaláciu vody a kúrenia (bez
kotla), povrchové úpravy stien
a stropov, strechu, fasádu,
vnútornú povrchovú úpravu
stien.
V cene nie je zahrnuté: DPH,
obklady, dlažby, sanita,
kuchyňa, svietidlá, okenice,
zemné práce, základová doska, napojenie sieti k perimetru
domu, dokumentácia pre
stavebné povolenie a stavebné
povolenie.
[33]
Referenčné objekty
Súbor domov Alella, Costa Brava (Španielsko).
Autor: Sunnyhouse.
Kolumbus Center, Jena (Nemecko). Autor: VST.
Residenza Pura, Pura- Tessin (Švajčiarsko). Autor: VST.
Skytteparken, Štokholm (Švédsko). Autor: VST.
Súbor domov Alcoi, Costa Brava (Španielsko).
Autor: Sunnyhouse.
Kristoff Plaza, Trenčianské Teplice (Slovensko). Autor: VST.
[34]
Sportparkhotel , Halle Westfallen (Nemecko). Autor: VST.
Súbor domov Alcoi, Costa Brava (Španielsko).
Autor: Sunnyhouse.
Umelecké sídlo Ela, Costa Brava (Španielsko).
Autor: Sunnyhouse.
Hotel Dorint, Kolín/ Deutz (Nemecko). Autor: VST.
Brenners Parkhotel, Baden-Baden (Nemecko). Autor: VST
Caroline Oetker Stift, Johannisberg (Nemecko). Autor: VST.
[35]
Tabuľky únosnosti prvkov systému BeSyst(Be)
Stropná doska
druh betónu
armatúra 5ø10, hrúbka betónovej vrstvy ( h ) mm
B20
celkové výpočtové zaťaženie ( q ) v kN na 1m2
h=
100
120
140
150
160
170
180
190
200
210
220
240
2000
18,60
24,40
30,60
33,40
36,60
39,60
42,60
45,80
49,00
52,00
55,00
61,40
2400
12,92
16,94
21,25
23,19
25,42
27,50
29,58
31,81
34,03
36,11
38,19
42,64
2800
9,49
12,45
15,61
17,04
18,67
20,20
21,73
23,37
25,00
26,53
28,06
31,33
3200
7,27
9,53
11,95
13,05
14,30
15,47
16,64
17,89
19,14
20,31
21,48
23,98
7,53
9,44
10,31
11,30
12,22
13,15
14,14
15,12
16,05
16,98
18,95
7,65
8,35
9,15
9,90
10,65
11,45
12,25
13,00
13,75
15,35
8,80
9,46
10,12
10,74
11,36
12,69
hrúbky (mm)
rozpätie ( L ) mm
3600
4000
4400
druh betónu
armatúra 5ø12, hrúbka betónovej vrstvy ( h ) mm
B20
celkové výpočtové zaťaženie ( q ) v kN na 1m2
100
120
140
150
160
170
180
190
200
210
220
240
2000
24,80
33,40
42,20
46,40
51,00
55,20
59,80
64,00
68,60
73,00
77,60
86,40
2400
17,22
23,19
29,31
32,22
35,42
38,33
41,53
44,44
47,64
50,69
53,89
60,00
2800
12,65
17,04
21,53
23,67
26,02
28,16
30,51
32,65
35,00
37,24
39,59
44,08
3200
9,69
13,05
16,48
18,13
19,92
21,56
23,36
25,00
26,80
28,52
30,31
33,75
3600
7,65
10,31
13,02
14,32
15,74
17,04
18,46
19,75
21,17
22,53
23,95
26,67
4000
8,35
10,55
11,60
12,75
13,80
14,95
16,00
17,15
18,25
19,40
21,60
4400
6,90
8,72
9,59
10,54
11,40
12,36
13,22
14,17
15,08
16,03
17,85
8,06
8,85
9,58
10,38
11,11
11,91
12,67
13,47
15,00
8,85
9,47
10,15
10,80
11,48
12,78
9,90
11,02
220
240
hrúbky (mm)
h=
rozpätie ( L )mm
4800
5200
5600
armatúra 5ø14, hrúbka betónovej vrstvy ( h ) mm
druh betónu
B20
100
120
140
150
160
170
180
190
200
2000
31,40
42,80
54,60
60,40
66,60
72,60
78,40
84,60
90,60
96,60 102,60 114,80
2400
21,81
29,72
37,92
41,94
46,25
50,42
54,44
58,75
62,92
67,08
71,25
79,72
2800
16,02
21,84
27,86
30,82
33,98
37,04
40,00
43,16
46,22
49,29
52,35
58,57
3200
12,27
16,72
21,33
23,59
26,02
28,36
30,63
33,05
35,39
37,73
40,08
44,84
3600
9,69
13,21
16,85
18,64
20,56
22,41
24,20
26,11
27,96
29,81
31,67
35,43
4000
7,85
10,70
13,65
15,10
16,65
18,15
19,60
21,15
22,65
24,15
25,65
28,70
4400
8,84
11,28
12,48
13,76
15,00
16,20
17,48
18,72
19,96
21,20
23,72
4800
7,43
9,48
10,49
11,56
12,60
13,61
14,69
15,73
16,77
17,81
19,93
8,08
8,93
9,85
10,74
11,60
12,51
13,40
14,29
15,18
16,98
8,49
9,26
10,00
10,79
11,56
12,32
13,09
14,64
8,71
9,40
10,07
10,73
11,40
12,76
hrúbky (mm)
h=
rozpätie ( L )mm
5200
5600
6000
[36]
celkové výpočtové zaťaženie ( q ) v kN na 1m2
210
druh betónu
armatúra 5ø16, hrúbka betónovej vrstvy ( h ) mm
B20
celkové výpočtové zaťaženie ( q ) v kN na 1m2
120
140
150
160
170
2000
52,00
67,20
75,00
82,80
90,60
98,40 106,20 114,20 122,00 129,80 145,80
2400
36,11
46,67
52,08
57,50
62,92
68,33
73,75
79,31
84,72
90,14 101,25
2800
26,53
34,29
38,27
42,24
46,22
50,20
54,18
58,27
62,24
66,22
74,39
3200
20,31
26,25
29,30
32,34
35,39
38,44
41,48
44,61
47,66
50,70
56,95
3600
16,05
20,74
23,15
25,56
27,96
30,37
32,78
35,25
37,65
40,06
45,00
4000
13,00
16,80
18,75
20,70
22,65
24,60
26,55
28,55
30,50
32,45
36,45
4400
10,74
13,88
15,50
17,11
18,72
20,33
21,94
23,60
25,21
26,82
30,12
4800
9,03
11,67
13,02
14,38
15,73
17,08
18,44
19,83
21,18
22,53
25,31
5200
7,69
9,94
11,09
12,25
13,40
14,56
15,71
16,89
18,05
19,20
21,57
8,57
9,57
10,56
11,56
12,55
13,55
14,57
15,56
16,56
18,60
8,33
9,20
10,07
10,93
11,80
12,69
13,56
14,42
16,20
220
240
hrúbky (mm)
h = 100
rozpätie ( L )mm
5600
6000
180
190
200
210
druh betónu
armatúra 5ø18, hrúbka betónovej vrstvy ( h ) mm
B20
celkové výpočtové zaťaženie ( q ) v kN na 1m2
hrúbky (mm)
h = 100
120
140
150
160
170
180
190
200
210
220
240
rozpätie ( L )mm
2000
89,20
99,00 108,80 118,60 128,60 138,60 148,60 158,40 178,60
2400
61,94
68,75
75,56
82,36
89,31
96,25 103,19 110,00 124,03
2800
45,51
50,51
55,51
60,51
65,61
70,71
75,82
80,82
91,12
3200
34,84
38,67
42,50
46,33
50,23
54,14
58,05
61,88
69,77
3600
27,53
30,56
33,58
36,60
39,69
42,78
45,86
48,89
55,12
4000
22,30
24,75
27,20
29,65
32,15
34,65
37,15
39,60
44,65
4400
18,43
20,45
22,48
24,50
26,57
28,64
30,70
32,73
36,90
4800
15,49
17,19
18,89
20,59
22,33
24,06
25,80
27,50
31,01
5200
13,20
14,64
16,09
17,54
19,02
20,50
21,98
23,43
26,42
5600
11,38
12,63
13,88
15,13
16,40
17,68
18,95
20,20
22,78
6000
9,91
11,00
12,09
13,18
14,29
15,40
16,51
17,60
19,84
[37]
Tabuľky únosnosti prvkov systému BeSyst(Be)
Preklady
max. výp. zaťaženie ( q ) v kN/m
max. výp. zaťaženie ( q ) v kN/m
PREKLAD 150x250
PREKLAD 150x300
druh betónu
armatúra
armatúra
4xø12
1200
21,11
30,56
41,11
1400
15,10
21,63
1400
15,51
22,45
30,20
1600
11,56
16,56
1600
11,88
17,19
23,13
1800
9,14
13,09
1800
9,38
13,58
18,27
2000
7,40
10,60
2000
7,60
11,00
14,80
2200
6,12
8,76
2200
6,28
9,09
12,23
2400
5,14
7,36
2400
5,28
7,64
10,28
2600
6,51
8,76
2800
2800
5,61
7,55
3000
3000
rozpätie ( L ) mm
rozpätie ( L ) mm
6,27
6,58
max. výp. zaťaženie ( q ) v kN/m
max. výp. zaťaženie ( q ) v kN/m
PREKLAD 150x375
PREKLAD 200x375
druh betónu
armatúra
4xø16
4xø10
29,44
B20
4xø14
4xø8
4xø16
4xø14
4xø10
20,56
2600
4xø12
4xø8
1200
B20
druh betónu
armatúra
4xø12
4xø14
4xø8
4xø10
4xø12
4xø14
31,67
42,78
54,44
1200
33,33
50,00
69,44
90,00 111,67
1400
15,51
23,27
31,43
40,00
1400
24,49
36,73
51,02
66,12
82,04
1600
11,88
17,81
24,06
30,63
1600
18,75
28,13
39,06
50,62
62,81
1800
9,38
14,07
19,01
24,20
1800
14,81
22,22
30,86
40,00
49,63
2000
7,60
11,40
15,40
19,60
2000
12,00
18,00
25,00
32,40
40,20
2200
6,28
9,42
12,73
16,20
2200
9,92
14,88
20,66
26,78
33,22
2400
5,28
7,92
10,69
13,61
2400
8,33
12,50
17,36
22,50
27,92
2600
6,75
9,11
11,60
2600
7,10
10,65
14,79
19,17
23,79
2800
5,82
7,86
10,00
2800
6,12
9,18
12,76
16,53
20,51
6,84
8,71
3000
8,00
11,11
14,40
17,87
B20
4xø16
4xø10
21,11
rozpätie ( L ) mm
rozpätie ( L ) mm
3000
4xø16
4xø8
1200
B20
[38]
druh betónu
max. výp. zaťaženie ( q ) v kN/m
max. výp. zaťaženie ( q ) v kN/m
PREKLAD 250x375
PREKLAD 150x375
96,67 126,67 159,44
1200
31,11
45,00
1400
33,06
50,61
71,02
93,06 117,14
1400
22,86
33,06
1600
25,31
38,75
54,37
71,25
89,69
1600
17,50
25,31
1800
20,00
30,62
42,96
56,30
70,86
1800
13,83
20,00
2000
16,20
24,80
34,80
45,60
57,40
2000
11,20
16,20
2200
13,39
20,50
28,76
37,69
47,44
2200
9,26
13,39
2400
11,25
17,22
24,17
31,67
39,86
2400
7,78
11,25
2600
9,59
14,67
20,59
26,98
33,96
2600
6,63
9,59
2800
8,27
12,65
17,76
23,27
29,29
2800
5,71
8,27
3000
7,20
11,02
15,47
20,27
25,51
3000
7,20
max. výp. zaťaženie ( q ) v kN/m
max. výp. zaťaženie ( q ) v kN/m
PREKLAD 200x375
PREKLAD 250x375
5xř16
5xř14
5xř12
5xř10
48,89
72,78
98,89 125,00
1200
66,67 100,56 138,89 180,00 221,11
1400
35,92
53,47
72,65
91,84
1400
48,98
73,88 102,04 132,24 162,45
1600
27,50
40,94
55,63
70,31
1600
37,50
56,56
78,13 101,25 124,38
1800
21,73
32,35
43,95
55,56
1800
29,63
44,69
61,73
80,00
98,27
2000
17,60
26,20
35,60
45,00
2000
24,00
36,20
50,00
64,80
79,60
2200
14,55
21,65
29,42
37,19
2200
19,83
29,92
41,32
53,55
65,79
2400
12,22
18,19
24,72
31,25
2400
16,67
25,14
34,72
45,00
55,28
2600
10,41
15,50
21,07
26,63
2600
14,20
21,42
29,59
38,34
47,10
2800
8,98
13,37
18,16
22,96
2800
12,24
18,47
25,51
33,06
40,61
3000
7,82
11,64
15,82
20,00
3000
10,67
16,09
22,22
28,80
35,38
rozpätie ( L ) mm
rozpätie ( L ) mm
1200
5xř8
5xř16
5xř14
B20
armatúra
5xř10
druh betónu
5xř8
B20
armatúra
5xř12
druh betónu
5xř16
68,89
5xř14
45,00
5xř12
5xř10
1200
rozpätie ( L ) mm
rozpätie ( L ) mm
5xř8
4xř16
4xř14
B20
armatúra
4xř10
druh betónu
4xř8
B20
armatúra
4xř12
druh betónu
[39]
Tabuľky únosnosti prvkov systému BeSyst(Be)
Prievlaky
max. výp. zaťaženie ( q ) v kN/m
PRIEVLAK 300x200 (š x v)
druh betónu
PRIEVLAK 300x250 (š x v)
armatúra
druh betónu
armatúra
3600
7,53 10,49 13,64 16,91
6,05 7,75 9,45
4000
6,10 8,50 11,05 13,70
4400
6,40 7,81
4400
7,02 9,13 11,32
4800
6,56
4800
7,67 9,51
5200
5200
6,54
5600
5600
dĺžka (L) mm
dĺžka (L) mm
max. výp. zaťaženie ( q ) v kN/m
max. výp. zaťaženie ( q ) v kN/m
PRIEVLAK 375x300 (š x v)
druh betónu
4xø16
4xø14
4xø12
4xø10
B20
armatúra
4xø8
4xø16
4xø14
4xø12
4xø10
4xø8
B20
armatúra
8,11
6,99
PRIEVLAK 300x300 (š x v)
druh betónu
4xø16
4xø14
4xø12
7,47 9,57 11,67
4000
4xø10
3600
B20
4xø8
4xø16
4xø12
3200 6,25 9,53 13,28 17,27 21,41
3200
4xø14
4xø10
9,45 12,11 14,77
4xø8
6,88
B20
3200 8,05 12,34 17,34 23,05 29,14
3600
9,63 13,46 17,72 22,28
3600
9,75 13,70 18,21 23,02
4000
7,80 10,90 14,35 18,05
4000
7,90 11,10 14,75 18,65
4400
6,45
4400
9,17 12,19 15,41
4800
7,71 10,24 12,95
5200
8,73 11,04
9,01 11,86 14,92
dĺžka (L) mm
dĺžka (L) mm
3200 7,97 12,19 17,03 22,42 28,20
4800
7,57 9,97 12,53
5200
6,45 8,49 10,68
5600
7,32 9,21
5600
7,53 9,52
6000
6,38 8,02
6000
8,29
6400
7,05
6400
7,29
max. výp. zaťaženie ( q ) v kN/m
max. výp. zaťaženie ( q ) v kN/m
PRIEVLAK 375x350 (š x v)
PREVLAK 375x300 (š x v)
druh betónu
armatúra
druh betónu
5xø16
5xø14
5xø12
5xø10
B20
armatúra
5xø8
4xø16
4xø14
4xø12
4xø10
4xø8
B20
3200 9,77 15,00 21,25 28,28 35,94
4000 7,65 11,60 16,15 21,15 26,35
3600 7,72 11,85 16,79 22,35 28,40
4400
9,59 13,35 17,48 21,78
4000
9,60 13,60 18,10 23,00
4800
8,06 11,22 14,69 18,30
4400
7,93 11,24 14,96 19,01
5200
6,86 9,56 12,51 15,59
4800
9,44 12,57 15,97
5600
8,24 10,79 13,44
5200
8,05 10,71 13,61
6000
7,18 9,40 11,71
5600
9,23 11,73
6400
8,26 10,29
6000
8,04 10,22
6800
7,32 9,12
6400
8,98
7200
8,13
dĺžka (L) mm
dĺžka (L) mm
[40]
max. výp. zaťaženie ( q ) v kN/m
max. výp. zaťaženie ( q ) v kN/m
max. výp. zaťaženie ( q ) v kN/m
PRIEVLAK 375x350 (š x v)
PRIEVLAK 400x300 (š x v)
druh betónu
druh betónu
5xø16
5xø14
5xø12
5xø10
B20
armatúra
5xø8
5xø16
5xø14
5xø12
5xø10
5xø8
B20
armatúra
4000 7,65 11,65 16,3 21,35 26,70
4400 7,64 11,69 16,40 21,61 27,19
4400
9,63 13,47 17,64 22,07
4800
9,83 13,78 18,16 22,85
4800
8,09 11,32 14,83 18,54
5200
8,37 11,75 15,47 19,47
5200
9,64 12,63 15,80
5600
10,13 13,34 16,79
5600
8,32 10,89 13,62
6000
8,82 11,62 14,62
6000
7,24 9,49 11,87
6400
7,75 10,21 12,85
6400
8,34 10,43
6800
9,05 11,38
6800
7,39 9,24
7200
8,07 10,15
7200
8,24
dĺžka (L) mm
dĺžka (L) mm
4000 9,25 14,15 19,85 26,15 32,90
max. výp. zaťaženie ( q ) v kN/m
max. výp. zaťaženie ( q ) v kN/m
PRIEVLAK 300x400 (š x v)
druh betónu
druh betónu
5xø16
5xø14
5xø12
5xø10
B20
armatúra
5xø8
5xø16
5xø14
5xø12
5xø10
5xø8
B20
PRIEVLAK 300x450 (š x v)
armatúra
4000 12,50 19,10 26,80 35,40 44,60
4400 8,93 13,64 19,09 25,08 31,40
4400 10,30 15,79 22,15 29,26 36,86
4800 7,50 11,46 16,04 21,08 26,39
4800 8,60 13,26 18,61 24,58 30,97
5200
9,76 13,67 17,96 22,49
5200
11,30 15,86 20,95 26,39
5600
8,42 11,79 15,48 19,39
5600
9,74 13,67 18,06 22,76
6000
10,27 13,49 16,89
6000
8,49 11,91 15,73 19,82
6400
9,02 11,86 14,84
6400
10,47 13,83 17,42
6800
7,99 10,50 13,15
6800
9,27 12,25 15,43
7200
9,37 11,73
7200
8,27 10,93 13,77
dĺžka (L) mm
dĺžka (L) mm
4000 10,80 16,50 23,10 30,35 38,00
[41]
Ceny
Názov výrobku
ClassicPan (Be)
Príplatok za hrúbku panela ClassicPan (Be)
ThermoPan (Be)
1.815,00 Sk/ 60,25 €
0,50 Sk/ 0,02 €
1.980,00 Sk/ 65,72 €
m2
mm/m2
m2
Príplatok za hrúbku panela ThermoPan (Be)
0,50 Sk/ 0,02 €
mm/m2
Vnútropanelová izolácia ThermoPan (Be)
6,90 Sk/ 0,23 €
mm/m2
DeckPan (Be)
Príplatok za hrúbku DeckPan (Be)
RoofPan (Be)
Príplatok za hrúbku RoofPan (Be)
1.595,00 Sk/ 52,94 €
0,50 Sk/ 0,02 €
1.705,00 Sk/ 56,60 €
2,00 Sk/ 0,07 €
m2
mm/m2
m2
mm/m2
BePillar
1190,00 Sk/ 39,50 €
bm (300x300)
BeBar
910,00 Sk/ 30,21 €
bm (300x300)
BeStair
cena podľa modelu
ks
BeTube
9.500,00 Sk/ 315,34 €
bm (1200x1200)
BeChannel
6.900,00 Sk/ 229,04 €
bm (1200x1200)
BeTunnel
6.900,00 Sk/ 229,04 €
bm (1200x1200)
BeCube
10.900 Sk/ 361,81 €
BeSan-U
890,00 Sk/ 29,54 €
bm (300x300)
BeSan-L
650,00 Sk/ 21,58 €
bm (300x300)
BeBrick
1970,00 Sk/ 65,39 €
m2
ks (1200x1200x1200)
BeBox
6.800,00 Sk/ 225,72 €
ks (600x1200x300)
BePost
4.200,00 Sk/ 139,41 €
ks (400x400x300)
ClassicPan (Li)
Príplatok za hrúbku panela ClassicPan (Li)
ThermoPan (Li)
1.595,00 Sk/ 52,94 €
2,10 Sk/ 0,07 €
1.815,00 Sk/ 60,25 €
m2
mm/m2
m2
Príplatok za hrúbku panela ThermoPan (Li)
2,10 Sk/ 0,07 €
mm/m2
Vnútropanelová izolácia ThermoPan (Li)
5,90 Sk/ 0,20 €
mm/m2
DeckPan (Li)
Príplatok za hrúbku DeckPan (Li)
RoofPan (Li)
Príplatok za hrúbku RoofPan (Li)
Vnútropanelové vykurovanie- teplovodné rozvody
Odvetraný fasádny systém BeSide
Ceny ExWorks Žilina, Dolné Rudiny 1, BeSyst s.r.o.
Ceny bez DPH. Konverzný kurz: 1,00 €=30,126 Sk.
Aktuálny cenník pre rok 2008.
Výrobca si vyhradzuje právo zmeny cien.
[42]
Cena Jednotka
1.485,00 Sk/ 49,29 €
6,90 Sk/ 0,23 €
1.595,00 Sk/ 52,94 €
6,90 Sk/ 0,23 €
m2
mm/m2
m2
mm/m2
850,00 Sk/ 28,21 €
m2
1.250,00 Sk/ 41,49 €
m2
Obchodné podmienky
Platnosť cenových ponúk je 60
dní od dátumu vyhotovenia.
Cena je stanovená na základe
podkladov poskytnutých
zákazníkom a za predpokladu
akceptovania nasledovných
platobných podmienok:
Záloha 60 % z ceny dodaných
prefabrikovaných elementov, splatnosťou konečnej
(čiastkových) faktúr do 14 dní
od vystavenia faktúry.
V prípade dodávky ExWorks
sa zvyšná cena dodaného
materiálu vypláca pri jeho prevzatí vo výrobnom závode.
V prípade dodávky s montážou
sa zvyšná cena dodaného
materiálu vypláca pri jeho
prevzatí vo výrobnom závode
a montáž a preprava podľa
samostatnej zmluvy o dielo.
Besyst preberá záruku za vady
diela po dobu 5 rokov od podpísania protokolu o odovzdaní
a prevzatí diela medzi zmluvnými stranami.
Na použité materiály platí
záruka stanovená výrobcom.
Objednávateľ nesmie bez
písomného súhlasu dodávateľa
robiť akékoľvek mecha­
nické zásahy do konštrukcie
systému Besyst prípadne do
predmetu jeho dodávky.
Cena za betonáž v prípade
dodávky s montážou sa viaže
na cenu betónu a jeho dopravy a manipulácie v danej
lokalite výstavby objektu.
[43]
Časté otázky
Ako dlho trvá
výroba môjho
domu?
Výroba priemerného domu
trvá približne 3 dni na
každých 100 m2 podlažnej
plochy. Následný prevoz a
výstavba trvajú ďalších 7 dní
na každých 100 m2 podlažnej
plochy.
Je možné
postaviť systémom BeSyst
dom podľa
katalógového
projektu?
Áno. Je možná adaptácia
akéhokoľvek projektu pre
stavebný systém BeSyst.
Adaptácia projektu a výrobná
dokumentácia sú realizované
pre našich zákazníkov bezplatne.
Projekt pre stavebné konanie
nie je cenou dodávky.
Nie je chladná
betónová stavba?
Nie. Betónové jadro nosných
stien je dokonale zaizolované a vďaka veľkej tepelnej
akumulačnej kapacite je tepelný pocit omnoho príjemnejší
ako v iných druhoch stavieb.
Ako sú vyriešené
spoje panelov
BeSyst?
Spoje panelov ClassicPan sú
na vonkajšej strane prekryté
fasádny systémom alebo
odvetranou fasádou BeSide.
V prípade panelov ThermoPan môžu byť tieto spoje
priznané vo forme efektných
dilatačných medzier (4-5
mm), alebo môžu byť prekryté
krycími hliníkovými, alebo
silikátovými lištami.
[44]
Nie je oheň v
prípade požiaru
nebezpečný pre
železobetónovú
konštrukciu?
Nie. Vrstva strateného debnenia z Cetrisu dokonale chráni
betónové jadro. Toto, aj v prípade dlhodobého intenzívneho
pôsobenia ohňa, odoláva a
zachováva si svoje mecha­
nické vlastnosti.
Je možné
postaviť z pa­
nelov BeSyst aj
podpivničenie
môjho domu?
Áno. Panely BeSyst sú ideálne
vhodné aj pre výstavbu časti
objektov pod úrovňou terénu.
Odolávajú vlhkosti, plesniam
a tlaku zeminy. Prídavnou hydroizoláciou je možné vytvoriť
pivničné priestory odolné aj
tlakovej vode.
Je možné systémom BeSyst
postaviť aj
výškové budovy?
Áno. Systém BeSyst je
ma­ximálne vhodný aj pre
výškové budovy. Je len otázkou dimenzovania vnútropa­
nelovej betonárskej výstuže
a hrúbky panelov na dosiahnutie požadovanej statickej
únosnosti pre akýkoľvek druh
výškového objektu.
Akú povrchovú
úpravu je možné
previesť na pa­
neloch BeSyst?
Povrchová úprava panelov
BeSyst je možná podľa
požiadaviek zákazníka. Z
vonkajšej strany je možné:
ponechať priridzený vzhľad
panelov BeSyst s cementovou štruktúrou, je možný
náter týchto panelov, priame
nanesenie fasádnej omietkovej
zmesi, zateplený fasádny systém, alebo odvetraný fasádny
systém BeSide.
Z vnútornej strany panelov
je možný prirodzený povrch
cementotrieskových panelov,
náter, omietková zmes, tapety
alebo montáž sádrokartónu.
Rovnako sú panely vhodné
aj na nalepenie obkladu,
obkladového kameňa, alebo
drevené obkladu.
Aký je rozdiel
medzi panelovým domom
a stavbou systémom BeSyst?
Systém BeSyst je
kompaktnejšia jednoliatá
monolitická konštrukcia, ktorá
spolu so zvukovou/tepelnou
izoláciou dokonale pohlcuje
zvukové vlny a vytvára priaznivú tepelnú pohodu. Klasické
„paneláky“ netvoria jednoliaty
monolit, ale sú po jednotlivých
paneloch spájané zvarmi.
Existujú
distribučné
obmedzenia pri
výstavbe systémom BeSyst?
Nie. Systémom BeSyst je
možné postaviť akýkoľvek
tvar objektu s ľubovoľným
rozdelením vnútoroného
priestoru. Stavba síce vzníká
výstavbou s použitím prefabrikovaných stavebných
prvkov, ale tieto prvky môžu
byť vyrobené v ľubovoľných
rozmeroch a podľa potreby sa
môžu následne kombinovať,
tak aby bol dosiahnutý potrebný tvar a rozmer.
Sú možné
dodatočné
inštalačné
úpravy v objekte
postavenom sy­
stémom BeSyst?
praxi to znamená, že je možné
odstrániť priečku, vyrezať
nový okenný, alebo dverový
otvor- avšak treba dbať, aby
toto neovplyvnilo nosné časti
budovy. Takéto stavebné
úpravy musia byť vzdy konzultované so zástupcom firmy
BeSyst.
Áno. Napriek tomu, že systém BeSyst ponúka hotové
predinštalácie rozvodov, je
možná aj dodatočná zmena
týchto rozvodov. Táto zmena
je možná po osadení panelov
na stavbu a to rovnako pred
betonážou, ako aj po betonáži.
Je možná
kombinácia
stavebného systému BeSyst s
inými technológiami?
Áno. Systém BeSyst je možné
použiť aj v kombinácii s inými
stavebnými systémami. Príkladom môže byť želetobetónová
skeletová konštrukcia vyrobená systémom BeSyst a
následné výpne realizované
pálenými tehlami alebo tehlami z odľahčeného betónu.
Rovnako je možné kobinovať
existujúcu stavbu z klasic­
kých murovacích materiálov s
panelmi systému BeSyt.
Rovnako je možné kombinovať
aj samotné systémi BeSyst
(Be) a (Li). Príkladom je
ľahký sendvičový dom (Li)
postavený na podpivničenej
betónovej platni zo systému
BeSyst (Be).
Je možná následná stavebná
úprava stavby
postavenej systémom BeSyst?
Áno. Systém Je to možné
vždy, keď nedôjde k narušeniu
nosných prvkov systému. V
Veľmi radi zodpovieme všetky
Vaše ďalšie otázky a tešíme sa
na Vaše pripomienky.
[45]
Kontakt
+
BeSyst s.r.o.
Dolné Rudiny 1,
010 91 Žilina,
Slovakia (SK)
+
Tel: +421 41 72 311 82
Fax: +421 41 72 311 82
email: [email protected]
www.besyst.com
[46]
Partneri
BeSyst s.r.o. (CZ)
Bosch
Sunnyhouse S.L.
Sopira&Hausherr S.L.
Amigos Holding s.r.o.
Gissinger Gruppe
Domicil Slovakia s.r.o.
Proma a.s.
Schiedel s.r.o.
Cidem a.s.
Informácie
pre
investorov
Podiel v spoločnosti...cena,
zlava na vyrobky, dividendy.
[47]
Download

Stavebný systém, ktorý dáva zmysel.