lessmann-sk 27. 4. 2010 8:32 Stránka 295
THE BRUSH COMPANY
2010
Kvalita made in Germany
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:32 Stránka 296
Prehľad 2010
Inovatívne trendy od špecialistov na kefy
Aj prostredníctovm tohto katalógu
Vám predstavujeme veľmi zaujmavé
rozšírenia nášho výrobného
programu.
Tieto kefy nájdete na uvedených
stranách katalógu.
Ďakujeme Vám za Váš záujem
o naše produkty.
Špeciálne štetcové kefy (strana 327)
Viacradové splietané radiálne kefy (strana 308)
Kefy na odstraňovanie bielej korózie (strana 333)
Splietané kuželové kefy pre krovinorezy (strana 318)
Ručné kefy s polyproplylénovým osadením (strana 337)
Hrncové kefy s priamou obrubou (strana 319)
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:32 Stránka 297
Všetko je tu pre Vás
Vitajte v číslach, faktoch, perspektíve
Informujte sa o spoločnosti, našich
produktoch a ich použití! Pre Vaše
uľahčenie sme do tohto katalógu
zapracovali len najdôležitejšie fakty
a prehľady.
V prvej časti sa dozviete niečo
o našej samostatnosti a Vašom
potencionále s LESSMANN-om.
Potom nasledujú užitočné
informácie k oblastiam predaja ako
sú materiál, testy, technika a
bezpečnosť.
V skupinách spojené produkty
prezentujeme s technickými údajmi
ako sú údaje o kvalite a použití.
Najdôležitejšie z toho je vedľa
farebne zobrazené ako orientačná
pomoc.
Široké pásmo našich špeciálnych
vyhotovení Vám predstavujeme
na stranách 352 do 360. Pozrite sa
tu, keď Vami hľadaný výrobok nie je
v hlavnej časti.
Ďakujeme Vám za návrhy, ako by
sme náš katalóg mohli zlepšiť!
Pri všetkých našich výrobkoch si
vyhradzujeme zmeny v tvare
a konštrukcii v zmysle ďalšieho
technického vývoja.
Všetky rozmery sú zadávané
v milimetroch.
Hrubo vytlačené čísla výrobkov
sú skladovým tovarom, ktorý
ostatne pre Vás radi vyrobíme
aj ako špeciálne vyhotovenie.
Identifikáciu čísiel výrobkov
nájdete na strane 351.
Heslovitý zoznam
nájdete na strane 360.
298-301
Marketingové informácie
302-305 Technika, materiál, bezpečnosť
306-313
314-315
Radiálne kefy
Kefy na odihľovanie
316-319 Hrncové a kužeľové kefy
320-327
Stopkové kefy
328-337
Ručné kefy a metly
338-345
Kefy na otvory
346-350
D.I.Y a podpora predaja
351 Čísla výrobkov a ich identifikácia
352-360 Špeciálne kefy pre priemysel
360
Heslovitý zoznam
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:32 Stránka 298
,,Vykefovaný“ – úspech
a to počas 60 rokov…
Vážení LESSMANN – zákazníci
a záujemcovia,
keď v roku 1948, krátko po vojne,
Johan Lessmann s jeho deťmi
Edgarom a Traudel zvažovali
znovuzačatie malej výroby kief
v Oettingene, nikto nevedel, čo sa
z toho vyvinie.
Teraz, v tretej generácií, máme 140
hrdých spolupracovníkov, čo
vytvoril náš predchodca a s čím
dnes my hýbeme.
S našimi mnohými novými strojmi
a prostriedkami príjmame výzvu
globálnej súťaže a staviame nás
do prúdu.
Naša výroba je prostredníctom a cez
,,Made in Germany“ pripravená na
svetové trhy a to nielen s ohľadom
na kvalitu.
Dôsledný ďaľší vývoj štruktúry
a procesov, vysoké ročné investície
do nových technológií a permanentné inovácie našich produktov
posilnili našu pozíciu na trhu.
Kvalita, čestnosť a spokojnosť
našich zákazníkov, dodávateľov
a spolupracovníkov nie je pre nás
žiadne prázdne heslo.
V dobrej tradícií majiteľom vedeného stredného podniku vieme, akú
hodnotu máme v dobre vzdelaných
a motivovaných spolupracovníkoch. Dnes sú základom pre náš
úspech. Naši učni a študenti
v predajných a technických
povolaniach sú zárukou, že tento
obor má miesto v budúcnosti.
Vám aj našim zákazníkom ponúkame účasť na tomto ,, základe“.
Naše výrobky sú výsledkom
dlhoročných skúseností vo výrobe
a predaji technických kief.
Užívatelia našich nástrojov sa
nachádzajú vo všetkých oblastiach
priemyslu a remesiel: kefy na
odihľovanie napr. subdodávateľia
automobiliek, kefy pre opracovanie
zvarov pre výrobcov rúr alebo kefy
pre štrukturovanie dreva.
Vďaka sume požiadaviek
a mnohotvárnosti potrieb vzrástla
naša ponuka na viac ako
10.000 modelov.
V posledných rokoch viditeľne
rozširujeme náš program, obsah
tohto katalógu ročne rastie.
V katalógu narazíte na veľa
poznámok k novým použitiam
a produktom.
Naše možnosti pre technické
poradenstvo a špeciálne riešenia
budujeme s kompletným
poradenským personálom.
Z toho dôvodu sa tešíme na Vaše
dopyty a podnety!
Váš Jürgen a Dieter Lessmann
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:32 Stránka 299
Na celej čiare úspešné nástroje
Okamžite pripravené, rýchlo vyhotovené alebo individuálne vyvinuté
Čo sa bude používať vo svete –
LESSMNN má riešenie. Pri mnohotvárnosti potrieb rozličných
oblastí a provokácií medzinárodnej
konkurencie sme vyvinuli dvojitú
kompetenciu, ktorá nenechá
otvorené žiadne prianie zákazníka.
Ako kvalitný výrobca širokého
štandarného programu nástrojov
s vysokým rozsahom dodávok
v priebehu krátkych lehôt, vyrábame v našom podniku v Oettingene
ročne viac ako milión kief.
Číselne riadené výrobné prostriedky ako polo- a plnoautomatické
výrobné stroje realizujú vysoké
požiadavky na kvalitu
a produktivitu.
Ako vývojoví a výrobní špecialisti
špeciálnych modelov v malých
a veľkých sériách, sme prostredníctovm nášho oddelenia inžinierov
a vstupov nástrojov, výrobou
prípravkov s bohatou vôľou
a s modernou výbavou, zariadení
na všetky špeciálne úlohy.
V našom vysokoregálovom sklade
s viac ako 6.000 skladovacími
bunkami, držíme stále viac ako
2.000 rôznych druhov výrobkov
v celkovom množstve milióna kief
pripravených k dodaniu.
Tento rozsiahly prehľadný disponibilný stav našich štandardných kief
a individuálne vyhotovených
zákazok prešiel v našich
experimentálnych a skúšobných
centrách kvalitatívnou a bezpečnostou rutinou – nevyváženosť,
životnosť a výkon, sú testované
na kontkrétnych prípadoch
použitia.
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:32 Stránka 300
,,Simply the best” prichádza z testu
Inovatívny a kvalitatívny manažment na bežiacom páse
Vlastná výroba skoro všetkých
častí našich 10.000 produktov
rozsiahleho štandardného
sortimentu a rozsiahleho vývoja
špeciálnych výrobkov nám dala za
desaťročia veľké Know-how
v realizácii kvalitatívnych
a bezpečnostých testov.
Inovácie tvoriť, bezpečnostné
štandardy prekonávať,
špičkovú kvalitu držať
S týmito motiváciami vykonávame
nákladné vývojové testy a produktovo-skúšobné rutiny ako pevnú
zložku našich pracovných postupov
Lebensdauertest Topfbürste gew. Ø 125 mm, 427.297 - Vgl. mit XXX
Bürste
Hersteller
1 Lessmann 0,50
Typ/Art. Nr.
427.297
2 Lessmann verm.
427.867
Beschreibung: technische Details, Draht etc.
Standard aus laufender Fertigung, 2rhg.
Drahtdurchmesser 0,50 mm
Segmente Stahldraht vermessingt, wie vorhanden
Drahtdurchmesser 0,30 mm
3 XXX 0,50
123456
Bürste XXX, Stahldraht vermessingt, Drahtdurchmesser 0,50 mm
freie Drahtlänge 30 mm, Gesamtgewicht 829 g. Bürste besteht aus
einem Segment ohne Rohröse, mit spez. zusätzlichem Innenblech
Drahtsorte
Lessmann 0,50
Lessmann verm.
XXX 0,50
Prüfdauer
Gewicht Dr. Verl Gewicht Dr. Verl Gewicht Dr. Verl
[min]
[g]
[%]
[g]
[%]
[g]
[%]
0
689
0
566
0
829
0
5
682
4
541
24
827
1
10
670
11
525
39
824
3
15
651
21
515
49
819
5
20
616
41
509
54
815
7
25
529
90
501
62
810
10
30
512
100
496
67
685
76
32
494
69
640
100
40
485
77
45
461
100
Beschreibung der Prüfung:
Prüfparameter: 1,5 bar/2,0 bar
Drahzahl 6.500 min-1
Gewicht
512
Testende
461
640
120
Verschleiss in %
100
Lessmann 0,50
80
60
Lessmann verm.
40
20
Testy materiálov
stoja principiálne na začiatku nášho
kvalitatívneho manažmentu: Všetky
materiálové dodávky skúšame
u nás v podniku podľa štatistických
normatívov a testujeme časť z toho.
Drôty prejdú skúškou pevnosti
v ťahu a sú zaevidované podľa
unavového merania pevnosti
v ohybe pri striedavom namáhaní.
Okrem kvality materiálu sa príde
na to, že jeho vlastnosti je možné
presne využiť podľa podmienok
použitia
Skúška nevýváženosti
Nevývaženosť môže jasne poškodiť
výkonnosť a životnosť kefy.
Pri použití ručného náradie môže
ešte dôjsť k poškodeniu zdravia.
Hoci nie je požadované DIN ani
EN – normami, vyrába
LESSMANN podľa podnikových
noriem. Výsledkom sú strojové
kefy s maximálne tichým chodom.
Dodržiavanie týchto noriem
zaisťujú naši pracovníci
pravidelnými kontrolami.
XXX 0,50
0
0
5
10
15
20
25
30
32
40
45
Testdauer in min
Prüfdatum/Prüfer:
18.11.2003
Zuber
Registriernummer
TGA-ZM-07-94-00/-60/ -64
& ( 5 7 ,) ,& $7 ( $//
$//&(57*HVHOOVFKDIWIU=HUWLIL]LHUXQJHQPE+
&(57*HVHOOVFKDIWIU=HUWLIL]LHUXQJHQPE+
FHUWLILHVWKDW
/HVVPDQQ*PE+
/HVVPDQQ*PE+
/XFDV
/XFDV6FKXOWHV
6FKXOWHV6WU
6WU
2HWWLQJHQ
2HWWLQJHQ
2HWWLQJHQ
KDVLQWURGXFHGDQGLVZRUNLQJRQWKHEDVLVRID
4XDOLW\0DQDJHPHQW6\VWHPLQDFFRUGDQFHZLWK
',1(1,62HG
',1(1,62HG
IRU
Bezpečnostný test
Podľa európskej bezpečnostnej
normy musia kefy určite vydržať
1,5-násobok uvedených maximálnych otáčok. Práve vo vývojovej
fáze skúšame viacnásobne každý
typ kefy pri tomto zaťažení. Až keď
sú všetky skúšky jednoznačne
úspešné, ide kefa do výroby. Ak sa
zmení model alebo použitý
materiál, začínajú sa testy
od znova. Preto nám každý
zákazník môže dôverovať, že
používa vždy vysokovýkonný
a bezpečný nástroj.
'HVLJQSURGXFWLRQDQGVDOHVRIPDLQWHQDQFHEUXVKHV
'HVLJQSURGXFWLRQDQGVDOHVRIPDLQWHQDQFHEUXVKHV
DQGSRZHUEUXVKHV
DQGSRZHUEUXVKHV
3URRIKDVEHHQIXUQLVKHGE\WKHUHDVVHVVPHQWWKDWDOOQHFHVVDU\
UHTXLUHPHQWVDUHIXOILOOHGIXUWKHUPRUH
7KLV&HUWLILFDWHLVYDOLGXQWLO
&HUWLILFDWH5HJLVWUDWLRQ1R
2EHUODLQGHUQ
&HUWLI\LQJ%RG\
Registriernummer
TGA-ZM-07-94-00/-60/ -64
'DWHRIILUVWFHUWLILFDWLRQ6HSWHPEHUWK
Vyznačujeme sa kvalitou!
Certifikované podľa
DIN EN ISO 9001
________________________
$//&(57*HVHOOVFKDIWIU=HUWLIL]LHUXQJHQPE+$P+LOJQHUIHOG2EHUODLQGHUQ
Životnosť a výkon
Pri meraní životnosti a výkonu
technických kief nemajú ešte ani
normy štandardizovaný postup.
Po rozsiahlych vývojových prácach
s mnohými skúšaniami sme sme
vytvorili skúšaciu metódu, pri
ktorej boli vytvorené skutočné
podmienky použitia nášho výrobku.
Na vlastne vyrobených strojoch
testujeme pri štandardných
podmienkach obrúsenie a tým aj
životnosť a výkonnosť strojovej
kefy. Popri kvalite získavame
z testov cenné poznatky k optimalizácií materiálov, častí alebo
konštrukcie. Výbornú kvalitu našich
kief dosahujeme aj pri bežných
porovnávacích testoch
s konkurenčnými výrobkami:
Testujeme ďalej, aby naši
zákazníci naďalej prichádzali.
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:32 Stránka 301
Čisto vyzerať a skvele predávať
jednoducho naplno čerpať
LESSMANN vie, čo obchodníci
ocenia.
Rýchly čas dodania, minimálnu
námahu, minimálna potreba na
poradenstvo zo strany zákazníka
a žiadne reklamácie – ideálna situácia pre najčastejšie predávané
výrobky, s ktorými sa počíta.
LESSMANN plní tieto heslá na plnej
čiare prostredníctvom vysokej
kvality výrobkov, hladkého priebehu logistiky, angažovaného servisu,
pokrytím kompletného sortimentu
a rozhodne komunikatívneho
balenia ako sú predajné displeje.
LESSMANN – obchodné výstupy
signalizujú kvalitu a sprostredkovávajú jasne štrukturované
informácie. To vedie k predaju
bez požiadavky na predajcov.
Informujte sa tiež na našich
internetových stránkach!
Naša prezentácia výrobkov
Predajné displeje
Tak stojíte s Vašou ponukou
správne!
Dosahujete dojem usporiadania,
generujete spontánne nákupy
a uľahčujete voľbu momentálne
požadovaných nástrojov. Využívajte
tento inštrument úspechu s našimi
skúsenosťami. Radi Vám induviduálne poradíme čo do sortimentu
a usporiadania.
Kartónové displeje
Praktické boxy pre rýchloobrátkové
položky možno pôsobivo a účinne
takmer všade umiestniť - najlepšie
v regáli na nástroje alebo na pulte.
Ďalšie príklady prezentácií a balení
tak ako aj pomoc pri predaji nájdete
na strane 346/347.
»
,,Dnes vonku vo svete pri zákazníkoch, zajtra tu pri spolupracovníkoch, kde vyvíjame, testujeme,
vyrábame. Cením si to, pretože to
práve neznamená, sedieť medzi
stoličkami, ale spolu viesť, čo spolu
patrí: vysoké požiadavky trhu a naša
prvotriedna práca.“
Dieter Lessmann
obchodný riaditeľ
predaj a marketing
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:32 Stránka 302
Správne kvalitu využiť – spoľahlivo kefovať
Dôležité poznatky pre poradenstvo
LESSMANN – kvalita je istá
Naše produkty Vám garantujú
vysokú životnosť a najlepšiu
kvalitu.
Vyrábame bez výnimky podľa
platných noriem - DIN 68 347 časť
1 a 2 ako aj EN 1083.
Všetky veľkosti strojových kief boli
odskúšané prostredníctvom skúšky
odstredivosti pre Vašu bezpečnosť
prevádzky.
Pokyna pre bezpečné použitie
Ako pri všetkých rotačných
nástrojoch aj práca so strojovými
kefami vyžaduje dodržiavanie
bezpečnostných pokynov.
Ochrana tela
Všetky osoby v pracovnej oblasti
musia počas použitia nosiť
ochranné okuliare alebo ochranu
tváre tak ako aj ochranné
oblečenie.
Kvôli Vašej bezpečnosti:
Noste ochranné okuliare!
Kefy - skúška
Kefy sú pred použitím odskúšané,
či nie sú poškodené.
Montáž - svedomitosť
Musí sa čo najprísnejšie dbať na
správnu montáž kief.
Obvodová rýchlosť
V katógu sú maximálne otáčky
bezpečnými otáčkami pre bezpečný
chod kief. Neprekračujte v žiadnom
prípade tieto hodnoty! Takmer vždy
vystačia menšie otáčky pre
optimálny výkon kief.
Správny prítlak
Diagram poukazuje na potrebný
výkon motora pre rôzne priemery
kief. Predpokladaný je ľahký prítlak
na kefu, kde pôsobí iba špička kefy
na obrobok (viď obrázok).
Zvýšený prítlak nezvyšuje výsledok,
ale znižuje životnosť kefy
a požaduje vyšší brúsny výkon.
Krivky v diagrame sú oporné
hodnoty pre prijateľnú silu pri 30
mm šírke kefy.
Použitie stopkových kief
Pri použití stopkových kief treba
dávať pozor nato, aby kefy boli
v pohonnej jednotke upnuté
s minimálnym vysunutím. Toto platí obzvlášť pri použití s vysokými
otáčkami napr. v priamych
brúskach alebo vzuchových
nástrojoch. Vo všeobecnosti platí
maximálne vysunutie v dĺžke
do 10 mm.
Minimálny upínací priemer otvorov pri
radiálnych kefách podľa DIN EN 1083
Priemer kefy
v mm
50
75
100
150
200
250
300
350
Minimálny upínací
priemer otvoru v mm
4,6
6,5
10
13
16
20
20
32
L0
max. 10 mm
Správne použitie
Nesprávne použitie
Správny prítlak
Príliš silný prítlak
Doporučené použitie kief v uhlových brúskach – správna kombinácia
Bežné otáčky uhlových brúsok (WS)
∅ 115 11.000 n max. = WS 1
∅ 125 11.000 n max. = WS 2
∅ 150 9.000 n max. = WS 3
∅ 180 8.500 n max. = WS 4
∅ 230 6.500 n max. = WS 5
Priemer kefy
60
65
75
80
90
100 115
Radiálna splietaná
WS 1 WS 1
Hrncová zvlnená
WS 2
WS 2 WS 3
WS 3
Hrncová splietaná, bez oporného krúžka
WS 1 WS 2 WS 2 WS 2 WS 3/4
Hrncová splietaná, s oporným krúžkom
WS 3/4
WS 3/4
Kužeľová zvlnená
WS 1
Kužeľová splietaná
WS 1 WS 1
Pozor: Prispôsobte pri každej práci otáčky uhlovej brúsky maximálnym otáčkam kefy!
125 150 178 200
WS 2 WS 3 WS 4 WS 5
WS 5 WS 5
WS 5
WS 5
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:32 Stránka 303
Kvalitu vyrobiť – správne kefovať
Dôležité pokyny pre použitie
Optimalizovanie výsledkov kief
Priemer a dĺžka označujú čarovné
slovo, keď sa jedná o správny
výsledok kefy. Jednoducho treba
vhodne zvoliť takmer všetky
nápaditosti:
Nepatrný účinok kefy?
- Zvýšte obvodovú rýchlosť
prostredníctom väčších priemerov kief alebo vyšších otáčkok
(dodržať max. otáčky).
- alebo použite kefu s menším
priemerom osadenia
- alebo použite kefu s väčším
priemerom drôtu .
Účinok kefy je prisilný?
- znížte obvodovú rýchlosť cez
menšie priemery kief alebo znížte
počet otáčok.
- alebo použite kefy s väčším
priemerom osadenia.
- alebo použite kefy s menším
priemerom drôtu
Kefa vytvára ostrapky:
- použite kefy s menším priemerom
osadenia
- alebo preverte pozíciu kefy
a obrobku
- alebo použite širšie kefy
- použite kefu s väčším priemerom
drôtu
„Vývoj produktov, manažment kvality, sledovanie výroby.. všetky dôležité
úlohy a jednoducho hobby: technické nápady, ktoré môžeme ešte cenovovýhodnejšie vyrábať. Ale celkom hore stojí vedenie a motivovanie pracovníkov
– „osobitne pekná vec, ktorá znamená styk s ľudmi“.
Jürgen Lessmann, technický riaditeľ,
výskum, vývoj a vedenie výroby
Obvodová rýchlosť v m/s
Prepočet milimetrov na palce a I.S.W.G
n [1/min] Priemer kefy d v mm
(RPM) 50
80
100
2"
3"
4"
1.000
4,2
5,2
1.500 3,9
6,3
7,9
2.000 5,2
8,4
10,5
2.500 6,5
10,5
13,1
3.000 7,9
12,6
15,7
3.500 9,2
14,7
18,3
4.000 10,5
16,8
20,9
5.000 13,1
20,9
26,2
6.000 15,7
25,1
31,4
8.000 20,9
33,5
41,9
10.000 26,2
41,9
52,4
12.500 32,7
52,4
65,4
15.000 39,3
62,8
78,5
20.000 52,4
83,8
25.000 65,4
v=
Priemer kefy
125
5"
6,5
9,8
13,1
16,4
19,6
22,9
26,2
32,7
39,3
52,4
65,4
81,8
150
6"
7,9
11,8
15,7
19,6
23,6
27,5
31,4
39,3
47,1
62,8
78,5
200
8"
10,5
15,7
20,9
26,2
31,4
36,7
41,9
52,4
62,8
83,8
250
10"
13,1
19,6
26,2
32,7
39,3
45,8
52,4
65,4
78,5
milimetre
25
50
75
100
125
150
180
200
250
300
350
palce
1"
2"
3"
4"
5"
6"
7"
8"
10"
12"
14"
Priemer drôtu
milimetre
0,08
0,10
0,12
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,50
0,80
palce I.S.W.G.
0.0031
44
0.0039
42
0.0047
40
0.0059
38
0.0079
36
0.0098
33
0.0118
31
0.0138
29
0.0157
27
0.0197
25
0.0315
21
Priemer kefy (d)x π x otáčky (n)
1000 x 60
Doporučené obvodové rýchlosti pre prácu s kefami
Použitie
15
20
Obvodová rýchlosť v m/s
25 30 35 40 45
25 – 35
Odihľovanie
Čistenie zvarov
35 – 45
Odstránenie okují
35 – 45
30 – 40
Leštenie
Opracovanie plastov
15 – 20
50
Doporučené obvodové rýchlosti
pre kefy s brúsnymi štetinami
(PA)
Použitie za sucha
16 –18 m/s
Použitie za mokra
25 –30 m/s
Pri použití za mokra je odvedené
vznikajúce teplo, môže byť použitá
vyššia obvodová rýchlosť.
Pre použite za mokra
doporučujeme použiť PA 6.12,
kde je znižený príjem vody.
Prosíme špeciálne objednať!
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:33 Stránka 304
Všetko pekné s drôtom a niečo naviac
Najdôležitejšie LESSMANNom používané materiály a ich označenia v prehľade
Oceľový drôt rovný/zvlnený- STA
V rámci dôsledného vývoja výrobkov boli v spolupráci s viacerymi
výrobcami drôtov vyrobené drôty, ktoré zodpovedajú našim špeciálnym
požiadavkám. Sú zušľachtené podľa normy mangánom, aby sa zvýšila ich
pevnosť. Drôt si zachováva vysokú pružnosť a dosahuje vysokú životnosť.
Vysokopevný oceľový drôt – STH
Vhodný predovšetkým u splietaných kief, používaných na odihľovanie
a kief na potrubia. Na prianie môžeme túto kvalitu použiť aj pri iných
kefách. Vyznačuje sa predovšetkým vysokou pevnosťou v ťahu pri takej
istej vysokej pružnosti, čo vedie k dlhej životnosti aj pri extrémnom
použití.
Pomosadzený oceľový drôt – STM
Vysoká pevnosť v ťahu spojená s dlhšou životnosťou a vysokým výkonom.
Preto je optimálny pre náročnejšie opracovanie kefami a odihľovanie.
Prameňový drôt – STL
Pomosadzený oceľový drôt v lanovej koštrukcii. V spojení s vysokou
pevnosťou v ťahu prináša tento drôt vysokú životnosť pri náročnom
opracovaní kefami.
Nerezový drôt – ROF/RO4/ROL
Na opracovanie nerezových materiálov ako napr. ne-kovy alebo nehrdzavejúca oceľ, s číslom materiálu 1.4301 a 1.4310. Tieto drôty sú odolné voči
korózií a vysokej teplote. Ponúkame tiež kefy s nerezovým drôtom (RO4)
s číslom materiálu 1.4401 ako aj vysoko tepelne stály nerezový drôt s
číslom materiálu 1.4860.
ROL – nerezový drôt s lanovou konštrukciou 1.4310
Vysokopevný nerezový drôt – ROH
Tento drôt sa vyznačuje vyššou pevnosťou v ťahu. Popri podobnej
odolnosti voči kyselinám, lúhom, korózií a vysokým teplotám ako číslo
materiálu 1.4301, kefy s týmto drôtom majú dlhú životnosť aj pri
extrémnom použití.
Mosadzný drôt – MES
Je mäkší ako oceľový drôt. Okrem iného môže prísť do kontaktu s ľahkými
lúhami. Hlavne je vhodný pre opracovanie nekovov.
Rovný/zvlnený/splietaný: drôty môžu byť rovné, zvlnené a splietané. Splietaný drôt je vždy vyrobený z rovného drôtu a je pri rovnakom priemere drôtu tvrdší
ako samostatný drôt. Zvlnený drôt sa opiera navzájom a zvyšuje preto stabilitu kefy.
Fyzikálne vlastnosti
WNr.
AISI
Pevnosť v ťahu v N/mm2
Špecifická hmotnosť v g/cm3
Tepelná stálosť v °C
STA
STH
1800 –2100
7,85
do 300 °C
2300 –2500
7,85
do 350 °C
ROF
1.4301
304
1900 –2200
7,85
do 450 °C
ROH
1.4310
301
2000 –2400
7,85
do 450 °C
RO4
1.4401
316
1600 –1800
7,85
do 500 °C
RO8
1.4860
STM/STL
CuZn37
MES
1600 –1800
7,90
do 600 °C
2300–2600
7,85
do 300 °C
900–1200
8,50
do 180 °C
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:33 Stránka 305
Bronzový drôt – BRO
Používa sa hlavne na opracovanie povrchov dreva a kovov, ale tiež
pri beziskrovom opracovaní.
Alpaka(čínske striebro) – NSI
Je to mäkký neželezný drôt, ktorý má vynikajúce vlastnosti pri leštení
dielov z alpaky alebo mosadze.
Umelohmotné štetiny – PP, PA, PE
Sú odolné voči obrúseniu a sú flexibilné. Napriek menšej teplenej stálosti
sa hodia predovšetkým na čistenie, odihlenie alebo na povrchovú
štruktúru kovov, plastov a dreva.
K dispozícií sú: Polypropylen (PP)
Polyamid (PA) - PA6; PA6.6; PA6.12
Polyethylen (PE)
Brúsne štetiny – SIC, AO
Pozostávajú z polyamidových štetín, ktoré majú osadené brúsne zrno.
Sú vo väčšej miere používajú na odihlenie, zaoblenie hrán plastových
a kovových dielov tak ako aj brúsenie, čistenie, leštenie a štrukturovanie
povrchov. Vďaka flexibilnému povrchu kopírujú kontúry obrobku. Brúsne
štetiny sú účinné aj na stranách, čo zvyšuje možnosti použitia kefy. Užívateľ si
môže vybrať zo zrna (od 60 do 1000) z kysličníka hliníka a karbidu kremíka.
Pre použitie na mokrom podklade odporúčame PA 6.12 ako nosný materiál.
Prosíme špeciálne objednať.
Vlákno – FIB
Je to tepelne stále rastlinné vlákno a má tiež brúsne vlastnosti, čo je často
žiadané pri povrchovom opracovaní dreva. Podľa toho používame FIB
na všeobecné čistenie a leštenie.
Konský vlas – ROS
Je to zvierací vlas, ktorý predovšetkým používame pri ľahkom čistení
a oprašovaní. Konský vlas je stály proti ľahkým kyselinám a lúhom
a nevodí statickú elektrinu.
Tabuľku s chemickými vlastnosťami nájdete na našej domovskej stránke: www.lessmann.com/knowhow/know2.html
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:33 Stránka 306
306
Splietané, radiálne kefy
Z = počet pletencov
R = počet radov
Radiálne kefy splietané
D
A
d
H
Z
R
n max.Balenie
1/min.
STH 0,35
Výr.-číslo
STH 0,50
Výr.-číslo
75
100
115
115
125
125
150
150
178
178
200
10
12
14
14
14
14
14
14
14
14
14
13
M 14 x 2,0
22,2
M 14 x 2,0
22,2
M 14 x 2,0
22,2
M 14 x 2,0
22,2
M 14 x 2,0
22,2
15
22
24
24
29
29
32
32
38
38
41
18
18
20
20
20
20
26
26
32
32
36
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20.000
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
9.000
470.111
471.117
472.111 *
472.117
473.111
473.117
474.111 *
474.117 *
475.111 *
475.117 *
476.111
470.211 *
471.217 *
472.211 *
472.217 *
473.211 *
473.217
474.211
474.217
475.211 *
475.217 *
476.211
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
STH 0,80
Výr.-číslo
ROH 0,35
Výr.-číslo
472.711 *
472.717 *
474.311
474.317
475.311
475.317
476.311
ROH 0,50
Výr.-číslo
471.817 *
472.811 *
472.817 *
473.811
473.817
474.811
474.817
475.811 *
475.817
476.811
Možné aj so závitom 5/8 x 11 NC / *Balené v praktických kartónových obaloch 25 ks
Splietané radiálne kefy
Splietané radiálne kefy sa používajú
v uhlových ako aj stacionárnych
brúskach pred a po zváraní (drážkovanie pre tupé zvary). Odstraňovanie
okují, hrdze, náterov, trosky, zvyškov
gumy a odihľovanie.
Doľava vinuté je tromf
Všetky štandardné vyhotovenia sú
pre dlhšiu životnosť ľavotočivo
splietané. Ľavotočivo splietané
drôtené pletence zabraňujú
predčasnému otvoreniu spleteného
pletenca v prípade šikmého nasadenia kefy. Na prianie dodávame tiež
pravovinuté vyhotovenie.
Užívateľský Tip: Kefy pri použití
opakovane otáčajte.
Tak sa automaticky preostrí špic
drôtu!
Nerezové kefy
LESSMANN nerezové kefy rozpoznáte veľmi jednoducho podľa zelenej
príruby. Používame drôt z materiálu
č. 1.4310, drôt 1.4401 je možný
na dopyt.
STH = vysokopevný oceľový drôt,
rovný
ROH = vysokopevný nerezový drôt,
rovný
Všetky štandardné splietané radiálne
kefy sú predávané v samostatných
obaloch alebo voľne dodávané.
hrubo vytlačené výrobné čísla sú pripravené na sklade k dodaniu
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:33 Stránka 307
Kefy na potrubia a rúry
307
6mm
Z = počet pletencov
Kefy na potrubia a rúry, oceľový drôt
D
A
H
Z
n max.
1/min.
Balenie*
100
115
115
125
150
178
178
178
6
6
6
6
6
6
6
6
19
22
22
26
30
36
30
30
28
32
39
40
48
48
56
76
20.000
15.000
15.000
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
5
5/10
10
5/10
5/10
5/10
5/10
5/10
A
H
Z
n max.
1/min.
Balenie*
100
115
115
125
150
178
178
178
6
6
6
6
6
6
6
6
19
22
22
26
30
36
30
30
28
32
39
40
48
48
56
76
20.000
15.000
15.000
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
5
5/10
10
5/10
5/10
5/10
5/10
5/10
M 14 x 2,0
W 5/8 x 11 NC
STH 0,50
Výr.-číslo
STH 0,50
Výr.-číslo
STH 0,50
Výr.-číslo
471.207.28
472.207.32
471.208.28
472.208.32
473.207.40
474.207.48
475.207.48
475.207.56
475.207.76
473.208.40
474.208.48
475.208.48
475.208.56
475.208.76
Otvor 22,2
M 14 x 2,0
W 5/8 x 11 NC
ROH 0,50
Výr.-číslo
ROH 0,50
Výr.-číslo
ROH 0,50
Výr.-číslo
471.807.28
472.807.32
471.808.28
472.808.32
473.807.40
474.807.48
475.807.48
475.807.56
475.807.76
473.808.40
474.808.48
475.808.48
475.808.56
475.808.76
472.201.32
472.201.39
473.201.40
474.201.48
475.201.48
475.201.56
475.201.76
Kefy na potrubia a rúry, nerezový drôt
D
Otvor 22,2
472.801.32
472.801.39
473.801.40
474.801.48
475.801.48
475.801.56
475.801.76
* Kefy so závitom = 5-kusové balenie, Kefy s otvorom = 10-kusové balenie
Kefy na potrubia a rúry
LESSMANN kefy na potrubia a rúry
boli špeciálne vyvinuté pre
profesionálne opracovanie Ua V- zvarov v priemysle na výrobu
rúr a potrubí.
V pokoji leží sila
S vynikajúcou životnosťou
a príjemnejším tichým chodom
profituje užívateľ zo špecifickej
kvality tohto vysokohodnotného
špeciálneho nástroja. LESSMANN
kefy na potrubia a rúry sú predovšetkým úzke a hodia sa preto
k čistenie všetkých zvarov
na spojoch potrubí a rúr.
Nerezové kefy
LESSMANN kefy z nerezového
drôtu spoznáte ľahko podľa zelenej
príruby. Používame drôt
z materiálu Č. 1.4310, drôt 1.4401
možný na dopyt.
hrubo vytlačené výrobné čísla sú pripravené na sklade k dodaniu
STH = vysokopevný oceľový drôt,
rovný
ROH = vysokopevný nerezový drôt,
rovný
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:33 Stránka 308
308
Splietané radiálne kefy
➊
➋
Z = počet pletencov R = počet radov
➊ Radiálne splietané kefy
D
A
d
H
Z
R
n max.
1/min.
Balenie
STH 0,50
Výr.-číslo
STH 0,80
Výr.-číslo
200
200
200
250
250
300
300
14
25
35
15
30
18
30
50,8
50,8
50,8
50,8 *
50,8 *
50,8 *
50,8 *
41
41
41
42
42
56
56
36
36
36
52
52
58
58
1
2
3
1
2
1
2
9.000
9.000
9.000
5.000
5.000
5.000
5.000
1
1
1
1
1
1
1
476.210.51
476.220.51
476.231
477.210.75
477.220.75
478.210.75
478.220.75
477.310.75
477.320.75
478.310.75
478.320.75
Možný aj závit M14 ale 5/8x11 NC / *
➋ Kefy na drážky
D
A
d
H
Z
R
n max.
1/min.
Balenie
STA 0,50
Výr.-číslo
STH 0,80
Výr.-číslo
300
300
300
300
300
6
8
10
6
8
20
20
20
25,4
25,4
67
67
67
67
67
56
56
56
56
56
1
1
1
1
1
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5
5
5
5
5
478.200.06
478.200.08
478.200.10
478.225.06
478.225.08
478.300.06
478.300.08
Viacradové splietané radiálne kefy
Dodávame aj hotové viacradové
montované kefy, ktoré majú ešte
hustejší vonkajší obvod ako viac
naraz použitých jednoradových
kief. Okrem uvedených modelov sú
tiež možné aj iné počty radov –
predovšetkým širší vonkajší obvod,
iná hrúbka drôtu alebo iný otvor.
Uvedené splietané radiálne kefy sú
určené pre použitie na stacionárnych strojoch. Na prianie môžeme
dodať iný počet radov, iné rozmery
otvorov alebo hrúbky drôtu.
Kefy na drážky
Na vykefovanie deliacich drážok
v cestnom staviteľstve, staviteľstve
letísk a dilatačných špár.
Vysvetlivky k strane 309
Jednoradové radiálne kefy
Tieto kefy sa používajú prevažne
k odihľovaniu na stacionárnych
strojoch a obrábacích centrách.
Konštrukcia týchto kief umožňuje
aby mohli byť namontované na
široké valce. Je k dispozícií oceľový
drôt a nerezový drôt tak ako aj
brúsne štetiny s brúsnym zrnom
v rôznych zrnitostiach.
Premyslené opracovanie
Flexibilné štetiny sa prispôsobujú
tvaru obrobku. Kvôli vhodnejšiemu
opracovaniu sú nahradené iné
nástroje napr. brúsne taniere vo
veľa prípadoch LESSMANN kefami.
Okrem toho štetiny neskornatejú
a ostávajú brúsne aktívne.
Hodia sa k odihľovaniu ušľachtilej
ocele, ľahkých kovov alebo plastov.
Pre každé použitie sa môže zvoliť
rôzna zrnitosť.
hrubo vytlačené výrobné čísla sú pripravené na sklade k dodaniu
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:33 Stránka 309
Radiálne kefy, jednoradové
309
D
d
➊
➋
R
H
A
EB
➌
B
Jednoradové radiálne kefy, oceľový drôt, nehrdzavejúci drôt
➋
➌
D
R
B
H
80
100
125
150
178
178
200
200
200
250
250
300
26
30
30
50
50
60
60
80
100
100
120
120
12
12
12
14
14
16
16
14
16
16
16
16
17
21
33
32
46
43
54
43
33
58
45
70
d
d
n max. Balenie
štand. min./max. 1/min.
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
16,0
16,0
16,0
20,0
20,0
12- 16
12- 20
12- 20
12- 30
12- 30
12- 40
12- 40
16- 60
16- 80
16- 80
20-100
20-100
12.000
8.000
8.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
3.600
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
STA 0,20
Výr.-číslo
STA 0,30
Výr.-číslo
ROF 0,20
Výr.-číslo
ROF 0,30
Výr.-číslo
310.141
320.141
330.141
340.141
350.141
351.141
361.141
362.141
360.141
370.141
371.141
380.141
310.161
320.161
330.161
340.161
350.161
351.161
361.161
362.161
360.161
370.161
371.161
380.161
310.341
320.341
330.341
340.341
350.341
351.341
361.341
362.341
360.341
370.341
371.341
380.341
310.361
320.361
330.361
340.361
350.361
351.361
361.361
362.361
360.361
370.361
371.361
380.361
SIC 120/1,1
Výr.-číslo
SIC 120/0,6
Výr.-číslo
SIC 180/1,0
Výr.-číslo
SIC 320/0,6
Výr.-číslo
▲
▲
▲
340.831
350.831
▲
361.831
▲
360.831
▲
▲
▲
310.841
320.841
330.841
340.841
350.841
351.841
361.841
362.841
360.841
370.841
371.841
380.841
310.851
320.851
330.851
340.851
350.851
351.851
361.851
362.851
360.851
370.851
371.851
380.851
310.871
320.871
330.871
340.871
350.871
351.871
361.871
362.871
360.871
370.871
371.871
380.871
Jednoradové radiálne kefy, brúsne štetiny
➊
D
R
B
H
80
100
125
150
178
178
200
200
200
250
250
300
26
30
30
50
50
60
60
80
100
100
120
120
12
12
12
14
14
16
16
14
16
16
16
16
17
21
33
32
46
43
54
43
33
58
45
70
d
d
n max. Balenie
štand. min./max. 1/min.
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
16,0
16,0
16,0
20,0
20,0
12- 16
12- 20
12- 20
12- 30
12- 30
12- 40
12- 40
16- 60
16- 80
16- 80
20-100
20-100
12.000
8.000
8.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
3.600
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Pri objednaní udajte upínací otvor. Normálne otvory ihneď k dodaniu, ostatné otvory za príplatok: 1 – 10 ks 5,00 EUR / 11 – 25 ks 3,00 EUR.
R > 60 EB 3,0 mm / R < 60 EB 2,4 mm / „A“ môže byť do 4 mm väčší ako „B“
▲ Dodávka na dopyt
Ostatné informácie pre brúsne
štetiny obdržíte v kapitole
„Materiály“ na strane 305
hrubo vytlačené výrobné čísla sú pripravené na sklade k dodaniu
STH = vysokopevný oceľový drôt,
rovný
STA = oceľový drôt, zvlnený
ROF = nehrdzavejúci drôt, zvlnený
SIC = brúsne štetiny
so zrnom karbidu kremíka
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:33 Stránka 310
310
Radiálne kefy
Radiálne kefy, oceľový drôt
D
A
EB
R
H
80
80
100
100
125
125
150
150
150
150
178
178
200
200
200
200
250
250
250
250
250
300
300
350
350
18-20
25-27
20-22
28-30
21-23
29-31
22-24
30-34
23-25
30-34
23-26
32-35
24-27
35-38
28-32
40-45
30-35
42-45
32-37
43-48
55-60
35-40
47-52
35-40
55-60
18
24
19
25
20
26
20
26
22
29
22
29
22
29
25
33
25
33
26
35
45
26
35
26
35
20
20
30
30
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
20
20
23
23
27
27
33
33
33
33
37
37
48
48
38
38
50
50
50
50
50
60
60
85
85
d
d
n max. Balenie
štand. min./max. 1/min.
10
10
Sada 1
Sada 1
Sada 2
Sada 2
Sada 2
Sada 2
Sada 3
Sada 3
Sada 3
Sada 3
Sada 3
Sada 3
Sada 4+1
Sada 4+1
Sada 4+1
Sada 4+1
Sada 4+1
Sada 4+1
Sada 4+1
Sada 4
Sada 4
Sada 4
Sada 4
10-20
10-20
10-30
10-30
13-40
13-40
13-40
13-40
13-50
13-50
16-50
16-50
16-50
16-50
16-80
16-80
20-80
20-80
20-100
20-100
20-100
30-100
30-100
30-100
30-100
10.000
10.000
8.000
8.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
4.500
4.500
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.000
3.000
2.400
2.400
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
STA
0,15
Výr.-číslo
STA
0,20
Výr.-číslo
STA
0,30 / 0,35 *
Výr.-číslo
▲
▲
323.132
323.133
334.132
▲
344.132
344.133
345.132
345.133
▲
355.133
365.132
365.133
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
312.142
312.143
323.142
323.143
334.142
334.143
344.142
344.143
345.142
345.143
355.142
355.143
365.142
365.143
366.142
366.143
376.142
▲
377.142
377.143
377.144
387.142
387.143
397.142
397.143
312.162
312.163
323.162
323.163
334.162
334.163
344.172 *
344.173 *
345.162
345.163
355.162
355.163
365.172 *
365.173 *
366.162
366.163
376.162
376.163
377.162
377.163
377.164
387.162
387.163
397.172 *
397.173 *
Pri objednaní udajte upínací otvor. Normálne otvory ihneď k dodaniu, ostatné otvory za príplatok: 1 – 10 ks 5,00 EUR / 11 – 25 ks 3,00 EUR.
▲ Dodávka na dopyt
Radiálne kefy
Radiálne kefy so zvlneným drôtom
sú mnohostranne použiteľné na
opracovanie povrchu: na odstránenie hrdze, farby, nečistôt…, na
zdrsnenie povrchu, odihlenie,
odstránenie izolácie alebo leštenie.
Veľké alebo malé?
Hrúbka drôtu a priemer príruby (R)
rozhoduje o optimálnom
riešení. Kefy s veľkým otvorom
(rozmer R) obsahujú viac drôtu, sú
pri použití tvrdšie a majú dlhšiu
životnosť. V tomto katalógu sú
uvedené bežné otvory. Dodávateľský
program zahŕňa veľa ďaľších vyhotovení. Doplnkom k tabuľkovým
údajom sú zaújmavé technické údaje ako rezná rýchlosť a pod. uvedené
na strane 302 a 303.
Prosím uveďte pri Vašej objednávke
želané upínacie otvory. Bez týchto
údajov zašleme štandardné upínacie
otvory „d údaj“.
hrubo vytlačené výrobné čísla sú pripravené na sklade k dodaniu
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:33 Stránka 311
Radiálne kefy
311
Radiálne kefy, nehrdzavejúci drôt, mosadzný drôt
D
A
EB
R
H
80
80
100
100
125
125
150
150
150
150
178
178
200
200
200
200
250
250
250
250
300
300
350
18-20
25-27
20-22
28-30
21-23
29-31
22-24
30-34
23-25
30-34
23-26
32-35
24-27
35-38
28-32
40-45
30-35
42-45
32-37
43-48
35-40
47-52
35-40
18
24
19
25
20
26
20
26
22
29
22
29
22
29
25
33
25
33
26
35
26
35
26
20
20
30
30
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
80
80
80
80
100
100
100
100
100
20
20
23
23
27
27
33
33
33
33
37
37
48
48
38
38
50
50
50
50
60
60
85
d
d
n max. Balenie
štand. min./max. 1/min.
10
10
Sada 1
Sada 1
Sada 2
Sada 2
Sada 2
Sada 2
Sada 3
Sada 3
Sada 3
Sada 3
Sada 3
Sada 3
Sada 4+1
Sada 4+1
Sada 4+1
Sada 4+1
Sada 4+1
Sada 4+1
Sada 4
Sada 4
Sada 4
10-20 10.000
10-20 10.000
10-30
8.000
10-30
8.000
13-40
6.000
13-40
6.000
13-40
6.000
13-40
6.000
13-50
6.000
13-50
6.000
16-50
6.000
16-50
6.000
16-50
6.000
16-50
6.000
16-80
4.500
16-80
4.500
20-80
3.600
20-80
3.600
20-100 3.600
20-100 3.600
30-100 3.000
30-100 3.000
30-100 2.400
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ROF
0,20
Výr.-číslo
ROF
0,30
Výr.-číslo
MES
0,20
Výr.-číslo
MES
0,30
Výr.-číslo
312.342
▲
323.342
323.343
334.342
▲
344.342
▲
345.342
345.343
355.342
▲
365.342
365.343
366.342
▲
376.342
376.343
▲
▲
387.342
387.343
▲
312.362
312.363
323.362
323.363
334.362
334.363
344.362
344.363
345.362
345.363
355.362
355.363
365.362
365.363
366.362
366.363
376.362
376.363
377.362
377.363
387.362
387.363
397.362
312.542
▲
323.542
323.543
334.542
334.543
344.542
344.543
345.542
345.543
355.542
355.543
365.542
365.543
366.542
366.543
376.542
▲
▲
▲
▲
▲
▲
312.562
▲
▲
323.563
334.562
▲
344.562
344.563
345.562
345.563
355.562
355.563
365.562
365.563
366.562
366.563
376.562
▲
377.562
▲
387.562
▲
397.562
Pri objednaní udajte upínací otvor. Normálne otvory ihneď k dodaniu, ostatné otvory za príplatok: 1 – 10 ks 5,00 EUR / 11 – 25 ks 3,00 EUR.
▲ Dodávka na dopyt
Ďaľšie typy drôtov, hrúbky
a špeciálne vyhotovenie
Využite LESSMANN ponuku, vývoj
a skúsenosti z výroby! Na dopyt
vyrobíme Vaše špeciálne
požiadavky.
Sada adaptérov
Všetky kefy majú pribalené bežné
redukčné krúžky. Tým dosiahnete
nasledovné upínacie otvory.
Sada 1 / otvor (R) 30:
30 / 1" / 22,2 / 20 / 16 / 1/2" / 12
Sada 2 / otvor 40:
40 / 32 / 1" / 22,2 / 20 / 16 / 1/2"
hrubo vytlačené výrobné čísla sú pripravené na sklade k dodaniu
Sada 3 / otvor (R) 50:
50 /32 / 1" / 22,2 / 20 / 16 / 1/2"
Sada 4 / otvor (R) 80+100:
Kefa s osovou krytkou z oceľového
plechu s otvorom 50,8 a drážkou
7 x 13, redukčný krúžok na upínací
otvor 30
STA = oceľový drôt, zvlnený
ROF = nehrdzavejúci drôt, zvlnený
MES = mosadzný drôt zvlnený
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:33 Stránka 312
312
Špeciálne radiálne kefy
➊
➎
➋
➍
➌
➊ Radiálne kefy pre pilové pásy
➍
D
A
H
d
n max.
1/min.
Balenie
80
100
100
125
18-20
13
13
13
27
21
21
33
6
13
12
13
15.000
8.000
6.000
8.000
10
10
10
5
STA 0,35
Výr.-číslo
STL 4 x 0,25
Výr.-číslo
PA 0,50
Výr.-číslo
PA 1,0
Výr.-číslo
310.702.06
320.004
320.001
320.161.12
330.001
➋ Radiálne kefy s otvorom, umelohmotné pojivo
D
A
H
d
n max.
1/min.y
Balenie
60
63
6
8
21
21
10
13
15.000
15.000
10
10
STA 0,30
Výr.-číslo
STM 0,30
Výr.-číslo
301.163 *
300.705 *
* Vhodné upínacie kolíky viď strana 313
➌ Kefy na odstraňovanie izolácie
D
A
d
STA 0,10
STA 0,15
STA 0,20
30
35
40
80
20
20
25
30
6
6
10
16
301.213.10
301.213.15
301.214.15
301.225.15
301.213.20
301.214.20
301.225.20
301.236.20
STA 0,25
301.225.25
STA 0,30
301.213.30
301.214.30
301.225.30
301.236.30
Všetky výrobky na dopyt, prosím udajte množstvo!
➎ Satinovacie kefy
D
A
H
d
n max.
1/min.
Balenie
ROF 0,20
Výr.-číslo
SIC 80/1,2
Výr.-číslo
STL 0,25
Výr.-číslo
100
100
70
100
23
23
19,2
19,2
8.000
8.000
1
1
323.348.19
323.305.19
323.828.19
323.805.19
323.704.19
323.705.19
Upínací otvor 19,2, s dvojitou drážkou
Kefy na pilové pásy
Tieto kefy čistia pilové pásy počas
prevádzky a sú vhodné pre zariadenia známych výrobcov.
Satinovacie kefy
Ideálne na satinovanie, leštenie, hladenie, matovanie a štruktúrovanie.
Kefy s umelohmotným pojivom
Pri kefách s umelohmotným pojivom sú osadené drôty uložené
v ťažnej umelej hmote. Tým zostane šírka drôtov počas nasadenie
v rovnakej šírke a obmedzí sa
predčasné odlamovanie
jednotlivých drôtov.
Kefy na odstraňovanie izolácie
Na odstránenie lakovaných vrstiev
a ostatných izolačných povlakov
na kábloch a elektrických
vedeniach. Zároveň nastane
obrúsenie povrchu. Presná rotácia
umožňuje kvalitné odstránenie laku
z drôtu bez poškodenia.
STA = oceľový drôt, zvlnený
STM = oceľový drôt pomosadzený,
zvlnený
PA = polyamid, zvlnený
STL = oceľový drôt prameňový,
zvlnený
ROF = nehrdzavejúci drôt, zvlnený
SIC = brúsne štetiny
so zrnom karbidu kremíka
hrubo vytlačené výrobné čísla sú pripravené na sklade k dodaniu
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:33 Stránka 313
Príslušenstvo
313
➋
➌
➒
➑
➏
➍
➐
➎
➊
Redukčné krúžky
➊
➋
➌
➍
Sada 1
Sada 2
Sada 3
Sada 4
otvor 30
otvor 40
otvor 50
otvor 80/100
Výr.-číslo
D
83.886.630
83.886.640
83.886.650
83.886.680
30
40
50
50,8
d
1" - 22,2 - 20 - 16 - 1/2" - 12
32 - 1" - 22,2 - 20 - 16 - 1/2"
32 - 1" - 22,2 - 20 - 16 - 1/2"
30 (daľšie redukčné krúžky v sade 1)
➏
Upínacie kolíky
➐
D
L
Závit
Výr.-číslo
D
L
Závit
6
10
10
60
60
75
M 10 x 1,5
M 10 x 1,5
M 14 x 2,0
000.041
000.042
000.043
6
6
40
50
M 10 links
M 12 links
Výr.-číslo
000.044 *
000.045 **
* napr. pre radiálne kefy obj. číslo 301.163 (viď strana 312) / ** napr. pre radiálnu kefu obj. číslo 300.705 (viď strana 312)
➑ Osová krytka
Výr.-číslo
➎ Jednotlivé redukčné krúžky
z umelej hmoty v bežných
rozmeroch sú okamžite k dodaniu.
R 30
R 40
R 50
R 80
R 100 *
000.631
000.641
000.651
000.661
000.671
Pri objednávke udať otvoru! / * na objednávku u dvojitej drážky 13 x 7 (50,8 / 52,9 / 54,5)
Závitový adaptér
od
➒
Vnútorný W 1/2
Vnútorný W 1/2
Vnútorný W 3/8
Vonkajší M 10
Vonkajší M 10
po
L
Vnútorný M 12
Vnútorný M 10
Vnútorný M 10
Vnútorný W 1/2
Vnútorný W 3/8
Upínacie kolíky
Pripravené pre použitie vo
vŕtačkách.
Redukčné krúžky
Tieto umelohmotné adaptéry
redukujú upínací otvor na potrebný
rozmer. Radiálne kefy vybavujeme
adaptačnými sadami pre bežné
uchytenia. Tým je možné použiť
kefy bez veľkých nákladov
na požadované uchytenie.
40
40
40
40
40
Balenie
1
1
1
1
1
Sada 1 / otvor (R) 30:
30 / 1" / 22,2 / 20 / 16 / 1/2" / 12
Sada 2 / otvor (R) 40:
40 / 32 / 1"/ 22,2 / 20 / 16 / 1/2"
Sada 3 / otvor (R) 50:
50 / 32 / 1" / 22,2 / 20 / 16 / 1/2"
Sada 4 / otvor (R) 80+100:
Pre kefy s osovou krytkou
z oceľového plechu s otvorom 50,8
a drážkou 7 x 13, redukčný krúžok
s otvorom 30. Ďaľšie redukcie sú
možné v Sade 1.
hrubo vytlačené výrobné čísla sú pripravené na sklade k dodaniu
Výr.-číslo
001.211
001.212
001.215
001.222
001.225
Údaje pre správnu a bezpečnú
montáž sú uvedené v liste výrobku
priloženom v balení. Praktické
redukčné sady sú okamžite
objednateľné!
Dbajte pri tom na to, že každá kefa
potrebuje vždy 2 sady.
Osová krytka
Kefy s otvorom 80 a 100 mm
dodávame štandardne s osovou
krytkou z oceľového plechu.
Príležitostne sú použité tieto krytky
aj pri kefách s menším otvorom.
Ponúkané osové krytky sú vhodné
aj pre kefy na strane 310 a 311.
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:33 Stránka 314
314
Odihľovacie kefy
R
D
d
H
A
EB
BH
L
D
Odihľovacie radiálne kefy, oceľový drôt, oceľový drôt pomosadzený
D
A
EB
R
H
250
250
300
300
60
100
60
100
55
95
55
95
100
100
100
100
50
50
60
50
d
d
n max.
štand. min. / max. 1/min.
STH 0,20
Výr.-číslo
STH 0,35
Výr.-číslo
STH 0,50
Výr.-číslo
STM 0,38
Výr.-číslo
3.600
3.000
3.600
3.000
377.051
377.076
387.051
▲
377.053
377.066
387.053
387.055
377.054
▲
387.054
▲
377.063
▲
▲
▲
d
d
n max.
štand. min. / max. 1/min.
ROF 0,20
Výr.-číslo
ROH 0,35
Výr.-číslo
ROF 0,50
Výr.-číslo
377.055
▲
▲
377.057
377.072
▲
377.058
▲
▲
SIC 80/1,2
Výr.-číslo
SIC 120/1,1
Výr.-číslo
SIC 180/1,0
Výr.-číslo
SIC 320/0,6
Výr.-číslo
▲
▲
387.824
▲
377.834
▲
▲
▲
377.854
▲
▲
▲
▲
377.877
▲
▲
50,8
50,8
50,8
50,8
30-100
30-100
30-100
30-120
Odihľovacie radiálne kefy, nehrdzavejúci drôt
D
A
EB
R
H
250
250
300
60
100
100
55
95
95
100
100
100
50
50
50
50,8
50,8
50,8
30-100
30-100
30-120
3.600
3.000
3.000
Odihľovacie radiálne kefy, brúsne štetiny
D
A
EB
R
H
d
250
250
300
300
60
100
60
100
55
95
55
95
100
100
100
100
50
50
60
60
50,8
50,8
50,8
50,8
d
n max.
min. / max. 1/min.
30-100
30-100
30-100
30-100
3.600
3.000
3.600
3.000
Všetky kefy s osovou krytkou a otvorom 50,8 mm a dvojitou drážkou 13 x 7 mm! Tu je možné použiť aj umelohmotný redukčný krúžok (Obj. číslo 83.886.680 Strana 313)
Ďaľšie štandardné otvory sú 52,9 / 54,5 mm. Odihľovacie kefy sa dodávajú aj s otvorom 120 mm.
Odihľovacie štetcové kefy
D
L
BH
Balenie
STH 0,35
Výr.-číslo
ROF 0,35
Výr.-číslo
SIC 120/0,6
Výr.-číslo
SIC 120 + ROF 0,20
Výr.-číslo
25
120
95
16
048.171
048.371
048.841
048.901 *
▲ Dodávka na dopyt / ■ Cena na dopyt / * Zmes z ROF 0,2 a SIC 120
Odihľovacie radiálne kefy
Špeciálne kefy pre všetky bežné
odihľovacie stroje: vyšší objem
drôtu, extra osadenie a preskúšanie
každého výrobku. Tým sa dosiahne
dlhšia životnosť a je použitý vysokokvalitný drôt.
Upínací kryt je vybavený dvojitou
drážkou. Prosím dbajte na vhodný
otvor.
Odihľovacie štetcové kefy
Tieto špeciálne kefy slúžia na
odihľovanie rezných hrán na rúrach
a profiloch alebo na odstránenie
otrepov na plochách. Štetcové kefy
sú ako sada, pozostávajúca zo 8,
16 alebo 24 jednotlivých štetcov,
osadených v jednej hlave. Kovová
svorka je na upnutie a je vhodná
pre bežné uchytenie.
hrubo vytlačené výrobné čísla sú pripravené na sklade k dodaniu
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:34 Stránka 315
Odihlovacie valcové kefy
315
R
D
d
H
A
Valcové kefy
D
A
R
H
d
n max.
1/min.
STH 0,35
Výr.-číslo
ROH 0,35
Výr.-číslo
STM 0,35
Výr.-číslo
250
250
250
300
300
300
300
450
500
450
450
600
100
100
100
100
120
120
50
50
50
60
50
50
Udať otvor
Udať otvor
Udať otvor
Udať otvor
Udať otvor
Udať otvor
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲ Dodávka na dopyt
Odihľovacie valcové kefy:
Možné priemery
D = 250 – 400 mm
a pracovná šírka
A = 55 – 700 mm.
Osadené sú oceľovým a nehrdzavejúcim drôtom, k dispozícii sú
pomosadzené oceľové drôty alebo
prameňový drôt. Vyznačujú sa
veľkou hustotou.
V prípade dopytu udajte rozmer D,
A a tiež otvor, napr. 50,8 mm,
52,9 mm alebo 54,5 mm s dvojitou drážkou 13 x 7 mm. Ďaľšie
otvory sú možné do 120 mm.
K tomu vieme ponúknuť navarené
špeciálne príruby na uchytenie
valcových kief. Otvor a drážky budú
vyhotovené na želanie. (viď detailný
obrázok hore). Žiadajte náš
prospekt „Odihľovanie s kefami“.
STH = vysokopevný oceľový drôt,
zvlnený
STM = oceľový drôt pomosadzený,
zvlnený
ROF = nehrdzavejúci drôt, zvlnený
SIC = brúsne štetiny
so zrnom karbidu kremíka
ROH = vysokopevný, nehrdzavejúci
drôt, zvlnený
hrubo vytlačené výrobné čísla sú pripravené na sklade k dodaniu
Funkčná schéma odihlovacieho
automatu s valcovými kefami.
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:34 Stránka 316
316
Splietané hrncové kefy
➏
➌
➋
➐
➎
➊
➍
➑
Splietané hrncové kefy bez prítlačného krúžku, 1 – radové, oceľový drôt
➊
➋
➌
➏
➐
D
d
H
Z
n max.
1/min.
Balenie
65
65
75
80
90
100
125
150
150
M 10 x 1,5
M 14 x 2,0
M 14 x 2,0
M 14 x 2,0
M 14 x 2,0
M 14 x 2,0
M 14 x 2,0
M 14 x 2,0
W 5/8 x 11 NC
20
20
20
33
22
25
25
30
30
18
18
20
18
20
26
32
36
36
12.500
12.500
12.500
12.500
11.500
9.000
7.000
6.600
6.600
1
1
1
25
1
1
1
1
1
STH 0,35
Výr.-číslo
STH 0,50
Výr.-číslo
STH 0,80
Výr.-číslo
482.114 *
482.117 *
483.117
480.117 *
▲
▲
▲
▲
▲
482.214 *
482.217 *
483.217 *
▲
485.237 *
486.237 **
487.237
488.237
488.238
▲
482.317 *
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
Splietané hrncové kefy s prítlačným krúžkom, 1 – radové, oceľový drôt
➍
➎
D
d
H
Z
n max.
1/min.
Balenie
STH 0,35
Výr.-číslo
STH 0,50
Výr.-číslo
STH 0,80
Výr.-číslo
80
80
80
100
100
100
125
125
125
22,2
M 14 x 2,0
W 5/8 x 11 NC
22,2
M 14 x 2,0
W 5/8 x 11 NC
22,2
M 14 x 2,0
W 5/8 x 11 NC
25
25
25
23
23
23
25
25
25
20
20
20
26
26
26
32
32
32
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
7.000
7.000
7.000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
484.111
484.117
484.118
486.111
486.117
486.118
487.111
487.117
487.118
484.211
484.217 *
484.218
486.211 **
486.217 **
486.218 **
487.211
487.217
487.218
484.311 *
484.317 *
484.318
486.311 **
486.317 **
486.318 **
487.311
487.317
487.318
Splietané hrncové kefy bez prítlačného krúžku, 2 – radové, oceľový drôt
➑
D
d
100
125
150
W 5/8 x 11 NC
W 5/8 x 11 NC
W 5/8 x 11 NC
H
Z
n max.
1/min.
25 26+20 9.000
25 32+26 7.000
25 36+32 6.600
Balenie
STH 0,35
Výr.-číslo
STH 0,50
Výr.-číslo
STH 0,80
Výr.-číslo
1
1
1
▲
▲
▲
486.248
487.248
488.248
▲
▲
▲
* Zabalené v kartóne po 25 ks / ** Zabalené v kartóne po 20 ks / ▲ Dodávka na dopyt
hrubo vytlačené výrobné čísla sú pripravené na sklade k dodaniu
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:34 Stránka 317
Splietané hrncové kefy
➊
➋
317
➌
Z = počet pletencov
Splietané hrncové kefy bez prítlačného krúžku, 1 – radové, nehrdzavejúci drôt
➊
D
d
H
Z
n max.
1/min.
Balenie
65
65
75
80
M 10 x 1,5
M 14 x 2,0
M 14 x 2,0
M 14 x 2,0
20
20
20
33
18
18
20
18
12.500
12.500
12.500
12.500
1
1
1
25
ROH 0,35
Výr.-číslo
ROH 0,50
Výr.-číslo
482.714
482.717 *
▲
480.717
482.814
482.817 *
483.817
Splietané hrncové kefy s prítlačným krúžkom, 1 – radové, nehrdzavejúci drôt
➋
➌
D
d
H
Z
n max.
1/min.
Balenie
ROH 0,35
Výr.-číslo
ROH 0,50
Výr.-číslo
80
80
80
100
100
100
125
22,2
M 14 x 2,0
W 5/8 x 11 NC
22,2
M 14 x 2,0
W 5/8 x 11 NC
M 14 x 2,0
25
25
25
23
23
23
23
20
20
20
26
26
26
32
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
1
1
1
1
1
1
1
484.711
484.717
484.718
486.711
486.717
486.718
▲
484.811
484.817 *
484.818
486.811
486.817
486.818
487.817
* Zabalené v kartóne po 25 ks / ▲ Dodávka na dopyt
Splietané hrncové kefy
Splietané hrncové kefy sú ideálne
pre ťažké opracovanie kefami, napr.
na predprípravu kovových povrchov
na lakovanie alebo na odstránenie
trosky, hrdze, okují a zvyškov betónu.
Vyhotovenie s ∅ 80, 100 a 125 mm
(obj. číslo 484/486/487) sú vybavené
praktickým prítlačným krúžkom: slúži
na stabilizáciu a dá sa jednoducho
odstrániť, keď je spotrebovaný
pretŕčajúci drôt. Tým je k dispozícii
daľších 20 mm drôtu.
Nehrdzavejúce kefy
LESSMANN kefy rozoznáte jednoducho podľa zelenej farby hrnca.
Používame drôt z materiálu 1.4310.
Drôt 1.4401 na objednávku.
hrubo vytlačené výrobné čísla sú pripravené na sklade k dodaniu
Tip na použitie: Vyskúšajte našu
kefu s ∅ 90 mm s malou uhlovou
brúskou. V porovnaní s kefou
∅ 65 mm má tento model o 50 %
viac drôtu a je v tejto veľkosti
jedinečný na trhu.
STH = vysokopevný oceľový drôt,
rovný
ROH = vysokopevný nerezový drôt,
rovný
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:34 Stránka 318
318
Kuželové kefy
➌
➎
➍
➊
➋
Kuželové kefy, splietaný drôt
➊
➋
D
A
d
H
Z
n max.
1/min.
Balenie
100
100
100
115
115
12
12
12
12
12
M 10 x 1,5
M 14 x 2,0
22,2
M 14 x 2,0
22,2
20
20
20
24
24
18
18
18
20
20
12.500
12.500
12.500
15.000
15.000
1
1
1
1
1
STH 0,35
Výr.-číslo
471.157
472.157
STH 0,50
Výr.-číslo
471.254
471.257 *
471.251
472.257 *
472.251
➌
Kuželové kefy, zvlnený drôt
D
A
d
H
n max.
1/min.
Balenie
100
10
M 14 x 2,0
20
12.500
1
ROH 0,35
Výr.-číslo
ROH 0,50
Výr.-číslo
471.757
471.857 *
472.757
472.857 *
➍
STA 0,35
Výr.-číslo
ROH 0,30
Výr.-číslo
STM 0,30
Výr.-číslo
422.177 *
422.367
422.767
* Zabalené v kartóne po 25 ks * Zabalené v kartóne po 20 ks
Kuželové kefy, splietaný drôt, pre krovinorezy
➎
D
A
d
H
Z
n max.
1/min.
Balenie
STH 0,50
Výr.-číslo
170
170
200
200
10
10
20
25,4
20
25,4
50
50
32
32
36
36
10.000
10.000
10.000
10.000
5
5
5
5
475.250
475.251
476.250
476.251
Kuželové kefy
Zvláštne vyhotovenie predurčuje
tieto kefy na ťažkoprístupné miesta.
U splietaných kuželových kief
zvyšujú použiteľnosť vľavo zatočené
pletence. Všetky kuželové kefy sú
zabalené alebo volne dodávané..
Nehrdzavejúce kefy
LESSMANN kefy z nehrdzavejúceho
drôtu rozpoznáte podľa zelenej
príruby. Používame drôt 1.4310.
Drôt 1.4401 je na objednávku.
Kuželové kefy, splietaný drôt,
pre krovinorezy
Špeciálny nástroj pre všetky bežné
krovinorezy na čistenie napr.
záhradných betónových kameňov,
obrubníkov alebo na všeobecné
odstránenie buriny.
STH = vysokopevný oceľový drôt,
rovný
ROH = vysokopevný nerezový drôt,
rovný
STA = oceľový drôt, zvlnený
STM = oceľový drôt pomosadzený,
zvlnený
MES = mosadzný drôt zvlnený
STL = oceľový drôt prameňový,
zvlnený
SIC = brúsne štetiny so zrnom
karbidu kremíka
hrubo vytlačené výrobné čísla sú pripravené na sklade k dodaniu
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:34 Stránka 319
Hrncové kefy
319
➊
➌
➋
➍
➊
Hrncové kefy, zvlnený drôt
D
d
H
n max. Balenie
1/min.
60
60
75
75
80
80
80
100
100
100
125
125
125
150
150
150
M 10 x 1,5
M 14 x 2,0
M 14 x 2,0
W 5/8 x I I NC
22,2
M 14 x 2,0
W 5/8 x I I NC
22,2
M 14 x 2,0
W 5/8 x I I NC
22,2
M 14 x 2,0
W 5/8 x I I NC
22,2
M 14 x 2,0
W 5/8 x I I NC
20
20
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
40
40
40
12.000
12.000
12.500
12.500
8.500
8.500
8.500
9.000
9.000
9.000
8.000
8.000
8.000
6.500
6.500
6.500
STA 0,20
Výr.-číslo
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
421.147
424.147
426.147
STA 0,35
Výr.-číslo
421.164 *
421.167 *
423.167 *
423.168
424.171
424.177 *
424.178
426.171
426.177 **
426.178 **
427.171
427.177
427.178
429.171
429.177
429.178
STA 0,50
Výr.-číslo
421.197
424.197
424.198
426.191
426.197
426.198
427.297
427.298
429.191
429.197
429.198
➋
➌
ROH 0,30
Výr.-číslo
MES 0,30
Výr.-číslo
421.364
421.367 *
423.367
423.368
424.361
424.367 *
424.368
426.361
426.367 **
426.368
421.564
421.567
427.367
424.567
426.561
426.567
426.568
427.567
429.367
* Zabalené v kortóne po 25 ks / ** Zabalené v kartóne po 20 ks
➍
Hrncové kefy, pomosadzený drôt a brúsne štetiny
D
d
H
n max. Balenie
1/min.
STL 0,35
Výr.-číslo
60
100
100
M 14 x 2,0
22,2
M 14 x 2,0
20
30
30
12.000
9.000
9.000
426.701
426.707
Hrncové kefy
Hrncové kefy so zvlneným drôtom
sú používané prostredníctvom
uhlových brúsok na opracovanie
veľkých plôch: odhrdzenie, leštenie,
odstránenie náterov, nečistôt
a okují.
1
1
1
Hrncové kefy s priamym lemom
Sú používané na odstránenie
otrepov na plochách po opracovaní
na obrábacích centrách. Kefy sú
k dispozícii s oceľovým drôtom,
nehrdzavejúcim drôtom alebo
s ďaľším materiálom. Pomocou
priameho lemu dochádza k menšiemu prítlaku na vonkajšiu stranu,
čím pracuje viacej koncov kefy
na ploche (viď foto vpravo hore).
hrubo vytlačené výrobné čísla sú pripravené na sklade k dodaniu
STM 0,30
Výr.-číslo
SIC 80/1,2
Výr.-číslo
421.767
421.827
426.767
Špeciálne vyhotovenie
Napr.: kefy s mosadzným hrncom
a bronzovým drôtom sú určené
pre prácu bez iskier. Všetky kefy
je možné dodať s rôznym drôtom
čo sa týka kvality a hrúbky.
Prosím dopytujte!
Redukčné krúžky a upínacie stopky
viď strana 313
Všetky hrncové kefy sú balené
jednotlivo alebo volne ložené.
Nehrdzavejúce kefy
LESSMANN – kefy s nehrdzavejúcim drôtom rozoznáte veľmi
jednoducho pomocou zeleného
hrnca alebo príruby.
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:34 Stránka 320
320
Radiálne kefy so stopkou
➍
➋
➊
➌
➋
Radiálne kefy so stopkou ∅ 6
➊
➌
D
A
H
n max. Balenie
1/min.
20
30
30
40
40
50
50
60
60
70
70
80
80
70
4
6
9
10
14
10
14
10
14
12
16
12
18
10
3
6
6
9
9
12
12
17
17
19
19
20
20
14
20.000
20.000
20.000
18.000
18.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
STA 0,15
Výr.-číslo
413.132
414.132
414.133
415.132
415.133
416.132
416.133
417.132
417.133
▲
▲
STA 0,20
Výr.-číslo
STA 0,30
Výr.-číslo
411.142
413.142
413.143
414.142
414.143
415.142
415.143
416.142
416.143
417.142
417.143
418.142
418.143
413.162
413.163
414.162
414.163
415.162
415.163
416.162
416.163
417.162
417.163
418.162
418.163
STA 0,50
Výr.-číslo
STM 0,25
Výr.-číslo
414.192
414.193
415.192
415.193
▲
416.193
417.192
▲
418.192
▲
417.196
▲
▲
415.752
▲
▲
▲
417.752
▲
▲
▲
zaoblené obvodové krúžky
Štrukturovaná kefa so stopkou ∅ 8
➍
D
A
H
n max. Balenie
1/min.
STM 0,25
Výr.-číslo
80
35
28
4.000
418.704
1
▲ Dodávka na dopyt
Radiálne kefy so stopkou
Radiálne kefy na tejto strane
s pevne namontovanou stopkou sú
určené pre profesionálne použitie.
Charakteristiké pre tieto univerzálne
nástroje je husté osadenie drôtov a
ich vyvážená rotácia. Kefy
s umelohmotnými štetinami sú
na strane 322.
Nehrdzavejúce kefy
LESSMANN – kefy z nehrdzavejúcim
drôtom je ľahké rozpoznať podľa
zelenej farby príruby. Používame
drôt 1.4301. Drôt 1.4401 je možný
na objednávku.
Kefy majú stopku ∅ 6 mm.
Na dopyt dodávame stopky ∅ 1/4".
Štrukturované kefy so stopkou
Tieto špeciálne kefy sú všeobecne
používané všade tam, kde sa jedná
o štrukturovanie drevenných
povrchov.
Ostatné priemery,šírky a materiály
kief na dopyt.
STA = oceľový drôt, zvlnený
STM = oceľový drôt pomosadzený,
zvlnený
STL = oceľový drôt prameňový,
zvlnený
ROF = nehrdzavejúci drôt, zvlnený
MES = mosadzný drôt zvlnený
SIC = brúsne štetiny
so zrnom karbidu kremíka
Tip od užívateľov: najlepší účinok
dosiahnete pri vysokých otáčkach!
hrubo vytlačené výrobné čísla sú pripravené na sklade k dodaniu
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:34 Stránka 321
Radiálne kefy so stopkou
➋
321
➍
➊
➌
Radiálne kefy so stopkou ∅ 6 mm, nehrdavejúci drôt, mosadzný drôt
➊
➋
D
A
H
n max. Balenie
1/min.
ROF 0,20
Výr.-číslo
ROF 0,30
Výr.-číslo
MES 0,20
Výr.-číslo
20
30
30
40
40
50
50
60
60
70
70
80
80
4
6
9
10
16
10
14
10
14
12
16
12
18
3
6
6
9
9
12
12
17
17
19
19
20
20
20.000
20.000
20.000
18.000
18.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
411.342
413.342
413.343
414.342
414.343
415.342
415.343
416.342
416.343
417.342
417.343
418.342
418.343
413.362
413.363
414.362
▲
415.362
415.363
416.362
416.363
417.362
417.363
418.362
418.363
411.542
413.542
▲
414.542
414.543
415.542
415.543
416.542
416.543
417.542
417.543
418.542
418.543
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
➌ Radiálne kefy so stopkou ∅ 6 mm, komplet z nehrdzavejúcej ocele
D
A
H
n max. Balenie
1/min.
ROF 0,20
Výr.-číslo
ROF 0,30
Výr.-číslo
50
60
70
15
17
18
12
17
19
15.000
15.000
15.000
415.301
416.303
417.306
415.302
416.302
417.309
SIC 120/1,1
Výr.-číslo
SIC 180/0,9
Výr.-číslo
SIC 320/0,6
Výr.-číslo
415.842
417.842
418.842
▲
417.852
▲
415.872
417.872
418.872
10
10
10
➍ Radiálne kefy so stopkou ∅ 6 mm, brúsne štetiny
D
A
H
n max. Balenie
1/min.
50
70
80
10
12
15
12
20
22
15.000
15.000
15.000
10
10
10
▲ Dodávka na dopyt / ■ Cena na dopyt
Radiálne kefy so stopkou komplet
z nehrdzavejúcej ocele
Všetky vnútorné a vonkajšie časti
ako stopky, obvodové krúžky,
krúžky a osky sú z nehrdzavejúcej
ocele. Tým sú tieto nástroje vhodné
pre použitie vo vlhkých a agresívnych prostrediach.
hrubo vytlačené výrobné čísla sú pripravené na sklade k dodaniu
Radiálne kefy so stopkou
a s brúsnymi štetinami
Vysokokvalitné brúsne štetiny
s karbidom kremíka spĺňajú náročné
požiadavky pri odihlovaní, leštení
a štruktúrovaní nehrdzavejúcich
ocelí, hliníka a umelých hmôt. Popri
štandardných výrobkoch dodávame
pre vašu potrebu aj iné zrnitosti,
priemery a brúsne šírky.
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:34 Stránka 322
322
Radiálne kefy so stopkou
➌
➊
➋
Z = počet vrkôčkov R = počet radov
Radiálne kefy so stopkou ∅ 6 mm, splietané
➊
➋
D
A
H
Z
R
n max. Balenie
1/min.
STH 0,35
Výr.-číslo
STH 0,50
Výr.-číslo
ROH 0,50
Výr.-číslo
75
75
75
9
12
16
15
15
15
18
18
18
1
1
2
25.000
25.000
25.000
417.168
417.198.11
417.198
417.199
417.398
417.399
10
10
10
Radiálne kefy so stopkou ∅ 6 mm, s umelohmotným pojivom
➌
D
A
H
n max. Balenie
1/min.
STA 0,30
Výr.-číslo
50
60
76
8
8
8
13
18
23
15.000
15.000
15.000
415.160
416.160
417.160
10
10
10
Radiálne kefy splietané
so stopkou
Jedno alebo dvojradové: tieto kefy
sú ideálne na čistenie podláh. Tiež
vhodné pre odhrdzenie, odihlenie,
zarovnanie a pod.
Pre použitie na úzke priestory
doporučujeme zvlášť malú kefu obj.
číslo 417.198.11.
Nehrdzavejúce kefy
LESSMANN – kefy z nehrdzavejúcim drôtom je ľahké rozpoznať
podľa zelenej farby príruby.
Používame drôt 1.4301. Drôt
1.4401 je možný na objednávku.
STH = vysokopevný oceľový drôt,
rovný
ROH = vysokopevný nerezový drôt,
rovný
STA = oceľový drôt, zvlnený
Kefy s umelohmotným pojivom
Pri kefách s umelohmotným
pojivom je sada drôtov uložená
v ťažnej umelej hmote. Tým
zostane brúsna šírka pri práci
rovnaká a zníži sa odlomenie
jednotlivých drôtov.
hrubo vytlačené výrobné čísla sú pripravené na sklade k dodaniu
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:34 Stránka 323
323
Kefy na plochy
➍
➊
➋
➌
➊ Kefy na plochy so stopkou ∅ 6
D
A
H
n max. Balenie
1/min.
STA 0,20
Výr.-číslo
STA 0,30
Výr.-číslo
ROF 0,30
Výr.-číslo
MES 0,20
Výr.-číslo
40
50
60
70
10
10
10
15
20
20
20
25
8.000
10.500
4.500
4.500
434.142
435.142
434.162
435.162
437.142
437.162
434.362
435.362
436.162
437.362
434.542
435.542
436.362
437.542
10
10
10
10
➋ Kefy na plochy so stopkou ∅ 6, umelohmotný hrniec
D
A
H
n max. Balenie
1/min.
ROF 0,20
Výr.-číslo
ROF 0,25
Výr.-číslo
ROF 0,30
Výr.-číslo
40
50
20
25
23
28
15.000
10.500
434.345
435.345
434.355
435.355
434.365
435.365
SIC 80/1,2
Výr.-číslo
SIC 320/0,6
Výr.-číslo
430.128
430.138
430.129
430.139
10
10
➌ Kefy na plochy so stopkou ∅ 6, brúsne štetiny
D
A
H
50
75
10
15
20
22
n max. Balenie
1/min.
4.500
4.500
10
10
➍ Kefy na plochy so stopkou ∅ 6, splietané
D
H
Z
75
20
18
n max. Balenie
1/min.
4.500
Kefy na plochy so stopkou
Zobrazené modely so stopkou sú
predovšetkým vhodné na opracovanie malých a stredných plôch.
10
STH 0,50
Výr.-číslo
483.230
Vyššie otáčky – menšie opotrebenie
Kefy z oceľového a nehrdzavejúceho drôtu vydržia tiež vyššie otáčky
a možu byť použité na elektrických
alebo vzduchových brúskach.
Husté uloženie zaručuje dlhú
životnosť. Kefy s brúsnymi
štetinami sú vhodné pre odihlenie,
leštenie alebo štruktúrovanie
hrubo vytlačené výrobné čísla sú pripravené na sklade k dodaniu
nehrdzavejúcej ocele, hliníka
a umelej hmoty.
STA
ROF
MES
STH
= oceľový drôt, zvlnený
= nehrdzavejúci drôt, zvlnený
= mosadzný drôt zvlnený
= vysokopevný oceľový drôt,
rovný
SIC = brúsne štetiny
so zrnom karbidu kremíka
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:34 Stránka 324
324
Štetcové kefy
➐
➎
➍
➋
➏
➊
➌
Štetcové kefy so stopkou ∅ 6, oceľový drôt
➊
➋
➌
➍
➎
➏
D1
D2
H
L
n max.
1/min.
Balenie
STA 0,15
Výr.-číslo
STA 0,20
Výr.-číslo
STA 0,30
Výr.-číslo
STA 0,50
Výr.-číslo
12
12
12
17
23
30
50
70
10
10
10
16
22
29
22
29
20
20
20
22
25
25
18
25
60
60
120
65
68
68
68
68
20.000
20.000
15.000
20.000
18.000
18.000
18.000
18.000
10
10
10
10
10
10
10
10
451.131
451.141
458.131
452.131
453.131
456.131
458.141
452.141
453.141
456.141
451.161
451.162 *
458.161
452.161
453.161
456.161
453.163 **
456.163 **
451.191
451.192 *
458.191
452.191
453.191
456.191
➐
Štetcové kefy so stopkou ∅ 6, nehrdzavejúci drôt, mosadzný drôt
D1
D2
H
L
n max.
1/min.
Balenie
ROF 0,20
Výr.-číslo
ROF 0,30
Výr.-číslo
MES 0,20
Výr.-číslo
MES 0,30
Výr.-číslo
12
12
12
17
23
30
50
10
10
10
16
22
29
22
20
20
20
22
25
25
18
60
60
120
65
68
68
68
20.000
20.000
15.000
20.000
18.000
18.000
18.000
10
10
10
10
10
10
10
451.341
451.361
451.362 *
458.361
452.361
453.361
456.361
453.363 **
451.541
451.561
458.541
452.541
453.541
456.541
458.561
452.561
453.561
456.561
458.341
452.341
453.341
456.341
*Špicatý tvar / **Roztiahnutý tvar
Štetcové kefy so stopkou
Štetcové kefy so stopkou sa
vyznačujú vhodnosťou pri odihlovaní, zvlášť na ťažko prístupnývh
miestach, pri odstraňovaní zvyškov
laku a gumy, ako tiež pri čistení
foriem a odliatkov. Tiež sú veľmi
účinné pri opracovaní rohov,
zaoblení a zahĺbení vo vnútornom
vrtaní. Štetcové kefy dodávame
aj v inom tvare, ako napr. roztiahnuté alebo špicaté.
Kefy sú vhodné pri nasadení
v brúskach s vyššími otáčkami.
Na želanie dodávame tiež so
stopkou 1/4“.
hrubo vytlačené výrobné čísla sú pripravené na sklade k dodaniu
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:34 Stránka 325
Štetcové kefy
➍
➊
➋
➌
Štetcové kefy so stopkou ∅ 6, oceľový drôt pomosadzený, prameňový
➊
➋
➌
D1
D2
H
L
n max.
1/min.
Balenie
STM 0,25
Výr.-číslo
STL 0,175
Výr.-číslo
STL 0,22
Výr.-číslo
17
23
30
16
22
29
22
25
25
65
68
68
20.000
18.000
18.000
10
10
10
452.751
453.751
456.751
452.703
453.703
456.703
452.705
453.705
456.705
➍ Štetcové kefy so stopkou ∅ 6, brúsne štetiny
D1
D2
H
L
n max.
1/min.
Balenie
SIC 180/1,0
Výr.-číslo
SIC 320/0,6
Výr.-číslo
23
30
22
28
25
30
70
75
10.000
10.000
10
10
454.851
456.851
454.871
456.871
STA = oceľový drôt, zvlnený
STM = oceľový drôt pomosadzený,
zvlnený
STL = oceľový drôt prameňový,
zvlnený
ROF = nehrdzavejúci drôt, zvlnený
MES = mosadzný drôt zvlnený
SIC = brúsne štetiny
so zrnom karbidu kremíka
hrubo vytlačené výrobné čísla sú pripravené na sklade k dodaniu
325
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:34 Stránka 326
326
Štetcové kefy
➊
➋
➌
➎
➍
Štetcové kefy so stopkou ∅ 6, splietané
➊
➋
➌
➎
D1/
D2
L
H Z n max.Balenie
1/min.
STH 0,25
Výr.-číslo
STH 0,35
Výr.-číslo
STH 0,50
Výr.-číslo
ROH 0,15
Výr.-číslo
RO4 0,25
Výr.-číslo
RO4 0,35
Výr.-číslo
RO4 0,50
Výr.-číslo
19
22
29
19
72
72
72
72
28 6 20.000
28 8 20.000
28 12 20.000
28 4 20.000
453.258
454.258
456.258
453.278
454.278
456.278
453.298
454.298
456.298
452.278.GH*
453.338
454.338
456.338
453.358
454.358
456.358
453.378
454.378
456.378
454.398
456.398
10
10
10
50
*zaliate v živici
➍ Štetcové kefy so stopkou ∅ 6, s umelohmotným pojivom
D1
D2
H
L
n max.
1/min.
Balenie
STA 0,30
Výr.-číslo
10
16
22
28
10
16
22
28
20
25
25
30
65
72
72
75
15.000
15.000
15.000
13.000
10
10
10
10
451.160
452.160
453.160
456.160
Kefy s umelohmotným pojivom
Pri kefách s umelohmotným
pojivom je sada drôtov uložená
v ťažnej umelej hmote. Tým
zostane brúsna šírka pri práci
rovnaká a zníži sa odlomenie
jednotlivých drôtov a zväčší sa
životnosť. Účinok kefy je tvrdší ako
pri kefách bez umelej hmoty.
Nanesenie umelej hmoty na povrch
predsa len nie je vylúčené.
Štetcové kefy so stopkou, splietané
V závislosti na otáčkach sa kefa
otvára viac alebo menej a umožňuje opracovaie na ťažko
dostupných miestach, ako napr.
v zahĺbeniach skríň. Hrnce
u splietaných štetcoch s nehrdzavejúcim drôtom sú povlakované
umelou hmotou a sú označené
zeleným bodom. Toto zaručuje
ochranu nehrdzavejúcich povrchov.
hrubo vytlačené výrobné čísla sú pripravené na sklade k dodaniu
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:34 Stránka 327
Štetcové kefy
327
➍
➊
➋
➌
➊ Špeciálne štetcové kefy so stopkou ∅ 6, jeden pletenec
D1
D2
H
L
n max.
1/min.
Balenie
STH 0,25
Výr.-číslo
STH 0,35
Výr.-číslo
RO4 0,25
Výr.-číslo
RO4 0,35
Výr.-číslo
6
10
25
65
4.500
10
451.258
451.278
451.458
451.478
STA 0,35
Výr.-číslo
STA 0,50
Výr.-číslo
Špeciálne štetcové kefy so stopkou ∅ 6, kompaktné
➋
➌
D1
D2
H
L
n max.
1/min.
Balenie
11
11
20
20
12
12
22
22
25
25
25
25
75
75
75
75
12.000
12.000
12.000
12.000
10
10
10
10
466.171
466.172 *
▲
▲*
▲
▲*
▲
▲*
* Špicatý tvar
Štetcové kefy so stopkou ∅ 6, kvadratické
➍
D1
A
L
n max.
1/min.
Balenie
STH 0,15
Výr.-číslo
STH 0,25
Výr.-číslo
25,4
31,8
38,1
50,8
8
8
8
8
100
100
100
100
4.500
4.500
4.500
4.500
10
10
10
10
▲
469.133
▲
▲
▲
469.153
▲
▲
▲ Dodávka na dopyt
Špeciálne štetcové kefy
so stopkou ∅ 6, jeden pletenec
Štetce s jedným pletencom pre
bodovo presné použitie
Špeciálne štetcové kefy
kompaktné
Drôt u „Špeciálnych štetcových kief
kompakt“ je zvlnený v jednej
rovine. Tým sa dosiahne veľká
hustota a tvrdší účinok. Účinok je
podobný ako štetcov s podobným
zvlneným drôtom (napr. strana 324).
Tieto kefy je možné dodať aj s extra
dlhou stopkou alebo v inom
priemere.
Kvadratický štetec
S týmto špeciálnym nástrojom
je možné čistiť napr. slepé diery,
pri súčasnom opracovaní dna
a bočných stien. Vhodné pre
hrubo vytlačené výrobné čísla sú pripravené na sklade k dodaniu
čistenie a ľahké odihlovanie, napr.
štvorcových dier. Iné rozmery na
dopyt.
Zvláštne vyhotovenie
Dopytujte prosím vaše želania,
resp. rozmery a drôty.
STH = vysokopevný oceľový drôt
RO4 = nehrdzavejúci drôt rovný
1.4401
STA = oceľový drôt, zvlnený
ROH = vysokopevný nerezový drôt,
rovný
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:34 Stránka 328
328
Ručné kefy štandard
➊
➋
➌
➍
Ručné kefy
Osadenie
➊
➋
➌
➍
Rady
Balenie
1
Výr.-číslo
2
Výr.-číslo
3
Výr.-číslo
4
Výr.-číslo
5
Výr.-číslo
6
Výr.-číslo
12
100
12
100
12
12
100
12
12
12
100
12
100
12
12
12
12
100
12
12
12
12
12
100.011
100.021
100.020
105.421
105.420
102.421
102.621
102.620
104.321
104.421
104.621
100.031
100.030
105.431
105.430
102.431
102.631
102.630
104.331
104.431
104.631
104.630
103.731
103.730
105.731
107.331
107.431
107.631
107.630
106.631
108.331
109.431
109.731
100.041
100.040
105.441
105.440
102.441
102.641
100.051
100.050
105.451
105.450
100.061
102.651
102.661
104.341
104.441
104.641
104.640
103.741
103.740
105.741
107.341
107.441
107.641
107.640
106.641
108.341
109.441
109.741
104.351
104.451
104.651
104.661
103.751
103.761
105.751
107.351
107.451
107.651
107.461
107.661
106.651
108.351
109.451
109.461
STA rovné 0,35
STA rovné 0,35
STM zvlnené cca 0,30
STM zvlnené cca 0,30
STA zvlnené 0,20
STA zvlnené 0,30
STA zvlnené 0,30
ROF zvlnené 0,15
ROF zvlnené 0,20
ROF zvlnené 0,35
ROF zvlnené 0,35
ROF rovné 0,35
ROF rovné 0,35
RO8 rovné 0,30
MES zvlnené 0,15
MES zvlnené 0,25
MES zvlnené 0,35
MES zvlnené 0,35
MES rovné 0,35
BRO zvlnené 0,20
PA rovné 0,40
FIB
ROS
102.611
104.611
103.711
107.411
107.611
103.721
103.720
105.721
107.321
107.421
107.621
106.621
109.421
105.461
109.851
Na prianie aj každý iný druh a výška osadenia.
Dobre známe
Používa sa a je ich vidno všade
tam, kde sa: opracováva kov,
na stavbách, v každej bedne na
náradie … Tomu zodpovedá
kompletný program ručných kief
od LESSMANNA a to od silných
oceľových až po jemné mosadzné.
Všetky držadlá sú z bukového
dreva s dvomi závesnými otvormi
na rukoväti.
Všetky štandardné kefy majú EAN
označenie a Lessmann značku.
Klasifikácia
LESSMANN – ručné kefy zlučujú
vďaka svojej racionálnej výrobe na
plnoautomatických zariadeniach
vynikajúcu kvalitu s výbornými výsledkami. V každom prípade cenovo
výhodné: individuálne označenie
kief zákazníkovi moderným
spôsobom, od firemného loga až po
označenie EAN-kódu vypálením.
Sme certifikovaní!
hrubo vytlačené výrobné čísla sú pripravené na sklade k dodaniu
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:34 Stránka 329
Ručné kefy profi
➊
➋
➍
➌
329
➎
Špeciálne ručné kefy
Osadenie
Rady
L
B
A
H
2 x 13
2 x 13
2 x 13
2 x 13
2 x 13
225
225
225
225
225
12
12
12
12
12
90
90
90
90
90
22
22
22
22
14/22
Balenie
Výr.-číslo
Zalomené kefy ROKI DBGM
➋
➌
➊
STA rovné 0,35
STA zvlnené 0,30
ROF rovné 0,35
MES zvlnené 0,25
STA rovné 0,35
10
10
10
10
10
182.401
182.411
182.421
182.451
182.431 *
*Osadenie do špice, zvlášť tvrdé kefy
Ručné kefy s umelohmotnou rukoväťou (PP)
➎
STA rovné 0,35
STA rovné 0,35
STA rovné 0,35
ROF zvlnené 0,35
ROF zvlnené 0,35
ROF zvlnené 0,35
MES rovné 0,35
MES rovné 0,35
MES rovné 0,35
2
3
4
2
3
4
2
3
4
285
285
285
285
285
285
285
285
285
20
26
31
20
26
31
20
26
31
130
130
130
130
130
130
130
130
130
25
25
25
25
25
25
25
25
25
10
10
10
10
10
10
10
10
10
185.121
185.131
185.141
185.421 *
185.431 *
185.441 *
185.621
185.631
185.641
*vhodné pre styk s potravinami
Ručné kefy s dvojkomponentnou rukoväťou
➍
ROF rovné 0,35
Zalomené kefy ROKI DBGM
Špeciálne kefy na čistenie
strmeňov bŕzd. Pevne uchytené
zvyšky brzdového obloženia možu
byť s touto kefou odstránené. Tieto
kefy poukazujú na LESSMANN –
vývoj spolu s priemyslom. Vznikli
na základe spolupráce s výrobcom
automobilov. Preto sú kefy veľmi
úzke, osadenie rovnomerné
a pevné. Tým ostanú brzdné
manžety pri čistení nepoškodené.
3
285
26
Osadenie kefy 182,431 je špicaté
a klesá smerom dozadu a je veľmi
tvrdé. Vďaka zvlášť dobrému
brúsnemu účinku a jej ergonomickej rukoväti, používajú ju užívatelia tiež pre iné účely.
Kefy pre potravinársky
priemysel
Tieto kefy vyhovujú
Hygienickej charte FEIBP (Európska komora pivovarnického
hrubo vytlačené výrobné čísla sú pripravené na sklade k dodaniu
130
25
10
priemyslu) a sú certifikované
pre potravinársky priemysel.
Kefy s dvojkomponentnou
rukoväťou spĺňajú požiadavky na
moderné vysokovýkonné nástroje
s optimálnou ergonómiou.
186.431
STA
STM
ROF
RO8
MES
BRO
PA
FIB
ROS
= oceľový drôt
= oceľový drôt pomosadzený
= nehrdzavejúci drôt
= nehrdzavejúci drôt,
žiaruvzdorný
= mosadzný drôt
= bronzový drôt
= polyamid
= fíber biely
= konský vlas čierny
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:34 Stránka 330
330
Ručné kefy
➊
➌
➋
➍
➎
Špeciálne ručné kefy
Osadenie
Rady
L
B
A
H
Balenie
Výr.-číslo
3 x 15
3 x 15
3 x 15
290
290
290
35
35
35
135
135
135
35
35
35
12
12
12
120.801
120.811
120.831
4 x 15
6 x 15
290
290
35
45
140
140
25
25
12
12
120.401
120.601
2 x 16
3 x 16
4 x 16
310
310
310
30
35
40
150
150
150
32
32
32
12
12
12
136.101
136.102
136.103
4 x 17
4 x 19
300
350
30
30
130
160
25
30
12
6
122.401
122.801
1
1
1
1
260
260
260
260
10
10
10
10
135
135
135
135
28
28
28
28
24
24
24
24
056.001
056.301
056.501
056.701
➊ Kútové kefy
STA rovné cca 0,35
ROF rovné 0,35
RO8 rovné 0,30
➋ Ručné kefy so škrabkou
STA rovné cca 0,35
STA rovné cca 0,35
➌ Ručné kefy – ťažké vyhotovenie
STA rovné 0,35
STA rovné 0,35
STA rovné 0,35
Ručné kefy – exporné modely
➍ STA rovné cca 0,35
➎ STA rovné cca 0,35
➏ Univerzálne kefy
STM zvlnené 0,30
STA zvlnené 0,35
ROF zvlnené 0,30
MES zvlnené 0,30
➏
Pripravené pre všetky možnosti
Odborne zameraný alebo špeciálne
univerzálny – LESSMANN – rozsah
výrobkov umožňuje rôzne použitie
tiež pre práce pre ručné kefy.
Napríklad s týmito modelmi je
možné pokryť potreby rôznych
trhov.
Kútové kefy
Pomocou osadenia vo V-tvare
umožňujú tieto kefy opracovanie
na ťažko dostupných miestach
u tupých a kútových zvarov a zvlášť
sú efektívne na odstránenie trosky
po zváraní a okují.
ťažkých znečistení na stavbách ako
napr. cementovej maľby.
Ručné kefy so škrabkou
Nenahraditeľné pre maliarov
a murárov na obrúsenie a oškrabanie
Univerzálne kefy
„Univerzálne“ pre všetky použitia,
zvlášť v domácnosti.
Ručné kefy – ťažké vyhotovenie
Základný rozdiel oproti štandardným modelom je väčšia rukoväť
a hustešie, vyššie osadenie.
hrubo vytlačené výrobné čísla sú pripravené na sklade k dodaniu
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:34 Stránka 331
Kefy na zapaľovacie sviečky
➊
➋
➌
➍
➎
331
➏
Kefy na zapaľovacie sviečky štandard
Osadenie
➊
➋
MES zvlnené 0,15
STA zvlnené 0,15
ROF zvlnené 0,15
MES zvlnené 0,15 / PP
MES zvlnené 0,15
ROF zvlnené 0,20
PA rovné 0,30
BRO zvlnené 0,15
Rady
L
B
A
H
Balenie
3 x 5/6
3 x 5/6
3 x 5/6
3 x 5/6
3 x 5/6
3 x 5/6
3 x 5/6
3 x 5/6
150
150
150
150
150
150
150
200
15
15
15
15
15
15
15
15
35
35
35
35
40
30
30
40
15
15
15
15
15
15
15
15
12
12
12
12
12
12
12
12
Výr.-číslo
125.211
125.201
125.231
125.221
125.311 *
125.241
125.251
132.801
* Drevenná rukoväť lakovaná
Kefy na zapaľovacie sviečky malé
➌
➍
MES zvlnené 0,15
MES zvlnené 0,15
2x5
2x4
100
100
15
12
25
22
15
12
50
50
125.111
182.001 *
* Umelohmotná rukoväť
Kefy na zapaľovacie sviečky veľké
➎
➏
MES zvlnené 0,15
MES zvlnené 0,15 / PP
MES zvlnené 0,15
5 x 8/10
5 x 8/10
4x6
190
190
155
24
24
22
55
55
40
18
12
18
12
12
12
125.511
125.521
182.331 *
* Umelohmotná rukoväť
Kefy na zapaľovacie sviečky
Malé a jemné, sú používané
pre všetky práce, ktoré v princípe
potrebujú jemný drôt. Sortiment
ponúka voľbu z celej rady vyhotovení s drevenou rukoväťou, ktoré
sa líšia veľkosťou a materiálom
osadenia.
K tomu prináležia modely 182.001
a 182.331 s umelohmotným telom.
Telo 125.311 je lakované.
hrubo vytlačené výrobné čísla sú pripravené na sklade k dodaniu
STA
ROF
MES
RO8
= oceľový drôt
= nehrdzavejúci drôt
= mosadzný drôt
= nehrdzavejúci drôt,
žiaruvzdorný
STM = Oceľový drôt, pomosadzený
PP = polypropylen
PA = polyamid
BRO = bronzový drôt
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:34 Stránka 332
332
Jemné kefy
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
Jemné kefy
Osadenie
➊
➋
➌
➍
➎
MES zvlnené 0,15
MES zvlnené 0,15
MES zvlnené 0,15
MES zvlnené 0,15
MES zvlnené 0,15
MES zvlnené 0,08
MES zvlnené 0,10
STA zvlnené 0,15
ROF zvlnené 0,15
PA rovné 0,30
ROS
Rady
L
B
A
H
Balenie
Výr.-číslo
3
4
5
6
8
4
4
4
4
4
4
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
16
20
24
28
36
20
20
20
20
20
20
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
126.311
126.411
126.511
126.611
126.811
126.441
126.431
126.401
126.481
126.451
126.472
350
450
700
400
22
22
25
20
80
80
54
77
10
8
6
10
12
12
12
12
137.701
138.705
138.704
183.704
200
15
80
19
12
132.701
Špeciálne kefy
➏
➐
MES zvlnené 0,35
4 x 11/12
MES zvlnené 0,30
4 x 11/12
MES zvlnené 0,30
5x9
MES zvlnené 0,35 (umelohmotná rukoväť) 4 x 11/12
Kefy na plynový šporák
MES zvlnené 0,25
Jemné kefy
Tiež známe ako hodinárske alebo
zlatnícke, vyznačujú sa veľkou hustotou osadenia. Často sa používajú
s aplikáciou roztokov a čistiacich
prostriedkov. Dodávajú sa
v rôznych šírkach.
2 x 10
Kefy na plynový šporák
a špeciálne kefy
Tieto kefy boli vyvinuté na základe
potrieb zákazníkov. Je to názorný
príklad rôznorodosti výrobkov,
ktoré boli vyrobené v LESSMANN
výrobe, vo všetkých ohľadoch
bezproblémovo využiteľné.
MES
STA
ROF
PA
ROS
STM
BRO
= mosadzný drôt
= oceľový drôt
= nehrdzavejúci drôt
= polyamid
= konský vlas čierny
= oceľový drôt, pomosadzený
= bronzový drôt
hrubo vytlačené výrobné čísla sú pripravené na sklade k dodaniu
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:34 Stránka 333
Špeciálne modely
➎
➊
➍
➋
333
➐
➌
➏
Špeciálne ručné kefy
Osadenie
Rady
L
B
A
H
Balenie
Výr.-číslo
6 x 19
6 x 19
5
5
5
185
185
200
200
200
57
57
60
55
55
175
175
190
170
170
30
45
35
40
40
12
12
16
36
36
140.201
140.211
141.231
140.601
140.641
5
5
5
225
225
225
55
55
55
200
200
200
38
38
38
16
75
16
140.901 *
140.900 *
140.811
7
200
70
185
35
12
141.421
11 x 18
120
70
110
14
10
152.811
Ručné kefy pravouhlé a violínové
➊
➋
➌
STA rovné cca 0,40
STA rovné cca 0,40
STA rovné cca 0,40
STA rovné cca 0,40
STM rovné cca 0,35
Ručné kefy s držiakom
➍
➎
STA rovné cca 0,40
STA rovné cca 0,40
STM zvlnené cca 0,35
Ručné kefy s manžetou
➏
STA rovné cca 0,50
Ručné kefy na odstránenie bieleho zinku
BRO zvlnené 0,08
* s medzidoskou
Ručné kefy pravouhlé s violinom
Zvlášť pevné: stabilné univerzálne
kefy s veľkým množstvom drôtu.
Ručné kefy s držiakom
Drevenná rukoväť je vpredu špicatá, na povrchu je uchytený držiak
z umelej hmoty. Modely 140.900
a 140.901sú vybavené medzidoskou, čo umožňuje nastaviť tvrdosť
kefy. Tieto špeciálne kefy boli
vyvinuté na základe informácií
od našich exportných zákazníkov.
hrubo vytlačené výrobné čísla sú pripravené na sklade k dodaniu
Kefy na odstránenie bielej korózie
Špeciálny bronzový drôt ako
materiál osadenia kefy umožňuje
na zoxidovaných zinkových
plochách efektívne čistenie bez
toho, aby bola poškodená zinková
vrstva. Po pozinkovaní dielov
nastáva pri vlhkom prostredí
reakcia, ktorá často spôsobuje
vznik bielej korózie na povrchu.
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:34 Stránka 334
334
Špeciálne modely
➋
➊
➍
➌
➎
➏
Radiátorové kefy
➊
➋
Osadenie
Rady
L
B
A
H
Balenie
STA rovné cca 0,25
STA rovné cca 0,25
3 x 13
3 x 13
420
420
20
20
115
115
20
20
12
12
Výr.-číslo
121.111 *
121.211 **
* Teleso radiátora ohnuté / **Teleso radiátora priame
Moriace a roztieracie kefy
➌
➍
➎
➏
MES zvlnené 0,15
BRO zvlnené 0,15
BRO 0,15 / FIB
BRO zvlnené 0,15
BRO 0,15 / FIB
BRO zvlnené 0,15
BRO zvlnené 0,15
BRO zvlnené 0,15
koža + FIB
koža + FIB
7
7
7
7
7
6
6
6
3/7
4/9
150
150
150
180
180
150
150
180
175
203
50
50
50
60
60
50
50
60
60
72
140
140
140
170
170
130
130
160
160
190
20
20
20
20
20
20
15
15
20
20
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
144.001
144.011
144.021
144.111
144.121
144.211 *
144.311
144.411
144.701
144.801
* s medzidoskou
Radiátorové kefy
Pomocou úzkeho a dlhého tvaru je
možné obrúsiť aj ťažkodostupné
miesta na vykurovacích telesách.
Moriace a roztieracie kefy
S moriacimi kefami je pripravené
drevo na spracovanie. Pomocou
fibrových vlákien a bronzového
drôtu sú kefy necitlivé na všetky
bežné moridlá. U modelu 144.211
je pomocou variabilnej medzidosky
nastaviteľná tvrdosť.
S roztieracími kefami 144.701
a 144.801 je možné rovnať
spracované koženné pásy po morení vyčnievajúcimi rastlinnými
vláknami.
Vysvetlenie k strane 335:
Pilníkové kefy
Kefy na čistenie kovových
a drevenných pilníkov ponúkame
vo viacerých veľkostiach – vždy sa
nalepujú na drevenné teleso.
Drôtenná páska
Na objednávku dodávame drôtennú
pásku ako metrový tovar alebo
po jednotlivých kusoch.
Fasádne kefy
Všetky modely sú vybavené
jutovou alebo umelohmotnou
páskou.
Škrabka na omietku
Tento nástroj z bukového dreva je
vhodný vďaka vytvrdeným
oceľovým kolíkom na škrabanie
a štruktúrovanie omietok.
U modelu 061.111 sú vonkajšie
kolíky špeciálne ohnuté pre ťažko
prístupné miesta.
Ježkové valce
Nimi sa perforujú tapety na lepšie
nanesenie rozpúšťadla. Valec je
umelohmotný. Šikmé usporiadanie
oceľových kolíkov podstatne
zlepšuje účinok. Rukoväť je možné
namontovať na všetky bežné
predlžovacie, teleskopické tyčky.
Podľa potreby zasielame valce
s alebo bez umelohmotnej krytky
z dôvodu ochrany pred zranením.
hrubo vytlačené výrobné čísla sú pripravené na sklade k dodaniu
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:34 Stránka 335
335
Špeciálne modely
➊
➋
➐
➌
➍
➎
➏
➊ Pilníkové kefy
Drôtenná páska
STA
STA
STA
STA
BRO
ROF
L
B
A
210
210
250
250
250
250
25
25
40
40
40
40
100
100
115
115
115
115
Balenie
Výr.-číslo
12
100
12
100
12
12
037.101
037.100
037.201
037.200
037.211
037.221
ROF šírka 38
Výr.-číslo
BRO šírka 38
Výr.-číslo
000.323
000.326
➋ Drôtenná páska
Lem, kontinuálny
STA šírka 25
Výr.-číslo
STA šírka 38
Výr.-číslo
STA šírka 51
Výr.-číslo
000.311
000.321
000.331
* Cena sa rozumie za meter. Udajte želanú dĺžku.
Fasádne kefy s manžetou
Osadenie
➌
➍
STA rovné cca 0,25
MES zvlnené 0,20 / PP
Rady
L
B
A
H
Balenie
9
9
210
210
100
95
200
200
35
20
12
12
Výr.-číslo
142.101
142.211 *
* Drevenné telo lakované
Škrabka na omietku s manžetou
Osadenie
➎
➏
86 oceľových kolíkov vytvrdených
116 oceľových kolíkov / vonkajšia rada šikmo
L
B
A
H
Balenie
Výr.-číslo
190
190
97
97
165
190
16
16
12
12
061.101
061.111
➐ Ježkové valce
Osadenie
Rady
Oceľové kolíky v umelohmotnom valci,
12
s maliarskou rukoväťou a ochrannou krytkou.
L
B
A
H
Balenie
Výr.-číslo
290
25
148
7
10
064.050
STA
MES
BRO
FIB
ROF
PP
hrubo vytlačené výrobné čísla sú pripravené na sklade k dodaniu
= oceľový drôt
= mosadzný drôt
= bronzový drôt
= fibre
= nehrdzavejúci drôt
= polypropylen
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:34 Stránka 336
336
Metly a kefy s rukoväťou
➊
➋
➌
➊ Metly s plochým drevom, s otvorom ∅ 23
Osadenie
STA rovné cca 0,50
STA rovné cca 0,50
STA rovné cca 0,50
STA rovné cca 0,50
ROF rovné cca 0,50
STA rovné cca 0,50
Rady
L
B
A
H
Balenie
Výr.-číslo
5 x 16/17
5 x 20
6 x 20/21
6 x 20/21
6 x 20
6 x 23
250
300
300
300
300
350
60
60
70
70
70
70
270
330
330
330
330
390
70
70
70
70
70
70
12
12
12
42
12
12
147.101
147.401
147.201
147.200
147.261
147.301
5 x 16/17
6 x 20/21
6 x 20/21
6 x 23/24
6 x 23/24
250
300
300
350
350
60
70
70
70
70
270
330
330
390
390
70
70
70
70
70
12
12
12
12
12
146.101
146.201
146.241
146.301
146.341
6 x 16/17
6 x 16/17
6 x 16/17
6 x 17/18
7 x 15/16
220
220
220
240
230
60
60
60
70
65
225
225
225
245
220
35
35
25
35
35
12
12
12
12
12
148.101
148.161
148.141
148.201
148.601 *
➋ Metly so skriňovým drevom, otvor ∅ 23
STA rovné cca 0,50
STA rovné cca 0,50
STA ploché 1,80 x 0,45
STA rovné cca 0,50
STA ploché 1,80 x 0,45
➌ Kefy s rukoväťou, s otvorom ∅ 23
STA rovné cca 0,35
ROF rovné cca 0,35
MES zvlnené 0,25
STA rovné cca 0,25
STA rovné cca 0,40
* Drevenné teleso ohnuté
Metly a kefy s rukoväťou
Vyobrazené sú najbežnejšie metly
a kefy s rukoväťou. Všetky modely
majú otvor. Polozaoblená, buková
kefa s rukoväťou 148.601 je
používaná na lesných pílach.
Tip od užívateľa: hladiaca metla
na zdrsnenie povrchu betónu
je najlepšia u kief s plochého drôtu
1,8 x 0,45 mm (146.241 a 146.341).
STA = oceľový drôt
ROF = nehrdzavejúci drôt
MES = mosadzný drôt
STA plochý = oceľový drôt, plochý
ROS = konský vlas čierny
PP = polypropylen
hrubo vytlačené výrobné čísla sú pripravené na sklade k dodaniu
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:34 Stránka 337
Metličky
➊
➋
➌
➍
337
➎
Metličky
Osadenie
➊
➋
➌
➍
➎
STA rovné cca 0,25
MES zvlnené 0,25
Kokos
Kokos
ROS
PP
Rady
L
B
A
H
Balenie
4
4
4
4
6
4
320
320
280
430
300
320
35
35
40
40
43
35
150
150
160
165
165
175
60
40
70
70
50
70
12
12
12
20
20
20
Výr.-číslo
124.101
124.121
124.201
124.401
124.301 *
124.801
* Drevenné teleso lakované
Metličky
Nezaplatiteľný pomocník
vo všetkých prevádzkach: s ňou
sa dá jednoducho a rýchlo
zabezpečiť poriadok a čistota aj
počas prevádzky a to vždy rýchlo.
Dobrá metla na mieru
Povedľa zobrazených ručných
metiel vyrábame aj špeciálne
vyhotovenia s osadením z materiálov na želanie zákazníka.
hrubo vytlačené výrobné čísla sú pripravené na sklade k dodaniu
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:34 Stránka 338
338
Kefy na rúrky
➊
➋
➋ Mikroabrazívne kefy na rúrky, brúsne štetiny
D
L
A
3,2
4,2
4,8
5,5
6,6
8,2
9,8
11,5
13
16
20
25
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Stopka-∅ n max.
1/min.
2,2
2,2
2,2
2,2
2,5
3,0
3,0
3,7
3,7
4,6
4,6
6,6
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
16.000
15.000
10.000
Balenie
AO 600
Výr.-číslo
D
L
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
541.084
541.045
541.083
541.079
541.037
541.076
541.077
541.085
541.087
541.089
541.093
541.095
6
8
10
13
16
19
22
25
28
30
32
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
➊ Mikrokefy na rúrky, oceľový drôt
D
L
A Stopka-∅ n max. Balenie
1/min.
10
13
16
19
25
90
90
90
90
90
25
25
25
25
25
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
10
10
10
10
10
Vnútorné kefy s pozinkovaným
drôtom a jednoduchá osadzovacia
špirála. Pomocou osadenia
z kysličníka hliníka alebo karbidu
kremíka sú v porovnaní s bežnými
vnútornými kefami použitelné
flexibilnejšie.
STH 0,12
Výr.-číslo
STH 0,20
Výr.-číslo
565.321.00
565.321.30
565.321.60
565.321.90
565.322.50
565.341.00
565.341.30
565.341.60
565.341.90
565.342.50
Zvlášť vhodné pre odihlovanie dier,
priečnych vrtaní, o-krúžkových
zápichov a tiež k lešteniu alebo
čisteniu dýz a malých dier.
A Stopka-∅ n max. Balenie
1/min.
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
3,0
3,0
3,7
3,7
5,2
5,2
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
18.000
18.000
18.000
18.000
15.000
15.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
SIC 120/0,6
Výr.-číslo
SIC 320/0,6
Výr.-číslo
541.200.60
541.200.80
541.201.00
541.201.30
541.201.60
541.201.90
541.202.20
541.202.50
541.202.80
541.203.00
541.203.20
543.200.60
543.200.80
543.201.00
543.201.30
543.201.60
543.201.90
543.202.20
543.202.50
543.202.80
543.203.00
543.203.20
Na objednávku aj iné priemery, osadený materiál a zrnitosť
Maximálne otáčky je možné
dosiahnuť, ak je kefa upnutá
10 mm od konca, alebo pred
roztočením je umiestnená
na opracované miesto.
Vysvetlenie k strane 339:
Valcové kefy
Na ručné čistenie a odihlenie rúr,
vŕtaní a pod.Valcové kefy sú
vyrobené aj v iných rozmeroch,
a materiáli. Pri objednávke udajte:
celkovú dĺžku, dĺžku osadenia,
materiál osadenia, priemer a počet.
Kefy na otvory
Tieto kefy majú drevennú rukoväť.
U modelu 561.304 je osadenie
kuželovo zastrihnuté.
AO = brúsne štetiny so zrnom
kysličníka hliníka
SIC = brúsne štetiny
so zrnom karbidu kremíka
STA = oceľový drôt
ROF = nehrdzavejúci drôt
MES = mosadzný drôt
PA = rozstrapkaný polyamid
STH = vysokopevný oceľový drôt,
rovný
Lessmann dodáva tiež diamantové
kefy, čím sa dosiahnu agresívnejšie
opracované povrchy.
hrubo vytlačené výrobné čísla sú pripravené na sklade k dodaniu
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:35 Stránka 339
339
Valcové kefy
➊
➋
➌
➐
➍
➎
➏
Valcové kefy s oskou
➐
D
L
A
Balenie
3
4
5
6
8
10
12
13
14
15
18
20
25
30
40
50
25 x 5
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
450
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
80
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
➊
➋
➌
➍
STA
Výr.-číslo
ROF
Výr.-číslo
MES
Výr.-číslo
PA
Výr.-číslo
542.381
542.351
542.347
542.301
542.302
542.303
542.304
542.305
542.306
542.307
542.309
542.311
542.313
542.315
542.319
542.320
551.718 *
542.541
542.508
542.741
542.740
542.739
542.701
542.702
542.703
542.704
542.705
542.706
542.707
542.709
542.711
542.713
542.715
542.719
542.720
542.881
542.823
542.822
542.801
542.802
542.803
542.804
542.501
542.502
542.503
542.504
542.507
542.511
542.513
542.515
* Ploché osadenie
➎ Valcové kefy so stopkou ∅ 8
D
L
A
13
20
26
200
200
200
55
55
55
542.812
542.807
542.818
542.811
542.813
542.815
542.819
542.820
Balenie
10
10
10
STA
Výr.-číslo
D
L
A
Balenie
503.311
503.313
503.314
32
38
200
200
55
55
STA
Výr.-číslo
ROF
Výr.-číslo
MES
Výr.-číslo
560.310
560.315
560.320
560.325
560.330
561.304 *
560.510
560.515
560.520
560.525
560.530
560.710
560.715
560.720
560.725
560.730
10
10
STA
Výr.-číslo
503.316
503.318
Kefy na otvory s pilníkovým držadlom
➏
D
L
A
Balenie
10
15
20
25
30
10/18
300
300
300
300
300
200
100
100
100
100
100
70
10
10
10
10
10
10
hrubo vytlačené výrobné čísla sú pripravené na sklade k dodaniu
* Osadenie kónické
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:35 Stránka 340
340
Kefy na potrubia
➊
➋
➌
➍
Kefy na potrubia s vonkajším závitom
D
L
A
6
8
10
12
13
14
15
16
18
19
20
20
22
25
28
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
150
150
150
150
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
➊
Závit Balenie Jednoduchá špirála
STA
Výr.-číslo
M4
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
W 3/8
W 3/8
W 3/8
W 3/8
Zvláštny priemer
Minimálna hodnota 125,00 €
Prirážka: brutto na ks
10–49 ks + 50 %
50–99 ks + 25 %
ab 100 ks
+ 10 %
Špeciálny závit s výhradou
Prirážka: Brutto pre ks
10–19 ks + 5,00 €
20–49 ks + 4,00 €
50–99 ks + 3,00 €
od 100 ks + 2,00 €
Vhodné závitové adaptéry
Viď strana 313
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
501.301
500.308
500.310
500.312
500.313
500.314
500.315
500.316
500.318
500.319
500.320
502.120
502.122
502.125
502.128
➋
➌➍
Jednoduchá špirála
ROF
Výr.-číslo
Jednoduchá špirála
MES
Výr.-číslo
Jednoduchá špirála
PA
Výr.-číslo
501.501
500.508
500.510
500.512
500.513
500.514
500.515
500.516
500.518
500.519
500.520
502.420
502.422
502.425
502.428
501.701
500.708
500.710
500.712
500.713
500.714
500.715
500.716
500.718
500.719
500.720
502.720
502.722
502.725
502.728
501.801
500.808
500.810
500.812
500.813
500.814
500.815
500.816
500.818
500.819
500.820
502.820
502.822
502.825
Vnútorné kefy
Sú populárne vzhľadom
na mnohostranné použitie. S nimi
je možné nielen čistiť rúry, mreže,
prechodky a valce, ale tiež
regulovať prietokovú rýchlosť
v rúrovodoch. Ako aj kefy
na potrubia aj vnútorné kefy sú
vhodné na odihlovanie priečnych
dier a pod. Zobrazené štandardné
kefy s jednoduchou špirálou majú
dva a kefy s dvojitou špirálou štyri
drôty. Drôtenné držiaky
a predĺženia viď strana 343.
Dvojitá špirála
STA
Výr.-číslo
522.120
522.122
522.125
522.128
Môže byť napríklad niečo viac?
Kefy na potrubia na tejto
a nasledujúcej strane vyrábame
na objednávku aj v iných
priemeroch. Všetky kefy na potrubia a kotlové kefy sú dodávané
aj s inými závitmi.
Tip od užívateľa: Použite rotačné
kefy pri strojnom použití vždy pri
pravotočivých otáčkach.
V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo, že sa kefa otvorí!
Kefy na potrubia a hrdlá (strana 341)
Kefy na potrubia a hrdlá sú uložené
na kríž, zvlášť stabilné kefy
na potrubia s kónickou špičkou
a so zastrihnutým osadením.
Sú používané pri strojovom
opracovaní hrdiel pri výrobe
kotlov(vnútorné závity), ako
napríklad po zinkovaní.
STA
ROF
ROH
MES
PA
= oceľový drôt
= nehrdzavejúci drôt
= vysokopevný nerezový drôt
= mosadzný drôt
= polyamid
hrubo vytlačené výrobné čísla sú pripravené na sklade k dodaniu
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:35 Stránka 341
341
Kefy na potrubia a hrdlá
➊
➌
➋
➊
Kefy na potrubia s vonkajším závitom
D
L
A
30
32
35
38
40
44
50
57
63
69
75
82
88
94
101
125
150
200
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
➋
Závit Balenie Jednoduchá špirála
STA
Výr.-číslo
W 1/2
W 1/2
W 1/2
W 1/2
W 1/2
W 1/2
W 1/2
W 1/2
W 1/2
W 1/2
W 1/2
W 1/2
W 1/2
W 1/2
W 1/2
W 1/2
W 1/2
W 1/2
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
Jednoduchá špirála
ROF
Výr.-číslo
Jednoduchá špirála
MES
Výr.-číslo
Jednoduchá špirála
PA
Výr.-číslo
Dvojitá špirála
STA
Výr.-číslo
506.430
506.432
506.435
506.438
506.440
506.444
506.450
506.457
506.463
506.469
506.475
506.482
506.488
506.494
506.401
506.730
506.732
506.735
506.738
506.740
506.744
506.750
506.757
506.763
506.769
506.775
506.782
506.788
506.794
506.701
506.830
506.832
506.835
506.838
506.840
506.844
506.850
506.857
506.863
506.869
506.875
506.882
506.888
506.894
506.801
526.130
526.132
526.135
526.138
526.140
526.144
526.150
526.157
526.163
526.169
526.175
526.182
526.188
526.194
526.101
526.106
506.130
506.132
506.135
506.138
506.140
506.144
506.150
506.157
506.163
506.169
506.175
506.182
506.188
506.194
506.101
506.106
506.211
506.220
Kefy na potrubia s vnútorným závitom
90 160
120 160
20 x 30 140
100
100
80
M 10i
M 10i
M 10i
10
10
10
507.190
507.105
533.405
506.805.60
Príslušné držiaky (568.501), viď strana 343
➌ Kefy na hrdlá bez závitu, kónické, dvojitá špirála
D
L
A
10/20
15/25
20/30
25/35
170
170
170
170
100
100
100
100
Balenie
10
10
10
10
STA
Výr.-číslo
D
L
A
549.101
549.102
549.103
549.104
32/42
40/50
38/70
60/95
170
170
170
170
100
100
100
100
Balenie
5
5
5
1
STA
Výr.-číslo
549.105
549.106
549.107
549.108
Na dopyt sú kefy na potrubia a hrdlá dodávané aj s plochým drôtom.
hrubo vytlačené výrobné čísla sú pripravené na sklade k dodaniu
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:35 Stránka 342
342
Kefy na fitingy
➍
➊
➋
➌
Kefy na fitingy pre vnútorné čistenie
➊
D
L
A
Osadenie Balenie
Výr.-číslo
D
L
A
Osadenie Balenie
Výr.-číslo
8
10
12
15
185
185
185
185
12
12
15
20
ROH 0,10
ROH 0,10
ROH 0,10
ROH 0,15
562.508
562.510
562.512
562.515
18
22
28
35
185
185
185
185
20
25
25
25
ROH 0,15
ROH 0,20
ROH 0,20
ROH 0,20
10
10
10
10
562.518
562.522
562.528
562.535
Balenie
Výr.-číslo
6
6
6
037.924
037.925
037.927
10
10
10
10
➍ Kefy na fitingy pre vonkajšie čistenie, oceľový drôt
D
d
Označenie
39
39
42
10
12
15
1/4"
3/8"
1/2"
Balenie
Výr.-číslo
D
d
Označenie
6
6
6
037.921
037.922
037.923
48
48
55
18
22
28
5/8"
3/4"
1"
Kefy na fitingy – sada, 8 - dielna
Výr.-číslo
Každá 1 vnútorná a vonkajšia kefa od ∅ 12 / 15 / 18 / 22 je v taške z umelej kože
Kefy na fitingy
teraz s novou, ergonomickou,
dvojkomponentnou rukoväťou
Na čistenie koncov rúr v rozvodoch
plynu, klimatizácie a chladiarenských zariadeniach pred spájkovaním. Na to sú vyrobené kefy na
fitingy s ergonomickou rukoväťou
a osadeným materiálom z nehrdzavejúceho drôtu. Kefy na fitingy pre
vonkajšie čistenie majú drôtennú
pásku z ocele.
599.908
Kefy na fitingy - sada
Všetky vonkajšie a vnútorné kefy
pekne zabalené v praktickej taške
z umelej kože.
Tip užívatela: Dávajte pozor pri
kúpe vnútorných kief na fitingy
na osadenie nehrdzavejúcim
drôtom. Len tým zabránite
obávanej bodovej korózii
spôsobenej zvyškami drôtu.
ROH = vysokopevný nerezový drôt
STM = oceľový drôt, pomosadzený
BAS = Bassine čierna
hrubo vytlačené výrobné čísla sú pripravené na sklade k dodaniu
➋
➌
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:35 Stránka 343
Stierače kotlových rúrok
343
Vhodné závitové adaptéry
Viď strana 313
➊
➌
➋
➍
➎
➏
Stierač kotlových rúrok so zatočeným držiakom
Typ osadenia
➊
STM
STM
STM
STM
D
L
A
130
130
150
180
2.000
3.000
2.000
2.000
200
200
200
200
Balenie
Výr.-číslo
10
10
10
10
546.302
546.304
546.306
546.314
Typ osadenia
STM
BAS
BAS
D
L
A
200
150
150
2.000
2.000
3.000
200
200
200
Balenie
Výr.-číslo
10
10
10
546.318
546.906
546.908
➋
➌ Stierač kotlových rúrok s deleným držiakom
Typ osadenia
STM
STM
STM
STM
D
L
A
Závit
Výr.-číslo
80
100
130
150
240
240
240
240
200
200
200
200
M 10
M 10
M 10
M 10
507.307
507.308
507.301
507.302
Drôtenný držiak s okom
L
➍ 800
➎ 1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Typ osadenia
STM
STM
STM
D
L
A
Závit
Výr.-číslo
160
180
200
240
240
240
200
200
200
M 10
M 10
M 10
507.303
507.304
507.305
Predĺženia
Závit
Výr.-číslo
Vonkajší M 10
Vnútorný M 4
Vnútorný M 6
Vnútorný M 10
Vonkajší M 12
Vnútorný W 3/8
Vnútorný W 1/2
568.501 *
566.603
566.601
566.602
567.201 **
567.603
567.601
L
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Závit
Výr.-číslo
Vnútorný/Vonkajší M 4
Vnútorný/Vonkajší M 6
Vnútorný/Vonkajší M 10
Vnútorný/Vonkajší M 12
Vnútorný/Vonkajší W 3/8
Vnútorný/Vonkajší W 1/2
566.703
566.701
566.702
567.731 **
567.703
567.701
* Vhodné oceľové držiaky k obj. číslu 506.805.60 / 507.105 / 507.190 / 533.405, viď strana 341, **Vhodné oceľové držiaky / predĺženia ku kachlovým kefám viď strana 344
Stierače kotlových rúrok
Stierače kotlových rúrok sú dodávané v dvoch vyhotoveniach:
ako celok z kefy so zatočeným
držiakom alebo so závitovým
prípojom na naskrutkovanie
samostatného držiaka, resp.
predĺženia.
Drôtenné držiaky a predĺženia
Pre kefy na potrubia, stierače
kotlových rúrok sú na strane 339341 a 343-344. Držiaky majú na
konci vnútorný závit a držiak,
predĺženie vnútorný a vonkajší
závit.
hrubo vytlačené výrobné čísla sú pripravené na sklade k dodaniu
➏
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:35 Stránka 344
344
Kefy na vyhrievacie kotly
➍
➎
➋
➊
➌
➊ Komínové kefy s okom a vnútorným závitom, plochý drôt 2,0 x 0,40
Typ osadenia
D
L
STA plochý
STA plochý
STA plochý
STA plochý
125
150
175
200
160
160
160
160
A Vnútorný závit
Výr.-číslo
Typ osadenia
D
L
55
55
55
55
507.007
507.001
507.002
507.003
STA plochý
STA plochý
STA plochý
250
300
350
160
160
160
M 12
M 12
M 12
M 12
A Vnútorný závit
Výr.-číslo
55
55
55
507.004
507.005
507.006
M 12
M 12
M 12
Vhodné drôtenné držiaky / predĺženia viď strana 343
Kefy na vykurovacie kotly s vonkajším závitom, oceľový drôt
➋
➌
Typ osadenia
B
D
Vyhotovenie
L
A
Závit
Výr.-číslo
STA rovné
STA rovné
STA rovné
STA rovné
STA zvlnené
STA zvlnené
30
40
50
50
18
30
80
80
100
120
70
80
pravouhlé
pravouhlé
pravouhlé
pravouhlé
ohnuté
ohnuté
160
160
160
160
160
175
100
100
100
100
100
120
W 1/2
W 1/2
W 1/2
W 1/2
W 3/8
W 1/2
532.211
532.202
532.203
532.205
529.301
529.302
Kefy na vykurovacie kotly a krbové stierače s držiakom
➍
➎
Typ osadenia
B
D
L
A
PA
PA
STA zvlnené
STA zvlnené
STA zvlnené
STA rovné
STA zvlnené
STA rovné
12
14
20
50
90
50
80
90
100
600
600
700
600
1.000
1.000
1.000
1.000
150
100
100
100
80
100
80
100
40
40
40
50
Balenie
10
10
10
10
10
10
10
10
Výr.-číslo
554.903
544.804
544.301
544.302
553.711
552.404
564.301 *
552.403
* Držiak z pružinivého drôtu ∅ 5
Kefy pre vykurovacie kotly
Čistenie vykurovacích kotlov nie je
pravidelné. Zvyšuje účinnosť
a znižuje škodliviny.
LESSMANN – kefy na vykurovacie
kotle sú byvané prvotriednym
materiálom a presným
vyhotovením. Dodávateľský
program obsahuje kefy v štandardnom vyhotovení a veľa špeciálnych
vyhotovení. Ako OEM dodávateľ
výrobcom vykurovacích kotlov
dodávame veľké množstvá a tým
máme racionálnu výrobu.
Ešte dôležitejšie je ale náš
know-how pre dosiahnutie
rozmerovej presnosti.
Vhodné závitové adaptéry
Viď strana 313.
hrubo vytlačené výrobné čísla sú pripravené na sklade k dodaniu
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:35 Stránka 345
Štetce a škrabky
345
➊
➋
➌
➍
➊ Kefy na čistenie svoriek
Typ osadenia
STA
D
L
A
Balenie
17/24
120/180
60
12
Výr.-číslo
563.301 *
* Osadenie kónické
➋ Štetce na vŕtacie emulzie
∅ Bund
L
H
Balenie
Výr.-číslo
7
10
18
150
240
300
40
55
70
100
100
100
570.907
570.910
570.918
Typ osadenia
D
L
H
Balenie
Výr.-číslo
svetlé štetiny
svetlé štetiny
10
15
123
140
20
25
100
100
045.910
045.915
D
L
H
Výr.-číslo
5/8
5/8
100
100
6
6/15
184.101
184.104
Typ osadenia
Vlasová zmes
Vlasová zmes
Vlasová zmes
➌ Štetce na tavivo
➍ Odstraňovač hrdze
Typ osadenia
STA rovné 0,23
STA rovné 0,23 + PP 0,15
Štetce na vŕtacie emulzie
Charakteristickým u štetcov na
vŕtaciu emulziu je skrútený držiak.
Sú použité v rôznych prevádzkach.
Štetce na tavivo
Rukoväť z pozinkovaného plechu.
STA plochý = oceľový drôt, plochý
STA = oceľový drôt
Kefy na čistenie svoriek
Kefy na čistenie svoriek s kónickým
osadením nie sú vyvinuté výlučne
na čistenie svoriek prípojných
káblov batérií. Na čistenie batériových pólov sa použije drôtenná
páska, ktorá je nalepená po obvode
umelohmotnej rukoväti.
PA
PP
= polyamid
= polypropylen
hrubo vytlačené výrobné čísla sú pripravené na sklade k dodaniu
Miniatúrne kefyDodávka na dopyt!
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:35 Stránka 346
346
Podpora predaja
Predajný regál 100 x 220 cm
Účinný predajný prostriedok pre
LESSMANN brúsny sortiment.
Reprezentujú Vás skutočne dobre
Profesionalita, servis, kvalita
LESSMANN predajné regály vám
ponúkajú profesionalitu, servis
a kvalitu pre vašich zákazníkov
a povedľa imidžu podporujú predaj
výrobkov. Rozsiahla a prehladná
prezentácia generuje spontánne
predaje, zvyšuje potrebu
a uľahčuje výber potrebných
nástrojov.
Profitujte z našich skúseností
a použijte optimálny nástroj
úspechu. Povedľa vašich špeciálnych požiadaviek prídu predovšetkým takí kupujúci, ktorí patria
do hlavnej skupiny zákazníkov.
Ponúkame sortiment, ktorý
umožňuje realizovať všetky požadované práce v oblasti brúsenia. Radi
vám doporučíme optimálnu
skladbu nástrojov v predajných
regáloch. Samozrejme pri dosiahnutí dobrého výsledku brúsenia
u vašich zákazníkov to znamená
úspech aj u vás!
Individuálny MIX úspechu
Patrí k vašim (najdôležitejším)
skupinám zákazníkov a tým
k hlavnému odbytu výrobkov!
Váš sortiment môže byť ťažiskom
pri predaji technických alebo
ručných kief.
Balené v kartóne
Všetky kefy pre uhlové brúsky
sú jednotlivo balené.
Požadované priehladné predajné
balenia. Vidieť do vnútra a vybrať si!
Pre všetky bežné vŕtačky a uhlové
brúsky.
Identifikácia výrobku (etikety)
Vysvetľuje použitie výrobku
a samotný výrobok a sú pre nasledovné skupiny: ručné kefy, kefy pre
vŕtačky a kefy pre uhlové brúsky
Ručné kefy s EAN-kódom
Len u LESSMANNA: všetky
štandardné ručné kefy (obj. číslo
10x.xxx) sú vybavené čiarovým
kódom! Bez príplatku, bez zvýšených nákladov pre vás!
Náhľad na kvalitu, prehľad
vo vlastnostiach! Všetky technické
a bezpečnostné údaje sú v balení,
taktiež priehľadné fólie umožňujú
identifikáciu (napr. zelená farba pre
nehrdzavúce vyhotovenie).
Označenie pre nehrdzavejúce ocele
LESSMANN kefy z nehrdzavejúceho drôtu sú ihneď identifikovateľné
pomocou zelenej farby na hrncoch
alebo bočných častiach prírub.
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:35 Stránka 347
347
Podpora predaja
Know-how poster pre kefy
Všetky dôležité použitia v prehľade!
Možné dodať ako perforovanú
etiketu v rozmere 100 x 40 cm
a v plagátovej verzii (40 x 60 cm),
určenú pre vaše predajné a školiace
strediská. Dopytujte nás!
Individuálny MIX úspechu
Patrí k vašim (najdôležitejším)
skupinám zákazníkov a tým k hlavnému odbytu výrobkov! Váš sortiment môže byť ťažiskom pri predaji
technických alebo ručných kief.
Know-how flyer pre kefy
Najlacnejšia informácia pre zákazníkov! Najdôležitejšie použitia pre
celý sortiment s veľa technickými
informáciami a radami!
Display boxy pre kefy so stopkou
S označením bez zvýšených
nákladov ale účinné! Štandardne
pre všetky radiálne kefy so
stopkou, hrncové a štetcové kefy
so stopkou.
Pomoc pri kúpe regála
Jednoduché riešenie! Na želanie
vám zabezpečíme vhodné regálové
časti alebo vám poradíme pri ich
výbere.
Bürsten-Know-how
Schweißnahtbearbeitung
Diese Arbeit verlangt eine hohe und
aggressive Bürstenleistung. Die besten
Ergebnisse erzielen Sie mit gezopften
Rund- und Topfbürsten, bei schlecht
zugänglichen Stellen auch mit gezopften
Pinselbürsten oder Kegelbürsten.
Empf. Geschwindigkeit: 35-45 m/s
Unterbodenschutz; grobe Bürstarbeiten
mit der Bohrmaschine
Hierfür ist die Zopfrundbürste bestens
geeignet. Sie reinigt sich selbst, ein
Verkleben ist ausgeschlossen. Diese
Bürste können Sie auch universell für
aggressives Bürsten einsetzen.
Empf. Geschwindigkeit: 5-25 m/s
Einsatz in schwer zugänglichen
Bereichen
Mit der Pinselbürste kommen Sie auch
in schmale Öffnungen. Gezopfte Pinselbürsten öffnen sich durch die Fliehkraft
und können deshalb versteckte Fugen
und innen liegende Flächen reinigen.
Empf. Geschwindigkeit: 5-35 m/s
(nach Einsatz)
Bearbeiten von Metall
Verwenden Sie dafür Zopfbürsten. Universell einsetzbar sind Zopfkegelbürsten.
Sie eignen sich gut für das Bearbeiten
von Kanten, Nuten aber auch Flächen.
Mit dieser Bürste können Sie auch Betonflächen reinigen.
Empf. Geschwindigkeit: 35-45 m/s
Arbeiten am Auto
Mit einer Schaftbürste auf Ihrer Bohrmaschine sind Sie für alle Reparaturarbeiten am Auto gut gerüstet.
Mit Ihr entfernen Sie mühelos Rost
und alte Farbe.
Empf. Geschwindigkeit:
5-25 m/s (Oberflächenbearbeitung)
35-45 m/s (Polieren)
Reinigen von Rohren, Bohrungen und
gewundenen Teilen
Zum Reinigen von Rohren, Bohrungen
und gewundenen Teilen setzen Sie eine
Zylinderbürste auf Ihre Bohrmaschine.
Arbeiten Sie mit langsamer Drehzahl.
Empf. Geschwindigkeit:
Hinweise beachten!
Oberflächenbearbeitung:
Entrosten, Entlacken …
Wenn Sie einen Winkelschleifer einsetzen, bearbeiten Sie Stahlbleche und
metallische Oberflächen z. B. am Auto
oder an Zäunen mit der Topfbürste.
Für die Bohrmaschine sind Topf- und
Rundbürsten mit Schaft erhältlich.
Empf. Geschwindigkeit: 20-35 m/s
Anlassfarben bei Edelstahlschweißnähten entfernen
Mit Schaftrundbürsten und Rundbürsten
mit gewellten Edelstahldraht lassen sich
Anlassfarben auf Edelstahlsweißnähten
mühelos entfernen. Gegenüber dem Entfernen mit Chemikalien entfällt somit das
obligatorische Waschen und Trocknen.
Empf. Geschwindigkeit: 30 - 40 m/s
Universelles Werkzeug
Wenn Sie keine Maschinen einsetzen
können oder wollen, greifen Sie auf die
Handbürste zurück. Achten Sie dabei
auf das richtige Drahtmaterial.
Dicke Drähte für harte Bearbeitung,
dünne Drähte für leichte Reinigung.
Entgraten
Das Entgraten von Schnittkanten gelingt am besten, wenn Sie Bürsten mit
gewelltem Draht verwenden. Für den
Schleifbock wählen Sie eine Rundbürste,
für die Bohrmaschine eine Rundbürste
mit Schaft.
Empf. Geschwindigkeit: 25-35 m/s
Reinigen, polieren und strukturieren mit
Schleifkorn
In der Schleifkornbürste sind die Schleifkörper in die Kunstborsten eingearbeitet.
Mit diesem Bürstentyp liegen Sie richtig,
wenn Sie besonders empfindliche Oberflächen reinigen oder polieren wollen.
Die Bürste ist auch für Holz und Kunststoff geeignet.
Empf. Geschwindigkeit: 5-20 m/s
Stahldraht: Zur Bearbeitung von Metalloberflächen
Stahldraht gezopft: Besonders hart und aggressiv
Stahldraht gewellt: Weich und flexibel, je nach Drahtstärke unterschiedlich aggressiv
V2A-Draht: Zum Reinigen von rostfreien Oberflächen
Messingdraht: Zum Reinigen von empfindlichen oder Messingoberflächen
Schleifnylon: Zum Polieren, Schleifen und Strukturieren von feiner
bis mittlerer Härte.
-how
now
ten-K tgeber
Bürsnischer Ra
Tech
Súkromná značka: Váš vlastný
prejav! Dobrá myšlienka, rôzne
riešenia. Dopytujte!
Handbürsten in Markenqualität
Technischer
Ratgeber:
➔ Stahldraht
universell einsetzbar
➔ Edelstahldraht
zum Reinigen/Bearbeiten von
rostfreien Materialien
➔ Messingdraht
zum Reinigen von weicheren
Materialien
Schaftbürsten für die Bohrmaschine
Technischer
Ratgeber:
Zu Ihrer eigenen
Sicherheit immer
Schutzbrille tragen!
➔ Stahldraht für Eisen, Stein,
Beton, z. B. auf dem Bau
➔ Edelstahldraht für Aluminium
und V2A-Materialien
➔ Messingdraht für Feinarbeiten
➔ Schleifnylon zum Polieren,
Strukturieren und Entgraten
Bürsten für den Winkelschleifer
Technischer
Ratgeber:
Zu Ihrer eigenen
Sicherheit immer
Schutzbrille tragen!
➔ Stahldraht zum Bearbeiten von
Stahlmaterialien
➔ Edelstahldraht für Aluminium
und V2A-Materialien
Gezopfte Bürsten für schwere
Bürstarbeiten. Sie entfernen Rost,
Zunder, Lack , Schlacke, Gummirückstände und Betonreste.
TECHNIK AUS DRAHT
Q U A L IMTA Ä
T
DE IN
GERMANY
TECHNIK AUS DRAHT
Q U A L IMTA Ä
T
DE IN
GERMANY
TECHNIK AUS DRAHT
Q U A L IMTA Ä
T
DE IN
GERMANY
Etiketa na pomoc v orientácii:
vysvetluje použitie a výrobok. Pre tri
skupiny obsahuje: ručné kefy, kefy
pre vŕtačky a kefy pre uhlové brúsky.
Know-how flyer pre kefy
Najlacnejšia informácia pre zákazníkov! Najdôležitejšie použitia pre celý
sortiment s veľa technickými informáciami a radami!
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:35 Stránka 348
348
Urob to vlastnou kefou
➍
➋
➐
➎
➊
➊
Radiálne kefy so stopkou ∅ 6
D
A
n max. Balenie
1/min.
50 8-10
75 8-10
75 14-16
100 8-10
100 14-16
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
STA 0,30/0,35
Výr.-číslo
410.122
410.132
410.123
410.133
410.173
410.153
410.183
10
10
10
10
10
4.500
4.500
410.152
10
10
Štetcové kefy so stopkou ∅ 6
➏
Valcové kefy so stopkou ∅ 6
25
12.000
28
1.500
ROF 0,20
Výr.-číslo
ROF 0,30
Výr.-číslo
MES 0,25
Výr.-číslo
SIC 80/1,2
Výr.-číslo
410.134
410.135
410.136
410.138
410.154
410.155
410.185
410.158
➌
430.122
430.132
➎
➋
STA 0,20/0,25
Výr.-číslo
Kefy na plochy so stopkou ∅ 6
50
75
➏
➌
10
➍
430.123
430.133
430.124
430.134
430.125
430.135
430.126
430.136
455.161
10
430.128
430.138
453.821
541.301
➐
D.I.Y. - kefy
D
A
d
n max.
1/min.
Balenie
STA 0,35
Výr.-číslo
75
100
10
10
1/2"
1/2"
4.500
4.500
10
10
300.102
320.102
Kefy pre domáce použitie
so stopkou
S touto výrobkovou radou ponúka
LESSMANN skvelú ponuku cenovo
výhodnej alternatívy ku profi nástrojom na predchádzajúcich stranách:
priemer plochých kief 50-75, radiálnych 50-100, štecových a valcových.
Atraktívny sortiment
Tiež vďaka mnohostrannosti osadeného materiálu môže tento sortiment
“Urob to vlastnou kefou” ponúknuť:
hrubší a jemnejší oceľový drôt,
nehrdzavejúci drôt, mosadzný drôt a
brúsne štetiny.
Kefy sú balené v menších kartónoch
po 10 ks.
Predajné kartóny
viď tiež strana 349.
Pre predajné, individuálne presentácie je k dispozícii celá škála LESSMANN kief so stopkou.
hrubo vytlačené výrobné čísla sú pripravené na sklade k dodaniu
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:35 Stránka 349
Predajno-predvádzacie kartónové displeje
349
Cenovo výhodná prezentácia
výrobkov – predajné karty s kefami
Predajno-pradávacie kartónové displeje s technickými kefami
Obsah
Strana katalógu
Osadenie
D
d
n max./1min.
316
306
318
319
STH 0,50
STH 0,50
STH 0,50
STA 0,30
65
115
100
60
M 14 x 2,0
22,2
M 14 x 2,0
M 14 x 2,0
12.500
12.500
12.500
12.000
Hrncové kefy splietané
Radiálne kefy splietané
Kuželové kefy splietané
Hrncové kefy zvlnené
Obsah/ks
20
18
12
20
Výr.-číslo
482.217.07
472.211.07
471.257.07
421.167.07
D.I.Y. – Sortiment kief; kefy so stopkou ∅ 6, popis strana 348
Výr.-číslo
Obsah 36 ks / druh
499.907
ā 6 ks radiálnych kief 410.132
ā 6 ks kief na plochy 430.133
ā 6 ks radiálnych kief 410.153
ā 6 ks štetcových kief 455.161
499.921
ā 6 ks radiálnych kief 410.132
ā 6 ks radiálnych kief 410.153
ā 6 ks kief na plochy 430.123
ā 6 ks kief na plochy 430.133
Kefy so stopkou ∅ 6 na karte
D Balenie
Radiálne kefy
50
75
100
Kefy na plochy 50
75
Štetcové kefy
25
Valcové kefy
28
ā 6 ks kief na plochy 430.123
ā 6 ks valcových kief 541.301
Popis a technické údaje nájdete v tabuľke hore a na strane 322-325, 348.
STA 0,30/0,35
Výr.-číslo
10
10
10
10
10
10
10
„Hmotnosť s triedou“
S touto zásadou sa prezentujú
najviac požadované kefy alternatívne s jednotlivým balením alebo
s volne loženým balením, ktoré je
najflexibilnejšie a veľmi požadované
predajné boxy s označením. Praktické boxy pre lukratívne rýchlopre-
410.123.07
410.133.07
410.153.07
430.123.07
430.133.07
455.161.07
541.301.07
MES 0,25
Výr.-číslo
SIC 80
Výr.-číslo
STH splietané 0,50
Výr.-číslo
410.136.07
410.138.07
410.158.07
430.128.07
430.138.07
453.821.07
417.198.07
430.126.07
dajné výrobky sa dajú veľmi úspešne umiestniť – najlepšie v predajnom regáli alebo na pulte.
Štandardný LESSMANN predajný
box obsahuje:
- Splietané hrncové kefy ∅ 65
- Splietané radiálne kefy ∅ 115
- Splietané kuželové kefy ∅ 100
hrubo vytlačené výrobné čísla sú pripravené na sklade k dodaniu
- Hrncové kefy s vlnitým drôtom
∅ 60
Dve varianty s kefami pre domáce
použitie, voľne uložené, spôsobujú
chuť ku kúpe (viď tiež strana 346).
STA = oceľový drôt, zvlnený
ROF = nehrdzavejúci drôt
MES = mosadzný drôt zvlnený
SIC = brúsne štetiny
so zrnom karbidu kremíka
STH = vysokopevný oceľový drôt
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:35 Stránka 350
350
Sortiment kief balených v blistroch
Technické rozmery na prednej
strane, detailné údaje a EAN-kód
na zadnej strane.
Kefy pre uhlové brúsky
D
Splietané hrncové kefy
65
65
Splietané radiálnekefy
115
115
Splietané kuželové kefy 100
115
Hrncové kefy zvlnený drôt 60
60
75
Kuželové kefy zvlnený drôt 100
Uchytenie
STH 0,35
Výr.-číslo
STH 0,50
Výr.-číslo
M 14
M 10
Otvor 22,2
M 14
M 14
M 14
M 14
M 10
M 14
M 14
482.117.09
482.217.09
482.214.09
472.211.09
472.217.09
471.257.09
472.257.09
ROH 0,30
Výr.-číslo
ROH 0,50
Výr.-číslo
STA 0,35
Výr.-číslo
482.817.09
472.811.09
472.857.09
421.367.09
421.167.09
421.164.09
423.167.09
422.177.09
Kefy pre brúsky a vŕtačky so stopkou ∅ 6
Splietané štetcové kefy
Splietané radiálne kefy
D
STH 0,35
Výr.-číslo
19
22
75
453.278.09
454.278.09
STH 0,50
Výr.-číslo
ROH 0,35
Výr.-číslo
454.378.09
417.198.09
D.I.Y. – kefy pre vŕtačky so stopkou ∅ 6
D
Radiálne kefy
Kefy na plochy
Štetcové kefy
Valcové kefy
50
75
100
50
75
25
28
STA 0,20/0,25
Výr.-číslo
STA 0,30/0,35
Výr.-číslo
410.152.09
430.122.09
430.132.09
410.123.09
410.133.09
410.153.09
430.123.09
430.133.09
455.161.09
541.301.09
ROH 0,30
Výr.-číslo
MES 0,25
Výr.-číslo
SIC 80/1,2
Výr.-číslo
410.135.09
410.136.09
410.138.09
410.158.09
430.128.09
430.138.09
453.821.09
430.126.09
Kefy sú balené po 10 ks
Kefy balené v blistroch
Od teraz ponúkame priesvitne
zabalené všetky bežné kefy pre
vŕtačky a uhlové brúsky v praktickom balení! Umelohmotný obal
potvrdzuje hodnotu výrobku, chráni
a prezentuje výrobok a robí ho
viditeľným. Priesvitne štrukturované etikety informujú zákazníkov
o dôležitých technických údajoch.
EAN-kód zabezpečuje bezproblémové skenovanie. Tiež u tochto
nového riešenia tlačíme na objednávku rôzne privátne etikety.
STH = vysokopevný oceľový drôt,
rovný
ROH = vysokopevný nerezový drôt,
rovný
STA = oceľový drôt
MES = mosadzný drôt
SIC = brúsne štetiny
so zrnom karbidu kremíka
hrubo vytlačené výrobné čísla sú pripravené na sklade k dodaniu
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:35 Stránka 351
Obj. číslo - odkaz
od vyr. č.
do vyr. č.
strana
000041 . . . . 000045. . . . . . . 313
000311 . . . . 000331. . . . . . . 335
000631 . . . . 001225. . . . . . . 313
037100 . . . . 037221. . . . . . . 335
037921 . . . . 037927. . . . . . . 342
045910 . . . . 045915. . . . . . . 345
048171 . . . . 048901. . . . . . . 314
056001 . . . . 056701. . . . . . . 330
061101 . . . . 064050. . . . . . . 335
100011 . . . . 109851. . . . . . . 328
120401 . . . . 120831. . . . . . . 330
121111 . . . . 121211. . . . . . . 334
122401 . . . . 122801. . . . . . . 330
124101 . . . . 124801. . . . . . . 337
125111 . . . . 125521. . . . . . . 331
126311 . . . . 132701. . . . . . . 332
132801 . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
136101 . . . . 136103. . . . . . . 330
137701 . . . . 138705. . . . . . . 332
140201 . . . . 152811. . . . . . . 333
142101 . . . . 144801. . . . . . . 334-335
146101 . . . . 148601. . . . . . . 336
182001 . . . . 182331. . . . . . . 331
182401 . . . . 182451. . . . . . . 329
183704 . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
184101 . . . . 184104. . . . . . . 345
185121 . . . . 186431. . . . . . . 329
300102 . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
300705 . . . . 30124640. . . . . 312
310141 . . . . 310361. . . . . . . 309
31070206 . . . . . . . . . . . . . . . 312
310841 . . . . 310871. . . . . . . 309
312142 . . . . 312562. . . . . . . 310-311
320001 . . . . 320004. . . . . . . 312
320102 . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
320141 . . . . 320161. . . . . . . 309
32016112 . . . . . . . . . . . . . . . 312
320341 . . . . 320871. . . . . . . 309
323132 . . . . 32334819. . . . . 310-311
32334819 . . 323563. . . . . . . 312
32370434 . . 32382819. . . . . 311-312
330001 . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
330141 . . . . 330871. . . . . . . 309
334132 . . . . 334562. . . . . . . 310-311
od vyr. č.
do vyr. č.
strana
340141 . . . . 340871. . . . . . . 309
344132 . . . . 345563. . . . . . . 310-311
350141 . . . . 351871. . . . . . . 309
355133 . . . . 355563. . . . . . . 310-311
360141 . . . . 362871. . . . . . . 309
365132 . . . . 366563. . . . . . . 310-311
370141 . . . . 371871. . . . . . . 309
376142 . . . . 376562. . . . . . . 310-311
377051 . . . . 377076. . . . . . . 314
377142 . . . . 377562. . . . . . . 310-311
377834 . . . . 377877. . . . . . . 314
380141 . . . . 380871. . . . . . . 309
387051 . . . . 387055. . . . . . . 314
387142 . . . . 387562. . . . . . . 310-311
387824 . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
397142 . . . . 397562. . . . . . . 310
410122 . . . . 410123. . . . . . . 348
410.xxx.07 . 541.xxx.07 . . . . 349
410.xxx.09 . 541.xxx.09 . . . . 350
410132 . . . . 410185. . . . . . . 348
411142 . . . . 415143. . . . . . . 320-321
415160 . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
415162 . . . . 416143. . . . . . . 320-321
416160 . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
416162 . . . . 417143. . . . . . . 320-321
417160 . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
417162 . . . . 417163. . . . . . . 320
417168 . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
417192 . . . . 417196. . . . . . . 320
417198 . . . . 417199. . . . . . . 322
417306 . . . . 417363. . . . . . . 321
417398 . . . . 417399. . . . . . . 322
417542 . . . . 418872. . . . . . . 320-321
421147 . . . . 429367. . . . . . . 318-319
430122 . . . . 430126. . . . . . . 348
430128 . . . . . . . . . . . . . . . . . 323, 348
430129 . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
430132 . . . . 430136. . . . . . . 348
430138 . . . . . . . . . . . . . . . . . 323, 348
430139 . . . . 437542. . . . . . . 323
451131 . . . . 451141. . . . . . . 324
451160 . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
451161 . . . . 451192. . . . . . . 324
451258 . . . . 451278. . . . . . . 327
od vyr. č.
do vyr. č.
strana
451341 . . . . 451362. . . . . . . 324
451458 . . . . 451478. . . . . . . 327
451541 . . . . 452141. . . . . . . 324
452160 . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
452161 . . . . 452191. . . . . . . 324
452278GH . . . . . . . . . . . . . . 326
452341 . . . . 453141. . . . . . . 324
453160 . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
453161 . . . . 453191. . . . . . . 324
453258 . . . . 453378. . . . . . . 326
453341 . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
453358 . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
453361 . . . . 453363. . . . . . . 324
453378 . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
453541 . . . . 453751. . . . . . . 324-325
453821 . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
454258 . . . . 454398. . . . . . . 326
454851 . . . . 454871. . . . . . . 325
455161 . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
456131 . . . . 456141. . . . . . . 324
456160 . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
456161 . . . . 456191. . . . . . . 324
456258 . . . . 456398. . . . . . . 326
456341 . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
456358 . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
456361 . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
456378 . . . . 456398. . . . . . . 326
456541 . . . . 458561. . . . . . . 324
466171 . . . . 466172. . . . . . . 327
469133 . . . . 469153. . . . . . . 327
470111 . . . . 471117. . . . . . . 306
471157 . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
47120728 . . 471217. . . . . . . 306-307
471251 . . . . 471757. . . . . . . 318
47180728 . . 471817. . . . . . . 306-307
471857 . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
472111 . . . . 472117. . . . . . . 306
472157 . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
47220132 . . 472217. . . . . . . 306-307
472251 . . . . 472257. . . . . . . 318
472711 . . . . 472717. . . . . . . 306
472757 . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
47280132 . . 472817. . . . . . . 306-307
472857 . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
od vyr. č.
do vyr. č.
351
strana
473111 . . . . 475217. . . . . . . 306-307
475250 . . . . 475251. . . . . . . 318
476250 . . . . 476251. . . . . . . 318
475311 . . . . 476111. . . . . . . 306
47621051 . . . . . . . . . . . . . . . 308
476211 . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
47622051 . . 476231. . . . . . . 308
476311 . . . . 476811. . . . . . . 306
47721075 . . 47832075. . . . . 308
480117 . . . . 483217. . . . . . . 316-317
483230 . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
483817 . . . . 488248. . . . . . . 316-317
499907 . . . . 499921. . . . . . . 349
500308 . . . . 502825. . . . . . . 340
503311 . . . . 503318. . . . . . . 339
506101 . . . . 506894. . . . . . . 341
507001 . . . . 507007. . . . . . . 344
507105 . . . . 507190. . . . . . . 341
507301 . . . . 507308. . . . . . . 343
522120 . . . . 526194. . . . . . . 340-341
529301 . . . . 532211. . . . . . . 344
533405 . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
541037 . . . . 54120320. . . . . 338
541301 . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
542301 . . . . 542881. . . . . . . 339
54320060 . . 54320320. . . . . 338
544301 . . . . 544804. . . . . . . 344
546302 . . . . 546908. . . . . . . 343
549101 . . . . 549108. . . . . . . 341
551718 . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
552403 . . . . 554903. . . . . . . 344
560310 . . . . 561304. . . . . . . 339
562508 . . . . 562535. . . . . . . 342
563301 . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
564301 . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
56532100 . . 56534250. . . . . 338
566601 . . . . 568501. . . . . . . 343
570907 . . . . 570918. . . . . . . 345
599908 . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
83886630 . . 83886680. . . . . 313
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:35 Stránka 352
Desaťtisíc a jedno riešenie…
Rýchlo vyrobené alebo individuálne vyvinuté
Ako vývojový a výrobný špecialista
pre špeciálne modely v maloa veľkosériovej výrobe sme úplne
moderne vybavení vďaka vývojovému oddeleniu a vlastnou výrobou
výrobného náradia a prípravkov.
Na nasledujúcich stranách vám
ukážeme bežné modely kief pri
priemyselnom použití. Radi vám
poradíme pri výbere kief pre vaše
použitie. Zavolajte nám a naši
odborníci sú vám k dispozícii na
telefóne alebo priamo na mieste.
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:35 Stránka 353
Desaťtisíc a jedno riešenie…
353
Málo ktorý nástroj je tak
mnohostranne použitý ako kefy.
Tu je len niekoľko príkladov
typického použitia:
Strana 352 hore:
Kefa na čistenie kotla
Strana 352 dole / Strana 353vľavo
dole
Ukážka z výroby priemyselných kief
Strana 353 hore
Štruktúrovanie povrchu
Strana 353 vpravo dole
Odihlovanie vačkového hriadela
Strana 353 vpravo celkom dole
Odihlovanie reznej plochy
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:35 Stránka 354
354
Zvláštne kefy
Tanierové kefy
max. 40°
KD BH
D1
D2
LA
RA
B/G
DA
BO
Tanierové kefy
Vonkajší priemer
DA
mm
Hrúbka telesa
KD
mm
Výška osadenia
BH
mm
Uhol osadenia
min. 10 max. 800
min. 10 max. 100
min. 8
max. 95 pri oceli
max. 130 pri umelej hmote
max. 40 °
Materiál telesa:
Materiál osadenia:
PP, PE, PA, drevo, hliník
STA, STM, MES, ROF, PP, PE, PA, FIB, ROS, SIC, AO
Tanierové kefy – štandardné teleso
Vonkajší priemer
DA
mm
Hrúbka telesa
KD
mm
Vŕtanie B/
Závit G
Materiál telesa
125
150
200
20
25
25
Normatív
Normatív
Normatív
PP
PP
PP
Tanierové kefy – štandardné teleso
V prípade ak vám to použitie
umožňuje, doporučujeme vám naše
štandardné taniere. Tým dosiahnete kratší čas dodania a nižšie
kusové ceny.
STA
STM
MES
ROF
PP
PE
PA
FIB
ROS
SIC
= oceľový drôt
= oceľový drôt, pomosadzený
= mosadzný drôt
= nehrdzavejúci drôt
= polypropylen
= polyethylen
= polyamid
= fibre
= konský vlas čierny
= brúsne štetiny
so zrnom karbidu kremíka
AO = brúsne štetiny
so zrnom kysličníka hliníka
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:35 Stránka 355
Dopytový formulár
355
Dopyt na tanierové kefy
Nákres
· · ·/ popis
· · použitia
· · ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Prosim zadajte rozmery
max. 40°
KD BH
D1
D2
B/G
DA
LA
RA
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
BO
DA
B/G
KD
BH
D1
D2
RA
LA
BO
Priemer telesa _____________
Otvor/Závit _______________
Priemer telesa ____________
Výška osadenia ____________
Priemer osadenia vonkajší ___
Priemer osadenia vnútorný ___
Rozostup radov____________
Rozostup dier _____________
Vŕtanie prípoja_____________
Účel použitia
❍
❍
❍
❍
Odihlenie
Čistenie
Zdrsnenie/Štruktúrovanie
Iné
Opracovaný materiál
❍
❍
❍
❍
❍
❍
Oceľ
Hliník
Drevo
Nehrdzavejúca oceľ
Umelá hmota
Iné
Želané osadenie
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
Oceľový drôt
Pomosadzený drôt
Mosadz
Nehrdzavejúca oceľ
PP
PE
PA
Brúsne štetiny (SIC)
Brúsne štetiny (AO)
Fíber
Konský vlas
Hrúbka osadenia _____________
Materiál telesa
❍
❍
❍
❍
❍
❍
PP
PE
PA
Drevo
Oceľ
Hliník
Počet ks ____________________
Odosielateľ: firma, kontaktná osoba
Potrebujete viac informácií?
tel.: 00421/43/4906406
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Faxujte tento formulár na: 00421/43/430 04 57
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:35 Stránka 356
356
Zvláštne kefy
Hrebeňové kefy
max
KD
BH
. 30°
RA
BB
KB
GL
LA
BL
BO
Hrebeňové kefy
Šírka telesa
mm
Celková dĺžka
mm
Hrúbka telesa KD
mm
Výška osadenia BH
mm
Nastavenie zošikmenia osadenia
min. 8 max. 750
max. 2400
min. 10 max. 100
min. 8
max. 95 pri oceli
max. 130 pri umelej hmote
max. 30 °
Materiál telesa:
Materiál osadenia:
PP, PE, PA, drevo, hliník
STA, STM, MES, ROF, PP, PE, PA, FIB, ROS, SIC, AO
Hrebeňové kefy nachádzajú uplatnenie hlavne na čistenie, stieranie,
rovnanie, vedenie a pod. K dispozícii
je materiál telesa: drevo, oceľ, hliník
alebo umelá hmota. Ako osadenie je
možné zvoliť od jemného konského
vlasu až po oceľový drôt. Vďaka šikmému nastaveniu osadenia od 30°sú
hreneňové kefy flexibilne použiteľné.
Hrebeňové kefy pre C-profil
C-profil
KB
mm
h
mm
GH
mm
BH
mm
Dĺžka
Material
KB
mm
H
mm
Dĺžka
mm
Material
20
28
38
10
6
7
20
18
25
min. 10 max. 130
min. 10 max. 130
min. 10 max. 130
2000
2000
2000
PE
PE
PE
20
28
38
10
12
18
2000
2000
2000
pozinkovaná oceľ
pozinkovaná oceľ
pozinkovaná oceľ
H
GH
h
BH
Materiál osadenia: STA, STM, MES, ROF, PP, PE, PA, FIB, ROS, SIC, AO
KB
Hrebeňové kefy s C-profilom sú
mnohostranne použiteľné ako
plnohodnotný pomocník
v priemysle. Ako skrášlujúci
prostriedok vo výrobe okien a pod.
Štandardnou dĺžkou hrebeňových
kief je 2000 mm. Iné dĺžky a typy
na dopyt. Uvedené typy v tabuľke
sú krátkodobo k dodaniu.
STA
STM
MES
ROF
PP
PE
PA
FIB
ROS
SIC
= oceľový drôt
= oceľový drôt, pomosadzený
= mosadzný drôt
= nehrdzavejúci drôt
= polypropylen
= polyethylen
= polyamid
= fíber
= konský vlas čierny
= brúsne štetiny
so zrnom karbidu kremíka
AO = brúsne štetiny
so zrnom kysličníka hliníka
Objednávka možná:
10, 50 alebo 100 m
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:35 Stránka 357
Dopytový formulár
357
Dopyt na hrebeňovú kefu
Nákres
· · ·/ popis
· · použitia
· · ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Prosim zadajte rozmery
max
.3
KD
BH
0°
RA
BB
KB
GL
LA
BL
BO
GL
KB
KD
BH
BL
BB
RA
LA
BO
Celková dĺžka _____________
Celková šírka ______________
Priemer telesa ____________
Výška osadenia ____________
Dĺžka osadenia ____________
Šírka osadenia _____________
Rozostup rád______________
Rozostup dier _____________
Vŕtanie prípoja_____________
Účel použitia
❍
❍
❍
❍
Odihlenie
Čistenie
Zdrsnenie/Štruktúrovanie
Iné
Opracovaný materiál
❍
❍
❍
❍
❍
❍
Oceľ
Hliník
Drevo
Nehrdzavejúca oceľ
Umelá hmota
Iné
Želané osadenie
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
Oceľový drôt
Pomosadzený drôt
Mosadz
Nehrdzavejúca oceľ
PP
PE
PA
Brúsne štetiny (SIC)
Brúsne štetiny (AO)
Fíber
Konský vlas
Hrúbka osadenia _____________
Materiál telesa
❍
❍
❍
❍
❍
❍
PP
PE
PA
Drevo
Oceľ
Hliník
Počet ks ____________________
Odosielateľ: firma, kontaktná osoba
Potrebujete viac informácií?
tel.: 00421/43/4906406
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Faxujte tento formulár na: 00421/43/430 04 57
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:35 Stránka 358
358
Zvláštne kefy
Radiálne
a valcové kefy
B
KD
D
BL
LA
GL
RA
BO
Radiálne a valcové kefy
Priemer telesa KD
mm
Celkový priemer D
mm
Celková dĺžka GL
mm
Dĺžka osadenia BL
mm
Otvor B
mm
min. 25 max. 250
min. 45
max. 440 pri oceli
max. 500 pri umelej hmote
min. 5 max. 800
min. 5 max. 780
min. 5 max. 200
Materiál telesa:
Materiál osadenia:
PP, PE, PA, drevo, hliník
STA, STM, MES, ROF, PP, PE, PA, FIB, ROS, SIC, AO
Radiálne a valcové kefy
Pre brúsenie, ktoré nespôsobuje
žiadne veľké zaťaženie kefy: mokré
čistenie, prepravovanie, triedenie.
Teleso je z dreva, hliníka alebo
z umelej hmoty. Osadenie je
v závislosti na opracovanom
materiáli. Treba dbať na teplotu,
chemické a mechanické vlastnosti.
Tiež je možné prispôsobiť procesu
hustotu osadenia, veľkosť dier
a rozostup dier.
V tabuľke uvedené údaje vám
môžu pomôcť pri definovaní kefy.
V prípade akýchkoľvek otázok
nám napíšte alebo mailujte.
Radi vám pomôžeme.
STA
STM
MES
ROF
PP
PE
PA
FIB
ROS
SIC
= oceľový drôt
= oceľový drôt, pomosadzený
= mosadzný drôt
= nehrdzavejúci drôt
= polypropylen
= polyethylen
= polyamid
= fíber
= konský vlas čierny
= brúsne štetiny
so zrnom karbidu kremíka
AO = brúsne štetiny
so zrnom kysličníka hliníka
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:35 Stránka 359
Dopytový formulár
359
Dopyt na radiálnu/valcovú kefu
Nákres
· · ·/ popis
· · použitia
· · ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Prosím zadajte rozmery.
B
KD
D
BL
LA
GL
RA
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
GL
BL
B
KD
D
RA
LA
BO
Celková dĺžka _____________
Dĺžka osadenia ____________
Osový otvor _______________
Priemer telesa _____________
Celkový priemer ___________
Rozostup radov____________
Rozostup dier _____________
Vŕtanie prípoja_____________
Účel použitia
❍
❍
❍
❍
Odihlenie
Čistenie
Zdrsnenie/Štruktúrovanie
Iné
Opracovaný materiál
❍
❍
❍
❍
❍
❍
Oceľ
Hliník
Drevo
Nehrdzavejúca oceľ
Umelá hmota
Iné
Želané osadenie
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
Oceľový drôt
Pomosadzený drôt
Mosadz
Nehrdzavejúca oceľ
PP
PE
PA
Brúsne štetiny (SIC)
Brúsne štetiny (AO)
Fíber
Konský vlas
Hrúbka osadenia _____________
Materiál telesa
❍
❍
❍
❍
❍
❍
BO
PP
PE
PA
Drevo
Oceľ
Hliník
Počet ks ____________________
Odosielateľ: firma, kontaktná osoba
Potrebujete viac informácií?
tel.: 00421/43/4906406
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Faxujte tento formulár na: 00421/43/430 04 57
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:35 Stránka 360
360
Zvlášne kefy
Pásové kefy
Potrebné údaje a dáta:
Materiál osadenia:
GH Celková výška, BH Výška osadenia, RB Šírka chrbta, tvar a uchytenie
STA, STM, MES, ROF, PP, PE, PA, FIB, ROS
Pásové kefy slúžia predovšetkým
na utesnenie pohyblivých častí.
Utesňujú dvere a okná alebo
chránia pohyblivé časti
(zabudované v stroji) pred
znečistením. Sú v rôznom tvare
a profile, s alebo bez držiaka.
Pre vašu objednávku potrebujeme
povedľa rozmerov tiež údaj
o upevnení. Vhodný držiak može
byť z hliníka, ocele alebo plastu.
Materiál osadenia v rozsahu vo forme štetín až po oceľový drôt.
Viď strana 304 a 305.
STA
STM
MES
ROF
PP
PE
PA
Artikel
Artikel
= oceľový drôt
= oceľový drôt, pomosadzený
= mosadzný drôt
= nehrdzavejúci drôt
= polypropylen
= polyethylen
= polyamid
FIB = fíber
ROS = konský vlas čierny
Heslový register
Artikel
strana
Blistrový sortiment . . . . . . . . . . . . 350
Drôtenná páska . . . . . . . . . . . . . . . 335
Drôtenné držiaky a predĺženia . . . . 343
Fasádne kefy . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
Hrebeňové kefy pre priemysel . . . . 356
Hrncové kefy so stopkou . . . . . . . . 323
Hrncové kefy splietané . . . . . . . . . 323
Hrncové kefy zvlnený drôt . . . . . . . 323
Jednoradové radiálne kefy . . . . . . . 306
Jemné kefy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
Ježkové valce. . . . . . . . . . . . . . . . . 335
Kefa na pásové pily . . . . . . . . . . . . 336
Kefy na čistenie svoriek . . . . . . . . . 345
Kefy na drážky . . . . . . . . . . . . . . . . 308
Kefy na fitingy . . . . . . . . . . . . . . . . 342
Kefy na hrdlá . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
Kefy na odstraňovanie izolácií . . . . 345
Kefy na otvory
s pilníkovým držadlom . . . . . . . . 339
Kefy na plochy
pre uhlové brúsky. . . . . . . . . . . . 319
Kefy na plochy so stopkou . . . . . . 323
Kefy na plynové šporáky . . . . . . . . 332
Kefy na potrubia . . . . . . . . . . . . . . 340
strana
Kefy na potrubia a rúry . . . . . . . . . 307
Kefy na spájkované fitingy . . . . . . . 342
Kefy na vykurovacie kotle . . . . . . . 344
Kefy na zapaľovacie sviečky. . . . . . 331
Kefy pre kútové zvary . . . . . . . . . . 330
Kefy s rukoväťou . . . . . . . . . . . . . . 336
Kefy so stopkou s umelohmotným
pojivom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
Kefy so stopkou splietané . . . . . . . 322
Kefy so stopkou zvlnený drôt . . . . 320
Komínové kefy. . . . . . . . . . . . . . . . 344
Kuželové kefy. . . . . . . . . . . . . . . . . 318
Kuželové kefy pre krovinorezy . . . . 318
Metličky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
Metličky na pracovné stoly . . . . . . 337
Metly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
Mikroabrasívne kefy na rúrky . . . . 338
Mikrokefy na rúrky . . . . . . . . . . . . 338
Moriace a nanášacie kefy. . . . . . . . 345
Odihlovacie radiálne kefy. . . . . . . . 314
Odihlovacie štetcové kefy . . . . . . . 314
Odihlovacie valcové kefy . . . . . . . . 315
Odstraňovač hrdze. . . . . . . . . . . . . 345
Ochranný kryt . . . . . . . . . . . . . . . . 313
strana
Pásové kefy pre priemysel. . . . . . . 360
Pilníkové kefy . . . . . . . . . . . . . . . . 339
Predajno-predvádzací kartón . . . . . 349
Radiálne a valcové kefy
pre priemysel . . . . . . . . . . . . . . . 358
Radiálne kefy s umelohmotným
pojivom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
Radiálne kefy splietané . . . . . . . . . 308
Radiálne kefy splietané,
viacradové . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
Radiálne kefy zvlnený drôt. . . . . . . 309
Radiátorové kefy . . . . . . . . . . . . . . 334
Redukčné krúžky . . . . . . . . . . . . . . 313
Ručné kefy na odstránenie
bielej hrdze . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
Ručné kefy pravouhlé s violínom. . 333
Ručné kefy ROKI . . . . . . . . . . . . . . 329
Ručné kefy s manžetou . . . . . . . . . 333
Ručné kefy s umelohmotnou a 2-oj
komponentnou rukoväťou. . . . . . 329
Ručné kefy so škrabkou . . . . . . . . 330
Ručné kefy štandard . . . . . . . . . . . 328
Ručné kefy ťažké vyhotovenie . . . . 330
Ručné kefy, exportné modely . . . . 330
Artikel
strana
Satinovacie kefy. . . . . . . . . . . . . . . 312
Sortiment “Urob to
vlastnou kefou” . . . . . . . . . . . . . 348
Stierače kotlových rúrok . . . . . . . . 343
Škrabky na omietku. . . . . . . . . . . . 335
Štetce na vŕtacie emulzie . . . . . . . . 345
Štetcové kefy . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
Štetcové kefy 1 pletenec . . . . . . . . 327
Štetcové kefy kvadratické . . . . . . . 327
Štetcové kefy s umelohmotným
pojivom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
Štetcové kefy splietané . . . . . . . . . 326
Štetec na spájkovacie tavivo . . . . . 345
Tanierové kefy pre priemysel. . . . . 354
Univerzálna kefa . . . . . . . . . . . . . . 330
Upínacie kolíky . . . . . . . . . . . . . . . 313
"Urob to vlastnou kefou“ . . . . . . . . 348
Valcové kefy . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
Valcové kefy na odihlovanie. . . . . . 315
Závitový adaptér . . . . . . . . . . . . . . 343
Obj. číslo viď strana 351.
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:35 Stránka 361
www.lessmann.com
Viac informácii pri stiahnutí našej domovskej stránky
Prosím navštívte našu domovskú
stránku na internete!
Povedľa voľby jazyka z nemčiny,
angličtiny, španielčiny, češtiny,
ruštiny máme pre vás potrebné
informácie.
Napríklad si tam môžete stiahnuť:
- Kompletné objednacie čísla –
usmernenie na katalógovú stránku
- Objednacie formuláre pre rôzne
zvláštne kefy
- Údaje o materiáloch pre nasadenie, ako napr. tabuľky pre chemickú odolnosť alebo fyzikálne
vlastnosti
- „Know-how“ našich kief
- Karty bezpečnostných údajov
a návody na obsluhu
- Certifikát ISO 9001
- Všeobecné obchodné podmienky
lessmann-sk 27. 4. 2010 8:35 Stránka 362
362
Tvrdokovové frézy
Lessmann GmbH
Lucas-Schultes-Straße 2
86732 Oettingen
Deutschland
Tel. +49 9082 707-0
Fax +49 9082 707-77
Fax Industrieverkauf 707-76
Fax Export 707-78
www.lessmann.com
info lessmann.com
2010
Certifikované podľa
DIN EN ISO 9001
Download

stiahnuť súbor