17. Majstrovstvá Slovenska v squashi 2013 mužov a žien
SWAN CISCO Cup
1. Termín: 4. - 6. 4. 2013 (štvrtok – sobota), kvalifikácia 3.4.2013
2. Miesto konania: Hlavná súťaž: Aupark, Einsteinova 18, Bratislava – sklenený kurt a kurty
centra Golem. Kvalifikácia: v Imet squash-relax centre, M.Sch. Trnavského 2/B, Bratislava
3. Podmienky účasti na MS: Majstrovstvá SR v squashi sú uzavretou súťažou pre občanov
SR.
4. Podmienky nominácie
•
Muži:
o
o
o
o
•
Majstrovstvá SR hrá 32 hráčov, na turnaj mužov je nominovaných 28
najlepších z prihlásených hráčov celoslovenského rebríčka platného pre mesiac
apríl 2013, štyria hráči postúpia do hlavnej súťaže z kvalifikácie;
do kvalifikácie sa môže prihlásiť každý hráč, ktorý spĺňa podmienky účasti na
MSR; nominovaných bude 16 najlepšie postavených hráčov z celoštátneho
rebríčka platného pre mesiac apríl 2013; nasadení sú 4 hráči; štyria najlepší
hráči z kvalifikácie postupujú do hlavnej súťaže,
v hlavnej súťaži je nasadených 16 hráčov podľa aktuálneho umiestnenia v
rebríčku,
umiestnenie v PSA rebríčku do 150. miesta vrátane má v nasadzovaní prednosť
pred CR SR.
Ženy:
o
o
právo účasti má 16 slovenských hráčok. Ich výber uskutoční z prihlásených
hráčok Výkonný výbor na základe rebríčka a dlhodobej výkonnosti.
prednosť v nasadzovaní má umiestnenie do 100. miesta v WISPA;
5. Prihlasovanie a prezentácia
Všetci hráči a hráčky majú právo sa prihlásiť na 17. Majstrovstvách SR najneskôr do stredy
27.3.2012 do 24:00 hod. na tlačive, ktoré je v prílohe propozícií, na e-mail
[email protected], s kópiou na e-mail [email protected] a
[email protected]
Nomináciu vykoná ŠTK v zmysle bodu č.4 týchto propozícií. Všetky prihlášky budú
potvrdené. V prípade, že prihláška nebude potvrdená, je hráč povinný overiť si jej doručenie u
organizátora a skontrolovať správnosť zápisu do zoznamu prístupného na webových
stránkach!
7. Štartovné
Štartovné na Majstrovstvá Slovenska v squashi 2013 nie je potrebné.
8. Losovanie:
Losovanie sa uskutoční vo štvrtok 28. marca o 11h v IMET Squash-relax centre v Bratislave
len z hráčov, ktorí sa prihlásili predpísanou formou. Losovanie je verejné a samotné losovanie
bude zverejnené na internetových stránkach www.squash-ms.sk , www.squash.sk a
www.squash-imet.sk.
9. Systém hry
Tréning
V prípade bezproblémového postavenia kurtu bude možnosť trénovať na sklenenom kurte aj
pred termínom majstrovstiev po 28.3.2013. Harmonogram tréningových hodín bude
pridelovaný organizátorom na základe požiadavky.
MUŽI
• do 11 bodov bez strát na 3 víťazné sety,
• zápasy o umiestnenie - do 11 bodov bez strát na 3 víťazné sety;
ŽENY
• do 11 bodov bez strát na 3 víťazné sety,
• zápasy o umiestnenie - do 11 bodov bez strát na 3 víťazné sety;
10. Harmonogram zápasov:
streda 3. apríla Imet squash-relax centrum
kvalifikácia 16 hráčov začiatok zápasov o 16:00 hod.
štvrtok 4. apríla Aupark
1. kolo muži začiatok zápasov o 10:00 hod.
zápasy o umiestnenie začiatok zápasov o 14:00 hod.
2. kolo muži začiatok zápasov o 16:00 hod
zápasy o umiestnenie začiatok zápasov o 17:00 hod.
piatok 5. apríla Aupark
1. kolo ženy začiatok zápasov o 10:00 hod
štvrťfinále muži začiatok zápasov o 12:00 hod
zápasy o umiestnenie začiatok zápasov o 12:00 hod.
štvrťfinále ženy začiatok zápasov o 16:00 hod.
semifinále muži začiatok zápasov o 18:00 hod
sobota 6. apríla Aupark
zápasy o umiestnenie začiatok zápasov o 10:00 hod.
semifinále ženy začiatok zápasov o 10:00 hod.
zápas o 3. miesto ženy začiatok zápasu o 15:00 hod.
zápas o 3. miesto muži začiatok zápasu o 16:00 hod.
FINÁLE Ženy začiatok zápasu o 17:00 hod.
FINÁLE Muži začiatok zápasu o 18:00 hod.
Začiatky zápasov sú orientačné a presný časový harmonogram zápasov bude zverejnený na
internetovej stránke www.squash.sk, www.squash-ms.sk a www.squash-imet.sk;
Organizátor má právo úpravy časového harmonogramu podľa aktuálnych podmienok.
11. Odmeny
Hráči budú odmenení trofejou za umiestnenie na 1. - 3. mieste a v kategórii muži aj finančnou
čiastkou podľa rozpisu: 1.miesto 340€, 2. miesto 170€, 3.miesto 120€, 4. miesto 90€, 5. miesto
70€ a postupne o 10€ menej až po 10.miesto, ktoré je 20€. Podmienkou je odohrať všetky
zápasy.
12. Vedenie turnaja
Riaditeľ turnaja: Dušan Richtárik (0905 650944, [email protected])
Hlavný rozhodca: Ivan Jančička, predseda RoK
Informácie: [email protected]
13. Rozhodovanie
Rozhodcov na prvý zápas na každom kurte stanoví hlavný rozhodca, nasledujúci zápas na
kurte rozhoduje hráč, ktorý svoj zápas prehral. Na zápasy od štvrťfinále muži a semifinále
ženy stanoví rozhodcu Hlavný rozhodca turnaja.
14. Ubytovanie:
V prípade záujmu o ubytovanie kontaktujte
[email protected] (http://www.squash-imet.sk/?p=hotel)
Download

SWAN CISCO Cup 2013 propozíciev3