Spracovanie
polymérov
TENIX
Autorizovaný distribútor pre SR
51
SPRACOVANIE POLYMÉROV
52
SPRACOVANIE POLYMÉROV
a zlúčeniny pre
Separačné prostriedky, ochranné prostriedky, čističe a zlúčeniny
a kompozitných foriem.
všetky typy plastov, gúm a kompozitných
Typ produktu
Požadované použitie
Druh záťaže
Odporučený produkt
Strana
Silikónový
Syntet. vlákna: Nylon, PP, PE
Nehorľavé
PU
GRP, Epoxid, PE, Rotačné
Termoplasty a guma
Zero “Free Silicone”
ABS, PE, PP, PVC, PA, PU
Všeob.použitie
Guma/Prírodné polyméry
Plasty a guma
Heavy Duty
Vys. teplota/ Heavy Duty
Vysoký lesk
Semipermanentné
Medium Duty
Semiperm. suchý film
Pretierateľný/po aplikácii OK
Univerzálny
Medium Duty
Light Duty
54
54
55
58
54
58
55
55
54
55
Bezsilikónový
Všeob. použitie
Termoset, PU, Epoxid, PE
PVC, PU,Pružné polyméry
Elektronické polyméry
LDPE, HDPE, PP, PVC, PS, POM, PA
Všeob. použitie
Všeobecné separátory pre termoplasty
Umelá guma, PP, PE
Heavy Duty
Suchý film
Vlhký film
minimálny prenos
Viacnásobné uvoľnenia
Heavy Duty
Medium Duty, suchý film
Semipermanentné
FORMULA 1
FORMULA 1 HT
PUR 400
RELEASE 100
FORMULA 6
DP 200
FORMULA 20
HD-SIL RELEASE
FORMULA 2
FORMULA 8
FORMULA 7
FORMULA 10
FORMULA 4
FORMULA 11
FORMULA 14
NO-SIL RELEASE
FORMULA 5
FORMULA 12
Špeciálny
Všeobecné použitie
2x silnejší ako MPR100
Rotomoulding
Univerzálny, Vysoký lesk
Zlúčeniny (zahr: Boron, Amid, & Uhlík)
Vstrekovanie plastov v auto. priemysle
Tuhoizolačné a polotuhé PU
Vysokolesklé elastomerické PU
Gumové separátory
Gumové a epoxidové sep.
Separátor koncentrovanej gumy
a silikónovej gumy
Vodná báza
Vodná báza
Vodná báza
Silikón
Silikón
Semipermanent.
Vosk
Semipermanent.
na báze rozpúšť. Vosk a silikón
na báze rozpúšť. Umožňuje náter po aplikácii
na báze rozpúšť. Vosk a silikón
Semipermanent.
Vodná báza
Vysoká teplota
Vodná báza
Vysoká teplota
Vodná báza
MPR100
MPR200
ROM300
COM300
COM400
PUR101
PUR300
PUR400
RBR100
RBR300
RBR310
58
58
58
59
59
59
59
59
59
59
59
56
57
56
57
57
57
56
57
SPRACOVANIE POLYMÉROV
Spracovanie polymérov - výber produktov
53
SILIKónový separačný prostrieDok do stredne
ťažkých prevádzkových podmienok
Univerzálny separačný prostriedok pre všetky termoplasty a mnohé typy gúm.
• Silikónový separátor na oddelenie výliskov od foriem
do stredne ťažkých prevádzkových podmienok
• Vylepšuje povrchovú úpravu a nezataví sa vo forme
• Možnosť použitia až do +200ºC
l
25
0m
l
35
0m
75
m
ml
0
l
75
52500
0m
l
2
3750m
0l
245m
0l
2150m
0l
13000
0m
TWIN
SYRINGE
50
10
0m
l
l
ÚROVEŇ UVOĽNENIA
1000
15
150
l
l
15
m
100
345
000m
50
24
m
30
0m
l
10
0m
30
TWIN
SYRINGE
l
• Tiež účinný ako protilepivé činidlo v textilnom
priemysle, pri odstraňovaní peny, v tlačiarenskom
a obuvníckom priemysle
l
Spracovanie polymérov
Formula Six
TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ
0
25
0
3
4.5
400ml
20
400g
500g
5kg
400ml
12.5kg
18kg
15
20
25
25kg
Formula One & HT
12.5kg
18kg
25kg
SILIKónový separačný prostriedok do
ťažkých prevádzkových podmienok
Separátor na oddelenie výliskov od foriem s vysokou koncentráciou silikónu do
ťažkých prevádzkových podmienok
l
l
75
m
24
m
l
l
l
15
m
30
0m
l
10
0m
TWIN
SYRINGE
35
0m
20
12.5
5kg
750
31680-AA
l
12.5
500g
25
25
0m
2.8
20
0
10
50
1
400g
31535-AA
20
15
0
4.5
75
PRENOS
1 APL.2.8FILMU3
750
50
0
1000
30
0
150
ml
100
15
50
POČET UVOĽNENÍ
40
0
30
50
2.8
3
4.5
400g
500g
400g
400g
15
20
18kg
18kg
25kg
25kg
1
400ml
400ml
25
4.5
400g
500g
18kg
25kg
100
150
1000
5kg
25
0m
12.5kg
20
18kg
l
25
0m
35
0m
l
75
m
l
24
m
15
m
l
l
l
50
30
0m
l
10
0m
30
TWIN
SYRINGE
15
ml
•Vylepšuje povrchovú úpravu a nezataví vo forme
54
1
2.8
3
4.5
400g
500g
15
5kg
12.5kg
0
75
50
0
l
25
0m
l
750
500g
5kg
12.5kg
18kg
25kg
31536-AA
400ml
0
31534-AA
75
50
0
30
0
0
25
20
0
PRENOS APL. FILMU
400g
ml
1000
15
150
40
0
100
POČET UVOĽNENÍ
50
7
•Zvlášť účinný pre použitie v gumárenskom
priemysle a iných výrobných
procesoch obsahujúcich
gumu
0
5
.
.8
5
2
25
1
3
4
2
1
•Univerzálny separačný prostriedok
35
0m
l
75
m
l
l
24
m
15
m
30
0m
TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ
50
0
50
30
TWIN
SYRINGE
10
10
0m
l
l
ÚROVEŇ UVOĽNENIA
40
0
30
0
0
25
0
20
0
10
50
• Vlhký silikónový film na uvoľnenie gumových foriem/výliskov
•Použiteľný do +200ºC
20
TENIX s.r.o., tel.: 0903/995 995, e-mail: [email protected], www.tenix.sk
12.5
20
18kg
25
25kg
l
l
75
0
31533-AA
50
0
ml
15
silikónový separačný prostriedok
pre gumu do stredne ťažkých
prevádzkových podmienok
2200
12.5kg
35
0m
(F1 HT)
l
15
40
0
l
30
0
18kg
75
m
24
m
l
15
m
0
12.5kg
5kg
750
3
2.8
1000
500g
31675-AA
400ml
25
30
0m
20
0
12.5
150
400g
Separačný prostriedok na báze silikónu určený na uvoľňovanie prírodnej
12.5
20
gumy a polymérov s nízkou teplotou tavenia
20
0
75
50
0
40
0
30
0
25
0
20
0
10
50
l
12.5kg
12.5kg
10
0m
77550
0
550
000
l
5kg
5kg
31678-AA
100
400ml
400ml
12.5
0
ml
l
ml
l
mll
1155m
44000
0
330
000
0l
2
2255500m
500g
500g
2255
50
20
0
750
31677-AA
2200
1155
Formula Two
1212.5.5
5kg
22550
0m
ml
l
33550
0m
7755m
l
2244m
ml
ml
l
115
5m
ml
l
33000
0m
0l
35
220000m
31532-AA
33
44.5.5
TWIN
SYRINGE
10
30
0
0
25
20
0
0
10
50
1
22.8.8
30
775500
50
11
PRENOS APL. FILMU
1000
1000
0
1000
150
150
75
150
50
0
100
100
100
ml
50
POČET UVOĽNENÍ
50
50
7
ml
l
30
1000
750
•Vysokoúčinné mazivo pre zvlákňovacie trysky, ktoré sa používa pri výrobe
syntetických vlákien ako nylon, polypropylén a polyester
20
15
3
4.5
2.8
1
•Schválené automobilovým priemyslom: Ford Tox č.: 168735
1150m
000l
2
TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ
TWIN
TWIN
SYRINGE
SYRINGE
15
55400ml
l
15
m
TWIN
SYRINGE
30
0m
10
0m
l
l
ÚROVEŇ UVOĽNENIA
150
•Použiteľný do +200ºC (Formula 1 HT do +200ºC aplikovaná pri nepretržitej
prevádzke a do +300°C pri prerušovanej prevádzke). F1 HT je nehorľavá
40
0
11000
0m
30
30
100
15
30
•Zlepšuje povrchovú úpravu a nezataví sa vo forme
ml
•Vyvinutý pre plastové a gumové formy, ktoré sa veľmi ťažko uvoľňujú
25
25kg
25
25kg
RoHS
SILIKónový separaČný prostriedok do
Ľahkých prevádzkových podmienok
Silikónový separačný prostriedok na separovanie foriem určený do ľahkých
prevádzkových podmienok. Poskytuje vysokoúčinné uvoľňovanie pri
separovaní foriem pri spracovaní plastov a gumy
•Vhodný pre jemné a detailné odliatky
•Vylepšuje povrchovú úpravu a nezataví sa vo forme
•Možnosť použitia až do +200ºC
•Univerzálny separačný prostriedok pre menej zaťažujúce použitie
l
25
0m
l
l
30
0
25
0
0
20
50
10
0
PRENOS APL. FILMU
•Vhodný pre uvoľnenie voskových vzorov pri odliatkoch
31536-AA
75
0
POČET UVOĽNENÍ
l
1000
35
0m
l
150
50
0
100
15
m
50
•Použitie pre vstrekovanie plastov, lisovaní výliskov a vákuových
formovacích procesoch
75
m
24
m
l
TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ
40
0
30
15
m
TWIN
SYRINGE
30
0m
10
0m
l
l
ÚROVEŇ UVOĽNENIA
SPRACOVANIE POLYmérpv
Formula Eight
750
1
Formula Twenty
15
3
4.5
400g
500g
2.8
5kg
25
Pretierateľný separačný prostriedok
pre uvoľnenie plAstov a gumy
12.5kg
18kg
25kg
Špeciálny separačný prostriedok založený na unikátnej aktívnej látke,
ktorá umožňuje po formovacom procese ďalšie úpravy: napr. farbenie,
pokovovanie a iné.
400ml
20
12.5
20
•Uvoľnenie a účinnosť ako pri tradičných separačných prostriedkoch
založených na silikóne
•Nevytvára olejový film, takže redukuje potrebu čistenia
•Film sa neprenáša na tvarované súčiastky
l
l
25
0m
35
0m
•Pokrokový separačný prostriedok pre spracovanie polymérov
0
30227-AA
75
30
0
0
0
25
10
20
0
vizkozita apl. film
50
75
m
1000
50
0
150
ml
100
15
50
l
l
24
m
l
TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ
DLHOVEKOsŤ
•Účinný pri uvoľňovaní širokej škály materiálov vrátane ABS, Polyetylénu,
Polypropylénu, PVC, Polyamidov a Polyuretánov
40
0
30
15
m
TWIN
SYRINGE
30
0m
10
0m
l
l
ÚROVEŇ UVOĽNENIA
750
1
HD-Sil Release
15
3
4.5
400g
500g
2.8
5kg
25
SILIKónové mazadlo do ťažkých
prevádzkových podmienok
12.5kg
18kg
25kg
Preukazuje výborné protilepivé a protišmykové vlastnosti. Obzvlášť
účinný pri uvoľňovaní foriem a procesoch, pri ktorých dochádza ku
vstrekovaniu plastov.
400ml
20
12.5
20
•Ideálny v prípade, keď je potrebné čisté, bezfarebné mazadlo
•Vlhký silikónový film zabezpečí efektívne uvoľnenie
•Použiteľný do +200ºC
500g
5kg
12.5kg
l
0
PUR 400
20
25
Silikónový separačný prostriedok
pre PU
18kg
25kg
Silikónový separačný prostriedok, ktorý je vyvinutý na odstraňovanie
súvislých povlakov a polyuretánových polymérov
30
50
100
1000
75
m
l
l
150
l
l
•Dodáva tvarovaným súčiastkam vysoký lesk
24
m
TWIN
SYRINGE
15
m
20
12.5
30
0m
10
0m
l
l
400ml
l
400g
15
25
0m
4.5
35
0m
3
31631-AD
75
30
0
25
0
20
0
2.8
25
0m
l
Number of Releases
•Ľahko odstrániteľný s rozpúšťadlovými čističmi napr. Ambersil Mould
Solv
50
0
75
m
ml
1000
750
1
•Vysoko univerzálny - môže byť použitý na prakticky každý proces
spracovania polymérov
35
0m
l
l
24
m
15
m
150
15
100
Applied Film Transfer
10
0
50
Temperature Tolerance
40
0
50
l
l
Release Level
30
0m
l
10
0m
30
TWIN
SYRINGE
400g
12.5
20
ml
15
0
75
50
0
40
0
30
0
0
25
0
20
10
50
0
l
25
0m
12.5kg
18kg
25kg
400ml
1
2.8
3
4.5
400g
500g
l
75
m
l
ml
2.8
75
750
12.5
4.5
400g
500g
15
5kg
12.5kg
20
18kg
25
25kg
30317-AA
400ml
0
31537-AA
3
20
s.r.o., tel.: 0903/995 995, e-mail: [email protected], www.tenix.sk 15
5kg
25
0m
l
5kg
1
15
31751-AA
TENIX
500g
35
0m
l
1000
50
0
25
24
m
1
755ml
0
150
40
0
20
0
10
0
50
15
3PRENOS
4.5 APL. FILMU
100
20
0
•Použiteľný do +200ºC
30
0
TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ
POČET UVOĽNENÍ75
2.8
•Nezataví sa vo forme - vhodný na použitie pri lisovacích procesoch
750
prebiehajúcich pri nízkych teplotách
0
50
TWIN
SYRINGE
•Nevýrazná rozpúšťadlová vôňa
25
40
0
30
1
3000m
0l
0
25
0
20
10
0
50
ÚROVEŇ UVOĽNENIA
1
35
0m
l
l
1000
75
m
l
24
m
l
15
m
150
53000
0 ml
100
ml
50
15
30
TWIN
SYRINGE
30
0m
10
0m
l
l
•Jemná vrstva sprejovania pre dokonalé rovnomerné pokrytie povrchu
12.5kg
20
18kg
25
25kg
55
Spracovanie polymérov
Formula Five
BeZsilikónový separačný prostriedok do stredne
ťažkých prevádzkových podmienok
Separačný prostriedok na formy bez silikónu vytvárajúci suchý film do stredne ťažkých prevádzkových
podmienok
•Má výborné uvoľňovacie vlastnosti pri všetkých
typoch termoplastov, určitých teplom tvrditeľných
plastoch, silikónovej gume a ďalších typoch
gúm.
•Nenarúša procesy nasledujúce po vylisovaní
ako napríklad natieranie, tlačenie alebo lepenie
•Zlepšuje povrchovú úpravu a nezataví sa vo
forme
•Použiteľný do +150ºC
•Ľahko odstrániteľný s rozpúšťadlovými čističmi
napr. Ambersil Mould Cleaner
1
2.8
12.5
3
4.5
400ml
20
400g
500g
5kg
l
25
0m
l
75
m
0
l
75
52050
0m
750
5kg
750
12.5kg
15
20
0
31540-AA
20
15
75
ml
35
0m
l
500g
3750m
0l
l
400g
15
4.5
30
0
3
0
25
0
20
0
10
50
Viskozita
2.8
1 filmu
1000
40
0
2150m
0l
150
dlhovekosť
2
13000
0m
10
0m
30
254m
0l
50
100
l
50
TWIN
SYRINGE
TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ
ml
l
l
15
m
24
m
1000
l
ÚROVEŇ UVOĽNENIA
150
15
100
50
0
50
3
4050
0m
30
TWIN
SYRINGE
30
0m
10
0m
l
l
•Schválené automobilovým priemyslom: Ford Tox
č.: 174011
18kg
25
RoHS
31679-AA
25kg
Formula Four
12.5kg
25
18kg
25kg
separačný prostriedok pre PVC
400ml
Uvoľňuje PVC, polyuretánové elastoméry a ďalšie pružné polyméry.
Ideálny separačný prostriedok pri výrobe podrážok do topánok
20
12.5
•Bezsilikónový separačný prostriedok s vlhkým filmom, tvarovaným
výrobkom dodáva vysoký lesk
•Nenarúša procesy nasledujúce po vylisovaní ako napríklad natieranie,
tlačenie alebo lepenie
•Nezatavuje sa vo forme a môže byť odstránený s Mould Cleaner-om
l
25
0m
l
l
75
m
0
75
l
24
m
35
0m
31548-AA
50
0
25
20
0
0
10
50
Viskozita filmu
1000
ml
150
15
100
0
50
dlhovekosť
•Použiteľný do +200ºC
40
0
TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ
30
30
0
l
15
m
TWIN
SYRINGE
30
0m
10
0m
l
l
ÚROVEŇ UVOĽNENIA
750
4.5
400g
500g
Formula Seven
15
5kg
400ml
20
25
separačný prostriedok do ťažkých
prevádzkových podmienok
12.5kg
18kg
25kg
l
l
75
m
l
l
24
m
15
m
TWIN
SYRINGE
30
0m
10
0m
l
l
Separačný prostriedok na formy bez silikónu vytvárajúci vlhký film vhodný do
ťažkých prevádzkových podmienok
20
•Poskytuje výborné uvoľňovacie
vlastnosti
pre širokú
škálu termoplastov
1000
50
100
150
30
a gúm
56
1
2.8
12.5
400g
500g
3
4.5
20
400g
500g
0
75
50
0
40
0
30
0
25
0
0
20
50
10
0
l
25
0m
ml
15
0
75
52050
0m
3
4050
0m
l
20
25
15
3
4.5
2.8
1
•Ľahko odstrániteľný s rozpúšťadlovými čističmi napr. Ambersil Mould
500g
5kg
12.5kg
18kg
25kg
400g
750
Cleaner
l
0
31539-AA
20
15
75
4.5
750
•Použiteľný do +170ºC
50
0
3
35
0m
75
m
l
l
1000
•Nezatavuje sa vo forme
ml
1000
25
20
0
0
10
50
Viskozita
2.8
1 filmu
150
30
0
100
0
50
dlhovekosť
l
l
TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ
30
24
m
15
m
2
254m
0l
2150m
0l
13000
0m
TWIN
SYRINGE
50
10
0m
l
l
ÚROVEŇ UVOĽNENIA
150
3750m
0l
100
15
50
•Nenarúša procesy nasledujúce po vylisovaní ako napríklad natieranie,
tlačenie alebo lepenie
40
0
30
TWIN
SYRINGE
30
0m
10
0m
l
l
15
ml
12.5
l
3
25
0m
2.8
35
0m
1
TENIX
5kg
750
12.5kg
18kg
400ml
15
20
25
5kg
12.5kg
18kg
25
25kg
31681-AA
12.5
30006-AA
400ml
20
s.r.o., tel.: 0903/995 995, e-mail: [email protected], www.tenix.sk 25kg
SPRacovanie polymérov
Formula Ten
separačný prostriedok BEZ
SILIKónu vytvárajúci suchý film
Vysokoúčinný separačný prostriedok pre teplom tvrditeľné plasty. Má výborné
uvoľňovacie vlastnosti na polyuretány, epoxidovú živicu a polyestery.
• Separačný prostriedok pre formy bez silikónu so suchým filmom
• Nenarúša procesy nasledujúce po vylisovaní ako napríklad natieranie,
tlačenie alebo lepenie
• Separačný prostriedok sa nezataví vo forme
• Použiteľný do +180ºC
l
25
0m
35
0m
l
40
0
30
0
25
0
0
20
10
0
50
Viskozita filmu
31541-AA
75
0
1000
l
150
50
0
24
m
15
m
l
l
• Využíva fluórovanú živicu ako aktívny uvoľňovač
15
m
50
100
30 dlhovekosť
l
TWIN
SYRINGE
TEPLOTNÁ
ODOLNOSŤ
75
m
30
0m
10
0m
l
l
ÚROVEŇ UVOĽNENIA
750
1
3
4.5
400g
500g
2.8
Formula Eleven
15
5kg
25
separačný prostriedok bez silikónu
s minimálnym prenosom
12.5kg
18kg
25kg
Separačný prostriedok bez silikónu s ultra-tenkým suchým filmom s minimálnym
prenosom.
400ml
20
12.5
20
• Účinný hlavne pri polyméroch použitých v elektronike ako Polykarbonát, ABS,
obzvlášť vhodný pri uvoľnení HIPS-u (húževnatého styrénu)
• Nenarúša procesy nasledujúce po vylisovaní ako napríklad natieranie, tlačenie
alebo lepenie
l
25
0m
35
0m
l
• Ľahko odstrániteľný s rozpúšťadlovými čističmi napr. Ambersil Mould Cleaner
31542-AA 75
0
50
0
750
separačný prostriedok
bez silikónu
25kg
Bezsilikónový separačný prostriedok pre uvoľnenie
termoplastov (LDPE, HDPE, PP, PVC, PS, POM, PA).
Separačný prostriedok bez silikónu určený na
uvoľňovanie širokej škály syntetických gúm a veľa druhov
termoplastov ako napr. Polypropylén a Polyetylén.
• Výborné mazacie vlastnosti vysoko odolného filmu
• Použiteľný do +200ºC
•Vytvára tenký, inertný a tepelne stabilný film, ktorý umožní
viacero uvoľnení po jednom aplikovaní
5kg
400ml
12.5
20
20
bezsilikónový
separačný prostriedok
určený do ťažkých
prevádzkových
podmienok
12.5kg
18kg
1
25
2.8
25kg
3
4.5
400g
500g
5kg
2.8
3
4.5
400g
500g
• Lubrikačný film je priehľadný, nezanecháva škvrny
a neodlupuje sa
5kg
12.5kg
TENIX
20
18kg
25
25kg
100
150
1000
30
0
0
25
0
Viskozita filmu
2.8
3
4.5
400g
500g
31549-AA
750
s.r.o., tel.: 0903/995 995, e-mail: [email protected], www.tenix.sk
1
• Použiteľný do +120ºC
l
l
l
24
m
15
m
30
0m
l
50
TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ
20
l
30
TWIN
SYRINGE
Koeficient trenia
0
75
0
31971-AA
KOMPATIBILITA MAT.
10
• Použiteľný do +170ºC
10
0m
a pri mnohých iných lisovacích procesoch
50
25
0m
l
• Pre použitie pri vstrekovaní plastov,vákuovom lisovaní
l
15
l
• Viskózny film odpudzuje vlhkosť, chráni proti korózií
• Umožňuje dekoratívnu úpravu (napr. náter, pokovovanie)
35
0m
75
m
750
25kg
častí od formy.
50
0
30
0
0
25
0
Viskozita filmu
ml
1000
15
150
40
0
100
dlhovekosť
1
l
l
24
m
l
15
m
30
0m
l
10
0
50
20
l
10
0m
50
30
TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ
18kg
25
Mazací prostriedok pre čapy ejektorov a všetky ostatné
obdobné nízkotolerančné časti určený do ťažkých
prevádzkových podmienok.
20
na výliskoch
ÚROVEŇ UVOĽNENIA
12.5kg
20
mazací prostriedok na
plastové formy
Poskytuje vlhký film pre uvoľnenie plastových a gumených
TWIN
SYRINGE
25
0m
l
15
400ml
12.5
Ejector Pin
Lubricant
l
500g
15
0
400g
No-Sil Release
25
0m
4.5
75
3
l
750
35
0m
2.8
30226-AA
0
25
0
Viskozita filmu
1000
750
1
35
0m
l
l
24
m
15
m
150
75
100
30
0
50
dlhovekosť
0
l
30
0m
TWIN
SYRINGE
TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ
20
75
m
10
0m
50
75
0
31544-AA
ÚROVEŇ UVOĽNENIA
10
0
l
25
0m
l
l
35
0m
30
50
0
0
25
20
0
0
Viskozita filmu
1000
ml
150
15
100
30
0
50
dlhovekosť
• Použiteľný do +250ºC
40
0
l
24
m
l
15
m
30
0m
TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ
10
l
10
0m
50
30
TWIN
SYRINGE
l
• Rýchla účinnosť. Lisovanie môže začať 5-10 min. po
aplikovaní
l
ÚROVEŇ UVOĽNENIA
• Viacnásobné použitie po jednom aplikovaní môže
zabezpečiť výraznú ekonomickú úsporu pri použití
tohto produktu
50
0
20
50
0
18kg
75
m
12.5kg
ml
400ml
12.5
SEMIPERMANENTNý
separačný prostriedok
bez silikónu
25
15
5kg
20
40
0
500g
Formula Fourteen
15
l
400g
Formula Twelve
75
m
4.5
ml
3
2.8
15
1
40
0
30
0
0
25
0
20
0
Viskozita filmu
• Použiteľný do +150ºC
ml
1000
15
dlhovekosť
150
40
0
100
75
m
l
24
m
l
15
m
30
0m
l
50
10
l
10
0m
50
30
TWIN
SYRINGE
TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ
l
• Viacnásobné použitie po jednom aplikovaní môže zabezpečiť výraznú
ekonomickú úsporu pri použití tohto produktu
ÚROVEŇ UVOĽNENIA
15
5kg
12.5kg
57
20
18kg
25
25kg
SEMIPERMANENTNý separačný prostriedok na báze
rozpúšťadla
Špeciálne vyvinutý pre vykonanie viacnásobných uvoľnení širokej škály vystužených
polymérov (vrátane epoxidov), polyesterových kompozitov, teplom tvrditeľnej živice a rotačne
tvarovaných vylisovaných častí.
• Nevýrazná vôňa a jednoduchá aplikácia
• Rýchle vytvrdzovanie pri izbovej teplote pre dosiahnutie
maximálnej produktivity
• Vysoký lesk & vysoká kĺzavosť
• Neprenáša ďalej znečistenie - nenarúša procesy po
vylisovaní
l
25
0m
75
l
35
0m
75
m
ml
0
15
1000
50
0
0
25
0
20
0
10
50
ÚROVEŇ UVOĽNENIA
l
l
150
24
m
15
m
100
40
0
50
30
0
30
0m
l
10
0m
30
TWIN
SYRINGE
l
• Univerzálny uvoľňovač pre uvoľnenie veľa druhov
polymérov a formových substrátov
l
SPRACOVANIE POLYMérov
Release 100
TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ
750
POČET UVOĽNENÍ
4.5
400g
500g
400ml
20
5kg
18kg
12.5kg
25
25kg
DP200
MPR 100
SEMIPERMANENTNý
silikónový separačný
prostriedok
Separačný prostriedok na báze
silikónovej emuLzie
2.8
75
l
25
0m
50
0
l
35
0m
ml
l
l
24
m
15
m
75
m
15
18kg
12.5kg
100
1000
l
35
0m
75
m
l
l
150
ml
50
l
l
l
10
0m
TWIN
SYRINGE
58
3
4.5
400g
500g
5kg
12.5kg
18kg
1
25
2.8
20
•Môže sa použiť neriedený alebo riedený, čím
sa dosiahne výraznejšia úspora
25kg
3
4.5
400g
500g
15
5kg
12.5kg
50
0
20
18kg
25
25kg
31736-AA
s.r.o., tel.: 0903/995 995, e-mail: [email protected], www.tenix.sk 400ml
12.5
MPR 200
750
31739-AA
20
15
TENIX
40
0
30
0
0
25
0
20
0
10
50
0
75
50
0
40
0
30
0
0
25
0
20
0
10
50
750
2.8
25kg
•Použiteľný do +150ºC
• Znižuje dopad na životné prostredie
1
31734-AA
•Uvoľňuje mnoho typov plastov a gúm. Vhodný
hlavne na PVC a gumové profilové pretláčanie
l
25
0m
l
35
0m
• Nehorľavý, bez zápachu
30
25
Separačný prostriedok na báze
silikónovej emuLzie
Univerzálny separačný prostriedok na báze
vody, emulgátorov a silikónu. MPR 200 má
dvojnásobnú hodnotu aktívnej látky ako MPR100.
12.5
• Rýchle vytvrdzovanie, nezatavuje sa vo forme
1000
0
40
0
30
0
0
SEMIPERMANENTNý
Separačný 2
18kg
25kg
0
prostriedok určený pre
rotačne tvarované súčiastky
založený na vodnej báze
l
l
15
m
12.5kg
400ml
Špeciálne vyvinutý na vodnej báze použiteľný v širokej
škále procesov zaoberajúcich sa formovaním rotačne
tvarovaných súčiastok
150
5kg
20
15
100
25
ml
50
30
0m
l
10
0m
30
TWIN
SYRINGE
500g
15
24
m
20
l
12.5
400g
15
m
400ml
4.5
30
0m
5kg
20
15
500g
15
l
400g
ROM 300
3
l
1
0
31538-AA
75
m
4.5
24
m
3
2.8
25
750
RoHS
750
1
20
0
10
0
50
l
25
0m
l
l
35
0m
75
m
• Odsúhlasné Rolls Royce č. 116061
0
25
0
0
20
50
10
0
Viskozita filmu
1000
75
POČET UVOĽNENÍ
150
1000
ml
100
50
0
50
30
0
30
150
15
TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ
40
0
l
24
m
l
15
m
30
0m
l
10
0m
TWIN
SYRINGE
100
• Použiteľný do +200ºC
l
ÚROVEŇ UVOĽNENIA
TWIN
SYRINGE
30
0m
10
0m
l
• Vyvinutý pre tvárniace procesy, kde použitie
“voľného” silikónu môže spôsobiť praskanie. Vhodný
pre použitie pri procesoch rotačného tvarovania
50
30
l
Suchý film na báze silikónovej živice, ktorý na
vzduchu tvrdne a vytvára semipermanentnú
separačnú vrstvu.
Univerzálny separačný prostriedok, ktorý neobsahuje
rozpúšťadlá a tým znižuje dopad na životné prostredie.
Uvoľňuje širokú škálu plastov a gúm, hlavne PVC
a gumové profilové pretláčanie
• Účinné uvoľňovanie pri používaní betónových
a kamenných foriem
• Použiteľný do +150ºC
25
0m
12.5
31746-AA
20
15
l
3
75
Viskozita
2.8
1 filmu
400ml
12.5
20
univerzálny separačný
prostriedok na
odstraňovanie vosku
SEMIPERMANENTNý separačný
prostriedok pre kompozitné
materiály
500g
2.8
3
4.5
400g
500g
15
5kg
12.5kg
20
l
25
0m
l
35
0m
l
50
0
l
35
0m
ml
75
m
l
l
24
m
15
m
30
0m
15
20
10
50
75
0
50
0
40
0
30
0
25
0
0
0
l
l
25
0m
35
0m
l
0
75
50
0
25
0
20
0
750
1
2.8
3
4.5
400g
500g
400ml
5kg
12.5kg
18kg
25
25kg
RBR 310
separačný prostriedok
pre prírodné, syntetické
a silikónové gumy
20
12.5
31740-AA
20
15
22550
0
l
22550
0mml
1000
•1000
Vysoko aktívna látka pôsobí ako základ pre nové
a pórovité povrchy foriem
77550
0
22000
0
5500
ml
l
11000
0
150
150
33550
0m
100
100
l
50
50
• Založený na vodnej báze, nezanecháva žiadne
zvyšky, umožňuje opakované uvoľnenie bez nutnosti
ďalšej aplikácie
1155ml
m
30
30
l
ml
l
TWIN
TWIN
SYRINGE
SYRINGE
1155m
ml
l
33000
0mml
Koncentrovaný separačný prostriedok na vodnej báze
pre prírodné, syntetické a niektoré silikónové gumy.
55000
0
50
0
40
0
30
0
0
25
0m
1000
•Rýchle
vytvrdzovanie a nízka tvorba zvyškov
40
0
35
0m
l
75
m
l
24
m
15
m
25
50
20
•Nehorľavý a šetrný k životnému prostrediu
l
0
31750-AA
400ml
ml
150
•Použiteľný do +250°C
50
0
25kg
15
15
m
l
l
l
30
0m
100
ml
l
20
0
ml
50
• Použiteľný do +250°C
757500
20
18kg
25
31741-AA
TENIX
25kg
11
22.8.8
33
44.5.5
400g
400g
500g
500g
s.r.o., tel.: 0903/995 995, e-mail: [email protected], www.tenix.sk
400ml
400ml
400ml
12.5
18kg
• Uvoľňuje všetky prírodné a syntetické druhy
gúm
750
1
12.5kg
RBR 100
75
m
10
0
15
30
TWIN
SYRINGE
25
•Založený na vodnej báze, nezanecháva
žiadne zvyšky, umožňuje opakované
uvoľnenie bez nutnosti ďalšej aplikácie
12.5
5kg
25
Špeciálne vyvinutý, založený na vodnej báze,
semipermanentný uvoľňovač pre použitie pri
uvoľňovaní gumy
20
25kg
31749-AA
25kg
30317-AA
400ml
Separačný prostriedok
na uvoľNenie gumy
a epoxidovej živice
18kg
25
500g
20
SEMIPERMANENTNý
separačný prostriedok
na gumu
RBR 300
20
15
m
l
50
0
18kg
12.5kg
l
25
0m
75
50
0
0
12.5
30317-AA
75
m
l
5kg
20
l
750
formovania ako aj adhéziu ďalšej vrstvy na povrchu
• Znižuje náklady po lisovacom procese (nie75je
0
potrebné odmastenie)
15
3
4.5zvyšky
2.8
• Nezanecháva1 prakticky
žiadne
0
35
0m
l
75
m
ml
15
40
0
l
24
m
30
0
l
l
l
15
m
0
25
0
30
0m
0
10
50
20
0l
75
0
500g
15
20
12.5
75
0
25kg
24
m
10
0m
ml
15
400g
11000
0m
35
0m
l
75
m
ml
15
40
0
l
1000
30
0
25
0
150
24
m
15
m
l
l
l
0
100
20
10
0
50
4.5
Špeciálny separačný prostriedok pre uvoľnenie
širokej škály prírodnej a syntetickej gumy
a zaliatej a nezaliatej epoxidovej živice.
20
30
0m
l
10
0m
50
30
TWIN
SYRINGE
1000
TWIN
SYRINGE
• Umožňuje náter po aplikácii, alebo náter počas
44000
0
12.5kg
400ml
12.5
35
0m
l
50
0
l
75
m
15
5kg
150
25kg
PUR 300
7755m
500g
100
l
l
400g
30
0m
l
10
0m
4.5
25
0m
l
25
18kg
750
3
2.8
31751-AA
75
1
50
25
0m
20
25
ml
12.5kg
3
400ml
• Mimoriadne jemná vrstva sprejovania a rýchlo sa
25
15vôňou20
3
4.5
2.8
1 rozpúšťadlo
vyparujúce nosné
s nevýraznou
zabezpečuje rýchle a ľahké uvoľňovanie dokonca aj pri
500g
5kg
12.5kg
18kg
25kg
400g
nižších teplotách lisovania
15
5kg
TWIN
SYRINGE
18kg
400g
Silikónový separačný prostriedok s jemným filmom
špeciálne vyvinutý na odstraňovanie súvislých povlakov
a polyuretánových elastomérov.
20
40
0
500g
30
0
400g
0
1000
15
20
0
150
0
100
4.5
400ml
12.5
35
0m
l
75
m
ml
l
24
m
15
m
l
l
750
503
10
50
30
2.8
TWIN
SYRINGE
30
0m
l
10
0m
1
10
500m
40
0
30
0
25
0
20
• Dodáva lesk tvarovaným súčiastkam
15
40
0
l
24
m
1000
30
0
l
15
m
150
0
100
25
30
0m
l
10
0
50
20
0
l
10
0m
50
30
2.8
PUR 400
30
TWIN
SYRINGE
1
31748-AA
400ml
Silikónový separačný
prostriedok pre
POLYURETány
20
12.5
12.5kg
750
0
400ml
12.5
25kg
25kg
10
18kg
31747-AA
18kg
l
12.5kg
25
12.5kg
50
5kg
20
5kg
10
0m
500g
15
500g
25
l
400g
0
0
75
400g
20
1000
25
0m
4.5
15
150
75
0
3
20
10
50
0
l
l
35
0m
l
75
m
ml
15
3 zvyšky
4.5
2.8 žiadne
1
• Nezanecháva prakticky
l
2.8
100
7
750
1
50
TWIN
SYRINGE
sektore, ale môže byť tiež použitý pre formy na polyuretány
30
50
50
0
30
0
0
produkt sa preukázal výnimočne efektívny v automobilovom
v iných odvetviach
40
0
l
l
24
m
1000
1000
• Vyvinutý na vstrekovanie foriem na polyuretány. Tento
25
0m
l
15
m
150
25
20
10
50
100
0
50
0
30
30
0m
l
10
0m
TWIN
SYRINGE
150
5kg
25
Špeciálne vyvinutý pre uvoľňovanie tuhých
polyuretánov s vysokou hustotou a izolačnej
1000
50
100
150
30
peny na mraziace
potrubia
na báze voskov a netuhnúcej silikónovej živice v zmesi rýchlo sa
100
31732-AA
20
15
Separačný prostriedok
na formy tuhých izolácií
a polotuhé polyuretány
20
l
l
35
0m
l
l
75
m
24
m
l
12.5
25
0m
l
15
m
10
0m
l
30
0m
TWIN
PUR 101 je špeciálny separačný
prostriedok na formy, založený
SYRINGE
50
l
l
400g
400ml
Separačný prostriedok
na polotuhé
Polyuretány
30
40
0
25
0
0
4.5
l
PUR 101
3
l
2.8
25
0m
1
25kg
25kg
odparujúcich rozpúšťadiel.
30
0
l
15
m
30
0m
l
18kg
18kg
75
2200
1212.5.5
12.5kg
12.5kg
750
l
400ml
400ml
5kg
5kg
31731-AA
24
m
500g
500g
2255
30
0
400g
400g
31730-AA
2200
1155
•Nezanecháva
prakticky žiadne zvyšky na
1000
forme a má vysokú tepelnú stabilitu
ml
l
44.5.5
150
2244m
33
22.8.8
100
33000
0
11
50
775500
50
20
30
77550
0
55000
0
440
000
• Znižuje dopad na životné prostredie
TWIN
SYRINGE
10
0
10
0m
l
• Opätovná aplikácia si vyžaduje viac vrstiev
Uvoľňuje epoxidy, polyester, termoplasty, teplom
tvrditeľnú živicu, borón, amid a
grafitové/karbónové kompozity.
•Rýchloschnúci produkt s minimálnym
zatavením vo formách
75
0
ll
22550
0mm
ml
l
33550
0m
ll
l
1155m
ml
1000
1000
7755m
m
2244m
ml
l
Univerzálne použitie: pôsobí na formy s vrstvou
gélu, MDF, sadrové, drevené a hliníkové formy.
• Jednoduchá aplikácia produktu, môže sa vyleštiť
do vysokého lesku
33000
0
ll
ll
1155m
m
150
150
22550
0
330
000m
m
100
100
22000
0
550
0
11000
0
ml
l
50
50
11000
0m
30
30
COM 400
SPRACOVANIE POLYMérov
TWIN
TWIN
SYRINGE
SYRINGE
COM 300
121.52
.5
2200
31743-AA
2200
1155
5kg
5kg
12.5kg
12.5kg
18kg
18kg
2255
25kg
25kg
31744-AA
59
inhibítor korózie vstrekovacích
foriem
Inhibítor korózie bez obsahu silikónu pre vstrekovacie nástroje a dýzy.
• Odpudzuje a odstraňuje vlhkosť, zanecháva trvanlivý, nemastný
ochranný film
•Film nestvrdne a ani nepopraská
•Ochranný film umožňuje manipuláciu a odoláva pôsobeniu kyselín
z odtlačkov prstov
•Jemný žltý film umožňuje celkové pokrytie a celkovú ochranu
l
25
0m
l
35
0m
l
•Vytvrdnutý film nezanechá škvrny na formách
75
m
l
l
24
m
15
m
TWIN
SYRINGE
30
0m
10
0m
l
l
suchosť vytvR. filmu
15
m
75
0
31545-AA
50
0
40
0
1000
30
0
150
25
0
10
0
PRUžnosť
100
0
50
OCHRANA
20
30
l
DLHOVEKOSŤ
50
spracovanie polymérov
Mould Protective
750
1
2.8
3
4.5
400g
500g
Clear Mould Protective
15
5kg
25
priehľadný inhibítor korózie
12.5kg
18kg
25kg
Použitie na vstrekovacie nástroje, dlhotrvajúca ochrana pri ich uskladnení.
•Odpudzuje a odstraňuje vlhkosť, zanecháva trvanlivý, ochranný
a priehľadný film
400ml
20
12.5
20
•Na odliatku nezanecháva žiadne škvrny, odporúča sa pre priehľadné
alebo biele polyméry
•Po opätovnom začatí výroby sa ľahko vyberie z formy
25
0m
l
35
0m
l
75
m
ml
15
75
0
31547-AA
50
0
1000
40
0
l
l
0
24
m
15
m
150
30
0
20
0
10
50
PRUžnosť
0
DLHOVEKOSŤ
50
100
30
OCHRANA
25
TWIN
SYRINGE
30
0m
10
0m
l
l
suchosť vytvR. filmu
l
•Ochranný film umožňuje manipuláciu a odoláva pôsobeniu kyselín
z odtlačkov prstov
750
1
2.8
3
4.5
400g
500g
Green Mould Protective
15
5kg
25
ZRETEĽNE VIDITEĽNÝ INHIBÍTOR KORÓZIE
12.5kg
18kg
25kg
Dlhotrvajúce antikorózne ošetrenie pre vstrekovacie a vyfukovacie nástroje.
Zreteľne viditeľný zelený sprej umožňuje jeho monitorovanie, aby sa
zabezpečilo celkové pokrytie požadovanej plochy.
400ml
20
12.5
20
• Inhibítor korózie bez obsahu silikónu pre vstrekovacie a vyfukovacie
nástroje
• Ochraný film nepenetruje a nestečie do nástroja na formu
•Odpudzuje a odstraňuje vlhkosť, zanecháva trvanlivý ochranný film pre
výbornú dlhotrvajúcu ochranu pred koróziou
l
25
0m
35
0m
75
m
ml
•Po opätovnom začatí výroby sa ľahko vyberie z formy
15
75
0
31546-AA
50
0
1000
l
l
•Ochranný film umožňuje manipuláciu a odoláva pôsobeniu kyselín
z odtlačkov prstov
40
0
l
l
0
24
m
15
m
150
30
0
0
10
50
PRUžnosť
20
0
DLHOVEKOSŤ
50
100
30
OCHRANA
25
TWIN
SYRINGE
30
0m
10
0m
l
l
suchosť vytvR. filmu
750
1
2.8
3
4.5
400g
500g
Tool Guard
15
5kg
25
svetlozelený ochranný povlak na
vstrekovaciE nástroje
12.5kg
18kg
25kg
Svetlozelený, viskózny, ochranný povlak pre použitie na vstrekovacie
nástroje. Odstraňuje vlhkosť a poskytuje dlhotrvajúcu ochranu povrchu.
400ml
20
12.5
20
•Jednoducho rozoznateľné a zaručene pokryje celú požadovanú plochu
•Ochraný film nepenetruje a nestečie do nástroja na formu
•Ochranný film umožňuje manipuláciu a odoláva pôsobeniu kyselín
z odtlačkov prstov
•Jednoduchá aplikácia a dobré zmáčacie vlastnosti
60
1
3
4.5
400g
500g
l
25
0m
l
35
0m
l
12.5kg
0
31546-AA
75
50
0
15
l
15
5kg
•Výborná ochrana pred koróziou
ml
75
m
24
m
750
2.8
40
0
0
25
20
0
1000
30
0
l
15
m
30
0m
PRUžnosť
0
50
30
DLHOVEKOSŤ
50
100
150
OCHRANA
10
10
0m
l
l
suchosť vytvR. filmu
TWIN
SYRINGE
TENIX
20
18kg
25
25kg
s.r.o., tel.: 0903/995 995, e-mail: [email protected], www.tenix.sk spracovanie polymérov
Polymer Remover
čistič foriem do ťažkých
prevádzkových podmienok
Vysoko účinná zmes silných rozpúšťadiel určená na použitie pre
nástroje a zariadenia znečistené polymérmi.
•Riadené odparovanie zabezpečuje maximálny čas kontaktu so
znečistením
4.5
400g
500g
3
41.5
2.8
400g
500g
5kg
2.8
20
l
l
25
0m
75
0
l
35
0m
l
15
m
l
40
0
50
0
75
m
l
24
m
30
0
15
m
22550
0m
500g
15
20
400ml
25
5kg
12.5kg
18kg
25
25kg
vstrekovací čistiaci granulát
20
12.5kg
18kg
25kg
Vstrekovací čistiaci granulát na čistenie bubnov, skrutiek, systémov s horúcimi vtokovými kanálmi
atď.
12.5
l
25
0m
35
0m
75
m
l
l
l
ml
15
1000
75
0
• Neabrazívne, bez zápachu, jednoduché použitie
50
0
25500
0
• Prenikne aj do nedostupných miest okolo skrutiek a likviduje ťažko odstrániteľné farby
• Nevyžaduje namáčanie, miešanie a značne znižuje tvorbu odpadu
40
0
ml
150
750
135
12.5kg
400g
240.5
25
18kg
500g
25kg
5kg
400ml
400ml
20
15
20
31684-AB
12.5kg
18kg
25
25kg
31683-AA (RTU)
Mould Cleaner
čistiAcI prostriedok na FORMY
A FARBIVá
l
22550
0mml
77550
0
ml
l
33550
0m
55000
0
l
ml
1155ml
775
5mml
440
000
l
2244m
ml
33000
0
l
222550
500 ml
1000
1000
Mould Solv
Rozpúšťadlový čistič
pre formy a nástroje
25kg
Silné rozpúšťadlo s nevýraznou vôňou, ktoré
neobsahuje chlórové rozpúšťadlá. Ideálne pre
odstraňovanie bežných zvyškov vo formách
a uvoľňovanie povlakov.
• Vysoko účinný odmasťovač s nevýraznou vôňou,
ktorý odstraňuje protikorózne a usadené povlaky
l
25
0m
35
0m
l
75
m
24
m
•1000
Účinne odstráni semipermanentné silikónové
a vosk odstraňujúce činidlá
ml
15
400ml
20
TENIX
5kg
12.5kg
18kg
• Výborná kompatibilita s ľubovoľným materiálom
l
l
l
75
m
24
m
l
15
m
30
0m
25kg
15
40
0
1000
30
0
0
zvyšky
150
25
100
SILA
ml
úroveň odparenia
0
l
l
KOMPATIBILITA MAT
20
500g
25
50
0
400g
31690-AA
20
15
TWIN
SYRINGE
10
4.5
50
3
10
0m
0
30
750
SILA
2.8
• Účinne vyčistí plasty, železné a neželezné kovy
• Kompatibilné so všetkými produktami Ambersil na
uvoľnenie kompozitov
50
0
0
25
0
l
l
• Vhodný pre formy GRP a gélom pokryté formy
s.r.o., tel.: 0903/995 995, e-mail: [email protected], www.tenix.sk
1
2.8
l
75
0
5
2400ml
400ml
18kg
40
0
150
úroveň odparenia
12.5
25kg
25kg
ZMES rozpúšťadiel NA
FORMY
30
0
l
15
m
100
20
0
10
50
2020
12.5kg
20
75
l
50
30
0m
l
10
0m
TWIN
SYRINGE
KOMPATIBILITA MAT
zvyšky
1
18kg
18kg
Zmes silných rozpúšťadiel špeciálne vyvinutá, aby
účinne odstraňovali semipermanentné látky a vosk
odstraňujúcich činidiel z povrchu foriem.
20
30
12.5kg
12.5kg
Polyester Mould
Cleaner
15
121.52.5
5kg
5kg
5kg
31687-AA
3
4.5
400g
500g
750
15
5kg
31970-AA
0
500g
500g
500g
400g
400g
2255
75
400g
31686-AA
2200
1515
25
0m
4.5
31550-AA
33
44.5.5
35
0m
ml
15
22.8.8
50
0
3
2.8
757050
50
0
0
30
0
11
40
0
1000
400ml
12.5
1155m
ml
l
7
2
5
11000ml
0
5504m
0 l
l
30
0m
15
m
150
25
0
zvyšky
100
20
0
50
SILA
750
1
150
150
úroveň odparenia
10
l
50
30
TWIN
SYRINGE
100
100
00 l
50
50
l
KOMPATIBILITA MAT
TWIN
TWIN
SYRINGE
SYRINGE
330
000m
ml
Silná zmes rozpúšťadiel vyvinutá na odstraňovanie širokej škály bežných
znečistení - nánosov z foriem, nástrojov, výtlačníc a iných kovových povrchov.
• Rýchlo a ľahko odstraňuje olej, mastnotu a staré ochranné nátery, separačné
prostriedky silikónové aj bezsilikónové
• Rýchlo sa odparuje a zanecháva povrch čistý a suchý bez akýchkoľvek zvyškov
• Špeciálne zloženie umožňuje použitie na horúce výrobné nástroje pričom
nedochádza k stratám rozpúšťadla v dôsledku odparovania
35
22000m
ml
l
10
100m
0
30
30
10
0m
12.5
75
0
400g
750
1
l
30
0m
3
15
m
750
2245
m0
lm
l
l
1355
m0m
l
3750m
0lm
100
15
l
ll
24
m
1000
50
2400
00
0
5205
0
150
30
TWIN
SYRINGE
1300
00
1105
0mm
30
0m
100
31688-AA
20
15
31551-AA
3
4.5
• Odstraňuje zvyšky predošlých produkčných cyklov; čierne škvrny
spôsobené starými nánosmi živice
l
10
0
50
l
7
12.5
5kg
20
20
l
10
0m
50
30
TWIN
SYRINGE
750
Polyklene R
400ml
12.5
2.8
40
0
1
2500m
0l
0l
l
2
54m
15
m
3
2.8
1000
3705
0
1
150
30
0
50
10
0
zvyšky
100
25
0
50
SILA
0
30
30
0m
TWIN
SYRINGE
úroveň odparenia
20
10
0m
l
l
KOMPATIBILITA MAT
50
0
30
TWIN
SYRINGE
105ml
0
10
0m
l
l
•Odstraňuje plasty, gumy, živicové usadeniny, zahŕňajúc:
ABS, Acetály, Akryláty, PVC, epoxidové živice (nestvrdnuté),
1000
50
100
150
Polyamidy, Polystyrény, Polyuretány, silikónové živice, gumy.
Taktiež účinné na iné materiály ako sú celulózne živice
a alkalidové živice
12.5kg
61
20
18kg
25
25kg
TENIX
Hornozoborská 21, 949 01 Nitra, tel/fax: +421 (0) 37 64 24 953
Zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre č. 26339/N, oddiel Sro,
IČO: 45455163, DIČ: 2023009989, IČ DPH: SK2023009989,
e-mail:[email protected], www.tenix.sk
Download

Ambersil spracovanie polymérov a starostlivosť o formy