Centrála:
EBM Co., s.r.o.,
Štúrova 155, 949 01 Nitra
Tel: +421 373 211 771-3
Fax: +421 373 211 770
email: [email protected]
Oblastní manažéri
Západ SR
Východ SR
Západ ČR
Stred ČR
Východ ČR
www.ebmco.sk
www.ebmco.cz
Technický manažér tel: +420 702 206 632
IČO: 45325481
DIČ: 2022930778
IČ DPH: SK2022930778
Zapísaná na Okresnom súde v Nitre, Odd. Sro,
vložka č.25714/N, dňa 15.12.2009
tel: +421 917 541 824
tel: +421 908 784 347
tel: +420 773 598 967
tel: +420 702 081 093
tel: +420 728 755 126
Cenník CREATON 2014
platný od 1. 4. 2014
®
SK
®
Cenník a katalóg produktov 2014.
®
Kvalita, stabilita a súlad – naše hodnoty za spoločný úspech.
V záujme našich spoločných úspechov aj v roku 2014 kladieme dôraz na orientáciu smerom k našim partnerom. Našim cieľom je
poskytnúť ešte viac služieb na vysokej úrovni pre zákazníkov. Aby sme zdolali každodenné výzvy trhu, musíme stavať na pevných
základoch, ktorými sú:
Kvalita – je našou prioritou – to platí pre naše produkty a takisto aj pre naše služby. Pre seba a naše značkové výrobky si od nepamäti kladieme hlavnú požiadavku vysokokvalitnej strechy. Od každého nášho výrobku môžete očakávať vlastnosti ako sú: prirodzenosť, stálofarebnosť so stálou hodnotou a samozrejme kreatívnosť. Za úspešnou značkou CREATON stoja skúsenosti z viac ako
127 – ročnej úspešnej histórie s keramickými pálenými škridlami.
Stabilita - stoja za ňou znalosti a inovácie všetkých našich zamestnancov, ktorí to preukazujú v každodennom kontakte s našimi
partnermi či zákazníkmi. Najvyššia spokojnosť našich zákazníkov je pre nás záväzok, ktorý nás neustále poháňa v tom, aby sme
náš trh inšpirovali novými a kreatívnymi nápadmi.
Súlad - vďaka nášmu rozsiahlemu sortimentu originálneho príslušenstva ponúkame vám a vašim zákazníkom estetické kompletné
riešenia pre trvalú bezpečnosť so systémami, pri ktorých sú jednotlivé komponenty presne zladené k príslušným modelom škridly.
Výsledkom našej snahy je aj tento cenník Creaton 2014, ktorý obsahuje kompletný sortiment a široké portfólio našich produktov.
Tešíme sa na úspešný rok 2014 a na ďalšiu dobrú spoluprácu!
Mgr. Eva Kovačovičová
Managing Director EBM Co., s.r.o.
Ing. Martin Fabian
Obchodný riaditeľ – divízia Strechy
4
5
®
Výrobné závody, v ktorých vznikajú kvalitné výrobky
Závod Autenried/Bavorsko
Závod Lenti/Maďarsko
„MAGNUM“
„ANTIK“
„BALANCE“
„PROFIL“
„KLASSIK“
„ESTRICHZIEGEL“
„RAPIDO“
„AMBIENTE“
„PROFIL“
„MANUFAKTUR“
„KLASSIK“
„AMBIENTE“
Obsah
Predslov
2
Prehľad výrobných závodov
Miesta, kde vznikajú kvalitné výrobky
4
Sortiment škridiel
Prehľad výrobkov
6
Sortiment bobroviek
Prehľad výrobkov
10
„MAGNUM“
12
„BALANCE“
16
„FUTURA“
20
„PREMION“
24
„VIVA“
28
„MZ3“
32
Sortiment škridiel
Hladká škridla (s vlnou)
Závod Dorfen/Bavorsko
Závod Malsch/Baden-Württemberg
„RUSTICO“
„ROMANO“
„VIVA“
„RATIO“
„ANTICO“
„MAXIMA“
„MZ3“
Závod Großengottern/Durínsko
„FUTURA“
„HARMONIE“
36
Reformná škridla
TERRA „OPTIMA“
40
„ELEGANZ“
44
Plochá škridla
„DOMINO“
48
Falcovaná/
Dvojitá falcovaná škridla
„RAPIDO“
52
Závod Weroth/Rheinland-Pfalz
Falcovaná škridla
„TONALITY“
„DOMINO“
„ESTRICHZIEGEL“
„SINFONIE“
„KERATO“
„RUSTICO“
56
„RATIO“ Höngeda
60
„RATIO“ Dorfen
64
„SINFONIE“
68
„MELODIE“
72
Veľkoplošná posuvná škridla
„MAXIMA“
76
Špeciálna škridla
„ROMANO“
80
„ANTICO“
84
„HERZZIEGEL“
86
Sortiment bobroviek
„KLASSIK“
Okrúhly tvar / „KERA-BIBER“
90
„PROFIL“
Profilovaný povrch / „KERA-BIBER“
98
„AMBIENTE“
Špeciálny segmentový a rovný tvar
100
„MANUFAKTUR“
Vežová bobrovka
100
„ELEGANZ“
„SAKRAL“
Kostolná bobrovka
101
„HERZZIEGEL“
„ANTIK“
Bobrovka na historické pamiatky
101
„NOBLESSE“
Kolekcia exkluzívnych farebných glazúr
102
„MELODIE“
Špeciálne tvary
Pre uskutočnenie vašich tvorivých snov
104
Závod Höngeda/Durínsko
Závod
Wertingen-Roggden/Bavorsko
Technické údaje modelu
Bobrovky
106
TERRA „OPTIMA“
Technické údaje modelu
Ostatné modely škridiel
108
„KLASSIK“
„FINESSE“
„RATIO“
„PROFIL“
„NOBLESSE“
Bezpečnosť proti vetru
Prehľad vichrových spôn
110
„AMBIENTE“
„MANUFAKTUR“
Strešná fólia
„UNO“/„DUO“/„TRIO“/„QUATTRO“
112
Podlahové produkty
„ESTRICHZIEGEL“: „CREAPUR“ / „KERATOP“
116
„KERATO“
117
Závod Guttau/Sasko
Závod Wertingen/Bavorsko
„PREMION“
„HARMONIE“
„KLASSIK“ / „KERA-BIBER“
„PROFIL“ / „KERA-BIBER“
„SAKRAL“
Všeobecné obchodné podmienky
118
6
7
Prehľad výrobkov
Hladká škridla (s vlnou)
„MAGNUM“ (MAG)
prírodná
červená
Hladká škridla (s vlnou)
„VIVA“ (VIV)
Min. spotreba 8,2 ks/m²
medenočervená
engoba
bridlicová
engoba
čierna
engoba
prírodná
červená
Min. spotreba 12,7 ks/m²
červená engoba
medenočervená
engoba
„NUANCE“
medenočervená
engoba
vínovočervená
engoba
hnedá
engoba
bridlicová
engoba
čierna matná
engoba
čierna
glazúra
prírodná
červená
NOVINKA
„NUANCE“
vínovočervená
engoba
tmavohnedá
engoba
medenočervená
engoba
hnedá engoba
sivá
engoba
bridlicová
engoba
starosivá
engoba
antracitová
engoba
vínovočervená
glazúra
„NUANCE“
hnedá glazúra
čierna matná
engoba
prírodná
červená
čierna glazúra
krištáľovobridlicová
glazúra
„NOBLESSE“
čierna glazúra
„FINESSE“
„HARMONIE“ (HAR)
Min. spotreba 10,8 ks/m²
medenočervená
engoba
vínovočervená
glazúra
Min. spotreba 13,6 ks/m²
„FINESSE“
„FUTURA“ (FUT)
prírodná
červená
antracitová
engoba
„FINESSE“
„MZ3“ (MZ3)
Min. spotreba 8,4 ks/m²
červená
engoba
bridlicová
engoba
„NUANCE“
„BALANCE“ (BAL)
prírodná
červená
tmavohnedá
engoba
červená
engoba
Min. spotreba 14,2 ks/m²
toskánska
engoba
medenočervená
engoba
vínovočervená
engoba
tmavohnedá
engoba
sivá engoba
bridlicová
engoba
antracitová
engoba
hnedá glazúra
„NUANCE“
„NUANCE“
čierna glazúra
„FINESSE“
Reformná škridla
červená
glazúra
antik žíhaná
glazúra
vínovočervená
glazúra
hnedá
glazúra
bridlicová
glazúra
čierna
glazúra
„FINESSE“
tmavomodrá
glazúra
tmavozelená
glazúra
tmavohnedá
glazúra
TERRA „OPTIMA“ (OPT)
Min. spotreba 11,9 ks/m²
„NOBLESSE“
„PREMION“ (PRE)
Min. spotreba 11,6 ks/m²
prírodná
červená
medenočervená
engoba
vínovočervená
engoba
hnedá engoba
tmavohnedá
engoba
„NUANCE“
prírodná
červená
medenočervená
engoba
hnedá
engoba
mangánová
matná engoba
bridlicová
engoba
čierna matná
engoba
„ELEGANZ“ (ELE)
Min. spotreba
„NUANCE“
prírodná
červená
vínovočervená
glazúra
hnedá
glazúra
čierna
glazúra
„FINESSE“
gaštanová
glazúra
krištáľovobridlicová
glazúra
krištáľovočierna glazúra
„NOBLESSE“
medenočervená
engoba
tmavohnedá
engoba
„NUANCE“
13,7 ks/m²
sivá engoba
bridlicová
engoba
antracitová
engoba
vínovočervená
glazúra
bridlicová
glazúra
„FINESSE“
čierna glazúra
8
9
Prehľad výrobkov
Plochá škridla
Falcovaná škridla s vlnou
„DOMINO“ (DOM)
prírodná
červená
„SINFONIE“ (SIN)
Min. spotreba 12,4 ks/m²
medenočervená
engoba
vínovočervená
engoba
sivá
engoba
bridlicová
engoba
čierna matná
engoba
bridlicová
glazúra
„NUANCE“
čierna
glazúra
prírodná
červená
čierna matná
engoba
vínovočervená
glazúra
„NUANCE“
červená
engoba
medenočervená
engoba
vínovočervená
engoba
hnedá
engoba
čierna matná
engoba
„NOBLESSE“
Min. spotreba 13,7 ks/m²
„RUSTICO“ (RUS)
medenočervená
engoba
bridlicová
engoba
antracitová
engoba
„NUANCE“
starosivá
engoba
prírodná
červená
Min. spotreba 9,5 ks/m²
červená
engoba
medenočervená
engoba
bridlicová
engoba
antracitová
engoba
vínovočervená
glazúra
hnedá
glazúra
čierna
glazúra
„FINESSE“
Min. spotreba 14,3 ks/m²
„ANTICO“ (ANT)
Min. spotreba 13,9 ks/m²
prírodná
červená
„RATIO“ Höngeda (RAT H)
Min. spotreba 11,7 ks/m²
tmavohnedá
engoba
„NUANCE“
„NOBLESSE“
„HERZZIEGEL“ (HER)
starosivá
engoba
vínovočervená
engoba
krištáľovobridlicová
glazúra
Špeciálne tvary
Min. spotreba 11,7 ks/m²
„NUANCE“
medenočervená
engoba
tmavohnedá
engoba
„NUANCE“
„ROMANO“ (ROM)
medenočervená
engoba
„FINESSE“
„MAXIMA“ (MAX)
„NUANCE“
„RATIO“ Dorfen (RAT D)
čierna
glazúra
Veľkoplošná posuvná škridla
„FINESSE“
Min. spotreba 14,5 ks/m²
toskánska
engoba
medenočervená
engoba
čierna
glazúra
NOVINKA
„NUANCE“
prírodná
červená
čierna
glazúra
Min. spotreba 8,1 ks/m²
prírodná
červená
prírodná
červená
čierna
glazúra
„FINESSE“
„MELODIE“ (MEL)
„RAPIDO“ (RAP)
prírodná
červená
medenočervená
engoba
„FINESSE“
Falcovaná/dvojitá falcovaná škridla
prírodná
červená
Min. spotreba 10,9 ks/m²
antracitová
engoba
červená
glazúra
antik žíhaná
glazúra
vínovočervená
glazúra
„FINESSE“
bridlicová
glazúra
čierna
glazúra
prírodná
červená žíhaná
toskánska
engoba
„NUANCE“
prírodná
červená
prírodná
červená
Min. spotreba 13,7 ks/m²
10
11
Prehľad výrobkov
„KLASSIK“ Okrúhly tvar
„SAKRAL“ Kostolná bobrovka
Okrúhly tvar 18/38/1,4
prírodná
červená
prírodná
červená žíhaná
engoba
červená
engoba
medenočervená
engoba
vínovočervená
engoba
„MANUFAKTUR“ Vežová bobrovka
Okrúhly tvar 18/38/1,8
hnedá
engoba
tmavohnedá
engoba
starosivá
engoba
bridlicová
engoba
čierna
engoba
prírodná
červená
Segmentový tvar 14/28/1,4
prírodná
červená
zdrsnená
prírodná
červená
medenočervená
engoba
„NUANCE“
Okrúhly tvar 18/38/1,4
vínovočervená
glazúra
20/40/1,4
hnedá
glazúra
čierna
glazúra
čierna engoba
„NOBLESSE“ Kolekcia exkluzívnych farebných glazúr
„KERA-BIBER“ 18/38/1,2
prírodná
červená
tmavohnedá
engoba
„NUANCE“
Január
červená
glazúra
hnedá engoba
prírodná
červená
červenostrakatá
žíhaná engoba
modrostrakatá
žíhaná engoba
„FINESSE“
medenočervená
engoba
antracitová
engoba
Máj
September
mangánová
matná engoba
„NUANCE“
„PROFIL“ Profilovaný povrch
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
701
702
703
704
705
721
722
723
724
725
741
742
743
744
745
Február
Jún
Október
Ťahaná
Ťahaná drážkovaná škridla, segmentový tvar
Ťahaná hladká škridla, segmentový tvar
Ťahaná hladká škridla, rovný tvar
drážkovaná
škridla „HARGITA“
prírodná
červená
medenočervená
engoba
čierna matná
engoba
čierna
glazúra
prírodná
červená
medenočervená
engoba
„NUANCE“
Berlínska kultúrna
Segmentový
tvar 16/38/1,8
prírodná
červená
„NUANCE“
medenočervená
engoba
čierna matná
engoba
prírodná
červená
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
707
708
709
710
726
727
728
729
730
746
747
748
749
750
Marec
Júl
bobrovka
s 3 drážkami
18/38/1,2
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
711
712
713
714
715
731
732
733
734
735
751
752
753
754
755
Apríl
prírodná
červená
prírodná
červená
červenostrakatá
žíhaná engoba
modrostrakatá
žíhaná engoba
medenočervená
engoba
November
„NUANCE“
„KERA-BIBER“ Saská
„KERA-BIBER“ Saská bobrovka s 3 drážkami
Segmentový tvar
15,5/38/1,2
bobrovka
čierna matná
engoba
1
706
antracitová
engoba
August
December
prírodná
červená
„NUANCE“
„AMBIENTE“ Špeciálne tvary 18/38/1,4 cm
Segmentový tvar
prírodná
červená
medenočervená
engoba
„NUANCE“
Rovný tvar
prírodná
červená
medenočervená
engoba
„NUANCE“
„ANTIK“ Bobrovky na historické objekty 18/38/1,8 cm
Tvar lomeného
oblúka
Drážkovaná
čistená kefou
prírodná
červená
Rovný tvar
Drážkovaná
čistená kefou
prírodná
červená
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
716
717
718
719
720
736
737
738
739
740
756
757
758
759
760
ks/minibalík:
4 ks
Hmotnosť/paleta
882 kg
Model
Objednávací
kód
Cena v EUR/ks
R
168 ks/pal.
Cena v EUR/m²
1210
1830
1400
2700
2830
1630
Hrebenáče
5000
5015
5026
100
200
418
809
1,66
1,72
2,21
2,01
13,61
14,10
18,12
16,48
Polovičná škridla 1/2
600
1210
R
112 ks/pal.
8,03
8,34
9,48
8,65
Krajná škridla (2,5 ks/m)
600
P 1820, Ľ 1830
R
48 ks/pal.
8,96
9,89
10,35
10,35
Škridla s dvojitou vlnou (2,5 ks/m)
600
1840
R
96 ks/pal.
11,85
12,46
13,49
12,98
Odvetrávacia škridla LQ 37,5 cm2 (cca 13 ks/100 m2)
600
1400
R
96 ks/pal.
13,70
14,52
15,45
15,45
Podhrebeňová odvetrávacia škridla (3,4 ks/m na stranu hrebeňa)
600
1600
R
96 ks/pal.
3,81
3,91
4,64
4,43
Podhrebeňová odvetrávacia polovičná škridla
600
1610
R
B
35,64
36,26
37,18
37,18
Podhrebeňová odvetrávacia krajná škridla
600
P 1620, Ľ 1630
R
48 ks/pal.
17,61
17,92
19,06
18,64
Podhrebeňová odvetrávacia škridla s dvojitou vlnou
600
1640
R
96 ks/pal.
17,61
17,92
19,06
18,64
Pultová škridla 1/1 (3,4 ks/m)
600
2700
R
B
41,20
42,23
42,23
42,23
Pultová krajná škridla
600
P 2720, Ľ 2730
R
B
60,77
61,80
61,80
61,80
Pultová polovičná škridla
600
2710
A
B
51,71
51,91
52,22
52,22
Pultová škridla 1/1 špeciálny rozmer (3,4 ks/m)
600
2760
A
B
49,44
50,47
50,47
50,47
Pultová krajná škridla špeciálny rozmer
600
P 2840, Ľ 2850
A
B
71,07
72,10
72,10
72,10
Manzardová škridla špeciálny rozmer (3,4 ks/m)
600
2800
A
B
49,44
50,47
50,47
50,47
Manzardová krajná škridla špeciálny rozmer
600
P 2820, Ľ 2830
A
B
71,07
72,10
72,10
72,10
Hrebenáč PF (2,5 ks/bm)
AUT
5000
R
60 ks/pal.
10,30
10,51
12,05
11,74
Uzáver hrebenáča (keramický) PF
AUT
5010
R
B
12,88
13,39
16,48
15,04
Funkčný uzáver hrebeňa (keramický) PF
AUT
5012
R
B
32,96
33,48
37,90
37,90
Koncový hrebenáč PF
AUT
5015
R
30 ks/pal.
29,87
31,31
40,58
31,31
Koncový hrebenáč v tvare mušle PF
AUT
5016
A
20 ks/pal.
36,05
48,31
48,41
51,91
Rozdeľovací hrebenáč tvar Y, PF
AUT
5020
R
30 ks/pal.
124,63
Príchytka hrebenáča PF, hliník, odber na celé balenie, červená (U03), čierna (U06)
UNI
5023
R
30 ks/kar.
0,36
0,36
0,36
0,36
„FIRSTFIX“ hrebeňová svorka PF, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
5024
R
30 ks/kar.
0,52
0,52
0,52
0,52
„FIRSTFIX“ drôt na hrebeňovú svorku PF, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
5025
R
30 ks/kar.
0,52
0,52
0,52
0,52
„FIRSTFIX“ súprava upínacích plieškov PF, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
5026
R
4 ks/bal.
4,12
4,12
4,12
4,12
Vetrací pás hrebeňa a nárožia 5m/rol., š 300 mm, 150 cm², červená (U03), čierna (U06)
UNI
3720
R
72 ks/pal.
83,53
83,53
83,53
83,53
Cena v EUR/ks
5010
5012
5016
5020
3720
5025
„SIGNUM" keramické prestupové škridly
3000
R
Cena v EUR/ks
1840
1600
čierna engoba
8,2 ks/m2
Základná škridla 1/1
Sortiment doplnkov
bridlicová engoba
Ekonomická „megaškridla“.
medenočervená
engoba
Min. spotreba/m :
Balenie
„MAGNUM®“
R
Autenried
2
Dostupnosť
Výrobný závod:
R
13
R
prírodná červená
Dostupnosť
3010
3320
3340
B
Možnosť objednať na kusy
R
Skladom
A
Na požiadanie
144,20 194,16 157,59
Cena v EUR/ks
Sanitárna prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom typu A s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
600
3000
R
8 ks/pal.
155,63
161,81 201,98 201,98
Sanitárna prestupová škridla Ø 125 „SIGNUM“ s krytom typu F s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
600
3010
R
8 ks/pal.
183,44
191,68 238,03 238,03
Prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom, špec. tvar/farba s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
600
3020
A
8 ks/pal.
183,44
191,68 238,03 238,03
Anténna prestupová škridla Ø 60 s tesnením vrátane EPDM - manžety SET
600
3300
R
12 ks/pal.
136,06
142,24 174,17 174,17
Solárna prestupová škridla Ø 70 vrátane EPDM - manžety SET
600
3320
R
12 ks/pal.
173,14
204,04 204,04 204,04
Prestupová škridla pre odvod spalín Ø 110 alebo Ø 125 vrátane EPDM - manžety SET
600
110 3340
125 3341
A
12 ks/pal.
194,77
204,04 224,64 224,64
Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 118. Ceny sú uvedené bez DPH.
MAG
12
„NUANCE“
Dostupnosť
4 ks
Hmotnosť/paleta
882 kg
4000
4010
4030
4150
4060
4110
3610
4020
4040
4080
4120
Ostatné príslušenstvo
3950
3951
3572
3585
Objednávací
kód
čierna engoba
ks/minibalík:
bridlicová engoba
8,2 ks/m2
Model
Kovové a hliníkové príslušenstvo
15
R
medenočervená
engoba
Ekonomická „megaškridla“.
R
prírodná červená
Min. spotreba/m :
Balenie
„MAGNUM®“
R
Autenried
2
Dostupnosť
Výrobný závod:
R
100
200
418
809
47,69
Cena v EUR/ks
Hliníková základná škridla
600
4000
R
B
47,69
47,69
56,03
Stúpací schod, hliník (pre 1 ks schodu potrebný 1 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4010
R
B
51,29
51,29
78,80
51,29
Stúpacia plošina 46x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4020
R
B
89,40
89,40
114,33
89,40
Stúpacia plošina 80x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4030
R
B
105,06
105,06 139,05 105,06
Stúpacia plošina 150x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 3 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4150
R
B
185,40
185,40 185,40 185,40
Držiak guľatiny Ø 14 cm, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)
UNI
4040
R
B
17,92
17,92
23,90
Držiak na snehovú mrežu, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)
UNI
4060
R
B
17,92
17,92
23,90
17,92
Mreža na zachytávanie snehu, dĺžka 1,5 m, výška 20 cm
UNI
4071
R
B
56,65
56,65
56,65
56,65
Držiak pre zachytávač snehu tyčový, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07),
antracitová (U08) (1,25 ks/m)
UNI
4080
R
B
29,77
29,77
29,77
29,77
Protisnehová tyč Ø 40 mm, dĺžka 3 m, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07),
antracitová (U08) (1,25 ks/m)
UNI
4090
R
B
45,32
45,32
45,32
45,32
17,92
Hliníkový strešný rebrík, dĺžka 1,68 m vrátane spojok, červená (U03), medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)
UNI
4110
R
B
273,98
Držiak strešného rebríka na hliníkovú 1/1 škridlu (pre 1 ks rebríka potrebné 2 ks držiakov), červená (U03),
medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)
UNI
4100
R
B
46,56
273,98 273,98 273,98
46,56
46,56
46,56
Sada systémového solárneho držiaka pre rozmer lát 30-40-50 mm
(pozostávajúca zo solárneho držiaka z ušľachtilej ocele a odvetrávacej škridly)
600
1400, 30 3610,
R
40 3620, 50 3630
10 ks/kar.
25,75
26,27
26,78
28,84
Pozinkovaný držiak na solárny prvok (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1 a 1 ks vichrovej spony),
univerzálny kód: 900
UNI
4120
R
B
36,98
36,98
36,98
36,98
Protisnehový hák, červený (U03), čierny (U06), červenohnedý (U05)
600
4140
R
100 ks/kar.
1,55
1,55
1,55
1,55
–
–
288,40
Cena v EUR/ks
3730
3772
8037, 8038
B
Možnosť objednať na kusy
R
Skladom
A
Na požiadanie
Strešné výlezové okno 45x55 cm (v súlade s EN) otvárateľné vľavo alebo vpravo
600
3950
R
B
288,40
Termoizolačné strešné výlezové okno 54x85 cm (v súlade s ENEV), antracitové, otvárateľné vľavo alebo vpravo,
univerzálny kód: 900
UNI
3951
R
B
638,60
638,60 638,60 638,60
Rám k termoizolačnému oknu 54x85 cm, univerzálny kód: 900
UNI
3854
R
B
133,90
133,90 133,90 133,90
Presvetľovacia škridla (originálne krištáľové sklo), univerzálny kód: 900
600
3750
R
B
56,65
56,65
56,65
56,65
Presvetľovacia škridla (akryl), univerzálny kód: 900
600
3700
R
B
56,65
56,65
56,65
56,65
Univerzálny hliníkový pripojovací pás na ukončenie krytiny, 5 m/rol, š 280 mm, červená (U03), čierna (U06)
UNI
3730
R
36 ks/pal.
60,26
60,26
60,26
60,26
Akrylová náterová farba k engobám/glazúram 250 ml
UNI
3800
R
B
–
–
–
–
EPDM - manžeta 25-105 mm alebo 100-125 mm, univerzálny kód: 900
UNI
25-105 mm 8037
100-125 mm 8038
R
B
28,84
28,84
28,84
28,84
Hrebeňová spona z ušľachtilej ocele 13-17 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3772
R
50 ks/kar.
1,03
1,03
1,03
1,03
Skrutka z ušľachtilej ocele dĺžka 60 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3776
R
100 ks/kar.
0,72
0,72
0,72
0,72
Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Magnum (rozmer lát 40/60 mm), odber na celé balenie,
univerzálny kód: 900
UNI
3562
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Magnum (rozmer lát 40/50 mm), odber na celé balenie,
univerzálny kód: 900
UNI
3567
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Magnum (rozmer lát 30/50 mm), odber na celé balenie,
univerzálny kód: 900
UNI
3572
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
Vichrová spona z pozink.hliníka, zatĺkacia spona pre Magnum, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3585
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 118. Ceny sú uvedené bez DPH.
MAG
14
„NUANCE“
1400
1600
2800
5110
5015
3720
5024
čierna glazúra
202
čierna matná
engoba
200
R
R
Hmotnosť/paleta
908 kg
Model
Objednávací
kód
208
418
809
821
601
1000
R
192 ks/pal.
1,28
1,38
1,44
1,48
1,48
1,70
1,56
1,56
10,75
11,59
12,10
12,43
12,43
14,28
13,10
13,10
Cena v EUR/ks
1840
1630
2700
Hrebenáče
5000
201
R
bridlicová engoba
4 ks
Cena v EUR/m²
1830
100
R
hnedá engoba
ks/minibalík:
Cena v EUR/ks
1210
vínovočervená
engoba
8,4 ks/m2
Základná škridla 1/1
Sortiment doplnkov
R
medenočervená
engoba
Vyváženosť tvaru, proporcie a hospodárnosti.
R
červená engoba
Min. spotreba/m :
Balenie
„BALANCE®“
R
Lenti
2
Dostupnosť
Výrobný závod:
R
„FINESSE“
Polovičná škridla 1/2
601
1210
R
112 ks/pal.
6,18
6,70
7,52
7,52
7,52
8,24
8,03
8,03
Krajná škridla (2,4 ks/m)
601
P 1820, Ľ 1830
R
56 ks/pal.
7,93
8,55
9,37
9,37
9,37
10,30
10,09
10,09
Škridla s dvojitou vlnou (2,4 ks/m)
601
1840
R
96 ks/pal.
8,24
8,86
9,68
9,68
9,68
11,12
10,40
10,40
Odvetrávacia škridla LQ 37,5 cm2 (cca 13 ks/m2)
601
1400
R
128 ks/pal.
8,24
8,76
9,37
9,37
9,37
10,30
10,09
10,09
Podhrebeňová odvetrávacia škridla (3,6 ks/m na stranu hrebeňa)
601
1600
R
128 ks/pal.
2,68
2,78
3,11
3,11
3,11
3,50
3,40
3,40
Podhrebeňová odvetrávacia škridla krajná
601
P 1620, Ľ 1630
R
56 ks/pal.
15,45
16,38
18,03
18,03
18,03
19,06
19,06
19,06
Podhrebeňová odvetrávacia škridla s dvojitou vlnou
601
1640
R
96 ks/pal.
15,45
16,38
18,03
18,03
18,03
19,06
19,06
19,06
Pultová škridla 1/1 (3,6 ks/m)
601
2700
A
B
43,26
43,26
43,26
43,26
43,26
43,26
43,26
43,26
Pultová krajná škridla
601
P 2720, Ľ 2730
A
B
62,83
63,86
69,01
69,01
69,01
69,01
69,01
69,01
Pultová polovičná škridla
601
2710
A
B
51,71
55,62
57,68
57,68
57,68
57,68
57,68
57,68
Pultová škridla 1/1 špeciálny rozmer (3,6 ks/m)
601
2760
A
B
57,68
57,68
57,68
57,68
57,68
57,68
57,68
57,68
Pultová krajná škridla špeciálny rozmer
601
P 2840, Ľ 2850
A
B
70,04
71,07
71,07
71,07
71,07
71,07
71,07
71,07
Manzardová škridla špeciálny rozmer (3,6 ks/m)
601
2800
A
B
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
Manzardová krajná škridla špeciálny rozmer
601
P 2820, Ľ 2830
A
B
70,04
71,07
71,07
71,07
71,07
71,07
71,07
71,07
8,03
Cena v EUR/ks
5100
5012
5115
5017
5023
5116
5010
5016
5020
5123
B
Možnosť objednať na kusy
R
Skladom
A
Na požiadanie
Hrebenáč PF (2,5 ks/bm)
LEN
5000
R
60 ks/pal.
6,80
7,21
7,42
7,42
7,42
8,03
8,03
Hrebenáč PR (2,5 ks/bm)
LEN
5100
R
60 ks/pal.
6,80
7,21
7,42
7,42
7,42
8,03
8,03
8,03
Uzáver hrebenáča (keramický) PF
LEN
5010
R
B
8,76
10,30
13,08
13,08
13,08
13,39
13,39
13,39
Uzáver hrebenáča (keramický) PR
LEN
5110
R
B
8,76
10,30
13,08
13,08
13,08
13,39
13,39
13,39
Funkčný uzáver hrebeňa (keramický) PF
LEN
5012
R
B
38,11
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
43,26
43,26
Funkčný uzáver hrebeňa (keramický) PR
LEN
5112
R
B
38,11
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
43,26
43,26
Koncový hrebenáč PF
LEN
5015
R
30 ks/pal.
18,54
19,06
19,57
19,57
19,57
19,57
19,57
19,57
Koncový hrebenáč PR
LEN
5115
R
30 ks/pal.
18,54
19,06
19,57
19,57
19,57
19,57
19,57
19,57
Koncový hrebenáč v tvare mušle PF
LEN
5016
A
20 ks/pal.
46,35
47,38
49,75
49,75
49,75
50,47
50,47
50,47
Koncový hrebenáč v tvare mušle PR
LEN
5116
A
20 ks/pal.
46,35
47,38
49,75
49,75
49,75
50,47
50,47
50,47
Koncový hrebenáč v tvare kvapky PF - NOVINKA
LEN
5017
R
40 ks/pal.
18,54
19,06
19,57
19,57
19,57
19,57
19,57
19,57
Rozdeľovací hrebenáč tvar Y, PF
LEN
5020
R
30 ks/pal.
79,31
79,31
82,40
90,64
90,64
90,64
90,64
90,64
Rozdeľovací hrebenáč tvar Y, PR
LEN
5120
R
30 ks/pal.
79,31
79,31
82,40
90,64
90,64
90,64
90,64
90,64
Príchytka hrebenáča PF, hliník, červená (U03), čierna (U06), odber na celé balenie
UNI
5023
R
30 ks/bal.
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
Príchytka hrebenáča PR, hliník, červená (U03), čierna (U06), odber na celé balenie
UNI
5123
R
30 ks/bal.
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
„FIRSTFIX“ hrebeňová svorka PF, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
5024
R
30 ks/bal.
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
„FIRSTFIX“ hrebeňová svorka PR, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
5124
R
30 ks/bal.
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
„FIRSTFIX“ drôt na hrebeňovú svorku PF, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
5025
R
30 ks/bal.
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
„FIRSTFIX“ drôt na hrebeňovú svorku PR, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
5125
R
30 ks/bal.
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
„FIRSTFIX“ súprava upínacích plieškov PF, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
5026
R
4 ks/bal.
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
„FIRSTFIX“ súprava upínacích plieškov PR, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
5126
R
4 ks/bal.
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
Vetrací pás hrebeňa a nárožia 5m/rol., š 300 mm, 150 cm², červená (U03), čierna (U06)
UNI
3720
R
72 ks/pal.
70,04
70,04
70,04
70,04
70,04
70,04
70,04
70,04
Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 118. Ceny sú uvedené bez DPH.
16
17
BAL
Dostupnosť
prírodná červená
„NUANCE“
3000
3010
3300
3320
Kovové a hliníkové príslušenstvo
4000
4010
4030
4150
4110
4060
3610
4020
4040
4080
4120
Ostatné príslušenstvo
3950
3951
3577
3585
202
čierna glazúra
200
čierna matná
engoba
201
R
bridlicová engoba
100
R
hnedá engoba
vínovočervená
engoba
8,4 ks/m2
ks/minibalík:
4 ks
Hmotnosť/paleta
908 kg
Základná škridla 1/1
„SIGNUM" keramické prestupové škridly
R
medenočervená
engoba
Vyváženosť tvaru, proporcie a hospodárnosti.
R
červená engoba
Min. spotreba/m :
Model
Objednávací
kód
Balenie
„BALANCE®“
R
R
R
208
418
809
821
Lenti
2
Dostupnosť
Výrobný závod:
R
„FINESSE“
Cena v EUR/ks
Sanitárna prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom typu A s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
601
3000
R
8 ks/pal.
123,60
123,60 123,60 123,60 123,60 123,60 123,60
123,60
Sanitárna prestupová škridla Ø 125 „SIGNUM“ s krytom typu F s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
601
3010
R
8 ks/pal.
176,23
176,23 176,23 176,23 176,23 176,23 176,23
176,23
Prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom, špec. tvar/farba s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
601
3020
A
8 ks/pal.
183,44
183,44 183,44 183,44 183,44 183,44 183,44
183,44
Anténna prestupová škridla Ø 60 s tesnením vrátane EPDM - manžety SET
601
3300
R
12 ks/pal.
136,06
136,06 136,06 136,06 136,06 136,06 136,06
136,06
Solárna prestupová škridla Ø 70 vrátane EPDM - manžety SET
601
3320
R
12 ks/pal.
173,14
173,14 173,14 173,14 173,14 173,14 173,14
173,14
Prestupová škridla pre odvod spalín Ø 110 alebo Ø 125 vrátane EPDM - manžety SET
601
110 3340
125 3341
A
12 ks/pal.
194,77
194,77 194,77 194,77 194,77 194,77 194,77
194,77
Cena v EUR/ks
Hliníková základná škridla
601
4000
R
B
47,69
47,69
47,69
47,69
47,69
47,69
47,69
47,69
Stúpací schod, hliník (pre 1 ks schodu potrebný 1 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4010
R
B
51,29
51,29
51,29
51,29
51,29
51,29
51,29
51,29
Stúpacia plošina 46x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebný 2 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4020
R
B
89,40
89,40
89,40
89,40
89,40
89,40
89,40
Stúpacia plošina 80x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebný 2 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4030
R
B
105,06
105,06 105,06 105,06 105,06 105,06 105,06
105,06
Stúpacia plošina 150x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 3 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4150
R
B
185,40
185,40 185,40 185,40 185,40 185,40 185,40
185,40
Držiak guľatiny Ø 14 cm, hliník (pre 1 ks držiaku potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)
UNI
4040
R
B
17,92
17,92
17,92
17,92
17,92
17,92
17,92
17,92
Držiak na snehovú mrežu, hliník (pre 1 ks držiaku potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)
UNI
4060
R
B
17,92
17,92
17,92
17,92
17,92
17,92
17,92
17,92
Mreža na zachytávanie snehu, dĺžka 1,5 m, výška 20 cm
UNI
4071
R
B
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
Držiak pre zachytávač snehu tyčový, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07),
antracitová (U08) (1,25 ks/m)
UNI
4080
R
B
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
Protisnehová tyč Ø 40 mm, dĺžka 3 m, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07),
antracitová (U08) (1,25 ks/m)
UNI
4090
R
B
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
Hliníkový strešný rebrík, dĺžka 1,68 m vrátane spojok, červená (U03), medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)
UNI
4110
R
B
273,98
Držiak strešného rebríka na hliníkovú 1/1 škridlu (pre 1 ks rebríka potrebné 2 ks držiakov), červená (U03),
medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)
273,98 273,98 273,98 273,98 273,98 273,98
89,40
45,32
273,98
UNI
4100
R
B
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
Sada systémového solárneho držiaka pre rozmer lát 30-40 mm
(pozostávajúca zo solárneho držiaka z ušľachtilej ocele a odvetrávacej škridly)
601
1400, 30 3610,
40 3620
R
10 ks/kar.
21,01
21,01
21,01
21,01
21,01
21,01
21,01
21,01
Pozinkovaný držiak na solárny prvok (pre 1 ks držiaku potrebný 1 ks hliníkovej 1/1 a 1 ks vichrovej spony),
univerzálny kód: 900
UNI
4120
R
B
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
Protisnehový hák, červený (U03), čierny (U06), červenohnedý (U05)
601
4140
R
100 ks/kar.
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
–
–
–
–
–
–
Cena v EUR/ks
3730
3772
8037, 8038
B
Možnosť objednať na kusy
R
Skladom
A
Na požiadanie
Strešné výlezové okno 45x55 cm (v súlade s EN) otvárateľné vľavo alebo vpravo
601
3950
R
B
247,20
Termoizolačné strešné výlezové okno 54x85 cm (v súlade s ENEV), antracitové, otvárateľné vľavo alebo vpravo,
univerzálny kód: 900
UNI
3951
R
B
638,60
638,60 638,60 638,60 638,60 638,60 638,60
638,60
Rám k termoizolačnému oknu 54x85 cm, univerzálny kód: 900
UNI
3852
R
B
133,90
133,90 133,90 133,90 133,90 133,90 133,90
133,90
Presvetľovacia škridla (originálne krištáľové sklo), univerzálny kód: 900
601
3750
R
B
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
Presvetľovacia škridla (akryl), univerzálny kód: 900
601
3700
R
B
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
Univerzálny hliníkový pripojovací pás na ukončenie krytiny, 5 m/rol, š 280 mm, červená (U03), čierna (U06)
UNI
3730
R
36 ks/pal.
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
Akrylová náterová farba k engobám/glazúram 250 ml
UNI
3800
R
B
-
28,94
28,94
28,94
28,94
28,94
28,94
28,94
EPDM - manžeta 25-105 mm alebo 100-125 mm, univerzálny kód: 900
UNI
25-105 mm 8037
100-125 mm 8038
R
B
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
Hrebeňová spona z ušľachtilej ocele 13-17 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3772
R
50 ks/kar.
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
Skrutka z ušľachtilej ocele dĺžka 50 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3774
R
100 ks/kar.
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Balance (rozmer lát 40/60 mm), odber na celé balenie,
univerzálny kód: 900
UNI
3567
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Balance (rozmer lát 40/50 mm), odber na celé balenie,
univerzálny kód: 900
UNI
3561
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Balance (rozmer lát 30/50 mm), odber na celé balenie,
univerzálny kód: 900
UNI
3577
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
Vichrová spona z pozink.hliníka, zatĺkacia spona pre Balance, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3585
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 118. Ceny sú uvedené bez DPH.
–
18
19
BAL
Dostupnosť
prírodná červená
„NUANCE“
1400
1600
2830
1630
5116
5110
5023
5026
Objednávací
kód
501
504
507
502
610
1000
R
240 ks/pal.
A
hnedá glazúra
Model
A
tmavozelená
glazúra
1081 kg
R
21
R
tmavomodrá
glazúra
Hmotnosť/paleta
R
čierna glazúra
R
bridlicová glazúra
hnedá glazúra
821
vínovočervená
glazúra
418
R
antik žíhaná glazúra
231
A
červená glazúra
213
čierna matná
engoba
202
R
R
508
503
601
604
602
1,20
1,41
1,41
1,34
1,74
1,74
1,57
1,80
2,23
2,10
1,89
1,96
1,96
2,52
2,38
2,48
12,96
15,23
15,23
14,47
18,79
18,79
16,96
19,44
24,08
22,68
20,41
21,17
21,17
27,22
25,70
26,78
Cena v EUR/ks
1840
2700
2730
Hrebenáče
5000
200
R
bridlicová engoba
5 ks
Cena v EUR/m²
1830
100
R
sivá engoba
ks/minibalík:
Cena v EUR/ks
1210
tmavohnedá
engoba
10,8 ks/m2
Základná škridla 1/1
Sortiment doplnkov
R
vínovočervená
engoba
Veľkoformátová škridla budúcnosti.
R
20
„NOBLESSE“
Polovičná škridla 1/2
610
1210
R
100 ks/pal.
8,34
8,55
8,55
8,55
9,99
9,99
8,55
9,99
14,52
9,99
9,99
9,99
9,99
14,52
14,52
-
Krajná škridla (2,7 ks/m)
610
P 1820, Ľ 1830
R
P 48 ks/pal.
Ľ 56 ks/pal.
10,09
10,51
10,51
10,51
12,67
12,67
10,51
12,67
17,30
12,67
12,67
12,67
12,67
17,30
17,30
17,30
Škridla s dvojitou vlnou (2,7 ks/m)
610
1840
R
100 ks/pal.
13,39
13,91
13,91
13,91
16,48
16,48
13,91
16,48
-
16,48
16,48
16,48
16,48
19,47
19,47
19,47
Odvetrávacia škridla LQ 32,5 cm2 (cca 15ks/100m2)
610
1400
R
96 ks/pal.
14,52
15,14
15,14
15,14
17,82
17,82
15,14
17,82
22,76
17,82
17,82
17,82
17,82
22,76
22,76
22,76
Podhrebeňová odvetrávacia škridla (4,2 ks/m na stranu hrebeňa)
610
1600
R
112 ks/pal.
3,81
3,91
3,91
3,91
4,64
4,64
4,02
4,64
5,05
4,64
4,64
4,64
4,64
5,05
5,05
5,05
Podhrebeňová odvetrávacia polovičná škridla
610
1610
R
B
35,33
35,64
35,64
35,64
36,87
36,87
35,64
36,87
40,48
36,87
36,87
36,87
36,87
40,48
40,48
40,48
Podhrebeňová odvetrávacia krajná škridla
610
P 1620, Ľ 1630
R
48 ks/pal.
18,54
18,85
18,85
18,85
20,29
20,29
18,85
20,29
30,69
20,29
20,29
20,29
20,29
30,69
30,69
30,69
Podhrebeňová odvetrávacia škridla s dvojitou vlnou
610
1640
R
100 ks/pal.
19,88
18,85
18,85
-
20,29
20,29
18,85
20,29
-
20,29
20,29
20,29
20,29
-
30,69
30,69
Pultová škridla 1/1 (4,2 ks/m)
610
2700
A
B
27,91
28,63
28,63
-
30,69
30,69
28,63
30,69
-
30,69
30,69
30,69
30,69
32,34
32,34
32,34
Pultová krajná škridla
610
P 2720, Ľ 2730
A
B
51,71
51,91
51,91
-
52,43
52,43
51,91
52,43
-
52,43
52,43
52,43
52,43
53,05
53,05
53,05
Pultová škridla 1/1 špeciálny rozmer (4,2 ks/m)
610
2760
A
B
46,35
47,38
47,38
47,38
48,41
48,41
48,41
48,41
50,47
48,41
48,41
48,41
48,41
50,47
50,47
50,47
Pultová krajná škridla špeciálny rozmer
610
P 2840, Ľ 2850
A
B
70,04
71,07
71,07
71,07
72,10
72,10
72,10
72,10
72,10
72,10
72,10
72,10
72,10
72,10
72,10
72,10
Manzardová škridla špeciálny rozmer (4,2 ks/m)
610
2800
A
B
51,50
52,53
52,53
52,53
53,56
53,56
53,56
53,56
54,59
53,56
53,56
53,56
53,56
55,62
55,62
55,62
Manzardová krajná škridla špeciálny rozmer
610
P 2820, Ľ 2830
A
B
70,04
71,07
71,07
71,07
72,10
72,10
72,10
72,10
72,10
72,10
72,10
72,10
72,10
72,10
72,10
72,10
20,91
Cena v EUR/ks
5100
5015
5012
5123
3720
5016
5115
5120
5124
5125
B
Možnosť objednať na kusy
R
Skladom
A
Na požiadanie
Hrebenáč PF (2,5 ks/bm)
GOG
5000
R
60 ks/pal.
10,30
10,51
10,82
10,82
12,05
12,05
10,82
13,39
18,75
13,39
13,39
13,39
13,39
20,91
20,91
Hrebenáč PR (2,5 ks/bm)
GOG
5100
R
60 ks/pal.
10,30
10,51
10,82
10,82
12,05
12,05
10,82
13,39
18,75
13,39
13,39
13,39
13,39
20,91
-
-
Uzáver hrebenáča (keramický) PF
GOG
5010
R
B
12,88
13,39
13,39
13,39
16,48
16,48
16,48
16,48
-
16,48
16,48
16,48
16,48
22,25
22,15
22,15
Uzáver hrebenáča (keramický) PR
GOG
5110
R
B
12,88
13,39
13,39
13,39
16,48
16,48
16,48
16,48
-
16,48
16,48
16,48
16,48
22,25
-
-
Funkčný uzáver hrebeňa (keramický) PF
GOG
5012
R
B
32,75
32,75
32,75
32,75
37,90
37,90
37,90
37,90
-
37,90
37,90
37,90
37,90
40,99
40,99
40,99
Funkčný uzáver hrebeňa (keramický) PR
GOG
5112
R
B
32,75
32,75
32,75
32,75
37,90
37,90
37,90
37,90
-
37,90
37,90
37,90
37,90
40,99
40,99
40,99
Koncový hrebenáč PF
GOG
5015
R
30 ks/pal.
29,87
31,31
31,31
31,31
40,58
40,58
40,58
40,58
47,79
40,58
40,58
40,58
40,58
47,69
47,69
47,69
Koncový hrebenáč PR
GOG
5115
R
30 ks/pal.
29,87
31,31
31,31
31,31
-
-
40,58
40,58
-
40,58
-
-
40,58
47,69
-
-
Koncový hrebenáč v tvare mušle PF
GOG
5016
A
20 ks/pal.
33,99
48,31
48,31
53,94
53,87
53,87
48,31
53,87
73,65
53,87
53,87
53,87
53,87
73,65
73,65
73,65
Koncový hrebenáč v tvare mušle PR
GOG
5116
A
20 ks/pal.
33,99
48,31
48,31
48,31
-
-
48,31
53,87
-
53,87
-
-
53,87
73,65
-
-
Rozdeľovací hrebenáč tvar Y, PF
GOG
5020
R
30 ks/pal.
124,63
144,20 144,20 144,20 188,49 188,49 188,49
188,49
-
188,49 188,49 188,49 188,49
250,29 250,29 250,29
Rozdeľovací hrebenáč tvar Y, PR
GOG
5120
R
30 ks/pal.
124,63
144,20 144,20 144,20
-
-
188,49
188,49
-
188,49
-
-
188,49
250,29
-
-
Príchytka hrebenáča, hliník PF, odber na celé balenie, červená (U03), čierna (U06), sivá (U07), modrá (U09) a zelená (U10)
UNI
5023
R
30 ks/kar.
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
Príchytka hrebenáča, hliník PR, odber na celé balenie, červená (U03), čierna (U06)
UNI
5123
R
30 ks/kar.
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
„FIRSTFIX“ hrebeňová svorka PF, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
5024
R
30 ks/kar.
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
„FIRSTFIX“ hrebeňová svorka PR, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
5124
R
30 ks/kar.
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
„FIRSTFIX“ drôt na hrebeňovú svorku PF, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
5025
R
30 ks/kar.
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
„FIRSTFIX“ drôt na hrebeňovú svorku PR, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
5125
R
30 ks/kar.
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
„FIRSTFIX“ súprava upínacích plieškov PF, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
5026
R
4 ks/bal.
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
„FIRSTFIX“ súprava upínacích plieškov PR, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
5126
R
4 ks/bal.
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
Vetrací pás hrebeňa a nárožia 5m/rol., š 300 mm, 150 cm², červená (U03), čierna (U06)
UNI
3720
R
72 ks/pal.
83,53
83,53
83,53
83,53
83,53
83,53
83,53
83,53
83,53
83,53
83,53
83,53
83,53
83,53
83,53
83,53
Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 118. Ceny sú uvedené bez DPH.
FUT
Min.spotreba/m :
Balenie
„FUTURA®“
R
„FINESSE“
Großengottern
2
Dostupnosť
Výrobný závod:
R
medenočervená
engoba
Dostupnosť
prírodná červená
„NUANCE“
3000
3010
3320
3340
Kovové a hliníkové príslušenstvo
4000
4010
4030
4150
4110
4060
3610
4020
4040
4080
4120
Ostatné príslušenstvo
3950
3951
3572
3585
1081 kg
Objednávací
kód
501
504
507
502
A
hnedá glazúra
Hmotnosť/paleta
A
tmavozelená
glazúra
5 ks
R
23
R
tmavomodrá
glazúra
ks/minibalík:
R
čierna glazúra
R
bridlicová glazúra
821
hnedá glazúra
418
R
vínovočervená
glazúra
231
A
antik žíhaná glazúra
213
R
červená glazúra
202
čierna matná
engoba
200
R
bridlicová engoba
100
R
sivá engoba
tmavohnedá
engoba
10,8 ks/m2
Model
„SIGNUM“
keramické prestupové škridly
R
vínovočervená
engoba
Veľkoformátová škridla budúcnosti.
R
22
„NOBLESSE“
R
508
503
601
604
602
Cena v EUR/ks
Sanitárna prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom typu A s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
610
3000
R
8 ks/pal.
155,63
161,81 161,81 161,81 201,98 201,98 201,98
201,98 228,76 201,98 201,98 201,98 201,98
228,76 228,76 228,76
Sanitárna prestupová škridla Ø 125 „SIGNUM“ s krytom typu F s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
610
3010
R
8 ks/pal.
183,44
191,68 191,68 191,68 238,03 238,03 238,03
238,03 259,66 238,03 238,03 238,03 238,03
259,66 259,66 259,66
Prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom, špec. tvar/farba s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
610
3020
A
8 ks/pal.
183,44
191,68 191,68 191,68 238,03 238,03 238,03
238,03 259,66 238,03 238,03 238,03 238,03
259,66 259,66 259,66
Anténna prestupová škridla Ø 60 s tesnením vrátane EPDM - manžety SET
610
3300
R
12 ks/pal.
133,39
142,24 142,24 142,24 174,17 174,17 174,17
174,17 201,98 174,17 174,17 174,17 174,17
201,98 201,98 201,98
Solárna prestupová škridla Ø 70 vrátane EPDM - manžety SET
610
3320
R
12 ks/pal.
170,47
179,32 179,32 179,32 204,04 204,04 204,04
204,04 249,36 204,04 204,04 204,04 204,04
249,36 249,36 249,36
Prestupová škridla pre odvod spalín Ø 110 alebo Ø 125 vrátane EPDM - manžety SET
610
110 3340
125 3341
A
12 ks/pal.
192,10
204,04 204,04 204,04 224,64 224,64 224,64
224,64 261,72 224,64 224,64 224,64 224,64
261,72 261,72 261,72
Cena v EUR/ks
Hliníková základná škridla
610
4000
R
B
47,69
47,69
47,69
47,69
56,03
56,03
47,69
56,03
-
56,03
56,03
56,03
56,03
70,25
70,25
70,25
Stúpací schod, hliník (pre 1 ks schodu potrebný 1 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4010
R
B
51,29
51,29
51,29
51,29
78,80
78,80
51,29
78,80
-
78,80
78,80
78,80
78,80
94,14
94,14
94,14
Stúpacia plošina 46x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4020
R
B
89,40
89,40
89,40
89,40
89,40
114,33
-
114,33 114,33 114,33 114,33
145,23 145,23 145,23
176,13 176,13 176,13
114,33 114,33
Stúpacia plošina 80x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4030
R
B
105,06
105,06 105,06 105,06 139,05 139,05 105,06
139,05
-
139,05 139,05 139,05 139,05
Stúpacia plošina 150x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 3 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4150
R
B
185,40
185,40
-
185,40
-
185,40 185,40
Držiak guľatiny Ø 14 cm, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)
UNI
4040
R
B
17,92
17,92
17,92
17,92
23,90
23,90
17,92
23,90
-
23,90
Mreža na zachytávanie snehu, dĺžka 1,5 m, výška 20 cm
UNI
4071
R
B
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
Držiak na snehovú mrežu, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)
UNI
4060
R
B
17,92
17,92
17,92
17,92
23,90
23,90
17,92
23,90
-
Držiak pre zachytávač snehu tyčový, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07),
antracitová (U08) (1,25 ks/m)
UNI
4080
R
B
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
Protisnehová tyč Ø 40 mm, dĺžka 3 m, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07),
antracitová (U08) (1,25 ks/m)
UNI
4090
R
B
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
Hliníkový strešný rebrík, dĺžka 1,68 m vrátane spojok, červená (U03), medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)
UNI
4110
R
B
273,98
273,98
-
-
273,98
-
-
Držiak strešného rebríka na hliníkovú 1/1 škridlu (pre 1 ks rebríka potrebné 2 ks držiakov), červená (U03),
medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)
185,40 185,40 185,40 185,40
-
185,40
-
-
-
23,90
23,90
23,90
34,51
34,51
34,51
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
23,90
23,90
23,90
23,90
34,51
34,51
34,51
-
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
45,32
-
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
-
-
-
-
-
-
-
273,98 273,98
UNI
4100
R
B
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
Sada systémového solárneho držiaka pre rozmer lát 30-40 mm
(pozostávajúca zo solárneho držiaka z ušľachtilej ocele a odvetrávacej škridly)
610
1400, 30 3610,
40 3620
R
10 ks/kar.
25,75
25,75
25,75
25,75
25,85
25,85
25,85
25,85
-
25,85
25,85
25,85
25,85
33,17
33,17
33,17
Pozinkovaný držiak na solárny prvok (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1 a 1 ks vichrovej spony),
univerzálny kód: 900
UNI
4120
R
B
38,11
38,11
38,11
38,11
38,11
38,11
38,11
38,11
38,11
38,11
38,11
38,11
38,11
38,11
38,11
38,11
Protisnehový hák, červený (U03), čierny (U06), červenohnedý (U05)
610
4140
R
100 ks/kar.
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Cena v EUR/ks
3730
3771
8037, 8038
B
Možnosť objednať na kusy
R
Skladom
A
Na požiadanie
Strešné výlezové okno 45x55 cm (v súlade s EN) otvárateľné vľavo alebo vpravo
610
3950
R
B
278,10
Termoizolačné strešné výlezové okno 54x85 cm, (v súlade s ENEV) antracitové, otvárateľné vľavo alebo vpravo,
univerzálny kód: 900
UNI
3951
R
B
638,60
638,60 638,60 638,60 638,60 638,60 638,60
638,60 638,60 638,60 638,60 638,60 638,60
638,60 638,60 638,60
Rám k termoizolačnému oknu 54x85 cm, univerzálny kód: 900
UNI
3854
R
B
133,90
133,90 133,90 133,90 133,90 133,90 133,90
133,90 133,90 133,90 133,90 133,90 133,90
133,90 133,90 133,90
Presvetľovacia škridla (akryl), univerzálny kód: 900
610
3700
R
Presvetľovacia škridla (originálne krištáľové sklo), univerzálny kód: 900
610
3750
R
Univerzálny hliníkový pripojovací pás na ukončenie krytiny, 5 m/rol, š 280 mm, červená (U03), čierna (U06)
UNI
3730
Akrylová náterová farba k engobám/glazúram 250 ml
UNI
EPDM - manžeta 25–105 mm alebo 100–125 mm, univerzálny kód: 900
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
B
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
R
B
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
3800
R
36 ks/pal.
-
28,94
28,94
28,94
28,94
28,94
28,94
28,94
-
28,94
28,94
28,94
28,94
28,94
28,94
28,94
UNI
25-105 mm 8037,
100-125 mm 8038
R
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
Hrebeňová spona z ušľachtilej ocele 10–13 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3771
R
B
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
Skrutka z ušľachtilej ocele dĺžka 70 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3774
R
B
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Futura (rozmer lát 40/60 mm), odber na celé balenie,
univerzálny kód: 900
UNI
3562
R
50 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Futura (rozmer lát 40/50 mm), odber na celé balenie,
univerzálny kód: 900
UNI
3567
R
100 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
Vichrová spona z pozink.hliníka závesná spona pre Futura ( rozmer lát 30/50 mm), odber na celé balenie,
univerzálny kód: 900
UNI
3572
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
Vichrová spona z pozink.hliníka, zatĺkacia spona pre Futura, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3585
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 118. Ceny sú uvedené bez DPH.
FUT
Min.spotreba/m :
Balenie
„FUTURA®“
R
„FINESSE“
Großengottern
2
Dostupnosť
Výrobný závod:
R
medenočervená
engoba
Dostupnosť
prírodná červená
„NUANCE“
1830
1400
1600
2760
1630
5312
5423
5325
1000
221
418
821
507
502
krištáľovo-čierna
glazúra
208
R
503
512
607
606
R
240 ks/pal.
1,29
1,42
1,52
1,52
1,65
1,61
2,09
1,75
2,10
2,10
2,32
2,32
14,96
16,47
17,63
17,63
19,14
18,68
24,24
20,3
24,36
24,36
26,91
26,91
Cena v EUR/ks
1840
2700
2840
Hrebenáče
5300
200
R
krištáľovobridlicová glazúra
660
Cena v EUR/m²
1210
100
R
gaštanová glazúra
Objednávací
kód
R
Polovičná škridla 1/2
660
1210
R
112 ks/pal.
6,70
5,56
7,93
7,93
10,30
7,93
10,30
10,30
10,30
10,30
14,52
14,52
Krajná škridla (2,7 ks/m)
660
P 1820, Ľ 1830
R
48 ks/pal.
9,99
9,99
10,51
10,51
12,26
10,51
12,26
12,26
12,26
12,26
17,00
17,00
Škridla s dvojitou vlnou (2,7 ks/m)
660
1840
R
100 ks/pal.
12,88
13,49
14,11
14,11
15,04
14,11
15,04
15,04
15,04
15,04
19,06
19,06
Odvetrávacia škridla LQ 32,5 cm2 (cca 15 ks/100 m2)
660
1400
R
112 ks/pal.
12,26
12,67
13,49
13,49
16,27
14,42
16,27
16,27
16,27
16,27
27,19
27,19
Podhrebeňová odvetrávacia škridla (4,5 ks/m na stranu hrebeňa)
660
1600
R
112 ks/pal.
4,60
4,70
4,70
4,75
4,80
4,80
5,20
5,20
5,20
5,20
5,50
5,50
Podhrebeňová odvetrávacia polovičná škridla
660
1610
R
B
34,51
35,54
35,64
35,64
37,49
37,49
38,73
38,73
38,73
38,73
40,48
40,48
Podhrebeňová odvetrávacia krajná škridla
660
P 1620, Ľ 1630
R
48 ks/pal.
17,61
20,60
20,60
20,60
22,35
19,06
22,35
22,35
22,35
22,35
30,69
30,69
Podhrebeňová odvetrávacia škridla s dvojitou vlnou
660
1640
R
100 ks/pal.
17,61
20,60
20,60
20,60
22,35
19,06
22,35
22,35
22,35
22,35
30,69
30,69
Pultová škridla 1/1 (4,5 ks/m)
660
2700
R
B
35,02
35,12
35,12
35,12
35,12
35,12
38,73
38,73
38,73
38,73
47,38
47,38
Pultová krajná škridla
660
P 2720, Ľ 2730
R
B
51,09
51,40
51,40
51,40
51,40
51,40
55,52
55,52
55,52
55,52
63,86
63,86
Pultová škridla 1/1 špeciálny rozmer (4,5 ks/m)
660
2760
A
B
44,28
44,50
46,35
46,35
46,35
46,35
47,38
47,38
47,38
47,38
49,44
49,44
Pultová krajná škridla špeciálny rozmer
660
P 2840, Ľ 2850
A
B
56,65
57,68
57,68
57,68
57,68
57,68
60,26
60,26
60,26
60,26
63,86
63,86
Manzardová škridla špeciálny rozmer
660
2800
A
B
46,35
47,38
47,38
47,38
47,38
47,38
48,41
48,41
48,41
48,41
49,44
49,44
Manzardová krajná škridla špeciálny rozmer
660
P 2820, Ľ 2830
A
B
70,04
70,04
70,04
70,04
70,04
70,04
70,04
70,04
70,04
70,04
70,04
70,04
20,91
Cena v EUR/ks
5316
5310
5324
3720
5315
5320
5323
5326
B
Možnosť objednať na kusy
R
Skladom
A
Na požiadanie
Hrebenáč PP (2,5 ks/bm)
GUT
5300
R
72 ks/pal.
9,58
9,99
9,99
9,99
11,64
10,51
12,88
12,88
12,88
12,88
20,91
Hrebenáč PHP (2,6 ks/bm)
GUT
5400
R
72 ks/pal.
-
-
-
-
-
-
13,18
-
13,18
-
-
-
Uzáver hrebenáča (keramický) PP
GUT
5310
R
B
12,88
13,39
13,39
13,39
16,48
16,48
16,48
16,48
16,48
16,48
22,25
22,25
Funkčný uzáver hrebeňa (keramický) PP
GUT
5312
R
B
32,96
33,48
33,48
33,48
37,90
37,90
37,90
37,90
37,90
37,90
42,23
42,23
Funkčný uzáver hrebeňa (keramický) PHP
GUT
5412
R
B
-
-
-
-
-
-
37,90
-
37,90
-
-
-
Koncový hrebenáč PP
GUT
5315
R
54 ks/pal.
29,87
31,31
31,31
31,31
40,58
40,58
40,58
40,58
40,58
40,58
47,69
47,69
Koncový hrebenáč PHP
GUT
5415
R
50 ks/kar.
-
-
-
-
-
-
40,58
-
40,58
-
-
-
Koncový hrebenáč v tvare mušle PP
GUT
5316
A
20 ks/pal.
35,02
48,31
48,31
48,31
53,87
53,87
55,62
55,62
55,62
55,62
73,65
73,65
-
-
-
-
-
55,62
-
55,62
-
-
-
Koncový hrebenáč v tvare mušle PHP
GUT
5416
A
20 ks/pal.
-
Rozdeľovací hrebenáč tvar Y, PP
GUT
5320
R
30 ks/pal.
124,63
Rozdeľovací hrebenáč tvar Y, PHP
GUT
5420
R
30 ks/pal.
-
-
-
-
-
-
188,49
-
188,49
-
-
-
Príchytka hrebenáča PP, hliník, odber na celé balenie, červená (U03), čierna (U06)
UNI
5323
R
30 ks/kar.
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
Príchytka hrebenáča PHP, hliník, odber na celé balenie, červená (U03), čierna (U06)
UNI
5423
R
30 ks/kar.
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
„FIRSTFIX“ hrebeňová svorka PP, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
5324
R
30 ks/kar.
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
„FIRSTFIX“ hrebeňová svorka PHP, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
5424
R
30 ks/kar.
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
„FIRSTFIX“ drôt na hrebeňovú svorku PP, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
5325
R
30 ks/kar.
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
„FIRSTFIX“ drôt na hrebeňovú svorku PHP, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
5425
R
30 ks/kar.
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
„FIRSTFIX“ súprava upínacích plieškov PP, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
5326
R
4 ks/bal.
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
„FIRSTFIX“ súprava upínacích plieškov PHP, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
5426
R
4 ks/bal.
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
Vetrací pás hrebeňa a nárožia 5m/rol., š 300 mm, 150 cm², červená (U03), čierna (U06)
UNI
3720
R
72 ks/pal.
83,53
83,53
83,53
83,53
83,53
83,53
83,53
83,53
83,53
83,53
83,53
83,53
Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 118. Ceny sú uvedené bez DPH.
24
25
PRE
Cena v EUR/ks
Model
R
„NOBLESSE“
čierna glazúra
889 kg
hnedá glazúra
Hmotnosť/paleta
R
vínovočervená
glazúra
5 ks
R
čierna matná
engoba
ks/minibalík:
R
bridlicová engoba
11,6 ks/m2
Základná škridla 1/1
Sortiment doplnkov
R
„FINESSE“
mangánová matná
engoba
Hladká strešná škridla
„s vysokým faktorom vypaľovania“.
R
hnedá engoba
Min. spotreba/m :
Balenie
„PREMION®“
R
Guttau
2
Dostupnosť
Výrobný závod:
R
medenočervená
engoba
Dostupnosť
prírodná červená
„NUANCE“
128,75 128,75 128,75 144,20 144,20
188,49 188,49 188,49 188,49
250,29 250,29
3010
3300
3320
Kovové a hliníkové príslušenstvo
4000
4010
4030
4150
4060
4110
3610
4020
4040
4080
4120
Ostatné príslušenstvo
3950
3951
3577
3585
200
208
221
418
821
507
502
R
krištáľovo-čierna
glazúra
100
R
krištáľovobridlicová glazúra
Objednávací
kód
R
gaštanová glazúra
Model
R
R
„NOBLESSE“
čierna glazúra
889 kg
hnedá glazúra
Hmotnosť/paleta
vínovočervená
glazúra
5 ks
R
čierna matná
engoba
ks/minibalík:
R
bridlicová engoba
11,6 ks/m2
R
mangánová matná
engoba
R
„FINESSE“
503
512
607
606
Cena v EUR/ks
Sanitárna prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom typu A s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
660
3000
R
8 ks/pal.
155,63
161,81 161,81 161,81 201,98 201,98
201,98 201,98 201,98 201,98
228,76 228,76
Sanitárna prestupová škridla Ø 125 „SIGNUM“ s krytom typu F s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
660
3010
R
8 ks/pal.
183,44
191,68 191,68 191,68 238,03 238,03
238,03 238,03 238,03 238,03
259,66 259,66
Prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom, špec. tvar/farba s flex. prípojnou rúrou vrátane "SIGNUM“ adaptéra SET
660
3020
A
8 ks/pal.
183,44
191,68 191,68 191,68 238,03 238,03
238,03 238,03 238,03 238,03
259,66 259,66
Anténna prestupová škridla Ø 60 s tesnením vrátane EPDM - manžety SET
660
3300
R
12 ks/pal.
136,06
142,24 142,24 142,24 174,17 174,17
174,17 174,17 174,17 174,17
201,98 201,98
Solárna prestupová škridla Ø 70 vrátane EPDM - manžety SET
660
3320
R
12 ks/pal.
173,14
204,04 204,04 204,04 204,04 204,04
204,04 204,04 204,04 204,04
249,36 249,36
Prestupová škridla pre odvod spalín Ø 110 alebo Ø 125 vrátane EPDM - manžety SET
660
110 3340
125 3341
A
12 ks/pal.
194,77
204,04 204,04 204,04 224,64 224,64
224,64 224,64 224,64 224,64
261,72 261,72
Cena v EUR/ks
Hliníková základná škridla
660
4000
R
B
47,69
58,71
58,71
58,71
58,71
58,71
58,71
58,71
58,71
58,71
70,25
70,25
Stúpací schod, hliník (pre 1 ks schodu potrebný 1 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4010
R
B
51,29
51,29
51,29
51,29
51,29
51,29
78,80
78,80
78,80
78,80
94,14
94,14
Stúpacia plošina 46x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4020
R
B
89,40
89,40
89,40
89,40
89,40
89,40
114,33 114,33 114,33 114,33
145,23 145,23
176,13 176,13
Stúpacia plošina 80x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4030
R
B
105,06
105,06 105,06 105,06 105,06 105,06
139,05 139,05 139,05 139,05
Stúpacia plošina 150x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 3 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4150
R
B
185,40
185,40 185,40
185,40 185,40 185,40 185,40
–
–
Držiak guľatiny Ø 14 cm, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)
UNI
4040
R
B
17,92
17,92
17,92
17,92
17,92
17,92
23,90
23,90
23,90
23,90
34,51
34,51
Držiak na snehovú mrežu, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)
UNI
4060
R
B
17,92
17,92
17,92
17,92
17,92
17,92
23,90
23,90
23,90
23,90
34,51
34,51
Mreža na zachytávanie snehu, dĺžka 1,5 m, výška 20 cm
UNI
4071
R
B
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
Držiak pre zachytávač snehu tyčový, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07),
antracitová (U08) (1,25 ks/m)
UNI
4080
R
B
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
Protisnehová tyč Ø 40 mm, dĺžka 3 m, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07),
antracitová (U08) (1,25 ks/m)
UNI
4090
R
B
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
-
185,40 185,40
Hliníkový strešný rebrík, dĺžka 1,68 m vrátane spojok, červená (U03), medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)
UNI
4110
R
B
273,98
Držiak strešného rebríka na hliníkovú 1/1 škridlu (pre 1 ks rebríka potrebné 2 ks držiakov), červená (U03),
medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)
UNI
4100
R
B
46,56
273,98 273,98 273,98 273,98 273,98
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
273,98 273,98 273,98 273,98
46,56
46,56
46,56
46,56
273,98 273,98
46,56
46,56
Sada systémového solárneho držiaka pre rozmer lát 30-40 mm
(pozostávajúca zo solárneho držiaka z ušľachtilej ocele a odvetrávacej škridly)
660
1400, 30 3610,
40 3620
R
10 ks/kar.
25,75
26,27
26,27
26,27
26,27
26,27
26,78
26,78
26,78
26,78
33,17
33,17
Pozinkovaný držiak na solárny prvok (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1 a 1 ks vichrovej spony),
univerzálny kód: 900
UNI
4120
R
B
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
Protisnehový hák, červený (U03), čierny (U06), červenohnedý (U05)
660
4140
R
100 ks/kar.
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
-
-
-
-
432,60
-
-
-
-
–
–
Cena v EUR/ks
3730
3771
8037, 8038
B
Možnosť objednať na kusy
R
Skladom
A
Na požiadanie
Strešné výlezové okno 45x55 cm (v súlade s EN) otvárateľné vľavo alebo vpravo
660
3950
R
B
267,80
Termoizolačné strešné výlezové okno 54x85 cm (v súlade s ENEV), antracitové, otvárateľné vľavo alebo vpravo,
univerzálny kód: 900
UNI
3951
R
B
638,60
638,60 638,60 638,60 638,60 638,60
638,60 638,60 638,60 638,60
638,60 638,60
Rám k termoizolačnému oknu 54x85 cm, univerzálny kód: 900
UNI
3854
R
B
133,90
133,90 133,90 133,90 133,90 133,90
133,90 133,90 133,90 133,90
133,90 133,90
Presvetľovacia škridla (originálne krištáľové sklo), univerzálny kód: 900
660
3750
R
B
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
Presvetľovacia škridla (akryl), univerzálny kód: 900
660
3700
R
B
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
Univerzálny hliníkový pripojovací pás na ukončenie krytiny, 5 m/rol, š 280 mm, červená (U03), čierna (U06)
UNI
3730
R
36 ks/pal.
66,95
66,95
66,95
66,95
66,95
66,95
66,95
66,95
66,95
66,95
66,95
66,95
Akrylová náterová farba k engobám/glazúram 250 ml
UNI
3800
R
B
-
-
-
-
-
-
28,94
28,94
28,94
28,94
28,94
28,94
EPDM - manžeta 25–105 mm alebo 100–125 mm, univerzálny kód: 900
UNI
25-105 mm 8037,
100-125 mm 8038
R
B
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
Hrebeňová spona z ušľachtilej ocele 10–13 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3771
R
50 ks/kar.
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
Skrutka z ušľachtilej ocele dĺžka 60 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3776
R
100 ks/kar.
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Premion (rozmer lát 40/60 mm), odber na celé balenie,
univerzálny kód: 900
UNI
3567
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Premion (rozmer lát pre 40/50 mm), odber na celé balenie,
univerzálny kód: 900
UNI
3561
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Premion (rozmer lát 30/50 mm), odber na celé balenie,
univerzálny kód: 900
UNI
3577
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
Vichrová spona z pozink.hliníka, zatĺkacia spona pre Premion, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3585
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 118. Ceny sú uvedené bez DPH.
26
27
PRE
3000
R
hnedá engoba
Hladká strešná škridla
„s vysokým faktorom vypaľovania“.
„SIGNUM" keramické prestupové škridly
Min. spotreba/m :
Balenie
„PREMION®“
R
Guttau
2
Dostupnosť
Výrobný závod:
R
medenočervená
engoba
Dostupnosť
prírodná červená
„NUANCE“
Cena v EUR/ks
Objednávací
kód
647
1000
R
240 ks/pal.
1830
1400
1630
1610
1640
2700
Hrebenáče
5500
5512
5526
213
418
220
507
502
503
607
1,24
1,43
1,43
1,42
1,62
1,52
2,05
1,92
1,56
2,24
15,75
18,16
18,16
18,04
20,57
19,25
26,04
24,38
19,80
28,45
20,39
Polovičná škridla 1/2
647
1210
R
128 ks/pal.
16,48
17,51
17,51
17,51
18,03
18,03
18,54
18,54
18,54
Krajná škridla (2,9 ks/m)
647
P 1820, Ľ 1830
R
40 ks/pal.
9,32
10,30
10,30
10,30
10,30
10,30
12,05
12,05
12,05
13,13
Škridla s dvojitou vlnou (2,9 ks/m)
647
1840
R
100 ks/pal.
20,60
21,63
21,63
21,63
22,66
22,66
25,24
25,24
25,24
26,78
Odvetrávacia škridla LQ 21,0 cm2 (cca 24 ks/100 m2)
647
1400
R
100 ks/pal.
11,64
12,05
12,05
12,05
12,05
12,05
12,15
12,15
12,15
15,45
Podhrebeňová odvetrávacia škridla (4,6 ks/m na stranu hrebeňa)
647
1600
R
56 ks/pal.
5,15
5,67
5,97
5,97
5,97
5,97
6,70
6,70
6,18
7,11
Podhrebeňová odvetrávacia polovičná škridla
647
1610
R
B
35,84
36,15
36,15
36,15
39,14
39,14
41,72
41,72
41,72
43,26
Podhrebeňová odvetrávacia krajná škridla
647
P 1620, Ľ 1630
R
36 ks/pal.
35,02
35,84
35,84
35,84
37,08
37,08
39,14
39,14
39,14
40,69
Podhrebeňová odvetrávacia škridla s dvojitou vlnou
647
1640
R
B
39,14
41,20
41,20
41,20
37,08
37,08
39,14
39,14
39,14
40,69
Pultová škridla 1/1 (4,6 ks/m)
647
2700
A
B
48,41
49,44
49,44
49,44
49,44
49,44
50,47
50,47
50,47
51,50
Pultová krajná škridla
647
P 2720, Ľ 2730
A
B
52,53
54,59
54,59
54,59
54,59
54,59
58,71
58,71
58,71
59,74
Pultová škridla 1/1 špeciálny rozmer (4,6 ks/m)
647
2760
A
B
46,35
47,38
47,38
47,38
47,38
47,38
49,44
49,44
49,44
50,47
Pultová krajná škridla špeciálny rozmer
647
P 2840, Ľ 2850
A
B
70,04
71,07
71,07
71,07
71,07
71,07
72,10
72,10
72,10
73,13
Manzardová škridla špeciálny rozmer (4,6 ks/m)
647
2800
A
B
51,50
52,53
52,53
52,53
52,53
52,53
53,56
53,56
53,56
54,59
Manzardová krajná škridla špeciálny rozmer
647
P 2820, Ľ 2830
A
B
70,04
71,07
71,07
71,07
71,07
71,07
72,10
72,10
72,10
73,13
Cena v EUR/ks
5515
5518
5510
5520
5525
3720
„SIGNUM" keramické prestupové škridly
3000
200
Cena v EUR/ks
1840
1600
201
A
3010
3320
3340
B
Možnosť objednať na kusy
R
Skladom
A
Na požiadanie
Hrebenáč G10 (3,0 ks/bm)
MAL
5500
R
54 ks/pal.
7,93
8,34
8,34
8,34
10,30
8,34
10,61
10,61
10,61
12,46
Uzáver hrebenáča (keramický) G10
MAL
5510
R
B
12,88
13,39
13,39
13,39
16,48
13,39
16,48
16,48
16,48
12,46
Ukončenie hrebeňa s uzáverom G10
MAL
5518
R
45 ks/pal.
29,36
31,31
31,31
31,31
40,58
31,31
40,58
40,58
40,58
22,25
Funkčný uzáver hrebeňa (keramický) G10
MAL
5512
R
B
31,93
32,75
32,75
32,75
37,90
32,75
37,90
37,90
37,90
47,48
Koncový hrebenáč G10
MAL
5515
R
45 ks/pal.
29,87
31,31
31,31
31,31
40,58
31,31
40,58
40,58
40,58
Rozdeľovací hrebenáč tvar Y, G10
MAL
5520
R
30 ks/pal.
124,63
Príchytka hrebenáča G10, hliník, odber na celé balenie, červená (U03), čierna (U06)
UNI
5523
R
30 ks/kar.
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
„FIRSTFIX“ hrebeňová svorka G10, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
5524
R
30 ks/kar.
0,57
0,57
0,57
0,57
0,57
0,57
0,57
0,57
0,57
0,57
„FIRSTFIX“ drôt na hrebeňovú svorku G10, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
5525
R
30 ks/kar.
0,57
0,57
0,57
0,57
0,57
0,57
0,57
0,57
0,57
0,57
„FIRSTFIX“ súprava upínacích plieškov G10, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
5526
R
4 ks/bal.
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
Vetrací pás hrebeňa a nárožia 5m/rol., š 300 mm, 150 cm², červená (U03), čierna (U06)
UNI
3720
R
72 ks/pal.
83,53
83,53
83,53
83,53
83,53
83,53
83,53
83,53
83,53
83,53
144,20 144,20 144,20 188,49 144,20
188,49 188,49 188,49
40,99
250,29
Cena v EUR/ks
Sanitárna prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom typu A s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
647
3000
R
8 ks/pal.
155,63
161,81 161,81 161,81 201,98 161,81
201,98 201,98 201,98
228,76
Sanitárna prestupová škridla Ø 125 „SIGNUM“ s krytom typu F s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
647
3010
R
8 ks/pal.
183,44
191,68 191,68 191,68 238,03 191,68
238,03 238,03 238,03
259,66
Prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom, špec. tvar/farba s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
647
3020
A
8 ks/pal.
183,44
191,68 191,68 191,68 238,03 191,68
238,03 238,03 238,03
259,66
Anténna prestupová škridla Ø 60 s tesnením vrátane EPDM - manžety SET
647
3300
R
12 ks/pal.
133,39
142,24 142,24 142,24 171,50 142,24
171,50 171,50 171,50
201,98
Solárna prestupová škridla Ø 70 vrátane EPDM - manžety SET
647
3320
R
12 ks/pal.
170,47
179,32 179,32 179,32 201,37 179,32
201,37 201,37 201,37
249,36
Prestupová škridla pre odvod spalín Ø 110 alebo Ø 125 vrátane EPDM - manžety SET
647
110 3340
125 3341
A
12 ks/pal.
192,10
204,04 204,04 204,04 221,97 204,04
221,97 221,97 221,97
261,72
Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 118. Ceny sú uvedené bez DPH.
28
29
VIV
Cena v EUR/m²
1210
100
A
krištáľovobridlicová glazúra
Model
R
čierna glazúra
913 kg
R
„NOBLESSE“
hnedá glazúra
Hmotnosť/paleta
A
vínovočervená
glazúra
4 ks
R
antracitová engoba
ks/minibalík:
R
„FINESSE“
bridlicová engoba
12,7 ks/m2
Základná škridla 1/1
Sortiment doplnkov
tmavohnedá engoba
Ľahká hladká strešná škridla
R
medenočervená
engoba
Min. spotreba/m :
Balenie
„VIVA“
A
Malsch
2
Dostupnosť
Výrobný závod:
R
červená engoba
Dostupnosť
prírodná červená
„NUANCE“
„NUANCE“
Dostupnosť
4000
4030
4060
3610
4010
4150
4110
4020
4040
4080
4120
Ostatné príslušenstvo
3951
3581
3730
3772
čierna glazúra
krištáľovobridlicová glazúra
100
201
200
213
418
220
507
502
503
607
70,25
Cena v EUR/ks
Hliníková základná škridla
647
4000
R
B
47,69
47,69
47,69
47,69
47,69
47,69
56,03
56,03
56,03
Stúpací schod, hliník (pre 1 ks schodu potrebný 1 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4010
R
B
51,29
51,29
51,29
51,29
51,29
51,29
78,80
78,80
78,80
Stúpacia plošina 46x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4020
R
B
89,40
89,40
89,40
89,40
89,40
89,40
Stúpacia plošina 80x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4030
R
B
105,06
Stúpacia plošina 150x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 3 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4150
R
B
185,40
-
Držiak guľatiny Ø 14 cm, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)
UNI
4040
R
B
17,92
17,92
17,92
105,06 105,06 105,06 105,06 105,06
185,40 185,40 185,40
17,92
17,92
17,92
94,14
114,33 114,33 114,33
145,23
139,05 139,05 139,05
176,13
185,40 185,40 185,40
23,90
17,92
23,90
34,51
Držiak na snehovú mrežu, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)
UNI
4060
R
B
17,92
17,92
17,92
17,92
17,92
17,92
23,90
17,92
23,90
34,51
Mreža na zachytávanie snehu, dĺžka 1,5 m, výška 20 cm
UNI
4071
R
B
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
Držiak pre zachytávač snehu tyčový, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07),
antracitová (U08) (1,25 ks/m)
UNI
4080
R
B
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
Protisnehová tyč Ø 40 mm, dĺžka 3 m, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07),
antracitová (U08) (1,25 ks/m)
UNI
4090
R
B
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
Hliníkový strešný rebrík, dĺžka 1,68 m vrátane spojok, červená (U03), medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)
UNI
4110
R
B
273,98
Držiak strešného rebríka na hliníkovú 1/1 škridlu (pre 1 ks rebríka potrebné 2 ks držiakov), červená (U03),
medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)
UNI
4100
R
B
46,56
273,98 273,98 273,98 273,98 273,98
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
273,98 273,98 273,98
46,56
46,56
46,56
273,98
46,56
Sada systémového solárneho držiaka pre rozmer lát 30-40-50 mm
(pozostávajúca zo solárneho držiaka z ušľachtilej ocele a odvetrávacej škridly)
647
1400, 30 3610,
R
40 3620, 50 3630
10 ks/kar.
25,75
25,75
25,75
25,75
25,75
25,75
25,75
25,75
25,75
33,27
Pozinkovaný držiak na solárny prvok (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1 a 1 ks vichrovej spony),
univerzálny kód: 900
UNI
4120
R
B
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
Protisnehový hák, červený (U03), čierny (U06), červenohnedý (U05)
647
4140
R
100 ks/kar.
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
-
-
-
-
288,40
-
-
-
-
Cena v EUR/ks
8037, 8038
3578
B
Možnosť objednať na kusy
R
Skladom
A
Na požiadanie
Strešné výlezové okno 45x55 cm (v súlade s EN) otvárateľné vľavo alebo vpravo
647
3950
R
B
288,40
Termoizolačné strešné výlezové okno 54x85 cm (v súlade s ENEV), antracitové, otvárateľné vľavo alebo vpravo,
univerzálny kód: 900
UNI
3951
R
B
638,60
638,60 638,60 638,60 638,60 638,60
638,60 638,60 638,60
638,60
Rám k termoizolačnému oknu 54x85 cm, univerzálny kód: 900
UNI
3852
R
B
133,90
133,90 133,90 133,90 133,90 133,90
133,90 133,90 133,90
133,90
Presvetľovacia škridla (akryl), univerzálny kód: 900
647
3700
R
B
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
Univerzálny hliníkový pripojovací pás na ukončenie krytiny, 5 m/rol, š 280 mm, červená (U03), čierna (U06)
UNI
3730
R
36 ks/pal.
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
Akrylová náterová farba k engobám/glazúram 250 ml
UNI
3800
R
B
-
28,94
28,94
28,94
28,94
28,94
28,94
28,94
28,94
28,94
EPDM - manžeta 25-105 mm alebo 100-125 mm, univerzálny kód: 900
UNI
25-105 mm 8037
100-125 mm 8038
R
B
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
Hrebeňová spona z ušľachtilej ocele 13-17 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3772
R
50 ks/kar.
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
Skrutka z ušľachtilej ocele dĺžka 50 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3774
R
100 ks/kar.
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Viva (rozmer lát 40/60 mm), odber na celé balenie,
univerzálny kód: 900
UNI
3568
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Viva (rozmer lát 40/50 mm), odber na celé balenie,
univerzálny kód: 900
UNI
3591
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Viva (rozmer lát 30/50 mm), odber na celé balenie,
univerzálny kód: 900
UNI
3578
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
Vichrová spona z pozink.hliníka, zatĺkacia spona pre Viva, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3581
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 118. Ceny sú uvedené bez DPH.
30
31
VIV
Kovové a hliníkové príslušenstvo
Objednávací
kód
A
hnedá glazúra
Model
R
vínovočervená
glazúra
913 kg
A
antracitová engoba
Hmotnosť/paleta
A
bridlicová engoba
4 ks
R
tmavohnedá engoba
ks/minibalík:
R
medenočervená
engoba
12,7 ks/m2
R
červená engoba
Ľahká hladká strešná škridla
R
„NOBLESSE“
prírodná červená
Min. spotreba/m :
Balenie
„VIVA“
R
Malsch
2
Dostupnosť
Výrobný závod:
A
„FINESSE“
Hmotnosť/paleta
913 kg
Model
Objednávací
kód
1740
Hrebenáče
5700
5710
5724
220
507
503
632
1000
R
240 ks/pal.
0,98
1,13
1,13
1,13
1,18
1,42
1,42
13,33
15,37
15,37
15,37
16,05
19,31
19,31
Krajná škridla (2,9 ks/m)
632
P 1820, Ľ 1830
R
48 ks/pal.
11,64
11,85
11,85
11,85
11,85
12,36
12,36
Škridla s dvojitou vlnou (2,9 ks/m)
632
1840
R
88 ks/pal.
11,33
11,74
11,74
11,74
11,74
12,36
12,36
Odvetrávacia škridla LQ 12 cm2 (cca 42 ks/100 m2)
632
1400
R
48 ks/pal.
11,74
11,95
11,95
11,95
11,95
13,39
13,39
Podhrebeňová odvetrávacia posuvná škridla (4,9 ks/m na stranu hrebeňa)
632
1700
R
88 ks/pal.
5,67
5,97
5,97
5,97
5,97
6,70
6,70
Podhrebeňová odvetrávacia posuvná krajná škridla
632
P 1720, Ľ 1730
R
88 ks/pal.
16,89
17,41
17,41
17,41
17,41
18,44
18,44
Podhrebeňová odvetrávacia posuvná škridla s dvojitou vlnou
632
1740
R
B
16,89
17,41
17,41
17,41
17,41
—
—
Pultová posuvná škridla 1/1 (4,9 ks/m)
632
2700
A
B
20,60
20,81
20,81
20,81
20,81
22,25
22,25
Pultová posuvná krajná škridla
632
P 2720, Ľ 2730
A
B
30,08
30,69
30,69
30,69
30,69
31,62
31,62
Pultová škridla 1/1 špeciálny rozmer (4,9 ks/m)
632
2760
A
B
42,23
43,26
43,26
43,26
43,26
43,78
43,78
Pultová krajná škridla špeciálny rozmer
632
P 2840, Ľ 2850
A
B
56,65
57,68
57,68
57,68
57,68
60,26
60,26
Manzardová škridla špeciálny rozmer (4,9 ks/m)
632
2800
A
B
47,15
52,00
52,00
52,00
52,00
53,00
53,00
Manzardová krajná škridla špeciálny rozmer
632
P 2820, Ľ 2830
A
B
56,65
57,68
57,68
57,68
57,68
60,26
60,26
Cena v EUR/ks
5717
5712
5720
3720
5725
5726
„SIGNUM" keramické prestupové škridly
3000
215
3010
3300
33
R
Cena v EUR/ks
1400
1730
R
32
3320
Hrebenáč PMZ (2,6 ks/bm)
DOR
5700
R
45 ks/pal.
9,58
9,89
9,89
9,89
9,89
13,29
13,29
Uzáver hrebenáča (keramický) PMZ
DOR
5710
R
B
14,73
18,44
18,44
18,44
18,44
16,48
18,54
Funkčný uzáver hrebeňa (keramický) PMZ
DOR
5712
R
B
33,48
33,48
33,48
33,48
33,48
37,90
37,90
Koncový hrebenáč okrúhly PMZ
DOR
5717
R
60 ks/pal.
30,80
32,96
32,96
32,96
32,96
40,58
40,58
Rozdeľovací hrebenáč tvar Y, PMZ
DOR
5720
R
B
124,63
Príchytka hrebenáča PMZ, hliník, odber na celé balenie, červená (U03), čierna (U06)
UNI
5723
R
30 ks/kar.
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
„FIRSTFIX“ hrebeňová svorka PMZ, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
5724
R
30 ks/kar.
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
„FIRSTFIX“ drôt na hrebeňovú svorku PMZ, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
5725
R
30 ks/kar.
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
„FIRSTFIX“ súprava upínacích plieškov PMZ, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
5726
R
4 ks/bal.
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
Vetrací pás hrebeňa a nárožia 5m/rol., š. 300mm, 150 cm², červená (U03), čierna (U06)
UNI
3720
R
72 ks/pal.
81,06
81,06
81,06
81,06
81,06
81,06
81,06
B
Možnosť objednať na kusy
Skladom
A
Na požiadanie
188,49 188,49
Cena v EUR/ks
Sanitárna prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom typu A s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
632
3000
R
8 ks/pal.
155,63
161,81 161,81 161,81 161,81
201,98 201,98
Sanitárna prestupová škridla Ø 125 „SIGNUM“ s krytom typu F s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
632
3010
R
8 ks/pal.
183,44
191,68 191,68 191,68 191,68
238,03 238,03
Prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom, špec. tvar/farba s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
632
3020
A
8 ks/pal.
183,44
191,68 191,68 191,68 191,68
238,03 238,03
Anténna prestupová škridla Ø 60 s tesnením vrátane EPDM - manžety SET
632
3300
R
12 ks/pal.
136,06
142,24 142,24 142,24 142,24
174,17 174,17
Solárna prestupová škridla Ø 70 vrátane EPDM - manžety SET
632
3320
R
12 ks/pal.
173,14
204,04 204,04 204,04 204,04
204,04 204,04
632
110 3340
125 3341
A
12 ks/pal.
194,77
204,04 204,04 204,04 204,04
224,64 224,64
Prestupová škridla pre odvod spalín Ø 110 alebo Ø 125 vrátane EPDM - manžety SET
R
144,20 144,20 144,20 144,20
Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 118. Ceny sú uvedené bez DPH.
MZ3
1700
208
čierna glazúra
6 ks
Cena v EUR/m²
1840
200
R
vínovočervená
glazúra
ks/minibalík:
Cena v EUR/ks
1830
100
R
antracitová engoba
13,6 ks/m2
Základná škridla 1/1
Sortiment doplnkov
R
„FINESSE“
starosivá engoba
Osvedčená hladká strešná škridla.
hnedá engoba
Min. spotreba/m :
Balenie
„MZ3®“
R
Dorfen
2
Dostupnosť
Výrobný závod:
R
medenočervená
engoba
Dostupnosť
prírodná červená
„NUANCE“
„NUANCE“
Dostupnosť
4010
4030
4150
4110
4060
4020
4040
4080
Ostatné príslušenstvo
3950
3951
3560
3772
100
200
208
215
220
507
503
Cena v EUR/ks
Hliníková základná škridla
632
4000
R
B
47,69
58,71
58,71
58,71
58,71
56,03
56,03
Stúpací schod, hliník (pre 1 ks schodu potrebný 1 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4010
R
B
51,29
51,29
51,29
51,29
51,29
78,80
78,80
Stúpacia plošina 46x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4020
R
B
89,40
89,40
89,40
89,40
89,40
114,33 114,33
Stúpacia plošina 80x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4030
R
B
105,06
105,06 105,06 105,06 105,06
139,05 139,05
Stúpacia plošina 150x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 3 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4150
R
B
185,40
185,40 185,40 185,40
185,40 185,40
Držiak guľatiny Ø 14 cm, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)
UNI
4040
R
B
17,92
17,92
17,92
17,92
17,92
23,90
Držiak na snehovú mrežu, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)
UNI
4060
R
B
17,92
17,92
17,92
17,92
17,92
23,90
23,90
Mreža na zachytávanie snehu, dĺžka 1,5 m, výška 20 cm
UNI
4071
R
B
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
Držiak pre zachytávač snehu tyčový, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07),
antracitová (U08) (1,25 ks/m)
UNI
4080
R
B
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
Protisnehová tyč Ø 40 mm, dĺžka 3 m, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07),
antracitová (U08) (1,25 ks/m)
UNI
4090
R
B
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
—
273,98 273,98 273,98 273,98
23,90
Hliníkový strešný rebrík, dĺžka 1,68 m vrátane spojok, červená (U03), medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)
UNI
4110
R
B
273,98
Držiak strešného rebríka na hliníkovú 1/1 škridlu (pre 1 ks rebríka potrebné 2 ks držiakov), červená (U03),
medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)
UNI
4100
R
B
48,41
48,41
48,41
48,41
48,41
273,98 273,98
48,41
48,41
Pozinkovaný držiak na solárny prvok (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1 a 1 ks vichrovej spony),
univerzálny kód: 900
UNI
4120
R
B
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
Protisnehový hák, červený (U03), čierny (U06), červenohnedý (U05)
632
4140
R
100 ks/kar.
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
—
—
—
432,60
—
-
Cena v EUR/ks
3730
3586
8037, 8038
B
Možnosť objednať na kusy
R
Skladom
A
Na požiadanie
35
Strešné výlezové okno 45x55 cm (v súlade s EN) otvárateľné vľavo alebo vpravo
632
3950
R
B
432,60
Termoizolačné strešné výlezové okno 54x85 cm, (v súlade s ENEV) antracitové, otvárateľné vľavo alebo vpravo,
univerzálny kód: 900
UNI
3951
R
B
638,60
638,60 638,60 638,60 638,60
638,60 638,60
Rám k termoizolačnému oknu 54x85 cm, univerzálny kód: 900
UNI
3852
R
B
133,90
133,90 133,90 133,90 133,90
133,90 133,90
Presvetľovacia škridla (akryl), univerzálny kód: 900
632
3700
R
B
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
Univerzálny hliníkový pripojovací pás na ukončenie krytiny, 5 m/rol, š 280 mm, červená (U03), čierna (U06)
UNI
3730
R
36 ks/pal.
67,98
67,98
67,98
67,98
67,98
67,98
67,98
Akrylová náterová farba k engobám/glazúram 250 ml
UNI
3800
R
B
—
29,87
29,87
36,05
36,05
37,08
37,08
EPDM - manžeta 25-105 mm alebo 100-125 mm, univerzálny kód: 900
UNI
25-105 mm 8037
100-125 mm 8038
R
B
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
Hrebeňová spona z ušľachtilej ocele 13-17 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3772
R
50 ks/kar.
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
Skrutka z ušľachtilej ocele dĺžka 60 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3776
R
100 ks/kar.
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre MZ3 (rozmer lát 40/60 mm), odber na celé balenie,
univerzálny kód: 900
UNI
3560
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre MZ3 (rozmer lát 40/50 mm), odber na celé balenie,
univerzálny kód: 900
UNI
3594
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre MZ3 (rozmer lát 30/50 mm), odber na celé balenie,
univerzálny kód: 900
UNI
3570
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
Vichrová spona z pozink.hliníka, zatĺkacia spona pre MZ3, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3586
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 118. Ceny sú uvedené bez DPH.
MZ3
4000
Objednávací
kód
čierna glazúra
913 kg
vínovočervená
glazúra
Hmotnosť/paleta
34
R
antracitová engoba
6 ks
R
starosivá engoba
ks/minibalík:
R
hnedá engoba
13,6 ks/m2
Model
Kovové a hliníkové príslušenstvo
R
medenočervená
engoba
Osvedčená hladká strešná škridla.
R
prírodná červená
Min. spotreba/m :
Balenie
„MZ3®“
R
Dorfen
2
Dostupnosť
Výrobný závod:
R
„FINESSE“
„NUANCE“
Dostupnosť
Cena v EUR/ks
1000
R
280 ks/pal.
Sortiment doplnkov
1830
1400
1630
Hrebenáče
5800
5812
5825
201
244
200
202
213
231
418
220
502
503
0,94
0,99
1,10
0,99
0,99
0,99
1,11
1,09
1,09
1,26
1,26
13,35
14,06
15,65
14,06
14,06
14,06
15,76
15,48
15,48
17,89
17,89
Polovičná škridla 1/2
671
1210
R
240 ks/pal.
6,18
6,49
6,70
6,49
6,49
6,49
6,70
6,70
6,70
7,83
7,83
Krajná škridla (2,9 ks/m)
671
P 1820, Ľ 1830
R
56 ks/pal.
9,06
9,48
10,40
9,48
9,48
9,48
10,40
10,40
10,40
12,05
12,05
Škridla s dvojitou vlnou (2,9 ks/m)
671
1840
R
120 ks/pal.
11,33
11,74
12,05
11,74
11,74
11,74
12,05
12,05
12,05
14,01
14,01
Odvetrávacia škridla LQ 25 cm2 (cca 20 ks/100 m2)
671
1400
R
120 ks/pal.
11,74
11,95
12,88
11,95
11,95
11,95
12,88
12,88
12,88
14,83
14,83
Podhrebeňová odvetrávacia škridla (5,1 ks/m na stranu hrebeňa)
671
1600
R
140 ks/pal.
3,19
3,30
3,50
3,30
3,30
3,30
3,50
3,50
3,50
4,33
4,33
Podhrebeňová odvetrávacia polovičná škridla
671
1610
R
B
36,15
37,60
-
37,60
37,60
37,60
37,60
37,60
37,60
37,60
37,60
Podhrebeňová odvetrávacia krajná škridla
671
P 1620, Ľ 1630
R
56 ks/pal.
17,30
18,44
19,06
18,44
18,44
18,44
19,06
19,06
19,06
22,35
22,35
Podhrebeňová odvetrávacia škridla s dvojitou vlnou
671
1640
R
120 ks/pal.
17,30
18,44
19,06
18,44
18,44
18,44
19,06
19,06
19,06
22,35
22,35
Pultová škridla 1/1 (5,1 ks/m)
671
2700
R
48 ks/pal.
36,46
37,08
37,08
37,08
37,08
37,08
37,08
37,08
37,08
37,60
37,60
Pultová krajná škridla
671
P 2720, Ľ 2730
R
B
51,91
52,53
52,53
52,53
52,53
52,53
52,53
52,53
52,53
53,56
53,56
Pultová škridla 1/1 špeciálny rozmer (5,1 ks/m)
671
2760
A
B
43,26
44,29
44,29
44,29
44,29
44,29
44,29
44,29
44,29
45,32
45,32
Pultová krajná škridla špeciálny rozmer
671
P 2840, Ľ 2850
A
B
59,74
60,77
60,77
60,77
60,77
60,77
60,77
60,77
60,77
60,77
60,77
Manzardová škridla špeciálny rozmer (5,1 ks/m)
671
2800
A
B
52,53
53,56
53,56
53,56
53,56
53,56
53,56
53,56
53,56
53,56
53,56
Manzardová krajná škridla špeciálny rozmer
671
P 2820, Ľ 2830
A
B
59,74
60,77
60,77
60,77
60,77
60,77
60,77
60,77
60,77
60,77
60,77
Cena v EUR/ks
5815
5816
5810
5817
5826
3720
„SIGNUM" keramické prestupové škridly
3000
100
Cena v EUR/ks
1840
1600
3010
3300
37
3320
B
Možnosť objednať na kusy
R
Skladom
A
Na požiadanie
Hrebenáč PZ (2,5 ks/bm)
WER
5800
R
60 ks/pal.
9,58
9,89
10,51
9,89
9,89
9,89
10,51
10,51
10,51
12,88
12,88
Uzáver hrebenáča (keramický) PZ
WER
5810
R
B
12,88
13,80
-
13,80
13,80
13,80
16,48
16,48
16,48
16,48
16,48
Funkčný uzáver hrebeňa (keramický) PZ
WER
5812
R
B
33,78
33,99
-
33,99
33,99
33,99
37,90
37,90
37,90
37,90
37,90
Koncový hrebenáč PZ
WER
5815
R
33 ks/pal.
29,87
31,31
40,69
31,31
31,31
31,31
40,69
40,69
40,69
41,10
41,10
Koncový hrebenáč okrýhly PZ
WER
5817
R
60 ks/pal.
29,87
31,31
31,31
31,31
31,31
31,31
31,31
31,31
31,31
41,10
41,10
Koncový hrebenáč v tvare mušle PZ
WER
5816
A
33 ks/pal.
46,00
69,00
69,00
69,00
69,00
69,00
69,00
69,00
69,00
80,50
80,50
Rozdeľovací hrebenáč tvar Y, PZ
WER
5820
R
30 ks/pal.
124,63
Príchytka hrebenáča PZ, hliník, odber na celé balenie, červená (U03), čierna (U06)
UNI
5823
R
30 ks/kar.
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
„FIRSTFIX“ hrebeňová svorka PZ, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
5824
R
30 ks/kar.
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
„FIRSTFIX“ drôt na hrebeňovú svorku PZ, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
5825
R
30 ks/kar.
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
„FIRSTFIX“ súprava upínacích plieškov PZ, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
5826
R
4 ks/bal.
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
Vetrací pás hrebeňa a nárožia 5m/rol., š 300 mm, 150 cm², červená (U03), čierna (U06)
UNI
3720
R
72 ks/pal.
83,53
83,53
83,53
83,53
83,53
83,53
83,53
83,53
83,53
83,53
83,53
144,20 188,49 144,20 144,20 144,20 188,49 188,49 188,49
198,79 198,79
Cena v EUR/ks
Sanitárna prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom typu A s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
671
3000
R
8 ks/pal.
155,63
161,81 201,98 161,81 161,81 161,81 201,98 201,98 201,98
201,98 201,98
Sanitárna prestupová škridla Ø 125 „SIGNUM“ s krytom typu F s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
671
3010
R
8 ks/pal.
183,44
191,68 238,03 191,68 191,68 191,68 238,03 238,03 238,03
238,03 238,03
Prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom, špec. tvar/farba s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
671
3020
A
8 ks/pal.
183,44
191,68 238,03 191,68 191,68 191,68 238,03 238,03 238,03
238,03 238,03
Anténna prestupová škridla Ø 60 s tesnením vrátane EPDM - manžety SET
671
3300
R
12 ks/pal.
136,06
142,24
142,24 142,24 142,24 174,17 174,17 174,17
174,17 174,17
Solárna prestupová škridla Ø 70 vrátane EPDM - manžety SET
671
3320
R
12 ks/pal.
173,14
204,04 204,04 204,04 204,04 204,04 204,04 204,04 204,04
204,04 204,04
Prestupová škridla pre odvod spalín Ø 110 alebo Ø 125 vrátane EPDM - manžety SET
671
110 3340
125 3341
A
12 ks/pal.
194,77
204,04
224,64 224,64
Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 118. Ceny sú uvedené bez DPH.
-
-
204,04 204,04 204,04 224,64 224,64 224,64
HAR
1210
čierna glazúra
671
Cena v EUR/m²
hnedá glazúra
Objednávací
kód
36
R
antracitová engoba
Model
A
bridlicová engoba
Základná škridla 1/1
R
sivá engoba
921 kg
R
tmavohnedá engoba
Hmotnosť/paleta
A
vínovočervená
engoba
5 ks
R
medenočervená
engoba
ks/minibalík:
R
toskánska engoba
Nadčasovo krásna hladká strešná škridla.
R
červená engoba
14,2 ks/m2
A
prírodná červená
Min. spotreba/m :
Balenie
„HARMONIE®“
R
Wertingen
2
Dostupnosť
Výrobný závod:
R
„FINESSE“
„NUANCE“
Dostupnosť
Kovové a hliníkové príslušenstvo
4000
4010
4150
4040
antracitová engoba
hnedá glazúra
čierna glazúra
100
201
244
200
202
213
231
418
220
502
503
Cena v EUR/ks
Hliníková základná škridla
671
4000
R
B
47,69
47,69
-
47,69
47,69
47,69
56,03
56,03
56,03
56,03
56,03
Stúpací schod, hliník (pre 1 ks schodu potrebný 1 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4010
R
B
51,29
51,29
-
51,29
51,29
51,29
78,80
78,80
78,80
78,80
78,80
Stúpacia plošina 46x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4020
R
B
89,40
89,40
-
89,40
89,40
89,40
114,33 114,33 114,33
114,33 114,33
Stúpacia plošina 80x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4030
R
B
105,06
105,06
-
105,06 105,06 105,06 139,05 139,05 139,05
139,05 139,05
Stúpacia plošina 150x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 3 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4150
R
B
185,40
-
-
185,40
-
185,40 185,40
Držiak guľatiny Ø 14 cm, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)
UNI
4040
R
B
17,92
17,92
-
17,92
17,92
17,92
23,90
23,90
23,90
23,90
Držiak na snehovú mrežu, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)
UNI
4060
R
B
17,92
17,92
-
17,92
17,92
17,92
23,90
23,90
23,90
23,90
23,90
Mreža na zachytávanie snehu, dĺžka 1,5 m, výška 20 cm
UNI
4071
R
B
56,65
56,65
-
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
Držiak pre zachytávač snehu tyčový, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07),
antracitová (U08) (1,25 ks/m)
UNI
4080
R
B
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
Protisnehová tyč Ø 40 mm, dĺžka 3 m, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07),
antracitová (U08) (1,25 ks/m)
UNI
4090
R
B
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
185,40 185,40 185,40
-
UNI
4110
R
B
273,98
UNI
4100
R
B
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
Sada systémového solárneho držiaka pre rozmer lát 30-40-50 mm
(pozostávajúca zo solárneho držiaka z ušľachtilej ocele a odvetrávacej škridly)
671
1400, 30 3610,
R
40 3620, 50 3630
10 ks/kar.
25,75
25,75
25,75
25,75
25,75
25,75
25,75
25,75
25,75
25,75
25,75
Pozinkovaný držiak na solárny prvok (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1 a 1 ks vichrovej spony),
univerzálny kód: 900
UNI
4120
R
B
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
4120
Protisnehový hák, červený (U03), čierny (U06), červenohnedý (U05)
671
4140
R
100 ks/kar.
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
Ostatné príslušenstvo
Cena v EUR/ks
-
-
-
-
-
-
-
288,40
-
-
3950
3951
3573
3586
4080
3730
3772
8037, 8038
B
Možnosť objednať na kusy
R
Skladom
A
Na požiadanie
273,98 273,98 273,98 273,98 273,98 273,98 273,98 273,98
23,90
Hliníkový strešný rebrík, dĺžka 1,68 m vrátane spojok, červená (U03), medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)
4110
39
R
Držiak strešného rebríka na hliníkovú 1/1 škridlu (pre 1 ks rebríka potrebné 2 ks držiakov), červená (U03),
medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)
4060
38
273,98 273,98
Strešné výlezové okno 45x55 cm (v súlade s EN) otvárateľné vľavo alebo vpravo
671
3950
R
B
247,20
Termoizolačné strešné výlezové okno 54x85 cm, (v súlade s ENEV) antracitové, otvárateľné vľavo alebo vpravo,
univerzálny kód: 900
UNI
3951
R
B
638,60
638,60 638,60 638,60 638,60 638,60 638,60 638,60 638,60
638,60 638,60
Rám k termoizolačnému oknu 54x85 cm, univerzálny kód: 900
UNI
3852
R
B
133,90
133,90 133,90 133,90 133,90 133,90 133,90 133,90 133,90
133,90 133,90
Presvetľovacia škridla (originálne krištáľové sklo), univerzálny kód: 900
671
3750
R
B
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
Presvetľovacia škridla (akryl), univerzálny kód: 900
671
3700
R
B
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
Univerzálny hliníkový pripojovací pás na ukončenie krytiny, 5 m/rol, š 280 mm, červená (U03), čierna (U06)
UNI
3730
R
36 ks/pal.
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
Akrylová náterová farba k engobám/glazúram 250 ml
UNI
3800
R
B
-
28,94
-
28,94
28,94
28,94
-
-
28,94
28,94
28,94
EPDM - manžeta 25–105 mm alebo 100–125 mm, univerzálny kód: 900
UNI
25-105 mm 8037,
100-125 mm 8038
R
B
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
Hrebeňová spona z ušľachtilej ocele 13-17 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3772
R
50 ks/kar.
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
Skrutka z ušľachtilej ocele dĺžka 50 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3774
R
100 ks/kar.
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Harmonie (rozmer lát 40/60 mm), odber na celé balenie,
univerzálny kód: 900
UNI
3563
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Harmonie (rozmer lát 40/50 mm), odber na celé balenie,
univerzálny kód: 900
UNI
3593
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Harmonie (rozmer lát 30/50 mm), odber na celé balenie,
univerzálny kód: 900
UNI
3573
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
Vichrová spona z pozink.hliníka, zatĺkacia spona pre Harmonie, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3586
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 118. Ceny sú uvedené bez DPH.
HAR
4030
4020
Objednávací
kód
A
bridlicová engoba
Model
R
sivá engoba
921 kg
R
tmavohnedá engoba
Hmotnosť/paleta
A
vínovočervená
engoba
5 ks
R
medenočervená
engoba
ks/minibalík:
R
toskánska engoba
Nadčasovo krásna hladká strešná škridla.
R
červená engoba
14,2 ks/m2
A
prírodná červená
Min. spotreba/m :
Balenie
„HARMONIE®“
R
Wertingen
2
Dostupnosť
Výrobný závod:
R
„FINESSE“
5915
6023
5926
1830
1840
1600
1630
202
208
213
231
625
1000
R
288/pal.
čierna glazúra
200
R
R
418
220
507
508
503
1,27
1,32
1,32
1,32
1,32
1,46
1,46
1,32
1,65
1,65
1,65
15,11
15,71
15,71
15,71
15,71
17,40
17,40
15,71
19,64
19,64
19,64
Polovičná škridla 1/2
625
1210
R
360 ks/pal.
5,67
6,70
6,70
6,70
6,70
7,83
7,83
6,70
7,83
7,83
7,83
Krajná škridla (2,8 ks/m)
625
P 1820, Ľ 1830
R
48 ks/pal.
9,99
10,61
10,61
10,61
10,61
12,26
12,26
10,61
12,26
12,26
12,26
Škridla s dvojitou vlnou (2,8 ks/m)
625
1840
R
96 ks/pal.
13,29
—
—
—
—
16,27
16,27
16,27
—
—
—
Odvetrávacia škridla LQ 25 cm2 (cca 20 ks/100 m2)
625
1400
R
120 ks/pal.
11,85
12,98
12,98
12,98
12,98
14,83
14,83
12,98
14,83
14,83
14,83
Podhrebeňová odvetrávacia škridla (4,5 ks/m na stranu hrebeňa)
625
1600
R
120 ks/pal.
3,50
3,71
3,71
3,71
3,71
4,33
4,33
3,71
4,33
4,33
4,33
Podhrebeňová odvetrávacia krajná škridla
625
P 1620, Ľ 1630
R
48 ks/pal.
18,44
19,67
19,67
19,67
19,67
22,35
22,35
19,67
22,35
22,35
22,35
Podhrebeňová odvetrávacia škridla s dvojitou vlnou
625
1640
R
B
13,29
—
—
—
—
22,35
22,35
22,35
—
—
—
Pultová škridla 1/1 (4,5 ks/m)
625
2700
R
B
34,92
35,64
40,69
40,69
40,69
40,89
40,89
40,69
41,20
41,20
41,20
Pultová krajná škridla
625
P 2720, Ľ 2730
R
B
51,60
52,22
52,22
52,22
52,22
55,52
55,52
52,22
55,52
55,52
55,52
Pultová škridla 1/1 špeciálny rozmer (4,5 ks/m)
625
2760
A
B
46,35
47,38
47,38
47,38
47,38
48,41
48,41
47,38
48,41
48,41
48,41
Pultová krajná škridla špeciálny rozmer
625
P 2840, Ľ 2850
A
B
70,04
71,07
71,07
71,07
71,07
72,10
72,10
71,07
72,10
72,10
72,10
Manzardová škridla špeciálny rozmer (4,5 ks/m)
625
2800
A
B
51,50
52,53
52,53
52,53
52,53
53,56
53,56
52,53
53,56
53,56
53,56
Manzardová krajná škridla špeciálny rozmer
625
P 2820, Ľ 2830
A
B
70,04
71,07
71,07
71,07
71,07
72,10
72,10
71,07
72,10
72,10
72,10
12,46
Cena v EUR/ks
6000
5909
5920
6012
6015
5917
6024
3720
6025
"SIGNUM" keramické prestupové škridly
3000
100
bridlicová glazúra
Objednávací
kód
R
vínovočervená
glazúra
Model
R
41
R
antracitová engoba
1004 kg
R
bridlicová engoba
Hmotnosť/paleta
R
3010
3300
3320
B
Možnosť objednať na kusy
R
Skladom
A
Na požiadanie
Hrebenáč PH (2,6 ks/bm)
HON
5900
R
72 ks/pal.
9,58
9,89
9,89
9,89
9,89
11,64
11,64
9,89
12,46
12,46
Hrebenáč PV (2,5 ks/bm)
HON
6000
R
72 ks/pal.
—
10,40
10,40
—
—
—
10,82
10,82
12,98
—
12,98
Uzáver hrebenáča s mušľou (keramický) PH
HON
5909
A
B
29,05
38,11
38,11
38,11
38,11
38,11
38,11
38,11
39,14
39,14
39,14
Uzáver hrebenáča (keramický) PV
HON
6010
R
B
—
13,39
13,39
—
—
—
16,48
13,39
16,48
—
16,48
Funkčný uzáver hrebeňa (keramický) PH
HON
5912
R
B
31,11
32,75
32,75
32,75
32,75
37,90
37,90
32,75
37,90
37,90
37,90
Funkčný uzáver hrebeňa (keramický) PV
HON
6012
R
B
—
32,75
36,90
—
—
—
37,90
32,75
37,90
—
37,90
Koncový hrebenáč PH
HON
5915
R
50 ks/pal.
29,87
31,31
31,31
31,31
31,31
40,58
40,58
31,31
40,58
40,58
40,58
Koncový hrebenáč PV
HON
6015
R
50 ks/pal.
—
31,31
31,31
—
—
—
40,58
31,31
40,58
—
40,58
Koncový hrebenáč, okrúhly tvar PH
HON
5917
R
75 ks/pal.
32,96
33,48
33,48
33,48
33,48
41,82
41,82
33,48
41,82
41,82
41,82
Rozdeľovací hrebenáč tvar Y, PH
HON
5920
R
30 ks/pal.
124,63
Rozdeľovací hrebenáč tvar Y, PV
HON
6020
R
30 ks/pal.
—
Príchytka hrebenáča PH, hliník, odber na celé balenie, červená (U03), čierna (U06)
UNI
5923
R
30 ks/kar.
0,36
0,36
Príchytka hrebenáča PV, hliník, odber na celé balenie, červená (U03), čierna (U06)
UNI
6023
R
30 ks/kar.
0,36
„FIRSTFIX“ hrebeňová svorka PH, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
5924
R
30 ks/kar.
„FIRSTFIX“ hrebeňová svorka PV, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
6024
R
„FIRSTFIX“ drôt na hrebeňovú svorku PH, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
5925
„FIRSTFIX“ drôt na hrebeňovú svorku PV, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
„FIRSTFIX“ súprava upínacích plieškov PF, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
144,20 144,20 144,20 144,20 188,49 188,49 144,20
188,49 188,49 188,49
144,20 144,20
—
—
—
188,49 144,20
188,49
—
188,49
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
30 ks/kar.
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
R
30 ks/kar.
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
6025
R
30 ks/kar.
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
UNI
5926
R
4 ks/bal.
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
„FIRSTFIX“ súprava upínacích plieškov PV, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
6026
R
4 ks/bal.
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
Vetrací pás hrebeňa a nárožia 5m/rol., š 300 mm, 150 cm², červená (U03), čierna (U06)
UNI
3720
R
72 ks/pal.
83,53
83,53
83,53
83,53
83,53
83,53
83,53
83,53
83,53
83,53
83,53
Cena v EUR/ks
Sanitárna prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom typu A s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
625
3000
R
8 ks/pal.
155,63
161,81 161,81 161,81 161,81 201,98 201,98 161,81
201,98 201,98 201,98
Sanitárna prestupová škridla Ø 125 „SIGNUM“ s krytom typu F s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
625
3010
R
8 ks/pal.
183,44
191,68 191,68 191,68 191,68 238,03 238,03 191,68
238,03 238,03 238,03
Prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom, špec. tvar/farba s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
625
3020
A
8 ks/pal.
183,44
191,68 191,68 191,68 191,68 238,03 238,03 191,68
238,03 238,03 238,03
Anténna prestupová škridla Ø 60 s tesnením vrátane EPDM - manžety SET
625
3300
R
12 ks/pal.
133,39
142,24 142,24 142,24 142,24 171,50 171,50 142,24
174,17 174,17 174,17
Solárna prestupová škridla Ø 70 vrátane EPDM - manžety SET
625
3320
R
12 ks/pal.
170,47
179,32 179,32 179,32 179,32 201,37 201,37 179,32
204,04 204,04 204,04
Prestupová škridla pre odvod spalín Ø 110 alebo Ø 125 vrátane EPDM - manžety SET
625
110 3340
125 3341
A
12 ks/pal.
192,10
204,04 204,04 204,04 204,04 221,97 221,97 204,04
224,64 224,64 224,64
Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 118. Ceny sú uvedené bez DPH.
OPT
6010
R
Cena v EUR/ks
Hrebenáče
5900
sivá engoba
6 ks
Cena v EUR/m²
1400
tmavohnedá engoba
ks/minibalík:
Cena v EUR/ks
1640
hnedá engoba
11,9 ks/m2
Základná škridla 1/1
Sortiment doplnkov
R
vínovočervená
engoba
Univerzálne použiteľná reformná škridla.
Min. spotreba/m :
Balenie
TERRA „OPTIMA®“
R
Höngeda
2
Dostupnosť
Výrobný závod:
R
medenočervená
engoba
Dostupnosť
40
„FINESSE“
prírodná červená
„NUANCE“
„NUANCE“
Dostupnosť
4000
4030
4010
4150
4020
4040
R
43
vínovočervená
glazúra
bridlicová glazúra
čierna glazúra
R
antracitová engoba
R
bridlicová engoba
Objednávací
kód
R
sivá engoba
1004 kg
R
tmavohnedá engoba
Hmotnosť/paleta
R
hnedá engoba
6 ks
R
vínovočervená
engoba
ks/minibalík:
R
medenočervená
engoba
11,9 ks/m2
Model
Kovové a hliníkové príslušenstvo
R
prírodná červená
Univerzálne použiteľná reformná škridla.
Min. spotreba/m :
Balenie
TERRA „OPTIMA®“
R
Höngeda
2
Dostupnosť
Výrobný závod:
R
42
„FINESSE“
100
200
202
208
213
231
418
220
507
508
503
Cena v EUR/ks
Hliníková základná škridla
625
4000
R
B
47,69
47,69
47,69
47,69
47,69
56,03
56,03
47,69
56,03
56,03
56,03
Stúpací schod, hliník (pre 1 ks schodu potrebný 1 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4010
R
B
51,29
51,29
51,29
51,29
51,29
78,80
78,80
51,29
78,80
78,80
78,80
Stúpacia plošina 46x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4020
R
B
89,40
89,40
89,40
89,40
89,40
114,33 114,33
89,40
114,33 114,33 114,33
Stúpacia plošina 80x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4030
R
B
105,06
105,06 105,06 105,06 105,06 139,05 139,05 105,06
139,05 139,05 139,05
Stúpacia plošina 150x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 3 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4150
R
B
185,40
185,40 185,40 185,40 185,40 185,40 185,40 185,40
185,40 185,40 185,40
Držiak guľatiny Ø 14 cm, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)
UNI
4040
R
B
17,92
17,92
17,92
17,92
17,92
23,90
23,90
17,92
23,90
23,90
Držiak na snehovú mrežu, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)
UNI
4060
R
B
17,92
17,92
17,92
17,92
17,92
23,90
23,90
17,92
23,90
23,90
23,90
Mreža na zachytávanie snehu, dĺžka 1,5 m, výška 20 cm
UNI
4071
R
B
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
Držiak pre zachytávač snehu tyčový, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07),
antracitová (U08) (1,25 ks/m)
UNI
4080
R
B
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
Protisnehová tyč Ø 40 mm, dĺžka 3 m, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07),
antracitová (U08) (1,25 ks/m)
UNI
4090
R
B
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
UNI
4110
R
B
273,98
UNI
4100
R
B
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
Sada systémového solárneho držiaka pre rozmer lát 30-40-50 mm
(pozostávajúca zo solárneho držiaka z ušľachtilej ocele a odvetrávacej škridly)
625
1400, 30 3610,
40 3620, 50 3630
R
10 ks/kar.
21,01
22,04
22,04
22,04
22,04
25,85
25,85
22,04
25,85
25,85
25,85
Pozinkovaný držiak na solárny prvok (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1 a 1 ks vichrovej spony),
univerzálny kód: 900
UNI
4120
R
B
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
4120
Protisnehový hák, červený (U03), čierny (U06), červenohnedý (U05)
625
4140
R
100 ks/kar.
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
Ostatné príslušenstvo
Cena v EUR/ks
—
—
—
—
—
—
391,40
—
—
—
3950
3771
3730
4060
3951
3593
4080
3750
3586
8037, 8038
B
Možnosť objednať na kusy
R
Skladom
A
Na požiadanie
273,98 273,98 273,98
Strešné výlezové okno 45x55 cm (v súlade s EN) otvárateľné vľavo alebo vpravo
625
3950
R
B
391,40
Termoizolačné strešné výstupné okno 54x85 cm, (v súlade s ENEV), antracitové, otvárateľné vľavo alebo vpravo,
univerzálny kód: 900
UNI
3951
R
B
638,60
638,60 638,60 638,60 638,60 638,60 638,60 638,60
638,60 638,60 638,60
Rám k termoizolačnému oknu 54x85 cm, univerzálny kód: 900
UNI
3852
R
B
133,90
133,90 133,90 133,90 133,90 133,90 133,90 133,90
133,90 133,90 133,90
Presvetľovacia škridla (originálne krištáľové sklo), univerzálny kód: 900
625
3750
R
B
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
Presvetľovacia škridla (akryl), univerzálny kód: 900
625
3700
R
B
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
Univerzálny hliníkový pripojovací pás na ukončenie krytiny, 5 m/rol, š 280 mm, červená (U03), čierna (U06)
UNI
3730
R
36 ks/pal.
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
Akrylová náterová farba k engobám/glazúram 250 ml
UNI
3800
R
B
—
28,94
28,94
28,94
28,94
28,94
28,94
28,94
27,60
27,60
27,60
EPDM - manžeta 25–105 mm alebo 100–125 mm, univerzálny kód: 900
UNI
25-105 mm 8037
100-125 mm 8038
R
B
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
Hrebeňová spona z ušľachtilej ocele 10-13 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3771
R
50 ks/kar.
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
Skrutka z ušľachtilej ocele dĺžka 50 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3774
R
100 ks/kar.
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Optima (rozmer lát 40/60 mm), odber na celé balenie,
univerzálny kód: 900
UNI
3560
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Optima (rozmer lát 40/50 mm), odber na celé balenie,
univerzálny kód: 900
UNI
3593
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Optima (rozmer lát 30/50 mm), odber na celé balenie,
univerzálny kód: 900
UNI
3570
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
Vichrová spona z pozink.hliníka, zatĺkacia spona pre Optima, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3586
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 118. Ceny sú uvedené bez DPH.
OPT
Hliníkový strešný rebrík, dĺžka 1,68 m vrátane spojok, červená (U03), medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)
Držiak strešného rebríka na hliníkovú 1/1 škridlu (pre 1 ks rebríka potrebné 2 ks držiakov), červená (U03),
medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)
4110
273,98 273,98 273,98 273,98 273,98 273,98 273,98
23,90
Štýlová reformná škridla.
13,7 ks/m2
ks/minibalík:
6 ks
Hmotnosť/paleta
817 kg
Základná škridla 1/1
Cena v EUR/ks
Model
Objednávací
kód
690
1000
A
240 ks/pal.
Cena v EUR/m²
Sortiment doplnkov
1210
5810
5220
1820
1400
213
0,97
1,02
1,23
13,29
13,97
16,85
Polovičná škridla 1/2
690
1210
A
240 ks/pal.
6,39
6,80
7,42
Krajná škridla (2,9 ks/m)
690
P 1820, Ľ 1830
A
54 ks/pal.
9,37
9,89
11,02
Odvetrávacia škridla LQ 15 cm2 (cca 33 ks/100 m2)
690
1400
A
120 ks/pal.
11,85
12,36
12,98
Pultová škridla 1/1 (4,9 ks/m)
690
2700
A
B
35,02
36,05
37,08
Pultová krajná škridla
690
P 2720, Ľ 2730
A
B
51,09
51,40
52,02
Pultová škridla 1/1 špeciálny rozmer (4,9 ks/m)
690
2760
A
B
42,23
43,26
45,32
Pultová krajná škridla špeciálny rozmer
690
P 2840, Ľ 2850
A
B
56,65
57,68
58,71
Manzardová škridla špeciálny rozmer (4,9 ks/m)
690
2800
A
B
46,35
47,38
45,32
Manzardová krajná škridla špeciálny rozmer
690
P 2820, Ľ 2830
A
B
56,65
57,68
58,71
9,89
Cena v EUR/ks
5200
5816
5215
5817
5210
5812
5823
3720
„SIGNUM" keramické prestupové škridly
3000
200
45
A
3010
3300
3320
Hrebenáč PZ (2,5 ks/bm)
WER
5800
R
60 ks/pal.
9,58
9,89
Hrebenáč PRK (3,0 ks/bm)
WER
5200
R
60 ks/pal.
9,37
9,58
-
Uzáver hrebenáča (keramický) PZ
WER
5810
R
B
12,88
13,39
13,39
Uzáver hrebenáča (keramický) PRK
WER
5210
R
B
12,88
13,39
-
Funkčný uzáver hrebeňa (keramický) PZ
WER
5812
R
B
32,03
32,75
32,75
Funkčný uzáver hrebeňa (keramický) PRK
WER
5212
R
B
32,03
32,75
-
Koncový hrebenáč PZ
WER
5815
R
33 ks/pal.
29,87
31,31
31,31
Koncový hrebenáč PRK
WER
5215
R
30 ks/pal.
29,87
31,31
-
Koncový hrebenáč, okrúhly tvar PZ
WER
5817
R
60 ks/pal.
29,87
31,31
31,31
Koncový hrebenáč v tvare mušle PZ
WER
5816
A
30 ks/pal.
46,35
49,75
49,75
Rozdeľovací hrebenáč tvar Y, PZ
WER
5820
R
30 ks/pal.
124,63
144,20 144,20
Rozdeľovací hrebenáč tvar Y, PRK
WER
5220
R
30 ks/pal.
124,63
144,20
-
Príchytka hrebenáča PZ, hliník, odber na celé balenie, červená (U03), čierna (U06)
UNI
5823
R
30 ks/kar.
0,36
0,36
0,36
Príchytka hrebenáča PRK, hliník, odber na celé balenie, červená (U03), čierna (U06)
UNI
5223
R
30 ks/kar.
0,36
0,36
0,36
Vetrací pás hrebeňa a nárožia 5m/rol., š 300 mm, 150 cm², červená (U03), čierna (U06)
UNI
3720
R
72 ks/pal.
83,53
83,53
83,53
Sanitárna prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom typu A s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
690
3000
A
8 ks/pal.
155,63
161,81 161,81
Sanitárna prestupová škridla Ø 125 „SIGNUM“ s krytom typu F s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
690
3010
A
8 ks/pal.
183,44
191,68 191,68
Prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom, špec. tvar/farba s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
690
3020
A
8 ks/pal.
183,44
191,68 191,68
Anténna prestupová škridla Ø 60 s tesnením vrátane EPDM - manžety SET
690
3300
A
12 ks/pal.
136,06
142,24 142,24
Solárna prestupová škridla Ø 70 vrátane EPDM - manžety SET
690
3320
A
12 ks/pal.
173,14
204,04 204,04
690
110 3340
125 3341
A
12 ks/pal.
194,77
204,04 204,04
Cena v EUR/ks
Prestupová škridla pre odvod spalín Ø 110 alebo Ø 125 vrátane EPDM - manžety SET
B
Možnosť objednať na kusy
R
Skladom
A
Na požiadanie
Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 118. Ceny sú uvedené bez DPH.
ELE
5815
100
44
Cena v EUR/ks
Hrebenáče
5800
tmavohnedá engoba
Min. spotreba/m :
Balenie
„ELEGANZ®“
A
Wertingen
2
Dostupnosť
Výrobný závod:
A
medenočervená
engoba
Dostupnosť
prírodná červená
„NUANCE“
„NUANCE“
Dostupnosť
ks/minibalík:
6 ks
Hmotnosť/paleta
817 kg
Model
Kovové a hliníkové príslušenstvo
4000
4030
4150
4060
4020
4040
4080
Ostatné príslušenstvo
3772
3730
3573
200
213
Cena v EUR/ks
Hliníková základná škridla
690
4000
A
B
47,69
58,71
58,71
Stúpací schod, hliník (pre 1 ks schodu potrebný 1 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4010
R
B
51,29
51,29
51,29
Stúpacia plošina 46x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4020
R
B
89,40
89,40
89,40
Stúpacia plošina 80x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4030
R
B
105,06
105,06 105,06
Stúpacia plošina 150x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 3 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4150
R
B
185,40
185,40 185,40
Držiak guľatiny Ø 14 cm, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)
UNI
4040
R
B
17,92
17,92
17,92
Držiak na snehovú mrežu, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)
UNI
4060
R
B
17,92
17,92
17,92
Mreža na zachytávanie snehu, dĺžka 1,5 m, výška 20 cm
UNI
4071
R
B
56,65
56,65
56,65
Držiak pre zachytávač snehu tyčový, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07),
antracitová (U08) (1,25 ks/m)
UNI
4080
R
B
29,77
29,77
29,77
Protisnehová tyč Ø 40 mm, dĺžka 3 m, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07),
antracitová (U08) (1,25 ks/m)
UNI
4090
R
B
46,56
46,56
46,56
Hliníkový strešný rebrík, dĺžka 1,68 m vrátane spojok, červená (U03), medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)
UNI
4110
R
B
273,98
Držiak strešného rebríka na hliníkovú 1/1 škridlu (pre 1 ks rebríka potrebné 2 ks držiakov), červená (U03),
medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)
UNI
4100
R
B
46,56
273,98 273,98
46,56
46,56
Pozinkovaný držiak na solárny prvok (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1 a 1 ks vichrovej spony),
univerzálny kód: 900
UNI
4120
R
B
36,98
36,98
36,98
Protisnehový hák, červený (U03), čierny (U06), červenohnedý (U05)
690
4140
A
100 ks/kar.
1,55
1,55
1,55
Termoizolačné strešné výlezové okno 54x85 cm, (v súlade s ENEV) antracitové, otvárateľné vľavo alebo vpravo,
univerzálny kód: 900
UNI
3951
R
B
638,60
638,60 638,60
Rám k termoizolačnému oknu 54x85 cm, univerzálny kód: 900
UNI
3852
R
B
133,90
133,90 133,90
Presvetľovacia škridla (akryl), univerzálny kód: 900
690
3700
A
B
56,65
56,65
56,65
Univerzálny hliníkový pripojovací pás na ukončenie krytiny, 5 m/rol, š 280 mm, červená (U03), čierna (U06)
UNI
3730
R
36 ks/pal.
60,26
60,26
60,26
Akrylová náterová farba k engobám/glazúram 250 ml
UNI
3800
R
B
-
-
28,94
EPDM - manžeta 25–105 mm alebo 100–125 mm, univerzálny kód: 900
UNI
25-105 mm 8037,
100-125 mm 8038
R
B
28,84
28,84
28,84
Cena v EUR/ks
4120
3951
100
8037, 8038
3587
B
Možnosť objednať na kusy
R
Skladom
A
Na požiadanie
Hrebeňová spona z ušľachtilej ocele 13-17 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3772
R
50 ks/kar.
1,03
1,03
1,03
Skrutka z ušľachtilej ocele dĺžka 70 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3775
R
100 ks/kar.
0,72
0,72
0,72
Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Eleganz (rozmer lát 40/60 mm), odber na celé balenie,
univerzálny kód: 900
UNI
3563
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Eleganz (rozmer lát 40/50 mm), odber na celé balenie,
univerzálny kód: 900
UNI
3594
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Eleganz (rozmer lát 30/50 mm), odber na celé balenie,
univerzálny kód: 900
UNI
3573
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
Vichrová spona z pozink.hliníka, zatĺkacia spona pre Eleganz, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3587
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 118. Ceny sú uvedené bez DPH.
ELE
4110
4010
Objednávací
kód
tmavohnedá engoba
Štýlová reformná škridla.
medenočervená
engoba
13,7 ks/m2
47
A
prírodná červená
Min. spotreba/m :
Balenie
„ELEGANZ®“
A
Wertingen
2
Dostupnosť
Výrobný závod:
A
46
1840
1600
1610
2730
2700
6112
6124
1033 kg
Model
Objednávací
kód
231
418
821
508
503
640
1000
R
240 ks/pal.
6115
6110
6120
6123
3720
3010
49
R
1,51
1,69
1,69
1,89
1,89
1,89
1,92
1,92
18,72
20,96
20,96
23,44
23,44
23,44
23,81
23,81
Polovičná škridla 1/2
640
1210
R
192 ks/pal.
5,05
5,56
5,56
6,08
6,08
6,08
6,20
6,20
Krajná škridla (2,9 ks/m)
640
P 1820, Ľ 1830
R
Ľ 64 ks/pal.
P 56 ks/pal.
11,64
12,26
12,26
12,98
12,98
12,98
13,23
13,23
Ukončovacia škridla ľavá
640
1840
R
96 ks/pal.
15,55
15,76
15,76
16,48
16,48
16,48
16,80
16,80
Odvetrávacia škridla LQ 27,3 cm2 (cca 18 ks/100 m2)
640
1400
R
96 ks/pal.
13,49
14,01
14,01
14,83
14,83
14,83
15,12
15,12
Podhrebeňová odvetrávacia škridla (4,5 ks/m na stranu hrebeňa)
640
1600
R
96 ks/pal.
3,81
3,91
3,91
4,64
4,64
4,64
4,73
4,73
Podhrebeňová odvetrávacia polovičná škridla
640
1610
R
160 ks/pal.
35,12
35,54
35,54
38,73
38,73
38,73
39,48
39,48
Podhrebeňová odvetrávacia krajná škridla
640
P 1620, Ľ 1630
R
56 ks/pal.
19,88
20,60
20,60
22,35
22,35
22,35
22,79
22,79
Podhrebeňová ukončovacia škridla ľavá
640
1640
R
96 ks/pal.
19,88
20,60
20,60
22,35
22,35
22,35
22,79
22,79
Pultová škridla 1/1 (4,5 ks/m)
640
2700
R
B
35,02
35,12
35,12
38,73
38,73
38,73
39,48
39,48
Pultová krajná škridla
640
P 2720, Ľ 2730
R
B
51,09
51,40
51,40
55,52
55,52
55,52
56,60
56,60
Pultová polovičná škridla
640
2710
A
B
51,09
51,40
51,40
51,91
51,91
51,91
52,92
52,92
Pultová škridla 1/1 špeciálny rozmer (4,5 ks/m)
640
2760
A
B
42,23
43,26
43,26
43,78
43,78
43,78
44,63
44,63
Pultová krajná škridla špeciálny rozmer
640
P 2840, Ľ 2850
A
B
56,65
57,68
57,68
60,26
60,26
60,26
61,43
61,43
Manzardová škridla špeciálny rozmer (4,5 ks/m)
640
2800
A
B
42,23
43,26
43,26
43,78
43,78
43,78
44,63
44,63
Manzardová krajná škridla špeciálny rozmer
640
P 2820, Ľ 2830
A
B
56,65
57,68
57,68
60,26
60,26
60,26
61,43
61,43
Hrebenáč PD (2,5 ks/bm)
GOG
6100
R
60 ks/pal.
11,54
12,46
15,45
13,29
13,29
13,29
13,55
13,55
Uzáver hrebenáča (keramický) PD
GOG
6110
R
B
12,88
13,39
23,69
16,48
16,48
16,48
16,80
16,80
Funkčný uzáver hrebeňa (keramický) PD
GOG
6112
R
B
32,96
33,48
33,48
37,90
37,90
37,90
38,64
38,64
Koncový hrebenáč PD
GOG
6115
R
30 ks/pal.
29,87
31,31
31,31
38,73
38,73
40,58
41,37
41,37
Rozdeľovací hrebenáč tvar Y, PD
GOG
6120
R
B
124,63
Príchytka hrebenáča, hliník PD, odber na celé balenie, červená (U03), čierna (U06)
UNI
6123
R
30 ks/kar.
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
„FIRSTFIX“ hrebeňová svorka PD, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
6124
R
30 ks/kar.
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
„FIRSTFIX“ drôt na hrebeňovú svorku PD, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
6125
R
30 ks/kar.
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
„FIRSTFIX“ súprava upínacích plieškov PD, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
6126
R
4 ks/bal.
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
Vetrací pás hrebeňa a nárožia 5m/rol., š 300 mm, 150 cm², červená (U03), čierna (U06)
UNI
3720
R
72 ks/pal.
81,06
81,06
81,06
81,06
81,06
81,06
81,06
81,06
Cena v EUR/ks
6126
„SIGNUM" keramické prestupové škridly
3000
čierna glazúra
Hmotnosť/paleta
R
3300
3340
B
Možnosť objednať na kusy
R
Skladom
A
Na požiadanie
144,20 144,20 188,49 188,49 188,49
192,15 192,15
Cena v EUR/ks
Sanitárna prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom typu A s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
640
3000
R
8 ks/pal.
155,63
161,81 161,81 201,98 201,98 201,98
201,98 201,98
Sanitárna prestupová škridla Ø 125 „SIGNUM“ s krytom typu F s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
640
3010
R
8 ks/pal.
183,44
191,68 191,68 238,03 238,03 238,03
238,03 238,03
Prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom, špec. tvar/farba s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
640
3020
A
8 ks/pal.
183,44
191,68 191,68 238,03 238,03 238,03
238,03 238,03
Anténna prestupová škridla Ø 60 s tesnením vrátane EPDM - manžety SET
640
3300
R
12 ks/pal.
136,06
142,24 142,24 174,17 174,17 174,17
174,17 174,17
Solárna prestupová škridla Ø 70 vrátane EPDM - manžety SET
640
3320
R
12 ks/pal.
173,14
204,04 204,04 204,04 204,04 204,04
204,04 204,04
Prestupová škridla pre odvod spalín Ø 110 alebo Ø 125 vrátane EPDM - manžety SET
640
110 3340
125 3341
A
12 ks/pal.
194,77
204,04 204,04 224,64 224,64 224,64
224,64 224,64
Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 118. Ceny sú uvedené bez DPH.
DOM
Hrebenáče
6100
R
48
Cena v EUR/ks
1830
1630
bridlicová glazúra
4 ks
Cena v EUR/m²
1400
202
čierna matná
engoba
ks/minibalík:
Cena v EUR/ks
1210
200
R
bridlicová engoba
12,4 ks/m2
Základná škridla 1/1
Sortiment doplnkov
100
R
sivá engoba
Hladká škridla moderného tvaru a vzhľadu.
R
vínovočervená
engoba
Min. spotreba/m :
Balenie
„DOMINO®“
R
„FINESSE“
Großengottern
2
Dostupnosť
Výrobný závod:
R
medenočervená
engoba
Dostupnosť
prírodná červená
„NUANCE“
„NUANCE“
Dostupnosť
4000
4010
4030
4150
4060
3610
4040
4080
4110
Ostatné príslušenstvo
3950
3951
3570
3772
R
čierna glazúra
Objednávací
kód
bridlicová glazúra
1033 kg
čierna matná
engoba
Hmotnosť/paleta
bridlicová engoba
4 ks
100
200
202
231
418
821
508
503
Cena v EUR/ks
Hliníková základná škridla
640
4000
R
B
47,69
58,71
47,69
56,03
56,03
47,69
56,03
56,03
Stúpací schod, hliník (pre 1 ks schodu potrebný 1 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4010
R
B
51,29
51,29
51,29
78,80
78,80
51,29
78,80
78,80
Stúpacia plošina 46x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4020
R
B
89,40
89,40
89,40
114,33 114,33
89,40
114,33 114,33
Stúpacia plošina 80x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4030
R
B
105,06
105,06 105,06 139,05 139,05 105,06
139,05 139,05
Stúpacia plošina 150x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 3 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4150
R
B
185,40
185,40
-
185,40 185,40
Držiak guľatiny Ø 14 cm, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)
UNI
4040
R
B
17,92
17,92
17,92
23,90
23,90
17,92
23,90
Držiak na snehovú mrežu, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)
UNI
4060
R
B
17,92
17,92
17,92
23,90
23,90
17,92
23,90
23,90
Mreža na zachytávanie snehu, dĺžka 1,5 m, výška 20 cm
UNI
4071
R
B
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
Držiak pre zachytávač snehu tyčový, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07),
antracitová (U08) (1,25 ks/m)
UNI
4080
R
B
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
Protisnehová tyč Ø 40 mm, dĺžka 3 m, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07),
antracitová (U08) (1,25 ks/m)
UNI
4090
R
B
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
185,40 185,40 185,40
273,98 273,98 273,98 273,98 273,98
23,90
Hliníkový strešný rebrík, dĺžka 1,68 m vrátane spojok, červená (U03), medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)
UNI
4110
R
B
273,98
Držiak strešného rebríka na hliníkovú 1/1 škridlu (pre 1 ks rebríka potrebné 2 ks držiakov), červená (U03),
medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)
UNI
4100
R
B
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
273,98 273,98
46,56
46,56
Sada systémového solárneho držiaka pre rozmer lát 30 - 40 mm
(pozostávajúca zo solárneho držiaka z ušľachtilej ocele a odvetrávacej škridly)
640
1400, 30 3610,
40 3620
R
10 ks/kar.
25,75
26,27
26,27
26,78
26,78
26,78
26,78
26,78
Pozinkovaný držiak na solárny prvok (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1 a 1 ks vichrovej spony)
UNI
4120
R
B
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
Protisnehový hák, červený (U03), čierny (U06), červenohnedý (U05)
640
4140
R
100 ks/kar.
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
–
–
–
–
432,60
–
–
Cena v EUR/ks
3730
3587
8037, 8038
B
Možnosť objednať na kusy
R
Skladom
A
Na požiadanie
51
R
sivá engoba
ks/minibalík:
R
50
Strešné výlezové okno 45x55 cm (v súlade s EN) otvárateľné vľavo alebo vpravo
640
3950
R
B
391,40
Termoizolačné strešné výlezové okno 54x85 cm (v súlade s ENEV), antracitové, otvárateľné vľavo alebo vpravo,
univerzálny kód: 900
UNI
3951
R
B
638,60
638,60 638,60 638,60 638,60 638,60
638,60 638,60
Rám k termoizolačnému oknu 54x85 cm, univerzálny kód: 900
UNI
3852
R
B
133,90
133,90 133,90 133,90 133,90 133,90
133,90 133,90
Presvetľovacia škridla (originálne krištáľové sklo), univerzálny kód: 900
640
3750
R
B
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
Presvetľovacia škridla (akryl), univerzálny kód: 900
640
3700
R
B
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
Univerzálny hliníkový pripojovací pás na ukončenie krytiny, 5 m/rol, š 280 mm, červená (U03), čierna (U06)
UNI
3730
R
36 ks/pal.
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
Akrylová náterová farba k engobám/glazúram 250 ml
UNI
3800
R
B
-
29,87
37,08
37,08
37,08
37,08
37,08
37,08
EPDM - manžeta 25-105 mm alebo 100-125 mm, univerzálny kód: 900
UNI
25-105 mm 8037
100-125 mm 8038
R
B
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
Hrebeňová spona z ušľachtilej ocele 13–17 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3772
R
50 ks/kar.
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
Skrutka z ušľachtilej ocele dĺžka 70 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3775
R
100 ks/kar.
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Domino (rozmer lát 40/60 mm), odber na celé balenie,
univerzálny kód: 900
UNI
3560
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Domino (rozmer lát 40/50 mm), odber na celé balenie,
univerzálny kód: 900
UNI
3593
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Domino (rozmer lát 30/50 mm), odber na celé balenie,
univerzálny kód: 900
UNI
3570
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
Vichrová spona z pozink.hliníka, zatĺkacia spona pre DOMINO, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3587
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 118. Ceny sú uvedené bez DPH.
DOM
4120
4020
R
vínovočervená
engoba
12,4 ks/m2
Model
Kovové a hliníkové príslušenstvo
R
medenočervená
engoba
Hladká škridla moderného tvaru a vzhľadu.
R
prírodná červená
Min. spotreba/m :
Balenie
„DOMINO®“
R
Großengottern
2
Dostupnosť
Výrobný závod:
R
„FINESSE“
„NUANCE“
vínovočervená
engoba
hnedá engoba
čierna matná egoba
čierna glazúra
8,1 ks/m2
ks/minibalík:
4 ks
Hmotnosť/paleta
882 kg
Základná škridla 1/1
Cena v EUR/ks
Model
Objednávací
kód
622
1000
R
168 ks/pal.
Cena v EUR/m²
Sortiment doplnkov
R
medenočervená
engoba
Veľkoformátová falcovaná škridla.
R
červená engoba
Min. spotreba/m :
Balenie
„RAPIDO®“
R
R
100
201
200
202
208
809
821
Lenti
2
Dostupnosť
Výrobný závod:
R
prírodná červená
Dostupnosť
„FINESSEE“
R
1,25
1,31
1,43
1,47
1,47
1,55
1,55
10,13
10,61
11,58
11,91
11,91
12,56
12,56
Cena v EUR/ks
622
1210
R
112 ks/pal.
3,91
4,64
5,41
5,41
5,41
5,67
5,67
Krajná škridla (2,4 ks/m)
622
P 1820, Ľ 1830
R
64 ks/pal.
7,93
8,45
9,27
9,27
9,27
10,09
10,09
Škridla s dvojitou vlnou (2,4 ks/m)
622
1840
R
120 ks/pal.
8,24
8,76
9,58
9,58
9,58
10,40
10,40
Odvetrávacia škridla LQ 37,5 cm2 (cca 13 ks/m2)
622
1400
R
100 ks/pal.
8,24
8,76
9,27
9,27
9,27
10,09
10,09
Podhrebeňová odvetrávacia škridla (3,6 ks/m na stranu hrebeňa)
622
1600
R
120 ks/pal.
3,30
3,61
3,61
3,61
3,61
3,61
3,61
Podhrebeňová odvetrávacia škridla krajná
622
P 1620, Ľ 1630
R
64 ks/pal.
15,45
16,27
17,92
17,92
17,92
19,06
19,06
Pultová škridla 1/1 (3,6 ks/m)
622
2700
A
B
43,26
44,29
44,29
44,29
44,29
43,26
43,26
Pultová krajná škridla
622
P 2720, Ľ 2730
A
B
62,83
69,01
69,01
69,01
69,01
69,01
69,01
Pultová polovičná škridla
622
2710
A
B
51,71
55,62
57,68
57,68
57,68
57,68
57,68
Pultová škridla 1/1 špeciálny rozmer (3,6 ks/m)
622
2760
A
B
57,68
57,68
57,68
57,68
57,68
57,68
57,68
Pultová krajná škridla špeciálny rozmer
622
P 2840, Ľ 2850
A
B
70,04
71,07
71,07
---
71,07
71,07
71,07
Manzardová škridla špeciálny rozmer (3,6 ks/m)
622
2800
A
B
56,65
56,65
56,65
---
56,65
56,65
56,65
2700
Manzardová krajná škridla špeciálny rozmer
622
P 2820, Ľ 2830
A
B
70,04
71,07
71,07
---
71,07
71,07
71,07
Hrebenáče
Cena v EUR/ks
8,03
1830
1400
5110
5116
5017
5026
1840
1600
1630
5100
5015
5010
5112
5115
5016
5020
3720
5023
5025
„SIGNUM“ keramické prestupové škridly
3000
3010
3300
3320
Hrebenáč PF (2,5 ks/bm)
LEN
5000
R
60 ks/pal.
6,80
7,21
7,42
7,42
7,42
8,03
Hrebenáč PR (2,5 ks/bm)
LEN
5100
R
60 ks/pal.
6,80
7,21
7,42
7,42
7,42
8,03
8,03
Uzáver hrebenáča (keramický) PF
LEN
5010
R
B
8,76
10,30
13,08
13,08
13,08
13,39
13,39
Uzáver hrebenáča (keramický) PR
LEN
5110
R
B
8,76
10,30
13,08
13,08
13,08
13,39
13,39
Funkčný uzáver hrebeňa (keramický) PF
LEN
5012
R
B
38,11
45,32
45,32
45,32
45,32
43,26
43,26
Funkčný uzáver hrebeňa (keramický) PR
LEN
5112
R
B
38,11
45,32
45,32
45,32
45,32
43,26
43,26
Koncový hrebenáč PF
LEN
5015
R
30 ks/pal.
18,54
19,06
19,57
19,57
19,57
19,57
19,57
Koncový hrebenáč PR
LEN
5115
R
30 ks/pal.
18,54
19,06
19,57
19,57
19,57
19,57
19,57
Koncový hrebenáč v tvare mušle PF
LEN
5016
A
20 ks/pal.
46,35
47,38
49,75
49,75
49,75
50,47
50,47
Koncový hrebenáč v tvare mušle PR
LEN
5116
A
20 ks/pal.
46,35
47,38
49,75
49,75
49,75
50,47
50,47
Koncový hrebenáč v tvare kvapky PF - NOVINKA
LEN
5017
R
40 ks/pal.
18,54
19,06
19,57
---
19,57
19,57
19,57
Rozdeľovací hrebenáč tvar Y, PF
LEN
5020
R
30 ks/pal.
79,31
79,31
82,40
90,64
90,64
90,64
90,64
Rozdeľovací hrebenáč tvar Y, PR
LEN
5120
R
30 ks/pal.
79,31
79,31
82,40
90,64
90,64
90,64
90,64
Príchytka hrebenáča, hliník PF, červená (U03), čierna (U06), odber na celé balenie
UNI
5023
R
30 ks/kar.
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
Príchytka hrebenáča, hliník PR, červená (U03), čierna (U06), odber na celé balenie
UNI
5123
R
30 ks/kar.
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
„FIRSTFIX“ hrebeňová svorka PF, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
5024
R
30 ks/kar.
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
„FIRSTFIX“ hrebeňová svorka PR, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
5124
R
30 ks/kar.
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
„FIRSTFIX“ drôt na hrebeňovú svorku PF, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
5025
R
30 ks/kar.
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
„FIRSTFIX“ drôt na hrebeňovú svorku PR, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
5125
R
30 ks/kar.
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
„FIRSTFIX“ súprava upínacích plieškov PF, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
5126
R
4 ks/kar.
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
„FIRSTFIX“ súprava upínacích plieškov PR, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
5026
R
4 ks/kar.
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
Vetrací pás hrebeňa a nárožia 5m/rol., š 300 mm, 150 cm², červená (U03), čierna (U06)
UNI
3720
R
72 ks/pal.
70,04
70,04
70,04
70,04
70,04
70,04
70,04
Cena v EUR/ks
Sanitárna prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom typu A s flex. prípojnou rúrou vrátan „SIGNUM“ adaptéra SET
622
3000
R
8 ks/pal.
123,60
123,60 123,60 123,60 123,60 123,60
123,60
Sanitárna prestupová škridla Ø 125 „SIGNUM“ s krytom typu F s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
622
3010
R
8 ks/pal.
176,23
176,23 176,23 176,23 176,23 176,23
176,23
Prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom, špec. tvar/farba s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
622
3020
A
8 ks/pal.
183,44
183,44 183,44 183,44 183,44 183,44
183,44
Anténna prestupová škridla Ø 60 s tesnením vrátane EPDM - manžety SET
622
3300
R
12 ks/pal.
136,06
136,06 136,06 136,06 136,06 136,06
136,06
Solárna prestupová škridla Ø 70 vrátane EPDM - manžety SET
622
3320
R
12 ks/pal.
173,14
173,14 173,14 173,14 173,14 173,14
173,14
622
110 3340
125 3341
A
12 ks/pal.
194,77
194,77 194,77 194,77 194,77 194,77
194,77
Prestupová škridla pre odvod spalín Ø 110 alebo Ø 125 vrátane EPDM - manžety SET
B
Možnosť objednať na kusy
R
Skladom
A
Na požiadanie
Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 118. Ceny sú uvedené bez DPH.
RAP
5000
53
R
Polovičná škridla 1/2
1210
52
„NUANCE“
Dostupnosť
4000
4030
3610
4120
4010
4150
4060
4020
4040
4080
4110
Ostatné príslušenstvo
3771
3730
3560
Objednávací
kód
čierna glazúra
882 kg
čierna matná egoba
Hmotnosť/paleta
hnedá engoba
4 ks
55
R
vínovočervená
engoba
ks/minibalík:
R
54
100
201
200
202
208
809
821
Cena v EUR/ks
Hliníková základná škridla
622
4000
R
B
47,69
47,69
47,69
47,69
47,69
47,69
47,69
Stúpací schod, hliník (pre 1 ks schodu potrebný 1 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4010
R
B
51,29
51,29
51,29
51,29
51,29
51,29
51,29
Stúpacia plošina 46x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4020
R
B
89,40
89,40
89,40
89,40
89,40
89,40
Stúpacia plošina 80x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4030
R
B
105,06
Stúpacia plošina 150x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 3 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4150
R
B
185,40
-
Držiak guľatiny Ø 14 cm, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)
UNI
4040
R
B
17,92
17,92
17,92
17,92
17,92
17,92
Držiak na snehovú mrežu, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)
UNI
4060
R
B
17,92
17,92
17,92
17,92
17,92
17,92
17,92
Mreža na zachytávanie snehu, dĺžka 1,5 m, výška 20 cm
UNI
4071
R
B
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
Držiak pre zachytávač snehu tyčový, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07),
antracitová (U08) (1,25 ks/m)
UNI
4080
R
B
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
Protisnehová tyč Ø 40 mm, dĺžka 3 m, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07),
antracitová (U08) (1,25 ks/m)
UNI
4090
R
B
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
105,06 105,06 105,06 105,06 105,06
185,40 185,40 185,40 185,40
273,98 273,98 273,98 273,98 273,98
89,40
105,06
185,40
17,92
Hliníkový strešný rebrík, dĺžka 1,68 m vrátane spojok, červený (U03), medenočervený (U04), čierny (U06), sivý (U07)
UNI
4110
R
B
273,98
Držiak strešného rebríka na hliníkovú 1/1 škridlu (pre 1 ks rebríka potrebné 2 ks držiakov), červená (U03),
medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)
UNI
4100
R
B
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
273,98
46,56
Sada systémového solárneho držiaka pre rozmer lát 30 - 40 mm
(pozostávajúca zo solárneho držiaka z ušľachtilej ocele a odvetrávacej škridly)
622
1400, 30 3610,
40 3620
R
10 ks/kar.
21,01
21,01
21,01
21,01
21,01
21,01
21,01
Pozinkovaný držiak na solárny prvok (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1 a 1 ks vichrovej spony),
univerzálny kód: 900
UNI
4120
R
B
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
Protisnehový hák, červený (U03), čierny (U06), červenohnedý (U05)
622
4140
R
100 ks/kar.
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
-
-
-
-
-
-
Cena v EUR/ks
8037, 8038
3584
B
Možnosť objednať na kusy
R
Skladom
A
Na požiadanie
Strešné výlezové okno 45x55 cm (v súlade s EN) otvárateľné vľavo alebo vpravo
622
3950
R
B
247,20
Termoizolačné strešné výlezové okno 54x85 cm, (v súlade s ENEV) antracitové, otvárateľné vľavo alebo vpravo,
univerzálny kód: 900
UNI
3951
R
B
638,60
638,60 638,60 638,60 638,60 638,60
638,60
Rám k termoizolačnému oknu 54x85 cm, univerzálny kód: 900
UNI
3852
R
B
133,90
133,90 133,90 133,90 133,90 133,90
133,90
Presvetľovacia škridla (originálne krištáľové sklo), univerzálny kód: 900
622
3750
R
B
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
Presvetľovacia škridla (akryl), univerzálny kód: 900
622
3700
R
B
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
Univerzálny hliníkový pripojovací pás na ukončenie krytiny, 5 m/rol, š 280 mm, červená (U03), čierna (U06)
UNI
3730
R
36 ks/pal.
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
Akrylová náterová farba k engobám/glazúram 250 ml
UNI
3800
R
B
-
28,94
28,94
28,94
28,94
28,94
28,94
EPDM - manžeta 25-105 mm alebo 100-125 mm, univerzálny kód: 900
UNI
25-105 mm 8037,
100-125 mm 8038
R
B
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
Hrebeňová spona z ušľachtilej ocele 10–13 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3771
R
50 ks/kar.
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
Skrutka z ušľachtilej ocele dĺžka 70 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3775
R
100 ks/kar.
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Rapido (rozmer lát 40/60 mm), odber na celé balenie,
univerzálny kód: 900
UNI
3560
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Rapido (rozmer lát 40/50 mm) odber na celé balenie,
univerzálny kód: 900
UNI
3594
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Rapido (rozmer lát 30/50 mm), odber na celé balenie,
univerzálny kód: 900
UNI
3570
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
Vichrová spona z pozink.hliníka, zatĺkacia spona pre Rapido, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3584
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 118. Ceny sú uvedené bez DPH.
RAP
3951
R
medenočervená
engoba
8,1 ks/m2
Model
Kovové a hliníkové príslušenstvo
R
červená engoba
Veľkoformátová falcovaná škridla.
R
prírodná červená
Min. spotreba/m :
Balenie
„RAPIDO®“
R
Lenti
2
Dostupnosť
Výrobný závod:
R
„FINESSEE“
56
„NUANCE“
ks/minibalík:
7 ks
Hmotnosť/paleta
865 kg
Cena v EUR/ks
Model
Objednávací
kód
624
1000
R
280 ks/pal.
Cena v EUR/m²
4141
1830
2700
Hrebenáče
6200
5717
244
200
215
1,17
1,26
1,24
1,24
16,97
18,27
17,98
17,98
Protisnehová škridla
624
4141
R
88 ks/pal.
10,82
-
-
-
Polovičná škridla 1/2
624
1210
R
288 ks/pal.
5,67
5,97
5,97
5,97
Krajná škridla (3,0 ks/m)
624
P 1820, Ľ 1830
R
56 ks/pal.
11,64
11,85
11,85
11,85
Odvetrávacia škridla LQ 12 cm2 (cca 42 ks/100 m2)
624
1400
R
60 ks/pal.
11,85
12,98
12,98
12,98
Pultová škridla 1/1 (5,0 ks/m)
624
2700
A
B
42,23
42,75
42,75
42,75
Pultová krajná škridla
624
P 2720, Ľ 2730
A
B
60,77
64,89
64,89
64,89
Pultová škridla 1/1 špeciálny rozmer (5,0 ks/m)
624
2760
A
B
43,26
44,29
44,29
44,29
Pultová krajná škridla špeciálny rozmer
624
P 2840, Ľ 2850
A
B
61,80
62,83
62,83
62,83
Manzardová škridla špeciálny rozmer (5,0 ks/m)
624
2800
A
B
43,26
44,29
44,29
44,29
Manzardová krajná škridla špeciálny rozmer
624
P 2820, Ľ 2830
A
B
66,95
67,98
67,98
67,98
9,89
Cena v EUR/ks
5700
5712
6217
6210
3720
5723
„SIGNUM“ keramické prestupové škridly
3000
100
3010
3300
3320
Hrebenáč PRU (2,5 ks/bm)
DOR
6200
R
54 ks/pal.
9,58
10,82
9,89
Hrebenáč PMZ (2,6 ks/bm)
DOR
5700
R
45 ks/pal.
9,58
10,82
9,89
9,89
Uzáver hrebeňa začiatočný (keramický) PRU
DOR
6211
R
B
16,10
17,00
18,03
18,03
Uzáver hrebeňa koncový (keramický) PRU
DOR
6210
R
B
18,64
19,98
19,36
19,36
Funkčný uzáver hrebeňa (keramický) PMZ
DOR
5712
R
B
33,48
-
32,75
32,75
Koncový hrebenáč keramický okrúhly tvar PRU
DOR
6217
R
60 ks/pal.
30,80
32,24
32,24
32,24
Koncový hrebenáč keramický okrúhly tvar PMZ
DOR
5717
R
60 ks/pal.
30,80
32,24
32,24
32,24
Rozdeľovací hrebenáč tvar Y, PRU
DOR
6220
R
30 ks/pal.
124,63
-
144,20 144,20
Rozdeľovací hrebenáč tvar Y, PMZ
DOR
5720
R
B
124,63
-
144,20 144,20
Príchytka hrebenáča PRU, hliník, odber na celé balenie, červená (U03), čierna (U06)
UNI
6223
R
30 ks/kar.
0,36
0,36
0,36
Príchytka hrebenáča PMZ, hliník, odber na celé balenie, červená (U03), čierna (U06)
UNI
5723
R
30 ks/kar.
0,36
0,36
0,36
0,36
Vetrací pás hrebeňa a nárožia 5m/rol., š 300 mm, 150 cm², červená (U03), čierna (U06)
UNI
3720
R
72 ks/pal.
81,06
81,06
81,06
81,06
Cena v EUR/ks
Sanitárna prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom typu A s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
624
3000
R
8 ks/pal.
155,63
181,38 161,81 161,81
Sanitárna prestupová škridla Ø 125 „SIGNUM“ s krytom typu F s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
624
3010
R
8 ks/pal.
183,44
238,03 191,68 191,68
Prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom, špec. tvar/farba s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
624
3020
A
8 ks/pal.
183,44
238,03 191,68 191,68
Anténna prestupová škridla Ø 60 s tesnením vrátane EPDM - manžety SET
624
3300
R
12 ks/pal.
136,06
-
142,24 142,24
Solárna prestupová škridla Ø 70 vrátane EPDM - manžety SET
624
3320
R
12 ks/pal.
173,14
-
179,32 179,32
624
110 3340
125 3341
A
12 ks/pal.
194,77
-
204,04 204,04
Prestupová škridla pre odvod spalín Ø 110 alebo Ø 125 vrátane EPDM - manžety SET
B
Možnosť objednať na kusy
R
Skladom
A
Na požiadanie
0,36
Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 118. Ceny sú uvedené bez DPH.
RUS
5720
A
Cena v EUR/ks
1210
1400
starosivá engoba
14,5 ks/m2
Základná škridla 1/1
Sortiment doplnkov
medenočervená
engoba
Rustikálna falcovaná škridla.
toskánska engoba
Min. spotreba/m :
Balenie
„RUSTICO®“
R
Dorfen
2
Dostupnosť
Výrobný závod:
R
57
A
prírodná červená
Dostupnosť
58
„NUANCE“
Dostupnosť
7 ks
Hmotnosť/paleta
865 kg
Model
Kovové a hliníkové príslušenstvo
4000
4030
4010
4150
4020
4040
Objednávací
kód
starosivá engoba
ks/minibalík:
59
A
medenočervená
engoba
Rustikálna falcovaná škridla.
R
toskánska engoba
14,5 ks/m2
A
prírodná červená
Min. spotreba/m :
Balenie
„RUSTICO®“
Dorfen
2
Dostupnosť
Výrobný závod:
R
100
244
200
215
Cena v EUR/ks
Hliníková základná škridla
624
4000
R
B
47,69
-
47,69
47,69
Stúpací schod, hliník (pre 1 ks schodu potrebný 1 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4010
R
B
51,29
-
51,29
51,29
Stúpacia plošina 46x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4020
R
B
89,40
-
89,40
89,40
Stúpacia plošina 80x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4030
R
B
105,06
-
Stúpacia plošina 150x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 3 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4150
R
B
185,40
-
-
185,40
Držiak guľatiny Ø 14 cm, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)
UNI
4040
R
B
17,92
-
17,92
17,92
Držiak na snehovú mrežu, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)
UNI
4060
R
B
17,92
-
17,92
17,92
Mreža na zachytávanie snehu, dĺžka 1,5 m, výška 20 cm
UNI
4071
R
B
56,65
56,65
56,65
56,65
Držiak pre zachytávač snehu tyčový, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07),
antracitová (U08) (1,25 ks/m)
UNI
4080
R
B
29,77
29,77
29,77
29,77
Protisnehová tyč Ø 40 mm, dĺžka 3 m, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07),
antracitová (U08) (1,25 ks/m)
UNI
4090
R
B
45,32
45,32
45,32
45,32
105,06 105,06
UNI
4110
R
B
273,98
-
273,98
-
UNI
4100
R
B
48,41
-
46,56
-
Pozinkovaný držiak na solárny prvok (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1 a 1 ks vichrovej spony),
univerzálny kód: 900
UNI
4120
R
B
36,98
36,98
36,98
36,98
4110
Protisnehový hák, červený (U03), čierny (U06), červenohnedý (U05)
624
4140
R
100 ks/kar.
1,55
1,55
1,55
1,55
Ostatné príslušenstvo
Cena v EUR/ks
Termoizolačné strešné výlezové okno 54x85 cm (v súlade s ENEV), antracitové, otvárateľné vľavo alebo vpravo,
univerzálny kód: 900
UNI
3951
R
B
638,60
638,60 638,60 638,60
Rám k termoizolačnému oknu 54x85 cm, univerzálny kód: 900
UNI
3852
R
B
133,90
133,90 133,90 133,90
Presvetľovacia škridla (akryl), univerzálny kód: 900
624
3700
R
B
56,65
56,65
56,65
56,65
Univerzálny hliníkový pripojovací pás na ukončenie krytiny, 5 m/rol, š 280 mm, červená (U03), čierna (U06)
UNI
3730
R
36 ks/pal.
67,98
67,98
67,98
67,98
Akrylová náterová farba k engobám/glazúram 250 ml
UNI
3800
R
B
-
-
28,94
28,94
EPDM - manžeta 25–105 mm alebo 100–125 mm, univerzálny kód: 900
UNI
25-105 mm 8037
100-125 mm 8038
R
B
28,84
28,84
28,84
28,84
Hrebeňová spona z ušľachtilej ocele 13–17 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3772
R
50 ks/kar.
1,03
1,03
1,03
1,03
Skrutka z ušľachtilej ocele dĺžka 60 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3776
R
100 ks/kar.
0,72
0,72
0,72
0,72
Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Rustico (rozmer lát 40/60 mm), odber na celé balenie,
univerzálny kód: 900
UNI
3560
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Rustico (rozmer lát 40/50 mm), odber na celé balenie,
univerzálny kód: 900
UNI
3593
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Rustico (rozmer lát 30/50 mm), odber na celé balenie,
univerzálny kód: 900
UNI
3570
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
Vichrová spona z pozink.hliníka, zatĺkacia spona pre Rustico, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3587
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
3951
3772
4060
3730
3560
4080
8037, 8038
3587
B
Možnosť objednať na kusy
R
Skladom
A
Na požiadanie
Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 118. Ceny sú uvedené bez DPH.
RUS
Hliníkový strešný rebrík, dĺžka 1,68 m vrátane spojok, červená (U03), medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)
Držiak strešného rebríka na hliníkovú 1/1 škridlu (pre 1 ks rebríka potrebné 2 ks držiakov), červená (U03),
medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)
4120
1830
1840
1600
1630
Hrebenáče
5915
213
220
620
1000
R
288 ks/pal.
501
504
507
508
503
1,08
1,12
1,12
1,28
1,46
2,04
1,46
1,46
1,46
1,46
12,64
13,10
13,10
14,98
17,08
23,87
17,08
17,08
17,08
17,08
Polovičná škridla 1/2
620
1210
R
360 ks/pal.
5,67
5,97
5,97
5,97
6,08
6,70
9,58
6,70
6,70
6,70
Krajná škridla (2,7 ks/m)
620
P 1820, Ľ 1830
R
48 ks/pal.
9,06
9,99
9,99
9,99
10,20
10,51
16,58
10,51
10,51
10,51
Škridla s dvojitou vlnou (2,7 ks/m)
620
1840
R
96 ks/pal.
12,36
13,29
13,29
13,29
-
-
-
-
-
-
Odvetrávacia škridla LQ 27,3 cm2 (cca 18 ks/100 m2)
620
1400
R
120 ks/pal.
11,64
12,05
12,05
12,05
12,46
13,70
17,00
13,70
13,70
13,70
Podhrebeňová odvetrávacia škridla (4,5 ks/m na stranu hrebeňa)
620
1600
R
120 ks/pal.
3,81
3,91
3,91
3,91
4,02
4,12
5,05
4,12
4,12
4,12
Podhrebeňová odvetrávacia polovičná škridla
620
1610
R
B
35,33
35,64
35,64
35,64
35,84
36,26
40,48
36,26
36,26
36,26
Podhrebeňová odvetrávacia krajná škridla
620
P 1620, Ľ 1630
R
48 ks/pal.
17,61
18,85
18,85
18,85
19,06
20,19
31,62
20,19
20,19
20,19
Podhrebeňová odvetrávacia škridla s dvojitou vlnou
620
1640
R
B
17,61
18,85
18,85
18,85
-
-
-
-
-
-
Pultová škridla 1/1 (4,5 ks/m)
620
2700
A
B
35,02
35,64
35,64
35,64
35,95
37,18
40,48
37,18
37,18
37,18
Pultová krajná škridla
620
P 2720, Ľ 2730
A
B
51,71
52,22
52,22
52,22
52,22
52,53
52,53
52,53
52,53
52,53
Pultová škridla 1/1 špeciálny rozmer (4,5 ks/m)
620
2760
A
B
46,35
47,38
47,38
47,38
47,38
48,41
48,41
48,41
48,41
48,41
Pultová krajná škridla špeciálny rozmer
620
P 2840, Ľ 2850
A
B
70,04
71,07
71,07
71,07
71,07
72,10
72,10
72,10
72,10
72,10
Manzardová škridla špeciálny rozmer (4,5 ks/m)
620
2800
A
B
51,50
52,53
52,53
52,53
52,53
53,56
53,56
53,56
53,56
53,56
Manzardová krajná škridla špeciálny rozmer
620
P 2820, Ľ 2830
A
B
70,04
71,07
71,07
71,07
71,07
72,10
72,10
72,10
72,10
72,10
Cena v EUR/ks
5909
5912
5917
5920
3720
5925
"SIGNUM" keramické prestupové škridly
3000
202
R
3010
3300
3320
B
Možnosť objednať na kusy
R
Skladom
A
Na požiadanie
Hrebenáč PH (2,6 ks/bm)
HON
5900
R
72 ks/pal.
9,58
9,89
9,89
9,89
10,20
12,46
13,91
12,46
12,46
12,46
Uzáver hrebeňa s mušľou PH
HON
5909
A
B
29,05
38,11
38,11
38,11
38,11
39,14
-
39,14
39,14
39,14
Funkčný uzáver hrebeňa (keramický) PH
HON
5912
R
B
31,11
32,75
32,75
32,75
32,75
37,90
-
37,90
37,90
37,90
Koncový hrebenáč (keramický) PH
HON
5915
R
50 ks/pal.
29,87
31,31
31,31
31,31
31,31
40,58
47,79
40,58
40,58
40,58
Koncový hrebenáč (keramický) okrúhly tvar PH
HON
5917
R
75 ks/pal.
29,87
31,31
31,31
31,31
31,31
41,82
41,82
41,82
Rozdeľovací hrebenáč tvar Y, PH
HON
5920
R
30 ks/pal.
124,63
Príchytka hrebenáča PH, hliník, odber na celé balenie, červená (U03), čierna (U06)
UNI
5923
R
30 ks/kar.
0,36
0,36
0,36
0,36
„FIRSTFIX“ hrebeňová svorka PH, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
5924
R
30 ks/kar.
0,52
0,52
0,52
0,52
„FIRSTFIX“ drôt na hrebeňovú svorku PH, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
5925
R
30 ks/kar.
0,52
0,52
0,52
„FIRSTFIX“ súprava upínacích plieškov PH, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
5926
R
4 ks/bal.
4,12
4,12
Vetrací pás hrebeňa a nárožia 5m/rol., š 300 mm, 150 cm², červená (U03), čierna (U06)
UNI
3720
R
72 ks/pal.
83,53
83,53
41,82
41,82
188,49
-
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
83,53
83,53
83,53
83,53
83,53
83,53
83,53
83,53
144,20 144,20 144,20 144,20
188,49 188,49 188,49
Cena v EUR/ks
Sanitárna prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom typu A s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
620
3000
R
8 ks/pal.
155,63
161,81 161,81 161,81 161,81
201,98 228,76 201,98 201,98 201,98
Sanitárna prestupová škridla Ø 125 „SIGNUM“ s krytom typu F s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
620
3010
R
8 ks/pal.
183,44
191,68 191,68 191,68 191,68
238,03 259,66 238,03 238,03 238,03
Prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom, špec. tvar/farba s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
620
3020
A
8 ks/pal.
183,44
191,68 191,68 191,68 191,68
238,03 259,66 238,03 238,03 238,03
Anténna prestupová škridla Ø 60 s tesnením vrátane EPDM - manžety SET
620
3300
R
12 ks/pal.
133,39
139,57 139,57 139,57 139,57
174,17 199,31 174,17 174,17 174,17
Solárna prestupová škridla Ø 70 vrátane EPDM - manžety SET
620
3320
R
12 ks/pal.
170,05
176,65 176,65 176,65 176,65
204,04 246,69 204,04 204,04 204,04
Prestupová škridla pre odvod spalín Ø 110 alebo Ø 125 vrátane EPDM - manžety SET
620
110 3340
125 3341
A
12 ks/pal.
192,10
201,37 201,37 201,37 201,37
224,64 259,05 224,64 224,64 224,64
Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 118. Ceny sú uvedené bez DPH.
RAT H
5926
200
R
Cena v EUR/ks
2700
5900
100
čierna glazúra
Objednávací
kód
R
bridlicová glazúra
Model
R
61
R
vínovočervená
glazúra
1091 kg
R
antik žíhaná glazúra
Hmotnosť/paleta
R
červená glazúra
6 ks
Cena v EUR/m²
1400
antracitová engoba
ks/minibalík:
Cena v EUR/ks
1210
tmavohnedá engoba
11,7 ks/m2
Základná škridla 1/1
Sortiment doplnkov
R
vínovočervená
engoba
Ekonomická veľkoplošná falcovaná škridla.
Min. spotreba/m :
Balenie
„RATIO®“ Höngeda
R
Höngeda
2
Dostupnosť
Výrobný závod:
R
medenočervená
engoba
Dostupnosť
60
„FINESSE“
prírodná červená
„NUANCE“
„NUANCE“
Dostupnosť
4000
4010
4030
4150
4020
4040
63
bridlicová glazúra
čierna glazúra
R
vínovočervená
glazúra
R
antik žíhaná glazúra
Objednávací
kód
R
červená glazúra
1091 kg
R
antracitová engoba
Hmotnosť/paleta
R
tmavohnedá engoba
6 ks
R
vínovočervená
engoba
ks/minibalík:
R
medenočervená
engoba
11,7 ks/m2
Model
Kovové a hliníkové príslušenstvo
R
prírodná červená
Ekonomická veľkoplošná falcovaná škridla.
Min. spotreba/m :
Balenie
„RATIO®“ Höngeda
R
Höngeda
2
Dostupnosť
Výrobný závod:
R
62
„FINESSE“
100
200
202
213
220
501
504
507
508
503
Cena v EUR/ks
Hliníková základná škridla
620
4000
R
B
47,69
47,69
47,69
47,69
47,69
55,72
-
55,72
55,72
55,72
Stúpací schod, hliník (pre 1 ks schodu potrebný 1 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4010
R
B
51,29
51,29
51,29
51,29
51,29
78,80
-
78,80
78,80
78,80
Stúpacia plošina 46x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4020
R
B
89,40
89,40
89,40
89,40
89,40
114,33
-
114,33 114,33 114,33
Stúpacia plošina 80x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4030
R
B
105,06
105,06 105,06 105,06 105,06
139,05
-
139,05 139,05 139,05
Stúpacia plošina 150x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 3 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4150
R
B
185,40
185,40
-
185,40
-
185,40
-
185,40
Držiak guľatiny Ø 14 cm, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)
UNI
4040
R
B
17,92
17,92
17,92
17,92
17,92
23,90
-
23,90
23,90
23,90
Držiak na snehovú mrežu, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)
UNI
4060
R
B
17,92
17,92
17,92
17,92
17,92
23,90
-
23,90
23,90
23,90
Mreža na zachytávanie snehu, dĺžka 1,5 m, výška 20 cm
UNI
4071
R
B
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
-
56,65
56,65
56,65
Držiak pre zachytávač snehu tyčový, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07),
antracitová (U08) (1,25 ks/m)
UNI
4080
R
B
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
Protisnehová tyč Ø 40 mm, dĺžka 3 m, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07),
antracitová (U08) (1,25 ks/m)
UNI
4090
R
B
46,66
46,66
46,66
46,66
46,66
46,66
46,66
46,66
46,66
46,66
185,40 185,40
Hliníkový strešný rebrík, dĺžka 1,68 m vrátane spojok, červená (U03), medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)
UNI
4110
R
B
273,98
282,22
-
-
-
282,22
Držiak strešného rebríka na hliníkovú 1/1 škridlu (pre 1 ks rebríka potrebné 2 ks držiakov), červená (U03),
medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)
UNI
4100
R
B
46,56
46,56
-
46,56
48,20
-
-
-
-
48,00
Sada systémového solárneho držiaka pre rozmer lát 30-40 mm
(pozostávajúca zo solárneho držiaka z ušľachtilej ocele a odvetrávacej škridly)
620
1400, 30 3610,
40 3620
R
10 ks/kar.
21,01
22,04
22,04
22,04
22,04
25,85
25,85
25,85
25,85
25,85
Pozinkovaný držiak na solárny prvok (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1 a 1 ks vichrovej spony),
univerzálny kód: 900
UNI
4120
R
B
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
4120
Protisnehový hák, červený (U03), čierny (U06), červenohnedý (U05)
620
4140
R
100 ks/kar.
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
Ostatné príslušenstvo
Cena v EUR/ks
-
-
-
247,20
-
-
-
-
-
4110
4060
3950
3951
3587
3730
3772
8037, 8038
B
Možnosť objednať na kusy
R
Skladom
A
Na požiadanie
Strešné výlezové okno 45x55 cm (v súlade s EN) otvárateľné vľavo alebo vpravo
620
3950
R
B
247,20
Termoizolačné strešné výlezové okno 54x85 cm (v súlade s ENEV), antracitové, otvárateľné vľavo alebo vpravo,
univerzálny kód: 900
UNI
3951
R
B
638,60
638,60 638,60 638,60 638,60
638,60 638,60 638,60 638,60 638,60
Rám k termoizolačnému oknu 54x85 cm, univerzálny kód: 900
UNI
3852
R
B
133,90
133,90 133,90 133,90 133,90
133,90 133,90 133,90 133,90 133,90
Presvetľovacia škridla (originálne krištáľové sklo), univerzálny kód: 900
620
3750
R
B
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
Presvetľovacia škridla (akryl), univerzálny kód: 900
620
3700
R
B
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
Univerzálny hliníkový pripojovací pás na ukončenie krytiny, 5 m/rol, š 280 mm, červená (U03), čierna (U06)
UNI
3730
R
36 ks/pal.
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
Akrylová náterová farba k engobám/glazúram 250 ml
UNI
3800
R
B
-
28,94
28,94
28,94
28,94
28,94
-
28,94
28,94
28,94
EPDM - manžeta 25–105 mm alebo 100–125 mm, univerzálny kód: 900
UNI
25-105 mm 8037,
100-125 mm 8038
R
B
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
Hrebeňová spona z ušľachtilej ocele 13–17 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3772
R
50 ks/kar.
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
Skrutka z ušľachtilej ocele dĺžka 70 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3775
R
100 ks/kar.
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
Vichrová spona z pozink. hliníka, závesná spona pre Ratio Hongeda (rozmer lát 40/60 mm),
odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3568
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
Vichrová spona z pozink. hliníka, závesná spona pre Ratio Hongeda (rozmer lát 40/50 mm),
odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3591
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
Vichrová spona z pozink. hliníka, závesná spona pre Ratio Hongeda (rozmer lát 30/50 mm),
odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3578
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
Vichrová spona z pozink. hliníka, zatĺkacia spona pre Ratio Hongeda, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3587
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 118. Ceny sú uvedené bez DPH.
RAT H
3578
4080
273,98 273,98 273,98 282,22
11,7 ks/m2
ks/minibalík:
5 ks
Hmotnosť/paleta
913 kg
Základná škridla 1/1
Cena v EUR/ks
Model
Objednávací
kód
651
1000
R
240 ks/pal.
Cena v EUR/m²
Sortiment doplnkov
1210
1840
1600
1630
2700
2760
Hrebenáče
6200
6220
200
215
1,28
1,35
1,35
14,98
15,79
15,79
Polovičná škridla 1/2
651
1210
R
960 ks/pal.
5,67
5,97
5,97
Krajná škridla (2,7 ks/m)
651
P 1820, Ľ 1830
R
48 ks/pal.
11,33
11,85
11,85
Škridla s dvojitou vlnou (2,7 ks/m)
651
1840
R
120 ks/pal.
12,36
13,29
-
Odvetrávacia škridla LQ 27,3 cm2 (cca 18 ks/100 m2)
651
1400
R
96 ks/pal.
11,64
12,05
12,05
Podhrebeňová odvetrávacia škridla (4,5 ks/m na stranu hrebeňa)
651
1600
R
120 ks/pal.
10,61
10,82
10,82
Podhrebeňová odvetrávacia polovičná škridla
651
1610
R
B
35,33
35,64
35,64
Podhrebeňová odvetrávacia krajná škridla
651
P 1620, Ľ 1630
R
48 ks/pal.
17,61
18,85
18,85
Podhrebeňová odvetrávacia škridla s dvojitou vlnou
651
1640
R
80 ks/pal.
17,61
18,85
-
Pultová škridla 1/1 (4,5 ks/m)
651
2700
A
B
35,02
35,64
35,64
Pultová krajná škridla
651
P 2720, Ľ 2730
A
B
60,77
60,77
60,77
Pultová škridla 1/1 špeciálny rozmer (4,5 ks/m)
651
2760
A
B
49,50
50,60
50,60
Pultová krajná škridla špeciálny rozmer
651
P 2840, Ľ 2850
A
B
70,04
71,07
71,07
Manzardová škridla špeciálny rozmer (4,5 ks/m)
651
2800
A
B
51,50
52,53
52,53
Manzardová krajná škridla špeciálny rozmer
651
P 2820, Ľ 2830
A
B
70,04
71,07
71,07
Cena v EUR/ks
6217
6212
6226
3720
"SIGNUM" keramické prestupové škridly
3010
3300
3340
Hrebenáč PRU (2,5 ks/bm)
DOR
6200
R
54 ks/pal.
9,58
10,20
10,20
Funkčný uzáver hrebeňa (keramický) PRU
DOR
6212
R
B
32,96
33,48
33,48
Koncový hrebenáč okrýhly PRU
DOR
6217
R
60 ks/pal.
29,87
31,31
31,31
Rozdeľovací hrebenáč tvar Y, PRU
DOR
6220
R
30 ks/pal.
124,63
Príchytka hrebenáča PRU, hliník, odber na celé balenie, červená (U03), čierna (U06)
UNI
6223
R
30 ks/kar.
0,36
0,36
0,36
„FIRSTFIX“ hrebeňová svorka PRU, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
6224
R
30 ks/kar.
0,52
0,52
0,52
„FIRSTFIX“ drôt na hrebeňovú svorku PRU, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
6225
R
30 ks/kar.
0,52
0,52
0,52
„FIRSTFIX“ súprava upínacích plieškov PRU, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
6226
R
4 ks/bal.
4,12
4,12
4,12
Vetrací pás hrebeňa a nárožia 5m/rol., š 300 mm, 150 cm², červená (U03), čierna (U06)
UNI
3720
R
72 ks/pal.
81,06
81,06
81,06
Cena v EUR/ks
Sanitárna prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom typu A s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
651
3000
R
8 ks/pal.
155,63
161,81 161,81
Sanitárna prestupová škridla Ø 125 „SIGNUM“ s krytom typu F s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
651
3010
R
8 ks/pal.
183,44
191,68 191,68
Prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom, špec. tvar/farba s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
651
3020
A
8 ks/pal.
183,44
191,68 191,68
Anténna prestupová škridla Ø 60 s tesnením vrátane EPDM - manžety SET
651
3300
R
12 ks/pal.
133,39
139,57 139,57
Solárna prestupová škridla Ø 70 vrátane EPDM - manžety SET
651
3320
R
12 ks/pal.
170,05
176,65 176,65
651
110 3340
125 3341
A
12 ks/pal.
192,10
201,37 201,37
Prestupová škridla pre odvod spalín Ø 110 alebo Ø 125 vrátane EPDM - manžety SET
B
Možnosť objednať na kusy
R
Skladom
A
Na požiadanie
144,20 144,20
Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 118. Ceny sú uvedené bez DPH.
RAT D
3000
100
65
A
Cena v EUR/ks
1830
1400
starosivá engoba
Ekonomická veľkoplošná falcovaná škridla.
Min. spotreba/m :
Balenie
„RATIO®“ Dorfen
R
64
Dorfen
2
Dostupnosť
Výrobný závod:
R
medenočervená
engoba
Dostupnosť
prírodná červená
„NUANCE“
„NUANCE“
Dostupnosť
5 ks
Hmotnosť/paleta
913 kg
4000
4010
4030
4150
4020
4040
Objednávací
kód
starosivá engoba
ks/minibalík:
medenočervená
engoba
11,7 ks/m2
Model
Kovové a hliníkové príslušenstvo
100
200
215
Cena v EUR/ks
Hliníková základná škridla
651
4000
R
B
47,69
47,69
47,69
Stúpací schod, hliník (pre 1 ks schodu potrebný 1 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4010
R
B
51,29
51,29
51,29
Stúpacia plošina 46x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4020
R
B
89,40
89,40
89,40
Stúpacia plošina 80x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4030
R
B
105,06
105,06 105,06
Stúpacia plošina 150x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 3 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4150
R
B
185,40
185,40 185,40
Držiak guľatiny Ø 14 cm, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)
UNI
4040
R
B
17,92
17,92
Držiak na snehovú mrežu, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)
UNI
4060
R
B
17,92
17,92
17,92
Mreža na zachytávanie snehu, dĺžka 1,5 m, výška 20 cm
UNI
4071
R
B
56,65
56,65
56,65
Držiak pre zachytávač snehu tyčový, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07),
antracitová (U08) (1,25 ks/m)
UNI
4080
R
B
29,77
29,77
29,77
Protisnehová tyč Ø 40 mm, dĺžka 3 m, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07),
antracitová (U08) (1,25 ks/m)
UNI
4090
R
B
45,32
45,32
45,32
17,92
Hliníkový strešný rebrík, dĺžka 1,68 m vrátane spojok, červená (U03), medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)
UNI
4110
R
B
273,98
Držiak strešného rebríka na hliníkovú 1/1 škridlu (pre 1 ks rebríka potrebné 2 ks držiakov), červená (U03),
medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)
UNI
4100
R
B
46,56
46,56
46,56
Sada systémového solárneho držiaka pre rozmer lát 30-40 mm
(pozostávajúca zo solárneho držiaka z ušľachtilej ocele a odvetrávacej škridly)
651
1400, 30 3610,
40 3620
R
10 ks/kar.
26,78
27,30
27,30
Pozinkovaný držiak na solárny prvok (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1 a 1 ks vichrovej spony),
univerzálny kód: 900
UNI
4120
R
B
36,98
36,98
36,98
4120
Protisnehový hák, červený (U03), čierny (U06), červenohnedý (U05)
651
4140
R
100 ks/kar.
1,55
1,55
1,55
Ostatné príslušenstvo
Cena v EUR/ks
-
-
4110
4060
3950
3951
3568
3587
4080
3730
3772
B
Možnosť objednať na kusy
R
Skladom
A
Na požiadanie
273,98 273,98
Strešné výlezové okno 45x55 cm (v súlade s EN) otvárateľné vľavo alebo vpravo
651
3950
R
B
190,55
Termoizolačné strešné výlezové okno 54x85 cm (v súlade s ENEV), antracitové, otvárateľné vľavo alebo vpravo,
univerzálny kód: 900
UNI
3951
R
B
638,60
638,60 638,60
Rám k termoizolačnému oknu 54x85 cm, univerzálny kód: 900
UNI
3852
R
B
133,90
133,90 133,90
Presvetľovacia škridla (akryl), univerzálny kód: 900
651
3700
R
B
56,65
56,65
56,65
Univerzálny hliníkový pripojovací pás na ukončenie krytiny, 5 m/rol, š 280 mm, červená (U03), čierna (U06)
UNI
3730
R
36 ks/pal.
67,98
67,98
67,98
Akrylová náterová farba k engobám/glazúram 250 ml
UNI
3800
R
B
-
28,94
28,94
EPDM - manžeta 25–105 mm alebo 100–125 mm, univerzálny kód: 900
UNI
25-105 mm 8037,
100-125 mm 8038
R
B
28,84
28,84
28,84
Hrebeňová spona z ušľachtilej ocele 13-17 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3772
R
50 ks/kar.
1,03
1,03
1,03
Skrutka z ušľachtilej ocele dĺžka 60 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3776
R
100 ks/kar.
0,72
0,72
0,72
Vichrová spona z pozink. hliníka, závesná spona pre Ratio Dorfen (rozmer lát 40/60 mm), odber na celé balenie,
univerzálny kód: 900
UNI
3568
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
Vichrová spona z pozink. hliníka, závesná spona pre Ratio Dorfen (rozmer lát 40/50 mm), odber na celé balenie,
univerzálny kód: 900
UNI
3591
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
Vichrová spona z pozink. hliníka, závesná spona pre Ratio Dorfen (rozmer lát 30/50 mm), odber na celé balenie,
univerzálny kód: 900
UNI
3578
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
Vichrová spona z pozink. hliníka, zatĺkacia spona pre Ratio Dorfen, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3587
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 118. Ceny sú uvedené bez DPH.
RAT D
8037, 8038
67
A
prírodná červená
Ekonomická veľkoplošná falcovaná škridla.
Min. spotreba/m :
Balenie
„RATIO®“ Dorfen
R
Dorfen
2
Dostupnosť
Výrobný závod:
R
66
1840
1600
1630
2730
Hrebenáče
5000
5112
5116
5123
Hmotnosť/paleta
1045 kg
Model
Objednávací
kód
821
507
503
605
650
1000
R
200 ks/pal.
1,32
1,41
1,57
1,88
1,84
2,12
14,39
15,37
17,11
20,49
20,06
23,11
Polovičná škridla 1/2
650
1210
R
96 ks/pal.
8,34
8,55
8,55
9,99
9,99
14,52
Krajná škridla (2,7 ks/m)
650
P 1820, Ľ 1830
R
48 ks/pal.
10,09
10,51
10,51
12,67
12,67
17,30
Škridla s dvojitou vlnou (2,7 ks/m)
650
1840
R
80 ks/pal.
13,39
13,91
13,91
16,27
16,27
19,47
Odvetrávacia škridla LQ 32,5 cm2 (cca 15 ks/100 m2)
650
1400
R
96 ks/pal.
14,52
14,63
14,63
21,12
21,12
27,40
Podhrebeňová odvetrávacia škridla (4,4 ks/m na stranu hrebeňa)
650
1600
R
96 ks/pal.
3,81
3,91
3,91
4,64
4,64
5,05
Podhrebeňová odvetrávacia polovičná škridla
650
1610
R
B
35,33
35,64
35,64
36,87
36,87
40,17
Podhrebeňová odvetrávacia krajná škridla
650
P 1620, Ľ 1630
R
48 ks/pal.
19,88
20,29
20,29
23,79
23,79
33,17
Podhrebeňová odvetrávacia škridla s dvojitou vlnou
650
1640
R
60 ks/pal.
19,88
20,29
20,29
-
-
33,17
Pultová škridla 1/1 (4,4 ks/m)
650
2700
A
B
27,91
31,11
31,11
32,75
32,75
40,69
Pultová krajná škridla
650
P 2720, Ľ 2730
A
B
34,51
35,54
35,54
37,18
37,18
47,28
Pultová škridla 1/1 špeciálny rozmer (4,4 ks/m)
650
2760
A
B
46,35
47,38
47,38
48,41
48,41
50,47
Pultová krajná škridla špeciálny rozmer
650
P 2840, Ľ 2850
A
B
70,04
71,07
71,07
72,10
72,10
72,10
Manzardová škridla špeciálny rozmer (4,4 ks/m)
650
2800
A
B
51,50
52,53
52,53
53,56
53,56
55,62
Manzardová krajná škridla špeciálny rozmer
650
P 2820, Ľ 2830
A
B
70,04
71,07
71,07
72,10
72,10
72,10
Hrebenáč PF (2,5 ks/bm)
GOG
5000
R
60 ks/pal.
10,30
10,51
10,51
13,39
13,39
20,91
Hrebenáč PR (2,5 ks/bm)
GOG
5100
R
60 ks/pal.
10,30
10,51
10,51
13,39
13,39
-
Uzáver hrebeňa (keramický) PF
GOG
5010
R
B
12,88
13,39
13,39
16,48
16,48
22,25
Uzáver hrebeňa (keramický) PR
GOG
5110
R
B
12,88
13,39
13,39
16,48
16,48
-
Funkčný uzáver hrebeňa (keramický) PF
GOG
5012
R
B
32,75
32,75
32,75
37,90
37,90
40,99
Funkčný uzáver hrebeňa (keramický) PR
GOG
5112
R
B
32,75
32,75
32,75
37,90
37,90
-
Koncový hrebenáč (keramický) PF
GOG
5015
R
30 ks/pal.
29,87
31,31
31,31
40,58
40,58
47,69
Koncový hrebenáč (keramický) PR
GOG
5115
R
30 ks/pal.
29,87
31,31
31,31
40,58
40,58
-
Koncový hrebenáč v tvare mušle (keramický) PF
GOG
5016
A
20 ks/pal.
33,99
48,31
48,31
53,87
53,87
73,65
Koncový hrebenáč v tvare mušle (keramický) PR
GOG
5116
A
20 ks/pal.
33,99
48,31
48,31
53,87
53,87
Rozdeľovací hrebenáč tvar Y, PF
GOG
5020
R
30 ks/pal.
124,63
144,20 188,49
188,49 188,49
Rozdeľovací hrebenáč tvar Y, PR
GOG
5120
R
30 ks/pal.
124,63
144,20 188,49
188,49 188,49
Príchytka hrebenáča PF, hliník, odber na celé balenie, červená (U03), čierna (U06), sivá (U07), modrá (U09), zelená (U10)
UNI
5023
R
30 ks/kar.
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
Príchytka hrebenáča PR, hliník, odber na celé balenie, červená (U03), čierna (U06)
UNI
5123
R
30 ks/kar.
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
„FIRSTFIX“ hrebeňová svorka PF, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
5024
R
30 ks/kar.
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
„FIRSTFIX“ hrebeňová svorka PR, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
5124
R
30 ks/kar.
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
„FIRSTFIX“ drôt na hrebeňovú svorku PF, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
5025
R
30 ks/kar.
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
„FIRSTFIX“ drôt na hrebeňovú svorku PR, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
5125
R
30 ks/kar.
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
„FIRSTFIX“ súprava upínacích plieškov PF, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
5026
R
4 ks/bal.
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
„FIRSTFIX“ súprava upínacích plieškov PR, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
5126
R
4 ks/bal.
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
Vetrací pás hrebeňa a nárožia 5m/rol., š 300 mm, 150 cm², červená (U03), čierna (U06)
UNI
3720
R
72 ks/pal.
83,53
83,53
83,53
83,53
83,53
83,53
Cena v EUR/ks
5100
5015
5010
5120
5115
5016
5125
3720
5024
„SIGNUM" keramické prestupové škridly
3000
200
69
R
3010
3320
3340
B
Možnosť objednať na kusy
Skladom
A
Na požiadanie
-
Cena v EUR/ks
Sanitárna prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom typu A s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
650
3000
R
8 ks/pal.
155,63
161,81 201,98
201,98 201,98
228,76
Sanitárna prestupová škridla Ø 125 „SIGNUM“ s krytom typu F s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
650
3010
R
8 ks/pal.
183,44
191,68 238,03
238,03 238,03
259,66
Prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom, špec. tvar/farba s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
650
3020
A
8 ks/pal.
183,44
191,68 238,03
238,03 238,03
259,66
Anténna prestupová škridla Ø 60 s tesnením vrátane EPDM - manžety SET
650
3300
R
12 ks/pal.
133,39
142,24 171,50
171,50 171,50
199,31
Solárna prestupová škridla Ø 70 vrátane EPDM - manžety SET
650
3320
R
12 ks/pal.
170,47
179,32 201,37
201,37 201,37
143,69
650
110 3340
125 3341
A
12 ks/pal.
192,10
204,04 221,97
221,97 221,97
259,05
Prestupová škridla pre odvod spalín Ø 110 alebo Ø 125 vrátane EPDM - manžety SET
R
250,29
Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 118. Ceny sú uvedené bez DPH.
SIN
5126
100
R
68
Cena v EUR/ks
1830
2700
čierna glazúra
5 ks
Cena v EUR/m²
1400
čierna glazúra
ks/minibalík:
Cena v EUR/ks
1210
R
vínovočervená
glazúra
10,9 ks/m2
Základná škridla 1/1
Sortiment doplnkov
R
čierna matná
engoba
Falcovaná škridla s vydutou drážkou
s výraznou optikou.
R
medenočervená
engoba
Min. spotreba/m :
Balenie
„SINFONIE®“
R
„NOBLESSE“
Großengottern
2
Dostupnosť
Výrobný závod:
„FINESSE“
prírodná červená
Dostupnosť
„NUANCE“
Dostupnosť
4000
4030
4010
4150
4020
4040
R
R
R
1045 kg
Objednávací
kód
čierna glazúra
Hmotnosť/paleta
čierna glazúra
5 ks
vínovočervená
glazúra
ks/minibalík:
100
200
821
507
503
605
70,25
Hliníková základná škridla
650
4000
R
B
47,69
47,69
47,69
56,03
56,03
Stúpací schod, hliník (pre 1 ks schodu potrebný 1 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4010
R
B
51,29
51,29
51,29
78,80
78,80
Stúpacia plošina 46x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4020
R
B
89,40
89,40
89,40
94,14
114,33 114,33
145,23
Stúpacia plošina 80x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4030
R
B
105,06
105,06 105,06
139,05 139,05
176,13
Stúpacia plošina 150x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 3 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4150
R
B
185,40
185,40 185,40
185,40 185,40
185,40
Držiak guľatiny Ø 14 cm, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)
UNI
4040
R
B
17,92
17,92
17,92
23,90
23,90
Držiak na snehovú mrežu, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)
UNI
4060
R
B
17,92
17,92
17,92
23,90
23,90
34,51
Mreža na zachytávanie snehu, dĺžka 1,5 m, výška 20 cm
UNI
4071
R
B
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
Držiak pre zachytávač snehu tyčový, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07),
antracitová (U08) (1,25 ks/m)
UNI
4080
R
B
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
Protisnehová tyč Ø 40 mm, dĺžka 3 m, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07),
antracitová (U08) (1,25 ks/m)
UNI
4090
R
B
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
UNI
4110
R
B
273,98
UNI
4100
R
B
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
Sada systémového solárneho držiaka pre rozmer lát 30-40-50 mm
(pozostávajúca zo solárneho držiaka z ušľachtilej ocele a odvetrávacej škridly)
650
1400, 30 3610,
R
40 3620, 50 3630
10 ks/kar.
25,75
25,75
25,75
25,85
25,85
25,85
4120
Pozinkovaný držiak na solárny prvok (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1 a 1 ks vichrovej spony),
univerzálny kód: 900
UNI
4120
R
B
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
Ostatné príslušenstvo
Cena v EUR/ks
Termoizolačné strešné výlezové okno 54x85 cm, (v súlade s ENEV) antracitové, otvárateľné vľavo alebo vpravo,
univerzálny kód: 900
UNI
3951
R
B
638,60
638,60 638,60
638,60 638,60
638,60
Rám k termoizolačnému oknu 54x85 cm, univerzálny kód: 900
UNI
3854
R
B
133,90
133,90 133,90
133,90 133,90
133,90
Presvetľovacia škridla (akryl), univerzálny kód: 900
650
3700
R
B
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
Univerzálny hliníkový pripojovací pás na ukončenie krytiny, 5 m/rol, š 280 mm, červená (U03), čierna (U06)
UNI
3730
R
36 ks/pal.
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
Akrylová náterová farba k engobám/glazúram 250 ml
UNI
3800
R
B
-
28,94
28,94
28,94
28,94
28,94
EPDM - manžeta 25–105 mm alebo 100–125 mm, univerzálny kód: 900
UNI
25-105 mm 8037,
100-125 mm 8038
R
B
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
Hrebeňová spona z ušľachtilej ocele 10–13 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3771
R
50 ks/kar.
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
Skrutka z ušľachtilej ocele dĺžka 50 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3774
R
100 ks/kar.
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
Vichrová spona z pozink. hliníka, zatĺkacia spona pre SINFONIE, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3582
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
3951
3771
3730
4080
8037, 8038
3582
273,98 273,98
273,98 273,98
34,51
Hliníkový strešný rebrík, dĺžka 1,68 m vrátane spojok, červená (U03), medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)
4060
71
Cena v EUR/ks
Držiak strešného rebríka na hliníkovú 1/1 škridlu (pre 1 ks rebríka potrebné 2 ks držiakov), červená (U03),
medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)
4110
70
R
čierna matná
engoba
10,9 ks/m2
Model
Kovové a hliníkové príslušenstvo
R
medenočervená
engoba
Falcovaná škridla s vydutou drážkou
s výraznou optikou.
R
„NOBLESSE“
prírodná červená
Min. spotreba/m :
Balenie
„SINFONIE®“
„FINESSE“
Großengottern
2
Dostupnosť
Výrobný závod:
„NUANCE“
273,98
SIN
B
Možnosť objednať na kusy
R
Skladom
A
Na požiadanie
Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 118. Ceny sú uvedené bez DPH.
„NUANCE“
antracitová engoba
čierna glazúra
13,7 ks/m2
ks/minibalík:
6 ks
Hmotnosť/paleta
793 kg
Základná škridla 1/1
Cena v EUR/ks
Model
Objednávací
kód
649
1000
R
240 ks/pal.
Cena v EUR/m²
Sortiment doplnkov
bridlicová engoba
Ľahká, pružná, falcovaná.
medenočervená
engoba
Min. spotreba/m :
Balenie
„MELODIE®“
R
R
100
200
418
220
503
Wertingen
2
Dostupnosť
Výrobný závod:
R
prírodná červená
Dostupnosť
„FINESSE“
R
1,18
1,28
1,41
1,41
1,51
16,17
17,54
19,32
19,32
20,69
Cena v EUR/ks
649
P 1820, Ľ 1830
R
56 ks/pal.
12,70
13,90
13,90
13,90
14,40
Škridla s dvojitou vlnou (3,0 ks/m)
649
1840
R
120 ks/pal.
12,70
13,90
13,90
13,90
14,40
Odvetrávacia škridla LQ 32,5 cm2 (cca 15 ks/100 m2)
649
1400
R
120 ks/pal.
15,90
17,30
17,30
17,30
18,30
Podhrebeňová odvetrávacia škridla (4,8 ks/m na stranu hrebeňa)
649
1600
R
120 ks/pal.
5,40
6,30
6,30
6,30
6,80
Podhrebeňová odvetrávacia krajná škridla
649
P 1620, Ľ 1630
R
56 ks/pal.
17,90
19,20
19,20
19,20
19,80
Podhrebeňová odvetrávacia s dvojitou vlnou
649
1640
R
120 ks/pal.
17,90
19,20
19,20
19,20
19,80
Pultová škridla 1/1 (4,8 ks/m)
649
2700
A
B
34,70
35,00
35,00
35,00
35,00
Pultová krajná škridla
649
P 2720, Ľ 2730
A
B
49,90
50,00
50,00
50,00
50,00
Pultová škridla špeciálny rozmer (4,8 ks/m)
649
2760
A
B
41,00
42,00
42,00
42,00
43,00
Pultová krajná škridla špeciálny rozmer
649
P 2840, Ľ 2850
A
B
49,90
50,00
50,00
50,00
50,00
Manzardová škridla špeciálny rozmer (4,8 ks/m)
649
2800
A
B
47,00
52,00
52,00
52,00
53,00
2700
Manzardová krajná škridla špeciálny rozmer
649
P 2820, Ľ 2830
A
B
56,00
57,00
57,00
57,00
60,00
Hrebenáče
Cena v EUR/ks
12,90
1840
1600
1400
1620
1640
Hrebenáč PMoN (2,5 ks/bm)
WER
6800
R
60 ks/pal.
9,80
10,20
12,70
12,70
Hrebenáč PZ (2,5 ks/bm)
WER
5800
R
60 ks/pal.
9,80
10,20
12,70
12,70
12,90
Uzáver hrebenáča (keramický) PMoN
WER
6810
R
B
12,30
12,90
15,80
15,80
15,80
Uzáver hrebenáča (keramický) PZ
WER
5810
R
B
12,30
12,90
15,80
15,80
15,80
Funkčný uzáver hrebeňa (keramický) PMoN
WER
6812
R
B
33,00
33,50
37,00
37,00
37,00
Funkčný uzáver hrebeňa (keramický) PZ
WER
5812
R
B
33,00
33,00
37,00
37,00
37,00
Koncový hrebenáč PMoN
WER
6815
R
33 ks/pal.
30,80
33,00
39,10
39,10
39,10
Koncový hrebenáč PZ
WER
5815
R
33 ks/pal.
28,60
30,20
39,10
39,10
39,10
Koncový hrebenáč, okrúhly tvar PZ
WER
5817
R
60 ks/pal.
28,60
28,60
39,10
39,10
39,10
Koncový hrebenáč v tvare mušle PZ
WER
5816
A
33 ks/pal.
46,00
49,00
51,70
51,70
Rozdeľovací hrebenáč tvar Y, PMoN
WER
6820
R
30 ks/pal.
117,00
133,00 174,00 174,00
174,00
Rozdeľovací hrebenáč tvar Y, PZ
WER
5820
R
30 ks/pal.
117,00
133,00 174,00 174,00
174,00
Príchytka hrebenáča PMoN, hliník, odber na celé balenie, červená (U03), čierna (U06)
UNI
6823
R
30 ks/kar.
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
Príchytka hrebenáča PZ, hliník, odber na celé balenie, červená (U03), čierna (U06)
UNI
5823
R
30 ks/kar.
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
„FIRSTFIX“ hrebeňová svorka PMoN, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
6824
R
30 ks/kar.
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
„FIRSTFIX“ hrebeňová svorka PZ, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
5824
R
30 ks/kar.
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
„FIRSTFIX“ drôt na hrebeňovú svorku PMoN, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
6825
R
30 ks/kar.
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
„FIRSTFIX“ drôt na hrebeňovú svorku PZ, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
5825
R
30 ks/kar.
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
„FIRSTFIX“ súprava upínacích plieškov PMoN, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
6826
R
4 ks/bal.
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
„FIRSTFIX“ súprava upínacích plieškov PZ, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
5826
R
4 ks/bal.
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
3720
Vetrací pás hrebeňa a nárožia 5m/rol., š 300 mm, 150 cm², červená (U03), čierna (U06)
UNI
3720
R
72 ks/pal.
83,53
83,53
83,53
83,53
83,53
„SIGNUM“ keramické prestupové škridly
Cena v EUR/ks
5800
5817
6826
5824
5816
6810
5812
5820
5825
5823
3010
6823
3320
3340
Sanitárna prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom typu A s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
649
3000
R
8 ks/pal.
144,00
147,00 179,00 179,00
179,00
Sanitárna prestupová škridla Ø 125 „SIGNUM“ s krytom typu F s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
649
3010
R
8 ks/pal.
170,00
172,00 212,00 212,00
212,00
Prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom, špec. tvar/farba s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
649
3020
A
8 ks/pal.
170,00
172,00 212,00 212,00
212,00
Anténna prestupová škridla Ø 60 s tesnením vrátane EPDM - manžety SET
649
3300
R
12 ks/pal.
130,00
160,00 160,00 160,00
160,00
Solárna prestupová škridla Ø 70 vrátane EPDM - manžety SET
649
3320
R
12 ks/pal.
159,00
160,00 181,00 181,00
181,00
649
110 3340
125 3341
A
12 ks/pal.
184,00
187,00 206,00 206,00
206,00
Prestupová škridla pre odvod spalín Ø 110 alebo Ø 125 vrátane EPDM - manžety SET
B
Možnosť objednať na kusy
R
Skladom
A
Na požiadanie
51,70
Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 118. Ceny sú uvedené bez DPH.
MEL
3000
5815
73
R
Krajná škridla (3,0 ks/m)
1820
72
„NUANCE“
Dostupnosť
Hmotnosť/paleta
793 kg
Základná škridla 1/1
Model
Kovové a hliníkové príslušenstvo
4030
4150
4080
4010
4040
4120
4020
4060
4110
Ostatné príslušenstvo
3951
3772
3730
3594
Objednávací
kód
čierna glazúra
6 ks
antracitová engoba
ks/minibalík:
74
75
R
bridlicová engoba
13,7 ks/m2
R
medenočervená
engoba
Ľahká, pružná, falcovaná.
R
prírodná červená
Min. spotreba/m :
Balenie
„MELODIE®“
R
Wertingen
2
Dostupnosť
Výrobný závod:
R
„FINESSE“
100
200
418
220
503
54,40
Cena v EUR/ks
Hliníková základná škridla
649
4000
R
B
46,60
46,60
54,40
54,40
Stúpací schod, hliník (pre 1 ks schodu potrebný 1 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4010
R
B
50,50
50,50
76,20
76,20
Stúpacia plošina 46x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4020
R
B
86,70
86,70
76,20
111,00 111,00
111,00
Stúpacia plošina 80x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4030
R
B
103,00
103,00 134,00 134,00
134,00
Stúpacia plošina 150x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 3 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4150
R
B
193,00
193,00 254,00
-
254,00
Držiak guľatiny Ø 14 cm, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)
UNI
4040
R
B
18,40
18,40
23,60
23,60
23,60
Držiak na snehovú mrežu, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)
UNI
4060
R
B
18,40
18,40
23,60
23,60
23,60
Mreža na zachytávanie snehu, dĺžka 1,5 m, výška 20 cm
UNI
4071
R
B
32,10
32,10
47,10
47,10
47,10
Držiak pre zachytávač snehu tyčový, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07),
antracitová (U08) (1,25 ks/m)
UNI
4080
R
B
30,10
30,10
30,10
30,10
30,10
Protisnehová tyč Ø 40 mm, dĺžka 3 m, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07),
antracitová (U08) (1,25 ks/m)
UNI
4090
R
B
44,60
44,60
44,60
44,60
44,60
Hliníkový strešný rebrík, dĺžka 1,68 m vrátane spojok, červená (U03), medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)
UNI
4110
R
B
224,00
Držiak strešného rebríka na hliníkovú 1/1 škridlu (pre 1 ks rebríka potrebné 2 ks držiakov), červená (U03),
medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)
UNI
4100
R
B
44,70
224,00 224,00 224,00
44,70
44,70
44,70
224,00
44,70
Sada systémového solárneho držiaka pre rozmer lát 30-40-50 mm
(pozostávajúca zo solárneho držiaka z ušľachtilej ocele a odvetrávacej škridly)
649
1400, 30 3610,
R
40 3620, 50 3630
10 ks/kar.
23,00
24,00
26,20
26,20
26,20
Pozinkovaný držiak na solárny prvok (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1 a 1 ks vichrovej spony),
univerzálny kód: 900
UNI
4120
R
B
35,80
35,80
35,80
35,80
35,80
Termoizolačné strešné výlezové okno 54x85 cm (v súlade s ENEV), antracitové, otvárateľné vľavo alebo vpravo,
univerzálny kód: 900
UNI
3951
R
B
638,60
638,60 638,60 638,60
638,60
Rám k termoizolačnému oknu 54x85 cm, univerzálny kód: 900
UNI
3852
R
B
133,00
133,00 133,00 133,00
133,00
Presvetľovacia škridla (akryl), univerzálny kód: 900
649
3700
R
B
56,00
56,00
56,00
56,00
56,00
Univerzálny hliníkový pripojovací pás na ukončenie krytiny, 5 m/rol, š 280 mm, červená (U03), čierna (U06)
UNI
3730
R
36 ks/pal.
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
Akrylová náterová farba k engobám/glazúram 250 ml
UNI
3800
R
B
-
27,80
27,80
27,80
27,80
EPDM - manžeta 25–105 mm alebo 100–125 mm, univerzálny kód: 900
UNI
25-105 mm 8037,
100-125 mm 8038
R
B
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
Hrebeňová spona z ušľachtilej ocele 13-17 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3772
R
50 ks/kar.
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
Skrutka z ušľachtilej ocele dĺžka 50 mm, odber na celé balenie univerzálny kód: 900
UNI
3774
R
100 ks/kar.
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
Vichrová spona z pozink. hliníka, závesná spona pre Melodie (rozmer lát 40/60 mm), odber na celé balenie,
univerzálny kód: 900
UNI
3561
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
Vichrová spona z pozink. hliníka, závesná spona pre Melodie (rozmer lát 40/50 mm), odber na celé balenie,
univerzálny kód: 900
UNI
3594
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
Vichrová spona z pozink. hliníka, závesná spona pre Melodie (rozmer lát 30/50 mm), odber na celé balenie,
univerzálny kód: 900
UNI
3571
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
Vichrová spona z pozink. hliníka, zatĺkacia spona pre Melodie, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3584
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
Cena v EUR/ks
8037, 8038
3584
MEL
B
Možnosť objednať na kusy
R
Skladom
A
Na požiadanie
Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 118. Ceny sú uvedené bez DPH.
Cena v EUR/ks
Objednávací
kód
645
1000
R
240 ks/pal.
Cena v EUR/m²
1210
1630
1600
2700
Hrebenáče
5500
5512
5523
200
213
418
220
507
502
503
607
1,42
1,56
1,69
1,69
1,94
1,69
2,34
2,34
1,92
2,52
13,49
14,81
16,05
16,05
18,43
16,03
22,23
22,23
18,24
23,94
77
Polovičná škridla 1/2
645
1210
R
80 ks/pal.
5,67
6,08
6,08
6,08
6,18
6,08
6,70
6,70
6,18
9,58
Krajná škridla (3,0 ks/m)
645
P 1820, Ľ 1830
R
32 ks/pal.
9,32
9,63
9,63
9,63
9,89
9,63
12,05
12,05
12,05
13,13
Škridla s dvojitou vlnou (3,0 ks/m)
645
1840
R
80 ks/pal.
28,90
31,90
31,90
31,90
32,20
31,90
33,20
33,20
33,20
33,90
Odvetrávacia škridla LQ 35,0 cm2 (cca 14 ks/100 m2)
645
1400
R
80 ks/pal.
11,64
12,05
12,05
12,05
12,05
12,05
12,15
12,15
12,15
15,45
Podhrebeňová odvetrávacia škridla (3,3 ks/m na stranu hrebeňa)
645
1600
R
48 ks/pal.
5,15
5,67
5,97
5,97
6,08
5,97
6,70
6,70
6,18
7,00
Podhrebeňová odvetrávacia polovičná škridla
645
1610
R
B
35,84
36,15
36,15
36,15
36,15
36,15
36,57
36,57
36,15
40,17
Podhrebeňová odvetrávacia krajná škridla
645
P 1620, Ľ 1630
R
32 ks/pal.
39,00
39,50
39,50
39,50
39,90
39,50
40,20
40,20
40,20
40,80
Pultová škridla 1/1 (3,3 ks/m)
645
2700
A
B
48,41
49,44
49,44
49,44
50,47
49,44
50,47
50,47
50,47
51,50
Pultová krajná škridla
645
P 2720, Ľ 2730
A
B
52,53
54,59
54,59
54,59
55,62
54,59
58,71
58,71
58,71
59,74
Pultová škridla špeciálny rozmer (3,3 ks/m)
645
2760
A
B
46,35
47,38
47,38
47,38
48,41
47,38
49,44
49,44
49,44
50,47
Pultová krajná škridla špeciálny rozmer
645
P 2840, Ľ 2850
A
B
70,04
71,07
71,07
71,07
72,10
71,07
72,10
72,10
72,10
73,13
Manzardová škridla špeciálny rozmer (3,3 ks/m)
645
2800
A
B
51,50
52,53
52,53
52,53
53,56
52,53
53,56
53,56
53,56
54,59
Manzardová krajná škridla špeciálny rozmer
645
P 2820, Ľ 2830
A
B
70,04
71,07
71,07
71,07
72,10
71,07
72,10
72,10
72,10
73,13
Cena v EUR/ks
5518
5515
5510
5520
5524
5526
„SIGNUM“ keramické prestupové škridly
3000
201
R
76
Cena v EUR/ks
1830
1400
100
R
krištáľovobridlicová glazúra
Model
R
čierna glazúra
1105 kg
R
„NOBLESSE“
hnedá glazúra
Hmotnosť/paleta
R
vínovočervená
glazúra
4 ks
R
antracitová engoba
ks/minibalík:
R
„FINESSE“
bridlicová engoba
9,5 ks/m2
Základná škridla 1/1
Sortiment doplnkov
tmavohnedá engoba
Veľkoplošná škridla pre rekonštrukcie.
R
medenočervená
engoba
Min. spotreba/m :
Balenie
„MAXIMA“
R
Malsch
2
Dostupnosť
Výrobný závod:
R
červená engoba
Dostupnosť
prírodná červená
„NUANCE“
3010
3320
3340
Hrebenáč G10 (3,0 ks/bm)
MAL
5500
R
54 ks/pal.
7,93
8,34
8,34
8,34
10,30
8,34
10,61
10,61
10,61
12,46
Uzáver hrebenáča (keramický) G10
MAL
5510
R
B
12,88
13,39
13,39
13,39
16,48
13,39
16,48
16,48
16,48
22,25
Ukončenie hrebeňa s uzáverom G10
MAL
5518
R
45 ks/pal.
31,90
32,75
32,75
32,75
40,58
32,75
40,58
40,58
40,58
47,69
Funkčný uzáver hrebeňa (keramický) G10
MAL
5512
R
B
31,90
32,75
32,75
32,75
40,58
32,75
40,58
40,58
40,58
47,69
Koncový hrebenáč G10
MAL
5515
R
45 ks/pal.
31,90
32,75
32,75
32,75
40,58
32,75
40,58
40,58
40,58
Rozdeľovací hrebenáč tvar Y, G10
MAL
5520
R
30 ks/pal.
124,63
Príchytka hrebenáča G10, hliník, odber na celé balenie, červená (U03), čierna (U06)
UNI
5523
R
30 ks/kar.
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
„FIRSTFIX“ hrebeňová svorka G10, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
5524
R
30 ks/kar.
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
„FIRSTFIX“ drôt na hrebeňovú svorku G10, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
5525
R
30 ks/kar.
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
„FIRSTFIX“ súprava upínacích plieškov G10, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
5526
R
4 ks/bal.
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
Vetrací pás hrebeňa a nárožia 5m/rol., š 300 mm, 150 cm², červená (U03), čierna (U06)
UNI
3720
R
72 ks/pal.
83,53
83,53
83,53
83,53
83,53
83,53
83,53
83,53
83,53
83,53
144,20 144,20 144,20 188,49 144,20
188,49 188,49 188,49
47,69
250,29
Cena v EUR/ks
Sanitárna prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom typu A s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
645
3000
R
8 ks/pal.
155,63
161,81 161,81 161,81 201,98 161,81
201,98 201,98 201,98
228,76
Sanitárna prestupová škridla Ø 125 „SIGNUM“ s krytom typu F s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
645
3010
R
8 ks/pal.
183,44
191,68 191,68 191,68 238,03 191,68
238,03 238,03 238,03
259,66
Prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom, špec. tvar/farba s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
645
3020
A
8 ks/pal.
183,44
191,68 191,68 191,68 238,03 191,68
238,03 238,03 238,03
259,66
Anténna prestupová škridla Ø 60 s tesnením vrátane EPDM - manžety SET
645
3300
R
12 ks/pal.
133,39
142,24 142,24 142,24 171,50 142,24
171,50 171,50 171,50
199,31
Solárna prestupová škridla Ø 70 vrátane EPDM - manžety SET
645
3320
R
12 ks/pal.
170,47
179,32 179,32 179,32 201,37 179,32
201,37 201,37 201,37
143,69
645
110 3340
125 3341
A
12 ks/pal.
192,10
204,04 204,04 204,04 221,97 204,04
221,97 221,97 221,97
259,05
Prestupová škridla pre odvod spalín Ø 110 alebo Ø 125 vrátane EPDM - manžety SET
MAX
B
Možnosť objednať na kusy
R
Skladom
A
Na požiadanie
Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 118. Ceny sú uvedené bez DPH.
„NUANCE“
Dostupnosť
4000
4030
4010
4150
4020
4040
čierna glazúra
krištáľovobridlicová glazúra
Kovové a hliníkové príslušenstvo
Objednávací
kód
R
hnedá glazúra
Model
R
vínovočervená
glazúra
1105 kg
R
antracitová engoba
Hmotnosť/paleta
R
bridlicová engoba
4 ks
R
tmavohnedá engoba
ks/minibalík:
R
medenočervená
engoba
9,5 ks/m2
R
červená engoba
Veľkoplošná škridla pre rekonštrukcie.
R
„NOBLESSE“
prírodná červená
Min. spotreba/m :
Balenie
„MAXIMA“
R
Malsch
2
Dostupnosť
Výrobný závod:
R
„FINESSE“
100
201
200
213
418
220
507
502
503
607
70,25
Hliníková základná škridla
645
4000
R
B
47,69
47,69
47,69
47,69
47,69
47,69
56,03
56,03
56,03
Stúpací schod, hliník (pre 1 ks schodu potrebný 1 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4010
R
B
51,29
51,29
51,29
51,29
51,29
51,29
78,80
78,80
78,80
Stúpacia plošina 46x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4020
R
B
89,40
89,40
89,40
89,40
89,40
89,40
145,23
176,13
Stúpacia plošina 80x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4030
R
B
105,06
105,06 105,06 105,06 105,06 105,06
139,05 139,05 139,05
Stúpacia plošina 150x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 3 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4150
R
B
185,40
185,40 185,40 185,40 185,40
185,40 185,40 185,40
Držiak guľatiny Ø 14 cm, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)
UNI
4040
R
B
17,92
17,92
17,92
17,92
17,92
17,92
94,14
114,33 114,33 114,33
23,90
23,90
23,90
34,51
Držiak na snehovú mrežu, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)
UNI
4060
R
B
17,92
17,92
17,92
17,92
17,92
17,92
23,90
23,90
23,90
34,51
Mreža na zachytávanie snehu, dĺžka 1,5 m, výška 20 cm
UNI
4071
R
B
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
Držiak pre zachytávač snehu tyčový, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07),
antracitová (U08) (1,25 ks/m)
UNI
4080
R
B
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
Protisnehová tyč Ø 40 mm, dĺžka 3 m, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07),
antracitová (U08) (1,25 ks/m)
UNI
4090
R
B
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
Hliníkový strešný rebrík, dĺžka 1,68 m vrátane spojok, červená (U03), medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)
UNI
4110
R
B
273,98
UNI
4100
R
B
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
Pozinkovaný držiak na solárny prvok (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1 a 1 ks vichrovej spony),
univerzálny kód: 900
UNI
4120
R
B
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
4110
Protisnehový hák, červený (U03), čierny (U06), červenohnedý (U05)
645
4140
R
100 ks/kar.
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
Ostatné príslušenstvo
Cena v EUR/ks
-
-
-
-
288,40
-
-
-
3951
3772
4080
3730
3581
4120
8037, 8038
3564
79
Cena v EUR/ks
Držiak strešného rebríka na hliníkovú 1/1 škridlu (pre 1 ks rebríka potrebné 2 ks držiakov), červená (U03),
medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)
4060
78
273,98 273,98 273,98 273,98 273,98
273,98 273,98 273,98
273,98
Strešné výlezové okno 45x55 cm (v súlade s EN) otvárateľné vľavo alebo vpravo
645
3950
R
B
288,40
Termoizolačné strešné výlezové okno 54x85 cm (v súlade s ENEV), antracitové, otvárateľné vľavo alebo vpravo,
univerzálny kód: 900
UNI
3951
R
B
638,60
638,60 638,60 638,60 638,60 638,60
638,60 638,60 638,60
638,60
-
Rám k termoizolačnému oknu 54x85 cm, univerzálny kód: 900
UNI
3852
R
B
133,90
133,90 133,90 133,90 133,90 133,90
133,90 133,90 133,90
133,90
Presvetľovacia škridla (akryl), univerzálny kód: 900
645
3700
R
B
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
Univerzálny hliníkový pripojovací pás na ukončenie krytiny, 5 m/rol, š 280 mm, červená (U03), čierna (U06)
UNI
3730
R
36 ks/pal.
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
Akrylová náterová farba k engobám/glazúram 250 ml
UNI
3800
R
B
-
28,94
28,94
28,94
28,94
28,94
28,94
28,94
28,94
28,94
EPDM - manžeta 25–105 mm alebo 100–125 mm, univerzálny kód: 900
UNI
25-105 mm 8037,
100-125 mm 8038
R
B
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
Hrebeňová spona z ušľachtilej ocele 13-17 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3772
R
50 ks/kar.
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
Skrutka z ušľachtilej ocele dĺžka 60 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3776
R
100 ks/kar.
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
Vichrová spona z pozink. hliníka, závesná spona pre Maxima (rozmer lát 40/60 mm) a (rozmer lát 40/50 mm),
odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3564
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
Vichrová spona z pozink. hliníka, závesná spona pre Maxima (rozmer lát 30/50 mm), odber na celé balenie,
univerzálny kód: 900
UNI
3574
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
Vichrová spona z pozink. hliníka, zatĺkacia spona pre Maxima, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3581
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
MAX
B
Možnosť objednať na kusy
R
Skladom
A
Na požiadanie
Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 118. Ceny sú uvedené bez DPH.
Výrazná škridla podľa rímskej predlohy.
14,3 ks/m2
ks/minibalík:
6 ks
Hmotnosť/paleta
913 kg
Základná škridla 1/1
Cena v EUR/ks
Model
Objednávací
kód
638
1000
R
240 ks/pal.
Cena v EUR/m²
Sortiment doplnkov
1830
1400
5712
1700
1730
5720
5717
5723
5710
3010
3300
3340
Kovové a hliníkové príslušenstvo
4030
4060
244
1,24
1,46
1,45
17,73
20,87
20,74
Krajná škridla (2,9 ks/m)
638
P 1820, Ľ 1830
R
48 ks/pal.
11,64
13,18
13,18
Odvetrávacia škridla LQ 12 cm2 (cca 42 ks/100 m2)
638
1400
R
48 ks/pal.
16,48
17,92
17,92
Podhrebeňová odvetrávacia posúvna škridla (5,0 ks/m na stranu hrebeňa)
638
1700
R
88 ks/pal.
10,82
11,12
11,12
Podhrebeňová odvetrávacia posúvna krajná škridla
638
P 1720, Ľ 1730
R
88 ks/pal.
23,18
23,69
23,69
Hrebenáč PMZ (2,6 ks/bm)
DOR
5700
R
45 ks/pal.
9,58
10,51
10,51
Uzáver hrebeňa (keramický) PMZ
DOR
5710
R
B
14,32
17,00
17,00
Funkčný uzáver hrebeňa (keramický) PMZ
DOR
5712
R
B
33,48
—
—
Koncový hrebenáč keramický okrúhly tvar PMZ
DOR
5717
R
60 ks/pal.
30,80
32,24
32,24
Rozdeľovací hrebenáč tvar Y, PMZ
DOR
5720
R
B
124,63
Príchytka hrebenáča PMZ, hliník, odber na celé balenie, červená (U03), čierna (U06)
UNI
5723
R
30 ks/kar.
0,36
0,36
0,36
Vetrací pás hrebeňa a nárožia 5m/rol., š 300 mm, 150 cm², červená (U03), čierna (U06)
UNI
3720
R
72 ks/pal.
81,06
81,06
81,06
4010
4150
4080
4020
4040
4120
124,63 124,63
Cena v EUR/ks
Sanitárna prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom typu A s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
638
3000
R
8 ks/pal.
155,63
181,38 181,38
Sanitárna prestupová škridla Ø 125 „SIGNUM“ s krytom typu F s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
638
3010
R
8 ks/pal.
183,44
237,93 237,93
Prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom, špec. tvar/farba s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
638
3020
A
8 ks/pal.
183,44
237,93 237,93
Anténna prestupová škridla Ø 60 s tesnením vrátane EPDM - manžety SET
638
3300
R
12 ks/pal.
136,06
137,00 171,50
Solárna prestupová škridla Ø 70 vrátane EPDM - manžety SET
638
3320
R
12 ks/pal.
173,14
174,00 201,37
638
110 3340
125 3341
A
12 ks/pal.
194,77
194,77 224,64
Prestupová škridla pre odvod spalín Ø 110 alebo Ø 125 vrátane EPDM - manžety SET
4000
243
81
R
Cena v EUR/ks
„SIGNUM“ keramické prestupové škridly
3000
100
80
Cena v EUR/ks
Hrebenáče
5700
toskánska engoba
Min. spotreba/m :
Balenie
„ROMANO“
A
Dorfen
2
Dostupnosť
Výrobný závod:
A
prírodná červená
žíhaná
Dostupnosť
prírodná červená
„NUANCE“
Cena v EUR/ks
Hliníková základná škridla
638
4000
R
B
47,69
—
—
Stúpací schod, hliník (pre 1 ks schodu potrebný 1 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4010
R
B
51,29
—
—
Stúpacia plošina 46x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4020
R
B
89,40
—
—
Stúpacia plošina 80x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4030
R
B
105,06
—
—
Stúpacia plošina 150x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 3 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4150
R
B
185,40
—
—
Držiak guľatiny Ø 14 cm, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)
UNI
4040
R
B
17,92
—
—
Držiak na snehovú mrežu, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)
UNI
4060
R
B
17,92
—
—
Mreža na zachytávanie snehu, dĺžka 1,5 m, výška 20 cm
UNI
4071
R
B
56,65
—
—
Držiak pre zachytávač snehu tyčový, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07),
antracitová (U08) (1,25 ks/m)
UNI
4080
R
B
29,77
29,77
29,77
Protisnehová tyč Ø 40 mm, dĺžka 3 m, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07),
antracitová (U08) (1,25 ks/m)
UNI
4090
R
B
45,32
45,32
45,32
Hliníkový strešný rebrík, dĺžka 1,68 m vrátane spojok, červená (U03), medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)
UNI
4110
R
B
273,98
Držiak strešného rebríka na hliníkovú 1/1 škridlu (pre 1 ks rebríka potrebné 2 ks držiakov), červená (U03),
medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)
UNI
4100
R
B
48,41
48,41
48,41
Pozinkovaný držiak na solárny prvok (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1 a 1 ks vichrovej spony),
univerzálny kód: 900
UNI
4120
R
B
36,98
36,98
36,98
Protisnehový hák, červený (U03), čierny (U06), červenohnedý (U05)
638
4140
R
100 ks/kar.
1,55
1,55
1,55
273,98 273,98
ROM
B
Možnosť objednať na kusy
R
Skladom
A
Na požiadanie
Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 118. Ceny sú uvedené bez DPH.
3951
3730
8037, 8038
toskánska engoba
Výrazná škridla podľa rímskej predlohy.
Ostatné príslušenstvo
Min. spotreba/m :
14,3 ks/m2
ks/minibalík:
6 ks
Hmotnosť/paleta
913 kg
Model
Objednávací
kód
Termoizolačné strešné výlezové okno 54x85 cm (v súlade s ENEV), antracitové, otvárateľné vľavo alebo vpravo,
univerzálny kód: 900
UNI
3951
Rám k termoizolačnému oknu 54x85 cm, univerzálny kód: 900
UNI
3854
Univerzálny hliníkový pripojovací pás na ukončenie krytiny, 5 m/rol, š 280 mm, červená (U03), čierna (U06)
UNI
3730
EPDM - manžeta 25–105 mm alebo 100–125 mm, univerzálny kód: 900
UNI
25-105 mm 8037,
100-125 mm 8038
R
Balenie
„ROMANO“
A
100
243
244
Dorfen
2
Dostupnosť
Výrobný závod:
A
prírodná červená
žíhaná
Dostupnosť
prírodná červená
„NUANCE“
82
83
R
Cena v EUR/ks
3583
3772
B
638,60
638,60 638,60
R
B
133,90
133,90 133,90
R
36 ks/pal.
67,98
67,98
67,98
B
28,84
28,84
28,84
R
Hrebeňová spona z ušľachtilej ocele 13–17 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3772
R
50 ks/kar.
1,03
1,03
1,03
Skrutka z ušľachtilej ocele dĺžka 60 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3776
R
100 ks/kar.
0,72
0,72
0,72
Vichrová spona z pozink. hliníka, zatĺkacia spona pre Romano, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3583
R
200 ks/kar.
0,52
0,52
0,52
ROM
B
Možnosť objednať na kusy
R
Skladom
A
Na požiadanie
Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 118. Ceny sú uvedené bez DPH.
84
85
Dostupnosť
13,9 ks/m2
Výrazne štruktúrovaná kláštorná škridla.
ks/minibalík:
4 ks
Hmotnosť/paleta
697 kg
Základná škridla 1/1
Cena v EUR/ks
Model
Objednávací
kód
637
1000
100
A
160 ks/pal.
Cena v EUR/m²
Sortiment doplnkov
1840
1600
641
Hrebenáče
5700
Škridla s dvojitou vlnou (2,8 ks/m)
637
1840
A
96 ks/pal.
23,69
Odvetrávacia škridla LQ 10 cm2 (cca 50 ks/100 m2)
637
1400
A
384 ks/pal.
21,12
Podhrebeňová odvetrávacia škridla (5,0 ks/m na stranu hrebeňa)
637
1600
A
96 ks/pal.
11,12
Odkvapová škridla
637
2400
A
96 ks/pal.
11,12
Škridla konvexná (len pre maltové lôžko, prekrytia štítov)
637
641
A
168 ks/pal.
8,50
Škridla konkávna (len pre maltové lôžko, prekrytia štítov)
637
639
A
240 ks/pal.
8,50
Cena v EUR/ks
5710
5720
5712
5723
„SIGNUM“ keramické prestupové škridly
Hrebenáč PMZ (2,6 ks/bm)
DOR
5700
R
45 ks/pal.
10,82
Uzáver hrebeňa (keramický) PMZ
DOR
5710
R
B
14,21
Funkčný uzáver hrebeňa (keramický) PMZ
DOR
5712
R
B
32,96
Rozdeľovací hrebenáč tvar Y, PMZ
DOR
5720
R
B
124,63
Príchytka hrebenáča, hliník PMZ, odber na celé balenie, červená (U03), čierna (U06)
UNI
5723
R
30 ks/kar.
0,36
Vetrací pás hrebeňa a nárožia 5m/rol, š 300 mm, 150 cm2, červená (U03), čierna (U06)
UNI
3720
R
72 ks/pal.
81,06
637
3000
R
8 Ks/pal.
144,00
UNI
3730
R
36 ks/pal.
67,98
EPDM - manžeta 25–105 mm alebo 100–125 mm, univerzálny kód: 900
UNI
25-105 mm 8037
100-125 mm 8038
R
B
24,21
Hrebeňová spona z ušľachltilej ocele 13–17 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3772
R
50 ks/kar.
1,13
Vichrová spona z pozink. hliníka, závesná spona, odber na celé balenia, univerzálny kód: 900
UNI
3590
R
100 ks/kar.
1,03
Cena v EUR/ks
Sanitárna prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom typu A s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
Ostatné príslušenstvo
Cena v EUR/ks
Univerzálny hliníkový pripojovací pás na ukončenie krytiny, 5 m/rol., š 280 mm, červená (U03), čierna (U06)
3730
3,71
51,57
Cena v EUR/ks
1400
639
prírodná červená
Min. spotreba/m :
Balenie
„ANTICO®“
Dorfen
2
Dostupnosť
Výrobný závod:
A
8037, 8038
3590
3772
ANT
B
Možnosť objednať na kusy
R
Skladom
A
Na požiadanie
Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 118. Ceny sú uvedené bez DPH.
86
87
Dostupnosť
13,7 ks/m2
Nezameniteľná drážková škridla
s efektom zachytávania snehu.
ks/minibalík:
6 ks
Hmotnosť/paleta
817 kg
Základná škridla 1/1
Cena v EUR/ks
Model
Objednávací
kód
642
1000
100
R
240 ks/pal.
Cena v EUR/m²
Sortiment doplnkov
1210
5210
5215
5223
1830
1400
Polovičná škridla 1/2
642
1210
R
240 ks/pal.
6,18
Krajná škridla (2,9 ks/m)
642
P 1820, Ľ 1830
R
56 ks/pal.
13,08
Odvetrávacia škridla LQ 15 cm2 (cca 33 ks/100 m2)
642
1400
R
120 ks/pal.
16,07
Pultová škridla 1/1 (4,9 ks/m)
642
2700
A
B
41,20
Pultová krajná škridla
642
P 2720, Ľ 2730
A
B
60,77
Pultová škridla špeciálny rozmer (4,9 ks/m)
642
2760
A
B
49,44
Pultová krajná škridla špeciálny rozmer
642
P 2840, Ľ 2850
A
B
71,07
Manzardová škridla špeciálny rozmer (4,9 ks/m)
642
2800
A
B
49,44
Manzardová krajná škridla špeciálny rozmer
642
P 2820, Ľ 2830
A
B
71,07
9,58
Cena v EUR/ks
5200
5815
5812
5810
5817
5816
5220
5823
„SIGNUM“ keramické prestupové škridly
3000
1,05
14,39
Cena v EUR/ks
Hrebenáče
5800
prírodná červená
Min. spotreba/m :
Balenie
„HERZZIEGEL“
Wertingen
2
Dostupnosť
Výrobný závod:
R
3010
3300
3320
Hrebenáč PZ (2,5 ks/bm)
WER
5800
R
60 ks/pal.
Hrebenáč PRK (3,0 ks/bm)
WER
5200
R
60 ks/pal.
9,37
Uzáver hrebenáča (keramický) PZ
WER
5810
R
B
12,88
Uzáver hrebenáča (keramický) PRK
WER
5210
R
B
12,88
Funkčný uzáver hrebeňa (keramický) PZ
WER
5812
R
B
32,96
Koncový hrebenáč PZ
WER
5815
R
33 ks/pal.
29,87
Koncový hrebenáč PRK
WER
5215
R
30 ks/pal.
29,87
Koncový hrebenáč okrúhly tvar PZ
WER
5817
R
60 ks/pal.
29,87
Koncový hrebenáč v tvare mušle PZ
WER
5816
A
33 ks/pal.
51,50
Rozdeľovací hrebenáč tvar Y, PZ
WER
5820
R
30 ks/pal.
124,63
Rozdeľovací hrebenáč tvar Y, PRK
WER
5220
R
30 ks/pal.
124,63
Príchytka hrebenáča PZ, hliník, odber na celé balenie, červená (U03), čierna (U06)
UNI
5823
R
30 ks/kar.
0,36
Príchytka hrebenáča PRK hliník, odber na celé balenie, červená (U03), čierna (U06)
UNI
5223
R
30 ks/kar.
0,36
Vetrací pás hrebeňa a nárožia 5 m/rol., š 300 mm, 150 cm², červená (U03), čierna (U06)
UNI
3720
R
72 ks/pal.
83,53
Sanitárna prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom typu A s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
642
3000
R
8 ks/pal.
155,63
Sanitárna prestupová škridla Ø 125 „SIGNUM“ s krytom typu F s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
642
3010
R
8 ks/pal.
183,44
Prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom, špec. tvar/farba s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
642
3020
A
8 ks/pal.
183,44
Anténna prestupová škridla Ø 60 s tesnením vrátane EPDM - manžety SET
642
3300
R
12 ks/pal.
136,06
Solárna prestupová škridla Ø 70 vrátane EPDM - manžety SET
642
3320
R
12 ks/pal.
173,14
642
110 3340
125 3341
A
12 ks/pal.
194,77
Cena v EUR/ks
Prestupová škridla pre odvod spalín Ø 110 alebo Ø 125 vrátane EPDM - manžety SET
Možnosť objednať na kusy
Skladom
A
Na požiadanie
Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 118. Ceny sú uvedené bez DPH.
HER
B
R
88
89
Dostupnosť
13,7 ks/m2
Nezameniteľná drážková škridla
s efektom zachytávania snehu.
ks/minibalík:
6 ks
Hmotnosť/paleta
817 kg
Model
Kovové a hliníkové príslušenstvo
4000
4030
4110
4010
4150
4060
4020
4040
4080
Ostatné príslušenstvo
3951
3772
3730
3587
Objednávací
kód
prírodná červená
Min. spotreba/m :
Balenie
„HERZZIEGEL“
Wertingen
2
Dostupnosť
Výrobný závod:
R
100
Cena v EUR/ks
Hliníková základná škridla
642
4000
R
B
47,69
Stúpací schod, hliník (pre 1 ks schodu potrebný 1 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4010
R
B
51,29
Stúpacia plošina 46x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4020
R
B
89,40
Stúpacia plošina 80x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4030
R
B
105,06
Stúpacia plošina 150x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 3 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4150
R
B
185,40
Držiak guľatiny Ø 14 cm, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)
UNI
4040
R
B
17,92
Držiak na snehovú mrežu, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)
UNI
4060
R
B
17,92
Mreža na zachytávanie snehu, dĺžka 1,5 m, výška 20 cm
UNI
4071
R
B
56,65
Držiak pre zachytávač snehu tyčový, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07),
antracitová (U08) (1,25 ks/m)
UNI
4080
R
B
29,77
Protisnehová tyč Ø 40 mm, dĺžka 3 m, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07),
antracitová (U08) (1,25 ks/m)
UNI
4090
R
B
45,32
Hliníkový strešný rebrík, dĺžka 1,68 m vrátane spojok, červená (U03), medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)
UNI
4110
R
B
273,98
Držiak strešného rebríka na hliníkovú 1/1 škridlu (pre 1 ks rebríka potrebné 2 ks držiakov), červená (U03),
medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)
UNI
4100
R
B
46,56
Pozinkovaný držiak na solárny prvok (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1 a 1 ks vichrovej spony),
univerzálny kód: 900
UNI
4120
R
B
36,98
Termoizolačné strešné výlezové okno 54x85 cm (v súlade s ENEV), antracitové, otvárateľné vľavo alebo vpravo,
univerzálny kód: 900
UNI
3951
R
B
638,60
Rám k termoizolačnému oknu 54x85 cm, univerzálny kód: 900
UNI
3852
R
B
133,90
Presvetľovacia škridla (akryl), univerzálny kód: 900
642
3700
R
B
56,65
Univerzálny hliníkový pripojovací pás na ukončenie krytiny, 5 m/rol, š 280 mm, červená (U03), čierna (U06)
UNI
3730
R
36 ks/pal.
60,26
EPDM - manžeta 25–105 mm alebo 100–125 mm, univerzálny kód: 900
UNI
25-105 mm 8037,
100-125 mm 8038
R
B
28,84
Hrebeňová spona z ušľachtilej ocele 13–17 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3772
R
50 ks/kar.
1,03
Skrutka z ušľachtilej ocele dĺžka 70 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3775
R
100 ks/kar.
0,72
Vichrová spona z pozink. hliníka, závesná spona pre Herzziegel (rozmer lát 40/60 mm), odber na celé balenie,
univerzálny kód: 900
UNI
3563
R
250 ks/kar.
0,46
Vichrová spona z pozink. hliníka, závesná spona pre Herzziegel (rozmer lát 40/50 mm), odber na celé balenie,
univerzálny kód: 900
UNI
3594
R
250 ks/kar.
0,46
Vichrová spona z pozink. hliníka, závesná spona pre Herzziegel (rozmer lát 30/50 mm), odber na celé balenie,
univerzálny kód: 900
UNI
3573
R
250 ks/kar.
0,46
Vichrová spona z pozink. hliníka, zatĺkacia spona pre Herzziegel, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3587
R
250 ks/kar.
0,46
Cena v EUR/ks
8037, 8038
3594
Možnosť objednať na kusy
Skladom
A
Na požiadanie
Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 118. Ceny sú uvedené bez DPH.
HER
B
R
1650
2400
2600
1240
7700
7015
7023
201
200
202
208
213
215
418
100
1000
R
480 ks/pal.
R
čierna glazúra
243
R
A
91
A
hnedá glazúra
Objednávací
kód
R
vínovočervená
glazúra
Model
R
červená glazúra
bridlicová engoba
816 kg
R
čierna engoba
starosivá engoba
100
R
R
809
501
507
502
503
0,56
0,76
0,64
0,57
0,64
0,65
0,63
0,63
0,87
0,63
0,76
0,81
0,81
0,81
18,89
25,54
21,44
19,52
21,50
21,84
21,17
21,17
29,23
21,17
25,54
29,25
27,22
29,29
1,03
Cena v EUR/ks
1230
1600
1400
Hrebenáče
7000
tmavohnedá engoba
8 ks
Hmotnosť/paleta
Cena v EUR/m²
1220
hnedá engoba
ks/minibalík:
Cena v EUR/ks
1210
A
vínovočervená
engoba
33,6 ks/m²
Základná škridla 1/1
Sortiment doplnkov
R
medenočervená
engoba
Roggden*
Min. spotreba/m2:
Balenie
Keď ide o dobrú hlinu.
A
Autenried, Lenti,
Dostupnosť
BOBROVKA „Klassik“
R
červená engoba
Výrobný závod:
R
90
„FINESSE“
prírodná červená
žíhaná engoba
Dostupnosť
prírodná červená
„NUANCE“
Polovičná škridla 1/2
100
1210
R
960 ks/pal.
0,72
0,74
0,93
0,93
0,96
0,70
0,70
0,96
0,74
0,96
1,03
1,03
1,03
Základná škridla 3/4
100
1220
R
640 ks/pal.
0,77
–
1,01
1,01
1,01
1,01
1,01
1,01
–
1,01
1,08
–
–
–
Základná škridla 1 1/4
100
1230
R
480 ks/pal.
1,65
1,85
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
–
1,75
1,96
–
–
–
Podhrebeňová škridla (5,5 ks/m)
100
1650
R
480 ks/pal.
0,74
0,77
0,98
0,98
1,03
1,03
1,03
1,03
0,93
1,03
1,08
1,08
1,08
1,08
Odkvapová škridla (5,5 ks/m)
100
2400
R
480 ks/pal.
0,74
–
1,01
1,01
1,01
0,82
0,82
1,01
0,93
1,01
1,08
1,08
1,08
1,08
Podhrebeňová odvetrávacia škridla LQ 10 cm2 (5,5 ks/m na stranu hrebeňa)
100
1600
R
360 ks/pal.
4,02
4,43
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
5,25
4,12
5,25
5,25
5,25
5,25
Odkvapová odvetrávacia škridla LQ 10cm2 (5,5 ks/m)
100
2600
R
360 ks/pal.
4,02
–
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
–
4,12
5,25
5,25
5,25
5,25
Základná odvetrávacia škridla LQ 10 cm2 (5,5 ks/m)
100
1240
R
360 ks/pal.
4,02
4,43
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
–
4,12
5,25
5,25
5,25
5,25
Odvetrávacia škridla LQ 25 cm2 (cca 20 ks/100 m2)
100
1400
R
304 ks/pal.
11,85
–
12,67
12,67
12,67
12,67
12,67
12,67
21,42
12,67
17,61
17,61
17,61
17,61
Výrezová škridla pre odvetrávaciu škridlu pre dvojité krytie
100
P 1420, Ľ 1430
R
B
3,81
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Krajná škridla 3/4 a 1 1/4 s dlhým bočným zalomením cca 11cm ( 3,3 ks/m)
100
3/4
P 2020, Ľ 2030,
1 1/4
P 2040, Ľ 2050
R
112 ks/pal.
9,06
14,52
9,68
9,68
9,68
9,68
9,68
9,68
15,14
9,68
15,14
15,14
15,14
15,14
Krajná škridla pre "korunové krytie" 1/2 s krátkym bočným zalomením cca 9 cm (3,2 ks/m)
100
P 2220, Ľ 2230
R
216 ks/pal.
11,95
–
13,49
13,49
13,49
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Pultová škridla dlhá/krátka (5,5 ks/m)
100
dlhá 2750,
krátka 2740
A
176 ks/pal.
22,66
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Úžľabová škridla
100
P 2920, Ľ 2930
R
576 ks/pal.
3,91
–
4,43
4,43
4,43
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Konvexne/konkávne ohnuté (špeciálne vyhotovenie podľa zadania)
100
konvex 1010,
konkav 1020
A
480 ks/pal.
6,49
6,49
6,49
6,49
6,49
6,49
6,49
6,49
6,49
6,49
6,49
6,49
6,49
6,49
Cena v EUR/ks
7200
7215
7020
7300
7315
7010
7223
* Výrobný závod Roggden:
Výrobný závod Autenried:
Hrebenáč BZ (3,0 ks/bm)
ROG
7000
R
150 ks/pal.
8,34
9,06
8,76
8,76
8,76
8,76
8,76
8,76
12,98
8,76
12,98
12,98
12,98
12,98
Hrebenáč BM (3,0 ks/bm)
ROG
7200
R
180 ks/pal.
11,43
–
11,43
11,43
11,43
11,43
11,43
–
–
–
–
–
–
–
Hrebenáč BG (3,0 ks/bm)
ROG
7300
R
150 ks/pal.
14,01
–
–
14,01
–
14,11
14,11
–
–
–
–
–
–
–
Hrebenáč BMZ (2,7 ks/bm)
DOR
7700
R
54 ks/pal.
9,48
–
11,02
–
–
–
–
11,02
–
–
–
–
–
–
Uzáver hrebeňa (keramický) BZ
ROG
7010
R
B
11,23
–
11,43
11,43
11,43
11,43
11,43
11,43
18,85
11,43
18,85
18,85
18,85
18,85
Uzáver hrebeňa (keramický) BM
ROG
7210
R
B
11,23
–
11,43
11,43
–
11,43
11,43
–
–
–
–
–
–
–
Koncový hrebenáč (keramický) BZ
ROG
7015
R
120 ks/pal.
31,11
–
32,75
32,75
32,75
32,75
32,75
32,75
37,90
32,75
37,90
37,90
37,90
37,90
Koncový hrebenáč (keramický) BM
ROG
7215
R
50 ks/pal.
31,11
–
32,75
32,75
–
32,75
32,75
–
–
–
–
–
–
–
Koncový hrebenáč (keramický) BG
ROG
7315
R
120 ks/pal.
31,11
–
–
32,75
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Rozdeľovací hrebenáč tvar Y, BZ
ROG
7020
R
30 ks/pal.
112,27
–
122,57 122,57 122,57 133,90 133,90 133,90 199,82 133,90
Rozdeľovací hrebenáč tvar Y, BM
ROG
7220
R
30 ks/pal.
112,27
–
122,57 122,57 122,57 133,90 133,90
Rozdeľovací hrebenáč tvar Y, BG
ROG
7320
R
30 ks/pal.
112,27
–
–
Rozdeľovací hrebenáč tvar Y, BMZ
ROG
7720
R
30 ks/pal.
112,27
–
122,57
–
–
–
Príchytka hrebenáča BZ, hliník, odber na celé balenie, červená (U03), čierna (U06)
UNI
7023
R
30 ks/kar.
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
Príchytka hrebenáča BM, hliník, odber na celé balenie, červená (U03), čierna (U06)
UNI
7223
R
30 ks/kar.
0,36
0,36
0,36
0,36
Príchytka hrebenáča BG, hliník, odber na celé balenie, červená (U03), čierna (U06)
UNI
7323
R
30 ks/kar.
0,36
0,36
0,36
0,36
Príchytka hrebenáča BMZ, hliník, odber na celé balenie, červená (U03), čierna (U06)
UNI
7723
R
30 ks/kar.
0,41
0,41
0,41
Vetrací pás hrebeňa a nárožia 5m/rol., š 220mm, červená (U03), čierna (U06)
UNI
3710
R
32 ks/pal.
83,53
83,53
83,53
199,82 199,82 199,82 199,82
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
133,90
–
–
–
–
–
–
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,41
0,41
0,41
0,41
0,41
0,41
0,41
0,41
0,41
0,41
0,41
83,53
83,53
83,53
83,53
83,53
83,53
83,53
83,53
83,53
83,53
83,53
122,57 122,57 133,90 133,90
farebné odtiene všetkých glazurovaných a ďalšie odtiene
starosivá, červená, prírodná červená a vínovo červená engoba
všetky ostatné engoby
B
Možnosť objednať na kusy
R
Skladom
A
Na požiadanie
Biber
Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 118. Ceny sú uvedené bez DPH.
„SIGNUM“ keramické prestupové škridly
3000
3010
3300
3320
4000
4030
4010
4150
4020
4040
243
201
200
202
208
213
215
418
R
A
93
A
R
čierna glazúra
R
hnedá glazúra
R
vínovočervená
glazúra
R
červená glazúra
bridlicová engoba
100
R
čierna engoba
starosivá engoba
Objednávací
kód
A
R
809
501
507
502
503
Cena v EUR/ks
Sanitárna prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom typu A s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
100
3000
R
8 ks/pal.
155,63
161,81 161,81 161,81 161,81 161,81 161,81 161,81 201,88 161,81
201,98 201,98 201,98 201,98
Sanitárna prestupová škridla Ø 125 „SIGNUM“ s krytom typu F s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
100
3010
R
8 ks/pal.
183,44
191,68 191,68 191,68 191,68 191,68 191,68 191,68 228,76 191,68
228,76 228,76 228,76 228,76
Prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom, špec. tvar/farba s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
100
3020
A
8 ks/pal.
183,44
191,68 191,68 191,68 191,68 191,68 191,68 191,68 228,76 191,68
228,76 228,76 228,76 228,76
Anténna prestupová škridla Ø 60 s tesnením vrátane EPDM - manžety SET
100
3300
R
12 ks/pal.
133,39
142,24 142,24 142,24 142,24 142,24 142,24 142,24 164,29 142,24
164,29 164,29 164,29 164,29
Solárna prestupová škridla Ø 70 vrátane EPDM - manžety SET
100
3320
R
12 ks/pal.
170,47
–
179,32 179,32 179,32 179,32 179,32 179,32 207,55 179,32
207,55 207,55 207,55 207,55
100
110 3340
125 3341
A
12 ks/pal.
192,10
–
204,04 204,04 204,04 204,04 204,04 204,04 221,97 204,04
221,97 221,97 221,97 221,97
Prestupová škridla pre odvod spalín Ø 110 alebo Ø 125 vrátane EPDM - manžety SET
Kovové a hliníkové príslušenstvo
Model
tmavohnedá engoba
816 kg
hnedá engoba
8 ks
Hmotnosť/paleta
A
vínovočervená
engoba
ks/minibalík:
Roggden
R
medenočervená
engoba
33,6 ks/m²
R
červená engoba
Min. spotreba/m2:
Balenie
Keď ide o dobrú hlinu.
Autenried, Lenti,
Dostupnosť
BOBROVKA „Klassik“
Výrobný závod:
R
92
„FINESSE“
prírodná červená
žíhaná engoba
Dostupnosť
prírodná červená
„NUANCE“
Cena v EUR/ks
Hliníková základná škridla
100
4000
R
B
47,69
–
47,69
47,69
47,69
47,69
47,69
47,69
47,69
47,69
47,69
47,69
47,69
47,69
Stúpací schod, hliník (pre 1 ks schodu potrebný 1 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4010
R
B
51,29
–
51,29
51,29
51,29
51,29
51,29
51,29
51,29
51,29
78,80
78,80
78,80
78,80
Stúpacia plošina 46x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4020
R
B
89,40
–
89,40
89,40
89,40
89,40
89,40
89,40
89,40
89,40
105,06 105,06 105,06 105,06 105,06 105,06 105,06 105,06
114,33 114,33 114,33 114,33
Stúpacia plošina 80x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4030
R
B
105,06
–
Stúpacia plošina 150x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 3 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4150
R
B
185,40
–
–
185,40
–
Držiak guľatiny Ø 14 cm, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)
UNI
4040
R
B
17,92
–
17,92
17,92
17,92
17,92
17,92
17,92
17,92
17,92
23,90
23,90
23,90
23,90
Držiak na snehovú mrežu, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)
UNI
4060
R
B
17,92
–
17,92
20,60
17,92
17,92
17,92
17,92
17,92
17,92
23,90
23,90
23,90
23,90
Mreža na zachytávanie snehu, dĺžka 1,5 m, výška 20 cm
UNI
4071
R
B
56,65
–
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
Držiak pre zachytávač snehu tyčový, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07),
antracitová (U08)
UNI
4080
R
B
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
Protisnehová tyč Ø 40 mm, dĺžka 3 m, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07),
antracitová (U08)
UNI
4090
R
B
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
185,40 185,40 185,40 185,40 185,40
185,40 185,40 185,40 185,40
Hliníkový strešný rebrík, dĺžka 1,68 m vrátane spojok, červená (U03), medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)
UNI
4110
R
B
273,98
Držiak strešného rebríka na hliníkovú 1/1 (pre 1 ks rebríka potrebné 2 ks držiakov), červená (U03), medenočervená (U04),
čierna (U06), sivá (U07)
UNI
4100
R
B
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
Pozinkovaný držiak na solárny prvok (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1 a 1 ks vichrovej spony),
univerzálny kód: 900
UNI
4120
R
B
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
4110
Protisnehový hák, červený (U03), čierny (U06)
100
4140
R
100 ks/kar.
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
Ostatné príslušenstvo
Cena v EUR/ks
–
–
–
–
–
–
–
–
267,80
-
-
-
-
4060
3950
3773
4120
3951
3566
4080
3730
8037, 8038
B
Možnosť objednať na kusy
R
Skladom
A
Na požiadanie
273,98 273,98 273,98 273,98 273,98 273,98 273,98 273,98 273,98
139,05 139,05 139,05 139,05
273,98 273,98 273,98 273,98
Strešné výlezové okno 45x55 cm (v súlade s EN) otvárateľné vľavo alebo vpravo
100
3950
R
B
247,20
Termoizolačné strešné výlezové okno 54x85 cm (v súlade s ENEV), antracitové, otvárateľné vľavo alebo vpravo,
univerzálny kód: 900
UNI
3951
R
B
638,60
638,60 638,60 638,60 638,60 638,60 638,60 638,60 638,60 638,60
638,60 638,60 638,60 638,60
Rám k termoizolačnému oknu 54x85 cm, univerzálny kód: 900
UNI
3853
R
B
133,90
133,90 133,90 133,90 133,90 133,90 133,90 133,90 133,90 133,90
133,90 133,90 133,90 133,90
Presvetľovacia bobrovka, okrúhly rez (sklo), univerzálny kód: 900
100
3750
R
B
21,12
21,12
21,12
21,12
21,12
21,12
21,12
21,12
21,12
21,12
21,12
21,12
21,12
21,12
Univerzálny hliníkový pripojovací pás na ukončenie krytiny, 5 m/rol, š 280 mm, červená (U03), čierna (U06)
UNI
3730
R
36 ks/pal.
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
Akrylová náterová farba k engobám/glazúram 250 ml
UNI
3800
R
B
-
–
28,94
28,94
28,94
28,94
28,94
28,94
28,94
28,94
28,94
28,94
28,94
28,94
EPDM - manžeta 25–105 mm alebo 100–125 mm, univerzálny kód: 900
UNI
25-105 mm 8037
100-125 mm 8038
R
B
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
Hrebeňová spona z ušľachtilej ocele 10–13 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3771
R
50 ks/kar.
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
Hrebeňová spona z ušľachtilej ocele 13–17 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3772
R
50 ks/kar.
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
Hrebeňová spona z ušľachtilej ocele 17–21 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3773
R
50 ks/kar.
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
Skrutka z ušľachtilej ocele dĺžka 50 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3774
R
100 ks/kar.
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
Vichrová spona z pozink. hliníka, závesná spona pre Klassik 14 mm, rozmer lát 40/60 mm, odber na celé balenie,
univerzálny kód: 900
UNI
3566
R
100 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
Víchrová spona z pozink. hliníka, závesná spona pre Klassik 14 mm, rozmer lát 30/50 mm, odber na celé balenie,
univerzálny kód: 900
UNI
3576
R
200 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
Vichrova spona pre bobrovku 12–14 mm pre korunové krytie, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3540
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
Vichrova spona pre bobrovku 14–16 mm pre korunové krytie, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3550
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
Biber
Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 118. Ceny sú uvedené bez DPH.
94
„NUANCE“
7300
3710
1650
2400
1240
1400
880 kg
Model
Objednávací
kód
300
1000
R
528 ks/pal.
R
100
101
102
200
220
221
0,80
0,89
0,97
0,90
0,99
0,90
26,88
29,90
32,59
30,24
33,26
30,24
Polovičná škridla 1/2
300
1210
R
1056 ks/pal.
0,72
0,77
0,77
0,77
0,88
0,77
Podhrebeňová škridla (5,5 ks/m)
300
1650
R
816 ks/pal.
1,24
1,29
1,29
1,29
1,39
1,29
Odkvapová škridla (5,5 ks/m)
300
2400
R
816 ks/pal.
1,24
1,29
1,29
1,29
1,39
1,29
Podhrebeňová odvetrávacia škridla LQ 10 cm2 (5,5 ks/ na stranu hrebeňa)
300
1600
R
576 ks/pal.
4,02
-
-
-
-
-
Základná odvetrávacia škridla LQ 10 cm2 (5,5 ks/m)
300
1240
R
360 ks/pal.
4,02
4,43
4,43
4,43
4,43
4,43
Odvetrávacia škridla LQ 25 cm2 (cca 20 ks/100m2)
300
1400
R
300 ks/pal.
11,85
17,61
17,61
17,61
12,67
17,61
Krajná posuvná škridla "KERA-BIEBER" s krátkym bočným zalomením cca 5 cm (3,3 ks/m)
300
P 2220, Ľ 2230
R
96 ks/pal.
11,64
14,01
14,01
14,01
14,73
14,01
Úžľabová škridla
300
P 2920, Ľ 2930
A
432 ks/pal.
3,91
4,33
4,33
4,33
4,53
4,33
Vikierová škridla
300
P 2940, Ľ 2950
A
672 ks/pal.
3,91
4,33
4,33
4,33
4,40
-
S ohnutou pozdĺžnou osou
300
1030
A
480 ks/pal.
6,18
6,39
6,39
6,39
6,49
-
Konvexne/konkávne ohnuté (špeciálne vyhotovenie podľa zadania)
300
konvex 1010,
konkav 1020
A
480 ks/pal.
6,49
6,49
6,49
6,49
6,49
6,49
8,76
Cena v EUR/ks
7015
7315
7010
7020
7023
„SIGNUM“ keramické prestupové škridly
3000
mangánová matná
Hmotnosť/paleta
R
Cena v EUR/ks
Hrebenáče
7000
antracitová engoba
8 ks
Cena v EUR/m²
1600
medenočervená
engoba
ks/minibalík:
Cena v EUR/ks
1210
R
modrostrakatá
žíhaná
33,6 ks/m2
Základná škridla 1/1
Sortiment doplnkov
R
červenostrakatá
žíhaná
Min. spotreba/m :
Balenie
Bobrovky v „KERALIS® - kvalite“.
R
Guttau
2
Dostupnosť
Výrobný závod:
„KERA-BIBER“
95
R
prírodná červená
Dostupnosť
3010
3300
3320
B
Možnosť objednať na kusy
R
Skladom
A
Na požiadanie
Hrebenáč BZ (3 ks/bm)
GUT
7000
R
90 ks/pal.
8,34
8,76
8,76
8,76
9,37
Hrebenáč BG (3 ks/bm)
GUT
7300
R
75 ks/pal.
8,34
8,34
-
8,34
8,40
8,40
Uzáver hrebeňa BZ
GUT
7010
R
B
11,23
11,23
11,23
11,23
11,95
11,95
Koncový hrebenáč BZ
GUT
7015
R
60 ks/pal.
31,11
31,11
31,11
31,11
32,75
32,75
Koncový hrebenáč BG
GUT
7315
R
120 ks/pal.
31,11
31,11
-
31,11
31,50
31,50
Rozdeľovací hrebenáč tvar Y, BZ
GUT
7020
R
30 ks/pal.
112,27
112,27 112,27 112,27 112,27 112,27
Rozdeľovací hrebenáč tvar Y, BG
GUT
7320
R
30 ks/pal.
112,27
112,27
-
Príchytka hrebenáča, hliník BZ, červená (U03), čierna (U06), odber na celé balenie
UNI
7023
R
30 ks/kar.
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
Príchytka hrebenáča, hliník BG, červená (U03), čierna (U06), odber na celé balenie
UNI
7323
R
30 ks/kar.
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
Vetrací pás hrebeňa a nárožia 5m/rol., š 220mm, 150 cm², červená (U03), čierna (U06)
UNI
3710
R
32 ks/pal.
81,06
81,06
81,06
81,06
81,06
81,06
112,27 113,00 112,27
0,36
Cena v EUR/ks
Sanitárna prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom typu A s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
300
3000
R
8 ks/pal.
155,63
161,81 161,81 161,81 161,81 161,81
Sanitárna prestupová škridla Ø 125 „SIGNUM“ s krytom typu F s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
300
3010
R
8 ks/pal.
183,44
191,68 191,68 191,68 191,68 191,68
Prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom, špec. tvar/farba s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
300
3020
A
8 ks/pal.
183,44
191,68 191,68 191,68 191,68 191,68
Anténna prestupová škridla Ø 60 s tesnením vrátane EPDM - manžety SET
300
3300
R
12 ks/pal.
133,39
142,24 142,24 142,24 142,24 142,24
Solárna prestupová škridla Ø 70 vrátane EPDM - manžety SET
300
3320
R
12 ks/pal.
170,47
179,32 179,32 179,32 179,32 179,32
Prestupová škridla pre odvod spalín Ø 110 alebo Ø 125 vrátane EPDM - manžety SET
300
110 3340
125 3341
A
12 ks/pal.
192,10
204,04 204,04 204,04 204,04 204,04
Biber
Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 118. Ceny sú uvedené bez DPH.
96
4000
4030
4060
4010
4150
4080
4020
4040
4120
R
Hmotnosť/paleta
880 kg
Objednávací
kód
100
101
mangánová matná
8 ks
R
antracitová engoba
ks/minibalík:
97
R
medenočervená
engoba
33,6 ks/m2
Model
Kovové a hliníkové príslušenstvo
R
modrostrakatá
žíhaná
Min. spotreba/m :
Balenie
Bobrovky v „KERALIS® - kvalite“.
R
Guttau
2
Dostupnosť
Výrobný závod:
„KERA-BIBER“
R
červenostrakatá
žíhaná
Dostupnosť
prírodná červená
„NUANCE“
102
200
220
221
47,69
47,69
47,69
Cena v EUR/ks
Hliníková základná škridla
300
4000
R
B
47,69
-
-
Stúpací schod, hliník (pre 1 ks schodu potrebný 1 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4010
R
B
105,06
-
-
Stúpacia plošina 46x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4020
R
B
89,40
-
-
89,40
89,40
Stúpacia plošina 80x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4030
R
B
185,40
-
-
185,40
-
-
Stúpacia plošina 150x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 3 ks hliníkovej 1/1)
UNI
4150
R
B
51,29
-
-
51,29
51,29
51,29
Držiak guľatiny Ø 14 cm, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)
UNI
4040
R
B
17,92
17,92
17,92
17,92
17,92
17,92
Držiak na snehovú mrežu, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)
UNI
4060
R
B
17,92
17,92
17,92
17,92
17,92
17,92
Mreža na zachytávanie snehu, dĺžka 1,5 m, výška 20 cm
UNI
4071
R
B
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
Držiak pre zachytávač snehu tyčový, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07),
antracitová (U08)
UNI
4080
R
B
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
Protisnehová tyč Ø 40 mm, dĺžka 3 m, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07),
antracitová (U08)
UNI
4090
R
B
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
105,06 105,06 105,06
89,40
Hliníkový strešný rebrík, dĺžka 1,68 m vrátane spojok, červená (U03), medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)
UNI
4110
R
B
273,98
Držiak strešného rebríka na hliníkovú 1/1 škridlu (pre 1 ks rebríka potrebné 2 ks držiakov), červená (U03),
medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)
UNI
4100
R
B
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
Pozinkovaný držiak na solárny prvok (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1 a 1 ks vichrovej spony),
univerzálny kód: 900
UNI
4120
R
B
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
4110
Protisnehový hák, červený (U03), čierny (U06), červenohnedý (U05)
300
4140
R
100 ks/kar.
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
Ostatné príslušenstvo
Cena v EUR/ks
-
-
-
-
-
3950
3565
3951
3773
3730
8037, 8038
B
Možnosť objednať na kusy
R
Skladom
A
Na požiadanie
273,98 273,98 273,98 273,98 273,98
Strešné výlezové okno 45x55 cm (v súlade s EN) otvárateľné vľavo alebo vpravo
300
3950
R
B
247,20
Termoizolačné strešné výlezové okno 54x85 cm (v súlade s ENEV), antracitové, otvárateľné vľavo alebo vpravo,
univerzálny kód: 900
UNI
3951
R
B
638,60
638,60 638,60 638,60 638,60 638,60
Rám k termoizolačnému oknu 54x85 cm, univerzálny kód: 900
UNI
3853
R
B
133,90
133,90 133,90 133,90 133,90 133,90
Presvetľovacia bobrovka, okrúhly rez (sklo)
300
3750
R
B
21,12
21,12
21,12
21,12
21,12
21,12
Univerzálny hliníkový pripojovací pás na ukončenie krytiny, 5 m/rol, š 280 mm, červená (U03), čierna (U06)
UNI
3730
R
36 ks/pal.
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
EPDM - manžeta 25–105 mm alebo 100–125 mm, univerzálny kód: 900
UNI
25-105 mm 8037
100-125 mm 8038
R
B
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
Hrebeňová spona z ušľachtilej ocele 10–13 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3771
R
50 ks/kar.
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
Hrebeňová spona z ušľachtilej ocele 13–17 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3772
R
50 ks/kar.
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
Hrebeňová spona z ušľachtilej ocele 17–21 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3773
R
50 ks/kar.
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
Skrutka z ušľachtilej ocele dĺžka 50 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3774
R
100 ks/kar.
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
Vichrová spona z pozink. hliníka, závesná spona pre „KERA-BIBER“ 12 mm (rozmer lát 40/60 mm), odber na celé balenie,
univerzálny kód: 900
UNI
3565
R
100 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
Vichrová spona z pozink. hliníka, závesná spona pre „KERA-BIBER“ 12 mm (rozmer lát 30/50 mm), odber na celé balenie,
univerzálny kód: 900
UNI
3575
R
200 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
Vichrova spona pre bobrovku 12–14 mm pre korunové krytie, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3540
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
Vichrova spona pre bobrovku 14–16 mm pre korunové krytie, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
UNI
3550
R
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
Biber
Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 118. Ceny sú uvedené bez DPH.
Ťahaná drážkovaná škridla
Ťahaná drážkovaná škridla
Ťahaná drážkovaná škridla
vlnitý povrch
segmentový tvar
rovný tvar
181
182
183
Cena v EUR/ks
1000
R
Cena v EUR/m²
Sortiment doplnkov
1211
1210
R
R
R
čierna matná
engoba
prírodná červená
R
809
100
200
99
184
medenočervená
engoba
R
98
„NUANCE“
prírodná červená
821
R
medenočervená
engoba
200
R
prírodná červená
100
„NUANCE“
čierna glazúra
R
čierna matná
engoba
Objednávací
kód
Základná škridla 1/1
R
medenočervená
engoba
Dostupnosť
„PROFIL“ bobrovka
R
prírodná červená
„NUANCE“
čierna matná
engoba
Model
Ťahaná
drážkovaná
škridla
„HARGITA“
A
809
100
200
809
100
0,76
0,82
0,77
0,77
0,67
0,82
0,77
0,67
0,82
0,77
0,82
13,72
14,83
13,91
13,91
12,05
14,83
13,91
12,05
14,83
13,91
13,39
Cena v EUR/ks
1240
Polovičná škridla 1/2 (2 strany falcované)
1211
R
1,60
1,70
1,80
2,35
2,05
2,25
2,35
2,05
2,25
2,35
-
Polovičná škridla 1/2
1210
R
0,56
0,60
0,64
0,64
0,56
0,60
0,64
0,56
0,60
0,64
0,60
Základná odvetrávacia škridla LQ 10 cm2 (5,5 ks/m)
1240
R
1,34
1,75
1,96
1,96
1,34
1,75
1,96
1,34
1,75
1,96
1,75
Odvetrávacia škridla LQ 25 cm2 (cca 20 ks/100 m2)
1400
R
3,20
4,80
5,10
17,40
15,70
16,80
17,40
15,70
16,80
17,40
-
Krajná škridla (3,2 ks/m)
P 1820, Ľ 1830
R
4,60
4,80
5,10
14,50
13,50
14,00
14,50
13,50
14,00
14,50
-
Berlínska
kultúrna
bobrovka
16x38x1,8
cm
Model
„KERA-BIBER“ Saská bobrovka 15,5 x 38 x 1,2 cm
s 3 drážkami
161
341
„KERA-BIBER" Saská
bobrovka
18x38x1,2
cm s 3
drážkami
351
1000
R
Cena v EUR/m²
Sortiment doplnkov
B
Možnosť objednať na kusy
R
Skladom
A
Na požiadanie
R
R
červenostrakatá
žíhaná engoba
modrostrakatá
žíhaná engoba
R
R
100
100
101
102
200
220
100
0,76
0,84
0,87
0,94
0,94
1,03
0,88
29,80
33,02
33,83
36,65
36,65
40,27
31,52
prírodná červená
antracitová engoba
Cena v EUR/ks
R
medenočervená
engoba
Objednávací
kód
Základná škridla 1/1
prírodná červená
Dostupnosť
„PROFIL“ bobrovka
R
prírodná červená
„NUANCE“
A
Cena v EUR/ks
Polovičná škridla 1/2
1210
R
—
0,67
0,77
0,77
0,77
0,82
0,72
Odvetrávacia škridla LQ 25 cm2 (cca 20 ks/100 m2)
1400
R
—
16,48
17,61
17,61
17,61
19,88
19,88
Krajná posuvná škridla „KERA-BIEBER“ s krátkym bočným zalomením cca 5 cm (3,3 ks/m)
P 2220, Ľ 2230
R
—
13,29
14,63
14,63
14,63
15,24
13,29
Úžľabová škridla
P 2920, Ľ 2930
A
—
4,02
4,43
4,43
4,43
4,64
4,02
Vikierová škridla
P 2940, Ľ 2950
A
—
4,02
4,43
4,43
4,43
4,64
4,02
S ohnutou pozdĺžnou osou
1030
A
—
6,49
-
-
-
-
-
Konvexne/konkávne ohnuté (špeciálne vyhotovenie podľa zadania)
konvex 1010,
konkav 1020
A
—
6,80
6,80
6,80
6,80
6,80
-
Biber
Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 118. Ceny sú uvedené bez DPH.
100
Segmentový tvar
Rovný tvar
121
122
Cena v EUR/ks
R
1000
Cena v EUR/m²
200
0,71
0,76
0,56
0,82
Cena v EUR/ks
23,88
25,61
18,69
27,69
Cena v EUR/m2
Cena v EUR/ks
1400
Objednávací
kód
Základná škridla 1/1
Sortiment doplnkov
Polovičná škridla 1/2
1210
R
0,46
0,49
0,82
0,93
Základná škridla 3/4
1220
R
1,35
—
—
Základná škridla 1 1/4
1230
R
1,75
—
Podhrebeňová škridla (5,5 ks/m)
1650
R
0,88
Odkvapová škridla (5,5 ks/m)
2400
R
Podhrebeňová odvetrávacia škridla LQ 10 cm²
(5,5 ks/m na stranu hrebeňa)
1600
Odkvapová odvetrávacia škridla LQ 10 cm² (5,5 ks/m)
Základná odvetrávacia škridla LQ 10 cm² (5,5 ks/m)
1000
100
110
0,94
0,97
31,58
32,59
360 ks/pal.
Cena v EUR/ks
1210
R
720 ks/pal.
0,93
1,03
—
Podhrebeňová škridla (5,5 ks/m)
1650
R
360 ks/pal.
0,93
1,03
—
—
Odkvapová škridla (5,5 ks/m)
2400
R
360 ks/pal.
0,93
1,03
0,98
0,93
0,98
Základná odvetrávacia škridla LQ 10 cm² (5,5 ks/m)
1240
R
360 ks/pal.
3,81
4,02
0,88
0,98
0,93
0,98
Podhrebeňová odvetrávacia škridla LQ 10 cm²
(5,5 ks/m na stranu hrebeňa)
1600
R
360 ks/pal.
3,81
-
R
3,81
3,91
3,81
4,12
2600
R
3,81
3,91
3,81
4,12
1240
R
3,81
4,00
3,81
—
Odvetrávacia škridla LQ 25 cm² (cca 20 ks/100 m2)
1400
R
12,36
18,30
18,90
—
Krajná škridla 3/4 a 1 1/4 s dlhým bočným zalomením
cca 11 cm (3,3 ks/m)
3/4 P 2020, Ľ
2030, 1 1/4 P
2040, Ľ 2050
R
11,95
12,70
14,52
—
Model
Model
„ANTIK“
bobrovka
na historické budovy
251
A
A
A
A
A
hnedá engoba
tmavohnedá engoba
čierna engoba
Balenie
Dostupnosť
Dostupnosť
medenočervená
engoba
„MANUFAKTUR“
Vežová bobrovka
prírodná červená
„NUANCE“
Objednávací
kód
Základná škridla 1/1
Cena v EUR/ks
1000
R
640 ks/pal.
Cena v EUR/m²
100
200
208
213
809
0,85
0,90
0,90
0,90
0,90
58,13
60,93
60,93
60,93
60,93
Objednávací
kód
Základná škridla 1/1
Cena v EUR/ks
1000
R
Cena v EUR/m²
Sortiment doplnkov
7400
A
Polovičná škridla 1/2
Segmentový tvar
Sortiment doplnkov
R
A
prírodná červená
zdrsnená
100
Dostupnosť
prírodná červená
medenočervená
engoba
200
„SAKRAL“
Kostolná bobrovka
Balenie
R
Tvar
lomeného
oblúku
Rovný
tvar
207
202
A
A
čistená kefou,
prírodná červená
1220
100
220
čistená kefou,
prírodná červená
1650
R
Dostupnosť
Sortiment doplnkov
R
prírodná červená
Objednávací
kód
Základná škridla 1/1
R
Model
101
„NUANCE“
medenočervená
engoba
Dostupnosť
„AMBIENTE“
bobrovka
prírodná červená
„NUANCE“
Dostupnosť
Model
Okrúhly tvar
120
120
0,78
0,78
26,30
26,30
0,88
Cena v EUR/ks
Podhrebeňová škridla (5,5 ks/m)
1650
R
0,88
Odkvapová škridla (5,5 ks/m)
2400
R
0,88
0,88
Odvetrávacia škridla LQ 14 cm² (cca 36 ks/100 m2)
1400
R
27,81
27,81
Cena v EUR/ks
7415
B
Možnosť objednať na kusy
R
Skladom
A
Na požiadanie
Hrebenáč BK.o.K. (4,3 ks/m)
7400
R
288 ks/pal.
14,11
14,63
14,63
14,63
14,63
Koncový hrebenáč keramický BK.o.K.
7415
R
B
31,11
31,11
31,11
31,11
31,11
Biber
Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 118. Ceny sú uvedené bez DPH.
102
103
„NOBLESSE®“
Exkluzívna kolekcia glazúr
Objednávací kód
Základná škridla 1/1
1000
do 1.000 ks
od 1.000 do
2.000 ks
od 2.000 do
3.000 ks
od 3.000 ks
„KLASSIK“ Okrúhly tvar 1.000 ks
100
4 530,04
3734,37
2174,53
2 111,19
„AMBIENTE“ Segmentový tvar 1.000 ks
121
4 657,35
3840,46
2535,13
2 461,29
„AMBIENTE“ Rovný tvar 1.000 ks
122
4 657,35
3840,46
2535,13
2 461,29
„PROFIL“ 15,5 x 38 x 1,2 cm Saská bobrovka 1.000 ks
141
4 657,35
3840,46
2535,13
2 461,29
„MANUFAKTUR“ Vežová bobrovka 1.000 ks
251
4 657,35
3840,46
2535,13
2 461,29
Sortiment doplnkov
Cena v EUR/ks
Polovičná škridla 1/2
1210
A
3,50
Základná škridla 3/4
1220
A
3,50
Základná škridla 1 1/4
1230
A
5,05
Podhrebeňová škridla
1650
A
3,50
Odkvapová škridla
2400
A
3,50
Podhrebeňová odvetrávacia škridla LQ 10 cm2
1600
A
10,20
Odkvapová odvetrávacia škridla LQ 10cm2
2600
A
10,20
Základná odvetrávacia škridla LQ 10 cm2
1240
A
10,20
Kovové a hliníkové príslušenstvo
Cena v EUR/ks
Stúpací schod, hliník (pre 1 ks schodu potrebný 1 ks hliníkovej 1/1)
4010
A
94,14
Stúpacia plošina 46x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)
4020
A
146,26
Stúpacia plošina 80x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné2 ks hliníkovej 1/1)
4030
A
176,13
Stúpacia plošina 150x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 3 ks hliníkovej 1/1)
4150
A
185,40
Držiak guľatiny Ø 14 cm, hliník (pre1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)
4040
A
34,51
Držiak na snehovú mrežu, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)
4060
A
34,51
Mreža na zachytávanie snehu, dĺžka 1,5 m, výška 20 cm
4071
A
56,65
Držiak pre zachytávač snehu tyčový, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02),
sivá (U07), antracitová (U08) (1,25 ks/m)
4080
A
29,77
Protisnehová tyč Ø 40 mm, dĺžka 3 m, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02),
sivá (U07), antracitová (U08) (1,25 ks/m)
4090
A
45,32
Hliníkový strešný rebrík, dĺžka 1,68 m vrátane spojok, červená (U03), medenočervená (U04),
čierna (U06), sivá (U07)
4110
A
273,98
Držiak strešného rebríka na hliníkovú 1/1 škridlu (pre 1 ks rebríka potrebné 2 ks držiakov),
červená (U03), medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)
4100
A
46,56
Pozinkovaný držiak na solárny prvok (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1 a 1 ks vichrovej spony),
univerzálny kód: 900
4120
A
36,98
Ostatné príslušenstvo
Odvetrávacia škridla LQ 25 cm2 (cca 20ks/100m2)
1400
A
30,80
Krajná škridla 3/4 a 1 1/4 s dlhým bočným zalomením cca 11cm
3/4 P 2020, Ľ
2030, 1 1/4 P
2040, Ľ 2050
Termoizolačné strešné výlezové okno 54x85 cm, (v súlade s EN), antracitové,
otvárateľné vľavo alebo vpravo
A
24,93
Rám k termoizolačnému oknu 54x85 cm, univerzálny kód: 900
Presvetľovacia bobrovka, okrúhly rez (sklo)
Úžľabová škridla
P 2920, Ľ 2930
A
10,20
Konvexne/konkávne ohnuté (špeciálne vyhotovenie podľa zadania)
konvex 1010,
konkav 1020
A
10,20
Cena v EUR/ks
A
638,60
3853
A
133,90
3750
A
20,50
Univerzálny hliníkový pripojovací pás na ukončenie krytiny, 5 m/rol., š 280 mm, červená (U03), čierna (U06)
3730
A
60,26
Hrebeňová spona z ušľachtilej ocele 10–13 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
3771
A
1,03
Skrutka z ušľachtilej ocele na rozpätie lát 50 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
3774
A
0,72
3951
Cena v EUR/ks
Vichrová spona z pozink. hliníka, závesná spona pre Bobrovku 14 mm (rozmer lát 40/60 mm),
odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
3566
A
0,46
Hrebenáč BZ (3,0 ks/bm)
7000
A
24,93
3576
A
0,46
Hrebenáč BM (3,0 ks/bm)
7200
A
26,37
Vichrová spona z pozink. hliníka, závesná spona pre Bobrovku 14 mm (rozmer lát 30/50 mm),
odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
Hrebenáč BG (3,0 ks/bm)
7300
A
26,37
Vichrova spona pre bobrovku 12–14 mm pre korunové krytie, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
3540
A
0,46
Vichrova spona pre bobrovku 14–16 mm pre korunové krytie, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
3550
A
0,46
Hrebenáče
Uzáver hrebeňa (keramický) BZ
7010
A
24,93
Uzáver hrebeňa (keramický) BM
7210
A
24,93
Koncový hrebenáč (keramický) BZ
7015
A
48,31
Koncový hrebenáč (keramický) BM
7215
A
48,31
Koncový hrebenáč (keramický) BG
7315
A
48,31
Koncový hrebenáč v tvare mušle (keramický) BZ
7016
A
76,43
Rozdeľovací hrebenáč tvar Y, BZ
7020
A
250,29
Rozdeľovací hrebenáč tvar Y, BM
7220
A
250,29
Rozdeľovací hrebenáč tvar Y, BG
7320
A
250,29
Vetrací pás hrebeňa a nárožia 5m/rol., š 220mm, 150 cm², červená (U03), čierna (U06)
3710
A
81,06
„SIGNUM“ keramické prestupové škridly
Cena v EUR/ks
Sanitárna prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“
s krytom typu A s flex.prípojnou rúrou vrátane "SIGNUM" adaptéra SET
3000
A
222,58
Sanitárna prestupová škridla Ø 125 „SIGNUM“
s krytom typu F s flex.prípojnou rúrou vrátane "SIGNUM" adaptéra SET
3010
A
247,30
Sanitárna prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“
s krytom, špec.tvar/farba s flex.prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET
3020
A
247,30
Anténa prestupová škridla Ø 60 s tesnením vrátane EPDM - manžety SET
3300
A
185,92
Solárna prestupová škridla Ø 70 vrátane EPDM - manžety SET
3320
A
245,66
Prestupová škridla pre odvod spalín Ø 110 alebo Ø 125 vrátane EPDM - manžety SET
110 3340
125 3341
A
241,43
B
Možnosť objednať na kusy
R
Skladom
A
Na požiadanie
Biber
Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 118. Ceny sú uvedené bez DPH.
104
105
Špeciálne tvary
„NOBLESSE®“
Tak uskutočnite svoje tvorivé sny.
Exkluzívna kolekcia glazúr.
Máj
Január
Platí to aj pre náš celý program škridiel bobroviek s jeho početnými špeciálnymi tvarmi, ktoré pre Vás radi vyhotovíme na želanie. Tak si
zrealizujete individuálne želania aj vo všetkých dostupných povrchoch, farbách a glazúrach CREATON.
Farebné odtiene:
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
701
702
703
704
705
721
722
723
724
725
741
742
743
744
745
Február
Jún
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
707
708
709
710
726
727
728
729
730
746
747
748
749
750
Júl
Model
Profilácia
Povrch/farby
Okrúhly tvar
Saská bobrovka
Všetky engoby
Segmentový tvar
Berlínska kultúrna bobrovka
Všetky glazúry „NOBLESSE“
Rovný tvar
Drážkovaná bobrovka
Prírodná červená zdrsnená
Šesťhranný tvar
Typ ručného náteru
Prírodná červená čistená kefou
Kostolný tvar („kostolné myši“)
Vyvýšený povrch s prstovou drážkou
Strakatá engoba
Gotický tvar
Vlnitá bobrovka
Tvar zloženého oblúka
November
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
711
712
713
714
715
731
732
733
734
735
751
752
753
754
755
Apríl
Možnosti výberu pre zvláštne vyhotovenie vo vzťahu na objekt:
Október
706
Marec
Rozdielne povrchy:
September
August
December
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
716
717
718
719
720
736
737
738
739
740
756
757
758
759
760
106
107
Technické údaje Bobroviek
Produktová
skupina
Model
Rozmery
(šírka/dĺžka/hrúbka) cm
Krycia dĺžka
mm
Krycia šírka
mm
Mini balík
(ks)
kg/ks
ks/m²
kg/m² ca.
ks/
Europaleta
Hmotnosť/
Europaleta
Krycia šírka krajná škridla
pravá/ľavá mm
Krajná škridla
cca ks/bm
Odkvapová
škridla
cca ks/bm
Pultová škridla
cca ks/bm
Podhrebeňová
odvetrávacia
cca ks/bm
Viazací rozmer
bobrovka
Krajná škridla
3/4 105 mm
1 1/4 195 mm
Krd.-OZ 90 mm
6,6
5,5
5,5
5,5
„KLASSIK“
„KERA-BIBER“
„KLASSIK“
„AMBIENTE“
„PROFIL“
Okrúhly tvar
18 x 38 x 1,4
145
-
165
180
8
2,0
36,0
73,8
528
1055
Okrúhly tvar
20 x 40 x 1,4
155
-
175
200
8
2,3
30,3
69,7
480
1076
-
-
5,0
-
-
3,3
5,5
-
5,5
Okrúhly tvar
18 x 38 x 1,2
145
-
165
180
8
1,7
36,0
61,2
528
880
Viazací rozmer
Posuvný roh
80 mm
Segmentový tvar
18 x 38 x 1,4
145
-
165
180
8
2,0
36,0
74,9
480
975
3/4 105 mm
1 1/4 195 mm
6,6
5,5
-
5,5
Rovný tvar
18 x 38 x 1,4
145
-
165
180
8
2,0
36,0
74,9
480
975
3/4 105 mm
1 1/4 195 mm
6,6
5,5
-
5,5
Berlínska kultúrna bobrovka segmentový tvar
Ťahaná drážkovaná škridla
Ťahaná drážkovaná škridla „HARGITA“
„KERA-BIBER“
„PROFIL“
Saská bobrovka 12 mm segmentový tvar
16 x 38 x 1,8
145
-
165
160
8
2,8
40,0
114,0
512
1413
-
-
-
-
-
20,5 x 40 x 2,1
270
-
307
180
6
2,5
19,2
48,4
324
803
-
-
-
-
-
20,5 x 42 x 2
290
-
320
180
6
2,4
18,5
46,1
324
803
-
-
-
-
-
15,5 x 38 x 1,2
145
-
165
155
8
1,5
40,0
60,8
704
1053
80 mm
3,3
-
-
-
Saská bobrovka 180 mm široká segmentový tvar
18 x 38 x 1,2
145
-
165
180
8
1,7
36,0
62,6
528
901
80 mm
3,3
-
-
-
Rovný tvar
18 x 38 x 1,8
145
-
165
180
8
3,4
36,0
123,8
336
905
-
-
5,5
-
5,5
Tvar lomeného oblúka
18 x 38 x 1,8
145
-
165
180
8
3,4
36,0
123,8
336
905
-
-
5,5
-
5,5
Okrúhly tvar
18 x 38 x 1,8
145
-
165
180
12
2,9
36,0
107,6
360
1051
-
5,5
-
5,5
Vežová bobrovka
14 x 28 x 1,4
95
-
115
140
8
1,3
68,0
88,4
640
819
-
-
-
-
„ANTIK“
„SAKRAL“
„MANUFAKTUR“
-
108
109
Technické údaje - ostatné modely škridiel
Typ
Vonkajšie
rozmery:
Krycia šírka:
Krycia dĺžka:
kg/m²
ca.
ks/m²
základná škridla mm
kg/ks
ca.
Krycia šírka
Krycia šírka
Krycia dĺžka
Krycia šírka
Dvojitá vlna mm Polovičná škridla DRÁŽKA, mm
krajná škridla mm
(spotreba)
mm (spotreba)
(spotreba)
(spotreba)
cca
cca
cca
ľavá
Krycia dĺžka
Pult, mm
(spotreba)
cca
Odkvap,
s presahom/
bez presahu,
mm
Typ
min.
295
min.
390
min.
8,2
i.M.
296
i.M.
400
i.M.
8,5
max.
297
max.
411
max.
8,7
43,3
5,1
255
2,5
245
2,5
283
2,5
220
2,5
396-405
3,4
290
3,4
380
435
325 x 502
274
min.
406
min.
8,4
i.M.
275
i.M.
419
i.M.
8,7
max.
277
max.
431
max.
9,0
min.
234
min.
360
min.
10,8
i.M.
237
i.M.
374
i.M.
11,3
max.
239
max.
388
max.
11,9
min.
220
min.
355
min.
11,6
i.M.
224
i.M.
366
i.M.
12,2
max.
228
max.
379
max.
12,8
min.
218
min.
342
min.
12,7
i.M.
220
i.M.
350
i.M.
13,1
max.
222
max.
355
max.
13,4
40,0
4,6
265
2,4
260
2,4
282
2,4
202
2,4
400-431
3,6
290
3,6
390
445
49,7
4,4
200
2,7
230
2,7
210
2,7
171
2,7
385-400
4,2
285
4,2
370
425
„PREMION“
Krycia dĺžka
Pult, mm
(spotreba)
cca
Odkvap,
s presahom/
bez presahu,
mm
pravá
min.
277
min.
410
min.
8,1
i.M.
278
i.M.
425
i.M.
8,4
max.
280
max.
440
max.
8,8
min.
221
min.
357
min.
11,7
i.M.
223
i.M.
368
i.M.
12,2
max.
225
max.
380
max.
12,7
min.
221
min.
357
min.
11,7
i.M.
223
i.M.
368
i.M.
12,2
max.
225
max.
380
max.
12,7
min.
197
min.
328
min.
14,5
i.M.
199
i.M.
338
i.M.
15,0
max.
201
max.
348
max.
15,5
min.
228
min.
361
min.
10,9
i.M.
230
i.M.
375
i.M.
11,5
max.
232
max.
389
max.
12,2
min.
208
min.
314
min.
13,7
i.M.
209
i.M.
331
i.M.
14,5
max.
210
max.
348
max.
15,3
min.
300
min.
310
min.
9,5
i.M.
300
i.M.
330
i.M.
10,1
max.
300
max.
350
max.
10,8
min.
198
min.
344
min.
14,3
i.M.
200
i.M.
346
i.M.
14,5
max.
202
max.
348
max.
14,7
min.
197
min.
349
min.
13,9
i.M.
199
i.M.
354
i.M.
14,3
max.
201
max.
359
max.
14,6
min.
204
min.
337
min.
13,7
i.M.
205
i.M.
344
i.M.
14,1
max.
207
max.
350
max.
14,5
42,8
5,1
210
2,4
255
2,4
230
2,4
135
2,4
415-450
3,6
280
3,6
420
470
265 x 445
45,1
3,7
145
2,7
185
2,7
185
2,7
110
2,7
365-380
4,5
230
4,5
375
425
45,1
3,7
145
2,7
185
2,7
185
2,7
110
2,7
365-380
4,5
230
4,5
360
410
45,0
3,0
145
3,0
180
3,0
-
102
3,0
-
255
5,0
325
355
58,6
5,1
200
2,7
228
2,7
200
2,7
187
2,7
390-405
4,4
275
4,4
350
420
46,4
3,2
130
3,0
170
3,0
173
3,0
-
327-359
4,8
215
4,8
350
400
45,4
4,5
280
3,0
310
3,0
-
150
3,0
310-350
3,3
230
3,3
335
385
53,6
3,7
190
2,9
190
2,9
-
-
265-345
5,0
-
355
405
60,1
4,2
-
-
220
2,8
-
349-359
5,0
-
340
390
46,5
3,3
145
2,9
170
2,9
-
102
2,9
-
255
4,9
340
370
„RATIO HÖN“
265 x 445
„RUSTICO“
280 x 460
43,9
3,6
201
2,7
215
2,7
204
2,7
163
2,7
363-373
4,5
275
4,5
360
405
225 x 400
„SINFONIE“
3,7
202
2,9
240
2,9
170
2,9
118
2,9
342-355
4,6
230
4,6
340
390
„MZ3“
255 x 420
min.
203
min.
343
min.
13,6
i.M.
205
i.M.
351
i.M.
14,0
max.
207
max.
358
max.
14,5
51,8
3,7
165
2,9
200
2,9
169
2,9
-
140-330
4,9
100-220
5,0
335
385
„HARMONIE“
250 x 410
min.
196
min.
328
min.
14,2
i.M.
198
i.M.
340
i.M.
14,9
max.
201
max.
352
max.
15,6
min.
219
min.
330
min.
11,9
i.M.
220
i.M.
355
i.M.
12,8
max.
221
max.
380
max.
13,8
47,7
3,2
114
2,9
170
2,9
138
2,9
98
2,9
330-350
5,1
255
5,1
350
390
300 x 482
„MELODIE“
255 x 440
Veľkoplošná
posuvná
škridla
48,5
Falcovaná
škridla
„VIVA“
268 x 403
Reformná škridla
Dvojitá falcovaná škridla
min.
„MAXIMA“
333 x 403
„ROMANO“
1)
43,5
3,4
150
2,8
185
2,8
195
2,8
110
2,8
330-380
4,5
230
4,5
360
410
„ELEGANZ“
min.
204
min.
337
min.
13,7
i.M.
205
i.M.
344
i.M.
14,1
max.
207
max.
350
max.
14,5
46,5
3,3
145
2,9
170
2,9
-
102
2,9
-
230
4,9
340
370
„DOMINO“
255 x 430
Špeciálna škridla
Plochá škridla (s vlnou)
300 x 482
Hladká
škridla
Krycia šírka
Krycia šírka
Krycia dĺžka
Krycia šírka
Dvojitá vlna mm Polovičná škridla DRÁŽKA, mm
krajná škridla mm
(spotreba)
mm (spotreba)
(spotreba)
(spotreba)
cca
cca
cca
ľavá
„FUTURA“
„ANTICO“
240 x 420
„HERZZIEGEL“
min.
223
min.
343
min.
12,4
i.M.
224
i.M.
348
i.M.
12,7
max.
225
max.
354
max.
13,1
Štítová hrana musí byť pri dĺžke krytia od 330 do 350 mm upravená.
i.M. - stredná hodnota
1)
kg/ks
ca.
„RATIO DOR“
323 x 502
257 x 436
kg/m²
ca.
ks/m²
základná škridla mm
„BALANCE“
230 x 420
Krycia dĺžka:
„RAPIDO“
350 x 485
262 x 441
Krycia šírka:
pravá
„MAGNUM“
TERRA „OPTIMA“
Vonkajšie
rozmery:
53,3
4,2
168
2,9
201
2,9
186
2,9
111
2,9
343-354
4,5
290
4,5
365
400
230 x 420
110
111
Zabezpečenie proti nasávaniu vetra
-
MAXIMÁLNA
Doplnky Creaton poskytujú maximálnu ochranu strechy pred účinkami vetru. V ponuke sú rôzne typy
príchytiek pre jednotlivé modely škridiel.
Škridly CREATON je nutné prichytávať v ploche strechy podľa veterných oblastí a miestnych platných
noriem a predpisov. Nezávisle od sklonu strechy sa odporúča prichytávať všetky škridly pri odkvape,
štíte, v hrebeni či pulte a ďalej všetky škridly rezané v nároží či v úžľabí.
Montáž jednotlivých typov svoriek
Pultová strecha
Sedlová střecha
Valbová strecha
Najväčšie zaťaženie vetrom je v oblasti odkvapu, štítu a pultovej hrany
strechy. V týchto miestach je nutné
škridly prichytiť pomocou príchytiek
škridiel nezávisle od sklonu strechy.
Najväčšie zaťaženie vetrom je v oblasti odkvapu, štítu a hrebeňa strechy. V týchto miestach je nutné vždy
škridle prichytiť pomocou príchytiek
škridiel nezávisle od sklonu strechy.
Najväčšie zaťaženie vetrom je
v oblasti odkvapu, štítu, hrebeňa
a nárožia strechy. V týchto miestach
je nutné vždy škridly prichytiť pomocou príchytiek škridiel nezávisle od
sklonu strechy. V nároží a úžľabí sa
použije príchytka rezaných škridiel.
Závesná vichrová spona
Zatĺkacia vichrová spona
Vichrová spona sa upevní za
strešnou latou a následne prichytí škridlu za bočné drážky.
Vichrová spona sa zatlčie
do strešnej laty a následne
prichytí škridlu za bočné
drážky. Používa sa pri odkvape a v miestach styku laty
s kontralatou.
250 kusov/kartón
ks/bal.
250
250kusov/kartón
ks/bal.
250
Vichrová spona
pre bobrovku
Špeciálna svorka
„ROMANO“
Špeciálna svorka
„ANTICO“
Vichrová spona sa prichytí na
strešnú latu a následne drží
dve škridly súčasne.
Zatĺkacia vichrová spona
určená pre prichytenie škridly
v hlavovej a bočnej časti.
Zatĺkacia vichrová spona
určená pre prichytenie škridly
v hlavovej a bočnej časti.
200kusov/kartón
ks/bal.
200
200kusov/kartón
ks/bal.
200
100kusov/kartón
ks/bal.
100
BIBER, KERA-BIBER, SAKRAL,
ANTIK
ROMANO
ANTICO
Použiteľné
pre
nasledovné
škridle:
Použiteľné
pre
nasledovné
modely:
MAGNUM, BALANCE, FUTURA,
PREMION, VIVA, MZ3, HARMONIE, TERRA OPTIMA, GRATUS,
ELEGANZ, DOMINO, RAPIDO,
RUSTICO, RATIO, MAXIMA,
HERZZIEGEL
MAGNUM, BALANCE, FUTURA,
PREMION, VIVA, MZ3, HARMONIE, TERRA OPTIMA, GRATUS,
ELEGANZ, DOMINO, RAPIDO,
RUSTICO, RATIO, SINFONIE,
MAXIMA, HERZZIEGEL
112
113
Strešné fólie
„UNO“, „DUO“, „TRIO“ a „QUATTRO“- Ekonomické riešenie pre vaše „podstrešie“.
„UNO“
„DUO“
„TRIO“
„QUATTRO“
Základná strešná fólia
Hospodárna strešná fólia so samolepiacimi
pásmi pre vysoké nároky
Fólia pre náročné požiadavky
Strešná fólia pre najvyššie požiadavky
•
•
•
•
•
•
•
difúzne otvorená poistná hydroizolácia pre dvojplášťové šikmé strechy
kontaktná na tepelnú izoláciu
vhodná pri bezpečných sklonoch striech, bez požiadavky na zvýšené
doplnkové opatrenia
•
•
difúzne otvorená poistná hydroizolácia pre dvojplášťové šikmé strechy
s integrovanou lepiacou páskou
určená pre zvýšené požiadavky, ktoré vyplývajú z nízkeho sklonu,
geografickej polohy, konštrukcie strechy atď.
použiteľná na debnenie
•
•
difúzne otvorená poistná hydroizolácia pre dvojplášťové šikmé strechy
s integrovanou lepiacou páskou
určená pre zvýšené požiadavky, ktoré vyplývajú z nízkeho sklonu,
geografickej polohy, konštrukcie strechy atď.
v kombinácii s príslušenstvom CREATON vhodné ako podstrešie
so zvýšenou ochranou pred dažďovou vodou
použiteľná na debnenie
•
•
•
v kombinácii s príslušenstvom CREATON vhodné pre vytvorenie
vodotesného podstrešia
použitelná i pri minimálnom sklone
v kombinácii s príslušenstvom CREATON vhodné ako podstrešie
so zvýšenou ochranou pred dažďovou vodou
použiteľná na debnenie
94,76 €/rolka
167,98 €/rolka
226,60 €/rolka
283,25 €/rolka
(1,26 €/m²)
(2,24 €/m²)
(3,02 €/m²)
(7,55 €/m²)
„UNO“ Objednávací kód: 710 900 1000
„DUO“ Objednávací kód: 720 900 1000
„TRIO“ Objednávací kód: 740 900 1000
„QUATTRO“ Objednávací kód: 750 900 1000
Rozmery/balenie
Rozmery/balenie
Rozmery/balenie
Rozmery/balenie
Šírka
Dĺžka
m²/rolka
kg/rolka
rolka/pal.
Šírka
Dĺžka
m²/rolka
kg/rolka
rolka/pal.
Šírka
Dĺžka
m²/rolka
kg/rolka
rolka/pal.
Šírka
Dĺžka
m²/rolka
kg/rolka
rolka/pal.
1,5 m
50 m
75 m²
8 kg
32 ks
1,5 m
50 m
75 m²
9,5 kg
24 ks
1,5 m
50 m
75 m²
16,1 kg
15 ks
1,5 m
25 m
37,5 m²
14,5 kg
20 ks
Technické údaje v súlade s EN 13859-1
Technické údaje v súlade s EN 13859-1
Technické údaje v súlade s EN 13859-1
Technické údaje v súlade s EN 13859-1
Dĺžka
50 m (± 0,5 m)
Dĺžka
50 m (± 0,5 m)
Dĺžka
50 m (± 0,5 m)
Dĺžka
25 m (± 0,5 m)
Šírka
1,5 m (± 0,5 m)
Šírka
1,5 m (± 0,5 m)
Šírka
1,5 m (± 0,5 m)
Šírka
1,5 m (± 0,5 m)
vyhovel
350 g/m²
Rovnosť
vyhovel
Rovnosť
vyhovel
Rovnosť
vyhovel
Rovnosť
Plošná hmotnosť
95 g/m²
Plošná hmotnosť
135 g/m²
Plošná hmotnosť
210 g/m²
Plošná hmotnosť
Požiarna odolnosť
Trieda E
Požiarna odolnosť
Trieda E
Požiarna odolnosť
Trieda E
Požiarna odolnosť
Trieda E
Priepustnosť vody
W1
Priepustnosť vody
W1
Priepustnosť vody
W1
Priepustnosť vody
W1
Paropriepustnosť vodných pár
0,02 m
Paropriepustnosť vodných pár
0,02 m
Paropriepustnosť vodných pár
0,03 m
Paropriepustnosť vodných pár
0,25 m
Pevnosť v ťahu
Tvarová stálosť
Odolnosť proti roztrhnutiu
Pozdĺžny:
190 N
Priečny:
120 N
Pozdĺžny:
30 %
Priečny:
55 %
Pozdĺžny:
80 N
Priečny:
90 N
Pevnosť v ťahu
Tvarová stálosť
Odolnosť proti roztrhnutiu
Pozdĺžny:
250 N
Priečny:
200 N
Pozdĺžny:
40 %
Priečny:
55 %
Pozdĺžny:
130 N
Priečny:
140 N
Pevnosť v ťahu
Tvarová stálosť
Odolnosť proti roztrhnutiu
Pozdĺžny:
460 N
Priečny:
430 N
Pozdĺžny:
40 %
Priečny:
60 %
Pozdĺžny:
500 N
Priečny:
450 N
Pevnosť v ťahu
Tvarová stálosť
Odolnosť proti roztrhnutiu
Rozmerová stálosť
2%
Rozmerová stálosť
2%
Rozmerová stálosť
2%
Rozmerová stálosť
Teplotná odolnosť
-40°C bis +80°C
Teplotná odolnosť
-40°C bis +80°C
Teplotná odolnosť
-40°C bis +90°C
Teplotná odolnosť
Podrobné údaje k pokládke a vlastnostiam fólií obdržite na vyžiadane.
Ceny sú uvedené bez DPH.
Pozdĺžny:
750 N
Priečny:
450 N
Pozdĺžny:
55 %
Priečny:
70 %
Pozdĺžny:
400 N
Priečny:
550 N
2%
-40°C bis +100°C
114
115
Strešné fólie
„UNO“, „DUO“, „TRIO“ a „QUATTRO“- Ekonomické riešenie pre vaše „podstrešie“.
DOPLNKY
Pásy na lepenie spojov NKS 25 m/rolka
(lepiaca páska na priečne styky pri pripojeniach „DUO/TRIO“)
20,13 €/rolka
Špeciálne lepidlo SKL 60 m lepený spoj/kartuša
(lepidlo na pásy „TRIO“ a pripojenia)
16,60 €/bal.
Klincovaný tesniaci pás NDS 15 metrov/kotúč
(klincovaný tesniaci pás na položenie pod kontralaty)
20,00 €/Rolka
Tesniaca hmota na klince NDM
17,60 €/1000 ml/fľaška
Lepiaca páska k utesneniu klincov NDB PE 30/rolka
(tesniaca páska pod kontralaty)
13,39 €/Rolka
Podstrešná tesniaca páska UAB 5 m/rolka
(pre napojenie fólie na stavebné konštrukcie)
37,61 €/Rolka
Lepiaca hmota QSM na zvary dlhých priečnych prekrytí fólie
31,70 €
Fľaša so štetcom pre QMS
19,90 €
Teplovzdušná pištoľ pre „QUATTRO“
226,00 €
Ukončovací prvok pre bezpečné riešenie strešných detailov k fólii
„QUATTRO“
422,30 €
Ceny sú uvedené bez DPH.
Objednávací kód
760 900 8030
Objednávací kód
760 900 8031
Objednávací kód
760 900 8032
Objednávací kód
760 900 8033
Objednávací kód
760 900 8041
Objednávací kód
760 900 8040
Objednávací kód
760 900 8034
Objednávací kód
760 900 8035
Podstrešné fólie a keramické škridly CREATON vytvárajú hospodárnú súhru
s výhodnými nákladmi a systémovou bezpečnosťou.
Bezpečný sklon
Podstrešie
„UNO“
Podstrešie
„DUO“
Podstrešie
„TRIO“
Podstrešie
„QUATTRO“ *
„MAGNUM“
22°
≥ 16 °
≥ 14 °
≥ 12 °
≥ 10 °
„BALANCE“
22°
≥ 16 °
≥ 14 °
≥ 12 °
≥ 10 °
Model
„FUTURA“
22°
≥ 14 °
≥ 12 °
≥ 10 °
≥7°
„PREMION“
22°
≥ 14 °
≥ 12 °
≥ 10 °
≥7°
„VIVA“
22°
≥ 16 °
≥ 14 °
≥ 12 °
≥ 10 °
„MZ3“
22°
≥ 16 °
≥ 14 °
≥ 12 °
≥ 10 °
„HARMONIE“
22°
≥ 16 °
≥ 14 °
≥ 12 °
≥ 10 °
„TERRA OPTIMA“
25°
≥ 18 °
≥ 16 °
≥ 14 °
≥ 10 °
„ELEGANZ“
30°
≥ 24 °
≥ 22 °
≥ 18 °
≥ 10 °
„DOMINO“ **
25°
≥ 18 °
≥ 16 °
≥ 14 °
≥ 10 °
„RAPIDO“
25°
≥ 18 °
≥ 16 °
≥ 14 °
≥ 10 °
„RATIO DOR“
25°
≥ 18 °
≥ 16 °
≥ 14 °
≥ 10 °
„RATIO HÖN“
25°
≥ 18 °
≥ 16 °
≥ 14 °
≥ 10 °
„RUSTICO“
25°
≥ 18 °
≥ 16 °
≥ 14 °
≥ 10 °
„SINFONIE“
22°
≥ 14 °
≥ 12 °
≥ 10 °
≥7°
„MELODIE“
22°
≥ 16 °
≥ 14 °
≥ 12 °
≥ 10 °
„MAXIMA“
22°
≥ 16 °
≥ 14 °
≥ 12 °
≥ 10 °
„ROMANO“
22°
≥ 16 °
≥ 14 °
≥ 12 °
≥ 10 °
„ANTICO“
22°
≥ 16 °
≥ 14 °
≥ 12 °
≥ 10 °
„HERZZIEGEL“
30°
≥ 24 °
≥ 22 °
≥ 18 °
≥ 10 °
„BOBROVKA“
30°
≥ 24 °
≥ 22 °
≥ 18 °
≥ 10 °
* Pokládka škridiel pri minimálnom sklone je možná iba pri zaistení najvyššieho stupňa tesnosti zabezpečené hydroizolačnou vrstvou.
** Platí iba v prípade pokládky na väzbu.
Objednávací kód
760 900 8036
Objednávací kód
760 900 8039
Upozornenie: Minimálne sklony strechy uvedené v tabuľke sa môžu líšiť od príslušných noriem a pravidiel. V prípade, že sklon strechy je nižší
ako bezpečný, je nutné stanoviť doplnkové opatrenia podľa počtu zvýšených požiadaviek s prihliadnutím na konštrukciu strechy, využitie podkrovia, klimatické podmienky, miestne podmienky a nariadenia a atď. Podstrešné fólie CREATON spĺňajú všetky podmienky na vytvorenie funkčného
podstrešia podľa predpísaných tried tesností. Fólie DUO, TRIO, QUATRO spĺňajú kvalitatívne kategórie UDB-A, USB-A podľa smernice vydanej
centrálnym zväzom nemeckých pokrývačov (ZVDH). V prípade otázok kontaktujte technické oddelenie (www.ebmco.sk, www.ebmco.cz)
116
117
„ESTRICHZIEGEL“: „CREAPUR“ a „KERATOP“
Terasový prvok „KERATO®“
Časová i finančná úspora s rýchlo pochôdznou keramickou dlažbou v prírodných farbách.
Prírodná hlina zaisťuje Váš trvalý dobrý pocit z bývania.
Prirodzený až do detailu, praktický vo všetkých vlastnostiach. CREATON v terasovom
prvku z hliny „KERATO“ zjednocuje fascinujúcu estetiku a flexibilitu.
„ESTRICHZIEGEL“ CREATON je v krátkom čase pochôdzna a zaťažiteľná a rovnako je aj
perfektným podkladom pre všetky podlahy a tiež aj ako vysokokvalitná viditeľná podlaha
s príjemnou optikou.
„ESTRICHZIEGEL“: „CREAPUR®“
Tradičný formát 400 x 180 mm
v prírodnej červenej
100 – prírodná červená
Jednoznačné výhody „ESTRICHZIEGEL“ CREATON:
• najjednoduchšia pokládka
• zaťažiteľné už po 24 hodinách
• možná pokládka aj ako viditeľná podlaha
• vysokokvalitný povrch so všetkými výhodami keramiky
• pri podlahovom kúrení asi 3 x rýchlejšie vyhriatie priestoru ako pri bežnej dlažbe
• ideálne pre novostavbu a sanáciu, nakoľko je montážna výška len 20 mm
• ideálne ako suchá dlažba aj ako podklad pre iné podlahové krytiny
• po 24 hodinách možná pokládka aj drevenej podlahy (parkety)
„ESTRICHZIEGEL“: „KERATOP®“
Atraktívne farebné odtiene a kreatívny formát pre interiér vo formáte
500 x 250 mm
Popis výrobku
255 – antracitová sivá
256 – starobiela
257 – terakotová červená
258 – žltočervená
252 – hnedá
253 – béžová
Objednávací kód
Cca spotreba na m2/bm
„KERATO®“
Pre novostavby a sanácie ponúka
pôsobivé výhody - s výškou montáže
len 20 mm.
Cena v EUR/ks
„CREAPUR“-„ESTRICHZIEGEL“ 180 x 400 x 20 mm
– prírodná červená, 8 ks v balení
1000
13.9 ks
1,34
„CREAPUR“- Soklová lišta 300 x 90 x 14 mm
– prírodná červená
8006
3.3 ks
1,65
„KERATOP“-„ESTRICHZIEGEL“ 250 x 500 x 20 mm
– glazované, všetky farby, 4 ks/bal.
1000
8 ks
11,20
CREATON - Lepidlo 5 kg/bal, čadičovo - sivá
8009
0,7 kg „KERATOP“,
1,0 kg „CREAPUR“
18,54
CREATON - Suchý zásyp 50 l/bal.
8007
—
15,45
CREATON - Odstraňovač cementového povlaku
1 l/bal.
8004
35 ml
9,27
CREATON - Odstraňovač cementového povlaku
5 l/bal.
8005
35 ml
46,56
CREATON - Ochrana pred škvrnami 1 l/bal.
8002
35 ml
39,86
CREATON - Ochrana pred škvrnami 5 l/bal.
8003
35 ml
201,06
CREATON - Čistiaci prostriedok na dlažbu 1 l/bal.
8008
50 ml na 8 l vody
14,82
CREATON - Dištančný kus pre „ESTRICHZIEGEL“
80 ks/bal.
8009
16 ks
5,41
Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa Všeobecných obchodných podmienok.
Ceny sú uvedené bez DPH.
Jednoznačné výhody terasového prvku „KERATO“ CREATON:
• prirodzená, trvalá krása
• jednoduchá starostlivosť a čistenie
• uzatvorená povrchová štruktúra zabraňuje znečisteniu
• hodnotný vzhľad
• atraktívne farebné odtiene
• malá montážna výška (len 20 mm)
• nízka hmotnosť (cca 44 kg/m2)
• vysoká odolnosť proti mrazu
• trvalá odolnosť proti UV/svetlu
254 – bridlicovo-sivá
Popis výrobku
251 – žulovo-sivá
252 – cotto-hnedá
253 – cotto-béžová
Objednávací kód
Cca spotreba na m2/bm
Cena v EUR/ks
„KERATO“-Terasový prvok 400 x 400 x 20 mm,
všetky farby, 4 ks v balení
1000
6,25 ks
13,91
Kyvné ložisko 28-42 mm
8020
9 ks
3,30
Podložka na vyrovnávanie tlaku,
priemer = 250 mm
8021
9 ks
2,37
Rozdeľovač medzier
8022
9 ks
1,03
Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa Všeobecných dodacích podmienok.
Ceny sú uvedené bez DPH.
Podložka na vyrovnávanie tlaku
Priemer = 250 mm
Rozdeľovač
medzier
Kyvné ložisko 28–42 mm
výškovo nastaviteľné
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
spoločnosti EBM Co., s.r.o., so sídlom Štúrova 155, 949 01 Nitra
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
2.1
2.2
3.
3.1
3.2
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
Preambula
Tieto všeobecné obchodné podmienky spoločnosti EBM Co., s.r.o., so sídlom Štúrova 155, 949 01
Nitra, IČO: 45 325 481 upravujú práva a povinnosti medzi Predávajúcim a Kupujúcim pri predaji a dodaní Tovaru na území Slovenskej a Českej republiky.
Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú výlučne na predaj Tovaru Kupujúcemu, ktorý je
podnikateľom a nie je považovaný za spotrebiteľa v zmysle platnej právnej úpravy Slovenskej republiky.
Tieto všeobecné obchodné podmienky sa uzavretím príslušnej Kúpnej zmluvy stávajú súčasťou obsahu každej Kúpnej zmluvy v celom rozsahu okrem osobitných vymedzení príslušnou Kúpnou zmluvou
a cenníku Predávajúceho. Pri odosielaní Objednávky je Kupujúci povinný sa oboznámiť s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami Predávajúceho, ktoré sú vždy neoddeliteľnou súčasťou ponuky
Predávajúceho.
Tieto všeobecné obchodné podmienky vylučujú akékoľvek všeobecné obchodné alebo dodacie podmienky Kupujúceho alebo akékoľvek výhrady k nim zo strany Kupujúceho.
Definície a interpretácia
Definície. Nižšie uvedené termíny týchto VOP majú význam definovaný v tomto odseku:
Predávajúci
znamená spoločnosť EBM Co., s.r.o., so sídlom Štúrova 155, 949 01 Nitra, IČO:
45 325 481, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 25714/N, DIČ: 2022930778, IČ DPH: SK2022930778, číslo účtu/kód banky:
1077764003/1111.
Celokamiónový
znamená uzavretie Kúpnej zmluvy na Tovar Kupujúcim minimálne o hmotnosti
odber
dvadsať (20) ton, prípadne max. využitie plochy kamióna
Tovar
znamená stavebný materiál pozostávajúci najmä zo strešných a fasádnych systémov značiek Creaton, Euronit a Eternit a ďalších doplnkových stavebných materiálov ponúkaných Predávajúcim.
Kupujúci
znamená podnikateľský subjekt, ktorý má záujem s Predávajúcim uzavrieť Kúpnu
zmluvu na kúpu Tovaru.
Expresná dodávka znamená dodávku celokamiónového odberu Tovaru Predávajúcim podľa Kúpnej
zmluvy do 48 hodín od zaslania Potvrdenia Kupujúcemu Predávajúcim.
Okolnosti vylučujúce znamenajú prekážku, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej
zodpovednosť
v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana
túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase
vzniku záväzku túto prekážku predvídala a za takúto prekážku sa považuje taktiež nedostatok Tovaru na skladoch Predávajúceho a jeho dodávateľov, nedostatky
energií (a problémy s jej distribúciou), pracovníkov, výrobných kapacít, prerušenie
podnikania, ako aj omeškanie subdodávateľov alebo dopravcov, štrajky, občianske
nepokoje, prírodné katastrofy, smrť a/alebo zánik subdodávateľov Predávajúceho
ako aj len čiastočné dodávky Tovarov subdodávateľmi Predávajúcemu.
Kúpna zmluva
znamená jednotlivú kúpnu zmluvu na Tovar uzavretú medzi Predávajúcim
a Kupujúcim za podmienok v ods. 3.7 týchto VOP.
Občiansky zákonník znamená zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Cenník
znamená cenník Tovarov, doplnkových tovarov a služieb Predávajúceho bližšie špecifikovaný v ods. 4.1 týchto VOP.
Kúpna cena
znamená kúpnu cenu za objednaný Tovar uvedenú v každej Kúpnej zmluve.
Úrok z omeškania znamená úrok z omeškania vo výške 0,08% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
Paleta
znamená EUR paleta alebo VdFz paleta alebo OWP alebo EBM paleta, na ktorých
Predávajúci dodáva Tovar Kupujúcemu.
EBM paleta
znamená poľská paleta má rozmery 1.200 mm x 1.200 mm s označením „EBM“.
EUR paleta
znamená EURO paleta má rozmery 1.200 mm x 800 mm s označením „EUR“.
Potvrdenie
znamená potvrdenie Objednávky Predávajúcim za podmienok uvedených v ods.
3.6 týchto VOP.
Reklamácia
znamená písomné oznámenie vád kúpeného a dodaného Tovaru Kupujúcim
Predávajúcemu v zmysle Kúpnej zmluvy, na ktorý sa vzťahuje záruka za akosť
podľa Záručného listu
Objednávka
znamená objednávku Kupujúceho na nákup Tovaru podľa článku 3 týchto VOP ak
obsahuje všetky údaje v zmysle ods. 3.2 týchto VOP
Dôverné informácie Znamená akákoľvek informácia, ktorú Predávajúci označí ako dôvernú, či už výslovne alebo mlčky a má záujem na jej utajení a kvôli predídeniu akýchkoľvek pochybností za dôverné informácie sa za každých okolností budú považovať všetky
osobitné rabaty, skontá a iné zľavy ako aj všetky podnikateľské postupy využívané
pri výkone svojho podnikania Predávajúcim.
VOP
znamenajú tieto všeobecné obchodné podmienky Predávajúceho vzťahujúce sa na
všetky obchody Tovaru.
Záručný list
znamená záručný list na Tovar preukazujúci záruku za akosť Tovaru tam uvedeného, a to v rozsahu a s výnimkami tam ako aj v týchto VOP uvedenými.
IC závod
znamená Inter-company závod, ktorý dodáva Tovar Predávajúcemu pre jeho ďalší
predaj.
Interpretačné pravidlá.
Členenie. Členenie týchto VOP do článkov a odsekov a zaradenie nadpisov je stanovené iba pre účely
uľahčenia orientácie a nemá vplyv na význam alebo výklad týchto VOP. Výrazy „tieto VOP“, „týchto
VOP“, „podľa týchto VOP“ a výrazy im obdobné sa týkajú týchto VOP a nie akéhokoľvek konkrétneho
článku či odseku či inej časti týchto VOP, a zahŕňajú akýkoľvek dokument doplňujúci alebo rozširujúci
tieto VOP. Pokiaľ to nie je v rozpore s predmetom alebo kontextom týchto VOP, odkazy v týchto VOP na
články a odseky predstavujú odkazy na články a odseky týchto VOP.
Významy. Slová vyjadrujúce len jednotné číslo zahŕňajú i množné číslo a naopak, slová vyjadrujúce
mužský rod zahŕňajú i ženský a stredný rod a naopak, a výrazy vyjadrujúce osoby zahŕňajú fyzické
i právnické osoby a naopak.
Odkazy na zákony a iné odkazy. Všetky odkazy v týchto VOP na zákony budú vykladané ako odkazy
na zákony v platnom a účinnom znení a všetky odkazy v týchto VOP na časti, články, odseky a prílohy
budú vykladané ako odkazy na časti, články, odseky a prílohy týchto VOP.
Objednávka a uzavretie Kúpnej zmluvy
V zmysle týchto VOP je Kupujúci oprávnený zaslať Objednávku na nákup Tovaru Predávajúcemu písomne na adresu Predávajúceho, faxom alebo e-mailom.
Objednávka musí obsahovať nasledovné údaje:
záväzok kúpiť od Predávajúceho Tovar za podmienok stanovených v týchto VOP,
obchodné meno, IČO a ďalšia presná identifikáciu Kupujúceho,
názov a identifikáciu Tovaru podľa Cenníka,
množstvo Tovaru,
jednotkovú a celkovú cenu Tovaru podľa platného Cenníka v čase zaslania Objednávky,
požadovaný termín dodania Tovaru,
požadované miesto dodania Tovaru v rámci Slovenskej alebo Českej republiky,
meno, priezvisko, funkcia a podpis zodpovednej osoby Kupujúceho za objednanie Tovaru,
pokiaľ je osoba, ktorá má prevziať Tovar od Predávajúceho odlišná od Kupujúceho, treba ju riadne
identifikovať, aby bolo nepochybné o aký subjekt sa jedná.
Pokiaľ nebude Objednávka obsahovať všetky požadované údaje v zmysle týchto VOP, nemusí na ňu Predávajúci prihliadať a je na rozhodnutí Predávajúceho, či bude kontaktovať Kupujúceho,
aby Objednávku riadne v zmysle VOP doplnil alebo opravil. V prípade potvrdenia aj Objednávky
Predávajúcim, ktorá nemala všetky náležitosti dôjde aj tak k uzavretiu Kúpnej zmluvy.
Požadovaný termín dodania Tovaru uvedený v Objednávke je pre Predávajúceho len informatívny a Predávajúci oznámi Kupujúcemu približný termín dodania Tovaru v potvrdení Objednávky.
Predávajúci sa však bude snažiť v čo najväčšej miere vyjsť Kupujúcemu v ústrety a dodať Tovar v požadovanom termíne alebo v termíne, ktorý sa čo najbližšie bude približovať požadovanému termínu
uvedeného Kupujúcim.
Pokiaľ Predávajúci po riadnom doručení Objednávky zistí, že nie je možné splniť niektoré z požiadaviek
Kupujúceho, oznámi túto skutočnosť vrátane identifikácie sporných skutočností v Objednávke spolu
s alternatívnym riešením. Takéto oznámenie sa nepovažuje za žiadne, ani len čiastočné, potvrdenie
Objednávky Predávajúcim, ale len za nezáväznú ponuku Predávajúceho.
Objednávku, ktorá obsahuje všetky náležitosti a uvádzajú sa v nej najmä správne údaje o Tovare
a Kupujúcom a bola riadne doručená Predávajúcemu podľa týchto VOP, Predávajúci najneskôr do troch
(3) pracovných dní potvrdí alebo odmietne. Potvrdenie bude obsahovať približný termín dodania Tovaru,
miesto dodania Tovaru, cenu Tovaru podľa Cenníka, cenu Paliet a cenu prepravy pokiaľ nebude preprava znášaná Predávajúcim za podmienok uvedených v týchto VOP. Približný termín dodania Tovaru nie
je záväzný pokiaľ na Potvrdení nie je výslovne uvedené, že termín dodania Tovaru je záväzný.
Okamihom doručenia Potvrdenia Objednávky Kupujúcemu sa považuje takáto jednotlivá Kúpna zmluva
za uzavretú a týmto okamihom vznikajú z nej práva a povinnosti Predávajúcemu a Kupujúcemu v zmysle Kúpnej zmluvy a týchto VOP.
Predávajúci je oprávnený dodať Kupujúcemu aj neúplné množstvo Tovaru na základe Kúpnej zmluvy
(t.j. poskytnúť len čiastočné plnenie) pokiaľ Kupujúci výslovne v Objednávke neuvedie, že má záujem
výlučne o dodanie kompletného množstva Tovaru.
Pokiaľ Kupujúci po Potvrdení Objednávky zašle zmenu Objednávky Predávajúcemu, bude sa takáto
zmena považovať za novú Objednávku a bude sa považovať za novú Kúpnu zmluvu v zmysle ustanovenia ods. 3.7 tohto článku.
3.10 Pokiaľ sa Kúpna zmluva bude riadiť ustanoveniami Incoterms, potom sa majú na mysli ustanovenia
Incoterms 2000 publikované Medzinárodnou obchodnou komorou. V prípade rozdielnej úpravy medzi
Incoterms 2000 a týmito VOP, majú tieto VOP prednosť.
3.9
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
Cena Tovaru a platobné podmienky
Ceny Tovarov, doplnkových tovarov a služieb sú uvedené v Cenníku Predávajúceho, ktorý je zverejnený na webovej stránke Predávajúceho (www.ebmco.sk) a je možné ho taktiež získať na požiadanie
Kupujúceho od Predávajúceho. Všetky ceny Tovarov sa uvádzajú bez DPH a prípadných ďalších poplatkov, pokiaľ nie je v týchto VOP alebo Cenníku uvedené inak. Cena prepravy je určená podľa cenníkov
subdodávateľov a s tým súvisiacich administratívnych nákladov Predávajúceho uvedených v Cenníku.
Predávajúci je oprávnený vystaviť a zaslať faktúru na Kúpnu cenu z každej Kúpnej zmluvy Kupujúcemu
spolu s Potvrdením podľa týchto VOP.
Splatnosť faktúry je tridsať (30) dní od jej vystavenia. Faktúra sa považuje za zaplatenú okamihom
pripísania Kúpnej ceny na bankový účet Predávajúceho uvedený v týchto VOP alebo Kúpnej zmluve.
Predávajúci zašle v deň vystavenia faktúry túto faktúry elektronicky (t.j. e-mailom alebo faxom) a originál poštou. Skôr doručená faktúra sa považuje za relevantnú z hľadiska okamihu jej doručenia. Obidva
spôsoby doručenia faktúry sa považujú za rovnocenné a faktúra sa považuje za doručenú, keď dôjde
do sféry dispozície Kupujúceho.
Pokiaľ Kupujúci zaplatí Kúpnu cenu na základe doručenej zálohovej faktúry alebo faktúry, ktorú zaplatí
do troch (3) dní od jej doručenia získa Kupujúci skonto 3% z Kúpnej ceny na Tovar podľa Kúpnej zmluvy.
Akékoľvek ďalšie rabaty, skontá, zľavy a nárok na ich uplatnenie budú dohadované s Kupujúcim individuálne a písomne a budú obsahom Potvrdenia pri uzavretí Kúpnej zmluvy alebo budú vo forme
samostatného dokumentu adresovaného konkrétnemu Kupujúcemu.
V prípade, ak sa Kupujúci omešká s akoukoľvek platbou podľa Kúpnej zmluvy alebo týchto VOP, je
povinný zaplatiť Predávajúcemu Úrok z omeškania až do okamihu úplného zaplatenia dlhovanej čiastky
Predávajúcemu.
Akékoľvek vady na Tovare a prípadné uplatnenie Reklamácie na Tovar podľa týchto VOP nemajú za
žiadnych okolností vplyv na povinnosť zaplatiť Kupujúcim Kúpnu cenu riadne a včas, inak sa dostáva do
omeškania a porušenia svojich povinností podľa Kúpnej zmluvy a týchto VOP.
Kupujúci môže akékoľvek svoje pohľadávky voči Predávajúcemu vzniknuté z týchto VOP a/alebo Kúpnej
zmluvy započítať len písomnou dohodou. Kupujúci nie je oprávnený a Predávajúci Kupujúcemu zakazuje z akýchkoľvek dôvodov uplatniť zádržné právo na Tovar, ktorý je stále vo vlastníctve Predávajúceho
v zmysle ustanovenia § 151s ods. 2 Občianskeho zákonníka.
Tovar Predávajúci štandardne dodáva Kupujúcemu na Paletách podľa druhu Tovaru, ktorých cena bude
súčasťou faktúry na Tovar a Kúpnej ceny podľa Cenníka.
Pokiaľ Kupujúci uzatvorí Kúpnu zmluvu na Celokamiónový odber, preprava Tovaru na miesto určenia
(maximálne však dve (2) miesta vykládky) bude na náklady Predávajúceho za podmienok uvedených
v článku 5. týchto VOP. V opačnom prípade, hradí Kupujúci zvýšené náklady prepravy Predávajúcemu,
čo Predávajúci uvedie v Potvrdení. Náklady prepravy budú uvedené vo faktúre k predmetnej Kúpnej
zmluve.
Predávajúci je oprávnený zvýšiť Kúpnu cenu za Tovar, ak došlo k zvýšeniu vstupných nákladov
Predávajúceho, predovšetkým za energie, osobné náklady, dávky a dane, v čase medzi uzatvorením
Kúpnej zmluvy a dodávkou alebo prevzatím Tovaru a výška takéhoto zvýšenia bola nepredvídateľná.
Pokiaľ bude Kupujúci v omeškaní s akoukoľvek platbou podľa týchto VOP alebo akejkoľvek Kúpnej
zmluvy, je Predávajúci oprávnený zadržať alebo vôbec nedodať všetok alebo časť Tovaru podľa akejkoľvek uzavretej Kúpnej zmluvy s Kupujúcim. Taktiež môže v takomto prípade Predávajúci jednostranne
rozhodnúť o zrušení nároku na poskytnutie akýchkoľvek rabatov, zliav alebo iných práv, nárokov či plnení už z uzavretých alebo budúcich Kúpnych zmlúv alebo nepotvrdiť Objednávku bez uvedenia dôvodu.
Preprava a čas dodania Tovaru
Prepravu Tovaru vykonávajú v mene a na účet Predávajúceho jeho zmluvní partneri IC závodov (t.j.
subdodávatelia) výlučne na území Slovenskej alebo Českej republiky.
5.2 Predávajúci štandardne prepravuje a dodáva Tovar na Paletách podľa typu a druhu Tovaru. Tovar môže
byť dodaný Kupujúcemu aj v inom balení pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci písomne dohodnú inak alebo
pokiaľ to Predávajúci uvedie v Potvrdení.
5.3 V prípade Celokamiónového odberu Kupujúcim je takáto preprava vykonávaná na náklady
Predávajúceho avšak v rozsahu, že budú najviac dve (2) vykládky v dohodnutom mieste v Potvrdení,
v trvaní do dvoch (2) hodín. Čas vykládky sa počíta od momentu príjazdu naloženého kamióna na
dohodnuté miesto určenia, až po odjazd vyloženého kamiónu z miesta vykládky.
5.4 Pokiaľ bude Kupujúci pri Celokamiónovom odbere požadovať viac ako dve (2) vykládky alebo čas vykládky bude dlhší ako dve (2) hodiny, znáša tieto náklady Predávajúcemu v rozsahu skutočných nákladov voči subdodávateľovi a Predávajúceho administratívnych nákladov v súlade s ods. 4.11 týchto VOP
a uvedených v Cenníku.
5.5 Miesto vykládky musí za každých okolností vyhovovať pre kamióny a nákladné vozidlá s nosnosťou
40 ton s možnosťou vykládky na vhodné podložie na zemi alebo v priestoroch určených Kupujúcim
(na prízemnú úroveň). V prípade, ak miesto vykládky nebude vyhovovať týmto kritériám, bude povinný
Kupujúci ihneď označiť iné vhodné miesto vykládky a bude znášať všetky náklady s týmto spojené.
5.6 Na miestach vykládky určených Kupujúcim, ktorými sú stavby s ťažším prístupovým terénom alebo
s inými prekážkami brániacimi plynulému dodaniu Tovaru a jeho vykládke sa do času vykládky započítava aj čas strávený priblížením sa k miestu vykládky ako aj čas odjazdu z takéhoto miesta.
5.7 Pri Expresných dodávkach alebo následnej zmene miesta a/alebo termínu a/alebo času vykládky
Kupujúcim menej ako 48 hodín pred už dohodnutým časom vykládky na dohodnutom mieste (t.j. akákoľvek zmena dodacieho miesta alebo termínu a času) znáša Kupujúci všetky dodatočne vzniknuté
náklady Predávajúceho a jeho subdodávateľov. Tieto náklady mu budú po vykonaní prepravy vyfakturované.
5.8 Kupujúci je povinný prevziať Tovar v okamžiku jeho vykládky prostredníctvom poverených osôb.
Kupujúci je povinný mať vždy na mieste a v čase vykládky Tovaru aspoň jednu (1) poverenú osobu,
ktorá preberie dodaný Tovar. Osoba, ktorá preberá tovar pre Kupujúcim v mieste a v čase vykládky
a podpisuje dodací list sa považuje za osobu, ktorá je výslovne poverená prebratím Tovaru Kupujúcim.
5.9 Osoba poverená prebratím Tovaru v mieste vykládky je povinná prezrieť si Tovar s odbornou starostlivosťou a uviesť všetky zjavné vady do dodacieho listu. Každý dodací list je potrebné podpísať a doručiť
Predávajúcemu emailom alebo faxom v deň doručenia Tovaru alebo najneskôr do 24 hodín. Za zjavnú
vadu sa nebude považovať dodanie neúplného množstva Tovaru podľa ods. 3.8 týchto VOP. Na skutočnosť, že nie je vybavená celá Objednávka bude Kupujúci upozornený Predávajúcim v dodacom liste.
5.10 Ak Kupujúci neprevezme dodaný Tovar v mieste určenia podľa Kúpnej zmluvy rovnako ako aj čiastočne množstvo Tovaru podľa ods. 3.8 týchto VOP, je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú
pokutu vo výške 1.500 Eur a taktiež celú škodu vzniknutú Predávajúcemu vrátane všetkých nákladov
spojených s vrátením a uskladnením Tovaru. Akákoľvek ďalšia preprava Tovaru na miesto určenia
Kupujúcim bude na náklady Kupujúceho bez ohľadu na množstvo objednaného Tovaru. Zmluvná pokuta sa stane splatnou v okamihu upozornenia Kupujúceho Predávajúcim na porušenie takejto povinnosti.
5.11 V prípade, ak dôjde k pochybeniu Kupujúceho pri preberaní Tovaru alebo neposkytnutiu požadovanej
súčinnosti alebo k nedodržaniu iných povinností v rámci spolupráce pri preberaní Tovaru a podľa týchto
VOP je Predávajúci oprávnený požadovať náhradu škody, ktorá z takéhoto konania Predávajúcemu
vznikne, vrátane všetkých zvýšení výdavkov bez ohľadu na ďalšie nároky Predávajúceho.
5.
5.1
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
Vady a záruka na Tovar
Kupujúci, resp. ním poverená osoba je povinná skontrolovať Tovar okamžite po prevzatí v zmysle
ustanovenia 5.9 týchto VOP. Všetky zjavné vady, najmä, nie však výlučne, rozpoznateľné poškodenia,
odchýlky v množstve a nesprávny tovar je povinný písomne oznámiť Predávajúcemu okamžite, najneskôr však do 24 hodín. Ak Kupujúci nesplní túto povinnosť v dohodnutom čase, zanikajú mu nároky zo
zjavných vád.
Predávajúci dáva Kupujúcemu záruku za akosť Tovaru v rozsahu a v trvaní ako je uvedené na Záručnom
liste k dodanému konkrétnemu Tovaru.
Predpokladom trvania záruky za akosť Tovaru je, že Kupujúci správne skladoval a manipuloval
s Tovarom, vykonal všetky potrebné inštalačné, umiestňovacie a ďalšie iné práce a opatrenia v súlade
s platnými obchodnými nariadeniami, príručkami, normami a povinnosťami zavedenými licenčnými autoritami a pracovnými postupmi Predávajúceho. Taktiež sa na Tovar nevzťahuje záruka za akosť, pokiaľ
Kupujúci použil Tovar na iný účel než na aký je výslovne Predávajúcim určený. Skutočnosti uvedené
v tomto odseku je Kupujúci povinný vždy dostatočne preukázať pri uplatňovaní reklamácie na Tovar.
Uvádzané vlastnosti Tovaru sú vlastnosti uvedené v popise Tovarov. Akékoľvek verejné informácie,
vyhlásenia a reklama netvoria žiadne záväzné vyhlásenia Predávajúceho alebo inej osoby a tým ani
dodatočné záväzky Predávajúceho o vlastnostiach Tovaru. Takéto popisy vlastností Tovaru a ďalšie iné
vyhlásenia o Tovare sa v žiadnom prípade nepovažujú za záruku za akosť. Kupujúci si môže uplatňovať
nároky z vád Tovaru v rámci a rozsahu udelenej záruky v odovzdaných Záručných listoch.
Za vadu Tovaru sa za žiadnych okolností nepovažujú menšie rozdiely vo farbe a štruktúre povrchu
Tovaru (zakalenosť, mikrotrhlinky), ako aj iné ďalšie variácie vonkajšieho vzhľadu Tovaru, ktoré vyplýva-
6.6
a.
b.
c.
d.
e.
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
7.
7.1
7.2
7.3
a.
b.
c.
d.
e.
f.
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
jú zo špecifikácií výrobcov dodaného materiálu. (menšie nepravidelnosti a deformácie), ktoré podstatne neovplyvňujú vhodnosť Tovaru na účel, na ktorý bol Tovar vyrobený a určený. Bežné opotrebenie
Tovaru z dôvodu jeho veku a poveternostných, chemických a fyzikálnych vplyvov nie je vada Tovaru.
Pokiaľ Kupujúci usúdi, že Tovar má vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť podľa Záručného listu,
je povinný o tom ihneď zaslať Predávajúcemu Reklamáciu v ktorej uvedie
presnú identifikáciu Kupujúceho (všetky identifikačné údaje podľa výpisu zo živnostenského alebo obchodného registra),
identifikáciou Kúpnej zmluvy, na základe ktorej bol Tovar kúpený a dodaný spolu s identifikáciou príslušnej faktúry resp. Dodacieho listu k danej Kúpnej zmluve,
identifikáciou vadného Tovaru a jeho množstva,
identifikáciou vady a jej prejavov na Tovare,
informáciou, kedy sa Kupujúci o vade dozvedel a ako k vade došlo, ak je možné túto skutočnosť zistiť.
Pokiaľ Reklamácia neobsahuje všetky náležitosti a údaje podľa ods. 6.6 týchto VOP nepovažuje sa za
riadne uplatnenú a Predávajúci na ňu neprihliada. Je na zvážení Predávajúceho, či upozorní na nedostatky Reklamácie Kupujúceho. V žiadnom prípade nevzniknú Kupujúcemu žiadne práva alebo nároky
z akýchkoľvek vád Tovaru pri nesprávne uplatnenej Reklamácii.
Po doručení Reklamácie je Kupujúci povinný vadný Tovar riadne uskladniť a zabezpečiť, aby na ňom
nevznikala ďalšia škoda. Taktiež je povinný umožniť Predávajúcemu obhliadku Tovaru za účelom zistenia oprávnenosti Reklamácie a poskytnúť Predávajúcemu požadované vysvetlenia k uplatňovaným
vadám Tovaru.
Predávajúci sa Kupujúcemu písomne vyjadrí o podanej Reklamácii do 30 dní od jej doručenia, v prípade
osobnej prehliadky reklamovaného Tovaru, lehota sa počíta od podania Reklamácie Kupujúcim osobnej prehliadky reklamovaného Tovaru Predávajúcim a poskytnutí požadovaných vysvetlení Kupujúcim.
V prípade, ak bude Reklamácia Kupujúceho oprávnená, Predávajúci odstráni vadu alebo dodá náhradný Tovar Kupujúcemu v takom rozsahu v akom je vadný, a to na vlastné náklady. Voľba je vždy na
strane Predávajúceho, ktorý ju môže vždy zmeniť na výmenu vadného Tovaru. Kupujúci má len tieto
nároky z vád Tovaru.
Ak po preskúmaní vadného Tovaru Predávajúci zistí, že nejde o vadu, na ktorú sa vzťahuje záruka
podľa Záručného listu, oznámi túto skutočnosť Kupujúcemu písomne v lehote podľa ods. 6.9 týchto
VOP. V takomto prípade je Kupujúci povinný znášať všetky náklady Predávajúceho spojené s takouto
neoprávnenou Reklamáciou, ktoré mu Predávajúci vyfakturuje.
Prípadné uplatnenie Reklamácie na Tovar nemá vplyv na zaplatenie Kúpnej ceny za všetok Tovar
Kupujúcim Predávajúcemu riadne a včas. Nezaplatenie Kúpnej ceny riadne a včas bude považované
za podstatné porušenie Kúpnej zmluvy a týchto VOP.
Kupujúci je povinný vystaviť pri každom predaji Tovaru svojmu zákazníkovi a odberateľovi úplne
a správne vyplnený záručný list v zmysle a rozsahu poskytnutého Záručného listu. Taktiež je Kupujúci
povinný dať svojim zákazníkom doklady potrebné na nakladanie s predávaným Tovarom spolu s pokynmi pri uplatňovaní záruk v súlade so záručnými podmienkami.
CREATON, EURONIT, EBM Co.). V prípade porušenia povinností v tomto odseku je Kupujúci povinný
zaplatiť zmluvnú pokutu za každé jednotlivé porušenie vo výške 3.000 Eur Predávajúcemu. Zmluvná
pokuta sa stane splatnou v okamihu upozornenia Kupujúceho Predávajúcim na porušenie takejto povinnosti.
8.16 Akékoľvek poradenstvo Predávajúceho, ktoré je poskytované Kupujúcemu bezplatne má výlučne informačný charakter a Predávajúci ho poskytuje na základe všeobecných poznatkov praxe a zo všeobecne dostupných informácií. Nesprávna aplikácia alebo aplikácia na konkrétny prípad nemusí byť vždy
správna vzhľadom k špecifikám jednotlivých prípadov. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za
poskytnutie takéhoto bezplatného poradenstva Kupujúcemu voči Kupujúcemu alebo jeho zákazníkov.
8.17 Kupujúci je povinný vrátiť Predávajúcemu všetky zverené predmety v zmysle ustanovenia 8.1 týchto VOP ako aj reklamné materiály, letáky a brožúry, ako aj iné predmety vzťahujúce sa k Tovaru,
Predávajúcemu a/alebo právam duševného vlastníctva Predávajúceho, a to do troch (3) dní od písomného požiadania Predávajúceho, v opačnom prípade je Kupujúci povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo
výške 1.000 Eur. Zmluvná pokuta sa stane splatnou v okamihu upozornenia Kupujúceho Predávajúcim
na porušenie takejto povinnosti.
Prechod nebezpečenstva za škodu na Tovare, odstúpenie a prevod vlastníckeho práva k Tovaru
Nebezpečenstvo za škodu na Tovare prechádza na Kupujúceho okamihom odovzdania Tovaru prvému
dopravcovi na prepravu Predávajúcim.
Tovar dodávaný Kupujúcemu je zabalený do vhodného obalu, aby sa pri preprave eliminoval vznik škody na Tovare.
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od každej Kúpnej zmluvy v prípadoch ak:
Kupujúci je v omeškaní so zaplatením Kúpnej ceny z akejkoľvek Kúpnej zmluvy alebo inej pohľadávky
Predávajúceho o viac ako tridsať (30) dní,
na Kupujúceho bol podaný návrh na konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, prípadne na iné konanie podobného charakteru (napr. likvidácia alebo zrušenie bez likvidácie),
Kupujúci vyhlási alebo inak oznámi, že nie je schopný plniť svoje peňažné alebo nepeňažné záväzky,
pokiaľ Kupujúci nepreberie Tovar riadne a včas,
pokiaľ okolnosti vylučujúce zodpovednosť podľa tejto Zmluvy trvajú dlhšie ako tri (3) mesiace,
pokiaľ Kupujúci poškodzuje dobré meno a povesť Predávajúceho a/alebo Tovaru.
V prípade zaplatenia akejkoľvek zmluvnej pokuty podľa týchto VOP alebo Kúpnej zmluvy má
Predávajúci nárok aj na zaplatenie vzniknutej škody Kupujúcim v celom rozsahu.
Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Kupujúceho až okamihom úplného zaplatenia Kúpnej ceny
a prípadných sankcií (t.j. najmä úrok z omeškania a zmluvná pokuta).
Kupujúci je povinný skladovať Tovar, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníctva Predávajúceho v priestoroch riadne poistených voči živelným pohromám a krádeži až do nadobudnutia vlastníckeho k takémuto
Tovaru.
Kupujúci nie je oprávnený previesť akékoľvek právo alebo povinnosť vyplývajúce z týchto VOP alebo
z akejkoľvek Kúpnej zmluvy na tretiu osobu bez písomného súhlasu Predávajúceho.
Kupujúci nie je oprávnený predať alebo inak scudziť Tovar, pokiaľ nezaplatil Kúpnu cenu za predmetný
tovar spolu s ostatnými pohľadávkami Predávajúceho vzťahujúcich sa k predmetnému Tovaru.
h.
Vzorky Tovarov, práva duševného vlastníctva a marketing Tovaru Kupujúcim
Predávajúci poskytne Kupujúcemu vzorky Tovarov formou výpožičky bezodplatne na propagáciu
Tovarov u zákazníkov Kupujúceho na základe písomného preberacieho protokolu. Množstvo a typy
vzoriek poskytne Predávajúci podľa svojich možností a objemu, ktorý má na to vyhradený.
Všetky vzorky Tovarov poskytnuté Kupujúcemu sú a zostávajú vo vlastníctve Predávajúceho po celý
čas ich poskytnutia a Kupujúci zodpovedá za škodu spôsobenú na týchto vzorkách. Kupujúci nie je
oprávnený ich predať alebo ich inak ďalej scudzovať.
Vzorky Tovarov môžu mať menšie odchýlky vo veľkosti, kvalite, hmotnosti a farbe od skutočného
Tovaru.
Kupujúci nie je oprávnený používať ochranné známky a označenia Predávajúceho, ktorých je majiteľ,
resp. na ktorých používanie má súhlas ich majiteľa, s výnimkou uvádzania ochranných známok a označení na Tovaroch pri ich predaji svojim odberateľom a zákazníkom.
Kupujúci v žiadnom prípade nie je oprávnený použiť ochranné známky a označenia Predávajúceho
takým spôsobom, aby čo i len potenciálne mohlo dôjsť k poškodeniu dobrej povesti Predávajúceho a výrobcu Tovarov, ich obchodného mena, poškodenie dobrej povesti Tovarov, prípadne k možnej zámene
Tovarov s produktmi iného výrobcu alebo predávajúceho.
Na akékoľvek použitie ochranných známok a označení Predávajúceho okrem výnimky uvedenej v ods.
8.4 týchto VOP potrebuje Kupujúci predchádzajúci výslovný písomný súhlas Predávajúceho.
V prípade, ak bude mať Kupujúci záujem o použitie ochranných známok a označení Predávajúceho
pri marketingových aktivitách a zvyšovaní predaja Tovarov podľa ods. 8.15 týchto VOP je nutné, aby si
taktiež požiadal o súhlas s použitím ochranných známok a označení Predávajúceho v schválení marketingovej akcie.
V prípade porušenia povinností Kupujúceho podľa ods. 8.2, ods. 8.4, ods. 8.5a ods. 8.6 týchto VOP má
Predávajúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške [3.000] Eur za každé jednotlivé porušenie. Zmluvná pokuta je splatná okamihom upozornenia Kupujúceho Predávajúcim na porušenie týchto ustanovení VOP.
Predávajúci si vyhradzuje všetky práva v súlade s autorským právom, resp. inými právami duševného vlastníctva na nákresy, výkresy a iné dokumenty, ktoré sú poskytnuté Kupujúcemu z akéhokoľvek
dôvodu.
Predávajúci poskytne Kupujúcemu všetky potrebné informácie o Tovaroch spolu so základnými inštrukciami použitia Tovarov. Kupujúci je povinný pred zaslaním Objednávky Predávajúcemu riadne sa oboznámiť s vlastnosťami Tovarov a spôsobmi ich použitia, využitia a manipulácie. Predávajúci je oprávnený
jednostranne zmeniť technické údaje Tovaru, pokiaľ ich tak zmení výrobca Tovaru.
Predávajúci bude priebežne poskytovať Kupujúcemu potrebné informácie o Tovaroch, najmä vo forme
prospektov, katalógov, CD a ďalšieho reklamného materiálu v inej vhodnej forme podľa jeho aktuálnych
možností.
Predávajúci bude priebežne podľa svojich aktuálnych možností ponúkať odborné školenia zamestnancov a ďalších pracovníkov Kupujúceho ohľadne prehlbovanie ich vedomostí o vlastnostiach, výhodách,
spôsobe použitia a vhodnosti Tovarov.
Predávajúci vydáva technické informácie a odporúčania na stavebné návrhy podľa jeho najlepšieho
vedomia v kontexte s jeho službami klientom, pričom berie do úvahy platný legislatívny rámec v oblasti
stavebného priemyslu a pravidlá všeobecne známych konštrukčných postupov. Tieto informácie a odporúčania majú výlučne informačný charakter a Predávajúci ich poskytuje na základe všeobecných poznatkov praxe a zo všeobecne dostupných informácií. Nesprávna aplikácia alebo aplikácia na konkrétny
prípad nemusí byť vždy správna vzhľadom k špecifikám jednotlivých prípadov. Predávajúci nenesie
žiadnu zodpovednosť za poskytnutie takýchto informácií a odporúčaní Kupujúcemu voči Kupujúcemu
alebo jeho zákazníkov. Kupujúci je v každom prípade povinný za každých okolností vyhodnotiť vhodnosť objednaného a kúpeného Tovaru a navrhnutého dizajnu, resp. stavebného riešenia na plánované
použitie Tovaru jeho zákazníkom a odberateľom.
Kupujúci sa zaväzuje, že vyvinie najlepšie úsilie na dobré a vhodné prezentovanie Tovaru, a že bude
vystavovať Tovar podľa pokynov Predávajúceho. Taktiež sa zaväzuje, že Tovar bude riadne a bezchybne skladovať a tak s ním aj manipulovať. Kupujúci zabezpečí prístup svojich odberateľov a iných zákazníkov k prezentačným vzorkám Tovarov poskytovaných Predávajúcim, ktoré budú umiestnené na
viditeľných a ľahko dostupných miestach v prevádzkach Kupujúceho.
Kupujúci je povinný pri akejkoľvek marketingovej prezentácii Tovarov takúto činnosť dopredu oznámiť
Predávajúcemu spolu s podrobným popisom a plánom marketingovej prezentácie Tovaru a počkať na
jeho súhlas a prípadné pripomienky, resp. požiadavky na takúto marketingovú prezentáciu. Kupujúci je
v každom prípade povinný zachovávať dobré meno Predávajúceho a výrobcu a prezentovať Tovary čo
najlepším možným spôsobom. Marketing Tovarov môže byť vykonávaný len pod existujúcimi ochrannými známkami a povolenými obchodnými značkami chránenými za týmto účelom (napr. ETERNIT,
10. Ochrana Dôverných informácií
10.1 Dôverné informácie zostanú podľa vôle Predávajúceho utajené. Dôvernými informáciami však nie sú
9.
9.1
9.2
9.3
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
i.
j.
k.
9.4
9.5
9.6
Palety
Predávajúci štandardne dodáva Tovar z výrobných závodov na EUR paletách a EBM paletách v zmysle
ods. 5.2 týchto VOP.
Palety sú Kupujúcemu predané a fakturované podľa platného Cenníka v zmysle ods. 4.10 týchto VOP.
Kupujúci môže vrátiť EUR palety a EBM palety a Predávajúci ich vezme späť a zabezpečí ich odvoz zo
skladu Kupujúceho za nasledovných podmienok:
EUR palety a EBM palety budú v nepoškodenom stave a bez vád.
Odvoz i) EUR paliet bude na náklady Kupujúceho a ii) EBM paliet na náklady Predávajúceho.
Kupujúci bude súhlasiť s cenou prepravy za EBM palety, ktorá mu bude následne Predávajúcim fakturovaná. Na fakturovanie ceny prepravy sa budú primerane vzťahovať ustanovenia 4.3, 4.4, 4.7 a 4.9
týchto VOP.
Predávajúci zabezpečí a zorganizuje prepravu EUR paliet a EBM paliet (objednanie zmluvného prepravcu, vystaví dodací list na vrátenie EUR paliet a/alebo EBM paliet) svojimi zmluvnými prepravcami
za dohodnutú cenu, ak je preprava na náklady Kupujúceho.
Kupujúci je oprávnený vrátiť len EUR palety a EBM palety v rámci jedného (1) kalendárneho roka. Po
dohode s Predávajúcim môže Kupujúci vrátiť EUR palety a/alebo EBM palety kúpené v jeden kalendárny rok aj počas januára nasledujúceho kalendárneho roka.
Kupujúci je oprávnený vrátiť len počet EUR paliet a/alebo EBM paliet, ktoré mu boli predané
s Tovarom a fakturované po účinnosti týchto VOP a zároveň sú vedené v paletovom salde v evidencii
Predávajúceho.
Posledný závoz v príslušnom kalendárnom roku, bude Predávajúcim organizovaný v poslednom kalendárnom mesiaci príslušného kalendárneho roka a Kupujúci je oprávnený vrátiť a Predávajúci vezme
späť EUR palety a/alebo EBM palety zakúpené iba v tomto príslušnom kalendárnom roku.
Kupujúci je povinný zaslať Predávajúcemu v primeranom časovom predstihu, minimálne však aspoň
tridsať (30) dní vopred, požiadavku na spätnú odber a odvoz EUR paliet a EBM paliet Predávajúcim,
a to príslušnej kontaktnej osobe na oddelenie služieb zákazníkov. Predávajúci si vyhradzuje právo na
určenie termínu odvozu EUR paliet a/alebo EBM paliet v rámci príslušného kalendárneho roka.
Kupujúci je povinný riadne a včas pripraviť EUR palety a/alebo EBM palety k odvozu, a to riadne vytriedené a uložené podľa požiadaviek Predávajúceho (viď. príloha k týmto VOP – Špecifikácia vrátenia
paliet podľa požiadaviek IC závodov). Kupujúci je oprávnený určiť EUR palety a/alebo EBM palety na
spätný odber Predávajúcim v takom počte, aby ich počet nepresahoval maximálny náklad kamióna, t.j.
cirka 450 ks EUR paliet alebo 544 ks EBM paliet. EUR palety a/alebo EBM palety nesmú byť vkladané do seba kvôli bezpečnosti a ich lepšej kontrole. Kupujúci rovnako prepravcovi odovzdá dodací list
(v troch (3) vyhotoveniach) vystavený Predávajúcim.
V prípade, ak nebudú EUR palety a/alebo EBM palety riadne a včas pripravené k odvozu podľa písmena
i) tohto odseku VOP, je Kupujúci povinný zaplatiť stojné príslušného zmluvného prepravcu podľa jeho
platného a účinného cenníka.
Prepravca svojim podpisom v príslušnom dodacom liste na vrátenie EUR paliet a EBM paliet, potvrdí
počet naložených EUR paliet a/alebo EBM paliet, avšak nie ich stav a kvalitu. Za stav a kvalitu vrátených
EUR paliet a/alebo EBM paliet zodpovedá Kupujúci.
Predávajúci odporúča Kupujúcemu kamión naložený EUR paletami a/alebo EBM paletami na prepravcu
pred odjazdom riadne odfotiť, aby mal doklady o počte a kvalite prepravovaných paliet.
Predávajúci vystaví Kupujúcemu dobropis iba za počet EUR paliet a/alebo EBM paliet, ktoré budú uznané a schválené IC závodom ako nepoškodené a znovu použiteľné EUR palety a/alebo EBM palety.
Akokoľvek poškodené a/alebo nepoužiteľné EUR palety a/alebo EBM palety, prípadne iné druhy paliet,
ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v tomto článku VOP sa vyradia a zlikvidujú, prípadne budú vrátené
Kupujúcemu, to vždy na náklady Kupujúceho. Za takéto palety nemá Kupujúci nárok na vrátenie peňazí
a vytavenie dobropisu, a to ani na alikvotnú časť za poškodené EUR palety a/alebo EBM palety.
tie informácie, ktoré Predávajúci alebo Kupujúci musí použiť pre jednania potrebné na riadne plnenie
povinností z konkrétnych Kúpnych zmlúv v nevyhnutnom rozsahu a iba vo vzťahu k osobám, ktorým je
nevyhnutné takéto informácie sprístupniť.
10.2 Predávajúci a Kupujúci sa zaväzujú k vynaloženiu zodpovedajúcej starostlivosti, ale v žiadnom prípade
starostlivosti nie menšej ako vynakladajú na ochranu svojich vlastných dôverných a vlastnených informácií obdobného významu, aby zabránili neoprávnenému použitiu, zverejneniu, publikovaniu či šíreniu
Dôverných informácií.
Doručovanie
Všetky oznámenia, žiadosti alebo výzvy, ktoré majú byť uskutočnené na základe týchto VOP a Kúpnej
zmluvy alebo ktoré sa vzťahujú k týmto VOP alebo ku Kúpnej zmluve, musia byť uskutočnené v písomnej podobe, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, a príslušnej zmluvnej strane doručené buď osobne,
doporučeným listom alebo prostredníctvom kuriérskej služby, prípadne tiež faxom alebo e-mailom, pokiaľ nie je stanovené alebo medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak.
11.2 Oznámenia, žiadosti alebo výzvy zasielané prostredníctvom kuriérskej služby alebo doručované
osobne sa považujú za doručené okamžikom ich prevzatia alebo odopretia ich prevzatia. Oznámenia,
žiadosti alebo výzvy zasielané doporučeným listom sa považujú za doručené piaty deň po ich preukázateľnom odoslaní, prípadne okamihom keď sa dostanú do sféry dispozície druhej zmluvnej strany.
Oznámenia, žiadosti alebo výzvy zasielané faxom alebo e-mailom sa považujú za doručené okamžikom obdržania správy o úspešnom doručení oznámenia príslušnej zmluvnej strane. Odstúpenie od
Kúpnej zmluvy a faktúry sa bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto VOP zasielajú vždy poštou.
11.3 Všetky oznámenia, žiadosti alebo výzvy sa budú zasielať na adresy, faxové čísla a emailové adresy
uvedené v Kúpnych zmluvách.
11.
11.1
12. Záverečné ustanovenia
12.1 Odchylné ustanovenia v Kúpnej zmluve majú prednosť pred VOP.
12.2 Kupujúci nie je oprávnený postúpiť žiadnu pohľadávku na akúkoľvek osobu voči Predávajúcemu vznik-
nutú z Kúpnej zmluvy alebo týchto VOP bez predchádzajúceho písomného súhlasu.
12.3 Vzájomné vzťahy Predávajúceho a Kupujúceho vyplývajúce alebo súvisiace s VOP a Kúpnou zmluvou
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a vzťahy, ktoré nie sú výslovne upravené vo VOP
alebo Kúpnej zmluve sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho
zákonníka a ostatnými príslušnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a to
v uvedenom poradí.
Predávajúci je oprávnený jednostranne úplne nahradiť alebo zmeniť VOP. Zmenu VOP a ich účinnosť
zverejní na svojej webovej stránke (www.ebmco.sk). Všetky Kúpne zmluvy sa budú riadiť VOP, ktoré
boli účinné v deň doručenia Objednávky Predávajúcemu. Kupujúci je povinný pred zaslaním každej
Objednávky na webovej stránke Predávajúceho zistiť si aktuálne platné a účinné znenie VOP a Cenníka
Predávajúceho.
Pokiaľ sa akékoľvek ustanovenie týchto VOP stane neplatným či nevymáhateľným, nebude to mať vplyv
na platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP. Predávajúci sa zaväzuje nahradiť neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie novým ustanovením, ktorého znenie bude zodpovedať úmyslu vyjadrenému pôvodným ustanovením a týmito VOP ako celkom.
Všetky spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa budú riešiť zmiernou cestou a pokiaľ nedosiahnu
dohodu, ich spory budú riešiť príslušné súdy Slovenskej republiky.
Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej Kúpnej zmluvy a Cenníka Predávajúceho.
Tieto VOP sú platné a účinné odo dňa 1.4.2013.
V Nitre dňa 1.4.2013
Download

Cenník Creaton 2014