TÜKSİAD 2014 GENEL KURUL TOPLANTISI
1
TÜKSİAD 2014 GENEL KURUL TOPLANTISI
2
TÜKSİAD 2014 GENEL KURUL TOPLANTISI
3
TÜKSİAD 2014 GENEL KURUL TOPLANTISI
4
TÜKSİAD 2014 GENEL KURUL TOPLANTISI
5
TÜKSİAD 2014 GENEL KURUL TOPLANTISI
Yayın Sahibi
TÜKSİAD (Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği)
Gimat Sosyal Tesisler Binası No: 372760 Macunköy-Yenimahalle/ANKARA
Tel : (0312) 397 39 79 Faks : (0312) 397 73 99 e-mail : [email protected]
www.tuksiad.org
Yönetim Kurulu Başkanı
Muammer ÇAPUTÇU
Program ve Yayın Koordinatörü
Şükrü ÜNAL
Yayına Hazırlayan
Ceren TOPCU
Tasarım & Baskı
Salajans Reklamcılık Tasarım Sinema ve Televizyon San. Tic. Ltd. Şti
www.salajans.com
Mayıs 2014
6
TÜKSİAD 2014 GENEL KURUL TOPLANTISI
SUNUŞ
Şükrü ÜNAL (TÜKSİAD Genel Koordinatörü).......................................................................................7
ÖNSÖZ
Muammer ÇAPUTÇU (TÜKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı...................................................................8
DERNEĞİMİZ
Yönetim Kurulu Üyelerimiz................................................................................................................12
Denetim Kurulu Üyelerimiz................................................................................................................17
Disiplin Kurulu Üyelerimiz..................................................................................................................18
2013 - 2014 DÖNEMİ FAALİYETLERİMİZ
KURUYEMİŞ SEKTÖRÜNE YÖNELİK ULUSLARARASI REKABET YETENEĞİNİN
GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
EĞİTİM PROGRAMLARI
Satış ve Pazarlama Stratejileri Eğitimi................................................................................................22
Uygulamalı Temel Dış Ticaret Eğitimi.................................................................................................23
YURTDIŞI PAZARLAMA FAALİYETLERİ
Anuga 2013.....................................................................................................................................24
Kuzey Irak Ticaret Heyeti..................................................................................................................26
YURTDIŞI SEYAHATLERİMİZ
Tahran İş Seyahati............................................................................................................................28
Dubai Gulfood..................................................................................................................................30
DİĞER FAALİYETLERİMİZ
Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Kuruyemiş Üretimi
ve Teknolojileri Bölümü Diploma Töreni.............................................................................................32
INC Üyeliği.......................................................................................................................................33
Badem ve Cevizin Gümrük Vergisi Oranları........................................................................................34
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Görüşmeleri..............................................................................36
Basında Tüksiad...............................................................................................................................38
7
TÜKSİAD 2014 GENEL KURUL TOPLANTISI
8
TÜKSİAD 2014 GENEL KURUL TOPLANTISI
SUNUŞ
MERHABALAR…
Değerli Dostlar,
Yeni bir Mayıs ayında ve yeni bir Genel Kurul vesilesiyle
bir aradayız.
Kuru yemiş sektörü her geçen yıl biraz daha büyüyerek yoluna
devam ediyor. Firmalarımızın gayretleriyle ‘kuru yemişte çeşit’
çoğalırken iç ve dış tüketim de buna paralel olarak artıyor. Şu an itibariye AB ülkelerinin,
Rusya’nın, komşu ülkelerin ve Kuzey Afrika ülkelerinin kuruyemişte etkin tedarikçisi
durumundayız.
Hatta bazı firmalarımız aklımıza gelmeyecek ülkelere kuruyemiş satmaktadır. Kuru yemiş
sektörüne hizmet veren makine ve ambalaj firmalarının ise son derece yenilikçi
düşünceyle yeni tasarım, model ve üretim içerisinde olduklarını sevinerek müşahede
ediyor ve kendilerini kutluyorum. Yurt dışı fuar ve iş gezilerimizin katılan üyelerimize
yeni tecrübeler, piyasalar ve müşteriler kazandırdığını görmekten mutluluk duyduğumuzu
ifade etmek isterim.
Bu geziler derneğimize olan ilgiyi artırmış, yeni üyelerimizin aramıza katılmasına vesile
olmuştur.Genel Kurulumuzda görev alacak arkadaşlara ve yeni yönetime sektöre
hizmette başarılar dilerim.
Şükrü ÜNAL
TÜKSİAD Genel Koordinatörü
(21. ve 22. Dön.Osmaniye Milletvekili)
9
TÜKSİAD 2014 GENEL KURUL TOPLANTISI
ÖNSÖZ
Değerli TÜKSİAD Üyeleri,
TÜKSİAD olarak 6. yılımızı geride bıraktığımız bu günlerde
giderek kurumsallaşan yapımız, sayısını ve kapsamını artırdığımız
faaliyetlerimiz, çeşitli kurum ve kuruluşlar nezdinde ve
kamuoyunda artan bilinirliğimiz ile siz değerli üyelerimize ve
sektörümüze en iyi şekilde hizmet vermeye devam etmekteyiz.
Küreselleşmeyle birlikte rekabet koşulları köklü şekilde
değişiklik göstermekte, kâr marjları daralıp iş dünyasını
zorlamaktadır. Böylesi bir rekabet ortamının üzerimizde kurduğu verimlilik baskısını
bertaraf etmek için, hem işletmelerimiz düzeyinde bireysel çabalar göstermekte hem
de işbirliklerini artırmaktayız. TÜKSİAD’ın 2008 yılında kurulmasının arkasında yatan en
önemli nedenlerden biri tam da böylesi işbirliklerine sektör olarak duyduğumuz ihtiyaçtı.
Toplumumuzda yerleşik olan ve hatta bizlerin zihinlerinde de yer etmiş ‘ortak çalışmanın
ve işbirliklerinin bize göre olmadığı’ önyargısını geçtiğimiz 6 sene içinde hep birlikte yıktık.
Genel Kurul toplantılarımız başta olmak üzere; iş seyahatlerimiz, kamu kurumları
nezdinde gerçekleştirdiğimiz görüşmeler, sektörümüzün verimliliğini artırmak üzere ortaklaşa
yürüttüğümüz projeler söz konusu işbirliklerinin vücut bulduğu faaliyetlerimizdir.
2013-2014 döneminde Dünya’da kuruyemiş sektöründeki eğilimlerin neler olduğunu
tespit etmek, hedef pazarlarımızı yerinde görmek, rakiplerimizi gözlemlemek ve kuruyemiş
ihracatını artırmak amacıyla çok sayıda uluslararası seyahat gerçekleştirdik. ANUGA 2013
Fuarı katılımımız, Tahran İş Seyahatimiz, Gulfood 2014 Fuarı gezimiz ve son olarak Kuzey Irak
Ticaret Heyeti organizasyonumuz 2013-2014 dönemindeki uluslararası faaliyetlerimizdir.
Seyahatlerimizde ziyaret ettiğimiz ülkelerin ticari ataşeleriyle görüşerek iki ülke
arasındaki ticari ilişkiler, o ülkeyle ticaret yapmak isteyen firmaların dikkat etmesi gereken
hususlar gibi konularda bilgi edindik.
10
TÜKSİAD 2014 GENEL KURUL TOPLANTISI
Sektörümüzü Dünya ile bütünleştirme vizyonumuz doğrultusunda 2014 yılı itibariyle TÜKSİAD
olarak Uluslararası Kuruyemiş ve Kuru Meyve Konseyi’ne (INC) kurumsal üye olduk.
Seyahatlerimizin yanında, UR-GE projemiz kapsamında iki eğitim programı gerçekleştirdik.
Firmalarımızın kurumsal yapılarını güçlendirmeye ve ihracata yönelik altyapılarını geliştirmeye
yönelik olarak düzenlediğimiz eğitimlerin devamı niteliğinde programlara önümüzdeki
dönemde de devam edeceğiz.
TÜBİTAK-MAM ile işbirliği hâlinde yürüttüğümüz ‘Bazı Kuruyemiş Ürünlerinin Raf Ömürlerinin
Belirlenmesi ve Kalitesinin İyileştirilmesine Yönelik Araştırmalar’ projemiz kapsamında ise yer
fıstığı konusunda önemli sonuçlara ulaşılmış olup, ayçiçeği araştırmaları ise devam etmektedir.
Sektörümüzün en önemli sorunlarından biri olan yüksek gümrük vergisi oranları konusu
2013-2014 döneminde de gündemimizdeydi. Bu dönemde de konunun farklı boyutlarını ele
alan raporlar hazırlayıp ilgili Bakanlıklara sunduk ve yerli üretim tüketimi karşılayacak düzeye
gelene kadar gümrük vergisi oranlarının makul düzeylerde tutulması talebimizi yineledik.
Bir diğer önemli gündem maddemiz olan çalıştırılması zorunlu personelle ilgili mevzuat
değişikliği talebimizi 2013-2014 döneminde gerçekleştirdiğimiz temaslarda da yineledik.
Bu mevzuat değişikliğinin uygulamasının nasıl olacağına ilişkin tartışmalar hâlihazırda devam
etmekte olup biz de TÜKSİAD olarak meseleyi her yönüyle inceleyerek takip etmekteyiz.
2013-2014 döneminde gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerimiz ile ilgili detaylı bilgileri
elinizde bulunan kitabın ilerleyen sayfalarında bulabilirsiniz.
2014 Yılı Genel Kurul Toplantımızın, faaliyetlerimizin değerlendirmesini yapacağımız, sektörel
gelişmeler hakkında bilgi sahibi olup verimli tartışmalar gerçekleştireceğimiz ve katılımcılarımız
arasındaki ticari ve sosyal ilişkileri pekiştirecek bir toplantı olmasını diler, TÜKSİAD
Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlarım.
Muammer ÇAPUTÇU
TÜKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
11
TÜKSİAD 2014 GENEL KURUL TOPLANTISI
YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ
Muammer ÇAPUTÇU
Yönetim Kurulu Başkanı
22.10.1959 tarihinde Denizli’de doğmuştur. 1978 yılında Bornova Anadolu
Lisesi ve 1983 yılında ODTÜ İşletme Bölümü’nü bitirmiştir. Askerlik
görevinden sonra Denizli’de bulunan aile şirketlerinde çalışma hayatına
başlamıştır. Ancak, 2010 yılında aile şirketinden ayrılmıştır. Hâlen
kendi kurduğu Berkiz Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nde faaliyetlerine
devam etmektedir. TÜKSİAD’ın kurucu üyelerinden biri olup, 2012 yılında
düzenlenen Genel Kurul’dan bu yana Yönetim Kurulu Başkanlığını
yapmaktadır. İngilizce bilen Çaputçu, evli ve iki çocuk babasıdır.
12
TÜKSİAD 2014 GENEL KURUL TOPLANTISI
İbrahim TÜRKHAN
Başkan Yardımcısı
1960 yılında Gaziantep’te doğmuştur. 1972 yılında başladığı ticaret hayatında,
1991 yılında şirketleşmek amacıyla BOY-HAN Ltd. Şti.’yi kurmuştur. 1995 yılına
kadar çeşitli sektörlerde ticaret yaparak 1995 yılında ceviz ve badem sektörüne
giriş yapmıştır. 2001 yılından itibaren ceviz ve badem sektöründe ilerlemek amacıyla
Amerika’da çocuklarıyla birlikte Türkhan Foods adı altında yeni bir firma kurmuştur.
Hâlen 5 kıtada 30’dan fazla ülke ile ticari ilişkileri devam eden Türkhan Foods
Amerika’da her geçen gün büyüyerek ticaret hayatına devam etmektedir. Evli ve
3 çocuk babasıdır.
Hüsamettin KARAMAN
Başkan Yardımcısı
07.08.1961 Çankırı Ilgaz doğumludur. İlk orta ve lise eğitimini Ankara’da
tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
Bölümü’nden 1983 yılında mezun olmuştur. 1989 yılına kadar serbest muhasebeci
mali müşavir olarak iş hayatına devam eden ve 1989 yılında kuruyemişçilik
sektöründe ticari faaliyete başlayan Karaman, hâlen Ankara Kazan’da kurduğu
yeni fabrikası ile ticari faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca hizmet sektöründe
Kahveci Hacıbaba markası ile cafe-bistro mağazalarıyla ile hizmet vermektedir.
Evli ve 2 çocuk babasıdır.
Abdülkadir ÖZKARA
Başkan Yardımcısı
15.06.1963 tarihinde Gaziantep’te doğmuştur. 1955 yılında babası H. Mehmet Ali
ÖZKARA tarafından kurulan antep fıstığı işletmesine 1983 yılında katılan ve ailenin
üçüncü kuşağı olan Özkara 1986 yılında Netnut Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret
A.Ş.’yi kurmuş olup her türlü kuruyemiş hammaddelerinin ithalatını, ihracatını, iç
piyasada toptancı üstü pazarlamasını ve üretimini yapan şirketin Yönetim Kurulu
Başkanlığı’nı yapmaktadır. TÜKSİAD kurucu Yönetim Kurulu üyesi olup hâlen
Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. 2010 yılında Gaziantep’te kurulan
‘Kuruyemiş ve Teknolojileri Meslek Yüksekokulu’nun kurulumunda görev alan
Özkara hâlen okulun dernekle olan ilişkilerini yürütmektedir. Evli ve 3 çocuk
babasıdır.
13
TÜKSİAD 2014 GENEL KURUL TOPLANTISI
Fatih TİRYAKİOĞLU
Genel Sekreter
5 Mayıs 1982’de Gaziantep’te doğmuştur. Liseyi Sunguroğlu Fen Lisesi’nde,
lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme
Bölümü’nde tamamlamıştır. Tiryakioğlu lisans eğitiminde başarıyla tamamladığı
projelerin yanı sıra lojistik ve pazarlama departmanlarında staj deneyimi kazanarak
profesyonel hayata geçiş sürecini hazırlamıştır. 2006-2007 yılları arasında New
York’ta bulunan Kadouri International Foods firması bünyesinde Satış Sorumlusu
olarak çalışan Tiryakioğlu 2007 yılından bu yana 700’ü aşkın çalışan sayısı, 1,5
milyar dolara yaklaşan cirosu ile Türkiye’nin en büyük özel tarım ticaret şirketi olan
Tiryaki Agro bünyesinde Senior Trader pozisyonunda kuruyemiş ticaret ağının
yönetimini gerçekleştirmeye devam etmektedir. İki dil bilen Tiryakioğlu evlidir.
Aykut DİNLER
Muhasip Üye
17.04.1961 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Kocaeli-İzmit kütüğüne kayıtlıdır.
Gazi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. Babası Mehmet Vakar
DİNLER 1952 yılında Ankara’ya gelip dede mesleği olan tuz işine başlamış, daha
sonra 1975 yılında Damla Kuruyemiş’i kurmuştur. Dinler, 30 yılı aşkın süredir fiilen
işin içinde ortak olarak çalışmaktadır. Damla Kuruyemiş 1989 yılından bu yana
Gimat’ta paketlenmiş ve dökme kuruyemiş imalat ve satış faaliyetlerine devam
etmekte olup 2013 yılından itibaren Kazan-Saray Gimat Sanayi ve Depolama
alanındaki yeni tesislerinde faaliyetlerine devam etmektedir. 1 çocuk babasıdır.
Murat CANAT
Muhasip Üye Yardımcısı
1982 yılında Bursa’da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Bursa’da
tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
İşletme-İktisat bölümünden mezun olmuştur. Aynı üniversitede, İşletme
dalında Yüksek Lisans alarak eğitimini tamamlamıştır. 2007 yılından bu yana
Canat Kuruyemişçilik’te yöneticilik yapmakta olan Canat evlidir.
14
TÜKSİAD 2014 GENEL KURUL TOPLANTISI
Kamil KOÇAK
Yönetim Kurulu Üyesi
16.07.1976 tarihinde Kayseri’de doğmuştur. İlkokulu bitirdikten sonra çalışma
hayatına aile şirketi Öz Erciyes Tarım Şeker Tic. Ltd. Şti.’de başlamıştır. Hâlen
şirket müdürü olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır
Yasir AYDIN
Yönetim Kurulu Üyesi
1982 yılında Siirt’te doğmuştur. Fatih Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümü
mezunudur. 2007 yılından itibaren Aydın Kuruyemiş San. Tic. Ltd. Şti. Yönetim
Kurulu üyeliği yapmaktadır. İngilizce ve Arapça bilmektedir. Evli ve 1 çocuk
babasıdır.
Mehmet GÜNGÖREN
Yönetim Kurulu Üyesi
1962 yılında Denizli-Kale’de doğmuştur. Lise mezunudur. 33 yıldır kuruyemiş
sektöründe faaliyet göstermektedir. Hâlen Güngören Kuruyemiş Ltd. ve Mbg
Pazarlama Ltd.Şti.’lerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmektedir. Evli ve 2
çocuk babasıdır.
15
TÜKSİAD 2014 GENEL KURUL TOPLANTISI
Süleyman SARAÇOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi
1958 yılında Samsun’da doğmuştur. 1976 yılında Samsun Endüstri Meslek Lisesi
Elektrik Bölümü’nden Ustalık Belgesini alarak mezun olmuştur. 1981 yılında ailesiyle
birlikte Beyoğlu Kuruyemişçi’sini Özbeyoğlu markası altında üretim, toptan satış
ve pazarlama yapabilen bir yapıya dönüştürmüştür. 1992 yılında bu yapıyı
şirketleştirmiş, imalathanesini büyüterek dağıtım ağını Karadeniz Bölgesi’ne
genişletmiştir. Hâlen Samsun Organize Sanayi Bölgesi’nde 4.000 m2 kapalı alanda
yer alan fabrikasında Gıda Sicili ve Üretim İzin belgelerine sahip, Türk Gıda
Kodeksi’ne ve uluslararası gıda standartlarına uygun, tamamen otomatik
makineler aracılığıyla hijyenik ortamda gerçekleştirdiği üretim ile hem iç hem de
uluslararası pazarda ticari faaliyetlerine devam etmektedir. Saraçoğlu iki çocuk
babası ve bir torun dedesidir.
İsmail DANACI
Yönetim Kurulu Üyesi
1972 yılında Kayseri’de doğmuştur. Eğitimini 1990 yılında tamamladıktan sonra
1968 tarihinde babası ve amcaları tarafından kurulan şirketin yönetimini kardeşi
Emin DANACI ile birlikte üstlenmiştir. 1990 yılından bu yana sürekli büyüyen Danacı
Kuruyemiş Gıda San.Tic.Ltd. günümüzde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde
4.000 m2 kapalı alanda üretimini gerçekleştirmekte, ulusal zincir marketler, franchise
bayilikler, perakende satış şubeleri, toptan satış ve sıcak satış kanalları ile ulusal
düzeyde kuruyemiş ve şekerleme satış hizmeti vermektedir. Danacı evli ve
2 çocuk babasıdır.
Bülent ELBEYLİ
Yönetim Kurulu Üyesi
1962 yılında Gaziantep’te doğmuştur. 1980 yılında Gaziantep Koleji’nden, 1985
yılında ise Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Anabilim Dalından mezun
olmuştur. 1987 yılında Mersin’de baba mesleği olan bakliyat ticaretine başlamıştır.
1993 yılında ortak olduğu Diyablar A.Ş.’de bakliyatla beraber kuruyemiş ithalat ve
ihracatı yapmaktadır. 2007 yılında Etiyopya Federal Cumhuriyetı Mersin Fahri
Konsolosu olarak görevlendirilmiştir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
16
TÜKSİAD 2014 GENEL KURUL TOPLANTISI
DENETİM KURULU ÜYELERİMİZ
Bülent KILINÇ
Denetim Kurulu Üyesi
20.05.1961 tarihinde Malatya’da doğmuştur. Devlet memurluğundan istifa ederek
ticarete başlamıştır. Meraller Malatya Pazarı firmasını kurarak şıralı çeşit kayısı,
üzüm, incir, hurma dâhili ve ithalat-ihracat faaliyetlerine başlamıştır. Hâlihazırda
ticari hayatını perakende sektöründe çeşitlilik bakımından bir ilki gerçekleştirerek
AVM’lerde kuruyemiş sektöründe hizmet vererek devam ettirmektedir. TÜKSİAD’ın
kuruluşuna Malatya gezisiyle öncülük eden Kılınç evli ve 3 çocuk babasıdır.
Abdurrahman YAYAN
Denetim Kurulu Üyesi
12.12.1958 tarihinde Denizli iline bağlı Çal ilçesinde doğmuştur. Ticaret hayatına
Denizli’de 1978 yılında 300 m2 kapalı alanda 4 kardeşiyle ortak olarak kurduğu
Yayanlar Kuruyemiş San. Tic. Ltd. Şti.’de başlamıştır. Hâlen Denizli’de bulunan
fabrikalarında 6.000 m2 kapalı alanı ile yurtiçi ve yurtdışına hitap eden üretimi ile
faaliyetlerini sürdürmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
Mehmet İŞTAHLI
Denetim Kurulu Üyesi
1966 yılında Kayseri-Yeşilhisar’da doğmuştur. İlkokulu Yeşilhisar ilçesinde,
ortaöğretim ve lise eğitimini Kayseri İmam Hatip Lisesi’nde tamamlamıştır.
Baba mesleği olan çerez ticareti mesleğine kaliteli ve sağlıklı ürün elde edilebilmesi
için zamanın gerektirdiği yenilikleri uygulayarak devam etmektedir. Gezip görmeyi
ve araştırmayı gerektiren bu mesleği icra ederken edindiği deneyim ve yeni bilgileri
meslektaşlarıyla paylaşarak onların da faydalanmasını sağlamaktadır. Hâlihazırda
çerezlik ay çiçeği ve kabak çekirdeği ticareti ile meşguldür. Aynı zamanda
Kayseri Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı ve Hububatçılar Derneği başkanıdır.
Evli ve 2 çocuk babasıdır.
17
TÜKSİAD 2014 GENEL KURUL TOPLANTISI
DİSİPLİN KURULU ÜYELERİMİZ
Şerafettin BULUT
Disiplin Kurulu Üyesi
01.09.1960 tarihinde Erzurum’un Horasan ilçesinde doğmuştur. 1984 yılında ticaret
hayatına iki kardeşiyle birlikte başlamıştır. Küçük ölçekli bir işletme olarak girdikleri
kuruyemiş sektöründe kendilerini sürekli geliştirerek büyümeye başlamışlardır. İki yıl
önce taşındıkları yeni tesislerinde potansiyellerini daha da artırarak başarılı bir şekilde
büyümeye devam etmektedirler. Hâlihazırda hem iç pazarda hem de dış pazarda
firma kendini geliştirip yenileyerek güçlenmeye ve büyümeye hızla devam etmektedir.
Ümit FİLİZ
Disiplin Kurulu Üyesi
02.08.1947 tarihinde İzmir’de doğmuştur. Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden
1971 yılında mezun olmuştur. 1968 yılında baba mesleği olan kuruyemiş sektöründe
iş hayatına atılan ve hâlen faal olarak sektörün içinde yer alan Filiz 1996 yılında
Ümit Filiz Onur Kuruyemişleri Ltd. Şti.’ni kurarak firmasını kurumsal bir yapıya
kavuşturmuştur. Sektörde 50 yıllık bir tecrübeye sahip olan Filiz hâlen üretim, ithalat ve ihracat faaliyetlerinde bulunmaktadır. Kendisinin ayrıca İzmir Kemalpaşa’da
Efes Tarım A.Ş. ünvanlı bir üzüm işletmesi bulunmaktadır. Evli, 3 çocuk babası
ve 4 torun dedesidir.
Salih ERBİL
Disiplin Kurulu Üyesi
1952 Yılında Ankara Güdül’de doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini Ankara’da yaptıktan
sonra Yüksek Öğrenimini Ankara İlahiyat Fakültesi’nde tamamlamıştır. 1956 yılında
kurulan aile şirketi Kuruyemişçi Ünal Şirketi’nde ticaret hayatına atılmıştır. Hâlen
Kuruyemişçi Ünal Şirketi’nin Onursal Başkanı olarak iş hayatına devam etmektedir.
Evli ve 3 çocuk babasıdır.
18
TÜKSİAD 2014 GENEL KURUL TOPLANTISI
Ramazan AVŞAR
Disiplin Kurulu Üyesi
1947 yılında Tarsus’ta doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Tarsus’ta tamamladıktan
sonra Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü’nden mezun olmuştur. 12 yıl öğretmenlik
yapmıştır. 1983 yılında istifa ederek ticaret hayatına başlamış ve hâlen
Avşarlar Kuruyemiş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.
Evli, 3 çocuk babası ve 6 torun dedesidir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
Halil KURT
Disiplin Kurulu Üyesi
03.03.1955 tarihinde Kozan’da doğmuştur. İlkokul mezunudur. 1993 yılı Kasım
ayında aynı adreste Ufuk Kuruyemiş adı altında kuruyemiş imalatı ve satışı
yaparak ticaret hayatına atılmıştır. 1996 yılında ile bireyleri iştiraki ile Ufuk KY
İnş. Nak. Tar. Ürn. Ltd. Şti.’ni kurmuş ve hâlen şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı
görevini devam ettirmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
19
TÜKSİAD 2014 GENEL KURUL TOPLANTISI
20
TÜKSİAD 2014 GENEL KURUL TOPLANTISI
2013-2014 DÖNEMİ
FAALİYETLERİMİZ
www.tuksiad.org
21
TÜKSİAD 2014 GENEL KURUL TOPLANTISI
KURUYEMİŞ SEKTÖRÜNE YÖNELİK ULUSLARARASI
REKABET YETENEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
Ekonomi Bakanlığı’nın 2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin
Desteklenmesi Tebliği çerçevesinde desteklenmeye hak kazanan ‘Kuruyemiş Sektörüne
Yönelik Uluslararası Rekabet Yeteneğinin Geliştirilmesi’ projemizin ilk aşamasını
oluşturan Eğitim ve Danışmanlık İhtiyaç Analizi çalışmamız 2013 yılının Temmuz ayında
Bakanlık tarafından onaylanmıştır.
İhtiyaç analizi çalışması ile proje iştirakçisi firmalarımızın ihtiyaç duydukları ortak eğitim ve danışmanlık
konuları ile hedef pazarlar belirlenmiş ve bu doğrultuda 2 eğitim programı ile 2 yurtdışı pazarlama faaliyeti
gerçekleştirilmiştir.
EĞİTİM PROGRAMLARI
Satış ve Pazarlama Stratejileri Eğitimi
17 Ağustos 2013 tarihinde Ankara’da gerçekleştirdiğimiz ‘İhracata Yönelik Satış ve Pazarlama Stratejileri’
konulu eğitimde katılımcılarımız eğitmen Süleyman Soner SELÇUKLU’nun çeşitli sektörlerdeki danışmanlık
deneyiminden faydalanarak atölye çalışmaları ve örnek olay incelemeleri ile ihracata yönelik pazarlama ve
satış stratejileri konusunda bilgi sahibi olmuşlardır.
22
TÜKSİAD 2014 GENEL KURUL TOPLANTISI
KURUYEMİŞ SEKTÖRÜNE YÖNELİK ULUSLARARASI
REKABET YETENEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
Program kapsamında Forum Fuarcılık A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ateş ATALAY da konuk konuşmacı
olarak katılarak 30 yılı aşkın fuarcılık deneyimini katılımcılarla paylaşmıştır. Fuar öncesi, süresince ve
sonrasında yapılması gerekenler, stand düzeni, fuar sırasında kurulan ticari ilişkilerin nasıl sürdürülmesi
gerektiği konularında bir sohbet niteliğinde geçen eğitimin bu bölümü de katılımcılarımız açısından oldukça
faydalı geçmiştir.
Uygulamalı Temel Dış Ticaret Eğitimi
13-14-15 Aralık 2013 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirdiğimiz ‘Uygulamalı Temel Dış Ticaret Eğitimi’
kapsamında yerli ve yabancı pazarlarda 25 yıllık bir tecrübeye sahip ve Türk Eximbank ve Kalkınma
Bankası’nda genel müdür yardımcısı pozisyonlarında görev yapmış olan Eğitmenimiz Nilüfer ARIAK
katılımcılarımıza dış ticarette temel kavramlar, teslim ve ödeme şekilleri, gümrük işlemlerinde kullanılan
belgeler, dış ticarette kullanılabilecek krediler, akreditif ve uluslararası pazarlama alanlarında temel bilgileri
vermiş, örnek olaylar ve sorular üzerinden de uygulamalar yapılmıştır. Katılımcılarımız eğitim sonunda
yaptıkları değerlendirmelerde eğitimin çok faydalı geçtiğini belirtmiş ve bu eğitimin devamı niteliğinde
programların yakın gelecekte planlanmasını talep etmişlerdir.
23
TÜKSİAD 2014 GENEL KURUL TOPLANTISI
YURTDIŞI PAZARLAMA FAALİYETLERİ
ANUGA 2013
Projemiz kapsamında ilk yurtdışı pazarlama faaliyetimizi
4-10 Ekim 2013 tarihlerinde Almanya’nın Köln şehrinde
ANUGA 2013 Fuarı’na yönelik olarak gerçekleştirdik.
‘Go Nuts with Turkish Nuts! / Türk Kuruyemişleriyle Çıldırın!’
sloganıyla yola çıktığımız ANUGA 2013 Yurtdışı Pazarlama
Faaliyetimiz çerçevesinde fuara 12 firmamızı temsîlen ortak bir
standla katılım sağladık ve fuar ziyaretçilerine Türk kuruyemiş
sektörünü en iyi şekilde tanıttık.
Dünya’nın en önemli gıda fuarı olarak değerlendirilen ve yalnızca
bulunduğu Avrupa bölgesine değil tüm Dünya’ya hitap eden
ANUGA 2013 Fuarı’na 6.777 firma standla katılım sağlamış; 187 farklı
ülkeden yaklaşık 155.000 kişi de fuarı ziyaret etmiştir.
Fuar süresince büyük ilgi çeken standımızı çeşitli ülkelerden gelen ziyaretçilerin yanında Türkiye’nin
Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu, Düsseldorf Ticari Ataşesi Hüsamettin Kılıçkaya ve Köln
Ticaret Odası Türkiye sorumluluarı Christoph Hanke ve Adelheid Meurer de ziyaret ettiler.
24
TÜKSİAD 2014 GENEL KURUL TOPLANTISI
YURTDIŞI PAZARLAMA FAALİYETLERİ
25
TÜKSİAD 2014 GENEL KURUL TOPLANTISI
YURTDIŞI PAZARLAMA FAALİYETLERİ
KUZEY IRAK TİCARET HEYETİ
24-27 Mart 2014 tarihlerinde Türkiye’nin Almanya’dan sonra ikinci en büyük ticaret partneri olan Irak’ın Erbil
ve Süleymaniye şehirlerini kapsayan programımıza projemize dâhil olan 8 firmamız katılım sağladılar.
Program kapsamında öncelikle 25 Mart günü Erbil’de bir tam günlük ikili görüşme organizasyonu
gerçekleştirildi. İkili görüşmelerin yanında, Türkiye’nin Erbil Ticaret Ataşesi Sayer ERBİL tarafından
firmalarımıza iki ülke arasındaki ilişkiler ve Iraklı firmalarla iş yapmak isteyen işletmelerin dikkat
etmesi gereken hususlara ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu ve Erbil ve Süleymaniye’deki sektörel
merkezler, süpermarketler ve alışveriş merkezleri ziyaret edildi.
26
TÜKSİAD 2014 GENEL KURUL TOPLANTISI
YURTDIŞI PAZARLAMA FAALİYETLERİ
26 Mart 2014 günü Süleymaniye’ye gidilerek, bu
şehirdeki toptan ve perakende sektörü yerinde
incelendi.
İhracat ve İthalatçılar Birliği ziyaret edilerek
üyeleri olan büyük kuruyemiş ithalatçısı firmalarla
görüşmeler gerçekleştirildi ve Derneğimiz ve Birlik
arasında gelecekte kurulabilecek olası işbirlikleri
hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
27
TÜKSİAD 2014 GENEL KURUL TOPLANTISI
YURTDIŞI SEYAHATLERİMİZ
TAHRAN İŞ SEYAHATİ
TÜKSİAD Yönetim Kurulu’nun Worldfood İstanbul Gıda
Fuarı kapsamında İran Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
yetkilileriyle iki ülkenin kuruyemiş sektörleri ve gelecekte
kurulabilecek işbirlikleri hakkında gerçekleştirdiği
görüşmenin ardından İran Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
TÜKSİAD’a Tahran’a gerçekleştirilecek bir iş seyahati
konusunda resmî bir davette bulunmuştur.
Bu davet uyarınca 23 kişilik bir heyet 19-21 Kasım 2013 tarihlerinde Tahran’a bir iş seyahati
gerçekleştirmiştir. Program kapsamında 2013 yılında Tahran’da ilk defa düzenlenen İran Nutex
1. Uluslararası Kuruyemiş, Kuru Meyve ve İlgili Sanayiler Fuarı ziyaret edilmiş, İran Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı’nda İran Kuruyemiş Üreticileri Derneği, Hurma Üreticileri Birliği temsilcileri ve İranlı büyük
kuruyemiş üreticisi firmalarla toplantılar gerçekleştirilmiş, inşasına yeni başlanan kuruyemiş sanayi
sitesi inşaat alanı ziyaret edilmiş ve İran Ekonomik İlişkiler ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Yabancı Yatırım
Promosyon Birimi yetkilileri tarafından İran yatırım fırsatları ve yatırım teşvikleri konusunda bir
bilgilendirme sunumu yapılmıştır.
28
TÜKSİAD 2014 GENEL KURUL TOPLANTISI
YURTDIŞI SEYAHATLERİMİZ
İranlı yetkililerle gerçekleştirilen görüşmelerin yanında Türkiye’nin Tahran Ticari Ataşesi Himmet GERİŞ de
makamında ziyaret edilmiş ve iki ülke arasındaki ticari ilişkiler konusunda bir görüşme gerçekleştirilmiştir.
Seyahat kapsamında öncelikle kurumsal düzeyde iyi ilişkiler kurulmuş, İran kuruyemiş sektörü hakkında
bilgi sahibi olunmuş ve ticaret imkânlarını yerinde tespit etme fırsatı doğmuştur.
29
TÜKSİAD 2014 GENEL KURUL TOPLANTISI
YURTDIŞI SEYAHATLERİMİZ
DUBAİ GULFOOD İŞ SEYAHATİ
TÜKSİAD 36 kişilik bir heyet ile Dünya’nın yıllık olarak düzenlenen en büyük gıda fuarı olan ve Ortadoğu,
Afrika ve Güney Asya pazarlarına hitap eden Gulfood 2014 Fuarı kapsamında 22-27 Şubat 2014
tarihlerinde Dubai’ye bir iş seyahati gerçekleştirmiştir.
Fuar ziyaretinin yanında T.C. Dubai Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği koordinasyonunda Jebel Ali
Serbest Bölgesi’nde bir toplantı gerçekleştirilmiş, Serbest Bölge Başkan Yardımcısı Adil Al Zarooni
tarafından yapılan bilgilendirme sunumunun ardından Serbest Bölge ve Liman yerinde ziyaret edilmiştir.
Seyahatimiz kapsamında katılımcılarımız Ortadoğu, Afrika ve Güney Asya gıda piyasalarına ilişkin bilgi
sahibi olmuş ve Fuar katılımcıları ile ticari ilişkiler kurmuştur.
30
TÜKSİAD 2014 GENEL KURUL TOPLANTISI
YURTDIŞI SEYAHATLERİMİZ
Seyahatimiz, katılımcılarımızın kendi aralarındaki ticari ve sosyal ilişkileri geliştirmeleri açısından da faydalı
geçmiştir.
31
TÜKSİAD 2014 GENEL KURUL TOPLANTISI
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ NACİ TOPÇUOĞLU
MESLEK YÜKSEKOKULU KURUYEMİŞ ÜRETİMİ
VE TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ DİPLOMA TÖRENİ
Haziran 2013’te Gaziantep’te gerçekleştirdiğimiz Yönetim
Kurulu toplantısı programımız çerçevesinde 2010 yılında
Derneğimizin çabalarıyla Gaziantep Üniversitesi Naci
Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan ve
2013 yılında ikinci mezunlarını veren Kuruyemiş Üretimi
ve Teknolojileri Bölümü ziyaret edildi.
28 Haziran 2013 günü gerçekleştirilen mezuniyet töreninde
mezunlarımızın diplomalarını Meslek Yüksekokulu’nun
akademisyenleriyle beraber Yönetim Kurulu Başkanımız
Muammer
ÇAPUTÇU
ve
Başkan
Yardımcımız
Abdülkadir ÖZKARA verdiler.
32
TÜKSİAD 2014 GENEL KURUL TOPLANTISI
INC ÜYELİĞİ
Derneğimiz, 2014 yılı itibariyle kuruyemiş ve kuru meyve
sektörünün uluslararası anlamda en fazla üyeye sahip ve en
seçkin kuruluşlarından biri olan Uluslararası Kuruyemiş
ve Kuru Meyve Konseyi (INC-International Nuts and Dried
Fruits Council) üyesi oldu.
INC
inter national
Nut&DriedFruit
INC üyeliğinin Derneğimize sağlayacağı faydalar aşağıdaki gibidir:
•
•
•
•
•
•
Küresel kalite standartlarının belirlendiği UNEC Tarım Komitesi tarafından resmi olarak tanınma
Üç ayda bir hazırlanan piyasa analizi raporuna ulaşma
Dünya’nın yalnızca kuruyemiş ve kuru meyveye özel çıkarılan tek dergisi olan The Cracker üyeliği
Her sene düzenlenen Kongre’ye indirimli katılım
Konsey’in üyelere özel olarak yayınladığı istatistiklere ulaşma
INC üyeleriyle işbirlikleri kurma ve Konsey’in her ülkedeki temsilcileri vasıtasıyla o ülkeler ile ticari
ilişkiler kurma ve geliştirme fırsatı
33
TÜKSİAD 2014 GENEL KURUL TOPLANTISI
BADEM VE CEVİZİN GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI
Cevizde uygulanan gümrük vergisi oranlarının 12.07.2013 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanan kararla
değiştirilmesi ve resmî kayıtlara göre ülkemizin ABD’den sonra en fazla ceviz ithalatı yaptığı ülke olan
Ukrayna’ya uygulanan gümrük vergisi oranının %66,2’ye çıkarılması üzerine 17 Temmuz 2013
tarihinde dönemin Ekonomi Bakan Yardımcısı Mustafa SEVER ile bir görüşme gerçekleştirdik.
Yönetim Kurulu Başkanımız Muammer ÇAPUTÇU, Yönetim Kurulu Üyemiz İsmail DANACI, Üyelerimiz
Nail YILMAZ ve Arif PARLAK ile Genel Koordinatörümüz Şükrü ÜNAL ve Proje Yöneticimiz
Ceren TOPCU’nun katıldığı görüşmede Derneğimiz tarafından ulusal ve uluslararası çeşitli kaynaklardan
edinilen veriler analiz edilerek, gümrük vergisi oranlarının düşürülmesine duyulan ihtiyacın ortaya
konduğu ve sektör olarak taleplerimizi içeren ‘Ceviz ve Badem Gümrük Vergileri Raporu’ sunuldu.
Bu raporda ulaşılan sonuçlar aşağıdaki gibidir:
•
•
•
•
34
Ülkemizde yeterli ceviz ve badem üretimi bulunmamakta ve iç tüketimi karşılamak amacıyla hem
resmî, büyük ölçüde de kaçak yollardan ülkemize ceviz ve badem girişi olmaktadır.
Ülkemize kaçak yollardan ceviz ve badem girişi olmasının en büyük sebebi bu ürünlere uygulanmakta
olan yüksek gümrük vergisi oranıdır.
Ekonomi Bakanlığı’nın 13.05.2013 tarihli yazısı üzerine 25.06.2013 tarihli Bakanlar Kurulu
tarafından kararlaştırılıp, 12.07.2013 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ‘İthalat
Rejimi Kararına Ek Karar’a göre; söz konusu vergi Ukrayna için %66,2 olarak belirlenmiştir.
Oysaki Ukrayna Türkiye’nin ABD’den sonra en fazla resmî ceviz ithalatı yaptığı ülke
konumundadır ve yapılan bu yeni düzenleme ile birlikte kaçak girişlerin artacağı tahmin
edilmektedir.
Ülkemizde yeterli üretim olmamasına rağmen uygulanmakta olan %43,2’lik (Ukrayna için %66,2)
gümrük vergisi diğer ülkelerin uyguladığı oranlardan oldukça yüksektir. En büyük üretici ve ihracatçı
olan ABD’de bile yaklaşık 0,25 USD/Kg’lık bir gümrük vergisi uygulanırken, en büyük badem
üreticilerinden olan İspanya’da AB oranları olan %3,5 ila %5,6 seviyesinde gümrük vergisi
uygulanmaktadır.
TÜKSİAD 2014 GENEL KURUL TOPLANTISI
BADEM VE CEVİZİN GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI
Bu sonuçlar doğrultusunda sektör olarak talebimizin bu ürünlerde uygulanan gümrük vergilerinin
AB’de uygulanan %3,5 ila %5,6 seviyelerine çekilmesi olduğu Bakanlığa iletildi; bu yolla kaçakçılık
ve kayıt dışılığın ortadan kalkacağı ve firmalarımızın oluşan güven ortamında yatırımlarını ve
ihracatlarını artıracağı vurgulandı.
35
TÜKSİAD 2014 GENEL KURUL TOPLANTISI
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GÖRÜŞMELERİ
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
AHMET KAVAK GÖRÜŞMESİ
17 Temmuz 2013 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı
Ahmet KAVAK ile Yönetim Kurulu Başkanımız Muammer ÇAPUTÇU, Genel Koordinatörümüz Şükrü ÜNAL
ve Proje Yöneticimiz Ceren TOPCU’nun katıldığı bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede sektörümüzü
ilgilendiren çeşitli konular değerlendirildi ve sektörümüzün önemli gündem maddelerinin çözümüne
ilişkin gelecekte gerçekleştirilebilecek temaslar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKAN YARDIMCISI
KUTBETTİN ARZU GÖRÜŞMESİ
12 Aralık 2013 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Kutbettin ARZU ile
sektörümüzü ilgilendiren çeşitli konular hakkında bir görüşme gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Başkanımız
Muammer ÇAPUTÇU, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Hüsamettin KARAMAN, Hicret
Şekerlemeleri’nin Sahibi Vedat DİKGİTMEZ, Genel Koordinatörümüz Şükrü ÜNAL ve Proje Yöneticimiz
Ceren TOPCU’nun katıldığı görüşmede sektörümüzün en önemli gündem maddeleri arasında yer alan
‘aflatoksine uygulanan cezalar’, ‘gıda mühendislerinin ücretleri’ ve ‘badem ve ceviz istatistikleri’
konularında tespitlerimizi ve çözüm önerilerimizi içeren bir rapor Bakanlığa sunuldu.
Söz konusu raporda belirtilen temel noktalar aşağıdaki gibidir:
Aflatoksine Uygulanan Cezalar
•
•
36
Aflatoksine yönelik ceza uygulaması ürünlerin paketli ya da dökme bir şekilde tüketiciye ulaştığı
noktada analiz edilmesiyle sanayiciye yönelik olarak, bulunduğu her sefer için ve oldukça yüksek
tutarlarda uygulanmaktadır.
Sektör olarak talebimiz sektörümüzün gelişmesinin önünde önemli bir engel olarak gördüğümüz
ceza uygulamasının kaldırılması ya da cezalarda indirime gidilmesi, bununla birlikte aflatoksinin
önlenmesi konusunda oluştuğu noktada çözmeye yönelik faaliyetlerin verimliliğinin artırılması
ve yaygınlaştırılmasıdır.
TÜKSİAD 2014 GENEL KURUL TOPLANTISI
Badem ve Ceviz İstatistikleri
•
•
Türkiye’nin ceviz ve badem üretimi iç tüketimi karşılayamamakta, ancak resmî istatistikler
bunun aksini iddia etmektedir.
Bu doğrultuda, talebimiz kısa vadede gerçek üretimi yansıtmayan resmî istatistiklerin düzeltilmesi
ve gerçek durumun ortaya konularak, yasal düzenlemelerin buna göre revize edilmesidir. Bu
yolla, Türkiye’nin ceviz ve badem üretiminin artıp iç tüketimi karşılamaya başladığı
zamana kadar kuruyemiş sanayicilerinin mağduriyetinin önüne geçilmesi ve kaçak girişlerin
engellenmesi sağlanacaktır.
Çalıştırılması Zorunlu Personel
•
•
17 Aralık 2011 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine
dair Yönetmelik’in 10. maddesinde gıda işletmelerinde çalıştırılması zorunlu personel ile ilgili
hususlar belirlenmiştir. Buna göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri işletmelerden çalıştırılan
gıda mühendisleri için bağlı bulundukları odadan onaylı bir belge sunmalarını talep etmekteydi.
Bu bağlamda, Bakanlık’tan talebimiz Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine dair
Yönetmelik’in 10. Maddesinin 1. Bendinde belirtilen çalıştırılması zorunlu personelin bağlı
bulunduğu meslek odasından alması gereken belge yerine, söz konusu personelin SGK işe giriş
bildirgesi ya da maaş bordrosunun Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüklerine sunulması
şeklinde değiştirilmesiydi.
7 Ocak 2014 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ‘Gıda İşletmelerinin Kayıt ve
Onay İşlemlerine dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması hakkında Yönetmelik’ ile söz konusu
belgenin talep edilmesi hususunu belirten 10. Maddenin (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
37
TÜKSİAD 2014 GENEL KURUL TOPLANTISI
BASINDA TÜKSİAD
38
TÜKSİAD 2014 GENEL KURUL TOPLANTISI
BASINDA TÜKSİAD
39
TÜKSİAD 2014 GENEL KURUL TOPLANTISI
ÜYELERİMİZ
Firma Adı
40
A.K.Anadolu Kuruyemişleri Gıda
Adalılar Kuruyemiş Gıda Tic. San. Ltd.Şti
Adem Gücüko Kuruyemiş İmalat ve Toptan Satış
Fatih Özgen
Hüseyin Tok
Adem Gücüko
Adı-Soyadı
Adres
Akbarin Gıda Tic. Ltd. Şti.
Akbaş Organik Tarım Gıda San. Tic. Ltd.Şti.
Ali Gürbüz Kuruyemiş San. Tic. Ltd.Şti.
Alnut Gıda San. Tic. Ltd.Şti.
Alper Fıstık Gıda Ltd.Şti.
Altınsoy Kuruyemiş San. Tic. Ltd.Şti.
Altıntop Kuruyemiş Gıda San. Tic. Ltd.Şti.
Ankaralı Kuruyemiş San. Tic. Ltd.Şti.
Antepsan Kuruyemiş Tic. Ltd.Şti.
Ateşler Gıda San. Tic. Ltd.Şti.
Avcı Kuruyemiş San. ve Tic. Ltd.Şti.
Avşarlar Kuruyemiş İml. San. Ve Tic. A.Ş.
Aydın Kuruyemiş San. ve Tic. A.Ş.
Ayka Tarım Ürünleri Gıda İç ve Dış Tic.San.Ltd.Şti.
B.B. Tekstil Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Balcılar Fıstık Tar. Ürn. Tic. Ltd.Şti.
Abdulaziz Akbaş
Mehmet Akbaş
Mehmet Gürbüz
Turgay Doğan
Alper Tunga Gül
Nizamettin Tefennili
İbrahim Tefenlili
Mehmetçik Burak Demirci
İzzet Bakır
Tahsin Ateş
Nihat Avcı
Ramazan Avşar
Yasir Aydın
İsa Yürdem
Bahadır Bağdatlı
Mehmet Balcılar
Gatem Bölgesi İnşaat Malz. Sitesi 2E Blok No:234
Büyük Şire Pazarı 4.Blok No:24
1203/1 Sokak No:15 Gıda Çarşısı
Gatem Şekerciler ve Kuruyemişçiler Sit. 19. Blok No:17-19
Gimat 14.Blok No:386
Bozburun Mah.7101.Sok.No:1
Kayalar Mh. Kaya Köyü Cd. No:15
1202 Sokak No:11 Gıda Çarşısı
Gatem Malzemeciler Sit. İkinci Kısım F Blok No:247
Tarsus-Adana Yolu Üzeri 5. Km Mağmutağa Köyü Civarı
Aydın Yolu Üzeri 1.Km.
Tarsus Mersin Karayolu 3. Km
Cebeci Mah. Atatürk Bulv. 2488 Sok No: 36
Hububatçılar Sitesi. No: 92
Çobançeşme Mah. Kalender Sok. No:23/C
Yusuf İzzettin Köyü Org. San. Bölg. 4.Cad. No:9
Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Başpınar Fıstıkçılık San. ve Tic. Ltd.Şti.
Bay Çelik Tarım Ürünleri Gıda San. ve Tic. Ltd.Şti.
Belova Tarım ve Gıda Ürünleri San. ve Tic. Ltd.Şti.
Berkiz Gıda San. Tic. Ltd. Şti.
Besler Gıda San. ve Tic. Ltd.Şti.
Binboğalar Fıstıkçılık San. ve Tic. Ltd.Şti.
Biriz Kuruyemiş Top.Mah.Nak.San ve Tic.Ltd.Şti
Bizim Anadolu Kuruyemiş Ltd.Şti.
BOY-HAN İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Boyraz Fıstıkçılık San. ve Tic. Ltd.Şti.
Bozkurt Fıstıkçılık Gıda Ürünleri San.ve Tic.Ltd.Şti
Bulutlar Kuruyemiş San. ve Tic. Ltd.Şti.
Canat Kuruyemişçilik Gıda San. ve Tic. Ltd.Şti.
Caner Kuruyemiş San. ve Tic. Ltd.Şti.
CIT CIT Kuruyemiş San. ve Tic. Ltd.Şti.
Çelik Fıstıkçılık San. ve Tic. Ltd.Şti.
Muzaffer Taviloğlu
Esvet Başpınar
Halil Bayram
Mahir Hoşgül
Muammer Çaputçu
Mehmet Bulut
Ali Binboğa
Mustafa Çolak
İbrahim Özgen
İbrahim Türkhan
Ömer Faruk Boyraz
Fikret Bozkurt
Şerefattin Bulut
Nuri Canat
Mesut Çetinoğlu
Cemil Yılmaz
Hüseyin Çelik
Büyükdere Cad.Noramin İş Merkezi No:237 Kat 1A/113
Başpınar Fıstıkcılık Kadirli Yolu Üzeri No:342
Çivril/Denizli Karayolu 13. Km. Kızılcayer Köyü
1203/9 Sok. no: 2/d k:2
Organize Sanayi Bölgesi Organize Yolu Cad. No:2/1 Gürleyik Köyü
Aydınlar Mh. Bahattinnakıpoğlu Blv.3006 Nolu Cd.No:15
D-400 Adana Yolu Üzeri 6. Km No:109
Bozburun Mah.7050.Sok.No:15
Çağlayan Apt. Kat:8 No:15
Sanayi Mah. 60306 Nolu Sok. No:18
Ostim Fıstıkçılar Sitesi 1.Blok No:30
Kadirli Yolu Üzeri 5.km
Mekan Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:722/1
Kestel Sanayi Böl. Uludağ Cad. No:11
Bornova Cad. No:14/17
Erzurum Yolu 14. Km
Rızaiye Mh. 54. Sk. No:13
Çelik Kuruyemiş San. ve Tic. Ltd.Şti.
Muammer Çelik
Sinan Mh. Anso Sk. No:79
Çelikler Gıda San. ve Tic. Ltd.Şti.
Ramazan Çelik
Sümer Mah. Yeni Zahire Paz. İçi No:80
Çetinkaya Fıstık San. ve Tic. Ltd.Şti.
Mehmet Kemal Çetinkaya
Gatem 99. Cad. Örnek Fıstıkçılar Sit. No:7
Çınar San. ve Tic. Ltd.Şti.
Mehmet Çınar
Yeni Zahire Pazarı No:98
Çolakoğlu Bakliyat Kuruyemiş Gıda San.ve Tic. Ltd.Şti.
Damla Kuruyemiş San. ve Tic. Ltd.Şti.
Danacı Kuruyemiş Gıda San. ve Tic. Ltd.Şti.
Demirciler Gıda San. A.Ş.
Kazım Çolak
Aykut Dinler
İsmail Danacı
Mustafa Demirci
Şair Eşref Mah.Gazanyolu Mevki Leblebiciler Sit.No:3
Gimat 14. Blok No:382
Organize Sanayi Bölgesi 11. Cad. No:3
Bahçelievler Mah. Çanakçı Karayolu Üzeri 1. Km
Demkar Nuts San. ve Tic. Ltd.Şti.
Mehmet Demir
Gatem Fıstıkçılar Sitesi 2.kısım No:144
Denkur Gıda San. ve Tic. Ltd.Şti.
Bilal Karan
Gimat Top. Sit. 19.Blok No:563
Desal Gıda İç ve Dış Tic. Ltd. Şti
Mehmet Demir
Aydınlar Mh.38 Nolu Sok.No:16
Dimso Okur Kuruyemiş San. ve Tic. Ltd.Şti.
Devlet Okur
Yeni Mah. Kuzey Cevre Yolu Üzeri No:155
Diyaplar Gıda San. Ltd.Şti.
Bülent Elbeyli
Uray Cad. 5206 No:3
Dursunlar Tarım Ürünleri Ltd.Şti.
Faruk Dursun
Organize Bölge 12.Cad. No:26
Ece Kuruyemiş İmalat Sanayi Ltd.Şti.
Bekir Büyükkaragöz
Ahmet Nazif Zorlu Sit.Bozburun Mah.7156.Sok.No:10
Ece Tarım Ürün. San.Tic.Ltd.Şti.
Ahmet Ece
Sarıoğlu Mah. Devlet Kara Yolu Kenarı No:220/2
Ekmekçioğlu Kuruyemiş A.Ş.
Ekrem Ekmekçioğlu
Adnan Kahveci Mah.Avrupa Cad.No:72
Ek-Os Kardeşler Kuruyemiş San. ve Tic. Ltd.Şti.
Veysel Güpeli
Gül Sanayi Sitesi 2.Blok No:2
Ela Kuruyemiş San. ve Tic. Ltd.Şti.
Elnut San. ve Tic. Ltd.Şti.
Emekçioğlu Gıda San. A.Ş.
Emsal Kuruyemiş San. ve Tic. Ltd.Şti.
Ahmet Aydın
Mehmet Ateşer
Kani Emekçi
Fahri Uyduran
İnegöl Cd. No:100
Mega Center A Blok No:1844
Mahmutbey Mah. 8.Sokak No:25/A
Merkez İstiklal Mah Atatürk Cad. No:173
Era Kuruyemiş San. ve Tic. Ltd.Şti.
İsmail Güray Atalaysun
Özgürlük Mh. T. Özal Blv Gıda Toptancıları Sit. F Blok No:139
Atalar Mah.Cemal Gürsel Blv.No:169
Kozluk Mh. Ada Sanayi Cd. No:4
Bozburun Mevki 7045. Sok. No : 81
TÜKSİAD 2014 GENEL KURUL TOPLANTISI
İl / İlçe
Telefon
Faks
E-mail
Gaziantep
Malatya
Yenişehir / İzmir
Şehitkamil / Gaziantep
Yenimahalle / Ankara
Merkezefendi / Denizli
Gümüşler / Denizli
Yenişehir / İzmir
Şehitkamil / Gaziantep
Tarsus / Mersin
Siirt
Tarsus / Mersin
Sultangazi / İstanbul
Kayseri
Bahçelievler / İstanbul
Kadirli / Osmaniye
0 342 238 46 27
0 422 326 15 48
0 232 433 87 96
0 342 238 02 71
0 312 397 07 27
0 258 371 36 20
0 258 371 18 97
0 232 469 11 61
0 342 238 34 46
0 324 616 32 97- 34 - 41
0 484 223 21 58
0 324 646 25 80
0 212 594 33 56
0 352 240 43 53
0 212 639 48 96
0 328 739 22 52
0 342 283 46 29
0 422 326 15 48
0 232 433 87 96
0 342 238 36 00
0 312 397 07 37
0 258 371 86 87
0 258 371 41 70
0 232 469 11 61
0 342 238 34 21
0 324 616 34 40
0 484 223 27 27
0 324 646 34 08
0 212 619 95 39
0 352 240 43 53
0 212 551 24 93
0 328 739 22 62
[email protected]
[email protected]
aligürbü[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ö.[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Maslak / İstanbul
Osmaniye
Denizli / Çivril
Yenişehir / İzmir
Honaz / Denizli
Şehitkamil / Gaziantep
Osmaniye / Merkez
Denizli
Çukurova / Adana
Şehitkamil / Gaziantep
Osmaniye
Cevdetiye / Osmaniye
Seyhan / Adana
Bursa
Işıkkent / İzmir
Esiroğlu / Trabzon
Osmaniye
0 212 285 25 53
0 328 814 46 57
0 258 729 11 52
0 232 469 00 45 - 46
0 258 372 20 35
0 342 328 93 67
0 328 633 33 55
0 258 371 75 12
0 324 651 50 83
0 342 239 02 60
0 328 834 22 70
0 328 834 20 80
0 322 441 01 37 - 38 - 39
0 224 372 04 97
0 232 472 09 28
0 462 523 22 60
0 328 814 13 32
0 212 285 25 54
0 328 814 48 39
0 258 729 12 13
0 232 469 00 41
0 258 372 20 37
0 342 328 93 69
0 328 633 33 55 - 56
0 258 371 78 02
0 324 651 51 04
0 342 238 35 04
0 328 834 22 71
0 328 824 21 80
0 322 428 80 17
0 224 372 05 00
0 232 458 31 09
0 462 523 11 90
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Altınova/Antalya
0 242 340 07 07 - 09 - 65
0 242 340 21 50
[email protected]
Nevşehir
0 384 213 36 87
0 384 212 82 45
[email protected]
Şehitkamil / Gaziantep
0 342 238 23 16
0 342 238 23 17
Nevşehir
0 384 214 17 57
0 384 214 17 06
Serinhisar / Denizli
Yenimahalle / Macunköy / Ankara
Kayseri
Görele / Giresun
0 258 372 04 36
0 312 397 63 53
0 352 321 21 38
0 454 513 11 96
0 258 372 04 38
0 312 397 40 41
0 352 321 39 77
0 454 513 70 99
[email protected]
Şehitkamil / Gaziantep
0 342 238 11 88
0 342 238 39 89
[email protected]
Yenimahalle / Macunköy / Ankara
0 312 397 36 73
0 312 397 83 22
[email protected]
Şehitkamil / Gaziantep
0 342 241 68 00
0 342 241 17 17
[email protected]
Osmaniye
0 328 813 70 30
0 328 813 70 30
[email protected]
Mersin
0 324 232 68 73
0 324 233 16 36
[email protected]üperonline.com
Melikgazi / Kayseri
0 352 321 42 00
0 352 321 42 01
[email protected]
Tavas / Denizli
0 258 371 94 54
0 258 371 94 54
[email protected]
Çine / Aydın
0 256 711 66 94
0 256 711 92 92
[email protected]
Beylükdüzü / İstanbul
0 212 855 95 95
0212 855 95 90
[email protected]
Isparta
0 246 224 11 55
0 246 224 11 69
[email protected]
Yenişehir / Bursa
Bayrampaşa / İstanbul
Bağcılar / İstanbul
Toprakkale / Osmaniye
0 224 772 28 58
0 212 513 30 00
0 212 445 33 24 -25 / 0 282 676 47 67
0 328 812 46 41
0 224 773 12 23
0 212 437 22 27
0 212 445 33 30
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Mersin
0 324 234 73 14-15
0 324 234 73 16
[email protected]
Yenice / Tarsus / Mersin
Erenler / Sakarya
Gümüşler / Denizli
0 324 651 50 81
0 264 353 54 87
0 258 372 19 75
0 324 651 50 87
0 264 353 54 90
0 258 372 19 76
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
41
TÜKSİAD 2014 GENEL KURUL TOPLANTISI
ÜYELERİMİZ
Firma Adı
42
Erdoğan Fıstıkçılık San. ve Tic.Ltd.Şti
Erkan Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd.Şti.
Eskur Kuruyemiş San. ve Tic. Ltd.Şti.
Yusuf Erdoğan
Ahmet Erkan
Muzaffer Ongun
Adı-Soyadı
Adres
Fidan Tekfidan Kuruyemiş San. ve Tic. Ltd.Şti.
Gaziantep Fıstık Evi
Gökdere Fıstıkçılık San. ve Tic. Ltd.Şti.
Gökok Kuruyemiş San. ve Tic. Ltd.Şti.
Göral Ticaret San. ve Tic. Ltd.Şti.
Gücükoğlu Kuruyemiş Gıda San.Tic.Ltd.Şti
Güler Kuruyemiş San. ve Tic. Ltd.Şti.
Güler Ticaret San. ve Tic. Ltd.Şti.
Gülşen Gıda San.A.Ş.
Güngören Kuruyemiş San. ve Tic. Ltd.Şti.
Hacıbaba Kuruyemiş San. ve Tic. A.Ş.
Hacımurat Leblebi-Lebkur-San
Hakyol Hububat San. Tic. Ltd. Şti.
Hasnaturel Gıda Tarım Ürn.Tic.Ltd.Şti.
Hasoğlu Tarım Ltd.Şti.
Hatti Gıda Tekstil San. Tic. Ltd.Şti.
Okan Tekfidan
Mehmet Kavsara
Mehmet Dere
Okyay Kepenek
Ünal Bakışgan
Burhan Gücüko
Mehmet Güler
Ahmet Güler
Mustafa Gülşen
Mehmet Güngören
Hüsamettin Karaman
Murat - Mehmet Buruk
Mustafa Çelebi
Bahattin Zengin
Cevdet Hasan
Mehmet Günhar Demirhan
6170 Sokak No:11/27 Karacaoğlan Mah.
Gatem İnşaat Malz. Sit. 1. Kısım 1 E Blok No:133
Gatem İnşaat Malz. Sit. 1. Blok No:128
Gimat 12. Blok No:315 Macunköy
Şehitler Cd. No:43
Bozburun Mevki 7045. Sok. No : 81
Elazığı Diyarbakır Karayolu 4.Km.
Yeni Zahire Pazarı No:67
Taşhan Cad. No:12
Çevre Yolu Üzeri 20570
Gimat 8. Blok No:223 Yenimahalle-Ankara
Merkez Çukurköy Mah. Çiğdem Sok. No:13-14
Yeni Zahire Pazarı No:21
Büyük Şire Pazarı Kayısı İhracatçıları İş Merkezi No:41
Karayusuf Köyü Mah. Karaoğlu Sk. No:12
Ömerli Köyü Yolu Üzeri 1.km No:217
Hazar Emir Gıda San. Tic. Ltd. Şti
Hicret Gıda Ve İht. Mad.Tic.San.Ltd.Şti.
Hiper İç ve Dış Tic. Gıda Ltd. Şti.
Hisarsan Kuruyemiş San. ve Tic. Ltd.Şti.
Huzur Kuruyemiş San. ve Tic. Ltd.Şti.
Hüseyin Yılmaz Kuruyemiş San. ve Tic. Ltd.Şti.
Ilık Kuruyemiş Rasime Ilık
İlka Kuruyemiş Gıda Ltd.Şti.
İncekara Kuruyemiş Gıda Sanayi Ltd. Şti.
İşiyok Gıda Tarım Ür.Hay.İnş.San.Tic.Ltd.Şti
İştahlı Kuruyemiş San. ve Tic. Ltd.Şti.
Kadiroğulları Gıda Paz. Ltd.Şti.
Kamiloğlu Ayçekirdeği Tic.Ltd.Şti.
Karadere Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd.Şti.
Karakaya Kuruyemiş San. ve Tic. Ltd.Şti.
Karakoç Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti.
Karakuş Kuruyemiş San. ve Tic. Ltd.Şti.
Yusuf Bozhüyük
Mehmet Solak
Zübeyir Özkara
Avni Kabayuka
Serdal Cankı
Hüseyin Yılmaz
Hikmet Ilık
Özgür Özdağlı
Bekir İncekara
Ali İşiyok
İbrahim İştahlı
Mustafa Yavaş
Bilgehan Karaduman
Erol Karadere
Yakup İpek
Talat Karakoç
Hasan Karakuş
Burak Mahallesi Nizip Yolu Üzeri 6.Km. No:239 Eroil Petrol Yanı
Mimarsinan Osm.Kastim Cad. No :8/B
Sanayi Mah. Küsget Halıcılar Sit. 60302 Sok. No:6
Antalya Yolu Üzeri 1. Km
Argıncık Top. Sit. 4.Sok. No:32
1203/3 Sokak No:1 Gıda Çarşısı
Bozkurt Mh. Karaağaç Yolu No:39
Gatem Örnek Fıstıkçılar Sit. No:14
Bozburun Mah.7045.Sok.No: 14
Gevher Nesibe Mah.İstasyon Cd.No:41/A
Hububatçılar Sitesi. No:100
Elbiz Cad. No:50
Azerbeycan Caddesi Örnek İş Hanı No:8/C
Çam Mah.Süleyman Demirel Cad.No:1
Şair Eşref Mah. Gazanyolu Mevki No:5
Hançerli Mah. Atatürk Bulv. Bulvar Apt.B.Blok No:112 K:2 D:4
Taşhan Cad. No:9
Karaoğlu Gıda San. Tic. Ltd. Şti
Karapınar Tarım Ürünleri Tic. Ltd.Şti.
Kardeşler Kuruyemiş San. Ltd.Şti.
Kaşıkcıoğlu Kuruyemiş San. ve Tic. Ltd.Şti.
Kayseri Çekirdek Pazarı San. ve Tic. Ltd.Şti.
Kervan Kuruyemiş San. ve Tic. Ltd.Şti.
Kesimal Kuruyemiş San. ve Tic. Ltd.Şti.
Kiraz Ticaret San. ve Tic. Ltd.Şti.
Şıho Karaoğlu
Mustafa Karapınar
Muhammet Ali Altınışık
Ferhat Kaşıkcı
Osman Özmen
Cavit Erman
Recai Kesimal
Hamza Kiraz
Gatem Kuruyemiş Şek. Sitesi 8. Blok No:1-3
Güneşli Mah. Battalgazi Cad. No:57/c
1203/9 Sokak No:2/C Gıda Çarşısı
Gimat Top. Sit. 6.Blok No:167
Buğday Mah. Mevsim Cad. No:45
Rami Kuru Gıda Sit.10.sok.no:23/25
Gimat Toptancılar Sitesi 6.Blok No:185
Gatem Fıstıkçılar Sitesi 7.Blok No:94
Konbey Kuruyemiş San. ve Tic. Ltd.Şti.
Koza Grup Tic. Ltd. Şti.
Kök Fıstıkçılık San. ve Tic. Ltd.Şti.
Kömürkara Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd.Şti.
Kuruyemişçi Ünal San.ve Tic.Ltd.Şti
Mustafa Cadet
Ferhat Bülbül
Harun Arıkök
Ahmet Kömürkara
Salih Erbil
1202 Sokak No:136 Gıda Çarşısı
ATB İş Merkezi I Blok No:226 Macunköy
Umut Mah. 140 Nolu Cad. Sayacılar Koop. A Blok No:3
Saray Mah.TRT Bölge Müdürlüğü
Gimat 4. Blok No:83
Küsmüş Petrol Tarım San. ve Tic. Ltd.Şti.
Salih Küsmüş
Cumhuriyet Mh. Kahraman Maraş Bulv. No:8
Meraller Malatya Pazarı
Bülent Kılınç
Gimat 7. Blok No:155
Mevlana Kuruyemiş Ltd.Şti.
Bekir Şahiner
Ankara Asfaltı 30.Km.
MM Grup Ltd Şti.
MPM Gıda San. Tic. Ltd.Şti.
Mursad Gıda Ltd.Şti.
Mustafa Sert Kuruyemiş San. ve Tic. Ltd.Şti.
Nar Ceviz Gida Tic Ltd. Şti.
Naturel Nuts İç Ve Dış Ticaret Ldt. Şti.
Nazdem Gıda Tarım San. ve Tic.Ltd.Şti
Nefis Kuruyemiş San. ve Tic. Ltd.Şti.
Mehmet Kapusuzoğlu
Mustafa Özer
Sadık Kaya
Mustafa Sert
Tacdin Nar
Veysel Yılmaz
Yasin Uzun
Halil Bakışkan
Gersan San.Sit. Tahsin Kahraman Cad. No:115
Fulya Mah. Pehlivan Sok. Erdoğanlar İş Merkezi No: 14/3
1203 Sokak No:5/C Gıda Çarşısı
Cumhuriyet Cad. No:16/A
Gatem Fıstıkcılar Sitesi 2.Kısım No:258
Gatem Fıstıkçılar Sitesi 10.Blok No:150
Prof. M.Aksoy Mah.1274.Sok.A Blok No: 2 Gıda Çarşısı
2.Organize Sanayi Bölgesi Dursun Bak Blv.83216.Sok.No:16
Kadirli Yolu 5. km
Merkez Mh. Ankara Cad. No:342 Güneşler Beldesi
Merve Şehir Mah. Bahattin Nakipoğlu Bulv. No:85
TÜKSİAD 2014 GENEL KURUL TOPLANTISI
İl / İlçe
Telefon
Faks
E-mail
Işıkkent / İzmir
Gaziantep
Şehitkamil / Gaziantep
Yenimahalle / Ankara
Şahinbey / Gaziantep
Denizli
Elazığ
Nevşehir
Çorum / Merkez
Kale / Denizli
Yenimahalle / Macunköy / Ankara
Tahşanlı / Kütahya
Nevşehir
Malatya
Avanos / Nevşehir
Bandırma / Balıkesir
0 232 472 05 61
0 342 238 38 68
0 342 238 15 78
0 312 397 62 63
0 342 241 44 77
0 258 372 19 72
0 424 275 31 86
0 384 212 10 38
0 364 212 16 92
0 258 671 34 34
0 312 397 21 64 - 802 00 02
0 274 616 09 03
0 384 213 40 26
0 422 323 64 95
0 384 561 28 98
0 266 714 74 00
0 232 472 13 32
0 342 238 38 67
0 342 238 36 03
0 312 397 62 65
0 342 241 29 53
0 258 372 19 74
0 424 275 31 87
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
0 364 213 44 38
0 258 671 31 62
0 312 397 21 64
0 274 612 13 73
0 384 213 75 85
0 422 322 47 73
0 384 561 22 88
0 266 714 74 10
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Şehitkamil / Gaziantep
Melikgazi / Kayseri
Şehitkamil / Gaziantep
Serinhisar / Denizli
Argıncık / Kayseri
Yenişehir / İzmir
Turgutlu / Manisa
Şehitkamil / Gaziantep
Gümüşler / Denizli
Kocasinan / Kayseri
Argıncık / Kayseri
Develi / Kayseri
Elbistan / Kahramanmaraş
Espiye / Giresun
Serinhisar / Denizli
İlkadım / Samsun
Çorum / Merkez
0 342 241 21 73
0 352 245 13 10
0 342 239 05 15
0 258 591 33 75
0 352 240 17 96
0 232 457 01 22
0 236 313 44 78
0 342 238 21 51
0 258 372 00 44
0 352 283 12 72
0 352 327 21 99
0 352 621 31 91
0 344 413 20 35
0 454 611 57 20
0 258 591 22 93
0 362 432 81 51
0 364 212 37 42
0 342 241 55 41
0 352 245 13 36
0 342 239 05 25
0 258 591 37 08
0 352 240 17 96
0 232 469 05 99
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
0 342 238 51 52
0 258 371 71 84
0 352 383 11 72
0 352 327 21 99
0 352 621 96 01
0 344 413 07 22
0 454 611 64 42
0 258 591 50 85
0 362 431 63 34
0 364 212 37 42
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Şehitkamil / Gaziantep
Elbistan / Kahramanmaraş
Yenişehir / İzmir
Yenimahalle / Macunköy / Ankara
Kocasinan / Kayseri
Eyüp / İstanbul
Yenimahalle / Macunköy / Ankara
Gaziantep
0 342 238 25 71
0 344 413 64 63
0 232 458 39 07
0 312 397 04 90
0 352 283 11 13
0 212 581 64 18
0 312 397 26 53
0 342 238 11 78
0 342 238 25 74
0 344 413 32 44
0 232 469 87 62
0312 397 04 92
0 352 240 43 53
0 212 614 13 43
0 312 397 26 52
0 342 238 12 53
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Yenişehir / İzmir
Yenimahalle / Ankara
Gaziantep
Battalgazi / Malatya
Yenimahalle / Macunköy / Ankara
0 232 459 54 30
0 312 387 62 09
0 342 218 00 00
0 422 322 46 56
0 312 397 43 78
0 232 433 75 78
0 312 387 27 55
0 342 238 23 02
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Kahramanmaraş / Elbistan
0 344 412 03 60
0 344 412 03 62
[email protected]
Yenimahalle / Macunköy / Ankara
0 312 397 66 16
0 312 397 66 17
[email protected]
Kemalpaşa / İzmir
0 232 887 17 77
0 232 887 17 76
[email protected]
Ergazi / Ankara
Gayrettepe / Şişli / İstanbul
Yenişehir / İzmir
Bursa / Yenişehir
Gaziantep
Şehitkamil / Gaziantep
Nazilli / Aydın
Şehitkamil / Gaziantep
0 312 257 29 99
0 212 288 77 51
0 232 458 41 88
0 224 773 08 96
0 342 238 20 74
0 342 238 24 38
0 256 315 33 55
0 342 337 11 41
0 312 257 30 18
0 212 288 77 52
[email protected]
[email protected]
0 224 772 11 67
0 342 238 20 75
0 342 238 44 48
0 256 312 76 88
0 342 337 11 99
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
info@nefisso.com.tr
Osmaniye
Adapazarı / Sakarya
Gaziantep
0 328 834 26 66
0 264 272 04 03
0 342 329 55 68
0 328 834 26 65
0 264 281 14 60
0 342 329 55 70
y.erdogan80@hotmail.com
info@erkantarim.com
info@evrenkuruyemis.com
hasnaturel@gmail.com
hasoglutarim@hotmail.com
mehmet.demirhan@hattifood.com
info@karakayakuruyemis.com
t.karakoc55@hotmail.com
info@karakuskuruyemis.com
0 312 397 89 49
43
TÜKSİAD 2014 GENEL KURUL TOPLANTISI
ÜYELERİMİZ
44
Firma Adı
Adı-Soyadı
Adres
Net Nut Gıda San. ve Tic. Ltd.Şti.
Nutova Gıda San. ve Tic. Ltd.Şti.
Okyay Fıstıkçılık San. ve Tic. Ltd.Şti.
Onur Kuruyemiş San. ve Tic. Ltd.Şti.
Osmanlıoğlu Gıda San. ve Tic. Ltd.Şti.
Ova Fıstıkçılık San. Tic. Ltd.Şti.
Özandırın Top. Mah. San. Tic. Ltd. Şti.
Özbeğen Gıda San. ve Tic. Ltd.Şti.
Özçiğdem Kuruyemiş San. ve Tic. Ltd.Şti.
Özerciyes Kuruyemiş San. ve Tic. Ltd.Şti.
Özfen Kayısı Ürün. San. Tic.A.Ş.
Özkaymak Kuruyemiş San. ve Tic. Ltd.Şti.
Özkonya Kuruyemiş Ltd.Şti.
Özparlak Cevizcilik Ltd.Şti
Parçaoğlu Kuruyemiş San. ve Tic. Ltd.Şti.
Parlak Gıda İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Parlak Hayvansal Ürün. Ltd.Şti.
Pınar Kuruyemiş Gıda ve İht. Mad. San. Tic. A.Ş.
Pirlioğlu Kuruyemiş San. ve Tic. Ltd.Şti.
Rahimoğlu Yerli Mah. San. ve Tic. Ltd.Şti.
Recep Can Kuruyemiş San. ve Tic. Ltd.Şti.
Saraçoğlu Kuruyemiş San. ve Tic. Ltd.Şti.
Sarılar Fındık Dış Tic. Ltd. Şti
SDF Gıda San. Ve Tic.Ltd.Şti
Senbol İth.İhr. Ltd.Şti.
Seval Kuruyemişçilik San. ve Tic. Ltd.Şti.
Seyran Gida San ve Tic A.S
SGS - Süper Gıda San. Ltd. Şti.
Soycan Ticaret San. ve Tic. Ltd.Şti.
Sönmez Kardeşler Antep Fıstığı San. ve Tic. Ltd.Şti.
Sunn Dış Ticaret Gıda San.Ltd.Şti.
Şekerci Tahir Efendi Kuruyemiş Gıda Tic. Ltd. Şti.
Şekeroğlu Fıstıkçılık Ltd.Şti
Şerefoğlu Bademcilik Gıd. San.
Şimşek Kuruyemiş San. ve Tic. Ltd.Şti.
Taba Gıda San. Tic. Ltd. Şti.
Abdulkadir Özkara
Mehmet İhsan Önöz / Ali Önöz
Mustafa Okyay
Ümit Filiz
Ali Güçgüner
Mehmet Neşet Uçar
İsmail Doğan
Ferhat Özbeğen
Ahmet Çiğdem
Kamil Koçak
Erhan Fenerçioğlu
İsmail Özkaymak
Bahri Oyuklu
Arif Parlak
Nuri Parça
Abdullah Parlak
Aydın Parlak
Hasan Hüseyin Karapınar
Mustafa Pirlioğlu
Oktay Rahmioğlu
Şaban Can
Süleymen Saraçoğlu
Adem Sarı
Ömer Faruk Yılmaz
Mustafa Beledin
Ali İhsan Tosuner
Levent Çaputçu
İbrahim Karaoğlu
Gültekin Soycan
Hanifi Sönmez
Bilal Bilen
Mehmet Mesut Yediler
Mustafa Şeker
Mehmet Yaşar Göktürk
Osman Şimşek
Ali Kapkıner
Orgeneral Kenan Evren Bulv. No:124
Muğla Kara Yolu Üzeri Turgut Özal Bul. No:124
Gatem Kuruyemişçiler Sit. 15.Blok No:27
1202/6 Sok. No:3
Küçükpazar Hacıkadın Cad. No:50/A
Gatem 99. Cad. Örnek Fıstıkçılar Sit. No:8
Yunus Emre Mah. 46. Sok. No:5
Denizli-Antalya Devlet Karayolu Üzeri 2. km.
H. Yusuf Mescid Mh. Çevre Yolu Cad. No:73
Organize Sanayi Bölgesi 38. Cd. No:19
Gimat 18.Blok 550/A
Yeni Çarşı B Blok No:18
1202/1 Sokak No8 Gıda Çarşısı
Gatem Fıstıkcılar Sitesi 1.Blok No:67
Cumhuriyet Mah. Devletkarayolu Üzeri No :27/1
Gatem Fıstıkçılar Sitesi 9.Blok No: 25
Gatem Fıstıkçılar Sit. 2.Blok No:203
Büsan San. Çelik Cad. No:3/5
Mimar Sinan Org. San. Sit. Bölg. 13. Cad. No:13
Gatem Fıstıkçılar Sit. 2. Bölüm No:26
29 Ekim Mah. İskele Cad. No:1 Yazıbaşı
Organize Sanayi Bölgesi Yaşar Doğu Cd. No:23
Rasimpaşa Mah. Fiskobirlik Cd. No:70
Gatem Fıstıkçılar Sitesi No: 119
İkitelli Organize San.Böl. Aykosan San. Sit. 6'lı E Blk.No:40
Eskişehir Çevre Yolu Üzeri No:52
Hacı Eyüplü Mah.3157.Sok.No:4
Gatem Sanayi Mah. 93 Nolu Cd. No:1
Kapullu Köyü
Fıstıkçılar Sitesi A/Blok No:30/31
Gatem Fıstıkçılar Sitesi 2.Kısım No:179
Sanayi Mah. Küsget Halıcılar Sit. 322 Cad.No:7
Ostim Fıstıkçılar Sitesi 1.Blok No:5
Gatem Örnek Fıstıkçılar Sit. No:6
Gimat 5. Blok No:113
Uphill Court Towers A1/A No:52
Talip Kuruyemiş Ltd.Şti.
Tiryaki Agro Gıda San. A.Ş.
Toroslar Fıstıkçılık Gıda Ürünleri San.ve Tic.Ltd.Şti
Toroslular Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti
Tunçlar Kuruyemiş Gıda İnş.San. Ve Tic. A.Ş.
Turanlar Kuruyemiş San.ve Tic.Ltd.Şti
Ufuk Kuruyemiş San.ve Tic.Ltd.Şti
Ulu Fıstıkçılık San.ve Tic.Ltd.Şti
Mehmet Ali Kızgın
Fatih Tiryakioğlu
Mehmet Mustafa Kocatepe
Ali Atakul
Ekrem Tunç
Mesut Turan
Halil Kurt
Ahmet Ulu
1202 Sokak No:138/1-A Gıda Çarşısı
3.Org. San. Böl. Mehmet Batallı Bulv. 13.Cad. No:8
Rahime Hatun Mah.İskender Türkmen Cad.No:11
Rami Kuru Gıda Sitesi. 10.sok. no:9/11
Anadolu Bulv. 1. Cad. No:10
Kayalar Mh. 6010 Sok.No:11
Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi 3. Cd. No:21
Gatem Fıstıkçılar Sit. 1. Blok No:105
Uslu Fındık San.ve Tic.Ltd.Şti
Uzunoğlu Tarım Ürünleri İth.İhr.San ve Tic.Ltd.Şti
Üçgül Kuruyemiş San.ve Tic.Ltd.Şti
Üçüz Tarım Gıda San. Tic. Ltd. Şti.
ÜLPA A.Ş.
Ümit Kuruyemiş Tic.Ltd.Şti.
Murat Uslu
Ahmet Uzunoğlu
Ramazan Uluk
Yalçın Tatlı
Mustafa Süme
Ümit Çimen
Liseler Mahallesi Hükümet Caddesi No:159/A
İstasyon Mah.Akkeçilli Cad. No:125
Yeşiloba Mah.46003.Sok.Atikop Toptancı Sit.13.Blk.No:213
Kadirli Org. San. Bölgesi
Gatem Toptancılar Sit. Kırmızı Ada 1. Blok No:16
1203/9 Sokak No:6.A Gıda Çarşısı
Voicevale Tarım Ürün. İç ve Dış Tiç. A.Ş.
Eytan Yusuf Aji
Nispetiye Mah. Ayter Cad. Başlık Sok. No:2/7
Yayanlar Kuruyemiş San.ve Tic.Ltd.Şti
Abdurrahman Yayan
İzmir Asfaltı Üzeri Gıda Top. Sit. A Blok
Yenigül Vıp Kuruyemiş Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti
Yeşilkent Tarım Ürünleri San.ve Tic.Ltd.Şti
Yılmaz Kardeşler Gıda San. Tic. Ltd.Şti.
Yılmazer Kardeşler Fıstık San.ve Tic.Ltd.Şti
Yurtlar Gıda Tarım Ürün. Ltd.Şti.
Yüceler Fıstık San.ve Tic.Ltd.Şti
Yüksel Çerezleri San.ve Tic.Ltd.Şti
Yüksel Tanrıkulu Ltd.Şti.
Oktay Bayram
Mehmet İştahlı
Nail Yılmaz
Mustafa Yılmazer
Hasan Yurt
Mehmet Yüceler
Mehmet Yüksel
Ömer Kemal Tanrıkulu
Gimat 4. Blok No:80
Anbar Mah. Esra Sok. No:12 Anbar
Battalgazi Mah. Selçukhan Cad. İlham Sok. No:61
Kumarlı Mah. Devlet Hastanesi Yolu No:9
Yeni Hamam Mah.Site Pazarı Cad. No:18
Gatem Fıstıkçılar Sit. No:272
Isparta Kara Yolu 5.Km Bp Karşısı
Yukarı Mah. Akpınar Mevkii 3011 Sokak No:5
TÜKSİAD 2014 GENEL KURUL TOPLANTISI
İl / İlçe
Telefon
Faks
E-mail
Şahinbey / Gaziantep
Tavas / Denizli
Gaziantep
Yenişehir / Konak / İzmir
Eminönü / İstanbul
Gaziantep
Osmaniye
Serinhisar / Denizli
Karatay / Konya
Yakapınar / Adana
Yenimahalle / Ankara
Balıkesir
Yenişehir / İzmir
Şehitkamil / Gaziantep
Serinhisar / Denizli
Gaziantep
Gaziantep
Karatay / Konya
Kocasinan / Kayseri
Gaziantep
Torbalı / İzmir
Kutlukent / Samsun
Hendek / Sakarya
Gaziantep
Başakşehir / İstanbul
Bolvadin / Afyonkarahisar
Denizli / Merkez
Şehitkamil / Gaziantep
Beypazarı / Ankara
Nizip / Gaziantep
Gaziantep
Şehitkamil / Gaziantep
Osmaniye
Şehitkamil / Gaziantep
Yenimahalle / Macunköy / Ankara
Ataşehir / İstanbul
0 342 227 11 11
0 258 613 10 42 / 0533
0 342 238 17 60
0 232 457 16 13
0 212 526 57 16 - 511 37 51
0 342 238 11 80
0 328 814 47 58
0 258 591 20 98
0 332 342 11 24
0 322 394 52 30
0 312 397 90 69
0 266 241 19 25
0 232 433 55 15
0 342 238 27 34
0 258 591 25 75
0 342 238 23 75
0 342 238 26 83
0 332 345 10 00
0 352 294 34 00
0 342 225 88 88
0 258 613 16 16
0 342 238 17 61
0 232 458 61 21
0 212 526 07 94
0 342 238 11 83
0 328 813 04 14
0 258 591 32 84
0 332 342 64 93
0 322 394 52 32
0 312 397 58 40
0 266 281 11 13 - 10
0 232 457 18 40
0 342 238 27 35
0 258 591 31 74
0 342 238 23 76
0 342 238 33 39
0 332 345 10 05
0 352 294 34 02
0 342 238 25 31
0 232 853 70 78
0 362 266 76 77
0 264 614 19 05
0 258 238 21 86
0 212 640 77 14
0 272 612 66 92
0 258 371 26 51
0 342 238 13 16
0 342 517 53 47
0 342 238 19 26
0 342 239 03 78
0 328 814 12 55
0 342 238 12 94
0 312 397 65 73
0 216 688 53 47
kadir@netnut.com.tr
nutova@nutova.com.tr
okyayticaret@hotmail.com
timurfiliz@hotmail.com
nserka@superonline.com
ova@ovaoz.com.tr
idogan1@hotmail.com
nuri_teber_94@hotmail.com
bilgi@ozcigdemkuruyemis.com.tr
kamilk@ozerciyeskuruyemis.com
erhanfenerci@yahoo.com
ismailozkaymak@yahoo.com
bahrioyuklu@mynet.com
ozp_ozparlak@hotmail.com
parcaoglukuruyemis@hotmail.com
parlakgida@hotmail.com
ay_par27@hotmail.com
hhuseyinkarapinar@pinarkuruyemis.com.tr
info@pirlioglu.com.tr
oktayrahimoglu@hotmail.com
cankuruyemis1@hotmail.com
saracoglu@ozbeyoglu.com.tr
sariadem@hotmail.com
o_farukyilmaz@hotmail.com
info@sembol-tr.net
eysan86@hotmail.com
bekiry@seyran.com.tr
info@sgskuruyemis.com.tr
soycan.g@mynet.com
sonmezgida@hotmail.com
sunnltd@hotmail.com
mesutkuruyemis@mynet.com
sekeroglufistik@hotmail.com
gokturkmehmet27@hotmail.com
info@simsekkuruyemis.com
ali@taba.com.tr
Yenişehir / İzmir
Şehitkamil / Gaziantep
Osmaniye
Eyüp / İstanbul
Yenimahalle / Macunköy / Ankara
Gümüşler / Denizli
Yüreğir / Adana
Şehitkamil / Gaziantep
0 232 433 51 52
0 342 211 97 00
0 328 812 11 13
0 212 581 89 89
0 312 397 37 93
0 258 371 48 49
0 322 322 21 08
0 342 238 28 69
0 232 469 15 16
0 342 337 97 09
0 328 812 11 13
0 212 581 89 89
0 312 397 66 07
0 258 371 83 12
0 322 322 04 84
0 342 238 38 11
suleyman@com.tr
fatih.tiryakioglu@tiryaki.com.tr
toroslarfistik@hotmail.com
rami@toroslular.com.tr
tunc_ekrem@hotmail.com
turankuruyemis@hotmail.com
ufuk@ufukkuruyemis.com.tr
ulufistikcilik@hotmail.com
Ünye / Ordu
Alaşehir / Manisa
Seyhan / Adana
Kadirli / Osmaniye
Gaziantep
Yenişehir / İzmir
0 452 323 61 37
0 236 654 07 13
0 322 436 60 99
0 328 718 04 70
0 342 238 13 36
0 232 459 46 79
0 452 324 16 65
0 236 653 60 79
0 322 436 6255
0 328 718 04 71
0 342 238 13 37
0 232 459 46 69
sungift@sungiftsultanas.com
ucgul@ucgulkuruyemis.com.tr
yalcintatli@hotmail.com
mustafa@ulpa.com.tr
info@umitkuruyemis.com.tr
Beşiktaş / İstanbul
0 212 279 28 21
0 212 279 28 24
eytan@voicevale.com.tr
Denizli
0 258 372 12 00
0 258 372 12 03
info@yayanlarkuruyemis.com.tr
Yenimahalle / Macunköy / Ankara
Kayseri
Sultanbeyli / İstanbul
Toprakkale / Osmaniye
Malatya
Şehitkamil / Gaziantep
Dinar / Afyonkarahisar
Civril / Denizli
0 312 397 37 37
0 352 327 21 99
0 216 592 17 10
0 328 633 34 34
0 422 324 07 52
0 342 238 12 72
0 272 365 41 21 / 3 hat
0 258 713 85 77
0 312 397 43 37
0 352 327 21 99
0 216 592 64 46
0 328 825 34 30
0 422 324 07 55
0 342 238 22 41
0 272 365 40 75
0 258 713 77 17
oktaybayram@superposta.com
mehmetistahli@hotmail.com
info@yilmazkardesler.com.tr
yilmazerfistik@hotmail.com
info@hasanyurt.com.tr
mehmet@mehmetyuceler.com
info@yukselcerezleri.com.tr
omertanrikulu@yukseltanrikulu.com.tr
0 232 853 89 11
0 362 266 76 76
0 264 614 19 00 / 5 hat
0 342 238 26 15
0 212 640 77 74
0 272 612 66 93
0 258 371 08 43
0 342 238 13 13
0 312 766 70 59
0 342 517 53 48
0 342 238 19 25
0 342 239 03 77
0 328 814 12 55
0 342 238 11 92 - 93
0 312 397 32 63
0 216 688 53 45
45
TÜKSİAD 2014 GENEL KURUL TOPLANTISI
46
TÜKSİAD 2014 GENEL KURUL TOPLANTISI
47
TÜKSİAD 2014 GENEL KURUL TOPLANTISI
48
Download

İndirmek için tıklayınız - Tüm Kuruyemiş Sanayici ve İş Adamları