Katalóg vybraných
produktov 3M
Katalóg je platný od 1.1.2015
Obsah
6. Vlhké hojenie
1. Asepsa
1.1. Surgical Clipper: Holiace strojčeky
1.2. Chirurgické plášte
1.3. Chirurgické rúška
1.4. Respirátory
1.5. Okuliare s univerzálnym rámom
1.6. Ochranné pracovné prostriedky
1.7. Incízne fólie
1.8. Steri Drape: Ochrana okrajov rany
1.9. Rúškovacie sety
1.10. Reston: Samolepiace penové produkty
2. Littmann: Fonendoskopy
4
5
5
6
6
7
8
10
10
11
12
6.1. Tegaderm Absorbent Dressing
6.2. Tegaderm Alginate
6.3. Tegaderm Foam Adhezívne krytie
6.4. Tegaderm Foam Neadhezívne krytie
6.5. Tegaderm Hydrogel
6.6. Tegaderm Hydrokoloidná náplasť
6.7. Cavilon: Hojenie rán
27
27
27
27
27
27
31
7. Nexcare: Domáca starostlivosť
7.1. ColdHot Maska
7.2. ColdHot Pack
7.3. ColdHot Spray
7.4. ColdHot Teddy
32
32
32
32
3. Imobilizácia
8. Monitorovacie elektródy
3.1. Scotchcast Plus: Fixačný imob. obväz
16
3.2. Soft Cast: Fixačný elastický obväz
17
3.3. Coban: Samofixačný obväz
18
3.4. Coban 2 Layer System: Kompresná bandáž 18
8.1. Red Dot: Monitorovacie elektródy
8.2. Elektródy ku elektrokauterom
8.3. Defibrilačné podložky
33
33
33
9. Ohrev pacienta
4. Náplasti
4.1. Durapore
4.2. Medipore H
4.3. Microfoam
4.4. Micropore
4.5. Silicon Tape
4.6. Transpore
4.7. Transpore White
4.8. Cloth Adhesive
4.9. Soft Cloth Adhesive Dressing + Pad
4.10. Opticlude
4.11. SteriStrip
19
19
19
19
19
19
19
19
21
21
22
5. I.V. Náplasti
5.1. Tegaderm Film
5.2. Tegaderm + PAD
5.3. Tegaderm CHG: Antimikrobiálne I.V. krytie
5.4. Tegaderm I.V. Advanced Securement
5.5. Tegaderm Roll
23
23
23
23
23
9.1. BairHugger: Ohrev pacienta
34
9.2. Podložky na ohrev pacienta
35
9.3. Ranger: Ohrev krvi, infúzií a výplach. tekutín 38
9.4. SpotOn: Monitoring teploty jadra
40
10. Nomad: Rohože
11. Sterilizácia
11.1. Kontrola expozície
11.2. Kontrola jednotlivých balení
11.3. Kontrola náplne sterilizátora
11.4. Kontrola zariadenia B&D test
11.5. ETS (Elektronický testovací systém)
11.6. Hardware
11.7. Obalové materiály na sterilizáciu
11.8. CleanTrace: Rýchly ATP test
MEDITRADE spol. s r.o. - distribútor zdravotných pomôcok
Tel. +421 2 5010 9515-8 I Fax. +421 2 5564 8925
E-mail.: [email protected] I www.meditrade.sk
Katalóg je platný od 1.1.2015
41
42
43
44
44
44
45
45
45
O Meditrade
Meditrade distribuuje špičkové produkty
už od roku 1991
Meditrade je viac ako distribútor
Rozvíjame trh prostredníctvom edukačných aktivít
Rozvoj terapie
Spoločnosť MEDITRADE bola založená
Ing. Pavlom Bohdalom, ktorý ju vedie dodnes.
Z malej firmy sa stala medzinárodná spoločnosť.
Nepretržitá spolupráca s vysoko
špecializovanými pracoviskami
v oblasti edukácie lekárov primárneho
kontaktu pomáha zlepšovať
manažment pacienta a významne prispieva k rozvoju podávania
správnej terapie pacientom.
Organizácia workshopov
4 krajiny
Slovensko od roku 1991
Česko od roku 1993
Ukrajina od roku 2006
Poľsko od roku 2013
Medzinárodne uznávaní špecialisti
navštevujú Slovensko s cieľom
zvyšovať odbornosť a úroveň
poskytovanej terapie. Vďaka
Viac ako 50 zamestnancov
medzinárodnej spolupráci môžeme spoločne rozvíjať súčasné
spôsoby liečby.
Viac ako 22 špičkových výrobcov v portfóliu
Integrovaný systém manažérstva kvality
(STN EN ISO 9001:2008)
Edukácia pacientov
Naším poslaním je zvyšovať kvalitu života pacientov a
zlepšovať pracovné prostredie lekárov a celého zdravotníckeho
personálu prostredníctvom distribúcie kvalitných moderných
prístrojov, odborným poradenstvom a pružným reagovaním na
požiadavky trhu.
Kvalita, Partnerstvo, Zodpovednosť,
Odbornosť a Pružnosť sú naše hodnoty, ktoré sú
neodmysliteľnou súčasťou našej pracovnej činnosti.
Veríme, že edukovaný pacient vytvára
zdravšiu spoločnosť. Skorá prevencia
ochorenia, ako aj dobrá kompliancia
dokáže zachrániť ľudský život.
Vydávame brožúrky pre pacientov a prevádzkujeme edukačný
portál pre pacientov www.cardio.sk.
Sociálna zodpovednosť
Podporujeme viaceré neziskové projekty, a tým sa snažíme
zlepšovať spoločnosť, v ktorej žijeme.
Na Slovensku distribuujeme nasledujúcich svetových výrobcov:
Poruchy srdcového
rytmu
Intervenčná
Kardiológia a
Rádiológia
Kardiochirurgia
Všeobecná chirurgia
Zobrazovacia
technika
Anesteziológia
Urogynekológia
MEDITRADE spol. s r.o. - distribútor zdravotných pomôcok
Tel. +421 2 5010 9515-8 I Fax. +421 2 5564 8925
E-mail.: [email protected] I www.meditrade.sk
Katalóg je platný od 1.1.2015
Spotrebný
materiál
Fonendoskopy
O
3M
Littmann
Spoločnosť 3M (Minnesota Miniing and Manufacturing) bola založená v roku 1902
v Minnesote, USA. Od roku 1993 pôsobí na slovenskom trhu ako obchodné zastupiteľstvo a
od 1. 10. 2012 vystupuje ako 3M Slovensko s. r. o. so sídlom v Bratislave.
Na celom svete 3M zamestnáva a školí miestnych ľudí, ktorí majú vedomosti a skúsenosti riešiť všetky súčasné
problémy zákazníkov a hľadať budúce nové príležitosti a požiadavky trhu.
Naši zákazníci môžu počítať so silnou podporou zahraničných pobočiek, keďže o technické a operatívne zdroje sa
delíme tak, aby sme dosahovali neustály rast, produktivitu a spokojnosť zákazníkov.
?
Celosvetové tržby: 30 miliárd USD (rok 2012)
?
Pokrytie: viac ako 200 krajín sveta
?
Počet zamestnancov: viac ako 88000
?
7350 výskumných pracovníkov
?
145 výrobných závodov po celom svete
?
589 registrovaných patentov
?
3M je jednou z 30 spoločností zapísaných
v burzovom indexe Dow Jones Industrial
Average
?
3M je zložkou Indexu Standard & Poor’s 500
3M je nadnárodná výrobná spoločnosť pôsobiaca
v rade oblastí na celom svete. Za použitia špičkových
technológií vzniká viac ako 50 000 rozmanitých
produktov a výrobkov pre:
?
Priemysel
?
Bezpečnosť a ochrana
?
Komerčná grafika
?
Kancelária
?
Elektronika a energetika
?
Zdravotná starostlivosť
Vrámci zdravotnej starostlivosti sa 3M orientuje
na inovatívne produkty pre:
3M Slovensko s.r.o.,
Vajnorská 142
83104 Bratislava 3
www.3M.sk
?
Stomatologické ambulancie a laboratóriá
?
Operačné sály a ambulancie
?
Zabezpečenie sterilizácie
?
Starostlivosť o kožu a hojenie rán
ASEPSA
Asepsa
1.1. Surgical Clipper: Holiace strojčeky
Predoperačné odstránenie ochlpenia pomocou 3M holiacich
strojčekov poskytuje mnoho výhod oproti holeniu žiletkou.
Nová generácia chirurgických holiacich strojčekov kombinuje
dizajn a vynikajúci výkon, s cieľom znížiť riziko infekcií, zjednodušiť pracovné postupy a dodať kvalitnejšiu starostlivosť a
komfort zdravotným pracovníkom a pacientom.
Nižšia miera rizika infekcie je vyzdvihnutá aj v CDC guidelinoch
a može ušetriť peniaze aj zdravotníckemu zariadeniu.
Surgical Clipper - chirurgický holiaci strojček:
§ Holí tlačením aj ťahom
§ Strihá chĺpky tesne nad pokožkou, čím minimalizuje riziko
porezania, mikroskopického poranenia
§ Strihacia hlavica zabraňuje vtiahnutiu pokožky do strihacieho
ostria
§ Umožňuje strihanie všetkých typov vlasov a chĺpkov na celom
tele
§ Jednoduchá údržba - po použití odstránite hlavicu a opláchnete pod tečúcou vodou, bez ponárania
§ Strojček je možné ponoriť aj do dezinfekčného roztoku
na 15 min.
§ Po 3 hodinách nabíjania môžete 160 minút nepretržite strihať
§ Jediný holiaci strojček na trhu pre použitie v chirurgii, ktorý
má indikátor stavu nabitia batérie
Objednávacie informácie:
Katalógové
Názov
číslo
Počet ks
Bežne
v 1 bal.
skladovaný
výrobok
9661
Strojček—ohybná hlava
1
áno
9668
Nabíjačka k strojčeku 9661
1
áno
9660
50
áno
50
nie
9681
Náhradné nože k 9661
Náhradné nože k 9661 (holenie
hlavy)
Strojček—fixná hlava
1
áno
9683
Nabíjačka k strojčeku 9681
1
áno
9680
Náhradné nože k 9681
50
áno
9690
-4-
Obsah
Asepsa
1.2. Chirurgické plášte
Jednorázové chirurgické plášte:
§ spĺňajú všetky požiadavky podľa EN 13795
§ základný materiál SMMS, ševy zvárané ultrazvukom
§ výborná ochrana a komfort
Objednávacie informácie:
Katalógové
Produkt
Veľkosť /
Počet ks
Bežne
číslo
Podľa typu plášťa
Dĺžka
v 1 bal.
skladovaný
v cm
výrobok
7691C
Vysoká ochrana a komfort
Veľkosť M - 129
28
nie
7692C
Vysoká ochrana a komfort
Veľkosť L - 142
26
nie
7693C
Vysoká ochrana a komfort
Veľkosť XL - 148
24
nie
7694C
Vysoká ochrana a komfort
Veľkosť XXL - 156
22
nie
7695
Zosilnený komfortný plášť
Veľkosť M - 129
22
nie
7696
Zosilnený komfortný plášť
Veľkosť L - 142
20
nie
7697
Zosilnený komfortný plášť
Veľkosť XL - 148
18
nie
7698
Zosilnený komfortný plášť
Veľkosť XXL - 156
16
nie
7492
Základný plášť
Veľkosť L - 127
30
áno
7493
7494
7707
Základný plášť
Základný plášť
Urologický plášť
Veľkosť XL - 133
Veľkosť XXL - 141
Veľkosť Universal - 150
26
24
30
áno
áno
nie
1.3. Chirurgické rúška
Spolu s meniacim sa prostredím v súčasnosti a obavami
pred infekciou je ochrana pre pacienta aj pre lekára kľúčová.
3M operačné masky sú navrhnuté tak, aby zachytávali mikro
organizmy vylučované pri výdychu zdravotníckeho personálu,
a tým chránili pacienta pred infekciami.
Chirurgické rúško je:
§
Ploché, plisované s dizajnom na mieru
§
Ľahké a šetrné k pokožke
Objednávacie informácie:
Katalógové
Popis
číslo
Typ
Počet ks
podľa
v 1 bal. skladovaný
EN 14683:2005
1810F
Bežne
výrobok
Operačná maska
Typ II
100 ks
nie
1810G
Jemná operačná maska
Typ II
100 ks
áno
1816
Štandardná operačná maska
Štandardná operačná maska s
gumičkou
Typ II
50 ks
nie
Typ II
50 ks
nie
1826
V ponuke je k dispozícii viac druhov chirurgických rúšok napr. s ochranným šiltom. Pre viac informácií sa obráťte na MEDITRADE.
-5-
Obsah
Asepsa
1.4. Respirátory
Spoľahlivá a efektívna ochrana na filtráciu vzdušných nečistôt a ochrana voči
baktériám a vírusom, napr. pri operáciách alebo manipulácii s infekčnými pacientmi.
Typ 1883
Obojsmerná ochrana sa
používa na ochranu užívateľa
proti pevným a neprchavým
časticiam až po koncentráciu
50 x NPEL (najvyšší prípustný
expozičný limit)
Typ 1873V
Jednosmerná
ochrana, FFP3
1883
1873V
Spĺňa požiadavky normy EN 149:2001 FFP3 a výkonnostné požiadavky typu IIR v súlade s EN 14863:2005
Objednávacie informácie:
Katalógové
Produkt
číslo
1883
1873V
Počet ks
Bežne
skladovaný
v 1 bal.
výrobok
1
áno
1
áno
Respirátor s ventilom- ochrana
personálu obojstranná
Respirátor s ventilom- ochrana
personálu - jednosmerná
1.5. Okuliare s univerzálnym rámom
§
§
§
Opakované použitie
Posuvné, nastaviteľné postraničky
Ochrana voči pôsobeniu krvi, infekčným telesným
tekutinám, lietajúcim úlomkom a kontaminovaným
materiálom
Objednávacie informácie:
Katalógové
Produkt
číslo
Počet ks
Bežne
v 1 bal.
skladovaný
výrobok
2740
Univerzálny rám
1
áno
1880
Okuliare chirurgické univerzálne
1
áno
2810
Okuliare ultra-ľahké univerzálne
1
áno
2890S
Okuliare - utesnené
1
nie
Pozn. V ponuke je k dispozícii viac druhov okuliarov a respirátorov na http://www.meditrade.sk/catalog/177/ochranne-okuliare
-6-
Obsah
Asepsa
1.6. Ochranné pracovné prostriedky
Ochranný návlek na topánky s protišmykovou podrážkou
Ochranné návleky vyrobené z robustného, laminovaného,
mikroporézneho materiálu. Elastická lýtková časť; podrážka odolná
voči šmyku. Univerzálna veľkosť so šnúrkami pre prispôsobenie
používateľovi. Antistatická ochranná vrstva a nepárajúca sa textília.
Ochranný odev 4565 - odporúčaná ochrana proti Ebole
Ochranný odev poskytujúci ochranu CE kategórie III, Typ 4/5/6;
ochrana voči biologickým látkam podľa En14126.
Materiál - laminovaný polypropylén so švami prelepenými páskami
pre lepšiu ochranu a zvýšenú odolnosť.
Praktický obojsmerný zips s prilepiteľnou záklopkou pre dodatočnú
ochranu. Trojpanelová kapucňa pre vylepšenú kompatibilitu
s ostatnými OOPP (ochrana zraku a dýchania). Pletené manžety,
elastický pás a čelenková časť pre voľnosť pohybu.
Antistatická ochranná vrstva a nepárajúca sa textília.
Ochranný odev 4545
Ochranný odev 4545 je z vnútornej strany mäkký a z vonkajšej
strany tvrdý.
Odev je navrhnutý tak, aby bol pohodlný a zároveň spĺňal ochrannú
funkciu podľa noriem 5/6 smernice PPE, kategória III. Certifikovaný
aj na ochranu proti rádioaktívnym časticiam a biologickým
faktorom, ako aj na redukciu hromadenia statického náboja.
Objednávacie informácie:
Katalógové
Produkt
Veľkosť a farba
číslo
Počet ks
Bežne
v 1 bal.
skladovaný
výrobok
450
Návlek na obuv
Univerzálna, biele
100 párov
nie
4565S
Overal ochranný S 4/5/5
Veľ. S, biely
20
nie
4565M
Overal ochranný M 4/5/6
Veľ. M, biely
20
nie
4565L
Overal ochranný L 4/5/6
Veľ. L, biely
20
nie
4565XL
Overal ochranný XL 4/5/6
Veľ. XL, biely
20
nie
4565XXL
Overal ochranný XXL 4/5/6
Veľ. XXL, biely
20
nie
45653XL
Overal ochranný 3XL 4/5/7
Veľ. 3XL, biely
20
nie
45654XL
Overal ochranný 4XL 4/5/8
Veľ. 4XL, biely
20
nie
4545M
Overal ochranný M 5/6
Veľ. M, biely
20
nie
4545L
Overal ochranný L 5/6
Veľ. L, biely
20
nie
4545XL
Overal ochranný XL 5/6
Veľ. XL, biely
20
nie
4545XXL
Overal ochranný XXL 5/6
Veľ. XXL, biely
20
nie
-7-
-8-
Všeobecná chirurgia,
kostná chirurgia,
neurochirurgia,
traumatológia,
neurochirurgia
? Traumatológia, ortopédia,
Steri - Drape 2
Incízna fólia
Ioban 2
Operačná fólia
polyester
s hypoalergénnym
antisepticky pôsobiacim
adhezívom
obsahujúcim Povidone
Iodine s vplyvom
na prevenciu SSI*
polyester
s hypoalergénnym
adhezívom
polyetylén
s hypolaergénnym
adhezívom
Materiál
dobrá plastická
tvarovateľnosť,
priedušnosť,
nízky pamäťový
efekt
dobrá plastická
tvarovateľnosť,
priedušnosť,
nízky pamäťový
efekt
nízka plastická
tvarovateľnosť
Vlastnosti
*Doplňujúce informácie:
Pokrytie operačného poľa incíznou fóliou impregnovanou jódom (Ioban 2) pôsobí preventívne pred pooperačnými infekciami rán.
Axel Kramer, Ojan Assadian and Jurgen Lademann. GMS Krankenhaushygiene Interdisziplinär 2010, Vol. 5(2) 1-8
? Počas chirurgickej operácie pečene sa používajú plastové adhezívne rúšky impregnované jódoformom kvôli prevecii infekcie rán počas
vysoko rizikových zákrokov. Yasuko Yoshimura, Shoji Kubo,MD, Kazuhiro Hirohashi, MD, Masao Ogawa, MD, Ken Morimoto, MD, Kumiko
Shirata, Hiroaki Kinoshita, MD. Published Online May 13th 2003. World Journal of Surgery 2003:27:685-688
?
Všeobecná chirurgia
Steri - Drape
Incízna fólia
neurochirurgia
? Chirurgické zákroky
so zvýšeným rizikom infekcie
(imunodeficientní pacienti,
diabetici) alebo
s požadovanou vyššou mierou
asepsy
Využitie
Produkt
Obsah
Asepsa
1.7. Incízne fólie
Objavte kvalitu 3M incíznych fólií známych excelentnou adhéziou.
Obsah
Asepsa
Objednávacie informácie:
Katalógové
Produkt
číslo
Rozmer
Incízna
Počet ks
Bežne
cm x cm
plocha
v 1 bal.
skladovaný
cm x cm
výrobok
1035
Steri-Drape
15 cm x 20 cm
10 cm x 20 cm
10
áno
1037
Steri-Drape
30 cm x 25 cm
25 cm x 25 cm
10
áno
1040
Steri-Drape
60 cm x 35 cm
35 cm x 35 cm
10
áno
1050
Steri-Drape
82 cm x 45 cm
60 cm x 45 cm
10
áno
1051
Steri-Drape
82 cm x 85 cm
60 cm x 85 cm
10
nie
2035
Steri-Drape 2
20 cm x 20 cm
10 cm x 20 cm
10
áno
2037
Steri-Drape 2
38 cm x 25 cm
28 cm x 25 cm
10
áno
2040
Steri-Drape 2
38 cm x 41 cm
28 cm x 41 cm
10
áno
2045
Steri-Drape 2
60 cm x 45 cm
50 cm x 45 cm
10
áno
2050
Steri-Drape 2
90 cm x 60 cm
60 cm x 60 cm
10
áno
2051
Steri-Drape 2
90 cm x 85 cm
60 cm x 85 cm
10
nie
6635
Ioban 2
15 cm x 20 cm
10 cm x 20 cm
10
áno
6640
Ioban 2
44 cm x 35 cm
34 cm x 35 cm
10
áno
6648
Ioban 2
66 cm x 60 cm
56 cm x 60 cm
10
áno
6650
Ioban 2
66 cm x 45 cm
56 cm x 45 cm
10
áno
6651
Ioban 2
66 cm x 85 cm
56 cm x 85 cm
10
nie
Steri - Drape
Ioban 2
-9-
Obsah
Asepsa
1.8. Steri Drape: Ochrana okrajov rany
Oddeľuje a chráni okraje incízie pred priamym kontaktom
s inštrumentmi, rukavicami, zatiaľ čo sú okraje rany dobre viditeľné.
Jedná sa o 4 priľnavé náplaste + 1 kruhový otvor.
§
§
Materiál: polyetylénový film
Použitie: operačné zákroky
Objednávacie informácie:
Katalógové
Rozmer
Priemer otvoru
Počet ks
Bežne
číslo
cm x cm
cm
v 1 bal.
skladovaný
výrobok
1073
90 cm x 90 cm
12,5 cm
10
nie
1074
90 cm x 90 cm
17,5 cm
10
áno
1075
90 cm x 90 cm
22,5 cm
10
áno
1076
90 cm x 90 cm
27,5 cm
10
áno
1077
90 cm x 90 cm
9,5 cm
10
áno
1.9. Rúškovacie sety
Nadštandardne kvalitné rúškovacie
systémy 3M pre všetky typy operácií.
Rúška známe svojou pevnosťou,
lepivosťou, nepriepustnosťou voči
tekutinám i alkoholu v celom rozsahu
tak, aby bola zakrytá skutočná kritická
zóna, teda celé sterilné pole.
Objednávacie informácie v MEDITRADE na vyžiadanie.
- 10 -
Fonendoskopy Littmann
Imobilizácia
Asepsa
1.10. RESTON: Samolepiace penové produkty
Dobrá priľnavosť, ľahkosť, ohybnosť, rôzne varianty
Sú určené na ochranu kože pred poškodením z dlahy, obväzov a
protéz.
Môžu byť použité ako výplň pre zariadenia ako sú postele,
stoličky a stoly v operačnej sále.
RESTON Samolepiace penové produkty sú vyrobené z pórovitej
polyuretánovej peny. Pena je z jednej strany pokrytá vrstvou
hypoalergénneho, akrylátového lepidla a ochrannou, ľahko
odstrániteľnou papierovou vrstvou so silikónovým povrchom.
§
§
Univerzálna výplň drží dobre na rôznych povrchoch.
Ľahkú a ohybnú výplň je možné rozstrihať, navrstviť a tvarovať,
vďaka čomu sa dá prispôsobiť na rôzne použitie.
§ Je k dispozícii vo forme stredne a vysoko podporných výplní alebo
ako ľahká penová rolka
Objednávacie informácie:
Katalógové
Typ
Hrúbka
číslo
Rozmer
Počet ks
Bežne
cm x cm
v 1 bal.
skladovaný
výrobok
1563L
Ľahká podpora
3/16
10 cm x 5 cm
1x5
nie
1560M
Stredná podpora
7/16
20 cm x 29,8 cm
10 x 5
nie
1561H
Vysoká podpora
15/16
20 cm x 29,8 cm
5x5
nie
- 11 -
LITTMANN
Fonendoskopy
Obsah
Fonendoskopy Littmann
2. Littmann: Fonendoskopy
Fonendoskopy Littmann sa celosvetovo preslávili vďaka svojej
neprekonateľnej kvalite. Značka Littmann je zárukou presnosti,
spoľahlivosti a akustickej dokonalosti.
Ak požadujete od fonendoskopu najvyšší výkon, spoľahnite sa na značku
Littmann...
...získate kvalitnú reprodukciu zvukov vysokých aj nízkych frekvencií
...znížite zvukové straty na minimum
...odstránite rušenie z okolia
... budete počuť rozdiel
§
§
§
§
§
Rôzne veľkosti hrudných snímačov
Laditeľná membrána
Patentované mäkké tesniace olivky 3M Littmann
Pevne a odolné materiály
Anatomicky tvarovaná hlavová časť
Fonendoskopy Littmann majú široké spektrum uplatnenia pre všeobecné lekárstvo, kardiológiu, pľúcnu špecializáciu, pediatriu,
neonatológiu, anesteziológiu, vnútorné lekárstvo a pre zdravotné sestry,
záchranárov a fyzioterapeutov.
3M ponúka široký výber fonendoskopov, pre náročných máme aj nové
špeciálne edície. Vyberte si, ktorý model Vám najviac vyhovuje.
Littmann Master Classic II
Littmann Classic II S.E.
Littmann Electronic
Littmann Cardiology S.T.C.
Littmann Master Cardiology
Littmann Infant / Paediatric
- 12 -
Littmann Cardiology III
Littmann Select
- 13 -
69 cm
185 g
5,1 cm
2 roky
69 cm
185 g
5,1 cm
2 roky
Hmotnosť
Membrána,
detaily,
priemer
Záruka
Široký priemer
Odolná zliatina
Široký priemer
Odolná zliatina
Materiál slúchadiel
Celková
dĺžka
Chrómom
potiahnutý kov
Kardiológia/
Vysoký výkon
10+
Chrómom
potiahnutý kov
Kardiológia/
Vysoký výkon
Bluetooth®
10+
Model 3100
Dizajn a technológia
hrudného snímača
Hlavné
oblasti
využitia
Výkon
(stupnica 1-10)
Model 3200
Elektronické fonendoskopy
TM
Kardiológia/
Vysoký výkon
9
(Soft Touch Chestpiece)
6 rokov
7 rokov
180 g
175, 185 g
Laditeľná
4,8 cm
69 cm
56 cm
69 cm
Laditeľná
4,4 cm
Široký priemer
Odolná zliatina
Široký priemer
Odolná zliatina
3 roky
Laditeľná
4,4 cm
Dve laditeľné
membrány
4,3 cm
3,3 cm
5 rokov
160 g
69 cm
Široký priemer
Odolná zliatina
175, 180 g
56 cm
69 cm
Široký priemer
Odolná zliatina
Poťahovaná
leštená zliatina
Jednostranný
TM
Masívna
nerezová oceľ
Obojstranný
Laditeľný
8
Master
Classic II
Lekárske
vyšetrenie,
diagnostika
TM
Kardiológia/
Vysoký výkon
9
Cardiology S.T.C. Cardiology III
Matná nerezová
Leštená
nerezová oceľ oceľ/Jednostranný
s vložkou
Jednostranný
Soft Touch
Kardiológia/
Vysoký výkon
10
Master
Cardiology
Kardiologické fonendoskopy
Prehľad fonendoskopov Littmann
3 roky
Laditeľná
4,4 cm
3,2 cm
135 g
71 cm
Štand. priemer
Odolná zliatina
Masívna
nerezová oceľ
Obojstranný
Lekárske
vyšetrenie,
diagnostika
7
Classic II S.E.
3 roky
3,3 cm
2,5 cm
2,7 cm
1,9 cm
105, 95 g
71 cm
Štand. priemer
Odolná zliatina
Masívna
nerezová oceľ
Obojstranný
Lekárske
všetrenie
diagnostika
7
Pediatric and Infant
Classic II
Klasické fonendoskopy
2 roky
Laditeľná
4,4 cm
120 g
71 cm
Štand. priemer
Odolná zliatina
Poťahovaná
zliatina
Jednostranný
Tlak krvi
Obmedzené lek.
vyšetrenie
6
Select
2 roky
Laditeľná
5,4 cm
118 g
71 cm
Štand. priemer
Odolná zliatina
Kov/Plast
Obojstranný
Tlak krvi
Obmedzené lek.
vyšetrenie
6
Lightweight II S.E.
Vybrané/Odľahčené fonendoskopy
Obsah
Fonendoskopy Littmann
Objednávacie informácie:
- 14 -
2290
Select
2203
2305
2132
2131
2818
2454
2301
2813
2294
2209
2210
2296
2452
2291
2124
2125
6
2157
2206
28236
2119
21536
6
2122
2829RBW
2179
2155
2812
2455
2114R
2113R
2453
2298
2156
2136
2215
2306
2819
2310
2158
2154
2822
2456
2292
2120
2115
2817
3149
29425
31665
29415
26361
31655
31587
31595
28365
31615
28375
2
1
Mosadzná edícia –
mosadzný povrch
snímača a trubíc.
Čierna edícia – čierny
povrch snímača a trubíc.
5
4
3
Dymová edícia - dymový
povrch snímača a trubíc.
Zlatá edícia – zlatý
povrch snímača a trubíc.
Medená edícia – medený
povrch snímača a trubíc.
28305
Dúhová edícia - dúhový
povrch snímača a žiarivé zlaté
trubice.
7
Dúhová edícia - dúhový
povrch snímača a mosadzné trubice.
6
Fonendoskopy zo špeciálnej edície sú k dispozícii iba v obmedzenom počte farebných variantov trubíc.
K dispozícii sú aj učebné fonendoskopy, s katalógovým číslom 2138 a 2139 ako aj veterinárny fonendoskop, katalógové číslo 1392.
Pre informácie o dostupnosti na sklade, kontaktujte, prosím, Meditrade.
2451
2293
3
Morská zelená
Lightweight II S.E. 71 cm
2123
2820CPR
Fialová
2450
2114
Classic II Infant 71 cm
71 cm
2113
Classic II Pediatric 71 cm
2208
Oranžová
2205
Kráľovská modrá
2211
Azúrová modrá
5
Broskyňová
2827SM
3140
Perlová ružová
2201
1
2218BE
2630
3138
Smaragdová
71 cm 2201BRS2
2143
Tmavofialová
2633
Malinová
3148
Šampanská
Classic II S.E.
Borovicová zelená
2634
Nebeská modrá
3146
Červená
2632
3137
3 3136
3137CPR
Koralová
2147
3135
Piesková
2146
3134
4475
21825
Levanduľová
2144L
1
2141
4
2142G
3130
4473
2178
Tyrkysová
69 cm)
3129
4472
2167
Limetová
Master
Classic II™
Cardiology III™
3127
4471
2165
2
2183
Čokoládová
3128
1
3131BE
2
3128BRS
69 cm
5
3157SM
6
3152RBW
56 cm
69 cm
2164
Lovecká zelená
Cardiology S.T.C.
2163
Slivková
2160
21611
2
2175
5
2176
Karibská modrá
69 cm
56 cm
3100NB
3200T
Tmavoolivová
Master
Cardiology™
2159
69 cm 3100BK27 3100BU
Čierna
Model 3100
Burgundská červená
3200NB
Námornícka modrá
69 cm 3200BK27 3200BU
Šedá
Model 3200
Fonendoskopy Littmann
IMOBILIZÁCIA
tf S
Coban
Samofixačné ovínadlo
Softcast
Fixačn elast. obväz
t
Scotchcast Plus
Fixačn imob. obväz
Produkt
- 15 -
§ Na elastické bandáže
s tlakovou alebo
podpornou
funkciou.
§ Samostatne alebo
na fixáciu
konvenčných
obväzových
materiálov.
Pre nutnú podporu
alebo pokojovú
polohu, nie úplnú
imobilizáciu
§ Udržuje mobilitu funkčné znehybnenie
dovoľuje pacientovi
čo najväčšiu voľnosť
§
Ortopédia,
traumatológia
Využitie
Polyester
Polyesterový
trikotín
bez latexu
? Elastický materiál
? Latextové, aj
§
§
Syntetický materiál
-kombinácia
tkaného vlákna so
živicou
Materiál
jemná, absorbčná,
pevná a jednoducho
deliteľná
Pančucha - hladká,
silná a nedráždi
pokožku.
Podložka - stála,
Veľmi ľahký
Priedušný
Veľmi pevný
Neroztrhnuteľný
Vodeodolný
Prepúšťa RTG lúče
aplikácia
? Prepúšťa RTG lúče
? Odolné voči vlhkosti
? Hypoalergénne
? Priedušné
? Ľahká a rýchla
§
§
§
§
§
§
§
§
Vlastnosti
Fonendoskopy Littmann
Imobilizácia
3. Imobilizácia
Imobilizácia
3.1. Scotchcast Plus: Fixačný imobilizačný obväz
Syntetický materiál Scotchcast Plus je určený k vytvoreniu
fixačných imobilizačných obväzov v ortopédii a traumatológii,
kde môže v plnej miere nahradiť tradične používanú sadru.
Fixačný obväz je veľmi ľahký a priedušný, pritom veľmi pevný.
Je odolný voči vode, prepúšťa RTG lúče a pri správnej aplikácii je
neroztrhnuteľný.
§ Pacient môže zaťažiť končatinu už 30 minút po aplikácii
Scotchcast Plus
§ Kombinácia tkaného vlákna so živicou zaisťuje výbornú
prispôsobivosť, vytvarovanie a lamináciu materiálu
§ Rôzne farby
Príslušenstvo: podkladová pančucha (kód MS), podkladová vata
(kód MW)
Objednávacie informácie:
Katalógové
Názov
číslo
Rozmer
Farba
cm x m
Počet ks
Bežne
v 1 bal.
skladovaný
výrobok
82001
Scotchcast Plus
2,5 cm x 1,8 m
Biela
1
áno
82002
Scotchcast Plus
5 cm x 3,6 m
Biela
1
áno
82003
Scotchcast Plus
7,5 cm x 3,6 m
Biela
1
áno
82004
Scotchcast Plus
10,0 cm x 3,6 m
Biela
1
áno
82005
Scotchcast Plus
12,5 cm x 3,6 m
1
áno
82002R-B
Scotchcast Plus
5 cm x 3,6 m
1
áno
82003R-B
Scotchcast Plus
7,5 cm x 3,6 m
1
áno
82004R-B
Scotchcast Plus
10,0 cm x 3,6 m
1
áno
82005R-B
Scotchcast Plus
12,5 cm x 3,6 m
Biela
Červená, modrá, zelená,
fialová
Červená, modrá, zelená,
fialová
Červená, modrá, zelená,
fialová
Červená, modrá, zelená,
fialová
1
áno
MS
MW
Podkladová pančucha
Podkladová vata
Scotchcast Plus je dostupný aj v ďalších farbách. O aktuálnej ponuke vás radi informujeme v MEDITRADE.
- 16 -
Fonendoskopy Littmann
Imobilizácia
3.2. Soft Cast: Fixačný elastický obväz
Soft Cast je možné použiť všade tam, kde je nutná podpora alebo
pokojová poloha, ale predsa nie je nutná úplná imobilizácia
prostredníctvom tuhého znehybňujúceho obväzu.
§
§
Hotový obväz drží svoju formu a zároveň je pri tlaku elastický.
V s úlade s terapeutickými požiadavkami stabilizujete
so Soft Cast oblasť, v ktorej je požadovaný kontrolovaný pohyb.
Výhody funkčného znehybňovania:
§ Menej obmedzenia v dôsledku funkčnej stabilizácie
napr. poruchy prekrvovania, svalová atrofia, strnulosť kĺbov,
kvalitnejšie hojenie, pretože svalstvo a šľachy zostávajú funkčné znehybňuje sa len tam, kde je to nevyhnutné.
Príslušenstvo
§
§
§
Podložka stála, jemná a absorbčná polyesterová vata, ktorá je pevná a
zároveň jednoducho deliteľná
Pančucha jemne tkaný rebrovaný polyesterový trikotín, ktorý ponúka
optimálnu ochranu a pohodlnosť. Je hladký, silný a nedráždi pokožku.
Je ideálny pre použitie so syntetickým polopevným materiálom
bez podložky, napr. Soft Cast.
Nožnice na Soft Cast netraumatizujúce odnímanie živicovej fixácie
Objednávacie informácie:
Katalógové
Rozmer
Farba
Počet ks
Bežne
v 1 bal.
skladovaný
číslo
Produkt
cm x m
82101
Soft Cast obväz
2,5 cm x 1,8 m
Biela
1
áno
82102
Soft Cast obväz
5,0 cm x 3,6 m
Biela
1
áno
82103
Soft Cast obväz
7,5 cm x 3,6 m
Biela
1
áno
82104
Soft Cast obväz
10,0 cm x 3,6 m
Biela
1
áno
82101R
Soft Cast obväz
2,5 cm x 1,8 m
Červená
1
nie
82101B
Soft Cast obväz
2,5 cm x 1,8 m
Modrá
1
nie
82102R
Soft Cast obväz
5,0 cm x 3,6 m
Červená
1
nie
82102B
Soft Cast obväz
5,0 cm x 3,6 m
Modrá
1
nie
82103R
Soft Cast obväz
7,5 cm x 3,6 m
Červená
1
nie
82103B
Soft Cast obväz
7,5 cm x 3,6 m
Modrá
1
nie
82104R
Soft Cast obväz
10,0 cm x 3,6 m
Červená
1
nie
82104B
Soft Cast obväz
10,0 cm x 3,6 m
Modrá
1
nie
MW02
Soft Cast podložka
5,0 cm x 2,7 m
Biela
1
áno
MW03
Soft Cast podložka
7,5 cm x 2,7 m
Biela
1
áno
MW04
Soft Cast podložka
10,0 cm x 2,7 m
Biela
1
áno
MS01
Soft Cast pančucha
2,5 cm x 22,5 m
Biela
1
áno
MS02
Soft Cast pančucha
5,0 cm x 22,5 m
Biela
1
áno
MS03
Soft Cast pančucha
7,5 cm x 22,5 m
Biela
1
áno
MS04
Soft Cast pančucha
10,0 cm x 22,5 m
Biela
1
áno
1
nie
výrobok
Soft Cast nožnice
- 17 -
K dispozícii
Výuková kniha
k aplikácii Soft Cast
Fonendoskopy Littmann
Imobilizácia
3.3. Coban: Samofixačný obväz
Viacvrstvové samofixačné ovínadlo pre spoľahlivú a trvácnu
kompresiu zabezpečuje trvalý, jednosmerný tlak.
§
§
§
§
§
§
Hypoalergénne
Priedušné, ľahké, RTG priepustné
Odolné voči vlhkosti
Fixuje na princípe suchého zipsu, vrstvy sú vzájomne priľnavé
Je určený na elastické bandáže s tlakovou alebo podpornou
funkciou.
Môže sa použiť samostatne alebo na fixáciu konvenčných
obväzových materiálov.
3.4. Coban 2 Layer System: Kompresná bandáž
3M Coban 2 Layer System je kompresná bandáž vytvorená
z materiálu, ktorý pripomína kožu žirafy tým, že kontinuálne pôsobí
primeraným tlakom, a tým redukuje opuch.
§ Umožňuje naložiť až na sedem dní
§ Klinicky efektívna kompresia ABPI ≥ 0,5
§ Komfortné na nosenie, tenký dizajn
§ Umožňuje pacientom nosenie na bežné oblečenie a obuv
Objednávacie informácie:
Katalógové
Produkt
číslo
Rozmer
Farba
cm x m
Počet ks
Bežne
v 1 bal. skladovaný
výrobok
1581
Coban
2,5 cm x 4,6 m
Telová
1
áno
1582
Coban
5,0 cm x 4,6 m
Telová
1
áno
1583
Coban
7,5 cm x 4,6 m
Telová
1
áno
1584
Coban
10,0 cm x 4,6 m
Telová
1
áno
1586
Coban
15,0 cm x 4,6 m
Telová
1
áno
1581B
Coban
2,5 cm x 4,6 m
Modrá
1
áno
1582B
Coban
5,0 cm x 4,6 m
Modrá
1
áno
1583R
Coban
7,5 cm x 4,6 m
Červená
1
áno
1583B
Coban
7,5 cm x 4,6 m
Modrá
1
áno
1584B
Coban
10,0 cm x 4,6 m
Modrá
1
áno
1583A
Coban
7,5 cm x 4,6 m
Rainbow edition
12
nie
Neon edition
12
nie
Ťavia
1
nie
1583N
2794E
Coban
7,5 cm x 4,6 m
Coban 2 Layer
Lite system (2 Rolka 1- komfortná
vrstva, 10 cm x 2,7 m
rolky s
komfortnou a Rolka 2- kompresná
kompresnou vrstva, 10 cm x 3,2 m
(10 cm x 4,7 m max.)
vrstvou)
Coban je dostupný aj v ďalších farbách. O aktuálnej ponuke vás radi informujeme v MEDITRADE.
- 18 -
NÁPLASTI
Fonendoskopy
Imobilizácia
4.
Náplasti
Littmann
Produkt
Popis
Využitie
Vlastnosti
4.1.Durapore
§
Univerzálna,
hodvábna náplasť
Vysoká adhézia a
pevnosť
§
§
§
§
§
§
Komfortná náplasť
Vysoká adhézia
Dobre sa trhá
§
§
4.2 Medipore H
§
§
§
§
§
§
§
§
§
4.3 Microfoam
§
§
Vysoko komfortná
E lastická penová
náplasť
§
§
§
§
§
Fixácia krytí zdravotníckych pomôcok
(katétre, hadičky atď.)
Preväzy brucha
Imobilizácia
Zabezpečenie veľkých kanýl a pomôcok
Podklad: pevný syntetický hodváb
Hypoalergénna, porózna a priedušná
Podloženie tkaninou
Jednoduché odstránenie
Vysoká pevnosť a veľmi dobrá adhézia
k povrchu tela
§ Možnosť popisu
§ Bez obsahu latexu
Adhezívum: nedráždivý polyakrylát
Zloženie: lesklá hodvábna viskóza
Pooperačné krytie: brušné, gynekologické,
ortopedické, operácie prsníka
Fixácia krytia v anatomicky zložitých
oblastiach
Opakované krytie pri chronických ranách
Fixácia predmetov: katétre a iné prístroje
§
§
§
§
Podklad: netkaný polyester
Hypoalergénna, jemná
Perforovaná, porózna a priedušná
Bez obsahu latexu
Adhezívum: nedráždivý polyakrylát
Zloženie: polyester
Kompresívne aplikácie a na fixáciu krytí
v anatomicky zložitých oblastiach
Na špeciálne preväzy s vysokou elasticitou.
Preväzy brucha, preväzy rán po mastektómii,
preväzy po ortopédii
Kompresívne krytie v kardiovaskulárnej a
hrudnej chirurgii
Podkladová pena v imobilizácii
Fixácia končatín
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
Anatomicky tvarovateľná
Vodeodolná
Hypoalergénna
4.4.Micropore
§
§
§
Papierová náplasť
Dobrá adhézia
Priateľská
k pokožke
§
§
§
Preväzy rôzneho druhu
Ošetrenie rán v oblasti tváre, očné krytie
Fixácia zdravotníckych pomôcok,
napr. kolostomických vrecúšok
Podklad: viskóza
Hypoalergénna
Mäkká, porózna a priedušná
Ohybná, dobre tvarovateľná
Spoľahlivá adhézia k povrchu tela
Bez obsahu latexu
Možnosť popisu
Adhezívum: nedráždivý polyakrylát
Zloženie: netkaná viskóza
4.5. Silicon Tape
§
§
§
Silikónová náplasť
Silná adhézia
Jemná voči
pokožke
§
§
§
§
Onkologickí pacienti
Novorodenci
Ľudia s citlivou pokožkou
Miesta s častým prelepovaním
§
§
§
4.6. Transpore
§
Transparentná
plastická náplasť
Veľmi dobrá
adhézia k povrchu
tela a k fixovaným
predmetom
S veľkou
pružnosťou
§
§
§
§
Fixácia i.v. ihiel
Ošetrenie rán v oblasti tváre
Preväzy každého druhu
Zabezpečenie kanýl a iných pomôcok:
sondy, močové katétre
§
Jemná náplasť
Silná adhézia
Jednoduché,
obojsmerné
nalepovanie
§
Zaistenie obväzov na vlhkej alebo suchej
pokožke
Pri lepení na krehkú, porušenú pokožku
Pri opakovanom lepení
Ak je potrebné prispôsobiť šírku náplaste
Fixácia katétrov a zariadení
§
§
§
4.7. Transpore white
§
§
§
§
§
§
§
Podklad: perforovaný polyuretánový film
Hypoalergénna
§ Jednoduché trhanie v oboch smeroch
§ Porózna a priedušná
§ Transparentná
§ Vysoká elasticita
§ Bez obsahu latexu
Adhezívum: nedráždivý polyakrylát
§
§
Dobrá kontinuálna adhézia (72 hodín)
Dobre drží na vlhkej alebo suchej koži
Jednoduché, obojsmerné nalepovanie
Šetrná k pokožke
Jednoduchá manipulácia v rukaviciach
Minimálny odstávajúci okraj počas
nosenia
Priedušnosť pre zachovanie integrity kože
Dobre lepí aj na seba - pri nadpájaní
§
§
§
§
§
Jednoduchá manipulácia v rukaviciach
Priedušnosť
Ľahko sa odníma
Nezanecháva lepidlo po odňatí
Dá sa na ňu písať
§
§
§
§
§
§
4.8. Cloth Adhesive
§
§
Veľmi silná
adhézia
Biela textilná
náplasť s hypoalergén. lepidlom
§
§
Používa sa na tejping
Fixácia zlomenín prstov (náplasťová fixácia)
- 19 -
Jemné a komfortné
Neťahá, nepoškodí epidermu
Drží konštantnou silou počas celej doby
nalepenia
Fonendoskopy Littmann
Imobilizácia
Náplasti
Objednávacie informácie:
Katalógové
Produkt
číslo
Rozmer
Farba
cm x m
Počet ks/
Počet bal.
Bežne
roliek
v kartóne
skladovaný
v 1 bal.
výrobok
1538 - 0
Durapore
1,25 cm x 9,14 m
1538 - 1
Durapore
2,50 cm x 9,14 m
1538 - 2
Durapore
5,00 cm x 9,14 m
1538 - 3
Durapore
7,50 cm x 9,14 m
smotanová,
transparentná
smotanová,
transparentná
smotanová,
transparentná
smotanová,
transparentná
2861
Medipore H
2,5 cm x 9,14 m
biela
2862
Medipore H
5 cm x 9,14 m
biela
1
12
áno
2863
Medipore H
7,5 cm x 9,14 m
biela
1
12
áno
2864
Medipore H
10 cm x 9,14 m
biela
1
12
áno
2866
Medipore H
15 cm x 9,14 m
biela
1
12
áno
2868
2991/5
Medipore H
Medipore H
20 cm x 9,14 m
30 cm x 10 m
biela
biela
1
1 box
6
6
áno
áno
1528-1
Microfoam
2,5 cm x 4,6 m
biela (penová)
12
6
áno
1528-2
Microfoam
5 cm x 4,6 m
biela (penová)
6
6
áno
1528-3
1528-4
Microfoam
Microfoam
7,5 cm x 4,6 m
10 cm x 4,6 m
biela (penová)
biela (penová)
4
3
6
6
áno
áno
1530 - 0
Micropore
1,25 cm x 9,14 m
biela
24
10
áno
1530 - 1
Micropore
2,50 cm x 9,14 m
biela
12
10
áno
1530 - 2
Micropore
5,00 cm x 9,14 m
biela
6
10
áno
1530 - 3
Micropore
7,50 cm x 9,14 m
biela
4
10
áno
1533 - 0
Micropore
1,25 cm x 9,14 m
pleťová
24
10
áno
1533 - 1
1533 - 2
Micropore
Micropore
2,50 cm x 9,14 m
5,00 cm x 9,14 m
pleťová
pleťová
12
6
10
10
áno
áno
2770-1
2770-2
Silicon Tape
Silicon Tape
2,5 cm x 5 m
5,0 cm x 5 m
modrá
modrá
12
6
10
10
áno
nie
1527 - 0
Transpore
1,25 cm
transparentná
24
10
áno
1527 - 1
Transpore
2,50 cm
transparentná
12
10
áno
1527 - 2
1527 - 3
Transpore
Transpore
5,00 cm
7,50 cm
transparentná
transparentná
6
4
10
10
áno
áno
1534-1/2
Transpore White
1,25 cm x 9,14 m
biela
24
10
nie
24
10
áno
12
10
áno
6
10
áno
4
10
nie
1
24
áno
1534-1
Transpore White
2,5 cm x 9,14 m
biela
12
10
nie
1534-2
1534-3
Transpore White
Transpore White
5,0 cm x 9,14 m
7,5 cm x 9,14 m
biela
biela
6
4
10
10
nie
nie
2950-0
Cloth Adhesive
1,25 cm x 9,14 m
biela
24
10
áno
2950-1
Cloth Adhesive
2,5 cm x 9,14 m
biela
12
10
nie
2950-2
2950-3
Cloth Adhesive
Cloth Adhesive
5 cm x 9,14 m
7,5 cm x 9,14 m
biela
biela
6
4
10
10
nie
nie
- 20 -
Fonendoskopy Littmann
Imobilizácia
Náplasti
4.9. SOFT CLOTH Adhesive Dressing + Pad:
Jemná adhezívna náplasť s vankúšikom
Jemná adhezívna náplasť s vankúšikom je všetkom v jednom,
sterilná náplasť, nepriľnavá na ranu. Poskytuje spoľahlivú
priľnavosť k pokožke a zároveň sa výborne prispôsobí kontúram
tela, čím poskytuje pacientovi vysoký komfort.
§
§
§
§
Všetko v jednom – skracuje čas aplikácie
Prispôsobí sa kontúram tela – poskytuje komfort
Jedinečný, absorpčný vankúšik – nepriľnavý na ranu
Jemná, pórovitá a priedušná
Odporúčaná aplikácia:
§ Pooperačná náplasť, vhodná najmä pre oblasti, kde existuje
pravdepodobnosť opuchov a pohybu
§ Povrchové a čiastočne hlboké rany
§ Jemné až stredne mokvajúce rany
§ Tržné rany, odreniny a popáleniny
§ Krytie I.V. katétrov
4.10. OPTICLUDE: Očné náplaste
Ortoptická očná náplasť Opticlude sa používa k liečbe
tupozrakosti a škuľavosti.
Má mikroporéznu nosnú vrstvu z netkanej textílie
Hypoalergénne adhézivum je šetrné k pokožke
Nelepivý vankúšik zabraňuje prilepeniu náplaste k výlučkom
slzných kanálikov
Objednávacie informácie:
Katalógové
Produkt
číslo
Rozmer
Počet ks
Bežne
cm x cm
v 1 bal.
skladovaný
výrobok
6562G
Soft Cloth Adhesive Dressing + Pad
7,2 cm x 5 cm
50
áno
6565G
Soft Cloth Adhesive Dressing + Pad
6 cm x 10 cm
50
áno
6566G
Soft Cloth Adhesive Dressing + Pad
10 cm x 10 cm
25
áno
6569G
Soft Cloth Adhesive Dressing + Pad
15 cm x 10 cm
25
áno
6570G
Soft Cloth Adhesive Dressing + Pad
20 cm x 10 cm
25
áno
6571G
Soft Cloth Adhesive Dressing + Pad
25 cm x 10 cm
25
áno
6573G
Soft Cloth Adhesive Dressing + Pad
35 cm x 10 cm
25
áno
1537
Opticlude
6,3 cm x 4,5 cm
20
áno
1539
Opticlude
5,7 cm x 8 cm
20
áno
- 21 -
Fonendoskopy Littmann
Imobilizácia
Náplasti
4.11. STERI STRIP: Moderné uzatváranie rán
Elastické náplasťové stehy Steri-Strip sú náhradou šitia - uzatvárajú rany netraumaticky,
rýchlo a spoľahlivo, navyše s vynikajúcim kozmetickým výsledkom.
Materiál stehov z umelého
h o d v á b u s m i k r o s ko pickými pórmi a kvapkovite
naneseným adhezívom je
priedušný, prepúšťa pot a
výborne sa hodí aj pre veľmi
citlivú pokožku.
Podklad: umelý hodváb
§ Hypoalergénna náplasť
§ Zníženie rizika infekcie
§ Estetické krytie
Podstatne znížené riziko infekcie
Náplasťové stehy Steri-Strip výrazne znižujú riziko
infekcie. Rana zostáva dobre prekrvená. Traumy
tkaniva v dôsledku sťahovania kanálikov,
či napnutia stehov sú vylúčené.
Rýchlejšie hojenie rán
Netraumatické uzavretie rany
náplasťovými stehmi Steri-Strip vedie
k rovnomernému rozdeleniu pnutia
na okrajoch rany s dobrým prekrvovaním kolagénové vlákna sa tak môžu v oblasti
rany rovnomerne ukladať a vyrovnávať.
Výsledkom je vyššia odolnosť rany
pred roztrhnutím a rýchlejšie hojenie.
Všestranná použiteľnosť
Indikácie:
§ Uzatváranie rán
§ Upevňovanie čerstvých jaziev
po odstránení stehov
§ Chirurgia, detská chirurgia
§ Plastická chirurgia
Objednávacie informácie:
Katalógové
Rozmer
číslo
mm x mm
R1540
3,0 mm x 75,0 mm
R1541
Typ
Počet ks
Počet ks
Bežne
v 1 obálke
v 1 bal.
skladovaný
zosilnený
5
50
áno
6,0 mm x 75,0 mm
zosilnený
3
50
áno
R1542
6,0 mm x 38,0 mm
zosilnený
6
50
áno
R1546
6,0 mm x 100,0 mm
zosilnený
10
50
áno
R1547
12,0 mm x 100,0 mm
zosilnený
6
50
áno
R1548
25,0 mm x 125,0 mm
zosilnený
4
25
áno
R1549
12,0 mm x 50,0 mm
zosilnený
6
50
áno
E4540
3,0 mm x 75,0 mm
elastický
5
50
áno
E4541
6,0 mm x 75,0 mm
elastický
3
50
nie
E4542
6,0 mm x 38,0 mm
elastický
6
50
áno
E4546
6,0 mm x 100,0 mm
elastický
10
50
áno
E4547
12,0 mm x 100,0 mm
elastický
6
50
nie
E4548
25,0 mm x 125,0 mm
elastický
4
25
nie
E4549
12,0 mm x 50,0 mm
elastický
6
50
áno
B1550
3,0 mm x 75,0 mm
telový
5
50
áno
B1551
6,0 mm x 75,0 mm
telový
3
50
nie
B1553
6,0 mm x 100,0 mm
telový
10
50
áno
B1557
12,0 mm x 100,0 mm
telový
6
50
nie
B1559
12,0 mm x 50,0 mm
telový
6
50
nie
výrobok
- 22 -
I.V. NÁPLASTI
Fonendoskopy
Imobilizácia
I.V.
Náplasti Littmann
5. I.V. Náplasti
Tegaderm, transparentné krytie je už viac ako 30 rokov synonymom kvality a výkonu.
Používatelia vedia, že značka Tegaderm znamená ľahko použiteľné výrobky, ktoré
poskytujú vynikajúcu kvalitu, podporujú osvedčené postupy a pomáhajú zlepšiť výsledky
liečby pacienta.
Produkt
Popis
Využitie
Vlastnosti
5.1. Tegaderm Film
Transparentná
náplasť
Vodeodolné
krytie
Priehľadnosť náplaste umožňuje
pravidelnú kontrolu rany
Môže ostať na rane až do odstránenia
stehov, neruší sa tým proces hojenia,
uľahčuje sa tvorba pooperačnej jazvy
Podklad: polyuretánový film
Dokonale uzavretý systém
Sterilná - nepriepustná pre baktérie
a vírusy
Priedušná a transparentná
Hypoalergénna
Jemná a komfortná
Adhezívum: nedráždivý polyakrylát
5.2. Tegaderm + Pad
Transparentná
náplasť
s absorbčným
vankúšikom
Vodeodolné
krytie
Pri mokvajúcich ranách
Primárne ošetrenie ortopedickej
incízie, traumatických poranení
(popáleniny, odreniny, rezné rany),
ochrana a fixácia predmetov
Sekundárne krytie cez gélovité roztoky,
gázu a analgetiká
Liečba chronických rán
Fixácia zdravotníckych pomôcok :
i.v. katétre a iné prístroje
Rovnako ako Tegaderm Film
+ absorbčný vankúšik
5.3. Tegaderm CHG
I.V. krytie s
integrovaným
antimikrobiálnym
vankúšikom
Účinná redukcia rizika infekcie CRBSI až o 60%*
*Timsit JF, et al. Randomized Controlled Trial of
Chlorhexidine Dressing and Highly Adhesive
Dressing for Preventing Catheter-Related
Infections in critically ill adults.
American Journal of Respiratory and Critical Care
Medicine 2012; 186 (12):1272-1278
Špeciálny tvar krytia
Transparentný film
Gélový vankúšik obsahuje 2% CHG
(chlórhexin glukonát)
Neobsahuje latex
5.4. Tegaderm I.V.
Vysoko priedušné
a adhezívne I.V
krytie s pridanou
silnou fixáciou
katétra
Viď. Tegaderm Diamond
+ Minimalizuje riziko vytrhnutia katétra
Viď. Tegaderm Diamond
Nesterilná verzia
transparentného
krytia
Primárne krytie na nepoškodenú
pokožku, ochrana oslabenej pokožky
pred mechanickým poškodením
(trenie, šúchanie) a telesnými
tekutinami, fixácia primárnych krytí
ako gáza, algináty, pena, fixácia
zdravotníckych pomôcok, napr.
epidurálnych katétrov, možnosť
použitia pri dekubitoch
Hypoalergénny, mimoriadne šetrný,
dobre priľnavý
Vodeodolný (možnosť sprchovania)
Priedušný
Nepriepustný pre baktérie a vírusy
Možnosť nastrihania na
požadovanú dĺžku
Nesterilný
Advanced Securement
5.5. Tegaderm Roll
- 23 -
Fonendoskopy
Imobilizácia
I.V.
Náplasti Littmann
Užitočné informácie
I.V. náplasti
5.1. Tegaderm Film
5.2. Tegaderm + Pad
5.3. Tegaderm CHG
5.4. Tegaderm I.V.
Advanced Securement
- 24 -
Fonendoskopy
Imobilizácia
I.V.
Náplasti Littmann
Objednávacie informácie (1/2):
Katalógové
Produkt
číslo
Rozmer
Rozmer
cm x cm
s vankúšikom
cm x cm
Typ
pediatrická I.V. náplasť s
obrázkom
pre CVK, hranatý tvar,
zosilnené okraje Medipore
Počet ks
Bežne
v 1 bal.
skladovaný
výrobok
100
áno
50
nie
1610
Tegaderm Film
5,0 cm x 5,7 cm
netýka sa
1616
Tegaderm Film
10,0 cm x 12 cm
netýka sa
1622 W
Tegaderm Film
4,4 cm x 4,4 cm
netýka sa
pediatrická náplasť
100
áno
1623 W
Tegaderm Film
6,0 cm x 7,0 cm
netýka sa
pre i.v. kanyly s výrezom
100
áno
1624 W
Tegaderm Film
6,0 cm x 7,0 cm
netýka sa
hranatý tvar
100
áno
1626 W
Tegaderm Film
10,0 cm x 12,0 cm
netýka sa
hranatý tvar
50
áno
1627
Tegaderm Film
10,0 cm x 25,0 cm
netýka sa
hranatý tvar
20
áno
1628
Tegaderm Film
15,0 cm x 20,0 cm
netýka sa
hranatý tvar
10
áno
1629
- 12
-
Tegaderm Film
20,0 cm x 30,0 cm
netýka sa
hranatý tvar
10
áno
1630
Tegaderm Film
10 cm x 11,5 cm
netýka sa
50
nie
1633
Tegaderm Film
7,0 cm x 8,5 cm
netýka sa
100
áno
1635
Tegaderm Film
8,5 cm x 10,5 cm
netýka sa
50
nie
1650
Tegaderm Film
10,0 cm x 15,5 cm
netýka sa
25
nie
1655
Tegaderm Film
8,5 cm x 11,5 cm
netýka sa
oválny tvar
pre i.v. kanyly, film +
Medipore
pre i.v. kanyly, film +
Medipore
pre CVK, oválny tvar,
zosilnené okraje Medipore
pre CVK, oválny tvar,
zosilnené okraje Medipore
50
nie
3582
Tegaderm + Pad
5 cm x 7 cm
2,5 cm x 3,8 cm
hranatý
50
áno
3584
Tegaderm + Pad
6 cm x 10 cm
2,5 cm x 6 cm
hranatý
50
áno
3586
Tegaderm + Pad
9 cm x 10 cm
4,4 cm x 6 cm
hranatý
25
áno
3587
Tegaderm + Pad
9 cm x 10,5 cm
4,4 cm x 6 cm
oválny
25
nie
3589
Tegaderm + Pad
9 cm x 15 cm
4,4 cm x 10,1 cm
hranatý
25
áno
3590
Tegaderm + Pad
9 cm x 20 cm
4,4 cm x 15,2 cm
hranatý
25
nie
3591
Tegaderm + Pad
9 cm x 25 cm
4,4 cm x 20,3 cm
hranatý
25
nie
3593
Tegaderm + Pad
9 cm x 35 cm
4,4 cm x 29,9 cm
hranatý
25
áno
Produkt uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia
- 25 -
Fonendoskopy
Imobilizácia
I.V.
Náplasti Littmann
Objednávacie informácie (2/2):
Katalógové
Produkt
číslo
Rozmer
Rozmer
cm x cm
s vankúšikom
cm x cm
Typ
všetky typy centrálnych,
arteriálnych,
dialyzačných a periférnych
katétrov alebo
invazívnych vstupov.
Počet ks
Bežne
v 1 bal.
skladovaný
výrobok
25
áno
25
áno
25
áno
25
áno
1657R
Tegaderm CHG
8,5 cm x 11,5 cm
3 cm x 4 cm
1658R
Tegaderm CHG
10 cm x 12 cm
3 cm x 4 cm
1659R
Tegaderm CHG
10 cm x 15,5 cm
3 cm x 7 cm
1660R
Tegaderm CHG
7cm x 8,5 cm
2 cm x 2 cm
univerzálne použitie pre
fixáciu invazívnych vstupov.
vhodné pre dialyzačné
katétre, PICK (Peripherally
Inserted Central Catheter),
CVK ( Central Venous
Catheter).
vhodné pre centrálne,
arteriálne a perfirérne
katétre alebo invazívne
vstupy.
6,5cm x 7cm
netýka sa
Periférne kanyly
100
áno
7cm x 8cm
netýka sa
Periférne kanyly
100
áno
8,5cm x 11,5cm
netýka sa
Centrálne venózne kanyly
50
áno
10cm x 12cm
netýka sa
Centrálne venózne kanyly
50
áno
10cm x 15,5cm
netýka sa
Centrálne venózne kanyly
50
nie
netýka sa
Tranparentné filmové krytie
na fixáciu zdravotných
pomôcok na kožu
1
nie
netýka sa
Tranparentné filmové krytie
na fixáciu zdravotných
pomôcok na kožu
1
áno
netýka sa
Tranparentné filmové krytie
na fixáciu zdravotných
pomôcok na kožu
1
nie
1683
1681
1685
1688
1689
16002
16004
16006
Tegaderm I.V.
Advanced
Securement
Tegaderm I.V.
Advanced
Securement
Tegaderm I.V.
Advanced
Securement
Tegaderm I.V.
Advanced
Securement
Tegaderm I.V.
Advanced
Securement
Tegaderm Roll
Tegaderm Roll
Tegaderm Roll
5cm x 10m
10cm x 10m
15cm x 10m
- 26 -
VLHKÉ HOJENIE
Fonendoskopy
Imobilizácia
Vlhké
hojenie Littmann
6. Vlhké hojenie
Tegaderm, transparentné krytie je už viac ako 30 rokov synonymom
kvality a výkonu. Používatelia vedia, že značka Tegaderm znamená
ľahko použiteľné výrobky, ktoré poskytujú vynikajúcu kvalitu, podporujú
osvedčené postupy a pomáhajú zlepšiť výsledky liečby pacienta.
Produkt
Popis
Využitie
Vlastnosti
6.1. Tegaderm
Absorbent
Jednoduchý
monitoring rany a
exudátu
§
§
§
§
§
Minimálne a stredne secernujúce rany
Tlakové vredy, kožné rany, povrchové rany, odreniny
I. a II. stupeň popálenín
Miesta po transplantácii kože
Ochrana neporušenej kože proti mechanickému
poškodeniu (trenie, šúchanie)
Sekundárne krytie v kombinácii s výplňami rán ako
sú gázy a alginátové výplne
§
§
§
§
§
§
§
§
Stredne a silno secernujúce rany
Kožné ulcerácie, odreniny a rezné rany
Miesta po transplantácii kože
Výplň hlbokých dutín rán
Pooperačné rany, traumatické rany
Otvorené chirurgické rany
Neuropatické (diabetické) rany
§
§
§
§
§
§
§
§
Stredne hlboké a hlboké kožné rany
Stredne a silne secernujúce rany
Tlakové vredy, venózne vredy
Odreniny, kožné rany, popáleniny I. a II. stupňa
Miesta po transplantácii kože
Arteriálne vredy, neuropatické vredy
Podtlakové obväzové systémy pri liečbe žilových
vredov na nohách
Sekundárne krytie v kombinácii s výplňami rán ako
sú gázy a alginátové výplne
§
Stredne hlboké a hlboké kožné rany
Stredne a silne secernujúce rany
Tlakové vredy, venózne vredy
Odreniny, kožné rany, popáleniny I. a II. stupňa
Miesta po transplantácii kože
Arteriálne vredy, neuropatické vredy
Podtlakové obväzové systémy pri liečbe žilových
vredov na nohách
Sekundárne krytie v kombinácii s výplňami rán ako
sú gázy a alginátové výplne
§
Suché alebo mierne secernujúce rany
Málo mokvajúce kožné ulcerácie
Kožné rany, odreniny, otvorené chirurgické rany
Povrchové popáleniny, stredne hlboké popáleniny
Malígne lézie
Rany s chrastami vyžadujúce autolytické odstránenie
neživého tkaniva z rany
§
§
6.2. Tegaderm Alginate
(AG - s obsahom striebra)
6.3. Tegaderm Foam
Adhezívne krytie
Vysoko absorpčný
materiál
na vyplnenie
rany
Rýchloabsorpčné,
priedušné,
penové krytie
pre optimálnu
vlhkosť rany
§
6.4. Tegaderm Foam
Neadhezívne krytie
Rýchloabsorbčné,
priedušné,
penové krytie
pre optimálnu
vlhkosť rany
§
§
§
§
§
§
§
§
6.5. Tegaderm
Hydrogel
Primárne
amorfné krytie
rany určené
na vlhčenie
suchých rán
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
6.6. Tegaderm
Hydrokoloidná
náplasť
Absorpčné,
hydrokoloidné
krytie
pre optimálnu
vlhkosť okolia
rany
§
§
§
Kožné ulcerácie
Povrchové rany a odreniny
Popáleniny I. a II.stupňa
- 27 -
§
§
Je tvorené unikátnym akrylovým
vankúšikom obklopeným dvoma vrstvami
transparentného filmu
Umožňuje monitorovanie rany, znižuje
potrebu častej výmeny krytia
Vodeodolné, sterilné, hypoalergénne
Je tvorené kalcium-alginátovými
vláknami, ktoré pri kontakte so sekrétom
z rany vytvoria gélovitú hmotu, ktorá
zabezpečuje optimálne hojenie rán
Sterilné
Absorbuje 20-násobok svojej hmotnosti
Tegaderm Alginate AG efektívne bránii
množeniu baktérií a zápachu.
Penové vysoko absorpčné adhezívne
krytie
Vodeodolný film na povrchu krytia
prepúšťa vodné pary (čím zabezpečuje
optimálnu vlhkosť rany)
Sterilné
Možné ponechať na rane 7 dní
Penové vysoko absorpčné neadhezívne
krytie obsahuje polyuretánový vankúšik
s priedušným transparentným filmom
Zabezpečuje optimálnu vlhkosť rany
Chráni ranu a jej okolie pred vonkajšou
kontamináciou
Sterilné
Možnosť ponechať na rane 7 dní
Hydrogélová výplň je sterilný amorfný
obväzový materiál bez obsahu
konzervačných látok, so špeciálnym
zložením na dodávanie vlhkosti suchej
rane
Udržiava vlhké liečivé prostredie pre
ranu, pomáha chrániť pred vysychaním
Podporuje autolytické vyčistenie suchej
rany zvlhčením neživého tkaniva
Je možné ho naniesť na sterilnú gázu a
použiť na jemné prekrytie rán s dutinami
alebo s nespevneným dnom
Urýchľuje hojenie
Vonkajšie hydrokoloidné adhézivum
rýchlo absorbuje exudát
Vodeodolný priedušný film zabezpečuje
optimálnu vlhkosť rany a chráni ranu a jej
okolie pred kontaminujúcimi látkami a
telesnými tekutinami
Fonendoskopy
Imobilizácia
Vlhké
hojenie Littmann
Užitočné informácie
Vlhké hojenie
6.1. Tegaderm
Absorbent
6.2. Tegaderm Alginate
(AG - s obsahom striebra)
6.3. Tegaderm Foam
Adhezívne krytie
6.4. Tegaderm Foam
Neadhezívne krytie
6.5. Tegaderm
Hydrogel
6.6. Tegaderm
Hydrokoloidná
náplasť
- 28 -
Fonendoskopy
Imobilizácia
Vlhké
hojenie Littmann
Objednávacie informácie (1/2):
Katalógové
Produkt
číslo
Rozmer
Rozmer
krytia
cm x cm
vankúšika
cm x cm
Počet ks
Bežne
v 1 bal. skladovaný
výrobok
90800
Tegaderm Absorbent
Oval 7,6 x 9,5
3,8 x 5,7
5
nie
90801
Tegaderm Absorbent
Oval 11,1 x 12,7
6,0 x 7,6
5
nie
90802
Tegaderm Absorbent
Štvorec 14,9 x 15,2
9,8 x 10,1
5
nie
90803
Tegaderm Absorbent
Oval 14,2 x 15,8
8,5 x 10,7
5
nie
90805
90807
Tegaderm Absorbent
Tegaderm Absorbent
Hranatý 20 x 20,3
Sacral 16,8 x 19
14,9 x 15,2
11,8 x 14,3
5
5
nie
nie
90110
Tegaderm Alginate
5x5
netýka sa
10
nie
90112
Tegaderm Alginate
10 x 10
netýka sa
10
nie
90114
90120
Tegaderm Alginate
Tegaderm Alginate
10 x 20
Povrázok 30,4 cm
netýka sa
netýka sa
5
5
nie
nie
90310
Tegaderm Alginate AG
5x5
netýka sa
10
nie
90314
Tegaderm Alginate AG
10 x 10
netýka sa
10
nie
90316
90320
Tegaderm Alginate AG
Tegaderm Alginate AG
10 x 20
Povrázok 30,4 cm
netýka sa
netýka sa
10
10
nie
nie
90610
Tegaderm Foam Adhezívne krytie
8,8 x 8,8
5x5
10
nie
90611
Tegaderm Foam Adhezívne krytie
10 x 11
6 x 7,6
10
nie
90612
Tegaderm Foam Adhezívne krytie
14,3 x 14,3
10 x 10
10
nie
90613
Tegaderm Foam Adhezívne krytie
14,3 x 15,6
10 x 11
5
nie
90616
90619
Tegaderm Foam Adhezívne krytie
Tegaderm Foam Adhezívne krytie
19 x 22,2
kruh Ø 13,97
14 x 17
Ø 7,62
5
5
nie
nie
90600
Tegaderm Foam Neadhezívne krytie
5,1 x 5,1
5,1 x 5,2
10
nie
90601
Tegaderm Foam Neadhezívne krytie
10 x 10
11 x 10
10
nie
90602
Tegaderm Foam Neadhezívne krytie
10 x 20
10 x 20
5
nie
90603
Tegaderm Foam Neadhezívne krytie
20 x 20
20 x 20
5
nie
90604
90605
Tegaderm Foam Neadhezívne krytie
Tegaderm Foam Neadhezívne krytie
perforovaný 8,9 x 8,9
rolka 10 x 60
8,9 x 8,10
10 x 61
10
1
nie
nie
91110
Tegaderm Hydrogel
15 g
10
nie
Produkt uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia
- 29 -
Fonendoskopy
Imobilizácia
Vlhké
hojenie Littmann
Objednávacie informácie (2/2):
Katalógové
Produkt
číslo
Rozmer
Adhez.
plocha
Počet ks
krytia
cm x cm
plocha
cm x cm
v 1 bal. skladovaný
výrobok
Bežne
90001
TEGADERM Hydrokoloidné krytie
10 x 12
7x9
5
nie
90002
TEGADERM Hydrokoloidné krytie
10 x 10
10 x 10
5
nie
90003
TEGADERM Hydrokoloidné krytie
13 x 15
10 x 12
5
nie
90004
90005
TEGADERM Hydrokoloidné krytie
TEGADERM Hydrokoloidné krytie
17 x 20
15 x 15
14 x 17
15 x 15
3
3
nie
nie
90021
TEGADERM Tenké hydrokoloidné krytie
10 x 12
7x9
10
nie
90022
TEGADERM Tenké hydrokoloidné krytie
10 x 10
10 x 10
5
nie
90023
90024
TEGADERM Tenké hydrokoloidné krytie
TEGADERM Tenké hydrokoloidné krytie
13 x 15
17 x 20
10 x 12
14 x 17
10
6
nie
nie
- 30 -
Fonendoskopy
Imobilizácia
Vlhké
hojenie Littmann
6.7. CAVILON: Hojenie rán
Rýchloschnúca, nedráždivá, vodeodolná, transparentná
vrstva bez alkoholu pre ochranu pokožky
CAVILON No Sting Barrier Film
§ Pre ochranu porušenej kože
§ Po nanesení vytvára transparentný vodeodolný ochranný film
§ Chráni začervenanú podráždenú kožu pri inkontinencii
§ Zdravú kožu pred telesnými tekutinami a maceráciou v okolí
rany
§ Chráni slabú kožu pri strhávaní agresívnych náplastí a obväzov
§ Má dlhotrvajúci účinok, zaisťuje ochranu až 72 hodín
Indikácie:
§ Preležaniny 1. a 2. stupňa s nízkym stupňom výpotku, inkontinenčné dermatitídy, stómie,
bercové vredy, rany spôsobené adhéziou, ochrana okolia rany
§ Nevazelínový základ, nie je cytotoxický, dobrá kyslíková a hydratačná priepustnosť
§ Neobsahuje alkohol
§ Určené pre kojencov starších ako 1 mesiac, deti a dospelých
§ Pred nanesením musí byť koža suchá a čistá, krémy/roztoky môžu znížiť jeho účinok
§ Nepoužívať na infikované miesta
CAVILON Durable Barrier Cream
§ Pre ochranu neporušenej kože
§ Vysoko koncentrovaný krém v malom množstve
§ Nenarúša použitie adhéznych výrobkov
§ Vodeodolný s vyváženým pH
§ Zabezpečuje odolnú a trvácnu ochranu pred telesnými
tekutinami, hydratuje suchú kožu
Objednávacie informácie:
Katalógové
Produkt
Balenie
číslo
Počet ks
v 1 bal.
3343 E
Cavilon No Sting Barrier Film
1 ml penový aplikátor
25
3345 E
Cavilon No Sting Barrier Film
3 ml penový aplikátor
25
3346 E
Cavilon No Sting Barrier Film
28 ml sprej
1
3343 P
Cavilon No Sting Barrier Film
1 ml tyčinka
5
3345 P
Cavilon No Sting Barrier Film
3 ml tyčinka
5
3391 E
Cavilon No Sting Barrier Cream
28 g tuba
1
3392 E
Cavilon No Sting Barrier Cream
92 g tuba
1
3392 S
Cavilon No Sting Barrier Cream
2 g vrecúško
20
- 31 -
NEXCARE
Domáca starostlivosť
Fonendoskopy
Imobilizácia
Nexcare:
Domáca
Littmann
starostlivosť
7.1. Cold Hot Maska
Príjemný spôsob prirodzeného zmiernenia bolesti alebo
podpora uzdravujúceho procesu, lokálne tíšenie bolesti
bez analgetík. Chladivé a horúce obklady umožňujú využívať
prirodzenú terapeutickú silu tepla a chladu.
Naplnené špeciálnym gélom, ktorý udržuje získanú teplotu cca
30 minút.
7.2. Cold Hot Pack
Pomôcka na lokálnu aplikáciu tepla alebo chladu.
Náplň obkladového vrecka je plasticky tvarovateľná až do –18°C.
Životnosť tohto obkladového vrecka je dlhodobá.
7.3. Cold Hot Spray
Cold Hot Spray - ľadový sprej pre utíšenie bolesti pri pomliaždeninách
a natiahnutých svaloch, podvrtnutiach, výronoch, podliatinách
s okamžitým účinkom.
Účinkuje aj ako prevencia vzniku modrín a opuchov.
7.4. Cold Hot Teddy
§
§
§
§
Naplnené špeciálnym gélom
Teplý obklad = využitie prirodzenej terapeutickej sily tepla
Atraktívny pre deti
Opakovateľne použiteľné
Objednávacie informácie:
Katalógové
Produkt
číslo
Rozmer
Počet ks
Bežne
cm x cm
v 1 bal.
skladovaný
výrobok
N3071
Cold Hot maska
1 box
nie
1570B
Cold Hot Pack - balené vo vrecku
11cm x 27cm
1ks
áno
1573B
Cold Hot Pack - balené vo vrecku
10 cm x 10 cm
1ks
áno
1578B
Cold Hot Pack - balené vo vrecku
20 cm x 30 cm
1ks
áno
N1570
Cold Hot Pack - balené v škatuľke
11cm x 27 cm
1 box
áno
N1573
Cold Hot Pack - balené v škatuľke
10 cm x 10 cm
1 box
áno
N1578
Cold Hot Pack - balené v škatuľke
20 cm x 30 cm
1 box
áno
N157501
Cold Hot Cold Spray, 150 ml
1 ks
áno
N1579
Cold Hot plyšový medvedík
1 box
nie
- 32 -
Monitorovacie
elektródy
Fonendoskopy Littmann
Imobilizácia
Monitorovacie
elektródy
8.1. RED DOT: Monitorovacie elektródy
Znižujúce sa náklady na operáciu pri udržaní si kvality
starostlivosti o pacienta sú kľúčové výzvy pre nemocnice
v súčasnosti.
3M monitorovacie elektródy môžu pomôcť zvládnuť túto výzvu.
§ pohodlné pre nosenie a môže byť nosené po dobu troch dní;
§ vyhovujúce balenie – 10 elektród v páse
§ penová forma
§ v dvoch variantoch – dostupné s nerezovým alebo „radiolucent“
§ stredovým konektorom
8.2. Elektródy k elektrokauterom
Kvalitné jednorázové zemniace elektródy. Kompatibilné so všetkými
dostupnými elektrokautermi.
Objednávacie informácie, veľkosti a typy na vyžiadanie.
8.3. Defibrilačné podložky
Rýchlejšie použitie v porovnaní s aplikáciou gélov alebo krémov.
Objednávacie informácie:
Katalógové
Produkt
Rozmer
číslo
Počet ks
Bežne
v 1 bal.
skladovaný
výrobok
2269T
Red Dot Neonatal Electrode, Monitorovacia elektróda
2345N
Foam Monitoring Electrode, Penová monitorovacia
elektróda
Red Dot Skin Prep, Abrazívna páska na odstránenie
nevodivej vrstvy pokožky
RED DOT Electrode Microfoam
Universal Electrosurgical Pad, Delená zemniaca
elektróda pre elektrokautery s QMS (napr. REMTM,
ARMTM, NESSYTM,...)
Electrosurgical pad, Nedelená zemniaca elektróda pre
elektrokautery bez QMS (napr. REMTM, ARMTM,
NESSYTM,...)
Defibrilačná podložka
2346N
Defibrilačná podložka
2228
2236
2259
9160F
8149F
3,17 cm x 1,9 cm,
10 bal x 3 ks
adhezívna plocha 5,8 cm2
- 33 -
áno
4 cm x 3,3 cm
50ks
áno
18 mm x 5m
1 ks
áno
200 ks
áno
40 bal x 5 ks
nie
11,4 cm x 11,4 cm
1 x10 x 10
nie
11,4 cm x 15,2 cm
1 x10 x 10
nie
OHREV PACIENTA
Ohrev pacienta
9.1. BairHugger: Ohrev pacienta
Bair Hugger je prístroj používaný v kombinácii so špeciálnymi
podložkami a prikrývkami, určený pre udržiavanie teploty
pacienta.
Ohrev pacienta je nesmierne dôležitý pri každej anestéze, ktorá trvá
dlhšie ako 1 hodinu. Vďaka ohrevu je možné predísť hypotermii.
1
Nežiadúca hypotermia je riskantná pre pacientov a nákladná
2
pre nemocnice .
Vedľajšie účinky hypotermie:
§ narušenie a infekcia rán
§ zvýšenie úmrtnosti
§ defekt v mechanizme koagulácie
§ pozmenená účinnosť liekov
§ oneskorené zotavenie po anestéze
§ diskomfort pacienta
§ zvýšenie nákladov na pacienta
Ohrev pacienta je menej nákladný ako riešenie problémov spojených
s nežiadúcou hypotermiou. Je však potrebné rozlišovať druhy
ohrevov, nakoľko nie všetky sú rovnako efektívne.
Bair Hugger ohrev pomocou vháňania horúceho vzduchu výkonom
predčil mnohé podobné produkty existujúce na trhu.
1 Aesthetic Surg J 2006;26:551-571.
2 Mahoney CB, Odom J. Maintaining intraoperative normothermia:
A meta-analysis of outcomes with costs. AANA J. 1999;67(2):155-163.
Objednávacie informácie:
Katalógové
Produkt
číslo
Počet ks
Bežne
v 1 bal.
skladovaný
výrobok
775
Bair Hugger warming unit
1
áno
90047
Filter - Bair Hugger model 775
1
áno
- 34 -
Fonendoskopy
Ohrev
pacientaLittmann
9.2. Podložky na ohrev pacienta
Bair Hugger prikrývky a podložky sú špeciálne navrhnuté tak, aby
zabezpečovali konzistentnosť ohrevu pacienta po celej ploche
prikrývky resp. podložky.
V súčasnosti existuje viac ako 25 druhov a viacero veľkostí ohrevných
podložiek a prikrývok Bair Hugger.
Výhody voči iným typom ohrevu:
§ Tvar podložky s priechodnými otvormi umožňuje flexibilné polohovanie
pacienta a použitie rúšok
§ Otvory pre odtok kvapalín minimalizujú zhromažďovanie tekutín na
povrchu podložky
§ Vonkajšie okraje podložky je možné priložiť k pacientovi tak, aby ho
obklopovalo teplo
§ Perforovaná oblasť v záhlaví podložky sa môže odopnúť, čím sa umožní
poloha úplného ľahu na bruchu
§ Adhézne pásy a zasúvacie klipy podložky zaisťujú polohu podložky na
operačnom či operačnom stole
§ Dva vstupy hadíc na oboch koncoch podložky predstavujú možnosť
pripojenia hadice
§ Dostatočne veľké priehľadné rúška zakrývajúce hlavu pacienta udržujú
teplotu v okolí jeho hlavy a ramien
§ Podložky pod nohy chránia chodidla pred tepelným poranením
§ Tvar sterilnej podložky umožňujúci neobmedzený prístup je ideálny pri
príprave na operáciu
Pediatric
Model 555
Spinal
Lithotomy
Model 575
Model 585
Large Pediatric
Adult
Full Access
Model 550
Model 545
Model 635
- 35 -
Fonendoskopy
Ohrev
pacientaLittmann
Použitie podložiek na ohrev pacienta
- 36 -
Fonendoskopy
Ohrev
pacientaLittmann
Objednávacie informácie:
Katalógové
Produkt
číslo
Počet ks
Bežne
v 1 bal.
skladovaný
výrobok
31500
MULTI ACCESS BLANKET (10/CASE)
10
áno
52200
UPPER BODY BLANKET 10/CASE)
10
áno
52301
UPPER BODY BLANKET-XL (10/CASE)
10
áno
52500
LOWER BODY BLANKET (10/CASE)
10
áno
53000
PEDIATRIC BLANKET-LONG (10/CASE)
10
áno
53700
LOWER BODY BLANKET-SMALL (10/CASE)
10
áno
54000
TORSO BLANKET (10/CASE)
10
áno
54200
DUAL PORT TORSO BLANKET (10/CASE)
10
áno
54500
10
áno
10
áno
55501
UNDERBODY BLANKET-ADULT (10/CASE)
UNDERBODY BANKET-LARGE PEDIATRIC/SMALL
ADULT (10/CASE)
PEDIATRIC UNDERBODY BLANKET (10/CASE)
10
áno
56000
CATH LAB BLANKET (10/CASE)
10
nie
57000
SURGICAL ACCESS BLANKET (10/CASE)
10
nie
57501
SPINAL UNDERBODY BLANKET (5/CASE)
5
nie
58501
LITHOTOMY UNDERBODY BLANKET (10/CASE)
10
nie
61000
FULL BODY SURGICAL BLANKET (10/CASE)
10
áno
55000
63000
STERILE CARDIAC BLANKET (5/CASE)
5
nie
63500
5
áno
5
nie
10
nie
111
FULL ACCESS UNDERBODY BLANKET (5/CASE)
STERILE SURGICAL CARDIAC ACCESS BLANKET
(5/CASE)
OUTPATIENT MODEL BLANKET WITH BOOTIES
(10/CASE)
OUTPATIENT BLANKET (10/CASE)
10
áno
30000
FULL BODY BLANKET (10/CASE)
10
áno
31000
PEDIATRIC BLANKET (10/CASE)
STERILE FULL ACCESS UNDERBODY
BLANKET(5/CASE)
10
áno
5
nie
64500
110
637
- 37 -
Fonendoskopy
Ohrev
pacientaLittmann
9.3. RANGER: Ohrev krvi, infúzií a výplachových tekutín
Ranger je riešenie pre bezpečný a účinný ohrev krvi, infúzií a výplachových tekutín
s technológiou Smartheat - Inteligentný ohrev.
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
Jednoduché použitie a prenos vďaka
zabudovanému upevneniu pre bezpečné držanie
Kompaktný tvar, ktorý nezaberá veľa miesta
Veľký, ľahko čitateľný teplotný displej
Vysoký výkon pre veľké objemy
Ohrev v reálnom čase
Vysoko vodivé alumíniové platne pre maximálny
prenos tepla bez rušivých miest
Nedochádza k prehrievaniu
Funkcia na test presiahnutej teploty
Hlasový a zrakový teplotný alarm
Technológia suchého tepla - eliminuje
potenciálne riziko nozokomiálnych infekcií, ktoré
sú spájané s ohrievaním vo vodnom kúpeli
Ranger - ohrievač výplachových tekutín „Smartheat“™
Anestetiziovaní pacienti sú náchylní k poklesu teploty a potenciálne
nechcenej hypotermie, čím sa zvyšuje riziko pooperačných komplikácií,
najmä u starších pacientov.
Na telesnú teplotu pacienta vplývajú vonkajšie faktory, ako aj teplota
výplachovej tekutiny.
Výskum preukázal výhody používania ohriatych irigačných tekutín a stále
viac chirurgov volí ohrievanie irigačnej tekutiny pri rôznych urologických,
gynekologických a ortopedických operáciách.
Objednávacie informácie:
Katalógové
Produkt
číslo
Počet ks
Bežne
v 1 bal.
skladovaný
výrobok
24110
241 FLUID WARMING SET
10
áno
24200
STANDARD FLOW DISPOSABLE SET
10
áno
24250
STANDARD FLOW W/ EXT RANGER FLUID WARMING SET
10
nie
24365
HIGH FLOW SET, 10 ks v bal.
10
nie
24370
10
nie
10
nie
24513
HIGH FLOW SET, 10 ks v bal.
PEDIATRIC / NEONATE DISPOSABLE SET WITH FLUID
ASPIRATION PORT (10/set)
40V-ENG-A RANGER FLUID - ohrievná jednotka, Model 245
1
áno
24729
Ranger ohrievací systém - ohrevná jednotka, Model 247
1
nie
24750
Ranger Irrigation Set - súprava na ohrev
10
nie
10
nie
24450
24760
IRR Bottle Spike Set (Fresenius) - súprava na ohrev
Viac informácií o zložení ohrievacieho systému Ranger nájdete na ďalšom liste.
- 38 -
Fonendoskopy
Ohrev
pacientaLittmann
Zloženie ohrievacieho systému RANGER
Jednotka pre ohrev irigačnej tekutiny
Model 247
Súprava na ohrev irigačnej tekutiny
Model 24750
Súpravy pre ohrev irigačnej tekutiny
Model 24760 s odvetrávanou špičkou a nádobkou
Model 24770 so štandardnou špičkou
Model 24780 so špičkou EASYFLOW
- 39 -
Fonendoskopy
Ohrev
pacientaLittmann
9.4. SPOT ON: Monitoring teploty jadra
SpotOn systém je neinvazívny systém na presné monitorovanie
vnútornej teploty, ktorý nepretržite meria teplotu pacienta
neinvazívnym senzorom a umožňuje štandardizované
sledovanie teploty jednou konzistentnou metódou
počas perioperačného procesu.
SpotOn systém predstavuje revolúciu v meraní teploty.
Súčasné systémy nie sú schopné neinvazívne merať telesnú teplotu
jadra.
§ Neinvazívna technika - senzor sa pred zákrokom jednoducho
umiestni na čelo pacienta a meria teplotu počas celého
perioperačného procesu
§ Kontinuálne meranie - monitoring je nepretržitý, teplotu je
možné kedykoľvek skontrolovať na pripojenom displeji
§ Presnosť - pri klinickom testovaní, pri ktorom bola porovnávaná
presnosť SpotOn s pulmonálnymi katétrami, bola systémová
odchýlka SpotOn menej ako 0,23 °C
§ Dôsledný - senzor zostáva na pacientovi, čo je výhoda oproti
technikám, ktoré využívajú kombináciu meraní rôznymi
zariadeniami
Pred operáciou
Počas operácie
Po operácii
Objednávacie informácie:
Katalógové
Produkt
Parametre
číslo
Počet ks
Bežne
v 1 bal.
skladovaný
výrobok
37000
37010
36000
Rozmery kontrolnej jednotky
9,3 cm výška, rozložiteľná do 11.4 cm,
7,1 cm šírka, 4,3 cm hĺbka
SpotOn Control Unit
Váha: 128 g
37000
Dĺžka kábla senzora:
400 cm
SpotOn Temperature
netýka sa
Monitoring System
Rozmery senzora:
4.1 cm priemer, 0.5 cm hrúbka
SpotOn Sensor
25
36000
- 40 -
1
nie
1
áno
25
nie
ROHOŽE
Fonendoskopy Littmann
Rohože
10. NOMAD: Rohože
Samolepiace rohože (40 očíslovaných vrstiev) do priestorov, kde
je nutné udržať maximálnu čistotu. Pri prechode rohožou
zostanú drobné nečistoty a prach z podrážok topánok prilepené
na rohoži. Množstvo baktérií na cm2 na testovaných podlahách
bolo 17-20 násobne menšie v porovnaní s podlahou v hale.
Produkt sa používa/pokladá:
§ Pri vchodoch do čistých priestorov
§ V nemocniciach
§ V elektrotechnickom priemysle
§ V medicínskych zariadeniach
§ Vo farmaceutických, biologických a nukleárnych odvetviach
§ V prechodoch medzi výrobnou halou a kanceláriou
§ Na pracoviskách, kde sa vyžaduje vysoký stupeň čistoty
Produkt nie je určený na vonkajšie použitie. Nevystavujte ho
p r i a m e m u s l n e č n é m u ž i a r e n i u a n i p o v e t e r n o s t ný m
podmienkam.
Rohož je na jedno použitie, jednoduchá inštalácia, neobmedzuje
pri chôdzi ani pri prechode kolies. Výborne odstraňuje a zadržiava
kontaminanty. Jednoduché odstránenie jednotlivých fólii. Fólie sú
očíslované striedavo na modrých a bielych štítkoch. Vinylová
podložka nezanecháva stopy lepidla na podlahe po jej odstránení.
Objednávacie informácie:
Katalógové
Rozmer
Počet ks
Bežne
číslo
cm x cm
v 1 bal.
skladovaný
výrobok
NOMAD-90x45
90 cm x 45 cm
6 boxov, 40 ks v boxe
áno
NOMAD-115x45
115 cm x 45 cm
6 boxov, 40 ks v boxe
nie
NOMAD-115x90
115 cm x 90 cm
6 boxov, 40 ks v boxe
nie
- 41 -
STERILIZÁCIA
Fonendoskopy Littmann
Sterilizácia
11. Sterilizácia
3M je svetovým lídrom v oblasti monitorovania sterilizácie
produktov a nastavuje štandard v tejto oblasti už 40 rokov.
Komplexná produktová línia v sterilizácii sa vyznačuje špičkovou
kvalitou, inováciou, skúsenosťami a službami.
11.1. Kontrola expozície
Kontrola expozície je postup ako na prvý pohľad odlíšiť spracovaný
zdravotnícky materiál od nespracovaného.
Objednávacie informácie:
Katalógové
Produkt
Rozmer
Trieda
číslo
Počet ks
Druh
Bežne
v 1 bal.
sterilizácie
skladovaný
výrobok
1322-12
Indikátorové pásky Comply
1,25 cm x 55 m
1
1
para
nie
1322-18
Indikátorové pásky Comply
1,9 cm x 55 m
1
1
para
nie
1322-24
Indikátorové pásky Comply
2,5 cm x 55 m
1
1
para
áno
1322-48
Indikátorové pásky Comply
5 cm x 55 m
1
1
para
áno
1226
Indikátorové pásky Comply
1,9 cm x 50 m
1
1
horúci vzduch
nie
12240
Indikátorové pásky Comply
1,25 cm x 55 m
1
1
EO
nie
12246
Indikátorové pásky Comply
1,9 cm x 55 m
1
1
EO
nie
12241
Indikátorové pásky Comply
2,5 cm x 55 m
1
1
EO
nie
160
Indikátorové štítky Comply
19 mm x 32 mm
1
1000
para
nie
- 42 -
Fonendoskopy Littmann
Sterilizácia
11.2. Kontrola jednotlivých balení
Pri kontrole jednotlivých balení sa používajú chemické indikátory
umiestnené vo vnútri každého balenia. Umožňujú koncovému
užívateľovi jasne, jednoznačne a okamžite zistiť, či použitý
sterilizačný agens s úspechom prenikol pri sterilizácii do daného
balenia.
1243
00103
00104
1250
1244
1251
2524
2134
Objednávacie informácie:
Katalógové
Produkt
Trieda
číslo
Druh
Počet ks
Bežne
sterilizácie
v 1 bal.
skladovaný
výrobok
00103
Comply 121°C
4
para
250ks
nie
00104
Comply 134°C
4
para
250ks
nie
1243A
Integrátor
5
para
500ks
nie
1243B
Integrátor
5
para
100ks
nie
1244A
Integrátor
5
EO
500ks
nie
1244B
Integrátor
5
EO
100ks
nie
1250
Indikačný prúžok
4
para
240ks
áno
1251
Indikačný prúžok
4
EO
240ks
nie
1258
Indikačný prúžok
4
FO
240ks
nie
2134MM
Integrátor
5
para
250ks
nie
2524MM
Integrátor
5
EO
250ks
nie
- 43 -
Fonendoskopy Littmann
Sterilizácia
11.3. Kontrola náplne sterilizátora
Kontrola náplne sterilizátora je kritickou fázou monitorovacieho
procesu sterilizácie. Kontrola zahŕňa použitie indikátorov
overujúcich, že v každej náplni došlo k likvidácii známeho množstva
rezistentných mikrobiálnych spor.
11.4. Kontrola zariadenia B&D test
Kontrola zariadenia je fázou, v ktorej sa monitoruje funkcia vášho
sterilizátora ešte pred samotným sterilizačným cyklom.
11.5. ETS Elektronický testovací systém
Prevratné integrované riešenie monitorovania sterilizácie.
ETS je unikátne testovacie zariadenie, ktoré meria všetky dôležité
fyzikálne parametre parného sterilizačného cyklu, nezávisle
na sterilizátore.
Poskytuje presné meranie teploty, tlaku a času, jedinečný systém
detekcie nekondenzujúcích plynov, presnú analýzu nezávislým
automatickým zariadením.
Objednávacie informácie:
Katalógové
Produkt
číslo
Stupne/
Druh
Počet ks
Bežne
Trieda
sterilizácie
v 1 bal.
skladovaný
výrobok
1262
Indikátor 48hod
134°C,121°C
para
100ks
nie
1264
Indikátor 48hod
na
EO
100ks
nie
1291
Indikátor Rapid
134°C
para
50ks
nie
1292
Indikátor Rapid
134°C,121°C
para
50ks
nie
1294
Indikátor Rapid
na
EO
50ks
nie
1300
Trieda 2
para
20ks
nie
4108
B&D test
ETS Sensing Unit
(Snímacia jednotka)
Trieda 2
para
1
nie
4109
ETS USB Data Reader
Trieda 2
para
1
nie
4110
ETS Software
Trieda 2
para
1
nie
Ku všetkým bio-indikátorom sú dostupné inkubátory na vyžiadanie.
- 44 -
Fonendoskopy Littmann
Sterilizácia
11.6. Hardware
§
§
ETO sterilizátor STERI-VAC
Ekonomická sterilizácia
Objednávacie informácie na vyžiadanie.
11.7. Obalové materiály na sterilizáciu
§
§
EN ISO 11607 1/2:2006 a EN ISO 11140 1:2005
Sáčky, rolky, netkaná textília, krepový papier
Obalové materiály sú k dispozícii vo všetkých bežných rozmeroch.
Objednávacie informácie, veľkosti a typy na vyžiadanie.
Baliaca páska bez indikátora
Baliaca páska bez indikátora, 140°C, nezanecháva reziduá
po zlepení, dobre drží na všetkých typoch materiálov i vo vlhkom
prostredí.
Objednávacie informácie:
Katalógové
Rozmer
číslo
mm x m
druh sterilizacie
Počet roliek
Bežne
v balení
skladovaný
výrobok
2836S
19mmx50m
EO, PARA,FO
48ks
nie
2836S
25mmx50m
EO, PARA,FO
36ks
nie
2836S
38mmx50m
EO, PARA,FO
24ks
nie
11.8. CleanTrace: Rýchly ATP test
Rýchly ATP test je založený na meraní hodnôt adenosin trifosfátu
(ATP) – zdroja energie všetkých živočíchov, rastlín, baktérií, plesní a
kvasiniek.
Detekuje prítomnosť kontaminácie biologického pôvodu –
mikroorganizmy, zbytky ľudských tkaniv, tekutín, potravy, atď.,
ale nerozlišuje medzi nimi – poukazuje na nedostatočnú sanitáciu.
Výsledky testu do jednej minúty.
Objednávacie informácie, veľkosti a typy na vyžiadanie.
- 45 -
Fonendoskopy
E-SHOP
MEDITRADE
Littmann
Chcete ušetriť čas nakupovania spotrebného materiálu?
Využite E-SHOP MEDITRADE!
§
§
§
§
Jednoduchá registrácia
Prehľad o všetkých produktoch
Aktuálna ponuka
Rôzne akcie a výhody pre nakupujúcich cez E-SHOP
- 46 -
Poznámky
- 47 -
Meditrade spol. s r.o.
distribuuje
zdravotné pomôcky značky 3M
na Slovensku
MEDITRADE spol. s r.o. - distribútor zdravotných pomôcok
Tel. +421 2 5010 9515-8 I Fax. +421 2 5564 8925
E-mail.: [email protected] I www.meditrade.sk
Download

Kompletný katalóg výrobkov 3M si môžete stiahnuť tu.