Mechanické
meranie teploty
Bimetalový teplomer
Typ 55, vyhotovenie z nehrdzavejúcej ocele
Dátový list WIKA TM 55.01
Oblasti použitia
■■ Chemický a petrochemický priemysel
■■ Energetická technika
■■ Strojárenstvo, všeobecná výroba technologických
zariadení
■■ Potravinársky priemysel
Charakteristické vlastnosti
■■ Rozsah použitia od -70 ... +600 °C
■■ 6 rôznych voliteľných druhov pripojenia
■■ Puzdro a stopka z nehrdzavejúcej ocele
Popis
Teplomery tohto typového radu sú určené pre montáž do
potrubí, nádrží, zariadení a strojov.
Puzdro a stopka sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. Pre
optimálne prispôsobenie procesu sú k dispozícii rôzne
montážne dĺžky a procesné prípojky.
Vďaka vysokému stupňu ochrany teplomera (IP 65)
a kvapalinovému tlmeniu je možná aj prevádzka pri
podmienkach so silnými vibráciami.
Dátový list WIKA TM 55.01 ∙ 12/2012
Obr. vľavo: bimetalový teplomer, typ R5502
Obr. vpravo: bimetalový teplomer, nastaviteľná otočná
a sklopná poloha, typ S5550
Strana 1 z 5
Štandardné vyhotovenie
Merací prvok
Bimetalová špirála
Číselník
Hliníkový biely, stupnica s čiernym písmom
Menovitá veľkosť v mm
63, 100, 160
Priezor
Sklo pre meracie prístroje
Men. veľ. 63: priezor z polykarbonátu
Druhy pripojenia
S Štandardné (vonkajší závit)
1 Hladké (bez závitu)
2 Otočné s vonkajším závitom
3 Prevlečná matica (vnútorný závit)
4 Zverné závitové (posúvateľné na stopke)
5 Prevlečná matica s nákrutkou
Typy
Typ
A5525
A5500
A5501
R5526
R5502
R5503
S5550
S5551
MV
63
100
160
63
100
160
100
160
Ručička
Hliníková, čierna, veľmi jemne nastaviteľná
Nastavenie nuly
na zadnej strane puzdra; externe len pri nastaviteľnej otočnej
a sklopnej polohe (voliteľne)
Prípustný menovitý tlak na stopke
max. 25 bar, staticky
Verzia
Pripojenie zozadu (axiálne)
Prípustná teplota okolia na puzdre
-20 ... +60 °C (voliteľne: -50 ... +60 °C)
Pripojenie zospodu (radiálne)
Medzné teploty pre skladovanie a prepravu
-20 ... +60 °C (EN 13190)
Pripojenie zozadu, otočné a sklopné
Stupeň ochrany
IP 65 podľa EN 60529
Trieda presnosti
Trieda 1 podľa EN 13190
Pracovný rozsah
Normálna prevádzka (1 rok): Merací rozsah (EN 13190)
Krátkodobo (max. 24 h):
Rozsah stupnice (EN 13190)
Voliteľné možnosti
■■ Rozsah stupnice °F, °C/°F (dvojitá stupnica)
■■ Kvapalinové tlmenie do max. 250 °C (na snímači)
■■ Vrstvené bezpečnostné sklo, akrylové sklo
■■ Priemer stopky 6, 10, 12 mm
Puzdro a bajonetový krúžok
Nerezová oceľ
■■ Stupeň ochrany IP 66
■■ Teplomer so spínacími kontaktmi (dátový list TV 25.01)
■■ Špeciálne meracie rozsahy alebo špeciálne zákaznícke
Stopka a procesná prípojka
Nehrdzavejúca oceľ 1.4571
stupnice (na vyžiadanie)
■■ Vyhotovenie podľa ATEX Ex II 2 GD c TX
Rozsahy stupníc, meracie rozsahy 1)​​, medzné odchýlky (EN 13190)
Delenie stupnice podľa závodnej normy WIKA
Rozsah stupnice
v °C
-70 ... +30
-50 ... +50
-30 ... +50
-20 ... +60
0 ... 60
0 ... 80
0 ... 100
0 ... 120
0 ... 160
0 ... 200
0 ... 250
0 ... 300
0 ... 400
0 ... 500
0 ... 600
Merací rozsah 1)
v °C
-60 ... +20
-40 ... +40
-20 ... +40
-10 ... +50
10 ... 50
10 ... 70
10 ... 90
10 ... 110
20 ... 140
20 ... 180
30 ... 220
30 ... 270
50 ... 350
50 ... 450
100 ... 500
Delenie stupnice
v °C
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
5
5
5
5
10
Medzná odchýlka
±°C
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2,0
2,0
2,0
2,5
5,0
5,0
5,0
10,0
1) Merací rozsah je na číselníku označený dvoma trojuholníkovými značkami. Uvedená medzná odchýlka je platná iba v tomto rozsahu podľa EN 13190.
Strana 2 z 5
Dátový list WIKA TM 55.01 ∙ 12/2012
Druhy pripojenia
Men. veľkosť Procesná prípojka
MV
63, 100, 160
G
G½B
G¾B
½ NPT
¾ NPT
i
14
16
19
20
3073050.05
Štandardné vyhotovenie (s vonkajším závitom)
Vonkajší závit: G ½ B, G ¾ B, ½ NPT, ¾ NPT
Montážna dĺžka l1 = 63, 100, 160, 200, 250 mm
Rozmery v mm
SW
27
32
22
30
d4
Ød
26
32
-
8
8
8
8
Legenda:
G
vonkajší závit
i
dĺžka závitu
Ø d4 priemer tesniaceho nákružku
SW
Ød
l2
otvor kľúča
priemer stopky
aktívna dĺžka
Men. veľkosť Rozmery v mm
MV
d1
Ød
63
100, 160
14
18
8
8
a pri
axiálnom
15
15
3073050.05
Vyhotovenie 1, hladké pripojenie (bez závitu)
Montážna dĺžka l1 = 140, 200, 240, 290 mm
a pri
otočnom a sklopnom
25
25
Legenda:
a
odstup od puzdra/od kĺbu
Ø d1 priemer nákružku
Ø d priemer stopky
l2
aktívna dĺžka
Men. veľkosť Procesná prípojka
MV
63, 100, 160
G
G½B
i
20
3073050.05
Vyhotovenie 2, otočné s vonkajším závitom
Montážna dĺžka l1 = 80, 140, 180, 230 mm
Rozmery v mm
SW
Ød
27
8
Legenda:
G
vonkajší závit
i
dĺžka závitu vrát. nákružku
SW otvor kľúča
Ø d priemer stopky
l2
aktívna dĺžka
Men. veľkosť Procesná prípojka
MV
63, 100, 160
G1
G½
G¾
M24 x 1,5
i
8,5
10,5
13,5
3073050.05
Vyhotovenie 3, s prevlečnou maticou
Montážna dĺžka l1 = 89, 126, 186, 226, 276 mm
Rozmery v mm
SW
Ød
27
32
32
8
8
8
Legenda:
G1 vnútorný závit
i
dĺžka závitu
SW otvor kľúča
Ø d priemer stopky
l2
aktívna dĺžka
Men. veľkosť Procesná prípojka
MV
63, 100, 160
G
G½B
G¾B
M18 x 1,5
½ NPT
¾ NPT
i
14
16
12
19
20
Dátový list WIKA TM 55.01 ∙ 12/2012
3073050.05
Vyhotovenie 4, zverné závitové (posúvateľné na stopke)
Štandardná montážna dĺžka l1 = 63, 100, 160, 200, 250 mm
Dĺžka L = l1 + 40 mm
Rozmery v mm
SW
27
32
24
22
30
d4
26
32
23
-
Ød
8
8
8
8
8
Tesniaci krúžok
Legenda:
G
vonkajší závit
i
dĺžka závitu
Ø d4 priemer tesniaceho nákružku
SW otvor kľúča
Ø d priemer stopky
l2
aktívna dĺžka
Strana 3 z 5
Men. veľkosť Procesná prípojka
MV
63, 100, 160
G
G½B
G¾B
M18 x 1,5
½ NPT
¾ NPT
i
14
16
12
19
20
3073050.05
Vyhotovenie 5, prevlečná matica a voľná nákrutka
G ½ B, G ¾ B, M18 x 1,5 ako aj ½ NPT, ¾ NPT
Minimálna hĺbka zasunutia lmin cca 60 mm
Dĺžka zasunutia l1 = variabilná
Dĺžka L = l1 + 40 mm
Nehrdzavejúca oceľ 1.4571
Rozmery v mm
SW
27
32
24
22
30
d4
26
32
23
-
Legenda:
G
vonkajší závit
i
dĺžka závitu
Ø d4 priemer tesniaceho nákružku
Ød
8
8
8
8
8
SW otvor kľúča
Ø d priemer stopky
aktívna dĺžka
l2
Rozmery v mm
3073068.01
3073076.01
Pripojenie zospodu (LM)
Pripojenie zozadu (BM)
MV
Rozmery v mm
b
b1 1)
d 2)
d4
Ø D1
Ø D2
F 1)
G
SW
Typ A55xx
Hmotnosť v kg
Typ R55xx
63
100
160
35
50
50
60
83
83
8
8
8
26
26
26
64
101
161
62
99
159
57
83
113
G½B
G½B
G½B
27
27
27
0,25
0,8
1,1
0,25
0,8
1,1
1) Rozmery sa zväčšia o 40 mm pri rozsahoch stupnice ≥ 0 ... 300 °C
2) Voliteľne: priemer stopky Ø 6, 10, 12 mm
Strana 4 z 5
Dátový list WIKA TM 55.01 ∙ 12/2012
3073084.01
Otočné a sklopné vyhotovenie
MV
100
160
Rozmery v mm
b
b1
d 1)
25
25
68
68
8
8
Ø D1
101
161
Ø D2
99
159
F
68
68
Hmotnosť v kg
Typ S55xx
0,5
0,7
11/2013 SK based on 12/2012 GB
1) Voliteľne: priemer stopky Ø 6, 10, 12 mm
Objednávacie údaje
Typ / Menovitá veľkosť / Rozsah stupnice / Rozmer prípojky / Umiestnenie prípojky / Voliteľné možnosti
© 2008 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, všetky práva vyhradené.
Špecifikácie uvedené v tomto dokumente predstavujú stav techniky v dobe vydania.
Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny špecifikácií a materiálov.
Dátový list WIKA TM 55.01 ∙ 12/2012
This document was translated by a professional translator, and is, to the best of our knowledge,
linguistically correct. WIKA points out that the translation has been made at the customer’s request
and has not been independently checked for technical correctness (, since WIKA does not have a
subsidiary with Slovak as its national language).
Strana 5 z 5
WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Straße 30
63911 Klingenberg/Germany
Tel.
+49 9372 132-0
Fax
+49 9372 132-406
[email protected]
www.wika.de
Download

Bimetalový teplomer Typ 55, vyhotovenie z nehrdzavejúcej ocele