411578_009_026.qxp:Layout 1
02.03.2011
9:57 Uhr
Seite 10
LektKioopnf, B2au1ch und so weiter
Körperteile
1 Wie heißt das auf Deutsch?
1–2
Spoj šípkami obrázky a slová.
Zahn
Mund
Auge
Gesicht
Ohr
Nase
Ohren
Zähne
Augen
h
Ako sa učiť
Označ krížikom
Nemusíš sa naučiť hneď
všetky nové slová.
Uč sa vždy len
___ 20–30 slov naraz.
___ 5–7 slov naraz.
K
1–2
2 Von Kopf bis Fuß
Ako sa nazývajú časti tela? Zapíš k slovám čísla.
____ Bauch
____ Hände
13
+ ____ Bein
+ ____ Finger
+ ____ Hand
+ ____ Beine
+ ____ Haare
+ ____ Füße
+ ____ Fuß
+ ____ Po
12 Kopf
+ ____
+ ____ Arme
+ ____ Hals
41
= ____
+ ____ Arm
3
12
9
6
7
14
8
2
5
4
10
= ____
64
11
10
Planetino 2 | Arbeitsbuch Slowakisch | 978-3-19-411578-1 | © Hueber Verlag 2011
1
411578_009_026.qxp:Layout 1
02.03.2011
9:57 Uhr
Seite 11
Körperteile
3 Kreuzwortgitter
1–2
Napíš slová z úlohy 1 a 2 na správne miesto.
N
A
S
H
B
A
A
N
U
D
G E S
I
C
H
E
I
N E
T
G
A R M E
Tip:
ou!
Píš ceruzk
O H R E
N
4 Planetino macht Quatsch
1–2
a) Vytvor správne vety a napíš ich dolu pod obrázky.
Das sind meine
Füße.
Das ist mein Auge.
A
B
Das sind meine
Antennen.
Das ist meine Hand.
C
D
Nein, das ist dein
A: __________________________________________________________________________
B: __________________________________________________________________________
C: __________________________________________________________________________
D: __________________________________________________________________________
b) Nakresli ďalšie komiksy s Planetinom pre svojho spolužiaka. Vymeňte si svoje papiere
a napíšte vety pod komiksy.
11
Planetino 2 | Arbeitsbuch Slowakisch | 978-3-19-411578-1 | © Hueber Verlag 2011
411578_111_120.qxp:Layout 1
02.03.2011
10:26 Uhr
Seite 111
Glossar
Nemecko-slovenský slovníček
Slovníček je zostavený podľa strán, t.j. obsahuje slová z učebnice s uvedením strany, na ktorej sa objavia prvýkrát.
Podstatné mená s označením (Sg.) sa používajú len alebo väčšinou
v jednotnom čísle. Podstatné mená s označením (Pl.) sa používajú len alebo väčšinou
v množnom čísle. Pasívna slovná zásoba je zvýraznená kurzívou.
Themenkreis
Was tut denn weh?
Seite 5
Hals, der, ¨- e
weh
wehtun
helfen
Zahn, der, ¨- e
holen
Zahnarzt, der, ¨- e
mal
sehen
lassen
Lass mal sehen!
gleich (= sofort)
Schmerz, der, -en
warten
hrdlo
boľavé
bolieť
pomáhať
zub
privolať (zavolať)
(napr. lekára)
zubár
raz
vidieť
nechať
(Nože) ukáž!
hneď, okamžite, razom
bolesť
čakať
lernen
Schminkschule, die, -n
Schminkstift, der, -e
verschieden
Farbe, die, -n
zuerst
Kreis, der, -e
ausfüllen
anmalen
über
Dreieck, das, -e
unter
Träne, die, -n
Seite, die, -n
fehlen
durchziehen
Gummi, der, -s
dazu
lustig
učiť sa
škola pre kozmetičky
mejkapová tyčinka
rozdielny, rozmanitý
farba
najprv, najskôr
kruh
vyplniť, vyplňovať
namaľovať
nad
trojuholník
pod, popod
slza
strana
chýbať, chybiť, chybovať,
prestúpiť
lepidlo
k tomu
veselý, komický
Lektion 21: Kopf, Bauch und so weiter
Lektion 22: Was ist denn los?
Seite 6
Gesicht, das, -er
Auge, das, -n
Ohr, das, -en
Bauch, der, ¨- e
Bein, das, -e
Fuß, der, ¨- e
Nase, die, -n
Kopf, der, ¨- e
Haar, das, -e
Mund, der, ¨- er
Arm, der, -e
Hand, die, ¨- e
Finger, der, Po, der, -s
so
Seite 9
schwimmen
bleiben
reiten
Seite 8
werden
Clown, der, -s
Kostümfest, das, -e
brauchen
Karneval, der (Sg.)
einfach
tvár
oko
ucho
brucho
noha
chodidlo
nos
hlava
vlas
ústa
rameno
ruka
prst
zadok
tak
byť, stať sa, nastať,
stávať sa
klaun
maškarný ples
potrebovať
karneval
jednoducho
plávať
zostať, zotrvať
jazdiť na koni
Seite 10
krank
Bett, das, -en
gut
Mir geht es gut.
chorý
posteľ
dobrý
Je mi dobre. Mám sa
dobre.
vergessen
zabudnúť
Fußballtraining, das (Sg.) futbalový tréning
letzter/es/e
posledný
vor
pred
Moment, der, -e
moment, okamih
wieder
znovu
gesund
zdravý
Lektion 23: Ich bin krank
Seite 11
laufen
sprechen
utekať, bežať, behať
hovoriť
111
Planetino 2 | Arbeitsbuch Slowakisch | 978-3-19-411578-1 | © Hueber Verlag 2011
Download

Planetino 2 | Arbeitsbuch Slowakisch | 978-3-19-411578-1