Ako zistím , ktoré povolanie je pre
mňa vhodné?
Kto mi môže pomôcť pri rozhodovaní o mojom budúcom povolaní ?
•
•
•
Na Základnej škole – výchovný poradca
V centre pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie ( CPPPaP ) –
psychológ
Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Informačno – poradenskom stredisku
- zamestnanci na to určení
Ako mi môžu poradiť pri výbere vhodného povolania v CPPPaP
a na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny ?
V CPPPaP
•
•
rozhovormi a odborným otestovaním tvojich predpokladov, schopností, a záujmov ti
odporučia na ktoré typy povolaní sa hodíš a podľa čoho si máš vyberať strednú
školu (diagnostikou)
poskytnutím užitočných rád a konkrétnych informácií o možnostiach ďalšieho štúdia,
podmienkach prijatia, o prijímacích skúškach
V Informačno-poradenskom stredisku na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
•
zisťovaním schopností pre výkon konkrétneho povolania, napríklad využitím
programu ISTP na www.istp.sk.
• poskytovaním informácií o svete práce, o povolaniach. Nájdeš tu písomné
charakteristiky rôznych pracovných pozícií a video ukážky.
• oboznámením s interaktívnym DVD Svet práce, ktorých obsahom sú informačné
materiály o rôznych profesiách s možnosťou ich prepojenia na príbuzné pozície v rámci
vybraného povolania
• oboznámením s DVD o profesiách, ktorých obsahom sú krátke filmové dokumenty
profesiách najviac žiadaných na súčasnom trhu práce
Ako sa dá objednať na stretnutie ohľadom výberu povolania?
•
telefonicky, osobne alebo e-mailom
•
k objednaniu nie je potrebné odporučenie od lekára alebo školy
•
ak je dieťa neplnoleté, objednáva ho k návšteve zákonný zástupca
Zoznam
Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP)
CPPPaP Banská Bystrica
CPPPaP Banská Štiavnica
Mládežnícka 34, 974 01 Banská Bystrica
Dolná 2/A, 969 01 Banská Štiavnica
Telefón: 048/4134751-2
Telefón: 045/6921311
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
CPPPaP Brezno
CPPPaP Detva
Hradby 9, 977 01 Brezno
Krpeľná 35, 962 12 Detva
Telefón: 048/6116399
Telefón: 045/5454480
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
CPPPaP Krupina
CPPPaP Lučenec
Svätotrojičné námestie 20, 963 01 Krupina
Martina Rázusa 25, 984 01 Lučenec
Telefón: 045/55124 93
Telefón: 047/4332300
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
CPPPaP Poltár
CPPPaP Revúca
Železničná 5, 987 01 Poltár
Kollárova 11, 050 01 Revúca
Telefón: 047/4222370
Telefón: 058/4426053
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
CPPPaP Rimavská Sobota
Hviezdoslavova 441/10,
979 01 Rimavská Sobota
CPPPaP Veľký Krtíš
Telefón: 047/5623543
Telefón: 047/4831427
E-mail:[email protected]
E-mail: [email protected]
CPPPaP Zvolen
CPPPaP Žarnovica
Dukelských hrdinov 44, 960 01 Zvolen
Dolná 6, 966 81 Žarnovica
Telefón: 045/5335502
Telefón: 045/6814173
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Červenej armády 27, 990 01 Veľký Krtíš
CPPPaP Žiar nad Hronom
Nám. Matice slovenskej 8,
965 01 Žiar nad Hronom
Telefón: 045/6732280
E-mail: [email protected]
Zoznam
Informačno-poradenských stredísk úradov práce, sociálnych vecí a rodiny
IPS úradu Banská Bystrica
Skuteckého 39, 974 01 Banská Bystrica
IPS úradu Banská Štiavnica
A. T. Sytnianskeho 1180,
969 01 Banská Štiavnica
Telefón: 048/2440315
Telefón: 045/2444314
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
IPS úradu Žiar nad Hronom
IPS úradu Žarnovica
SNP 122, 965 73 Žiar nad Hronom
Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
Telefón: 045//2445450
Telefón: 045/2448451
E-mail: [email protected]
E-mail:[email protected]
IPS úradu Nová Baňa
IPS úradu Kremnica
Bernoláková 11, 968 01 Nová Baňa
Dolná 95/58, 967 01 Kremnica
Telefón: 045/2447310
Telefón: 045/2446310
E-mail:[email protected]
E-mail: [email protected]
IPS úradu Brezno
IPS úradu Heľpa
Boženy Němcovej 12, 977 01 Brezno
Krížna 812/2, 976 68 Heľpa
Telefón: 048/2443317, 048/244 3320
Telefón: 048/2444310
E-mail: [email protected]
E-mail:
[email protected]
[email protected]
IPS úradu Lučenec
IPS úradu Fiľakovo
Petőfiho 39, 984 01 Lučenec
Železničná 5, 986 01 Fiľakovo
Telefón: 047/2441317
Telefón: 047/2442315
E-mail: [email protected]
E-mail:[email protected]
Zoznam
Informačno-poradenských stredísk úradov práce, sociálnych vecí a rodiny
IPS úradu Poltár
IPS úradu Revúca
Železničná 2, 987 01 Poltár
Gen.Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
Telefón: 047/2443314
Telefón: 0902 970396
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
IPS úradu Tornaľa
IPS úradu Rimavská Sobota
Mierová 147, 982 01 Tornaľa
Čerenčianska 18, 979 01 Rimavská Sobota
Telefón: 0902 970358
E-mail: [email protected]
Telefón: 047/2450330
E-mail:
[email protected]
IPS úradu Hnušťa
IPS úradu Bátka
Námestie J.Francisciho 372, 981 01 Hnúšťa
Hlavná 160, 980 21 Bátka
Telefón: 047/2447362
Telefón: 047/2445340
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
IPS úradu Gemerský Jablonec
IPS úradu Veľký Krtíš
Hlavná 21, 980 35 Gemerský Jablonec
Madácha 2, 990 01 Veľký Krtíš
Telefón: 047/2446351
Telefón: 047/2451314
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
IPS úradu Vinica
IPS úradu Zvolen
Cesta slobody 466, 991 28 Vinica
J. Jiskru 6, 960 01 Zvolen
Telefón: 047/2451313
Telefón: 045/2441313
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
IPS úradu Detva
IPS úradu Krupina
Štúrova 35, 962 12 Detva
Ul. ČSA 2190/3, 963 01 Krupina
Telefón: 045/2443372
Telefón: 045/2442351
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Download

Kto mi môže pomôcť pri rozhodovaní o mojom budúcom povolaní