KONZULTAČNÉ HODINY
PEDAGÓGOV FSŠ VŠS
Doc. PhDr. OĽGA BOČÁKOVÁ, PhD.
Konzultačné hodiny:
Zimný semester
4.10.
12,30 16.10.
14,00 30.10.
14,00 16.11.
13,30 mailom podľa potreby
[email protected]
15,00 hod.
15,30 hod.
15,30 hod.
15,00 hod.
PhDr. NATAŠA BUJDOVÁ, PhD.
Konzultačné hodiny:
Zimný semester
utorok
9.30 - 11.30 hod.
[email protected]
JUDr. VOJTECH FÖLDEŠ
Konzultačné hodiny:
Zimný semester
[email protected]
Doc. PhDr. LENKA HABURAJOVÁ –Ilavská, PhD.
Konzultačné hodiny:
Zimný semester
26.9.
od 12,00-14,00 hod.
10.10.
od 10,00-12,00 hod.
31.11.
od 10,00-12,00 hod.
16.11.
od 10,00-12,00 hod.
23.11.
od 10,00-12,00 hod.
5.12.
od 10,00-12,00 hod.
12.12.
od 10,00-12,00 hod.
pred konzultáciou je potrebné sa ohlásiť e-mailom:
[email protected]
PaedDr. MILAN HEJDIŠ, PhD.
Konzultačné hodiny:
Zimný semester
utorok
08.00 - 12.00 hod.
[email protected]
PhDr. ĽUBOMIR HOLKOVIČ, PhD.
Konzultačné hodiny:
Zimný semester
štvrtok:
denní študenti
10,00 – 12,00 hod.
externí študenti
8,00 – 10,00 hod.
[email protected]
PhDr. ANDREA JANKUROVÁ, PhD.
Konzultačné hodiny:
Zimný semester
utorok
10,00 – 12,00 hod.
piatok
10,00 – 12,00 hod.
[email protected]
Doc. PhDr. EVA JAŠŠOVÁ, PhD.
Konzultačné hodiny:
Zimný semester
Streda
25.9. 14,30- 17,30 hod.
Streda
2.10. 14,30- 17,30 hod.
Piatok
11.10. 14,30- 16,30 hod.
Streda
16.10. 13,30- 16,30 hod.
Piatok
25.10. 16.30- 19,30 hod.
Streda
30.10. 14,30- 17,30 hod.
Streda
6.11. 13.30- 16,30 hod.
Streda
27.11. 14.30- 17,30 hod.
Streda
4.12. 14.30- 17,30 hod.
[email protected]
Doc. PhDr. ANTONÍN KOZOŇ, CSc.
Konzultačné hodiny:
Zimný semester
utorok
8,00 – 12,00 hod.
[email protected]
Prof. PhDr. VASIL KUSÍN, DrSc.
Konzultačné hodiny:
Zimný semester
pondelok
12,00 - 14,30 hod.
[email protected]
PhDr. BRANISLAV MALÍK, PhD.
Konzultačné hodiny:
Zimný semester
pondelok
14,00 hod. – 16,00 hod.
piatok
10,00 hod. – 12,00 hod.
[email protected]
Doc. ThDr. JURAJ SPUCHĽÁK, PhD.
Konzultačné hodiny:
Zimný semester
17.10.2013 15,30 – 16,30 hod. (denní študenti)
7.11.2013
15,30 – 16,30 hod. (denní študenti)
6.12.2013
15,30 – 17,30 hod. (externí študenti)
[email protected]
PhDr. PETRONELA ŠEBESTOVÁ, PhD.
Konzultácie je potrebné vopred dohodnúť mailom:
petronela.sebestová@gmail.com
informácie, podnety, sťažnosti mobil: 0902898868
Prof. MUDr. MÁRIA ŠUSTROVÁ, CSc.
Konzultačné hodiny:
Zimný semester
[email protected]
Ing. INGRID ŽELONKOVÁ, PhD.
Konzultačné hodiny:
Zimný semester
pondelok
14,30 – 16,30 hod.
[email protected]
Prof. PhDr. MARTIN ŽILÍNEK, CSc.
Konzultačné hodiny:
Zimný semester
[email protected]
PhDr. DARINA KUBIČKOVÁ (externý pedagóg)
Konzultačné hodiny:
Zimný semester
[email protected]
PhDr. DANIELA BAKOVÁ, PhD. (externý pedagóg)
Konzultačné hodiny:
Zimný semester
[email protected]
doc. PhDr. PETER BRNULA, PhD. (externý pedagóg)
Konzultačné hodiny:
Zimný semester
[email protected]
Download

KONZULTAČNÉ HODINY PEDAGÓGOV FSŠ VŠS