Zoznam vystavených húb
Celkom 112 taxónov húb a slizoviek:
bedľa vysoká – Macrolepiota procera
bedlička ostrošupinatá – Lepiota aspera
bielohľuzovka obyčajná – Choiromyces venosus
brezovník obyčajný – Piptoporus betulinus
čechračka jelšová – Paxillus involutus
červenáčik obyčajný – Rhodotus palmatus
červenica rumelková – Pycnoporus cinnabarinus
čiaškovec pásikavý – Cyathus striatus
diatrypka diskovitá – Diatrype disciformis
drevnatec hlohový – Xylaria oxyacanthae
drevnatec kyjakovitý – Xylaria polymorpha
drevnatec štíhly – Xylaria longipes
drevomorka rôsolovita – Merulius tremellosus
drevovček – Hypoxylon howeanum
drevovček bukový – Hypoxylon fragiforme
drobuľka – Psathyrella sp.
drobuľka Candolleova – Psathyrella candolleana
hadovka smradľavá – Phallus impudicus
hlavička kôrová – Phleogena faginea
hliva buková – Pleurotus pulmonarius
hľuzovka letná – Tuber aestivum
hnojník chlpatohlúbikový – Coprinopsis lagopus
hodvábnica – Entoloma sp.
hríb modrejúci – Boletus pulverulentus
húževnatec šupinatý – Lentinus lepideus
hviezdovec vlahojavný – Astraeus hygrometricus
hviezdovka golierikovitá – Geastrum striatum
hviezdovka klenbová – Geastrum fornicatum
hviezdovka štvorcípa – Geastrum quadrifidum
hviezdovka vreckovitá – Geastrum saccatum
jahňadka Batschova – Ciboria batschiana
jelenka poprehýbaná – Hydnum repandum
jelenkovec škridlicovitý – Sarcodon imbricatus
klanolupeňovka obyčajná – Schizophyllum commune
koralovec bukový – Hericium clathroides
kozák hrabový – Leccinum pseudoscabrum
kožnačka hrdzavá – Hymenochaete rubiginosa
kožovník pásikavý – Coltricia perennis
kuriatko oranžové – Cantharellus friesii
lakovka obyčajná – Laccaria laccata
lesklokôrovka obyčajná – Ganoderma lucidum
lesklokôrovka plochá – Ganoderma lipsiense
lievik trúbkovitý – Craterellus cornucopioides
líška oranžová – Hygrophoropsis aurantiaca
machovček oranžový – Rickenella fibula
mnohokrčka dierkovaná – Myriostoma coliforme
muchotrávka červenkastá – Amanita rubescens
muchotrávka pošvatá – Amanita vaginata
muchotrávka zelená – Amanita phalloides
pavučinovec – Cortinarius sp.
pečeňovec dubový – Fistulina hepatica
peniazovček – Biscogniauxia nummularia
peniazovka dubová – Gymnopus dryophilus
peniazovka štipľavá – Gymnopus peronatus
peniazovka trsovitá – Gymnopus confluens
peniazovka vretenovitohlúbiková – Gymnopus fusipes
pestrec bradavičnatý – Scleroderma verrucosum
pestrec obyčajný – Scleroderma citrinum
pevník chlpatý – Stereum hirsutum
plávka černejúca – Russula nigricans
plávka fialovohlúbiková – Russula violeipes
plávka hlinovožltá – Russula ochroleuca
plávka horkomandľová – Russula laurocerasi
plávka mandľová – Russula vesca
plávka modrastá – Russula cyanoxantha
plávka modrastá zelená – Russula cyanoxantha var. peltereaui
plávka tmavopurpurová – Russula atropurpurea
plávka zelenkastá – Russula virescens
pňovka obyčajná – Panellus stipticus
povraznica širokolupeňová – Megacollybia platyphylla
práchnovček pásikavý – Fomitopsis pinicola
práchnovec kopytovitý – Fomes fomentarius
prášnica hruškovitá – Lycoperdon pyriforme
prilbička ružovolupeňová – Mycena galericulata
prilbička ryhovaná – Mycena polygramma
prilbička šafranová – Mycena crocata
prilbička žltohlúbiková – Mycena renati
rýdzik – Lactarius sp.
rýdzik korenistý – Lactarius piperatus
rýdzik sivozelený – Lactarius blennius
ryhovec želatínovitý – Trichaptum biforme
ryšavec – Inonotus sp.
sieťkovček červenkastý – Daedaleopsis confragosa
sieťkovček trojfarebný – Daedaleopsis tricolor
sieťnatka obyčajná – Reticularia lycoperdon
sírovec obyčajný – Laetiporus sulphureus – HUBA VÝSTAVY 2011
sliznačka koreňujúca – Xerula radicata
smolokôrovka buková – Ischnoderma resinosum
strapcovka tehlovočervená – Hypholoma sublateritium
strapcovka zväzkovitá – Hypholoma fasciculare
strapcovka zväzkovitá drobná – Hypholoma fasciculare var. subviride
strmuľka lievikovitá – Infundibulicybe gibba
suchohríb modrejúci – Xerocomus chrysenteron
suchohríb uťatovýtrusný – Xerocomus porosporus
šiškovec šupinatý – Strobilomyces strobilaceus
štítovka – Pluteus sp.
štítovka jelenia – Pluteus cervinus
štítovka vŕbová – Pluteus salicinus
štítovnička čiernochĺpkatá – Scutellinia nigrohirtula
štítovnička obyčajná – Scutellinia scutellata
šupinačka menlivá – Kuehneromyces mutabilis
šupinovka ohnivá – Pholiota flammans
tanečnica cesnaková – Marasmius alliaceus
tanečnica golierikovitá – Marasmius rotula
trúdnik hľuzovitý – Polyporus tuberaster
trúdnik premenlivý – Polyporus varius
trúdnik šupinatý – Polyporus squamosus
trúdnikovec hrbatý – Trametes gibbosa
trúdnikovec chlpatý – Trametes hirsuta
trúdnikovec pestrý – Trametes versicolor
zamatka dubová – Xerula pudens
zvončekovec podhorský – Hydropus subalpinus
Download

kompletný zoznam húb na výstave