NÁBYTKOVÉ DVIERKA Z MASÍVU A PRÍSLUŠENSTVO
CENNÍK
1.7.2011
DEXTRADE Žilina, s.r.o.
Kamenná 9
010 01 Žilina
tel: 041 / 7055 105-107
fax: 041 / 7643 722
e-mail: [email protected]
www.dextrade.sk
Pobočky: Topoľčany
Sabinov
Vysvetlivky k cenníku:
Doporučené maloobchodné ceny platia pre malopredaj v predajných jednotkách firmy Dextrade.
Pre registrovaných zákazníkov firmy Dextrade platia ceny bez DPH, s použitím príslušných zliav.
Zľava:
Splatnosť:
Kontaktná osoba:
telefón:
fax:
e-mail:
Váš predajca:
Dátum:
podpis
CENNÍK
DEXTRADE Žilina, s.r.o.,
Kamenná 9, 010 01 Žilina
MASÍVNE DVIERKA
OSLO
FU
orech
Novinka
Opis elementov
Dvierka plné
Čielka
OSLO
TRENDY KOLEKCIA
Ceny bez DPH
Symbol‐ Typ
DP‐FU
CZ‐FU
Povrchová úprava
0.0.
1.1.1 P30
158 €
170 €
282 €
290 €
Symbol‐ Typ
DP‐FU
CZ‐FU
Povrchová úprava
0.0.
1.1.1 P30
130 €
142 €
236 €
246 €
Symbol‐ Typ
DP‐DT
DR‐DT
DS‐DT
DK‐DT
DPG‐DT
DRG‐DT
CZ ‐ AL/AP
BL‐ AB/BT
0.0.
147 €
122 €
148 €
215 €
261 €
198 €
222 €
222 €
FU
dub
Novinka
Opis elementov
Dvierka plné
Čielka
FLORENCJA
DT
dub
Opis elementov
Dvierka plné
Rám
Mriežka Rám s mriežkou
Oblúkové dvierka plné
Oblúkové dvierka ‐ rám
Frézované čielko
Blend
FLORENCJA
Povrchová úprava
3.18
169 €
143 €
169 €
237 €
288 €
225 €
239 €
239 €
3.16
169 €
143 €
169 €
237 €
288 €
225 €
239 €
239 €
DT
jaseň
Opis elementov
Dvierka plné
Rám
Mriežka Rám s mriežkou
Oblúkové dvierka plné
Oblúkové dvierka ‐ rám
Frézované čielko
Blend
Ceny platné od
1.7.2011
Symbol‐ Typ
DP‐DT
DR‐DT
DS‐DT
DK‐DT
DPG‐DT
DRG‐DT
CZ ‐ AL/AP
BL‐ AB/BT
Povrchová úprava
11.18.3
11.17.3
158 €
158 €
135 €
135 €
158 €
158 €
221 €
221 €
270 €
270 €
210 €
210 €
224 €
224 €
224 €
224 €
www.dextrade.sk
e-mail: [email protected]
tel.: 041/7055 105-107
fax: 041/7643 722
CENNÍK
DEXTRADE Žilina, s.r.o.,
Kamenná 9, 010 01 Žilina
MASÍVNE DVIERKA
TOKIO
FP
dub
Opis elementov
Dvierka plné
Dvierka plné s dekoráciou
Rám
Rám s mriežkou
Frézované čielko
Frézovaná blenda
HELSINKI
TRENDY KOLEKCIA
Ceny bez DPH
Symbol‐ Typ
DP‐FS
DP‐FP
DR‐FP
DK‐FP
CZ‐ CK/AG
BL‐ AB/AH
Povrchová úprava
0.0.
1.1.1
163 €
176 €
200 €
211 €
115 €
125 €
230 €
241 €
223 €
233 €
223 €
233 €
FTG
borovica
Novinka
Opis elementov
Dvierka plné
Rám
Frézované čielko
Čielko čapované
Frézovaný blend
LIZBONA
Symbol‐ Typ
DP‐FTG
DR‐FTG
CZ‐BNG
CZ‐EEG
BL‐ ABG/CMG
Povrchová úprava
11.17.2
11.1.1
11.23.1
184 €
180 €
182 €
166 €
168 €
166 €
306 €
302 €
304 €
325 €
321 €
323 €
306 €
302 €
304 €
WW
jaseň
Opis elementov
Dvierka plné
Rám
Rám s mriežkou
Oblúkové dvierka plné
Oblúkové dvierka ‐ rám
Frézované čielko
Frézovaný blend
LIZBONA
Povrchová úprava
11.17.3
11.21.1
166 €
162 €
143 €
139 €
231 €
227 €
272 €
265 €
214 €
210 €
234 €
228 €
234 €
228 €
Symbol‐ Typ
DP‐WW
DR‐WW
DK‐WW
DPG‐WW
DRG‐WW
CZ‐ CK/CC/AG
BL‐ AB/AH/J
11.18.2
166 €
143 €
231 €
272 €
214 €
234 €
234 €
Symbol‐ Typ
DP‐WW
DR‐WW
DK‐WW
DPG‐WW
DRG‐WW
CZ‐ CK/CC/AG
BL‐ AB/AH/J
0.0.
145 €
120 €
211 €
243 €
185 €
222 €
222 €
Povrchová úprava
5.7
4.20
3.22.1P05
178 €
160 €
160 €
152 €
136 €
136 €
249 €
223 €
223 €
292 €
263 €
263 €
230 €
207 €
207 €
250 €
226 €
226 €
250 €
226 €
226 €
Symbol‐ Typ
DP‐WW
DR‐WW
DK‐WW
DPG‐WW
DRG‐WW
CZ‐ CK/CC/AG
BL‐ AB/AH/J
0.0.
124 €
104 €
187 €
253 €
194 €
190 €
190 €
3.13.1
152 €
132 €
215 €
282 €
224 €
209 €
209 €
WW
dub
Opis elementov
Dvierka plné
Rám
Rám s mriežkou
Oblúkové dvierka plné
Oblúkové dvierka ‐ rám
Frézované čielko
Frézovaný blend
LIZBONA
12.11.1
166 €
141 €
233 €
273 €
215 €
235 €
235 €
WW
čerešňa
Opis elementu
Dvierka plné
Rám
Rám s mriežkou
Oblúkové dvierka plné
Oblúkové dvierka ‐ rám
Frézované čielko
Frézovaný blend
Ceny platné od
1.7.2011
Povrchová úprava
3.12.1
12.9.1
152 €
150 €
132 €
130 €
215 €
212 €
282 €
279 €
224 €
221 €
209 €
207 €
209 €
207 €
www.dextrade.sk
e-mail: [email protected]
12.8.1
150 €
130 €
212 €
279 €
221 €
207 €
207 €
12.1.1
154 €
134 €
217 €
284 €
225 €
215 €
215 €
tel.: 041/7055 105-107
fax: 041/7643 722
CENNÍK
DEXTRADE Žilina, s.r.o.,
Kamenná 9, 010 01 Žilina
MASÍVNE DVIERKA
SALONIKI
XAYF
dub
Opis elementov
Dvierka plné
Rám
Rám s mriežkou
Čielko plne s rámom
Frézované čielko
Blenda plná s rámom
Frézovaný blend
BARCELONA
TRENDY KOLEKCIA
Ceny bez DPH
Symbol‐ Typ
DP‐XAYF
DR‐XAYF
DK‐XAYF
CZR‐XAFF/XAGF
CZ‐ DU/DW
BLR‐XADF/XAEF
BL‐ AB/DZ
0.0.
132 €
117 €
241 €
231 €
197 €
231 €
197 €
Povrchová úprava
5.6
160 €
145 €
269 €
256 €
218 €
256 €
218 €
3.20
156 €
141 €
265 €
253 €
215 €
253 €
215 €
Symbol‐ Typ
DP‐FT
DR‐FT
CZ‐BN
CZ‐EE
BL‐ AB/CM
0.0.
152 €
135 €
238 €
232 €
238 €
Povrchová úprava
3.20
180 €
162 €
261 €
253 €
261 €
3.26.1
180 €
162 €
257 €
248 €
257 €
Symbol‐ Typ
DP‐FT
DR‐FT
CZ‐BN
CZ‐EE
BL‐ AB/CM
Pov. úprava
11.17.1
176 €
158 €
248 €
244 €
248 €
Symbol‐ Typ
DP‐FW
CZ‐FW
Pov. úprava
1.1.1 P30
162 €
277 €
Symbol‐ Typ
DP‐FW
CZ‐FW
Pov. úprava
1.1.1 P30
126 €
203 €
FT
dub
Novinka
Opis elementov
Dvierka plné
Rám
Frézované čielko
Čielko čapované
Frézovaný blend
BARCELONA
FT
jaseň
Novinka
Opis elementov
Dvierka plné
Rám
Frézované čielko
Čielko čapované
Frézovaný blend
SARAGOSSA
FW
orech
Novinka
Opis elementov
Dvierka plné
Čielko
SARAGOSSA
FW
dub
Novinka
Opis elementov
Dvierka plné
Čielko
Ceny platné od
1.7.2011
www.dextrade.sk
e-mail: [email protected]
tel.: 041/7055 105-107
fax: 041/7643 722
CENNÍK
DEXTRADE Žilina, s.r.o.,
Kamenná 9, 010 01 Žilina
MASÍVNE DVIERKA
LONDYN
FY
dub
Novinka
Opis elementov
Dvierka plné
Rám
Rám s mriežkou
Čielko plné s rámom
Frézované čielko
Frézovaný blend
BUDAPESZT
TRENDY KOLEKCIA
Ceny bez DPH
Povrchová úprava
Symbol‐ Typ
DP‐FY
DR‐FY
DK‐FY
CZR‐FY
CZ‐CM
BL‐AB/CM
0.0.
160 €
137 €
245 €
261 €
237 €
237 €
2.20.1
186 €
164 €
265 €
279 €
261 €
261 €
4.2.1
180 €
158 €
261 €
275 €
221 €
221 €
Symbol‐ Typ
DP‐FZ
CZ‐ED/EF
CZR‐FZ
BL‐AB
0.0.
166 €
243 €
248 €
243 €
Povrchová úprava
3.26.1
192 €
267 €
269 €
267 €
4.2.1
188 €
265 €
267 €
265 €
Symbol‐ Typ
DP‐G
DR‐G
DK‐G
CZ ‐ AL/AP
BL‐ AB/BT
0.0.
162 €
150 €
253 €
258 €
258 €
Povrchová úprava
3.27
190 €
178 €
279 €
282 €
282 €
4.20
184 €
170 €
267 €
271 €
271 €
Symbol‐ Typ
DP‐G
DR‐G
DK‐G
CZ ‐ AL/AP
BL‐ AB/BT
Pov. úprava
11.17.3
172 €
158 €
247 €
257 €
257 €
Symbol‐ Typ
DP‐GA
DR‐GA
CZ‐EDG
CZ‐GA
BL‐ABG
11.1.1
160 €
132 €
263 €
248 €
263 €
3.26.1
184 €
162 €
263 €
277 €
224 €
224 €
FZ
dub
Novinka
Opis elementov
Dvierka plné
Frézované čielko
Čielko plné s rámom
Frézovaný blend
KOPENHAGA
G
dub
Opis elementov
Dvierka plné
Rám
Rám s mriežkou
Frézované čielko
Frézovaný blend
KOPENHAGA
G
jaseň
Opis elementov
Dvierka plné
Rám
Rám s mriežkou
Frézované čielko
Frézovaný blend
MALAGA
GA
jaseň
Novinka
Opis elementov
Dvierka plné
Rám
Frézované čielko
Čapované čielko
Frézovaný blend
Ceny platné od
1.7.2011
Povrchová úprava
11.17.3
11.23.1
164 €
162 €
136 €
134 €
267 €
265 €
250 €
248 €
267 €
265 €
www.dextrade.sk
e-mail: [email protected]
tel.: 041/7055 105-107
fax: 041/7643 722
CENNÍK
DEXTRADE Žilina, s.r.o.,
Kamenná 9, 010 01 Žilina
MASÍVNE DVIERKA
BRUKSELA
XBIF
dub
Novinka
Opis elementov
Dvierka plné
Rám
Frézované čielko
Frézovaný blend
BRUKSELA
TRENDY KOLEKCIA
Ceny bez DPH
Povrchová úprava
3.26.1
194 €
178 €
315 €
315 €
Symbol‐ Typ
DP‐XBIF
DR‐XBIF
CZ‐EDG
BL‐ABG
0.0.
174 €
157 €
297 €
297 €
Symbol‐ Typ
DP‐XBIF
DR‐XBIF
CZ‐EDG
BL‐ABG
Pov. úprava
11.1.2
190 €
178 €
308 €
308 €
Symbol‐ Typ
DP‐XBIF
DR‐XBIF
CZ‐EDG
BL‐ABG
11.1.1
182 €
166 €
302 €
302 €
4.1.1
192 €
176 €
315 €
315 €
XBIF
jaseň
Novinka
Opis elementov
Dvierka plné
Rám
Frézované čielko
Frézovaný blend
WARSZAWA
XBIF
borovica
Novinka
Opis elementov
Dvierka plné
Rám
Frézované čielko
Frézovaný blend
Ceny platné od
1.7.2011
Povrchová úprava
11.17.1
11.23.1
182 €
184 €
166 €
168 €
302 €
306 €
302 €
306 €
www.dextrade.sk
e-mail: [email protected]
tel.: 041/7055 105-107
fax: 041/7643 722
CENNÍK
DEXTRADE Žilina, s.r.o.,
Kamenná 9, 010 01 Žilina
MASÍVNE DVIERKA
CHOPIN
XB
čerešňa
Opis elementov
Dvierka plné
Rám
Rám s mriežkou
Oblúkové dvierka plné
Oblúkové dvierka ‐ rám
Frézované čielko
Čielko plné s rámom; Blend plný s rámom
Frézovaný blend
CZAJKOWSKI
KLASICKÉ
Ceny bez DPH
Symbol‐ Typ
DP‐XB
DR‐XB
DK‐XB
DPG‐XB
DRG‐XB
CZ‐ XB/XC
CZR‐ XA/XR BLR‐ XO/XA
BL‐ AB/XB
0.0.
140 €
124 €
185 €
251 €
191 €
160 €
5.1
178 €
161 €
225 €
295 €
232 €
200 €
Povrchová úprava
5.3
5.8
178 €
178 €
161 €
161 €
225 €
225 €
295 €
295 €
232 €
232 €
200 €
200 €
12.8
166 €
149 €
210 €
277 €
217 €
186 €
12.9
166 €
149 €
210 €
277 €
217 €
186 €
12.11
170 €
153 €
215 €
281 €
221 €
191 €
183 €
234 €
234 €
234 €
219 €
219 €
223 €
160 €
200 €
200 €
200 €
186 €
186 €
191 €
Povrchová úprava
11.17.3
11.6 177 €
177 €
156 €
156 €
258 €
258 €
293 €
293 €
220 €
220 €
248 €
248 €
11.8
177 €
156 €
258 €
293 €
220 €
248 €
5.1
178 €
161 €
225 €
295 €
5.3
178 €
161 €
225 €
295 €
XLF
jaseň
Opis elementov
Dvierka plné
Rám
Rám s mriežkou
Oblúkové dvierka plné
Oblúkové dvierka ‐ rám
Frézované čielko
Symbol‐ Typ
DP‐XLF
DR‐XLF
DK‐XLF
DPG‐XLF
DRG‐XLF
CZ‐ CF/CG
Čielko plné s rámom; Blend plný s rámom
Frézovaný blend
CZR‐ XJF/XKF BLR‐ XJF/XKF
BL‐ AB/BŁ
CZAJKOWSKI
11.18.2
168 €
149 €
245 €
278 €
209 €
236 €
272 €
286 €
286 €
286 €
236 €
248 €
248 €
248 €
XLF
dub
Symbol‐ Typ
DP‐XLF
DR‐XLF
DK‐XLF
DPG‐XLF
DRG‐XLF
CZ‐ CF/CG
CZR‐ XJF/XKF BLR‐ XJF/XKF
BL‐ AB/BŁ
0.0.
154 €
129 €
238 €
273 €
201 €
231 €
Opis elementov
Dvierka plné
Rám
Rám s mriežkou
Oblúkové dvierka plné
Oblúkové dvierka ‐ rám
Frézované čielko
Čielko plné s rámom; Blend plný s rámom
Frézovaný blend
Opis elementov
Dvierka plné
Rám
Rám s mriežkou
Oblúkové dvierka plné
Oblúkové dvierka ‐ rám
Frézované čielko
Čielko plné s rámom; Blend plný s rámom
Frézovaný blend
CZAJKOWSKI
Povrchová úprava
12.11
186 €
164 €
271 €
307 €
231 €
260 €
5.6
196 €
173 €
285 €
323 €
243 €
274 €
266 €
300 €
315 €
231 €
260 €
274 €
Symbol‐ Typ
DP‐XLF
DR‐XLF
DK‐XLF
DPG‐XLF
0.0.
140 €
124 €
185 €
251 €
12.11
170 €
153 €
215 €
281 €
DRG‐XLF
CZ‐ CF/CG
CZR‐ XJF/XKF BLR‐ XJF/XKF
BL‐ AB/BŁ
191 €
160 €
221 €
191 €
217 €
186 €
217 €
186 €
232 €
200 €
232 €
200 €
183 €
223 €
219 €
219 €
234 €
234 €
160 €
191 €
186 €
186 €
200 €
200 €
XLF
čerešňa
Ceny platné od
1.7.2011
Povrchová úprava
12.8
12.9
166 €
166 €
149 €
149 €
210 €
210 €
277 €
277 €
www.dextrade.sk
e-mail: [email protected]
tel.: 041/7055 105-107
fax: 041/7643 722
CENNÍK
DEXTRADE Žilina, s.r.o.,
Kamenná 9, 010 01 Žilina
MASÍVNE DVIERKA
VIVALDI
XD
dub
Opis elementov
Dvierka plné
Rám
Rám s mriežkou
Oblúkové dvierka plné
Oblúkové dvierka ‐ rám
Frézované čielko
Čielko plné s rámom; Blend plný s rámom
Frézovaný blend
MOZART
KLASICKÉ
Ceny bez DPH
Symbol‐ Typ
DP‐XD
DR‐XD
DK‐XD
DPG‐XD
DRG‐XD
CZ‐ AU/AW
CZR‐ XE/XF BLR‐ XE/XD
BL‐ AB/ CE
0.0.
168 €
134 €
228 €
262 €
186 €
231 €
5.6
196 €
173 €
285 €
323 €
243 €
274 €
Povrchová úprava
3.18
3.21
186 €
186 €
164 €
164 €
271 €
271 €
307 €
307 €
231 €
231 €
260 €
260 €
4.1
186 €
164 €
271 €
307 €
231 €
260 €
12.11
186 €
164 €
271 €
307 €
231 €
260 €
3.2
186 €
164 €
271 €
307 €
231 €
260 €
259 €
315 €
300 €
300 €
300 €
300 €
300 €
231 €
274 €
260 €
260 €
260 €
260 €
260 €
11.17.4
11.18.2
XA
jelša
Povrchová úprava
0.0.
Opis elementov
Dvierka plné
Rám
Rám s mriežkou
Oblúkové dvierka plné
Oblúkové dvierka ‐ rám
Frézované čielko
Čielko plné s rámom; Blend plný s rámom
Frézovaný blend
PUCCINI
Symbol‐ Typ
DP‐XA
DR‐XA
DK‐XA
DPG‐XA
DRG‐XA
CZ‐ XB/XC
CZR‐ XA/XR BLR‐ XA/XO
BL‐ AB/XB
12.9
149 €
124 €
185 €
268 €
191 €
160 €
13.2
170 €
144 €
205 €
289 €
212 €
181 €
12.8
174 €
149 €
210 €
295 €
217 €
186 €
174 €
149 €
210 €
295 €
217 €
186 €
183 €
209 €
219 €
219 €
160 €
181 €
186 €
186 €
XSF
jelša
Povrchová úprava
11.6
Opis elementov
Dvierka plné
Rám
Rám s mriežkou
Oblúkové dvierka plné
Oblúkové dvierka ‐ rám
Frézované čielko
Symbol‐ Typ
DP‐XSF
DR‐XSF
DK‐XSF
DPG‐XSF
DRG‐XSF
CZ‐ CF/ CG
Čielko plné s rámom; Blend plný s rámom
Frézovaný blend
CZR‐ XJF/XKF BLR‐ XKF/XJF
BL‐ AB/ BŁ
WAGNER
0.0.
151 €
124 €
186 €
252 €
180 €
161 €
11.8
179 €
154 €
215 €
300 €
224 €
191 €
11.7
179 €
154 €
215 €
300 €
224 €
191 €
179 €
154 €
215 €
300 €
224 €
191 €
179 €
154 €
215 €
300 €
224 €
191 €
179 €
154 €
215 €
300 €
224 €
191 €
185 €
223 €
223 €
223 €
223 €
223 €
161 €
191 €
191 €
191 €
191 €
191 €
0.0.
12.9
12.8
147 €
122 €
183 €
184 €
184 €
157 €
229 €
248 €
177 €
186 €
186 €
173 €
147 €
208 €
216 €
216 €
183 €
260 €
274 €
203 €
198 €
198 €
173 €
147 €
208 €
216 €
216 €
183 €
260 €
274 €
203 €
198 €
198 €
CK
čerešňa
Opis elementov
Dvierka plné
Rám
Rám s mriežkou
Dvierka plné + mriežka
Dvierka plné s oblúkom
Rám s oblúkom
Rám s oblúkom ‐ mriežka
Oblúkové dvierka Oblúkové dvierka ‐ rám
Frézované čielko
Frézovaný blend
Ceny platné od
1.7.2011
Symbol‐ Typ
DP‐CK
DR‐CK
DK‐CK
DPK‐CK
DPŁ‐CK
DRŁ‐CK
DKŁ‐CK
DPG‐CK
DRG‐CK
CZ‐ Z/BH/AE
BL‐ AB/AE/AA/AŁ
www.dextrade.sk
e-mail: [email protected]
Povrchová úprava
12.1
12.11
177 €
152 €
213 €
220 €
220 €
188 €
264 €
279 €
207 €
205 €
205 €
177 €
152 €
213 €
220 €
220 €
188 €
264 €
279 €
207 €
205 €
205 €
5.1
182 €
162 €
220 €
227 €
227 €
194 €
272 €
289 €
219 €
211 €
211 €
5.3
3.11.1
182 €
162 €
220 €
227 €
227 €
194 €
272 €
289 €
219 €
211 €
211 €
177 €
152 €
213 €
220 €
220 €
188 €
264 €
279 €
207 €
205 €
205 €
tel.: 041/7055 105-107
fax: 041/7643 722
CENNÍK
DEXTRADE Žilina, s.r.o.,
Kamenná 9, 010 01 Žilina
MASÍVNE DVIERKA
RAVEL
FG
čerešňa
Opis elementov
Dvierka plné
Rám
Rám s mriežkou
Oblúkové dvierka Oblúkové dvierka ‐ rám
Frézované čielko
Frézovaný blend
KLASICKÉ
Ceny bez DPH
Povrchová úprava
5.1
170 €
149 €
232 €
282 €
237 €
214 €
214 €
Symbol‐ Typ
DP‐FG
DR‐FG
DK‐FG
DPG‐FG
DRG‐FG
CZ‐ DL/DZ
BL‐ AB/DX/DY
0.0.
139 €
117 €
200 €
235 €
190 €
190 €
190 €
Symbol‐ Typ
DP‐AO
DR‐AO
DK‐AO
DPK‐AO
DPŁ‐AO
DRŁ‐AO
DKŁ‐AO
DS‐AO
DPF‐AO
DPG‐AO
DRG‐AO
CZ‐ V/W/BA
BL‐ AB/AG/Ł/AM
0.0.
145 €
121 €
183 €
181 €
181 €
154 €
229 €
145 €
174 €
244 €
174 €
186 €
186 €
Symbol‐ Typ
DP‐EP
DR‐EP
DK‐EP
DPŁ‐EP
DRŁ‐EP
DKŁ‐EP
DS‐EP
DPG‐EP
DRG‐EP
CZ‐ AN/AR
BL‐ AB/BZ/CP
0.0.
132 €
118 €
195 €
149 €
132 €
223 €
132 €
237 €
201 €
172 €
172 €
Povrchová úprava
11.8.1
11.6.1
149 €
149 €
134 €
134 €
211 €
211 €
166 €
166 €
149 €
149 €
240 €
240 €
149 €
149 €
262 €
262 €
226 €
226 €
185 €
185 €
185 €
185 €
Opis elementov
Dvierka plné
Rám
Rám s mriežkou
Oblúkové dvierka
Oblúkové dvierka ‐ rám
Frézované čielko
Symbol‐ Typ
DP‐XAWF
DR‐XAWF
DK‐XAWF
DPG‐XAWF
DRG‐XAWF
CZ‐ CK/AG
0.0.
140 €
124 €
185 €
251 €
191 €
160 €
Povrchová úprava
12.11
12.8
166 €
166 €
149 €
149 €
210 €
210 €
277 €
277 €
217 €
217 €
186 €
186 €
5.1
172 €
155 €
219 €
288 €
225 €
194 €
5.3
172 €
155 €
219 €
288 €
225 €
194 €
Čielko plné s rámom; Blend plný s rámom
Frézovaný blend
CZR‐ XAEF/XADF BLR‐ XACF/XABF
BL‐ AB/AH
183 €
220 €
220 €
229 €
229 €
160 €
186 €
186 €
194 €
194 €
STRAUSS
5.3
170 €
149 €
232 €
282 €
237 €
214 €
214 €
AO
jelša
Opis elementov
Dvierka plné
Rám
Rám s mriežkou
Dvierka plné + mriežka
Dvierka s oblúkom
Dvierka s oblúkom ‐ rám
Dvierka s oblúkom‐mriežka
Mriežka
Dvierka s výrezom
Oblúkové dvierka
Oblúkové dvierka ‐ rám
Frézované čielko
Frézovaný blend
STRAVINSKY
Povrchová úprava
5.1
12.5
174 €
170 €
150 €
146 €
213 €
208 €
219 €
213 €
219 €
213 €
184 €
181 €
267 €
260 €
174 €
170 €
209 €
204 €
275 €
270 €
205 €
200 €
213 €
208 €
213 €
208 €
12.8
170 €
146 €
208 €
213 €
213 €
181 €
260 €
170 €
204 €
270 €
200 €
208 €
208 €
13.2
165 €
141 €
203 €
207 €
207 €
176 €
254 €
165 €
198 €
265 €
195 €
200 €
200 €
EP
jelša
Opis elementov
Dvierka plné
Rám
Rám s mriežkou
Dvierka s oblúkom
Dvierka s oblúkom ‐ rám
Dvierka s oblúkom‐mriežka
Mriežka
Oblúkové dvierka
Oblúkové dvierka ‐ rám
Frézované čielko
Frézovaný blend
BIZET
11.1.1
149 €
134 €
211 €
166 €
149 €
240 €
149 €
262 €
226 €
185 €
185 €
XAWF
čerešňa
Ceny platné od
1.7.2011
www.dextrade.sk
e-mail: [email protected]
tel.: 041/7055 105-107
fax: 041/7643 722
CENNÍK
DEXTRADE Žilina, s.r.o.,
Kamenná 9, 010 01 Žilina
MASÍVNE DVIERKA
ROSSINI
XBJF
čerešňa
Novinka
KLASICKÉ
Ceny bez DPH
Povrchová úprava
5.3
178 €
162 €
225 €
313 €
246 €
205 €
Opis elementov
Dvierka plné
Rám
Rám s mriežkou
Oblúkové dvierka
Oblúkové dvierka ‐ rám
Frézované čielko
Symbol‐ Typ
DP‐XBJF
DR‐XBJF
DK‐XBJF
DPG‐XBJF
DRG‐XBJF
CZ‐AU/AW
0.0.
147 €
128 €
197 €
267 €
201 €
180 €
Čielko plné s rámom; Blend plný s rámom
CZR‐ XALF/XAMF BLR‐ XAIF/XAJF
218 €
244 €
244 €
Frézovaný blend
BL‐ AB/CE
180 €
205 €
205 €
Symbol‐ Typ
DP‐XBKF
DR‐XBKF
DK‐XBKF
CZ‐EG/EH
CZR‐XANF
BL‐ AB/EH
0.0.
152 €
134 €
201 €
196 €
227 €
196 €
Symbol‐ Typ
DP‐XAJF
DR‐XAJF
DK‐XAJF
DS‐XAJF
DPG‐XAJF
DRG‐XAJF
CZ‐ AH/CW
BLR‐ XSF
BL‐ AB/DH
0.0.
140 €
124 €
185 €
140 €
251 €
191 €
160 €
241 €
160 €
Symbol‐ Typ
DP‐DN
DR‐DN
DK‐DN
DPG‐DN
DRG‐DN
CZ‐ AN/CI/AR
BL‐ AB/BZ/CN
0.0.
152 €
136 €
212 €
248 €
189 €
216 €
216 €
BELLINI
5.1
178 €
162 €
225 €
313 €
246 €
205 €
XBKF
čerešňa
Novinka
Opis elementov
Dvierka plné
Rám
Rám s mriežkou
Frézované čielko
Čielko plné s rámom
Frézovaný blend
HAENDEL
Povrchová úprava
5.3
182 €
166 €
231 €
224 €
253 €
224 €
5.1
182 €
166 €
231 €
224 €
253 €
224 €
XAJF
jelša
Opis elementov
Dvierka plné
Rám
Rám s mriežkou
Mriežka
Oblúkové dvierka
Oblúkové dvierka ‐ rám
Frézované čielko
Blend plny s ramom
Frézovaný blend
BEETHOVEN
11.8.1
151 €
137 €
217 €
151 €
268 €
229 €
205 €
242 €
205 €
Povrchová úprava
11.6.1
11.1.1
151 €
151 €
137 €
137 €
217 €
217 €
151 €
151 €
268 €
268 €
229 €
229 €
205 €
205 €
242 €
242 €
205 €
205 €
5.1
172 €
155 €
219 €
172 €
288 €
225 €
194 €
257 €
194 €
5.3
172 €
155 €
219 €
172 €
288 €
225 €
194 €
257 €
194 €
DN
dub
Opis elementov
Dvierka plné
Rám
Rám s mriežkou
Oblúkové dvierka
Oblúkové dvierka ‐ rám
Frézované čielko
Frézovaný blend
BEETHOVEN
Povrchová úprava
3.18
172 €
157 €
238 €
286 €
234 €
232 €
232 €
3.27
178 €
162 €
247 €
296 €
242 €
240 €
240 €
DN
jaseň
Opis elementov
Dvierka plné
Rám
Rám s mriežkou
Oblúkové dvierka
Oblúkové dvierka ‐ rám
Frézované čielko
Frézovaný blend
Ceny platné od
1.7.2011
Symbol‐ Typ
DP‐DN
DR‐DN
DK‐DN
DPG‐DN
DRG‐DN
CZ‐ AN/CI/AR
BL‐ AB/BZ/CN
Povrchová úprava
11.17.3
11.21.1
11.19.1
164 €
160 €
160 €
150 €
146 €
146 €
229 €
223 €
223 €
273 €
267 €
267 €
224 €
217 €
217 €
219 €
215 €
215 €
219 €
215 €
215 €
www.dextrade.sk
e-mail: [email protected]
tel.: 041/7055 105-107
fax: 041/7643 722
CENNÍK
DEXTRADE Žilina, s.r.o.,
Kamenná 9, 010 01 Žilina
MASÍVNE DVIERKA
BEETHOVEN
DN
čerešňa
Opis elementov
Dvierka plné
Rám
Rám s mriežkou
Oblúkové dvierka
Oblúkové dvierka ‐ rám
Frézované čielko
Frézovaný blend
GERSHWIN
KLASICKÉ
Ceny bez DPH
Symbol‐ Typ
DP‐DN
DR‐DN
DK‐DN
DPG‐DN
DRG‐DN
CZ‐ AN/CI/AR
BL‐ AB/BZ/CN
0.0.
139 €
122 €
183 €
248 €
189 €
169 €
169 €
Povrchová úprava
12.9
164 €
147 €
208 €
274 €
214 €
187 €
187 €
12.11
168 €
152 €
213 €
279 €
219 €
193 €
193 €
XAXF
jaseň
Opis elementov
Dvierka plné
Rám
Rám s mriežkou
Oblúkové dvierka
Oblúkové dvierka ‐ rám
Frézované čielko
Frézovaný blend
LISZT
Symbol‐ Typ
DP‐XAXF
DR‐XAXF
DK‐XAXF
DPG‐XAXF
DRG‐XAXF
CZ‐ DF/DW
BL‐ AB/DN
Povrchová úprava
11.18.2
11.17.3
172 €
172 €
134 €
134 €
243 €
243 €
302 €
302 €
224 €
224 €
215 €
215 €
215 €
215 €
AR
jelša
Opis elementov
Dvierka plné
Rám
Rám s mriežkou
Dvierka plné + mriežka
Dvierka s oblúkom
Dvierka s oblúkom ‐ rám
Dvierka s oblúkom‐mriežka
Dvierka s výrezom
Mriežka
Oblúkové dvierka
Oblúkové dvierka ‐ rám
Frézované čielko
Frézovaný blend
WEBER
Povrchová úprava
12.5
5.7
174 €
178 €
149 €
154 €
210 €
217 €
218 €
225 €
218 €
225 €
185 €
190 €
263 €
271 €
209 €
215 €
174 €
178 €
277 €
286 €
205 €
211 €
208 €
215 €
208 €
215 €
Symbol‐ Typ
DP‐AR
DR‐AR
DK‐AR
DPK‐AR
DPŁ‐AR
DRŁ‐AR
DKŁ‐AR
DPF‐AR
DS‐AR
DPG‐AR
DRG‐AR
CZ‐ V/ W/BA
BL‐ AB/AG/P/AM
0.0.
149 €
124 €
185 €
186 €
186 €
158 €
231 €
179 €
149 €
251 €
179 €
186 €
186 €
Symbol‐ Typ
DP‐FR
DR‐FR
DK‐FR
DPK‐FR
DPŁ‐FR
DRŁ‐FR
DKŁ‐FR
DPG‐FR
DRG‐FR
CZ‐ Z/AE
BL‐ AB/AE/AŁ
Povrchová úprava
0.0.
5.5
126 €
154 €
107 €
134 €
190 €
218 €
149 €
176 €
152 €
176 €
132 €
162 €
203 €
227 €
229 €
270 €
190 €
232 €
178 €
201 €
178 €
201 €
5.1
178 €
154 €
217 €
225 €
225 €
190 €
271 €
215 €
178 €
286 €
211 €
215 €
215 €
13.2
170 €
144 €
205 €
203 €
212 €
180 €
257 €
203 €
170 €
272 €
200 €
200 €
200 €
FR
breza
Opis elementov
Dvierka plné
Rám
Rám s mriežkou
Dvierka plné + mriežka
Dvierka s oblúkom
Dvierka s oblúkom ‐ rám
Dvierka s oblúkom‐mriežka
Oblúkové dvierka
Oblúkové dvierka ‐ rám
Frézované čielko
Frézovaný blend
Ceny platné od
1.7.2011
www.dextrade.sk
e-mail: [email protected]
tel.: 041/7055 105-107
fax: 041/7643 722
CENNÍK
DEXTRADE Žilina, s.r.o.,
Kamenná 9, 010 01 Žilina
MASÍVNE DVIERKA
SCHUMANN
A
dub
Opis elementu
Dvierka plné
Rám
Rám s mriežkou
Dvierka plné + mriežka
Dvierka s oblúkom
Dvierka s oblúkom ‐ rám
Dvierka s oblúkom‐mriežka
Mriežka
Oblúkové dvierka
Oblúkové dvierka ‐ rám
Frézované čielko
Frézovaný blend
DWORZAK
KLASICKÉ
Ceny bez DPH
Symbol‐ Typ
DP‐A
DR‐A
DK‐A
DPK‐A
DPŁ‐A
DRŁ‐A
DKŁ‐A
DS‐A
DPG‐I
DRG‐I
CZ‐ E/C/DT/AC
BL‐ AB/AC/A/AS
0.0.
133 €
110 €
203 €
166 €
166 €
141 €
253 €
133 €
222 €
176 €
215 €
215 €
5.7
166 €
140 €
241 €
207 €
207 €
176 €
302 €
166 €
263 €
211 €
250 €
250 €
Povrchová úprava
3.3.1
4.1.1
152 €
152 €
129 €
129 €
221 €
221 €
190 €
190 €
190 €
190 €
162 €
162 €
276 €
276 €
152 €
152 €
241 €
241 €
195 €
195 €
230 €
230 €
230 €
230 €
3.22
155 €
132 €
226 €
194 €
194 €
165 €
282 €
155 €
246 €
198 €
236 €
236 €
12.11
155 €
132 €
226 €
194 €
194 €
165 €
282 €
155 €
246 €
198 €
236 €
236 €
3.22
178 €
138 €
251 €
178 €
313 €
231 €
222 €
261 €
222 €
5.6
183 €
142 €
258 €
183 €
322 €
238 €
229 €
269 €
229 €
FM
buk
Opis elementu
Dvierka plné
Rám
Rám s mriežkou
Mriežka
Oblúkové dvierka
Oblúkové dvierka ‐ rám
Frézované čielko
Čielko plné s rámom Čapované čielko
Frézovaný blend
MONIUSZKO
Symbol‐ Typ
DP‐FM
DR‐FM
DK‐FM
DS‐FM
DPG‐FM
DRG‐FM
CZ‐ CK/AG
CZR‐DO CZ‐EA
BL‐ AB/AH
Povrchová úprava
0.0.
5.5
135 €
164 €
118 €
147 €
207 €
236 €
135 €
164 €
261 €
305 €
202 €
246 €
201 €
222 €
251 €
277 €
201 €
222 €
ET
jelša
Opis elementov
Dvierka plné
Rám
Rám s mriežkou
Mriežka
Oblúkové dvierka
Oblúkové dvierka ‐ rám
Frézované čielko
Blend plný s rámom
Frézovaný blend
MONIUSZKO
Symbol‐ Typ
DP‐ET
DR‐ET
DK‐ET
DS‐ET
DPG‐ET
DRG‐ET
CZ‐ BL/DB
BLR‐DM
BL‐ AB/CL
0.0.
158 €
117 €
194 €
158 €
282 €
201 €
196 €
219 €
196 €
Symbol‐ Typ
DP‐ET
DR‐ET
DK‐ET
DS‐ET
DPG‐ET
DRG‐ET
CZ‐ BL/DB
BLR‐DM
BL‐ AB/CL
0.0.
158 €
117 €
231 €
158 €
282 €
201 €
207 €
248 €
207 €
Povrchová úprava
5.7
5.3
178 €
178 €
138 €
138 €
215 €
215 €
178 €
178 €
303 €
303 €
222 €
222 €
217 €
217 €
240 €
240 €
217 €
217 €
5.1
178 €
138 €
215 €
178 €
303 €
222 €
217 €
240 €
217 €
ET
dub
Opis elementov
Dvierka plné
Rám
Rám s mriežkou
Mriežka
Oblúkové dvierka
Oblúkové dvierka ‐ rám
Frézované čielko
Blend plný s rámom
Frézovaný blend
Ceny platné od
1.7.2011
5.7
183 €
142 €
258 €
183 €
322 €
238 €
229 €
269 €
229 €
Povrchová úprava
5.2
3.11
183 €
178 €
142 €
138 €
258 €
251 €
178 €
183 €
313 €
322 €
231 €
238 €
222 €
229 €
261 €
269 €
222 €
229 €
www.dextrade.sk
e-mail: [email protected]
tel.: 041/7055 105-107
fax: 041/7643 722
CENNÍK
DEXTRADE Žilina, s.r.o.,
Kamenná 9, 010 01 Žilina
MASÍVNE DVIERKA
WIENIAWSKI
FM
jaseň
Opis elementov
Dvierka plné
Rám
Rám s mriežkou
Mriežka
Oblúkové dvierka
Oblúkové dvierka ‐ rám
Frézované čielko
Čielko plné s rámom Čapované čielko
Frézovaný blend
BACH
KLASICKÉ
Ceny bez DPH
Symbol‐ Typ
DP‐FM
DR‐FM
DK‐FM
DS‐FM
DPG‐FM
DRG‐FM
CZ‐ CK/AG
CZR‐DO CZ‐EA
BL‐ AB/AH
Povrchová úprava
11.17.3
11.21.1
11.19.1
168 €
174 €
174 €
153 €
136 €
136 €
246 €
245 €
245 €
168 €
174 €
174 €
313 €
306 €
306 €
232 €
226 €
226 €
235 €
217 €
217 €
277 €
255 €
255 €
235 €
217 €
217 €
Symbol‐ Typ
DP‐EO
DR‐EO
DK‐EO
DPK‐EO
DPŁ‐EO
DRŁ‐EO
DKŁ‐EO
DPF‐EO
DPG‐EO
DRG‐EO
CZ‐ CS/DA/CU
BL‐ AB/DB/DC/DI
0.0.
171 €
120 €
231 €
195 €
195 €
166 €
283 €
187 €
260 €
185 €
222 €
222 €
3.16
189 €
138 €
249 €
222 €
222 €
189 €
310 €
213 €
284 €
209 €
239 €
239 €
Symbol‐ Typ
DP‐EO
DR‐EO
DK‐EO
DPK‐EO
DPŁ‐EO
DRŁ‐EO
DKŁ‐EO
DPF‐EO
DPG‐EO
DRG‐EO
CZ‐ CS/DA/CU
BL‐ AB/DB/DC/DI
0.0.
154 €
115 €
198 €
170 €
168 €
126 €
221 €
184 €
275 €
201 €
198 €
198 €
EO
dub
Opis elementov
Dvierka plné
Rám
Rám s mriežkou
Dvierka plné + mriežka
Dvierka s oblúkom
Dvierka s oblúkom ‐ rám
Dvierka s oblúkom‐mriežka
Dvierka s výrezom
Oblúkové dvierka
Oblúkové dvierka ‐ rám
Frézované čielko
Frézovaný blend
BACH
Povrchová úprava
3.18
3.22
189 €
189 €
138 €
138 €
249 €
249 €
222 €
222 €
222 €
222 €
189 €
189 €
310 €
310 €
213 €
213 €
284 €
284 €
209 €
209 €
239 €
239 €
239 €
239 €
12.11
189 €
138 €
249 €
222 €
222 €
189 €
310 €
213 €
284 €
209 €
239 €
239 €
5.6
194 €
142 €
257 €
229 €
229 €
195 €
319 €
220 €
292 €
215 €
246 €
246 €
EO
jelša
Opis elementu
Dvierka plné
Rám
Rám s mriežkou
Dvierka plné + mriežka
Dvierka s oblúkom
Dvierka s oblúkom ‐ rám
Dvierka s oblúkom‐mriežka
Dvierka s výrezom
Oblúkové dvierka
Oblúkové dvierka ‐ rám
Frézované čielko
Frézovaný blend
Ceny platné od
1.7.2011
Povrchová úprava
12.11
12.21
173 €
181 €
134 €
140 €
217 €
226 €
189 €
197 €
188 €
195 €
145 €
151 €
240 €
250 €
204 €
212 €
304 €
316 €
230 €
239 €
213 €
222 €
213 €
222 €
www.dextrade.sk
e-mail: [email protected]
5.1
178 €
138 €
223 €
194 €
192 €
150 €
247 €
209 €
313 €
236 €
219 €
219 €
tel.: 041/7055 105-107
fax: 041/7643 722
CENNÍK
DEXTRADE Žilina, s.r.o.,
Kamenná 9, 010 01 Žilina
SKLO
Sklo rovné
Ceny bez DPH
Názov
Anisol
Bezbarwne
Satyna Brąz
Colomo czarne
Duże Caro Clear
Faggio Wanilia
Master Care
Porcelana Niebieska
Porcelana Brązowa
Satinato
Słoneczko
Warkocz Przezroczyste
Warkocz Satinato
Winogorno
Róża
Kaczki
Winorośl
Maki
Wrzos
Pomarańcze
Kamienie
Kwiat Tłoczony
Kostki
Tribal rzeżbiony
Tribal grawerowany
Dzbanek
C‐1
F‐1
G‐1
H‐1
I‐1
J‐1
K‐1
N‐1
O‐1
P‐1
R‐1
PA‐1
PB‐1
PC‐1
PD‐1
PE‐1
PF‐1
PG‐1
[m2]
38 €
29 €
82 €
43 €
73 €
43 €
79 €
294 €
294 €
112 €
122 €
139 €
122 €
88 €
103 €
352 €
302 €
222 €
185 €
443 €
575 €
222 €
302 €
249 €
249 €
116 €
500 €
393 €
781 €
748 €
426 €
388 €
407 €
383 €
513 €
425 €
718 €
232 €
431 €
112 €
133 €
82 €
193 €
196 €
<0,17 m2/ ks
7 €
5 €
14 €
7 €
12 €
7 €
13 €
37 €
37 €
19 €
21 €
24 €
21 €
15 €
17 €
61 €
58 €
43 €
36 €
79 €
104 €
41 €
56 €
46 €
46 €
23 €
85 €
67 €
132 €
127 €
72 €
66 €
70 €
65 €
87 €
72 €
122 €
43 €
79 €
22 €
26 €
16 €
36 €
38 €
Názov
Paski białe
Paski żółte
Abstrakcja 1
Bambus
Bukiet maków
Kryształy Bukiet róż fioletowych / czerwonych
Ogigole
137 €
157 €
315 €
315 €
257 €
354 €
257 €
257 €
27 €
31 €
60 €
63 €
51 €
92 €
51 €
51 €
Ceny platné od
1.7.2011
www.dextrade.sk
e-mail: [email protected]
tel.: 041/7055 105-107
fax: 041/7643 722
CENNÍK
DEXTRADE Žilina, s.r.o.,
Kamenná 9, 010 01 Žilina
SKLO
Sklo oblúkové
Ceny bez DPH
cena za 1 ks
459 €
28 €
41 €
31 €
37 €
31 €
41 €
91 €
91 €
49 €
51 €
59 €
51 €
43 €
47 €
106 €
117 €
197 €
26 €
147 €
162 €
141 €
216 €
212 €
146 €
154 €
171 €
148 €
163 €
145 €
190 €
Názov / výška
Antisol
Satyna Brąz
Colomo czarne
Duże Caro Clear
Faggio Wanilia
Master Care
Porcelana Niebieska
Porcelana Brązowa
Satinato
Słoneczko
Warkocz Przezroczyste
Warkocz Satinato
Winogorno
Róża
Kaczki
Pomarańcze
Kamienie Bezbarwne
Kryształy
C‐1
F‐1
G‐1
H‐1
I‐1
J‐1
K‐1
N‐1
O‐1
P‐1
R‐1
Sklo oblúkové
600 €
29 €
42 €
32 €
38 €
32 €
41 €
91 €
91 €
49 €
52 €
59 €
52 €
43 €
47 €
106 €
122 €
197 €
26 €
145 €
163 €
141 €
217 €
213 €
147 €
155 €
173 €
149 €
163 €
146 €
191 €
609 €
29 €
43 €
32 €
38 €
32 €
42 €
93 €
93 €
50 €
53 €
60 €
53 €
44 €
48 €
112 €
121 €
199 €
26 €
147 €
165 €
144 €
220 €
216 €
149 €
157 €
175 €
151 €
166 €
148 €
191 €
749 €
36 €
53 €
40 €
47 €
40 €
51 €
114 €
114 €
62 €
65 €
74 €
65 €
54 €
59 €
130 €
144 €
234 €
33 €
172 €
203 €
177 €
270 €
266 €
183 €
194 €
215 €
186 €
204 €
182 €
238 €
809 €
39 €
57 €
42 €
51 €
42 €
55 €
123 €
123 €
67 €
70 €
80 €
70 €
58 €
63 €
139 €
160 €
246 €
36 €
195 €
219 €
191 €
292 €
287 €
198 €
209 €
232 €
200 €
220 €
196 €
260 €
889 €
42 €
62 €
47 €
55 €
47 €
61 €
137 €
137 €
73 €
77 €
88 €
77 €
65 €
70 €
152 €
170 €
269 €
39 €
195 €
241 €
209 €
321 €
315 €
218 €
229 €
255 €
220 €
242 €
216 €
283 €
Ceny bez DPH
cena za m2
Názov
Winorośl
Maki
Wrzos
Kwiat Tłoczony
Kostki
Tribal grawerowany
Tribal rzeżbiony
Dzbanek
Paski białe
Paski żółte
Bukiet maków
Bukiet róż czerwonych bukiet róż fioletowych
PA‐1
PB‐1
PC‐1
PE‐1
[m2]
346 €
254 €
212 €
254 €
346 €
345 €
345 €
212 €
166 €
190 €
265 €
267 €
328 €
527 €
208 €
178 €
Sklo v hliníkovom rámiku
Ceny bez DPH
Názov
[m2]
<0,17 m2
[bm]
Abstrakcja 2, Abstrakcja 3
Úchyt
497 €
0 €
87 €
0 €
0 €
34 €
Ceny platné od
1.7.2011
www.dextrade.sk
e-mail: [email protected]
tel.: 041/7055 105-107
fax: 041/7643 722
CENNÍK
DIGESTORY A RÍMSY
DEXTRADE Žilina, s.r.o.,
Kamenná 9, 010 01 Žilina
Digestory
Firmy Faber bez lemovania
Cena za 1 ks
Názov
Ranch 60
Ranch 90
Ranch Angolo
Trendy 90
Trendy 120
* Lakované lemovanie
Typ
A,C, I
A,C, I
A, C, I rohový
B
B
Materiál
Jelša, dub
Jelša, dub
Jelša, dub
Jelša, dub
Jelša, dub
Šírka
600
900
1 000
900
1 200
Ranch
Bez lemovania
300 €
349 €
629 €
384 €
419 €
Tendy
Lemovanie
na digestory firmy Faber
Názov
A
A
A rohový
B
B
C
C
C rohový
I I I rohový
Materiál
Jelša, dub
Jelša, dub
Jelša, dub
Jelša, dub
Jelša, dub
Jelša, dub
Jelša, dub
Jelša, dub
Jelša, dub
Jelša, dub
Jelša, dub
Šírka
600
900
1000
900
1200
600
900
1000
600
900
1000
0.0.
127 €
132 €
201 €
164 €
224 €
133 €
139 €
213 €
133 €
139 €
213 €
lakované
127 €
132 €
201 €
164 €
224 €
133 €
139 €
213 €
133 €
139 €
213 €
Šírka
600
900
600
900
0.0.
443 €
477 €
584 €
614 €
lakované
484 €
523 €
616 €
649 €
Digestory
Firmy Flamec z lemovaním
Cena za 1ks
Materiál
Názov
Margarita Giselleorech
Margarita Giselleorech
Mimosa 60
buk, dub
Mimosa 90
buk, dub
Margarita
Ceny platné od
1.7.2011
Mimosa
www.dextrade.sk
e-mail: [email protected]
tel.: 041/7055 105-107
fax: 041/7643 722
CENNÍK
Doplnky
DEXTRADE Žilina, s.r.o.,
Kamenná 9, 010 01 Žilina
DOPLNKY
Rímsy
Cena bez DPH za 1 ks
Názov
LWL
LWL
LWL
LWL
LWL
LWL
LWGL
LWO
LWL
LWL
LWL
LWL
LWL
LWL
LWGL
LWL
LWL
LWL
LWL
LWL
LWL
LWGL
Doplnky
Typ
A, G
A, G
A, G
A, G
A, G
A, G
B, H
E, K
L, R
L, R
L, R
L, R
L, R
L, R
Ł, S
M, T M, T M, T M, T M, T M, T N, U Materiál
dub, jelša, buk
dub, jelša, buk
dub, jelša, buk
dub, jelša, buk
dub, jelša, buk
dub, jelša, buk
dub, jelša, buk
dub, buk
dub, jelša, buk
dub, jelša, buk
dub, jelša, buk
dub, jelša, buk
dub, jelša, buk
dub, jelša, buk
dub, jelša, buk
dub, jelša, buk
dub, jelša, buk
dub, jelša, buk
dub, jelša, buk
dub, jelša, buk
dub, jelša, buk
dub, jelša, buk
Dĺžka
2 700
2 400
2 100
1 800
1 500
1 200
660
2 600
2 700
2 400
2 100
1 800
1 500
1 200
725
2 700
2 400
2 100
1 800
1 500
1 200
725
0.0.
39 €
34 €
30 €
26 €
23 €
20 €
26 €
26 €
65 €
55 €
50 €
40 €
34 €
28 €
53 €
66 €
53 €
48 €
39 €
32 €
26 €
60 €
lakované
44 €
37 €
33 €
28 €
25 €
22 €
27 €
29 €
73 €
63 €
56 €
44 €
38 €
31 €
55 €
78 €
62 €
56 €
45 €
37 €
29 €
63 €
Typ
C, I
C, I
C, I
C,I
D, J
F
O, W O, W O, W O, W P, X Materiál
dub, jelša, buk
dub, jelša, buk
dub, jelša, buk
dub, jelša, buk
dub, jelša, buk
dub, buk
dub, jelša
dub, jelša
dub, jelša
dub, jelša
dub, jelša
Dĺžka
2 700
2 400
2 100
1 800
600
2 600
2 700
2 400
2 100
1 800
600
0.0.
40 €
33 €
30 €
26 €
26 €
21 €
44 €
36 €
30 €
27 €
31 €
Lakované
44 €
36 €
33 €
28 €
27 €
26 €
48 €
39 €
33 €
29 €
31 €
Typ
A 100
B 100
A 150
B 150
C 100
C 150
Materiál
dub, jelša, buk
dub, jelša, buk
dub, jelša, buk
dub, jelša, buk
hliník
hliník
Dĺžka
2 800
815
2 800
815
2 800
2 800
0.0.
17 €
14 €
25 €
18 €
29 €
42 €
Lakované
22 €
16 €
33 €
22 €
Lišty
Cena bez DPH za 1 ks
Názov
LPL
LPL
LPL
LPL
LPGL
LPO
LPL
LPL
LPL
LPL
LPGL
Doplnky
Soklové lišty
Cena bez DPH za 1 ks
Názov
LCO
LCGO
LCO
LCGO
LCO LCO
Ceny platné od
1.7.2011
www.dextrade.sk
e-mail: [email protected]
tel.: 041/7055 105-107
fax: 041/7643 722
CENNÍK
Doplnky
DEXTRADE Žilina, s.r.o.,
Kamenná 9, 010 01 Žilina
DOPLNKY
Lišty ‐ horný roh
Cena bez DPH za 1 ks
Typ
A
B
C
Materiál
buk, "r" 8 mm
buk, "r" 6 mm
buk, "r" 8 mm
Dĺžka
785 x 38
785 x 38
785 x 36
0.0.
26 €
26 €
26 €
Lakované
29 €
29 €
29 €
Typ
viď katalóg
viď katalóg
viď katalóg
viď katalóg
viď katalóg
viď katalóg
viď katalóg
viď katalóg
viď katalóg
viď katalóg
viď katalóg
Výška
140
120
120
120
140
140
140
260
260
350
350
Šírka
1 500
596
796
896
596
796
896
896
1 196
896
1 196
0.0.
43 €
17 €
22 €
23 €
20 €
25 €
26 €
41 €
54 €
51 €
70 €
Lakované
50 €
20 €
25 €
26 €
22 €
28 €
30 €
48 €
63 €
60 €
82 €
Názov
LNB
LNB
LNB
Doplnky
Ozdobné lišty
Cena bez DPH za 1 ks
Názov
LO 1
LO 2 LO 2
LO 2
LO 2
LO 2
LO 2
LO 4
LO 4
LO 4
LO 4
LO 1
Doplnky
LO 2
Lišty pod fľaše
Cena bez DPH za 1 ks
Názov
BL BL BL BL BL BL BL BL BL BL BL BL BL BL Doplnky
Typ
viď katalóg
viď katalóg
viď katalóg
viď katalóg
viď katalóg
viď katalóg
viď katalóg
iba XBKF (Bellini)
iba XBKF (Bellini)
iba XBKF (Bellini)
iba XBKF (Bellini)
iba XBKF (Bellini)
iba XBKF (Bellini)
iba XBKF (Bellini)
Výška
70
70
70
70
70
70
70
90
90
90
90
90
90
90
Šírka
296
396
446
496
596
796
896
296
396
446
496
596
796
896
0.0.
12 €
13 €
14 €
14 €
17 €
21 €
23 €
13 €
13 €
14 €
14 €
17 €
22 €
24 €
Lakované
13 €
14 €
15 €
15 €
19 €
23 €
26 €
13 €
14 €
16 €
16 €
19 €
25 €
28 €
Typ
3
4
Výška
50
80
Šírka
76
76
0.0.
24 €
26 €
Lakované
27 €
29 €
Ozdobné prvky
Cena bez DPH za 1 ks
Názov
NM‐3
NM‐4
Ceny platné od
1.7.2011
www.dextrade.sk
e-mail: [email protected]
tel.: 041/7055 105-107
fax: 041/7643 722
CENNÍK
DEXTRADE Žilina, s.r.o.,
Kamenná 9, 010 01 Žilina
DOPLNKY
Doplnky
Cena bez DPH za 1 ks
Typ
A
A
A
A
B
B
Názov
GG
GP
GP
GP
GP
GP
GG Typ A
Výška
526
950
1500
2000
950
1500
Šírka
70
70
70
70
350
350
0.0.
24 €
33 €
56 €
81 €
31 €
52 €
Lakované
25 €
35 €
59 €
85 €
39 €
64 €
GP Typ A
GP Typ B
Doplnky
Zásuvky
Cena za 1 szt.
Materiál
Jelša
Dub
Jelša
Dub
Jelša
Dub
Jelša
Dub
Doplnky
Výška
110
110
110
110
110
110
110
110
Šírka
110
110
110
110
160
160
160
160
Typ
A
A
A
A
Materiál
Dub
Jelša
Buk
Breza
Hĺbka
475
475
275
275
475
475
275
275
0.0.
13 €
17 €
11 €
13 €
14 €
20 €
12 €
14 €
Lakované
15 €
19 €
11 €
14 €
17 €
23 €
12 €
16 €
0.0.
123 €
107 €
117 €
113 €
Lakované
153 €
137 €
147 €
143 €
Korpusové rámiky
Cena za m2
Názov
RK RK RK RK Ceny platné od
1.7.2011
www.dextrade.sk
e-mail: [email protected]
tel.: 041/7055 105-107
fax: 041/7643 722
CENNÍK
Doplnky
DEXTRADE Žilina, s.r.o.,
Kamenná 9, 010 01 Žilina
DOPLNKY
Ozdobné stĺpiky
Jelša, dub
Cena bez DPH za 1 ks
Názov
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
Typ
B // E
B // E
B // E
B // E
B // E
G, I
G, I
G, I
G, I
G, I
L // J
L // J
L // J
L // J
L // J
H
H
H
H
H
Výška
570
713
860
920
1000
570
713
860
920
1000
570
713
860
920
1000
570
713
860
920
1000
Šírka
76 // 50 76 // 50 76 // 50 76 // 50 76 // 50 50
50
50
50
50
50 // 76
50 // 76
50 // 76
50 // 76
50 // 76
50
50
50
50
50
0.0.
19 €
21 €
24 €
25 €
27 €
21 €
25 €
28 €
32 €
33 €
34 €
36 €
39 €
41 €
45 €
15 €
18 €
21 €
22 €
23 €
Lakované
22 €
24 €
27 €
28 €
30 €
24 €
28 €
31 €
35 €
38 €
38 €
41 €
46 €
49 €
53 €
20 €
24 €
28 €
30 €
32 €
PL B PL E PL G PL I PL L PL J Doplnky
Ukončenie sokla
jelša, dub
Cena bez DPH za 1 ks
Názov
SC SC SC SC Ceny platné od
1.7.2011
Typ
A
A
A
A
Výška
100
100
150
150
Šírka
50
76
50
76
0.0.
3 €
4 €
4 €
5 €
www.dextrade.sk
e-mail: [email protected]
Lakované
4 €
4 €
5 €
5 €
tel.: 041/7055 105-107
fax: 041/7643 722
CENNÍK
DEXTRADE Žilina, s.r.o.,
Kamenná 9, 010 01 Žilina
DOPLNKY
Doplnky
Cena bez DPH za 1 ks
Názov
Kapitel Korbel Korbel Woluta Baza kolumny Trzon kolumny Typ
A
A
B
A
A
A
Výška
205
115
160
150
180
2100
Šírka
210
255
350
83
90
102
0.0.
100 €
78 €
116 €
32 €
52 €
71 €
Lakované
106 €
82 €
122 €
34 €
55 €
75 €
Trzon kolumny Kapitel Korbel A Korbel A Woluta
Doplnky
Rohová lišta
Cena bez DPH za 1 ks
Názov
LN
LN
LN
LN
LN
Typ
viď katalóg
viď katalóg
viď katalóg
viď katalóg
viď katalóg
min. výška lišty
Doplnky
Výška
570
713
860
920
1000
Šírka
45 x 45
45 x 45
45 x 45
45 x 45
45 x 45
396 mm
0.0.
17 €
18 €
22 €
22 €
24 €
max. výška lišty
Lakované
18 €
20 €
24 €
25 €
27 €
1400 mm
Dyhované drevotriesky
Cena za m2
Názov
Typ
Dýhovaná doska
PWO ‐ 1
Dýhovaná doska
Dýhovaná doska
Dýhovaná doska
Dýhovaná doska
Dýhovaná doska
PWO ‐ 1
PWO ‐ 1
PWO ‐ 1
PWO ‐ 1
PWO ‐ 1
Plocha
>0,18 m
2
<0,18 m2
min. dĺžka
min. šírka
Ceny platné od
1.7.2011
300 mm
300 mm
>0,18 m2
<0,18 m2
>0,18 m2
<0,18 m2
max. dĺžka
max. šírka
Dyha
Dub, jelša, buk
Dub, jelša, buk
borovica
borovica
orech
orech
0.0.
Lakované
86 €
102 €
97 €
114 €
106 €
119 €
145 €
157 €
121 €
135 €
161 €
174 €
2750 mm
750 mm
www.dextrade.sk
e-mail: [email protected]
tel.: 041/7055 105-107
fax: 041/7643 722
Download

Obálka DREWPOL - Dextrade Žilina, sro