CITOSTEEL 420
MIG/MAG zariadenia
pre výborné výsledky zvárania
www.airliquidewelding.sk
CITOSTEEL 420
CITOSTEEL 420 je nový produkt na trhu MIG / MAG
zvárania, ktorý ponúka vynikajúcu kvalitu zvárania
a moderné zváracie procesy s jednoduchým ovládaním
za bezkonkurenčnú cenu.
Vynikajúca kvalita zvárania
Pokročilé funkcie a procesy
• Plne digitálne riadený invertor: na opakované
procesy s vyššou kvalitou zvárania a jednoduchšou
reguláciou
• V synergickom režime, k dispozícii je viac
ako 80 synergických kriviek
• Mäkký spínaný invertor (zvýšenie efektívnosti
zdroja energie)
• Kompletný rad procesov
- Standard MIG / MAG
- Rýchly Krátky Oblúk ™ (pre vysokú
kvalitu zvárania tenkých plechov
a koreňových vrstiev)
- Veľmi kvalitné zváranie tenkých plechov
- MIG spájkovanie
- Drážkovanie (do pr. Elektródy 6,3mm)
- Zváranie obalenou elektródou
• Výkonné zariadenia až 420 A pri 60%
• Pamäť 100 zváracích programov
(S pokročilým podávačom DMU P500
alebo digitálnym diaľkovým
ovládačom RC JOB)
• Funkcia zamykania s číselným kódom
(s podávačom drôtu DMU P500 alebo
digitálnym diaľkovým ovládačom RC JOB).
Ak je táto funkcia aktivovaná, zvárač môže
ešte jemne doladiť parametre v rozsahu + / - 20%
Navyše CITOSTEEL 420 je navrhnutý ako modulárny systém pre lepšie
zostavenie podľa požiadaviek zákazníka. CITOSTEEL 420 je hlavne určený
pre aplikácie zvárania uhlíkových ocelí, napríklad: v infraštruktúre, výrobe nádrží
alebo zemných strojov.
Užívateľsky príjemné nastavovanie
prostredníctvom jednoduchého panelu.
• Zvárací zdroj a podávač drôtu
Modulárna koncepcia umožňuje splniť
všetky požiadavky užívateľa.
Vyšpecifikujte si svoju zostavu:
• Zváracie zdroje
• Podávače drôtu
• Chladiaca jednotka
• Prepojenia (až 50 m pre stavbu lodí)
• Podvozky pre zariadenia a podávače drôtu
• Diaľkové ovládanie
• Horáky (štandardné, s potenciometrom,
push-pull, pre automatizáciu ...)
Viac výhod pre užívateľov
• Malý stroj pre ľahší prístup
• Ľahká zostava (37 kg zvárací zdroj)
• Pripojiteľné ku motor generátoru
• Masívny podávač drôtu štandardne
s 4-kladkovým pohonom
Zamerané na moderné procesy zvárania
Speed Short ArcTM (SSATM)
Zváranie koreňových vrstiev rúrkovým drôtom
CITOSTEEL 420 integruje pokročilé zváranie s jednoduchým ovládaním
A
Speed Short ArcTM (SSATM)
Rýchly Krátky Oblúk pracuje v skratovom režime prenosu
kovu, ale pri parametroch zodpovedajúcich globulárnemu
(prechodovému) prenosu. Zváracie parametre použité
v tomto režime súS veľmi
rt a odlišné
00 A od tých, ktoré sa používajú
H gher l m t short a oblúka“.
c/globu ar
u štandardného „krátkeho
Rýchlejší posuv drôtu
vyžaduje strednú hodnotu prúdu spolu s prúdovou špičkou
pre rýchlejšie sformovanie a odpojenie kvapiek.
e a c h
Napätie
(Vs)
U2
U1
} 2 mm
SPRAY
21 V
250 A
120 cm/min
�
U
I
V Nárast
2625 J/cm
SHORT ARC +
30 V
280 A
80 cm/min
�
< 6300 J/cm
MENŠIE DEFORMÁCIE
Rýchly
krátky
oblúk
Prúd
(Is)
I1
SSA™ výhody
To znamená, že proces skratového prenosu je „nútený“ v režime,
kedy sa za normálnych podmienok objavuje len chaoticky.
SHORT ARC +
Prechodový oblúk
Skratový oblúk
rcuit
Toto je umožnené naprogramovaním číslicovo riadeného invertora,
ktorý riadi priebeh prúdu tak, že rýchlosť drôtu zodpovedá prechoS
d o
™
dovému oblúku. Špeciálny priebeh prúdu je riadený na skratový
prúd (špeciálne nábehy a dobehy ako aj maximálny prúd).
LINEÁRNA ENERGIA ZVÁRANIA
pre VF -7 m/min s ARCAL 21
Sprchový oblúk
• Výrazné zvýšenie zváracej rýchlosti
• Zníženie deformácií
• Zníženie rozstreku
• Zníženie dymyvosti
Ako je vidieť v grafe nižšie,
pri použití Rýchleho krátkeho oblúka ™ na zváranie
strednej hrúbky (2mm), je
veľký nárast rýchlosti zvárar
nia a indukuje oveľa nižšiu
energiu ako pri štandardnom skrate.
Hlavné použitie:
Časti a produkty z legovaných ocelí;
Kontajnery, oceľové prívesy,
infraštruktúra, poľnohospodárske
prívesy, výroba konštrukcií.
Výhody zvárania rúrkovým drôtom
• Veľká tolerancia zvarovej medzery
• Dobré mechanické vlastnosti
Rúrkový drôt
Od začiatku, deň za dňom sa táto technológia presadzuje
vo všetkých konštrukčných aplikáciách. Použitie digitálnej
technológie podstatne zvyšuje výkonnosť tejto technológie z
hľadiska kvality i z hľadiska zvyšovania produktivity.
ff
Hlavné použitie:
Žeriavy, zemné stroje, nákladné vozidlá,
železničná výroba a opravy, výroba kotlov,
tvrdonávary, zváranie pozinkovaných
plechov
ff klimatizácií.
Odvetvia priemyslu
CITOSTEEL 420 high-tech MIG/MAG zariadenia dokonale ladia s potrebami
najnáročnejších aplikácii zvárania v rôznych odvetviach priemyslu. Všetky vaše
požiadavky na kvalitu zvárania modernými procesmi s jednoduchým nastavením
pomocou priateľského rozhrania vám zabezpečí CITOSTEEL 420.
Infraštruktúra
Žeriavy
Výroba kotlov
Výroba a opravy
zemných strojov
• CITOSTEEL 420 je high-tech MIG/
MAG ľahké a robustné zariadenie
pre zváranie žeriavov a zdvíhacích
zariadení svojim špeciálnym skratovým oblúkom pre zváranie kútových
zvarov s perfektným prievarom.
• Vysoký výkon zariadenia
CITOSTEEL 420 určený pre
zváranie ocelí a nehrdzavejúcich
ocelí rúrkovými drôtmi.
• CITOSTEEL 420 ako výborné
riešenie pre tvrdonaváranie
v poľnohospodárstve.
Výroba a opravy
nákladných automobilov
Železničné konštrukcie
• A navyše môžete použiť uhlíkovú
elektródu do priemeru 6,3 mm
pre drážkovanie.
Vodné elektrárne
Lodenice
• Pre použitie vo vonkajšom prostredí
má zariadenie stupeň ochrany
IP 23S a môže byť vybavené až
50 m dlhým prepojením ku podávaču. Máte možnosť použiť špeciálny
ľahký podávač YARD PC D200
pre použitie v lodeniciach.
Jednoduchý a zrozumiteľný predný panel
CITOSTEEL 420 zvárací zdroj a podávač drôtu boli
navrhnuté s cieľom zjednodušiť ovládanie pre zvárača.
Sú postavené s užívateľsky príjemným ovládaním
a je naozaj ľahké ho pochopiť a používať.
Panel zdroja
Panel podávača
1
DMU P400
2
DMU P500
10
F
3
8
9
G
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
7
B
6
A
Displej zobrazenia napätia a nastavenia
parametrov
Displej zobrazenia zváracieho prúdu,
rýchlosti podávania alebo hrúbky materiálu.
Kontrolky voľby zváracieho cyklu
Prepínač voľby procesu
Prepínač voľby plynu
Prepínač voľby typu drôtu
Prepínač voľby priemeru drôtu
Volič nastavenia voľby parametrov
Volič nastavenia úrovne parametrov
Voľba prepnutia zobrazenia rýchlosti drôtu
alebo hrúbky materiálu
D
H
B
D
C
H
C
E
E
DV YARD PC D200
F
G
I
A
B
Diaľkové ovládanie
A
G
A
A
B
B
B
C
D
E
A
B
G
Regulácia rýchlosti podávania
Regulácia dĺžky oblúka (napätia)
Tlačidlá volieb programov a iných
pokročilých nastavení.
F
G
H
I
Regulácia rýchlosti podávania
Regulácia dĺžky oblúka (napätia)
Konektor pripojenia diaľkového ovládania alebo push-pull
Konektor horáku
Konektory pripojenia chladenia
Displej zobrazenia parametrov
Tlačidlá volieb programov a iných pokročilých nastavení
Konektor pripojenia kábla pre zváranie MMA
Prietokomer
Zvárací zdroj
CITOSTEEL 420
PRIMÁR
Napájanie - 3 fázy - 50/60 Hz
400 V (+ 15% / - 20%)
Maximálny primárny prúd (100%)
29 A
Istenie
32 A
SEKUNDÁR
Napätie naprázdno
86 V
Rozsah zváracieho prúdu
15 A - 420 A
Zaťažovateľ 60%
420 A
Zaťažovateľ 100%
350 A
APLIKÁCIE
Procesy
MIG spájkovanie / Drážkovanie
Ďalšie funkcie
Synergické zariadenie
Programy
100 (s podávačom DMU P500 alebo RC JOB)
VŠEOBECNE
Normy
EN 60974-1, EN 60974-10
Index ochrany
IP 23S
Rozmery (d x š x v)
738 x 273 x 521 mm
Hmotnosť
Podávač
37 kg
DMU P400
DMU P500 expert
Kladky
4 hnané kladky
Rýchlosť drôtu
1 až 25 m/min
Ø Drôtu - nerez
0,6 - 1,6 mm
Ø Drôtu - Rúrkový drôt
1,0 - 1,6 mm
Ø Drôtu - Hliník
Regulácia
1,0 - 1,6 mm
2 potenciometre
2 voliče
Ďalšie funkcie
Displej
YARD PC D200
Riadenie programov
-
3 LCD displeje
3 LCD displeje + prietokome
VŠEOBECNE
Ochrana / Izolácia
Normy
Rozmery (d x š x v)
Hmotnosť
Chladiaca jednotka
P 23S - H
pripravuje sa
EN 60974-5, EN 60974-10
265 x 590 x 383 mm
230 x 650 x 400 mm
17,5 kg
11 kg
COOLER II
Výkon chladenia
1,3 kW
Maximálny tlak
4,5 bar
Rozmery (d x š x v)
Hmotnosť
720 x 280 x 270 mm
16 kg
Toto zariadenie je určené pre priemyselné a profesionálne použitie a nie je v súlade s EN 61000-3-2/12. Ak sa pripája k verejnej sieti nízkeho napätia, je
povinnosťou užívateľa zariadenia informovať prevádzkovateľa distribučnej sústavy o jeho pripájaní. (Pozri tiež návod na používanie)
Objednávacie čísla
Modulárna koncepcia CITOSTEEL 420 umožňuje vytvárať najvhodnejšie zostavy podľa potrieb
zákazníka. Od zvárania lodí, nádrží, dopravných prostriedkov až po malé konštrukcie.
1 Zváracie zdroje
2 Podávače
Expert
Standard
420 A @ 60% CITOSTEEL 420 W000371643
3 Chladiaca jednotka
DMU P400 (standard)
DMU P500 (expert)
4 1 Základný podvozok
TROLLEY II
W000273516
COOLER II
W000275265
W000275915
• 100 programov
• možnosť blokovať
nastavené parametre
• LCD display
W000279927
YARD PC D200
W000372373
5 Jednoduchý
podvozok
zdroja
4 2 Pomocný rám
6 Podvozok podávača
ARMS TROLLEY II W000279930
TROLLEY on site
W000372274
9 Diaľkové ovládanie
TROLLEY WF II
W000275908
7 Otočný tŕň
SWIWEL TROLLEY WF II W000279932
11 Adaptér pre montáž
ramena odsávania
W000371976
12 Prietokomer pre
meranie plynu
FLOWMETER
W000279932
RC JOB (10 m)
W000273134
8 Prepojenia
Dĺžka
2m
5m
10 m
15 m
25 m
30 m
40 m
50 m
Vzduch
W000275894
W000275895
W000275896
W000275897
W000276901
W000371246
W000371245
W000371244
Voda
W000275898
W000275899
W000275900
W000275901
W000276902
-
10 Doska pre
Push-pull Pulz II
Push-pull puls II W000275907
Rozširuje pripojenie
pre Push-Pull horáka
RC SIMPLE (10 m)
W000275904
13 Dymový filter
pre zvárací zdroj
W000370924
Príklady zostáv
CITOSTEEL 420 vzduch - DMU P400
2 m prepojenie
CITOSTEEL 420 voda - DMU P400
2 m prepojenie
Obsahuje:
Obsahuje:
Zdroj
CITOSTEEL 420
W000371643
Zdroj
CITOSTEEL 420
W000371643
Podávač
DMU P400
W000275265
Podávač
DMU P400
W000275265
Prepojenie II vzduch
2 metre
W000275894
Chladiaca jednotka
W000273516
CITOSTEEL 420 vzduch,
YARD PC D200,
jednoduchý podvozok,
25 m prepojenie
CITOSTEEL 420 Expert voda,
DMU P500, Pomocný rám,
Základný podvozok s otočným tŕňom,
10 m prepojenie
Obsahuje:
Zdroj CITOSTEEL 420
W000371643
Podávač YARD PC D 200
W000372373
Jednoduchý podvozok pre zdroj
W000372274
Prepojenie II vzduch 25 metrov
W000276901
Obsahuje:
Zdroj
CITOSTEEL 420
W000371643
Podávač
DMU P500 Expert
W000275915
Základný podvozok
pre zdroj
W000279927
Pomocný rám
W000279930
Otočný tŕň
W000279932
Chladiaca jednotka
W000273516
Prepojenie II voda
10 metrov
W000275900
Prepojenie II voda
2 metre
W000275898
Horáky
Aj keď je pravda, že výkon pri zváraní závisí najmä na
technológii zváracieho zariadenia a správneho nastavenia
rýchlosti posuvu drôtu, sú zváracie horáky rovnako
dôležitou súčasťou. Zváracie parametre vysielané
zo zváracieho zdroja musia byť správne nasmerované
do zváracieho oblúka prostredníctvom horáku.
Štandardné horáky
OERLIKON ponúka kompletný sortiment manuálnych MIG-MAG
horákov CITORCH M NG ktoré sú inovatívne, výkonné a vhodné
pre všetky odvetvia trhu. Zodpovedajú norme EN 60974-7 a sú
vybavené štandardným euro-konektorom.
CITORCH M NG
Horáky so zabudovaným potenciometrom
Rada horákov CITORCH MP prijala výzvu na vyrobenie malého
jednoduchého horáku so zabudovaným diaľkovým ovládaním.
Označenie
Zaťažovateľ Ar+CO2
Štandardné horáky
CITORCH M 341 NG
320 A @ 60 %
CITORCH M 441 NG
380 A @ 60 %
CITORCH M 341 W NG
320 A @ 100 %
CITORCH M 441 W NG
380 A @ 100 %
CITORCH M 450 W NG
450 A @ 100 %
Horáky so zabudovaným potenciometrom
CITORCH MP 341
320 A @ 60 %
CITORCH MP 341 W
320 A @ 100 %
CITORCH MP 441 W
380 A @ 100 %
CITORCH MP 450 W
450 A @ 100 %
CITORCH MP
3m
Objednávacie informácie
4m
5m
Vzduch
Vzduch
Voda
Voda
Voda
W000345091
W000345097
W000345094
W000345100
W000274868
W000345092
W000345098
W000345095
W000345101
W000274869
W000345093
W000345099
W000345096
W000345102
W000274870
Vzduch
Voda
Voda
Voda
-
W000345118
W000345120
W000345122
W000278705
-
Chladenie
Push-pull horáky a pištole
CITORCH PPA
Pre CITOSTEEL 420 je k dispozícii niekoľko push-pull systémov.
CITORCH PPA (horáky) a CITORCH MPP (pištole) majú vynikajúce
operatívne vlastnosti použitím miniatúrneho podávacieho systému.
Tieto horáky a pištole veľmi dobre podávajú drôt a samozrejme tomu
zodpovedá aj vynikajúca kvalita zvárania najmä hliníka menšími priemermi elektród. Použitie push-pull doplnku zjednoduší pripojenie.
Označenie
PUSH-PULL horáky
CITORCH PPA 342
CITORCH PPA 441 W
PUSH-PULL pištole
CITORCH MPP 352
CITORCH MPP 451 W
CITORCH MPP
Objednávacie informácie
8 m priamy
10 m zahnutie 45°
Zaťažovateľ Ar+CO2
Chladenie
300 A @ 40 %
450 A @ 60 %
Vzduch
Voda
-
-
W000265068
W000265069
270 A @ 60 %
450 A @ 60 %
Vzduch
Voda
W000267609
W000267608
W000271007
-
8 m zahnutie 45°
Air Liquide Welding si vyhradzuje právo vykonávať zmeny na svojich zariadeniach bez predchádzajúceho upozornenia. Ilustrácie,
popisy a charakteristiky uvedené v tomto dokumente sú len informatívne a výrobca nenesie zodpovednosť za ich nesprávny výklad.
Kontakt:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIR LIQUIDE WELDING CENTRAL EUROPE S.R.O.
Hlohovecká 6 - 951 41 Lužianky
Tel.: +421 37 692 46 01 - FAX: +421 37 651 28 04
e-mail: [email protected]
www.airliquidewelding.sk
Air Liquide je svetovou jednotkou v oblasti plynov pre priemysel, zdravotníctvo a životné prostredie, a je prítomná vo viac ako 75 krajinách sveta s 43.000
zamestnancami. Kyslík, dusík, vodík a vzácne plyny boli jadrom činnosti Air Liquide od jeho založenia v roku 1902. Air Liquide neustále zdokonaľuje tieto zložky pre
potreby súčasného i budúceho trhu. Skupina inovuje, aby umožnila pokrok, dynamický rast a dosiahnutie stabilného výkonu. Air Liquide kombinuje mnoho výrobkov
a technológií pre rozvoj pokročilých aplikácií a služieb nielen pre jej zákazníkov, ale aj pre spoločnosť.
Download

CITOSTEEL 420