Zoznam povolených fungicídov do systémov integrovanej produkcie ovocia pre rok 2010.
Fungicídy
účinná látka
Aliette 80 WP
fosetyl-Al
Baycor 25 WP
bitertanol
Cantus
boscalid
Cedrus IRA
síra
Citan DG
mancozeb
Cuprocaffaro
oxychlorid-Cu
Cuproxat SC
CuSO4
Discus
kresoxim-methyl
Delan 700 WDG
dithianon
jablone
hrušky
broskyne marhule čerešne višne slivkoviny jahody ríbezle egreše orechy
Dithane DG NEO-TEC mancozeb
Dithane M 45
mancozeb
Domark 10 EC
tetraconazole
Efuzin 500 SC
dodine
Folpan 80 WDG
folpet
Funguran
hydroxid-Cu
Horizon 250 EW
tebuconazole
Champion 50 WP
hydroxid-Cu
Chorus 75 WG
cyprodinil
Kumulus WG
síra
Kuprikol 50
oxychlorid-Cu
Ku-Ples
oxychlorid-Cu
Lynx
tebuconazole
Mancosan 80 WP
mancozeb
Merpan 80 WDG
captan
Mythos 30 SC
pyrimethanil
Novozir MN 80
mancozeb
Ornament 250 EW
tebuconazole
Polyram WG
metiram
Punch 10 EW
flusilazole
Q-bucon
tebuconazole
Shavit F71,5 WP
folpet+triadimenol
max. 3x
max. 3x
Zoznam povolených fungicídov do systémov integrovanej produkcie ovocia pre rok 2010.
(pokračovanie)
Fungicídy
Signum
účinná látka
boscalid+pyraclostrobin
Sporgon 50 WP
prochloraz-Mn
Sulikol K
calcium polysulphid
Sulka
calcium polysulphid
Syllit 65
dodine
Talent
myclobutanil
Teldor 500 SC
fenhexamid
Tercel
dithianon+pyraclostrobin
Thiovit Jet
síra
Topas 100 EC
Zato 50 WG
Zoran
penconazole
trifloxystrobin
tebuconazole
jablone
hrušky
max. 2x
max. 2x
broskyne marhule čerešne višne slivkoviny jahody ríbezle egreše orechy
povolené prípravky
max. 2x
nepovolené prípravky
obmedzenia pre IP
ostatné obmedzenia podľa registra povolených prípravkov na ochranu rastlín
Zoznam povolených insekticídov a akaricídov do systémov integrovanej produkcie ovocia pre rok 2010.
Insekticídy, akaricídy
účinná látka
Actara 25 WG
thiamethoxam
Alsystin 480 SC
triflumuron
Apollo 50 SC
Calypso480 SC
clofentezine
Bacillus thuringiensis
ssp.Kurstaki
thiacloprid
Cascade 5EC
flufenoxuron
Dimilin 48 SC
diflubenzuron
Integro
methoxyfenozide
Kumulus WG
síra
Magus 200 SC
methoxyfenozide
Match 050 EC
lufenuron
Mospilan 20 SP
acetamiprid
Nissorun 10 WP
hexythiazox
Nomolt15 SC
teflubenzuron
Omite 30 W
propargite
Ortus 5 SC
fenpyroximate
Pirimor 50 WG
pirimicarb
Rimon 10 EC
novaluron
Sanmite 20 WP
pyridaben
Spintor
spinosad
Steward
indoxacarb
Thiovit Jet
síra
Typhlodromus pyri
Typhlodromus pyri
Vektafid A
parafínový olej
Vertimec 018 EC
abamectin
Biobit WP, XL
jablone
max. 1x
hrušky
broskyne marhule čerešne
višne
slivkoviny
jahody ríbezle
egreš
e
maliny,
černice
orechy
Zoznam povolených herbicídov do systémov integrovanej produkcie ovocia pre rok 2010. Len pásová, alebo bodová aplikácia.
Herbicídy
jablone
hrušky
broskyne marhule čerešne
višne
slivkoviny
jahody
ríbezle
egreše
maliny,
černice
obmedzenie pre IP
Agil 100 EC
propaquizafop
Agritox 50 SL, Dicoherb M 750,
Dicopur M 750, U 46 M Fluid
max. 1x
MCPA-DMA soľ
max. 1x max. 1x
max. 1x
max. 1x
max. 1x max. 1x
max. 1x
Almera, Leopard 5 EC, Targa
Super 5 EC, Pilot 5 EC,
Quizalam 50EC
quizalofop-P-ethyl
max. 2x max. 2x
max. 2x
max. 2x
max. 2x max. 2x
max. 2x
Aminex 500 SL
MCPA
max. 1x max. 1x
Attrade-fluroxypyr 250 EC,
Fluroxylam 250 EC, Tandus 250
E, Starane 250 EC, Tomigan 250
EC, Triton Duo
fluroxypyr
max. 1x max. 1x
Attrade-Propaquizafop 100 EC
propaquizafop
Basta 15
glufosinate-NH4
max. 2x max. 2x
max. 2x
max. 2x
max. 2x max. 2x
max. 2x
Casoron G
dichlobenil
max. 1x max. 1x
max. 1x
max. 1x
max. 1x max. 1x
max. 1x
Attrade-glyfosát I-360 SL, Boom
efekt, Glyfogam, Clinic,
Cosmic, Dominator, Glyfogan
480 SL, Glyfonova, Glyfosem,
Glyphol, Jetstar, Kapazin,
Kaput, Kaput Harvest, Klinik,
Mamba, Roundup Aktiv,
Roundup Biaktiv, Roundup
Extra, Roundup Klasik,
Roundup Rapid, Touchdown
System 4, Zeleň Stop
glyphosate
(glyphosate-IPA)
max. 2x max. 2x
max. 2x
max. 2x
max. 2x max. 2x
max. 2x
max. 2x
pri jahodách len knôtový rám
Cliophar 300 SL, Lontrel 300
clopyralid
max. 1x max. 1x
max. 1x
max. 1x
max. 1x max. 1x
max. 1x
max. 1x
aplikácia proti pichliaču do začiatku tvorby
kvetnej osi
Focus Ultra
cycloxydim
Fusilade Forte
fluazifop-P-butyl
max. 2x max. 2x
max. 2x
max. 2x
max. 2x max. 2x
max. 2x
Garland Super
propaquizafop
Goal 2 E
oxyfluorfen
max. 2x max. 2x
max. 2x
max. 2x
max. 2x max. 2x
max. 2x
len v TM s prípravkami obsahujúcimi
účinnú látku glyphosate
Triton Duo
MCPA+dicamba
max. 1x max. 1x
max. 1x
max. 1x
max. 1x max. 1x
max. 1x
aplikácie proti pupencu v dobe jeho kvetu,
t.j. júl-august
Kerb 50 W
propyzamide
max. 1x max. 1x
max. 1x
max. 1x
max. 1x max. 1x
max. 1x
aplikácia neskoro na jeseň ešte pred
zamrznutím pôdy
Stomp 330 E
pendimethalin
aplikácie proti pupencu v dobe jeho kvetu,
t.j. júl-august
max. 1x max. 1x
max. 1x
aplikácie proti pupencu v dobe jeho kvetu,
t.j. júl-august
max. 1x
max. 1x
max. 1x max. 1x
max. 1x
aplikácia neskoro na jeseň ešte pred
zamrznutím pôdy
max. 1x
max. 1x max. 1x
max. 1x
aplikácia v prejarí, účinná látk fumiguje a
na vyrašené plodiny je fytotoxická
max. 1x
max. 1x max. 1x
max. 1x
max. 1x
Zoznam povolených ostatných pesticídov do systémov integrovanej produkcie ovocia pre rok 2010.
maliny,
Regulátory rastu
jablone
hrušky
broskyne marhule
čerešne
višne
slivkoviny
jahody
ríbezle
egreše
orechy
černice
Regalis
prohexadione-Ca
Flordimex 420
ethephon
Champion 50 WP
hydroxid-Cu
max. 1x
max. 1x
max. 1x
max. 1x
Rodenticídy a prípravky proti ohryzu zverou
Cervakol Extra, Morsuvin
kremenný piesok
Pellacol
thiram
Repelan, Trial
lanolin
Stutox-I
fosfid zinočnatý
max. 2x
max. 2x
max. 2x
max. 2x
max. 2x
aplikácia len do nôr
Pomocné látky
Silwet L 77
heptamethyltrisiloxan modifikovaný
polyalkylenoxidom
Dendrosan-vosk
lanolín+živice+metylester repkového oleja
Denrosan-balzam
lanolín+živice+metylester repkového oleja
Feromonové lapače
Agrovital
pinolene
biele lepové doštičky
polyolefíny
Deltastop HN
(8E,10E)-8,10-dodekadien-1-yl acetát
Deltastop AO
(Z)-11-tetradecen-1-yl acetát
Deltastop CF
(Z)-8-dodecen-1-yl acetát
Deltastop CM
(Z)-8-dodecen-1-yl acetát
Deltastop CP
(8E,10E)-8,10-dodekadien-1-ol
Deltastop EF
(E)-9-dodecen-1-yl acetát
Chemstop Ecofix
Polyolefíny
Lepové pásy
Polyolefíny
Žlté sférické lapače
Polyolefíny
povolené prípravky
nepovolené prípravky
max. 2x obmedzenia pre IP
ostatné obmedzenia podľa registra povolených prípravkov na ochranu rastlín
Download

Zoznam povolených fungicídov do systémov integrovanej produkcie