Slovensko - Česko, Poľsko, Rakúsko a Maďarsko
Najrýchlejšia zberná služba v srdci Európy!
• Pevný harmonogram odchodov
8
7
Szczecin
• Denné odjazdy
• Dodávka door-to-door
Poznań
5
Wrocław
4
4
Teblice
4
3
Karlovy Vary
3
2
Plzeň
5
Liberec
Bregenz
6
0
9
Łódź
Opole
4
Zlín 7
2
2
Kraków
3
Rzeszów
3
Žilina
Povážská
Bystrica
0
Poprad
Liptovský
Mikulás
0
Banská Tisovec
Bystrica
9
0
Humenné
Kosice
8 Trnava Nitra
1
Bratislava
Vienna
9
Ózd
Ózd
2
9 Komárno
3
Eisenstadt
4
Miskolc
ó
án
Salg
tarj
Salgótarján
Miskolc
íregyh
áza
Ny
7
Nyíregyháza
Eger
Eger
3
Tatabnya
ánya
Tatab
4
Györ
9 Györ
Graz
Budapest
Budapest
2
Debrecen
8
2
5
9
érvár Cegléd
Székesfeh
éd Szolnok
Cegl
Szombathley
Szolnok
Székesfehávrv
Békéscsaba
8
Béké
ét
Kecskem
Veszprém
Kecskemét
Salaegerszeg
Salaegerszeg
Szekszárd
árd
Szeksz
6
KN Distribučné centrum
6
Szeged 5
Szeged
7
ár
Kaposv
Kaposvár
Baja
Baja
KN denné spojenie
7
PPésc
écs 7
3
St. Polten
9 Klagenfurt
1
Lublin
Kielce
Katowice
Senica 0
8
Białystok
Warszawa
6
3
Salzburg
5
8
4
5 Hradec
7
Praha Králové
7
7
Pardubice
7
5
6Olomouc
Ostrava
5
5
Jihlava
Ceské Budějovice
Brno
Linz
4
1
6
6
• Poistenie prepravy
Olsztyn
Bydgoszcz
Gądki
Gorzów
Wlkp
• Spoľahlivý tranzitný čas
Innsbruck
Gdańsk
Výhody plynúce zo spolupráce s Kuehne + Nagel:







Denné linky spájajúce Slovensko s okolitými krajinami pre optimálne plánovanie Vašich prepráv.
Presne definovaný časový harmonogram Vám umožní splniť očakávania svojich obchodných partnerov.
Spoľahlivý tranzitný čas, ktorý zaručí maximálnu flexibilitu.
Transparentnosť a kontrola pohybu zásielky prostredníctvom nástroja KN login.
Moderný vozový park spĺňajúci vysoké ekologické štandardy.
Spoľahlivá a vysokokvalitná prepravná sieť.
Efektívna spolupráca s ostatnými európskymi krajinami.
Kontaktné informácie:
Kuehne + Nagel, s.r.o.
Pestovateľská 9
821 04 Bratislava 2
Tel: +421 915 970 274
Fax: +421 2 324 09 551
[email protected]
www.kuehne-nagel.sk
Download

Slovensko - Česko, Poľsko, Rakúsko a Maďarsko