Výsledková listina
XXXIX. ročníka Májového behu mieru
30. apríla 2014
Kategória rok narodenia 2007 – 2006 dievčatá – 150 m
Poradie
1.
2.
3.
Meno a priezvisko
Miška Racová
Maxima Driová
Viktória Drábiková
Športový klub
Lorinčík
Košice
Rudník
Kategória rok narodenia 2007 – 2006 chlapci – 150 m
Poradie
1.
2.
3.
Meno a priezvisko
Adam Martoš
Samuel Bugoš
Erich Tóth
Športový klub
Rudník
Košice-Šaca
Rudník
Kategória rok narodenia 2005 – 2004 dievčatá – 150 m
Poradie
1.
2.
3.
Meno a priezvisko
Lívia Vargová
Viktória Slovenkaiová
Katka Balogová
Športový klub
Hodkovce
Poproč
Rudník
Kategória rok narodenia 2005 – 2004 chlapci – 150 m
Poradie
1.
2.
3.
Meno a priezvisko
Lacko Mikloš
Dávid Lukáč
Filip Jasaň
Športový klub
Rudník
Rudník
Jasov
Kategória mladší žiaci 2003 – 2002 dievčatá – 300 m
Poradie
1.
2.
3.
Meno a priezvisko
Lukrécia Bilohuščinová
Klaudia Racová
Mária Horváthová
Športový klub
Moldava nad Bodvou
Lorinčík
Štós
1
Kategória mladší žiaci 2003 – 2002 chlapci – 300 m
Poradie
1.
2.
3.
Meno a priezvisko
Adam Farkaš
Viktor Riško
Jozef Mikloška
Športový klub
Rudník
Košice
Děčín (ČR)
Kategória starší žiaci 2001 – 2000 dievčatá – 400 m
Poradie
1.
2.
Meno a priezvisko
Petra Bernátová
Diana Franková
Športový klub
BK Šaca
Rudník
Kategória mladší dorast 1999 – 1998 dievčatá – 500 m
Poradie
1.
2.
3.
Meno a priezvisko
Dominika Durbáková
Zuzana Franková
Bibiána Bernátová
Športový klub
Zlatá Idka
BK Šaca
BK Šaca
Kategória starší dorast 1997 – 1996 dievčatá – 600 m
Poradie
1.
2.
3.
Meno a priezvisko
Radka Pastorová
Helena Fabriciová
Slavomíra Kandrová
Športový klub
OŠG Košice
Obal Servis Košice
Rudník
Kategória starší žiaci 2001 – 2000 chlapci – 800 m
Poradie
1.
2.
3.
Meno a priezvisko
Martin Hrabčak
Samuel Jakeľ
Milan Fabrici
Športový klub
BK Šaca
Zlatá Idka
Obal Servis Košice
Kategória mladší dorast 1999 – 1998 chlapci – 1 500 m
Poradie
1.
2.
3.
Meno a priezvisko
Alexej Veselý
Peter Litecký
Adrián Liptay
Športový klub
Poproč
Sopka Seňa
Zlatá Idka
2
Kategória starší dorast 1997 – 1996 chlapci – 2 500 m
Poradie
1.
2.
Meno a priezvisko
Dávid Gajdoš
Šimon Novotný
Športový klub
TJ Obal Servis Košice
Rudník
Čas
9:20
9:29
Kategória veteráni nad 40 rokov – muži – 10 000 m
Poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Meno a priezvisko
Branislav Benko
Štefan Kuzma
František Kraviansky
Roman Cibula
Dušan Göbl
Imrich Pastor
Radoslav Danko
Športový klub
Rudník
ŠK Bodva Moldava
Košice
Košice
Košice
USS Košice
Hodkovce
Čas
42:00
43:59
46:37
47:01
53:48
55:29
1:02:41
Kategória veteráni nad 50 rokov – muži – 10 000 m
Poradie
1.
2.
3.
Meno a priezvisko
Anton Himič
Martin Jarný
Ondrej Mikula
Športový klub
ŠK Bodva Moldava
KOB Kysak
Dachprov Hýľov
Čas
52:30
53:11
55:57
Kategória veteráni nad 60 rokov – muži – 10 000 m
Poradie
1.
2.
Meno a priezvisko
Ondrej Biacovský
Marián Weber
Športový klub
ŠKB Budimír
ŠKB Budimír
Čas
49:51
55:23
Kategória veteráni nad 70 rokov – muži – 10 000 m
Poradie
1.
2.
3.
Meno a priezvisko
Ján Semaník
Jozef Krivda
Andrej Baran
Športový klub
BK Spartak Medzev
Dachprov Hýľov
MŠK Vranov
Čas
56:04
1:03:54
1:04:10
3
Hlavný pretek – muži
Poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Meno a priezvisko
Wilson Kamay
Wilfred Cheserek
Stanislav Zeleňák
Martin Senčák
Lukáš Makara
Branislav Benko
Ladislav Szilágyi
Elek Tamás
Igor Klema
Štefan Kuzma
Alexander Kis-Csáji
Róbert Boros
Tibor Vojakovič
Ľudovít Szabó
Tomáš Bendzsuch
Miroslav Kraus
František Kraviansky
Branislav Petráš
Roman Cibula
Róber Kiraľ
Tomáš Lörinc
Ondrej Biacovský
Jozef Mikloška
Anton Himič
Matúš Kontúr
Peter Dosedla
Martin Jarný
Michal Sendek
Alexander Varga
Dušan Göbl
Tomáš Link
Attila Jakab
Marián Weber
Imrich Pastor
Ondrej Mikula
Ján Semaník
Radoslav Danko
Jozef Krivda
Andrej Baran
Športový klub
Keňa
Keňa
ART Optika Košice
Košice
Košice
Rudník
ŠK Bodva Moldava
ŠK Bodva Moldava
MK Košice
ŠK Bodva Moldava
ŠK Bodva Moldava
ŠK Bodva Moldava
ŠK Bodva Moldava
Rudník
KRH Dlhá Lúka
Košice
Košice
Poproč
Košice
Košice
ŠK Bodva Moldava
ŠKB Budimír
Děčín
ŠK Bodva Moldava
Košice
Malá Ida
KOB Kysak
OŠK Kľušov
Košice
Košice
Košice
ŠK Bodva Moldava
ŠKB Budimír
USS Košice
Dachprov Hýľov
BK Spartak Medzev
Hodkovce
Dachprov Hýľov
MŠK Vranov
Čas
33:43
38:11
38:12
38:51
40:16
42:00
42:15
42:40
43:30
43:59
45:09
45:15
45:20
45:49
45:49
46:14
46:37
46:55
47:01
47:39
49:49
49:51
50:19
52:30
52:58
53:01
53:11
53:17
53:29
53:48
54:52
54:52
55:23
55:29
55:57
56:04
1:02:41
1:03:54
1:04:10
4
Hlavný pretek – ženy, 1995 a staršie
Poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Meno a priezvisko
Zita Kácser
Zuzana Janičová
Eva Marková
Beáta Ugrocziová
Viktória Fedáková
Mária Szakacsová
Lukrécia Bilohučšinová
Marta Kuskuličová
Športový klub
Maďarsko
ŠK Bodva Moldava
BK Steel Košice
Košice
ŠK Bodva Moldava
ŠK Bodva Moldava
ŠK Bodva Moldava
Košice
Čas
38:51
47:22
50:00
53:09
53:29
1:00:42
1:01:42
1:20:36
Kategória veteráni nad 40 rokov – ženy – 10 000 m
Poradie
1.
2.
Meno a priezvisko
Beáta Ugrocziová
Lukrécia Bilohučšinová
Športový klub
Košice
ŠK Bodva Moldava
Čas
53:09
1:01:42
Kategória veteráni nad 60 rokov – ženy – 10 000 m
Poradie
1.
Meno a priezvisko
Marta Kuskuličová
Športový klub
Košice
Čas
1:20:36
5
Download

Výsledková listina