Cenník Internet poskytovaný IP-Net s.r.o.
platný od 1.5.2014
Internetové pripojenie v lokalitách:
Jaslovské Bohunice, Šúrovce, Bučany, Bohdanovce, Šelpice, Horný Čepeň, Vinohrady nad Váhom
Jaslovské Bohunice - Optické pripojenie (len sídlisko)
Názov služby
Rýchlosť - DW/UP Mbps
Cena za mesiac
20/5
50/10
16,60 €
23,24 €
Optic
Optic max
Zriadenie pripojenia (len sídlisko)
Cena za zriadenie
Lokalita
Bytová prípojka (sídlisko) bez viazanosti
Bytová prípojka (sídlisko) s 12 mesačnou viazanosťou
Bytová prípojka (sídlisko) + wifi router s 12 mesačnou viazanosťou
33,20 €
0€
26 €
Cenník pre rodinné domy wifi 5,8GHz
Názov služby
Wifi-n10
Wifi 2048 - staré označenie
Wifi 3072 - staré označenie
Rýchlosť - DW/UP Mbps
Cena za mesiac
10/1
2/1
3/1
16,60 €
16,60 €
23,24 €
Zriadenie pripojenia wifi 5,8GHz
Cena za zriadenie
Lokalita
Rodinný dom 5,8GHz s 12 mesačnou viazanosťou
Rodinný dom 5,8GHz s 18 mesačnou viazanosťou
Wifi router pri zriadení služby s viazanosťou
49,80 €
0,00 €
26 €
Doplnkové služby
Cena
Služba
Pevná verejná IP adresa
Ďalšia poštová adresa
Servisný zásah u zákazníka
Natiahnutie kábla na ďalší počítač
Wifi router + inštalácia servisným technikom
bez poplatku
bez poplatku
10 €
16,60 €
26 €
Všetky uvedené mesačné programy sú bez datového a časového obmedzenia !!!
Inštalačný poplatok zahŕňa komplet kabeláž pre 1 PC
V každom programe je e-mailová adresa zdarma v tvare [email protected]
Tel.: 0907 777 205, 0911 259 206
Zúčtovacím obdobím je kalendárny mesiac, odplata za poskytované služby sa uhrádza na účet poskytovateľa uvedený v zmluve
Informácie o aktuálnych cenách a zľavách nájdete na www.ip-net.sk
Všetky ceny sú uvedené vrátane 20% DPH
Download

Cenník Internet poskytovaný IP