Cenník služieb Internet
TARIFA
RÝCHLOSŤ
STANDARD
2 Mb/s
STANDARD +
3 Mb/s
EXKLUSIVE
Platnosť cenníka od 1.7.2012
CENA
CENA
(inštalácia 70 €)
(inštalácia 1 €)
8€
11 €
pri predplatení
8€
X
4 Mb/s
11 €
14 €
MAXI
5 Mb/s
13 €
X
MAXI +
6 Mb/s
16 €
19 €
mesačne do konca roka
Doplňujúce informácie
ceny uvedené v tabuľke sú mesačné, inštalácia je jednorazová na začiatku
inštalácia 1€ je použiteľná len pri prvej montáži
prvý mesiac (pri prvej montáži) je na vyskúšanie úplne zdarma, bez nutnosti podpísať zmluvu
zmluva je bez viazanosti
internet je bez časového a dátového obmedzenia
inštalačný poplatok zahŕňa prácu, materiál, pripojenie jedného PC alebo routeru k internetu
v inštalačnom poplatku není WIFI router ani ukladanie kabeláže do líšt
zariadenie na príjem internetu je majetkom spoločnosti MARKANET, klient ho má bezplatne
zapožičané, po ukončení zmluvy sa vracia spoločnosti MARKANET
uvedené rýchlosti sú pre download, upload je u všetkých taríf 2 Mb/s.
agregácia je 1:6 pre tarify 2, 3 a 4Mb/s a 1:10 pre tarify 5 a 6Mb/s
rýchlosti sú uvedené maximálne negarantované
(pre 2 Mb/s je agregácia 1:6 čo znamená 2 Mb/s je maximum a 330 kb/s je minimum)
zmena mesačných poplatkov z inštalácie 1 € na 70 € je možná po zaplatení 69 €
cenník je pre fyzické osoby, živnostníkov a aj firmy jednotný
Cenník ostatných služieb
WIFI router + nastavenie + pripojenie počítačov
SWITCH + pripojenie počítačov
Zmena ceny tarify z nižšej na vyššiu
Zmena ceny tarify z vyššej na nižšiu
Znovu pripojenie po odpojení z dô
ôvodu neplatenia
Servisný zásah u klienta - zapríčinený klientom
Ostatné práce u klienta
Preloženie internetového pripojenia na inú adresu
Verejná IP adresa
30 €
10 €
0€
25 €
10 €
25€
15 € / hod.
0€
5 € / mesiac
Všetky uvedené ceny sú vrátanie 20% DPH. MARKANET, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu v Žiline v oddiele s.r.o. vložka č. 50906/L a je plátcom DPH.
Všetky uvedené ceny sú koncové. MARKANET, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu v Žiline v oddeli s.r.o. vložka č. 50906/L a nieje platcom DPH. Všetky uvedené
ceny sú konečné. MARKANET, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu v Žiline v oddeli s.r.o. vložka č. 50906/L a nieje platcom DPH. Všetky uvedené ceny sú koncové.
MARKANET, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu v Žiline v oddiele s.r.o. vložka č. 50906/L a nie je platcom DPH.
Download

Cenník služieb Internet Cenník ostatných služieb