SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o. , Bardejovská 10, Prešov 080 06
Tel./fax.: 051/7765 057
E-mail: [email protected]
METALSORB ZT
METALSORB ZT je zlúčenina, ktorá tvorí reakciou s ťažkými kovmi, uvedenými v tabuľke,
nerozpustné soli. Tieto soli môžu byť odstránené jednoduchým koagulačným a flokulačným
procesom.
Tab. 1: Ťažké kovy reagujúce s METALSORBOM ZT
IV b
Ti
Vb
V
VI b
Cr
Mo
W
U
VII b
Mn
VII
Fe-Co
Ni-Pd
Ib
Cu
Ag
Au
II b
Zn
Cd
Hg
III a
Ga
In
Ti
IV a
Va
As
Sb
Bi
Sn
Pb
VI a
Sc
Te
A- Charakteristika
1- Vynikajúca účinnosť
Metalsorb ZT tvorí s ťažkými kovmi prakticky nerozpustné soli, čo je spôsobené jeho výraznou
schopnosťou tvoriť komplexy. Táto schopnosť je nezávislá na koncentrácii kovu a nezávislá vo
väčšine kovov od pH.
2- Tvorba kalu
Nerozpustné soli tvoria malé vločky. K dosiahnutiu dobrej sedimentácie je nutné v prvom kroku
pridať koagulant ( doporučuje sa roztok soli hliníka alebo koagulanty z rady SOKOFLOK – 18 PC,
L 1003 PCD , L 1018 PCD,...) a následne potom anionický polymérny flokulant , napr.
SOKOFLOK 26.
B – Obecné fyzikálne vlastnosti
Vzhľad .............................................................
Hustota (g/cm3) ...............................................
pH ....................................................................
rozmedzie pH pre aplikáciu ............................
obsah aktívnej zložky .....................................
číra-svetlo žltá kvapalina
1,17
9-11
3-9 ( viď. tab. 2)
40-42 %
Tab. 2: Rozmedzie pH pre reakciu ťažkých kovov s METALSORBOM ZT
kov
pH
At.hmotnosť Kov
pH
At.hmotnosť
Ag
2-14
107,87
Mn (II)
2-9
54,93
Mo (VI) 2-9
95,94
As (III)
2-6
74,92
Au (III)
2-14
196,96
Ni
2-14
58,71
Cd
Co (II)
Cr (III)
2-14
2-14
2-6
112,4
58,93
51,99
Cu (II)
Fe (III)
Hg (II)
2-14
2-9
2-14
63,54
55,84
200,59
Pb
2-14
207,2
Pd (II)
Sb (III)
Sc (IV)
Sn (II)
Sn (IV)
2-4
2-9
2-9
2-14
2-14
106,4
124,75
44,95
118,69
118,69
Kov
Te(IV)
Te (VI)
Ti (I)
Ti (III)
U (VI)
V (IV)
V (V)
W (VI)
pH
2-9
2-9
2-14
2-14
2-6
2-6
2-6
1-2
At.hmotnosť
127,6
127,6
47,9
47,9
238,03
50,94
50,94
183,85
Zn
2-9
65,38
C- Použitie
1- Dávkovanie a miešanie
METALSORB ZT sa pridáva priamo do čistenej vody. Reakcia je takmer okamžitá. Dostačujúce je
mierne miešanie po dobu 10 minút.
SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o. , Bardejovská 10, Prešov 080 06
Tel./fax.: 051/7765 057
E-mail: [email protected]
Technologická schéma.
12345678910111213-
znečistená voda
dávkovanie kyseliny, zásady pre udržiavanie pH (tab.2) riadené pH metrom (podľa potreby)
dávkovanie METALSORBu ZT, riadené meraním redox potenciálu
anorganický koagulant
organický flokulant
zmiešavacia nádrž s dobou zdržania 10 min.
koagulačný zásobník s dobou zdržania 10 min.
usadzovacia nádrž
odpúšťanie kalu
skladový zásobník
pieskový filter
vypúšťací zásobník, konečné meranie pH
vypúšťanie vyčistenej vody
Teoretická spotreba MATALSORBu ZT je 700 g METALSORBu ZT na gram-atóm Me+2.
Pri odpadových vodách s neznámou koncentráciou by mali byť vopred vykonané laboratórne testy, aby sa mohla
určiť potrebná dávka.
Malý prebytok METALSORBu ZT spôsobí pokles redox potenciálu. Tento parameter môže slúžiť k určovaniu
dávky.
2- Použitie
METALSORB ZT môže byť použitý vo všetkých priemyslových odvetviach, kde odpady s
obsahom ťažkých kovov predstavujú vážne problémy, napr.
-
povrchová úprava kovov – galvanizovne
spracovanie a zušľachťovanie neželezných kovov
výroba akumulátorov
spracovanie fotografického materiálu.
D- Výpočet dávky METALSORBU ZT na objem 1 liter odpadovej vody
Základný vzorec pre výpočet dávky METALSORBu ZT v g:
D( ZT ) 
C (kovu)
xK
M (kovu)
prepočet na ml :
D1( ZT ) 
[ D(ZT) ] = gram
D( ZT )

[ D1(ZT) ] = ml
SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o. , Bardejovská 10, Prešov 080 06
Tel./fax.: 051/7765 057
E-mail: [email protected]
Základný vzorec pre výpočet dávky METALSORBu ZT v prípade, ak voda obsahuje viacej druhov ťažkých
kovov:
 Ci (kovu) 
D( ZT )   i 
 K
 Mi(kovu) 
[ D(ZT) ] = gram
Príklad č. 1
Odpadová voda obsahuje C(kovu) = 20 mg Pb++/1 liter
1. At. Hmotnosť MPb = 207,2
2. Koncentrácia ťažkého kovu CPb = 20 mg/liter = 0,02 g/liter
3. Teor. dávka ( konštanta K) K = 700 g / gram –atóm Pb
4. merná hmotnosť ZT ρ = 1,17 g/cm3 (g/ml)
Výpočet:
D( ZT ) 
D1( ZT ) 
0,02
x700  0,067( g ) METALSORBu ZT/1 liter OV
207,2
0,067
 0,057(ml) METALSORBu ZT /1 liter OV
1,17
Download

návodoch na použitie metalsorbu