OBJEDNÁVANIE ZAMESTNANECKEJ STRAVY
Objednávanie zamestnaneckej stravy – všeobecné informácie
Jedlá je možné objednávať buď pomocou dotykového kiosku iPoint v priestoroch jedálne, alebo
pomocou WWW rozhrania systému ePoint.
Úhrada objednaných jedál je vykonávaná formou zrážky zo mzdy.
Objednávanie a rušenie obedov je možné do 14:00 hodín predchádzajúceho pracovného dňa, na
pondelok už v piatok do 14:00 hod.. Objednávanie a rušenie večerí je možné do 17:30 hod.
V pracovných dňoch je možné doobjednávanie výhradne obedov a to do 8:00 hod. Po tomto čase už
nie je možné objednať stravu.
So zavedením elektronického objednávania neprijímame objednávky telefonicky ani osobne.
Objednávanie pomocou WWW rozhrania
Pre prihlásenie do WWW rozhrania systému POINT zadajte vo Vašom prehliadači adresu
http://objednavky.hospitalcatering.sk/sid/gastro/login.htm
Na úvodnej prihlasovacej obrazovke zadajte svoje užívateľské meno a
heslo, ktoré ste obdŕžali od prevádzkovateľa systému.
V prípade problému s prihlásením kontaktujte stravné referentky
Hospital Catering Solutions, s. r. o..
Po prihlásení do aplikácie vidíte v hornej časti stránky Vaše meno a aktuálny
zostatok na účte.
Po kliknutí na Vaše meno môžete uskutočniť zmenu prihlasovacích údajov.
Pomocou filtra v ľavej časti obrazovky môžete meniť zobrazenie jedálneho lístka –
výdajňu, obdobie a typy jedál. Pre vykonanie výberu stlačte tlačidlo použiť filter.
Na obrazovke následne uvidíte jedálne lístky vo vybranom období a popis jednotlivých
jedál v nich obsiahnutých.
Objednanie vykonáte tlačidlom so symbolom pri zvolenom jedle. Po objednaní jedla sa v zozname
jedál pri danej položke zmení počet. Zrušenie objednávky vykonáte tlačidlom so symbolom
Ak nie je možné jedlo objednať alebo zrušiť, zobrazí sa dôvod.
Prehľad všetkých svojich objednávok zobrazíte po prepnutí na záložku objednávky
v pravej hornej časti stránky. Po kliknutí na vybraný riadok sa zobrazí detail objednávky.
Pre prehľad o čerpaní Vášho účtu sa prepnite na záložku platby.
Ak chcete ukončiť prácu s aplikáciou, stlačte tlačidlo odhlásiť v pravom hornom rohu stránky alebo
zatvorte okno prehliadača, aby nemohlo dôjsť k zneužitiu systému.
OBJEDNÁVANIE ZAMESTNANECKEJ STRAVY
Objednávanie pomocou dotykového kiosku
Priložte kartu k snímaču. Ak bolo prihlásenie úspešné, v pravej hornej časti obrazovky uvidíte Vaše
meno a aktuálny zostatok na účte. Kartu prikladajte k snímaču naplocho a pomalým pohybom.
V ľavom hornom rohu obrazovky uvidíte dátum, na ktorý práve objednávate.
Zmenu vykonáte tlačidlom dátum v ľavej spodnej časti obrazovky.
V ľavej časti obrazovky uvidíte zoznam jedál dostupných v jedálnom lístku, v pravej potom detail
vybranej položky. Objednanie jedla vykonáte buď tlačidlom so symbolom
v zozname jedál alebo
tlačidlom objednať pod detailom jedla. Po
objednaní jedla sa v zozname jedál pri danej
položke zmení počet.
Zrušenie objednávky vykonáte buď tlačidlom so symbolom
pod detailom jedla.
v zozname jedál alebo tlačidlom zrušiť
Ak nie je možné jedlo objednať alebo zrušiť, je dôvod zobrazený v hornej časti obrazovky.
Ak chcete zobraziť detailnú históriu Vášho účtu, stlačte tlačidlo ostatné a následne tlačidlo história
účtu.
Odhlásenie z aplikácie uskutočníte buď priložením karty k snímaču, alebo stlačením tlačidla koniec v
ľavom dolnom rohu obrazovky, aby nemohlo dôjsť k zneužitiu systému. Všetky vykonané zmeny
zostanú uložené.
Burza jedál
Pokiaľ si z akéhokoľvek dôvodu nemôžete prevziať niektorú z Vašich objednávok a nastavené pravidlá
už neumožňujú jej zrušenie, môžete ju poskytnúť do burzy jedál tak, aby ju mohol prevziať iný
stravník. Ak nie je objednávka z burzy prevzatá, je stále hradená z Vášho účtu.
Pomocou dotykového kiosku poskytnete objednávku do burzy rovnakým spôsobom, ako keby ste ju
chceli zrušiť (tlačidlom – v jedálnom lístku alebo tlačidlom zrušiť pod detailom jedla). Objednávka nie
je zrušená, ale je označená symbolom B.
V prípade WWW rozhrania je postup analogický.
Pre objednanie jedla poskytnutého do burzy iným stravníkom postupujte rovnako ako pri
bežnom objednávaní. Prehľad jedál v burze je dostupný na úvodnej obrazovke dotykového
kiosku po stlačení tlačidla burza; vo WWW rozhraní iPoint potom na príslušnej záložke
v pravej hornej časti obrazovky.
Obedy je možné z burzy jedál preberať denne do 14:00, večere do 17:30.
OBJEDNÁVANIE ZAMESTNANECKEJ STRAVY
Objednávanie diétnych jedál
Pre zamestnancov, ktorí majú nárok na odber diétnych jedál, sú v systéme naviac dostupné výdajne
pre ich objednávanie.
Ak chcete objednať diétne jedlá, v prípade použitia dotykového kiosku vykonajte zmenu
tlačidlom výdajňa a vyberte príslušnú diétnu výdajňu, následne po zobrazení jedálneho
lístka môžete uskutočniť objednávku diétnych jedál.
V prípade WWW rozhrania je postup analogický.
Diétne jedlá sa vydávajú bežným spôsobom na určenom mieste výhradne v zamestnaneckej jedálni.
Diétu nemožno objednať na oddelenie či kliniku.
Objednávanie jedál na oddelení či kliniku
Pre vybraných zamestnancov, ktorí majú nárok na odber jedál priamo na oddelení či kliniku, sú
v systéme naviac dostupné výdajne pre ich objednávanie.
V prípade použitia dotykového kiosku vykonajte zmenu tlačidlom výdajňa a vyberte výdajňu,
následne po zobrazení príslušného jedálneho lístka jedálnička môžete vykonať objednávku jedál na
oddelení či kliniku.
V prípade WWW rozhrania je postup analogický.
Ďakujeme Vám, že využívate služby nášho systému.
Download

POINT manuál ZAM SK TN