Tlačová správa
4. október 2012
Mgr. Daniela Beráková
PR Manager GfK Slovakia
T +421 902 920 948
F +421 252 499 613
[email protected]
Pri nákupe voľnopredajných liekov
a výživových doplnkov zaváži v prvom rade
osvedčená značka
Bratislava – 4. október 2012 – Najdôležitejším faktorom pri nákupe
voľnopredajných liekov a výživových doplnkov v Českej republike
a na Slovensku je osobná skúsenosť s konkrétnym produktom. Pri
výbere značky sú potom spotrebitelia značne lojálni. Druhým
najsilnejším faktorom, ktorý vplýva na nákup voľnopredajných liekov
a výživových doplnkov je názor odborníkov, či už lekárov alebo
lekárnikov. Tretím silným kritériom je cena. Prevažná väčšina
spotrebiteľov voľnopredajných liekov a výživových doplnkov má už
pred vstupom do lekárne jasnú predstavu o tom, aký produkt si chcú
kúpiť. Často sa však nebránia vypočuť si rady a odporúčania
lekárnika.
Vyplýva to z aktuálnej voľnopredajnej štúdie spoločnosti GfK
s názvom Kľúčové faktory a úloha lekárnika pri voľbe lieku. Prieskum
sa realizoval na reprezentatívnej vzorke populácie v Českej republike
(1000 respondentov) a na Slovensku (1000 respondentov) v auguste 2012.
V oblasti voľnopredajných liekov prieskum skúmal lieky na bolesť,
problémy s trávením, alergie a lieky na chrípku a nachladnutie. V oblasti
výživových doplnkov sa prieskum zameral na vitamíny, minerály a iné
výživové doplnky, ako napr. prípravky na chudnutie a liečivé bylinkové čaje.
GfK Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24/Aupark Tower
851 01 Bratislava
T +421 2 573 71 101
F +421 2 5249 9613
www.gfk.sk
[email protected]
Vedenie spoločnosti:
Ing. Martin Mravec, PhD.
Ing. Dušan Očkaik,
Mgr. Miroslav Žák
Spoločnosť je členom:
ESOMAR, SAVA,
GfK Worldwide, Europanel,
Spoločnosť je zapísaná
v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I.
Vložka číslo: 366/B
Pri niektorých kategóriách voľnopredajných liekov až polovica užívateľov
siaha jedine po svojej obľúbenej a osvedčenej značke. „Vysoká miera
lojality ku jednej značke je na Slovensku aj v Českej republike pri
voľnopredajných liekoch na alergie a na problémy s trávením. Spomedzi
výživových doplnkov má značka silné postavenie pri prípravkoch na
chudnutie,“ hovorí PharmDr. Eva Vlčková, CSc., ktorá v spoločnosti GfK
zastáva pozíciu HealthCare Sector Leaderky pre Českú republiku a
Slovensko. U ostatných kategórií potom spotrebitelia volia medzi dvomi –
tromi najobľúbenejšími značkami. Pri kategóriách s veľkou lojalitou ku
značke si necháva odporučiť od lekárnika alternatívu necelá polovica
spotrebiteľov, zatiaľ čo pri ostatných kategóriách je ich sklon nechať si
poradiť o niečo vyšší, a to v rozmedzí 60 až 80 percent. „Takmer všetci
spotrebitelia pripúšťajú, že lekárnikom odporúčanú alternatívu aspoň
niekedy príjmu. Dôvodom je dôvera v lekárnika ako odborníka a cena,
respektíve akciová ponuka,“ hovorí PharmDr. Eva Vlčková, CSc..
Voľnopredajné lieky nakupujú spotrebitelia stále takmer výhradne
1
v kamenných lekárňach. Nákup na internete je okrajový – v Českej
republike tvorí päťpercentný a na Slovensku trojpercentný podiel. Na druhej
strane pre rôzne výživové doplnky a prípravky na chudnutie sú významným
kanálom aj supermarkety/hypermarkety, špecializované predajne, drogérie
a internet.
O prieskume
Štúdia „Kľúčové faktory a úloha lekárnika pri voľbe lieku“ sa realizovala
na reprezentatívnej vzorke populácie na Slovensku (1000) a v Českej
republike (1000) v auguste 2012. Prieskum zisťoval mieru vplyvu lekárnika
pri nákupe voľnopredajných liekov a výživových doplnkov, ako aj nákupné
zvyklosti spotrebiteľov . Súčasťou štúdie bolo aj skúmanie, aký je vplyv
lekára, pacienta a lekárnika na finálny výber liekov viazaných na predpis.
GfK na Slovensku
GfK Slovakia je lídrom v oblasti prieskumu trhu a marketingového
poradenstva na Slovensku. Svojim klientom už vyše 20 rokov poskytuje
prvotriedne služby a analýzy s vysokou pridanou hodnotou. Pre viac
informácií navštívte www.gfk.sk.
Skupina GfK v ČR
Skupina GfK v ČR (GfK Czech a INCOMA GfK) je popredným
poskytovateľom komplexných služieb v oblasti výskumu trhu a verejnej
mienky, vrátane konzultačného a poradenského servisu. Pre viac
informácií navštívte www.gfk.cz, www.incoma.cz, alebo nás sledujte na
Twitteri: www.twitter.com/gfk_czech
Skupina GfK
GfK je jednou z najväčších prieskumných spoločností na svete. Pracuje pre
ňu 11 000 expertov, ktorí sa deň čo deň snažia objavovať nové hĺbkové
pohľady na spôsob, akým ľudia žijú, myslia a nakupujú vo viac než 100
krajinách sveta. GfK sa sústavne venuje inovácii a používa najnovšie a
najinteligentnejšie technológie a metódy, aby umožnila svojim klientom
zreteľne pochopiť tých najdôležitejších ľudí na svete: ich vlastných
zákazníkov. V roku 2011 tržby spoločnosti GfK dosiahli 1,37 miliardy EUR.
Pre podrobnejšie informácie prosím navštívte náš web www.gfk.com alebo
nás sledujte na Twitteri: www.twitter.com/gfk_group
2
Download

Stiahnuť - askgfk.sk