28. 5.
2014
Delegovanie
Kurz „Delegovanie“ je určený vedúcim pracovníkom, ktorí chcú využitím delegovania zlepšiť
svoj časový manažment a zároveň rozvíjať svojich spolupracovníkov.
Ciele výcvikového kurzu
• Efektívne zvládnuť proces delegovania.
• Minimalizovať straty spôsobené nedorozumením pri zadávaní úloh.
• Zoznámiť sa a zvládnuť metodiku delegovania úloh.
Obsah
Delegovanie – manažérska technika
• Definícia, najefektívnejší štýl riadenia.
Základné princípy delegovania
• Prečo delegovať, výhody delegovania.
• Bariéry delegovania, riziká.
Analýza práce
• Analýza úloh, ktoré robím z hľadiska delegovania.
• Čo je vhodné delegovať a čo je lepšie nedelegovať?
Plánovanie delegovania
• Výber pracovníka.
• Definícia a zadanie úlohy, konzultácia (spätná väzba o porozumení úlohy).
• Kontrola, podporovanie, vyhodnotenie.
• Motivácia a úrovne právomoci.
Komunikačný tréning na zrozumiteľné zadávanie úloh
Podpora delegovania
• Vyjadriť dôležitosť úlohy, zvážiť uvoľnenie z bežných povinností.
• Spätná väzba a ocenenie.
1
2014
28. 5.
Časový harmonogram Cena v Eur
Program
Registrácia
1 deň
8:30
Program
Obed
Program
Ukončenie
9:00
12:00
13:00
16:30
Kurz
Delegovanie
Zľavnená cena
Základná cena
200
240
220
264
Cena bez DPH
Cena s DPH
Zľavnená cena do
Uzávierka
v. s.
28. 4. 2014
21. 5. 2014
4004
V cene je zahrnutý poplatok za kurz, študijné materiály, obedy a občerstvenie.
* Zľavnená cena platí pri splnení minimálne jednej z týchto podmienok:
1. Ide o tretieho a ďalšieho účastníka kurzu z tej istej firmy a platba bola uhradená pred uzávierkou kurzu.
2. Účastník sa prihlásil na celú sériu kurzov a platba bola uhradená za celú sériu do termínu uzávierky prvého kurzu série.
3. Účastník sa prihlásil a uhradil platbu za kurz najneskôr 1 mesiac pred termínom kurzu.
4. Účastník, ktorý je zaradený do programu Your Leadership Drive, sa prihlásil a uhradil platbu za kurz najneskôr do termínu uzávierky kurzu.
Uzávierka kurzu je 7 dní pred začiatkom konania kurzu.
Miesto konania kurzov:
V priestoroch NIKAR TRAINING CENTER, Liptovská 10, 821 09 Bratislava, www.nikar.sk
Ubytovanie:
Organizátor kurzu môže na základe záväznej prihlášky zarezervovať účastníkovi ubytovanie
v blízkosti miesta konania kurzu. Účastníci si ho hradia individuálne.
V okolí NIKAR TRAINING CENTER sa nachádzajú hotely:
Hotel Astra, Prievozská 14/A, www.hotelastra.sk
(cena/noc s raňajkami: 65 EUR *)
Hotel Blue Bratislava II – Garni, Hontianska 4, www.hotelbluegarni.sk
(cena/noc s raňajkami: 65 EUR *)
Apollo Hotel, Dulovo nám. 1, www.apollohotel.sk
(cena/noc s raňajkami: 60 EUR *)
* Ceny sú orientačné.
Bankové spojenie:
Tatra banka, a. s., Bratislava, kód banky 1100, č. ú. 2621081463/1100, IČO: 35752807,
IČ DPH: SK2020272210, variabilný symbol: uvedený pri informácii o cenách.
2
Lektori
Lektori
Daniel Bútora
Je lektorom a koučom FBE v oblasti vedenia tímov a rozvoja riadiacich pracovníkov. Absolvoval
štúdium medzinárodných vzťahov na Karlovej univerzite v Prahe. Pracoval v oblasti žurnalistiky
a masmédií a neskôr ako riaditeľ slovenskej sekcie Radio Free Europe/Radio Liberty v Prahe.
Absolvoval pobyt na Hoover Institution, Stanford University, California, USA. Aktívne sa venuje
aj manažmentu v školstve a otázkam transformácie vzdelávania. Je členom Slovenskej asociácie koučov.
Najvýznamnejšie referencie: Mondi SCP, VÚB, Fortaco, Swedspan, Oracle, Matador Group,
PosAm, Volkswagen Slovakia, Slovak Telekom, Kaufland SR + CZ, OBI CZ, ESET, HP, Global Blue,
Zentiva a ďalší.
Patrik Tóth
Ako tréner FBE pôsobí od roku 2001. Venuje sa konzultačným a rozvojovým projektom v korporátnej oblasti zameraným na komunikáciu a osobnostný rozvoj, obchodné a manažérske zručnosti. Je absolventom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor psychológia. Absolvoval rozvojový program pre interných lektorov FBE Bratislava.
Najvýznamnejšie referencie: Mondi SCP, Komerční banka, Jungheinrich, Slovnaft, ESET, Slovak Telekom, SLSP, HMH, Siemens, Volkswagen Slovakia, ZUNO banka a ďalší.
3
Informácie pre účastníkov
Informácie pre účastníkov a podmienky zmluvy
Záväznú prihlášku a potvrdenie o platbe, prosíme, zašlite do termínu uzávierky kurzu.
• Počet účastníkov kurzu je limitovaný. O zaradení do kurzu rozhoduje termín prijatia prihlášky
a zaplatenia zálohy. Po naplnení kurzu s ďalšími prihlásenými telefonicky dohodneme možnosť absolvovať kurz v inom termíne alebo vrátenie poplatku.
• Kurzu sa môže zúčastniť náhradník, ak sa prihlásený nemôže dostaviť z vážnych dôvodov.
V prípade neúčasti alebo zrušenia objednávky po uzávierke kurzu, prihlásený účastník
uhradí poplatok za kurz v plnej výške a dostane študijné materiály. Pri zrušení objednávky
do uzávierky kurzu je storno poplatok 50 % z ceny za kurz.
• Zaslaním prihlášky uzatvárajú zmluvné strany dohodu o cene.
• Váš poplatok za kurz evidujeme ako zálohu. Po prijatí platby na účet vám do 14 dní vystavíme daňový doklad. Faktúru za uskutočnené školenie vám pošleme do 14 dní od ukončenia
kurzu.
• V prípade záujmu účastníkovi kurzu rezervujeme ubytovanie v hoteli, ktoré si uhradí individuálne na mieste. Prosíme, záujem o rezerváciu ubytovania vyznačte na prihláške. Prihlášku
doručte najneskôr 10 dní pred začatím kurzu. Príchod do hotela po 17:00 hod. je potrebné
individuálne dohodnúť.
Informácie
FBE Bratislava, s. r. o.
Liptovská 10, 821 09 Bratislava
tel.: 02 54 41 85 13
tel./fax: 02 54 41 85 15
e-mail: [email protected]
www.fbe.sk
4
Záväzná prihláška na kurz
Názov kurzu:
Termín:
Názov kurzu:
Termín:
Názov kurzu:
Termín:
Meno účastníka kurzu:
Funkcia:
Kontaktné údaje:
telefón:
e-mail:
Názov organizácie:
Adresa:
Kontaktná osoba:
IČO:
IČ DPH:
meno:
oddelenie:
tel.:
fax:
e-mail:
Platba realizovaná dňa:
z účtu č.:
Rezervácia ubytovania:
Hotel Astra
Hotel Blue
Hotel Apollo
áno 
áno 
áno 
Platobné podmienky:
ubytovanie deň vopred
ubytovanie z 1. na 2. deň
ubytovanie z 2. na 3. deň *
* v prípade trojdňových kurzov
áno 
áno 
áno 
Potvrdzujeme, že súhlasíme so zmluvnými podmienkami, a že sme poukázali účastnícky poplatok na váš
účet č.: 262 108 14 63/1100. Variabilný symbol je uvedený pri kurze. Konštantný symbol: 0308.
dátum a podpis oprávnenej osoby
pečiatka organizácie
Záväznú prihlášku, prosíme, pošlite faxom, poštou alebo e-mailom do uzávierky kurzu.
FBE Bratislava, s. r. o., Liptovská 10, 821 09 Bratislava
Kontakt: tel.: 02 54 41 85 13, fax: 02 54 41 85 15, [email protected], www.fbe.sk
5
Download

Delegovanie