ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ - HUKUK FAKÜLTESİ
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITÄT – RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT
I. FİKRÎ MÜLKİYET HUKUKU
ULUSLARARASI
SEMPOZYUMU
I. INTERNATIONALES
SYMPOSIUM ZUM RECHT DES
GEISTIGEN EIGENTUMS
28 Kasım 2014 Cuma
Freitag, 28 November 2014
08:30 – 15:30 – KAYIT (REGISTRIERUNG)
09:00 – 09:15 – AÇILIŞ KONUŞMALARI (BEGRÜßUNG)
Not: Tebliğ başına konuşma süresi 15 dakikadır.
(Anmerkung: Für jeden Vortrag sind insgesamt 15 Minuten vorgesehen)
BİRİNCİ OTURUM/ ERSTE SITZUNG
(09:15 – 10:45)
Oturum Başkanı (Sitzungsleiter): Prof. Dr. M. Emin BİLGE
Prof. Dr. Ahmet BATTAL – İhtira Unsuru Yönünden Fikrî Hakların İncelenmesi
(Untersuchung
der
Rechte
am
geistigen
Eigentum
im
Rahmen
des
Erfindungselements)
Prof. Dr. Sevilay UZUNALLI – Üniversite Öğretim Elemanlarının Buluşları
Üzerinde Patent Hakkı (Erfindung - Patentrechte der Lehrpersonen von
Universitäten)
Prof. Dr. Christoph ANN – Arbeitnehmererfinderrecht – Beleg für die
Leistungsfähigkeit deutscher Tarifpartnerschaft? (İşgören Buluşları Hukuku - Alman
Toplu İş Sözleşmesi Taraflarının Üretim Güçlerinin İspatı mı?)
Prof. Dr. Tekin MEMİŞ – Patentin Standart Olarak Kabul Edilmesi Halinde Ortaya
Çıkan Sorunlar (Rechtsfragen die entstehen würden, falls Patente als Standard
anerkannt werden)
Yrd. Doç. Dr. Hamdi PINAR – Tasarım ve Haksız Rekabet Hukuku Açısından
Yedek Parçaların Korunması ve Türkiye’nin Ekonomik Politik Tercih Sorunu
(Ersatzteilschutz nach dem Geschmacksmusterrecht und Recht des unlauteren
Wettbewerbs und die Frage nach der ökonomisch-politische Präferenz der Türkei)
1
Soru Cevap (Fragen und Diskussion)
10:45 – 11:00 – Kahve Arası (Kaffeepause)
İKİNCİ OTURUM/ZWEITE SITZUNG
(11:00 – 12:30)
Oturum Başkanı (Sitzungsleiter): Prof. Dr. Christoph ANN
Prof. Dr. Mehmet Emin BİLGE – Marka ve Ticaret Unvanı Arasında İltibas
(Verwechslung der Marken und des Handelsnamen)
Dr. Kaya KÖKLÜ – Schutz der Public Domain vor missbräuchlicher
Markennutzung
(Kamuya Mal Olmuş Markaların Kötüye Kullanımlara Karşı
Korunması)
Yrd. Doç. Dr. Tamer PEKDİNÇER – Yargıtay Kararları Çerçevesinde Marka
Hükümsüzlük Davalarında Zarar Gören Kişiler (Geschädigte Personen bei den
Marken-Nichtigkeitsverfahren in den Entscheidungen des Kassationshofs)
Dr. Jan EICHELBERGER – Apple Store, Steiff-Teddybären, Sparkassen-Rot und
Gelbe Wörterbücher – Schutzvoraussetzungen und Schutzumfang bei besonderen
Markenformen (Apple Store, Steiff–Oyuncak Ayıları, Sparkasse-Rot ve Sarı Sözlükler
– Özellikli Marka Çeşitlerinde Koruma Koşulları ve Kapsamı)
Soru Cevap (Fragen und Diskussion)
Öğle Yemeği (Mittagessen)
ÜÇÜNCÜ OTURUM/DRITTE SITZUNG
(13:30 – 15:15)
Oturum Başkanı (Sitzungsleiter): Prof. Dr. Savaş BOZBEL
Yrd. Doç. Dr. Eda GİRAY – Paris Sözleşmesine Taraf Ülkelerde Tescilli Ticaret
Unvanlarının Türkiye’de Tescilli Ticaret Unvanları ve Markalar Karşısındaki Hukuki
Durumu (Rechtstellung der in Verbandsländer der Pariser Verbandsübereinkunft
eingetragene Handelsnamen gegen die in der Türkei eingetragene Handelsnamen und
Marken)
2
Yrd. Doç. Dr. Ozan CAN – Kötü Niyetli Marka Başvurusunda İptal ve
Hükümsüzlüğün Kapsamı (Anfechtungs- und Nichtigkeitsumfang bei bösgläubiger
Markenanmeldung)
Dr. Nadia IANEVA – Geografischer Herkunftsschutz in Europa – kulturelle
Konflikte (Avrupa’da Coğrafi İşaretlerin Korunması – Kültürel Çatışmalar)
Arş. Gör. Emre KALENDER – Alman Federal Mahkemesi’nin ‘Doğum Günü
Treni’ Kararının Fikri Mülkiyet Hukuku Bakımından Önemi ve Yargıtay Uygulaması
(Die Bedeutung der Geburtstagszug-Entscheidung des Bundesgerichtshofs für das
Recht des geistigen Eigentums und die Rechtsprechung des Kassationshofs)
Soru Cevap (Fragen und Diskussion)
15:15 – 15:30 – Kahve Arası (Kaffeepause)
DÖRDÜNCÜ OTURUM/VIERTE SITZUNG
(15:30 – 17:00)
Oturum Başkanı (Sitzungsleiter): Prof. Dr. Sevilay UZUNALLI
Prof. Dr. Savaş BOZBEL – FSEK’e Göre İleride Vücuda Getirilecek Eserlerle İlgili
Yapılan Sözleşmelerin İfası ve Sonuçları Hakkında Bazı Düşünceler (Gedanken über
die Erfüllung und Folgen von Verträgen über künftige Werke nach dem Türkischen
Urheberrechtsgesetz)
Doç. Dr. Mustafa AKSU – Avrupa Adalet Divanının Yayma Hakkının Tükenmesine
Dair Usedsoft/Oracle Kararının Türk Hukuku Açısından Değerlendirilmesi (Analyse
des Usedsoft/Oracle-Urteils des EuGH über Erschöpfung des Verbreitungsrechts
nach türkischem Recht)
Doç.
Dr.
Hayri
BOZGEYİK
–
Telif
Hukukunda
Eğitim
İstisnası
(Ausbildungsschranke im Urheberrecht)
Markus
Philipp
FÖRSTER
(Avukat/Rechtsanwalt)
–
Luxemburgisches
Internetrecht im Rahmen des Urheber- und Markenrechts (Telif ve Marka Hukuku
Bakımından Lüksemburg Internet Hukuku)
Soru Cevap (Fragen und Diskussion)
Kapanış (Ende): 17:00
3
Download

Fikri Mülkiyet Hukuku Uluslararası Sempozyumu / Internationales