Aleluja VI
veľkonočné
1
A
Ja
som
-
le
-
lu
do - brý pastier,
-
ja,
a
ho - vo - rí
-
Pán;
le
-
lu
-
nápev: Tomáš op.
spracoval: la-us
ja.
poznám svoje ovce
a moje
poznajú
mňa.
Download

Aleluja VI veľkonočné 1