ŠTUDIJNÝ PROGRAM
PDU 2014
P
ZIT
DETS
A
ŠO
RENIV V
KÁ U
7. – 11. júl 2014
študijný stupeň:
magisterček
Študenti budú rozdelení do 6 farebne rozlíšených študijných skupín podľa
záľub a veku. Zoznamy zverejňujeme na webstránke. Presuny už nie sú možné
z organizačných dôvodov.
Prezentácia magisterčekov bude každé ráno okrem pondelka v priestoroch
rektorátu PU, Ul. 17. novembra 15 (bývalá ZŠ za Študentským domovom).
Budúci magisterčekovia absolvujú 8 prednášok a 7 rôznorodých seminárov,
z toho na získanie titulu povinne 6 prednášok a 6 seminárov/tvorivých dielní.
ER
SKÁ
PONDELOK
8.00 – 8.30
Prezentácia a zápis
Rozdelenie do študijných skupín, odovzdanie indexov, tričiek a študijného harmonogramu (vestibul FF a FHPV, Ul. 17. novembra 1, pred aulou 103)
9.00 Pochod detí na pešiu zónu v sprievode SHŠ Cohors Prešov
9.30 Imatrikulácia na námestí (pešia zóna pred Mestským úradom Prešov)
slávnostné otvorenie 7. ročníka PDU rektorom PU (v prípade nepriaznivého počasia v aule 103 na PU)
11.15 – 12.00 TAJOMSTVÁ DINOSAUROV Mgr. Martin Vrábeľ (Auditórium magnum, e203)
Obed v Študentskom domove
13.30 – 14.00 PRECHÁDZKY DÁVNYMI VEKMI S KOSTÍKMI Mgr. Mariana Bindasová, Mgr. Michaela Zigová (Auditórium magnum, e203)
14.30 – 16.00 Stredoveký šperk
Retro Rádio
Tajomstvá
Prechádzky dávnymi Poznáte hudobné
Mgr. Ivana Židík
Mgr. Lenka Regrutová, PhD.
dinosaurov
vekmi s kostíkmi
nástroje minulosti?
12.00 – 13.00
(keramická dielňa FF, 511)
(AV štúdio CCKV, 164,162)
Odkryme záhady
intarzie
RNDr. Beáta Baranová, PhD.
(e141)
Mgr. Mariana Bindasová, Mgr.
Michaela Zigová (FHPV, 226)
doc. Mgr. art. Karol Medňanský, doc. PhDr. Michal Tokár, PhD.
PhD. (FF, 83)
(b114)
Archeológia – to nie
sú len vykopávky
Vzkriesenie Olympie
Vzkriesenie Olympie
Vzkriesenie Olympie
Archeológia – to nie
sú len vykopávky
Košikárske remeslo
Poznáte hudobné
nástroje minulosti?
UTOROK
Príchod a prezentácia
8.30 – 10.00 Kam vedie cesta
Kam vedie cesta
z Podhradíka
z Podhradíka
8.00 – 8.30
Mgr. Pavol Lackanič
(výlet do Podhradíka)
Mgr. Pavol Lackanič
(výlet do Podhradíka)
10.30 – 12.00
PhDr. Mária Kotorová, PhD.
(e139)
Prechádzky dávnymi
vekmi s kostíkmi
doc. PaedDr. Viera Bebčáková,
PhD., Mgr. Beáta Soušková,
Mgr. Lenka Tlučáková, PhD.
(ihrisko Fakulty športu PU)
doc. PaedDr. Viera Bebčáková,
PhD., Mgr. Beáta Soušková,
Mgr. Lenka Tlučáková, PhD.
(ihrisko Fakulty športu PU)
doc. PaedDr. Viera Bebčáková,
PhD., Mgr. Beáta Soušková,
Mgr. Lenka Tlučáková, PhD.
(ihrisko Fakulty športu PU)
Mgr. Mariana Bindasová, Mgr.
Michaela Zigová (FHPV, 226)
Obed v Študentskom domove
DEJINY POD ZEMOU PhDr. Mária Kotorová, PhD. (Auditórium magnum, e203)
14.30 – 16.00 Ako sa tkali látky
Prechádzky dávnymi Retro Rádio
Mgr. Monika Daráková
vekmi s kostíkmi
Mgr. Lenka Regrutová, PhD.
12.00 – 13.00
13.30 – 14.00
(Spojená škola, Matice
slovenskej 11)
Mgr. Mariana Bindasová, Mgr.
Michaela Zigová (FHPV, 226)
(AV štúdio CCKV, 164,162)
PhDr. Mária Kotorová, PhD.
(e139)
doc. PaedDr. Iveta
Šebeňová,PhD.
(b112)
doc. Mgr. art. Karol Medňanský,
PhD. (FF, 83)
STREDA
Príchod a prezentácia
8.30 – 10.00 Objavme poklady
Ako sa varila soľ
Prešova
(Múzeum Solivar Prešov)
8.00 – 8.30
PhDr. Darina Petranská
(historické centrum PO)
10.30 – 12.00
Po stopách židovskej Objavme poklady
kultúry
Prešova
(Ortodoxná synagóga Prešov)
PhDr. Darina Petranská
(historické centrum PO)
Ako sa varila soľ
(Múzeum Solivar Prešov)
Objavme poklady
Prešova
PhDr. Darina Petranská
(historické centrum PO)
Obed v Študentskom domove
13.30 – 14.00 OD KRYŠTALKY K HDTV doc. PhDr. Juraj Rusnák, CSc. (Auditórium magnum, e203)
14.30 – 16.00 Retro Rádio
Soľnobanské
Keramické nádoby
Mgr. Lenka Regrutová, PhD.
paličkované vykopávky stredoveku
(Múzeum Solivar Prešov)
Objavme poklady
Prešova
Objavme poklady
Prešova
Po stopách židovskej Po stopách židovskej
kultúry
kultúry
Ako sa varila soľ
PhDr. Darina Petranská
(historické centrum PO)
PhDr. Darina Petranská
(historické centrum PO)
(Ortodoxná synagóga Prešov)
Objavme poklady
Prešova
PhDr. Darina Petranská
(historické centrum PO)
(Ortodoxná synagóga Prešov)
12.00 – 13.00
(AV štúdio CCKV, 164,162)
Barbora Šimková, Ing. Lucia
Salokyová (b111)
Mgr. Jaroslav Ondo, PhD.
(FF, 332)
©hudobné vykopávky maTELKOmediálka
Mgr. Vladimír Fedorko, PhD.
Veronika Bozdošová
(e142)
Archeológia – to nie
sú len vykopávky
PhDr. Mária Kotorová, PhD.
(e139)
ŠTVRTOK
Príchod a prezentácia
8.30 – 10.00 PAPYRUS - PERGAMEN - PAPIER Mgr. Marcela Domenová, PhD. (Auditórium magnum, e203)
9.00 – 10.00
Ako žili naši
predkovia? Mgr. Pavol
8.00 – 8.30
10.30 – 12.00
Ako si zahrať starú
nôtu
Mgr. Jana Hudáková, PhD.
(e144)
Lackanič (Krajské múzeum Prešov)
Stredoveký šperk
Mgr. Ivana Židík
(keramická dielňa FF, 511)
Soľnobanské
Rytierstvo a staré
paličkované vykopávky zbrane
Barbora Šimková, Ing. Lucia
Salokyová (b111)
Bc. Jozef Balužinský
(e140)
Keď ožívajú hrdinovia Rytierstvo a staré
PaedDr. Mária Kuderjavá
zbrane
(e142)
Bc. Jozef Balužinský
(e139)
Obed v Študentskom domove
KOLÍSKA EURÓPSKEHO DIVADLA PhDr. Miron Pukan, PhD. (Auditórium magnum, e203)
14.30 – 16.00 Keď ožívajú hrdinovia Ako sa tkali látky
Drôtená košeľa
maTELKOmediálka
©hudobné vykopávky Soľnobanské
PaedDr. Mária Kuderjavá
Mgr. Monika Daráková
paličkované vykopávky skupina remeselníkov z Veľkého Bc. Andrea Čajová
Mgr. Vladimír Fedorko, PhD.
12.00 – 13.00
13.30 – 14.00
(e142)
(Spojená škola, Matice
slovenskej 11)
Barbora Šimková, Ing. Lucia
Salokyová (b111)
Šariša (e141)
(e143)
Vypracovanie
magisterčekovskej
práce (e139)
Stredoveký šperk
Vypracovanie
magisterčekovskej
práce (e140)
Dekupáž fliaš
Vypracovanie
magisterčekovskej
práce (e144)
Drôtená košeľa
PIATOK
Príchod a prezentácia
Vypracovanie
magisterčekovskej
práce (e141)
10.30 – 12.00 Viete, čo je iluminácia
a kaligrafia?
8.00 – 8.30
8.30 – 10.00
Vypracovanie
magisterčekovskej
práce (e142)
Ako si zahrať starú
nôtu
Vypracovanie
magisterčekovskej
práce (e143)
maTELKOmediálka
Bc. Andrea Čajová
Mgr. Jaroslav Ondo, PhD. (b112) Mgr. Jana Hudáková, PhD. (e144) (e139)
Mgr. Ivana Židík
(keramická dielňa FF, 511)
Bc. Juliana Samková
(b114)
skupina remeselníkov z Veľkého
Šariša (e141)
Obed v Študentskom domove
13.30 – 14.30 TÝŽDEŇ „VYKOPÁVOK“ NA PDU (PF, aula b204)
13.00 – 15.30 VERNISÁŽ PRÁC ŠTUDENTOV PDU (vestibul pred aulou 103, FF, FHPV)
15.30 SLÁVNOSTNÁ PROMÓCIA „MAGISTERČEKOV“ ZA PRÍTOMNOSTI RODIČOV vystúpenie hosťa – hudobná skupina Hrdza (aula 103, FF, FHPV)
12.00 – 13.00
Download

ŠTUDIJNÝ PROGRAM PDU 2014