FINANČNÝ SERVIS 17
HOSPODÁRSKE NOVINY
ŠTVRTOK – PONDELOK 28. AUGUSTA – 1. SEPTEMBRA 2014
ISIN
Trh Min. Max. Posl. Priem. Zmena Objem Objem v Nezr. Objed. Stred Mena Mena
kurz kurz kurz kurz
v
v
mene ponuka dopyt pásma denom. obch.
ks
obch.
AKCIE A PODIELOVÉ LISTY – MODUL TVORCOV TRHU
Best Hotel Propert.
Tatry Mount. Resorts
SK1120005105
SK1120010287
P
P
12,29
20,30
12,28
20,20
12,35
20,30
-0,5
12,20
20,10
12,28
20,20
EUR
EUR
EUR
EUR
AKCIE A PODIELOVÉ LISTY
SES Tlmače
Slovnaft
Všeobecná úver.banka
Biotika
OTP Banka Slovensko
OTP Banka Slovensko2
1. garantovaná 02
Cemmac
Cestné stavby B.B.
Cheminvest
Chemolak
Dolkam Šuja
Druhá strategická
Ekostav Michalovce
Elektrokarbon
GEOCOMPLEX
Kúpele Nový Smokovec
Kúpele Trenč.Teplice
MPC CESSI
Majetkový Holding
Majetkový Holding 2
Majetkový Holding 3
OSIVO 2
PRO POPULO PP
Poľnonákup Šariš
Prima banka Slov.
Prima banka Slov.3
Prima banka Slov.4
Prima banka Slov.2
Prvá strategická
Stapring, a.s.
Starland Holding
Tatra banka
Tesla Lipt.Hrádok
Vipo
ZTS Sabinov
Zlieváreň SEZ
Allianz-Slov. poist.
Cementáreň L.Lúčka 5
DIVIDEND Development
Holcim Slovensko
Inž.stavby Košice
Merina
Očná optika
PROXIMA ALFA TRADE
Podtatranská hydina
REAL ZA
RONA
SYRÁREŇ BEL SLOV.
VOLKSBANK Sl. kmeň.
VOLKSBANK kmeň..2
Zentiva 2
ŽELING
SK1120008034
CS0009004452
SK1110001437
CS0009013453
SK1110001452
SK1110004613
SK1120005832
CS0009007752
CS0009018650
CS0008468351
CS0009006754
CS0009013354
SK1120005337
CS0005046754
CS0005053156
CS0009003553
SK1120003225
SK1120003183
CS0009021456
SK1120005485
SK1120006954
SK1120006962
SK1120007242
SK1120000387
CS0008466652
SK1110013671
SK1110014927
SK1110015676
SK1110001270
SK1120005329
CS0009005657
SK1120005113
SK1110001502
CS0005044056
CS0009005152
SK1120005071
CS0005059955
SK1110004407
SK1120010311
CS0009015656
CS0008467056
CS0005060359
CS0005049659
SK1120010485
CZ0008467875
CS0009022454
SK1120004249
SK1120007440
CS0009021159
SK1110000678
SK1110003516
SK1120004439
CS0008203956
H
H
H
P
P
P
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
3,3
27
93
29,01
1
1,9
0,91
30
4
6
9
132
10
12
7
32,07
21
15
34,07
30
30
30
7,13
7
4,25
73,29
7,87
3,4
29,99
95
30,5
132
10
12
7,01
31
20
15
30
30
30
30
5,5
6
4
20
1,5
0,3
100
3
34
100
3
5
105
16500
8,01
31,25
6
13
160
20,02
5
60
11,97
1
55
0,47
30
9
8
10
200
200
160 160
3
160
3
27
93
30
0,4
0,4
0,91
15
3,2
6
10
105
17020
10,51
31
12
43
5
6
130
15
5
35
1
1
160
47
145
0,51
30
13
9
3,33
10
100
100
4
160
-1,1
1
160
3
Objem v kusoch CP spolu: 1
3,21
27
93
29,01
0
0
0,91
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
5
105
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
160
0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
SKK
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
SKK
EUR
EUR
EUR
EUR
SKK
SKK
EUR
EUR
SKK
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
CZK
SKK
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
SKK
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Celkový objem spolu: 160,00 EUR
Priame obchody − dodatok kurzového lístka číslo 165 zo dňa 27. 8. 2014
AKCIE A PODIELOVÉ LISTY
Dátum
obchodu
Názov CP
ISIN
Trh
Objem
v ks
Cena
v mene
Biotika
CS0009013453
P
1387
28,47
27.08.2014
Objem v kusoch CP spolu: 1.387
Objem
v mene obch.
obch.
Mena
denom.
39.487,89
Mena
obch.
EUR
EUR
Celkový objem spolu: 39.487,89 EUR
Kurzový lístok číslo 165 zo dňa 27. 8. 2014 – Dlhopisy
Názov
ISIN
Trh Frekv. Dát. Ex− Úrok. Men. Min. Max.
vypl. splat. kup sadz. hod. kurz kurz
[%]
[%] [%]
Posl. Priem. Zm.
kurz kurz kurzu
[%]
[%] [%]
Obj. Obj. Nezr. obj. Výnos Stred Mena Mena
v ks v mene pon. dop. do spl.pásma den. obch.
obch. [%] [%] [%] [%]
101,50
100,00
100,00
101,50
102,12
103,03
100,00
103,85
100,00
104,18
104,03
103,95
102,58
101,18
97,56
102,46
101,00
102,90
101,30
102,70
99,90
92,36
100,00
100,00
102,00
100,00
100,00
101,50 99,50
101,50 EUR EUR
130 131.704,47
6,13 100,00 EUR EUR
50 49.718,75
7,50 100,00 EUR EUR
1 1.023,24
1,37 101,50 EUR EUR
102,04
0,00 EUR EUR
2 2.060,43
1,06 103,03 EUR EUR
0,00 EUR EUR
103,85 EUR EUR
100,00 EUR EUR
30 31.362,30
1,39 104,18 EUR EUR
104,03 EUR EUR
0,00 EUR EUR
0,00 EUR EUR
0,00 EUR EUR
97,56 EUR EUR
0,00 EUR EUR
102,76
0,00 EUR EUR
102,90 EUR EUR
101,30
0,00 EUR EUR
104,00
0,00 EUR EUR
0,00 EUR EUR
93,36 92,86
0,00 EUR EUR
50 50.157,50
6,30 100,00 EUR EUR
101,00 99,00
0,00 EUR EUR
207 213.624,00
4,82 102,00 EUR EUR
100,00 99,00
0,00 EUR EUR
100,00 98,00
0,00 EUR EUR
DLHOPISY MODUL TVORCOV TRHU
DLHOPISY
CEETA 6,50/2016
CEETA VAR/2017
ESIN Group 7,50/2019
HZL SPO 44
HZL SPO 45
HZL SPO 47
HZL SPO 48
HZL SPO 57
HZL SPO 60
HZL SPO 61
HZL SPO 71
HZL SPO 72
HZL SPO 77
HZL SPO FIX2 2020
HZL SPO FIX5 2021
HZL SPO FIX8 2019
HZL Tatra banka 54
HZL Tatra banka 62
HZL VÚB 59
HZL VÚB 63
HZL VÚB 79
JOJ Media House 2015
JOJ Media House 2018
JTFG II 6,40/15
JTFG III 6,00/16
TMR I 4,50%/2018
TMR II 6,00%/2021
SK4120009200
SK4120009697
SK4120008798
SK4120007535
SK4120007675
SK4120007733
SK4120007790
SK4120008319
SK4120008327
SK4120008582
SK4120009036
SK4120009085
SK4120009317
SK4120009754
SK4120010075
SK4120009457
SK4120007220
SK4120007709
SK4120007782
SK4120008061
SK4120009846
SK4120008244
SK4120009382
SK4120008335
SK4120009242
SK4120009606
SK4120009614
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
6M
6M
6M
6M
6M
6M
6M
6M
6M
6M
6M
6M
6M
6M
6M
6M
12M
12M
12M
12M
12M
12M
12M
6M
6M
6M
12M
20.06.16
18.12.17
30.09.19
11.11.15
07.08.15
04.03.16
30.09.14
24.02.16
14.12.16
18.07.17
15.03.19
15.04.19
02.08.19
07.08.20
16.07.21
23.09.19
28.06.15
31.03.16
01.03.15
16.03.16
24.09.20
21.12.15
15.08.18
06.02.15
21.06.16
17.12.18
05.02.21
29
29
30
28
29
29
27
28
29
29
27
28
27
29
29
28
14
14
30
30
30
6,500
6,130b
7,500
2,650
2,950
3,100
3,000
3,700
2,850
2,880
2,300
2,300
2,000
2,000
1,550
2,000
3,600
3,750
3,000
3,750
2,000
29
31
29
29
29
6,300
6,400
6,000
4,500
6,000
1000,00
1000,00 100,00 100,00
1000,00 100,00 100,00
1000,00 101,50 101,50
1000,00
1000,00 103,03 103,03
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00 104,18 104,18
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00 100,00 100,00
100000,00
1000,00 102,00 102,00
1000,00
1000,00
Objem v kusoch CP spolu: 470
100,00
100,00
101,50 -0,4
103,03
104,18 -0,1
100,00
102,00
Celkový objem spolu s AÚV: 479.650,69 EUR
DLHOPISY
27.08.2014
27.08.2014
27.08.2014
27.08.2014
27.08.2014
Názov CP
Štátny dlhopis 214
Štátny dlhopis 216
Štátny dlhopis 225
Štátny dlhopis 226
Štátny dlhopis 226
ISIN
SK4120007204
SK4120007543
SK4120009044
SK4120009234
SK4120009234
Trh
H
H
H
H
H
Objem
v ks
1994000
4000000
2700000
10000000
300000
Cena
Výnos ku
3.9.2014
118,28
122,10
112,00
103,35
104,50
0,687%
2,099%
1,483%
0,692%
0,426%
Objem v kusoch CP spolu: 18.994.000
Objem
v mene obch.
Mena
den.
Mena
obch.
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2.385.381,23
5.034.402,74
3.062.835,62
10.447.461,78
316.853,42
Celkový objem spolu: 21.246.934,79 EUR
*Pozn.: Ponuka a dopyt sa nestretli v čase.
Z aktuálneho kurzového lístka BCPB, časť akcie, podielové fondy a dlhopisy − anonymné obchody, boli redakciou HN krátené niektoré ISIN−y,
s ktorými sa neuskutočnil počas obchodovacieho dňa žiaden obchod. Výška konverzného kurzu: 1 EUR = 30,1260 Sk. Kurzový listok prepočítaný
do SKK burza publikuje na internetovej stránke www.bsse.sk.
Oznámenie BCPB
I. V súvislosti s výplatou výnosov:
- a dátumom splatnosti hypotekárnych záložných listov
ISIN: SK4120004078, emitenta UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky,
dňa 28.8.2014, bude obchodovanie s touto emisiou ukončené s účinnosťou od 28.8.2014.
II. Zmena výšky úrokového výnosu:
Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity, ako agent emisie
štátnych dlhopisov č. 220, ISIN: SK4120008400, emitenta
MF SR, oznámila burze hodnotu úrokového výnosu
1,920% p.a. stanovenú na ďalšie polročné úrokové obdobie od 2.9.2014 do 1.3.2015.
III. Upozornenie pre emitentov:
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) upozorňuje emitentov cenných papierov umiestnených na trhoch
BCPB na blížiaci sa termín (31.8.2014) pre splnenie zákonnej informačnej povinnosti emitentov za prvý polrok
2014. V zmysle Burzových pravidiel je emitent, ktorého
cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na trhu burzy
cenných papierov, povinný najneskôr do dvoch mesiacov
po uplynutí účtovného obdobia uverejniť polročnú finančnú
správu a spolu s dokladom o uverejnení ju predložiť Burze
cenných papierov v Bratislave, a.s., Vysoká 17, P.O. Box
151, 814 99 Bratislava 1 a Národnej banke Slovenska.
IV. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia:
Emitent kótovaných cenných papierov Biotika a.s. oznámil
BCPB, že dňa 29.9.2014 o 13.00 hod. sa bude konať mimoriadne valné zhromaždenie (MVZ) v sídle spoločnosti v
Slovenskej Ľupči. Rozhodujúci deň na uplatnenie práva
účasti na MVZ je 26.9.2014.
Program MVZ:
- schválenie spôsobu tvorby osobitného rezervného
fondu;
- vysporiadanie spôsobu použitia vlastných akcií znížením
základného imania spoločnosti.
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.
V zmysle zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov podľa § 111 Vám oznamujeme, že v predchádzajúcom obchodnom dni:
nedošlo k vydaniu, k zmene a k zrušeniu emisií cenných papierov prijatých na trh cenných papierov
nedošlo k vzniku a zániku pozastavenia práva nakladať s celou emisiou cenných papierov prijatých na trh kótovaných
cenných papierov
Eurodepozity
1 deň
EUR
USD
GPB
SEK
CHF
JPY
0,01
0,12
0,41
0,10
-0,10
0,00
0,09
0,22
0,51
0,25
0,10
0,15
27. 8. 2014 Hodnoty k 17:45 CET
1 mesiac
0,06
0,15
0,43
0,22
-0,10
0,05
0,11
0,25
0,53
0,42
0,10
0,15
3 mesiace
0,08
0,29
0,59
0,32
-0,10
0,01
0,18
0,39
0,79
0,52
0,10
0,13
6 mesiacov
0,19
0,41
0,60
0,41
-0,05
0,01
0,29
0,51
0,90
0,61
0,15
0,17
YTM*
[%]
0,118
-0,054
0,885
0,684
1,361
1,706
2,045
3,594
Dátum
splatnosti
24.02.2016
04.04.2017
12.05.2019
27.04.2020
28.02.2023
15.11.2024
14.10.2025
10.05.2026
9 mesiacov
0,28
0,42
0,95
0,51
0,04
0,05
1 rok
0,38
0,61
1,05
0,71
0,24
0,35
0,43
0,68
1,14
0,63
0,11
0,10
0,53
0,78
1,24
0,83
0,31
0,40
AUD
CAD
JPY
CHF
DKK
SEK
GPB
USD
EUR
3,594
3,50
2,50
2,045
1,361
1,50
1,706
0,684
0,50
0,885
0,118
-0,054
-0,50
* Výnos do splatnosti (YTM) je počítaný z priemerného kurzu,
resp. z hodnoty stredu najlepšej záverečnej kotácie burzového
dňa, pokiaľ v tento deň nebol uzavretý žiadny kurzotvorný obchod.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Cenový Zmena
index [%] t/t−1
Verejný sektor - štátne dlhopisy
SDXG Celkový 122,6652 0,0000%
SDXG (<=5) 111,7029 0,0000%
SDXG (> 5) 127,5894 0,0000%
Vývojový
index [%]
Zmena
t/t−1
YTM
[%]
188,5870
166,2363
204,4441
0,0092% 1,7283
0,0101% 1,1128
0,0088% 1,8149
Durácia Mod. Konvexita Kup. Splatnosť Počet
durácia
výnos [%]
zložiek
6,0547 5,9523 53,9237
2,4062 2,3798 9,6304
7,6961 7,5594 73,8504
3,9092 6,9311
4,0869 2,4914
3,8240 9,0578
8
3
5
SDX Group je oficiálnym dlhopisovým indexom BCPB. k 27. 8. 2014
Denné údaje o otvorených podielových fondoch
Názov
fondu
Typ
fondu
Typ
podľa
legisl.
Typ Dátum
Denom. Hodnota Výkonnosť fondu
podľa ocenenia mena podielu podielu 6 mes. 1 rok 3 roky
spôs.
[D]
v [D]
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s
SPORO Aktívne portfólio, o.p.f.
SPORO Bankový fond pravidelných výnosov, o.p.f.
SPORO Euro Plus Fond
SPORO Eurový dlhopisový fond
SPORO Fond maximalizovaných výnosov
SPORO Globálny akciový fond
SPORO Privátny fond pravidelných výnosov
Z
D
KI
D
A
A
D
USD
0,7070
0,6952
0,7285
0,8283
0,1342
0,1091
1,2568
0,7571
1
0,9339
0,9183
0,9622
1,0941
0,1772
0,1441
1,6599
1
1,3209
GPB
SEK
0,5627
0,5532
0,5796
0,6591
0,1068
0,0868
1
0,6024
0,7958
6,4796
6,3710
6,6756
7,5911
1,2296
1
11,5172
6,9383
9,1643
DKK
CHF
5,2699 0,8536
5,1815 0,8393
5,4292 0,8794
6,1738
1
1 16,1975
0,8133 0,1318
9,3669 1,5173
5,6429 0,9140
7,4534 1,2073
27. 8. 2014
JPY
97,0650
95,4350
100
113,7000
18,4189
14,9800
172,5100
103,9350
137,2750
CAD
AUD
1,0171
1
1,0478
1,1915
0,1930
0,1570
1,8078
1,0891
1,4385
1
0,9833
1,0302
1,1716
0,1898
0,1543
1,7774
1,0708
1,4144
INZERCIA
Skupina Slovenských Dlhopisových Indexov
Slovak Bond Indices Group
SDX Group
EUR
10 11 12 13 14 15 16
Doba do splatnosti v rokoch
UCITS
UCITS
UCITS
UCITS
UCITS
UCITS
UCITS
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
26.08.2014
26.08.2014
26.08.2014
26.08.2014
26.08.2014
26.08.2014
26.08.2014
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,041592
0,010998
0,046218
0,051582
0,037989
0,042549
0,035488
AIF
NP
26.08.2014
EUR 1 161,550000
4,16
1,35
0,34
1,82
6,82
4,85
0,88
7,31
3,89
0,86
3,39
15,32
11,89
-0,38
3,70
6,46
1,39
3,54
14,13
9,69
4,59
Obytný súbor Krasňany, s.r.o., Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline,
oddiel: Sro, vložka číslo: 16723/L
vyhlasuje v zmysle §281 – §288 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z.
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na odpredaj súboru nehnuteľného majetku spoločnosti (stavby a pozemky)
– tzv. Obytný súbor Krasňany v obci Krasňany, okres Žilina.
Podmienky súťaže, ako aj podklady k hodnoteniu predkladaných ponúk sa
nachádzajú v sídle spoločnosti a uchádzačom budú poskytnuté kontaktnou
osobou na vyžiadanie. Taktiež sú uverejnené na internetovej stránke
http://www.zilina.sk/uvod-aktuality-mesto-zilina-informuje.
SÚŤAŽ SA ZAČÍNA DŇOM UVEREJNENIA TEJTO VÝZVY.
Kontaktná osoba:
Mgr. Daniela Šugárová, tel.: 0918 922 606, mail: [email protected]
HN11359
HB Reavis Investment Management S.a.R.L.
HB Reavis Stredoeurópsky Realitný fond
R
3,94 8,40 9,64
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.
PP - Dynamické portfólio o.p.f.
PP - EUROFOND o.p.f.
PP - Kapitálový Fond o.p.f.
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f.
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f.
PP - Vyvážené portfólio o.p.f.
Z
Z
AI
Z
KI
R
Z
UCITS
UCITS
AIF
UCITS
UCITS
AIF
UCITS
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
26.08.2014
26.08.2014
26.08.2014
26.08.2014
26.08.2014
26.08.2014
26.08.2014
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,043590
0,063661
1,035233
0,042449
0,040435
0,050812
0,037466
7,19
-1,55
3,18
4,52
1,79
2,30
4,79
11,98 4,76
5,58 1,18
UCITS
UCITS
AIF
UCITS
UCITS
UCITS
UCITS
AIF
UCITS
UCITS
UCITS
UCITS
UCITS
AIF
AIF
UCITS
UCITS
UCITS
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
NP
VP
VP
VP
VP
26.08.2014
26.08.2014
26.08.2014
26.08.2014
26.08.2014
26.08.2014
26.08.2014
26.08.2014
26.08.2014
26.08.2014
26.08.2014
26.08.2014
26.08.2014
26.08.2014
26.08.2014
26.08.2014
26.08.2014
26.08.2014
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,027907 13,55 21,54 24,10
0,035424 1,92 3,11 2,61
0,103328 0,55 0,94
0,107644 5,43 5,97
0,076951 1,66 2,14 2,27
0,019094 0,53 8,50 14,73
0,035700 2,50 4,94 4,55
0,090929 -2,99 -3,83
0,035153 2,64 1,15 1,68
0,104971 9,22 7,81 3,56
0,035515 1,83 3,17 3,01
0,036037 2,63 5,55 5,11
0,035585 3,62 7,07 6,35
0,103659 0,34 0,82
0,034363 1,89 3,04 2,94
0,109322 3,57 4,24 1,97
0,035326 3,41 6,89 6,38
0,041018 3,18 4,99 3,00
6,64
3,38
4,78
8,45
2,02
1,42
4,63
1,82
Tatra Asset Management, správ. spol., a. s.
TAM - Americký akciový
TAM - Conservative Fund
TAM - Depozitný fond
TAM - DynamicAlpha Fund
TAM - Euro dlhopisový plus
TAM - Európsky akciový
TAM - Harmonic Fund
TAM - Komoditný fond
TAM - MarketNeutral Fund
TAM - NewMarkets o.p.f.
TAM - Private V1
TAM - Private V2
TAM - Private V3
TAM - PrivateDeposit Fund
TAM - Realitný Fond
TAM - SmartFund
TAM - Strategic Fund
TAM - Zaistený fond
A
Z
KI
Z
D
A
Z
AI
Z
A
Z
Z
Z
KI
R
Z
Z
Z
P − Fondy peňažného trhu, KI − Fondy krátkodobých investícií, D − Dlhopisové fondy, A − Akciové fondy, Z − Zmiešané fondy, Š − Štruktúrované
fondy, R − Realitné fondy, AI − Fondy alternatívnych investícií, UCITS − Štandardné podielové fondy, AIF - Alternatívne investičné fondy,
VP - Fondy predávané formou verejnej ponuky, NP - Fondy predávané formou neverejnej ponuky
*Prepočet fixne stanoveným konverzným kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK má informatívny charakter.
Zdroj: SASS
HN11377
Európska energetická
burza v Lipsku
Kurzový lístok ECB
27. 8. 2014
č. 166
posledná
ročné ročné
Názov
cena v EUR nárast max. min.
EEX Phel Base D 35,99
-4,05 301,54 3,64
EEX Phel Peak D 38,99
-5,41 543,72 3,88
PHX BA YR JA7/d 33,05
-0,03
52,2 32,05
Všetky ceny sú v EUR, pri elektrických energiách v EUR/MWh,
pri povolenke len v EUR
Kotácia kovov AVK
týždenný priemer cien LME
Priame obchody − dodatok kurzového lístka číslo 165 zo dňa 27. 8. 2014
Dátum obch.
Dátum:
27. 8. 2014
ŠD 213 SK4120007071
ŠD 208 SK4120005372
ŠD 204 SK4120004318
ŠD 214 SK4120007204
ŠD 225 SK4120009044
ŠD 223 SK4120008871
ŠD 216 SK4120007543
ŠD 206 SK4120004987
Výnos do splatnosti v
Kurzový lístok číslo 165 zo dňa 27. 8. 2014 – Akcie a podielové listy
Názov CP
Krížové kurzy vybratých svetových mien
Výnosová krivka štátnych dlhopisov
Burza cenných papierov v Bratislave
Meď:
5 238,0 /t
Hliník:
1 528,9 /t
Lehota platnosti: od 25. 8. 2014 do 29. 8. 2014
Kovy
Drahé
Názov
LME
Zlato
Striebro
Platila
Paladium
Základné
Názov
USD
Fixing PM
Jedn.
1282,75
19,32
1420,00
887,00
TR OZ
TR OZ
TR OZ
TR OZ
LME
Settlement Ponuka Dopyt Jedn.
Meď GRADE "A"
Olovo 99,7 %
Hliník 99,70 %
Hliník - zliatina
Nikel 99,80 %
Cín 99,85 %
Zinok 99,995 %
8053
8053 8046 USD/mT
2320
2320 2320 USD/mT
2021,5 2021,5 2021 USD/mT
1840
1840
0 USD/mT
17630 17630 17620 USD/mT
25085 25085 25080 USD/mT
2028,5 2028,5 2027,5 USD/mT
Strategické
Názov
OTC
Cena
Antimón 99,65 %
Arzén 99,00 %
Bizmut 99,99 %
Kadmium 99,99 %
Kadmium 99,95 %
Fe Chrome, Hi Carbon
Kobalt - katódy 99,80 %
Kobalt - katódy 99,60 %
Kobalt - ingot 99,30 %
Gálium - ingot 99,99 %
Germánium kov
Germánium - dioxid
Indium ing. 99,97 %
Magnézium 99,90 %
Ferromangán
Mangán elect.
Ortuť
Molyb Fe65 West
Molyb Fe60 China
Ruthénium
Selén 99,5 % PWD
Silicon Fe 75 Russian
Silicon Metal Lumps
Tantal
Titanium Sponge 99.6
Ferrotitán 70 % Západ
Tungsten Ferro
Vanadium Fe 80 (T2)
Vanadium Pentox
Wolframite
9300/9500
0,7/0,9
11/11,5
0,84/0,93
1/1,05
1,05/1,07
15,5/16,2
15,15/15,95
14,8/15,75
260/290
1900/2000
1200/1325
680/720
2700/2800
1010/1045
2200/2450
–
32/32,7
–
63/68
23/25
1140/1180
2100/2160
105/110
9,5/10,3
5,7/5,85
47/48
26,9/27,5
5,2/5,6
–
Jedn.
USD/mT
USD/lbs
USD/lbs
USD/lbs
USD/lbs
USD/lbs
USD/lbs
USD/lbs
USD/lbs
USD/Kg
USD/Kg
USD/Kg
USD/Kg
USD/mT
USD/mT
USD/mT
USD/flsk
USD/Kg
USD/Kg
USD/Oz
USD/lbs
USD/mT
USD/mT
USD/lbs
USD/Kg
USD/Kg
USD/Kg
USD/Kg
USD/lbs
USD/MTU
Štát
USA
Japonsko
Bulharsko
Česká republika
Dánsko
V. Británia
Maďarsko
Litva
Poľsko
Rumunsko
Švédsko
Švajčiarsko
Nórsko
Chorvátsko
Rusko
Turecko
Austrália
Brazília
Kanada
Čína
Hongkong
Indonézia
Izrael
India
Južná Kórea
Mexiko
Malajzia
Nový Zéland
Filipíny
Singapur
Thajsko
JAR
Kód
USD
JPY
BGN
CZK
DKK
GBP
HUF
LTL
PLN
RON
SEK
CHF
NOK
HRK
RUB
TRY
AUD
BRL
CAD
CNY
HKD
IDR
ILS
INR
KRW
MXN
MYR
NZD
PHP
SGD
THB
ZAR
Stred
1,3177
136,8800
1,9558
27,7500
7,4539
0,7940
312,5500
3,4528
4,1967
4,3976
9,1608
1,2068
8,1555
7,6308
47,4986
2,8425
1,4102
2,9722
1,4372
8,0952
10,2123
15 389,5500
4,7071
79,6565
1 336,7100
17,2217
4,1459
1,5735
57,5300
1,6433
42,0560
14,0324
Kurzový lístok ČNB
č. 167 (vybrané meny) 27. 8. 2014
Štát
Austrália
Bulharsko
EMÚ
Chorvátsko
Japonsko
Kanada
Maďarsko
Poľsko
Rumunsko
Rusko
Švajčiarsko
USA
Veľká Británia
Množstvo
1
1
1
1
100
1
100
1
1
100
1
1
1
Kód
AUD
BGN
EUR
HRK
JPY
CAD
HUF
PLN
RON
RUB
CHF
USD
GBP
Stred
19,668
14,180
27,750
3,637
20,264
19,304
8,876
6,616
6,312
58,419
22,989
21,047
34,926
Spoločnosť FPD Hotels & Hospitality a. s., IČO: 47 251 697 ako
emitent dlhopisov FPD Hotels & Hospitality oznamuje, že v súlade
s právnymi predpismi Slovenskej republiky zverejnila dňa 28. 8. 2014
v písomnej forme v sídle (Palisády 29/A, 811 06 Bratislava, Slovenská republika) a na webovom sídle (http://www.fpd-group.com)
Polročnú správu 2014.
HN11374
OZNÁMENIE
Emitent, 1. garantovaná a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8,
811 02 Bratislava, IČO 31 400 434, zapísaný v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 893/B, v súlade
s ustanoveniami zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov
v platnom znení oznamuje, že Polročná finančná správa emitenta
za prvý polrok 2014 je zverejnená na internetovej stránke spoločnosti
www.garantovana.sk
HN11373
Spoločnosť HOREZZA, a.s., Teplická 81, 921 01 Piešťany, IČO: 36280127
vyhlasuje
druhé kolo ponukového konania na odpredaj súboru prebytočného
nehnuteľného majetku zapísaného na LV č. 38, k. ú. Tatranská Lomnica,
obec Vysoké Tatry, okres Poprad:
• stavby
- Esplanáda s.č. 13004 na parc. č. 344
- Hospodárska budova na parc. č. 344
- Nová vila na parc. č. 344
- Kotolňa s.č. 7 na parc. č. 345/4
- Garáž s.č. 8 na parc. č. 342/2
- Trafostanica s.č. 13032 na parc. č. 345/3
• pozemky
- parcela č. 340 o výmere 2.456 m2 ostatné plochy
- parcela č. 341/1 o výmere 2.111 m2 ostatné plochy
- parcela č. 342/2 o výmere 22 m2 zastavané plochy a nádvoria
- parcela č. 342/6 o výmere 187 m2 lesné pozemky
- parcela č. 344 o výmere 2.687 m2 zastavané plochy a nádvoria
- parcela č. 345/1 o výmere 14.197 m2 * ostatné plochy
(*oprava: chybou v písaní v prvom kole uvedené: „o výmere 20.137 m2“)
- parcela č. 345/3** o výmere 36 m2 zastavané plochy a nádvoria
(**oprava: chybou v písaní v prvom kole uvedené: „parcela č. 345/1“)
- parcela č. 345/4 o výmere 442 m2*** zastavané plochy a nádvoria
(*** oprava: chybou v písaní v prvom kole uvedené: „o výmere 802 m2“)
Minimálna kúpna cena je stanovená na sumu 601.000,- eur vrátane DPH.
Záujemcovia o kúpu súboru predmetného nehnuteľného majetku môžu svoje ponuky zasielať v lehote do 29.09.2014 v zalepenej obálke na adresu: HOREZZA,
a.s., generálne riaditeľstvo, 059 83 Nová Polianka. Na obálke je potrebné uviesť
„Pozor ponukové konanie, neotvárať! - TM“ Vyhlasovateľ ponukového konania
si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku alebo ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť aj bez uvedenia dôvodu. Otváranie ponúk (obálok) bude verejné za účasti
záujemcov, ktorí predložili ponuku. Každému záujemcovi, ktorý predloží ponuku,
bude oznámené písomne jeho prijatie alebo neprijatie ponuky. Nehnuteľnosti sú
ponúkané na odpredaj ako celok, nie je možné odpredávať ich po častiach.
Obhliadka nehnuteľností: p. Schickerle, t.č. 0915983580.
HN11372
Číselné údaje zo svetových trhov sú prevzaté zo servisu REUTERS
Redakcia preberá údaje zo servisu agentúry REUTERS a FIMEX Capital o.c.p., a.s., a teda prípadné nepresnosti sú mimo dosahu jej pôsobnosti.
Základné úrokové miery depozitov na trhoch
LIBOR GBP
EURIBOR EUR
LIBOR USD
TIBOR JPY
1 mesiac
–
0,071
–
0,14625
27. 8. 2014
2 mesiace
3 mesiace
6 mesiacov 9 mesiacov
–
–
–
–
0,125
0,171
0,271
0,354
–
–
–
–
0,18000
0,21000
0,29875
0,31875
1 rok
–
0,443
–
0,31875
Jednotky: mT=1 000 kg, flsk=76lbs, lbs=0,45359 kg, TR OZ= 0,031103 kg; Komodity: CL Crude oil ropa HU Unleaded gas bezolovnatý benzín
NG Natural gas zemný plyn CO Brent oil ropa Brent C Corn kukurica W Wheat pšenica O Oats ovos GC Gold zlato SI Silver striebro HG Cooper
meď PL Platinum platina PA Palladium paládium LC Live cattle živé hovädzie LH Lean hogs bravčové KC Coffee arabica káva arabica CF Coffee
robusta káva robusta CC Cocoa kakao SB Sugar cukor JO Orange juice pomarančový džús LB Lumber drevo CT Cotton bavlna. Označenie kontraktných mesiacov: F január G február H marec J apríl K máj M jún N júl Q august U september V október X november Z december.
FIRMY & FINANCIE, denne v Hospodárskych novinách od 12. septembra 1993.
© Copyright Ecopress, a. s., Bratislava.
HN11365
Download

FINANČNÝ SERVIS 17